Politiskt innehåll

För att underlätta för våra användare tillhandahåller Google översatta versioner av vårt hjälpcenter. Sådana versioner är dock inte avsedda att förändra innehållet i våra policyer. Den engelskspråkiga versionen är den officiella version vi använder för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Display & Video 360-användare måste följa denna Google Ads-policy. Fler begränsningar finns i hjälpcentret för Display & Video 360.

Vi stöder ansvarsfull politisk annonsering och förväntar oss att alla politiska annonser och mål uppfyller lokala juridiska krav. Detta omfattar kampanj- och vallagar samt påförda ”tystnadsperioder” för samtliga geografiska målområden.

Google har olika krav för politiska annonser och valannonser baserat på region.

I vissa regioner får valannonser bara visas om annonsören har verifierats av Google. I dessa regioner omfattas valannonser av upplysningskrav och inriktningsbegränsningar. Du hittar mer information nedan. Google Ad Grants-konton får inte visa valannonser eller ansöka om verifiering av valannonser i dessa regioner. Kontrollera informationen för verifiering och begränsningar under tillämplig regional rubrik.

I andra områden finns begränsningar för politiska annonser. Nedan finns en lista över dessa regioner och vad som är förbjudet. Det kan finnas ytterligare förbud eller krav som anges i policyn om lokala rättsliga krav.

Om dina annonser har politiskt innehåll som inte begränsas här eller enligt lokala rättsliga krav för en viss region kan dina annonser visas så länge de följer alla andra Google Ads-policyer och lokala lagar och regler.

Bristande efterlevnad av vår policy för politiskt innehåll kan resultera i att information om ditt konto och dina politiska annonser görs tillgänglig offentligt eller för relevanta myndigheter och tillsynsmyndigheter.

Valannonser

I dessa regioner får valannonser endast visas om annonsören har verifierats av Google. Nedan finns information om hur vi definierar valannonser i dessa regioner och vilka krav som gäller för annonsörer.   

För att visa valannonser i regionen som annonsinnehållet gäller måste annonsören verifiera sig enligt den process för verifiering för valannonser som gäller för den aktuella regionen. En annonsör som vill visa valannonser för Australien i Australien måste alltså slutföra den verifieringsprocess för valannonser som gäller i Australien.   

För att visa valannonser utanför regionen som annonsinnehållet gäller måste annonsören verifiera sig enligt den process för verifiering för valannonser eller verifiering av annonsörsidentitet som gäller för den region där annonsören befinner sig.  En annonsör i Förenade kungariket som vill visa valannonser för Nya Zeeland i Förenade kungariket måste alltså slutföra en verifieringsprocess som gäller i Förenade kungariket.

Valannonser för Australien

Valannonser för Australien är annonser som innehåller något av följande:

 • Ett australiskt federalt politiskt parti, en kandidat till Australiens representanthus eller senat eller en nuvarande vald federal befattningshavare i Australiens representanthus eller senat.

Här följer krav som måste uppfyllas av annonsörer som vill visa valannonser för Australien.

Verifieringskrav för annonsörer som vill visa valannonser för Australien

Tillåtet med begränsningar Annonsörer får endast visa valannonser för Australien i Australien om de slutför verifieringen för valannonser för Australien. Läs mer om hur du ansöker om verifiering.

Tillåtet med begränsningar Annonsörer får endast visa valannonser för Australien utanför Australien om de har slutfört verifieringen för valannonser eller annonsörsidentitet.

Felsökningsverktyg
 1. Om du försöker visa valannonser för Australien i Australien behöver du kontrollera att du har slutfört verifieringen för valannonser för Australien. Läs mer om verifieringsprocessen.
 2. Om du försöker visa valannonser för Australien utanför Australien behöver du kontrollera att du har slutfört verifieringen för antingen valannonser eller annonsörsidentitet.
 3. Redigera annonsen eller kontakta oss för att begära en ny granskning av annonsen. Då skickas annonsen och dess destination in för ny granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om en mer omfattande granskning krävs.
 4. Om du inte kan slutföra verifieringsprocessen måste du ta bort alla annonser som strider mot policyn för valannonser i Australien.
Valannonser för Brasilien

Valannonser för Brasilien är annonser som innehåller något av följande:

 • ett politiskt parti, en nuvarande vald befattningshavare eller kandidat till val av president, vicepresident eller ledamot av senaten eller deputeradekammaren.

Här följer krav som måste uppfyllas av annonsörer som vill visa valannonser för Brasilien.

Verifieringskrav för annonsörer som vill visa valannonser för Brasilien

Tillåtet med begränsningar Annonsörer får endast visa valannonser för Brasilien i Brasilien om annonsören slutför verifieringen för valannonser för Brasilien. Läs mer om hur du ansöker om verifiering.

Tillåtet med begränsningar Annonsörer får visa valannonser för Brasilien utanför Brasilien endast om de har slutfört verifieringen för antingen valannonser eller annonsörsidentitet.

Felsökningsverktyg
 1. Om du försöker visa valannonser för Brasilien i Brasilien behöver du kontrollera att du har slutfört verifieringen för valannonser för Brasilien. Läs mer om verifieringsprocessen.
 2. Om du försöker visa valannonser för Brasilien utanför Brasilien behöver du kontrollera att du har slutfört verifieringen för antingen valannonser eller annonsörsidentitet.
 3. Redigera annonsen eller kontakta oss för att begära ny granskning av annonsen. Då skickas annonsen och dess destination in för ny granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om en mer omfattande granskning krävs.
 4. Om du inte kan slutföra verifieringsprocessen måste du ta bort alla annonser som strider mot policyn för valannonser i Brasilien.
Valannonser för EU

Valannonser för EU är annonser som innehåller något av följande:

 • ett politiskt parti, en nuvarande vald befattningshavare eller en kandidat till EU-parlamentet
 • ett politisk parti, en nuvarande befattningshavare eller en kandidat till en vald nationell församling i en EU-medlemsstat, till exempel ledamöter i ett nationellt parlament och direkt valda presidenter
 • en folkomröstningsfråga för omröstning, en kampanjgrupp för folkomröstning eller en uppmaning om att rösta i en nationell folkomröstning eller en statlig eller provinsiell folkomröstning om suveränitet.

Här följer krav som måste uppfyllas av annonsörer som vill visa valannonser för EU.


Verifieringskrav för annonsörer som vill visa valannonser för EU

Tillåtet med begränsningar Annonsörer får endast visa valannonser för EU i EU om annonsören slutför verifieringen för valannonser för EU. Läs mer om hur du ansöker om verifiering.

Tillåtet med begränsningar Annonsörer får endast visa valannonser för EU utanför EU om de har slutfört verifieringen av antingen valannonser eller annonsörsidentitet.

Felsökningsverktyg
 1. Om du försöker visa valannonser för EU i EU behöver du kontrollera att du har slutfört verifiering för valannonser för EU. Läs mer om verifieringsprocessen

 2. Om du försöker visa valannonser för EU utanför EU behöver du kontrollera att du har slutfört verifieringen för antingen valannonser eller annonsörsidentitet.

 3. Redigera annonsen eller kontakta oss för att begära en ny granskning av annonsen. Då skickas annonsen och dess destination in för ny granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om en mer omfattande granskning krävs.

 4. Om du inte kan slutföra verifieringsprocessen måste du ta bort alla annonser som strider mot policyn för valannonser i EU.

Valannonser för Indien

Med valannonser för Indien avses annonser som gäller eller visas av

 • ett politiskt parti, en politisk kandidat eller en nuvarande ledamot i Lok Sabha eller Vidhan Sabha.

Här följer krav som måste uppfyllas av annonsörer som vill visa valannonser för Indien.

Verifieringskrav för annonsörer som vill visa valannonser för Indien

Tillåtet med begränsningar Annonsörer får endast visa valannonser för Indien i Indien om annonsören slutför verifieringen för valannonser för Indien. Läs mer om hur du ansöker om verifiering.

Tillåtet med begränsningar Under verifieringen måste annonsörer som vi vill visa valannonser för Indien i Indien uppge om man representerar en nuvarande ledamot eller ett politiskt parti i, eller en kandidat till, Lok Sabha eller Vidhan Sabha. För dessa annonsörer betraktas alla annonser som visas i det verifierade kontot som valannonser.

Tillåtet med begränsningar Annonsörer får endast visa valannonser för Indien utanför Indien om de har slutfört verifieringen för antingen valannonser eller annonsörsidentitet.
Krav på förhandscertifikat för valannonser i Indien

Tillåtet med begränsningar Annonsörer som vill visa valannonser för Indien måste för varje annons lämna in ett giltigt förhandscertifikat utfärdat av Election Commission of India (ECI) eller ett organ auktoriserat av ECI.

Obs! Innan förhandscertifikat skickas in för varje annons måste annonsören verifieras av Google.
 

Om du redan har verifierats av Google kan du skicka in förhandscertifikat för dina valannonser här

Fyll i detta formulär för att uppfylla ovanstående krav om du använder plattformen Display & Video 360 för annonsering.
Förhandscertifikat krävs inte för annonser som visas av icke-politiska enheter som marknadsför politiska profilprodukter som t-shirts, eller annonser som visas av nyhetsorganisationer för att marknadsföra deras nyhetsbevakning. Även om vi inte ställer krav på förhandscertifikat måste annonsörer som vill visa valannonser för Indien verifieras av Google.
Felsökningsverktyg
 1. Om du försöker visa valannonser för Indien i Indien behöver du kontrollera att du har slutfört verifieringen för valannonser för Indien och att du har skickat in ett förhandscertifikat för varje valannons för Indien som du vill visa. Läs mer om processen för förhandscertifikat eller verifieringsprocessen.

 2. Om du försöker visa valannonser för Indien utanför Indien behöver du kontrollera att du har slutfört verifieringen för antingen valannonser eller annonsörsidentitet.

 3. Kontakta oss för att få din annons granskad igen. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om en mer omfattande granskning krävs.

 4. Om du inte kan slutföra verifieringsprocessen eller om du inte har ett förhandscertifikat måste du ta bort alla annonser som strider mot policyn för valannonser för Indien.

Valannonser för Israel

Med valannonser för Israel avses annonser som gäller eller visas av

 • ett politiskt parti, en nuvarande vald befattningshavare eller enskild kandidat till Knesset
 • en kandidatlista bestående av ett eller flera politiska partier som ställer upp för val till Knesset.

Här följer krav som måste uppfyllas av annonsörer som vill visa valannonser för Israel.

Verifieringskrav för annonsörer som vill visa valannonser för Israel

Tillåtet med begränsningar Annonsörer får endast visa valannonser för Israel i Israel om de har slutfört verifieringen för valannonser för Israel. Läs mer om hur du ansöker om verifiering.

Tillåtet med begränsningar Under verifieringen måste annonsörer som vi vill visa valannonser för Israel i Israel uppge om de representerar en kandidat, en nuvarande vald befattningshavare, ett politiskt parti eller en kandidatlista som består av ett eller flera politiska partier för Knesset. För dessa annonsörer betraktas alla annonser som visas i det verifierade kontot som valannonser.

Tillåtet med begränsningar  Annonsörer som vill visa valannonser för Israel i Israel måste enligt israelisk lag ta med ansvarsfriskrivningar i sina annonser.

Tillåtet med begränsningar Annonsörer får visa valannonser för Israel utanför Israel endast om de har slutfört verifieringen för antingen valannonser eller annonsörsidentitet.

Felsökningsverktyg
 1. Om du försöker visa valannonser för Israel i Israel behöver du kontrollera att du har slutfört verifieringen för valannonser för Israel. Läs mer om verifieringsprocessen.
 2. Om du försöker visa valannonser för Israel utanför Israel behöver du kontrollera att du har slutfört verifieringen för antingen valannonser eller annonsörsidentitet.
 3. Redigera annonsen eller kontakta oss för att begära en ny granskning av annonsen. Då skickas annonsen och dess destination in för ny granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om en mer omfattande granskning krävs.
 4. Om du inte kan slutföra verifieringsprocessen måste du ta bort alla annonser som strider mot policyn för valannonser i Israel. 
Valannonser för Nya Zeeland

Valannonser för Nya Zeeland är annonser som innehåller något av följande:

 • ett politiskt parti, en nuvarande vald befattningshavare eller kandidat till Nya Zeelands parlament eller
 • en folkomröstningsfråga för omröstning, en förespråkare av folkomröstningsalternativ eller en uppmaning om att rösta när en nationell folkomröstning officiellt har deklarerats genom en lag eller ett domstolsbeslut. 
Här följer krav som måste uppfyllas av annonsörer som vill visa valannonser för Nya Zeeland.
 
Verifieringskrav för annonsörer som vill visa valannonser för Nya Zeeland

Tillåtet med begränsningar Annonsörer får visa valannonser för Nya Zeeland i Nya Zeeland endast om de har slutfört verifieringen för valannonser för Nya Zeeland. Läs mer om hur du ansöker om verifiering.

Tillåtet med begränsningar Annonsörer som vill visa valannonser för Nya Zeeland i Nya Zeeland måste följa lagstiftningen i Nya Zeeland och tillämpliga riktlinjer för valkampanjer när det gäller ansvarsfriskrivningar, däribland att ha ett tydligt meddelande från annonsören i sina annonser där detta krävs. Om det krävs enligt lag måste annonsörer få tillstånd från ett politiskt parti eller en kandidat innan de köper annonser.

Tillåtet med begränsningar Annonsörer som vill visa valannonser för Nya Zeeland i Nya Zeeland måste följa Nya Zeelands lagstiftning om tystnadsperioder.

Tillåtet med begränsningar Annonsörer får visa valannonser för Nya Zeeland utanför Nya Zeeland endast om de har slutfört verifieringen för antingen valannonser eller annonsörsidentitet.

Felsökningsverktyg
 1. Om du försöker visa valannonser för Nya Zeeland i Nya Zeeland behöver du kontrollera att du har slutfört verifieringen för valannonser för Nya Zeeland. Läs mer om verifieringsprocessen.
 2. Om du försöker visa valannonser för Nya Zeeland utanför Nya Zeeland behöver du kontrollera att du har slutfört verifieringen för antingen valannonser eller annonsörsidentitet.
 3. Redigera annonsen eller kontakta oss för att begära ny granskning av annonsen. Då skickas annonsen och dess destination in för ny granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om en mer omfattande granskning krävs.
 4. Bekräfta att du inte försöker visa annonser på maori. Maori stöds tyvärr inte för närvarande i Ads eller DV360 och därför kan annonser på maori inte visas. Valannonser för Nya Zeeland som är på ett språk som stöds men innehåller ett vanligt förekommande ord eller fras på maori är tillåtna. Mer information om vilka språk som stöds för Google-annonser finns här och för DV360 här.
 5. Om du inte kan slutföra verifieringsprocessen måste du ta bort alla annonser som strider mot policyn för valannonser för Nya Zeeland.
Valannonser för Taiwan

Valannonser för Taiwan är annonser som innehåller något av följande:

 • ett politiskt parti, en nuvarande vald befattningshavare eller en kandidat till val av president, vicepresident eller medlem av den lagstiftande församlingen Yuan eller följande sex kommunala borgmästarkontor: Taipei City, New Taipei City, Taoyuan City, Taichung City, Tainan City och Kaohsiung City.

Här följer krav som måste uppfyllas av annonsörer som vill visa valannonser för Taiwan. 

Verifieringskrav för annonsörer som vill visa valannonser för Taiwan

Tillåtet med begränsningar Annonsörer får endast visa valannonser för Taiwan i Taiwan om annonsören slutför verifieringen för valannonser för Taiwan. Läs mer om hur du ansöker om verifiering.

Tillåtet med begränsningar Annonsörer måste följa Taiwans lagstiftning om ansvarsfriskrivningar och tysta perioder.

Tillåtet med begränsningar Annonsörer får visa valannonser för Taiwan utanför Taiwan endast om de har slutfört verifieringen för antingen valannonser eller annonsörsidentitet.

Felsökningsverktyg
 1. Om du försöker visa valannonser för Taiwan i Taiwan behöver du kontrollera att du har slutfört verifieringen för valannonser för Taiwan. Läs mer om verifieringsprocessen.
 2. Om du försöker visa valannonser för Taiwan utanför Taiwan behöver du kontrollera att du har slutfört verifieringen för antingen valannonser eller annonsörsidentitet.
 3. Redigera annonsen eller kontakta oss för att begära en ny granskning av annonsen. Då skickas annonsen och dess destination in för ny granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om en mer omfattande granskning krävs.
 4. Om du inte kan slutföra verifieringsprocessen måste du ta bort alla annonser som strider mot policyn för valannonser i Taiwan.
Valannonser för Förenade kungariket

Valannonser för Förenade kungariket är annonser som innehåller något av följande:

 • ett politiskt parti, en nuvarande vald befattningshavare eller en kandidat till det brittiska parlamentet
 • en folkomröstningsfråga för omröstning, en kampanjgrupp för en folkomröstning eller uppmaning om att rösta i en nationell folkomröstning eller en regional folkomröstning om suveränitet.

Här följer krav som måste uppfyllas av annonsörer som vill visa valannonser för Förenade kungariket.

Verifieringskrav för annonsörer som vill visa valannonser för Förenade kungariket

Tillåtet med begränsningar Annonsörer får endast visa valannonser för Förenade kungariket i Förenade kungariket om annonsören slutför verifieringen för valannonser för Förenade kungariket. Läs mer om hur du ansöker om verifiering.

Tillåtet med begränsningar Annonsörer får endast visa valannonser för Förenade kungariket utanför Förenade kungariket om de har slutfört verifieringen för antingen valannonser eller annonsörsidentitet.

Felsökningsverktyg
 1. Om du försöker visa valannonser för Förenade kungariket i Förenade kungariket behöver du kontrollera att du har slutfört verifieringen för valannonser i Förenade kungariket. Läs mer om verifieringsprocessen.
 2. Om du försöker visa valannonser för Förenade kungariket utanför Förenade kungariket behöver du kontrollera att du har slutfört verifieringen för antingen valannonser eller annonsörsidentitet.
 3. Redigera annonsen eller kontakta oss för att begära ny granskning av annonsen. Då skickas annonsen och dess destination in för ny granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om en mer omfattande granskning krävs.
 4. Om du inte kan slutföra verifieringsprocessen måste du ta bort alla annonser som strider mot policyn för valannonser i Förenade kungariket.
Valannonser för USA

Valannonser för USA är annonser som innehåller något av följande:

 • en nuvarande befattningshavare eller kandidat till en vald federal befattning. Exempel på detta är federala befattningar som USA:s president eller vicepresident, ledamot i representanthuset eller ledamot i senaten
 • en nuvarande befattningshavare eller kandidat till en vald delstatlig befattning, till exempel guvernör, statssekreterare eller ledamot i en delstatlig lagstiftande församling
 • ett politiskt parti på federal eller delstatlig nivå
 • en åtgärd, ett initiativ eller ett förslag på omröstning på delstatlig nivå som är giltigt i den aktuella delstaten.

Här följer krav som måste uppfyllas av annonsörer som vill visa valannonser för USA.

Verifieringskrav för annonsörer som vill visa valannonser för USA

Tillåtet med begränsningar Annonsörer får visa valannonser för USA i USA endast om annonsören slutför verifieringen för valannonser för USA. Läs mer om hur du ansöker om verifiering.

Tillåtet med begränsningar Annonsörer får endast visa valannonser för USA utanför USA om de har slutfört verifieringen för antingen valannonser eller annonsörsidentitet.

Felsökningsverktyg
 1. Om du försöker visa valannonser i USA behöver du kontrollera att du har slutfört verifieringen för valannonser för USA. Läs mer om verifieringsprocessen.
 2. Om du försöker visa valannonser för USA utanför USA behöver du kontrollera att du har slutfört verifieringen för antingen valannonser eller annonsörsidentitet
 3. Kontakta oss för att få din annons granskad igen. Du kan även redigera annonsen. Då skickas annonsen och dess destination in för ny granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om en mer omfattande granskning krävs.
 4. Om du inte kan slutföra verifieringsprocessen måste du ta bort alla annonser som strider mot policyn för valannonser i USA.
Valannonser för delstatsval och lokalval i USA

Utöver ovanstående krav finns ytterligare begränsningar för delstatsval och lokalval i vissa av USA:s delstater. Se information för varje delstat nedan.

Begränsningar i Kalifornien

Följande krävs av Kaliforniens utskott som enligt Kaliforniens regeringskod § 84504.6 (2018) uttryckligen måste meddela onlineplattformar innan de köper ”öppet redovisade annonser på onlineplattformar” som är relaterade till antingen kandidater till förtroendeposter i Kalifornien eller folkomröstningar i Kalifornien:

Tillåtet med begränsningarUtskott i Kalifornien som vill köpa ”öppet redovisade annonser på onlineplattformar” måste: (1) uttryckligen meddela Google och skicka in ytterligare information om sig själva för vår insynsrapport samt redovisa denna information i annonserna, och (2) verifiera sitt konto.

Skicka in det här formuläret för att slutföra processen för uttryckliga meddelanden. Om du använder Display Video 360-plattformen för annonsering fyller du i det här formuläret för att uppfylla ovanstående krav.

När du har slutfört processen är alla annonser i ditt konto kvalificerade för den öppna redovisning som krävs enligt lag. Eftersom informationen redovisas öppet i annonserna via ikonen Varför visas annonsen kan du inte välja bort att annonserna visar den här ikonen. Mer information om processen och rekommendationer för kontohantering finns i den här guiden med rekommenderade metoder.

Begränsningar i Maryland
Följande är inte tillåtet:
 annonser relaterade till kandidater och propositioner på valsedlar för delstatsval och lokalval
Begränsningar i Nevada
Följande är inte tillåtet:
 Annonser relaterade till kandidater och propositioner på valsedlar för lokalval
Begränsningar i New Jersey
Följande är inte tillåtet:
 Annonser relaterade till kandidater och propositioner på valsedlar för lokalval
Följande krävs av tillämpliga annonsörer i New Jersey på listan nedan innan de köper annonser:

Tillåtet med begränsningarI enlighet med N.J. Stat. § 19:44A-22.3(d) måste följande annonsörer, före köp av annonser, skicka in en kopia av det dokument som krävs för att de ska kunna registreras hos Election Law Enforcement Commission:

en kandidatkommitté, kommitté för flera kandidater, politisk kommitté, oberoende finansieringskommitté, partikommitté eller lagstiftande kommitté, eller annan grupp än sådan kommitté, eller en person som finansierar, ådrar sig kostnader eller auktoriserar kostnader i syfte att finansiera kommunikation enligt beskrivningen i N.J. Stat. § 19:44A-22.3(a) och (b).

Detta steg måste utföras innan några annonser kan visas.

Fyll i detta formulär för att uppfylla ovanstående krav.

Begränsningar i New York

Följande är obligatoriska för oberoende utgiftsutskott i delstaten New York innan de köper politiska annonser:

Tillåtet med begränsningar Oberoende utgiftsutskott som vill köpa annonser med anknytning till röstningsåtgärder och kandidater till delstatsval i New York måste informera Google om att de är oberoende utgiftsutskott och skicka in en kopia av sina registreringsdokument som har lämnats in till New York State Board of Elections. 
 
Fyll i detta formulär för att uppfylla ovanstående krav.  
Fyll i detta formulär för att uppfylla ovanstående krav om du använder plattformen Display & Video 360 för annonsering.
Begränsningar i Virginia

Följande krävs av onlineannonsörer i Virginia som enligt Virginia Code Ann. § 24.2-960 måste identifiera sig för en onlineplattform som politisk onlineannonsör och intyga för onlineplattformen att de enligt delstatslag och lokal lagstiftning har rätt att köpa politiska onlineannonser:

Tillåtet med begränsningarPolitiska onlineannonsörer i Virginia som vill köpa politiska onlineannonser måste  (1) identifiera sig för Google som politiska onlineannonsörer; (2) intyga för Google att de enligt delstatslag och lokal lagstiftning har rätt att köpa politiska onlineannonser och (3) verifiera sitt konto.

Skicka in detta formulär för att slutföra processen för självidentifiering och självcertifiering.

Begränsningar i Washington
Följande är inte tillåtet:
 annonser relaterade till kandidater och propositioner på valsedlar för delstatsval och lokalval
Om du vill rapportera eller begära mer information om en annons som bryter mot denna policy kan du fylla i formuläret för begäran om information om valannonser för Washington.
Begränsningar i Seattle

Följande är inte tillåtet:

 annonser som direkt eller indirekt begär röster eller ekonomiskt eller annat stöd i valkampanjer eller som förmedlar ett budskap relaterat till politiska frågor av lokal betydelse, inräknat lagstiftning eller valda representanters ståndpunkt i frågor gällande lagstiftning.

Begränsad inriktning för valannonser

Endast följande kriterier får användas vid inriktning av valannonser:

Green checkmark, allowed geografisk plats (utom radie runt en plats)

Green checkmark, allowed ålder, kön

Green checkmark, allowed alternativ för innehållsinriktning, som annonsplaceringar, ämnen, sökord mot webbplatser, appar, sidor och videor

Inga andra typer av inriktning får användas i valannonser.

Krav på redogörelse för valannonsering

Alla valannonser som visas av verifierade valannonsörer i regioner där vi ställer krav på valannonsverifiering måste innehålla en Finansierad av-upplysning. För de flesta annonsformat genererar Google automatiskt en Finansierad av-upplysning baserat på den information som lämnades under verifieringsprocessen. Observera att denna information inte ersätter andra upplysningar som du kan behöva inkludera i din annons enligt lag.

Tillåtet med begränsningar För följande annonsformat och funktioner som är tillgängliga i Google ansvarar annonsören för att inkludera en Finansierad av-upplysning direkt i annonsen, med namnet på den organisation eller enskilda person som betalar för annonsen. Upplysningen måste alltid vara synlig i annonsen.

Observera att denna information inte ersätter andra upplysningar som du kan behöva inkludera i din annons enligt lag.

Regionala begränsningar

I dessa regioner finns begränsningar för politiska annonser. Nedan finns en lista över dessa regioner och vad som är förbjudet i varje region.Det kan finnas ytterligare förbud eller krav som anges i den policyn om lokala rättsliga krav.

Kanada
Valannonser i Kanada

I Kanada är följande inte tillåtet på Googles plattformar under en valperiod som regleras av Canada Elections Act:

Inte tillåtet Annonser som gäller ett federalt politiskt parti, en ledare för ett federalt politiskt parti eller en nuvarande ledamot eller kandidat till en plats i det kanadensiska parlamentet (inklusive personer som ställer upp för nominering).

Obs! Denna policy gäller inte annonser från kanadensiska nyhetsorganisationer som marknadsför sin nyhetsbevakning i samband med ett val. Policyn gäller inte heller annonser som syftar till att sprida folkhälsoinformation i samband med covid-19 eller information om valprocesser från officiella federala ministerier, departement eller myndigheter (till exempel annonser om samhällsengagemang som publiceras av Elections Canada).

Annonser om politiska frågor i Kanada

I Kanada är följande inte tillåtet på Googles plattformar under en valperiod som regleras av Canada Elections Act:

Inte tillåtet Annonser som gäller politiska frågor som förknippas med ett federalt politiskt parti eller en nuvarande ledamot i eller kandidat till en plats i det kanadensiska parlamentet.

Obs! Denna policy gäller inte annonser från kanadensiska nyhetsorganisationer som marknadsför sin nyhetsbevakning av ett val. Denna policy gäller inte annonser som syftar till att sprida folkhälsoinformation i samband med covid-19 eller information om valprocesser från officiella federala ministerier, departement eller myndigheter (till exempel annonser om samhällsengagemang som publiceras av Elections Canada).

Felsökningsverktyg
 1. Om dina annonser inte godkänns och du anser att det är ett misstag (t.ex. om du representerar en kanadensisk nyhetsorganisation som marknadsför sitt nyhetsinnehåll och du har valt Kanada som land i din betalningsprofil för Google Ads) kan du kontakta oss så att vi kan granska annonsen igen. Du kan även redigera annonsen direkt. Om du redigerar annonsen skickas den och dess destination in för ny granskning.
 2. Om du inte uppfyller ovan nämnda undantagskriterier för nyhetsorganisationer behöver du ta bort allt innehåll som bryter mot regionala begränsningar från annonsen.
Frankrike

I Frankrike förbjuds följande på Googles plattformar under en period från tre månader före första dagen i månaden för ett parlamentsval till efter att valet har hållits:

Annonser som innehåller information relaterad till en debatt av allmänt intresse

Detta inbegriper inte annonser som visas av regeringens officiella kommunikationsorgan (Service d'information du Gouvernement) och som innehåller folkhälsoinformation i samband med covid-19-krisen eller information om valprocesser.

Filippinerna

I Filippinerna är följande inte tillåtet på Googles plattformar under valkampanjsperioder eller perioder av valtystnad som regleras av Commission on Elections.

Inte tillåtet Annonser som driver kampanj för eller mot ett politiskt parti eller en politisk kandidat som kandiderar för politiska poster.

Singapore

I Singapore är följande inte tillåtet på Googles plattformar:

Annonser som påverkar eller försöker påverka:
 • resultatet i presidentval, allmänna val av parlamentsledamöter, delval av parlamentsledamöter eller folkomröstningar
 • den allmänna opinionen i frågor som i Singapore är av allmänintresse eller omtvistade i den offentliga debatten, bland annat frågor om etnisk härkomst eller religion
 • lagstiftningsprocessen eller resultatet av denna i Singapore.
Annonser som främjar ett politiskt parti eller en annan grupp personer som är organiserade i Singapore för politiska syften.
 

Obs! Samhällsinformation från ministerier och statliga myndigheter och organ som syftar till att tillkännage och sprida information om nationella riktlinjer, projekt och/eller institutioner är inte förbjudna enligt denna policy. Inte heller information om nationella politiska tillkännagivanden i samband med exempelvis National Day Rally eller budgetpresentationen är förbjuden enligt denna policy.

Om du agerar för ministeriers, statliga myndigheters eller statliga organs räkning för att sprida sådan samhällsinformation kan du ansöka här.

Sydkorea

I Sydkorea är följande inte tillåtet på Googles plattformar:

Annonser med politiska kandidater eller partier som ställer upp för val i Sydkorea.

Behöver du hjälp?

Kontakta supportteamet på Google Ads om du har frågor om våra policyer
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false