[GA4] Dimensions i mètriques

Aquest article descriu les dimensions i les mètriques que es mostren als informes i a les exploracions, així com als creadors de segments i de públics. També podeu accedir a aquestes dimensions i mètriques fora d'Analytics mitjançant l'API de dades de Google Analytics. Si voleu recollir informació que Analytics no captura amb aquestes dimensions i mètriques, podeu crear les vostres pròpies dimensions i mètriques personalitzades.

Per trobar una dimensió o una mètrica, feu clic a Desplega-ho tot i feu cerques en aquest article (prement Ctrl+F o Cmd+F al teclat). També podeu utilitzar l'explorador de dimensions i mètriques de GA4 per veure les dimensions i les mètriques d'una propietat determinada.

Com s'emplenen

Algunes dimensions i mètriques s'emplenen automàticament quan afegiu l'etiqueta de Google (gtag.js) al vostre lloc web o afegiu el paquet de desenvolupament de programari (SDK) de Google Analytics for Firebase a la vostra aplicació web o mòbil. Altres dimensions i mètriques requereixen configuració abans que s'emplenin (tal com es descriu a les seccions següents).

Dimensions i mètriques ombrejades

És possible que una dimensió o mètrica es mostri ombrejada quan sigui incompatible amb d'altres que hàgiu aplicat a un informe o una exploració, o bé quan no pugueu aplicar la dimensió o la mètrica a la tècnica d'exploració seleccionada.

Significat del valor (no definit)

El valor (no definit) és el nom d'un espai reservat que Google Analytics utilitza quan no ha rebut informació sobre una dimensió. Les seccions següents descriuen com podeu emplenar cada dimensió perquè no es mostri el valor (no definit). Quan envieu un valor buit a Analytics, es mostra un valor en blanc en lloc de (no definit). El valor (no definit) es mostra si no s'envia cap valor.

Dimensions

Atribució

Les dimensions següents proporcionen informació sobre l'atribució de dimensions d'abast d'esdeveniment, com ara informació d'atribució de les plataformes publicitàries que integreu amb Google Analytics (per exemple, Search Ads 360 i Display & Video 360). Aquestes dimensions utilitzen el model d'atribució basada en dades de manera predeterminada, però podeu triar un model d'atribució diferent.

Dimensió Què és Com s'emplena
Campanya / Identificador de campanya El nom i l'identificador d'una campanya de promoció o de màrqueting que ha generat un esdeveniment de conversió. Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta dimensió, consulteu l'article Dimensions de font del trànsit, etiquetatge manual i etiquetatge automàtic.
Agrupació de canals predeterminada

Les agrupacions de canals són definicions de fonts de trànsit que es basen en regles.

Les agrupacions de canals predeterminades són, entre d'altres: "Directe", "Cerca orgànica", "Pagament en mitjans socials", "Orgànic en mitjans socials", "Correu electrònic", "Afiliats", "Referència", "Cerca de pagament", "Vídeo" i "Display".

Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta dimensió, consulteu l'article Dimensions de font del trànsit, etiquetatge manual i etiquetatge automàtic.
Mitjà

El mètode per adquirir usuaris al vostre lloc web o a la vostra aplicació.

Aquí teniu alguns exemples:

 • "affiliate": usuaris que fan clic en un enllaç a través d'un programa d'afiliats.
 • "cpc" (abreviació de cost per clic): usuaris que fan clic en un anunci de pagament.
 • "email": usuaris que fan clic en un enllaç d'una campanya de màrqueting per correu electrònic.
 • "organic": usuaris que fan clic en un enllaç des d'un motor de cerca.
 • "referral": usuaris que fan clic en un enllaç d'un lloc web (com ara un enllaç en una descripció d'un vídeo).
 • "(none)": trànsit directe.
Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta dimensió, consulteu l'article Dimensions de font del trànsit, etiquetatge manual i etiquetatge automàtic.
Font

Una representació de l'editor o de la font d'inventari on s'ha originat el trànsit. Per exemple, els usuaris que tornen al vostre lloc web des de la Cerca de Google es mostren com a "google" a la dimensió Font de la sessió.

A part de "google", altres exemples són "youtube" i "gmail".

Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta dimensió, consulteu l'article Dimensions de font del trànsit, etiquetatge manual i etiquetatge automàtic.
Font/Mitjà La font i el mitjà que han dirigit un usuari perquè arribi al vostre lloc web o a la vostra aplicació. Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta dimensió, consulteu l'article Dimensions de font del trànsit, etiquetatge manual i etiquetatge automàtic.
Plataforma de font

La plataforma en què gestioneu l'activitat de compra (com ara on es defineixen els pressupostos i els criteris de segmentació, entre d'altres).

Aquí teniu alguns exemples:

 • "DV360" (trànsit que prové de l'activitat de màrqueting de Display & Video 360).
 • "Google Ads" (trànsit que prové de l'activitat de màrqueting de Google Ads).
 • "Manual" (trànsit que no prové de l'activitat de màrqueting de mitjans de Google).
 • "SA360" (trànsit que prové de l'activitat de màrqueting de Search Ads 360).
 • "SFMC" (trànsit que prové de l'activitat de màrqueting de Salesforce Marketing Cloud).
 • "Shopping Free Listings" (trànsit que prové de l'activitat de màrqueting de Google Merchant Center).
Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta dimensió, consulteu l'article Dimensions de font del trànsit, etiquetatge manual i etiquetatge automàtic.

Google Ads

Les dimensions següents proporcionen informació específica de Google Ads. Per obtenir informació sobre la font d'adquisició (p. ex., informació sobre usuaris i sessions nous a través de Google Ads), consulteu l'article Dimensions de font del trànsit.

Dimensió Què és Com s'emplena

Nom del compte de Google Ads

El nom del compte a Google Ads de l'anunci que ha generat un esdeveniment de conversió. Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta dimensió, consulteu l'article Dimensions de font del trànsit, etiquetatge manual i etiquetatge automàtic.
Nom del grup d'anuncis de Google Ads El nom del grup d'anuncis a Google Ads de l'anunci que ha generat un esdeveniment de conversió. Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta dimensió, consulteu l'article Dimensions de font del trànsit, etiquetatge manual i etiquetatge automàtic.

Tipus de xarxa publicitària de Google Ads

La ubicació en què s'ha mostrat el vostre anunci (google.com, partners de cerca, Xarxa de Display) que ha generat un esdeveniment de conversió. Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta dimensió, consulteu l'article Dimensions de font del trànsit, etiquetatge manual i etiquetatge automàtic.
Text de paraula clau de Google Ads La paraula clau coincident que ha generat un esdeveniment de conversió. Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta dimensió, consulteu l'article Dimensions de font del trànsit, etiquetatge manual i etiquetatge automàtic.
Consulta de Google Ads La consulta de cerca que ha generat un esdeveniment de conversió. Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta dimensió, consulteu l'article Dimensions de font del trànsit, etiquetatge manual i etiquetatge automàtic.

Search Ads 360

Les dimensions següents proporcionen informació específica de Search Ads 360 i es mostren a la propietat quan feu la integració amb Search Ads 360. Per obtenir informació sobre la font d'adquisició (p. ex., informació sobre usuaris i sessions nous a través de Google Ads), consulteu l'article Dimensions de font del trànsit.

Dimensió Què és Com s'emplena
Nom / identificador / tipus de compte de motor de cerca de SA360 L'identificador, el nom i el tipus de compte de motor de cerca d'un anunci de Search Ads 360 que ha generat un esdeveniment de conversió. Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta dimensió, consulteu l'article Dimensions de font del trànsit, etiquetatge manual i etiquetatge automàtic.
Nom del grup d'anuncis de SA360 El nom del grup d'anuncis d'un anunci de Search Ads 360 que ha generat un esdeveniment de conversió. Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta dimensió, consulteu l'article Dimensions de font del trànsit, etiquetatge manual i etiquetatge automàtic.
Text de paraula clau de SA360 La paraula clau d'un anunci de Search Ads 360 que ha generat un esdeveniment de conversió. Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta dimensió, consulteu l'article Dimensions de font del trànsit, etiquetatge manual i etiquetatge automàtic.
Consulta de SA360 La consulta que ha activat que es mostri un anunci de Search Ads 360 i ha generat un esdeveniment de conversió. Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta dimensió, consulteu l'article Dimensions de font del trànsit, etiquetatge manual i etiquetatge automàtic.

Display & Video 360

Les dimensions següents proporcionen informació específica de Display & Video 360 i es mostren a la propietat quan feu la integració amb Display & Video 360. Per obtenir informació sobre la font d'adquisició (p. ex., informació sobre usuaris i sessions nous a través de Display & Video 360), consulteu l'article Dimensions de font del trànsit.

Dimensió Què és Com s'emplena
Nom / identificador d'anunciant de DV360 L'identificador d'anunciant i el nom de l'anunci de Display & Video 360 que ha generat un esdeveniment de conversió. Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta dimensió, consulteu l'article Dimensions de font del trànsit, etiquetatge manual i etiquetatge automàtic.
Nom / identificador d'ordre d'inserció de DV360 L'identificador i el nom de l'ordre d'inserció de l'anunci de Display & Video 360 que ha generat un esdeveniment de conversió. Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta dimensió, consulteu l'article Dimensions de font del trànsit, etiquetatge manual i etiquetatge automàtic.
Nom / identificador de línia de comanda de DV360 L'identificador i el nom de la línia de comanda de l'anunci de Display & Video 360 que ha generat un esdeveniment de conversió. Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta dimensió, consulteu l'article Dimensions de font del trànsit, etiquetatge manual i etiquetatge automàtic.
Nom / identificador de creativitat de DV360 L'identificador i el nom de la creativitat de l'anunci de Display & Video 360 que ha generat un esdeveniment de conversió. Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta dimensió, consulteu l'article Dimensions de font del trànsit, etiquetatge manual i etiquetatge automàtic.
Dades demogràfiques
Dimensió Què és Com s'emplena
Edat L'edat de l'usuari per interval d'edat. Els intervals d'edat són, entre d'altres: "18-24", "25-34", "35-44", "45-54", "55-64" i "Més de 65". Aquesta dimensió s'emplena automàticament quan activeu Google signals, però és possible que s'apliquin llindars de dades.
Sexe

El sexe de l'usuari (és a dir, "Home" o "Dona").

Aquesta dimensió s'emplena automàticament quan activeu Google signals, però és possible que s'apliquin llindars de dades.
Interessos Els interessos de l'usuari, com ara "Art i entreteniment", "Jocs" o "Esports". Els usuaris es poden comptar en diferents categories d'interès. Aquest és el mateix concepte que els segments de públic afí de Google Ads. Aquesta dimensió s'emplena automàticament quan activeu Google signals, però és possible que s'apliquin llindars de dades.
Comerç electrònic

Podeu accedir a la informació següent des dels informes de monetització, així com des de les exploracions i des dels creadors de segments i de públics.

Dimensió Què és Com s'emplena
Moneda El codi de moneda (basat en l'estàndard ISO 4217) de l'esdeveniment.

Empleneu aquesta dimensió enviant el paràmetre currency del nivell d'esdeveniment.

El paràmetre currency és necessari perquè els esdeveniments tinguin imports d'ingressos o de reembossaments.

Afiliació de l'article El nom o el codi de l'afiliat (és a dir, el partner o proveïdor) associat a un article (p. ex., un producte que veneu). Empleneu aquesta dimensió enviant el paràmetre affiliation del nivell d'article a través d'un esdeveniment de vendes en línia.
Marca de l'article La marca d'un article (com ara un producte que veneu). Empleneu aquesta dimensió enviant el paràmetre item_brand del nivell d'article a través d'un esdeveniment de vendes en línia.
Categoria de l'article La primera categoria jeràrquica en què heu classificat un article (com ara un producte que veneu). Per exemple, a Moda/Home/Estiu/Camises/Samarretes, Moda és la categoria de l'article. Empleneu aquesta dimensió enviant el paràmetre item_category del nivell d'article a través d'un esdeveniment de vendes en línia.
Categoria 2 de l'article La segona categoria jeràrquica en què heu classificat un article (com ara un producte que veneu). Per exemple, a Moda/Home/Estiu/Camises/Samarretes, Home és la categoria 2 de l'article. Empleneu aquesta dimensió enviant el paràmetre item_category2 del nivell d'article a través d'un esdeveniment de vendes en línia.
Categoria 3 de l'article La tercera categoria jeràrquica en què heu classificat un article (com ara un producte que veneu). Per exemple, a Moda/Home/Estiu/Camises/Samarretes, Estiu és la categoria 3 de l'article. Empleneu aquesta dimensió enviant el paràmetre item_category3 del nivell d'article a través d'un esdeveniment de vendes en línia.
Categoria 4 de l'article La quarta categoria jeràrquica en què heu classificat un article (com ara un producte que veneu). Per exemple, a Moda/Home/Estiu/Camises/Samarretes, Camises és la categoria 4 de l'article. Empleneu aquesta dimensió enviant el paràmetre item_category4 del nivell d'article a través d'un esdeveniment de vendes en línia.
Categoria 5 de l'article La cinquena categoria jeràrquica en què heu classificat un article (com ara un producte que veneu). Per exemple, a Moda/Home/Estiu/Camises/Samarretes, Samarretes és la categoria 5 de l'article. Empleneu aquesta dimensió enviant el paràmetre item_category5 del nivell d'article a través d'un esdeveniment de vendes en línia.
Cupó d'article El cupó utilitzat per comprar un article (com ara un producte que veneu). Empleneu aquesta dimensió enviant el paràmetre coupon del nivell d'article a través d'un esdeveniment de vendes en línia.
Identificador d'article L'identificador que especifiqueu per a un article (com ara un producte que veneu). Per exemple, podeu definir l'identificador "SKU_12345". Empleneu aquesta dimensió enviant el paràmetre item_id del nivell d'article a través d'un esdeveniment de vendes en línia.
Identificador de la llista d'articles Un identificador que especifiqueu per a una llista d'articles (p. ex., els productes que veneu). Per exemple, podeu definir l'identificador "related_products" per a una llista d'articles d'una secció de productes relacionats. Empleneu aquesta dimensió enviant el paràmetre item_list_id del nivell d'article a través d'un esdeveniment de vendes en línia.
Nom de la llista d'articles Un nom que especifiqueu per a una llista d'articles (com ara els productes que veneu). El nom d'una llista de productes. Per exemple, podeu definir el nom "Productes relacionats" per a una llista d'articles d'una secció de productes relacionats. Empleneu aquesta dimensió enviant el paràmetre item_list_name del nivell d'article a través d'un esdeveniment de vendes en línia.
Posició a la llista d'articles La posició d'un article (com ara un producte que veneu) en una llista. Empleneu aquesta dimensió enviant el paràmetre index del nivell d'article a través d'un esdeveniment de vendes en línia.
Identificador d'ubicació de l'article L'identificador que especifiqueu per a la ubicació d'un article o d'una promoció. Empleneu aquesta dimensió enviant el paràmetre location_id del nivell d'article a través d'un esdeveniment de vendes en línia.
Nom de l'article El nom d'un article (com ara un producte que veneu). Empleneu aquesta dimensió enviant el paràmetre item_name del nivell d'article a través d'un esdeveniment de vendes en línia.
Nom de la creativitat de promoció d'articles

El nom que especifiqueu per a la creativitat associada a una promoció.

Empleneu aquesta dimensió enviant el paràmetre creative_name del nivell d'article amb l'esdeveniment view_promotion o select_promotion.
Espai de la creativitat de promoció d'articles El nom que especifiqueu per a l'espai on mostreu la creativitat associada a una promoció. Empleneu aquesta dimensió enviant el paràmetre creative_slot del nivell d'article amb l'esdeveniment view_promotion o select_promotion.
Identificador de la promoció d'articles L'identificador que especifiqueu per a una promoció. Empleneu aquesta dimensió enviant el paràmetre promotion_id del nivell d'article amb l'esdeveniment view_promotion o select_promotion.
Nom de la promoció d'articles El nom que especifiqueu per a una promoció. Empleneu aquesta dimensió enviant el paràmetre promotion_name del nivell d'article amb l'esdeveniment view_promotion o select_promotion.
Variant de l'article La variant, el codi únic o la descripció de l'article (p. ex., XS, S, M i L per a la talla, o Vermell, Blau, Verd i Negre per al color) amb detalls o opcions addicionals de l'article. Empleneu aquesta dimensió enviant el paràmetre item_variant del nivell d'article a través d'un esdeveniment de vendes en línia.
Preu local de l'article El preu de l'article, localitzat pel codi de moneda. Empleneu aquesta dimensió enviant els paràmetres price del nivell d'article i currency del nivell d'esdeveniment.
Cupó de comanda El nom o el codi del cupó que especifiqueu per als articles amb descompte. Empleneu aquesta dimensió de nivell d'esdeveniment enviant el paràmetre coupon de nivell d'esdeveniment amb un esdeveniment de vendes en línia.
Import d'enviament L'import d'enviament associat a una transacció. Empleneu aquesta dimensió enviant el paràmetre shipping del nivell d'esdeveniment en l'esdeveniment purchase.
Nivell d'enviament El nivell d'enviament (p. ex., Terra, Aire o Dia següent) seleccionat per a l'entrega de la compra. Empleneu aquesta dimensió de nivell d'esdeveniment enviant el paràmetre shipping_tier de nivell d'esdeveniment a l'esdeveniment add_shipping_info.
Import d'impostos L'import dels impostos associats a una transacció. Empleneu aquesta dimensió de nivell d'esdeveniment enviant el paràmetre tax de nivell d'esdeveniment a l'esdeveniment purchase.
Identificador de transacció Un identificador que creeu per a una transacció de comerç electrònic. Més informació Empleneu aquesta dimensió de nivell d'esdeveniment enviant el paràmetre transaction_id de nivell d'esdeveniment amb un esdeveniment de vendes en línia.
Esdeveniment
Dimensió Què és Com s'emplena
Nom de l'esdeveniment El nom d'un esdeveniment. Per exemple, si algú activa un esdeveniment purchase, la dimensió s'emplena amb el text "purchase". Aquesta dimensió s'emplena automàticament.
És un esdeveniment de conversió El text "true" quan un esdeveniment s'ha marcat com a conversió. Aquesta dimensió s'emplena automàticament.
Jocs
Dimensió Què és Com s'emplena
Identificador d'assoliment L'identificador d'un assoliment que l'usuari pot desbloquejar en un joc. Empleneu aquesta dimensió enviant el paràmetre achievement_id amb l'esdeveniment unlock_achievement.
Personatge El nom d'un personatge utilitzat en un joc. Empleneu aquesta dimensió enviant el paràmetre character amb l'esdeveniment level_up o post_score.
Nivell

El número del nivell d'un joc.

Empleneu aquesta dimensió enviant el paràmetre level amb l'esdeveniment level_up o post_score.
Nom de la moneda virtual

El nom d'una moneda virtual en un joc.

Empleneu aquesta dimensió enviant el paràmetre virtual_currency_name amb l'esdeveniment earn_ virtual_currency o spend_virtual_currency.
General
Dimensió Què és Com s'emplena
Extensió del fitxer L'extensió d'una baixada de fitxer (per exemple, "PDF" o "TXT"). Aquesta dimensió s'emplena automàticament amb el paràmetre file_extension quan el mesurament millorat està activat.
Nom del fitxer El camí de la pàgina d'una baixada de fitxer (per exemple, "/menus/menu-sopar.pdf"). Aquesta dimensió s'emplena automàticament amb el paràmetre file_name quan el mesurament millorat està activat.
Identificador de grup L'identificador de grup quan un usuari s'uneix a un grup. Aquesta dimensió us permet mesurar la popularitat de diversos clans o grups d'usuaris. Empleneu aquesta dimensió enviant el paràmetre group_id amb l'esdeveniment join_group.
Mètode El mètode que heu utilitzat per registrar-vos, iniciar la sessió o compartir contingut (p. ex., Google, Twitter, etc.). Empleneu aquesta dimensió enviant el paràmetre method amb l'esdeveniment sign_up, login o share.
Percentatge de desplaçament El percentatge de desplaçament cap avall de la pàgina per la qual s'ha desplaçat l'usuari. Si l'usuari es desplaça almenys per un 90% d'una pàgina, la dimensió s'emplena amb el valor "90". En cas contrari, la dimensió està en blanc. Aquesta dimensió s'emplena automàticament a partir de l'esdeveniment scroll si el mesurament millorat està activat.
Terme de cerca El terme utilitzat per cercar el vostre lloc web o la vostra aplicació. Empleneu aquesta dimensió enviant el paràmetre search_term amb l'esdeveniment search.
Nom del filtre de dades de prova El nom d'un filtre de dades en estat de prova. Podeu utilitzar les dades dels filtres de dades que es troben en estat de prova per validar els filtres abans d'activar-los. Aquesta dimensió s'emplena automàticament quan configureu filtres de dades en estat de prova.
Visible El text "true" quan un vídeo inserit és visible per a l'usuari. Aquesta dimensió s'emplena automàticament amb el paràmetre visible si el mesurament millorat està activat.
Àrea geogràfica
Dimensió Què és Com s'emplena
Ciutat La ciutat on s'origina l'activitat de l'usuari. Per exemple, si algú visita el vostre lloc web des de Nova York, la dimensió s'emplena amb el text "New York". Aquesta dimensió s'emplena automàticament.
Identificador de ciutat Un identificador associat a la ciutat on s'ha originat l'activitat de l'usuari. Per exemple, si l'activitat s'origina a Seattle, la dimensió s'emplena amb el valor "1027744". Aquesta dimensió s'emplena automàticament.
Continent El continent on s'ha originat l'activitat de l'usuari. Per exemple, si algú visita el vostre lloc web des dels Estats Units, la dimensió s'emplena amb el text "Americas". Aquesta dimensió s'emplena automàticament.
Identificador de continent L'identificador UN M49 associat al continent on s'ha originat l'activitat de l'usuari. Per exemple, si algú visita el vostre lloc web des dels Estats Units, la dimensió s'emplena amb el valor "019". Aquesta dimensió s'emplena automàticament.
País El país on s'ha originat l'activitat de l'usuari. Per exemple, si algú visita el vostre lloc web des dels Estats Units, la dimensió s'emplena amb el text "United States". Aquesta dimensió s'emplena automàticament.
Identificador de país L'identificador ISO 3166 associat al país on s'ha originat l'activitat de l'usuari. Per exemple, si l'activitat s'origina als Estats Units, la dimensió s'emplena amb el valor "US". Aquesta dimensió s'emplena automàticament.
Regió La regió geogràfica on s'ha originat l'activitat de l'usuari. Per exemple, si algú visita el vostre lloc web des de Nova York, la dimensió s'emplena amb el text "New York". Si algú visita el vostre lloc web des d'Anglaterra, la dimensió s'emplena amb el text "England". Aquesta dimensió s'emplena automàticament.
Identificador de regió L'identificador de la regió geogràfica on s'ha originat l'activitat de l'usuari. Per exemple, si algú visita el vostre lloc web des de Nova York, la dimensió s'emplena amb el text "US-NY". Si algú visita el vostre lloc web des d'Anglaterra, la dimensió s'emplena amb el text "GB-ENG". Aquesta dimensió s'emplena automàticament.
Subcontinent El subcontinent on s'ha originat l'activitat de l'usuari. Per exemple, si algú visita el vostre lloc web des dels Estats Units, la dimensió s'emplena amb el text "Northern America". Aquesta dimensió s'emplena automàticament.
Identificador de subcontinent L'identificador UN M49 associat al subcontinent on s'ha originat l'activitat de l'usuari. Per exemple, si algú visita el vostre lloc web des dels Estats Units, la dimensió s'emplena amb el valor "021". Aquesta dimensió s'emplena automàticament.
Enllaç
Dimensió Què és Com s'emplena
Classes de l'enllaç L'atribut HTML class per a un enllaç de sortida o una baixada de fitxer. Per exemple, si un usuari fa clic en un enllaç "<a class="center" href="www.youtube.com">", aquesta dimensió torna "center". Aquesta dimensió s'emplena automàticament amb el paràmetre link_classes quan el mesurament millorat està activat.
Domini de l'enllaç El domini de destinació d'un enllaç de sortida o d'una baixada de fitxer. Per exemple, si un usuari fa clic en un enllaç "<a href="www.youtube.com">", aquesta dimensió torna "youtube.com". Aquesta dimensió s'emplena automàticament amb el paràmetre link_domain quan el mesurament millorat està activat.
Identificador d'enllaç L'atribut HTML id per a un enllaç de sortida o una baixada de fitxer. Per exemple, si un usuari fa clic en un enllaç "<a id="socialLinks" href="www.youtube.com">", aquesta dimensió torna "socialLinks". Aquesta dimensió s'emplena automàticament amb el paràmetre link_id quan el mesurament millorat està activat.
Text de l'enllaç El text de l'enllaç d'una baixada de fitxer. Aquesta dimensió s'emplena automàticament amb el paràmetre link_text quan el mesurament millorat està activat.
URL de l'enllaç L'URL complet per a un enllaç de sortida o una baixada de fitxer. Per exemple, si un usuari fa clic en un enllaç "<a href="https://www.youtube.com/results?search_query=analytics">", aquesta dimensió torna "https://www.youtube.com/results?search_query=analytics". Aquesta dimensió s'emplena automàticament amb el paràmetre link_url quan el mesurament millorat està activat.
Sortida El text "true" quan un enllaç dirigeix a un lloc web que no forma part del domini de la propietat. Aquesta dimensió s'emplena automàticament amb el paràmetre outbound quan el mesurament millorat està activat.
Pàgina/Pantalla
Dimensió Què és Com s'emplena
Grup de contingut El grup de contingut associat a una pàgina o a una pantalla. Per exemple, si creeu un grup de contingut per a roba d'home amb el valor "mens", la dimensió s'emplena amb el valor "mens" per a les pàgines amb roba d'home. Empleneu aquesta dimensió enviant el paràmetre content_group.
Identificador de contingut L'identificador que assigneu a un grup de contingut. Empleneu aquesta dimensió enviant el paràmetre content_id.
Tipus de contingut El tipus de grup de contingut. Empleneu aquesta dimensió enviant el paràmetre content_type.
Nom d’amfitrió Els noms del subdomini i del domini d'un URL que els usuaris han visitat al vostre lloc web. Per exemple, el nom d'amfitrió de www.example.com/contacte.html és www.example.com. Aquesta dimensió s'emplena automàticament.
Pàgina de destinació El camí de la pàgina i la cadena de consulta associats a la primera visualització de pàgina en una sessió. Aquesta dimensió s'emplena automàticament.
Ubicació de la pàgina L'URL complet de la pàgina web que algú ha visitat al vostre lloc web. Per exemple, si algú visita www.googlemerchandisestore.com/Bags?theme=1, la dimensio s'emplena amb l'URL complet. Aquesta dimensió s'emplena automàticament.
Camí de la pàgina + cadena de consulta El camí de la pàgina i les cadenes de consulta d'un URL. Aquestes són les parts de l'URL que van després del domini. Per exemple, si algú visita www.googlemerchandisestore.com/Bags?theme=1, "googlemerchandisestore.com" és el domini, "Bags" és el camí de la pàgina i "theme=1" és la cadena de consulta. Aquesta dimensió s'emplena automàticament.
URL de referència de la pàgina L'URL de referència, que és l'URL anterior de l'usuari i pot ser el domini del vostre lloc web o altres dominis. Aquesta dimensió s'emplena automàticament amb el paràmetre page_referrer.
Títol de la pàgina El títol de la pàgina que definiu al vostre lloc web. El títol de la pàgina prové de l'etiqueta <title> del codi HTML. També podeu afegir el paràmetre page_title a l'ordre "config" per enviar un altre títol de pàgina.
Títol de la pàgina i classe de pantalla El títol de la pàgina d'un lloc web i la classe de pantalla d'una aplicació mòbil.

El títol de la pàgina prové de l'etiqueta <title> del codi HTML. També podeu afegir el paràmetre page_title a l'ordre "config" per enviar un altre títol de pàgina.

La classe de pantalla prové del nom de la classe de UIViewController o d'Activity que es visualitza actualment.

Títol de la pàgina i nom de la pantalla El títol de la pàgina d'un lloc web i el nom de pantalla d'una aplicació mòbil.

El títol de la pàgina prové de l'etiqueta <title> del codi HTML. També podeu afegir el paràmetre page_title a l'ordre "config" per enviar un altre títol de pàgina.

El nom de la pantalla prové del nom que definiu per a una pantalla mitjançant l'SDK de Google Analytics for Firebase.

Plataforma/Dispositiu
Dimensió Què és Com s'emplena
Botiga d'aplicacions La botiga des de la qual s'ha baixat i instal·lat la vostra aplicació mòbil. Aquesta dimensió s'emplena automàticament.
Versió de l'aplicació El número de versió (versionName) de l'aplicació mòbil, en el cas d'Android, o la versió curta del paquet, en el cas d'iOS. Aquesta dimensió s'emplena automàticament.
Navegador El navegador on s'ha originat l'activitat de l'usuari. Els navegadors més habituals són "Chrome", "Edge", "Firefox", "Internet Explorer", "Opera" i "Safari". Aquesta dimensió s'emplena automàticament.
Versió del navegador La versió del navegador on s'ha originat l'activitat de l'usuari. Per exemple, la versió del navegador pot ser "96.0.4664.110". Aquesta dimensió s'emplena automàticament.
Dispositiu El dispositiu mòbil on s'ha originat l'activitat de l'usuari. Aquesta dimensió s'emplena automàticament.
Marca del dispositiu El nom de la marca de dispositiu mòbil (p. ex., Motorola, LG o Samsung). Aquesta dimensió s'emplena automàticament.
Categoria del dispositiu El tipus de dispositiu en què s'ha originat l'activitat de l'usuari. Les categories de dispositiu són "ordinador", "mòbil" i "tauleta". Aquesta dimensió s'emplena automàticament.
Model del dispositiu El nom del model de dispositiu mòbil (p. ex., iPhone 5s o SM-J500M). Aquesta dimensió s'emplena automàticament.
Idioma El nom de l'idioma del navegador o del dispositiu de l'usuari (p. ex., "francès" o "anglès"). Aquesta dimensió s'emplena automàticament.
Codi d'idioma L'opció de configuració d'idioma del navegador o del dispositiu de l'usuari, que es mostra com a codi d'idioma ISO 639 (p. ex., "en-us", "es" o "zh-cn"). Aquesta dimensió s'emplena automàticament.
Model de mòbil El nom del model de dispositiu mòbil (p. ex., "iPhone X"). Aquesta dimensió s'emplena automàticament.
Sistema operatiu El sistema operatiu que han utilitzat els visitants del vostre lloc web o aplicació. Els sistemes operatius més habituals són "Android", "Chrome OS", "Macintosh" i "Windows". Aquesta dimensió s'emplena automàticament.
Sistema operatiu amb versió El sistema operatiu i la versió que han utilitzat els visitants del vostre lloc web o aplicació. Aquesta dimensió s'emplena automàticament.
Versió de l'SO La versió del sistema operatiu que han utilitzat els visitants del vostre lloc web o aplicació. (p. ex., "9.3.2" o "5.1.1"). Aquesta dimensió s'emplena automàticament.
Plataforma El mètode amb què els usuaris han accedit al vostre lloc web o a la vostra aplicació. Les plataformes són "Android", "iOS" i "Web". Aquesta dimensió s'emplena automàticament.
Resolució de pantalla L'amplada i l'alçada (en píxels) de la pantalla en què s'origina l'activitat de l'usuari. Per exemple, "1920 x 1080", "1440 x 900" i "1366 x 768". Aquesta dimensió s'emplena automàticament.
Identificador de flux de dades L'identificador del flux de dades on s'ha originat l'activitat de l'usuari. Per trobar els identificadors de flux de dades, aneu a Administració > Fluxos de dades. Aquesta dimensió s'emplena automàticament.
Nom del flux de dades El nom del flux de dades on s'ha originat l'activitat de l'usuari. Per cercar els noms dels fluxos de dades, aneu a Administració > Fluxos de dades. Aquesta dimensió s'emplena automàticament.
Editor
Dimensió Què és Com s'emplena
Format d’anunci El format d'un anunci. Els formats més habituals són "Bàner", "Intersticial" i "Amb recompensa". Aquesta dimensió s'emplena automàticament quan feu la integració amb AdMob o Google Ad Manager. Si feu la integració amb MoPub, ironSource o una altra plataforma de monetització d'anuncis per a aplicacions mòbils, cal que envieu l'esdeveniment ad_impression per emplenar la dimensió.
Font de l'anunci

La xarxa font que ha difós un anunci. Les fonts més habituals són, entre d'altres, "Xarxa d'AdMob", "Meta Audience Network" i "Anuncis interns de mediació".

Quan feu la integració amb Google Ad Manager, aquesta dimensió representa el nom de la xarxa de Google Ad Manager, com ara "Bloomberg L.P. (xarxa de Google Ad Manager 5262)".

Aquesta dimensió s'emplena automàticament quan feu la integració amb AdMob o Google Ad Manager. Si feu la integració amb MoPub, ironSource o una altra plataforma de monetització d'anuncis per a aplicacions mòbils, cal que envieu l'esdeveniment ad_impression per emplenar la dimensió.
Bloc d'anuncis El nom que heu triat per a un bloc d'anuncis. Quan feu la integració amb Google Ad Manager, aquesta dimensió representa el bloc d'anuncis (tots els nivells). Aquesta dimensió s'emplena automàticament quan feu la integració amb AdMob o Google Ad Manager. Si feu la integració amb MoPub, ironSource o una altra plataforma de monetització d'anuncis per a aplicacions mòbils, cal que envieu l'esdeveniment ad_impression per emplenar la dimensió.
Hora
Dimensió Què és Com s'emplena
Data La data en què es va recollir un esdeveniment, amb el format AAAAMMDD. Aquesta dimensió s'emplena automàticament.
Dia El dia del mes en què es va recollir un esdeveniment amb un format de xifra de 2 dígits, de 01 a 31. Aquesta dimensió s'emplena automàticament.
Mes El mes en què es va recollir un esdeveniment, amb un format de xifra de dos dígits, de 01 a 12. Aquesta dimensió s'emplena automàticament.
Dia N El nombre de dies des de l'inici de l'interval de dates especificat. Aquesta dimensió s'emplena automàticament.
Mes N El nombre de mesos des de l'inici de l'interval de dates especificat. Aquesta dimensió s'emplena automàticament.
Setmana N El nombre de setmanes des de l'inici de l'interval de dates especificat. Aquesta dimensió s'emplena automàticament.
Any N El nombre d'anys des de l'inici de l'interval de dates especificat. Aquesta dimensió s'emplena automàticament.
Setmana La setmana en què es va recollir un esdeveniment, amb un format de xifra de dos dígits, de 01 a 53. Aquesta dimensió s'emplena automàticament.
Any L'any en què es va recollir un esdeveniment, amb un format de xifra de quatre dígits (p. ex., "2020"). Aquesta dimensió s'emplena automàticament.
Font del trànsit

Les dimensions següents proporcionen informació sobre l'atribució de dimensions d'abast de sessió i d'usuari, com ara informació sobre les atribucions de les plataformes publicitàries que integreu amb Google Analytics (per exemple, Search Ads 360 i Display & Video 360). Aquestes dimensions utilitzen el model d'atribució de darrer clic multicanal.

Dimensions d'abast d'usuari

A més de les dimensions d'abast d'usuari següents, trobareu dimensions d'abast d'usuari específiques de les plataformes que integreu amb Analytics (p. ex., "Campanya de Google Ads del primer usuari", que és la campanya de Google Ads només per als usuaris nous.

Dimensió Què és Com s'emplena
Campanya del primer usuari La campanya per la qual es va adquirir inicialment l'usuari. Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta dimensió, consulteu l'article Dimensions de font del trànsit, etiquetatge manual i etiquetatge automàtic.
Identificador de campanya del primer usuari L'identificador de la campanya per la qual es va adquirir inicialment l'usuari. Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta dimensió, consulteu l'article Dimensions de font del trànsit, etiquetatge manual i etiquetatge automàtic.
Agrupació de canals predeterminada del primer usuari L'agrupació de canals predeterminada per la qual es va adquirir inicialment l'usuari. Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta dimensió, consulteu l'article Dimensions de font del trànsit, etiquetatge manual i etiquetatge automàtic.

Contingut de l'anunci manual del primer usuari

El contingut de l'anunci que s'ha utilitzat per adquirir un usuari per primera vegada.

Empleneu aquesta dimensió etiquetant manualment els URL de destinació dels anuncis amb el paràmetre utm_content.

Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta dimensió, consulteu l'article Dimensions de font del trànsit, etiquetatge manual i etiquetatge automàtic.

Terme manual del primer usuari

El terme que s'ha utilitzat per adquirir l'usuari per primera vegada.

Empleneu aquesta dimensió etiquetant manualment els URL de destinació dels anuncis amb el paràmetre utm_term.

Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta dimensió, consulteu l'article Dimensions de font del trànsit, etiquetatge manual i etiquetatge automàtic.
Mitjà del primer usuari El mitjà pel qual es va adquirir inicialment l'usuari. Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta dimensió, consulteu l'article Dimensions de font del trànsit, etiquetatge manual i etiquetatge automàtic.
Font del primer usuari La font per la qual es va adquirir inicialment l'usuari. Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta dimensió, consulteu l'article Dimensions de font del trànsit, etiquetatge manual i etiquetatge automàtic.
Font/Mitjà del primer usuari La font i el mitjà pels quals es va adquirir inicialment l'usuari. Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta dimensió, consulteu l'article Dimensions de font del trànsit, etiquetatge manual i etiquetatge automàtic.
Plataforma de font del primer usuari La plataforma de font per la qual es va adquirir inicialment l'usuari. Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta dimensió, consulteu l'article Dimensions de font del trànsit, etiquetatge manual i etiquetatge automàtic.

Dimensions d'abast de sessió

A més de les dimensions d'abast de sessió següents, trobareu dimensions d'abast de sessió específiques de les plataformes que integreu amb Analytics (p. ex., "Campanya de Google Ads de la sessió", que és la campanya de Google Ads per a la sessió nova.

Dimensió Què és Com s'emplena
Campanya de la sessió La campanya que s'ha associat a l'inici d'una sessió. Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta dimensió, consulteu l'article Dimensions de font del trànsit, etiquetatge manual i etiquetatge automàtic.
Identificador de campanya de la sessió L'identificador de la campanya que s'ha associat a l'inici d'una sessió. Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta dimensió, consulteu l'article Dimensions de font del trànsit, etiquetatge manual i etiquetatge automàtic.
Agrupació de canals predeterminada de la sessió L'agrupació de canals predeterminada que s'ha associat a l'inici d'una sessió. Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta dimensió, consulteu l'article Dimensions de font del trànsit, etiquetatge manual i etiquetatge automàtic.

Contingut de l'anunci manual de la sessió

El contingut de l'anunci que s'ha associat a l'inici d'una sessió.

Empleneu aquesta dimensió etiquetant manualment els URL de destinació dels anuncis amb el paràmetre utm_content.

Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta dimensió, consulteu l'article Dimensions de font del trànsit, etiquetatge manual i etiquetatge automàtic.

Terme manual de la sessió

El terme que s'ha associat a l'inici d'una sessió.

Empleneu aquesta dimensió etiquetant manualment els URL de destinació dels anuncis amb el paràmetre utm_term.

Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta dimensió, consulteu l'article Dimensions de font del trànsit, etiquetatge manual i etiquetatge automàtic.
Mitjà de la sessió El mitjà que s'ha associat a l'inici d'una sessió. Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta dimensió, consulteu l'article Dimensions de font del trànsit, etiquetatge manual i etiquetatge automàtic.

Nom del grup d'anuncis de SA360 de la sessió

El nom del grup d'anuncis de Search Ads 360 del qual prové la sessió de l'usuari.

Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta dimensió, consulteu l'article Dimensions de font del trànsit, etiquetatge manual i etiquetatge automàtic.

Campanya de SA360 de la sessió

El nom de la campanya de Search Ads 360 de la qual prové la sessió de l'usuari.

Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta dimensió, consulteu l'article Dimensions de font del trànsit, etiquetatge manual i etiquetatge automàtic.
Format de creativitat de SA360 de la sessió

El tipus de creativitat de Search Ads 360 de la qual prové la sessió de l'usuari (per exemple, "Anunci de cerca responsiu" o "Anunci de text ampliat").

Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta dimensió, consulteu l'article Dimensions de font del trànsit, etiquetatge manual i etiquetatge automàtic.

Agrupació de canals predeterminada de SA360 de la sessió

L'agrupació de canals predeterminada de la qual prové la sessió de l'usuari (per exemple, "cerca de pagament" o "pagament en mitjans socials").

Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta dimensió, consulteu l'article Dimensions de font del trànsit, etiquetatge manual i etiquetatge automàtic.

Identificador de compte del motor de cerca de SA360 de la sessió

L'identificador del compte de motor de cerca de Search Ads 360 d'on prové la sessió de l'usuari.

Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta dimensió, consulteu l'article Dimensions de font del trànsit, etiquetatge manual i etiquetatge automàtic.
Nom del compte de motor de cerca de SA360 de la sessió

El nom del compte de motor de cerca de Search Ads 360 del qual prové la sessió de l'usuari.

Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta dimensió, consulteu l'article Dimensions de font del trànsit, etiquetatge manual i etiquetatge automàtic.

Tipus de compte de motor de cerca de SA360 de la sessió

El tipus de compte de motor de cerca de Search Ads 360 del qual prové la sessió de l'usuari (per exemple, "google ads", "bing", "baidu").

Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta dimensió, consulteu l'article Dimensions de font del trànsit, etiquetatge manual i etiquetatge automàtic.

Text de paraula clau de SA360 de la sessió

La Paraula clau del motor de cerca per la qual heu adquirit trànsit.

Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta dimensió, consulteu l'article Dimensions de font del trànsit, etiquetatge manual i etiquetatge automàtic.

Mitjà de SA360 de la sessió

La representació del resultat facturable d'una campanya de Search Ads 360 determinada (p. ex., "CPC").

Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta dimensió, consulteu l'article Dimensions de font del trànsit, etiquetatge manual i etiquetatge automàtic.

Consulta de SA360 de la sessió

El terme de cerca pel qual heu adquirit trànsit.

Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta dimensió, consulteu l'article Dimensions de font del trànsit, etiquetatge manual i etiquetatge automàtic.

Font de SA360 de la sessió

L'origen del trànsit del qual prové la sessió de l'usuari (per exemple, "example.com", "google" o "butlleti_primavera").

Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta dimensió, consulteu l'article Dimensions de font del trànsit, etiquetatge manual i etiquetatge automàtic.
Font de la sessió La font que s'ha associat a l'inici d'una sessió. Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta dimensió, consulteu l'article Dimensions de font del trànsit, etiquetatge manual i etiquetatge automàtic.
Font/Mitjà de la sessió La font i el mitjà que s'han associat a l'inici d'una sessió. Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta dimensió, consulteu l'article Dimensions de font del trànsit, etiquetatge manual i etiquetatge automàtic.
Plataforma de font de la sessió La plataforma de font que s'ha associat a l'inici d'una sessió. Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta dimensió, consulteu l'article Dimensions de font del trànsit, etiquetatge manual i etiquetatge automàtic.
Usuari
Dimensió Què és Com s'emplena
Nom del públic El nom d'un públic al qual pertanyen els usuaris durant l'interval de dates seleccionat. El comportament actual de l'usuari no afecta l'historial de pertinença a públics dels informes. Aquesta dimensió s'emplena automàticament quan creeu públics.
Sessió iniciada amb identificador d'usuari El text "yes" quan recolliu un paràmetre user_id, que us pot ajudar a connectar sessions diferents a un usuari concret. Aquesta dimensió s'emplena automàticament.
Temps de vida de l'usuari
Dimensió Què és Com s'emplena
Data de la primera sessió La data, en el format AAAAMMDD, en què es va adquirir inicialment un usuari. La dimensió Data de la primera sessió inclou dades sobre els usuaris que obren una aplicació web progressiva (PWA) o una aplicació instantània sense instal·lar l'aplicació. Aquesta dimensió s'emplena automàticament.
Data de la primera visita La data, en el format AAAAMMDD, en què es va adquirir inicialment un usuari. Aquesta dimensió s'emplena automàticament.
Data de la primera compra La data de la primera compra de l'usuari. Empleneu aquesta dimensió enviant l'esdeveniment purchase.
Data de l'última activitat La data de la implicació més recent de l'usuari. Aquesta dimensió s'emplena automàticament.
Nom de l'últim públic El nom d'un públic al qual pertanyen els usuaris actualment. Aquesta dimensió s'emplena automàticament quan creeu públics.
Última plataforma El mètode amb què un usuari ha accedit recentment al vostre lloc web o a la vostra aplicació. Les plataformes són "Android", "iOS" i "Web". Aquesta dimensió s'emplena automàticament.
Data de l'última compra La data de la compra més recent de l'usuari. Empleneu aquesta dimensió enviant l'esdeveniment purchase.
Vídeo
Dimensió Què és Com s'emplena
Proveïdor de vídeo La font del vídeo (p. ex., "youtube"). Aquesta dimensió s'emplena automàticament amb el paràmetre video_provider quan el mesurament millorat està activat.
Títol del vídeo El títol del vídeo. Aquesta dimensió s'emplena automàticament amb el paràmetre video_title quan el mesurament millorat està activat.
URL del vídeo L'URL del vídeo. Aquesta dimensió s'emplena automàticament amb el paràmetre video_url quan el mesurament millorat està activat.

Mètriques

Publicitat
Mètrica Què és Com s'emplena
Clics de Google Ads de l'anunciant El nombre total de vegades que els usuaris han fet clic a la vostra campanya publicitària a través d'una plataforma de Google Ads (p. ex., la mètrica Clics de Google Ads s'aplica a Google Ads). Aquesta dimensió s'emplena automàticament quan enllaceu Google Ads i Analytics.
Cost de Google Ads de l'anunciant L'import total que heu pagat per la campanya publicitària a través d'una plataforma de Google Ads (p. ex., la mètrica Cost de Google Ads s'aplica a Google Ads). Aquesta dimensió s'emplena automàticament quan enllaceu Google Ads i Analytics.
Cost per clic de Google Ads de l'anunciant El cost mitjà que heu pagat per clic per la campanya publicitària a través d'una plataforma de Google Ads (p. ex., la mètrica Cost per clic de Google Ads s'aplica a Google Ads). Aquesta dimensió s'emplena automàticament quan enllaceu Google Ads i Analytics.
Impressions de Google Ads de l'anunciant El nombre total de vegades que la vostra campanya publicitària s'ha mostrat als usuaris a través d'una plataforma de Google Ads (p. ex., la mètrica Impressions de Google Ads s'aplica a Google Ads). Aquesta dimensió s'emplena automàticament quan enllaceu Google Ads i Analytics.
Clics que no són de Google El nombre total de vegades que els usuaris han fet clic al vostre anunci. Aquesta dimensió s'emplena automàticament quan importeu dades de costos.
Cost que no és de Google El cost total de la campanya publicitària. Aquesta dimensió s'emplena automàticament quan importeu dades de costos.
Cost per clic que no és de Google L'import mitjà que heu pagat per clic per la vostra campanya publicitària. Aquesta dimensió s'emplena automàticament quan importeu dades de costos.
Cost per conversió que no és de Google El cost mitjà que heu pagat per conversió a la campanya publicitària. Aquesta dimensió s'emplena automàticament quan importeu dades de costos.
Impressions que no són de Google El nombre total de vegades que la vostra campanya publicitària s'ha mostrat als usuaris. Aquesta dimensió s'emplena automàticament quan importeu dades de costos.
Retorn de la inversió en publicitat que no és de Google L'import total dels ingressos obtinguts per cada euro invertit en publicitat. Aquesta dimensió s'emplena automàticament quan importeu dades de costos.
Comerç electrònic

Podeu accedir a la informació següent des dels informes de monetització, així com des de les exploracions i des dels creadors de segments i de públics.

Mètrica Què és Com s'emplena
Addicions al carretó El nombre de vegades que els usuaris han afegit articles al carretó de compra. Empleneu aquesta mètrica enviant l'esdeveniment add_to_cart.
Compradors El nombre d’usuaris únics que han fet com a mínim una compra. Empleneu aquesta mètrica enviant l'esdeveniment purchase.
Ràtio carretó/visualització El nombre d'usuaris que han afegit un article (p. ex., un producte que veneu) al carretó de compra per usuari que ha vist l'article. Empleneu aquesta mètrica enviant els esdeveniments add_to_cart i view_item.
Tramitacions de compra El nombre de vegades que els usuaris han iniciat el procés de tramitació de compra. Empleneu aquesta mètrica enviant l'esdeveniment begin_checkout.
Compres de comerç electrònic El nombre de vegades que els usuaris han completat una compra. Empleneu aquesta mètrica enviant l'esdeveniment purchase.
Quantitat procedent de comerç electrònic

El nombre d'articles inclosos en un esdeveniment de comerç electrònic.

Per exemple, algú compra 1 quantitat de la samarreta Stan and Friends i 2 quantitats de la samarreta de dona de Google grisa. Si les incloeu a la matriu items, veureu els resultats següents:

 • El valor de Quantitat procedent de comerç electrònic és 3.
 • El valor de Quantitat d'articles per a Samarreta Stan and Friends és 1.
 • El valor de Quantitat d'articles per a Samarreta de dona de Google grisa és 2.
Empleneu aquesta mètrica enviant el paràmetre quantity amb un esdeveniment de comerç electrònic.
Import del descompte de l'article El valor monetari d'un descompte que s'obté multiplicant els paràmetres discount i quantity. Empleneu aquesta mètrica enviant els paràmetres discount i quantity del nivell d'article a través d'un esdeveniment de vendes en línia.
Clics a la llista d'articles El nombre de vegades que els usuaris han fet clic en un article que sortia en una llista. Empleneu aquesta mètrica enviant l'esdeveniment select_item.
Visualitzacions de la llista d'articles El nombre de vegades que s'ha visualitzat una llista d'articles. Empleneu aquesta mètrica enviant l'esdeveniment view_item.
Clics a la promoció d'articles El nombre de vegades que s'ha fet clic en una promoció d'articles. Empleneu aquesta mètrica enviant l'esdeveniment select_promotion.
Visualitzacions de la promoció d'articles El nombre de vegades que s'ha vist una promoció d'articles. Empleneu aquesta mètrica enviant l'esdeveniment view_promotion.
Quantitat d'articles

El nombre d'unitats d'un sol article incloses en un esdeveniment de comerç electrònic.

Per exemple, algú compra 1 quantitat de la samarreta Stan and Friends i 2 quantitats de la samarreta de dona de Google grisa. Si les incloeu a la matriu items, veureu els resultats següents:

 • El valor de Quantitat procedent de comerç electrònic és 3.
 • El valor de Quantitat d'articles per a Samarreta Stan and Friends és 1.
 • El valor de Quantitat d'articles per a Samarreta de dona de Google grisa és 2.
Empleneu aquesta mètrica enviant el paràmetre quantity amb un esdeveniment de comerç electrònic.
Reembossament de l'article El nombre de vegades que s'ha iniciat el reembossament d'un article. Empleneu aquesta mètrica enviant l'esdeveniment refund.
Ingressos d'articles

El total d'ingressos procedents només d'articles, exclosos els impostos i l'enviament.

Ingressos d'articles = Preu x Quantitat, on:

 • Preu és el paràmetre price d'un article de la matriu items.
 • Quantitat és el paràmetre quantity d'un article de la matriu items.
Empleneu aquesta mètrica enviant els paràmetres quantity i price per a un article de la matriu items.
Visualitzacions de l'article El nombre de vegades que s'han visualitzat els detalls d'un article. Empleneu aquesta mètrica enviant l'esdeveniment view_item.
Ingressos de compres La suma dels ingressos procedents de compres que s'han fet al vostre lloc web o a la vostra aplicació. Aquesta mètrica és la suma dels esdeveniments purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renew i app_store_subscription_convert menys els esdeveniments refund.
Ràtio compra/visualització El nombre d’usuaris que han comprat un article (com ara un producte que veneu) per usuari que ha visualitzat l’article. Empleneu aquesta mètrica enviant els esdeveniments purchase i view_item.
Compres El nombre total de compres al vostre lloc web o a la vostra aplicació. Empleneu aquesta mètrica enviant l'esdeveniment purchase.
Quantitat

El nombre d'unitats d'un esdeveniment de comerç electrònic.

Empleneu aquesta mètrica enviant el paràmetre quantity al nivell d'esdeveniment.

Quan no incloeu cap paràmetre quantity al nivell d'esdeveniment, Google Analytics assigna el valor 1 a la mètrica Quantitat per a l'esdeveniment.

Reembossaments El nombre total de reembossaments que s'han fet al vostre lloc web o a la vostra aplicació. Empleneu aquesta mètrica enviant l'esdeveniment refund.
Transaccions El nombre total de compres efectuades al vostre lloc web. Empleneu aquesta mètrica enviant l'esdeveniment purchase.
Transaccions per comprador El nombre mitjà de compres per comprador durant el període de temps seleccionat. Empleneu aquesta mètrica enviant l'esdeveniment purchase.
Esdeveniment
Mètrica Què és Com s'emplena
Conversions El nombre de vegades que els usuaris han activat un esdeveniment de conversió. Empleneu aquesta mètrica marcant un esdeveniment com a conversió.
Recompte d'esdeveniments El nombre de vegades que els usuaris han activat un esdeveniment. Aquesta mètrica s'emplena automàticament.
Recompte d'esdeveniments per usuari El nombre mitjà d'esdeveniments activats per usuari. Aquesta mètrica s'emplena automàticament.
Valor de l’esdeveniment La suma de tots els paràmetres value proporcionats amb un esdeveniment. Podeu utilitzar aquesta mètrica contextual per capturar les dades que considereu importants (p. ex., els ingressos, el temps o la distància). Empleneu aquesta mètrica incloent-hi el paràmetre value.
Esdeveniments per sessió El nombre mitjà d'esdeveniments per sessió. Aquesta mètrica s'emplena automàticament.
Primers cops que s'obre El nombre de vegades que els usuaris han obert la vostra aplicació per primer cop. Aquesta mètrica s'emplena automàticament amb l'esdeveniment first_open.
Primeres visites El nombre de vegades que els usuaris han obert el vostre lloc web per primer cop. Aquesta mètrica s'emplena automàticament amb l'esdeveniment first_visit.
Pàgina/Pantalla
Mètrica Què és Com s'emplena
Entrades El nombre de vegades que el primer esdeveniment enregistrat per a una sessió s'ha produït en una pàgina o en una pantalla. Més informació Aquesta mètrica s'emplena automàticament.
Sortides El nombre de vegades que el darrer esdeveniment enregistrat per a una sessió s'ha produït en una pàgina o en una pantalla. Més informació Aquesta mètrica s'emplena automàticament.
Visualitzacions El nombre de pantalles d'aplicacions mòbils o de pàgines web que han vist els usuaris. Es comptabilitzen les visualitzacions repetides d'una mateixa pantalla o pàgina. Aquesta mètrica s'emplena automàticament.
Visualitzacions per usuari El nombre mitjà de pantalles d'aplicació mòbil o de pàgines web visualitzades per usuari. Aquesta mètrica s'emplena automàticament.
Predictius

Les mètriques següents inclouen opcions per a la distribució mitjana i percentil (p. ex., percentil 10). Aquestes opcions us permeten veure el valor mitjà per usuari i la distribució de valors.

Per exemple, el valor mitjà de la mètrica Probabilitat de compra és el nombre mitjà de compres esperades per usuari. El percentil 10 de la mètrica és el percentil 10 de la distribució d'usuaris per a l'interval de dates indicat. Si el valor és "30%", llavors el 10% dels usuaris tenen menys d'un 30% de possibilitats de fer una compra, mentre que el 90% dels usuaris tenen més d'un 30% de possibilitats. Això és útil quan la vostra distribució no és normal.

Mètrica Què és Com s'emplena
Probabilitat d'abandonament La probabilitat que un usuari que ha estat actiu a la vostra aplicació o al vostre lloc web durant els 7 darrers dies no ho estigui durant els 7 dies següents. Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta mètrica, consulteu l'article Mètriques predictives.
Probabilitat de compra des de l'aplicació La probabilitat que un usuari que ha estat actiu durant els 28 darrers dies faci una compra des de l'aplicació durant els 7 propers dies. Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta mètrica, consulteu l'article Mètriques predictives.
Ingressos previstos Els ingressos esperats de totes les conversions de compra durant els 28 propers dies provinents d'un usuari que ha estat actiu durant els 28 darrers dies. Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta mètrica, consulteu l'article Mètriques predictives.
Probabilitat de compra La probabilitat que un usuari que ha estat actiu durant els 28 darrers dies faci una compra durant els 7 propers dies. Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta mètrica, consulteu l'article Mètriques predictives.
Editor
Mètrica Què és Com s'emplena
Visibilitat de l'anunci El temps total que els vostres blocs d'anuncis s'han mostrat a un usuari (en mil·lisegons). Aquesta mètrica s'emplena automàticament quan feu la integració amb AdMob o Google Ad Manager. Si feu la integració amb MoPub, ironSource o una altra plataforma de monetització d'anuncis per a aplicacions mòbils, cal que envieu l'esdeveniment ad_impression per emplenar la dimensió.
Ingressos per publicitat La suma dels ingressos per publicitat d'un usuari. Aquesta mètrica s'emplena automàticament quan feu la integració amb AdMob o Google Ad Manager. Si feu la integració amb MoPub, ironSource o una altra plataforma de monetització d'anuncis per a aplicacions mòbils, cal que envieu l'esdeveniment ad_impression per emplenar la dimensió.
Exposició del bloc d'anuncis El temps que un bloc d'anuncis concret s'ha mostrat a un usuari (en mil·lisegons). Aquesta mètrica s'emplena automàticament quan feu la integració amb AdMob o Google Ad Manager. Si feu la integració amb MoPub, ironSource o una altra plataforma de monetització d'anuncis per a aplicacions mòbils, cal que envieu l'esdeveniment ad_impression per emplenar la dimensió.
Ingressos
Mètrica Què és Com s'emplena
ARPPU Els ingressos mitjans per usuari de pagament (ARPPU) són els ingressos totals de compres per cada usuari actiu que ha fet una compra. Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta mètrica, consulteu l'article Ingressos de compres.
ARPU Els ingressos mitjans per usuari actiu (ARPU) són els ingressos totals generats de mitjana per cada usuari actiu, tant si ha fet una compra com si no. Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta mètrica, consulteu l'article Ingressos totals.
Ingressos mitjans diaris La mitjana d'ingressos totals d'un dia durant el període de temps seleccionat. Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta mètrica, consulteu l'article Ingressos totals.
Ingressos mitjans de compres La mitjana d'ingressos de compres durant el període de temps seleccionat. Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta mètrica, consulteu l'article Ingressos de compres.
Ingressos mitjans de compres per usuari La suma dels ingressos de compres per usuari. Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta mètrica, consulteu l'article Ingressos de compres.
Màxim d'ingressos diaris El màxim d'ingressos totals d'un dia durant el període de temps seleccionat. Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta mètrica, consulteu l'article Ingressos totals.
Mínim d'ingressos diaris El mínim d'ingressos totals d'un dia durant el període de temps seleccionat. Per obtenir informació sobre com podeu emplenar aquesta mètrica, consulteu l'article Ingressos totals.
Ingressos totals Els ingressos totals de les compres, de les compres des de l'aplicació, de les subscripcions i dels ingressos per publicitat. Aquesta mètrica és la suma dels esdeveniments purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renew i app_store_subscription_convert.
Sessió
Mètrica Què és Com s'emplena
Percentatge de rebots El percentatge de sessions que no han estat sessions amb implicació. Més informació Aquesta mètrica s'emplena automàticament.
Sessions amb implicació El nombre de sessions que han durat almenys 10 segons o en què hi ha hagut un o més esdeveniments de conversió o dues visualitzacions o més de pàgina o de pantalla. Aquesta mètrica s'emplena automàticament.
Sessions amb implicació per usuari El nombre mitjà de sessions amb implicació per usuari. Aquesta mètrica s'emplena automàticament.
Taxa d'implicacions El percentatge de sessions que han estat sessions amb implicació.Més informació Aquesta mètrica s'emplena automàticament.
Percentatge de conversions de les sessions

El percentatge de sessions en què s'ha activat qualsevol esdeveniment de conversió.

Aquesta mètrica es calcula dividint el nombre de sessions en què s'ha generat una conversió entre el nombre de sessions del període de temps especificat.

Aquesta mètrica s'emplena automàticament.
Sessions El nombre de sessions que s'han iniciat al vostre lloc web o a la vostra aplicació. Aquesta mètrica s'emplena automàticament.
Sessions per usuari El nombre mitjà de sessions per usuari. Aquesta mètrica s'emplena automàticament.
Visualitzacions per sessió

El nombre mitjà de pàgines o pantalles visualitzades en una sessió.

Aquesta mètrica s'emplena automàticament.
Usuari
Mètrica Què és Com s'emplena
Compradors que repeteixen (1 dia) El nombre de clients que han completat una o diverses compres durant 2 dies consecutius. Empleneu aquesta mètrica enviant l'esdeveniment purchase.
Compradors que repeteixen (de 2 a 7 dies) El nombre de clients que han fet compres un dia i en algun altre moment fa entre 2 i 7 dies. Empleneu aquesta mètrica enviant l'esdeveniment purchase.
Usuaris actius de pagament (30 dies) El nombre de clients que han completat una o diverses compres durant els 30 darrers dies. Empleneu aquesta mètrica enviant l'esdeveniment purchase.
Compradors que repeteixen (de 31 a 90 dies) El nombre de clients que han fet compres un dia i en algun altre moment fa entre 31 i 90 dies. Empleneu aquesta mètrica enviant l'esdeveniment purchase.
Usuaris actius de pagament (7 dies) El nombre de clients que han completat una o diverses compres durant els 7 darrers dies. Empleneu aquesta mètrica enviant l'esdeveniment purchase.
Compradors que repeteixen (de 8 a 30 dies) El nombre de clients que han fet compres un dia i en algun altre moment fa entre 8 i 30 dies. Empleneu aquesta mètrica enviant l'esdeveniment purchase.
Usuaris actius de pagament (90 dies) El nombre de clients que han completat una o diverses compres durant els 90 darrers dies. Empleneu aquesta mètrica enviant l'esdeveniment purchase.
Usuaris actius

El nombre d'usuaris diferents que han visitat el vostre lloc web o la vostra aplicació. Un usuari actiu és qualsevol usuari que duu a terme una sessió amb implicació o bé quan Analytics recull:

Aquesta mètrica s'emplena automàticament.
Mitjana de compradors diaris El nombre mitjà de compradors durant tots els dies del període de temps seleccionat. Empleneu aquesta mètrica enviant l'esdeveniment purchase.
Temps d'implicació mitjà La mitjana de temps que el vostre lloc web s'ha visualitzat al navegador d'un usuari o que la vostra aplicació mòbil s'ha executat en primer pla al dispositiu d'un usuari. Aquesta mètrica es calcula sumant les durades de les implicacions dels usuaris per usuari actiu. Obteniu més informació sobre les mètriques d'implicació. Aquesta mètrica s'emplena automàticament.
Temps d'implicació mitjà per sessió El temps d'implicació mitjà per sessió. Aquesta mètrica s'emplena automàticament.
UAD/UAM Usuaris actius diaris (UAD) / Usuaris actius mensuals (UAM) mostra el percentatge d'usuaris que han fet una interacció durant el dia natural d'entre el total d'usuaris que han fet una interacció durant els 30 darrers dies. Una relació més elevada es tradueix en una implicació i una retenció dels usuaris bones. Aquesta mètrica s'emplena automàticament.
UAD/UAS Usuaris actius diaris (UAD) / Usuaris actius setmanals (UAS) mostra el percentatge d'usuaris que han interaccionat durant les 24 darreres hores del total d'usuaris que han interaccionat durant els 7 darrers dies. Una relació més elevada es tradueix en una implicació i una retenció dels usuaris bones. Aquesta mètrica s'emplena automàticament.
Compradors nous El nombre d'usuaris que han fet la primera compra durant el període de temps seleccionat. Empleneu aquesta mètrica enviant l'esdeveniment purchase.
Conversió de comprador nou El percentatge d'usuaris actius que han fet la primera compra. Aquesta mètrica es torna com a fracció; per exemple, 0,092 significa que el 9,2% dels usuaris actius eren compradors nous. Empleneu aquesta mètrica enviant l'esdeveniment purchase.
Compradors nous per usuari nou El nombre mitjà de compradors nous per usuari nou. Empleneu aquesta mètrica enviant l'esdeveniment purchase.
Màxim de compradors diaris El nombre màxim de compradors durant tots els dies del període de temps seleccionat. Empleneu aquesta mètrica enviant l'esdeveniment purchase.
Mínim de compradors diaris El nombre mínim de compradors durant tots els dies del període de temps seleccionat. Empleneu aquesta mètrica enviant l'esdeveniment purchase.
Usuaris nous El nombre d'usuaris amb 0 sessions anteriors. Els usuaris que ja hagin dut a terme una sessió són usuaris recurrents. Aquesta mètrica s'emplena automàticament.
UAMP/UAD Usuaris actius mensuals de pagament (UAMP) / Usuaris actius diaris (UAD) us mostra el percentatge d'usuaris actius que han fet una compra durant el mes anterior. Empleneu aquesta mètrica enviant l'esdeveniment purchase.
UASP/UAD Usuaris actius setmanals de pagament (UASP) / Usuaris actius diaris (UAD) us mostra el percentatge d'usuaris actius que han fet una compra durant la setmana anterior. Empleneu aquesta mètrica enviant l'esdeveniment purchase.
Usuaris recurrents El nombre d'usuaris que han iniciat com a mínim una sessió anterior, independentment de si les sessions anteriors eren sessions amb implicació. Aquesta mètrica s'emplena automàticament.
Total de compradors El nombre total d'usuaris que han comprat un article (com ara un producte que veneu). Empleneu aquesta mètrica enviant l'esdeveniment purchase.
Total d'usuaris El nombre total d'usuaris únics que han activat com a mínim un esdeveniment. Aquesta mètrica s'emplena automàticament.
Percentatge de conversions dels usuaris

El percentatge d'usuaris que han activat qualsevol esdeveniment de conversió.

Aquesta mètrica es calcula dividint el nombre d'usuaris que han activat una conversió entre el nombre d'usuaris del període de temps especificat.

Aquesta mètrica s'emplena automàticament.
Implicació dels usuaris El temps durant el qual la pantalla de la vostra aplicació ha estat en primer pla o durant el qual s'ha vist la vostra pàgina web. Obteniu més informació sobre la implicació dels usuaris. Aquesta mètrica s'emplena automàticament.
UAS/UAM Usuaris actius setmanals (UAS) / Usuaris actius mensuals (UAM) mostra el percentatge d'usuaris que han fet una interacció durant els 7 darrers dies del total d'usuaris que han fet una interacció durant els 30 darrers dies. Una relació més elevada es tradueix en una implicació i una retenció dels usuaris bones. Aquesta mètrica s'emplena automàticament.
Temps de vida de l'usuari

Les mètriques següents inclouen opcions per a la distribució total, mitjana i percentil (p. ex., percentil 10). Aquestes opcions us permeten veure el valor total, el valor mitjà per usuari i la distribució de valors.

Per exemple, el valor total de la mètrica Sessions amb implicació del temps de vida és el nombre total de sessions amb implicació durant l'interval de dates indicat. El valor mitjà de la mètrica és el nombre mitjà de sessions amb implicació per usuari.

El percentil 10 de la mètrica és el percentil 10 de la distribució d'usuaris per a l'interval de dates indicat. Si el valor és "3", el 10% dels usuaris tenen menys de 3 sessions amb implicació, mentre que el 90% tenen més de 3 sessions amb implicació. Això és útil quan la vostra distribució no és normal.

Mètrica Què és Com s'emplena
Ingressos per publicitat durant el temps de vida Els ingressos per publicitat que genereu a partir d'algú des de la primera visita al vostre lloc web o a la vostra l'aplicació. Aquesta mètrica s'emplena automàticament amb l'esdeveniment ad_impression. També podeu enllaçar AdMob a Firebase per recollir dades addicionals.
Sessions amb implicació del temps de vida El nombre de sessions amb implicació que ha tingut un usuari des que va visitar el vostre lloc web o la vostra aplicació per primera vegada. Aquesta mètrica s'emplena automàticament.
Durada de la implicació del temps de vida El temps des de la primera visita que un usuari ha estat actiu al vostre lloc web o a la vostra aplicació mentre es trobava en primer pla. Aquesta mètrica s'emplena automàticament.
Durada de la sessió del temps de vida La durada total de les sessions d'usuari, des de la primera sessió fins que la sessió actual caduqui, incloent-hi el temps que el vostre lloc web o la vostra aplicació es troba en segon pla. Aquesta mètrica s'emplena automàticament.
Sessions del cicle de vida El nombre total de sessions que ha iniciat un usuari des de la primera visita al vostre lloc web o a la vostra aplicació. Aquesta mètrica s'emplena automàticament.
Transaccions del temps de vida El nombre total de compres que un usuari ha efectuat des de la primera visita al vostre lloc web o a la vostra aplicació. Empleneu aquesta mètrica enviant l'esdeveniment purchase.
LTV El valor del temps de vida (LTV) mostra els ingressos totals de les compres fetes al vostre lloc web o a la vostra aplicació. Podeu fer servir les dades per determinar el valor dels usuaris en funció dels ingressos addicionals que genereu. Aquesta mètrica és la suma dels esdeveniments purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renew i app_store_subscription_convert menys els esdeveniments refund.
Ha estat útil?
Com ho podem millorar?
false
Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal
Cerca al Centre d'ajuda
true
69256
false
false