[GA4] Dimenze a metriky

Tento článek popisuje dimenze a metriky, které se zobrazují v přehledech, průzkumech a nástrojích pro vytváření publik a segmentaci. K těmto dimenzím a metrikám máte přístup i mimo službu Analytics pomocí datového rozhraní API Google Analytics. Pokud chcete shromažďovat informace, které Analytics pomocí těchto dimenzí a metrik nezaznamenává, můžete si vytvořit vlastní dimenze a metriky.

Pokud chcete najít určitou dimenzi nebo metriku, rozbalte vše a vyhledejte tento článek (pomocí kláves Ctrl+F nebo Command+F na klávesnici) nebo použijte průzkumník dimenzí a metrik GA4 a zobrazte si dimenze a metriky pro danou službu.

Jak se vyplňují

Některé dimenze a metriky se daty plní automaticky, když na svůj web přidáte značku Google (gtag.js) nebo když do své mobilní či webové aplikace přidáte sadu SDK Google Analytics pro Firebase. Ostatní dimenze a metriky vyžadují nejprve určitou konfiguraci. Teprve pak se mohou začít plnit daty (jak je popsáno v dalších sekcích).

Zašedlé dimenze a metriky

Dimenze nebo metrika může být zašedlá, když je nekompatibilní s ostatními dimenzemi nebo metrikami, které jste použili v přehledu či průzkumu, nebo když v rámci vybrané techniky průzkumu danou dimenzi nebo metriku nelze použít.

Co znamená hodnota (not set)

(not set) je zástupný název, který služba Google Analytics použije, když nemá k dispozici informace o dimenzi. Následující sekce popisují, jak zajistit plnění jednotlivých dimenzí daty, aby se vám nezobrazovaly hodnoty (not set). Když do Analytics odešlete prázdnou hodnotu, místo (not set) se zobrazí prázdná hodnota. Hodnota (not set) se zobrazí v případě, že hodnotu neodešlete vůbec.

Dimenze

Atribuce

Následující dimenze poskytují informace o atribucích pro dimenze na úrovni události, včetně informací o atribucích pro reklamní platformy, které integrujete se službou Google Analytics (například Search Ads 360 a Display & Video 360). Tyto dimenze používají ve výchozím nastavení model atribuce na základě dat. Lze ale vybrat jiný atribuční model.

Dimenze Co je to Jak se plní daty
Kampaň / ID kampaně Název a ID propagační nebo marketingové kampaně, která vedla ke konverzní události. Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
Výchozí seskupení kanálů

Seskupení kanálů jsou definice zdrojů návštěvnosti vytvořené na základě určitých pravidel.

Výchozí seskupení kanálů zahrnuje hodnoty „Přímé“, „Organické vyhledávání“, „Organické sociální sítě“, „Neplacené sociální sítě“, „E-mail“, „Affiliate partneři“, „Odkazující zdroj“, „Placené vyhledávání“, „Videoreklamy“ a „Obsahová reklama“.

Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
Médium

Způsob získání uživatelů vašeho webu nebo aplikace.

Příklady:

 • „affiliate partneři“: uživatelé, kteří kliknou na odkaz v partnerském programu
 • „cpc“: (zkratka pro cenu za proklik) uživatelé, kteří kliknou na placenou reklamu
 • „e-mail“: uživatelé, kteří kliknou na odkaz v e-mailové marketingové kampani
 • „organické vyhledávání“: uživatelé, kteří kliknou na odkaz ve vyhledávači
 • „odkazující zdroj“: uživatelé, kteří kliknou na odkaz na webu (např. na odkaz v popisu videa)
 • „(žádný)“: přímá návštěvnost
Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
Zdroj

Reprezentuje majitele stránek nebo zdroj inventáře, ze kterého návštěvnost pochází. Například uživatelé, kteří se na váš web vrátí z Vyhledávání Google, budou mít v dimenzi Zdroj návštěvy hodnotu „google“.

Příklady: „google“, „youtube“ nebo „gmail“.

Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
Zdroj / médium Zdroj a médium, které uživatele přesměrovaly na váš web nebo do vaší aplikace. Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
Zdrojová platforma

Platforma, kde spravujete nákupní aktivitu (nastavujete rozpočty, kritéria cílení apod.).

Příklady:

 • „DV360“ (návštěvnost z marketingových aktivit ve službě Display & Video 360)
 • „Google Ads“ (návštěvnost z marketingových aktivit ve službě Google Ads)
 • „Manuální“ (návštěvnost, která nepochází z mediálních marketingových aktivit na Googlu)
 • „SA360“ (návštěvnost z marketingových aktivit ve službě Search Ads 360)
 • „SFMC“ (návštěvnost z marketingových aktivit ve službě Salesforce Marketing Cloud)
 • „Neplacené záznamy v Nákupech“ (návštěvnost z marketingových aktivit ve službě Google Merchant Center)
Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.

Google Ads

Níže uvedené dimenze poskytují informace specifické pro službu Google Ads. Informace o zdroji akvizice (např. o nových uživatelích a návštěvách prostřednictvím Google Ads) naleznete v článku o dimenzích Zdroj návštěvnosti.

Dimenze Co je to Jak se plní daty

Název účtu Google Ads

Název účtu Google Ads, v němž se nachází reklama, která vedla ke konverzní události. Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
Název reklamní sestavy Google Ads Název reklamní sestavy v Google Ads, v níž se nachází reklama, která vedla ke konverzní události. Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.

Typ reklamní sítě Google Ads

Místo (google.com, partnerské weby ve Vyhledávací síti, Obsahová síť), kde se zobrazila reklama, která vedla ke konverzní události. Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
Google Ads – text klíčového slova Odpovídající klíčové slovo, které vedlo ke konverzní události. Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
Dotaz Google Ads Vyhledávací dotaz, který vedl ke konverzní události. Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.

Search Ads 360

Níže uvedené dimenze poskytují informace specifické pro službu Search Ads 360 a ve vaší službě se zobrazují, pokud je propojená se službou Search Ads 360. Informace o zdroji akvizice (např. o nových uživatelích a návštěvách prostřednictvím Search Ads 360) naleznete v článku o dimenzích Zdroj návštěvnosti.

Dimenze Co je to Jak se plní daty
ID / název / typ účtu vyhledávače SA360 ID, název a typ účtu vyhledávače reklamy Search Ads 360, která vedla ke konverzní události. Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
Název reklamní sestavy SA360 Název reklamní sestavy ve službě Search Ads 360, v níž se nachází reklama, která vedla ke konverzní události. Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
Text klíčového slova SA360 Klíčové slovo reklamy Search Ads 360, které vedlo ke konverzní události. Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
Dotaz SA360 Dotaz, který spustil zobrazení reklamy Search Ads 360 a vedl ke konverzní události. Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.

Display & Video 360

Níže uvedené dimenze poskytují informace specifické pro službu Display & Video 360 a ve vaší službě se zobrazují, pokud je propojená se službou Display & Video 360. Informace o zdroji akvizice (např. o nových uživatelích a návštěvách prostřednictvím Display & Video 360) naleznete v článku o dimenzích Zdroj návštěvnosti.

Dimenze Co je to Jak se plní daty
ID / název inzerenta DV360 ID inzerenta a název reklamy Display & Video 360, která vedla ke konverzní události. Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
ID / název objednávky DV360 ID a název objednávky reklamy Display & Video 360, která vedla ke konverzní události. Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
ID / název řádkové položky DV360 ID a název řádkové položky reklamy Display & Video 360, která vedla ke konverzní události. Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
ID / název kreativy DV360 ID a název kreativy reklamy Display & Video 360, která vedla ke konverzní události. Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
Demografické údaje
Dimenze Co je to Jak se plní daty
Věk Věk uživatele podle věkové skupiny. Jedná se o věkové skupiny 18–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64 a 65 a více. Tato dimenze se vyplňuje automaticky, když aktivujete signály Google. Mohou se ale uplatnit datová omezení.
Pohlaví

Pohlaví uživatele (tj. muž nebo žena).

Tato dimenze se vyplňuje automaticky, když aktivujete signály Google. Mohou se ale uplatnit datová omezení.
Zájmy Zájmy uživatele (například umění a zábava, hry, sport). Uživatelé mohou být započítáni do více zájmových kategorií. Jedná se o stejný koncept jako segmenty podle zájmů v Google Ads. Tato dimenze se vyplňuje automaticky, když aktivujete signály Google. Mohou se ale uplatnit datová omezení.
Elektronický obchod

Kromě průzkumů a nástrojů pro vytváření publik a segmentaci jsou v přehledech zpeněžení dostupné také níže uvedené informace.

Dimenze Co je to Jak se plní daty
Měna Kód měny události (podle standardu ISO 4217).

Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru currency na úrovni události.

U událostí, které mají tržby nebo částky k vrácení, je parametr currency povinný.

Příslušnost položky Název nebo kód affiliate partnera (tj. partnera nebo dodavatele) přidruženého k položce (např. produktu, který prodáváte). Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru affiliation prostřednictvím události online prodeje.
Značka položky Značka položky (např. produktu, který prodáváte). Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru item_brand na úrovni položky prostřednictvím události online prodeje.
Kategorie položky První hierarchická kategorie, do které je zařazena položka (např. produkt, který prodáváte). Například v rámci určení Oblečení/Pánské/Letní/Košile/Trička je kategorie položky Oblečení. Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru item_category na úrovni položky prostřednictvím události online prodeje.
Kategorie položky 2 Druhá hierarchická kategorie, do které je zařazena položka (např. produkt, který prodáváte). Například v rámci určení Oblečení/Pánské/Letní/Košile/Trička je kategorie položky 2 Pánské. Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru item_category2 na úrovni položky prostřednictvím události online prodeje.
Kategorie položky 3 Třetí hierarchická kategorie, do které je zařazena položka (např. produkt, který prodáváte). Například v rámci určení Oblečení/Pánské/Letní/Košile/Trička je kategorie položky 3 Letní. Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru item_category3 na úrovni položky prostřednictvím události online prodeje.
Kategorie položky 4 Čtvrtá hierarchická kategorie, do které je zařazena položka (např. produkt, který prodáváte). Například v rámci určení Oblečení/Pánské/Letní/Košile/Trička je kategorie položky 4 Košile. Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru item_category4 na úrovni položky prostřednictvím události online prodeje.
Kategorie položky 5 Pátá hierarchická kategorie, do které je zařazena položka (např. produkt, který prodáváte). Například v rámci určení Oblečení/Pánské/Letní/Košile/Trička je kategorie položky 5 Trička. Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru item_category5 na úrovni položky prostřednictvím události online prodeje.
Kupón položky Kupón použitý k nákupu položky (např. produktu, který prodáváte). Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru coupon prostřednictvím události online prodeje.
ID položky ID položky, které uvedete (např. produkt, který prodáváte). Můžete například nastavit ID „SKU_12345“. Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru item_id na úrovni položky prostřednictvím události online prodeje.
ID seznamu položek ID, které zadáte pro seznam položek (např. produkty, které prodáváte). Pro seznam položek v sekci souvisejících produktů můžete například nastavit ID „related_products“. Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru item_list_id na úrovni položky prostřednictvím události online prodeje.
Název seznamu položek Název, který zadáte pro seznam položek (např. produkty, které prodáváte). Název seznamu produktů. Pro seznam položek v sekci souvisejících produktů můžete například nastavit ID „related_products“. Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru item_list_name na úrovni položky prostřednictvím události online prodeje.
Pozice v seznamu položek Pozice položky (např. produktu, který prodáváte) v seznamu. Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru index na úrovni položky prostřednictvím události online prodeje.
ID umístění položky ID uvedené pro lokalitu položky nebo promoakce. Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru location_id na úrovni položky prostřednictvím události online prodeje.
Název položky Název položky (např. produktu, který prodáváte). Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru item_name na úrovni položky prostřednictvím události online prodeje.
Název kreativy akce na položku

Název zadaný pro kreativu přidruženou k promoakci.

Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru creative_name na úrovni položky prostřednictvím události view_promotion nebo select_promotion.
Blok kreativy akce na položku Název zadaný pro blok, v němž se zobrazuje kreativa přidružená k promoakci. Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru creative_slot na úrovni položky prostřednictvím události view_promotion nebo select_promotion.
ID akce na položku Zadané ID promoakce. Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru promotion_id na úrovni položky prostřednictvím události view_promotion nebo select_promotion.
Název akce na položku Zadaný název promoakce. Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru promotion_name na úrovni položky prostřednictvím události view_promotion nebo select_promotion.
Varianta položky Varianta položky, případně jedinečný kód či popis udávající její podrobnosti nebo možnosti (např. velikost XS, S, M, L či barva červená, modrá, zelená, černá). Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru item_variant na úrovni položky prostřednictvím události online prodeje.
Cena místní položky Cena položky lokalizovaná podle kódu měny. Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru na úrovni položky price a parametru na úrovni události currency.
Kupón objednávky Název nebo kód kupónu, který jste zadali u zlevněných položek. Tuto dimenzi na úrovni události vyplníte odesíláním parametru coupon na úrovni události prostřednictvím události online prodeje.
Částka za dopravu Částka za dopravu související s transakcí. Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru shipping na úrovni události prostřednictvím události purchase.
Dopravní vrstva Dopravní vrstva (např. pozemní, letecká, následující den) zvolená pro dodání nákupu. Tuto dimenzi na úrovni události vyplníte odesíláním parametru shipping_tier na úrovni události prostřednictvím události add_shipping_info.
Částka daně Částka daně související s transakcí. Tuto dimenzi na úrovni události vyplníte odesíláním parametru tax na úrovni události prostřednictvím události purchase.
ID transakce Identifikátor, který vytvoříte pro transakci elektronického obchodu. Další informace Tuto dimenzi na úrovni události vyplníte odesíláním parametru transaction_id na úrovni události prostřednictvím události online prodeje.
Událost
Dimenze Co je to Jak se plní daty
Název události Název události. Například pokud někdo spustí událost purchase, zaznamená se do této dimenze text „purchase“ (nákup). Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Je konverzní událost Text „true“ (pravda), pokud byla událost označena jako konverze. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Hry
Dimenze Co je to Jak se plní daty
ID úspěchu ID úspěchu, který může uživatel odemknout ve hře. Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru achievement_id prostřednictvím události unlocked_achievement.
Postava Jméno postavy použité ve hře. Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru character prostřednictvím události level_up nebo post_score.
Úroveň

Číslo úrovně ve hře.

Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru level prostřednictvím události level_up nebo post_score.
Název virtuální měny

Název virtuální měny ve hře.

Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru virtual_currency_name prostřednictvím události earn_virtual_currency nebo spend_virtual_currency.
Obecné
Dimenze Co je to Jak se plní daty
Přípona souboru Přípona souboru ke stažení (např. PDF nebo txt). Tato dimenze se vyplňuje automaticky parametrem file_extension, když je aktivováno vylepšené měření.
Název souboru Trasa stránky souboru ke stažení (například „/menu/vecerni-menu.pdf“). Tato dimenze se vyplňuje automaticky parametrem file_name, když je aktivováno vylepšené měření.
ID skupiny ID skupiny, ke které se uživatel připojí. Tato dimenze umožňuje měřit oblíbenost různých klanů nebo skupin uživatelů. Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru group_id prostřednictvím události join_group.
Metoda Metoda použitá k registraci, přihlášení nebo sdílení (např. Google, Twitter apod.). Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru method prostřednictvím události sign_up, login nebo share.
Procento posunutí Procentuální podíl stránky, kterou uživatel posunul dolů. Pokud uživatel posune alespoň 90 % stránky, vyplní se dimenze hodnotou 90. Jinak bude dimenze prázdná. Tato dimenze se vyplňuje automaticky událostí scroll, když je aktivováno vylepšené měření.
Hledaný výraz Výraz použitý při vyhledávání na vašem webu nebo v aplikaci. Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru search_term prostřednictvím události search.
Název filtru testovacích dat Název filtru dat ve stavu testování. Data z filtrů dat, které jsou ve stavu testování, můžete použít k ověření filtrů před jejich aktivací. Tato dimenze se vyplňuje automaticky, když nastavíte filtry dat ve stavu testování.
Viditelné Text „true“ (pravda), pokud je vložené video pro uživatele viditelné. Tato dimenze se vyplňuje automaticky parametrem visible, když je aktivováno vylepšené měření.
Lokalita
Dimenze Co je to Jak se plní daty
Město Město, odkud pochází aktivita uživatelů. Pokud například někdo navštíví váš web z New Yorku, vyplní se dimenze textem „New York“. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
ID města ID přidružené k městu, odkud pochází aktivita uživatelů. Pokud například aktivita pochází ze Seattlu, vyplní se dimenze hodnotou 1027744. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Kontinent Kontinent, z něhož aktivita uživatelů pochází. Pokud například někdo navštíví váš web z Spojených států, vyplní se dimenze textem „Amerika“. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
ID kontinentu ID UN M49 kontinentu, odkud pochází aktivita uživatelů. Pokud například někdo navštíví váš web ze Spojených států, vyplní se dimenze hodnotou „019“. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Země Země, odkud pochází aktivita uživatelů. Pokud například někdo navštíví váš web ze Spojených států, vyplní se dimenze textem „Spojené státy“. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
ID země ID ISO 3166 země, odkud pochází aktivita uživatelů. Pokud například aktivita pochází ze Spojených států, vyplní se dimenze hodnotou „US“. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Oblast Geografická oblast, odkud pochází aktivita uživatelů. Pokud například někdo navštíví váš web z New Yorku, vyplní se dimenze textem „New York“. Pokud například někdo navštíví váš web z Anglie, vyplní se dimenze hodnotou „Anglie“. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
ID oblasti ID geografické oblasti, odkud pochází aktivita uživatelů. Pokud například někdo navštíví váš web z New Yorku, vyplní se dimenze textem „US-NY“. Pokud například někdo navštíví váš web z Anglie, vyplní se dimenze textem „GB-ENG“. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Subkontinent Subkontinent, z něhož aktivita uživatelů pochází. Pokud například někdo navštíví váš web ze Spojených států, vyplní se dimenze textem „Severní Amerika“. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
ID subkontinentu ID UN M49 subkontinentu, odkud pochází aktivita uživatelů. Pokud například někdo navštíví váš web ze Spojených států, vyplní se dimenze hodnotou „021“. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Odkaz
Dimenze Co je to Jak se plní daty
Třídy odkazů Atribut HTML class pro odchozí odkaz nebo stažení souboru. Pokud například uživatel klikne na odkaz <a class="center" href="www.youtube.com">, vrátí tato dimenze hodnotu „center“. Tato dimenze se vyplňuje automaticky parametrem link_classes, když je aktivováno vylepšené měření.
Propojit doménu Cílová doména odchozího odkazu nebo stažení souboru. Pokud například uživatel klikne na odkaz <a href="www.youtube.com">, vrátí tato dimenze hodnotu „youtube.com“. Tato dimenze se vyplňuje automaticky parametrem link_domain, když je aktivováno vylepšené měření.
ID propojení Atribut HTML id pro odchozí odkaz nebo stažení souboru. Když například uživatel klikne na odkaz <a id="socialLinks" href="www.youtube.com">, vrátí tato dimenze hodnotu „socialLinks“. Tato dimenze se vyplňuje automaticky parametrem link_id, když je aktivováno vylepšené měření.
Text odkazu Text odkazu ke stažení souboru. Tato dimenze se vyplňuje automaticky parametrem link_text, když je aktivováno vylepšené měření.
Adresa URL odkazu Úplná adresa URL odchozího odkazu nebo stažení souboru. Pokud například uživatel klikne na odkaz <a href="https://www.youtube.com/results?search_query=analytics">, vrátí tato dimenze adresu „https://www.youtube.com/results?search_query=analytics“. Tato dimenze se vyplňuje automaticky parametrem link_url, když je aktivováno vylepšené měření.
Odchozí Text „true“ (pravda), pokud odkaz vede na web, který není součástí domény služby. Tato dimenze se vyplňuje automaticky parametrem outbound, když je aktivováno vylepšené měření.
Stránka/obrazovka
Dimenze Co je to Jak se plní daty
Skupina obsahu Skupina obsahu přidružená ke stránce nebo obrazovce. Pokud například vytvoříte skupinu obsahu pro pánské oděvy s hodnotou „pánské“, vyplní hodnota „pánské“ dimenze pro stránky s pánským oblečením. Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru content_group.
Content ID ID, které přiřadíte skupině obsahu. Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru content_id.
Typ obsahu Typ skupiny obsahu. Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru content_type.
Název hostitele Názvy subdomén a domén adres URL, které lidé na vašem webu navštívili. Například název hostitele „www.example.com/contact.html“ je „www.example.com“. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Vstupní stránka Trasa stránky a řetězec dotazu přidružené k prvnímu zobrazení stránky během relace. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Umístění stránky Úplná adresa URL webové stránky, kterou někdo na vašem webu navštívil. Pokud například někdo navštíví stránku www.googlemerchandisestore.com/Bags?theme=1, vyplní dimenzi úplná adresa URL. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Trasa stránky + řetězec dotazu Cesta stránky a řetězce dotazů v adrese URL. Jedná se o části adresy URL, které následují za doménou. Pokud například někdo navštíví adresu www.googlemerchandisestore.com/Bags?theme=1, je „googlemerchandisestore.com“ doména, „Bags?“ je cesta stránky a „theme=1“ je řetězec dotazu. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Odkazující zdroj stránky Odkazující adresa URL, což je předchozí URL uživatele a může se jednat o doménu vašeho webu nebo jiné domény. Tato dimenze se vyplňuje automaticky parametrem page_referrer.
Název stránky Název stránky, který jste nastavili na svém webu. Název stránky pochází ze značky <title> v kódu HTML. Do příkazu config můžete také přidat parametr page_title, čímž odešlete jiný název stránky.
Název stránky a třída obrazovky Název stránky z webu a třída obrazovky z mobilní aplikace.

Název stránky pochází ze značky <title> v kódu HTML. Do příkazu config můžete také přidat parametr page_title, čímž odešlete jiný název stránky.

Třída obrazovky pochází z názvu třídy UIViewController nebo Activity, která je právě centrem zobrazení.

Název stránky a název obrazovky Název stránky z webu a název obrazovky z mobilní aplikace.

Název stránky pochází ze značky <title> v kódu HTML. Do příkazu config můžete také přidat parametr page_title, čímž odešlete jiný název stránky.

Název obrazovky pochází z názvu, který jste nastavili pro obrazovku pomocí sady SDK Google Analytics pro Firebase.

Platforma/zařízení
Dimenze Co je to Jak se plní daty
Obchod s aplikacemi Obchod, ze kterého byla mobilní aplikace stažena a nainstalována. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Verze aplikace Název verze mobilní aplikace (Android) nebo zkrácená verze balíčku (iOS). Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Prohlížeč Prohlížeč, ze kterého pochází aktivita uživatelů. Mezi typické prohlížeče patří Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer, Opera a Safari. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Verze prohlížeče Verze prohlížeče, ze kterého pochází aktivita uživatelů. Verze prohlížeče může být například 96.0.4664.110. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Zařízení Mobilní zařízení, ze kterého pochází aktivita uživatelů. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Značka zařízení Značka mobilního zařízení (např. Motorola, LG nebo Samsung). Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Kategorie zařízení Typ zařízení, ze kterého pochází aktivita uživatelů. Mezi kategorie zařízení patří počítač, mobil a tablet. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Model zařízení Název modelu zařízení (např. iPhone 5s nebo SM-J500M). Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Jazyk Název jazyka prohlížeče nebo zařízení uživatele (např. „francouzština“, „angličtina“). Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Kód jazyka Jazykové nastavení prohlížeče nebo zařízení uživatele zobrazeného jako kód jazyka ISO 639 (např. „en-us“, „es“, „zh-cn“). Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Model mobilního zařízení Název modelu mobilního zařízení (např. „iPhone X“). Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Operační systém Operační systém používaný návštěvníky webu nebo aplikace. Mezi typické operační systémy patří Android, Chrome OS, Macintosh a Windows. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Operační systém s verzí Operační systém a verze, kterou návštěvníci vašeho webu nebo aplikace používají. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Verze OS Verze operačního systému používaná návštěvníky webu nebo uživateli aplikace. (např. „9.3.2“ nebo „5.1.1“). Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Platforma Prostředek, pomocí kterého uživatelé přistupují k vašemu webu nebo aplikaci. Mezi platformy patří Android, iOS a web. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Rozlišení obrazovky Šířka a výška obrazovky (v pixelech), ze které pochází aktivita uživatelů. Příklady: 1920 × 1080, 1440 × 900, 1366 × 768. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
ID streamu ID streamu, ze kterého pochází aktivita uživatelů. ID streamů najdete v sekci Administrátor > Datové streamy. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Název streamu Název streamu, ze kterého pochází aktivita uživatelů. Názvy streamů najdete v sekci Administrátor > Datové streamy. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Vydavatel
Dimenze Co je to Jak se plní daty
Formát reklamy Formát reklamy. Mezi typické formáty patří banner, vsunutá reklama a reklama s nabídkou odměny. Tato dimenze se vyplňuje automaticky, pokud provedete integraci se službou AdMob nebo Google Ad Manager. Pokud provedete integraci s MoPub, ironSource nebo jinou platformou pro zpeněžení reklam, budete muset kvůli vyplňování dimenze odesílat událost ad_impression.
Zdroj reklamy

Zdrojová síť, která zobrazila reklamu. Mezi typické zdroje patří síť AdMob, Meta Audience Network a zprostředkované vlastní reklamy.

Pokud provedete integraci se službou Google Ad Manager, představuje tato dimenze název sítě Google Ad Manager (např. Bloomberg LP (Google Ad Manager Network 5262)).

Tato dimenze se vyplňuje automaticky, pokud provedete integraci se službou AdMob nebo Google Ad Manager. Pokud provedete integraci s MoPub, ironSource nebo jinou platformou pro zpeněžení reklam, budete muset kvůli vyplňování dimenze odesílat událost ad_impression.
Reklamní jednotka Název, který jste vybrali pro reklamní jednotku. Pokud provedete integraci se službou Google Ad Manager, představuje tato dimenze název reklamní jednotku (na všech úrovních). Tato dimenze se vyplňuje automaticky, pokud provedete integraci se službou AdMob nebo Google Ad Manager. Pokud provedete integraci s MoPub, ironSource nebo jinou platformou pro zpeněžení reklam, budete muset kvůli vyplňování dimenze odesílat událost ad_impression.
Čas
Dimenze Co je to Jak se plní daty
Datum Datum, kdy byla událost zaznamenána, ve formátu RRRRMMDD. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Den Den v měsíci, kdy byla událost zaznamenána, ve formátu dvoumístného čísla (01 až 31). Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Měsíc Měsíc, kdy byla událost zaznamenána, ve formátu dvoumístného čísla (01 až 12). Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
N-tý den Počet dní od začátku stanoveného období. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
N‑tý měsíc Počet měsíců od začátku stanoveného období. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
N‑tý týden Počet týdnů od začátku stanoveného období. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
N‑tý rok Počet let od začátku stanoveného období. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Týden Týden, kdy byla událost zaznamenána, ve formátu dvoumístného čísla (01 až 53). Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Rok Rok, kdy byla událost zaznamenána, ve formátu čtyřmístného čísla (např. „2020“). Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Zdroj návštěvnosti

Následující dimenze poskytují informace o atribucích pro dimenze na úrovni relace a uživatele, včetně informací o atribucích pro reklamní platformy, které integrujete se službou Google Analytics (například Search Ads 360 a Display & Video 360). Tyto dimenze používají atribuční model posledního kliknutí v rámci všech kanálů.

Dimenze na úrovni uživatele

Kromě níže uvedených dimenzí na úrovni uživatele existují na této úrovni i dimenze specifické pro platformy propojené se službou Analytics (např. Kampaň Google Ads prvního uživatele, což je kampaň Google Ads pouze pro nové uživatele.

Dimenze Co je to Jak se plní daty
První uživatel – kampaň Kampaň, díky které jste uživatele původně získali. Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
První uživatel – ID kampaně ID kampaně, díky které jste uživatele původně získali. Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
První uživatel – výchozí seskupení kanálů Výchozí seskupení kanálů, díky kterému jste uživatele původně získali. Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.

První uživatel – manuální obsah reklamy

Obsah reklamy, který byl použit k prvnímu získání uživatele.

Pokud chcete tuto dimenzi vyplnit, ručně označte cílové adresy URL ve svých reklamách parametrem utm_content.

Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.

První uživatel – manuální dotaz

Dotaz, který byl použit k prvnímu získání uživatele.

Pokud chcete tuto dimenzi vyplnit, ručně označte cílové adresy URL ve svých reklamách parametrem utm_term.

Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
První uživatel – médium Médium, díky kterému jste uživatele původně získali. Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
První uživatel – zdroj Zdroj, ze kterého jste uživatele původně získali. Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
První uživatel – zdroj / médium Zdroj a médium, ze kterých jste uživatele původně získali. Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
První uživatel – zdrojová platforma Zdrojová platforma, ze které jste uživatele původně získali. Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.

Dimenze na úrovni relace

Kromě níže uvedených dimenzí na úrovni relace existují na této úrovni i dimenze specifické pro platformy propojené se službou Analytics (např. Kampaň Google Ads pro relaci, což je kampaň Google Ads, která vedla k nové relaci.

Dimenze Co je to Jak se plní daty
Kampaň relace Kampaň spojená se začátkem relace. Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
Relace – ID kampaně ID kampaně spojené se začátkem relace. Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
Výchozí seskupení kanálů z relace Výchozí seskupení kanálů spojené se začátkem relace. Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.

Relace – manuální obsah reklamy

Obsah reklamy, který byl spojený se začátkem relace.

Pokud chcete tuto dimenzi vyplnit, ručně označte cílové adresy URL ve svých reklamách parametrem utm_content.

Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.

Relace – manuální dotaz

Dotaz spojený se začátkem relace.

Pokud chcete tuto dimenzi vyplnit, ručně označte cílové adresy URL ve svých reklamách parametrem utm_term.

Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
Médium relace Médium spojené se začátkem relace. Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.

Název reklamní sestavy SA360 u návštěvy

Název reklamní sestavy v Search Ads 360, která souvisí s danou návštěvou uživatele.

Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.

Relace – kampaň SA360

Název kampaně v Search Ads 360, která souvisí s danou relací uživatele.

Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
Formát kreativy SA360 u relace

Typ kreativy ve službě Search Ads 360, který souvisí s danou relací uživatele (například responzivní reklama ve vyhledávání, rozšířená textová reklama).

Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.

Výchozí seskupení kanálů SA360 relace

Výchozí seskupení kanálů, které souvisí s danou relací uživatele (například placené vyhledávání, placené sociální sítě).

Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.

Číslo účtu vyhledávače SA360 u relace

ID účtu vyhledávače v Search Ads 360, který souvisí s danou relací uživatele.

Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
Název účtu vyhledávače SA360 u relace

Název účtu vyhledávače v Search Ads 360, který souvisí s danou relací uživatele.

Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.

Typ účtu vyhledávače SA360 u relace

Typ účtu vyhledávače v Search Ads 360, který souvisí s danou relací uživatele (například Google Ads, Bing, Baidu).

Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.

Text klíčového slova SA360 u relace

Klíčové slovo vyhledávače, díky kterému jste získali návštěvnost.

Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.

Médium SA360 u relace

Reprezentace fakturovatelného výsledku pro danou kampaň Search Ads 360 (např. CPC).

Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.

Dotaz SA360 u relace

Vyhledávací dotaz, který vám přinesl návštěvnost.

Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.

Zdroj SA360 u relace

Zdroj návštěvnosti, který souvisí s danou relací uživatele (například example.com, Google, spring_newsletter).

Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
Zdroj relace Zdroj spojený se začátkem relace. Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
Zdroj relace / médium Zdroj a médium spojené se začátkem relace. Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
Relace – zdrojová platforma Zdrojová platforma spojená se začátkem relace. Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
Uživatel
Dimenze Co je to Jak se plní daty
Název publika Název publika, do kterého uživatelé patřili ve vybraném období. Aktuální chování uživatelů nemá vliv na historické členství v přehledech. Tato dimenze se vyplňuje automaticky při vytváření publik.
Přihlášen pomocí ID uživatele Text „yes“ (ano), když shromažďujete user_id. To vám pomůže spojit jednotlivé návštěvy s určitým uživatelem. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Celý životní cyklus uživatele
Dimenze Co je to Jak se plní daty
Datum první relace Datum, kdy byl uživatel poprvé získán (formát RRRRMMDD). Datum první relace zahrnuje data o uživatelích, kteří otevřou progresivní webovou aplikaci (PWA) nebo okamžitou aplikaci, aniž by ji nainstalovali. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Datum první návštěvy Datum, kdy byl uživatel poprvé získán (formát RRRRMMDD). Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Datum prvního nákupu Datum prvního uživatelova nákupu. Tuto dimenzi vyplníte odesíláním události purchase.
Datum poslední aktivity Datum poslední uživatelovy interakce. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Název posledního publika Název publika, do kterého uživatelé v současnosti patří. Tato dimenze se vyplňuje automaticky při vytváření publik.
Poslední platforma Způsob, jakým uživatel naposledy navštívil váš web nebo aplikaci. Mezi platformy patří Android, iOS a web. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Datum posledního nákupu Datum posledního uživatelova nákupu. Tuto dimenzi vyplníte odesíláním události purchase.
Video
Dimenze Co je to Jak se plní daty
Poskytovatel videa Zdroj videa (např. „YouTube“). Tato dimenze se automaticky vyplňuje parametrem video_provider, když je zapnuté vylepšené měření.
Název videa Název videa. Tato dimenze se automaticky vyplňuje parametrem video_title, když je zapnuté vylepšené měření.
Adresa URL videa Adresa URL videa. Tato dimenze se automaticky vyplňuje parametrem video_url, když je zapnuté vylepšené měření.

Metriky

Reklamy
Metrika Co je to Jak se plní daty
Inzerentova kliknutí Google Ads Celkový počet případů, kdy uživatelé klikli na vaši reklamní kampaň prostřednictvím platformy Google Ads (např. metrika Kliknutí Google Ads platí pro Google Ads). Tato dimenze se vyplňuje automaticky, když propojíte služby Google Ads a Analytics.
Inzerentovy náklady Google Ads Celková částka, kterou jste zaplatili za reklamní kampaň prostřednictvím platformy Google Ads (např. metrika Náklady Google Ads se vztahuje na službu Google Ads). Tato dimenze se vyplňuje automaticky, když propojíte služby Google Ads a Analytics.
Inzerentova cena za proklik Google Ads Průměrná cena, kterou jste zaplatili za proklik z reklamní kampaně prostřednictvím platformy Google Ads (např. metrika Cena za proklik Google Ads se vztahuje na službu Google Ads). Tato dimenze se vyplňuje automaticky, když propojíte služby Google Ads a Analytics.
Inzerentova zobrazení Google Ads Celkový počet zobrazení vaší reklamní kampaně uživatelům prostřednictvím platformy Google Ads (např. metrika Zobrazení Google Ads platí pro Google Ads). Tato dimenze se vyplňuje automaticky, když propojíte služby Google Ads a Analytics.
Kliknutí mimo Google Kolikrát uživatelé celkem klikli na vaši reklamu. Tato dimenze se vyplňuje automaticky při importu údajů o nákladech.
Náklady mimo Google Celková cena vaší reklamní kampaně. Tato dimenze se vyplňuje automaticky při importu údajů o nákladech.
Cena za proklik mimo Google Průměrná částka, kterou jste zaplatili za proklik v rámci reklamní kampaně. Tato dimenze se vyplňuje automaticky při importu údajů o nákladech.
Cena za konverzi mimo Google Průměrná cena, kterou jste zaplatili za konverzi ve své reklamní kampani. Tato dimenze se vyplňuje automaticky při importu údajů o nákladech.
Zobrazení mimo Google Celkový počet zobrazení vaší reklamní kampaně uživatelům. Tato dimenze se vyplňuje automaticky při importu údajů o nákladech.
Návratnost u reklam mimo Google Celková výše tržeb za každou korunu utracenou za inzerci. Tato dimenze se vyplňuje automaticky při importu údajů o nákladech.
Elektronický obchod

Kromě průzkumů a nástrojů pro vytváření publik a segmentaci jsou v přehledech zpeněžení dostupné také níže uvedené informace.

Metrika Co je to Jak se plní daty
Přidání do košíků Kolikrát přidali uživatelé položky do svých košíků. Tato metrika se vyplňuje odesíláním události add_to_cart.
Kupující Počet unikátních uživatelů, kteří alespoň jednou nakoupili. Tato metrika se vyplňuje odesíláním události purchase.
Poměr vložení do košíku a zobrazení Počet uživatelů, kteří do svého nákupního košíku přidali položku (např. produkt, který prodáváte), na uživatele, který si položku prohlédl. Tuto metriku vyplníte odesíláním událostí add_to_cart a view_item.
Pokladna Kolikrát uživatelé zahájili proces dokončení nákupu. Tato metrika se vyplňuje odesíláním události begin_checkout.
Nákupy elektronického obchodu Kolikrát uživatelé dokončili nákup. Tato metrika se vyplňuje odesíláním události purchase.
Množství elektronického obchodu

Počet položek, které byly součástí události elektronického obchodu.

Někdo například koupí 1 kus trička Stan a jeho přátelé a 2 kusy šedého dámského trička Google. Pokud je zahrnete do pole items, zobrazí se tyto výsledky:

 • Množství elektronického obchodu je 3
 • Množství položek pro tričko Stan a jeho přátelé je 1
 • Množství položek pro šedé dámské tričko Google je 2
Tato metrika se vyplňuje odesíláním parametru quantity prostřednictvím události elektronického obchodu.
Částka slevy u položky Peněžní hodnota slevy po vynásobení parametry discount a quantity. Tuto metriku vyplníte odesíláním parametru discount na úrovni položky a parametru quantity na úrovni položky prostřednictvím události online prodeje.
Kliknutí na seznam položek Počet případů, kdy uživatelé klikli na položku zobrazenou v seznamu. Tato metrika se vyplňuje odesíláním události select_item.
Zobrazení seznamu položek Kolikrát byla položka seznamu zobrazena. Tato metrika se vyplňuje odesíláním události view_item.
Kliknutí na akce na položku Kolikrát uživatelé klikli na akci propagující položku. Tato metrika se vyplňuje odesíláním události select_promotion.
Zobrazení akce na položku Kolikrát se akce propagující položku zobrazila. Tato metrika se vyplňuje odesíláním události view_promotion.
Množství položky

Počet jednotek zahrnutých v události elektronického obchodu pro jednu položku.

Někdo například koupí 1 kus trička Stan a jeho přátelé a 2 kusy šedého dámského trička Google. Pokud je zahrnete do pole items, zobrazí se tyto výsledky:

 • Množství elektronického obchodu je 3
 • Množství položek pro tričko Stan a jeho přátelé je 1
 • Množství položek pro šedé dámské tričko Google je 2
Tato metrika se vyplňuje odesíláním parametru quantity prostřednictvím události elektronického obchodu.
Vrácení platby za položku Počet případů, kdy bylo zahájeno vrácení platby za položku. Tato metrika se vyplňuje odesíláním události refund.
Tržba z položky

Celkové tržby z položek jako takových, nejsou započítány daně a přepravné.

Tržby položky = Cena × Množství, kde:

 • Cena je parametr price u položky v poli items
 • Množství je parametr quantity u položky v poli items
Tato metrika se vyplňuje odesíláním parametrů quantity a price u položky v poli items.
Zobrazení položky Počet zobrazení podrobností o položce. Tato metrika se vyplňuje odesíláním události view_item.
Tržby z nákupů Suma tržeb z nákupů ve vaší aplikaci nebo na vašem webu. Tato metrika je součtem událostí purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renew a app_store_subscription_convert po odečtení událostí refund.
Poměr nákupu a zobrazení Počet uživatelů, kteří položku koupili (např. produkt, který prodáváte), na uživatele, který si položku prohlédl. Tato metrika se vyplňuje odesíláním událostí purchase a view_item.
Nákupy Celkový počet nákupů na vašem webu nebo ve vaší aplikaci. Tato metrika se vyplňuje odesíláním události purchase.
Množství

Počet jednotek u události elektronického obchodu.

Tato metrika se vyplňuje odesíláním parametru quantity na úrovni události.

Pokud tento parametr na úrovni události neuvedete, Google Analytics přiřadí metrice Množství pro událost hodnotu 1.

Vracení peněz Celkový počet vrácení plateb na vašem webu nebo ve vaší aplikaci. Tato metrika se vyplňuje odesíláním události refund.
Transakce Celkový počet dokončených nákupů na vašem webu. Tato metrika se vyplňuje odesíláním události purchase.
Transakce na kupujícího Průměrný počet nákupů na jednoho zákazníka ve vybraném období. Tato metrika se vyplňuje odesíláním události purchase.
Událost
Metrika Co je to Jak se plní daty
Konverze Počet případů, kdy uživatelé spustili konverzní událost. Tato metrika se vyplňuje, když je události označena jako konverze.
Počet událostí Počet případů, kdy uživatelé spustili událost. Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Počet událostí na uživatele Průměrný počet spuštěných událostí na uživatele. Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Hodnota události Součet všech parametrů value předaných prostřednictvím události. Tuto kontextovou metriku můžete použít k zaznamenávání údajů, které jsou pro vás důležité (např. tržby, čas, vzdálenost). Tato metrika se vyplňuje odesíláním parametru value.
Události na relaci Průměrný počet událostí na relaci Tato metrika se vyplňuje automaticky.
První spuštění Kolikrát byla aplikace poprvé otevřena uživateli. Tato metrika se automaticky vyplňuje událostí first_open.
První návštěvy Kolikrát byla stránka poprvé otevřena uživateli. Tato metrika se automaticky vyplňuje událostí first_visit.
Stránka/obrazovka
Metrika Co je to Jak se plní daty
Vstupy Číslo udává, kolikrát se na stránce nebo obrazovce zobrazila první událost, která byla během relace zaznamenána. Další informace Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Odchody Číslo udává, kolikrát se na stránce nebo obrazovce zobrazila poslední událost, která byla během relace zaznamenána. Další informace Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Zobrazení Počet obrazovek mobilních aplikací nebo webových stránek, které uživatelé viděli. Započítávají se i opakovaná zobrazení stránky nebo obrazovky. Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Zobrazení na uživatele Průměrný počet obrazovek mobilní aplikace nebo webových stránek zobrazených jednotlivými uživateli. Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Prediktivní

Níže uvedené metriky obsahují možnosti pro průměr a rozdělení podle percentilů (např. 10. percentil). Díky tomu lze zjistit průměrnou hodnotu na uživatele a rozdělení hodnot.

Například průměrná hodnota metriky Pravděpodobnost nákupu představuje průměrný počet očekávaných nákupů na uživatele. Desátý percentil této metriky je desátý percentil rozdělení uživatelů za dané časové období. Pokud je hodnota „30 %“, pak u 10 % uživatelů je šance nákupu menší než 30 %, zatímco u 90 % uživatelů je šance nákupu větší než 30 %. To může být užitečné, pokud máte nestandardní rozdělení.

Metrika Co je to Jak se plní daty
Pravděpodobnost opuštění Pravděpodobnost, že uživatel, který byl za posledních sedm dní ve vaší aplikaci nebo na vašem webu aktivní, nebude aktivní během příštích sedmi dní. Pokud chcete zjistit, jak vyplňovat tuto metriku, přečtěte si článek Prediktivní metriky.
Pravděpodobnost nákupu v aplikaci Pravděpodobnost, že uživatel, který byl v posledních 28 dnech aktivní, v následujících 7 dnech v aplikaci nakoupí. Pokud chcete zjistit, jak vyplňovat tuto metriku, přečtěte si článek Prediktivní metriky.
Odhadované tržby Předpokládané tržby za všechny nákupní konverze v příštích 28 dnech od uživatele, který byl aktivní v posledních 28 dnech. Pokud chcete zjistit, jak vyplňovat tuto metriku, přečtěte si článek Prediktivní metriky.
Pravděpodobnost nákupu Pravděpodobnost, že uživatel, který byl v posledních 28 dnech aktivní, v příštích 7 dnech nakoupí. Pokud chcete zjistit, jak vyplňovat tuto metriku, přečtěte si článek Prediktivní metriky.
Vydavatel
Metrika Co je to Jak se plní daty
Pokrytí reklamy Celková doba, po kterou se reklamní jednotky zobrazovaly (v milisekundách). Tato metrika se vyplňuje automaticky, pokud provedete integraci se službou AdMob nebo Google Ad Manager. Pokud provedete integraci s MoPub, ironSource nebo jinou platformou pro zpeněžení reklam, budete muset kvůli vyplňování dimenze odesílat událost ad_impression.
Výnosy z reklam Součet výnosů z reklam na uživatele. Tato metrika se vyplňuje automaticky, pokud provedete integraci se službou AdMob nebo Google Ad Manager. Pokud provedete integraci s MoPub, ironSource nebo jinou platformou pro zpeněžení reklam, budete muset kvůli vyplňování dimenze odesílat událost ad_impression.
Pokrytí reklamní jednotky Čas, kdy byla daná reklamní jednotka zobrazena uživateli (v milisekundách). Tato metrika se vyplňuje automaticky, pokud provedete integraci se službou AdMob nebo Google Ad Manager. Pokud provedete integraci s MoPub, ironSource nebo jinou platformou pro zpeněžení reklam, budete muset kvůli vyplňování dimenze odesílat událost ad_impression.
Tržby
Metrika Co je to Jak se plní daty
ARPPU Průměrné tržby na platícího uživatele (ARPPU) jsou celkové tržby z nákupů na aktivního uživatele, který provedl nákup. Pokud chcete zjistit, jak vyplňovat tuto metriku, přečtěte si článek Tržby z nákupů.
ARPU Průměrné tržby na aktivního uživatele (ARPU) jsou celkové tržby vygenerované v průměru od všech aktivních uživatelů bez ohledu na to, zda nakoupili. Pokud chcete zjistit, jak vyplňovat tuto metriku, přečtěte si článek Celkové tržby.
Průměrné denní tržby Průměrné denní celkové tržby za vybrané období. Pokud chcete zjistit, jak vyplňovat tuto metriku, přečtěte si článek Celkové tržby.
Průměrná tržba z nákupu Průměrné tržby z nákupů ve vybraném období. Pokud chcete zjistit, jak vyplňovat tuto metriku, přečtěte si článek Tržby z nákupů.
Průměrná tržba z nákupů na uživatele Součet tržeb z nákupů na uživatele. Pokud chcete zjistit, jak vyplňovat tuto metriku, přečtěte si článek Tržby z nákupů.
Maximální denní tržby Maximální celkové tržby za den ve vybraném období. Pokud chcete zjistit, jak vyplňovat tuto metriku, přečtěte si článek Celkové tržby.
Minimální denní tržby Minimální celkové tržby za den ve vybraném období. Pokud chcete zjistit, jak vyplňovat tuto metriku, přečtěte si článek Celkové tržby.
Celkové tržby Celkové tržby z nákupů, nákupů v aplikaci, odběrů a výnosy z reklam. Tato metrika je součtem událostí purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renew a app_store_subscription_convert.
Relace
Metrika Co je to Jak se plní daty
Míra okamžitého opuštění Procento relací, které nebyly relacemi se zapojením. Další informace Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Relace se zapojením Počet relací, které trvaly alespoň 10 sekund, obsahovaly alespoň 1 konverzní událost nebo měly alespoň 2 zobrazení stránky nebo obrazovky. Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Relace se zapojením na uživatele Průměrný počet relací se zapojením na uživatele. Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Míra zapojení Procento relací, které byly relacemi se zapojením. Další informace Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Konverzní poměr relací

Procento relací, v nichž došlo ke konverzi.

Tato metrika uvádí počet relací, v nichž došlo ke konverzi, vydělený celkovým počtem relací.

Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Relace Počet relací, které začaly na vašem webu nebo ve vaší aplikaci. Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Počet relací na uživatele Průměrný počet návštěv na uživatele. Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Zobrazení na návštěvu

Průměrný počet stránek nebo obrazovek zobrazených v rámci návštěvy.

Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Uživatel
Metrika Co je to Jak se plní daty
Opakované nákupy (1 den) Počet zákazníků, kteří nakoupili jednou či vícekrát ve dvou po sobě jdoucích dnech. Tato metrika se vyplňuje odesíláním události purchase.
Opakované nákupy (2 až 7 dní) Počet zákazníků, kteří nakoupili v jeden den a kdykoli 2 až 7 dní předtím. Tato metrika se vyplňuje odesíláním události purchase.
Placení aktivní uživatelé (30 dní) Počet zákazníků, kteří za posledních 30 dní dokončili jeden nebo více nákupů. Tato metrika se vyplňuje odesíláním události purchase.
Opakované nákupy (31 až 90 dní) Počet zákazníků, kteří nakoupili v jeden den a kdykoli 31 až 90 dní předtím. Tato metrika se vyplňuje odesíláním události purchase.
Placení aktivní uživatelé (7 dní) Počet zákazníků, kteří za posledních 7 dní dokončili jeden nebo více nákupů. Tato metrika se vyplňuje odesíláním události purchase.
Opakované nákupy (8 až 30 dní) Počet zákazníků, kteří provedli nákup v jeden den a kdykoli 8 až 30 dní předtím. Tato metrika se vyplňuje odesíláním události purchase.
Placení aktivní uživatelé (90 dní) Počet zákazníků, kteří za posledních 90 dní dokončili jeden nebo více nákupů. Tato metrika se vyplňuje odesíláním události purchase.
Aktivní uživatelé

Počet různých uživatelů, kteří navštívili váš web nebo aplikaci. Aktivní uživatel je každý uživatel, který má relaci se zapojením nebo když služba Analytics zaznamenává:

Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Průměrný denní počet kupujících Průměrný počet kupujících ve všech dnech ve vybraném období. Tato metrika se vyplňuje odesíláním události purchase.
Průměrná doba zapojení Průměrná doba, po kterou byl váš web aktivní v uživatelově prohlížeči nebo mobilní aplikaci nebo po kterou byl v popředí uživatelova zařízení. Tato metrika se vypočítá jako součet dob trvání interakcí uživatelů na aktivního uživatele. Další informace o metrikách zapojení. Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Průměrná doba zapojení na relaci Průměrná doba zapojení na relaci. Tato metrika se vyplňuje automaticky.
DAU/MAU Aktivní uživatelé za den (DAU) / aktivní uživatelé za měsíc (MAU) je procento uživatelů, kteří interagovali během dne, z uživatelů, kteří interagovali během posledních 30 dní. Vyšší poměr naznačuje dobrou interakci a udržení uživatelů. Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Aktivní uživatelé za den/týden Aktivní uživatelé za den (DAU) / aktivní uživatelé za týden (WAU) je procento uživatelů, kteří interagovali během posledních 24 hodin, z uživatelů, kteří interagovali během posledních 7 dní. Vyšší poměr naznačuje dobrou interakci a udržení uživatelů. Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Poprvé kupující Počet uživatelů, kteří ve vybraném období poprvé nakoupili. Tato metrika se vyplňuje odesíláním události purchase.
Konverze poprvé kupujícího Procento aktivních uživatelů, kteří poprvé nakoupili. Tato metrika je uvedena jako zlomek, například 0,092 znamená, že 9,2 % aktivních uživatelů nakupovalo poprvé. Tato metrika se vyplňuje odesíláním události purchase.
Poprvé kupující na nového uživatele Průměrný počet uživatelů, kteří nakupují poprvé, na nového uživatele. Tato metrika se vyplňuje odesíláním události purchase.
Maximální denní počet kupujících Maximální počet kupujících ve všech dnech ve vybraném období. Tato metrika se vyplňuje odesíláním události purchase.
Minimální denní počet kupujících Minimální počet kupujících ve všech dnech ve vybraném období. Tato metrika se vyplňuje odesíláním události purchase.
Noví uživatelé Počet uživatelů s 0 předchozích relací. Uživatelé, kteří již měli relaci, jsou vracející se uživatelé. Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Placení aktivní uživatelé za den/týden Platící aktivní uživatelé za měsíc (PMAU) / aktivní uživatelé za den (DAU) je procento aktivních uživatelů, kteří v předchozím měsíci nakoupili. Tato metrika se vyplňuje odesíláním události purchase.
Placení aktivní uživatelé za týden/den Platící aktivní uživatelé za týden (PWAU) / aktivní uživatelé za den (DAU) je procento aktivních uživatelů, kteří v předchozím týdnu nakoupili. Tato metrika se vyplňuje odesíláním události purchase.
Vracející se uživatelé Počet uživatelů, kteří zahájili alespoň jednu předchozí relaci bez ohledu na to, zda šlo o relaci se zapojením. Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Celkový počet kupujících Celkový počet uživatelů, kteří zakoupili položku (např. produkt, který prodáváte). Tato metrika se vyplňuje odesíláním události purchase.
Počet uživatelů Celkový počet unikátních uživatelů, kteří spustili alespoň jednu událost. Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Konverzní poměr uživatelů

Procento uživatelů, kteří provedli konverzi.

Tato metrika uvádí počet uživatelů, kteří provedli konverzní akci, vydělený celkovým počtem uživatelů.

Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Interakce uživatelů Doba, po kterou byla obrazovka vaší aplikace v popředí nebo byla aktivní vaše webová stránka. Další informace o zapojení uživatelů Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Aktivní uživatelé za týden/měsíc Aktivní uživatelé za týden (WAU) / aktivní uživatelé za měsíc (MAU) je procento uživatelů, kteří interagovali během posledních 7 dní, z uživatelů, kteří interagovali během posledních 30 dní. Vyšší poměr naznačuje dobrou interakci a udržení uživatelů. Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Celý životní cyklus uživatele

Níže uvedené metriky obsahují možnosti pro úhrn, průměr a rozdělení podle percentilů (např. 10. percentil). Díky tomu lze zjistit celkovou hodnotu, průměrnou hodnotu na uživatele a rozdělení hodnot.

Například celková hodnota metriky Relace se zapojením za celou dobu trvání je celkový počet návštěv se zapojením pro dané období. Průměrná hodnota metriky je průměrný počet návštěv se zapojením na uživatele.

Desátý percentil této metriky je desátý percentil rozdělení uživatelů za dané časové období. Pokud je hodnota „3“, pak 10 % uživatelů mělo méně než 3 relace se zapojením, zatímco 90 % uživatelů mělo více než 3 relace se zapojením. To může být užitečné, pokud máte nestandardní rozdělení.

Metrika Co je to Jak se plní daty
Tržby z reklam za celou dobu existence Tržby z reklam získané od určitého uživatele od jeho první návštěvy vašeho webu nebo aplikace. Tato metrika se automaticky vyplňuje událostí ad_impression. Můžete také propojit službu AdMob s Firebase a shromažďovat další data.
Relace se zapojením za celou dobu existence Počet relací se zapojením, které měl uživatel od chvíle, kdy poprvé navštívil váš web nebo aplikaci. Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Trvání zapojení za celou dobu existence Doba od uživatelovy první návštěvy, po kterou byl uživatel aktivní na vašem webu nebo v aplikaci, když byl web nebo aplikace v popředí. Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Doba trvání návštěvy za celou dobu existence Celková doba trvání návštěv uživatelů, od jejich první návštěvy až do vypršení platnosti jejich aktuální návštěvy, včetně doby, kdy je web nebo aplikace na pozadí. Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Počet návštěv za celou dobu existence Celkový počet návštěv, které provedl uživatel od své první návštěvy vašeho webu nebo aplikace. Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Transakce za celou dobu existence Celkový počet dokončených nákupů provedených uživatelem od jejich první návštěvy vašeho webu nebo aplikace. Tato metrika se vyplňuje odesíláním události purchase.
LTV Celková hodnota (LTV) udává celkové tržby z nákupů na vašem webu nebo v aplikaci. Pomocí těchto dat můžete také určit, jak hodnotní jsou uživatelé na základě dalších tržeb, které získáte. Tato metrika je součtem událostí purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renew a app_store_subscription_convert po odečtení událostí refund.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

false
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
69256
false