Tvorba stránok s multimediálnym popisom výrobku

Ako to funguje

Stránka s popisom výrobku (PDP) ukáže kupujúcim funkcie a výhody výrobku ešte pred dokončením nákupu.Stránka s multimediálnym popisom výrobku poskytuje presné a komplexné informácie o výrobku.

V tomto článku vám vysvetlíme, ako vytvárať stránky s multimediálnym popisom výrobku.

Výhody

Komplexné a presné informácie o záznamoch o výrobku:

  • pomáhajú zákazníkom identifikovať výrobok, ktorý najlepšie vyhovuje ich potrebám;
  • poskytujú zákazníkom všetko, čo potrebujú, aby mali pri nákupe pocit istoty;
  • zlepšujú dôveru zákazníkov.

Pokyny

1. krok: pridanie údajov o výrobkoch do informačného kanála služby Merchant Center alebo Manufacturer Center

Google používa informácie z rôznych zdrojov, aby zobrazil najlepšie popisy, obrázky a podrobnosti o výrobku a poskytol zákazníkovi jednotné a optimalizované prostredie ponuky výrobkov. To znamená, že možno nepoužijeme údaje, ktoré uvediete pri niektorých záznamoch o výrobku.

Výrobcovia a vlastníci značiek

Ak ste výrobca alebo vlastník značky, môžete sa zaregistrovať do služby Google Manufacturer Center, ktorá umožňuje výrobcom a značkám odoslať smerodajné údaje o výrobkoch. Tie sa potom využijú na podporu komerčných výsledkov na Googli.

Google verí, že údaje, ktoré ako výrobca alebo značka zdieľate prostredníctvom služby Google Manufacturer Center, najpresnejšie vystihujú výrobok. Google vďaka týmto informáciám pomáha kupujúcim vyhľadať aj pochopiť vaše výrobky a obohacuje stránky s popisom týchto výrobkov.

informačných kanáloch služby Manufacturer Center môžete zdieľať nasledujúce atribúty údajov o výrobkoch:

Údaje o výrobkoch Atribút informačného kanála služby Manufacturer Center Tipy pre stránku s popisom výrobku
Identifikátor identifikátor [id] Povinné pre všetky položky

Globálne číslo obchodnej jednotky

GTIN Povinné pre všetky položky
Názov výrobku názov [title] Povinné pre všetky položky
Názov značky výrobku značka [brand] Povinné pre všetky položky
Popis výrobku popis [description]

Povinné pre všetky položky

Odporúčame > 200 znakov

Odporúčame štruktúrované a správne naformátované popisy s grafickými znakmi a odsekmi

Obrázky výrobku odkaz_na_obrázok [image_link]

Povinné pre všetky položky

Odporúčame vysoké rozlíšenie obrázka (> 1 000 px na najdlhšej strane)

odkaz_na_ďalší_obrázok [additional_image_link]

Odporúčame > 5 ďalších obrázkov

Odporúčame vysoké rozlíšenie obrázka (> 1 000 px na najdlhšej strane)

Varianty výrobku

identifikátor_skupiny_položiek [item_group_id]

Odporúčame pri položkách s rôznymi variantmi

Podrobnosť výrobku podrobnosť_výrobku [product_detail]

Odporúčame pre jednotlivé položky

Odporúčame > 5 podrobností

Multimediálny obsah o výrobku

multimediálny_obsah_o_výrobku [rich_product_content]

Uprednostňované pre popis_vlastnosti [feature_description]
Odporúčame pri vlastnostiach výrobkov, ktoré chcete zvýrazniť v sekcii Od výrobcu

Vlastnosti výrobku popis_vlastnosti [feature_description]

Odporúčame pre každý výrobok

Odporúčame vlastnosti s obrázkami (minimálne 800 × 800 pixelov)

Video o výrobku odkaz_na_video [video_link]

Odporúčame pre každý výrobok

Obchodníci okrem výrobcov alebo vlastníkov značky

Ak do svojich informačných kanálov služby Merchant Center odošlete nasledujúce atribúty údajov o výrobkoch, pomôže vám to vytvoriť stránky s multimediálnym popisom výrobkov:

Údaje o výrobkoch Atribút informačného kanála služby Merchant Center Tipy pre stránku s popisom výrobku
Identifikátor id [identifikátor]

Povinné pre všetky položky

Názov title [názov]

Povinné pre všetky položky

1 – 150 znakov

Použite atribút title [názov] na zrozumiteľnú identifikáciu predávaného výrobku. Názov je jednou z najvýznačnejších častí reklamy. Konkrétny a presný názov nám pomôže zobraziť výrobok správnym používateľom.

Popis výrobku description [popis]

Povinné pre všetky položky

Odporúčame > 200 znakov

Odporúčame štruktúrované a správne naformátované popisy s grafickými znakmi a odsekmi

Obrázky výrobku image_link [odkaz_na_obrázok]

Povinné pre všetky položky

Odporúčame vysoké rozlíšenie obrázka (> 1 000 px na najdlhšej strane)

additional_image_link [odkaz_na_ďalší_obrázok]

Odporúčame > 5 ďalších obrázkov

Odporúčame vysoké rozlíšenie obrázka (> 1 000 px na najdlhšej strane)

Varianty výrobku item_group_id [identifikátor_skupiny_položiek]

Odporúčame pri položkách s rôznymi variantmi

Charakteristika výrobku product_highlight [charakteristika_výrobku]

Odporúčame pre jednotlivé položky

Odporúčame > 4 charakteristiky

Podrobnosti o výrobku product_detail [podrobnosť_výrobku]

Odporúčame pre jednotlivé položky

Vyžaduje sa > 5 podrobností a odporúčame, aby ste ich uviedli čo najviac

2. krok: zdieľanie hodnotení výrobku

Hodnotenia výrobkov na Googli umožňujú obchodníkom zdieľať a zobrazovať hodnotenia a recenzie výrobkov.

Ak ste súčasťou programu hodnotení výrobkov, môžete pomocou informačného kanála hodnotení výrobkov na Googli zdieľať údaje recenzií (ďalšie informácie o hodnoteniach výrobkov). Uvedené atribúty vám pomôžu vytvoriť informačný kanál multimediálnych hodnotení výrobkov a nám pomôžu priradiť recenzie k stránkam s popisom vašich výrobkov.

Údaje o výrobkoch Atribút informačného kanála hodnotení výrobku  
Hodnotenie výrobku <ratings> Povinné pre všetky recenzie
Obsah recenzie <content> Povinné pre všetky recenzie
Webová adresa recenzie <review_url> Povinné pre všetky recenzie
Webová adresa výrobku <product_url> Povinné pre všetky recenzie

Identifikátory výrobku

<gtins>

Údaje recenzií z informačného kanála hodnotenia výrobkov sa priraďujú ku konkrétnym výrobkom na základe viacerých faktorov. Najväčšiu úlohu tu hrajú globálne jedinečné identifikátory výrobkov, ako napríklad kódy GTIN. Ak GTIN chýba, Google sa recenziu pokúsi priradiť na základe ďalších informácií, ako sú SKU i kombinácia značky a katalógového čísla súčiastky.

<mpns>

<skus>

<brands>

Obrázky recenzenta <reviewer_images>

Odporúčame vám zahrnúť obrázky recenzentov, ak sú k dispozícii.

Overené nákupy

<collection_method>

Odporúčame vám uviesť, či bola recenzia po nákupe alebo nevyžiadaná.

Súvisiace odkazy

Potrebujete pomoc? Kliknutím sem kontaktujte podporu služby Kúpiť na Googli.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
71525
false