Rapporten, dimensies en statistieken

Dit maakt deel uit van de bèta van App & webproperty.

Deze functies worden in de komende weken geleidelijk geïntroduceerd.

Het dashboardoverzicht voor elke categorie bevat links naar de rest van de rapporten in de categorie.

Voor rapporten wordt de dashboard- of verkennerstemplate gebruikt om gegevens weer te geven.

In de volgende gedeelten vindt u beschrijvingen van het rapport en de dimensies en statistieken voor elke rapportcategorie.

Gebruikers

Rapporten

Rapport Beschrijving
Gebruikersoverzicht Een dashboardoverzicht van gebruikersengagement bij uw bedrijf vanuit verschillende perspectieven, zoals het aantal actieve gebruikers per dag, week of maand; nieuwe gebruikers per medium/bron/campagne; gebruikers per doelgroep; doorlopende activiteit per cohort.
Nieuwe gebruikers

Doelgroepen

Gebruikers, sessies en engagementstatistieken (zoals sessies met engagement, engagementpercentage) per primaire dimensie, zoals bron, medium, campagne en doelgroep.

Dimensies

Dimensie Beschrijving
Advertentiegroep-ID van gebruiker De advertentiegroep-ID waarmee de gebruiker voor het eerst is verworven, op basis van het attributiemodel Laatste klik voor meerdere kanalen.
Naam van advertentiegroep van gebruiker De naam van de advertentiegroep waarmee de gebruiker voor het eerst is verworven, op basis van het attributiemodel Laatste klik voor meerdere kanalen.
Type advertentienetwerk van gebruiker Het advertentienetwerk waarmee de gebruiker voor het eerst is verworven, op basis van het attributiemodel Laatste klik voor meerdere kanalen.
Campagne van gebruiker De campagne waarmee de gebruiker voor het eerst is verworven, op basis van het attributiemodel Laatste klik voor meerdere kanalen.
Advertentiemateriaal-ID van de campagne van de gebruiker De advertentiemateriaal-ID waarmee de gebruiker voor het eerst is verworven, op basis van het attributiemodel Laatste klik voor meerdere kanalen.
Medium van gebruiker Het medium waarmee de gebruiker voor het eerst is verworven, op basis van het attributiemodel Laatste klik voor meerdere kanalen.
Bron van gebruiker De bron waarmee de gebruiker voor het eerst is verworven, op basis van het attributiemodel Laatste klik voor meerdere kanalen.
Doelgroep Doelgroepen waartoe gebruikers behoorden toen ze gebeurtenissen registreerden tijdens de periode van het rapport.

Statistische gegevens

Statistiek Beschrijving
Gebruikers

Aantal unieke gebruikers dat een bepaalde tijd (hoger dan een nulwaarde) betrokkenheid bij uw site of app heeft getoond.

Berekening: Tel unieke gebruikers mee in het geval van engagement_time_msec parameter > 0

Nieuwe gebruikers

Aantal gebruikers dat voor de eerste keer interactie heeft gehad met uw site of uw app voor het eerst heeft gestart.

Berekening: Tel unieke gebruikers in het geval van gebeurtenisnaam = first_open of first_visit

Sessies met engagement

Aantal sessies dat langer dan tien seconden duurde of een conversiegebeurtenis of twee of meer schermweergaven had.

Engagementpercentage

Percentage van sessies met engagement.

Berekening: Sessies met engagement / sessies

Sessies met engagement per gebruiker

Gemiddeld aantal sessies met engagement per gebruiker.

Berekening: Sessies met engagement / gebruikers

Betrokkenheidsduur Gemiddelde tijdsduur dat de app zich op de voorgrond bevond of de website goed zichtbaar was in de browser.
Aantal gebeurtenissen Aantal keren dat een afzonderlijke gebeurtenis is geactiveerd of het totale aantal gebeurtenissen dat is geactiveerd.
Conversies Aantal keren dat een afzonderlijke conversiegebeurtenis is geactiveerd of het totale aantal conversiegebeurtenissen dat is geactiveerd.
Opbrengst Totale opbrengst van aankopen en publiceren (aankoopopbrengst plus advertentieopbrengst).

 

Demografie

Rapporten

Rapport Beschrijving
Demografische gegevens van gebruikers Een dashboardoverzicht van gebruikersengagement bij uw bedrijf vanuit het perspectief van demografische gebruikersgegevens (zoals leeftijd, plaats, land, geslacht, interesses en taal).
Leeftijdscategorieën

Plaatsen

Landen

Geslachten

Interesses

Talen
Gebruikers, sessies en engagementstatistieken (zoals sessies met engagement, engagementpercentage) per leeftijd, plaats, land, geslacht, interesses en taal.

Dimensies

Dimensie Beschrijving
Leeftijd De leeftijdsgroepen van gebruikers.
Plaats De plaats waaruit de gebruikersactiviteit afkomstig was.
Land Het land waaruit de gebruikersactiviteit afkomstig was.
Geslacht Het geslacht van de gebruiker.
Interesses Interesses die zijn aangegeven door gebruikers die zich hoger in de winkeltrechter bevinden. Gebruikers kunnen worden meegeteld voor meerdere interessecategorieën.
Taal Taalinstelling voor het apparaat waarvan de gebruikersactiviteit afkomstig was.
Regio De geografische regio waaruit de activiteit afkomstig was.

Statistische gegevens

Statistiek Beschrijving
Gebruikers

Aantal unieke gebruikers dat een bepaalde tijd (hoger dan een nulwaarde) betrokkenheid bij uw site of app heeft getoond.

Berekening: Tel unieke gebruikers mee in het geval van engagement_time_msec parameter > 0

Nieuwe gebruikers

Aantal gebruikers dat voor de eerste keer interactie heeft gehad met uw site of uw app voor het eerst heeft gestart.

Berekening: Tel unieke gebruikers in het geval van gebeurtenisnaam = first_open of first_visit

Sessies met engagement Aantal sessies dat langer dan tien seconden duurde of een conversiegebeurtenis of twee of meer schermweergaven had.
Engagementpercentage

Percentage van sessies met engagement.

Berekening: Sessies met engagement / sessies

Sessies met engagement per gebruiker

Gemiddeld aantal sessies met engagement per gebruiker.

Berekening: Sessies met engagement / gebruikers

Betrokkenheidsduur Gemiddelde tijdsduur dat de app zich op de voorgrond bevond of de website goed zichtbaar was in de browser.
Aantal gebeurtenissen Aantal keren dat een afzonderlijke gebeurtenis is geactiveerd of het totale aantal gebeurtenissen dat is geactiveerd.
Conversies Aantal keren dat een afzonderlijke conversiegebeurtenis is geactiveerd of het totale aantal conversiegebeurtenissen dat is geactiveerd.
Opbrengst Totale opbrengst van aankopen en publiceren (aankoopopbrengst plus advertentieopbrengst).
Gedrag

Rapporten

Rapport Beschrijving
Gedragsoverzicht Een dashboardoverzicht van gebruikersengagement bij uw bedrijf vanuit het perspectief van schermen en gebeurtenissen (zoals schermen die het vaakst zijn weergegeven en gebeurtenissen die het vaakst zijn geactiveerd).
Gebeurtenissen

Pagina's en schermen

Gebeurtenissen, schermen en engagement- en conversiestatistieken (zoals aantal gebeurtenissen, schermweergaven per gebruiker, betrokkenheidsduur, conversies, opbrengst) per gebeurtenis of scherm.

Dimensies

Dimensie Beschrijving
Gebeurtenisnaam Standaard of door de gebruiker gedefinieerde naam van de gebeurtenis.
Contentgroep Door de gebruiker gedefinieerde verzameling content.
Paginapad en schermklasse Pad van de webpagina en standaard schermklasse van de app.
Paginatitel en schermklasse Titel van de webpagina en standaard schermklasse van de app.
Schermnaam Door de ontwikkelaar opgegeven schermnaam van de app.

Statistische gegevens

Statistiek Beschrijving
Aantal gebeurtenissen Aantal keren dat een afzonderlijke gebeurtenis is geactiveerd of het totale aantal gebeurtenissen dat is geactiveerd.
Gebruikers  
Totaal aantal gebruikers

Aantal unieke gebruikers dat een bepaalde tijd (hoger dan een nulwaarde) betrokkenheid bij uw site of app heeft getoond.

Berekening: Tel unieke gebruikers mee in het geval van engagement_time_msec parameter > 0

Nieuwe gebruikers

Aantal gebruikers dat voor de eerste keer interactie heeft gehad met uw site of uw app voor het eerst heeft gestart.

Berekening: Tel unieke gebruikers in het geval van gebeurtenisnaam = first_open of first_visit

Aantal gebeurtenissen per gebruiker

Gemiddeld aantal gebeurtenissen dat door elke gebruiker is geactiveerd.

Berekening: Gebeurtenissen / gebruikers

Weergaven

Het aantal keren dat een app-scherm of webpagina is bekeken. Herhaalde weergaven van één pagina of scherm tellen ook mee.

Berekening: Gebeurtenissen van het type screen_view + gebeurtenissen van het type page_view

Schermweergaven per gebruiker

Gemiddeld aantal schermen dat door elke gebruiker is bekeken.

Berekening: Sessies met engagement / gebruikers

Betrokkenheidsduur Gemiddelde tijdsduur dat de app zich op de voorgrond bevond of de website goed zichtbaar was in de browser.
Aantal gebeurtenissen Aantal keren dat een afzonderlijke gebeurtenis is geactiveerd of het totale aantal gebeurtenissen dat is geactiveerd.
Conversies Aantal keren dat een afzonderlijke conversiegebeurtenis is geactiveerd of het totale aantal conversiegebeurtenissen dat is geactiveerd.
Opbrengst Totale opbrengst van aankopen en publiceren (aankoopopbrengst plus advertentieopbrengst).
Technologie

Wijziging van user-agent in iOS 13

Apple gebruikt vanaf september 2019 een andere user-agent voor de iPad zodat siteverkeer wordt weergegeven als desktopverkeer. Deze wijziging zorgt voor een afname van het tabletverkeer via iPads en een toename van het desktopverkeer via Safari. Aangezien iPad-gebruikers standaard desktopsites te zien krijgen, komt deze wijziging in de rapportage overeen met de gebruikerservaring.

Rapporten

Rapport Beschrijving

Overzicht over verschillende platforms

Weboverzicht

App-overzicht

 

Een dashboard met de verschillende platforms, apparaten, browsers, besturingssystemen en app-versies waarmee gebruikers engagement genereren met uw content.

Platforms

Browser

Apparaat

Schermresolutie

Besturingssysteem

Alle schermen

App-versies

Apparaatmodellen

Platforms

Alle pagina's

Gebruikers, sessies en engagement- en opbrengststatistieken (zoals sessies met engagement, engagement per gebruiker, aantal gebeurtenissen, opbrengst) per dimensie.

Dimensies

Dimensie Beschrijving
App-versie Versie van de app.
Browser Browser die is gebruikt voor interactie met uw site.
Browserversie Browserversies die zijn gebruikt om uw website te bekijken.
Apparaatcategorie Type apparaat dat is gebruikt voor interactie met uw site/app: desktop, tablet of mobiel.
Apparaatmodel Model van het apparaat dat is gebruikt voor interactie met uw site/app.
OS-versie Versie van de besturingssystemen die zijn gebruikt door bezoekers van uw app of website. Omvat mobiele besturingssystemen, zoals Android.
Besturingssysteem Besturingssystemen die zijn gebruikt door bezoekers van uw app of website. Omvat mobiele besturingssystemen, zoals Android.
Platform Platform voor de app of site (Android, iOS, web).
Schermresolutie Resolutie van het scherm dat is gebruikt voor interactie met uw site of app.

Statistische gegevens

Statistiek Beschrijving
Gebruikers

Aantal unieke gebruikers dat een bepaalde tijd (hoger dan een nulwaarde) betrokkenheid bij uw site of app heeft getoond.

Berekening: Tel unieke gebruikers mee in het geval van engagement_time_msec parameter > 0

Nieuwe gebruikers

Aantal gebruikers dat voor de eerste keer interactie heeft gehad met uw site of uw app voor het eerst heeft gestart.

Berekening: Tel unieke gebruikers in het geval van gebeurtenisnaam = first_open of first_visit

Sessies met engagement Aantal sessies dat langer dan tien seconden duurde of een conversiegebeurtenis of twee of meer schermweergaven had.
Engagementpercentage

Percentage van sessies met engagement.

Berekening: Sessies met engagement / sessies

Sessies met engagement per gebruiker

Gemiddeld aantal sessies met engagement per gebruiker.

Berekening: Sessies met engagement / gebruikers

Betrokkenheidsduur Gemiddelde tijdsduur dat de app zich op de voorgrond bevond of de website goed zichtbaar was in de browser.
Aantal gebeurtenissen Aantal keren dat een afzonderlijke gebeurtenis is geactiveerd of het totale aantal gebeurtenissen dat is geactiveerd.
Conversies Aantal keren dat een afzonderlijke conversiegebeurtenis is geactiveerd of het totale aantal conversiegebeurtenissen dat is geactiveerd.
Opbrengst Totale opbrengst van aankopen en publiceren (aankoopopbrengst plus advertentieopbrengst).

Gerelateerde bronnen

De rapporttemplate voor het dashboard

De rapporttemplate voor de verkenner

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?