Politiskt innehåll

För att underlätta för våra användare tillhandahåller Google översatta versioner av vårt hjälpcenter. Sådana versioner är dock inte avsedda att förändra innehållet i våra policyer. Den engelskspråkiga versionen är den officiella version vi använder för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Display & Video 360-användare måste följa denna Google Ads-policy. Fler begränsningar finns i hjälpcentret för Display & Video 360.

Vi stöder ansvarsfull politisk annonsering och förväntar oss att alla politiska annonser och mål uppfyller lokala juridiska krav. Detta omfattar kampanj- och vallagar samt påförda ”tystnadsperioder” för samtliga geografiska målområden.

Google har olika krav för politiska annonser och valannonser baserat på region.

I vissa regioner får valannonser bara visas om annonsören har verifierats av Google.I dessa regioner omfattas valannonser av upplysningskrav och inriktningsbegränsningar. Du hittar mer information nedan.Google Ad Grants-konton får inte visa valannonser eller ansöka om verifiering av valannonser i dessa regioner.Kontrollera informationen för tillämplig verifierings- och begränsningsinformation under den regionala rubriken.

I andra områden finns begränsningar för politiska annonser.Nedan finns en lista över dessa regioner och vad som är förbjudet.Det kan finnas ytterligare förbud eller krav som anges i den policyn om lokala rättsliga krav.

Om regionen din annons är inriktad på inte finns med på listan här eller i de lokala rättsliga kraven för en viss region, kan politiska annonser visas så länge de följer alla andra Google Ads-policyer och lokala lagar och regler.

Bristande efterlevnad av vår policy för politiskt innehåll kan resultera i att information om ditt konto och dina politiska annonser görs tillgänglig offentligt eller för relevanta myndigheter och tillsynsmyndigheter.

Valannonser

I dessa regioner får valannonser endast visas om annonsören har verifierats av Google. Nedan finns information om hur vi definierar valannonser i varje region och vilka krav som gäller för annonsörer.

Läs om hur du ansöker om verifiering.
Valannonser i Australien

Valannonser i Australien är annonser som innehåller

 • ett politiskt parti, en nuvarande vald befattningshavare eller en kandidat till representanthuset eller senaten.

Observera att valannonser inte omfattar annonser för produkter eller tjänster, inklusive politiska marknadsföringsvaror som T-tröjor, eller annonser som drivs av nyhetsorganisationer för att främja deras täckning av politiska partier, kandidater eller nuvarande valda befattningshavare.

Här följer krav som måste uppfyllas av annonsörer som vill visa valannonser i Australien.

Verifieringskrav för annonsörer som vill visa valannonser i Australien

Tillåtet med begränsningar Valannonser får endast visas i Australien om annonsören har verifierats av Google. Läs om hur du ansöker om verifiering.

Felsökningsverktyg
 1. Valannonser för Australien får endast visas i Australien. Kontrollera att dina valannonser för Australien endast visas i Australien och att du har verifierats för att visa valannonser i Australien. Läs mer om verifieringsprocessen.
 2. Redigera annonsen eller kontakta oss för att begära en ny granskning av annonsen. Då skickas annonsen och dess destination in för ny granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om en mer omfattande granskning krävs.
 3. Om du inte kan slutföra verifieringsprocessen måste du ta bort allt innehåll som bryter mot policyn för valannonser.
Valannonser i Brasilien

Valannonser i Brasilien är annonser som innehåller något av följande:

 • ett politiskt parti, en nuvarande vald befattningshavare eller kandidat till val av president, vicepresident eller ledamot av senaten eller deputeradekammaren.

Observera att valannonser inte omfattar annonser för produkter eller tjänster, inklusive politiska marknadsföringsvaror som T-tröjor, eller annonser som drivs av nyhetsorganisationer för att främja deras täckning av politiska partier, kandidater eller nuvarande valda befattningshavare.

Här följer krav som måste uppfyllas av annonsörer som vill visa valannonser i Brasilien.

Verifieringskrav för annonsörer som vill visa valannonser i Brasilien

Tillåtet med begränsningar Valannonser får endast visas i Brasilien om annonsören har verifierats av Google. Läs mer om hur du ansöker om verifiering.

Felsökningsverktyg
 1. Valannonser för Brasilien får endast visas i Brasilien. Kontrollera att dina valannonser för Brasilien endast visas i Brasilien och att du har verifierats för att få visa valannonser i Brasilien. Läs mer om verifieringsprocessen.
 2. Redigera annonsen eller kontakta oss för att begära ny granskning av annonsen. Då skickas annonsen och dess destination in för ny granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om en mer omfattande granskning krävs.
 3. Om du inte kan slutföra verifieringsprocessen måste du ta bort allt innehåll som bryter mot policyn för valannonser.
Valannonser i EU

I EU räknas annonser med följande innehåll som valannonser:

 • Ett politiskt parti, en nuvarande vald befattningshavare eller en kandidat till EU-parlamentet.
 • Ett politisk parti, en nuvarande befattningshavare eller en kandidat till en vald nationell församling i en EU-medlemsstat. Exempel är medlemmar i ett nationellt parlament och presidenter som väljs vid direkta val.
 • En folkomröstningsfråga för omröstning, en kampanjgrupp för folkomröstning eller en uppmaning om att rösta i en nationell folkomröstning eller en statlig eller provinsiell folkomröstning om suveränitet.

Observera att valannonser inte omfattar annonser för produkter eller tjänster, inklusive marknadsföringspolitiska varor som t-shirts, eller annonser som drivs av nyhetsorganisationer för att främja deras täckning av folkomröstningar, politiska partier, kandidater eller nuvarande valda befattningshavare.

Här följer krav som måste uppfyllas av annonsörer som vill visa valannonser i EU.


Verifieringskrav för annonsörer som vill visa valannonser i EU

Tillåtet med begränsningarValannonser får endast visas i EU om annonsören har verifierats av Google.

Läs om hur du ansöker om verifiering.

Felsökningsverktyg
 1. EU-valannonser får endast visas i EU. Kontrollera att dina EU-valannonser bara visas i EU och att du har verifierats för att visa valannonser i EU. Läs mer om verifieringsprocessen

 2. Redigera annonsen eller kontakta oss för att begära en ny granskning av annonsen. Då skickas annonsen och dess destination in för ny granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om en mer omfattande granskning krävs.

 3. Om du inte kan slutföra verifieringsprocessen måste du ta bort allt innehåll som bryter mot policyn för valannonser.

Valannonser i Indien

I Indien räknas annonser som innehåller ett politiskt parti, en politisk kandidat eller en nuvarande ledamot i Lok Sabha eller Vidhan Sabha samt annonser som drivs av ett politiskt parti, en politisk kandidat eller en nuvarande ledamot i Lok Sabha eller Vidhan Sabha som valannonser.

Observera att valannonser inte inkluderar annonser som drivs av icke-politiska enheter som marknadsför politiska varor som t-shirts, eller annonser som drivs av nyhetsorganisationer för att främja deras täckning av politiska partier, valkampanjer för Lok Sabha eller Vidhan Sabha, kandidater eller nuvarande Lok Sabha- eller Vidhan Sabha-medlemmar.

Här följer krav som måste uppfyllas av annonsörer som vill visa valannonser i Indien.

Verifieringskrav för annonsörer som vill visa valannonser i Indien
Tillåtet med begränsningarValannonser får endast visas i Indien om annonsören har verifierats av Google. Annonsörer som inte redan har verifierats måste starta verifieringsprocessen innan de visar valannonser i Indien.
Krav på förhandscertifikat för valannonser i Indien

Tillåtet med begränsningarAnnonsörer som vill visa valannonser i Indien måste för varje annons lämna in ett giltigt förhandscertifikat utfärdat av Election Commission of India (ECI) eller ett organ auktoriserat av ECI.

Obs! Innan förhandscertifikat skickas in för varje annons måste annonsören verifieras av Google.
 

Om du redan har verifierats av Google kan du skicka in förhandscertifikat för dina valannonser här

Fyll i detta formulär för att uppfylla ovanstående krav om du använder plattformen Display & Video 360 för annonsering.
Felsökningsverktyg
 1. Valannonser för indiska val får endast visas i Indien. Kontrollera att dina valannonser för indiska val endast visas i Indien. Kontrollera också att du har verifierats av Google och att du har skickat in ett förhandscertifikat för varje valannons som du vill visa. Läs mer om verifieringsprocessen.

 2. Kontakta oss för att få din annons granskad igen. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om en mer omfattande granskning krävs.

 3. Om du inte kan slutföra verifieringsprocessen eller inte har ett förhandscertifikat måste du ta bort allt innehåll som bryter mot policyn för valannonser.

Valannonser i Israel

Med valannonser i Israel avses annonser som gäller eller visas av

 • ett politiskt parti, en nuvarande vald befattningshavare eller enskild kandidat till Knesset
 • en kandidatlista bestående av ett eller flera politiska partier som ställer upp för val till Knesset.

Valannonser omfattar inte annonser för produkter eller tjänster, inklusive politiska profilprodukter som t-shirts, eller annonser som drivs av nyhetsorganisationer för att främja deras täckning av politiska partier, kandidater, listor som består av flera politiska partier eller nuvarande valda befattningshavare. 

Här följer krav som måste uppfyllas av annonsörer som vill visa valannonser i Israel. 

Verifieringskrav för annonsörer som vill visa valannonser i Israel

Tillåtet med begränsningar Valannonser får endast visas i Israel om annonsören har verifierats av Google.

Tillåtet med begränsningar Vid verifieringen måste varje annonsör uppge om han eller hon är kandidat, nuvarande vald befattningshavare, politiskt parti eller en lista över kandidater som består av ett eller flera politiska partier för Knesset. För dessa annonsörer betraktas alla annonser som visas i det verifierade kontot som valannonser.

Läs om hur du ansöker om verifiering

Tillåtet med begränsningar  Annonsörer måste ta med ansvarsfriskrivningar i sina annonser i enlighet med israelisk lag.

Felsökningsverktyg
 1. Valannonser för Israel får bara visas i Israel. Kontrollera att dina valannonser för Israel endast visas i Israel och att du har verifierats för att få visa valannonser i Israel. Läs mer om verifieringsprocessen.
 2. Redigera annonsen eller kontakta oss för att begära en ny granskning av annonsen. Då skickas annonsen och dess destination in för ny granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om en mer omfattande granskning krävs.
 3. Om du inte kan slutföra verifieringsprocessen måste du ta bort allt innehåll som bryter mot policyn för valannonser i Israel.
Valannonser i Nya Zeeland

Valannonser i Nya Zeeland är annonser som innehåller något av följande:

 • Ett politiskt parti, en nuvarande vald befattningshavare eller kandidat till Nya Zeelands parlament eller 
 • En folkomröstningsfråga för omröstning, en förespråkare av folkomröstningsalternativ eller en uppmaning om att rösta när en nationell folkomröstning officiellt har deklarerats genom en lag eller ett domstolsbeslut. 

Valannonser omfattar inte annonser för produkter eller tjänster, inklusive marknadsföringspolitiska varor som T-tröjor, eller annonser som drivs av nyhetsorganisationer för att främja deras täckning av politiska partier, kandidater eller nuvarande valda befattningshavare.

Valannonser i Nya Zeeland får endast visas om annonsören har verifierats av Google. Läs om hur du ansöker om verifiering.
 
Verifieringskrav för annonsörer som vill visa valannonser i Nya Zeeland

Tillåtet med begränsningar Valannonser i Nya Zeeland får endast visas om annonsören har verifierats av Google.

Läs om hur du ansöker om verifiering
 

Tillåtet med begränsningar Annonsörer måste följa Nya Zeelands lagstiftning och tillämpliga riktlinjer för valkampanjer när det gäller ansvarsfriskrivningar, inklusive att ha ett tydligt meddelande från annonsören i sina annonser där detta krävs. Om det krävs enligt lag måste annonsörer få tillstånd från ett politiskt parti eller en kandidat innan de köper annonser.

Tillåtet med begränsningar Annonsörer måste följa Nya Zeelands lag om tystnadsperioder.

Felsökningsverktyg
 1. Valannonser för Nya Zeeland får endast visas i Nya Zeeland. Kontrollera att dina valannonserna för Nya Zeeland endast visas i Nya Zeeland och att du har verifierats för att få visa valannonser i Nya Zeeland. Läs mer om verifieringsprocessen.
 2. Redigera annonsen eller kontakta oss för att begära en ny granskning av annonsen. Då skickas annonsen och dess destination in för ny granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om en mer omfattande granskning krävs.
 3. Bekräfta att du inte försöker visa annonser på maori. Maori stöds tyvärr inte för närvarande i Ads eller DV360 och därför kan annonser på maori inte visas. Valannonser i Nya Zeeland som är på ett språk som stöds men innehåller ett vanligt förekommande ord eller fras på maori är tillåtna. Mer information om vilka språk som stöds för Google-annonser finns här och för DV360 här.
 4. Om du inte kan slutföra verifieringsprocessen måste du ta bort allt innehåll som bryter mot policyn för valannonser i Nya Zeeland.
Valannonser i Taiwan

Valannonser i Taiwan är annonser som innehåller något av följande:

 • ett politiskt parti, en nuvarande vald befattningshavare eller en kandidat till val av president, vicepresident eller medlem av den lagstiftande församlingen Yuan eller följande sex kommunala borgmästarkontor: Taipei City, New Taipei City, Taoyuan City, Taichung City, Tainan City och Kaohsiung City.

Valannonser omfattar inte annonser för produkter eller tjänster, inklusive marknadsföringspolitiska varor som t-shirts, eller annonser som drivs av nyhetsorganisationer för att främja deras täckning av politiska partier, kandidater eller nuvarande valda befattningshavare.

Nedan finns krav som måste uppfyllas av alla annonsörer som vill visa valannonser i Taiwan. 

Verifieringskrav för annonsörer som vill visa valannonser i Taiwan

Tillåtet med begränsningar Valannonser får endast visas i Taiwan om annonsören har verifierats av Google. Läs om hur du ansöker om verifiering.

Tillåtet med begränsningar Annonsörer måste följa Taiwans lagstiftning om ansvarsfriskrivningar och tysta perioder.

Felsökningsverktyg
 1. Valannonser för Taiwan får bara visas i Taiwan. Kontrollera att dina valannonser för Taiwan endast visas i Taiwan och att du har verifierats för att få visa valannonser i Taiwan. Läs mer om verifieringsprocessen.
 2. Redigera annonsen eller kontakta oss för att begära en ny granskning av annonsen. Då skickas annonsen och dess destination in för ny granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om en mer omfattande granskning krävs.
 3. Om du inte kan slutföra verifieringsprocessen måste du ta bort allt innehåll som bryter mot policyn för valannonser i Taiwan.
Valannonser i Förenade kungariket

I Förenade kungariket avser valannonser annonser som innehåller

 • ett politiskt parti, en nuvarande vald befattningshavare eller en kandidat till det brittiska parlamentet
 • en folkomröstningsfråga för omröstning, en kampanjgrupp för en folkomröstning eller uppmaning om att rösta i en nationell folkomröstning eller en regional folkomröstning om suveränitet.

Observera att valannonser inte omfattar annonser för produkter eller tjänster, inklusive marknadsföringspolitiska varor som t-shirts, eller annonser som drivs av nyhetsorganisationer för att främja deras täckning av folkomröstningar, politiska partier, kandidater eller nuvarande valda befattningshavare.

Här följer krav som måste uppfyllas av annonsörer som vill visa valannonser i Förenade kungariket.

Verifieringskrav för annonsörer som vill visa valannonser i Förenade kungariket

Tillåtet med begränsningar Valannonser i Förenade kungariket får endast visas om annonsören har verifierats av Google.

Läs om hur du ansöker om verifiering

Felsökningsverktyg
 1. Valannonser för Förenade kungariket får endast visas i Förenade kungariket. Kontrollera att dina valannonser för Förenade kungariket endast visas i Förenade kungariket och att du har verifierats för att få visa valannonser i Förenade kungariket. Läs mer om verifieringsprocessen.
 2. Redigera annonsen eller kontakta oss för att begära en ny granskning av annonsen. Då skickas annonsen och dess destination in för ny granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om en mer omfattande granskning krävs.
 3. Om du inte kan slutföra verifieringsprocessen måste du ta bort allt innehåll som bryter mot policyn för valannonser.
Valannonser i USA

I USA innehåller räknas annonser med följande innehåll som valannonser:

 • en nuvarande befattningshavare eller kandidat till en vald federal befattning. Exempel på detta är federala befattningar som USA:s president eller vicepresident, ledamot i representanthuset eller ledamot i senaten
 • en nuvarande befattningshavare eller kandidat till en vald delstatlig befattning, till exempel guvernör, statssekreterare eller ledamot i en delstatlig lagstiftande församling
 • ett politiskt parti på federal eller delstatlig nivå
 • en åtgärd, ett initiativ eller ett förslag på omröstning på delstatlig nivå som är giltigt i den aktuella delstaten.

Observera att valannonser inte omfattar annonser för produkter eller tjänster, inklusive politiska marknadsföringsvaror som T-tröjor, eller annonser som drivs av nyhetsorganisationer för att främja deras täckning av valkampanjer på federal eller delstatlig nivå, politiska partier, kandidater eller nuvarande valda befattningshavare eller röstningsåtgärder, initiativ eller propositioner.

Här följer krav som måste uppfyllas av annonsörer som vill visa valannonser för federala eller delstatliga val i USA.

Verifieringskrav för annonsörer som vill visa valannonser i USA

Tillåtet med begränsningar Valannonser får endast visas i USA om annonsören har verifierats av Google.

Läs om hur du ansöker om verifiering

Felsökningsverktyg
 1. Valannonser för val i USA får endast visas i USA. Kontrollera att dina valannonser för val i USA endast visas i USA och att du är verifierad för att visa valannonser i USA. Läs mer om verifieringsprocessen
 2. Kontakta oss för att få din annons granskad igen, eller redigera annonsen. Då skickas annonsen och dess destination in för ny granskning. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag, men det kan ta längre tid om en mer omfattande granskning krävs.
 3. Om du inte kan slutföra verifieringsprocessen måste du ta bort allt innehåll som bryter mot policyn för valannonser.
Valannonser för delstatsval och lokalval i USA

Utöver ovanstående krav finns ytterligare begränsningar för delstatsval och lokalval i vissa av USA:s delstater. Se information för varje delstat nedan.

Begränsningar i Kalifornien

Följande krävs av Kaliforniens utskott som enligt Kaliforniens regeringskod § 84504.6 (2018) uttryckligen måste meddela onlineplattformar innan de köper ”öppet redovisade annonser på onlineplattformar” som är relaterade till antingen kandidater till förtroendeposter i Kalifornien eller folkomröstningar i Kalifornien:

Tillåtet med begränsningarUtskott i Kalifornien som vill köpa ”öppet redovisade annonser på onlineplattformar” måste: (1) uttryckligen meddela Google och skicka in ytterligare information om sig själva för vår insynsrapport samt redovisa denna information i annonserna, och (2) verifiera sitt konto.

Skicka in det här formuläret för att slutföra processen för uttryckliga meddelanden. Om du använder Display Video 360-plattformen för annonsering fyller du i det här formuläret för att uppfylla ovanstående krav.

När du har slutfört processen är alla annonser i ditt konto kvalificerade för den öppna redovisning som krävs enligt lag. Eftersom informationen redovisas öppet i annonserna via ikonen Varför visas annonsen kan du inte välja bort att annonserna visar den här ikonen. Mer information om processen och rekommendationer för kontohantering finns i den här guiden med rekommenderade metoder.

Begränsningar i Maryland
Följande är inte tillåtet:
 annonser relaterade till kandidater och propositioner på valsedlar för delstatsval och lokalval
Begränsningar i New Jersey
Följande är inte tillåtet:
 Annonser relaterade till kandidater och propositioner på valsedlar för lokalval
Följande krävs av tillämpliga annonsörer i New Jersey på listan nedan innan de köper annonser:

Tillåtet med begränsningarI enlighet med N.J. Stat. § 19:44A-22.3(d) måste följande annonsörer, före köp av annonser, skicka in en kopia av det dokument som krävs för att de ska kunna registreras hos Election Law Enforcement Commission:

en kandidatkommitté, kommitté för flera kandidater, politisk kommitté, oberoende finansieringskommitté, partikommitté eller lagstiftande kommitté, eller annan grupp än sådan kommitté, eller en person som finansierar, ådrar sig kostnader eller auktoriserar kostnader i syfte att finansiera kommunikation enligt beskrivningen i N.J. Stat. § 19:44A-22.3(a) och (b).

Detta steg måste utföras innan några annonser kan visas.

Fyll i detta formulär för att uppfylla ovanstående krav.

Begränsningar i New York

Följande är obligatoriska för oberoende utgiftsutskott i delstaten New York innan de köper politiska annonser:

Tillåtet med begränsningar Oberoende utgiftsutskott som vill köpa annonser med anknytning till röstningsåtgärder och kandidater till delstatsval i New York måste informera Google om att de är oberoende utgiftsutskott och skicka in en kopia av sina registreringsdokument som har lämnats in till New York State Board of Elections. 
 
Fyll i detta formulär för att uppfylla ovanstående krav.  
Fyll i detta formulär för att uppfylla ovanstående krav om du använder plattformen Display & Video 360 för annonsering.
Begränsningar i Nevada
Följande är inte tillåtet:
 Annonser relaterade till kandidater och propositioner på valsedlar för lokalval
Begränsningar i Virginia

Följande krävs av onlineannonsörer i Virginia som enligt Virginia Code Ann. § 24.2-960 måste identifiera sig för en onlineplattform som politisk onlineannonsör och intyga för onlineplattformen att de enligt delstatslag och lokal lagstiftning har rätt att köpa politiska onlineannonser:

Tillåtet med begränsningarPolitiska onlineannonsörer i Virginia som vill köpa politiska onlineannonser måste  (1) identifiera sig för Google som politiska onlineannonsörer; (2) intyga för Google att de enligt delstatslag och lokal lagstiftning har rätt att köpa politiska onlineannonser och (3) verifiera sitt konto.

Skicka in detta formulär för att slutföra processen för självidentifiering och självcertifiering.

Begränsningar i Washington
Följande är inte tillåtet:
 annonser relaterade till kandidater och propositioner på valsedlar för delstatsval och lokalval
Om du vill rapportera eller begära mer information om en annons som bryter mot denna policy kan du fylla i formuläret för begäran om information om valannonser för Washington.
Begränsningar i Seattle

Följande är inte tillåtet:

 annonser som direkt eller indirekt begär röster eller ekonomiskt eller annat stöd i valkampanjer eller som förmedlar ett budskap relaterat till politiska frågor av lokal betydelse, inräknat lagstiftning eller valda representanters ståndpunkt i frågor gällande lagstiftning.

Begränsad inriktning för valannonser

Endast följande kriterier får användas för inriktning av valannonser i regioner där verifiering av valannonser krävs:

Green checkmark, allowed geografisk plats (utom radie runt en plats)

Green checkmark, allowed ålder, kön

Green checkmark, allowed alternativ för innehållsinriktning, som annonsplaceringar, ämnen, sökord mot webbplatser, appar, sidor och videor

Inga andra typer av inriktning får användas i valannonser.

Krav på redogörelse för valannonsering

I regioner där verifiering av valannonser krävs måste alla valannonser innehålla en upplysning om vem som har betalat för annonsen. För de flesta annonsformat genererar Google automatiskt upplysningen ”Finansierad av” baserat på den information som lämnades under verifieringsprocessen. Observera att denna information inte ersätter andra upplysningar som du kan behöva inkludera i din annons enligt lag.

Tillåtet med begränsningar För följande annonsformat och funktioner som är tillgängliga i Google ansvarar annonsören för att inkludera en Finansierad av-upplysning direkt i annonsen, med namnet på den organisation eller enskilda person som betalar för annonsen. Upplysningen måste alltid vara synlig i annonsen.

Observera att denna information inte ersätter andra upplysningar som du kan behöva inkludera i din annons enligt lag.

Regionala begränsningar

I dessa regioner finns begränsningar för politiska annonser. Nedan finns en lista över dessa regioner och vad som är förbjudet i varje region.Det kan finnas ytterligare förbud eller krav som anges i den policyn om lokala rättsliga krav.

Kanada
Valannonser i Kanada

I Kanada är följande inte tillåtet på Googles plattformar under en valperiod som regleras av Canada Elections Act:

Inte tillåtet annonser som gäller ett federalt politiskt parti, en ledare för ett federalt politiskt parti eller en nuvarande ledamot eller kandidat till en plats i det kanadensiska parlamentet (inklusive personer som ställer upp för nominering).

Obs! Denna policy gäller inte annonser från nyhetsorganisationer för att marknadsföra deras nyhetsbevakning i samband med valet. Policyn gäller inte heller annonser som syftar till att sprida folkhälsoinformation i samband med covid-19 eller information om valprocesser från officiella federala ministerier, departement eller myndigheter (till exempel annonser om samhällsengagemang som publiceras av Elections Canada).

Annonser om politiska frågor i Kanada

I Kanada är följande inte tillåtet på Googles plattformar under en valperiod som regleras av Canada Elections Act:

Inte tillåtet annonser som gäller politiska frågor som förknippas med ett federalt politiskt parti eller en nuvarande ledamot i eller kandidat till en plats i det kanadensiska parlamentet.

Obs! Denna policy gäller inte annonser från nyhetsorganisationer för att marknadsföra deras nyhetsbevakning av valet. Denna policy innefattar inte annonser som syftar till att sprida folkhälsoinformation i samband med covid-19 eller information om valprocesser från officiella federala ministerier, departement eller myndigheter (till exempel annonser om samhällsengagemang som publiceras av Elections Canada).

Frankrike

I Frankrike förbjuds följande på Googles plattformar under en period från tre månader före första dagen i månaden för ett parlamentsval till efter att valet har hållits:

Annonser som innehåller information relaterad till en debatt av allmänt intresse

Detta inbegriper inte annonser som visas av regeringens officiella kommunikationsorgan (Service d'information du Gouvernement) och som innehåller folkhälsoinformation i samband med covid-19-krisen eller information om valprocesser.

Singapore

I Singapore är följande inte tillåtet på Googles plattformar:

Annonser som påverkar eller försöker påverka:
 • resultatet i presidentval, allmänna val av parlamentsledamöter, delval av parlamentsledamöter eller folkomröstningar
 • den allmänna opinionen i frågor som i Singapore är av allmänintresse eller omtvistade i den offentliga debatten, bland annat frågor om etnisk härkomst eller religion
 • lagstiftningsprocessen eller resultatet av denna i Singapore.
Annonser som främjar ett politiskt parti eller en annan grupp personer som är organiserade i Singapore för politiska syften.
 

Obs! Samhällsinformation från ministerier och statliga myndigheter och organ som syftar till att tillkännage och sprida information om nationella riktlinjer, projekt och/eller institutioner är inte förbjudna enligt denna policy. Inte heller information om nationella politiska tillkännagivanden i samband med exempelvis National Day Rally eller budgetpresentationen är förbjuden enligt denna policy.

Om du agerar för ministeriers, statliga myndigheters eller statliga organs räkning för att sprida sådan samhällsinformation kan du ansöka här.

Sydkorea

I Sydkorea är följande inte tillåtet på Googles plattformar:

Annonser med politiska kandidater eller partier som ställer upp för val i Sydkorea.

Behöver du hjälp?

Kontakta supportteamet på Google Ads om du har frågor om våra policyer
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false