[GA4] มิติข้อมูลและเมตริก Analytics

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับมิติข้อมูลและเมตริก Google Analytics 4 ที่ปรากฏในรายงาน การสํารวจ และในตัวสร้างกลุ่มเป้าหมาย

บทความนี้อธิบายมิติข้อมูลและเมตริกที่ปรากฏในรายงานและการสํารวจ รวมถึงในเครื่องมือสร้างกลุ่มเป้าหมายและตัวสร้างกลุ่ม คุณยังเข้าถึงมิติข้อมูลและเมตริกเหล่านี้ภายนอก Analytics ได้โดยใช้ Data API ของ Google Analytics หากต้องการรวบรวมข้อมูลที่ Analytics ไม่ได้บันทึกไว้ด้วยมิติข้อมูลและเมตริกเหล่านี้ คุณสามารถสร้างมิติข้อมูลและเมตริกที่กําหนดเองได้

หากต้องการค้นหามิติข้อมูลหรือเมตริก ให้คลิกขยายทั้งหมด และค้นหาบทความนี้ (โดยใช้ Ctrl+F หรือ Command+F บนแป้นพิมพ์) หรือใช้เครื่องมือสำรวจมิติข้อมูลและเมตริกของ GA4 เพื่อดูมิติข้อมูลและเมตริกสําหรับพร็อพเพอร์ตี้ที่ต้องการ

การสร้างข้อมูล

ระบบจะสร้างมิติข้อมูลและเมตริกบางรายการโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มแท็ก Google (gtag.js) ลงในเว็บไซต์ หรือเพิ่ม SDK ของ Google Analytics สำหรับ Firebase ลงในแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือในเว็บแอปพลิเคชัน ส่วนมิติข้อมูลและเมตริกอื่นๆ จําเป็นต้องมีการกําหนดค่าก่อนจึงจะมีการสร้างข้อมูล (ตามที่อธิบายในส่วนต่อๆ ไป)

มิติข้อมูลและเมตริก Analytics ที่เป็นสีเทา

มิติข้อมูลหรือเมตริกอาจเป็นสีเทาเมื่อใช้ไม่ได้กับมิติข้อมูลหรือเมตริกอื่นๆ ที่คุณใช้ในรายงานหรือการสํารวจ หรือเมื่อใช้ไม่ได้กับเทคนิคการสํารวจที่เลือก

ค่า (not set) คืออะไร

(not set) เป็นชื่อตัวยึดตําแหน่งที่ Google Analytics ใช้เมื่อไม่ได้รับข้อมูลสําหรับมิติข้อมูล ส่วนต่อไปนี้อธิบายวิธีสร้างมิติข้อมูลแต่ละรายการเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเห็นค่า (not set) เมื่อส่งค่าว่างไปยัง Analytics คุณจะเห็นค่าว่างแทน (not set) หรือก็คือ (not set) จะปรากฏขึ้นเมื่อไม่มีการส่งค่า

มิติข้อมูล Analytics

การระบุแหล่งที่มา

มิติข้อมูลต่อไปนี้ให้ข้อมูลการระบุแหล่งที่มาสําหรับมิติข้อมูลที่กำหนดขอบเขตระดับเหตุการณ์ รวมถึงข้อมูลการระบุแหล่งที่มาสําหรับแพลตฟอร์มโฆษณาที่คุณผสานรวมกับ Google Analytics (เช่น Search Ads 360 และ Display & Video 360) มิติข้อมูลเหล่านี้ใช้รูปแบบการระบุแหล่งที่มาจากข้อมูลโดยค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกรูปแบบการระบุแหล่งที่มาอื่นได้

มิติข้อมูล คำอธิบาย การสร้างข้อมูล
แคมเปญ/รหัสแคมเปญ ชื่อและรหัสของแคมเปญโปรโมชันหรือแคมเปญการตลาดที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ Conversion ดูวิธีสร้างมิติข้อมูลนี้ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม การติดแท็กด้วยตัวเอง และการติดแท็กอัตโนมัติ
กลุ่มแชแนลเริ่มต้น

การจัดกลุ่มแชแนลเป็นคำจำกัดความแหล่งที่มาของการเข้าชมตามกฎ

กลุ่มแชแนลเริ่มต้น ได้แก่ "โดยตรง" "การค้นหาทั่วไป" "โซเชียลที่เสียค่าใช้จ่าย" "โซเชียลทั่วไป" "อีเมล" "แอฟฟิลิเอต" "การอ้างอิง" "การค้นหาที่เสียค่าใช้จ่าย" "วิดีโอ" และ "Display"

ดูวิธีสร้างมิติข้อมูลนี้ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม การติดแท็กด้วยตัวเอง และการติดแท็กอัตโนมัติ
สื่อ

วิธีการดึงดูดผู้ใช้มายังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ตัวอย่าง

 • "affiliate": ผู้ใช้ที่คลิกลิงก์ผ่านโปรแกรมแอฟฟิลิเอต
 • "cpc": (ตัวย่อของต้นทุนต่อคลิก) ผู้ใช้ที่คลิกโฆษณาที่เสียค่าใช้จ่าย
 • "email": ผู้ใช้ที่คลิกลิงก์ในแคมเปญการทำการตลาดทางอีเมล
 • "organic": ผู้ใช้ที่คลิกลิงก์จากเครื่องมือค้นหา
 • "referral": ผู้ใช้ที่คลิกลิงก์ในเว็บไซต์ (เช่น ลิงก์ในคําอธิบายวิดีโอ)
 • "(none)": การเข้าชมโดยตรง
ดูวิธีสร้างมิติข้อมูลนี้ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม การติดแท็กด้วยตัวเอง และการติดแท็กอัตโนมัติ
แหล่งที่มา

ตัวแทนของผู้เผยแพร่โฆษณาหรือแหล่งที่มาของพื้นที่โฆษณาซึ่งทำให้เกิดการเข้าชม ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ที่กลับมาที่เว็บไซต์จาก Google Search จะแสดงเป็น "google" ในมิติข้อมูลแหล่งที่มาของเซสชัน

ตัวอย่างเช่น "google", "youtube" และ "gmail"

ดูวิธีสร้างมิติข้อมูลนี้ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม การติดแท็กด้วยตัวเอง และการติดแท็กอัตโนมัติ
แหล่งที่มา / สื่อ แหล่งที่มาและสื่อที่นําผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ดูวิธีสร้างมิติข้อมูลนี้ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม การติดแท็กด้วยตัวเอง และการติดแท็กอัตโนมัติ
แพลตฟอร์มแหล่งที่มา

แพลตฟอร์มที่คุณจัดการกิจกรรมการซื้อ (เช่น การกําหนดงบประมาณ เกณฑ์การกำหนดเป้าหมาย และอื่นๆ)

ตัวอย่าง

 • "DV360" (การเข้าชมจากกิจกรรมการตลาดของ Display & Video 360)
 • "Google Ads" (การเข้าชมจากกิจกรรมการตลาดของ Google Ads)
 • "Manual" (การเข้าชมที่ไม่ได้มาจากกิจกรรมการตลาดผ่านสื่อของ Google)
 • "SA360" (การเข้าชมจากกิจกรรมการตลาดของ Search Ads 360)
 • "SFMC" (การเข้าชมจากกิจกรรมการตลาดของ Salesforce Marketing Cloud)
 • "Shopping Free Listings" (การเข้าชมจากกิจกรรมการตลาดของ Google Merchant Center)
ดูวิธีสร้างมิติข้อมูลนี้ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม การติดแท็กด้วยตัวเอง และการติดแท็กอัตโนมัติ

Google Ads

มิติข้อมูลต่อไปนี้ให้ข้อมูลที่มีเฉพาะใน Google Ads ดูข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของการได้ผู้ใช้ใหม่ (เช่น ข้อมูลผู้ใช้ใหม่และเซสชันผ่าน Google Ads) ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม

มิติข้อมูล คำอธิบาย การสร้างข้อมูล

ชื่อบัญชี Google Ads

ชื่อบัญชีใน Google Ads ของโฆษณาที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ Conversion ดูวิธีสร้างมิติข้อมูลนี้ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม การติดแท็กด้วยตัวเอง และการติดแท็กอัตโนมัติ
ชื่อกลุ่มโฆษณา Google Ads ชื่อกลุ่มโฆษณาใน Google Ads ของโฆษณาที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ Conversion ดูวิธีสร้างมิติข้อมูลนี้ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม การติดแท็กด้วยตัวเอง และการติดแท็กอัตโนมัติ

ประเภทเครือข่ายโฆษณา Google Ads

ตําแหน่งที่โฆษณาแสดง (Google.com, พาร์ทเนอร์ Search, เครือข่าย Display) ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ Conversion ดูวิธีสร้างมิติข้อมูลนี้ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม การติดแท็กด้วยตัวเอง และการติดแท็กอัตโนมัติ
ข้อความคีย์เวิร์ด Google Ads คีย์เวิร์ดที่ตรงกันซึ่งทำให้เกิดเหตุการณ์ Conversion ดูวิธีสร้างมิติข้อมูลนี้ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม การติดแท็กด้วยตัวเอง และการติดแท็กอัตโนมัติ
คําค้นหา Google Ads คําค้นหาที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ Conversion ดูวิธีสร้างมิติข้อมูลนี้ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม การติดแท็กด้วยตัวเอง และการติดแท็กอัตโนมัติ

Search Ads 360

มิติข้อมูลต่อไปนี้ให้ข้อมูลที่มีเฉพาะใน Search Ads 360 และจะปรากฏในพร็อพเพอร์ตี้เมื่อผสานรวมกับ Search Ads 360 ดูข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของการได้ผู้ใช้ใหม่ (เช่น ข้อมูลผู้ใช้ใหม่และเซสชันผ่าน Search Ads 360) ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม

มิติข้อมูล คำอธิบาย การสร้างข้อมูล
รหัส/ชื่อ/ประเภทบัญชีเครื่องมือค้นหา SA360 รหัส ชื่อ และประเภทบัญชีเครื่องมือค้นหาของโฆษณา Search Ads 360 ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ Conversion ดูวิธีสร้างมิติข้อมูลนี้ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม การติดแท็กด้วยตัวเอง และการติดแท็กอัตโนมัติ
ชื่อกลุ่มโฆษณา SA360 ชื่อกลุ่มโฆษณาของโฆษณา Search Ads 360 ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ Conversion ดูวิธีสร้างมิติข้อมูลนี้ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม การติดแท็กด้วยตัวเอง และการติดแท็กอัตโนมัติ
ข้อความคีย์เวิร์ด SA360 คีย์เวิร์ดของโฆษณา Search Ads 360 ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ Conversion ดูวิธีสร้างมิติข้อมูลนี้ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม การติดแท็กด้วยตัวเอง และการติดแท็กอัตโนมัติ
คำค้นหา SA360 คําค้นหาที่เรียกให้โฆษณา Search Ads 360 แสดงและทำให้เกิดเหตุการณ์ Conversion ดูวิธีสร้างมิติข้อมูลนี้ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม การติดแท็กด้วยตัวเอง และการติดแท็กอัตโนมัติ

Display & Video 360

มิติข้อมูลต่อไปนี้ให้ข้อมูลที่มีเฉพาะใน Display & Video 360 และจะปรากฏในพร็อพเพอร์ตี้เมื่อผสานรวมกับ Display & Video 360 ดูข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของการได้ผู้ใช้ใหม่ (เช่น ข้อมูลผู้ใช้ใหม่และเซสชันผ่าน Display & Video 360) ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม

มิติข้อมูล คำอธิบาย การสร้างข้อมูล
รหัส/ชื่อผู้ลงโฆษณา DV360 รหัสผู้ลงโฆษณาและชื่อของโฆษณา Display & Video 360 ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ Conversion ดูวิธีสร้างมิติข้อมูลนี้ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม การติดแท็กด้วยตัวเอง และการติดแท็กอัตโนมัติ
รหัส/ชื่อใบสั่งซื้อการใส่โฆษณา DV360 รหัสและชื่อใบสั่งซื้อการใส่โฆษณาของโฆษณา Display & Video 360 ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ Conversion ดูวิธีสร้างมิติข้อมูลนี้ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม การติดแท็กด้วยตัวเอง และการติดแท็กอัตโนมัติ
รหัส/ชื่อรายการโฆษณา DV360 รหัสและชื่อรายการโฆษณาของโฆษณา Display & Video 360 ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ Conversion ดูวิธีสร้างมิติข้อมูลนี้ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม การติดแท็กด้วยตัวเอง และการติดแท็กอัตโนมัติ
รหัส/ชื่อครีเอทีฟโฆษณา DV360 รหัสและชื่อครีเอทีฟโฆษณาของโฆษณา Display & Video 360 ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ Conversion ดูวิธีสร้างมิติข้อมูลนี้ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม การติดแท็กด้วยตัวเอง และการติดแท็กอัตโนมัติ
ข้อมูลประชากร
มิติข้อมูล คำอธิบาย การสร้างข้อมูล
อายุ กลุ่มอายุของผู้ใช้ ซึ่งได้แก่ "18-24", "25-34", "35-44", "45-54", "55-64" และ "65 ขึ้นไป" ระบบจะสร้างมิติข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดใช้งาน Google Signals แต่อาจมีเกณฑ์ข้อมูล
เพศ

เพศของผู้ใช้ (นั่นคือ "ชาย" หรือ "หญิง")

ระบบจะสร้างมิติข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดใช้งาน Google Signals แต่อาจมีเกณฑ์ข้อมูล
ความสนใจ ความสนใจของผู้ใช้ (เช่น ศิลปะและความบันเทิง เกม กีฬา) ระบบจะนับผู้ใช้ในหมวดหมู่ความสนใจหลายหมวดหมู่ได้ แนวคิดนี้เหมือนกับกลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มความสนใจใน Google Ads ระบบจะสร้างมิติข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดใช้งาน Google Signals แต่อาจมีเกณฑ์ข้อมูล
อีคอมเมิร์ซ

ข้อมูลต่อไปนี้สามารถเข้าถึงจากรายงานการสร้างรายได้ การสํารวจ เครื่องมือสร้างกลุ่มเป้าหมาย และตัวสร้างกลุ่ม

มิติข้อมูล คำอธิบาย การสร้างข้อมูล
สกุลเงิน รหัสสกุลเงิน (ตามมาตรฐาน ISO 4217) ของเหตุการณ์

สร้างมิติข้อมูลนี้โดยการส่งพารามิเตอร์ currency ระดับเหตุการณ์

ต้องมีพารามิเตอร์ currency สําหรับเหตุการณ์เพื่อให้มีจำนวนรายได้หรือเงินคืน

แอฟฟิลิเอตของสินค้า ชื่อหรือรหัสของแอฟฟิลิเอต (เช่น พาร์ทเนอร์หรือผู้ให้บริการ) ที่เชื่อมโยงกับสินค้า (เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ขาย) สร้างมิติข้อมูลนี้โดยการส่งพารามิเตอร์ affliation ระดับสินค้าผ่านเหตุการณ์ online-sales
แบรนด์ของสินค้า แบรนด์ของสินค้า (เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ขาย) สร้างมิติข้อมูลนี้โดยการส่งพารามิเตอร์ item_brand ระดับสินค้าผ่านเหตุการณ์ online-sales
หมวดหมู่สินค้า หมวดหมู่ที่เรียงตามลำดับชั้นหมวดหมู่แรกซึ่งคุณใช้จัดประเภทสินค้า (เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ขาย) เช่น ในเครื่องแต่งกาย/ผู้ชาย/ฤดูร้อน/เสื้อเชิ้ต/เสื้อยืด เครื่องแต่งกายคือหมวดหมู่สินค้า สร้างมิติข้อมูลนี้โดยการส่งพารามิเตอร์ item_category ระดับสินค้าผ่านเหตุการณ์ online-sales
หมวดหมู่สินค้า 2 หมวดหมู่ที่เรียงตามลำดับชั้นหมวดหมู่ที่ 2 ซึ่งคุณใช้จัดประเภทสินค้า (เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ขาย) เช่น ในเครื่องแต่งกาย/ผู้ชาย/ฤดูร้อน/เสื้อเชิ้ต/เสื้อยืด ผู้ชายคือหมวดหมู่สินค้า 2 สร้างมิติข้อมูลนี้โดยการส่งพารามิเตอร์ item_category2 ระดับสินค้าผ่านเหตุการณ์ online-sales
หมวดหมู่สินค้า 3 หมวดหมู่ที่เรียงตามลำดับชั้นหมวดหมู่ที่ 3 ซึ่งคุณใช้จัดประเภทสินค้า (เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ขาย) เช่น ในเครื่องแต่งกาย/ผู้ชาย/ฤดูร้อน/เสื้อเชิ้ต/เสื้อยืด ฤดูร้อนคือหมวดหมู่สินค้า 3 สร้างมิติข้อมูลนี้โดยการส่งพารามิเตอร์ item_category3 ระดับสินค้าผ่านเหตุการณ์ online-sales
หมวดหมู่สินค้า 4 หมวดหมู่ที่เรียงตามลำดับชั้นหมวดหมู่ที่ 4 ซึ่งคุณใช้จัดประเภทสินค้า (เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ขาย) เช่น ในเครื่องแต่งกาย/ผู้ชาย/ฤดูร้อน/เสื้อเชิ้ต/เสื้อยืด เสื้อเชิ้ตคือหมวดหมู่สินค้า 4 สร้างมิติข้อมูลนี้โดยการส่งพารามิเตอร์ item_category4 ระดับสินค้าผ่านเหตุการณ์ online-sales
หมวดหมู่สินค้า 5 หมวดหมู่ที่เรียงตามลำดับชั้นหมวดหมู่ที่ 5 ซึ่งคุณใช้จัดประเภทสินค้า (เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ขาย) เช่น ในเครื่องแต่งกาย/ผู้ชาย/ฤดูร้อน/เสื้อเชิ้ต/เสื้อยืด เสื้อยืดคือหมวดหมู่สินค้า 5 สร้างมิติข้อมูลนี้โดยการส่งพารามิเตอร์ item_category5 ระดับสินค้าผ่านเหตุการณ์ online-sales
คูปองสินค้า คูปองที่ใช้ซื้อสินค้า (เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ขาย) สร้างมิติข้อมูลนี้โดยการส่งพารามิเตอร์ coupon ระดับสินค้าผ่านเหตุการณ์ online-sales
รหัสสินค้า รหัสที่กำหนดให้กับสินค้า (เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ขาย) ตัวอย่างเช่น คุณอาจตั้งรหัส "SKU_12345" สร้างมิติข้อมูลนี้โดยการส่งพารามิเตอร์ item_id ระดับสินค้าผ่านเหตุการณ์ online-sales
รหัสรายการสินค้า รหัสที่กำหนดให้กับรายการสินค้า (เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ขาย) ตัวอย่างเช่น คุณอาจตั้งรหัส "related_products" ให้กับรายการสินค้าในส่วนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สร้างมิติข้อมูลนี้โดยการส่งพารามิเตอร์ item_list_id ระดับสินค้าผ่านเหตุการณ์ online-sales
ชื่อรายการสินค้า ชื่อที่กำหนดให้กับรายการสินค้า (เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ขาย) ชื่อของรายการผลิตภัณฑ์ เช่น คุณอาจตั้งชื่อรายการสินค้าในส่วนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องว่า "ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง" สร้างมิติข้อมูลนี้โดยการส่งพารามิเตอร์ item_list_name ระดับสินค้าผ่านเหตุการณ์ online-sales
ตำแหน่งรายการสินค้า ตําแหน่งของสินค้า (เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ขาย) ในรายการ สร้างมิติข้อมูลนี้โดยการส่งพารามิเตอร์ index ระดับสินค้าผ่านเหตุการณ์ online-sales
รหัสสถานที่ตั้งสินค้า รหัสที่กำหนดให้กับสถานที่ตั้งของสินค้าหรือโปรโมชัน สร้างมิติข้อมูลนี้โดยการส่งพารามิเตอร์ location_id ระดับสินค้าผ่านเหตุการณ์ online-sales
ชื่อสินค้า ชื่อของสินค้า (เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ขาย) สร้างมิติข้อมูลนี้โดยการส่งพารามิเตอร์ item_name ระดับสินค้าผ่านเหตุการณ์ online-sales
ชื่อครีเอทีฟโฆษณาโปรโมชันของสินค้า

ชื่อที่กำหนดให้กับครีเอทีฟโฆษณาที่เชื่อมโยงกับโปรโมชัน

สร้างมิติข้อมูลนี้โดยการส่งพารามิเตอร์ creative_name ระดับสินค้าไปพร้อมกับเหตุการณ์ view_promotion หรือ select_promotion
ช่องครีเอทีฟโฆษณาโปรโมชันสินค้า ชื่อที่กำหนดให้กับช่องซึ่งใช้แสดงครีเอทีฟโฆษณาที่เชื่อมโยงกับโปรโมชัน สร้างมิติข้อมูลนี้โดยการส่งพารามิเตอร์ creative_slot ระดับสินค้าไปพร้อมกับเหตุการณ์ view_promotion หรือ select_promotion
รหัสโปรโมชันของสินค้า รหัสที่กำหนดให้กับโปรโมชัน สร้างมิติข้อมูลนี้โดยการส่งพารามิเตอร์ promotion_id ระดับสินค้าไปพร้อมกับเหตุการณ์ view_promotion หรือ select_promotion
ชื่อโปรโมชันของสินค้า ชื่อที่กำหนดให้กับโปรโมชัน สร้างมิติข้อมูลนี้โดยการส่งพารามิเตอร์ promotion_name ระดับสินค้าไปพร้อมกับเหตุการณ์ view_promotion หรือ select_promotion
รายละเอียดปลีกย่อยของสินค้า รายละเอียดปลีกย่อยหรือรหัสเฉพาะของสินค้า หรือคำอธิบาย (เช่น ขนาด XS, S, M, L หรือสีแดง น้ำเงิน เขียว ดํา) เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือตัวเลือกสินค้า สร้างมิติข้อมูลนี้โดยการส่งพารามิเตอร์ item_variant ระดับสินค้าผ่านเหตุการณ์ online-sales
ราคาสินค้าในพื้นที่ ราคาสินค้าซึ่งแปลตามรหัสสกุลเงิน สร้างมิติข้อมูลนี้โดยการส่งพารามิเตอร์ price ระดับสินค้าและพารามิเตอร์ currency ระดับเหตุการณ์
คูปองคำสั่งซื้อ ชื่อหรือรหัสคูปองที่กำหนดให้กับสินค้าลดราคา สร้างมิติข้อมูลระดับเหตุการณ์นี้โดยการส่งพารามิเตอร์ coupon ระดับเหตุการณ์ไปพร้อมกับเหตุการณ์ online-sales
จำนวนค่าจัดส่ง จํานวนค่าจัดส่งที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม สร้างมิติข้อมูลนี้โดยการส่งพารามิเตอร์ shipping ระดับเหตุการณ์ในเหตุการณ์ purchase
ระดับการจัดส่ง ระดับการจัดส่ง (เช่น ทางบก อากาศ วันถัดไป) ที่เลือกให้กับการนำส่งสินค้าที่ซื้อ สร้างมิติข้อมูลระดับเหตุการณ์นี้โดยการส่งพารามิเตอร์ shipping_tier ระดับเหตุการณ์ในเหตุการณ์ add_shipping_info
จำนวนภาษี จํานวนภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม สร้างมิติข้อมูลระดับเหตุการณ์นี้โดยการส่งพารามิเตอร์ tax ระดับเหตุการณ์ในเหตุการณ์ purchase
รหัสธุรกรรม ตัวระบุที่สร้างให้กับธุรกรรมอีคอมเมิร์ซ ดูข้อมูลเพิ่มเติม สร้างมิติข้อมูลระดับเหตุการณ์นี้โดยการส่งพารามิเตอร์ transaction_id ระดับเหตุการณ์ไปพร้อมกับเหตุการณ์ online-sales
เหตุการณ์
มิติข้อมูล คำอธิบาย การสร้างข้อมูล
ชื่อเหตุการณ์ ชื่อเหตุการณ์ เช่น หากมีคนทำให้เกิดเหตุการณ์ purchase ข้อความ "การซื้อ" จะสร้างมิติข้อมูล มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
เป็นเหตุการณ์ Conversion ข้อความ "จริง" เมื่อมีการทําเครื่องหมายเหตุการณ์เป็น Conversion มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
เกม
มิติข้อมูล คำอธิบาย การสร้างข้อมูล
รหัสรางวัลพิเศษ รหัสของรางวัลพิเศษที่ผู้ใช้ปลดล็อกได้ในเกม สร้างมิติข้อมูลนี้โดยการส่งพารามิเตอร์ achievement_id ไปพร้อมกับเหตุการณ์ unlocked_achievement
ตัวละคร ชื่อตัวละครที่ใช้ในเกม สร้างมิติข้อมูลนี้โดยการส่งพารามิเตอร์ character ไปพร้อมกับเหตุการณ์ level_up หรือ post_score
ระดับ

หมายเลขระดับในเกม

สร้างมิติข้อมูลนี้โดยการส่งพารามิเตอร์ level ไปพร้อมกับเหตุการณ์ level_up หรือ post_score
ชื่อสกุลเงินแบบเสมือน

ชื่อสกุลเงินแบบเสมือนในเกม

สร้างมิติข้อมูลนี้โดยการส่งพารามิเตอร์ virtual_currency_name ไปพร้อมกับเหตุการณ์ earn_virtual_currency หรือ spend_virtual_currency
ทั่วไป
มิติข้อมูล คำอธิบาย การสร้างข้อมูล
นามสกุลไฟล์ นามสกุลของไฟล์ดาวน์โหลด (เช่น "pdf" หรือ "txt") มิติข้อมูลนี้จะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากพารามิเตอร์ file_extensions เมื่อเปิดใช้การวัดที่ปรับปรุงแล้ว
ชื่อไฟล์ เส้นทางหน้าเว็บของไฟล์ดาวน์โหลด (เช่น "/menus/dinner-menu.pdf") มิติข้อมูลนี้จะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากพารามิเตอร์ file_name เมื่อเปิดใช้การวัดที่ปรับปรุงแล้ว
รหัสกลุ่ม รหัสกลุ่มเมื่อผู้ใช้เข้าร่วมกลุ่ม มิติข้อมูลนี้ช่วยให้วัดความนิยมของสมาชิกหรือกลุ่มผู้ใช้ต่างๆ ได้ สร้างมิติข้อมูลนี้โดยการส่งพารามิเตอร์ group_id ไปพร้อมกับเหตุการณ์ join_group
วิธีการ วิธีการลงชื่อสมัครใช้ เข้าสู่ระบบ หรือแชร์ (เช่น Google, Twitter เป็นต้น) สร้างมิติข้อมูลนี้โดยการส่งพารามิเตอร์ method ไปพร้อมกับเหตุการณ์ sign_up, login หรือ share
เปอร์เซ็นต์ที่เลื่อนผ่านไปแล้ว เปอร์เซ็นต์ที่ผู้ใช้เลื่อนจากด้านล่างของหน้าเว็บ หากมีคนเลื่อนหน้าอย่างน้อย 90% ค่า "90" จะแสดงเป็นมิติข้อมูล ไม่เช่นนั้น มิติข้อมูลจะว่างเปล่า มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติโดยเหตุการณ์การเลื่อนหากเปิดใช้การวัดที่ปรับปรุงแล้ว
ข้อความค้นหา คําที่ใช้ค้นหาในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน สร้างมิติข้อมูลนี้โดยการส่งพารามิเตอร์ search_term ไปพร้อมกับเหตุการณ์ search
ชื่อตัวกรองข้อมูลทดสอบ ชื่อของตัวกรองข้อมูลในสถานะทดสอบ คุณสามารถใช้ข้อมูลจากตัวกรองข้อมูลที่อยู่ในสถานะทดสอบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของตัวกรองก่อนเปิดใช้งาน มิติข้อมูลนี้จะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างตัวกรองข้อมูลในสถานะทดสอบ
แสดง ข้อความ "จริง" เมื่อวิดีโอแบบฝังแสดงต่อผู้ใช้ มิติข้อมูลนี้จะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากพารามิเตอร์ visible หากเปิดใช้การวัดที่ปรับปรุงแล้ว
ภูมิศาสตร์
มิติข้อมูล คำอธิบาย การสร้างข้อมูล
เมือง เมืองที่เกิดกิจกรรมของผู้ใช้ เช่น หากมีผู้เข้าชมเว็บไซต์จากนิวยอร์กซิตี้ ข้อความ "นิวยอร์ก" จะแสดงเป็นมิติข้อมูล มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
รหัสเมือง รหัสที่เชื่อมโยงกับเมืองที่เกิดกิจกรรมของผู้ใช้ เช่น หากกิจกรรมมาจากซีแอตเทิล ค่า "1027744" จะแสดงเป็นมิติข้อมูล มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
ทวีป ทวีปที่เกิดกิจกรรมของผู้ใช้ เช่น หากมีผู้เข้าชมเว็บไซต์จากสหรัฐอเมริกา ข้อความ "อเมริกา" จะแสดงเป็นมิติข้อมูล มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
รหัสทวีป รหัส UN M49 ซึ่งเชื่อมโยงกับทวีปที่เกิดกิจกรรมของผู้ใช้ เช่น หากมีผู้เข้าชมเว็บไซต์จากสหรัฐอเมริกา ค่า "019" จะแสดงเป็นมิติข้อมูล มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
ประเทศ ประเทศที่เกิดกิจกรรมของผู้ใช้ เช่น หากมีผู้เข้าชมเว็บไซต์จากสหรัฐอเมริกา ข้อความ "สหรัฐอเมริกา" จะแสดงเป็นมิติข้อมูล มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
รหัสประเทศ รหัส ISO 3166 ซึ่งเชื่อมโยงกับประเทศที่เกิดกิจกรรมของผู้ใช้ เช่น หากกิจกรรมมาจากสหรัฐอเมริกา ค่า "US" จะแสดงเป็นมิติข้อมูล มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
ภูมิภาค พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เกิดกิจกรรมของผู้ใช้ เช่น หากมีผู้เข้าชมเว็บไซต์จากนิวยอร์กซิตี้ ข้อความ "นิวยอร์ก" จะแสดงเป็นมิติข้อมูล หากมีผู้เข้าชมเว็บไซต์จากอังกฤษ ข้อความ "อังกฤษ" จะแสดงเป็นมิติข้อมูล มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
รหัสภูมิภาค รหัสของภูมิภาคที่เกิดกิจกรรมของผู้ใช้ เช่น หากมีผู้เข้าชมเว็บไซต์จากนิวยอร์กซิตี้ ข้อความ "US-NY" จะแสดงเป็นมิติข้อมูล หากมีผู้เข้าชมเว็บไซต์จากอังกฤษ ข้อความ "GB-ENG" จะแสดงเป็นมิติข้อมูล มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
อนุทวีป อนุทวีปที่เกิดกิจกรรมของผู้ใช้ เช่น หากมีผู้เข้าชมเว็บไซต์จากสหรัฐอเมริกา ข้อความ "อเมริกาเหนือ" จะแสดงเป็นมิติข้อมูล มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
รหัสอนุทวีป รหัส UN M49 ซึ่งเชื่อมโยงกับอนุทวีปที่เกิดกิจกรรมของผู้ใช้ เช่น หากมีผู้เข้าชมเว็บไซต์จากสหรัฐอเมริกา ค่า "021" จะแสดงเป็นมิติข้อมูล มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
ลิงก์
มิติข้อมูล คำอธิบาย การสร้างข้อมูล
ระดับของลิงก์ แอตทริบิวต์ class ของ HTML สําหรับลิงก์ขาออกหรือไฟล์ดาวน์โหลด เช่น หากผู้ใช้คลิกลิงก์ "<a class="center" href="www.youtube.com">" มิติข้อมูลนี้จะแสดง "center" มิติข้อมูลนี้จะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากพารามิเตอร์ link_classes เมื่อเปิดใช้การวัดที่ปรับปรุงแล้ว
โดเมนของลิงก์ โดเมนปลายทางของลิงก์ขาออกหรือไฟล์ดาวน์โหลด เช่น หากผู้ใช้คลิกลิงก์ "<a href="www.youtube.com">" มิติข้อมูลนี้จะแสดง "youtube.com" มิติข้อมูลนี้จะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากพารามิเตอร์ link_domain เมื่อเปิดใช้การวัดที่ปรับปรุงแล้ว
รหัสลิงก์ แอตทริบิวต์ id ของ HTML สําหรับลิงก์ขาออกหรือไฟล์ดาวน์โหลด เช่น หากผู้ใช้คลิกลิงก์ "<a id="socialLinks" href="www.youtube.com">" มิติข้อมูลนี้จะแสดง "socialLinks" มิติข้อมูลนี้จะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากพารามิเตอร์ link_id เมื่อเปิดใช้การวัดที่ปรับปรุงแล้ว
ข้อความลิงก์ ข้อความลิงก์ของไฟล์ดาวน์โหลด มิติข้อมูลนี้จะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากพารามิเตอร์ link_text เมื่อเปิดใช้การวัดที่ปรับปรุงแล้ว
URL ของลิงก์ URL แบบเต็มของลิงก์ขาออกหรือไฟล์ดาวน์โหลด เช่น หากผู้ใช้คลิกลิงก์ "<a href="https://www.youtube.com/results?search_query=analytics">" มิติข้อมูลนี้จะแสดง "https://www.youtube.com/results?search_query=analytics" มิติข้อมูลนี้จะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากพารามิเตอร์ link_url เมื่อเปิดใช้การวัดที่ปรับปรุงแล้ว
ขาออก ข้อความ "จริง" เมื่อลิงก์นําไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโดเมนของพร็อพเพอร์ตี้ มิติข้อมูลนี้จะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากพารามิเตอร์ outbound เมื่อเปิดใช้การวัดที่ปรับปรุงแล้ว
หน้าเว็บ / หน้าจอ
มิติข้อมูล คำอธิบาย การสร้างข้อมูล
กลุ่มเนื้อหา กลุ่มเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับหน้าหรือหน้าจอ เช่น หากคุณสร้างกลุ่มเนื้อหาสําหรับเสื้อผ้าผู้ชายโดยใช้ค่า "ผู้ชาย" ค่า "ผู้ชาย" จะแสดงเป็นมิติข้อมูลของหน้าที่มีเสื้อผ้าผู้ชาย สร้างมิติข้อมูลนี้โดยการส่งพารามิเตอร์ content_group
รหัสเนื้อหา รหัสที่กําหนดให้กับกลุ่มเนื้อหา สร้างมิติข้อมูลนี้โดยการส่งพารามิเตอร์ content_id
ประเภทเนื้อหา ประเภทของกลุ่มเนื้อหา สร้างมิติข้อมูลนี้โดยการส่งพารามิเตอร์ content_type
ชื่อโฮสต์ โดเมนย่อยและชื่อโดเมนของ URL ที่ผู้ใช้เข้าชมในเว็บไซต์ เช่น ชื่อโฮสต์ของ "www.example.com/contact.html" คือ "www.example.com" มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
หน้า Landing Page เส้นทางหน้าเว็บและสตริงการค้นหาที่เชื่อมโยงกับการดูหน้าเว็บครั้งแรกในเซสชัน มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
ตำแหน่งหน้าเว็บ URL ที่สมบูรณ์ของหน้าเว็บที่มีผู้เข้าชมในเว็บไซต์ เช่น หากมีผู้เข้าชม www.googlemerchandisestore.com/Bags?theme=1 URL ที่สมบูรณ์จะแสดงเป็นมิติข้อมูล มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
เส้นทางหน้าเว็บ + สตริงการค้นหา เส้นทางหน้าเว็บและสตริงการค้นหาใน URL ข้อมูลเหล่านี้เป็นส่วนของ URL ที่อยู่หลังโดเมน เช่น หากมีผู้เข้าชม www.googlemerchandisestore.com/Bags?theme=1 "googlemerchandisestore.com" คือโดเมน "Bags" คือเส้นทางหน้าเว็บ และ "theme=1" คือสตริงการค้นหา มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
เส้นทางหน้าเว็บและคลาสหน้าจอ

เส้นทางหน้าเว็บจาก URL ของเว็บไซต์และคลาสหน้าจอจากแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

เส้นทางหน้าเว็บคือค่าที่อยู่หลังโดเมน เช่น หากมีผู้เข้าชม www.googlemerchandisestore.com/Bags "googlemerchandisestore.com" คือโดเมน และ "Bags" คือเส้นทางหน้าเว็บ

มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
URL ที่มาของหน้าเว็บ URL ที่มาคือ URL ก่อนหน้าของผู้ใช้และอาจเป็นโดเมนของเว็บไซต์หรือโดเมนอื่นๆ มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากพารามิเตอร์ page_referrer
ชื่อหน้า ชื่อหน้าที่ตั้งค่าในเว็บไซต์ ชื่อหน้ามาจากแท็ก <title> ใน HTML คุณสามารถเพิ่มพารามิเตอร์ page_title ลงในคําสั่งการกำหนดค่าเพื่อส่งชื่อหน้าที่ต่างกันได้ด้วย
ชื่อหน้าและคลาสหน้าจอ ชื่อหน้าจากเว็บไซต์และคลาสหน้าจอจากแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ชื่อหน้ามาจากแท็ก <title> ใน HTML คุณสามารถเพิ่มพารามิเตอร์ page_title ลงในคําสั่งการกำหนดค่าเพื่อส่งชื่อหน้าที่ต่างกันได้ด้วย

คลาสหน้าจอมาจากชื่อคลาสของ UIViewController หรือ Activity ที่กําลังโฟกัสอยู่

ชื่อหน้าและชื่อหน้าจอ ชื่อหน้าจากเว็บไซต์และชื่อหน้าจอจากแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ชื่อหน้ามาจากแท็ก <title> ใน HTML คุณสามารถเพิ่มพารามิเตอร์ page_title ลงในคําสั่งการกำหนดค่าเพื่อส่งชื่อหน้าที่ต่างกันได้ด้วย

ชื่อหน้าจอมาจากชื่อที่กำหนดให้กับหน้าจอโดยใช้ SDK ของ Google Analytics สำหรับ Firebase

แพลตฟอร์ม / อุปกรณ์
มิติข้อมูล คำอธิบาย การสร้างข้อมูล
App Store Store ที่ผู้ใช้ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
เวอร์ชันของแอป versionName (Android) หรือเวอร์ชัน Bundle (iOS) แบบย่อของแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
เบราว์เซอร์ เบราว์เซอร์ที่เกิดกิจกรรมของผู้ใช้ เบราว์เซอร์ทั่วไป ได้แก่ "Chrome", "Edge", "Firefox" "Internet Explorer" "Opera" และ "Safari" มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
เวอร์ชันของเบราว์เซอร์ เวอร์ชันของเบราว์เซอร์ที่เกิดกิจกรรมของผู้ใช้ เช่น เวอร์ชันของเบราว์เซอร์อาจเป็น "96.0.4664.110" มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
อุปกรณ์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เกิดกิจกรรมของผู้ใช้ มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
แบรนด์อุปกรณ์ ชื่อแบรนด์ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ (เช่น Motorola, LG หรือ Samsung) มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
หมวดหมู่ของอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ที่เกิดกิจกรรมของผู้ใช้ หมวดหมู่ของอุปกรณ์ ได้แก่ "เดสก์ท็อป" "มือถือ" และ "แท็บเล็ต" มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
รุ่นของอุปกรณ์ ชื่อรุ่นของอุปกรณ์ (เช่น iPhone 5s หรือ SM-J500M) มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
ภาษา ชื่อภาษาในเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้ (เช่น "ฝรั่งเศส" "อังกฤษ") มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
รหัสภาษา การตั้งค่าภาษาในเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้ แสดงเป็นรหัสภาษา ISO 639 (เช่น "en-us", "es", "zh-cn") มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
รุ่นอุปกรณ์เคลื่อนที่ ชื่อรุ่นของอุปกรณ์เคลื่อนที่ (เช่น "iPhone X") มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
ระบบปฏิบัติการ ระบบปฏิบัติการที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันใช้ ระบบปฏิบัติการทั่วไป ได้แก่ "Android" "Chrome OS" "Macintosh" และ "Windows" มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
ระบบปฏิบัติการที่มีเวอร์ชัน ระบบปฏิบัติการและเวอร์ชันที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันใช้ มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันใช้ (เช่น "9.3.2" หรือ "5.1.1") มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
แพลตฟอร์ม วิธีที่ผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม ได้แก่ "Android", "iOS" และ "เว็บ" มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
ความละเอียดของหน้าจอ ความกว้างและความสูง (เป็นพิกเซล) ของหน้าจอที่เกิดกิจกรรมของผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น "1920x1080", "1440x900" และ "1366x768" มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
รหัสสตรีม รหัสของสตรีมที่เกิดกิจกรรมของผู้ใช้ ซึ่งดูได้โดยไปที่ผู้ดูแลระบบ > สตรีมข้อมูล มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
ชื่อสตรีม ชื่อสตรีมที่เกิดกิจกรรมของผู้ใช้ ซึ่งดูได้โดยไปที่ผู้ดูแลระบบ > สตรีมข้อมูล มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
ผู้เผยแพร่โฆษณา
มิติข้อมูล คำอธิบาย การสร้างข้อมูล
รูปแบบโฆษณา รูปแบบของโฆษณา รูปแบบทั่วไป ได้แก่ "แบนเนอร์" "คั่นระหว่างหน้า" และ "มีการให้รางวัล" มิติข้อมูลนี้จะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณผสานรวมกับ AdMob หรือ Google Ad Manager หากผสานรวมกับ MoPub, ironSource หรือแพลตฟอร์มการสร้างรายได้จากโฆษณาอื่นสําหรับแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณต้องส่งเหตุการณ์ ad_impression เพื่อสร้างมิติข้อมูล
แหล่งที่มาของโฆษณา

เครือข่ายต้นทางที่แสดงโฆษณา แหล่งที่มาโดยทั่วไปประกอบด้วย "เครือข่าย AdMob" "เครือข่ายกลุ่มเป้าหมายของ Meta" และ "โฆษณาเฮาส์แอ็ดที่ใช้สื่อกลาง"

เมื่อคุณผสานรวมกับ Google Ad Manager มิติข้อมูลนี้จะแสดงชื่อเครือข่าย Ad Manager ของ Google (เช่น "Bloomberg L.P. (Google Ad Manager Network 5262)"

มิติข้อมูลนี้จะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณผสานรวมกับ AdMob หรือ Google Ad Manager หากผสานรวมกับ MoPub, ironSource หรือแพลตฟอร์มการสร้างรายได้จากโฆษณาอื่นสําหรับแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณต้องส่งเหตุการณ์ ad_impression เพื่อสร้างมิติข้อมูล
หน่วยโฆษณา ชื่อที่เลือกให้กับหน่วยโฆษณา เมื่อคุณผสานรวมกับ Google Ad Manager มิติข้อมูลนี้จะแสดงหน่วยโฆษณา (ทุกระดับ) มิติข้อมูลนี้จะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณผสานรวมกับ AdMob หรือ Google Ad Manager หากผสานรวมกับ MoPub, ironSource หรือแพลตฟอร์มการสร้างรายได้จากโฆษณาอื่นสําหรับแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณต้องส่งเหตุการณ์ ad_impression เพื่อสร้างมิติข้อมูล
เวลา
มิติข้อมูล คำอธิบาย การสร้างข้อมูล
วันที่ วันที่รวบรวมเหตุการณ์ซึ่งอยู่ในรูปแบบ YYYYMMDD มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
วันที่ + ชั่วโมง (ปปดดววชช) วันที่และชั่วโมงที่รวบรวมเหตุการณ์ ซึ่งอยู่ในรูปแบบ ปปปปดดววชช มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
วัน วันที่ของเดือนที่รวบรวมเหตุการณ์ ซึ่งอยู่ในรูปแบบตัวเลข 2 หลัก ตั้งแต่ 01 ถึง 31 มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
ชั่วโมง ชั่วโมงที่รวบรวมเหตุการณ์ ซึ่งอยู่ในรูปแบบตัวเลข 2 หลัก ตั้งแต่ 0 ถึง 23 มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
เดือน เดือนที่รวบรวมเหตุการณ์ ซึ่งอยู่ในรูปแบบตัวเลข 2 หลัก ตั้งแต่ 01 ถึง 12 มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
วันที่ N จำนวนวันนับตั้งแต่ที่เริ่มต้นช่วงวันที่ที่ระบุ มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
ชั่วโมงที่ Nth จำนวนชั่วโมงนับตั้งแต่ที่เริ่มต้นช่วงวันที่ที่ระบุ มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
เดือนที่ N จํานวนเดือนนับตั้งแต่ที่เริ่มต้นช่วงวันที่ที่ระบุ มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
สัปดาห์ที่ N จํานวนสัปดาห์นับตั้งแต่ที่เริ่มต้นช่วงวันที่ที่ระบุ มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
ปีที่ N จำนวนปีนับตั้งแต่ที่เริ่มต้นช่วงวันที่ที่ระบุ มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
สัปดาห์ สัปดาห์ที่รวบรวมเหตุการณ์ ซึ่งอยู่ในรูปแบบตัวเลข 2 หลัก ตั้งแต่ 01 ถึง 53 มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
ปี ปีที่รวบรวมเหตุการณ์ ซึ่งอยู่ในรูปแบบตัวเลข 4 หลัก (เช่น "2020") มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
แหล่งที่มาของการเข้าชม

มิติข้อมูลต่อไปนี้ให้ข้อมูลการระบุแหล่งที่มาสําหรับมิติข้อมูลที่กําหนดขอบเขตระดับเซสชันและขอบเขตระดับผู้ใช้ รวมถึงข้อมูลการระบุแหล่งที่มาสําหรับแพลตฟอร์มโฆษณาที่คุณผสานรวมกับ Google Analytics (เช่น Search Ads 360 และ Display & Video 360) มิติข้อมูลเหล่านี้ใช้รูปแบบการระบุแหล่งที่มาแบบคลิกสุดท้ายข้ามแชแนล

มิติข้อมูลที่กำหนดขอบเขตระดับผู้ใช้

นอกเหนือจากมิติข้อมูลที่กำหนดขอบเขตระดับผู้ใช้ต่อไปนี้แล้ว คุณจะเห็นมิติข้อมูลที่กำหนดขอบเขตระดับผู้ใช้ซึ่งมีเฉพาะในแพลตฟอร์มที่คุณผสานรวมกับ Analytics ด้วย (เช่น "แคมเปญ Google Ads ของผู้ใช้ครั้งแรก" ซึ่งก็คือแคมเปญ Google Ads สําหรับผู้ใช้ใหม่เท่านั้น)

มิติข้อมูล คำอธิบาย การสร้างข้อมูล
แคมเปญของผู้ใช้ครั้งแรก แคมเปญที่ได้ผู้ใช้ก่อน ดูวิธีสร้างมิติข้อมูลนี้ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม การติดแท็กด้วยตัวเอง และการติดแท็กอัตโนมัติ
รหัสแคมเปญของผู้ใช้ครั้งแรก รหัสของแคมเปญที่ได้ผู้ใช้ก่อน ดูวิธีสร้างมิติข้อมูลนี้ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม การติดแท็กด้วยตัวเอง และการติดแท็กอัตโนมัติ
กลุ่มแชแนลเริ่มต้นของผู้ใช้ครั้งแรก กลุ่มแชแนลเริ่มต้นที่ได้ผู้ใช้ก่อน ดูวิธีสร้างมิติข้อมูลนี้ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม การติดแท็กด้วยตัวเอง และการติดแท็กอัตโนมัติ

เนื้อหาโฆษณาที่กำหนดเองของผู้ใช้ครั้งแรก

เนื้อหาโฆษณาที่ใช้ในการได้ผู้ใช้ก่อน

สร้างมิติข้อมูลนี้โดยการติดแท็ก URL ปลายทางในโฆษณาด้วยตัวเองโดยใช้พารามิเตอร์ utm_content

ดูวิธีสร้างมิติข้อมูลนี้ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม การติดแท็กด้วยตัวเอง และการติดแท็กอัตโนมัติ

คำที่กำหนดเองของผู้ใช้ครั้งแรก

คําที่ใช้ในการได้ผู้ใช้ก่อน

สร้างมิติข้อมูลนี้โดยการติดแท็ก URL ปลายทางในโฆษณาด้วยตัวเองโดยใช้พารามิเตอร์ utm_term

ดูวิธีสร้างมิติข้อมูลนี้ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม การติดแท็กด้วยตัวเอง และการติดแท็กอัตโนมัติ
สื่อของผู้ใช้ครั้งแรก สื่อที่ได้ผู้ใช้ก่อน ดูวิธีสร้างมิติข้อมูลนี้ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม การติดแท็กด้วยตัวเอง และการติดแท็กอัตโนมัติ
แหล่งที่มาของผู้ใช้ครั้งแรก แหล่งที่มาที่ได้ผู้ใช้ก่อน ดูวิธีสร้างมิติข้อมูลนี้ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม การติดแท็กด้วยตัวเอง และการติดแท็กอัตโนมัติ
แหล่งที่มา/สื่อของผู้ใช้ครั้งแรก แหล่งที่มาและสื่อที่ได้ผู้ใช้ก่อน ดูวิธีสร้างมิติข้อมูลนี้ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม การติดแท็กด้วยตัวเอง และการติดแท็กอัตโนมัติ
แพลตฟอร์มแหล่งที่มาของผู้ใช้ครั้งแรก แพลตฟอร์มแหล่งที่มาที่ได้ผู้ใช้ก่อน ดูวิธีสร้างมิติข้อมูลนี้ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม การติดแท็กด้วยตัวเอง และการติดแท็กอัตโนมัติ

มิติข้อมูลขอบเขตระดับเซสชัน

นอกเหนือจากมิติข้อมูลที่กำหนดขอบเขตระดับเซสชันต่อไปนี้แล้ว คุณจะเห็นมิติข้อมูลที่กำหนดขอบเขตระดับเซสชันซึ่งมีเฉพาะในแพลตฟอร์มที่คุณผสานรวมกับ Analytics ด้วย (เช่น "แคมเปญ Google Ads ของเซสชัน" ซึ่งก็คือแคมเปญ Google Ads สําหรับเซสชันใหม่)

มิติข้อมูล คำอธิบาย การสร้างข้อมูล
แคมเปญเซสชัน แคมเปญที่เชื่อมโยงกับการเริ่มต้นเซสชัน ดูวิธีสร้างมิติข้อมูลนี้ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม การติดแท็กด้วยตัวเอง และการติดแท็กอัตโนมัติ
รหัสแคมเปญของเซสชัน รหัสของแคมเปญที่เชื่อมโยงกับการเริ่มต้นเซสชัน ดูวิธีสร้างมิติข้อมูลนี้ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม การติดแท็กด้วยตัวเอง และการติดแท็กอัตโนมัติ
กลุ่มแชแนลเริ่มต้นของเซสชัน กลุ่มแชแนลเริ่มต้นที่เชื่อมโยงกับการเริ่มต้นเซสชัน ดูวิธีสร้างมิติข้อมูลนี้ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม การติดแท็กด้วยตัวเอง และการติดแท็กอัตโนมัติ

เนื้อหาโฆษณาที่กำหนดเองในเซสชัน

เนื้อหาโฆษณาที่เชื่อมโยงกับการเริ่มต้นเซสชัน

สร้างมิติข้อมูลนี้โดยการติดแท็ก URL ปลายทางในโฆษณาด้วยตัวเองโดยใช้พารามิเตอร์ utm_content

ดูวิธีสร้างมิติข้อมูลนี้ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม การติดแท็กด้วยตัวเอง และการติดแท็กอัตโนมัติ

คำที่กำหนดเองในเซสชัน

คำที่เชื่อมโยงกับการเริ่มต้นเซสชัน

สร้างมิติข้อมูลนี้โดยการติดแท็ก URL ปลายทางในโฆษณาด้วยตัวเองโดยใช้พารามิเตอร์ utm_term

ดูวิธีสร้างมิติข้อมูลนี้ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม การติดแท็กด้วยตัวเอง และการติดแท็กอัตโนมัติ
สื่อของเซสชัน สื่อที่เชื่อมโยงกับการเริ่มต้นเซสชัน ดูวิธีสร้างมิติข้อมูลนี้ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม การติดแท็กด้วยตัวเอง และการติดแท็กอัตโนมัติ

ชื่อกลุ่มโฆษณาของเซสชัน SA360

ชื่อกลุ่มโฆษณาใน Search Ads 360 ที่อ้างอิงเซสชันของผู้ใช้

ดูวิธีสร้างมิติข้อมูลนี้ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม การติดแท็กด้วยตัวเอง และการติดแท็กอัตโนมัติ

แคมเปญของเซสชัน SA360

ชื่อแคมเปญใน Search Ads 360 ที่อ้างอิงเซสชันของผู้ใช้

ดูวิธีสร้างมิติข้อมูลนี้ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม การติดแท็กด้วยตัวเอง และการติดแท็กอัตโนมัติ
รูปแบบโฆษณาของเซสชัน SA360

ประเภทครีเอทีฟโฆษณาใน Search Ads 360 ที่อ้างอิงเซสชันของผู้ใช้ (เช่น "โฆษณา Search ที่ปรับเปลี่ยนตามบริบท" "โฆษณาแบบข้อความที่ขยายออก")

ดูวิธีสร้างมิติข้อมูลนี้ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม การติดแท็กด้วยตัวเอง และการติดแท็กอัตโนมัติ

กลุ่มแชแนลเริ่มต้นของ SA360 ของเซสชัน

กลุ่มแชแนลเริ่มต้นที่อ้างอิงเซสชันของผู้ใช้ (เช่น "การค้นหาที่เสียค่าใช้จ่าย" "โซเชียลที่เสียค่าใช้จ่าย")

ดูวิธีสร้างมิติข้อมูลนี้ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม การติดแท็กด้วยตัวเอง และการติดแท็กอัตโนมัติ

รหัสบัญชีเครื่องมือค้นหาของเซสชัน SA360

รหัสบัญชีเครื่องมือค้นหาใน Search Ads 360 ที่อ้างอิงเซสชันของผู้ใช้

ดูวิธีสร้างมิติข้อมูลนี้ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม การติดแท็กด้วยตัวเอง และการติดแท็กอัตโนมัติ
ชื่อบัญชีเครื่องมือค้นหาของเซสชัน SA360

ชื่อบัญชีเครื่องมือค้นหาใน Search Ads 360 ที่อ้างอิงเซสชันของผู้ใช้

ดูวิธีสร้างมิติข้อมูลนี้ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม การติดแท็กด้วยตัวเอง และการติดแท็กอัตโนมัติ

ประเภทบัญชีเครื่องมือค้นหาของเซสชัน SA360

ประเภทบัญชีเครื่องมือค้นหาใน Search Ads 360 ที่อ้างอิงเซสชันของผู้ใช้ (เช่น "google ads", "bing", "baidu")

ดูวิธีสร้างมิติข้อมูลนี้ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม การติดแท็กด้วยตัวเอง และการติดแท็กอัตโนมัติ

ข้อความคีย์เวิร์ดของเซสชัน SA360

คีย์เวิร์ดในเครื่องมือค้นหาที่ทำให้คุณได้การเข้าชม

ดูวิธีสร้างมิติข้อมูลนี้ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม การติดแท็กด้วยตัวเอง และการติดแท็กอัตโนมัติ

สื่อของเซสชัน SA360

การนําเสนอผลลัพธ์ที่เรียกเก็บเงินได้ของแคมเปญ Search Ads 360 ที่ระบุ (เช่น "CPC")

ดูวิธีสร้างมิติข้อมูลนี้ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม การติดแท็กด้วยตัวเอง และการติดแท็กอัตโนมัติ

การค้นหาของเซสชัน SA360

ข้อความค้นหาที่ทำให้คุณได้การเข้าชม

ดูวิธีสร้างมิติข้อมูลนี้ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม การติดแท็กด้วยตัวเอง และการติดแท็กอัตโนมัติ

แหล่งที่มาของเซสชัน SA360

ต้นทางการเข้าชมที่อ้างอิงเซสชันของผู้ใช้ (เช่น "example.com", "google", "spring_newsletter")

ดูวิธีสร้างมิติข้อมูลนี้ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม การติดแท็กด้วยตัวเอง และการติดแท็กอัตโนมัติ
แหล่งที่มาของเซสชัน แหล่งที่มาที่เชื่อมโยงกับการเริ่มต้นเซสชัน ดูวิธีสร้างมิติข้อมูลนี้ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม การติดแท็กด้วยตัวเอง และการติดแท็กอัตโนมัติ
แหล่งที่มา/สื่อของเซสชัน แหล่งที่มาและสื่อที่เชื่อมโยงกับการเริ่มต้นเซสชัน ดูวิธีสร้างมิติข้อมูลนี้ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม การติดแท็กด้วยตัวเอง และการติดแท็กอัตโนมัติ
แพลตฟอร์มแหล่งที่มาของเซสชัน แพลตฟอร์มแหล่งที่มาที่เชื่อมโยงกับการเริ่มต้นเซสชัน ดูวิธีสร้างมิติข้อมูลนี้ได้ที่บทความมิติข้อมูลแหล่งที่มาของการเข้าชม การติดแท็กด้วยตัวเอง และการติดแท็กอัตโนมัติ
ผู้ใช้
มิติข้อมูล คำอธิบาย การสร้างข้อมูล
ชื่อกลุ่มเป้าหมาย ชื่อของกลุ่มเป้าหมายที่ผู้ใช้เป็นสมาชิกในช่วงวันที่ที่เลือก พฤติกรรมของผู้ใช้ในปัจจุบันจะไม่มีผลกับการเป็นสมาชิกกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านมาในรายงาน มิติข้อมูลนี้จะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างกลุ่มเป้าหมาย
ใหม่ / เป็นที่รู้จัก ผู้ใช้ใหม่และผู้ใช้ที่เป็นที่รู้จักที่เปิดแอปหรือเข้าชมเว็บไซต์เป็นครั้งแรกในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย User-ID ข้อความ "ใช่" เมื่อรวบรวม user_id ซึ่งจะช่วยให้เชื่อมโยงเซสชันที่แยกกันกับผู้ใช้แต่ละรายได้ มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
อายุการใช้งานของผู้ใช้
มิติข้อมูล คำอธิบาย การสร้างข้อมูล
วันที่เกิดเซสชันแรก วันที่ในรูปแบบ ปปปปดดวว ที่ได้รับผู้ใช้ครั้งแรก วันที่เกิดเซสชันแรกจะรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่เปิดเว็บแอปพลิเคชันแบบ Progressive (PWA) หรือ Instant App โดยไม่ต้องติดตั้งแอป มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
วันที่เข้าชมครั้งแรก วันที่ในรูปแบบ ปปปปดดวว ที่ได้รับผู้ใช้ครั้งแรก มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
วันที่ซื้อครั้งแรก วันที่ผู้ใช้ซื้อเป็นครั้งแรก สร้างมิติข้อมูลนี้โดยการส่งเหตุการณ์ purchase
วันที่ใช้งานครั้งล่าสุด วันที่ผู้ใช้มีส่วนร่วมครั้งล่าสุด มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
ชื่อกลุ่มเป้าหมายล่าสุด ชื่อของกลุ่มเป้าหมายที่ผู้ใช้เป็นสมาชิกอยู่ มิติข้อมูลนี้จะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างกลุ่มเป้าหมาย
แพลตฟอร์มล่าสุด วิธีการที่ผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันครั้งล่าสุด แพลตฟอร์ม ได้แก่ "Android", "iOS" และ "เว็บ" มิติข้อมูลนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
วันที่ซื้อล่าสุด วันที่ผู้ใช้ซื้อครั้งล่าสุด สร้างมิติข้อมูลนี้โดยการส่งเหตุการณ์ purchase
วิดีโอ
มิติข้อมูล คำอธิบาย การสร้างข้อมูล
ผู้ให้บริการวิดีโอ แหล่งที่มาของวิดีโอ (เช่น "youtube") มิติข้อมูลนี้จะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากพารามิเตอร์ video_provider เมื่อเปิดใช้การวัดที่ปรับปรุงแล้ว
ชื่อวิดีโอ ชื่อของวิดีโอ มิติข้อมูลนี้จะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากพารามิเตอร์ video_title เมื่อเปิดใช้การวัดที่ปรับปรุงแล้ว
URL ของวิดีโอ URL ของวิดีโอ มิติข้อมูลนี้จะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากพารามิเตอร์ video_url เมื่อเปิดใช้การวัดที่ปรับปรุงแล้ว

เมตริก Analytics

การโฆษณา
เมตริก คำอธิบาย การสร้างข้อมูล
การคลิกที่ผู้ลงโฆษณาได้จาก Google Ads จํานวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกแคมเปญการโฆษณาผ่านแพลตฟอร์ม Google Ads (เช่น เมตริกการคลิกจาก Google Ads ใช้กับ Google Ads) มิติข้อมูลนี้จะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณลิงก์ Google Ads กับ Analytics
ค่าใช้จ่ายที่ผู้ลงโฆษณาใช้ใน Google Ads จํานวนเงินทั้งหมดที่คุณจ่ายสําหรับแคมเปญการโฆษณาผ่านแพลตฟอร์ม Google Ads (เช่น เมตริกค่าใช้จ่ายใน Google Ads ใช้กับ Google Ads) มิติข้อมูลนี้จะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณลิงก์ Google Ads กับ Analytics
ราคาต่อหนึ่งคลิกของผู้ลงโฆษณา Google Ads ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่คุณจ่ายต่อคลิกสําหรับแคมเปญการโฆษณาผ่านแพลตฟอร์ม Google Ads (เช่น เมตริกราคาต่อหนึ่งคลิกใน Google Ads ใช้กับ Google Ads) มิติข้อมูลนี้จะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณลิงก์ Google Ads กับ Analytics
การแสดงผลที่ผู้ลงโฆษณาได้จาก Google Ads จํานวนครั้งที่แคมเปญการโฆษณาแสดงต่อผู้ใช้ผ่านแพลตฟอร์ม Google Ads (เช่น เมตริกการแสดงผลจาก Google Ads ใช้กับ Google Ads) มิติข้อมูลนี้จะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณลิงก์ Google Ads กับ Analytics
การคลิกที่ไม่ได้มาจาก Google จํานวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกโฆษณา มิติข้อมูลนี้จะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณนําเข้าข้อมูลค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ใช้ใน Google ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับแคมเปญการโฆษณา มิติข้อมูลนี้จะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณนําเข้าข้อมูลค่าใช้จ่าย
ราคาต่อหนึ่งคลิกที่ไม่ใช่ของ Google จํานวนเงินเฉลี่ยที่คุณจ่ายต่อคลิกสําหรับแคมเปญการโฆษณา มิติข้อมูลนี้จะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณนําเข้าข้อมูลค่าใช้จ่าย
ราคาต่อหนึ่ง Conversion ที่ไม่ใช่ของ Google ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่คุณจ่ายต่อ Conversion สําหรับแคมเปญการโฆษณา มิติข้อมูลนี้จะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณนําเข้าข้อมูลค่าใช้จ่าย
การแสดงผลที่ไม่ได้อยู่ใน Google จํานวนครั้งที่แคมเปญการโฆษณาแสดงต่อผู้ใช้ มิติข้อมูลนี้จะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณนําเข้าข้อมูลค่าใช้จ่าย
ผลตอบแทนจากค่าโฆษณาที่ไม่ใช่ของ Google จำนวนรายได้ทั้งหมดที่ได้รับจากเงินแต่ละบาทที่ใช้ในการโฆษณา มิติข้อมูลนี้จะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณนําเข้าข้อมูลค่าใช้จ่าย
อีคอมเมิร์ซ

ข้อมูลต่อไปนี้สามารถเข้าถึงจากรายงานการสร้างรายได้ การสํารวจ เครื่องมือสร้างกลุ่มเป้าหมาย และตัวสร้างกลุ่ม

เมตริก คำอธิบาย การสร้างข้อมูล
เพิ่มในรถเข็น จํานวนครั้งที่ผู้ใช้เพิ่มสินค้าลงในรถเข็นช็อปปิ้ง สร้างเมตริกนี้โดยการส่งเหตุการณ์ add_to_cart
อัตราการเพิ่มลงในรถเข็นหลังดูผลิตภัณฑ์ จํานวนผู้ใช้ที่เพิ่มสินค้า (เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ขาย) ลงในรถเข็นช็อปปิ้งต่อผู้ใช้ที่ดูสินค้า สร้างเมตริกนี้โดยการส่งเหตุการณ์ add_to_cart และ view_item
การชำระเงิน จํานวนครั้งที่ผู้ใช้เริ่มกระบวนการชําระเงิน สร้างเมตริกนี้โดยการส่งเหตุการณ์ begin_checkout
การซื้ออีคอมเมิร์ซ จํานวนครั้งที่ผู้ใช้ทําการซื้อเสร็จสมบูรณ์ สร้างเมตริกนี้โดยการส่งเหตุการณ์ purchase
จำนวนอีคอมเมิร์ซ

จํานวนสินค้าที่รวมอยู่ในเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซ

เช่น มีผู้ซื้อเสื้อยืด Stan and Friends จํานวน 1 ตัว และเสื้อยืดผู้หญิง Google สีเทาจํานวน 2 ตัว เมื่อรวมรายการเหล่านี้ไว้ในอาร์เรย์ items คุณจะเห็นผลลัพธ์ต่อไปนี้

 • จํานวนอีคอมเมิร์ซเท่ากับ 3
 • จํานวนสินค้าสําหรับเสื้อยืด Stan and Friends เท่ากับ 1
 • จํานวนสินค้าสําหรับเสื้อยืดผู้หญิง Google สีเทาเท่ากับ 2
สร้างเมตริกนี้โดยการส่งพารามิเตอร์ quantity ไปพร้อมกับเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซ
จํานวนส่วนลดสินค้า มูลค่าทางการเงินของส่วนลดจากการคูณพารามิเตอร์ discount และ quantity สร้างเมตริกนี้โดยการส่งพารามิเตอร์ discount ระดับสินค้าและพารามิเตอร์ quantity ระดับสินค้าผ่านเหตุการณ์ online-sales
การคลิกรายการสินค้า จํานวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกสินค้าที่ปรากฏในรายการ สร้างเมตริกนี้โดยการส่งเหตุการณ์ select_item
การดูรายการสินค้า จํานวนครั้งที่มีการดูรายการสินค้า สร้างเมตริกนี้โดยการส่งเหตุการณ์ view_item_list
การคลิกโปรโมชันของสินค้า จํานวนครั้งที่มีการคลิกโปรโมชันสินค้า สร้างเมตริกนี้โดยการส่งเหตุการณ์ select_promotion
การดูโปรโมชันของสินค้า จํานวนครั้งที่มีการดูโปรโมชันสินค้า สร้างเมตริกนี้โดยการส่งเหตุการณ์ view_promotion
จำนวนสินค้า

จํานวนหน่วยของสินค้าชิ้นเดียวที่รวมอยู่ในเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซ

เช่น มีผู้ซื้อเสื้อยืด Stan and Friends จํานวน 1 ตัว และเสื้อยืดผู้หญิง Google สีเทาจํานวน 2 ตัว เมื่อรวมรายการเหล่านี้ไว้ในอาร์เรย์ items คุณจะเห็นผลลัพธ์ต่อไปนี้

 • จํานวนอีคอมเมิร์ซเท่ากับ 3
 • จํานวนสินค้าสําหรับเสื้อยืด Stan and Friends เท่ากับ 1
 • จํานวนสินค้าสําหรับเสื้อยืดผู้หญิง Google สีเทาเท่ากับ 2
สร้างเมตริกนี้โดยการส่งพารามิเตอร์ quantity ไปพร้อมกับเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซ
การคืนเงินของสินค้า

จํานวนเงินคืนทั้งหมดที่ออกให้กับลูกค้า (เช่น $142.23)

เมตริกการคืนเงินของสินค้าจะแสดงยอดรวมจากการคืนเงินทั้งหมด ตัวอย่างเช่น หากมีการคืนเงิน 1 ครั้ง เมตริกการคืนเงินของสินค้าอาจเท่ากับ $4.99 หากมีการคืนเงิน 10 ครั้ง ยอดเงินคืนทั้งหมดของสินค้าอาจเท่ากับ $42.12 ซึ่งเป็นจํานวนเงินคืนทั้ง 10 ครั้งรวมกัน

สร้างเมตริกนี้โดยการส่งเหตุการณ์ refund
รายได้จากสินค้า

รายได้ทั้งหมดจากสินค้าเท่านั้น ไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง

รายได้จากสินค้า = ราคา x จํานวน โดยที่

 • ราคาคือพารามิเตอร์ price สําหรับสินค้าในอาร์เรย์ items
 • จํานวนคือพารามิเตอร์ quantity สําหรับสินค้าในอาร์เรย์ items
สร้างเมตริกนี้โดยการส่งพารามิเตอร์ quantity และ price สําหรับสินค้าในอาร์เรย์ items
การดูสินค้า จำนวนครั้งที่มีการดูรายละเอียดสินค้า สร้างเมตริกนี้โดยการส่งเหตุการณ์ view_item
รายได้จากการซื้อ ผลรวมของรายได้จากการซื้อในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เมตริกนี้คือผลรวมของเหตุการณ์ purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renew และ app_store_subscription_convert ลบด้วยเหตุการณ์ refund
อัตราการซื้อหลังดูผลิตภัณฑ์ จํานวนผู้ใช้ที่ซื้อสินค้า (เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ขาย) ต่อผู้ใช้ที่ดูสินค้าดังกล่าว สร้างเมตริกนี้โดยการส่งเหตุการณ์ purchase และ view_item
การซื้อ จํานวนการซื้อทั้งหมดในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน สร้างเมตริกนี้โดยการส่งเหตุการณ์ purchase
จำนวน

จํานวนหน่วยของเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซ

ป้อนข้อมูลให้เมตริกนี้โดยส่งพารามิเตอร์ quantity ที่ระดับเหตุการณ์

เมื่อคุณไม่ได้รวมพารามิเตอร์จํานวนไว้ที่ระดับเหตุการณ์ Google Analytics จะกําหนดเมตริกจํานวนสําหรับเหตุการณ์นั้นมรค่าเป็น 1

การคืนเงิน จํานวนการเงินคืนทั้งหมดในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน สร้างเมตริกนี้โดยการส่งเหตุการณ์ refund
ธุรกรรม จํานวนการซื้อทั้งหมดที่เสร็จสมบูรณ์แล้วในเว็บไซต์ สร้างเมตริกนี้โดยการส่งเหตุการณ์ purchase
จำนวนธุรกรรมต่อผู้ใช้ จํานวนการซื้อเฉลี่ยต่อผู้ซื้อในช่วงเวลาที่เลือก สร้างเมตริกนี้โดยการส่งเหตุการณ์ purchase
เหตุการณ์
เมตริก คำอธิบาย การสร้างข้อมูล
Conversion จํานวนครั้งที่ผู้ใช้ทำให้เกิดเหตุการณ์ Conversion สร้างเมตริกนี้โดยการทําเครื่องหมายเหตุการณ์เป็น Conversion
จำนวนเหตุการณ์ จํานวนครั้งที่ผู้ใช้ทำให้เกิดเหตุการณ์ เมตริกนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
จำนวนเหตุการณ์ต่อผู้ใช้ จํานวนเหตุการณ์เฉลี่ยที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้ เมตริกนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
มูลค่าของเหตุการณ์ ผลรวมของพารามิเตอร์ value ทั้งหมดที่ใช้กับเหตุการณ์ คุณสามารถใช้เมตริกที่พิจารณาตามบริบทนี้ในการบันทึกข้อมูลที่สําคัญต่อคุณ (เช่น รายได้ เวลา ระยะทาง) สร้างเมตริกนี้โดยการใส่พารามิเตอร์ value
เหตุการณ์ต่อเซสชัน จำนวนครั้งโดยเฉลี่ยของเหตุการณ์ต่อเซสชัน เมตริกนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
การเปิดครั้งแรก จำนวนครั้งที่ผู้ใช้เปิดแอปพลิเคชันเป็นครั้งแรก เมตริกนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติโดยเหตุการณ์ first_open
การเข้าชมครั้งแรก จำนวนครั้งที่ผู้ใช้เปิดเว็บไซต์เป็นครั้งแรก เมตริกนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติโดยเหตุการณ์ first_visit
หน้าเว็บ / หน้าจอ
เมตริก คำอธิบาย การสร้างข้อมูล
การเข้าชม จำนวนครั้งที่มีการบันทึกเหตุการณ์แรกของเซสชันที่เกิดขึ้นในหน้าเว็บหรือหน้าจอ ดูข้อมูลเพิ่มเติม เมตริกนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
การออก จำนวนครั้งที่มีการบันทึกเหตุการณ์สุดท้ายของเซสชันที่เกิดขึ้นในหน้าเว็บหรือหน้าจอ ดูข้อมูลเพิ่มเติม เมตริกนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
การดู จํานวนหน้าจอแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือหน้าเว็บที่ผู้ใช้เห็น นับการดูหน้าจอหรือหน้าเว็บเดียวซ้ำหลายครั้งด้วย เมตริกนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
การดูต่อผู้ใช้ จํานวนหน้าจอแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือหน้าเว็บโดยเฉลี่ยที่มีการดูต่อผู้ใช้ เมตริกนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
การคาดการณ์

เมตริกต่อไปนี้มีตัวเลือกสําหรับการกระจายโดยเฉลี่ยและเปอร์เซ็นไทล์ (เช่น เปอร์เซ็นไทล์ที่ 10) ตัวเลือกเหล่านี้ช่วยให้เห็นค่าเฉลี่ยต่อผู้ใช้และการกระจายค่า

ตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ยของเมตริกความน่าจะเป็นของการซื้อคือจํานวนเฉลี่ยของการซื้อที่คาดไว้ต่อผู้ใช้ เปอร์เซ็นไทล์ที่ 10 ของเมตริกนี้คือเปอร์เซ็นไทล์ที่ 10 ของการกระจายผู้ใช้ในช่วงวันที่ที่ระบุ หากค่าเป็น "30%" หมายความว่าผู้ใช้ 10% มีโอกาสซื้อไม่ถึง 30% ขณะที่ผู้ใช้ 90% มีโอกาสซื้อมากกว่า 30% วิธีนี้เหมาะสำหรับใช้กับการกระจายที่ไม่ใช่แบบปกติ

เมตริก คำอธิบาย การสร้างข้อมูล
ความน่าจะเป็นของการเลิกใช้งาน ความน่าจะเป็นที่ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ในแอปหรือเว็บไซต์ในช่วง 7 วันที่ผ่านมานั้นจะไม่ใช้งานใน 7 วันข้างหน้า ดูวิธีสร้างเมตริกนี้ได้ที่เมตริกตามการคาดการณ์
ความน่าจะเป็นของการซื้อในแอป ความน่าจะเป็นที่ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ในช่วง 28 วันที่ผ่านมาจะทำการซื้อในแอปใน 7 วันข้างหน้า ดูวิธีสร้างเมตริกนี้ได้ที่เมตริกตามการคาดการณ์
รายได้ที่คาดการณ์ รายได้ที่คาดไว้จาก Conversion การซื้อทั้งหมดภายใน 28 วันข้างหน้าจากผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ในช่วง 28 วันที่ผ่านมา ดูวิธีสร้างเมตริกนี้ได้ที่เมตริกตามการคาดการณ์
ความน่าจะเป็นของการซื้อ ความน่าจะเป็นที่ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ในช่วง 28 วันที่ผ่านมาจะทําการซื้อใน 7 วันข้างหน้า ดูวิธีสร้างเมตริกนี้ได้ที่เมตริกตามการคาดการณ์
ผู้เผยแพร่โฆษณา
เมตริก คำอธิบาย การสร้างข้อมูล
จำนวนผู้ที่เห็นโฆษณา เวลารวมที่หน่วยโฆษณาแสดงต่อผู้ใช้ (หน่วยเป็นมิลลิวินาที) เมตริกนี้จะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณผสานรวมกับ AdMob หรือ Google Ad Manager หากผสานรวมกับ MoPub, ironSource หรือแพลตฟอร์มการสร้างรายได้จากโฆษณาอื่นสําหรับแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณต้องส่งเหตุการณ์ ad_impression เพื่อสร้างมิติข้อมูล
รายได้จากโฆษณา ผลรวมของรายได้จากโฆษณาต่อผู้ใช้ เมตริกนี้จะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณผสานรวมกับ AdMob หรือ Google Ad Manager หากผสานรวมกับ MoPub, ironSource หรือแพลตฟอร์มการสร้างรายได้จากโฆษณาอื่นสําหรับแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณต้องส่งเหตุการณ์ ad_impression เพื่อสร้างมิติข้อมูล
จำนวนผู้ที่เห็นหน่วยโฆษณา เวลาที่หน่วยโฆษณาหนึ่งๆ แสดงต่อผู้ใช้ (หน่วยเป็นมิลลิวินาที) เมตริกนี้จะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณผสานรวมกับ AdMob หรือ Google Ad Manager หากผสานรวมกับ MoPub, ironSource หรือแพลตฟอร์มการสร้างรายได้จากโฆษณาอื่นสําหรับแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณต้องส่งเหตุการณ์ ad_impression เพื่อสร้างมิติข้อมูล
รายได้
เมตริก คำอธิบาย การสร้างข้อมูล
ARPPU รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ที่ชำระเงิน (ARPPU) คือรายได้จากการซื้อทั้งหมดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ซึ่งทําการซื้อ ดูวิธีสร้างเมตริกนี้ได้ที่รายได้จากการซื้อ
ARPU รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ (ARPU) คือรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยเฉลี่ยจากผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่แต่ละราย ไม่ว่าจะทําการซื้อหรือไม่ก็ตาม ดูวิธีสร้างเมตริกนี้ได้ที่รายได้ทั้งหมด
รายได้รายวันเฉลี่ย รายได้รวมโดยเฉลี่ยต่อวันในช่วงเวลาที่เลือก ดูวิธีสร้างเมตริกนี้ได้ที่รายได้ทั้งหมด
รายได้จากการซื้อโดยเฉลี่ย รายได้จากการซื้อโดยเฉลี่ยในช่วงเวลาที่เลือก ดูวิธีสร้างเมตริกนี้ได้ที่รายได้จากการซื้อ
รายได้จากการซื้อโดยเฉลี่ยต่อผู้ใช้ ผลรวมของรายได้จากการซื้อต่อผู้ใช้ ดูวิธีสร้างเมตริกนี้ได้ที่รายได้จากการซื้อ
รายได้รายวันสูงสุด รายได้รวมสูงสุดต่อวันในช่วงเวลาที่เลือก ดูวิธีสร้างเมตริกนี้ได้ที่รายได้ทั้งหมด
รายได้รายวันต่ำสุด รายได้รวมต่ำสุดต่อวันในช่วงเวลาที่เลือก ดูวิธีสร้างเมตริกนี้ได้ที่รายได้ทั้งหมด
รายได้ทั้งหมด รายได้ทั้งหมดจากการซื้อ การซื้อในแอป การสมัครใช้บริการ และรายได้จากโฆษณา เมตริกนี้คือผลรวมของเหตุการณ์ purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renew และ app_store_subscription_convert
เซสชัน
เมตริก คำอธิบาย การสร้างข้อมูล
ระยะเวลาเซสชันเฉลี่ย ระยะเวลาเฉลี่ย (เป็นวินาที) ของเซสชันของผู้ใช้ เมตริกนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
อัตราตีกลับ เปอร์เซ็นต์ของเซสชันที่ไม่ใช่เซสชันที่มีส่วนร่วม ดูข้อมูลเพิ่มเติม เมตริกนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
เซสชันที่มีส่วนร่วม จํานวนเซสชันที่นานกว่า 10 วินาที หรือมีเหตุการณ์ Conversion อย่างน้อย 1 รายการ หรือการดูหน้าเว็บหรือหน้าจอ 2 ครั้งขึ้นไป เมตริกนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
เซสชันที่มีส่วนร่วมต่อผู้ใช้ จำนวนเซสชันที่มีส่วนร่วมเฉลี่ยต่อผู้ใช้ เมตริกนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
อัตราการมีส่วนร่วม เปอร์เซ็นต์ของเซสชันซึ่งเป็นเซสชันที่มีส่วนร่วม ดูข้อมูลเพิ่มเติม เมตริกนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
เซสชันอัตรา Conversion

เปอร์เซ็นต์ของเซสชันที่ทํา Conversion

เมตริกนี้คํานวณจากจํานวนเซสชันที่เกิด Conversion หารด้วยจํานวนเซสชันทั้งหมด

เมตริกนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
เซสชัน จํานวนเซสชันที่เริ่มต้นในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เมตริกนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
เซสชันต่อผู้ใช้ จำนวนเซสชันเฉลี่ยต่อผู้ใช้ เมตริกนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
จำนวนการดูต่อเซสชัน จํานวนหน้าจอแอปหรือหน้าเว็บที่ผู้ใช้ดูต่อเซสชัน นับการดูหน้าเว็บหรือหน้าจอเดียวซ้ำหลายครั้งด้วย (เหตุการณ์ screen_view + page_view) / เซสชัน เมตริกนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
ผู้ใช้
เมตริก คำอธิบาย การสร้างข้อมูล
ผู้ซื้อซ้ำในช่วง 1 วัน จํานวนลูกค้าที่ทําการซื้อเสร็จสมบูรณ์อย่างน้อย 1 ครั้งในช่วง 2 วันติดต่อกัน สร้างเมตริกนี้โดยการส่งเหตุการณ์ purchase
ผู้ซื้อซ้ำในช่วง 2-7 วัน จํานวนลูกค้าที่ซื้อ 1 วันและวันใดก็ตามระหว่าง 2 ถึง 7 วันก่อนหน้า สร้างเมตริกนี้โดยการส่งเหตุการณ์ purchase
ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่และได้ใช้จ่ายในช่วง 30 วันที่ผ่านมา จํานวนลูกค้าที่ทำการซื้อเสร็จสมบูรณ์อย่างน้อย 1 ครั้งในช่วง 30 วันที่ผ่านมา สร้างเมตริกนี้โดยการส่งเหตุการณ์ purchase
ผู้ซื้อซ้ำในช่วง 31-90 วัน จํานวนลูกค้าที่ซื้อ 1 วันและวันใดก็ตามระหว่าง 31 ถึง 90 วันก่อนหน้า สร้างเมตริกนี้โดยการส่งเหตุการณ์ purchase
ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่และได้ใช้จ่ายในช่วง 7 วันที่ผ่านมา จํานวนลูกค้าที่ทำการซื้อเสร็จสมบูรณ์อย่างน้อย 1 ครั้งในช่วง 7 วันที่ผ่านมา สร้างเมตริกนี้โดยการส่งเหตุการณ์ purchase
ผู้ซื้อซ้ำในช่วง 8-30 วัน จํานวนลูกค้าที่ซื้อ 1 วันและวันใดก็ตามระหว่าง 8 ถึง 30 วันก่อนหน้า สร้างเมตริกนี้โดยการส่งเหตุการณ์ purchase
ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่และได้ใช้จ่ายในช่วง 90 วันที่ผ่านมา จํานวนลูกค้าที่ทำการซื้อเสร็จสมบูรณ์อย่างน้อย 1 ครั้งในช่วง 90 วันที่ผ่านมา สร้างเมตริกนี้โดยการส่งเหตุการณ์ purchase
ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่

จํานวนของผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันซึ่งเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่คือผู้ใช้ที่มีเซสชันที่มีส่วนร่วมหรือเมื่อ Analytics รวบรวมข้อมูลต่อไปนี้

เมตริกนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
ผู้ซื้อรายวันโดยเฉลี่ย จํานวนผู้ซื้อโดยเฉลี่ยรายวันในช่วงเวลาที่เลือก สร้างเมตริกนี้โดยการส่งเหตุการณ์ purchase
เวลาในการมีส่วนร่วมโดยเฉลี่ย เวลาเฉลี่ยที่เว็บไซต์ในโฟกัสในเบราว์เซอร์หรือแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้อยู่เบื้องหน้าบนอุปกรณ์ของผู้ใช้ เมตริกนี้คํานวณจากผลรวมของระยะเวลาการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ต่อผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมตริกการมีส่วนร่วม เมตริกนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
เวลาในการมีส่วนร่วมโดยเฉลี่ยต่อเซสชัน เวลาในการมีส่วนร่วมโดยเฉลี่ยต่อเซสชัน เมตริกนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
DAU / MAU ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่รายวัน (DAU) / ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่รายเดือน (MAU) แสดงเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมในวันตามปฏิทินเมื่อคำนวณจากผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมในช่วง 30 วันที่ผ่านมา อัตราส่วนที่สูงบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่ดีและการคงผู้ใช้ไว้ เมตริกนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
DAU / WAU ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่รายวัน (DAU) / ผู้เข้าใช้งานรายสัปดาห์ (WAU) แสดงเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเมื่อคำนวณจากผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมในช่วง 7 วันที่ผ่านมา อัตราส่วนที่สูงบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่ดีและการคงผู้ใช้ไว้ เมตริกนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
ผู้ซื้อครั้งแรก จํานวนผู้ใช้ที่ซื้อครั้งแรกในช่วงเวลาที่เลือก สร้างเมตริกนี้โดยการส่งเหตุการณ์ purchase

Conversion ของผู้ซื้อครั้งแรก

(Conversion ของผู้ซื้อครั้งแรก)

เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ซึ่งทําการซื้อเป็นครั้งแรก เมตริกนี้แสดงผลเป็นเศษส่วน เช่น 0.092 หมายความว่า 9.2% ของผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่เป็นผู้ซื้อครั้งแรก สร้างเมตริกนี้โดยการส่งเหตุการณ์ purchase

ผู้ซื้อครั้งแรกต่อผู้ใช้ใหม่

(ผู้ซื้อครั้งแรกต่อผู้ใช้ใหม่)

จํานวนผู้ซื้อครั้งแรกโดยเฉลี่ยต่อผู้ใช้ใหม่ สร้างเมตริกนี้โดยการส่งเหตุการณ์ purchase
จำนวนผู้ซื้อรายวันสูงสุด จำนวนสูงสุดของผู้ซื้อรายวันในช่วงเวลาที่เลือก สร้างเมตริกนี้โดยการส่งเหตุการณ์ purchase
จำนวนผู้ซื้อรายวันต่ำสุด จำนวนต่ำสุดของผู้ซื้อรายวันในช่วงเวลาที่เลือก สร้างเมตริกนี้โดยการส่งเหตุการณ์ purchase
ผู้ใช้ใหม่

จํานวนรหัสผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันใหม่ที่บันทึกเหตุการณ์ first_open หรือ first_visit

เมตริกนี้จะช่วยให้คุณวัดจํานวนผู้ใช้ที่โต้ตอบกับเว็บไซต์หรือเปิดแอปเป็นครั้งแรก

เมตริกนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
PMAU / DAU ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่รายเดือนที่จ่ายเงิน (PMAU) / ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่รายวัน (DAU) แสดงเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ซึ่งทําการซื้อในเดือนก่อนหน้า สร้างเมตริกนี้โดยการส่งเหตุการณ์ purchase
PWAU / DAU ผู้เข้าใช้งานรายสัปดาห์ที่จ่ายเงิน (PWAU) / ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่รายวัน (DAU) แสดงเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ซึ่งทําการซื้อในสัปดาห์ก่อนหน้า สร้างเมตริกนี้โดยการส่งเหตุการณ์ purchase
ผู้ใช้ที่กลับมา จํานวนผู้ใช้ที่เริ่มเซสชันก่อนหน้าอย่างน้อย 1 เซสชัน ไม่ว่าเซสชันก่อนหน้าจะเป็นเซสชันที่มีส่วนร่วมหรือไม่ก็ตาม เมตริกนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
ผู้ซื้อทั้งหมด จํานวนผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำที่ซื้ออย่างน้อย 1 ครั้ง สร้างเมตริกนี้โดยการส่งเหตุการณ์ purchase
ผู้ใช้ทั้งหมด

จํานวนรหัสผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันซึ่งทําให้เกิดเหตุการณ์ใดๆ

เมตริกนี้จะช่วยให้คุณวัดจํานวนผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันที่บันทึกเหตุการณ์

เมตริกนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
อัตรา Conversion ของผู้ใช้

เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่ทํา Conversion

เมตริกนี้คํานวณจากจํานวนผู้ใช้ที่ทําการกระทําที่ถือเป็น Conversion หารด้วยจํานวนผู้ใช้ทั้งหมด

เมตริกนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ ระยะเวลาที่หน้าจอแอปทํางานอยู่เบื้องหน้าหรือหน้าเว็บอยู่ในโฟกัส ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ เมตริกนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
WAU / MAU ผู้เข้าใช้งานรายสัปดาห์ (WAU) / ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่รายเดือน (MAU) แสดงเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมในช่วง 7 วันที่ผ่านมาเมื่อคำนวณจากผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมในช่วง 30 วันที่ผ่านมา อัตราส่วนที่สูงบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่ดีและการคงผู้ใช้ไว้ เมตริกนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
อายุการใช้งานของผู้ใช้

เมตริกต่อไปนี้มีตัวเลือกสําหรับการกระจายทั้งหมด โดยเฉลี่ย และเปอร์เซ็นไทล์ (เช่น เปอร์เซ็นไทล์ที่ 10) ตัวเลือกเหล่านี้ช่วยให้เห็นค่าทั้งหมด ค่าเฉลี่ยต่อผู้ใช้ และการกระจายค่า

ตัวอย่างเช่น ค่ารวมของเมตริกเซสชันที่มีส่วนร่วมตลอดอายุการใช้งานคือจํานวนรวมของเซสชันที่มีส่วนร่วมในช่วงวันที่ที่ระบุ ค่าเฉลี่ยของเมตริกคือจํานวนเซสชันที่มีส่วนร่วมโดยเฉลี่ยต่อผู้ใช้

เปอร์เซ็นไทล์ที่ 10 ของเมตริกนี้คือเปอร์เซ็นไทล์ที่ 10 ของการกระจายผู้ใช้ในช่วงวันที่ที่ระบุ หากค่าเป็น "3" หมายความว่าผู้ใช้ 10% มีเซสชันที่มีส่วนร่วมน้อยกว่า 3 เซสชัน ขณะที่ผู้ใช้ 90% มีเซสชันที่มีส่วนร่วมมากกว่า 3 เซสชัน วิธีนี้เหมาะสำหรับใช้กับการกระจายที่ไม่ใช่แบบปกติ

เมตริก คำอธิบาย การสร้างข้อมูล
รายได้จากโฆษณาตลอดอายุการใช้งาน รายได้จากโฆษณาที่เกิดจากผู้ใช้นับตั้งแต่การเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปครั้งแรก เมตริกนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากเหตุการณ์ ad_impression นอกจากนี้คุณยังลิงก์ AdMob กับ Firebase เพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วย
เซสชันที่มีส่วนร่วมตลอดอายุการใช้งาน จํานวนเซสชันที่มีส่วนร่วมของผู้ใช้นับตั้งแต่เข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเป็นครั้งแรก เมตริกนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
ระยะเวลาการมีส่วนร่วมตลอดอายุการใช้งาน ระยะเวลานับตั้งแต่ที่ผู้ใช้ที่เข้าชมเป็นครั้งแรกใช้งานในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันในขณะที่ทํางานอยู่เบื้องหน้า เมตริกนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
ระยะเวลาเซสชันตลอดอายุการใช้งาน ระยะเวลารวมของเซสชันของผู้ใช้ ตั้งแต่เซสชันแรกไปจนถึงตอนที่เซสชันปัจจุบันหมดอายุ รวมถึงเวลาที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอยู่ในเบื้องหลัง เมตริกนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
จำนวนเซสชันตลอดอายุการใช้งาน จำนวนเซสชันทั้งหมดของผู้ใช้นับตั้งแต่เข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเป็นครั้งแรก เมตริกนี้สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
ธุรกรรมตลอดอายุการใช้งาน จํานวนการซื้อทั้งหมดที่ผู้ใช้ทำเสร็จสมบูรณ์นับตั้งแต่เข้าชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเป็นครั้งแรก สร้างเมตริกนี้โดยการส่งเหตุการณ์ purchase
LTV มูลค่าตลอดอายุการใช้งาน (LTV) แสดงรายได้ทั้งหมดจากการซื้อในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้ทราบคุณค่าของผู้ใช้เมื่อพิจารณาจากรายได้เพิ่มเติมที่คุณสร้าง เมตริกนี้คือผลรวมของเหตุการณ์ purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renew และ app_store_subscription_convert ลบด้วยเหตุการณ์ refund
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

false
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก