Ειδοποίηση

Σε αυτό το κέντρο βοήθειας, μπορείτε να βρείτε περιεχόμενο τόσο για το Merchant Center Next όσο και για την εμπειρία του κλασικού Merchant Center. Αναζητήστε το λογότυπο στο επάνω μέρος κάθε άρθρου, για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το άρθρο για την έκδοση του Merchant Center που ισχύει για εσάς. 

Προδιαγραφή δεδομένων προϊόντων

Ένα προσαρμοσμένο εικονίδιο για το κλασικό Merchant Center και το Merchant Center Next.

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό για να μορφοποιήσετε τις πληροφορίες των προϊόντων σας για το Merchant Center. Η Google χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για να βεβαιωθεί ότι αντιστοιχίζονται με τα σωστά ερωτήματα. Τα δεδομένα των προϊόντων σας πρέπει να κοινοποιούνται με τη σωστή μορφή, ώστε να δημιουργούνται επιτυχημένες διαφημίσεις και δωρεάν καταχωρίσεις για τα προϊόντα σας.

Σε αυτό το άρθρο

Χαρακτηριστικά δεδομένων προϊόντος:

Πριν ξεκινήσετε

Άλλες απαιτήσεις

Εκτός από αυτήν την προδιαγραφή δεδομένων προϊόντων, τα δεδομένα των προϊόντων σας πρέπει επίσης να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Μορφοποίηση δεδομένων προϊόντος

Χρησιμοποιήστε Αγγλικά κατά την υποβολή των ονομάτων των χαρακτηριστικών και των τιμών για χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούν υποστηριζόμενες τιμές. Για παράδειγμα, το χαρακτηριστικό κατάστασης [condition] χρησιμοποιεί τις υποστηριζόμενες τιμές new [νέο], refurbished [ανακατασκευασμένο] και used [χρησιμοποιημένο], οποίες θα πρέπει να υποβληθούν στα Αγγλικά, προκειμένου να μπορεί να τα διαβάσει το σύστημα.

Για όλα τα χαρακτηριστικά που δεν χρησιμοποιούν υποστηριζόμενες τιμές, αλλά αντίθετα επιτρέπουν το κείμενο ελεύθερης μορφής, όπως τα χαρακτηριστικά τίτλου [title] ή περιγραφής [description], βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την ίδια γλώσσα για όλα τα χαρακτηριστικά σε μια ροή. Χρησιμοποιήστε ένα σύμβολο υπογράμμισης κατά την υποβολή ενός ονόματος χαρακτηριστικού με πολλές λέξεις (για παράδειγμα image_link). Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο υποβολής των χαρακτηριστικών και των τιμών χαρακτηριστικών

Ορισμοί

 • Προϊόν: Το πραγματικό προϊόν που αναζητούν οι δυνητικοί πελάτες στο Google.
 • Στοιχείο: Ένα προϊόν που έχει προστεθεί στα δεδομένα προϊόντος σας, σε ροή κειμένου, ροή XML ή API. Για παράδειγμα, ένα στοιχείο είναι μία γραμμή στη ροή κειμένου σας.
 • Παραλλαγή: Συγκεκριμένες εκδόσεις ενός προϊόντος που διατίθεται σε διαφορετικές παραλλαγές. Για παράδειγμα, ένα πουκάμισο που βγαίνει σε διαφορετικά μεγέθη έχει παραλλαγές μεγέθους.

Required Υποχρεωτικό: Πρέπει να υποβάλετε αυτό το χαρακτηριστικό. Αν δεν το κάνετε, το προϊόν σας δεν θα μπορεί να προβληθεί σε διαφημίσεις και καταχωρίσεις χωρίς χρέωση.

This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Εξαρτάται: Μπορεί να χρειαστεί ή να μην χρειαστεί να υποβάλετε αυτό το χαρακτηριστικό ανάλογα με το προϊόν ή τις χώρες στις οποίες εμφανίζονται τα προϊόντα σας.

Optional Προαιρετικό: Μπορείτε να υποβάλετε αυτό το χαρακτηριστικό αν θέλετε να ενισχύσετε την απόδοση του προϊόντος σας.

Βασικά δεδομένα προϊόντος

Οι πληροφορίες προϊόντων που υποβάλλετε χρησιμοποιώντας αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία επιτυχημένων διαφημίσεων και δωρεάν καταχωρίσεων για τα προϊόντα σας. Βεβαιωθείτε ότι όλα όσα υποβάλλετε έχουν την ποιότητα που θα δείξετε σε έναν πελάτη.

Χαρακτηριστικό και μορφή

Ελάχιστες απαιτήσεις με μια ματιά

Αναγνωριστικό [id]

Το μοναδικό αναγνωριστικό του προϊόντος σας

Required Υποχρεωτικό

Παράδειγμα
A2B4

Σύνταξη
Έως 50 χαρακτήρες

Ιδιοκτησία schema.org:Ναι (Μάθετε περισσότερα)

 • Χρησιμοποιήστε μια μοναδική τιμή για κάθε προϊόν.
 • Χρησιμοποιήστε το SKU του προϊόντος, όπου είναι δυνατόν.
 • Διατηρήστε το ίδιο αναγνωριστικό κατά την ενημέρωση των δεδομένων σας.
 • Χρησιμοποιήστε μόνο έγκυρους χαρακτήρες unicode.
 • Χρησιμοποιήστε το ίδιο αναγνωριστικό για το ίδιο προϊόν σε διάφορες χώρες ή γλώσσες.

Τίτλος [title] 

ή

Δομημένος τίτλος [structured_title]

Το όνομα του προϊόντος σας

Required Υποχρεωτικό

Παράδειγμα (Τίτλος [title]):
Mens Pique Polo Shirt

Παράδειγμα (Δομημένος τίτλος [structured_title]): trained_algorithmic_media:"Stride & Conquer: Original Google Men's Blue & Orange Power Shoes (Size 8)"

Σύνταξη
Τίτλος [title]: Απλό κείμενο. Έως 150 χαρακτήρες

Δομημένος τίτλος [structured_title]: 2 δευτερεύοντα χαρακτηριστικά:

 • Τύπος ψηφιακής πηγής [digital_source_type] (Προαιρετικό): Αυτό το δευτερεύον χαρακτηριστικό υποστηρίζει 2 τιμές:
  • Προεπιλογή [default]: Καθορίζει ότι ο τίτλος που παρέχεται με το δευτερεύον χαρακτηριστικό περιεχομένου [content] δεν δημιουργήθηκε με generative AI.
  • Εκπαιδευμένα αλγοριθμικά μέσα [trained_algorithmic_media]. Προσδιορίζει ότι ο τίτλος που παρέχεται με το δευτερεύον χαρακτηριστικό περιεχομένου [content] δημιουργήθηκε με generative AI.

Εάν δεν έχει καθοριστεί κάποια τιμή, χρησιμοποιείται η τιμή προεπιλογής [default].

 • Περιεχόμενο [content] (Υποχρεωτικό): Το κείμενο του τίτλου. Έως 150 χαρακτήρες.

Ιδιοκτησία Schema.org:

Τίτλος [title]: Yes (Μάθετε περισσότερα)

Δομημένος τίτλος [structured_title]: Όχι

 • Χρησιμοποιήστε ένα από τα χαρακτηριστικά τίτλου [title] και δομημένου τίτλου [structured_title] για να προσδιορίσετε σαφώς το προϊόν που πουλάτε.
 • Για τους τίτλους που δημιουργούνται με generative AI, χρησιμοποιήστε το χαρακτηριστικό δομημένου τίτλου [structured_title] ή εναλλακτικά χρησιμοποιήστε το χαρακτηριστικό τίτλου [title].
 • Περιγράψτε με ακρίβεια το προϊόν σας και αντιστοιχίστε τον τίτλο από τη σελίδα προορισμού σας.
 • Μην συμπεριλάβετε διαφημιστικό κείμενο, όπως "δωρεάν αποστολή", μόνο κεφαλαία γράμματα ή ξένους χαρακτήρες εντυπωσιασμού.

Για παραλλαγές:

 • Συμπεριλάβετε χαρακτηριστικά γνωρίσματα, όπως το χρώμα ή το μέγεθος.

Για κινητές συσκευές:

 • Συμπεριλάβετε "με συμβόλαιο" αν πωλούνται με συμβόλαιο.
 • Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλάβετε "με πρόγραμμα πληρωμών" αν πωλούνται με δόσεις.

Για τη Ρωσία:

 • Για βιβλία και άλλα προϊόντα πληροφοριών, συμπεριλάβετε τον χαρακτηρισμό ηλικίας στην αρχή του τίτλου.

Περιγραφή [description]

ή

Δομημένη περιγραφή [structured_description]

Η περιγραφή του προϊόντος σας

Required Υποχρεωτικό

Παράδειγμα (περιγραφή [description]):
Made from 100% organic cotton, this classic red men’s polo has a slim fit and signature logo embroidered on the left chest. Machine wash cold; imported.

Παράδειγμα (δομημένη περιγραφή [structured_description]):

trained_algorithmic_media:"Transform your TV with the effortless power of Google Chromecast. This sleek device discreetly connects to your television, unlocking a world of wireless streaming and mirroring possibilities. From movies and TV shows to photos and presentations, cast your favorite content directly to the big screen with its integrated HDMI connector."

Σύνταξη
Περιγραφή [description]: Απλό κείμενο. Έως 5.000 χαρακτήρες

Δομημένη περιγραφή [structured_description]: 2 δευτερεύοντα χαρακτηριστικά:

 • Τύπος ψηφιακής πηγής [digital_source_type] (Προαιρετικό): Αυτό το δευτερεύον χαρακτηριστικό υποστηρίζει 2 τιμές:
  • Προεπιλογή [default]: Καθορίζει ότι ο τίτλος που παρέχεται με το δευτερεύον χαρακτηριστικό περιεχομένου [content] δεν δημιουργήθηκε με generative AI.
  • Εκπαιδευμένα αλγοριθμικά μέσα [trained_algorithmic_media]. Προσδιορίζει ότι ο τίτλος που παρέχεται με το δευτερεύον χαρακτηριστικό περιεχομένου [content] δημιουργήθηκε με generative AI.

Εάν δεν έχει καθοριστεί κάποια τιμή, χρησιμοποιείται η τιμή προεπιλογής [default].

Περιεχόμενο [content] (Απαιτείται): Το κείμενο της περιγραφής. Έως 5.000 χαρακτήρες

Ιδιοκτησία Schema.org:

Περιγραφή [description]: Yes (Μάθετε περισσότερα)

Δομημένη περιγραφή [structured_description]: Όχι

 • Χρησιμοποιήστε ένα από τα χαρακτηριστικά περιγραφής [description] και δομημένης περιγραφής [structured_description] για να περιγράψετε με ακρίβεια το προϊόν σας και να αντιστοιχίσετε την περιγραφή από τη σελίδα προορισμού σας.
 • Για περιγραφές που δημιουργούνται με generative AI, χρησιμοποιήστε το χαρακτηριστικό δομημένης περιγραφής [structured_description] ή το χαρακτηριστικό περιγραφής [description].
 • Μην συμπεριλάβετε διαφημιστικό κείμενο, όπως "δωρεάν αποστολή", μόνο κεφαλαία γράμματα ή ξένους χαρακτήρες εντυπωσιασμού.
 • Συμπεριλάβετε μόνο πληροφορίες σχετικά με το προϊόν. Μην συμπεριλάβετε συνδέσμους προς το κατάστημά σας, πληροφορίες πωλήσεων, λεπτομέρειες σχετικά με ανταγωνιστές, άλλα προϊόντα ή αξεσουάρ.
 • Χρησιμοποιήστε μορφοποίηση (για παράδειγμα, στηλοθέτες, λίστες ή πλάγιους χαρακτήρες) για να μορφοποιήσετε την περιγραφή σας.

Σύνδεσμος [link]

Η σελίδα προορισμού του προϊόντος σας

Required Υποχρεωτικό

Παράδειγμα
http://www.example.com/asp/sp.asp?cat=12&id=1030

Ιδιοκτησία Schema.org:Yes (Μάθετε περισσότερα)

 • Χρησιμοποιήστε το επαληθευμένο όνομα τομέα.
 • Ξεκινήστε με http ή https.
 • Χρησιμοποιήστε ένα κωδικοποιημένο URL που συμμορφώνεται με το RFC 2396 ή το RFC 1738.
 • Μην χρησιμοποιείτε σύνδεσμο που οδηγεί σε παρενθετική σελίδα αν δεν είναι απαραίτητο λόγω νομικών απαιτήσεων.

Σύνδεσμος εικόνας [image_link]

Το URL της κύριας εικόνας του προϊόντος σας

Required Υποχρεωτικό

Παράδειγμα
http:// www.example.com/image1.jpg

Ιδιοκτησία Schema.org:Yes (Μάθετε περισσότερα)

Για το URL της εικόνας:

 • Χρησιμοποιήστε έναν σύνδεσμο που οδηγεί στην κύρια εικόνα του προϊόντος σας.
 • Ξεκινήστε με http ή https.
 • Χρησιμοποιήστε ένα κωδικοποιημένο URL που συμμορφώνεται με το RFC 2396 ή το RFC 1738.
 • Βεβαιωθείτε ότι το URL μπορεί να ανιχνευθεί από το Google (διαμόρφωση του robots.txt που να επιτρέπει το Googlebot και το Googlebot-image).

Για την εικόνα:

 • Προβάλετε με ακρίβεια το προϊόν.
 • Χρησιμοποιήστε μια αποδεκτή μορφή: JPEG (.jpg/.jpeg), WebP (.webp), PNG (.png), στατικά GIF (.gif), BMP (.bmp) και TIFF (.tif/.tiff).
 • Μην μεγεθύνετε μια εικόνα και μην υποβάλετε μια μικρογραφία.
 • Μην συμπεριλάβετε διαφημιστικό κείμενο, υδατογραφήματα ή περιθώρια.
 • Μην υποβάλετε placeholder ή γενική εικόνα.
 • Όλες οι εικόνες που δημιουργούνται με χρήση generative AI πρέπει να περιέχουν μεταδεδομένα που υποδεικνύουν ότι η εικόνα δημιουργήθηκε από AI (για παράδειγμα, την ετικέτα μεταδεδομένων IPTCDigitalSourceTypeTrainedAlgorithmicMedia). Μην καταργείτε ενσωματωμένες ετικέτες μεταδεδομένων, όπως την ιδιότητα IPTC DigitalSourceType, από εικόνες που έχουν δημιουργηθεί με εργαλεία generative AI, π.χ. το Project Studio. Τα παρακάτω IPTC NewsCodes καθορίζουν τον τύπο της ψηφιακής πηγής που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της εικόνας και θα πρέπει να διατηρούνται:

  • TrainedAlgorithmicMedia: Η εικόνα δημιουργήθηκε με χρήση ενός μοντέλου που προέρχεται από περιεχόμενο δείγματος.
  • CompositeSynthetic: Η εικόνα αποτελεί σύνθετο περιεχόμενο που περιλαμβάνει συνθετικά στοιχεία.
  • AlgorithmicMedia: Η εικόνα δημιουργήθηκε αποκλειστικά από έναν αλγόριθμο, χωρίς να βασίζεται σε κάποια δεδομένα εκπαίδευσης δείγματος (για παράδειγμα, μια εικόνα που δημιουργήθηκε από λογισμικό με τη χρήση μαθηματικού τύπου).

Σύνδεσμος πρόσθετης εικόνας [additional_image_link]

Το URL μιας πρόσθετης εικόνας για το προϊόν σας

Optional Προαιρετικό

Παράδειγμα
http://www.example.com/image1.jpg

Σύνταξη
Έως 2.000 χαρακτήρες

Ιδιοκτησία schema.org: Όχι

 • Ικανοποιήστε τις απαιτήσεις για το χαρακτηριστικό συνδέσμου εικόνας [image_link] με τις εξής εξαιρέσεις:
  • Η εικόνα μπορεί να περιλαμβάνει το προϊόν σε παρουσίαση ή να δείχνει το προϊόν κατά τη χρήση του.
  • Μπορούν να περιλαμβάνονται γραφικά ή παραδείγματα χρήσης.
 • Υποβάλετε έως και 10 επιπλέον εικόνες για ένα προϊόν, συμπεριλαμβάνοντας αυτό το χαρακτηριστικό πολλές φορές.
 • Όλες οι εικόνες που δημιουργούνται με χρήση generative AI πρέπει να περιέχουν μεταδεδομένα που υποδεικνύουν ότι η εικόνα δημιουργήθηκε από AI (για παράδειγμα, την ετικέτα μεταδεδομένων IPTCDigitalSourceTypeTrainedAlgorithmicMedia). Μην καταργείτε ενσωματωμένες ετικέτες μεταδεδομένων, όπως την ιδιότητα IPTC DigitalSourceType, από εικόνες που έχουν δημιουργηθεί με εργαλεία generative AI, π.χ. το Project Studio. Τα παρακάτω IPTC NewsCodes καθορίζουν τον τύπο της ψηφιακής πηγής που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της εικόνας και θα πρέπει να διατηρούνται:

  • TrainedAlgorithmicMedia: Η εικόνα δημιουργήθηκε με χρήση ενός μοντέλου που προέρχεται από περιεχόμενο δείγματος.
  • CompositeSynthetic: Η εικόνα αποτελεί σύνθετο περιεχόμενο που περιλαμβάνει συνθετικά στοιχεία.
  • AlgorithmicMedia: Η εικόνα δημιουργήθηκε αποκλειστικά από έναν αλγόριθμο, χωρίς να βασίζεται σε κάποια δεδομένα εκπαίδευσης δείγματος (για παράδειγμα, μια εικόνα που δημιουργήθηκε από λογισμικό με τη χρήση μαθηματικού τύπου).

Σύνδεσμος τρισδιάστατου μοντέλου [virtual_model_link]

Επιπλέον σύνδεσμος για την προβολή ενός τρισδιάστατου μοντέλου του προϊόντος σας.

Optional Προαιρετικό (διαθέσιμο μόνο στις ΗΠΑ)

Σημείωση: Αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο μόνο στην κλασική εμπειρία του Merchant Center

Παράδειγμα
https://www.google.com/products/xyz.glb

Σύνταξη/τύπος

URL (Πρέπει να ξεκινά με "http://" ή "https://")

Έως 2.000 χαρακτήρες

 • Χρησιμοποιήστε ένα τρισδιάστατο μοντέλο. Το αρχείο σας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 MB. Οι υφές στο αρχείο μπορούν να έχουν μέγεθος έως και 2K (δεν υποστηρίζεται η μορφή 4Κ).
 • Καταχωρίστε ένα έγκυρο URL στα δεδομένα του προϊόντος σας. Ο σύνδεσμος θα πρέπει να οδηγεί σε ένα αρχείο .gltf ή .glb.
 • Ελέγξτε το τρισδιάστατο μοντέλο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο επικύρωσης, για να επαληθεύσετε αν το τρισδιάστατο μοντέλο λειτουργεί σωστά.

Σύνδεσμος για κινητά [mobile_link]

Η βελτιστοποιημένη για κινητές συσκευές σελίδα προορισμού του προϊόντος, όταν έχετε διαφορετικό URL για την επισκεψιμότητα από κινητά και για την επισκεψιμότητα από υπολογιστές

Optional Προαιρετικό

Παράδειγμα
http://www.m.example.com/asp/ sp.asp?cat=12 id=1030

Σύνταξη
Έως 2.000 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

Ιδιοκτησία schema.org: Όχι

 • Ικανοποιήστε τις απαιτήσεις για το χαρακτηριστικό συνδέσμου [link].

Τιμή και διαθεσιμότητα

Αυτά τα χαρακτηριστικά καθορίζουν την τιμή και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων σας. Αυτές οι πληροφορίες εμφανίζονται σε δυνητικούς πελάτες στις διαφημίσεις και στις δωρεάν καταχωρίσεις. Αν οι τιμές και η διαθεσιμότητα των προϊόντων σας αλλάζουν συχνά, θα πρέπει να μας ενημερώνετε προκειμένου να εμφανίζονται τα προϊόντα σας. Ελέγξτε αυτές τις συμβουλές για να διατηρείτε τις πληροφορίες των προϊόντων σας ενημερωμένες

Χαρακτηριστικό και μορφή

Ελάχιστες απαιτήσεις με μια ματιά

Διαθεσιμότητα [availability]

Η διαθεσιμότητα του προϊόντος σας

Required Υποχρεωτικό

Παράδειγμα
in_stock

Υποστηριζόμενες τιμές

 • Διαθέσιμο [in_stock]
 • Μη διαθέσιμο [out_of_stock]
 • Προπαραγγελία [preorder]
 • Σε λίστα αναμονής [backorder]

Ιδιοκτησία schema.org: Ναι (Μάθετε περισσότερα)

 • Υποβάλετε με ακρίβεια τη διαθεσιμότητα του προϊόντος και αντιστοιχίστε τη με τη διαθεσιμότητα στη σελίδα προορισμού σας και στις σελίδες ολοκλήρωσης αγοράς.
 • Παρέχετε το χαρακτηριστικό ημερομηνίας διαθεσιμότητας [availability_date] (με τιμή έως και 1 έτος στο μέλλον), αν η διαθεσιμότητα έχει οριστεί σε preorder.

Ημερομηνία διαθεσιμότητας [availability_date]

Required Υποχρεωτικό αν η διαθεσιμότητα προϊόντος έχει οριστεί σε preorder

Η ημερομηνία κατά την οποία ένα προϊόν προπαραγγελίας είναι διαθέσιμο για παράδοση

Παράδειγμα
(Για UTC+1)
2016-02-24T11:07+0100

Σύνταξη

 • Έως 25 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες
 • ISO 8601
  • YYYY-MM-DDThh:mm [+hhmm]
  • YYYY-MM-DDThh:mmZ

Ιδιοκτησία schema.org: Ναι (Μάθετε περισσότερα)

 • Χρησιμοποιήστε αυτό το χαρακτηριστικό αν η διαθεσιμότητα του προϊόντος σας έχει οριστεί σε preorder. Παρέχετε μια τιμή έως και ένα έτος στο μέλλον.
 • Η ημερομηνία διαθεσιμότητας θα πρέπει επίσης να προστεθεί στη σελίδα προορισμού του προϊόντος και να είναι σαφής στους πελάτες σας (για παράδειγμα, "6 Μαΐου 2023").
  • Αν δεν είναι δυνατή η παροχή μιας ακριβούς ημερομηνίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εκτιμώμενη ημερομηνία (για παράδειγμα, "Μάιος 2023").

Κόστος πωληθέντων αγαθών [cost_of_goods_sold]

Η περιγραφή του προϊόντος σας

Optional Προαιρετικό

Το κόστος που σχετίζεται με την πώληση ενός συγκεκριμένου προϊόντος όπως ορίζεται από τη λογιστική σύμβαση που δημιουργήσατε. Αυτά τα έξοδα μπορεί να περιλαμβάνουν υλικές, εργατικές, εμπορευματικές ή άλλες γενικές δαπάνες. Με την υποβολή του COGS για τα προϊόντα σας, αποκτάτε insight σχετικά με άλλες μετρήσεις, όπως το μεικτό κέρδος και το ποσό εσόδων που παράγεται από τις διαφημίσεις και τις δωρεάν καταχωρίσεις.

Παράδειγμα
23.00 EUR

Σύνταξη

 • Κωδικοί ISO 4217
 • Χρησιμοποιήστε '.' αντί για ',' για να υποδείξετε ένα δεκαδικό σημείο
 • Αριθμοί

Ιδιοκτησία schema.org: Όχι

 • Το νόμισμα πρέπει να είναι σε μορφή ISO 4217. Για παράδειγμα, πρέπει να χρησιμοποιείται η συντομογραφία USD για τα δολάρια ΗΠΑ.
 • Ως υποδιαστολή πρέπει να χρησιμοποιείται η τελεία (.). Για παράδειγμα, 10.00 USD.

Expiration date [ημερομηνία_λήξης]

Η ημερομηνία που θα σταματήσει να εμφανίζεται το προϊόν σας

Optional Προαιρετικό

Παράδειγμα
(Για UTC+1)
2016-07-11T11:07+0100

Σύνταξη

 • Έως 25 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες
 • ISO 8601
  • YYYY-MM-DDThh:mm [+hhmm]
  • YYYY-MM-DDThh:mmZ

Ιδιοκτησία schema.org: Όχι

 • Χρησιμοποιήστε μια ημερομηνία μικρότερη από 30 ημέρες στο μέλλον.
 • Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να προκύψει λανθάνων χρόνος αρκετών ωρών.

Τιμή [price]

Η τιμή του προϊόντος σας

Required Υποχρεωτικό

Παράδειγμα
15.00 EUR

Σύνταξη

 • Αριθμοί
 • ISO 4217

Ιδιοκτησία schema.org: Yes (Μάθετε περισσότερα)

 • Υποβάλετε με ακρίβεια την τιμή και το νόμισμα του προϊόντος και αντιστοιχίστε τα με την τιμή που εμφανίζεται στη σελίδα προορισμού σας και κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.
 • Βεβαιωθείτε ότι η σελίδα προορισμού και οι σελίδες ολοκλήρωσης αγοράς περιλαμβάνουν την τιμή στο νόμισμα της χώρας στοχοθέτησης σε εμφανές σημείο που μπορεί να βρει κανείς εύκολα.
 • Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η αγορά του προϊόντος από το διαδίκτυο για την υποβληθείσα τιμή.
 • Βεβαιωθείτε ότι οποιοσδήποτε χρήστης στη χώρα στοχοθέτησης μπορεί να αγοράσει το προϊόν στην υποβληθείσα τιμή και χωρίς να πληρώσει συνδρομή.
 • Μην υποβάλετε την τιμή 0 (η τιμή 0 επιτρέπεται για κινητές συσκευές που πωλούνται με συμβόλαιο).
 • Για τα προϊόντα που πωλούνται σε μεγάλες ποσότητες, πακέτα ή πολυσυσκευασίες.
  • Υποβάλετε τη συνολική τιμή της ελάχιστης αγορασθείσας ποσότητας, του πακέτου ή της πολυσυσκευασίας.
 • Για τις ΗΠΑ και τον Καναδά:
  • Μην συμπεριλάβετε φόρο στην τιμή.
 • Για όλες τις άλλες χώρες:
  • Συμπεριλάβετε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ή Φόρο αγαθών και υπηρεσιών (GST) στην τιμή.
 • Για πρόσθετες επιλογές σχετικά με την υποβολή πληροφοριών που σχετίζονται με την τιμή, ανατρέξτε στα παρακάτω χαρακτηριστικά:
  • Μέτρηση τιμολόγησης μονάδας [unit_pricing_measure]
  • Βασική μονάδα μέτρησης τιμολόγησης μονάδας [unit_pricing_base_measure]
  • Τιμή έκπτωσης [sale_price]
  • Κόστος συνδρομής [subscription_cost]
  • Δόση [installment]

Τιμή έκπτωσης [sale_price]

Η τιμή έκπτωσης του προϊόντος σας

Optional Προαιρετικό

Παράδειγμα
15.00 EUR

Σύνταξη

 • Αριθμοί
 • ISO 4217

Ιδιοκτησία schema.org: Όχι

 • Ικανοποιήστε τις απαιτήσεις για το χαρακτηριστικό τιμής [price].
 • Υποβάλετε αυτό το χαρακτηριστικό (τιμή έκπτωσης) σε συνδυασμό με το χαρακτηριστικό τιμής [price] που έχει οριστεί σε τιμή χωρίς έκπτωση.
 • Υποβάλετε με ακρίβεια την τιμή έκπτωσης του προϊόντος και αντιστοιχίστε την με εκείνη στη σελίδα προορισμού σας και στις σελίδες ολοκλήρωσης αγοράς.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος τιμής έκπτωσης
[sale_price_effective_date]

Το εύρος ημερομηνιών κατά τη διάρκεια του οποίου ισχύει η τιμή έκπτωσης

Optional Προαιρετικό

Παράδειγμα
(Για UTC+1)
2016-02-24T11:07+0100 /
2016-02-29T23:07+0100

Σύνταξη

 • Έως 51 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες
 • ISO 8601
  • YYYY-MM-DDThh:mm [+hhmm]
  • YYYY-MM-DDThh:mmZ
 • Ξεχωριστή ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης με /

Ιδιοκτησία schema.org: Όχι

 • Χρησιμοποιήστε το μαζί με το χαρακτηριστικό τιμής έκπτωσης [sale_price].
 • Αν δεν υποβάλετε αυτό το χαρακτηριστικό (ημερομηνία έναρξης ισχύος τιμής έκπτωσης), ισχύει πάντα η τιμή έκπτωσης.
 • Χρησιμοποιήστε μια ημερομηνία έναρξης πριν από την ημερομηνία λήξης.

Μέτρηση τιμολόγησης μονάδας
[unit_pricing_measure]

Η μονάδα μέτρησης και η διάσταση του προϊόντος σας όπως πωλείται

Optional Προαιρετικό (εκτός αν απαιτείται από τους τοπικούς νόμους ή κανονισμούς)

Παράδειγμα
1,5kg

Σύνταξη
Αριθμητική τιμή + μονάδα

Υποστηριζόμενες μονάδες

 • Βάρος: oz, lb, mg, g, kg
 • Βρετανικό σύστημα ΗΠΑ για όγκο: floz, pt, qt, gal
 • Μετρικό σύστημα για όγκο: ml, cl, l, cbm
 • Μήκος: in, ft, yd, cm, m
 • Εμβαδόν: sqft, sqm
 • Ανά μονάδα: ct

Ιδιοκτησία schema.org: Ναι (Μάθετε περισσότερα)

 • Χρησιμοποιήστε τη μονάδα μέτρησης ή τη διάσταση του προϊόντος χωρίς τη συσκευασία.
 • Χρησιμοποιήστε έναν θετικό αριθμό.
 • Για παραλλαγές:
  • Συμπεριλάβετε την ίδια τιμή για το αναγνωριστικό ομάδας στοιχείου [item_group_id] και διαφορετικές τιμές για τη μέτρηση τιμολόγησης μονάδας

Βασική μονάδα μέτρησης τιμολόγησης μονάδας
[unit_pricing_base_measure]

Η βασική μονάδα μέτρησης του προϊόντος για την τιμολόγηση (π.χ. 100ml σημαίνει ότι η τιμή υπολογίζεται βάσει μονάδων των 100 ml)

Optional Προαιρετικό (εκτός αν απαιτείται από τους τοπικούς νόμους ή κανονισμούς)

Παράδειγμα
100g

Σύνταξη
Ακέραιος + μονάδα

Υποστηριζόμενοι ακέραιοι αριθμοί
1, 10, 100, 2, 4, 8

Υποστηριζόμενες μονάδες

 • Βάρος: oz, lb, mg, g, kg
 • Βρετανικό σύστημα ΗΠΑ για όγκο: floz, pt, qt, gal
 • Μετρικό σύστημα για όγκο: ml, cl, l, cbm
 • Μήκος: in, ft, yd, cm, m
 • Εμβαδόν: sqft, sqm
 • Ανά μονάδα: ct

Επιπλέον υποστηριζόμενοι συνδυασμοί μονάδας και ακέραιου αριθμού μέτρησης
75cl, 750ml, 50kg, 1000kg

Ιδιοκτησία schema.org: Ναι (Μάθετε περισσότερα)

 • Προαιρετικό όταν υποβάλλετε το χαρακτηριστικό μέτρησης τιμολόγησης μονάδας [unit_pricing_measure].
 • Χρησιμοποιήστε την ίδια μονάδα μέτρησης για αυτό το χαρακτηριστικό (μέτρηση τιμολόγησης μονάδας) και τη βασική μονάδα μέτρησης τιμολόγησης μονάδας.
 • Λάβετε υπόψη ότι η τιμή (ή η τιμή έκπτωσης, αν είναι ενεργή) χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της τιμής μονάδας του προϊόντος. Για παράδειγμα, αν το χαρακτηριστικό τιμής [price] έχει οριστεί σε 3 EUR, η μέτρηση τιμολόγησης μονάδας είναι 150 ml και η βασική μονάδα μέτρησης τιμολόγησης μονάδας έχει οριστεί σε 100ml. Τότε η τιμή μονάδας είναι 2 EUR / 100ml.

Δόση [installment]

Λεπτομέρειες σχετικά με ένα πρόγραμμα πληρωμών με δόσεις

Optional Προαιρετικό

Σημείωση:
 • Δεν διατίθεται για διαφημίσεις προβολής.
 • Για διαφημίσεις οχημάτων: Διατίθεται μόνο σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες.
 • Για διαφημίσεις Αγορών και δωρεάν καταχωρίσεις: Διατίθεται στη Λατινική Αμερική για όλες τις κατηγορίες προϊόντων και σε ορισμένες άλλες χώρες για την εμφάνιση μόνο ασύρματων προϊόντων και υπηρεσιών.

Παράδειγμα (υποδεικνύει μηδενική προκαταβολή και τύπο πίστωσης "χρηματοδότηση")
6:30 EUR

Σύνταξη
Αυτό το χαρακτηριστικό χρησιμοποιεί 4 δευτερεύοντα χαρακτηριστικά:

 • Μήνες [months]
  (Υποχρεωτικό) Ακέραιος αριθμός, ο οποίος αντιστοιχεί στον αριθμό των δόσεων που πρέπει να πληρώσει ο αγοραστής.
 • Ποσό [amount]
  (Υποχρεωτικό) ISO 4217, το ποσό που πρέπει να πληρώσει ο αγοραστής ανά μήνα
 • Προκαταβολή [downpayment] (Προαιρετικό)
  ISO 4217, το ποσό που πρέπει να πληρώσει ο αγοραστής προκαταβολικά ως εφάπαξ πληρωμή. Σημείωση: Αν δεν υποβάλετε το δευτερεύον χαρακτηριστικό, η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0 ή χωρίς προκαταβολή.
 • Τύπος πίστωσης [credit_type] (Προαιρετικό). Αυτό το δευτερεύον χαρακτηριστικό χρησιμοποιεί τις ακόλουθες υποστηριζόμενες τιμές:
  • Χρηματοδότηση [finance]
  • Μίσθωση [lease]

Σημείωση: Αν δεν υποβάλετε το δευτερεύον χαρακτηριστικό, η προεπιλεγμένη τιμή είναι χρηματοδότηση [finance]. Αυτό το δευτερεύον χαρακτηριστικό ισχύει μόνο για διαφημίσεις οχημάτων.

Ιδιοκτησία schema.org: Όχι

 • Αντιστοιχίστε την επιλογή δόσεων που είναι ορατή στη σελίδα προορισμού σας.
 • Μην απαιτείτε κάρτα επιβράβευσης αφοσιωμένων πελατών.
 • Βεβαιωθείτε ότι το χαρακτηριστικό τιμής [price] είναι η συνολική τιμή όταν προπληρώνεται πλήρως και προκαταβολικά και χρησιμοποιήστε το χαρακτηριστικό δόσης [installment] για να υποδείξετε μια εναλλακτική επιλογή πληρωμής με δόσεις με προαιρετική αρχική προκαταβολή.

Κόστος συνδρομής [subscription_cost]

Αναφέρει ένα μηνιαίο ή ετήσιο πρόγραμμα πληρωμών που συνδυάζει συμβόλαιο υπηρεσιών επικοινωνίας με ένα ασύρματο προϊόν

Optional Προαιρετικό (διατίθεται σε ορισμένες χώρες για την εμφάνιση μόνο ασύρματων προϊόντων και υπηρεσιών)

Σημείωση: Δεν διατίθεται για διαφημίσεις προβολής.

Παράδειγμα
month:12:35.00USD

Σύνταξη

 • Περίοδος [period] (Υποχρεωτικό)
  Η διάρκεια μιας ενιαίας περιόδου συνδρομής. Αυτό το δευτερεύον χαρακτηριστικό χρησιμοποιεί τις ακόλουθες υποστηριζόμενες τιμές:
  • Μήνας [month]
  • Έτος [year]
 • Διάρκεια περιόδου [period_length] (Υποχρεωτικό)
  Ακέραιος αριθμός των περιόδων συνδρομής (μήνες ή έτη) που πρέπει να πληρώσει ο αγοραστής.

 • Ποσό [amount] (Υποχρεωτικό)
 • ISO 4217, το ποσό που ο αγοραστής πρέπει να πληρώσει ανά μήνα. Κατά την εμφάνιση αυτού του ποσού, η Google μπορεί να κάνει στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ολόκληρη μονάδα του τοπικού νομίσματος για εξοικονόμηση χώρου. Η παρεχόμενη τιμή πρέπει να αντιστοιχεί ακριβώς στο ποσό που εμφανίζεται στον ιστότοπό σας.

Ιδιοκτησία schema.org: Όχι

 • Συμπεριλάβετε το συνολικό οφειλόμενο ποσό για την ολοκλήρωση αγοράς στο χαρακτηριστικό τιμής [price].

 • Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το χαρακτηριστικό δόσης [installment], συμπεριλάβετε επίσης το συνολικό οφειλόμενο ποσό για την ολοκλήρωση αγοράς στο δευτερεύον χαρακτηριστικό προκαταβολής [downpayment] του χαρακτηριστικού δόσης [installment].

 • Αντιστοιχίστε το πρόγραμμα πληρωμών επικοινωνίας που εμφανίζετε στη σελίδα προορισμού σας. Το πρόγραμμα πρέπει να είναι εύκολο να βρεθεί στη σελίδα προορισμού.

Πρόγραμμα αφοσίωσης [loyalty_program]

Το χαρακτηριστικό προγράμματος αφοσίωσης [loyalty_program] επιτρέπει τη ρύθμιση των τιμών μελών και των βαθμών αφοσίωσης.

Optional Προαιρετικό (διατίθεται μόνο για την Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες)

Παράδειγμα
my_loyalty_program:silver:10 USD::10

Σύνταξη
Αυτό το χαρακτηριστικό χρησιμοποιεί 5 δευτερεύοντα χαρακτηριστικά:

 • Ετικέτα προγράμματος [program_label] (Υποχρεωτικό)
  Η ετικέτα του προγράμματος αφοσίωσης που έχει οριστεί στις ρυθμίσεις του προγράμματος αφοσίωσης στο Merchant Center
 • Ετικέτα επιπέδου [tier_label] (Υποχρεωτικό)
  Η ετικέτα επιπέδου που έχει οριστεί στις ρυθμίσεις του προγράμματός σας στο Merchant Center και χρησιμοποιείται για τη διαφοροποίηση των οφελών σε κάθε επίπεδο.
 • Τιμή [price] (Προαιρετικό) Η τιμή ειδικά για μέλη για το πρόγραμμα και το επίπεδο. Αυτή θα εμφανίζεται μαζί με την τιμή μη μέλους, για να δίνει στους αγοραστές μια εικόνα σχετικά με τα οφέλη που προκύπτουν από πιθανή συμμετοχή τους στο πρόγραμμα σας. Διατίθεται μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
 • Επιστροφή μετρητών [cashback_for_future_use] (Προαιρετικό) Δεν είναι διαθέσιμη προς το παρόν.
 • Βαθμοί αφοσίωσης [loyalty_points] (Προαιρετικό) Οι βαθμοί που κερδίζουν τα μέλη όταν αγοράζουν το προϊόν στον ιστότοπό σας. Ο αριθμός πρέπει να είναι ακέραιος.

Ιδιοκτησία schema.org: Όχι

 • Υποβάλετε το χαρακτηριστικό προγράμματος αφοσίωσης [loyalty_program], ώστε να αντιστοιχεί στην ετικέτα και τα επίπεδα του προγράμματος αφοσίωσης που έχουν διαμορφωθεί στον λογαριασμό σας στο Merchant Center.

Ελάχιστη τιμή [auto_pricing_min_price]

Η χαμηλότερη τιμή στην οποία μπορεί να φτάσει η τιμή ενός προϊόντος. Η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για λειτουργίες όπως οι προτάσεις τιμών έκπτωσης, αυτοματοποιημένες εκπτώσεις ή δυναμικές προωθήσεις.

Optional Προαιρετικό

Παράδειγμα
15.00 EUR

Σύνταξη

 • Αριθμοί
 • ISO 4217

Ιδιοκτησία schema.org: Όχι

 • Υποβάλετε ένα χαρακτηριστικό ελάχιστης τιμής [auto_pricing_min_price].
  • Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτοματοποιημένων εκπτώσεων ή δυναμικών προωθήσεων, για να καθορίσετε την ελάχιστη τιμή στην οποία μπορεί να μειωθεί το προϊόν σας.
  • Αν θέλετε να περιορίσετε τις προτάσεις τιμών έκπτωσης σε μια ελάχιστη τιμή, π.χ. για λόγους συμμόρφωσης με την τοπική νομοθεσία τιμολόγησης ή για να υποδείξετε μια ΕΤΔ (ελάχιστη τιμή διαφήμισης).

Κατηγορία προϊόντος

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα χαρακτηριστικά για να οργανώσετε τις καμπάνιες διαφημίσεων στο Google Ads και να παρακάμψετε την αυτόματη κατηγοριοποίηση προϊόντων της Google σε ειδικές περιπτώσεις.

Χαρακτηριστικό και μορφή Ελάχιστες απαιτήσεις με μια ματιά

Κατηγορία προϊόντων Google [google_product_category]

Optional Προαιρετικό

Κατηγορία προϊόντος που καθορίζεται από την Google για το προϊόν σας

Παράδειγμα
Apparel & Accessories > Clothing > Outerwear > Coats & Jackets [Ένδυση και Αξεσουάρ > Ρούχα > Πανωφόρια > Παλτό και Μπουφάν]

ή

371

Σύνταξη
Τιμή από την ταξινόμηση προϊόντων Google

 • Το αριθμητικό αναγνωριστικό κατηγορίας ή
 • Η πλήρης διαδρομή της κατηγορίας

Υποστηριζόμενες τιμές

Ταξινομία προϊόντων Google

Ιδιοκτησία schema.org

Όχι

 • Συμπεριλάβετε μόνο μία κατηγορία.
 • Συμπεριλάβετε την πιο σχετική κατηγορία.
 • Συμπεριλάβετε είτε την πλήρη διαδρομή της κατηγορίας είτε το αριθμητικό αναγνωριστικό της κατηγορίας, αλλά όχι και τα δύο. Συνιστάται η χρήση του αναγνωριστικού κατηγορίας.
 • Συμπεριλάβετε μια συγκεκριμένη κατηγορία για ορισμένα προϊόντα.
  • Τα αλκοολούχα ποτά πρέπει να υποβάλλονται μόνο σε ορισμένες κατηγορίες.
 • Οι κινητές συσκευές που πωλούνται με συμβόλαιο πρέπει να υποβάλλονται ως εξής:
  • Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones (αναγνωριστικό: 267

  • Για tablet: Electronics > Computers > Tablet Computers (αναγνωριστικό: 4745)

 • Οι δωροκάρτες πρέπει να υποβάλλονται ως Arts & Entertainment > Party & Celebration > Gift Giving > Gift Cards & Certificates (αναγνωριστικό: 53)

Τύπος προϊόντος [product_type]

Optional Προαιρετικό

Κατηγορία προϊόντων που ορίζετε για το προϊόν σας

Παράδειγμα
Home > Women > Dresses > Maxi Dresses

Σύνταξη
Έως 750 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

Ιδιοκτησία schema.org

Όχι

 • Συμπεριλάβετε την πλήρη κατηγορία. Για παράδειγμα, συμπεριλάβετε Home > Women > Dresses > Maxi Dresses αντί μόνο Dresses
 • Για την οργάνωση της υποβολής προσφορών και των αναφορών στις καμπάνιες Αγορών του Google Ads θα χρησιμοποιηθεί μόνο η πρώτη τιμή του χαρακτηριστικού τύπου προϊόντος

Αναγνωριστικά προϊόντων

Αυτά τα χαρακτηριστικά χρησιμοποιούνται για την παροχή αναγνωριστικών προϊόντων που καθορίζουν τα προϊόντα που πουλάτε στο παγκόσμιο marketplace και μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της απόδοσης των διαφημίσεων και των δωρεάν καταχωρίσεών σας.

Χαρακτηριστικό και μορφή Ελάχιστες απαιτήσεις με μια ματιά

Επωνυμία [brand]

Η επωνυμία του προϊόντος σας

Required Υποχρεωτικό (Για όλα τα νέα προϊόντα, εκτός από ταινίες, βιβλία και επωνυμίες μουσικών ηχογραφήσεων)

Optional Προαιρετικό για όλα τα άλλα προϊόντα

Παράδειγμα
Google

Σύνταξη
Έως70 χαρακτήρες

Ιδιοκτησία schema.org

Ναι 

Μάθετε περισσότερα

 • Δώστε το όνομα επωνυμίας του προϊόντος που είναι ευρέως γνωστό στους καταναλωτές.
 • Η παροχή της σωστής επωνυμίας για ένα προϊόν θα διασφαλίσει την καλύτερη εμπειρία χρήστη και θα έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση.
 • Παρέχετε μόνο το όνομα του καταστήματός σας ως επωνυμία αν κατασκευάζετε εσείς το προϊόν ή αν το προϊόν σας εμπίπτει σε μια γενική κατηγορία επωνυμιών.
  • Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να υποβάλετε το όνομα του καταστήματός σας ως επωνυμία, αν πουλάτε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ή προσαρμοσμένα κοσμήματα.
 • Για τα προϊόντα που δεν έχουν πραγματικά επωνυμία (για παράδειγμα, ένα vintage φόρεμα χωρίς ετικέτα, γενικά αξεσουάρ ηλεκτρονικών ειδών κ.λπ.), αφήστε αυτό το πεδίο κενό.
 • Μην υποβάλετε τιμές όπως "Δ/Ι", "Γενικά", "Χωρίς επωνυμία" ή "Δεν υπάρχει".
 • Για συμβατά προϊόντα:
  • Υποβάλετε το GTIN και την επωνυμία από τον κατασκευαστή που δημιούργησε στην πραγματικότητα το συμβατό προϊόν.
  • Μην δώσετε την επωνυμία του κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM) για να υποδείξετε ότι το προϊόν σας είναι συμβατό με ή αντίγραφο του προϊόντος της επωνυμίας του OEM.

GTIN [gtin]

Ο Διεθνής Κωδικός Μονάδων Εμπορίας (GTIN) του προϊόντος σας

Required Υποχρεωτικό (Για όλα τα προϊόντα με γνωστό GTIN για την ενεργοποίηση της πλήρους απόδοσης των προσφορών)

Optional Προαιρετικό (συνιστάται ιδιαίτερα) για όλα τα άλλα προϊόντα

Παράδειγμα
3234567890126

Σύνταξη
Έως 50 αριθμητικοί χαρακτήρες (έως 14 ανά τιμή - τα κενά και οι παύλες που προστίθενται παραβλέπονται)

Υποστηριζόμενες τιμές

 • UPC (στη Βόρεια Αμερική / GTIN-12)
  12ψήφιος αριθμός π.χ. 323456789012
  Οι 8ψήφιοι κωδικοί UPC-E θα πρέπει να μετατραπούν σε 12ψήφιοι
 • EAN (στην Ευρώπη / GTIN-13)
  13ψήφιος αριθμός π.χ. 3001234567892
 • JAN (στην Ιαπωνία / GTIN-13)
  8ψήφιος ή 13ψήφιος αριθμός π.χ. 49123456 ή 4901234567894
 • ISBN (για βιβλία)
  10ψήφιος ή 13ψήφιος αριθμός π.χ. 1455582344 ή 978-1455582341. Αν έχετε και τα δύο, συμπεριλάβετε μόνο τον 13ψήφιο αριθμό. Τα ISBN-10 έχουν καταργηθεί και θα πρέπει να μετατραπούν σε ISBN-13.
 • ITF-14 (για πολυσυσκευασίες / GTIN-14)
  14ψήφιος αριθμός π.χ. 10856435001702

Ιδιοκτησία schema.org

Ναι 

Μάθετε περισσότερα

 • Εξαιρούνται οι παύλες και τα διαστήματα.
 • Υποβάλετε μόνο έγκυρα GTIN όπως ορίζεται στον επίσημο οδηγό επικύρωσης GS1, ο οποίος περιλαμβάνει τις εξής απαιτήσεις:
  • Το ψηφίο του αθροίσματος ελέγχου υπάρχει και είναι σωστό.
  • Το GTIN δεν είναι περιορισμένο (το πρόθημα GS1 κυμαίνεται μεταξύ 02, 04, 2)
  • Το GTIN δεν είναι κουπόνι (το πρόθημα GS1 κυμαίνεται από 98 έως 99)
 • Η παροχή του σωστού GTIN για ένα προϊόν θα διασφαλίσει την καλύτερη εμπειρία χρήστη και θα έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση.
 • Παρέχετε GTIN μόνο αν είστε βέβαιοι ότι είναι σωστό. Όταν έχετε αμφιβολία, μην παρέχετε αυτό το χαρακτηριστικό (για παράδειγμα, μην μαντέψετε και μην επινοήσετε μια τιμή). Αν υποβάλετε ένα προϊόν με λανθασμένη τιμή GTIN, το προϊόν σας θα απορριφθεί.
 • Για συμβατά προϊόντα:
  • Υποβάλετε το GTIN και την επωνυμία από τον κατασκευαστή που δημιούργησε στην πραγματικότητα το συμβατό προϊόν.
  • Μην δώσετε την επωνυμία του κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM) για να υποδείξετε ότι το προϊόν σας είναι συμβατό με ή αντίγραφο του προϊόντος της επωνυμίας του OEM.
 • Για πολυσυσκευασίες:
  • Χρησιμοποιήστε τα αναγνωριστικά προϊόντος που σχετίζονται με την πολυσυσκευασία.
 • Για πακέτα:
  • Χρησιμοποιήστε τα αναγνωριστικά προϊόντος για το κύριο προϊόν στο πακέτο.
 • Αν προσφέρετε προσαρμογή, χάραξη ή άλλη εξατομίκευση σε ένα προϊόν στο οποίο εκχωρήθηκε GTIN από τον κατασκευαστή:
  • Υποβάλετε το GTIN και χρησιμοποιήστε το χαρακτηριστικό πακέτου [is_bundle] για να ενημερώσετε το Google ότι το προϊόν περιλαμβάνει προσαρμογή.

MPN [mpn]

Ο Κωδικός είδους κατασκευαστή του προϊόντος σας (MPN)

Required Υποχρεωτικό (Μόνο αν το προϊόν σας δεν έχει GTIN εκχωρημένο από τον κατασκευαστή)

Optional Προαιρετικό για όλα τα άλλα προϊόντα

Παράδειγμα
GO12345OOGLE

Σύνταξη
Έως 70 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

Ιδιοκτησία schema.org

Ναι 

Μάθετε περισσότερα

 • Υποβάλετε μόνο MPN που έχουν εκχωρηθεί από έναν κατασκευαστή.
 • Χρησιμοποιήστε το πιο συγκεκριμένο MPN που υπάρχει.
  • Για παράδειγμα, τα διαφορετικά χρώματα ενός προϊόντος θα πρέπει να έχουν διαφορετικά MPN.
 • Η παροχή του σωστού MPN για ένα προϊόν (όταν απαιτείται) θα διασφαλίσει την καλύτερη εμπειρία χρήστη και θα έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση.
 • Παρέχετε MPN μόνο αν είστε βέβαιοι ότι είναι σωστό. Όταν έχετε αμφιβολία, μην παρέχετε αυτό το χαρακτηριστικό (για παράδειγμα, μην μαντέψετε και μην επινοήσετε μια τιμή).
 • Αν υποβάλετε ένα προϊόν με εσφαλμένη τιμή MPN, το προϊόν σας θα απορριφθεί.

Υπάρχει αναγνωριστικό [identifier_exists]

Χρησιμοποιήστε το για να δηλώσετε αν τα μοναδικά αναγνωριστικά προϊόντων (UPI) GTIN, MPN και επωνυμία είναι διαθέσιμα για το προϊόν σας.

Optional Προαιρετικό

Παράδειγμα
no [όχι]

Υποστηριζόμενες τιμές

 • Ναι [yes]
  Τα αναγνωριστικά προϊόντος έχουν εκχωρηθεί στο καινούργιο προϊόν από τον κατασκευαστή
 • Όχι [no]
  Το προϊόν δεν διαθέτει επωνυμία, GTIN ή MPN (δείτε τις απαιτήσεις στα δεξιά). Αν έχει οριστεί σε no, δώστε και πάλι τα UPI που έχετε.

Ιδιοκτησία schema.org

Όχι

 • Αν δεν υποβάλετε το χαρακτηριστικό, η προεπιλεγμένη τιμή είναι yes.
 • Ο τύπος κατηγορίας προϊόντος καθορίζει ποια μοναδικά αναγνωριστικά προϊόντων (GTIN, MPN, επωνυμία) απαιτούνται.
 • Υποβάλετε το χαρακτηριστικό υπάρχει αναγνωριστικό και ορίστε την τιμή σε no [όχι] αν:
  • Το προϊόν σας είναι στοιχείο πολυμέσων και το GTIN δεν είναι διαθέσιμο (Σημείωση: Οι κωδικοί ISBN και SBN γίνονται αποδεκτοί ως GTIN
  • Αν το προϊόν σας είναι αντικείμενο ένδυσης (ενδύματα) και η επωνυμία δεν είναι διαθέσιμη
  • Σε όλες τις άλλες κατηγορίες, αν το προϊόν σας δεν διαθέτει GTIN ή συνδυασμό MPN και επωνυμίας
 • Αν ένα προϊόν έχει μοναδικά αναγνωριστικά προϊόντων, μην υποβάλετε αυτό το χαρακτηριστικό με την τιμή no [όχι]. Διαφορετικά, το προϊόν μπορεί να απορριφθεί.

Αναλυτική περιγραφή προϊόντος

Αυτά τα χαρακτηριστικά χρησιμοποιούνται για την παροχή αναγνωριστικών προϊόντων που καθορίζουν τα προϊόντα που πωλείτε στο παγκόσμιο marketplace και μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της απόδοσης των διαφημίσεων και των δωρεάν καταχωρίσεών σας. 

Χαρακτηριστικό και μορφή Ελάχιστες απαιτήσεις με μια ματιά

Κατάσταση [condition]

Η κατάσταση του προϊόντος σας κατά την ώρα της πώλησης

Required Υποχρεωτικό αν το προϊόν σας είναι χρησιμοποιημένο ή ανακατασκευασμένο

Optional Προαιρετικό για νέα προϊόντα

Παράδειγμα
new [καινούργιο]

Υποστηριζόμενες τιμές

 • Νέο [new]
  Ολοκαίνουργια, αρχική, μη ανοιγμένη συσκευασία
 • Ανακατασκευασμένο [refurbished]
  Προϊόν που έχει αποκατασταθεί σε κατάσταση λειτουργίας από επαγγελματίες, συνοδεύεται από εγγύηση και μπορεί να έχει ή όχι την αρχική συσκευασία
 • Χρησιμοποιημένο [used]
  Προϊόν που χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν και η αρχική συσκευασία είναι ανοιχτή ή λείπει

Ιδιοκτησία schema.org: Ναι (Μάθετε περισσότερα)

 

Ενήλικας [adult]

Υποδείξτε ότι ένα προϊόν περιέχει σεξουαλικά προκλητικό περιεχόμενο

Required Υποχρεωτικό (Αν ένα προϊόν περιλαμβάνει περιεχόμενο για ενηλίκους)

Παράδειγμα
yes [ναι]

Υποστηριζόμενες τιμές

 • Ναι [yes]
 • Όχι [no]

Ιδιοκτησία schema.org: Όχι

 • Ορίστε την τιμή αυτού του χαρακτηριστικού σε yes, αν αυτό το μεμονωμένο προϊόν περιέχει γυμνό ή σεξουαλικά προκλητικό περιεχόμενο. Αν δεν υποβάλετε το χαρακτηριστικό, η προεπιλεγμένη τιμή είναι no. Μάθετε σχετικά με την πολιτική περιεχομένου που απευθύνεται σε ενηλίκους
 • Αν ο ιστότοπός σας επικεντρώνεται γενικά σε κοινό ενηλίκων και περιλαμβάνει περιεχόμενο με ή χωρίς γυμνό που απευθύνεται σε ενήλικες, υποδείξτε το στις ρυθμίσεις του Merchant Center.
 • Αν χρησιμοποιείτε το Merchant Center Next, θα βρείτε αυτές τις ρυθμίσεις στην καρτέλα Λεπτομέρειες επιχείρησης.
 • Αν χρησιμοποιείτε την κλασική εμπειρία του Merchant Center, βρείτε αυτές τις ρυθμίσεις στην ενότητα Εργαλεία και ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε Λογαριασμός.

Πολυσυσκευασία [multipack]

Ο αριθμός των ίδιων προϊόντων που πωλούνται σε μια πολυσυσκευασία η οποία ορίζεται από τον έμπορο

Required Υποχρεωτικό (Για πολυσυσκευασίες προϊόντων σε Αυστραλία, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες και Τσεχία)

Required Υποχρεωτικό για δωρεάν καταχωρίσεις στο Google, αν έχετε δημιουργήσει μια πολυσυσκευασία

Optional Προαιρετικό για όλα τα άλλα προϊόντα και τις χώρες στοχοθέτησης

Παράδειγμα
6

Σύνταξη
Ακέραιος

Ιδιοκτησία schema.org: Όχι

 • Υποβάλετε αυτό το χαρακτηριστικό αν ορίσατε μια προσαρμοσμένη ομάδα ίδιων προϊόντων και τα πουλάτε ως ενιαία μονάδα πώλησης (για παράδειγμα, πουλάτε 6 πλάκες σαπουνιού μαζί).
 • Υποβάλετε τον αριθμό των προϊόντων στην πολυσυσκευασία. Αν δεν υποβάλετε το χαρακτηριστικό, η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0.
 • Αν δημιούργησε την πολυσυσκευασία ο κατασκευαστής του προϊόντος αντί για εσάς, μην υποβάλετε αυτό το χαρακτηριστικό.

Πακέτο [is_bundle]

Υποδεικνύει ότι ένα προϊόν είναι μια προσαρμοσμένη ομάδα διαφορετικών προϊόντων με ένα κύριο προϊόν, η οποία ορίζεται από τον έμπορο

Required Υποχρεωτικό (Για πακέτα σε Αυστραλία, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες και Τσεχία)

Required Υποχρεωτικό για δωρεάν καταχωρίσεις στο Google, αν έχετε δημιουργήσει ένα πακέτο που περιέχει ένα κύριο προϊόν

Optional Προαιρετικό για όλα τα άλλα προϊόντα και τις χώρες στοχοθέτησης

Παράδειγμα
yes [ναι]

Υποστηριζόμενες τιμές

 • Ναι [yes]
 • Όχι [no]

Ιδιοκτησία schema.org: Όχι

 • Υποβάλετε yes [ναι], αν πουλάτε ένα προσαρμοσμένο πακέτο διαφορετικών προϊόντων που δημιουργήσατε εσείς και το πακέτο περιλαμβάνει ένα κύριο προϊόν (για παράδειγμα, μια φωτογραφική μηχανή σε συνδυασμό με φακό και τσάντα). Αν δεν υποβάλετε το χαρακτηριστικό, η προεπιλεγμένη τιμή είναι no [όχι].
 • Μην χρησιμοποιείτε αυτό το χαρακτηριστικό για πακέτα χωρίς σαφές κύριο προϊόν (για παράδειγμα, ένα καλάθι δώρων που περιέχει τυρί και κρακεράκια).

Πιστοποίηση [certification]

Πιστοποιήσεις, όπως αξιολογήσεις ενεργειακής απόδοσης, που σχετίζονται με το προϊόν σας

Διατίθεται για τις χώρες της ΕΕ και της ΕΖΕΣ και το Ηνωμένο Βασίλειο

Required Υποχρεωτικό για προϊόντα για τα οποία απαιτείται η εμφάνιση συγκεκριμένων πληροφοριών πιστοποίησης στις διαφημίσεις Αγορών ή στις δωρεάν καταχωρίσεις σας, για παράδειγμα λόγω τοπικών κανονισμών σήμανσης ενεργειακής απόδοσης

Optional Προαιρετικό για όλα τα άλλα προϊόντα

Σημείωση: Αν δεν μπορείτε να εντοπίσετε το προϊόν σας στη βάση δεδομένων EPREL της ΕΕ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα χαρακτηριστικά κλάση ενεργειακής απόδοσης [energy_efficiency_class], ελάχιστη κλάση ενεργειακής απόδοσης [min_energy_efficiency_class] και μέγιστη κλάση ενεργειακής απόδοσης [max_energy_efficiency_class] για μια περιορισμένη μεταβατική περίοδο.

Παράδειγμα

EC:EPREL:123456

Σύνταξη

Αυτό το χαρακτηριστικό χρησιμοποιεί τα ακόλουθα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά:

 • Αρχή [certification_authority] Η αρχή πιστοποίησης. Υποστηρίζονται μόνο οι τιμές "EC" ή "Europe_Commission".
 • Όνομα [certification_name] Το όνομα της πιστοποίησης. Υποστηρίζεται μόνο η τιμή "EPREL".
 • Κωδικός [certification_code] Ο κωδικός της πιστοποίησης. Για παράδειγμα, για το πιστοποιητικό EPREL με τον σύνδεσμο https://eprel.ec.europa.eu/screen/product
  /dishwashers2019/123456 the code is 123456

Ιδιοκτησία schema.org: Όχι

Συμβουλευτείτε τους κανονισμούς της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση ή οποιαδήποτε ισχύουσα τοπική νομοθεσία, για να καθορίσετε αν πρέπει να παρέχετε αυτό το χαρακτηριστικό. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται προϊόντα που καλύπτονται από ενεργειακές ετικέτες της ΕΕ, για παράδειγμα:

 • Ψυγεία και καταψύκτες
 • Πλυντήρια πιάτων
 • Τηλεοράσεις και άλλες εξωτερικές οθόνες
 • Οικιακά πλυντήρια και πλυντήρια-στεγνωτήρια
 • Συσκευές ψυγείου με λειτουργία άμεσων πωλήσεων
 • Πηγές φωτός

Κλάση ενεργειακής απόδοσης [energy_efficiency_class]

Η ενεργειακή ετικέτα του προϊόντος σας

Διατίθεται για τις χώρες της ΕΕ και της ΕΖΕΣ και το Ηνωμένο Βασίλειο

Optional Προαιρετικό (εκτός αν απαιτείται από τους τοπικούς νόμους ή κανονισμούς)

Σημείωση: Αυτό το χαρακτηριστικό καταργείται. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε το χαρακτηριστικό πιστοποίησης [certification] για να εμφανίσετε την κλάση ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ.

Παράδειγμα
A+

Υποστηριζόμενες τιμές

 • A+++
 • A++
 • A+
 • Α
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G

Ιδιοκτησία schema.org: Ναι (Μάθετε περισσότερα)

 • Συμπεριλάβετε την ενεργειακή ετικέτα που απαιτείται από τη νομοθεσία.
 • Θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά ελάχιστης κλάσης ενεργειακής απόδοσης [min_energy_efficiency_class] και μέγιστης κλάσης ενεργειακής απόδοσης [max_energy_efficiency_class] για τη δημιουργία μιας ετικέτας ενεργειακής απόδοσης, π.χ. A+ (A+++ έως G).

Ελάχιστη κλάση ενεργειακής απόδοσης [min_energy_efficiency_class]

Η ενεργειακή ετικέτα του προϊόντος σας

Διατίθεται για τις χώρες της ΕΕ και της ΕΖΕΣ και το Ηνωμένο Βασίλειο

Optional Προαιρετικό (εκτός αν απαιτείται από τους τοπικούς νόμους ή κανονισμούς)

Σημείωση: Αυτό το χαρακτηριστικό καταργείται. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε το χαρακτηριστικό πιστοποίησης [certification] για να εμφανίσετε την κλάση ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ.

Διαθέσιμο μόνο σε ΕΕ και Ελβετία

Παράδειγμα
A+++

Υποστηριζόμενες τιμές

 • A+++
 • A++
 • Α
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G

Ιδιοκτησία schema.org: Ναι (Μάθετε περισσότερα)

 • Συμπεριλάβετε την ενεργειακή ετικέτα που απαιτείται από τη νομοθεσία.
 • Θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά κλάσης ενεργειακής απόδοσης [energy_efficiency_class] και μέγιστης κλάσης ενεργειακής απόδοσης [max_energy_efficiency_class] για τη δημιουργία μιας ετικέτας ενεργειακής απόδοσης π.χ. A+ (A+++ έως D).

Μέγιστη κλάση ενεργειακής απόδοσης [max_energy_efficiency]

Η ενεργειακή ετικέτα του προϊόντος σας

Διατίθεται για τις χώρες της ΕΕ και της ΕΖΕΣ και το Ηνωμένο Βασίλειο

Optional Προαιρετικό (εκτός αν απαιτείται από τους τοπικούς νόμους ή κανονισμούς)

Σημείωση: Αυτό το χαρακτηριστικό καταργείται. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε το χαρακτηριστικό πιστοποίησης [certification] για να εμφανίσετε την κλάση ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ.

Διαθέσιμο μόνο σε ΕΕ και Ελβετία

Παράδειγμα
D

Υποστηριζόμενες τιμές

 • A+++
 • A++
 • Α
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G

Ιδιοκτησία schema.org: Ναι (Μάθετε περισσότερα)

 • Συμπεριλάβετε την ενεργειακή ετικέτα που απαιτείται από τη νομοθεσία
 • Θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά κλάση ενεργειακής απόδοσης [energy_efficiency_class] και ελάχιστη κλάση ενεργειακής απόδοσης [min_energy_efficiency_class] για τη δημιουργία μιας ετικέτας κειμένου ή εικόνας με την ενεργειακή απόδοση π.χ. A+ (G έως A+++)

Ηλικιακή ομάδα [age_group]

Το δημογραφικό στοιχείο για το οποίο προορίζεται το προϊόν σας

Required Υποχρεωτικό (Για όλα τα προϊόντα ένδυσης που στοχεύουν σε άτομα σε Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ και Ιαπωνία, καθώς και για όλα τα προϊόντα με εκχωρημένες ηλικιακές ομάδες)

Required Υποχρεωτικό για δωρεάν καταχωρίσεις για όλα τα προϊόντα της κατηγορίας Apparel & Accessories (αναγνωριστικό: 166)

Optional Προαιρετικό για όλα τα άλλα προϊόντα και τις χώρες στοχοθέτησης

Παράδειγμα
infant [βρέφος]

Υποστηριζόμενες τιμές

 • Νεογέννητο [newborn]
  0-3 μηνών
 • Βρέφος [infant]
  3–12 μηνών
 • Νήπιο [toddler]
  1–5 ετών
 • Παιδιά [kids]
  5–13 ετών
 • Ενήλικας [adult]
  Έφηβοι ή άτομα μεγαλύτερης ηλικίας

Ιδιοκτησία schema.org: Ναι (Μάθετε περισσότερα)

 • Συμπεριλάβετε μία τιμή ανά προϊόν.
 • Για παραλλαγές:
  • Συμπεριλάβετε την ίδια τιμή για το αναγνωριστικό ομάδας στοιχείου [item_group_id] και διαφορετικές τιμές για την ηλιακή ομάδα.

Χρώμα [color]

Το χρώμα του προϊόντος σας

Required Υποχρεωτικό (Για όλα τα προϊόντα ένδυσης που στοχεύουν σε Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ και Ιαπωνία, καθώς και για όλα τα προϊόντα που διατίθενται σε διαφορετικά χρώματα)

Required Υποχρεωτικό για δωρεάν καταχωρίσεις για όλα τα προϊόντα της κατηγορίας Apparel & Accessories (αναγνωριστικό: 166)

Optional Προαιρετικό για όλα τα άλλα προϊόντα και τις χώρες στοχοθέτησης

Παράδειγμα
Black [Μαύρο]

Σύνταξη
Έως 100 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες (έως 40 χαρακτήρες ανά χρώμα)

Ιδιοκτησία schema.org: Ναι (Μάθετε περισσότερα)

 • Μην χρησιμοποιείτε αριθμούς όπως "0", "2" ή "4".
 • Μην χρησιμοποιείτε χαρακτήρες που δεν είναι αλφαριθμητικοί, όπως "#fff000".
 • Μην χρησιμοποιείτε μόνο ένα γράμμα όπως το R. (Για γλώσσες όπως Κινεζικά, Ιαπωνικά ή Κορεατικά, μπορείτε να συμπεριλάβετε έναν χαρακτήρα όπως το 红.)
 • Μην παραπέμπετε στο προϊόν ή την εικόνα με μια φράση όπως "βλέπε εικόνα".
 • Μην συνδυάζετε πολλά ονόματα χρωμάτων σε μία λέξη, όπως "RedPinkBlue". Αντίθετα, διαχωρίστε τα με το σύμβολο /, όπως "Κόκκινο/Ροζ/Μπλε". Μην χρησιμοποιείτε τιμή που δεν είναι χρώμα, όπως "πολύχρωμο", "διάφορα", "ποικιλία", "ανδρικά", "γυναικεία" ή "Δ/Ι".
 • Αν το προϊόν σας διαθέτει πολλά χρώματα, καταγράψτε πρώτα το κύριο χρώμα.
 • Για παραλλαγές:
  • Συμπεριλάβετε την ίδια τιμή για το αναγνωριστικό ομάδας στοιχείου [item_group_id] και διαφορετικές τιμές για το χρώμα [color].

Φύλο [gender]

Το φύλο για το οποίο προορίζεται το προϊόν σας

Required Υποχρεωτικό (Απαιτείται για όλα τα είδη ένδυσης που στοχεύουν σε άτομα σε Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ και Ιαπωνία, καθώς και για όλα τα προϊόντα που σχετίζονται με συγκεκριμένο φύλο)

Required Υποχρεωτικό για δωρεάν καταχωρίσεις για όλα τα προϊόντα της κατηγορίας Apparel & Accessories (αναγνωριστικό: 166) στο Google

Optional Προαιρετικό για όλα τα άλλα προϊόντα και τις χώρες στοχοθέτησης

Παράδειγμα
Unisex

Υποστηριζόμενες τιμές

 • Άντρας [male]
 • Γυναίκα [female]
 • Unisex [unisex]

Ιδιοκτησία schema.org: Ναι (Μάθετε περισσότερα)

 • Για ορισμένες κατηγορίες Apparel & Accessories (αναγνωριστικό:166) όπως η κατηγορία Shoelaces (αναγνωριστικό:1856), αυτό το χαρακτηριστικό συνιστάται αντί να απαιτείται, αφού αυτές οι κατηγορίες δεν εξαρτώνται από το φύλο.
 • Για παραλλαγές:
  • Συμπεριλάβετε την ίδια τιμή για το αναγνωριστικό ομάδας στοιχείου [item_group_id] και διαφορετικές τιμές για το φύλο

Υλικό [material]

Το ύφασμα ή το υλικό του προϊόντος σας

Required Υποχρεωτικό (αν είναι σχετικό για τη διάκριση διαφορετικών προϊόντων σε ένα σύνολο παραλλαγών)

Optional Προαιρετικό για όλα τα άλλα προϊόντα

Παράδειγμα
leather [δέρμα]

Σύνταξη
Έως 200 χαρακτήρες

Ιδιοκτησία schema.org: Ναι (Μάθετε περισσότερα)

 • Για να υποδείξετε πολλά υλικά για ένα μεμονωμένο προϊόν (όχι παραλλαγές), προσθέστε ένα βασικό υλικό, ακολουθούμενο από έως 2 δευτερεύοντα υλικά, διαχωρισμένα με το σύμβολο /.
  • Για παράδειγμα, αντί για "CottonPolyesterElastane", χρησιμοποιήστε "cotton/polyester/elastane" [βαμβάκι/πολυέστερ/ελαστάνη].
 • Για παραλλαγές:
  • Συμπεριλάβετε την ίδια τιμή για το χαρακτηριστικό αναγνωριστικού ομάδας στοιχείου [item_group_id] και διαφορετικές τιμές για το χαρακτηριστικό υλικού

Μοτίβο [pattern]

Το μοτίβο ή το γραφικό σχέδιο του προϊόντος σας

Required Υποχρεωτικό (αν είναι σχετικό για τη διάκριση διαφορετικών προϊόντων σε ένα σύνολο παραλλαγών)

Optional Προαιρετικό για όλα τα άλλα προϊόντα

Παράδειγμα
ριγέ
πουά
με λαχούρια

Σύνταξη
Έως 100 χαρακτήρες

Ιδιοκτησία schema.org: Ναι (Μάθετε περισσότερα)

 • Για παραλλαγές:
  • Συμπεριλάβετε την ίδια τιμή για το χαρακτηριστικό αναγνωριστικού ομάδας στοιχείου [item_group_id] και διαφορετικές τιμές για το χαρακτηριστικό μοτίβου

Μέγεθος [size]

Το μέγεθος του προϊόντος σας

Required Υποχρεωτικό (Απαιτείται για όλα τα προϊόντα ένδυσης στις κατηγορίες προϊόντων Apparel & Accessories > Clothing (Αναγνωριστικό:1604) και Apparel & Accessories > Shoes (Αναγνωριστικό:187) που στοχεύουν σε άτομα σε Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ, καθώς και για όλα τα προϊόντα που διατίθενται σε διαφορετικά μεγέθη)

Required Υποχρεωτικό για τις δωρεάν καταχωρίσεις για όλα τα προϊόντα στις κατηγορίες Apparel & Accessories > Clothing (Αναγνωριστικό:1604) και Apparel & Accessories > Shoes (Αναγνωριστικό:187)

Optional Προαιρετικό για όλα τα άλλα προϊόντα και τις χώρες στοχοθέτησης

Παράδειγμα
XL

Σύνταξη
Έως 100 χαρακτήρες

Ιδιοκτησία schema.org: Ναι (Μάθετε περισσότερα)

 • Για παραλλαγές:
  • Συμπεριλάβετε με την ίδια τιμή για το αναγνωριστικό ομάδας στοιχείου [item_group_id] και διαφορετικές τιμές για το μέγεθος [size]
 • Αν τα μεγέθη περιέχουν πολλές διαστάσεις, συμπυκνώστε τις σε μία τιμή. Για παράδειγμα, το "16/34 Tall" προορίζεται για μέγεθος λαιμού 16 ιντσών, μήκος μανικιού 34 ιντσών και εφαρμογή "Tall"
 • Αν το στοιχείο σας είναι ένα μέγεθος που εφαρμόζει στα περισσότερα άτομα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις φράσεις one_size [ένα μέγεθος], OS, one_size fits_all [ένα μέγεθος που εφαρμόζει σε όλους], OSFA, one_size_fits_most [ένα μέγεθος που εφαρμόζει στους περισσότερους] ή OSFM.
 • Για προϊόντα πολυσυσκευασίας που ορίζονται από τον έμπορο, υποβάλετε την ποσότητα της πολυσυσκευασίας χρησιμοποιώντας το χαρακτηριστικό πολυσυσκευασίας [multipack]. Μην υποβάλετε την ποσότητα πολυσυσκευασίας στο χαρακτηριστικό μεγέθους[size].

Τύπος μεγέθους [size_type]

Η γραμμή του προϊόντος ένδυσης

Optional Προαιρετικό (Διαθέσιμο μόνο για τα προϊόντα ένδυσης)

Παράδειγμα
maternity [εγκυμοσύνης]

Υποστηριζόμενες τιμές

 • Regular [regular]
 • Petite [petite]
 • Εγκυμοσύνης [maternity]
 • Μεγάλο [big]
 • Μακρόστενο [tall]
 • Plus [plus]

Ιδιοκτησία schema.org: Ναι (Μάθετε περισσότερα)

 • Υποβάλετε έως και 2 τιμές.
 • Αν δεν υποβάλετε το χαρακτηριστικό, η προεπιλεγμένη τιμή είναι regular.

Σύστημα μεγεθών [size_system]

Η χώρα του συστήματος μεγεθών που χρησιμοποιείται από το προϊόν σας

Optional Προαιρετικό (Διαθέσιμο μόνο για τα προϊόντα ένδυσης)

Παράδειγμα
US

Υποστηριζόμενες τιμές

 • US
 • UK
 • EU
 • DE
 • FR
 • JP
 • CN
 • IT
 • BR
 • MEX
 • AU

Ιδιοκτησία schema.org: Ναι (Μάθετε περισσότερα)

 • Αν δεν υποβάλετε το χαρακτηριστικό, η προεπιλεγμένη τιμή είναι η χώρα στοχοθέτησης.

Αναγνωριστικό ομάδας στοιχείου [item_group_id]

Αναγνωριστικό για μια ομάδα προϊόντων που διατίθεται σε διαφορετικές εκδόσεις (παραλλαγές)

Required Υποχρεωτικό (Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ και Ιαπωνία, αν το προϊόν είναι παραλλαγή)

Required Υποχρεωτικό για δωρεάν καταχωρίσεις για όλες τις παραλλαγές προϊόντων

Optional Προαιρετικό για όλα τα άλλα προϊόντα και τις χώρες στοχοθέτησης

Παράδειγμα
AB12345

Σύνταξη
Έως 50 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

Ιδιοκτησία schema.org: Ναι (Μάθετε περισσότερα)

 

 • Χρησιμοποιήστε μια μοναδική τιμή για κάθε ομάδα παραλλαγών. Χρησιμοποιήστε το γονικό στοιχείο SKU, όπου είναι δυνατόν.
 • Διατηρήστε την τιμή ίδια όταν ενημερώνετε τα δεδομένα του προϊόντος σας.
 • Χρησιμοποιήστε μόνο έγκυρους χαρακτήρες unicode.
 • Χρησιμοποιήστε ένα αναγνωριστικό ομάδας στοιχείων για ένα σύνολο προϊόντων που διαφέρουν κατά ένα ή περισσότερα από αυτά τα χαρακτηριστικά:
 • Συμπεριλάβετε τα ίδια χαρακτηριστικά για κάθε προϊόν στην ομάδα στοιχείων. Για παράδειγμα, αν ένα προϊόν ποικίλλει στο μέγεθος και το χρώμα, υποβάλετε το μέγεθος [size] και το χρώμα [color] για κάθε προϊόν που μοιράζεται την ίδια τιμή για το αναγνωριστικό ομάδας στοιχείου [item_group_id].
 • Αν τα προϊόντα σας διαφέρουν ανάλογα με τα στοιχεία σχεδίασης που δεν αντιπροσωπεύονται από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, μην χρησιμοποιήσετε το αναγνωριστικό ομάδας στοιχείου.

Μήκος προϊόντος [product_length]

Το μήκος του προϊόντος σας

Optional Προαιρετικό

Παράδειγμα
20 in

Σύνταξη
Αριθμός + μονάδα

Υποστηριζόμενες τιμές
1-3000

 • Υποστηρίζονται δεκαδικές τιμές

Υποστηριζόμενες μονάδες

 • cm
 • in

Ιδιοκτησία schema.org: Ναι (Μάθετε περισσότερα)

 • Συμπεριλάβετε όσο το δυνατόν περισσότερα από τα χαρακτηριστικά μέτρησης προϊόντος.
 • Χρησιμοποιήστε την ίδια μονάδα μέτρησης για κάθε χαρακτηριστικό διαστάσεων προϊόντος (όπως το μήκος, το πλάτος και το ύψος του προϊόντος). Διαφορετικά, οι πληροφορίες δεν θα εμφανίζονται.

Πλάτος προϊόντος [product_width]

Το πλάτος του προϊόντος σας

Optional Προαιρετικό

Παράδειγμα
20 in

Σύνταξη
Αριθμός + μονάδα

Υποστηριζόμενες τιμές
1-3000

 • Υποστηρίζονται δεκαδικές τιμές

Υποστηριζόμενες μονάδες

 • cm
 • in

Ιδιοκτησία schema.org: Ναι (Μάθετε περισσότερα)

 • Συμπεριλάβετε όσο το δυνατόν περισσότερα από τα χαρακτηριστικά μέτρησης προϊόντος.
 • Χρησιμοποιήστε την ίδια μονάδα μέτρησης για κάθε χαρακτηριστικό διαστάσεων προϊόντος (όπως το μήκος, το πλάτος και το ύψος του προϊόντος). Διαφορετικά, οι πληροφορίες δεν θα εμφανίζονται.

Ύψος προϊόντος [product_height]

Το ύψος του προϊόντος σας

Optional Προαιρετικό

Παράδειγμα
20 in

Σύνταξη
Αριθμός + μονάδα

Υποστηριζόμενες τιμές
1-3000

 • Υποστηρίζονται δεκαδικές τιμές

Υποστηριζόμενες μονάδες

 • cm
 • in

Ιδιοκτησία schema.org: Ναι (Μάθετε περισσότερα)

 • Συμπεριλάβετε όσο το δυνατόν περισσότερα από τα χαρακτηριστικά μέτρησης προϊόντος.
 • Χρησιμοποιήστε την ίδια μονάδα μέτρησης για κάθε χαρακτηριστικό διαστάσεων προϊόντος (όπως το μήκος, το πλάτος και το ύψος του προϊόντος). Διαφορετικά, οι πληροφορίες δεν θα εμφανίζονται.

Βάρος προϊόντος [product_weight]

Το βάρος του προϊόντος σας

Optional Προαιρετικό

Παράδειγμα
3,5 lb

Σύνταξη
Αριθμός + μονάδα

Υποστηριζόμενες τιμές
0-2000

 • Υποστηρίζονται δεκαδικές τιμές

Υποστηριζόμενες μονάδες

 • lb
 • oz
 • g
 • kg

Ιδιοκτησία schema.org: Ναι (Μάθετε περισσότερα)

 • Χρησιμοποιήστε το πραγματικό βάρος του συναρμολογημένου προϊόντος για αυτό το χαρακτηριστικό.
 • Αν το προϊόν σας διατίθεται σε πολλά κομμάτια, για παράδειγμα, ως μέρος ενός πακέτου, χρησιμοποιήστε το πλήρες βάρος όλων των κομματιών στην καταχώριση.

Λεπτομέρεια προϊόντος [product_detail]

Τεχνικές προδιαγραφές ή επιπλέον λεπτομέρειες του προϊόντος σας

Optional Προαιρετικό

Παράδειγμα
General:Product Type:Digital player

Σύνταξη
Αυτό το χαρακτηριστικό χρησιμοποιεί 3 δευτερεύοντα χαρακτηριστικά:

 • Όνομα ενότητας [section_name]: Έως 140 χαρακτήρες
 • Όνομα χαρακτηριστικού [attribute_name]: Έως 140 χαρακτήρες
 • Τιμή χαρακτηριστικού [attribute_value]: Έως 1.000 χαρακτήρες

Ιδιοκτησία schema.org: Όχι

 • Μην προσθέτετε πληροφορίες που καλύπτονται από άλλα χαρακτηριστικά, μόνο κεφαλαία γράμματα, ξένους χαρακτήρες εντυπωσιασμού, κείμενο προώθησης, ή μην καταχωρίζετε λέξεις-κλειδιά ή όρους αναζήτησης.
 • Μην προσθέτετε πληροφορίες όπως: τιμή, τιμή πώλησης, ημερομηνίες πώλησης, αποστολή, ημερομηνία παράδοσης, άλλες πληροφορίες σχετικές με τον χρόνο ή το όνομα της εταιρείας σας.
 • Παρέχετε μόνο ένα όνομα χαρακτηριστικού και μια τιμή όταν η τιμή είναι επιβεβαιωμένη. Για παράδειγμα, παρέχετε "Vegetarian=False", αν ένα προϊόν διατροφής δεν είναι χορτοφαγικό.

Καλύτερο στοιχείο προϊόντος [product_highlight]

Τα πιο συναφή καλύτερα στοιχεία των προϊόντων σας

Optional Προαιρετικό

Παράδειγμα
Υποστηρίζει χιλιάδες εφαρμογές, όπως Netflix, YouTube και HBO Max

Σύνταξη
Έως 150 χαρακτήρες

Ιδιοκτησία schema.org: Όχι

 • Χρησιμοποιήστε από 2 έως 100 καλύτερα στοιχεία προϊόντος.
 • Περιγράψτε μόνο το ίδιο το προϊόν.
 • Μην καταχωρίζετε λέξεις-κλειδιά ή όρους αναζήτησης.
 • Μην συμπεριλαμβάνετε κείμενο προώθησης, μόνο κεφαλαία γράμματα ή ξένους χαρακτήρες εντυπωσιασμού.

Καμπάνιες Αγορών και άλλες διαμορφώσεις

Αυτά τα χαρακτηριστικά χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα των προϊόντων σας, όταν δημιουργείτε διαφημιστικές καμπάνιες στο Google Ads.

Χαρακτηριστικό και μορφή Ελάχιστες απαιτήσεις με μια ματιά

Ανακατεύθυνση διαφημίσεων [ads_redirect]

Ένα URL που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό πρόσθετων παραμέτρων για τη σελίδα του προϊόντος σας. Οι πελάτες θα οδηγηθούν σε αυτό το URL αντί για την αξία που υποβάλλετε στα χαρακτηριστικά συνδέσμου [link] ή συνδέσμου για κινητά [mobile_link]

Optional Προαιρετικό

Παράδειγμα
http://www.example.com/product.html

Σύνταξη
Έως 2.000 χαρακτήρες

Ιδιοκτησία schema.org: Όχι

 • Υποβάλετε τον ίδιο καταχωρισμένο τομέα όπως και για το χαρακτηριστικό συνδέσμου [link] (και το χαρακτηριστικό συνδέσμου για κινητά [mobile_link], αν υπάρχει).
 • Στους έγκυρους καταχωρισμένους τομείς περιλαμβάνονται οι εξής: "example.com", "m-example.com", "example.co.uk", "example.com.ai" και "bar.tokyo.jp".
 • Τα URL που υποβλήθηκαν με μη έγκυρους τομείς, όπως "example.zz" ή "example.comic", δεν θα γίνονται αποδεκτά. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους έγκυρους καταχωρισμένους τομείς, ανατρέξτε στην ανακατεύθυνση διαφημίσεων.

Προσαρμοσμένη ετικέτα 0-4 [custom_label_0-4]

Ετικέτα που εκχωρείτε σε ένα προϊόν για την οργάνωση της υποβολής προσφορών και των αναφορών στις καμπάνιες Αγορών

Optional Προαιρετικό

Παράδειγμα
Εποχικά
Προσφορές
Γιορτές
Έκπτωση
Εύρος τιμών

Σύνταξη
Έως 100 χαρακτήρες

Ιδιοκτησία schema.org: Όχι

 • Χρησιμοποιήστε μια τιμή που θα αναγνωρίζετε στην καμπάνια Αγορών. Η τιμή δεν θα εμφανίζεται στους πελάτες που βλέπουν τις διαφημίσεις και τις δωρεάν καταχωρίσεις σας.
 • Υποβάλετε έως και 5 προσαρμοσμένες ετικέτες ανά προϊόν, συμπεριλαμβάνοντας αυτό το χαρακτηριστικό πολλές φορές:
  • custom_label_0
  • custom_label_1
  • custom_label_2
  • custom_label_3
  • custom_label_4
 • Χρησιμοποιήστε μόνο 1.000 μοναδικές τιμές για κάθε προσαρμοσμένη ετικέτα σε ολόκληρο τον λογαριασμό σας στο Merchant Center.

Αναγνωριστικό προώθησης [promotion_id]

Ένα αναγνωριστικό που σας επιτρέπει να αντιστοιχίσετε προϊόντα σε προωθήσεις

Optional Προαιρετικό (Απαιτείται για τις προσφορές σε Αυστραλία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ και Ινδία)

Παράδειγμα
ABC123

Σύνταξη
Έως 50 χαρακτήρες

Ιδιοκτησία schema.org: Όχι

 • Χρησιμοποιήστε ένα μοναδικό αναγνωριστικό στο οποίο γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων, χωρίς κενά διαστήματα ή σύμβολα (για παράδειγμα, %, !).
 • Για να αντιστοιχίσετε συγκεκριμένες προσφορές με συγκεκριμένα προϊόντα, υποβάλετε το ίδιο αναγνωριστικό προώθησης στα δεδομένα προϊόντος και τα δεδομένα προώθησης.
 • Υποβάλετε έως και 10 αναγνωριστικά προώθησης για ένα προϊόν, συμπεριλαμβάνοντας αυτό το χαρακτηριστικό πολλές φορές.

Σύνδεσμος εικόνας lifestyle [lifestyle_image_link]

Optional Προαιρετικό

Χαρακτηριστικό που χρησιμοποιείται για να συμπεριληφθεί το URL σε μια εικόνα lifestyle για το προϊόν σας

Διαθέσιμο μόνο για πλατφόρμες περιήγησης

Παράδειγμα

https://www.example.com/image1.jpg

Σύνταξη

Έως 2.000 χαρακτήρες

Ιδιοκτησία schema.org: Όχι

 • Χρησιμοποιήστε ένα URL που οδηγεί σε μια εικόνα σε μια υποστηριζόμενη μορφή αρχείου
 • Ξεκινήστε με http:// ή https:// και συμμορφωθείτε με το πρότυπο RFC 3986
 • Αντικαταστήστε τυχόν σύμβολα ή κενά με κωδικοποιημένες οντότητες URL
 • Βεβαιωθείτε ότι η Google μπορεί να ανιχνεύσει το URL σας
 • Όλες οι εικόνες που δημιουργούνται με χρήση generative AI πρέπει να περιέχουν μεταδεδομένα που υποδεικνύουν ότι η εικόνα δημιουργήθηκε από AI (για παράδειγμα, την ετικέτα μεταδεδομένων IPTCDigitalSourceTypeTrainedAlgorithmicMedia). Μην καταργείτε ενσωματωμένες ετικέτες μεταδεδομένων, όπως την ιδιότητα IPTC DigitalSourceType, από εικόνες που έχουν δημιουργηθεί με εργαλεία generative AI, π.χ. το Project Studio. Τα παρακάτω IPTC NewsCodes καθορίζουν τον τύπο της ψηφιακής πηγής που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της εικόνας και θα πρέπει να διατηρούνται:

  • TrainedAlgorithmicMedia: Η εικόνα δημιουργήθηκε με χρήση ενός μοντέλου που προέρχεται από περιεχόμενο δείγματος.
  • CompositeSynthetic: Η εικόνα αποτελεί σύνθετο περιεχόμενο που περιλαμβάνει συνθετικά στοιχεία.
  • AlgorithmicMedia: Η εικόνα δημιουργήθηκε αποκλειστικά από έναν αλγόριθμο, χωρίς να βασίζεται σε κάποια δεδομένα εκπαίδευσης δείγματος (για παράδειγμα, μια εικόνα που δημιουργήθηκε από λογισμικό με τη χρήση μαθηματικού τύπου).

Marketplace

Αυτά τα χαρακτηριστικά χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του τρόπου χρήσης των δεδομένων προϊόντων σας αν είστε marketplace και χρησιμοποιείτε έναν λογαριασμό πολλών πωλητών.

Note: Marketplaces is currently only available in the classic version of Merchant Center.

Χαρακτηριστικά και μορφή Οι απαιτήσεις με μια ματιά

Εξωτερικό αναγνωριστικό πωλητή[external_seller_id]

Note: Marketplaces is currently only available in the classic version of Merchant Center.Υποχρεωτικό για λογαριασμό πολλών πωλητών

Χρησιμοποιείται από ένα marketplace για εξωτερική αναγνώριση ενός πωλητή. (Για παράδειγμα, σε έναν ιστότοπο)

Παράδειγμα

SellerPublicName1991

Σύνταξη

1-50 χαρακτήρες

Ιδιοκτησία schema.org: Όχι

 • Χρησιμοποιήστε μια μοναδική τιμή για κάθε πωλητή.
 • Διατηρήστε το ίδιο αναγνωριστικό κατά την ενημέρωση των δεδομένων σας
 • Χρησιμοποιήστε μόνο έγκυρους χαρακτήρες. Αποφύγετε τους μη έγκυρους χαρακτήρες, όπως χαρακτήρες ελέγχου, λειτουργίας ή ιδιωτικής περιοχής
 • Χρησιμοποιήστε το ίδιο αναγνωριστικό για τον ίδιο πωλητή σε διάφορες χώρες ή γλώσσες

Προορισμοί

Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ελέγξετε τις διαφορετικές τοποθεσίες στις οποίες μπορεί να εμφανίζεται το περιεχόμενό σας. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό αν θέλετε ένα προϊόν να εμφανίζεται σε μια καμπάνια δυναμικού επαναληπτικού μάρκετινγκ, αλλά όχι σε μια καμπάνια διαφημίσεων Αγορών.

Χαρακτηριστικά και μορφή Οι απαιτήσεις με μια ματιά

Εξαιρούμενος προορισμός [excluded_destination]

Μια ρύθμιση που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αποκλείσετε ένα προϊόν από τη συμμετοχή σε συγκεκριμένο τύπο διαφημιστικής καμπάνιας

Optional Προαιρετικό

Παράδειγμα
Shopping_ads

Υποστηριζόμενες τιμές

 • Shopping_ads
 • Buy_on_Google_listings
 • Display_ads
 • Local_inventory_ads
 • Free_listings
 • Free_local_listings
 • YouTube_Shopping

Some values only available for the classic version of Merchant Center.

Ιδιοκτησία schema.org: Όχι

 

Συμπεριλαμβάνεται προορισμός [included_destination]

Μια ρύθμιση που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να συμπεριλάβετε ένα προϊόν σε έναν συγκεκριμένο τύπο διαφημιστικής καμπάνιας

Optional Προαιρετικό

Παράδειγμα
Shopping_ads

Υποστηριζόμενες τιμές

 • Shopping_ads
 • Buy_on_Google_listings
 • Display_ads
 • Local_inventory_ads
 • Free_listings
 • Free_local_listings
 • YouTube_Shopping

Some values only available for the classic version of Merchant Center.

Ιδιοκτησία schema.org: Όχι

 

Εξαιρούμενες χώρες για διαφημίσεις Αγορών [shopping_ads_excluded_country]

Μια ρύθμιση που σας επιτρέπει να αποκλείσετε χώρες όπου τα προϊόντα σας διαφημίζονται στις διαφημίσεις Αγορών.

Optional Προαιρετικό

Διατίθεται μόνο για τις διαφημίσεις Αγορών

Παράδειγμα
DE

Σύνταξη
2 χαρακτήρες. Πρέπει να είναι ένας κωδικός χώρας ISO_3166-1_alpha-2.

Ιδιοκτησία schema.org: Όχι

 

Παύση [pause]

Μια ρύθμιση που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να θέσετε σε παύση και να ενεργοποιήσετε ξανά γρήγορα ένα προϊόν για όλες τις διαφημίσεις (συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων Αγορών, των διαφημίσεων προβολής και των διαφημίσεων τοπικού αποθέματος). Ένα προϊόν μπορεί να τεθεί σε παύση για έως και 14 ημέρες. Αν ένα προϊόν τεθεί σε παύση για περισσότερες από 14 ημέρες, θα απορριφθεί. Για εκ νέου έγκριση, καταργήστε το χαρακτηριστικό.

Optional Προαιρετικό

Παράδειγμα
διαφημίσεις

Υποστηριζόμενες τιμές
διαφημίσεις

Ιδιοκτησία schema.org: Όχι

 

 

Αποστολή

Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί με τις ρυθμίσεις αποστολής του λογαριασμού και τις ρυθμίσεις επιστροφής για να σας βοηθήσουν να παρέχετε ακριβή έξοδα αποστολής και επιστροφής. Τα άτομα που κάνουν ηλεκτρονικές αγορές βασίζονται στο κόστος και στις ταχύτητες αποστολής, καθώς και στις πολιτικές επιστροφής, για να επιλέξουν τι θα αγοράσουν. Επομένως, είναι σημαντικό να αφιερώσετε χρόνο για να υποβάλετε ποιοτικές πληροφορίες. 

Χαρακτηριστικό και μορφή Ελάχιστες απαιτήσεις με μια ματιά

Αποστολή [shipping]

Το κόστος αποστολής, οι ταχύτητες αποστολής του προϊόντος σας και οι τοποθεσίες στις οποίες αποστέλλεται το προϊόν σας

This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Εξαρτάται

Required Το κόστος αποστολής είναι υποχρεωτικό για διαφημίσεις Αγορών και δωρεάν καταχωρίσεις για τις ακόλουθες χώρες: Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ινδία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Καναδάς, Κάτω Χώρες, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα, Πολωνία, Ρουμανία και Τσεχία

Μπορεί επίσης να χρειαστεί να παράσχετε το κόστος αποστολής με βάση την τοπική νομοθεσία ή τους κανονισμούς.

Optional Προαιρετικό (για τον καθορισμό επιπλέον χωρών όπου αποστέλλεται το προϊόν σας ή για προορισμούς όπου δεν απαιτείται κόστος αποστολής)

Υποστηριζόμενες τιμές
0–1.000 EUR (ελέγξτε εδώ για άλλα νομίσματα)

Παράδειγμα
US:CA:Overnight:16.00 USD:1:1:2:3

Σύνταξη
Αυτό το χαρακτηριστικό χρησιμοποιεί τα ακόλουθα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά:

 • Χώρα [country] (Υποχρεωτικό)
  Κωδικός χώρας ISO 3166
 • Περιοχή [region](Προαιρετικό)
 • Ταχυδρομικός κώδικας [postal_code](Προαιρετικό)
 • Αναγνωριστικό τοποθεσίας [location_id] (Προαιρετικό)
 • Όνομα ομάδας τοποθεσιών [location_group_name] (Προαιρετικό)
 • Υπηρεσία [service] (Προαιρετικό)
  Κατηγορία υπηρεσίας ή ταχύτητα αποστολής
 • Τιμή [price] [Προαιρετικό]
  Σταθερό κόστος αποστολής, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αν απαιτείται
 • Ελάχιστος χρόνος διακίνησης [min_handling_time] και μέγιστος χρόνος διακίνησης [max_handling_time] (Προαιρετικό)
  για τον καθορισμό του χρόνου διακίνησης
 • Ελάχιστος χρόνος μετάβασης [min_transit_time] και μέγιστος χρόνος μετάβασης [max_transit_time] (Προαιρετικό)
  για τον καθορισμό του χρόνου μετάβασης

Ιδιοκτησία schema.org: Ναι (Μάθετε περισσότερα)

 • Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση όταν το κόστος αποστολής για το προϊόν σας δεν ορίζεται στον λογαριασμό σας στο Merchant Center ή όταν πρέπει να παρακάμψετε το κόστος αποστολής ή τις ταχύτητες που ορίζονται στον λογαριασμό σας στο Merchant Center.
 • Μην συμπεριλάβετε στο κόστος αποστολής χρεώσεις που επιβάλλονται από το κράτος, όπως δασμούς εισαγωγής, τέλη ανακύκλωσης, χρεώσεις πνευματικών δικαιωμάτων ή χρεώσεις παράδοσης για λιανικές πωλήσεις που ισχύουν για συγκεκριμένες πολιτείες.
 • Συμπεριλάβετε όλες τις πρόσθετες προμήθειες που χρεώνετε ως έμπορος, αν δεν περιλαμβάνονται στην τιμή του προϊόντος. Συμπεριλάβετε τις χρεώσεις που δεν σχετίζονται άμεσα με την αποστολή αλλά είναι συναφείς με την αγορά κατά την ολοκλήρωσή της. Για παράδειγμα, χρεώσεις εξυπηρέτησης, διεκπεραίωσης, ενεργοποίησης και χειρισμού πληρωμής.

Ετικέτα αποστολής [shipping_label]

Optional Προαιρετικό

Ετικέτα που εκχωρείτε σε ένα προϊόν και η οποία θα συμβάλει στην εκχώρηση του σωστού κόστους αποστολής στις ρυθμίσεις του λογαριασμού Merchant Center

Παράδειγμα

perishable [ευπαθές]

Σύνταξη

Έως 100 χαρακτήρες

Ιδιοκτησία schema.org: Όχι

 • Χρησιμοποιήστε μια τιμή που θα αναγνωρίζετε στις ρυθμίσεις αποστολής του λογαριασμού σας. Η τιμή δεν θα εμφανίζεται στους πελάτες. Παραδείγματα:
  • Sameday [Αυθημερόν]
  • Oversize [Υπερμέγεθες]
  • Μόνο FedEx

Βάρος αποστολής [shipping_weight]

Το βάρος του προϊόντος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του κόστους αποστολής

Optional Προαιρετικό (Απαιτείται για τις τιμές που υπολογίζονται από την εταιρεία μεταφορών στις ρυθμίσεις αποστολής του λογαριασμού σας)

Υποστηριζόμενα βάρη

 • 0-2000 lbs για το βρετανικό μετρικό σύστημα
 • 0-1000 kg για το μετρικό σύστημα

Παράδειγμα
3 kg

Σύνταξη
Αριθμός + μονάδα

Υποστηριζόμενες μονάδες

 • lb
 • oz
 • g
 • kg

Ιδιοκτησία schema.org: Όχι

 • Υποβάλετε αυτή την τιμή, αν ορίζετε ρυθμίσεις αποστολής του λογαριασμού για τις τιμές που υπολογίζονται από την εταιρεία μεταφορών ή για υπηρεσίες αποστολής με βάση το βάρος

Μήκος αποστολής [shipping_length]

Το μήκος του προϊόντος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του κόστους αποστολής σύμφωνα με το ογκομετρικό βάρος

Optional Προαιρετικό (Απαιτείται για τις τιμές που υπολογίζονται από την εταιρεία μεταφορών στις ρυθμίσεις αποστολής του λογαριασμού σας)

Παράδειγμα
20 in

Σύνταξη
Αριθμός + μονάδα

Υποστηριζόμενες τιμές

 • 1 - 150 για ίντσες
 • 1 - 400 για cm

Υποστηριζόμενες μονάδες

 • in
 • cm

Ιδιοκτησία schema.org: Όχι

 • Υποβάλετε αυτή την τιμή, αν ορίζετε ρυθμίσεις αποστολής του λογαριασμού με τιμές που υπολογίζονται από την εταιρεία μεταφορών.
 • Αν δεν δώσετε χαρακτηριστικά διαστάσεων αποστολής κατά τη χρήση τιμών που υπολογίζονται από την εταιρεία μεταφορών, η Google δεν θα μπορέσει να υπολογίσει τις τιμές με βάση το ογκομετρικό βάρος του προϊόντος. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, θα υπολογίσουμε απλώς τις τιμές με βάση την τιμή που δώσατε στο χαρακτηριστικό βάρους αποστολής [shipping_weight].
 • Αν υποβάλετε αυτό το χαρακτηριστικό, υποβάλετε όλα τα χαρακτηριστικά διαστάσεων της αποστολής:
  • Μήκος αποστολής [shipping_length]
  • Πλάτος αποστολής [shipping_width]
  • Ύψος αποστολής [shipping_height]
 • Χρησιμοποιήστε την ίδια μονάδα για όλα τα χαρακτηριστικά διαστάσεων της αποστολής που ισχύουν για ένα μόνο προϊόν.
 • Η Google δεν υπολογίζει αυτόματα το πρόσθετο κόστος αποστολής για υπερμεγέθη προϊόντα. Αν το πακέτο σας θα θεωρηθεί μεγάλο ή υπερμέγεθες από την εταιρεία μεταφορών σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το χαρακτηριστικό αποστολής [shipping] για να ορίσετε το κόστος αποστολής για ένα μεμονωμένο προϊόν.

Πλάτος αποστολής [shipping_width]

Το πλάτος του προϊόντος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του κόστους αποστολής σύμφωνα με το ογκομετρικό βάρος

Optional Προαιρετικό (Απαιτείται για τις τιμές που υπολογίζονται από την εταιρεία μεταφορών στις ρυθμίσεις αποστολής του λογαριασμού σας)

Παράδειγμα
20 in

Σύνταξη
Αριθμός + μονάδα

Υποστηριζόμενες τιμές

 • 1 - 150 για ίντσες
 • 1 - 400 για cm

Υποστηριζόμενες μονάδες

 • in
 • cm

Ιδιοκτησία schema.org: Όχι

 • Ικανοποιήστε τις απαιτήσεις για το χαρακτηριστικό μήκους αποστολής [shipping_length].

Ύψος αποστολής [shipping_height]

Το ύψος του προϊόντος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του κόστους αποστολής σύμφωνα με το ογκομετρικό βάρος

Optional Προαιρετικό (Απαιτείται για τις τιμές που υπολογίζονται από την εταιρεία μεταφορών στις ρυθμίσεις αποστολής του λογαριασμού σας)

Παράδειγμα
20 in

Σύνταξη
Αριθμός + μονάδα

Υποστηριζόμενες τιμές

 • 1 - 150 για ίντσες
 • 1 - 400 για cm

Υποστηριζόμενες μονάδες

 • in
 • cm

Ιδιοκτησία schema.org: Όχι

 • Ικανοποιήστε τις απαιτήσεις για το χαρακτηριστικό μήκους αποστολής [shipping_length].

Χώρα αποστολής [ships_from_country]

Μια ρύθμιση που σας επιτρέπει να παράσχετε τη χώρα από την οποία αποστέλλεται συνήθως το προϊόν σας

Optional Προαιρετικό

Παράδειγμα
DE

Σύνταξη
2 χαρακτήρες. Πρέπει να είναι ένας κωδικός χώρας ISO_3166-1_alpha-2.

Ιδιοκτησία schema.org: Όχι

 • Καταχωρίστε μόνο τη χώρα από την οποία αποστέλλετε συνήθως αυτό το προϊόν.

Μέγιστος χρόνος διακίνησης [max_handling_time]

Το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μεταξύ του χρόνου υποβολής μιας παραγγελίας για ένα προϊόν και της αποστολής του προϊόντος

Optional Προαιρετικό

Παράδειγμα
3

Σύνταξη
Ακέραιος, μεγαλύτερος από ή ίσος με 0

Ιδιοκτησία schema.org: Όχι

 • Υποβάλετε αυτό το χαρακτηριστικό, αν θέλετε να εμφανίζεται ο συνολικός χρόνος που χρειάζεται για να φτάσει ένα προϊόν στον προορισμό του.
 • Υποβάλετε τον αριθμό των εργάσιμων ημερών (όπως διαμορφώθηκε στο Merchant Center).
 • Για τα προϊόντα που είναι έτοιμα να αποσταλούν την ίδια ημέρα, υποβάλετε 0.
 • Για να υποβάλετε ένα χρονικό εύρος, υποβάλετε το χαρακτηριστικό μέγιστου χρόνου διακίνησης [max_handling_time] σε συνδυασμό με το χαρακτηριστικο ελάχιστου χρόνου διακίνησης [min_handling_time].

Ετικέτα χρόνου μετάβασης [transit_time_label]

Optional Προαιρετικό

Ετικέτα που εκχωρείτε σε ένα προϊόν για την εκχώρηση διαφορετικών χρόνων μετάβασης στις ρυθμίσεις λογαριασμού στο Merchant Center.

Παράδειγμα

Από το Σιάτλ

Σύνταξη

Έως 100 χαρακτήρες

Ιδιοκτησία schema.org: Όχι

 

Ελάχιστος χρόνος διακίνησης [min_handling_time]

Το μικρότερο χρονικό διάστημα μεταξύ του χρόνου υποβολής μιας παραγγελίας για ένα προϊόν και της αποστολής του προϊόντος

Optional Προαιρετικό

Παράδειγμα
1

Σύνταξη
Ακέραιος, μεγαλύτερος από ή ίσος με 0

Ιδιοκτησία schema.org: Όχι

 • Ικανοποιήστε τις απαιτήσεις για το χαρακτηριστικό μέγιστου χρόνου διακίνησης [max_handling_time].

Όριο δωρεάν αποστολής [free_shipping_threshold]

Κόστος παραγγελίας πάνω από το οποίο η αποστολή είναι δωρεάν.

Optional Προαιρετικό

Παράδειγμα
US:16.00 USD

Σύνταξη
Αυτό το χαρακτηριστικό χρησιμοποιεί τα ακόλουθα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά:

 • Χώρα [country] (Υποχρεωτικό)
  Κωδικός χώρας ISO 3166
 • Όριο τιμής [price_threshold] (Υποχρεωτικό) Κόστος παραγγελίας πάνω από το οποίο η αποστολή είναι δωρεάν.

Ιδιοκτησία schema.org: Όχι

 • Το νόμισμα του ορίου δωρεάν αποστολής πρέπει να είναι το ίδιο με το νόμισμα της τιμής της προσφοράς.
 • Το νόμισμα πρέπει να είναι σε μορφή ISO 4217. Για παράδειγμα, πρέπει να χρησιμοποιείται η συντομογραφία USD για τα δολάρια ΗΠΑ.
 • Ως υποδιαστολή πρέπει να χρησιμοποιείται η τελεία (.). Για παράδειγμα, 10.00 USD.

Φόρος

Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί με τις ρυθμίσεις φόρου λογαριασμού για να σας βοηθήσουν να παρέχετε ακριβή έξοδα αποστολής.

Μορφή Ελάχιστες απαιτήσεις με μια ματιά

Φόρος [tax]

Ο συντελεστής φόρου επί των πωλήσεων του προϊόντος σας σε μορφή ποσοστού

Required Υποχρεωτικό (Διαθέσιμο μόνο για τις ΗΠΑ)

Παράδειγμα
US:CA:5.00:y

Σύνταξη
Αυτό το χαρακτηριστικό χρησιμοποιεί 4 δευτερεύοντα χαρακτηριστικά:

 • Χώρα [country] (προαιρετικό)
  Κωδικός χώρας ISO 3166
 • Περιοχή [region] ή ταχυδρομικός κώδικας [postal_code] ή αναγνωριστικό τοποθεσίας [location_id] (προαιρετικό)
 • Ποσοστό [rate] (υποχρεωτικό)
  Φορολογικός συντελεστής ως ποσοστό
 • Φόρος αποστολής [tax_ship] (προαιρετικό)
  Αναφέρετε αν χρεώνετε φόρο στην αποστολή.
  • Υποστηριζόμενες τιμές:
   • Ναι yes ή όχι no

Ιδιοκτησία schema.org

Όχι

 • Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση μόνο για να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις φόρου του λογαριασμού για ένα μεμονωμένο προϊόν. Συνιστούμε να υποβάλετε φορολογικά στοιχεία για όλα τα προϊόντα σας χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις λογαριασμού στο Merchant Center.
 • Για τις ΗΠΑ και τον Καναδά:
  • Μην συμπεριλάβετε τον φόρο στο χαρακτηριστικό τιμής [price].
 • Για τις ΗΠΑ μόνο, συμπεριλάβετε τον φόρο στο χαρακτηριστικό φόρου [tax], αν πρέπει να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας
 • Για όλες τις άλλες χώρες:
  • Συμπεριλάβετε τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ή τον Φόρο αγαθών και υπηρεσιών (GST) στο χαρακτηριστικό τιμής και μην χρησιμοποιείτε το χαρακτηριστικό φόρου.

Φορολογική κατηγορία [tax_category]

Μια κατηγορία που ταξινομεί το προϊόν σας με συγκεκριμένους φορολογικούς κανόνες

Optional Προαιρετικό (Συνιστάται για τους προσαρμοσμένους φορολογικούς συντελεστές στο επίπεδο λογαριασμού)

Παράδειγμα
Ρούχα

Σύνταξη
Έως 100 χαρακτήρες

Ιδιοκτησία schema.org

Όχι

 • Χρησιμοποιήστε αυτό το χαρακτηριστικό, αν έχετε προϊόντα που διαθέτουν συγκεκριμένο φορολογικό συντελεστή.
 • Οι ετικέτες κατηγοριών στα δεδομένα του προϊόντος σας πρέπει να αντιστοιχούν στις ετικέτες που καταχωρίσατε στην ενότητα Κατηγορίες στο Merchant Center.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού