Politiskt innehåll

Vi stöder ansvarsfull politisk annonsering och förväntar oss att alla politiska annonser och mål uppfyller lokala juridiska krav, inklusive kampanj- och vallagar samt påförda ”tystnadsperioder” för samtliga geografiska målområden.  Som politiskt innehåll räknas bland annat annonser om politiska organisationer, politiska partier, opinionsbildning, insamlingar samt enskilda kandidater och politiker.

Valannonser

Följande är tillåtet med begränsningar i vissa länder:

Tillåtet med begränsningar Valannonser: Annonser som innehåller en kandidat till ett politiskt val, en nuvarande vald befattningshavare eller ett politiskt parti i ett parlamentariskt system

Här följer kraven på valannonser ordnade efter region eller land.

Valannonser i EU

I EU räknas annonser som innehåller ett politiskt parti, en nuvarande vald befattningshavare eller en kandidat till EU-parlamentet som valannonser.

Observera att annonser för produkter eller tjänster, inklusive politiska reklamvaror som t-shirts, samt annonser som visas av nyhetsorganisationer för att främja deras täckning av politiska partier, valkampanjer för EU-parlamentet, kandidater och nuvarande valda befattningshavare inte räknas som valannonser.

Här följer krav som måste uppfyllas av annonsörer som vill visa valannonser i EU.


Verifieringskrav för annonsörer som vill visa valannonser i EU

Tillåtet med begränsningarValannonser får endast visas i EU om annonsören har verifierats av Google.

Läs mer om hur du ansöker om verifiering.

Felsökning
  1. Valannonser för EU-val får endast visas i EU. Kontrollera att dina valannonser för EU-val endast visas i EU och att du har verifierats för att visa valannonser i EU. Läs mer om verifieringsprocessen

  2. Kontakta oss för att få din annons granskad igen, eller redigera annonsen. Då skickas annonsen och dess destination in för ny granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning.

  3. Om du inte kan slutföra verifieringsprocessen måste du ta bort allt innehåll som bryter mot policyn för valannonser.

Valannonser för valet till Lok Sabha i Indien

I Indien räknas annonser som innehåller ett politiskt parti, en politisk kandidat eller en nuvarande ledamot i Lok Sabha samt annonser som drivs av ett politiskt parti, en politisk kandidat eller en nuvarande ledamot i Lok Sabha som valannonser.

Observera att annonser för politiska reklamvaror som t-shirts, samt annonser som visas av nyhetsorganisationer för att främja deras täckning av politiska partier, valkampanjer för Lok Sabha, kandidater och nuvarande ledamöter i Lok Sabha inte räknas som valannonser.

Här följer krav som måste uppfyllas av annonsörer som vill visa valannonser i Indien.

Verifieringskrav för annonsörer som vill visa valannonser i Indien
Tillåtet med begränsningarValannonser får endast visas i Indien om annonsören har verifierats av Google. 
Krav på förhandscertifikat för valannonser i Indien

Tillåtet med begränsningarValannonser får endast visas i Indien om annonsören för varje annons lämnar in ett giltigt förhandscertifikat utfärdat av Election Commission of India (ECI) eller ett organ auktoriserat av ECI.

Obs! Innan förhandscertifikat skickas in för varje annons måste annonsören verifieras av Google.
 

Om du redan har verifierats av Google kan du skicka in förhandscertifikat för dina valannonser här

Felsökning
  1. Valannonser för indiska val får endast visas i Indien. Kontrollera att dina valannonser för indiska val endast visas i Indien. Kontrollera också att du har verifierats av Google och att du har skickat in ett förhandscertifikat för varje valannons som du vill visa. Läs mer om verifieringsprocessen.

  2. Kontakta oss för att få din annons granskad igen. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning.

  3. Om du inte kan slutföra verifieringsprocessen eller inte har ett förhandscertifikat måste du ta bort allt innehåll som bryter mot policyn för valannonser.

Valannonser för federala val i USA

I USA räknas annonser som innehåller en nuvarande innehavare av eller kandidat till någon av USA:s valda federala befattningar, till exempel president, vicepresident, ledamot i representanthuset eller ledamot i senaten som valannonser.

Observera att annonser för produkter eller tjänster, inklusive politiska reklamvaror som t-shirts, samt annonser som visas av nyhetsorganisationer för att främja deras täckning av federala valkampanjer, kandidater och nuvarande valda federala befattningshavare inte räknas som valannonser.

Här följer krav som måste uppfyllas av annonsörer som vill visa valannonser för federala val i USA.

Verifieringskrav för annonsörer som vill visa valannonser i USA 

Tillåtet med begränsningar Valannonser får endast visas i USA om annonsören har verifierats av Google. 

Läs mer om hur du ansöker om verifiering

Felsökning
  1. Valannonser för val i USA får endast visas i USA. Kontrollera att dina valannonser för val i USA endast visas i USA. Läs mer om verifieringsprocessen
  2. Kontakta oss för att få din annons granskad igen, eller redigera annonsen. Då skickas annonsen och dess destination in för ny granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om det krävs mer omfattande granskning.
  3. Om du inte kan slutföra verifieringsprocessen måste du ta bort allt innehåll som bryter mot policyn för valannonser.

Valannonser för delstatsval i USA

Utöver ovanstående krav finns ytterligare begränsningar för delstatsval och lokalval i vissa av USA:s delstater. Se information för varje delstat nedan.

Begränsningar i Maryland
Följande är inte tillåtet:
 Annonser relaterade till kandidater och propositioner på valsedlar för delstatsval och lokalval
Begränsningar i New Jersey
Följande är inte tillåtet:
 Annonser relaterade till kandidater och propositioner på valsedlar för delstatsval och lokalval
Begränsningar i New York

Följande krävs av oberoende finansieringskommittéer i delstaten New York före köp av politiska annonser.  

Tillåtet med begränsningar Oberoende finansieringskommittéer som vill köpa annonser relaterade till kandidater och propositioner på valsedlar till delstatsval och lokalval i New York måste informera Google om att de är oberoende finansieringskommittéer och måste skicka in en kopia av dokument som visar att de är registrerade hos New York State Board of Elections (New Yorks delstatliga valmyndighet). 
 
Fyll i detta formulär för att uppfylla ovanstående krav.  
Fyll i detta formulär för att uppfylla ovanstående krav om du använder plattformen Display & Video 360 för annonsering.
Begränsningar i Nevada
Följande är inte tillåtet:
 Annonser relaterade till kandidater och propositioner på valsedlar för delstatsval och lokalval
Begränsningar i Washington
Följande är inte tillåtet:
 Annonser relaterade till kandidater och propositioner på valsedlar för delstatsval och lokalval

Krav på redogörelse för valannonsering 

Google kräver att alla valannonser i EU, Indien och USA visar information om vem som finansierat annonsen. För de flesta annonsformat genererar Google automatiskt upplysningen ”Finansierad av” baserat på den information som lämnades under verifieringsprocessen. 

Tillåtet med begränsningar För följande annonsformat och funktioner tillgängliga i Google ansvarar annonsören för att inkludera en Finansierad av-upplysning direkt i annonsen, med namnet på den organisation eller enskilda person som betalar för annonsen. Upplysningen måste alltid vara synlig i annonsen.

Observera att denna upplysning inte ersätter andra upplysningar som du enligt lag kan behöva inkludera i annonsen.

Läs om hur du åtgärdar en annons som inte blivit godkänd

 

Behöver du hjälp?

Hör av dig om du har frågor om policyn:
Kontakta Google Ads-support
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?