Dropbox-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Dropbox

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Dropbox-app.

Stap 1: Dropbox instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Beveiligingand thenSingle sign-on (SSO) instellen voor SAML-apps.

  U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

 3. Klik op de knop Downloaden om de Google IDP-metadata en het X.509-certificaat te downloaden.
 4. Log in een nieuw browsertabblad als beheerder in bij de Dropbox-app.
 5. Klik in de linker zijbalk op Beheerdersconsole.
 6. Klik in de zijbalk op Verificatie.
 7. Selecteer onder Single sign-on het selectievakje Single sign-on inschakelen.
 8. Klik op het keuzerondje Vereist om single sign-on af te dwingen.
 9. Kopieer de Single sign-on-URL van Google (zie stap 5 hieronder) uit de Google Dropbox-cloud-app en plak deze in het veld SAML-inlog-URL.
 10. Het veld Uitlog-URL is optioneel. U kunt dit ook leeg laten. 
 11. Genereer de SHA-1-vingerafdruk uit het Google X.509-certificaat dat u heeft gedownload in stap 3.
 12. Klik op Wijzigingen opslaan en ga door naar het volgende gedeelte om Google in te stellen als SAML-identiteitsprovider (IdP).

Stap 2: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Klik rechtsonder op de plus (+).
 4. Zoek en Dropbox in de lijst met apps en klik erop. De waarden op de pagina Google IDP-gegevens worden automatisch ingevuld.
 5. Er zijn twee manieren om de installatiegegevens van de serviceprovider op te halen:
  U kunt de waarden in de velden Entiteits-ID en Single sign-on-URL kopiëren en het X.509-certificaat downloaden, deze in de juiste velden voor de serviceproviderinstallatie plakken en vervolgens op Volgende klikken
  of
  U kunt de IDP-metadata downloaden, deze uploaden in de juiste velden voor de serviceprovider-installatie en vervolgens teruggaan naar de beheerdersconsole en op Volgende klikken.
 6. In het venster Algemene app-gegevens worden de waarden App-naam en Omschrijving automatisch ingevuld.
 7. Klik op Volgende.

Stap 3: Serviceprovidergegevens invoeren in de Google-beheerdersconsole

 1. Voer in het gedeelte Gegevens van de serviceprovider de volgende URL's in de velden Entiteits-ID, ACS-URL en Start-URL in:
  • ACS-URL: https://www.dropbox.com/saml_login
  • Entiteits-ID: Dropbox
  • Start-URL: [laat dit veld leeg]
 2. Laat het vakje voor Ondertekende reactie leeg.
  Wanneer het vakje Ondertekende reactie niet is geselecteerd, wordt alleen de verklaring ondertekend. Wanneer het vakje Ondertekende reactie wel is geselecteerd, wordt de gehele reactie ondertekend.
 3. De standaard Naam-ID is het primaire e-mailadres. Het invoeren van meerdere waarden wordt niet ondersteund. U kunt de toewijzing van de Naam-ID indien nodig wijzigen. U kunt ook aangepaste kenmerken van het gebruikersschema gebruiken nadat deze zijn gemaakt met Google Admin SDK-API's. De aangepaste kenmerken voor het gebruikersschema moeten worden gemaakt voordat u de Dropbox SAML-app instelt. 
 4. Klik op Volgende.
 5. (Optioneel) Klik op Nieuwe toewijzing toevoegen en voer een nieuwe naam in voor het kenmerk dat u wilt toewijzen.
 6. Selecteer in het dropdownmenu eerst de Categorie. Kies vervolgens een Gebruikerskenmerk om het kenmerk toe te wijzen uit het Google-profiel.
 7. Klik op Voltooien.
Stap 4: SSO configureren in de Dropbox-beheerdersconsole
 1. Open een nieuw browservenster.
 2. Log in bij Dropbox.
 3. Selecteer Beheerdersconsole.
 4. Selecteer Verificatie.
 5. Vink het vakje Single sign-on inschakelen aan.
 6. Selecteer Optioneel of Vereist. Met Vereist wordt Single sign-on afgedwongen.
 7. Voer de inlog-URL in (plak de Single sign-on-URL uit het venster met identiteitsprovidergegevens).
 8. Klik op Certificaat kiezen.
 9. Upload het .pem-bestand met het X.509-certificaat dat u eerder heeft ontvangen van de identiteitsprovider.
 10. Klik op Opslaan.
 11. Maak gebruikers in Dropbox.
  1. Klik op Leden.
  2. Nodig gebruikers uit.
  3. Voer uw gebruikersmailadres van Google in.
  4. Open het gebruikerspostvak van Google en accepteer de uitnodiging van Dropbox.
Stap 5: De Dropbox-app inschakelen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenSAML-apps.
 3. Selecteer Dropbox.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Dropbox-gebruikersaccounts overeenkomen met die in het domein van uw Google-service.
Stap 6: Controleren of SSO werkt
 1. Open https://uw-domeinnaam.my.dropbox.com. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 2. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u teruggestuurd naar Dropbox.

Stap 7: Gebruikersregistratie instellen

Als hoofdgebruiker kunt u gebruikers automatisch registreren bij de Dropbox-app.


Google, G Suite en gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?