Osvedčené postupy zobrazovania výrobkov v platformách na Googli

Platformy na Googli je program služby Merchant Center, ktorý umožňuje, aby sa vaše výrobky zobrazovali v neplatených záznamoch o výrobku v platformách Googlu vrátane Vyhľadávania Google, karty Nákupy Google a Obrázkov Google.

Neplatené bežné záznamy sa môžu zobrazovať vo Vyhľadávaní Google a Obrázkoch Google. Neplatené rozšírené záznamy sa zobrazia na karte Nákupy Google. Ďalšie informácie o rôznych typoch záznamov v platformách na Googli a dostupnosti podľa krajiny

Bežné a rozšírené záznamy majú odlišné požiadavky na údaje. Ďalšie informácie o údajoch požadovaných pre typy bežných a rozšírených záznamov v platformách na Googli

Dodržiavajte tieto osvedčené postupy, vďaka ktorým sa vaše výrobky môžu objaviť v neplatených bežných a rozšírených záznamoch v platformách na Googli.

Použite informačný kanál výrobkov v službe Merchant Center

Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, odporúčame vám nahrať výrobky do informačného kanála výrobkov v službe Merchant Center. Merchant Center je bezplatný nástroj, ktorý vám umožňuje nahrávať údaje o výrobkoch priamo na Google, aby ste sa uistili, že sú komplexné a aktuálne. Ďalšie informácie o vytváraní informačného kanála výrobkov

Uistite sa, že váš informačný kanál je aktívny v platformách na Googli

Ak už máte v službe Merchant Center nahraté informačné kanály, pravdepodobne už majú aktivované zobrazovanie v platformách na Googli. Môžete si to overiť tak, že v informačnom kanáli v službe Merchant Center skontrolujete nastavenie Cieľ.

 1. Prihláste sa do účtu Merchant Center.
 2. V hlavnej navigačnej ponuke naľavo kliknite na Výrobky.
 3. Kliknutím na Informačné kanály zobrazte nastavenia jednotlivých informačných kanálov.
 4. V stĺpci Cieľ by mal byť uvedený text Platformy na Googli.

Ak ste sa ešte neprihlásili, urobíte tak kliknutím na Rast a potom v ľavej navigačnej ponuke na položku Správa programov. Následne kliknite na kartu programu Platformy na Googli a postupujte podľa pokynov.

Pomôžte Googlu porozumieť výrobkom, ktoré predávate

Google sa snaží priradiť informácie o výrobkoch k najrelevantnejším výrobkom. Silné identifikátory výrobkov, ako sú globálne identifikačné čísla obchodných jednotiek (kódy GTIN), katalógové čísla súčiastok a názvy značiek, pomáhajú Googlu lepšie porozumieť výrobkom vo vašom informačnom kanáli. Ak tieto atribúty nezadáte, je menej pravdepodobné, že vaše ponuky budeme vedieť priradiť k výrobkom. Vaše výrobky sa tiež budú menej pravdepodobne zobrazovať pri relevantných dopytoch.
V prípade záznamov o konkrétnych výrobkoch je najlepšie do údajov o výrobkoch zahrnúť aspoň jeden z nasledujúcich atribútov:
 • Globálne identifikačné čísla obchodných jednotiek (GTIN): zadajte ich pri všetkých výrobkoch, pre ktoré existujú kódy GTIN. Viac sa dozviete tu.
 • Značky a katalógové čísla súčiastok, o ktorých môžete zistiť viac tu.

Údaje špecifické pre odevy, ktoré je vhodné zahrnúť do vizuálnejších záznamov

Ak chcete, aby sa vaše odevné výrobky a doplnky zobrazovali v neplatených výsledkoch, mali by ste okrem minimálnej skupiny požadovaných atribútov údajov v službe Merchant Center, ktoré sú potrebné na odoslanie výrobkov do platforiem na Googli, zvážiť aj nasledujúce osvedčené postupy.
Špecifikácia bežných rozdielov v rôznych možnostiach výrobku (varianty výrobku) pomocou atribútov údajov o výrobkoch v službe Merchant Center
 • item_group_id [identifikátor_skupiny_položiek]: Pomocou tohto atribútu môžete v údajoch zoskupiť varianty výrobkov. Pri používaní atribútu item_group_id [identifikátor_skupiny_položiek] dodržujte osvedčené postupy, aby sa varianty odoslali správne.
 • color [farba]: Odošlite hlavnú farbu výrobku. Ak je váš výrobok dostupný v rôznych variantoch, ktoré sa líšia farbou, pomocou atribútu item_group_id [identifikátor_skupiny_položiek] odošlite jednotlivé varianty podľa farby.
 • size [veľkosť]: Pomocou týchto atribútov môžete určiť štandardnú veľkosť výrobku. Ak je váš výrobok dostupný v rôznych variantoch, ktoré sa líšia veľkosťou, pomocou atribútu item_group_id [identifikátor_skupiny_položiek] odošlite jednotlivé varianty podľa veľkosti.
 • pattern [vzor]: Pomocou tohto atribútu môžete opísať vzor alebo grafickú potlač výrobku. Ak je váš výrobok dostupný v rôznych variantoch, ktoré sa líšia vzorom, pomocou atribútu item_group_id [identifikátor_skupiny_položiek] odošlite jednotlivé varianty podľa vzoru.
 • material [materiál]: Uveďte základné materiály použité v hlavnej časti výrobku, keďže kupujúci často vyhľadávajú výrobky podľa materiálu („kožené bundy“).

Odosielanie obrázkov vo vysokej kvalite

 • image_link [odkaz_na_obrázok]: Odosielajte webové adresy obrázkov výrobkov s vysokým rozlíšením, aby ste zvýšili svoje šance upútať pozornosť kupujúcich. Odporúčame odstrániť všetky parametre veľkosti monitora návštevnosti Urchin (UTM) a odosielať obrázky s rozmermi najmenej 650 x 850 pixelov.
 • additional_image_link [odkaz_na_ďalší_obrázok]: Ku každému výrobku môžete pridať až desať ďalších obrázkov, aby si ho kupujúci mohli pozrieť z rôznych uhlov.

Definovanie demografických atribútov

 • gender [pohlavie]: Týmto atribútom môžete špecifikovať, pre ktoré pohlavie je výrobok určený. Ak pohlavie určené nie je, môžete odoslať atribút unisex. Atribút gender [pohlavie] používame spolu s atribútmi size [veľkosť] a age_group [veková_skupina] na štandardizáciu veľkostí a kategórií, ktoré sa zobrazujú používateľom (pri hľadaní výrazu „chlapčenské tričko“ sa môže zobraziť tričko s atribútom gender [pohlavie] nastaveným na hodnotu male [muži] a atribútom age_group [veková_skupina] na hodnotu kids [deti]).
 • age_group [veková_skupina]: Týmto atribútom môžete špecifikovať demografickú skupinu, pre ktorú je výrobok určený. Tento atribút sa používa spolu s atribútom gender [pohlavie], aby sa zabezpečilo, že kupujúcim sa budú zobrazovať správne informácie o veľkosti („dámske“ pre atribúty adult [dospelý], female [ženy] a „dievčenské“ pre atribúty kids [deti], female [ženy]).

Odosielanie ďalších nepovinných atribútov

Uveďte ďalšie atribúty údajov pre kvalitnejšie záznamy

Pridaním navrhovaných atribútov pomôžete Googlu priraďovať údaje o výrobkoch k dopytom používateľov:

 • Pridajte atribút availability [dostupnosť]: dôrazne vám odporúčame pridať atribút availability [dostupnosť]. Ak tak neurobíte, vaše výrobky sa nemusia zobraziť vo výsledkoch vyhľadávania vo vhodných platformách na Googli (tento atribút je pre bežné záznamy povinný).
 • Pridajte atribút canonical_link [kanonický_odkaz]: odporúčame, aby ste pridali atribút canonical_link [kanonický_odkaz]. Vďaka nemu budú vaše výrobky spojené so správnou webovou adresou v indexe Vyhľadávania Google.
 • Nastavte odkazy na konfiguráciu a pravidlá dopravy: pridanie odkazu na vaše pravidlá dopravy v nastaveniach programu platforiem na Googli sa pre rozšírené záznamy vyžaduje a pre bežné záznamy odporúča.

Dodržiavajte programové pravidlá platforiem na Googli

Dodržiavanie pravidiel Googlu pre zobrazovanie výrobkov v platformách na Googli vám pomôže zaistiť, aby údaje o vašich výrobkoch spĺňali podmienky programu. To platí pre bežné záznamy. V prípade rozšírených záznamov dodržiavajte pravidlá Googlu týkajúce sa odosielania obsahu do platforiem na Googli aj pravidlá pre nákupné reklamy, aby vaše údaje o výrobkoch spĺňali podmienky.

Ako obchodník vysielajte spoľahlivé a kvalitné signály

Google pátra po signáloch, či záznamy budú užitočné a platné pre používateľov v platformách na Googli. Tu sú dva ďalšie spôsoby, ako môžete zvýšiť pravdepodobnosť, že sa vaše neplatené záznamy objavia v platformách na Googli (pre rozšírené záznamy na karte Nákupy Google sa dôrazne odporúčajú spoľahlivé a bezpečnostné signály):

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory