Dropbox-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Dropbox

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Dropbox-app.

Stap 1: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Klik op App toevoegenen danApps zoeken.
 4. Voer Dropbox Business in het zoekveld in.
 5. Plaats in de zoekresultaten de muisaanwijzer op de SAML-app van Dropbox Business en klik op Selecteren.
 6. Doe het volgende op de pagina Google-identiteitsprovidergegevens:
  • Kopieer de SSO-URL en sla deze op.
  • Download het certificaat.
 7. Klik op Doorgaan.
 8. Vink op de pagina Serviceprovidergegevens het vakje aan voor Ondertekende reactie.
 9. Klik op Doorgaan.

  Opmerking: Kenmerktoewijzingen zijn niet vereist voor Dropbox Business.

 10. Klik op de pagina Kenmerktoewijzing op Voltooien.
 11. Klik op OK.

Stap 2: Dropbox instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)

 1. Open een nieuw browsertabblad en log in bij Dropbox Business met uw beheerdersaccount.
 2. Klik in de zijbalk op Admin Console (Beheerdersconsole).
 3. Klik in de zijbalk op Settings (Instellingen).
 4. Klik onder Authentication (Verificatie) op Single sign-on.
 5. Zet de instelling Single sign-on van Off (Uitgeschakeld) op Optional (Optioneel) of Required (Vereist).
  • Als u Required (Vereist) kiest, moeten de leden van uw team inloggen bij Dropbox met SSO. Hun Dropbox-wachtwoord werkt niet meer.
  • Als u Optional (Optioneel) kiest, kunnen de leden van uw team inloggen bij Dropbox met SSO of hun Dropbox-wachtwoord.
 6. Klik op Add sign-in URL (Inlog-URL toevoegen) en voer de SSO-URL van Google in die u in stap 1 heeft gekopieerd.
 7. Klik op Upload certificate (Certificaat uploaden) om het pem-bestand met het X.509-certificaat te uploaden dat u heeft gedownload in stap 1.
 8. Klik op Save (Opslaan).
 9. Nodig leden uit voor uw Dropbox Business-team.

  Alleen gebruikers die zijn uitgenodigd voor uw Dropbox Business-team en die de uitnodiging hebben geaccepteerd, kunnen inloggen met SSO.

  Opmerking: Als u automatische gebruikersregistratie voor Dropbox instelt, worden nieuwe gebruikers die aan uw Google-organisatie worden toegevoegd, automatisch uitgenodigd deel te nemen aan uw Dropbox-team.

  1. Klik in de zijbalk op Members (Leden).
  2. Klik op Invite members (Leden uitnodigen).
  3. Voer in het veld Invite to the team (Uitnodigen voor het team) de Google-mailadressen in voor uw nieuwe Dropbox-gebruikers.
  4. Klik op Send invites (Uitnodigingen sturen).

   Nieuwe gebruikers moeten de Dropbox-uitnodiging in hun Google-postvak openen en de uitnodiging accepteren om deel te nemen aan het Dropbox-team. Genodigde gebruikers maken een Dropbox-account tijdens het aanmeldingsproces.

 10. Breng uw team op de hoogte.
  • Als u heeft ingesteld dat Single sign-on wordt vereist, krijgen teamleden hierover een e-mail van Dropbox.
  • Als u heeft ingesteld dat Single sign-on optioneel is, moet u het team zelf op de hoogte stellen.
Stap 3: De Dropbox-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Dropbox.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Dropbox-gebruikersaccounts overeenkomen met die in het domein van uw Google-service.
Stap 4: Controleren of SSO werkt

Dropbox ondersteunt alleen door de identiteitsprovider (IdP) gestarte SSO.

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenWeb- en mobiele apps.
 3. Selecteer Dropbox.
 4. Klik linksboven op Test SAML login (SAML-login testen). 

  Als het goed is, wordt Dropbox geopend in een nieuw tabblad. Als dit niet het geval is, gebruikt u de informatie in de SAML-foutmeldingen die worden weergegeven om de IdP- en SP-instellingen te updaten en test u de SAML-inlog opnieuw.

Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar uw Dropbox Business-account.

Stap 5: Gebruikersregistratie instellen

Als hoofdgebruiker kunt u gebruikers automatisch registreren bij de Dropbox-app.


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?