פלטפורמת ‏Google Analytics 4 החליפה את Universal Analytics

תאריך העדכון האחרון: 26 בפברואר 2024

פלטפורמת Google Analytics 4 היא הדור הבא של Google Analytics, והיא משמשת כפתרון החדש שלנו למדידת ביצועים – במקומה של פלטפורמת Universal Analytics. החל מ-1 ביולי 2023, נפסק העיבוד של נתונים חדשים בנכסים הרגילים של Universal Analytics, ולכל הלקוחות ילא תהיה יותר גישה ל-API ולממשק המשתמש שלה החל מ-1 ביולי 2024. כדי להמשיך למדוד את הביצועים של האתר, תצטרכו נכס Google Analytics 4. אם עדיין לא עשיתם זאת, אתם צריכים לבצע את המעבר ל-Google Analytics 4.

הסבר על לוח הזמנים להעברה

מה קרה עד עכשיו

 • החל מחודש מרץ 2023: אם לא העברתם באופן ידני את הנכס הרגיל הפעיל של Universal Analytics לנכס Google Analytics 4 חדש ולא ביטלתם את ההסכמה ליצירת נכס באופן אוטומטי, יצרנו בשבילכם נכס Google Analytics 4. כשהדבר מתאפשר, נכסי Google Analytics 4 שנוצרו באופן אוטומטי עושים שימוש חוזר בתגי אתר קיימים. מידע נוסף
 • החל מ-1 ביולי 2023: הופסק עיבוד ההיטים בנכסי Universal Analytics רגילים, כולל נכסים רגילים בחשבונות שכוללים גם נכסי 360. בנכסים מסוימים נמשך עיבוד הנתונים למשך תקופה קצרה לאחר התאריך הזה, במהלך ההשבתה ההדרגתית של Universal Analytics. תהיה לכם אפשרות לגשת לנתונים שכבר עברו עיבוד בנכס Universal Analytics עד 1 ביולי 2024.
  אם יש לכם חוזה קיים ב-Universal Analytics 360, ציר הזמן שלכם הוא שונה. מידע נוסף זמין בקטע ללקוחות Google Analytics 360 שבהמשך.

מה השלב הבא

החל מהשבוע של 1 ביולי 2024: לא תהיה לכם גישה לנכסי Universal Analytics או ל-API (גם לא עם הרשאת קריאה בלבד), וכל הנתונים יימחקו. סגירת הנכסים הרגילים של Universal Analytics נמשכה כמה שבועות, אבל הסגירה המלאה של הפלטפורמה תתבצע בתוך שבוע. אנחנו יודעים שהנתונים שלכם חשובים לכם, ולכן אנחנו ממליצים לייצא את הנתונים שכבר עובדו לפני התאריך הזה.

לקוחות Google Analytics 360

נכסי Universal Analytics 360 שמשויכת אליהם הזמנת 360 פעילה (Google Analytics 4 או Universal Analytics) קיבלו הארכה חד-פעמית לעיבוד נתונים, שתסתיים ב-1 ביולי 2024. נכסי Universal Analytics 360 ללא הזמנת 360 פעילה (Google Analytics 4 או Universal Analytics) עברו שדרוג לאחור והפכו לנכסי Universal Analytics רגילים. הנכסים האלה לא קיבלו את ההארכה ועיבוד הנתונים בהם נפסק החל מ-1 ביולי 2023.
 • החל מ-1 בינואר 2024: כפי שהודענו בעבר, ההעברה ל-Google Analytics 4 נחוצה בין היתר עקב השינויים הבלתי פוסקים בדרישות הטכנולוגיות והרגולטוריות. מאחר שאנחנו מרכזים את המשאבים שלנו בבניית Google Analytics 4 כך שיעמוד בדרישות הטכנולוגיות והרגולטוריות האלה, אנחנו לא יכולים להבטיח שכל התכונות והיכולות ב-Universal Analytics 360 ימשיכו לפעול כצפוי.
 • 29 בינואר 2024: התכונות הבאות של Universal Analytics יוצאו משימוש, מאחר שאנחנו מרכזים את המשאבים שלנו ב-Google Analytics 4. כדי למצוא את תכונות הפרסום והמדידה המקבילות ב-Google Analytics 4, אפשר לעיין בטבלה להשוואת תכונות שבדף הזה.
  • תכונות הפרסום:
   • דוחות 'פעילות בזמן אמת'
  • תכונות המדידה:
   • הדוח 'ערך חיי המשתמש'
   • דוח של ביצועי המודל
   • ניתוח קבוצות משתמשים
   • מעקב המרות ב-iTunes
   • דוח הסתברות להמרה
   • גרסת הבטא של דיווח על חשיפות ב-GDN
 • תחילת מרץ 2024: התכונות הבאות של Universal Analytics יוצאו משימוש, מאחר שאנחנו מרכזים את המשאבים שלנו ב-Google Analytics 4. Google Analytics 4 תוכנן כך שיוכל להתפתח בהתאם לדרישות עתידיות, ונבנה עם תכונות פרטיות מוטמעות. כדי למצוא את תכונות הפרסום והמדידה המקבילות ב-Google Analytics 4, אפשר לעיין בטבלה להשוואת תכונות שבדף הזה.
  • תכונות הפרסום:
   • תכונות שהוצאו משימוש לתנועה באזור הכלכלי האירופי (EEA): התכונות האלה ימשיכו להיות זמינות לתנועה מחוץ ל-EEA.
    • רימרקטינג, ייצוא המרות ואופטימיזציה של הבידינג
    • ייצוא יומי ל-BigQuery של נתונים שמתקבלים ממוצרי פרסום מקושרים של Google‏: Google Ads‏, Search Ads 360,‏ Display & Video 360,‏ Campaign Manager 360,‏ Google AdSense ו-Google Ad Manager
    • הפסקת השימוש במזהים של קליקים על מודעות, כמו GCLID ו-DCLID, יכולה להשפיע על שיוך ההמרות לקליקים על מודעות משילובים של Google Ads, מוצרים לבעלי תוכן דיגיטלי ומדיה של Google Marketing Platform. יכול להיות שתהיה עלייה בנפח תנועה שהמקור שלה הוא direct/none או google/organic, אלא אם הפרמטרים של מנטר התנועה של Urchin נמצאים בכתובת ה-URL.
   • תכונות שהוצאו משימוש לכלל התנועה: לא תהיה יותר תמיכה בתכונות האלה בתוך האזור הכלכלי האירופי (EEA) ומחוצה לו.
    • הדוחות 'דמוגרפיה' ו'תחומי עניין'
    • דוחות של בעלי תוכן דיגיטלי
    • ניתוח נתוני שיחות
    • ייבוא של נתוני אירועים ונתוני Salesforce
    • ייצוא ל-BigQuery בזמן אמת
  • תכונות המדידה:
   • תכונות שהוצאו משימוש לכלל התנועה: לא תהיה יותר תמיכה בתכונות האלה בתוך האזור הכלכלי האירופי (EEA) ומחוצה לו.
    • יצירה של נכס Universal Analytics
    • תצוגות מפורטות של אפליקציות ב-Universal Analytics שמקבלות נתונים דרך UA SDK או Measurement Protocol
    • דוחות ללא דגימה. מעכשיו תתבצע דגימת נתונים בכל השאילתות שמשויכים אליהן יותר ממיליון סשנים.
    • טבלאות בהתאמה אישית
    • הערות
 • מרץ 2024: אנחנו ממליצים למשתמשי Universal Analytics 360 לעבור ל-Google Analytics 4 ולהשלים את הייצוא של הנתונים ההיסטוריים עד מרץ 2024. כך תוכלו לעבור ל-GA4 בצורה חלקה, ולמשתמשים יהיו שלושה חודשים לאימות הנתונים וההגדרות. עד מרץ, כדאי לבצע את הפעולות הבאות:
 • החל מהשבוע של 1 ביולי 2024: לא תהיה לכם גישה לנכסי Universal Analytics או ל-API (גם לא עם הרשאת קריאה בלבד), וכל הנתונים יימחקו. סגירת הנכסים הרגילים של Universal Analytics נמשכה כמה שבועות, אבל הסגירה המלאה של הפלטפורמה תתבצע בתוך שבוע. אנחנו יודעים שהנתונים שלכם חשובים לכם, ולכן אנחנו ממליצים לייצא את הנתונים שכבר עובדו לפני התאריך הזה.

תכונות של Universal Analytics שיוצאו משימוש ותכונות מקבילות ב-Google Analytics 4

בשתי הטבלאות הבאות ניתן לראות אילו תכונות של Universal Analytics יוצאו משימוש ב-29 בינואר 2024 ובתחילת מרץ 2024.

תכונות שיוצאו משימוש ב-29 בינואר 2024

הטבלה הבאה תעזור לכם למצוא את התכונות ב-GA4 שמקבילות לתכונות ב-UA שיוצאו משימוש ב-29 בינואר 2024, בהתאם לתרחישי השימוש הרלוונטיים לכם:

תרחיש לדוגמה מיקום התנועה תכונת UA שתוצא משימוש תכונת GA4 מקבילה
תכונות הפרסום כלל התנועה בתוך האזור הכלכלי האירופי ומחוצה לו דוחות 'פעילות בזמן אמת' הדוח 'פעילות בזמן אמת' ב-GA4
תכונות המדידה כלל התנועה בתוך האזור הכלכלי האירופי ומחוצה לו הדוח 'ערך חיי המשתמש' ניתוח כל משך החיים של המשתמש ב-GA4
דוח של ביצועי המודל
ניתוח קבוצות משתמשים ניתוח קבוצות משתמשים ב-GA4
מעקב המרות ב-iTunes מעקב המרות באפליקציות ב-GA4
דוח הסתברות להמרה מדדים חזויים ב-GA4
גרסת הבטא של דיווח על חשיפות ב-GDN דוחות שיוך (Attribution)
תכונות שיוצאו משימוש בתחילת מרץ 2024

הטבלה הבאה תעזור לכם למצוא את התכונות ב-GA4 שמקבילות לתכונות ב-UA שיוצאו משימוש בתחילת מרץ 2024, בהתאם לתרחישי השימוש הרלוונטיים לכם:

תרחיש לדוגמה מיקום התנועה תכונת UA שתוצא משימוש תכונת GA4 מקבילה
תכונות הפרסום תנועה באזור הכלכלי האירופי (EEA)
ייצוא יומי ל-BigQuery של נתונים שמתקבלים ממוצרי פרסום מקושרים של Google סכימת BigQuery Export ב-GA4
כלל התנועה בתוך האזור הכלכלי האירופי ומחוצה לו הדוחות 'דמוגרפיה' ו'תחומי עניין' הדוח 'נתונים דמוגרפיים' ב-GA4
דוחות של בעלי תוכן דיגיטלי נתוני Google Ad Manager ב-GA4
ניתוח נתוני שיחות Measurement Protocol ב-GA4
ייבוא של נתוני אירועים ונתוני Salesforce ייבוא נתונים ב-GA4
ייצוא ל-BigQuery בזמן אמת BigQuery Export ב-GA4
תכונות המדידה כלל התנועה בתוך האזור הכלכלי האירופי ומחוצה לו יצירה של נכס Universal Analytics יצירה של נכס Google Analytics 4
SDK של אפליקציה SDK ב-GA4
דוחות ללא דגימה ניתוחי נתונים ללא דגימה ב-GA4
טבלאות בהתאמה אישית דוחות בהתאמה אישית ב-GA4
הערות שיפור עתידי

טיפים ומקורות מידע ללקוחות 360

שאלות נפוצות

הרחבת כל התשובות כיווץ כל התשובות מתי יושבתו נכסי Universal Analytics?

החל מ-1 ביולי 2024, כל המשתמשים, כולל משתמשים שיש להם גישה לנכסי 360, יאבדו את הגישה ל-API ולממשק המשתמש של Universal Analytics.

איך מייצאים נתונים מנכסי Universal Analytics?

יש כמה דרכים לייצא נתונים מנכס Universal Analytics:

חשבון Google Ads שלכם לא יושפע, אלא אם הנכס ב-Universal Analytics מקושר לחשבון Google Ads. עם זאת, אם נכס Universal Analytics וחשבון Google Ads שלכם מקושרים, החל מ-1 ביולי 2023 הופסקה הזרימה של הנתונים מהנכס אל Google Ads (או שהיא תופסק ב-1 ביולי 2024 אם מדובר בנכסי Analytics 360). ייתכן שהשינוי ישפיע על הקמפיינים שלכם ב-Google Ads במקרים הבאים:

 • אתם מגישים הצעות מחיר על עסקאות מסחר אלקטרוני או מטרות עסקיות שיובאו מ-Universal Analytics.
 • אתם משתמשים בקהל מ-Universal Analytics בקמפיינים או בקבוצות של המודעות.
 • אתם מייבאים מדדי אתרים מ-Universal Analytics.

מומלץ להעביר את קישורי Google Ads מנכס Universal Analytics לנכס Google Analytics 4. לאחר מכן, אם הדבר רלוונטי, כדאי לייבא המרות מ-Google Analytics 4 (לצורכי בידינג) או להוסיף קהלים מ-Google Analytics 4 לקמפיין או לקבוצת מודעות (לצורכי רימרקטינג).

מידע נוסף זמין במרכז העזרה של Google Ads:

האם אפשר למחוק נכס Universal Analytics?

כן. עם זאת, לא מומלץ למחוק נכסי Universal Analytics. מחיקה של נכס Universal Analytics, אם עשיתם שימוש חוזר בתגים שלו כדי לשלוח נתונים לנכס GA4, עלולה לגרום להפסקה של זרימת הנתונים לנכס GA4, וכתוצאה מכך תצטרכו להגדיר Google Tag חדש. מידע נוסף על Google Tag

כדאי להמשיך במחיקה רק אם אתם בטוחים שאין לכם יותר צורך בזרימת נתונים לנכס GA4 או ליעדים אחרים שהוגדרו.

האם אפשר עדיין להעביר נכס Universal Analytics מחשבון אחד לחשבון אחר?
כן. תוכלו להעביר את נכסי Universal Analytics או את נכסי 360 מחשבון אחד לחשבון אחר עד 1 ביולי 2024. מידע נוסף על העברת נכס

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
true
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי