Politiskt innehåll

Vi stöder ansvarsfull politisk annonsering och förväntar oss att alla politiska annonser och mål uppfyller lokala juridiska krav, inklusive kampanj- och vallagar samt påförda ”tystnadsperioder” för samtliga geografiska målområden. Som politiskt innehåll räknas bland annat annonser om politiska organisationer, politiska partier, opinionsbildning, insamlingar samt enskilda kandidater och politiker.

Bristande efterlevnad av vår policy för politiskt innehåll kan resultera i att information om ditt konto och dina politiska annonser görs tillgänglig offentligt eller för relevanta myndigheter och tillsynsmyndigheter.

Valannonser

Valannonser får visas med begränsningar i vissa länder. Nedan kan du läsa om hur vi definierar valannonser i varje land eller region och vilka krav vi ställer på annonsörerna.

Begränsad inriktning för valannonser

Endast följande kriterier får användas vid inriktning av valannonser:

geografisk plats (utom radie runt en plats)

ålder, kön

alternativ för innehållsinriktning, som annonsplaceringar, ämnen, sökord mot webbplatser, appar, sidor och videor

Inga andra typer av inriktning får användas i valannonser. Detta omfattar alla målgruppsinriktningsprodukter, remarketing, kundmatchning, geografisk radieinriktning och tredje parts målgrupper, som uppladdade listor.

Valannonser i EU

 

I EU räknas annonser med följande innehåll som valannonser:

 • Ett politiskt parti, en nuvarande vald befattningshavare eller en kandidat till EU-parlamentet.
 • Ett politisk parti, en nuvarande befattningshavare eller en kandidat till en vald nationell församling i en EU-medlemsstat. Exempel är medlemmar i ett nationellt parlament och presidenter som väljs vid direkta val.
 • En folkomröstningsfråga för omröstning, en kampanjgrupp för folkomröstning eller en uppmaning om att rösta i en nationell folkomröstning eller en statlig eller provinsiell folkomröstning om suveränitet.

Observera att valannonser inte omfattar annonser för produkter eller tjänster, inklusive marknadsföringspolitiska varor som t-shirts, eller annonser som drivs av nyhetsorganisationer för att främja deras täckning av folkomröstningar, politiska partier, kandidater eller nuvarande valda befattningshavare.

Här följer krav som måste uppfyllas av annonsörer som vill visa valannonser i EU.


Verifieringskrav för annonsörer som vill visa valannonser i EU

Tillåtet med begränsningarValannonser får endast visas i EU om annonsören har verifierats av Google.

Läs mer om hur du ansöker om verifiering.

Felsökningsverktyg
 1. EU-valannonser får endast visas i EU. Kontrollera att dina EU-valannonser bara visas i EU och att du har verifierats för att visa valannonser i EU. Läs mer om verifieringsprocessen

 2. Kontakta oss för att få din annons granskad igen, eller redigera annonsen. Då skickas annonsen och dess destination in för ny granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om en mer omfattande granskning krävs.

 3. Om du inte kan slutföra verifieringsprocessen måste du ta bort allt innehåll som bryter mot policyn för valannonser.

Valannonser i Storbritannien

I Storbritannien avser valannonser annonser som innehåller

 • ett politiskt parti, en nuvarande vald befattningshavare eller en kandidat till det brittiska parlamentet
 • en folkomröstningsfråga för omröstning, en kampanjgrupp för en folkomröstning eller uppmaning om att rösta i en nationell folkomröstning eller en regional folkomröstning om suveränitet.

Observera att valannonser inte omfattar annonser för produkter eller tjänster, inklusive marknadsföringspolitiska varor som t-shirts, eller annonser som drivs av nyhetsorganisationer för att främja deras täckning av folkomröstningar, politiska partier, kandidater eller nuvarande valda befattningshavare.

Här följer krav som måste uppfyllas av annonsörer som vill visa valannonser i Storbritannien.

Verifieringskrav för annonsörer som vill visa valannonser i Storbritannien

Tillåtet med begränsningar Valannonser i Storbritannien får endast visas om annonsören har verifierats av Google.

Läs mer om hur du ansöker om verifiering

Felsökningsverktyg
 1. Valannonser för Storbritannien får endast visas i Storbritannien. Kontrollera att dina valannonser för Storbritannien endast visas i Storbritannien och att du har verifierats för att få visa valannonser i Storbritannien. Läs mer om verifieringsprocessen.
 2. Redigera annonsen eller kontakta oss för att begära ny granskning av annonsen. Då skickas annonsen och dess destination in för ny granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om en mer omfattande granskning krävs.
 3. Om du inte kan slutföra verifieringsprocessen måste du ta bort allt innehåll som bryter mot policyn för valannonser.

Valannonser i Indien

 

I Indien räknas annonser som innehåller ett politiskt parti, en politisk kandidat eller en nuvarande ledamot i Lok Sabha eller Vidhan Sabha samt annonser som drivs av ett politiskt parti, en politisk kandidat eller en nuvarande ledamot i Lok Sabha eller Vidhan Sabha som valannonser.

Observera att valannonser inte inkluderar annonser som drivs av icke-politiska enheter som marknadsför politiska varor som t-shirts, eller annonser som drivs av nyhetsorganisationer för att främja deras täckning av politiska partier, valkampanjer för Lok Sabha eller Vidhan Sabha, kandidater eller nuvarande Lok Sabha- eller Vidhan Sabha-medlemmar.

Här följer krav som måste uppfyllas av annonsörer som vill visa valannonser i Indien.

Verifieringskrav för annonsörer som vill visa valannonser i Indien
Tillåtet med begränsningarValannonser får endast visas i Indien om annonsören har verifierats av Google. Annonsörer som inte redan har verifierats måste starta verifieringsprocessen innan de visar valannonser i Indien. 
Krav på förhandscertifikat för valannonser i Indien

Tillåtet med begränsningarAnnonsörer som vill visa valannonser i Indien måste för varje annons lämna in ett giltigt förhandscertifikat utfärdat av Election Commission of India (ECI) eller ett organ auktoriserat av ECI.

Obs! Innan förhandscertifikat skickas in för varje annons måste annonsören verifieras av Google.
 

Om du redan har verifierats av Google kan du skicka in förhandscertifikat för dina valannonser här

Felsökningsverktyg
 1. Valannonser för indiska val får endast visas i Indien. Kontrollera att dina valannonser för indiska val endast visas i Indien. Kontrollera också att du har verifierats av Google och att du har skickat in ett förhandscertifikat för varje valannons som du vill visa. Läs mer om verifieringsprocessen.

 2. Kontakta oss för att få din annons granskad igen. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om en mer omfattande granskning krävs.

 3. Om du inte kan slutföra verifieringsprocessen eller inte har ett förhandscertifikat måste du ta bort allt innehåll som bryter mot policyn för valannonser.

Valannonser i USA

I USA innehåller räknas annonser med följande innehåll som valannonser:

 • en nuvarande befattningshavare eller kandidat till en vald federal befattning. Exempel på detta är federala befattningar som USA:s president eller vicepresident, ledamot i representanthuset eller ledamot i senaten
 • en nuvarande befattningshavare eller kandidat till en vald delstatlig befattning, till exempel guvernör, statssekreterare eller ledamot i en delstatlig lagstiftande församling
 • ett politiskt parti på federal eller delstatlig nivå
 • en åtgärd, ett initiativ eller ett förslag på omröstning på delstatlig nivå som är giltigt i den aktuella delstaten.

Observera att annonser för produkter eller tjänster, inklusive politiska reklamartiklar som t-shirts, samt annonser som visas av nyhetsorganisationer för att främja deras täckning av federala valkampanjer, kandidater och nuvarande valda federala befattningshavare inte räknas som valannonser.

Här följer krav som måste uppfyllas av annonsörer som vill visa valannonser för federala val i USA.

Verifieringskrav för annonsörer som vill visa valannonser i USA

Tillåtet med begränsningar Valannonser får endast visas i USA om annonsören har verifierats av Google.

Läs om hur du ansöker om verifiering

Felsökningsverktyg
 1. Valannonser för val i USA får endast visas i USA. Kontrollera att dina valannonser för val i USA endast visas i USA och att du är verifierad för att visa valannonser i USA. Läs mer om verifieringsprocessen
 2. Kontakta oss för att få din annons granskad igen, eller redigera annonsen. Då skickas annonsen och dess destination in för ny granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om en mer omfattande granskning krävs.
 3. Om du inte kan slutföra verifieringsprocessen måste du ta bort allt innehåll som bryter mot policyn för valannonser.

Valannonser för delstatsval i USA

Utöver ovanstående krav finns ytterligare begränsningar för delstatsval och lokalval i vissa av USA:s delstater. Se information för varje delstat nedan.

Begränsningar i Kalifornien

Följande krävs av Kaliforniens utskott som enligt Kaliforniens regeringskod § 84504.6 (2018) uttryckligen måste meddela onlineplattformar innan de köper ”öppet redovisade annonser på onlineplattformar” som är relaterade till antingen kandidater till förtroendeposter i Kalifornien eller folkomröstningar i Kalifornien:

Tillåtet med begränsningarUtskott i Kalifornien som vill köpa ”öppet redovisade annonser på onlineplattformar” måste: (1) uttryckligen meddela Google och skicka in ytterligare information om sig själva för vår insynsrapport samt redovisa denna information i annonserna, och (2) verifiera sitt konto.

Skicka in det här formuläret för att slutföra processen för uttryckliga meddelanden. Om du använder Display Video 360-plattformen för annonsering fyller du i det här formuläret för att uppfylla ovanstående krav.

När du har slutfört processen är alla annonser i ditt konto kvalificerade för den öppna redovisning som krävs enligt lag. Eftersom informationen redovisas öppet i annonserna via ikonen Varför visas annonsen kan du inte välja bort att annonserna visar den här ikonen. Mer information om processen och rekommendationer för kontohantering finns i den här guiden med rekommenderade metoder.

Begränsningar i Maryland
Följande är inte tillåtet:
 Annonser relaterade till kandidater och propositioner på valsedlar för delstatsval och lokalval
Begränsningar i New Jersey
Följande är inte tillåtet:
 Annonser relaterade till kandidater och propositioner på valsedlar för delstatsval och lokalval
Begränsningar i New York

Följande är obligatoriska för oberoende utgiftsutskott i delstaten New York innan de köper politiska annonser:  

Tillåtet med begränsningar Oberoende utgiftsutskott som vill köpa annonser med anknytning till röstningsåtgärder och kandidater till delstatsval i New York måste informera Google om att de är oberoende utgiftsutskott och skicka in en kopia av sina registreringsdokument som har lämnats in till New York State Board of Elections. 
 
Fyll i detta formulär för att uppfylla ovanstående krav.  
Fyll i detta formulär för att uppfylla ovanstående krav om du använder plattformen Display & Video 360 för annonsering.
Begränsningar i Nevada
Följande är inte tillåtet:
 Annonser relaterade till kandidater och propositioner på valsedlar för delstatsval och lokalval
Begränsningar i Washington
Följande är inte tillåtet:
 annonser relaterade till kandidater och propositioner på valsedlar för delstatsval och lokalval
Begränsningar i Seattle

Följande är inte tillåtet:

 annonser som direkt eller indirekt begär röster eller ekonomiskt eller annat stöd i valkampanjer eller som förmedlar ett budskap relaterat till politiska frågor av lokal betydelse, inräknat lagstiftning eller valda representanters ståndpunkt i frågor gällande lagstiftning

Politiska annonser i Singapore

I Singapore är följande inte tillåtet på Googles plattformar:

Annonser som påverkar eller försöker påverka
 • resultatet i presidentval, allmänna val av parlamentsledamöter, delval av parlamentsledamöter eller folkomröstningar
 • den allmänna opinionen i frågor som i Singapore är av allmänintresse eller omtvistade i den offentliga debatten, bland annat frågor om etnisk härkomst eller religion
 • lagstiftningsprocessen eller resultatet av denna i Singapore
Annonser som främjar ett politiskt parti eller en annan grupp personer som är organiserade i Singapore för politiska syften

Krav på redogörelse för valannonsering 

Google kräver att alla valannonser i EU, Indien och USA visar information om vem som finansierat annonsen. För de flesta annonsformat genererar Google automatiskt upplysningen ”Finansierad av” baserat på den information som lämnades under verifieringsprocessen. 

Tillåtet med begränsningar För följande annonsformat och funktioner tillgängliga i Google ansvarar annonsören för att inkludera en Finansierad av-upplysning direkt i annonsen, med namnet på den organisation eller enskilda person som betalar för annonsen. Upplysningen måste alltid vara synlig i annonsen.

Observera att denna information inte ersätter andra upplysningar som du kan behöva inkludera i din annons enligt lag.

Läs om hur du åtgärdar en annons som inte blivit godkänd

 

Hjälp

Kontakta supportteamet på Google Ads om du har frågor om våra policyer.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?