Finansiella produkter och tjänster

Vi vill att användarna ska ha den information som krävs för att kunna fatta välgrundade finansiella beslut. Våra policyer är utformade för att ge användarna information som hjälper dem att jämföra kostnaderna kopplade till finansiella produkter och tjänster och skydda användarna från skadliga eller bedrägliga metoder. I denna policy definierar vi finansiella produkter och tjänster som produkter eller tjänster kopplade till hantering eller investering av pengar och kryptovalutor, inklusive personlig rådgivning.

När du marknadsför finansiella produkter och tjänster måste du följa lokala föreskrifter i alla länder och regioner som dina annonser är inriktade på – till exempel inkludera specifika yppanden som krävs enligt lokal lagstiftning. Mer information finns i vår begränsade lista över landsspecifika krav.

Nedan hittar du policykrav för finansiella tjänster, privatlån och vissa begränsade finansiella produkter. Onlineannonseringen och lagarna kring den utvecklas hela tiden. Vi uppdaterar därför kontinuerligt denna policy med fler produktspecifika riktlinjer. Läs om vad som händer om du bryter mot våra policyer.

Redovisning av finansiella produkter och tjänster

Finansiella produkter och tjänster kan vara väldigt komplexa och ibland svåra att förstå. Redovisningar ökar transparensen och ger konsumenterna värdefull information som hjälper dem att fatta välinformerade beslut. Din annons kan bli underkänd på grund av att

du inte tillhandahåller giltiga kontaktuppgifter till en fysisk plats för företaget som marknadsförs

du inte uppger kostnader och avgifter

Obs! Sådana uppgivanden får inte läggas upp som överrullningstext eller göras tillgängliga via en annan länk eller flik. De måste tydligt synas direkt utan att användaren behöver klicka på eller hålla muspekaren över något.

du inte infogar länkar till ackreditering eller rekommendationer från tredje part när det finns en påstådd eller underförstådd anknytning, i synnerhet när den främjar webbplatsens goda rykte.

Exempel: Intyg på anknytning till en myndighet, omdömen från tredje part.

Privatlån

I denna policy definierar vi privatlån som ett engångslån från en privatperson, en organisation eller ett rättssubjekt till en enskild konsument där syftet inte är finansiering av ett köp av en anläggningstillgång eller utbildning. Konsumenter av privatlån behöver information om kvalitet, egenskaper, avgifter, risker och förmåner med låneprodukter för att kunna fatta välinformerade beslut om de ska ta ett lån eller inte.

Exempel: lönedagslån, lån med bil som säkerhet, pantbanker

Ingår inte: hypotekslån, billån, studielån, revolverande krediter (som kreditkort, personliga krediter)

Alla som marknadsför privatlån måste tydligt yppa ytterligare information på målsidan eller i appen. Detta ökar transparensen och ger konsumenterna värdefull information som hjälper dem att fatta välinformerade beslut. Din annons kan bli underkänd på grund av att

du inte uppger vad som är den kortaste och längsta återbetalningsperioden

du underlåter att ange den maximala räntan, som i allmänhet omfattar ränta plus avgifter och andra kostnader under ett år, eller liknande annan ränta som beräknas i enlighet med gällande lagstiftning

du inte ger ett typexempel på den totala kostnaden för lånet, inklusive alla aktuella avgifter.

 

Vi vill skydda våra användare från bedrägliga eller skadliga finansiella produkter. Vi tillåter inte marknadsföring av

privatlån som måste betalas tillbaka helt inom 60 dagar från det datum då lånet beviljades (vi kallar dessa kortsiktiga privatlån). Denna policy gäller annonsörer som erbjuder lån direkt, de som genererar potentiella kunder och de som kopplar samman konsumenter och utomstående långivare.

Privata högräntelån

Vi vill skydda våra användare från bedrägliga eller skadliga finansiella produkter, som privatlån med extremt höga kostnader. I vissa fall har vi landsspecifika begränsningar som reflekterar lokala marknadsförhållanden.

USA
Produkt Tillåtet?
Privatlån med en effektiv ränta på 36 % eller högre

Inte tillåtet

I USA tillåter vi inte annonser för privatlån om den effektiva räntan är 36 % eller högre. Annonsörer för privatlån i USA måste visa den högsta effektiva räntan som har räknats ut i enlighet med lagen Truth in Lending Act (TILA).

Denna policy gäller annonsörer som lånar ut direkt, de som genererar potentiella kunder och de som kopplar samman konsumenter och utomstående långivare.

Tips

TILA-reglerna finns på 12 CFR del 1026. En beskrivning av vilka kostnader som ingår och utesluts ur beräkningen av finansieringskostnaderna finns i Avsnitt 1026.4. Beräkningen av den effektiva räntan för stående lånekredit finns i Avsnitt 1026.14. Beräkningen av den effektiva räntan för tidsbegränsad lånekredit finns i Avsnitt 1026.22.

Ändring av lånevillkor

Vi vill att konsumenterna ska kunna fatta välinformerade beslut om hypotekslån och utmätning av egendomar. I syfte att skydda konsumenterna från bedrägliga och skadliga metoder kan annonser för webbplatser eller appar kopplade till hypotekslån eller utmätning underkännas på grund av att

de garanterar ändring av lånevillkor eller förhindrande av utmätning

de fördebiterar en avgift om inte tjänsten tillhandahålls av en advokatbyrå

de ber användarna att överföra eller avsäga sig rätten till egendom eller erbjuder sig att köpa en bostad till ett lägre pris än marknadspriset

de uppmanar användarna att kringgå långivaren och göra betalningar direkt till företaget eller annan tredje part

de uppmuntrar användarna att inte kontakta långivare, advokat, kreditrådgivare eller mäklare.

Binära optioner

På grund av den betydande risken för ekonomisk förlust vid handel med binära optioner är följande inte tillåtet:
 
 Annonser för binära optioner eller liknande finansiella produkter
 
Exempel: annonser för digitala optioner, binära optioner, digital 100, fixed return options (FRO), allt-eller-inget-optioner

Komplexa spekulativa finansiella produkter 

På grund av komplexiteten och riskerna i samband med finansiell handel tillåter vi annonsering av följande typer av finansiella produkter endast under begränsade omständigheter.

Det är tillåtet att annonsera om följande komplexa, spekulativa finansiella produkter endast om annonsören är licensierad eller en samlare, om produkterna och annonserna följer lokala lagar och branschstandarder och om kontot är certifierat av Google. 

Contracts for Difference (CFD), ekonomisk vadslagning (spreadbetting), rolling spot forex och relaterade former av spekulativa produkter

Om du uppfyller kraven kan du ansöka om certifiering. Om du vill annonsera i fler än ett land behöver du skicka in en ansökan för varje land eller grupp länder.   Godkända länder

Annonser om komplexa, spekulativa finansiella produkter är tillåtna i följande länder:

Australien
Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Förenade arabemiraten Grekland Hongkong Island Irland Italien Kanada Kroatien
Japan
Lettland Litauen Luxemburg Malta Nederländerna Norge Nya Zeeland Polen Portugal Rumänien Ryssland Singapore
Schweiz
Slovakien Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Sydafrika Taiwan Tjeckien Turkiet Tyskland Ungern USA Österrike

 

Följande är inte tillåtet:

 Annonser som är inriktade mot minderåriga eller länder som inte är godkända
 

 Annonsdestinationer som tillhandahåller signaler inom handel av komplexa, spekulativa finansiella produkter

Exempel: handelssignaler, tips eller information om spekulativ handel, affiliate-webbplatser med relaterat innehåll eller mäklarrecensioner

Kreditvärdighetstjänster

Vi vill att konsumenter ska kunna fatta välinformerade beslut om de tjänster som erbjuds för att hjälpa dem att åtgärda en dålig kreditvärdighet. För att skydda användare från skadliga metoder är följande inte tillåtet:

 Annonser för kreditvärdighetstjänster

Den här policyn gäller annonsörer som erbjuder kreditvärdighetstjänster direkt, annonsörer som genererar potentiella kunder och annonsörer som sammanför konsumenter med externa kreditvärdighetstjänster.

Skuldrådgivningstjänster

Vi vill att konsumenterna ska kunna fatta välgrundade beslut om tjänster med anknytning till skuldsanering. För att skydda användarna mot vilseledande och skadliga metoder tillåter vi endast annonser om följande skuldsanseringstjänster i utvalda länder, och endast om (1) tjänsterna och annonserna följer lokala lagar och branschstandarder och (2) kontot har certifierats av Google:

annonser om skuldsaneringstjänster som erbjuder att förhandla med borgenären om en sänkt engångsbetalning som betraktas som full betalning
annonser om skuldsaneringstjänster som erbjuder att förhandla med borgenären om sänkta regelbundna betalningar, räntor och/eller avgifter.

Denna policy gäller annonsörer som erbjuder dessa skuldsanseringstjänster direkt, vid generering av potentiella kunder och sådana som kopplar kunder till externa skuldsanseringstjänster.

Om du uppfyller kraven kan du ansöka om certifiering. Om du vill annonsera i fler än ett land behöver du skicka in en ansökan för varje land.

Godkända länder
Australien
Japan Spanien Storbritannien Sydafrika Sydkorea USA

Kryptovalutor

På grund av den komplicerade och föränderliga naturen av regler gällande kryptovalutor och relaterade produkter och tjänster tillåter vi endast marknadsföring av dessa under begränsade omständigheter.
 
Följande är tillåtet:
 
Produkter och tjänster kopplade till grävning efter kryptovalutor, så länge uttryckligt samtycke från användaren inhämtas innan en sådan användning av databehandlingsresurser aktiveras eller på annat sätt underlättas.
 
Exempel: maskinvaruprodukter som har utvecklats för grävning efter kryptovalutor, tjänster för molnbaserad grävning efter kryptovalutor, guider till grävning efter kryptovalutor
 
Det är endast tillåtet att marknadsföra följande produkter och tjänster för kryptovalutor om annonsören är licensierad, om produkterna och annonserna följer lokala lagar och branschstandarder och om kontot är certifierat av Google.
 

Kryptovalutaväxlingar

Om du uppfyller kraven kan du ansöka om certifiering. Om du vill annonsera i fler än ett land behöver du skicka in en ansökan för varje land.

Godkända länder

Annonser för kryptovalutaväxlingar är tillåtna i följande länder:

Japan
USA


Följande är inte tillåtet:

 Annonser för initial coin offerings (ICO), försäljning av token för kryptovalutor eller annan marknadsföring av köp, försäljning eller handel med kryptovalutor eller relaterade produkter (förutom då det uttryckligen är tillåtet enligt ovan)
 
Exempel: annonser för försäljning av ICO, annonser som marknadsför köp eller försäljning av specifika kryptovalutor, plånböcker för kryptovalutor
 

 Annonsdestinationer som sammanställer eller jämför utgivare av kryptovalutor eller relaterade produkter

Exempel: handelssignaler och handels- och investeringsrådgivning för kryptovalutor; webbplatser som sammanställer eller jämför och som innehåller relaterat innehåll eller mäklarrecensioner

Läs om hur du åtgärdar en avvisad annons eller ett avvisat tillägg.

 

Hjälp

Kontakta supportteamet på Google Ads om du har frågor om våra policyer.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?