Webbadresser för SAML-tjänstleverantör

Om du vill konfigurera Google som SAML-identitetsleverantör (Security Assertion Markup Language) måste du ange SAML-tjänstleverantörens webbadresser för de enskilda förkonfigurerade molnapplikationerna som du planerar att konfigurera.

Följande länkar går direkt till värdena Enhets-idACS-webbadress och Startwebbadress för var och en av de förkonfigurerade molnapparna: 

Du kan även konfigurera SAML för dina molnappar som inte finns i listan över integrerade appar.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?