Politiskt innehåll

Display & Video 360-användare måste följa denna Google Ads-policy. Fler begränsningar finns i hjälpcentret för Display & Video 360.

Vi stöder ansvarsfull politisk annonsering och förväntar oss att alla politiska annonser och mål uppfyller lokala juridiska krav, inklusive kampanj- och vallagar samt påförda ”tystnadsperioder” för samtliga geografiska målområden. Som politiskt innehåll räknas bland annat annonser om politiska organisationer, politiska partier, opinionsbildning, insamlingar samt enskilda kandidater och politiker.

Bristande efterlevnad av vår policy för politiskt innehåll kan resultera i att information om ditt konto och dina politiska annonser görs tillgänglig offentligt eller för relevanta myndigheter och tillsynsmyndigheter.

Valannonser

Valannonser får visas med begränsningar i vissa länder. Nedan kan du läsa om hur vi definierar valannonser i varje land eller region och vilka krav vi ställer på annonsörerna.

Begränsad inriktning för valannonser

Endast följande kriterier får användas vid inriktning av valannonser:

geografisk plats (utom radie runt en plats)

ålder, kön

alternativ för innehållsinriktning, som annonsplaceringar, ämnen, sökord mot webbplatser, appar, sidor och videor

Inga andra typer av inriktning får användas i valannonser. Detta omfattar alla målgruppsinriktningsprodukter, remarketing, kundmatchning, geografisk radieinriktning och tredje parts målgrupper, som uppladdade listor.

Valannonser i EU

 

I EU räknas annonser med följande innehåll som valannonser:

 • Ett politiskt parti, en nuvarande vald befattningshavare eller en kandidat till EU-parlamentet.
 • Ett politisk parti, en nuvarande befattningshavare eller en kandidat till en vald nationell församling i en EU-medlemsstat. Exempel är medlemmar i ett nationellt parlament och presidenter som väljs vid direkta val.
 • En folkomröstningsfråga för omröstning, en kampanjgrupp för folkomröstning eller en uppmaning om att rösta i en nationell folkomröstning eller en statlig eller provinsiell folkomröstning om suveränitet.

Observera att valannonser inte omfattar annonser för produkter eller tjänster, inklusive marknadsföringspolitiska varor som t-shirts, eller annonser som drivs av nyhetsorganisationer för att främja deras täckning av folkomröstningar, politiska partier, kandidater eller nuvarande valda befattningshavare.

Här följer krav som måste uppfyllas av annonsörer som vill visa valannonser i EU.


Verifieringskrav för annonsörer som vill visa valannonser i EU

Tillåtet med begränsningarValannonser får endast visas i EU om annonsören har verifierats av Google.

Läs mer om hur du ansöker om verifiering.

Felsökningsverktyg
 1. EU-valannonser får endast visas i EU. Kontrollera att dina EU-valannonser bara visas i EU och att du har verifierats för att visa valannonser i EU. Läs mer om verifieringsprocessen

 2. Kontakta oss för att få din annons granskad igen, eller redigera annonsen. Då skickas annonsen och dess destination in för ny granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om en mer omfattande granskning krävs.

 3. Om du inte kan slutföra verifieringsprocessen måste du ta bort allt innehåll som bryter mot policyn för valannonser.

Valannonser i Storbritannien

I Storbritannien avser valannonser annonser som innehåller

 • ett politiskt parti, en nuvarande vald befattningshavare eller en kandidat till det brittiska parlamentet
 • en folkomröstningsfråga för omröstning, en kampanjgrupp för en folkomröstning eller uppmaning om att rösta i en nationell folkomröstning eller en regional folkomröstning om suveränitet.

Observera att valannonser inte omfattar annonser för produkter eller tjänster, inklusive marknadsföringspolitiska varor som t-shirts, eller annonser som drivs av nyhetsorganisationer för att främja deras täckning av folkomröstningar, politiska partier, kandidater eller nuvarande valda befattningshavare.

Här följer krav som måste uppfyllas av annonsörer som vill visa valannonser i Storbritannien.

Verifieringskrav för annonsörer som vill visa valannonser i Storbritannien

Tillåtet med begränsningar Valannonser i Storbritannien får endast visas om annonsören har verifierats av Google.

Läs mer om hur du ansöker om verifiering

Felsökningsverktyg
 1. Valannonser för Storbritannien får endast visas i Storbritannien. Kontrollera att dina valannonser för Storbritannien endast visas i Storbritannien och att du har verifierats för att få visa valannonser i Storbritannien. Läs mer om verifieringsprocessen.
 2. Redigera annonsen eller kontakta oss för att begära ny granskning av annonsen. Då skickas annonsen och dess destination in för ny granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om en mer omfattande granskning krävs.
 3. Om du inte kan slutföra verifieringsprocessen måste du ta bort allt innehåll som bryter mot policyn för valannonser.

Valannonser i Indien

 

I Indien räknas annonser som innehåller ett politiskt parti, en politisk kandidat eller en nuvarande ledamot i Lok Sabha eller Vidhan Sabha samt annonser som drivs av ett politiskt parti, en politisk kandidat eller en nuvarande ledamot i Lok Sabha eller Vidhan Sabha som valannonser.

Observera att valannonser inte inkluderar annonser som drivs av icke-politiska enheter som marknadsför politiska varor som t-shirts, eller annonser som drivs av nyhetsorganisationer för att främja deras täckning av politiska partier, valkampanjer för Lok Sabha eller Vidhan Sabha, kandidater eller nuvarande Lok Sabha- eller Vidhan Sabha-medlemmar.

Här följer krav som måste uppfyllas av annonsörer som vill visa valannonser i Indien.

Verifieringskrav för annonsörer som vill visa valannonser i Indien
Tillåtet med begränsningarValannonser får endast visas i Indien om annonsören har verifierats av Google. Annonsörer som inte redan har verifierats måste starta verifieringsprocessen innan de visar valannonser i Indien. 
Krav på förhandscertifikat för valannonser i Indien

Tillåtet med begränsningarAnnonsörer som vill visa valannonser i Indien måste för varje annons lämna in ett giltigt förhandscertifikat utfärdat av Election Commission of India (ECI) eller ett organ auktoriserat av ECI.

Obs! Innan förhandscertifikat skickas in för varje annons måste annonsören verifieras av Google.
 

Om du redan har verifierats av Google kan du skicka in förhandscertifikat för dina valannonser här

Felsökningsverktyg
 1. Valannonser för indiska val får endast visas i Indien. Kontrollera att dina valannonser för indiska val endast visas i Indien. Kontrollera också att du har verifierats av Google och att du har skickat in ett förhandscertifikat för varje valannons som du vill visa. Läs mer om verifieringsprocessen.

 2. Kontakta oss för att få din annons granskad igen. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om en mer omfattande granskning krävs.

 3. Om du inte kan slutföra verifieringsprocessen eller inte har ett förhandscertifikat måste du ta bort allt innehåll som bryter mot policyn för valannonser.

Valannonser i Israel

Med valannonser i Israel avses annonser som gäller eller visas av

 • ett politiskt parti, en nuvarande vald befattningshavare eller enskild kandidat till Knesset
 • en kandidatlista bestående av ett eller flera politiska partier som ställer upp för val till Knesset.

Valannonser omfattar inte annonser för produkter eller tjänster, inklusive politiska profilprodukter som t-shirts, eller annonser som drivs av nyhetsorganisationer för att främja deras täckning av politiska partier, kandidater, listor som består av flera politiska partier eller nuvarande valda befattningshavare. 

Här följer krav som måste uppfyllas av annonsörer som vill visa valannonser i Israel. 

Verifieringskrav för annonsörer som vill visa valannonser i Israel

Tillåtet med begränsningar Valannonser får endast visas i Israel om annonsören har verifierats av Google.

Tillåtet med begränsningar Vid verifieringen måste varje annonsör uppge om han eller hon är kandidat, nuvarande vald befattningshavare, politiskt parti eller en lista över kandidater som består av ett eller flera politiska partier för Knesset. För dessa annonsörer betraktas alla annonser som visas i det verifierade kontot som valannonser.

Läs mer om hur du ansöker om verifiering.

Tillåtet med begränsningar  Annonsörer måste ta med ansvarsfriskrivningar i sina annonser i enlighet med israelisk lag.

Felsökningsverktyg
 1. Valannonser för Israel får bara visas i Israel. Kontrollera att dina valannonser för Israel endast visas i Israel och att du har verifierats för att få visa valannonser i Israel. Läs mer om verifieringsprocessen.
 2. Redigera annonsen eller kontakta oss för att få den granskad igen. Då skickas annonsen och dess destination in för ny granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om en mer omfattande granskning krävs.
 3. Om du inte kan slutföra verifieringsprocessen måste du ta bort allt innehåll som bryter mot policyn för valannonser i Israel. 

Valannonser i Nya Zeeland

Valannonser i Nya Zeeland är annonser som innehåller något av följande:

 • Ett politiskt parti, en nuvarande vald befattningshavare eller kandidat till Nya Zeelands parlament eller 
 • En folkomröstningsfråga för omröstning, en förespråkare av folkomröstningsalternativ eller en uppmaning om att rösta när en nationell folkomröstning officiellt har deklarerats genom en lag eller ett domstolsbeslut. 

Valannonser omfattar inte annonser för produkter eller tjänster, inklusive marknadsföringspolitiska varor som t-shirts, eller annonser som drivs av nyhetsorganisationer för att främja deras täckning av politiska partier, kandidater eller nuvarande valda befattningshavare. 

Valannonser i Nya Zeeland får endast visas om annonsören har verifierats av Google. Läs mer om hur du ansöker om verifiering

Verifieringskrav för annonsörer som vill visa valannonser i Nya Zeeland

Tillåtet med begränsningar Valannonser i Nya Zeeland får endast visas om annonsören har verifierats av Google.

Läs mer om hur du ansöker om verifiering
 

Tillåtet med begränsningar Annonsörer måste följa Nya Zeelands lagstiftning och tillämpliga riktlinjer för valkampanjer när det gäller ansvarsfriskrivningar, inklusive att ha ett tydligt meddelande från annonsören i sina annonser där detta krävs. Om det krävs enligt lag måste annonsörer få tillstånd från ett politiskt parti eller en kandidat innan de köper annonser.

Tillåtet med begränsningar Annonsörer måste följa Nya Zeelands lag om tystnadsperioder.

Felsökningsverktyg
 1. Valannonser för Nya Zeeland får endast visas i Nya Zeeland. Kontrollera att dina valannonserna för Nya Zeeland endast visas i Nya Zeeland och att du har verifierats för att få visa valannonser i Nya Zeeland. Läs mer om verifieringsprocessen.
 2. Redigera annonsen eller kontakta oss för att begära ny granskning av annonsen. Då skickas annonsen och dess destination in för ny granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om en mer omfattande granskning krävs.
 3. Bekräfta att du inte försöker visa annonser på maori. Maori stöds tyvärr inte för närvarande i Ads eller DV360 och därför kan annonser på maori inte visas. Valannonser i Nya Zeeland som är på ett språk som stöds men innehåller ett vanligt förekommande ord eller fras på maori är tillåtna. Mer information om vilka språk som stöds för Google-annonser finns här och för DV360 här.
 4. Om du inte kan slutföra verifieringsprocessen måste du ta bort allt innehåll som bryter mot policyn för valannonser i Nya Zeeland.

Valannonser i Australien

Denna policy träder i kraft i början av december 2020.

Valannonser i Australien är annonser som innehåller: 

 • ett politiskt parti, en nuvarande vald befattningshavare eller en kandidat till representanthuset eller senaten.

Observera att valannonser inte omfattar annonser för produkter eller tjänster, inklusive marknadsföringspolitiska varor som t-shirts, eller annonser som drivs av nyhetsorganisationer för att främja deras täckning av politiska partier, kandidater eller nuvarande valda befattningshavare. 

Här följer krav som måste uppfyllas av annonsörer som vill visa valannonser i Australien. 

Verifieringskrav för annonsörer som vill visa valannonser i Australien

Tillåtet med begränsningar Valannonser får endast visas i Australien om annonsören har verifierats av Google. Läs mer om hur du ansöker om verifiering.

Felsökningsverktyg
 1. Valannonser för Australien får endast visas i Australien. Kontrollera att dina valannonser för Australien endast visas i Australien och att du har verifierats för att visa valannonser i Australien. Läs mer om verifieringsprocessen.
 2. Redigera annonsen eller kontakta oss för att få den granskad igen. Då skickas annonsen och dess destination in för ny granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om en mer omfattande granskning krävs.
 3. Om du inte kan slutföra verifieringsprocessen måste du ta bort allt innehåll som bryter mot policyn för valannonser.

Valannonser i Taiwan

Denna policy träder i kraft i början av december 2020.

Valannonser i Taiwan är annonser som innehåller något av följande:

 • ett politiskt parti, en nuvarande vald befattningshavare eller en kandidat till val av president, vicepresident eller medlem av den lagstiftande församlingen Yuan eller följande sex kommunala borgmästarkontor: Taipei City, New Taipei City, Taoyuan City, Taichung City, Tainan City och Kaohsiung City.

Valannonser omfattar inte annonser för produkter eller tjänster, inklusive marknadsföringspolitiska varor som t-shirts, eller annonser som drivs av nyhetsorganisationer för att främja deras täckning av politiska partier, kandidater eller nuvarande valda befattningshavare.

Nedan finns krav som måste uppfyllas av alla annonsörer som vill visa valannonser i Taiwan. 

Verifieringskrav för annonsörer som vill visa valannonser i Taiwan

Tillåtet med begränsningar Valannonser får endast visas i Taiwan om annonsören har verifierats av Google. Läs mer om hur du ansöker om verifiering.

Tillåtet med begränsningar Annonsörer måste följa Taiwans lagstiftning om ansvarsfriskrivningar och tysta perioder.

Felsökningsverktyg
 1. Valannonser för Taiwan får bara visas i Taiwan. Kontrollera att dina valannonser för Taiwan endast visas i Taiwan och att du har verifierats för att få visa valannonser i Taiwan. Läs mer om verifieringsprocessen.
 2. Kontakta oss för att få din annons granskad igen, eller redigera annonsen. Då skickas annonsen och dess destination in för ny granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om en mer omfattande granskning krävs.
 3. Om du inte kan slutföra verifieringsprocessen måste du ta bort allt innehåll som bryter mot policyn för valannonser i Taiwan.

 

Valannonser i USA

I USA innehåller räknas annonser med följande innehåll som valannonser:

 • en nuvarande befattningshavare eller kandidat till en vald federal befattning. Exempel på detta är federala befattningar som USA:s president eller vicepresident, ledamot i representanthuset eller ledamot i senaten
 • en nuvarande befattningshavare eller kandidat till en vald delstatlig befattning, till exempel guvernör, statssekreterare eller ledamot i en delstatlig lagstiftande församling
 • ett politiskt parti på federal eller delstatlig nivå
 • en åtgärd, ett initiativ eller ett förslag på omröstning på delstatlig nivå som är giltigt i den aktuella delstaten.

Observera att annonser för produkter eller tjänster, inklusive politiska reklamartiklar som t-shirts, samt annonser som visas av nyhetsorganisationer för att främja deras täckning av federala valkampanjer, kandidater och nuvarande valda federala befattningshavare inte räknas som valannonser.

Här följer krav som måste uppfyllas av annonsörer som vill visa valannonser för federala val i USA.

Verifieringskrav för annonsörer som vill visa valannonser i USA

Tillåtet med begränsningar Valannonser får endast visas i USA om annonsören har verifierats av Google.

Läs om hur du ansöker om verifiering

Felsökningsverktyg
 1. Valannonser för val i USA får endast visas i USA. Kontrollera att dina valannonser för val i USA endast visas i USA och att du är verifierad för att visa valannonser i USA. Läs mer om verifieringsprocessen
 2. Kontakta oss för att få din annons granskad igen, eller redigera annonsen. Då skickas annonsen och dess destination in för ny granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om en mer omfattande granskning krävs.
 3. Om du inte kan slutföra verifieringsprocessen måste du ta bort allt innehåll som bryter mot policyn för valannonser.

Valannonser för delstatsval i USA

Utöver ovanstående krav finns ytterligare begränsningar för delstatsval och lokalval i vissa av USA:s delstater. Se information för varje delstat nedan.

Begränsningar i Kalifornien

Följande krävs av Kaliforniens utskott som enligt Kaliforniens regeringskod § 84504.6 (2018) uttryckligen måste meddela onlineplattformar innan de köper ”öppet redovisade annonser på onlineplattformar” som är relaterade till antingen kandidater till förtroendeposter i Kalifornien eller folkomröstningar i Kalifornien:

Tillåtet med begränsningarUtskott i Kalifornien som vill köpa ”öppet redovisade annonser på onlineplattformar” måste: (1) uttryckligen meddela Google och skicka in ytterligare information om sig själva för vår insynsrapport samt redovisa denna information i annonserna, och (2) verifiera sitt konto.

Skicka in det här formuläret för att slutföra processen för uttryckliga meddelanden. Om du använder Display Video 360-plattformen för annonsering fyller du i det här formuläret för att uppfylla ovanstående krav.

När du har slutfört processen är alla annonser i ditt konto kvalificerade för den öppna redovisning som krävs enligt lag. Eftersom informationen redovisas öppet i annonserna via ikonen Varför visas annonsen kan du inte välja bort att annonserna visar den här ikonen. Mer information om processen och rekommendationer för kontohantering finns i den här guiden med rekommenderade metoder.

Begränsningar i Maryland
Följande är inte tillåtet:
 Annonser relaterade till kandidater och propositioner på valsedlar för delstatsval och lokalval
Begränsningar i New Jersey
Följande är inte tillåtet:
 Annonser relaterade till kandidater och propositioner på valsedlar för delstatsval och lokalval
Begränsningar i New York

Följande är obligatoriska för oberoende utgiftsutskott i delstaten New York innan de köper politiska annonser:  

Tillåtet med begränsningar Oberoende utgiftsutskott som vill köpa annonser med anknytning till röstningsåtgärder och kandidater till delstatsval i New York måste informera Google om att de är oberoende utgiftsutskott och skicka in en kopia av sina registreringsdokument som har lämnats in till New York State Board of Elections. 
 
Fyll i detta formulär för att uppfylla ovanstående krav.  
Fyll i detta formulär för att uppfylla ovanstående krav om du använder plattformen Display & Video 360 för annonsering.
Begränsningar i Nevada
Följande är inte tillåtet:
 Annonser relaterade till kandidater och propositioner på valsedlar för delstatsval och lokalval
Begränsningar i Virginia

Följande krävs av onlineannonsörer i Virginia som enligt Virginia Code Ann. § 24.2-960 måste identifiera sig för en onlineplattform som politisk onlineannonsör och intyga för onlineplattformen att de enligt delstatslag och lokal lagstiftning har rätt att köpa politiska onlineannonser:

Tillåtet med begränsningarPolitiska onlineannonsörer i Virginia som vill köpa politiska onlineannonser måste:  (1) identifiera sig för Google som politiska onlineannonsörer; (2) intygar för Google att de enligt delstatslag och lokal lagstiftning har rätt att köpa politiska onlineannonser; and (3) verifiera sitt konto.

Skicka in detta formulär för att slutföra processen för självidentifiering och självcertifiering.

Begränsningar i Washington
Följande är inte tillåtet:
 annonser relaterade till kandidater och propositioner på valsedlar för delstatsval och lokalval
Om du vill rapportera eller begära mer information om en annons som bryter mot denna policy kan du fylla i formuläret för begäran om information om valannonser för Washington.
Begränsningar i Seattle

Följande är inte tillåtet:

 annonser som direkt eller indirekt begär röster eller ekonomiskt eller annat stöd i valkampanjer eller som förmedlar ett budskap relaterat till politiska frågor av lokal betydelse, inräknat lagstiftning eller valda representanters ståndpunkt i frågor gällande lagstiftning

Politiska annonser i Singapore

I Singapore är följande inte tillåtet på Googles plattformar:

Annonser som påverkar eller försöker påverka
 • resultatet i presidentval, allmänna val av parlamentsledamöter, delval av parlamentsledamöter eller folkomröstningar
 • den allmänna opinionen i frågor som i Singapore är av allmänintresse eller omtvistade i den offentliga debatten, bland annat frågor om etnisk härkomst eller religion
 • lagstiftningsprocessen eller resultatet av denna i Singapore
Annonser som främjar ett politiskt parti eller en annan grupp personer som är organiserade i Singapore för politiska syften

Valannonser i Sydkorea

I Sydkorea är följande inte tillåtet på Googles plattformar:

Annonser med politiska kandidater eller partier som ställer upp för val i Sydkorea.

Valannonser i Kanada

I Kanada är följande inte tillåtet på Googles plattformar under en valperiod som regleras av Canada Elections Act:

 annonser som gäller ett federalt politisk parti, en ledare för ett federalt politisk parti eller en nuvarande ledamot eller kandidat till en plats i det kanadensiska parlamentet (inklusive personer som ställer upp för nominering)

Obs! Denna policy gäller inte annonser från nyhetsorganisationer för att främja deras nyhetsbevakning av valet.

Annonser om politiska frågor i Kanada

I Kanada är följande inte tillåtet på Googles plattformar under en valperiod som regleras av Canada Elections Act:

annonser som gäller politiska frågor som förknippas med ett federalt politiskt parti, eller en nuvarande ledamot i eller kandidat till en plats i det kanadensiska parlamentet

Obs! Denna policy gäller inte annonser från nyhetsorganisationer för att främja deras nyhetsbevakning av valet.

Krav på redogörelse för valannonsering 

För länder som omfattas av Googles policyer för valannonser kräver vi att alla valannonser visar en upplysning om vem som har finansierat annonsen. För de flesta annonsformat genererar Google automatiskt upplysningen ”Finansierad av” baserat på den information som lämnades under verifieringsprocessen. 

Tillåtet med begränsningar För följande annonsformat och funktioner tillgängliga i Google ansvarar annonsören för att inkludera en Finansierad av-upplysning direkt i annonsen, med namnet på den organisation eller enskilda person som betalar för annonsen. Upplysningen måste alltid vara synlig i annonsen.

Observera att denna information inte ersätter andra upplysningar som du kan behöva inkludera i din annons enligt lag.

Läs mer om hur du åtgärdar en annons som inte blivit godkänd

 

Hjälp

Kontakta supportteamet på Google Ads om du har frågor om våra policyer.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?