Arkiverede meddelelser

Den 16. november 2017: Konverteringssporing er flyttet til AdWords

Konverteringer udfases i AdMob. I tabellen Konverteringer kan du dog stadig se en skrivebeskyttet liste over de konverteringer, du har oprettet i AdMob og AdWords. 

Fremover skal alle konverteringer oprettes i AdWords og spores ved hjælp af Firebase-SDK'et. Når du har linket din AdWords-konto og din Firebase-konto, kan du importere konverteringer fra Firebase og se, hvor effektive dine annoncekampagner er med hensyn til at generere appinstallationer og handlinger i appen for dine Android- eller iOS-apps. 

Hvis du ikke har prøvet at konfigurere konverteringssporing i AdWords før, kan du følge vejledningen i sporing af konverteringer med Firebase.

Få flere oplysninger

14. november 2017: SDK-versioner for annoncer til Google Mobil lavere end 7.0.0 (Android og iOS)

Fra den 23. januar 2018 understøtter vi ikke længere SDK-versioner for annoncer til Google Mobil, der er lavere end 7.0.0 for Android eller iOS. Hvis du vil fortsætte med at vise mobilannoncer fra AdMob, Ad Exchange eller DFP efter denne dato, skal du opgradere til den nyeste SDK for annoncer til Google Mobil:

Android 

iOS

16. oktober 2017: Acceptér de opdaterede vilkår og betingelser

Vores vilkår og betingelser er blevet opdateret, og AdMob beder dig muligvis om at acceptere den nye version. Hvis det er tilfældet, skal du acceptere de opdaterede vilkår og betingelser for at fortsætte med at bruge AdMob. Hvis din AdMob-konto har flere brugere, skal kontoadministratoren acceptere vilkårene og betingelserne. 

Følg nedenstående trin for at acceptere de opdaterede vilkår og betingelser: 

 1. Log ind på din AdMob-konto på https://apps.admob.dk.
 2. Gennemgå Vilkår og betingelser for AdSense.
 3. Markér afkrydsningsfeltet for at acceptere Vilkår og betingelser.
 4. Klik på Acceptér.
Hvis du ikke accepterer de opdaterede vilkår og betingelser seneste, vil du miste adgangen til din AdMob-konto og API'en.

24. oktober 2017: Forbered dine annoncer til iPhone X

Med lanceringen af iPhone X skal appudviklere nu planlægge nye designovervejelser, eftersom de afrundede hjørner, kærven og startskærmindikatoren på den udvidede skærm kan skjule indhold og føre til dårlige annonceoplevelser for brugere, når annoncerne er placeret i disse områder.

Vi har oprettet en vejledning til annoncegengivelse på iPhone X til at hjælpe dig med at ændre placeringen af banner- eller native-annoncer til "sikre områder" for denne nye enhed.

Vi har også opdateret vores politikker for at indikere, at annoncer ikke må placeres på steder, hvor objekter kan forstyrre brugerens typiske interaktion med annoncen eller appen, såsom under startskærmsindikatoren på iPhone X.

Annoncer bør opdateres senest den 20. november 2017 for at overholde AdMob-politikkerne.

Få flere oplysninger om disse ændringer: 

Den 28. september 2017: Opdaterede kontroller og indstillinger til annonceenheder

Vi er i gang med at opdatere de annoncetyper, der er tilgængelige for bannerannoncer og mellemliggende annoncer, herunder "Tekst, billeder og rich media", som er en ny kombineret annoncetype, og "Video", som bliver tilgængelig for bannerannonceenheder.

Disse opdateringer træder i kraft den 10. oktober 2017.

 

 • Kombination af tekst, billeder og rich media til bannerannoncer og mellemliggende annoncer

  Annoncetyperne med tekst og billeder kombineres med rich media (HTML5 og andre interaktive annoncer) for at strømline valget af annoncetype for bannerannonceenheder og mellemliggende annonceenheder. Denne type er valgt som standard.

 • Fjernelse af tilpasning for bannerannoncer

  Tilpasning af annoncelayoutet for tekstannoncer fjernes fra oprettelsen bannerannonceenheder.

 • Fjernelse af knappen Flyt

  Knappen Flyt fjernes fra siden Annonceenheder.

 • Tilføjelse af annoncetypen med videoannoncer til bannereKOMMER SNART

  Annoncetypen med videoannoncer er nu tilgængelig for bannerannoncer og fungerer på samme måde som videoannoncer, der vises i mellemliggende annonceenheder. Denne type er valgt som standard.

17. maj 2017: Vi præsenterer AdMob Beta

AdMob Beta er den nye appfokuserede version af AdMob. Det betyder, at alt i AdMob Beta har fokus på dine apps, herunder den nye navigationsstruktur, oprettelse af annonceenheder, betjeningspaneler og formidling.

Når du opgraderer til AdMob Beta, får du adgang til eksklusive forbedringer og nye funktioner:

 • Appfokuseret navigation: Dine apps er grunden til, at du bruger AdMob. Vi har derfor omarrangeret brugerfladen i AdMob, så det er lettere for dig at administrere dine apps. Du kan gøre alt det, du har brug for, med nogle få klik. 
 • Betjeningspaneler: Vi har oprettet nye betjeningspaneler for at hjælpe dig med at forstå den overordnede status for dit økosystem af apps. Det er ikke meningen, at betjeningspaneler skal erstatte rapporter, men i stedet arbejde sammen med dem for at give dig et komplet overblik over brugen af din app og den estimerede indtjening.
 • Tættere integration med Google Analytics for Firebase: AdMob Beta viser data fra Google Analytics for Firebase i appens oversigtsbetjeningspanel, så du ikke behøver afslutte AdMob for at gennemgå dine brugermetrics.
 • Formidlingsgrupper: Vi har designet formidlingsoplevelsen forfra for at hjælpe dig med at tjene mere ved hjælp af AdMob. Med formidlingsgrupper kan du organisere din formidlingsstak i foruddefinerede sæt af kriterier, så du nemt kan anvende dem på dine annonceenheder. Opret en formidlingsgruppe én gang, og tilføj derefter alle de annonceenheder, som du vil anvende den på.

Udfør nedenstående trin for at opgradere til den nyeste version af AdMob: 

 1. Log ind på din AdMob-konto på https://apps.admob.dk.
 2. Klik på Opgrader på fanen Start.
 3. Læs oplysningerne på skærmen, og klik på Opgrader. Hvis du har skiftet mening, kan du klikke på Fortsæt med at bruge den nuværende version for at annullere opgraderingen.
 4. (Valgfrit) Se introduktionsvideoen om den nyeste version af AdMob.
 5. (Valgfrit) Gennemgå ændringerne af AdMob-formidlingen.
 6. Download og gennemgå din personlige formidlingsopgraderingsrapport. Rapporten indeholder flere oplysninger om, hvordan din formidlingsopsætning konverteres til at bruge den nye formidlingsgruppefunktion under opgraderingen.
 7. Når du er klar, skal du markere afkrydsningsfeltet for at bekræfte, at du har gennemgået din formidlingsopgraderingsrapport, hvorefter du er klar til at opgradere.
 8. Klik på Opgrader for at opgradere din konto.
 9. Når opgraderingen er gennemført, kan du klikke på Fortsæt for at begynde at bruge den nye brugerflade i AdMob.

6. april 2017: Registreret eCPM er nu med i rapporten Annonceformidling

Vi har føjet en ny metric til rapporten Annonceformidling: Registreret eCPM.

Registreret eCPM repræsenterer den gennemsnitlige eCPM for et annoncenetværk fra tredjepart beregnet ved hjælp af historiske omsætningsdata.

Registreret eCPM vises kun for annoncenetværk, der har aktiveret Optimering af annoncenetværk (OAA). Værdien i rækken "I alt" i rapporttabellen er et gennemsnit af alle værdierne i kolonnen Registreret eCPM.

Du kan føje metric'en Registreret eCPM til din rapport ved at klikke på Tilpas metrics og vælge Regidtreret eCPM i den nye sektion "Indtjening".

12. december 2016: Målretning mod native-annonceenheder i kampagner med egenannoncer

Du kan nu målrette mod native-annonceenheder i dine AdMob-kampagner med egenannoncer. Annoncerne i disse kampagner vises i de valgte annonceenheder ved hjælp af det annoncemateriale, du uploader (f.eks. et billede for en årstidsbestemt app-promovering).

Bemærk! Kampagner med native-annoncer er kun kompatible med billed-, tekst- og videoannoncer for appinstallation. Billed- og tekstannoncer, der annoncerer for websites, er ikke kompatible med kampagner med native-annoncer og kan ikke vise native-annoncer 

Du målretter mod en indbygget annonceenhed i en kampagne ved at oprette en ny kampagne på fanen Kampagner.

I trinnet Vælg annonceenheder, og angiv brugermålretning skal du vælge de native-annonceenheder, du ønsker at målrette mod. Følg derefter den resterende del af vejledningen for at oprette annoncer til din kampagne. 

I forbindelse med native-ekspresbilledannoncer skal du vælge billeder, der overholder de understøttede billedannoncestørrelser. Få flere oplysninger om implementering af native-ekspresannoncer.

Oplysninger om de målrettede apps importeres fra Play Butik (Android) og Apple App Store (iOS) og vises i de native-annoncer, du opretter for kampagnen.

1. december 2016: Fanen Promover i AdMob er blevet udfaset

VI har lanceret den nye fane Kampagner som et led i vores bestræbelser på hele tiden at forbedre AdMob, og vi har nu udfaset fanen Promover.

Kampagner med egenannoncer skal fremover oprettes på den nye fane Kampagner, og alle betalte kampagner og al fakturering skal administreres fra Google AdWords, som er Googles onlineannonceringsprogram.

Få flere oplysninger om, hvordan du gemmer data fra fanen Promover og administrerer dine kampagner

1. august 2016: Fanen Promover i AdMob udfases

Som et led i vores bestræbelser på hele tiden at forbedre AdMob, lancerer vi den nye fane Kampagner og udfaser fanen Promover.

Fra september 2016 og frem skal alle egenannoncekampagner oprettes på den nye fane Kampagner, og alle betalte kampagner og al fakturering skal administreres fra Google AdWords, som er Googles onlineannonceringsprogram.

Denne ændring påvirker alle brugere, der i øjeblikket kører egenannoncekampagner og/eller betalte annoncekampagner i AdMob.

Få flere oplysninger

Den 14. marts 2016: Beløn brugere for at se videoer med videoannoncer med belønning

Videoannonceenheder med belønning giver dig mulighed for at belønne brugere med elementer i apps, når de ser videoannoncer. Du kan angive, hvilke belønningsværdier der er knyttet til annonceenhedens placering i din app, og angive forskellige belønninger for forskellige annonceenheder. Annoncer med belønning er kun tilgængelige fra tredjepartsnetværk, som du har valgt til formidling.

Når du opretter en ny annonceenhed eller tjener penge på en ny app, skal du vælge annonceformatet Video med belønning og indtaste de relevante oplysninger. Opret annonceenheden i AdMob, og følg derefter dokumentationsmaterialet for udviklere (Android og iOS) for at fuldføre implementeringen.

Et par ting, du skal vide, før du går i gang

 
 • Opsætning af formidling er påkrævet: Du skal opsætte AdMob-formidling for annonceenheden, før der kan vises annoncer med belønning i den.
 • Kun videoannoncer: Det er kun videoannoncer, der kan blive vist i videoannonceenheder med belønning.
   

Du kan få flere oplysninger om, hvilke annoncenetværk der er tilgængelige for formidling i videoannonceenheder med belønning, ved at gennemgå listen over netværk i Google Developers-vejledningen (Android og iOS).
 

10. september 2015: Timeout for mellemliggende annonce understøttes ikke længere

Feltet Timeout for mellemliggende annonce (tilgængeligt i indstillingerne for en annonceenhed) understøttes ikke længere af SDK'er for annoncer til Google Mobil til Android og iOS. Derfor har AdMob fjernet feltet Timeout for mellemliggende annonce for mellemliggende annonceenheder.

Du kan fortsat oprette mellemliggende annonceenheder i AdMob og implementere mellemliggende annonceformater i dine apps. Denne ændring har ingen betydning for annoncevisningen og indtægtsgenereringen.

16. juni 2015: Forbedringer af rapportering

Vi forbedrer den måde, annonceanmodninger rapporteres på i AdMob. Derfor vil du muligvis opleve ændringer i nylige anmodningsdata, herunder manglende tidligere anmodninger, mens disse opdateringer implementeres. Data for eksponeringer og klik kan også blive påvirket.

Ændringerne påvirker ikke din indtjening eller måden, annoncer vises på i dine annoncer, men øger fremover nøjagtigheden af dine AdMob-rapporter. Komplette historiske data for den tidligere metode til optælling af annonceanmodninger er stadig tilgængelig i form af metric'en AD_REQUESTS i AdSense Management API.

31 August 2014: Det gamle AdMob er blevet udfaset

Det gamle AdMob er blevet udfaset.

Du kan ikke længere bruge det gamle AdMob til at promovere og tjene penge på dine apps. Du skal især være opmærksom på følgende:

 • Der vises ikke længere annoncer på gamle annonceenheder, der ikke er blevet overført til det nye AdMob. Gamle annonceenheder, der er blevet overført, og som er knyttet korrekt til et nyt annonceenheds-id i AdMob-grænsefladen, viser fortsat annoncer.
 • Gamle egenannoncekampagner viser ikke længere annoncer.
 • Du har ikke længere adgang til den gamle AdMob-grænseflade.

Tilmeld dig det nye AdMob i dag.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?