Upozornenie

V tomto centre pomoci nájdete obsah týkajúci sa prostredia služby Merchant Center Next aj klasickej služby Merchant Center. Podľa loga navrchu jednotlivých článkov sa môžete uistiť, či čítate článok týkajúci sa vašej verzie služby Merchant Center.

Bezplatné zobrazovanie výrobkov na Googli

Vlastná ikona hlavičky článku centra pomoci klasickej služby Merchant Center

If you're looking for information about where Google shows your products organically in the Merchant Center Next, click here.

Svoje výrobky môžete na Googli zobrazovať zadarmo. Ak chcete zistiť viac, pozrite si náš priamy prenos sprievodcu bezplatnými záznamami a prezentáciu.

Prehľad

Bezplatné záznamy umožňujú zákazníkom zobraziť výsledky vyhľadávania výrobkov z vášho obchodu v službách Googlu, napríklad na karte Nákupy, na YouTube, vo Vyhľadávaní Google (.com), Obrázkoch Google, funkcii Google Lens a module výrobkov v službe Firemný profil. S cieľom usporadúvania a zobrazovania relevantných informácií môže Google usporadúvať a zobrazovať informácie o výrobkoch obchodníkov v službách Googlu bezplatne, podobne ako weby nemusia platiť za to, aby boli zahrnuté do indexu Vyhľadávania Google. Ak chcete údaje o výrobkoch zahrnúť do bezplatných záznamov, môžete ich odoslať do služby Merchant Center. Okrem toho sa môže v záznamoch o výrobkoch a anotáciách bezplatne zobrazovať aj obsah na vašom webe, ktorý bol prehľadávaný a súvisí s maloobchodom.

Podmienky oprávnenosti

Ak chcete používať bezplatné záznamy, nezabudnite na tieto zásady:

Povinné

Poznámka: Zobrazenie vašich výrobkov na Googli nie je zaručené, pretože vychádzame z údajov, ktoré nám poskytnete, a tie potom spájame s najrôznejšími vyhľadávaniami zákazníkov.
Poznámka: Zadať nastavenia dopravy alebo pridať dopravné prostredníctvom atribútu doprava [shipping] je potrebné len v nasledujúcich krajinách: Austrália, Belgicko, Česko, Francúzsko, Holandsko, Izrael, Írsko, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty, Španielsko, Švajčiarsko a Taliansko.

Odporúčané

V záujme pozitívneho dojmu zákazníkov je dôležité, aby bol váš účet vždy aktuálny a obsahoval vysokokvalitné informácie. Len tak totiž budete spĺňať podmienky bezplatných záznamov.

Ak chcete, aby sa zobrazovali titulky vo vašom jazyku, zapnite si titulky na YouTube. V dolnej časti prehrávača videa vyberte ikonu nastavení Obrázok ikony nastavení služby YouTube, potom vyberte Titulky a napokon požadovaný jazyk.


Odoslanie údajov o výrobkoch

Nové účty

Keď si vytvárate nový účet Merchant Center, na používanie bezplatných záznamov sa môžete zaregistrovať pri odosielaní údajov o výrobkoch.

Existujúce účty

Ak máte existujúci účet Merchant Center s nahranými údajmi o výrobkoch, je možné, že bezplatné záznamy už máte aktivované. Môžete si to overiť tak, že vo feedoch v účte Merchant Center skontrolujete nastavenie cieľa:

  1. Prihláste sa do účtu Merchant Center.
  2. V hlavnej navigačnej ponuke naľavo kliknite na Výrobky.
  3. Kliknutím na Feedy zobrazte nastavenia jednotlivých feedov.
    • Ak má váš feed aktivované bezplatné záznamy: v stĺpci Cieľ uvidíte Bezplatné záznamy.
    • Ak váš feed nemá aktivované bezplatné záznamy: vyberte feed a potom Nastavenia. V sekcii Ciele začiarknite políčko vedľa položky Bezplatné záznamy.

Partneri

Ak bol váš účet vytvorený prostredníctvom partnera, údaje o výrobkoch boli odoslané do služby Merchant Center cez Content API. Akékoľvek zmeny, ktoré je potrebné vykonať v údajoch o výrobkoch, musíte uskutočniť prostredníctvom partnerského portálu alebo prebrať s partnerom.

Tip: Ak chcete maximalizovať potenciál pokrytia v bezplatných záznamoch, odporúčame vo feede údajov o výrobkoch odoslať celý inventár.

Ďalšie spôsoby použitia údajov o výrobkoch v bezplatných záznamoch

  • Údaje z vášho webu: obsah na vašom webe, ktorý bol prehľadávaný a súvisí s maloobchodom, sa môže bezplatne zobrazovať aj v záznamoch a anotáciách výrobkov v službách Googlu. Môže k tomu dôjsť, aj keď dané informácie neboli označené pomocou značiek schema.org alebo odoslané cez Merchant Center. Cieľom tejto funkcie je zaistiť, aby sa pri vyhľadávaní informácií na Googli zobrazovala široká škála výrobkov od rozmanitej skupiny maloobchodov. Implementáciou ovládania prehľadávania a indexovania môžete nastaviť, ako sa informácie o vašich výrobkoch majú zobrazovať, prípadne túto funkciu kedykoľvek deaktivovať.
  • Údaje zo služby Merchant Center: Google môže aj tak používať a zobrazovať určité odoslané údaje feedu výrobkov (napríklad názvy a obrázky), ako je to opísané v zmluvných podmienkach služby Merchant Center, okrem iného na zlepšenie služieb Googlu.

Poskytnutie povinných atribútov výrobkov

Informácie o výrobkoch, ktoré odošlete pomocou týchto atribútov, tvoria základ na vytvorenie bezplatných záznamov pre vaše výrobky. Prípadné problémy s údajmi o výrobkoch, ktoré odošlete, môžete identifikovať v účte Merchant Center na karte Výrobky v sekcii Diagnostika. Ďalšie informácie o špecifikácii údajov o výrobkoch

Poznámka: Ak na svojom webe používate značenie štruktúrovaných dát, kliknutím na jednotlivé atribúty v tabuľke nižšie môžete vyhľadať príslušný názov atribútu schema.org. Pri riešení problémov skontrolujte chyby v službe Search Console a uistite sa, že ste značky pridali správne.

Na účasť v bezplatných záznamoch sa vyžaduje väčšina týchto atribútov:

Atribút Ďalšie podrobnosti

Identifikátor [id]

Povinné pre všetky výrobky

Názov [title]

Povinné pre všetky výrobky

Odkaz [link]

Povinné pre všetky výrobky

Odkaz na obrázok [image_link]

Povinné pre všetky výrobky
Obrázok musí byť dostatočne veľký a nesmie zahŕňať propagačný obsah, aby nebol zamietnutý.

Cena [price]

Povinné pre všetky výrobky
Ak pomocou atribútu cena [price] uvediete konkrétne ceny, vo vašich záznamoch sa môžu zobraziť všetky prípadné poklesy cien na základe súčasného historického priemeru ceny výrobku. Ďalšie informácie o osvedčených postupoch používania atribútu cena vo feede výrobkov

Opis [description]

Povinné pre všetky výrobky
Dostupnosť [availability] Povinné pre všetky výrobky

Stav [condition]

Povinné pre každý použitý alebo repasovaný výrobok

Značka [brand]

Povinné pre každý výrobok s jasne súvisiacou značkou alebo výrobcom

Gtin [gtin]

Povinné pre všetky výrobky s kódom GTIN prideleným výrobcom
Informácie o výrobkoch by mali zodpovedať najrelevantnejším dopytom. Ďalšie informácie o jedinečných identifikátoroch výrobkov

Katalógové číslo súčiastky [mpn]

Povinné pre všetky výrobky bez kódu GTIN
Informácie o výrobkoch by mali zodpovedať najrelevantnejším dopytom. Ďalšie informácie o jedinečných identifikátoroch výrobkov

Viackusové balenie [multipack]

Povinné, ak je výrobok viackusové balenie
Uveďte, či výrobok pozostáva z viacerých rovnakých výrobkov zoskupených do jedného výrobku („10 párov bielych bavlnených ponožiek“).

Balík [is_bundle]

Povinné, ak je výrobok balík

Farba [color]

Povinné pre kategóriu Apparel & Accessories
Odošlite hlavnú farbu výrobku. Ak je váš výrobok dostupný v rôznych variantoch, ktoré sa líšia farbou, pomocou atribútu identifikátor skupiny položiek [item_group_id] odošlite jednotlivé varianty podľa farby.

Veľkosť [size]

Povinné pre kategóriu Apparel & Accessories
Uveďte štandardizovanú veľkosť výrobku. Ak je váš výrobok dostupný v rôznych variantoch, ktoré sa líšia veľkosťou, pomocou atribútu identifikátor skupiny položiek [item_group_id] odošlite jednotlivé varianty podľa veľkosti.

Veková skupina [age_group]

Povinné pre kategóriu Apparel & Accessories
Uveďte, pre ktoré demografické skupiny je výrobok určený. Tento atribút sa používa spolu s atribútom pohlavie [gender], aby sa kupujúcim zobrazovali správne informácie o veľkosti.

Pohlavie [gender]

Povinné pre kategóriu Apparel & Accessories
Uveďte, pre ktoré pohlavie je výrobok určený. Ak pohlavie určené nie je, odošlite hodnotu „unisex“. Atribút pohlavie používame spolu s atribútmi veľkosť [size] a veková skupina [age_group] na štandardizáciu veľkostí a oddelení, ktoré sa zobrazujú zákazníkom (napríklad pri hľadaní výrazu „chlapčenské tričko“ sa môže zobraziť tričko s hodnotou „muži“ v atribúte pohlavie a hodnotou „deti“ v atribúte veková skupina).

Identifikátor skupiny položiek [item_group_id]

Povinné pre varianty výrobkov
Pomocou tohto atribútu môžete v údajoch zoskupiť varianty výrobkov.

Doprava [shipping]

Povinné, keď potrebujete prepísať nastavenia dopravy v účte Merchant Center
Ďalšie informácie o nastaveniach dopravy a spôsobe nastavenia dopravy

Daň [tax]

Povinné, keď potrebujete prepísať nastavenia dane v účte Merchant Center

Vzor [pattern]

Odporúča sa iba pre kategóriu Apparel & Accessories
Pomocou tohto atribútu môžete opísať vzor alebo grafickú potlač výrobku. Ak je váš výrobok dostupný v rôznych variantoch, ktoré sa líšia vzorom, pomocou atribútu identifikátor skupiny položiek odošlite jednotlivé varianty podľa vzoru.

Materiál [material]

Odporúča sa iba pre kategóriu Apparel & Accessories
Uveďte základné materiály použité vo výrobku, keďže zákazníci často vyhľadávajú výrobky podľa materiálu (napríklad „kožené bundy“).

Odkaz na ďalší obrázok [additional_image_link]

Odporúčané
Okrem povinného atribútu odkaz na obrázok [image_link] môžete ku každému výrobku pridať desať ďalších obrázkov, aby si ho zákazníci mohli pozrieť z rôznych uhlov.

Typ veľkosti [size_type]

Veľkostný systém [size_system]

Odporúča sa iba pre kategóriu Apparel & Accessories.
Okrem atribútu veľkosť [size] bližšie špecifikujte štandardizovanú veľkosť výrobku.

Odkaz na index Vyhľadávania Google [canonical_link]

Odporúča sa pre všetky výrobky
Pomôžte Googlu spojiť vaše údaje o výrobkoch s dopytmi používateľov priradením vašich výrobkov k správnej webovej adrese v indexe Vyhľadávania Googlu. Ak sa nepoužije, webová adresa uvedená v atribúte odkaz [link] alebo odkaz na mobilnú stránku [mobile_link] môže byť indexovaná. Ďalšie informácie o atribútoch odkazov a reportoch výkonnosti bezplatných záznamov

Reporty

Zistite, ako sledovať výkonnosť bezplatných záznamov v službách Merchant Center a Search Console.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka