Columns that can appear in formula columns

Formül sütunları, özel KPI'lar oluşturmak için Search Ads 360'ın diğer sütunlarındaki verileri kullanır. Şuradaki verileri kullanabilirsiniz:

  • Aşağıda listelenen Search Ads 360 raporlama sütunları.
    Bir Search Ads 360 raporlama sütununu eklemek için aşağıda listelenen değişken adını kullanın. Değişken adı Search Ads 360 kullanıcı arayüzünde görünen addan biraz farklıdır. Örneğin, bir reklamın ortalama konumunu formüle eklemek için, Avg_pos değişkenini belirtirsiniz. Ancak, raporlama sütunundaki adı kullanıcı arayüzünde gösterildiği gibi, yani Ort. konum şeklinde olur.

  • Oluşturduğunuz özel sütunlar:

    Özel sütunlar için değişken adları c: ile başlar ve ardından tırnak içinde sütunun adı gelir. Örneğin, bir Floodlight sütunu oluşturup "Teşekkür sayfası" adını verirseniz, bunu bir formül sütununda kullanmak için c:"Teşekkür sayfası" ifadesini belirtmeniz gerekir.

TürVariable nameAçıklama
Adlar ve özelliklerDynamic_search_ads_domain

Dinamik arama ağı reklamlarını görüntülemek için bir kampanyayı etkinleştirirken belirttiğiniz web sitesi alan adını görüntüler.

Daha fazla bilgi edinin
Adlar ve özelliklerDynamic_search_ads_enabled

Bir kampanya, dinamik arama ağı reklamlarını görüntüleyecek şekilde etkinleştirilmişse Doğru sonucunu görüntüler. Aksi takdirde Yanlış sonucunu görüntüler.

Daha fazla bilgi edinin
Adlar ve özelliklerDynamic_search_ads_language

Dinamik arama ağı reklamlarını görüntülemek için bir kampanyayı etkinleştirirken belirttiğiniz sitenizin dilini görüntüler.

Daha fazla bilgi edinin
Adlar ve özelliklerDynamic_search_ads_target_coverage

Sitenizde dinamik hedefin eşleştiği sayfaların yüzdesini görüntüler.

Daha fazla bilgi edinin
Adlar ve özelliklerDynamic_search_ads_target_cpc_bid

The maximum cost-per-click for a biddable item, which is the highest amount that you are willing to pay per click. Note that often you'll pay less than the max CPC because in each auction, the most you'll pay is what's needed to rank higher than the advertiser immediately below you.

Daha fazla bilgi edinin
Adlar ve özelliklerDynamic_search_ads_target_landing_page_url

Dinamik hedef için belirttiğiniz hedef URL'sini içerir

Daha fazla bilgi edinin
Adlar ve özelliklerEngine_typeGeçerli satırdaki öğeyi içeren motor hesabının türünü belirtmek için bir metin dizesi döndürür. Daha fazla bilgi edinin.
Google Ads dönüşümleriAW_all_conv_micros

İzlenen dönüşümlerin (Google Ads Dönüşüm İzleme tarafından kaydedilen çevrimiçi satışlar gibi) yanı sıra cihazlar arası, tarayıcılar arası, telefon çağrısı, uygulama içi ve mağaza ziyareti dönüşümleri de içeren diğer dönüşüm türlerinin sayısı.

Daha fazla bilgi edinin
Google Ads dönüşümleriAW_All_conv_rate

İzlenen her dönüşümün (Google Ads Dönüşüm İzleme tarafından kaydedilen çevrimiçi satışlar gibi) yanı sıra cihazlar arası, tarayıcılar arası, telefon çağrısı, uygulama içi ve mağaza ziyareti dönüşümlerini de içeren diğer dönüşüm türleri için ortalama tıklama sayısı.

Daha fazla bilgi edinin
Google Ads dönüşümleriAW_All_conv_value

İzlenen tüm dönüşümlerin (Google Ads Dönüşüm İzleme tarafından kaydedilen çevrimiçi satışlar gibi) ve cihazlar arası, tarayıcılar arası, telefon çağrısı, uygulama içi ve mağaza ziyareti dönüşümlerini de içeren diğer dönüşüm türlerinin toplam değeri.

Daha fazla bilgi edinin
Google Ads dönüşümleriAW_All_conv_value_per_click

İzlenen dönüşümler (Google Ads Dönüşüm İzleme tarafından kaydedilen çevrimiçi satışlar gibi) yanı sıra cihazlar arası, tarayıcılar arası, telefon çağrısı, uygulama içi ve mağaza ziyareti dönüşümlerini de içeren diğer dönüşüm türleri tarafından oluşturulan ortalama gelir.

Daha fazla bilgi edinin
Google Ads dönüşümleriAW_All_conv_value_per_cost

İzlenen tüm dönüşümlerin (Google Ads Dönüşüm İzleme tarafından kaydedilen çevrimiçi satışlar gibi) yanı sıra cihazlar arası, tarayıcılar arası, telefon çağrısı, uygulama içi ve mağaza ziyareti dönüşümlerini de içeren diğer dönüşüm türlerinin net değeri.

Daha fazla bilgi edinin
Google Ads dönüşümleriAW_Conversions_micros

Google Ads Dönüşüm İzleme tarafından kaydedildiği şekliyle toplam dönüşüm sayısını gösterir.

Daha fazla bilgi edinin
Google Ads dönüşümleriAW_Cost_per_all_conv

İzlenen Google Ads dönüşümlerinin (Google Ads Dönüşüm İzleme tarafından kaydedilen çevrimiçi satışlar gibi) yanı sıra cihazlar arası, tarayıcılar arası, telefon çağrısı, uygulama içi ve mağaza ziyareti dönüşümlerini de içeren diğer dönüşüm türlerinin ortalama maliyeti.

Daha fazla bilgi edinin
Google Ads dönüşümleriAW_Cross_device_conv

Google Ads Dönüşüm İzleme tarafından kaydedildiği şekliyle cihazlar arası dönüşümlerin sayısı.

Daha fazla bilgi edinin
Google Ads dönüşümleriAW_Value_per_all_conv

İzlenen her bir dönüşümün (Google Ads Dönüşüm İzleme tarafından kaydedilen çevrimiçi satışlar gibi) yanı sıra cihazlar arası, tarayıcılar arası, telefon çağrısı, uygulama içi ve mağaza ziyareti dönüşümlerini de içeren diğer dönüşüm türlerinin ortalama değeri.

Daha fazla bilgi edinin
Google Ads kalite puanı ve ilk sayfa teklifiFirst_page_bid_average

Bir arama sorgusu anahtar kelimenizle tam olarak eşleştiğinde, reklamların Google arama sonuçlarının ilk sayfasına ulaşması için raporun zaman aralığı boyunca gereken ortalama tıklama başına maliyet (TBM) teklifini tahmin eder.

Daha fazla bilgi edinin
Google Ads kalite puanı ve ilk sayfa teklifiFirst_page_bid_current

Bir arama sorgusu anahtar kelimenizle tam olarak eşleştiğinde reklamınızın Google arama sonuçlarının ilk sayfasına ulaşması için gereken mevcut tıklama başına maliyet (TBM) teklifini tahmin eder.

Daha fazla bilgi edinin
Google Ads kalite puanı ve ilk sayfa teklifiQuality_score_current

Google Ads veya Microsoft Advertising kalite puanının bir anahtar kelime için aldığı en yeni değer. 1-10 ölçeğindeki puan, bir anahtar kelimenin tetiklediği reklamlarınızın ve açılış sayfalarınızın kalitesine ilişkin bir tahmindir.

10 gibi yüksek bir puan, Google Ads veya Microsoft Advertising'in reklamınızı ve açılış sayfanızı, görüntüleyenler için alakalı ve yararlı bulduğu anlamına gelir.  Düşük bir puan, teklifinizden bağımsız olarak reklamlarınızın düşük bir konumda görünmesine veya hiç görünmemesine yol açabilir. Reklam kalitesini iyileştirmeyle ilgili Google Ads ipuçlarına bakın.

Bir Google Ads anahtar kelimesi için "--" değeri bildiriliyorsa anahtar kelimenin kalite puanını doğru bir şekilde belirlemeye yetecek sayıda gösterim veya tıklama yoktur.

Daha fazla bilgi edinin
Google Ads kalite puanı ve ilk sayfa teklifiQuality_score_average

Google Ads veya Microsoft Advertising kalite puanının, raporun zaman aralığı boyunca bir anahtar kelime için aldığı ortalama değer. Bu, geçerli raporda görüntülemekte olduğunuz tüm günlerle ilgili gösterim ağırlıklı bir ortalamadır.

1-10 ölçeğindeki puan, bir anahtar kelimenin tetiklediği reklamlarınızın ve açılış sayfalarınızın kalitesine ilişkin bir tahmindir.

10 gibi yüksek bir puan, Google Ads veya Microsoft Advertising'in reklamınızı ve açılış sayfanızı, görüntüleyenler için alakalı ve yararlı bulduğu anlamına gelir. Düşük bir puan, teklifinizden bağımsız olarak reklamlarınızın düşük bir konumda görünmesine veya hiç görünmemesine yol açabilir. Reklam kalitesini iyileştirmeyle ilgili Google Ads ipuçlarına bakın.

Bir Google Ads anahtar kelimesi için "--" değeri bildiriliyorsa anahtar kelimenin kalite puanını doğru bir şekilde belirlemeye yetecek sayıda gösterim veya tıklama yoktur.

Daha fazla bilgi edinin 
Google Ads kalite puanı ve ilk sayfa teklifiTop_of_page_bid_avgReklamınızın arama sonuçlarının yukarısındaki en üst konumlarda düzenli olarak görünmesi için raporun zaman aralığı boyunca gereken ortalama TBM teklifini tahmin eder. Daha fazla bilgi edinin
Google Ads kalite puanı ve ilk sayfa teklifiTop_of_page_bid_currentReklamınızın her zaman arama sonuçlarının yukarısındaki en üst konumlarda görünmesi için gereken TBM teklifini tahmin eder. Daha fazla bilgi edinin
Teklif stratejileriBid_strategy_average_target_CPA
Dönüşümleri hedefleyen teklif stratejilerinin tıklama tarihine ayarlı ortalama İşlem Başına Maliyet hedefini gösterir.
Daha fazla bilgi
Teklif stratejileriBid_strategy_average_target_ERS
Geliri hedefleyen bir teklif stratejisinin tıklama tarihine ayarlı ortalama hedef Etkin Gelir Paylaşımını gösterir.
Daha fazla bilgi
Teklif stratejileriBid_strategy_average_target_ROAS
Bir teklif stratejisinin tıklama tarihine ayarlı ortalama hedef Reklam Harcaması Getirisini gösterir.
Daha fazla bilgi
Teklif stratejileriBid_strategy_conversions
Raporun kapsamında yer alan teklif stratejileri tarafından özel olarak hedeflenen dönüşümlerin toplam sayısını gösterir. Bu sütundaki metrikler tıklama tarihine ayarlıdır.
Daha fazla bilgi
Teklif stratejileriBid_strategy_CPA
Dönüşümleri hedefleyen bir teklif stratejisinin tıklama tarihine ayarlı İşlem Başına Maliyetini (Maliyet/Teklif Stratejisi Dönüşümleri) gösterir.
Daha fazla bilgi
Teklif stratejileriBid_strategy_ERS
Geliri hedefleyen bir teklif stratejisinin tıklama tarihine ayarlı Etkili Gelir Paylaşımını (ERS) gösterir.
Daha fazla bilgi
Teklif stratejileriBid_strategy_percent_conversions_received
Elde edilen tıklama tarihine ayarlı dönüşümlerin beklenen toplama göre yüzde oranını gösterir.
Daha fazla bilgi
Teklif stratejileriBid_strategy_percent_revenue_received
Elde edilen tıklama tarihine ayarlı gelirin beklenen toplama göre yüzdesini gösterir.
Daha fazla bilgi
Teklif stratejileriBid_strategy_percent_optimal_cost_received
Elde edilen optimum maliyetin beklenen toplama göre yüzde oranını gösterir.
Daha fazla bilgi
Teklif stratejileriBid_strategy_revenue
Teklif stratejilerindeki dönüşümler tarafından oluşturulan toplam geliri gösterir. Bu sütundaki metrikler tıklama tarihine ayarlıdır.
Daha fazla bilgi
Teklif stratejileriBid_strategy_ROAS
Geliri hedefleyen bir teklif stratejisinin tıklama tarihine ayarlı Reklam Harcaması Getirisini (ROAS) gösterir.
Daha fazla bilgi
Teklif stratejileriBid_strategy_conversions_total
Teklif stratejisinin kampanyalara ve diğer öğelere uygulandığı süre içinde gerçekleşen tıklama tarihine ayarlı dönüşümlerin toplam sayısını gösterir.
Daha fazla bilgi
Teklif stratejileriBid_strategy_CPA_total
Seçilen tarih aralığında teklif stratejisi dönüşüm toplamı kullanılarak ölçülen teklif stratejisi EBM'sini (İşlem Başına Maliyet) gösterir.
Daha fazla bilgi
Teklif stratejileriBid_strategy_ERS_total
Seçilen tarih aralığında teklif stratejisi gelir toplamı kullanılarak ölçülen teklif stratejisi ERS'sini (Etkin Gelir Paylaşımı) gösterir.
Daha fazla bilgi
Teklif stratejileriBid_strategy_revenue_total
Teklif stratejisinin toplam gelirini gösterir. Toplam gelir, Teklif stratejisi vadesi dolmuş gelir ile Teklif stratejisi gelirinin birleşimidir.
Daha fazla bilgi
Teklif stratejileriBid_strategy_ROAS_total
Seçilen tarih aralığında teklif stratejisi gelir toplamı kullanılarak ölçülen teklif stratejisi ROAS'ını (Reklam Harcaması Getirisi) gösterir.
Daha fazla bilgi
Teklif stratejileriBid_strategy_conversions_due
Bir teklif stratejisindeki dönüşüm süresine göre seçilen bir tarih aralığı için beklenen tahmini dönüşüm sayısını gösterir.
Daha fazla bilgi
Teklif stratejileriBid_strategy_revenue_due
Bir teklif stratejisindeki dönüşüm süresine dayalı olarak seçilen bir tarih aralığı için tahmini gelir tutarını gösterir.
Daha fazla bilgi
Teklif stratejileriBid_strategy_conversions_unweighted
Bir teklif stratejisi için işlenmemiş dönüşümlerin toplam sayısını gösterir.
Daha fazla bilgi
Teklif stratejileriBid_strategy_revenue_unweighted
Bir teklif stratejisinin toplam işlenmemiş gelir miktarını gösterir.
Daha fazla bilgi
Teklif stratejileriBid_strategy_percent_of_optimal_cost
Raporun tarih aralığında bir teklif stratejisinin gerçek maliyeti ile en uygun maliyetinin karşılaştırmasını gösterir.
Daha fazla bilgi
Teklif stratejileriBid_strategy_control
Teklif stratejisinin kontrol edebildiği reklam harcaması yüzdesini gösterir.
Daha fazla bilgi
Teklif stratejileriBid_strategy_optimal_cost
Seçili tarih aralığında hedefe ulaşmak (ve verimli bir şekilde çalışmak) için bir teklif stratejisinin harcaması gereken tutarı gösterir.
Daha fazla bilgi
Teklif stratejileriBid_strategy_percent_of_optimal_cost_total
Maliyetin optimum maliyet toplamına bölümünü gösterir.
Daha fazla bilgi
Teklif stratejileriBid_strategy_optimal_cost_total
Seçili tarih aralığında hedefe ulaşmak (ve verimli bir şekilde çalışmak) için bir teklif stratejisinin harcaması gereken tutarı gösterir. 
Daha fazla bilgi
Teklif stratejileriBid_strategy_optimal_cost_due
Bir teklif stratejisinin, seçilen bir tarih aralığı içinde henüz tamamlanmamış dönüşümler için hedefe ulaşmak amacıyla harcaması beklenen tutarı gösterir.
Daha fazla bilgi
Ücretli ve OrganikOrganic_avg_pos

Sitenize ilişkin ücretsiz arama sonuçlarının ortalama en yüksek konumu.

Daha fazla bilgi edinin
Ücretli ve OrganikOrganic_clicks

Arama sorgusu sütununda listelenen sorgu girildikten sonra, sitenize ilişkin ücretsiz arama sonuçlarının tıklanma sayısı.

Daha fazla bilgi edinin
Ücretli ve OrganikOrganic_CTR

Sitenize ilişkin ücretsiz arama sonuçlarını gören kişilerin, bir ücretsiz sonucu tıklayıp sitenize ulaşma oranı.

Daha fazla bilgi edinin
Ücretli ve OrganikOrganic_queries

Kullanıcıların Arama sorgusu sütununda listelenen sorguyu girme ve sitenizden en az bir organik arama sonucunu görme sayısı.

Daha fazla bilgi edinin
Ücretli ve OrganikPaid_and_organic_clicks

Arama sorgusu sütununda listelenen sorgu girildikten sonra, reklamlarınızdan birinin veya sitenize ilişkin bir ücretsiz arama sonucunun tıklanma sayısı.

Daha fazla bilgi edinin
Ücretli ve OrganikPaid_and_organic_queries

Kullanıcıların Arama sorgusu sütununda listelenen sorguyu girme ve reklamlarınızdan en az birini veya sitenizden en az bir organik arama sonucunu görme sayısı.

Daha fazla bilgi edinin
Ücretli ve OrganikPaid_CPC

Bir reklama ilişkin ortalama tıklama başına maliyet. Bu, biri reklamınızı her tıkladığında ödeyeceğiniz ortalama tutardır.

Daha fazla bilgi edinin
Ücretli ve OrganikPaid_avg_pos

Arama sorgusu sütununda listelenen sorgu girildikten sonra, reklamın göründüğü ortalama konum.

Daha fazla bilgi edinin
Ücretli ve OrganikPaid_clicks

Arama sorgusu sütununda listelenen sorgu girildikten sonra bir kullanıcının reklamı tıklama sayısı.

Daha fazla bilgi edinin
Ücretli ve OrganikPaid_CTR

Bir reklamın tıklama oranı. Arama sorgusu sütununda listelenen sorgu girildikten sonra reklamınızı gören kişilerin ne sıklıkta reklamınızı tıkladığını gösterir.

Daha fazla bilgi edinin
Ücretli ve OrganikPaid_impr

Arama sorgusu sütununda listelenen sorgu girildikten sonra, bir reklamın bir arama sonuçları sayfasında veya Google Ağı'ndaki bir web sitesinde kaç kez göründüğü.

Daha fazla bilgi edinin
Google AnalyticsGA_new_sessions

Search Ads 360'ta arama veya sosyal nesne tıklamalarıyla ilişkilendirilen yeni Google Analytics oturumlarının sayısını görüntüler.

Daha fazla bilgi edinin
Google AnalyticsGA_page_duration

Arama veya sosyal nesne tıklamalarıyla ilişkilendirilen Google Analytics oturumları sırasında ziyaretçilerin sitenizin bir sayfasında harcadığı ortalama süreyi görüntüler.

Daha fazla bilgi edinin
Envanter yönetimiInventory_item_attr_sold
veya Inventory_item_attr_advertised
Satılan ürünler veya Reklamı yapılan ürünler raporunda, bir ürünün envanter özelliğinin değerini görüntüler. Yalnızca özellik şu anda raporda gösteriliyorsa kullanılabilir.

Bu sütun türünü bir Satılan ürünler veya Reklamı yapılan ürünler raporunda kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.