Avisering

I det här hjälpcentret hittar du innehåll för både Merchant Center Next och klassiska Merchant Center. Titta efter logotypen längst upp i varje artikel för att se till att du använder artikeln som gäller för din Merchant Center-version. 

Produktdataspecifikation

En anpassad ikon för Merchant Center Classic och Merchant Center Next.

Med den här guiden kan du formatera produktinformationen för Merchant Center. Google använder informationen för att se till att den matchas med rätt sökfrågor. Det är viktigt att du delar din produktdata i rätt format för att skapa framgångsrika annonser och gratisannonser för dina produkter.

Innehåll

Produktdataattribut:

Innan du börjar

Övriga krav

Utöver denna produktdataspecifikation måste din produktdata även uppfylla följande krav:

Formatera din produktdata

Använd engelska när du skickar in namn på attribut och värden för attribut som använder värden som stöds. Attributet skick [condition] använder till exempel värdena new, refurbished och used, vilket måste skickas på engelska så att systemet kan läsa dem.

För alla attribut som inte använder värden som stöds men som tillåter text med fritt format, till exempel attributet titel [title] eller beskrivning [description], bör du använda samma språk för alla attribut i ett flöde. Använd ett understreck när du skickar in ett attributnamn med flera ord (till exempel image_link). Läs mer om hur du skickar in attribut och attributvärden

Definitioner

 • Produkt: Det här är den faktiska produkt som potentiella kunder söker efter på Google.
 • Vara: Det här är en produkt som har lagts till i din produktdata, antingen i ett textflöde, XML-flöde eller API. En vara är till exempel en rad i ditt textflöde.
 • Variant: Det här är specifika versioner av en produkt som finns i olika varianter. Till exempel har en skjorta storleksvarianter om den finns i olika storlekar.

Required Obligatoriskt: Skicka det här attributet. Om du inte gör det kan inte produkten visas i annonser eller gratisannonser.

This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Det beror på: Du kanske inte behöver skicka in det här attributet beroende på produkten eller de länder där dina produkter visas.

Optional Valfritt: Du kan skicka in det här attributet om du vill förbättra produktens resultat.

Grundläggande produktdata

Produktinformationen du skickar in med de här attributen är vårt underlag för att skapa framgångsrika annonser och gratisannonser för dina produkter. Se till att allt du skickar in håller den kvalitet som du vill presentera för kunderna.

Attribut och format

En snabb överblick över minimikraven

id [id]

Produktens unika identifierare

Required Obligatoriskt

Exempel
A2B4

Syntax
Högst 50 tecken

Schema.org-egendom:Ja (Läs mer)

 • Varje produkt ska ha ett unikt värde.
 • Använd produktens SKU när det är möjligt.
 • Använd samma id när du uppdaterar datan.
 • Använd endast giltiga Unicode-tecken.
 • Använd samma id för samma produkt i olika länder och på olika språk.

titel [title] 

eller

strukturerad titel [strukturerad_title]

Produktens namn

Required Obligatoriskt

Exempel (titel [title]):
Pikétröja för män

Exempel (strukturerad titel [structured_title]): trained_algorithmic_media:"Var först i mål: Google-originalskor för män i originalblå och orange (storlek 8)"

Syntax
Titel [title]: vanlig text.Högst 150 tecken

Strukturerad titel [structured_title]: två underattribut:

 • Typ av digital källa [digital_source_type] (valfritt): Det här underattributet har stöd för två värden:
  • Standard [default]: anger att titeln som tillhandahålls med underattributet innehåll [content] inte skapades med generativ AI.
  • Tränad algoritmisk media [trained_algorithmic_media]. Anger att titeln som tillhandahålls med underattributet innehåll [content] skapades med generativ AI.

Om inget värde anges används värdet standard [default].

 • Innehåll [content] (obligatoriskt): Titeltexten. Högst 150 tecken.

Schema.org-egendom:

titel [title]: Yes (Läs mer)

strukturerad titel [structured_title]: Nej

 • Använd ett av attributen titel [title] och strukturerad titel [structured_title] för att tydligt identifiera produkten som du säljer.
 • För titlar som skapats med generativ AI använder du attributet strukturerad titel [structured_title]. I annat fall använder du attributet titel [title].
 • Beskriv produkten korrekt och se till att matcha titeln på målsidan.
 • Använd inte reklamtext som ”fri frakt”, endast versaler eller främmande tecken i jippobetonat syfte.

För varianter:

 • Inkludera egenskaper som färg eller storlek.

För mobila enheter:

 • Inkludera frasen ”med abonnemang” om den säljs med ett abonnemang.
 • För USA ska frasen ”med avbetalningsplan” ingå om enheten säljs som ett avbetalningsköp.

För Ryssland:

 • För böcker och andra informationsprodukter ska en åldersgräns anges i början av titeln.

beskrivning [description]

eller

strukturerad beskrivning [structured_description]

Produktens beskrivning

Required Obligatoriskt

Exempel (beskrivning [description]):
Klassisk röd herrpolo som är tillverkad i 100 % ekologisk bomull med smal passform och broderad signaturlogotyp på vänstra bröstet. Maskintvätt 30 grader; importerad.

Exempel (strukturerad beskrivning [structured_description]):

trained_algorithmic_media:"Förvandla tv:n med den smidiga kraften i Google Chromecast. Den här eleganta enheten ansluts diskret till tv:n och ger tillgång till en värld av trådlös streaming och spegling. Casta innehåll du gillar direkt till den stora skärmen via den inbyggda HDMI-kontakten: från filmer och tv-program till foton och presentationer."

Syntax
Beskrivning [description]: Vanlig text. Högst 5 000 tecken

Strukturerad beskrivning [structured_description]: två underattribut:

 • Typ av digital källa [digital_source_type] (valfritt): Det här underattributet har stöd för två värden:
  • Standard [default]: Anger att titeln som tillhandahålls med underattributet innehåll [content] inte skapades med generativ AI.
  • Tränad algoritmisk media [trained_algorithmic_media]. Anger att titeln som tillhandahålls med underattributet innehåll [content] skapades med generativ AI.

Om inget värde anges används värdet standard [default].

Innehåll [content] (obligatoriskt): beskrivningstexten. Högst 5 000 tecken

Schema.org-egendom:

Beskrivning [description]: Yes (Läs mer)

Strukturerad beskrivning [structured_description]: Nej

 • Använd ett av attributen beskrivning [description] och strukturerad beskrivning [structured_description] för att beskriva produkten korrekt och matcha beskrivningen på målsidan.
 • För beskrivningar som skapas med generativ AI använder du attributet strukturerad beskrivning [structured_description] . I annat fall använder du attributet beskrivning [description].
 • Använd inte reklamtext som ”fri frakt”, endast versaler eller främmande tecken i jippobetonat syfte.
 • Ange bara information om produkten. Lägg inte till länkar till din butik, försäljningsinformation, information om konkurrenter, andra produkter eller tillbehör.
 • Formatera beskrivningen med formatering (till exempel radbrytningar, listor eller kursiv).

länk [link]

Produktens målsida

Required Obligatoriskt

Exempel
http://www.example.com/asp/sp.asp?cat=12&id=1030

Schema.org-egendom: Yes (Läs mer)

 • Använd ditt verifierade domännamn.
 • Börja med http eller https.
 • Använd en kodad webbadress som uppfyller kraven i RFC 2396 eller RFC 1738.
 • Länka inte till en mellansidesannons såvida det inte krävs enligt lagen.

bildlänk [image_link]

Webbadressen till produktens huvudbild

Required Obligatoriskt

Exempel
http:// www.example.com/image1.jpg

Schema.org-egendom: Yes (Läs mer)

För bildens webbadress:

 • Länka till produktens huvudbild.
 • Börja med http eller https.
 • Använd en kodad webbadress som uppfyller kraven i RFC 2396 eller RFC 1738.
 • Se till att webbadressen kan genomsökas av Google (robots.txt-konfiguration som tillåter Googlebot och Googlebot-bild).

För bilden:

 • Visa produkten korrekt.
 • Använd ett godkänt format: JPEG (.jpg/.jpeg), WebP (.webp), PNG (.png), icke-animerad GIF (.gif), BMP (.bmp) och TIFF (.tif/.tiff).
 • Skicka inte miniatyrer eller förstorade bilder.
 • Lägg inte till marknadsföringstext, vattenmärken eller ramar.
 • Skicka inte in platshållare eller allmänna bilder.
 • Alla bilder som skapas med generativ AI måste innehålla metadata som indikerar att bilden var AI-genererad (till exempel IPTC-metadatataggen DigitalSourceTypeTrainedAlgorithmicMedia). Ta inte bort inbäddade metadatataggar som IPTC-egenskapen DigitalSourceType från bilder som har skapats med verktyg för generativ AI, till exempel Project Studio. Följande IPTC NewsCodes anger vilken typ av digital källa som användes för att skapa avbildningen och ska sparas:

  • TrainedAlgorithmicMedia: Avbildningen skapades med en modell som härleddes från samplat innehåll.
  • CompositeSynthetic: Avbildningen är sammansatt och innehåller syntetiska element.
  • AlgorithmicMedia: Avbildningen skapades endast med en algoritm som inte baseras på samplad träningsdata (till exempel en bild som skapats av programvara med hjälp av en matematisk formel).

ytterligare bildlänk [additional_image_link]

Webbadressen till en extra produktbild

Optional Valfritt

Exempel
http://www.example.com/image1.jpg

Syntax
Högst 2 000 tecken

Schema.org-egendom: Nej

 • Uppfyll kraven för attributet bildlänk [image_link] med följande undantag:
  • Bilden kan innehålla produktstaging eller visa hur den används.
  • Grafik och illustrationer får inkluderas.
 • Skicka upp till tio ytterligare produktbilder genom att använda det här attributet flera gånger.
 • Alla bilder som skapas med generativ AI måste innehålla metadata som indikerar att bilden var AI-genererad (till exempel IPTC-metadatataggen DigitalSourceTypeTrainedAlgorithmicMedia). Ta inte bort inbäddade metadatataggar som IPTC-egenskapen DigitalSourceType från bilder som har skapats med verktyg för generativ AI, till exempel Project Studio. Följande IPTC NewsCodes anger vilken typ av digital källa som användes för att skapa avbildningen och ska sparas:

  • TrainedAlgorithmicMedia: Avbildningen skapades med en modell som härleddes från samplat innehåll.
  • CompositeSynthetic: Avbildningen är sammansatt och innehåller syntetiska element.
  • AlgorithmicMedia: Avbildningen skapades endast med en algoritm som inte baseras på samplad träningsdata (till exempel en bild som skapats av programvara med hjälp av en matematisk formel).

Länk till 3D-modell [virtual_model_link]

Ytterligare länk som visar en 3D-modell av produkten.

Optional Valfritt (endast tillgängligt i USA)

Obs! Det här attributet är endast tillgängligt i den klassiska upplevelsen av Merchant Center.

Exempel
https://www.google.com/products/xyz.glb

Syntax/typ

Webbadress (Måste börja med http:// eller https://)

Upp till 2 000 tecken

 • Använd en 3D-modell. Filen får inte vara större än 15 MB. Texturerna i filen kan vara upp till 2K (4K stöds inte).
 • Ange en giltig webbadress i produktdatan. Länken ska peka på en .gltf- eller .glb-fil.
 • Granska 3D-modellen. Du kan använda ett valideringsverktyg för att kontrollera om 3D-modellen fungerar som den ska.

mobillänk [mobile_link]

Produktens mobilanpassade målsida om du har olika webbadresser för mobil och stationär trafik

Optional Valfritt

Exempel
http://www.m.example.com/asp/ sp.asp?cat=12 id=1030

Syntax
Högst 2 000 alfanumeriska tecken

Schema.org-egendom: Nej

 • Uppfyll kraven för attributet länk [link].

Pris och tillgänglighet

De här attributen definierar pris och tillgänglighet för dina produkter. Informationen visas för potentiella kunder i annonser och gratisannonser. Om produkternas priser och tillgänglighet ändras ofta måste du informera oss för att kunna visa dina produkter. Kolla in våra tips för att hålla produktinformationen uppdaterad.

Attribut och format

En snabb överblick över minimikraven

tillgänglighet [availability]

Produktens tillgänglighet

Required Obligatoriskt

Exempel
in_stock [i_lager]

Värden som stöds

 • i lager [in_stock]
 • ej i lager [out_of_stock]
 • förbeställning [preorder]
 • restnoterad [backorder]

Schema.org-egendom: Yes (Läs mer)

 • Skicka korrekt produkttillgänglighet och se till att den matchar tillgängligheten på målsidan och kassasidorna.
 • Ange attributet tillgänglighetsdatum [availability_date] (med ett värde upp till ett år framåt i tiden) om tillgängligheten är inställd på preorder.

tillgänglighetsdatum [availability_date]

Required Obligatoriskt om produkttillgängligheten är inställd på preorder

Det datum en förbeställd produkt blir tillgänglig för leverans

Exempel
(för UTC+1)
2016-02-24T11:07+0100

Syntax

 • Högst 25 alfanumeriska tecken
 • ISO 8601
  • ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm [+hhmm]
  • ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mmZ

Schema.org-egendom: Yes (Läs mer)

 • Använd det här attributet om produktens tillgänglighet är preorder. Ange ett datum upp till ett år framåt i tiden.
 • Tillgänglighetsdatumet ska även läggas till på produktens målsida och vara tydligt för kunderna (till exempel 6 maj 2023).
  • Om du inte kan ange ett exakt datum kan du använda ett uppskattat datum (till exempel maj 2023).

kostnad för sålda varor [cost_of_goods_sold]

Produktens beskrivning

Optional Valfritt

Kostnaderna i samband med försäljningen av en viss vara enligt den bokföringsmetod du använder. Kostnaderna kan innefatta material, arbetskraft, frakt och andra omkostnader. Genom att ange kostnaden för sålda varor för dina produkter får du mer information om annan statistik, till exempel din bruttomarginal och hur stora intäkter dina annonser och gratisannonser drar in.

Exempel
23.00 USD

Syntax

 • ISO 4217-koder
 • Använd ”.” istället för ”,” som decimaltecken
 • Numerisk

Schema.org-egendom: Nej

 • Valutan måste anges i ISO 4217-format. Till exempel USD för amerikanska dollar.
 • Decimaltecknet måste vara en punkt (.). Till exempel 10.00 USD.

utgångsdatum [expiration_date]

Det datum produkten upphör att visas

Optional Valfritt

Exempel
(för UTC+1)
2016-07-11T11:07+0100

Syntax

 • Högst 25 alfanumeriska tecken
 • ISO 8601
  • ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm [+hhmm]
  • ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mmZ

Schema.org-egendom: Nej

 • Välj ett datum som är högst 30 dagar längre fram.
 • Observera att fördröjningar på flera timmar kan förekomma.

pris [price]

Produktens pris

Required Obligatoriskt

Exempel
15.00 SEK

Syntax

 • Numerisk
 • ISO 4217

Schema.org-egendom: Yes (Läs mer)

 • Skicka korrekt pris och valuta och se till att det matchar priset på målsidan och i kassan.
 • Kontrollera att priset står i mållandets valuta på en plats som är lätt att hitta på målsidan och kassasidorna.
 • Se till att produkten kan köpas online för det angivna priset.
 • Alla kunder i mållandet ska kunna köpa produkten till det angivna priset, utan att behöva betala medlemsavgift.
 • Skicka inte in ett pris på 0 (ett pris på 0 är tillåtet för mobila enheter som säljs med abonnemang).
 • För produkter som säljs i stora kvantiteter, paket eller flerpack.
  • Skicka totalpriset för det lägsta antalet produkter, minsta paket eller flerpack som kan köpas
 • För USA och Kanada:
  • Inkludera inte skatt i priset.
 • För alla andra länder:
  • Inkludera mervärdesskatt (moms) eller skatt för varor och tjänster (Goods and Services Tax, GST) i priset.
 • Fler alternativ för att skicka prisinformation finns under attributen:
  • mått för enhetspris [unit_pricing_measure]
  • basmått för enhetspris [unit_pricing_base_measure]
  • försäljningspris [sale_price]
  • prenumerationskostnad [subscription_cost]
  • avbetalning [installment]

försäljningspris [sale_price]

Produktens försäljningspris

Optional Valfritt

Exempel
15.00 SEK

Syntax

 • Numerisk
 • ISO 4217

Schema.org-egendom: Nej

 • Uppfyll kraven för attributet pris [price].
 • Skicka det här attributet (försäljningspris) som tillägg till attributet pris [price] med ordinarie pris.
 • Skicka produktens försäljningspris och se till att det matchar försäljningspriset på målsidan och kassasidorna.

giltighetsdatum för försäljningspris
[sale_price_effective_date]

Datumintervallet då försäljningspriset gäller

Optional Valfritt

Exempel
(för UTC+1)
2016-02-24T11:07+0100 /
2016-02-29T23:07+0100

Syntax

 • Högst 51 alfanumeriska tecken
 • ISO 8601
  • ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm [+hhmm]
  • ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mmZ
 • Startdatum och slutdatum avgränsas med /

Schema.org-egendom: Nej

 • Använd tillsammans med attributet försäljningspris [sale_price].
 • Om du inte skickar det här attributet (giltighetsdatum för försäljningspris) tillämpas försäljningspriset.
 • Välj ett startdatum som infaller före slutdatumet.

mått för enhetspris
[unit_pricing_measure]

Produktens mått och dimension för försäljning

Optional Valfritt (förutom när lokala lagar eller föreskrifter kräver det)

Exempel
1.5 kg

Syntax
Numeriskt värde + enhet

Enheter som stöds

 • Vikt: oz, lb, mg, g, kg
 • Volym i amerikanska måttenheter: floz, pt, qt, gal
 • Volym i metriska måttenheter: ml, cl, l, kbm
 • Längd: in, ft, yd, cm, m
 • Yta: sqft, kvm
 • Per enhet: ct

Schema.org-egendom: Yes (Läs mer)

 • Ange produktens mått eller dimension utan emballage.
 • Ange ett positivt tal.
 • För varianter:
  • Använd samma värde för varugrupp-id [item_group_id] och olika värden för mått för enhetspris.

Basmått för enhetspris
[unit_pricing_base_measure]

Produktens basmått för prissättning (t.ex. innebär 100 ml att priset baseras på 100 ml-enheter)

Optional Valfritt (förutom när lokala lagar eller föreskrifter kräver det)

Exempel
100 g

Syntax
heltal + enhet

Heltal som stöds
1, 10, 100, 2, 4, 8

Enheter som stöds

 • Vikt: oz, lb, mg, g, kg
 • Volym i amerikanska måttenheter: floz, pt, qt, gal
 • Volym i metriska måttenheter: ml, cl, l, kbm
 • Längd: in, ft, yd, cm, m
 • Yta: sqft, kvm
 • Per enhet: ct

Övriga tillåtna kombinationer av metriskt heltal + enhet
75 cl, 750 ml, 50 kg, 1 000 kg

Schema.org-egendom: Yes (Läs mer)

 • Valfritt när du skickar attributet mått för enhetspris [unit_pricing_measure].
 • Använd samma måttenhet för det här attributet (mått för enhetspris) och basmått för enhetspris.
 • Tänk på att priset (eller försäljningspriset om det tillämpas) används för att beräkna produktens enhetspris. Enhetspriset är till exempel 2 USD/100 ml om attributet pris [price] är inställt på 3 USD, mått för enhetspris är 150 ml och basmått för enhetspris är inställt på 100 ml.

Avbetalning [installment]

Uppgifter om en avbetalningsplan

Optional Valfritt

Obs!
 • Inte tillgängligt för displayannonser.
 • Fordonsannonser: endast tillgängligt i vissa europeiska länder.
 • För Shopping-annonser och gratisannonser: tillgängligt i Latinamerika för alla produktkategorier och i vissa andra länder endast för visning av trådlösa produkter och tjänster.

Exempel (innebär 0 handpenning och kredittypen ”finansiering”)
6.30 EUR

syntax
Det här attributet använder fyra underattribut:

 • månader [months] (obligatoriskt)
  Heltal, antalet avbetalningar som köparen måste göra.
 • belopp [amount] (obligatoriskt)
  ISO 4217, beloppet köparen måste betala varje månad.
 • handpenning [downpayment] (valfritt)
  ISO 4217, det belopp som köparen måste betala i förväg som en engångsbetalning. Obs! Om du inte skickar underattributet är standardvärdet 0 eller ”ingen handpenning”.
 • kredittyp [credit_type] (valfritt) Det här underattributet använder följande värden som stöds:
  • finansiering [finance]
  • leasing [lease]

Obs! Om du inte skickar underattributet är standardvärdet finansiering [finance]. Det här underattributet gäller endast för fordonsannonser.

Schema.org-egendom: Nej

 • Avbetalningsalternativet måste stämma överens med det som står på målsidan.
 • Stamkundskort krävs inte.
 • Se till att attributet pris [price] är det totala priset när produkten säljs till fast pris och använd attributet avbetalning [installment] för att ange ett betalningsalternativ med avbetalningar med en valfri första handpenning.

prenumerationskostnad [subscription_cost]

Informerar om en månatlig eller årlig betalningsplan som medföljer abonnemanget för en mobil enhet.

Optional Valfritt (tillgängligt i vissa länder endast för visning av trådlösa produkter och tjänster)

Obs! Inte tillgängligt för displayannonser.

Exempel
månad:12:35.00USD

Syntax

 • Period [period] (obligatoriskt)
  Längden på en prenumeration. Det här underattributet använder följande värden som stöds:
  • Månad [month]
  • År [year]
 • Periodens längd [period_length] (obligatoriskt)
  Heltal, antalet prenumerationsperioder (månader eller år) som köparen måste betala.

 • Belopp [amount] (obligatoriskt)
 • ISO 4217, det belopp köparen måste betala varje månad. När det här beloppet visas kan Google avrunda uppåt till närmaste heltal i lokal valuta för att spara utrymme. Det angivna värdet måste fortfarande exakt matcha det belopp som visas på din webbplats.

Schema.org-egendom: Nej

 • Ange det totala beloppet som betalas i kassan i attributet pris [price].

 • När du använder det i kombination med attributet avbetalning [installment] ska du även inkludera det totala beloppet som ska betalas i kassan i underattributet handpenning [downpayment] för avbetalning [installment].

 • Matcha avbetalningsplanen som du visar på målsidan. Planen måste vara lätt att hitta på målsidan.

bonusprogram [loyalty_program]

Med attributet bonusprogram [loyalty_program] kan du ställa in medlemspriser och kundpoäng.

Optional Valfritt (endast i Japan och USA)

Exempel
my_loyalty_program:silver:10 USD::10

Syntax
Det här attributet använder fem underattribut:

 • programetikett [program_label] (obligatoriskt)
  Bonusprogrametiketten som har angetts i dina inställningar för bonusprogrammet i Merchant Center
 • nivåetikett [tier_label] (obligatoriskt)
  Nivåetiketten som anges i dina programinställningar i Merchant Center och används för att skilja på förmånerna mellan varje nivå.
 • pris [price] (valfritt) Det medlemsspecifika priset för programmet och nivån. Det visas bredvid priset för icke-medlemmar för att ge kunderna en uppfattning om fördelarna med att gå med i programmet. Endast tillgängligt i USA.
 • cashback [cashback_for_future_use] (valfritt) är inte tillgängligt just nu.
 • kundpoäng [loyalty_points] (valfritt) De poäng som medlemmarna får när de köper produkten på din webbplats. Det måste vara ett heltal.

Schema.org-egendom: Nej

 • Skicka in attributet bonusprogram [loyalty_program] för att matcha bonusprogrammets etikett och nivåer som har konfigurerats i ditt Merchant Center-konto.

lägsta pris [auto_pricing_min_price]

Det lägsta priset som en produkts pris kan sänkas till. Google använder den här informationen för funktioner som förslag på försäljningspris, automatiska rabatter och dynamiska kampanjer.

Optional Valfritt

Exempel
150.00 SEK

Syntax

 • Numerisk
 • ISO 4217

Schema.org-egendom: Nej

 • Skicka in attributet minimipris automatisk prissättning [auto_pricing_min_price].
  • Om du använder funktionen för automatiska rabatter eller dynamiska kampanjer anger du lägsta pris som produkten kan sänkas till.
  • Om du vill begränsa förslagen till försäljningspris till ett lägsta pris, till exempel för att följa lokala prislagar eller ange ett LAP (lägsta annonserade pris).

Produktkategori

Med de här attributen kan du organisera dina annonskampanjer i Google Ads och åsidosätta Googles automatiska produktkategorisering i specifika fall.

Attribut och format En snabb överblick över minimikraven

google-produktkategori [google_product_category]

Optional Valfritt

Google-definierad produktkategori för din produkt

Exempel
Kläder och accessoarer > Kläder > Ytterkläder > Kappor och jackor

eller

371

Syntax
Värde från Googles produktklassificering

 • Numeriskt kategori-id eller
 • kategorins fullständiga sökväg.

Värden som stöds

Googles produktklassificering

Schema.org-egendom

Nej

 • Ta endast med en kategori.
 • Inkludera den mest relevanta kategorin.
 • Inkludera antingen kategorins fullständiga sökväg eller kategori-id:t bestående av siffror, inte båda. Vi rekommenderar att du använder kategori-id:t.
 • Inkludera en specifik kategori för vissa produkter.
  • Alkoholhaltiga drycker får endast skickas in till vissa kategorier.
 • Mobila enheter som säljs med abonnemang måste skickas in som:
  • Elektronik > Kommunikation > Telefoni > Mobiltelefoner (id: 267

  • För surfplattor: Elektronik > Datorer > Surfplattor (id: 4745)

 • Presentkort måste skickas in som Konst och underhållning > Fest och firande > Presenter > Presentkort och kuponger (id: 53)

produkttyp [product_type]

Optional Valfritt

Produktkategori som du anger för din produkt

Exempel
Hem > Kvinnor > Klänningar > Maxiklänningar

Syntax
Högst 750 alfanumeriska tecken

Schema.org-egendom

Nej

 • Ta med den fullständiga kategorin. Lägg till exempel till Hem > Kvinnor > Klänningar > Maxiklänningar istället för bara Klänningar
 • Endast det första värdet för produkttyp används för att organisera budgivning och rapportering i Google Ads Shopping-kampanjer.

Produktkoder

Med de här attributen anges produktkoder som definierar de produkter du säljer på den globala marknaden. De kan förbättra resultatet för dina annonser och gratisannonser.

Attribut och format En snabb överblick över minimikraven

varumärke [brand]

Produktens varumärke

Required Obligatoriskt (för alla nya produkter, förutom filmer, böcker och skivbolagsinspelningar)

Optional Valfritt för alla andra produkter

Exempel
Google

Syntax
Högst 70 tecken

Schema.org-egendom

Ja 

Läs mer

 • Ange det varumärke för produkten som brukar kännas igen av kunderna.
 • Om du tillhandahåller rätt varumärke för en produkt får du bästa möjliga användarupplevelse och resultat.
 • Ange endast ditt eget varumärke som varumärke om du tillverkar produkten eller om produkten ingår i en allmän varumärkeskategori.
  • Du kan till exempel skicka varumärkesnamnet som varumärke om du säljer produkter under eget märke eller egentillverkade smycken.
 • För produkter som inte har ett varumärke (till exempel en vintageklänning utan etikett, allmänna elektroniktillbehör osv.) lämnar du fältet tomt.
 • Använd inte värden som Inte tillämpligt, Allmänt, Utan varumärke eller Saknas.
 • För kompatibla produkter:
  • Skicka GTIN-numret och varumärket från tillverkaren som faktiskt skapade den kompatibla produkten.
  • Ange inte OEM-varumärket (Original Equipment Manufacturer – originaltillverkare) för att indikera att produkten är kompatibel med eller en kopia av OEM-varumärkets produkt.

GTIN [gtin]

Produktens GTIN (Global Trade Item Number)

Required Obligatoriskt (för alla produkter med ett känt GTIN för att aktivera fullständiga erbjudanderesultat)

Optional Valfritt (rekommenderas starkt) för alla andra produkter

Exempel
3234567890126

Syntax
Högst 50 siffror (högst 14 per värde – tillagda mellanslag och bindestreck ignoreras)

Värden som stöds

 • UPC (i Nordamerika/GTIN-12):
  12-siffrigt nummer, till exempel 323456789012
  8-siffriga UPC-E-koder bör konverteras till 12-siffriga koder.
 • EAN (i Europa/GTIN-13):
  13-siffrigt nummer, till exempel 3001234567892.
 • JAN (i Japan/GTIN-13):
  8- eller 13-siffrigt nummer, till exempel 49123456 eller 4901234567894.
 • ISBN (för böcker):
  10- eller 13-siffrigt nummer, till exempel 1455582344 eller 978-1455582341. Om du har båda anger du bara det 13-siffriga numret. ISBN-10 är ett gammalt format som bör konverteras till ISBN-13.
 • ITF-14 (för flerpack/GTIN-14):
  14-siffrigt nummer, till exempel 10856435001702.

Schema.org-egendom

Ja 

Läs mer

 • Uteslut bindestreck och mellanslag.
 • Skicka endast giltiga GTIN-nummer enligt definitionen i den officiella GS1-valideringsguiden. Där anges följande krav:
  • Kontrollsiffran finns med och är korrekt.
  • GTIN-numret är inte begränsat (GS1-prefixintervallen 02, 04, 2).
  • GTIN-numret är inte en kupong (GS1-prefixintervallen 98–99).
 • Om du anger rätt GTIN för en produkt får du bästa möjliga användarupplevelse och resultat.
 • Ange bara ett GTIN om du är säker på att det är korrekt. Ange inte det här attributet om du är osäker (t.ex. ska du inte gissa eller hitta på ett värde). Om du skickar in en produkt med felaktigt GTIN-värde underkänns produkten.
 • För kompatibla produkter:
  • Skicka GTIN-numret och varumärket från tillverkaren som faktiskt skapade den kompatibla produkten.
  • Ange inte OEM-varumärket (Original Equipment Manufacturer – originaltillverkare) för att indikera att produkten är kompatibel med eller en kopia av OEM-varumärkets produkt.
 • För flerpack:
  • Använd produktkoder för flerpack.
 • För paket:
  • Använd produktkoder för huvudprodukten i paketet.
 • Om du erbjuder anpassning, gravyr eller någon annan sorts personlig modifiering av en produkt som tilldelats ett GTIN-nummer av tillverkaren:
  • Ange GTIN-numret och använd attributet grupp [is_bundle]. Då informeras Google om att produkten har anpassats.

artikelnummer [mpn]

Produktens artikelnummer (MPN, Manufacturer Part Number)

Required Obligatoriskt (enbart om produkten inte har tilldelats ett GTIN-nummer av tillverkaren)

Optional Valfritt för alla andra produkter

Exempel
GO12345OOGLE

Syntax
Högst 70 alfanumeriska tecken

Schema.org-egendom

Ja 

Läs mer

 • Skicka endast artikelnummer som tilldelats av en tillverkare.
 • Använd det mest specifika artikelnumret.
  • Till exempel ska en produkts olika färgvarianter ha olika artikelnummer.
 • Om du anger rätt artikelnummer för en produkt (vid behov) får du den bästa användarupplevelsen och bästa möjliga resultat.
 • Ange bara ett artikelnummer om du är säker på att det är korrekt. Ange inte det här attributet om du är osäker (gissa inte och hitta inte på värden).
 • Produkter med felaktiga artikelnummer underkänns.

identifierare finns [identifier_exists]

Använd för att indikera om de unika produktkoderna GTIN, artikelnummer och varumärke är tillgängliga för din produkt eller inte.

Optional Valfritt

Exempel
nej

Värden som stöds

 • Ja [yes]
  Produktkoder har tilldelats den nya produkten av tillverkaren.
 • Nej [no]
  Produkten saknar varumärke, GTIN eller artikelnummer (se kraven till höger). Om du anger no bör du ändå ange de unika produktkoder du har.

Schema.org-egendom

Nej

 • Om du inte skickar attributet används standardvärdet yes.
 • Produktens kategorityp avgör vilka unika produktkoder (GTIN, artikelnummer, varumärke) som krävs.
 • Skicka in attributet identifierare finns och ange värdet no om
  • produkten kategoriseras inom media och saknar GTIN (Obs! ISBN- och SBN-koder godtas som GTIN)
  • produkten är en klädprodukt och saknar varumärke
  • produkten saknar GTIN eller saknar en kombination av artikelnummer och varumärke (för alla andra kategorier).
 • Om en produkt har unika produktkoder ska du inte skicka in det här attributet med värdet no, eftersom det kan göra att produkten inte godkänns.

Detaljerad produktbeskrivning

Med de här attributen anges produktkoder som definierar de produkter du säljer på den globala marknaden. De kan förbättra resultatet för dina annonser och gratisannonser. 

Attribut och format En snabb överblick över minimikraven

skick [condition]

Produktens skick vid försäljningstillfället

Required Obligatoriskt om produkten är begagnad eller restaurerad

Optional Valfritt för nya produkter

Exempel
ny

Värden som stöds

 • Ny [new]
  Helt ny. Original. Obruten förpackning.
 • Restaurerad [refurbished]
  Produkten har reparerats av ett proffs och återställts till funktionsdugligt skick. Garanti medföljer. Förpackningen kan vara originalförpackning eller inte.
 • Begagnad [used]
  Produkten är begagnad. Originalförpackningen har öppnats eller saknas.

Schema.org-egendom: Yes (Läs mer)

 

vuxen [adult]

Indikera om det finns innehåll med sexuell anspelning i produkten

Required Obligatoriskt (om en produkt har barnförbjudet innehåll)

Exempel
ja

Värden som stöds

 • ja [yes]
 • nej [no]

Schema.org-egendom: Nej

 • Ställ in attributets värde på yes om den enskilda produkten har nakenhet eller innehåll med sexuell anspelning. Om du inte skickar attributet tillämpas standardvärdet no. Läs mer om vår innehållspolicy som riktar sig till vuxna.
 • Om webbplatsen generellt är inriktad på en vuxen publik och har vuxenorienterat innehåll, med eller utan nakenhet, anger du det i inställningarna för Merchant Center.
 • Om du använder Merchant Center Next hittar du dessa inställningar på fliken Företagsinformation.
 • De här inställningarna finns under Verktyg och inställningar och sedan Konto i klassiska Merchant Center.

flerpack [multipack]

Antalet identiska produkter i ett säljardefinierat flerpack.

Required Obligatoriskt (för flerpacksprodukter i Australien, Brasilien, Frankrike, Förenade kungariket, Italien, Japan, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Tjeckien, Tyskland och USA)

Required Obligatoriskt för gratisannonser på Google om du har skapat ett flerpack

Optional Valfritt för alla andra produkter och målländer

Exempel
6

Syntax
Heltal

Schema.org-egendom: Nej

 • Skicka det här attributet om du har definierat en anpassad grupp med identiska produkter och säljer dem som en enskild försäljningsenhet (till exempel om du säljer sex tvålar tillsammans).
 • Skicka in antalet produkter i ditt flerpack. Om du inte skickar attributet används standardvärdet 0.
 • Använd inte det här attributet om produktens tillverkare har sammanställt ditt flerpack.

grupp [is_bundle]

Indikerar att en produkt är en säljardefinierad anpassad grupp bestående av flera produkter med en huvudprodukt.

Required Obligatoriskt (för paket i Australien, Brasilien, Frankrike, Förenade kungariket, Italien, Japan, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Tjeckien, Tyskland och USA)

Required Obligatoriskt för gratisannonser på Google om du har skapat ett paket som innehåller en huvudprodukt

Optional Valfritt för alla andra produkter och målländer

Exempel
ja

Värden som stöds

 • ja [yes]
 • nej [no]

Schema.org-egendom: Nej

 • Skicka yes om du säljer paket med olika produkter som du har skapat, och som innehåller en huvudprodukt (till exempel en kamera i kombination med ett objektiv och en väska). Om du inte skickar attributet används standardvärdet no.
 • Använd inte det här attributet för paket som inte har en tydlig huvudprodukt (till exempel en presentkorg med ost och kex).

Certifiering [certification]

Certifieringar, till exempel energieffektivitetsklasser, som är kopplade till produkten

Tillgängligt för EU- och EFTA-länderna och Förenade kungariket

Required Obligatoriskt för produkter som kräver att viss certifieringsinformation visas i dina Shopping-annonser eller gratisannonser, till exempel på grund av lokala bestämmelser om energimärkning

Optional Valfritt för alla andra produkter

Obs! Om du inte hittar produkten i EU EPREL-databasen kan du använda energieffektivitetsklass [energy_efficiency_class], lägsta energieffektivitetsklass [min_energy_efficiency_class] och högsta energieffektivitetsklass [max_energy_efficiency_class] i stället under en begränsad övergångsperiod.

Exempel

EC:EPREL:123456

Syntax

Det här attributet använder de här underattributen:

 • Organ [certification_authority] Certifieringsorgan. Endast EC eller European_Commission stöds.
 • Namn [certification_name] Namn på certifieringen. Endast EPREL stöds.
 • Kod [certification_code] Certifieringskod. Till exempel är koden 123456 för EPREL-certifikatet med länken
  https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/dishwashers2019/123456

Schema.org-egendom: Nej

Se efter i EU:s förordningar om energieffektivitet eller andra gällande lokala lagar för att avgöra om du behöver ange det här attributet. Detta gäller produkter som omfattas av EU-energimärkningar, till exempel:

 • Kylskåp och frysar
 • Diskmaskiner
 • Tv:ar och andra externa bildskärmar
 • Tvättmaskiner och kombinerade tvättmaskiner och torktumlare
 • Kyl-/frysprodukter med direktförsäljningsfunktion
 • Ljuskällor

energieffektivitetsklass [energy_efficiency_class]

Produktens energimärkning

Tillgängligt för EU- och EFTA-länderna och Förenade kungariket

Optional Valfritt (förutom när lokala lagar eller föreskrifter kräver det)

Obs! Det här attributet fasas ut. Använd i stället attributet certifiering [certification] för att visa EU:s energieffektivitetsklass.

Exempel
A+

Värden som stöds

 • A+++
 • A++
 • A+
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G

Schema.org-egendom: Yes (Läs mer)

 • Inkludera den energimärkning som är obligatorisk enligt lag
 • Används i kombination med lägsta energieffektivitetsklass [min_energy_efficiency_class] och högsta energieffektivitetsklass [max_energy_efficiency_class] för att skapa en energieffektivitetsetikett, till exempel A+ (A+++ till G).

lägsta energieffektivitetsklass [min_energy_efficiency_class]

Produktens energimärkning

Tillgängligt för EU- och EFTA-länderna och Förenade kungariket

Optional Valfritt (förutom när lokala lagar eller föreskrifter kräver det)

Obs! Det här attributet fasas ut. Använd i stället attributet certifiering [certification] för att visa EU:s energieffektivitetsklass.

Endast tillgängligt för EU och Schweiz

Exempel
A+++

Värden som stöds

 • A+++
 • A++
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G

Schema.org-egendom: Yes (Läs mer)

 • Inkludera den energimärkning som är obligatorisk enligt lag
 • Används i kombination med energieffektivitetsklass [energy_efficiency_class] och högsta energieffektivitetsklass [max_energy_efficiency_class] för att skapa en energieffektivitetsetikett, till exempel A+ (A+++ till D).

högsta energieffektivitetsklass [max_energy_efficiency_class]

Produktens energimärkning

Tillgängligt för EU- och EFTA-länderna och Förenade kungariket

Optional Valfritt (förutom när lokala lagar eller föreskrifter kräver det)

Obs! Det här attributet fasas ut. Använd i stället attributet certifiering [certification] för att visa EU:s energieffektivitetsklass.

Endast tillgängligt för EU och Schweiz

Exempel
D

Värden som stöds

 • A+++
 • A++
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G

Schema.org-egendom: Yes (Läs mer)

 • Inkludera den energimärkning som är obligatorisk enligt lag.
 • Används i kombination med energieffektivitetsklass [energy_efficiency_class] och lägsta energieffektivitetsklass [min_energy_efficiency_class] för att skapa en textuell eller grafisk energieffektivitetsetikett, till exempel A+ (G till A+++)

åldersgrupp [age_group]

Vilken demografi produkten är avsedd för

Required Obligatoriskt (för alla klädprodukter som är riktade mot Brasilien, Frankrike, Förenade kungariket, Japan, Tyskland och USA, samt alla produkter med tilldelade åldersgrupper)

Required Obligatoriskt för gratisannonser för alla produkter i kategorin Kläder och accessoarer (id: 166)

Optional Valfritt för alla andra produkter och målländer

Exempel
baby

Värden som stöds

 • nyfödd [newborn]
  0–3 månader gammal
 • baby [infant]
  3–12 månader gammal
 • småbarn [toddler]
  1–5 år gammal
 • barn [kids]
  5–13 år gammal
 • vuxen [adult]
  Tonåringar eller äldre

Schema.org-egendom: Yes (Läs mer)

 • Lägg till ett värde per produkt.
 • För varianter:
  • Använd samma värde för varugrupp-id [item_group_id] och olika värden för åldersgrupp.

färg [color]

Produktens färg eller färger

Required Obligatoriskt (för alla klädprodukter som är riktade mot Brasilien, Frankrike, Japan, Förenade kungariket, Tyskland och USA, samt alla produkter som fås i olika färger)

Required Obligatoriskt för gratisannonser för alla produkter i kategorin Kläder och accessoarer (id: 166)

Optional Valfritt för alla andra produkter och målländer

Exempel
Svart

Syntax
Högst 100 alfanumeriska tecken (högst 40 tecken per färg)

Schema.org-egendom: Yes (Läs mer)

 • Använd inte tal som 0, 2 eller 4.
 • Använd inte tecken som inte är alfanumeriska, som #fff000.
 • Använd inte bara en bokstav såsom R (för kinesiska, japanska eller koreanska kan du använda enstaka tecken, till exempel 红).
 • Hänvisa inte till produkten eller bilden med exempelvis ”se bild”.
 • Kombinera inte flera färgnamn i ett ord, till exempel RödRosaBlå. I stället bör du avgränsa dem med /, till exempel Röd/Rosa/Blå. Använd inte värden som inte är färger, till exempel flerfärgad, diverse, sort, för män, för kvinnor eller inte tillämpligt.
 • Om produkten har flera färger anger du huvudfärgen först.
 • För varianter:
  • Använd samma värde för varugrupp-id [item_group_id] och olika värden för färg [color].

kön [gender]

Vilket kön produkten är avsedd för

Required Obligatoriskt (krävs för alla klädvaror som riktas mot Brasilien, Frankrike, Japan, Förenade kungariket, Tyskland och USA, samt könsspecifika produkter)

Required Obligatoriskt för gratisannonser för alla Google-produkter i kategorin Kläder och accessoarer (id: 166)

Optional Valfritt för alla andra produkter och målländer

Exempel
unisex

Värden som stöds

 • Herr [male]
 • Dam [female]
 • unisex [unisex]

Schema.org-egendom: Yes (Läs mer)

 • För vissa kategorier inom Kläder och accessoarer (id: 166), som Skosnören (id: 1856), är det här attributet en rekommendation snarare än ett krav eftersom dessa kategorier inte är könsberoende.
 • För varianter:
  • Använd samma värde för varugrupp-id [item_group_id] och olika värden för kön

material [material]

Produktens tyg eller material

Required Obligatoriskt (om det behövs för att urskilja olika produkter i en uppsättning varianter).

Optional Valfritt för alla andra produkter

Exempel
läder

Syntax
Högst 200 tecken

Schema.org-egendom: Yes (Läs mer)

 • Ange flera material för en produkt (inte varianter) genom att lägga till ett primärt material, följt av upp till två sekundära material, som avgränsas med /.
  • Ange till exempel bomull/polyester/lycra i stället för BomullPolyesterLycra.
 • För varianter:
  • Ange samma värde för attributet varugrupp-id [item_group_id] och olika värden för attributet material.

mönster [pattern]

Produktens mönster eller grafiska tryck

Required Obligatoriskt (om det behövs för att urskilja olika produkter i en uppsättning varianter).

Optional Valfritt för alla andra produkter

Exempel
randig
storprickig
paisley

Syntax
Högst 100 tecken

Schema.org-egendom: Yes (Läs mer)

 • För varianter:
  • Ange samma värde för attributet varugrupp-id [item_group_id] och olika värden för attributet mönster.

storlek [size]

Produktens storlek

Required Obligatoriskt (krävs för alla klädprodukter i produktkategorierna Kläder och accessoarer > Kläder (id:1604) och Kläder och accessoarer > Skor (id:187) som är riktade mot Brasilien, Frankrike, Förenade kungariket, Japan, Tyskland och USA, samt alla produkter som finns i olika storlekar).

Required Obligatoriskt för gratisannonser för alla produkter i kategorierna Kläder och accessoarer > Kläder (id:1604) och Kläder och accessoarer > Skor (id:187)

Optional Valfritt för alla andra produkter och målländer

Exempel
XL

Syntax
Högst 100 tecken

Schema.org-egendom: Yes (Läs mer)

 • För varianter:
  • Använd samma värde för varugrupp-id [item_group_id] och olika värden för storlek [size]
 • Om storlekarna innehåller flera mått går det att förenkla till ett nytt värde. Vi kan ta exemplet ”16/34 Tall”, som är en halsstorlek på 16 tum, en ärmlängd på 34 tum och passformen lång.
 • Om varan har en storlek som passar alla, eller de flesta, går det att använda one_size, OS, one_size fits_all, OSFA, one_size_fits_most eller OSFM.
 • För säljardefinierade flerpacksprodukter skickar du in mängden för flerpack med attributet flerpack [multipack]. Skicka inte mängden för flerpack under attributet storlek [size].

storlekstyp [size_type]

Klädproduktens snitt

Optional Valfritt (endast tillgängligt för kläder)

Exempel
mammakläder

Värden som stöds

 • normal [regular]
 • små storlekar dam [petite]
 • mammakläder [maternity]
 • stor [big]
 • lång [tall]
 • plus [plus]

Schema.org-egendom: Yes (Läs mer)

 • Skicka upp till två värden.
 • Om du inte skickar attributet används standardvärdet normal.

storlekssystem [size_system]

Produktstorlekssystemets land

Optional Valfritt (endast tillgängligt för kläder)

Exempel
US

Värden som stöds

 • US
 • UK
 • EU
 • DE
 • FR
 • JP
 • CN
 • IT
 • BR
 • MEX
 • AU

Schema.org-egendom: Yes (Läs mer)

 • Om du inte skickar attributet används ditt målland som standardvärde.

varugrupp-id [item_group_id]

Id för en grupp produkter som fås i olika versioner (varianter).

Required Obligatoriskt (Brasilien, Frankrike, Japan, Förenade kungariket, Tyskland och USA om produkten är en variant)

Required Obligatoriskt för gratisannonser för alla produktvarianter

Optional Valfritt för alla andra produkter och målländer

Exempel
AB12345

Syntax
Högst 50 alfanumeriska tecken

Schema.org-egendom: Yes (Läs mer)

 

produktens längd [product_length]

Produktens längd

Optional Valfritt

Exempel
20 in

Syntax
tal + enhet

Värden som stöds
1-3000

 • Decimalvärden stöds

Enheter som stöds

 • cm
 • i

Schema.org-egendom: Yes (Läs mer)

 • Inkludera så många av produktmåttsattributen som möjligt.
 • Använd samma måttenhet för varje produktdimensionsattribut (inklusive produktens längd, bredd och höjd). Annars visas inte informationen.

produktens bredd [product_width]

Produktens bredd

Optional Valfritt

Exempel
20 in

Syntax
tal + enhet

Värden som stöds
1-3000

 • Decimalvärden stöds

Enheter som stöds

 • cm
 • i

Schema.org-egendom: Yes (Läs mer)

 • Inkludera så många av produktmåttsattributen som möjligt.
 • Använd samma måttenhet för varje produktdimensionsattribut (inklusive produktens längd, bredd och höjd). Annars visas inte informationen.

produktens höjd [product_height]

Produktens höjd

Optional Valfritt

Exempel
20 in

Syntax
tal + enhet

Värden som stöds
1-3000

 • Decimalvärden stöds

Enheter som stöds

 • cm
 • i

Schema.org-egendom: Yes (Läs mer)

 • Inkludera så många av produktmåttsattributen som möjligt.
 • Använd samma måttenhet för varje produktdimensionsattribut (inklusive produktens längd, bredd och höjd). Annars visas inte informationen.

produktens vikt [product_weight]

Produktens vikt

Optional Valfritt

Exempel
3,5 lb

Syntax
tal + enhet

Värden som stöds
0-2000

 • Decimalvärden stöds

Enheter som stöds

 • lb
 • oz
 • g
 • kg

Schema.org-egendom: Yes (Läs mer)

 • Ange den faktiska totala produktvikten för det här attributet.
 • Om produkten är i flera delar, till exempel som en del av ett paket, anger du totalvikten för alla delar i produktinformationen.

produktinformation [product_detail]

Tekniska specifikationer eller ytterligare information om produkten

Optional Valfritt

Exempel
Allmänt:Produkttyp:Digital spelare

Syntax
Det här attributet använder tre underattribut:

 • avsnittsnamn [section_name]: Högst 140 tecken
 • attributnamn [attribute_name]: Högst 140 tecken
 • attributvärde [attribute_value]: Högst 1 000 tecken

Schema.org-egendom: Nej

 • Lägg inte till information som innefattas i andra attribut, endast versaler, främmande tecken i jippobetonat syfte, reklamtext eller sökord.
 • Lägg inte till information som pris, försäljningspris, försäljningsdatum, frakt, leveransdatum, annan tidsrelaterad information eller ditt företags namn.
 • Ange ett attributnamn och värde endast när värdet har bekräftats. Ange till exempel Vegetarisk=False om en livsmedelsprodukt inte är vegetarisk.

produkthöjdpunkt [product_highlight]

Produkternas mest relevanta höjdpunkter

Optional Valfritt

Exempel
Stöder tusentals appar inklusive Netflix, YouTube och HBO Max

Syntax
Högst 150 tecken

Schema.org-egendom: Nej

 • Använd mellan två och 100 produkthöjdpunkter.
 • Beskriv bara själva produkten.
 • Ange inte sökord eller söktermer.
 • Använd inte reklamtext, endast versaler eller främmande tecken i jippobetonat syfte.

Shopping-kampanjer och andra konfigurationer

De här attributen används för att hantera produktdatans användning när du skapar annonskampanjer i Google Ads.

Attribut och format En snabb överblick över minimikraven

annonsomdirigering [ads_redirect]

En webbadress som används för att ange ytterligare parametrar för produktsidan. Kunderna skickas till den här webbadressen i stället för det värde du anger för attributen link [link] eller mobillänk [mobile_link]

Optional Valfritt

Exempel
http://www.example.com/product.html

Syntax
Högst 2 000 tecken

Schema.org-egendom: Nej

 • Ange samma registrerade domän som för attributet länk [link] (och i tillämpliga fall attributet mobillänk [mobile_link]).
 • Giltiga registrerade domäner är exempel.com, m-exempel.com, exempel.co.uk, exempel.com.ai och bar.tokyo.jp.
 • Webbadresser som skickas in med ogiltiga domäner, till exempel exempel.zz eller exempel.comic, godkänns inte. Läs mer om giltiga registrerade domäner under annonsomdirigering.

anpassad etikett 0–4 [custom_label_0-4]

Etikett som du tilldelar till en produkt för att hantera budgivning och rapportering i Shopping-kampanjer

Optional Valfritt

Exempel
Säsongsbetonad
Utförsäljning
Högtid
Rea
Prisintervall

Syntax
Högst 100 tecken

Schema.org-egendom: Nej

 • Välj ett värde som du känner igen i Shopping-kampanjen. Värdet visas inte för kunder som ser dina annonser och gratisannonser.
 • Skicka upp till fem anpassade etiketter per produkt genom att inkludera det här attributet flera gånger:
  • custom_label_0
  • custom_label_1
  • custom_label_2
  • custom_label_3
  • custom_label_4
 • Använd endast 1 000 unika värden för varje anpassad etikett i ditt Merchant Center-konto.

kampanj-id [promotion_id]

Med den här identifieraren kan du matcha produkter till kampanjer.

Optional Valfritt (obligatoriskt för kampanjer i Australien, Frankrike, Förenade kungariket, Indien, Tyskland och USA)

Exempel
ABC123

Syntax
Högst 50 tecken

Schema.org-egendom: Nej

 • Använd ett unikt och skiftlägeskänsligt id utan mellanslag eller symboler (till exempel %, !).
 • Mappa specifika erbjudanden till specifika produkter genom att skicka in samma kampanj-id i produkt- och kampanjdatan.
 • Skicka upp till tio kampanj-id:n för en produkt genom att inkludera det här attributet flera gånger.

Livsstilsbildlänk [lifestyle_image_link]

Optional Valfritt

Attribut som används för att inkludera webbadressen till en livsstilsbild för din produkt

Endast tillgängligt för ytor där användare snabbt scrollar igenom innehåll

Exempel

https://www.example.com/image1.jpg

Syntax

Högst 2 000 tecken

Schema.org-egendom: Nej

 • Använd en webbadress som pekar på en bild i ett filformat som stöds.
 • Börja med http eller https och följ RFC 3986.
 • Ersätt alla symboler och blanksteg med URL-kodade enheter.
 • Se till att Google kan genomsöka din webbadress.
 • Alla bilder som skapas med generativ AI måste innehålla metadata som indikerar att bilden var AI-genererad (till exempel IPTC-metadatataggen DigitalSourceTypeTrainedAlgorithmicMedia). Ta inte bort inbäddade metadatataggar som IPTC-egenskapen DigitalSourceType från bilder som har skapats med verktyg för generativ AI, till exempel Project Studio. Följande IPTC NewsCodes anger vilken typ av digital källa som användes för att skapa avbildningen och ska sparas:

  • TrainedAlgorithmicMedia: Avbildningen skapades med en modell som härleddes från samplat innehåll.
  • CompositeSynthetic: Avbildningen är sammansatt och innehåller syntetiska element.
  • AlgorithmicMedia: Avbildningen skapades endast med en algoritm som inte baseras på samplad träningsdata (till exempel en bild som skapats av programvara med hjälp av en matematisk formel).

Marknadsplatser

Dessa attribut används för att styra hur din produktdata används om du är en marknadsplats och använder ett konto med flera säljare.

Note: Marketplaces is currently only available in the classic version of Merchant Center.

Attribut och format En snabböversikt av kraven

externt säljar-id [external_seller_id]

Note: Marketplaces is currently only available in the classic version of Merchant Center.Obligatoriskt för konto med flera säljare

Används av en marknadsplats för att identifiera en säljare externt. (Till exempel på en webbplats)

Exempel

SellerPublicName1991

Syntax

1–50 tecken

Schema.org-egendom: Nej

 • Varje produkt ska ha ett unikt värde.
 • Använd samma id när du uppdaterar datan.
 • Använd endast giltiga tecken. Ogiltiga tecken som kontrolltecken, funktionstecken eller tecken i privata områden får inte användas.
 • Använd samma id för samma produkt i olika länder och på olika språk.

Destinationer

De här attributen kan användas för att styra på vilka platser ditt innehåll kan visas. Till exempel kan du använda attributet om du vill att en produkt ska visas i en kampanj för dynamisk remarketing men inte i en Shopping-annonskampanj.

Attribut och format En snabböversikt av kraven

uteslutna destinationer [excluded_destination]

Med den här inställningen kan du utesluta en produkt från en viss typ av annonseringskampanj

Optional Valfritt

Exempel
Shopping_ads

Värden som stöds

 • Shopping_ads
 • Buy_on_Google_listings
 • Display_ads
 • Local_inventory_ads
 • Free_listings
 • Free_local_listings
 • YouTube_Shopping

Some values only available for the classic version of Merchant Center.

Schema.org-egendom: Nej

 

inkluderade destinationer [included_destination]

En inställning du kan använda för att inkludera en produkt i en viss typ av annonseringskampanj

Optional Valfritt

Exempel
Shopping_ads

Värden som stöds

 • Shopping_ads
 • Buy_on_Google_listings
 • Display_ads
 • Local_inventory_ads
 • Free_listings
 • Free_local_listings
 • YouTube_Shopping

Some values only available for the classic version of Merchant Center.

Schema.org-egendom: Nej

 

uteslutna länder för Shopping-annonser [shopping_ads_excluded_country]

En inställning som gör att du kan utesluta länder där dina produkter visas i Shopping-annonser

Optional Valfritt

Endast tillgängligt för Shopping-annonser

Exempel
DE

Syntax
2 tecken. Måste vara en landskod i formatet ISO_3166-1_alpha-2.

Schema.org-egendom: Nej

 

paus [pause]

En inställning du kan använda för att pausa och snabbt återaktivera en produkt för alla annonser (inklusive Shopping-annonser, displayannonser och annonser för lokala butikslager).En produkt kan pausas i upp till 14 dagar. Om en produkt är pausad i mer än 14 dagar underkänns den. Ta bort attributet om du vill godkänna det igen.

Optional Valfritt

Exempel
ads

Värden som stöds
ads

Schema.org-egendom: Nej

 

 

Frakt

De här attributen används tillsammans med kontots fraktinställningar och returinställningar för att visa korrekta frakt- och returkostnader. Personer som handlar online använder information om fraktkostnader, frakttid och returpolicyer när de bestämmer vad de ska köpa. Därför är det viktigt att ange korrekta uppgifter. 

Attribut och format En snabb överblick över minimikraven

frakt [shipping]

Produktens fraktkostnad och leveranstider samt de platser som produkten skickas till.

This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Det beror på

Required Fraktkostnader är obligatoriska för Shopping-annonser och gratisannonser för följande länder: Australien, Belgien, Frankrike, Förenade kungariket, Indien, Irland, Israel, Italien, Japan, Kanada, Nederländerna, Nya Zeeland, Polen, Rumänien, Schweiz, Spanien, Sydkorea, Tjeckien, Tyskland, USA och Österrike.

Du kan också behöva skicka in fraktkostnader baserat på lokala lagar eller föreskrifter.

Optional Valfritt (om du vill ange ytterligare länder som produkten skickas till eller destinationer där fraktkostnader inte krävs).

Priser som stöds
0–1 000 USD (leta efter andra valutor).

Exempel
US:CA:Overnight:16.00 USD:1:1:2:3

Syntax
Det här attributet använder tre underattribut:

 • land [country] (obligatoriskt)
  landskod enligt ISO 3166
 • region [region](valfritt)
 • postnummer [postal_code](valfritt)
 • plats-id [location_id] (valfritt)
 • platsgruppnamn [location_group_name] (Valfritt)
 • tjänst [service] (valfritt)
  Tjänstklass eller leveranstid
 • pris [price] (valfritt)
  Fast fraktkostnad, inklusive moms om det krävs
 • kortaste hanteringstid [min_handling_time] och längsta hanteringstid [max_handling_time] (valfritt)
  För att ange hanteringstid
 • kortaste transporttid [min_transit_time] och längsta transporttid [max_transit_time] (valfritt)
  För att ange transporttid

Schema.org-egendom: Ja (Läs mer)

 • Använd inställningen när fraktkostnader för varan inte är definierade i ditt Merchant Center-konto eller när du behöver åsidosätta fraktkostnader som finns angivna i ditt Merchant Center-konto.
 • Inkludera inte myndighetsavgifter som tullavgifter, återvinningsavgifter, upphovsrättsavgifter eller delstatsspecifika leveransavgifter för detaljhandeln i fraktkostnaden.
 • Inkludera alla extra avgifter som du tar ut som säljare om de inte ingår i produktpriset. Inkludera avgifter som inte är direkt relaterade till frakten men relevanta för köpet i kassan. Det kan till exempel vara service-, aktiverings- eller expeditionsavgifter.

fraktsedel [shipping_label]

Optional Valfritt

Etikett som du tilldelar en produkt för att beräkna korrekta fraktkostnader i Merchant Center-kontots inställningar

Exempel

färskvara

Syntax

Högst 100 tecken

Schema.org-egendom: Nej

 • Välj ett värde som du känner igen i kontots fraktinställningar. Värdet visas inte för kunder. Exempel:
  • Samma dag
  • Skrymmande
  • Endast FedEx

fraktvikt [shipping_weight]

Produktens vikt som används för att beräkna fraktkostnaden

Optional Valfritt (Obligatoriskt för speditörsberäknade priser i kontots fraktinställningar)

Vikter som stöds

 • 0–2 000 lbs för brittiska enheter
 • 0–1 000 kg för metriska enheter

Exempel
3 kg

Syntax
tal + enhet

Enheter som stöds

 • lb
 • oz
 • g
 • kg

Schema.org-egendom: Nej

 • Skicka det här värdet om du ställer in speditörsberäknade priser eller viktbaserade frakttjänster i kontots fraktinställningar.

fraktemballagets längd [shipping_length]

Produktens längd som används för att beräkna fraktkostnad genom volymvikt

Optional Valfritt (Obligatoriskt för speditörsberäknade priser i kontots fraktinställningar)

Exempel
20 in

Syntax
tal + enhet

Värden som stöds

 • 1–150 för tum
 • 1–400 för cm

Enheter som stöds

 • in
 • cm

Schema.org-egendom: Nej

 • Skicka det här värdet om du ställer in speditörsberäknade priser i kontots fraktinställningar.
 • Om du inte anger attribut för fraktstorlek när du tillämpar speditörsberäknade priser kan Google inte beräkna priser utifrån produktens volymvikt. Då beräknar vi priset utifrån det värde du uppgav för attributet fraktvikt [shipping_weight].
 • Om du skickar det här attributet måste alla måttattribut för frakt inkluderas:
  • fraktemballagets längd [shipping_length]
  • fraktemballagets bredd [shipping_width]
  • fraktemballagets höjd [shipping_height]
 • Använd samma enhet för alla fraktmåttattribut som gäller för en enda produkt.
 • Google beräknar inte extra fraktkostnader för skrymmande produkter automatiskt. Om speditören skulle bedöma emballaget som stort eller skrymmande kan du använda attributet frakt [shipping] och specificera fraktkostnaderna för enskilda produkter.

fraktemballagets bredd [shipping_width]

Produktens bredd som används för att beräkna fraktkostnad genom volymvikt

Optional Valfritt (Obligatoriskt för speditörsberäknade priser i kontots fraktinställningar)

Exempel
20 in

Syntax
tal + enhet

Värden som stöds

 • 1–150 för tum
 • 1–400 för cm

Enheter som stöds

 • in
 • cm

Schema.org-egendom: Nej

 • Uppfyll kraven för attributet fraktemballagets längd [shipping_length].

fraktemballagets höjd [shipping_height]

Produktens höjd som används för att beräkna fraktkostnad genom volymvikt.

Optional Valfritt (Obligatoriskt för speditörsberäknade priser i kontots fraktinställningar)

Exempel
20 in

Syntax
tal + enhet

Värden som stöds

 • 1–150 för tum
 • 1–400 för cm

Enheter som stöds

 • in
 • cm

Schema.org-egendom: Nej

 • Uppfyll kraven för attributet fraktemballagets längd [shipping_length].

skickas från land [ships_from_country]

En inställning som gör att du kan ange det land som produkten vanligtvis skickas från.

Optional Valfritt

Exempel
DE

Syntax
2 tecken. Måste vara en landskod i formatet ISO-3166-1 Alpha 2.

Schema.org-egendom: Nej

 • Ange endast det land som du vanligtvis skickar produkten från.

längsta hanteringstid [max_handling_time]

Den längsta tiden mellan när en beställning görs för en produkt och när produkten skickas.

Optional Valfritt

Exempel
3

Syntax
Heltal större än eller lika med 0

Schema.org-egendom: Nej

 • Skicka det här attributet om du vill visa den totala tiden det tar för en produkt att komma fram till destinationen.
 • Skicka in antalet arbetsdagar (så som det är konfigurerat i Merchant Center).
 • Ange 0 för produkter som är klara att levereras samma dag.
 • Om du vill skicka in ett tidsintervall skickar du både längsta hanteringstid [max_handling_time] och kortaste hanteringstid [min_handling_time].

transporttidsetikett [transit_time_label]

Optional Valfritt

En etikett som du ger en produkt för att få olika transporttider i Merchant Center-kontoinställningar.

Exempel

Från Seattle

Syntax

Högst 100 tecken

Schema.org-egendom: Nej

 

kortaste hanteringstid [min_handling_time]

Den kortaste tiden mellan när en beställning görs för en produkt och när produkten skickas

Optional Valfritt

Exempel
1

Syntax
Heltal större än eller lika med 0

Schema.org-egendom: Nej

 • Uppfyll kraven för attributet längsta hanteringstid [max_handling_time].

gräns för fri frakt [free_shipping_threshold]

Beställningskostnad som ger fri frakt.

Optional Valfritt

Exempel
US:16.00 USD

Syntax
Det här attributet använder tre underattribut:

 • land [country] (obligatoriskt)
  landskod enligt ISO 3166
 • prisgräns [price_threshold] (obligatoriskt) Beställningskostnad som ger fri frakt.

Schema.org-egendom: Nej

 • Valutan för gränsen för fri frakt måste vara densamma som används i priset på erbjudandet.
 • Valutan måste anges i ISO 4217-format. Till exempel USD för amerikanska dollar.
 • Decimaltecknet måste vara en punkt (.). Till exempel 10.00 USD.

Skatt

De här attributen kan användas tillsammans med kontots skatteinställningar för att visa korrekta skattekostnader.

Format En snabb överblick över minimikraven

skatt [tax]

Produktens omsättningsskatt i procent

Required Obligatoriskt (endast i USA)

Exempel
US:CA:5.00:y

Syntax
Det här attributet använder fyra underattribut:

 • land [country] (valfritt)
  landskod enligt ISO 3166
 • region [region] eller postnummer [postal_code] eller plats-id [location_id] (valfritt)
 • skattesats [rate]
  (obligatoriskt) Skattesats i procent
 • moms på frakt [tax_ship] (valfritt)
  Ange om du debiterar moms på frakt.
  • Värden som stöds:
   • yes eller no

Schema.org-egendom

Nej

 • Den här inställningen används endast för att åsidosätta kontots skatteinställningar för enskilda produkter. Vi rekommenderar att du skickar skatteuppgifter för alla produkterna med hjälp av kontoinställningarna i Merchant Center.
 • För USA och Kanada:
  • Lägg inte till skatt i attributet pris [price].
 • Endast för USA: lägg till skatten i attributet skatt [tax] om du behöver åsidosätta kontoinställningarna.
 • För alla andra länder:
  • Inkludera mervärdesskatt (moms) eller skatt för varor och tjänster (GST) i prisattributet och använd inte skatteattributet.

skattekategori [tax_category]

En kategori som klassificerar din produkt enligt särskilda skatteregler

Optional Valfritt (rekommenderas för anpassade skattesatser på kontonivå)

Exempel
Kläder

Syntax
Högst 100 tecken

Schema.org-egendom

Nej

 • Använd det här attributet om du har produkter med en specifik skattesats.
 • Kategorietiketter i din produktdata måste stämma överens med etiketterna du anger i avsnittet Kategorier i Merchant Center.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny