Ürün verileri spesifikasyonu

A custom icon for Merchant Center Classic and Merchant Center Next.

Ürün bilgilerinizi Merchant Center için biçimlendirmek amacıyla bu kılavuzdan yararlanın. Google, doğru sorgularla eşleştiklerinden emin olmak için bu verileri kullanır. Ürün verilerinizi doğru biçimde paylaşmak, ürünleriniz için başarılı reklamlar ve ücretsiz listelemeler oluşturmak açısından önemlidir.

Bu makalede ele alınan konular:

Başlamadan önce

Diğer koşullar

Ürün verileriniz bu ürün verileri spesifikasyonunun yanı sıra aşağıdaki koşullara da uymalıdır:

Ürün verilerinizi biçimlendirme

Desteklenen değerlerin kullanıldığı özelliklerin adlarını ve değerlerini İngilizce olarak gönderin. Örneğin, durum [condition] özelliğinde, desteklenen new, refurbished ve used değerleri kullanılır. Sistemin bu değerleri okuyabilmesi için değerlerin İngilizce olarak gönderilmesi gerekir.

Desteklenen değerlerin değil, serbest biçimli metinlerin kullanıldığı tüm özellikler (ör. başlık [title] özelliği veya açıklama [description] özelliği) için feed'deki tüm özelliklerin aynı dilde olduğundan emin olun. Birden fazla kelimeden oluşan bir özellik adı gönderirken alt çizgi kullanın (ör. [image_link]). Özellikleri ve özellik değerlerini gönderme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Tanımlar

 • Ürün: Potansiyel müşterilerin Google'da aradığı üründür.
 • Öğe: Metin feed'i, XML feed'i veya API olarak ürün verilerinize eklenmiş bir üründür. Örneğin, metin feed'inizdeki bir satır, öğe olarak kabul edilir.
 • Varyant: Bir ürünün farklı çeşitlerine verilen addır. Örneğin, farklı bedenleri olan bir gömleğin beden varyantları vardır.

Required Zorunlu: Bu özelliği göndermeniz gerekir. Göndermediğiniz takdirde ürününüz reklamlarda ve ücretsiz listelemelerde yayınlanamaz.

This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Duruma göre değişir: Ürüne veya ürününüzün gösterildiği ülkelere göre bu özelliği göndermeniz gerekebilir ya da gerekmeyebilir.

Optional İsteğe bağlı: Ürününüzün performansının artmasına yardımcı olmak istiyorsanız bu özelliği gönderebilirsiniz.

Temel ürün verileri

Bu özellikleri kullanarak gönderdiğiniz ürün bilgileri, ürün reklamları ve ücretsiz listelemelerinizin başarısı için çok önemlidir. Gönderdiğiniz her şeyin bir müşteriye göstermek isteyeceğiniz kalitede olduğundan emin olun.

Özellik ve biçim

Minimum koşullar hakkında kısa bilgi

No [id]

Ürününüzün benzersiz tanımlayıcısı

Required Zorunlu

Örnek
A2B4

Söz dizimi
En fazla 50 karakter

Schema.org mülkü
Product.sku

 • Her ürün için benzersiz bir değer kullanın.
 • Mümkünse ürünün SKU'sunu kullanın.
 • Verilerinizi güncellerken no değerini aynı tutun.
 • Yalnızca geçerli unicode karakterleri kullanın.
 • Ülkeler veya diller genelinde aynı ürün için aynı no değerini kullanın.

Başlık [title]

Ürününüzün adı

Required Zorunlu

Örnek
Erkek Dokuma Tişört

Söz dizimi
En fazla 150 karakter

Schema.org mülkü
Product.name

 • Ürününüzü doğru şekilde açıklayın ve açılış sayfanızdaki adla eşleştirin.
 • "Ücretsiz gönderim" gibi promosyon metinleri, tamamen büyük harfle yazılmış ifadeler veya dikkat çekme amaçlı yabancı karakterler eklemeyin.

Varyantlar için:

 • Renk veya beden gibi ayırt edici özellikler ekleyin.

Mobil cihazlar için:

 • Sözleşmeyle birlikte satılıyorsa "sözleşmeli" ifadesini ekleyin.
 • ABD için taksitli olarak satılıyorsa "ödeme planıyla" ifadesini ekleyin.

Rusya için:

 • Kitaplar ve diğer bilgi içerikli ürünler için başlığın başına yaş derecelendirmesi ekleyin.

Açıklama [description]

Ürününüzün açıklaması

Required Zorunlu

Örnek
%100 organik pamuktan üretilmiş kırmızı renkli bu klasik erkek dokuma tişört, dar bir kesime ve sol göğüs hizasına işlenmiş özel marka logosuna sahiptir. Soğuk suyla makinede yıkayın; ithal edilmiştir.

Söz dizimi
En fazla 5.000 karakter

Schema.org mülkü
Product.description

 • Ürününüzü doğru şekilde açıklayın ve açılış sayfanızdaki açıklamayla eşleştirin.
 • "Ücretsiz gönderim" gibi promosyon metinleri, tamamen büyük harfle yazılmış ifadeler veya dikkat çekme amaçlı yabancı karakterler eklemeyin.
 • Yalnızca ürünle ilgili bilgileri ekleyin. Mağazanızın bağlantılarını, satış bilgilerini, rakiplerle ilgili ayrıntıları, başka ürünleri veya aksesuarları eklemeyin.
 • Açıklamanızı biçimlendirmek için satır araları, listeler veya italik yazı gibi biçimleri kullanın.

Bağlantı [link]

Ürününüzün açılış sayfası

Required Zorunlu

Örnek 
http://www.example.com/asp/sp.asp?cat=12&id=1030

Schema.org mülkü
Offer.url

 • Doğrulanmış alan adınızı kullanın.
 • http veya https ile başlayın.
 • RFC 2396 veya RFC 1738 ile uyumlu bir kodlanmış URL kullanın.
 • Yasal olarak gerekli olmadığı sürece geçiş reklamı sayfasına bağlantı vermeyin.

Resim bağlantısı [image_link]

Ürününüzün ana resminin URL'si

Required Zorunlu

Örnek
http://www.example.com/resim1.jpg

Schema.org mülkü
Product.image

Resim URL'si için:

 • Ürününüzün ana resmine giden bir bağlantı ekleyin.
 • http veya https ile başlayın.
 • RFC 2396 veya RFC 1738 ile uyumlu bir kodlanmış URL kullanın.
 • URL'nizin Google tarafından taranabileceğinden emin olun (Googlebot ve Googlebot-image tarayıcılarına izin veren robots.txt yapılandırması).

Resim için:

 • Ürünü doğru şekilde gösterin.
 • Kabul edilen bir biçim kullanın: JPEG (.jpg/.jpeg), WebP (.webp), PNG (.png), animasyonsuz GIF (.gif), BMP (.bmp) ve TIFF (.tif/.tiff).
 • Giyim harici ürünler için en az 100 x 100 piksellik bir resim kullanın.
 • Giyim ürünleri için en az 250 x 250 piksellik bir resim kullanın.
 • 64 megapikselden daha büyük bir resim veya 16 MB'tan daha büyük bir dosya göndermeyin.
 • Bir resmin ölçeğini artırmayın veya küçük resim göndermeyin.
 • Tanıtım metni, filigran veya kenarlık eklemeyin.
 • Yer tutucu veya genel bir resim göndermeyin.

Ek resim bağlantısı [additional_image_link]

Ürününüz için ek bir resmin URL'si

Optional İsteğe bağlı

Örnek
http://www.example.com/resim1.jpg

Söz dizimi
En fazla 2.000 karakter

 • Aşağıdaki istisnalarla birlikte resim bağlantısı [image_link] özelliğiyle ilgili koşulları karşılayın:
  • Resimde ürün sergilenirken ve kullanılırken gösterilebilir.
  • Grafikler veya illüstrasyonlar eklenebilir.
 • Bu özelliği birden fazla kez kullanarak 10 adede kadar ürün resmi ekleyebilirsiniz.

Mobil bağlantı [mobile_link]

Mobil cihaz ve masaüstü bilgisayar trafiği için farklı bir URL'niz olduğunda ürününüzün mobil cihazlar için optimize edilmiş açılış sayfası

Optional İsteğe bağlı

Örnek
http://www.m.example.com/asp/ sp.asp?cat=12 id=1030

Söz dizimi
En fazla 2.000 alfanümerik karakter

 • Bağlantı [link] özelliğinin koşullarını karşılayın.

Fiyat ve stok durumu

Bu özellikler, ürünlerinizin fiyat ve stok durumunu tanımlar. Bu bilgiler, reklamlarda ve ücretsiz listelemelerde potansiyel müşterilere gösterilir. Ürünlerinizin fiyatı ve stok durumu sık sık değişiyorsa ürünlerinizi gösterebilmek için bunu bize bildirmeniz gerekir. Ürün bilgilerini güncel tutmayla ilgili ipuçlarına göz atın.

Özellik ve biçim

Minimum koşullar hakkında kısa bilgi

Stok durumu [availability]

Ürününüzün stok durumu

Required Zorunlu

Örnek
in_stock

Desteklenen değerler

 • Stokta [in_stock]
 • Stokta yok [out_of_stock]
 • Ön sipariş [preorder]
 • İleri tarihli sipariş [backorder]

Schema.org mülkü: Yes (Daha fazla bilgi)

 • Ürününüzün stok durumunu doğru şekilde gönderip açılış sayfanızdaki ve ödeme sayfalarınızdaki stok durumuyla eşleştirin.
 • Stok durumu preorder veya backorder olarak ayarlanmışsa satın alınabileceği tarih [availability_date] özelliğini (önümüzdeki 1 yıl içindeki bir tarihi içerecek şekilde) gönderin.

Satın alınabileceği tarih [availability_date]

Required Ürün stok durumu preorder veya backorder olarak ayarlanmışsa zorunludur

Ön sipariş veya ileri tarihli sipariş olarak sipariş edilmiş ürünün teslimata hazır olacağı tarih

Örnek
(UTC+1 için)
2016-02-24T11:07+0100

Söz dizimi

 • Maks. 25 alfanümerik karakter
 • ISO 8601
  • YYYY-MM-DDThh:mm [+hhmm]
  • YYYY-AA-GGTsa:dkZ

Schema.org mülkü: Yes (Daha fazla bilgi)

 • Ürününüzün stok durumu preorder veya backorder olarak ayarlanmışsa bu özelliği kullanın. Gelecek yıl içindeki bir değeri girebilirsiniz.
 • Ürünün satın alınabileceği tarih de açılış sayfasına eklenmeli ve müşterileriniz tarafından açıkça görülmelidir (ör. "6 Mayıs 2023").
  • Kesin bir tarih sağlanamıyorsa tahmini bir tarih belirleyebilirsiniz (ör. "Mayıs 2023").

Satılan malların maliyeti [cost_of_goods_sold]

Ürününüzün açıklaması

Optional İsteğe bağlı

Belirlediğiniz muhasebe kuralları kapsamında tanımlandığı şekilde belirli bir ürünün satışıyla ilişkili maliyetler. Bu maliyetler malzeme, işçilik, navlun veya diğer genel masrafları içerebilir. Ürünleriniz için SMM'yi göndererek, brüt kârınızın yanı sıra reklamlarınızın ve ücretsiz listelemelerin sağladığı gelir gibi diğer metrikler hakkında da bilgi edinebilirsiniz.

Örnek
23.00 TRY

Söz dizimi

 • ISO 4217 kodları
 • Ondalık haneyi göstermek için "," yerine "." kullanın
 • Sayı

Schema.org mülkü: Hayır

 • Ürününüzü doğru şekilde açıklayın ve açılış sayfanızdaki açıklamayla eşleştirin.
 • "Ücretsiz gönderim" gibi promosyon metinleri, tamamen büyük harfle yazılmış ifadeler veya dikkat çekme amaçlı yabancı karakterler eklemeyin.
 • Yalnızca ürünle ilgili bilgileri ekleyin. Mağazanızın bağlantılarını, satış bilgilerini, rakiplerle ilgili ayrıntıları, başka ürünleri veya aksesuarları eklemeyin.
 • Açıklamanızı biçimlendirmek için satır araları, listeler veya italik yazı gibi biçimleri kullanın.

Geçerlilik bitiş tarihi [expiration_date]

Ürününüzün gösterilmesinin durdurulacağı tarih

Optional İsteğe bağlı

Örnek
(UTC+1 için)
2016-07-11T11:07+0100

Söz dizimi

 • Maks. 25 alfanümerik karakter
 • ISO 8601
  • YYYY-MM-DDThh:mm [+hhmm]
  • YYYY-AA-GGTsa:dkZ

Schema.org mülkü: Hayır

 • Gelecek 30 gün içindeki bir tarihi kullanın.
 • Birkaç saatlik gecikme yaşanabileceğini unutmayın.

Fiyat [price]

Ürününüzün fiyatı

Required Zorunlu

Örnek:
15.00 TRY

Söz dizimi

 • Sayı
 • ISO 4217

Schema.org mülkü: Yes (Daha fazla bilgi)

 • Ürünün fiyatını ve para birimini doğru şekilde gönderin ve açılış sayfanız ile ödeme aşamasındaki fiyatla eşleştirin.
 • Açılış sayfanızda ve ödeme sayfalarında, hedef ülkenin para birimi cinsinden fiyatın net şekilde ve bulunması kolay bir yerde gösterildiğinden emin olun.
 • Ürünün gönderilen fiyata internet üzerinden satın alınabildiğinden emin olun.
 • Hedef ülkedeki tüm müşterilerin ürünü gönderilen fiyatla, üyelik ücreti ödemeden satın alabildiğinden emin olun.
 • Fiyatı 0 olarak göndermeyin. (Sözleşmeyle satılan mobil cihazlarda fiyatın 0 olarak gönderilmesine izin verilir.)
 • Toptan, paket veya çoklu ambalaj halinde satılan ürünler için:
  • Minimum satın alma miktarının, paketin veya çoklu ambalajın toplam fiyatını gönderin.
 • ABD ve Kanada için:
  • Fiyata vergi eklemeyin.
 • Diğer tüm ülkeler için:
  • Fiyata katma değer vergisi (KDV) veya ürün ve hizmet vergisi (GST) ekleyin.
 • Fiyatla ilgili bilgileri gönderme konusunda sunulan ek seçenekleri görmek için aşağıdaki özellikleri inceleyin:
  • Birim fiyatlandırma ölçüsü [unit_pricing_measure]
  • Birim fiyatlandırma baz ölçüsü [unit_pricing_base_measure]
  • İndirimli fiyat [sale_price]
  • Abonelik ücreti [subscription_cost]
  • Taksit [installment]

İndirimli fiyat [sale_price]

Ürününüzün indirimli fiyatı

Optional İsteğe bağlı

Örnek:
15.00 TRY

Söz dizimi

 • Sayı
 • ISO 4217

Schema.org mülkü: Hayır

 • Fiyat [price] özelliğinin koşullarını karşılayın.
 • Bu özelliği (indirimli fiyat), indirimsiz fiyata göre ayarlanmış olan fiyat [price] özelliğine ek olarak gönderin.
 • Ürününüzün indirimli fiyatını doğru şekilde gönderin ve indirimli fiyatı açılış sayfanız ve ödeme sayfalarınızla eşleştirin.

İndirimli fiyat geçerlilik tarihi
[sale_price_effective_date]

İndirimli fiyatın geçerli olduğu tarih aralığı.

Optional İsteğe bağlı

Örnek
(UTC+1 için)
2016-02-24T11:07+0100 /
2016-02-29T23:07+0100

Söz dizimi

 • En fazla 51 alfanümerik karakter
 • ISO 8601
  • YYYY-MM-DDThh:mm [+hhmm]
  • YYYY-AA-GGTsa:dkZ
 • Başlangıç ve bitiş tarihini / ile ayırın

Schema.org mülkü: Hayır

 • İndirimli fiyat [sale_price] özelliğiyle beraber kullanın.
 • Bu özelliği (indirimli fiyat geçerlilik tarihi) göndermezseniz indirimli fiyat her zaman geçerli olur.
 • Başlangıç tarihi için bitiş tarihinden önceki bir tarih seçin.

Birim fiyatlandırma ölçüsü
[unit_pricing_measure]

Ürününüzün satıldığı şekliyle ölçüsü ve boyutu

Optional İsteğe bağlı (yerel yasa veya yönetmeliklerin gerektirdiği durumlar hariç)

Örnek
1.5 kg

Söz dizimi
Sayısal değer + birim

Desteklenen birimler

 • Ağırlık: oz, lb, mg, g, kg
 • İngiliz hacmi (ABD): floz, pt, qt, gal
 • Metrik hacim: ml, cl, l, cbm
 • Uzunluk: in, ft, yd, cm, m
 • Alan: sqft, sqm
 • Birim başına: ct

Schema.org mülkü: Yes (Daha fazla bilgi)

 • Ürünün ambalajsız ölçüsü veya boyutunu kullanın.
 • Pozitif bir sayı kullanın.
 • Varyantlar için:
  • Öğe grubu kodu [item_group_id] için aynı değeri, birim fiyatlandırma ölçüsü için de farklı değerleri ekleyin.

Birim fiyatlandırma baz ölçüsü
[unit_pricing_base_measure]

Ürünün fiyatlandırma için baz ölçüsü (ör. 100 ml'ye ayarlanırsa fiyatın 100 ml'lik birimler halinde hesaplandığı anlamına gelir)

Optional İsteğe bağlı (yerel yasa veya yönetmeliklerin gerektirdiği durumlar hariç)

Örnek
100 g

Söz dizimi
Tam sayı + birim

Desteklenen tam sayılar
1, 10, 100, 2, 4, 8

Desteklenen birimler

 • Ağırlık: oz, lb, mg, g, kg
 • İngiliz hacmi (ABD): floz, pt, qt, gal
 • Metrik hacim: ml, cl, l, cbm
 • Uzunluk: in, ft, yd, cm, m
 • Alan: sqft, sqm
 • Birim başına: ct

Ek desteklenen metrik tam sayısı + birim kombinasyonları
75 cl, 750 ml, 50 kg, 1000 kg

Schema.org mülkü: Yes (Daha fazla bilgi)

 • Birim fiyatlandırma ölçüsü [unit_pricing_measure] özelliğini gönderdiğinizde isteğe bağlıdır.
 • Bu özellik için aynı ölçü birimini (birim fiyatlandırma ölçüsü) ve birim fiyatlandırma baz ölçüsünü kullanın.
 • Ürünün birim fiyatını hesaplamak için fiyatın (veya etkinse indirimli fiyatın) kullanıldığını unutmayın. Örneğin fiyat [price] özelliği 3 TRY, birim fiyatlandırma ölçüsü 150 ml ve birim fiyatlandırma baz ölçüsü 100 ml olarak ayarlandığında birim fiyatı 2 TRY/100 ml olur.

Taksit [installment]

Bir taksitli ödeme planının ayrıntıları

Optional İsteğe bağlı (Latin Amerika'da tüm ürün kategorilerinde ve belirli diğer ülkelerde yalnızca kablosuz ürün ve hizmetlerin gösterilmesi için kullanılabilir)

Örnek
6,50 BRL

Söz dizimi
Bu özellik, 2 alt özellik kullanır:

 • Ay [months] (Zorunlu)
  Tam sayı, alıcının ödemesi gereken taksit sayısı.
 • Tutar [amount] (Zorunlu)
  ISO 4217, alıcının her ay ödemesi gereken tutar.

Schema.org mülkü: Hayır

 • Açılış sayfanızda görünen taksit seçeneğiyle eşleştirin.
 • Bağlılık kartını zorunlu kılmayın.
 • Latin Amerika'da, fiyat [price] özelliğinin tam ön ödeme için belirlenen toplam fiyatı gösterdiğinden emin olun. Taksitli alternatif ödeme seçeneği belirtmek için taksit [installment] özelliğini kullanın.
 • Diğer ülkelerde ön ödeme (cihaz peşinatı ve etkinleştirme ücreti dahil) için [price] özelliğini (en düşük değer: 0), ek aylık taksitli ödemeler için ise taksit [installment] özelliğini kullanın.

Abonelik ücreti [subscription_cost]

Bir kablosuz ürün için iletişim hizmeti sözleşmesi içeren aylık veya yıllık ödeme planı hakkında ayrıntılı bilgi verir.

Optional İsteğe bağlı (yalnızca belirli ülkelerde kablosuz ürün ve hizmetlerin gösterilmesi için kullanılabilir)

Örnek
month:12:35.00USD

Söz dizimi

 • Dönem [period] (Zorunlu)
  Tek bir abonelik döneminin süresidir. Bu alt özellik, aşağıdaki desteklenen değerleri kullanır:
  • Ay [month]
  • Yıl [year]
 • Dönem uzunluğu [period_length] (Zorunlu)
  Tam sayı, alıcının ödeme yapması gereken abonelik dönemi sayısıdır (ay veya yıl şeklinde).

 • Tutar [amount] (Zorunlu)
 • ISO 4217'ye göre alıcının aylık olarak ödemesi gereken tutardır. Bu tutarı görüntülerken Google, daha az yer tutması için ücreti en yakın bütün para birimine yuvarlayabilir. Sağlanan değer, sitenizde gösterilen tutarla tam olarak eşleşmelidir.

Schema.org mülkü: Hayır

 • Fiyat [price] özelliğini ödenecek toplam tutarla birlikte (peşinat ve etkinleştirme ücreti dahil) gönderin.

 • Açılış sayfanızda gösterilen iletişim ödeme planını eşleştirin. Plan, açılış sayfasında kolayca bulunabilmelidir.

Bağlılık puanları [loyalty_points]

Müşterinin bir ürünü satın alırken kazandığı bağlılık puanının sayısı ve türü

Optional İsteğe bağlı (yalnızca Japonya'da kullanılabilir)

Örnek
Program A, 100, 1.5

Söz dizimi
Bu özellik, 3 alt özellik kullanır:

 • Bağlılık puanı değeri [points_value] (Zorunlu)
  Ürün için kazanılan puan sayısı
 • Bağlılık puanları program adı [name] (İsteğe bağlı)
  Bağlılık puanı programının adı, 12 tam genişlikli karakter veya 24 Latin alfabesi karakteri
 • Oran [ratio] (İsteğe bağlı)
  Sayı, para birimine dönüştürülen puanın oranı

Schema.org mülkü: No

 • Yalnızca belirli bir parasal değeri olan bağlılık puanlarını gönderin.

Ürün kategorisi

Bu özellikleri, Google Ads'deki reklam kampanyalarınızı düzenlemek ve belirli durumlarda Google'ın otomatik ürün kategorizasyonunu geçersiz kılmak için kullanabilirsiniz.

Özellik ve biçim Minimum koşullar hakkında kısa bilgi

Google ürün kategorisi [google_product_category]

Optional İsteğe bağlı

Ürününüz için Google tarafından tanımlanan ürün kategorisi

Örnek
Giyim ve Aksesuar > Kıyafet > Dış Giyim > Montlar ve Ceketler

veya

371

Söz dizimi
Google ürün sınıflandırmasındaki değer

 • Sayısal kategori kimliği veya
 • Kategorinin tam yolu

Desteklenen değerler

Google ürün sınıflandırması

Schema.org mülkü

Hayır

 • Yalnızca bir kategori ekleyin.
 • En alakalı kategoriyi ekleyin.
 • Kategorinin tam yolunu veya sayısal kategori kodunu ekleyin, ancak bunların ikisini aynı anda eklemeyin. Kategori kimliğinin kullanılması önerilir.
 • Belirli ürünler için belirli bir kategori ekleyin.
  • Alkollü içecekler yalnızca belirli kategorilere gönderilmelidir.
 • Sözleşmeyle satılan mobil cihazlar aşağıdaki kategorilerden birine gönderilmelidir:
  • Elektronik > Haberleşme > Telefon > Cep Telefonları (No: 267)

  • Tabletler için: Elektronik > Bilgisayarlar > Tablet Bilgisayarlar (No: 4745)

 • Hediye Kartları, Sanat ve Eğlence > Parti ve Kutlamalar > Hediyelik Eşyalar > Hediye Kartları ve Sertifikaları (No: 53) şeklinde gönderilmelidir.

Ürün türü [product_type]

Optional İsteğe bağlı

Ürününüz için tanımladığınız ürün kategorisi

Örnek
Ana Sayfa > Kadın > Elbiseler > Maxi Elbiseler

Söz dizimi
En fazla 750 alfanümerik karakter

Schema.org mülkü

Hayır

 • Tam kategoriyi ekleyin. Örneğin, sadece Elbiseler yerine Ana Sayfa > Kadın > Elbiseler > Maksi Elbiseler ifadesini ekleyin.
 • Google Ads Alışveriş kampanyalarında teklif verme ve raporlama için yalnızca ilk ürün türü değeri kullanılır.

Ürün tanımlayıcıları

Bu özellikler, küresel pazar yerinde sattığınız ürünleri tanımlayan ürün tanımlayıcıları sağlamak için kullanılır ve reklamlarınız ile ücretsiz listelemelerinizin performansını artırmanıza yardımcı olabilir.

Özellik ve biçim Minimum koşullar hakkında kısa bilgi

Marka [brand]

Ürününüzün marka adı

Required Zorunlu (Film, kitap ve müzik kaydı markaları hariç tüm yeni ürünler için)

Optional Diğer tüm ürünler için isteğe bağlıdır.

Örnek
Google

Söz dizimi
En fazla 70 karakter

Schema.org mülkü
Product.brand

 • Ürünün tüketiciler tarafından genellikle tanındığı marka adını girin.
 • Bir ürün için doğru markanın sağlanması, kullanıcılara en iyi deneyimi sunar ve en yüksek performansı beraberinde getirir.
 • Yalnızca kendiniz ürettiğiniz veya genel bir marka kategorisine giren ürünlerin markasını, kendi marka adınız olarak belirtin.
  • Örneğin, özel etiketli ürünler veya kişiye özel mücevherler satıyorsanız markanın adını kendi marka adınız olarak gönderebilirsiniz.
 • Markası olmayan ürünler (ör. etiketi olmayan klasik bir elbise, genel elektronik aksesuarlar vb.) için bu alanı boş bırakın.
 • "Yok", "Genel", "Marka yok" veya "Mevcut değil" gibi değerler göndermeyin.
 • Uyumlu ürünler için:
  • Uyumlu ürünü imal eden üreticinin GTIN ve marka bilgisini gönderin.
  • Ürününüzün, Özgün Donanım Üreticisi (OEM) markasının ürünüyle uyumlu veya bunun bir replikası olduğunu belirtmek için OEM markasını girmeyin.

GTIN [gtin]

Ürününüzün Global Ticari Öğe Numarası (GTIN)

Required Zorunlu (Tekliften en iyi performansı alabilmek için bilinen bir GTIN numarası olan tüm ürünler için geçerlidir)

Optional Diğer tüm ürünler için isteğe bağlı (kesinlikle önerilir)

Örnek
3234567890126

Söz dizimi
Maks. 50 sayısal karakter (değer başına maks. 14 - eklenen boşluklar ve tireler göz ardı edilir)

Desteklenen değerler

 • UPC (Kuzey Amerika'da / GTIN-12)
  323456789012 gibi 12 haneli bir sayı
  8 haneli UPC-E kodlarının 12 haneli kodlara dönüştürülmesi gerekir
 • EAN (Avrupa'da / GTIN-13)
  13 haneli bir sayı (ör. 3001234567892)
 • JAN (Japonya'da / GTIN-13)
  8 ya da 13 haneli bir sayı (ör. 49123456 veya 4901234567894)
 • ISBN (kitaplar için)
  10 ya da 13 haneli bir sayı (ör. 1455582344 veya 978-1455582341). Sizde her ikisi de varsa yalnızca 13 haneli sayıyı ekleyin. ISBN-10 artık kullanılmamaktadır ve ISBN-13'e dönüştürülmesi gerekir
 • ITF-14 (çoklu ambalajlar için / GTIN-14)
  14-haneli bir sayı (ör. 10856435001702)

Schema.org mülkü
Product.isbn
Product.gtin8
Product.gtin12
Product.gtin13
Product.gtin14

 • Tire ve boşlukları çıkarın.
 • Aşağıdaki koşulları içeren resmi GS1 doğrulama kılavuzunda tanımlandığı üzere yalnızca geçerli GTIN'leri gönderin:
  • Sağlama hanesi var ve doğru
  • GTIN sınırlı değil (GS1 ön ek aralıkları 02, 04, 2)
  • GTIN, kupon değildir (GS1 ön ek aralıkları 98 - 99)
 • Bir ürün için doğru GTIN'nin paylaşılması, kullanıcılara en iyi deneyimi sunar ve en yüksek performansı beraberinde getirir.
 • GTIN'yi yalnızca doğru olduğundan eminseniz paylaşın. Emin değilseniz bu özelliği paylaşmayın (Örneğin, tahmini veya gerçek olmayan bir değer paylaşmayın). Gönderdiğiniz ürünlerden GTIN değeri hatalı olanlar reddedilir.
 • Uyumlu ürünler için:
  • Uyumlu ürünü imal eden üreticinin GTIN ve marka bilgisini gönderin.
  • Ürününüzün, Özgün Donanım Üreticisi (OEM) markasının ürünüyle uyumlu veya bunun bir replikası olduğunu belirtmek için OEM markasını girmeyin.
 • Çoklu ambalajlar için:
  • Çoklu ambalajla alakalı ürün tanımlayıcılarını kullanın.
 • Paketler için:
  • Paketteki ana ürünün ürün tanımlayıcılarını kullanın.
 • Üretici tarafından GTIN atanmış bir ürün için özelleştirme, oyma veya başka bir kişiselleştirme yöntemi sunuyorsanız:
  • Ürünün özelleştirme içerdiğini Google'a bildirmek için GTIN'yi gönderin ve paket [is_bundle] özelliğini kullanın.

MPN [mpn]

Ürününüzün Üretici Parça Numarası (MPN).

Required Zorunlu (Yalnızca ürününüzün üretici tarafından atanan GTIN'si yoksa)

Optional Diğer tüm ürünler için isteğe bağlıdır.

Örnek
GO12345OOGLE

Söz dizimi
En fazla 70 alfanümerik karakter

Schema.org mülkü
Product.mpn

 • Yalnızca üretici tarafından atanan MPN'leri gönderin.
 • Mümkün olan en spesifik MPN'yi kullanın.
  • Örneğin, bir ürünün farklı renklerinin farklı MPN'leri olması gerekir.
 • Bir ürün için gerektiğinde doğru MPN'nin paylaşılması, kullanıcılara en iyi deneyimi sunar ve en yüksek performansı beraberinde getirir.
 • Yalnızca doğru olduğundan eminseniz MPN paylaşın. Emin değilseniz bu özelliği paylaşmayın (Örneğin, tahmini veya gerçek olmayan bir değer paylaşmayın).
 • Gönderdiğiniz ürünlerden MPN değeri hatalı olanlar reddedilir.

Tanımlayıcı var [identifier_exists]

Ürününüzün GTIN, MPN ve marka gibi benzersiz ürün tanımlayıcılarına (UPI'ler) sahip olup olmadığını belirtmek için kullanın.

Optional İsteğe bağlı

Örnek
no

Desteklenen değerler

 • Evet [yes]
  Yeni ürüne üretici tarafından ürün tanımlayıcılar atanır
 • Hayır [no]
  Üründe marka, GTIN veya MPN yoktur (Sağ taraftaki gereksinimlere bakın). no değerine ayarlanırsa yine de sahip olduğunuz UPI'leri sağlayın.
 • Bu özelliği göndermezseniz varsayılan değer yes olur.
 • Ürününüzün kategori türü, hangi benzersiz ürün tanımlayıcılarının (GTIN, MPN, marka) gerektiğini belirler.
 • Şu durumlarda tanımlayıcı var özelliğini gönderin ve değeri no olarak ayarlayın:
  • Ürününüz bir medya öğesiyse ve GTIN yoksa (Not: ISBN ve SBN kodları GTIN olarak kabul edilir)
  • Ürününüz giyim eşyasıysa ve marka yoksa
  • Diğer tüm kategorilerde, ürününüzde GTIN veya MPN ile marka kombinasyonu yoksa
 • Bir ürünün benzersiz ürün tanımlayıcıları varsa bu özelliği "no" değeriyle paylaşmayın. Aksi durumda ürün reddedilebilir.

Detaylı ürün açıklaması

Bu özellikler, küresel pazar yerinde sattığınız ürünleri tanımlayan ürün tanımlayıcıları sağlamak için kullanılır ve reklamlarınız ile ücretsiz listelemelerinizin performansını artırmanıza yardımcı olabilir.

Özellik ve biçim Minimum koşullar hakkında kısa bilgi

Durum [condition]

Ürününüzün satış anındaki durumu

Required Ürün ikinci el veya yenilenmişse zorunlu

OptionalYeni ürünler için isteğe bağlı

Örnek
new

Desteklenen değerler

 • Yeni [new]
  Yepyeni, orijinal, açılmamış paket
 • Yenilenmiş [refurbished]
  Profesyonel olarak yeniden çalışır duruma getirilmiştir, garantisi vardır, orijinal ambalajında olabilir veya olmayabilir
 • İkinci el [used]
  Daha önce kullanılmıştır, orijinal ambalajı açılmıştır veya ambalajı yoktur

Schema.org mülkü
Offer.itemCondition

 

Yetişkinler için [adult]

Müstehcen içerik barındıran bir ürünü belirtin.

Required Zorunlu (Üründe yetişkinlere uygun içerik varsa)

Örnek
yes

Desteklenen değerler

 • Evet [yes]
 • Hayır [no]
 • Bu ürün çıplaklık veya müstehcen içerik barındırıyorsa özelliğin değerini yes olarak ayarlayın. Bu özelliği göndermezseniz varsayılan değer no olur.
 • Web siteniz genellikle yetişkinlerden oluşan bir kitleyi hedefliyorsa ve yetişkinlere uygun olup çıplaklık içeren veya içermeyen içerikler barındırıyorsa:
  1. Merchant Center hesabınıza gidin.
  2. "Araçlar ve ayarlar" menüsünü açmak için araç simgesini Araçlar ve ayar menüsü simgesi [Dişli] tıklayın, ardından Alışveriş reklamları kurulumu'nu seçin.
  3. "Yetişkinlere uygun içerik" panelini genişletin ve "Web sitem, Google politikasında tanımlandığı şekilde çoğunlukla yetişkinlere yönelik içerik (örneğin, erotik iç çamaşırları) barındırıyor." ifadesinin yanındaki kutuyu işaretleyin.
 • Kutuyu işaretlerseniz ürünler için tek tek yetişkinler için [adult] özelliğini göndermeniz gerekmez.

Çoklu ambalaj [multipack]

Bir satıcı tarafından tanımlanan çoklu ambalaj içinde satılan benzer ürünlerin sayısı

Required Zorunlu (ABD, Almanya, Avustralya, Birleşik Krallık, Brezilya, Çekya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsviçre, İtalya ve Japonya'da çoklu ambalajı olan ürünler için)

Required Çoklu ambalaj oluşturduysanız Google'da ücretsiz listelemeler için zorunludur.

OptionalDiğer tüm ürünler ve hedef ülkeler için isteğe bağlıdır.

Örnek
6

Söz dizimi
Tamsayı

 • Benzer ürünlerden oluşan özel bir grup tanımladıysanız ve bunları tek satış birimi olarak (örneğin, paket halinde 6 adet sabun) satıyorsanız bu özelliği gönderin.
 • Çoklu ambalajınızdaki ürünlerin sayısını gönderin. Bu özelliği göndermezseniz varsayılan değer 0 olur.
 • Ürünün üreticisi çoklu ambalajı sizin yerinize oluşturduysa bu özelliği göndermeyin.

Paket [is_bundle]

Bir ürünün satıcı tarafından tanımlanan, tek ana ürünün öne çıkarıldığı farklı ürünlerden oluşan bir özel grup olduğunu belirtir.

RequiredZorunlu (ABD, Almanya, Avustralya, Birleşik Krallık, Brezilya, Çekya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsviçre, İtalya ve Japonya'daki paketler için)

RequiredAna ürün içeren bir paket oluşturduysanız Google'da ücretsiz listelemeler için zorunludur.

OptionalDiğer tüm ürünler ve hedef ülkeler için isteğe bağlıdır.

Örnek
yes

Desteklenen değerler

 • Evet [yes]
 • Hayır [no]
 • Farklı ürünlerden oluşturduğunuz özel bir paketi (örneğin, çantası ve lensi ile birlikte bir kamera) satıyorsanız ve pakette bir ana ürün bulunuyorsa yes değerini gönderin. Bu özelliği göndermezseniz varsayılan değer no olur.
 • Net bir ana ürünün olmadığı paketler için (örneğin, peynir ve bisküvi içeren bir hediye sepeti) bu özelliği kullanmayın.

Enerji verimlilik sınıfı [energy_efficiency_class]

Ürününüzün enerji etiketi

Optionalİsteğe bağlı (yerel yasa veya yönetmeliklerin gerektirdiği durumlar hariç)

Örnek
A+

Desteklenen değerler

 • A+++
 • A++
 • A+
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • Yasaların gerektirdiği enerji etiketini ekleyin.
 • A+ (A+++ ile G arası) gibi bir enerji verimliliği etiketi oluşturmak için minimum enerji verimlilik sınıfı [min_energy_efficiency_class] ve maksimum enerji verimlilik sınıfı [max_energy_efficiency_class] ile birlikte kullanılır.

Minimum enerji verimlilik sınıfı [min_energy_efficiency_class]

Ürününüzün enerji etiketi

Optional İsteğe bağlı (yerel yasalar veya yönetmeliklerin gerektirdiği durumlar hariç)

Yalnızca AB ve İsviçre için geçerlidir.

Örnek
A+++

Desteklenen değerler

 • A+++
 • A++
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • Yasaların gerektirdiği enerji etiketini ekleyin.
 • A+ (A+++ ile D arası) gibi bir enerji verimliliği etiketi oluşturmak için enerji verimlilik sınıfı [energy_efficiency_class] ve maksimum enerji verimlilik sınıfı [max_energy_efficiency_class] ile birlikte kullanılır.

Maksimum enerji verimlilik sınıfı [max_energy_efficiency_class]

Ürününüzün enerji etiketi

Optional İsteğe bağlı (yerel yasalar veya yönetmeliklerin gerektirdiği durumlar hariç)

Yalnızca AB ve İsviçre için geçerlidir.

Örnek
D

Desteklenen değerler

 • A+++
 • A++
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • Yasaların gerektirdiği enerji etiketini ekleyin.
 • A+ (A+++ ile D arası) gibi bir enerji verimliliği etiketi oluşturmak için enerji verimlilik sınıfı [energy_efficiency_class] ve minimum enerji verimlilik sınıfı [min_energy_efficiency_class] ile birlikte kullanılır.

Yaş grubu [age_group]

Ürününüzün hedeflediği demografik grup

Required Zorunlu (ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Brezilya, Fransa ve Japonya'daki kullanıcıları hedefleyen tüm giyim ürünlerinin yanı sıra yaş grubu atanan tüm ürünler için)

Required Tüm Giyim ve Aksesuar (No: 166) ürünlerinde ücretsiz listelemeler için zorunludur.

OptionalDiğer tüm ürünler ve hedef ülkeler için isteğe bağlıdır.

Örnek
infant

Desteklenen değerler

 • Yenidoğan [newborn]
  0-3 aylık bebekler
 • 3-12 ay [infant]
  3-12 aylık bebekler
 • 1-5 yal [toddler]
  1-5 yaş arası çocuklar
 • Çocuk [kids]
  5-13 yaş arası çocuklar
 • Yetişkin [adult]
  Gençler ve daha büyük yaştaki kişiler


Schema.org mülkü

 • Product.audience.suggestedMinAge
 • Product.audience.suggestedMaxAge
 • Her ürün için bir değer ekleyin.
 • Varyantlar için:
  • Öğe grubu kodu [item_group_id] için aynı değeri, yaş grubu için de farklı değerleri ekleyin.

Renk [color]

Ürününüzün rengi

Required Zorunlu (ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Brezilya, Fransa ve Japonya'yı hedefleyen tüm giyim öğelerinin yanı sıra farklı renklerde sunulan tüm ürünler için)

Required Tüm Giyim ve Aksesuar (No: 166) ürünlerinde ücretsiz listelemeler için zorunludur.

OptionalDiğer tüm ürünler ve hedef ülkeler için isteğe bağlıdır.

Örnek
Siyah

Söz dizimi
Maksimum 100 alfanümerik karakter (renk başına maksimum 40 karakter)

Schema.org mülkü
Product.color

 • "0", "2" veya "4" gibi bir sayı kullanmayın.
 • "#fff000" gibi alfanümerik olmayan karakterler kullanmayın.
 • R gibi yalnızca bir karakter kullanmayın (Çince, Japonca veya Korece dilleri için 红 gibi tek karakter kullanabilirsiniz).
 • "Resme bakın" şeklinde ürüne veya resme atıfta bulunmayın.
 • Renk adlarını, "KırmızıPembeMavi" gibi tek kelime olacak şekilde birleştirmeyin. Bunun yerine, bu adları "Kırmızı/Pembe/Mavi" örneğinde olduğu gibi / işaretiyle ayırın. "Çok renkli", "çeşitli", "çeşit", "erkek", "kadın" veya "yok" gibi renk olmayan bir değer kullanmayın.
 • Ürününüzde birden çok renk varsa önce birincil rengi listeleyin.
 • Varyantlar için:
  • Öğe grubu kodu [item_group_id] için aynı değeri, renk [color] için de farklı değerleri ekleyin.

Cinsiyet [gender]

Ürününüzün hedeflediği cinsiyet

Required Zorunlu (ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Brezilya, Fransa ve Japonya'daki kişileri hedefleyen tüm giyim öğelerinin yanı sıra cinsiyete özel tüm ürünler için)

Required Tüm Google Giyim ve Aksesuar (No: 166) ürünlerinde ücretsiz listelemeler için zorunludur.

OptionalDiğer tüm ürünler ve hedef ülkeler için isteğe bağlıdır.

Örnek
Unisex

Desteklenen değerler

 • Erkek [male]
 • Kadın [female]
 • Üniseks [unisex]

Schema.org mülkü
Product.audience.suggestedGender

 • Ayakkabı bağcıkları (No: 1856) gibi bazı Giyim ve Aksesuar (No: 166) kategorileri için bu özellik zorunlu olmasa da söz konusu kategoriler cinsiyete bağlı olmadığından özelliğin kullanılması önerilir.
 • Varyantlar için:
  • Öğe grubu kodu [item_group_id] için aynı değeri, cinsiyet için de farklı değerleri ekleyin.

Malzeme [material]

Ürününüzün kumaşı veya malzemesi

Required Zorunlu (bir varyant grubundaki farklı ürünleri ayırt etme açısından alakalıysa)

Optional Diğer tüm ürünler için isteğe bağlıdır.

Örnek
deri

Söz dizimi
En fazla 200 karakter

Schema.org mülkü
Product.material

 • Tek bir ürün için birden fazla malzeme (varyant değil) belirtmek istiyorsanız önce birincil malzemeyi, ardından / ile ayırarak 2 tane ikincil malzeme ekleyin.
  • Örneğin, "PamukPolyesterElastan" yerine "Pamuk/Polyester/Elastan" olarak ekleyin.
 • Varyantlar için:
  • Öğe grubu kodu [item_group_id] özelliği için aynı değeri, malzeme özelliği için de farklı değerleri ekleyin.

Desen [pattern]

Ürününüzün deseni veya grafik baskısı

Required Zorunlu (bir varyant grubundaki farklı ürünleri ayırt etme açısından alakalıysa)

Optional Diğer tüm ürünler için isteğe bağlıdır.

Örnek
çizgili
puantiyeli
şal desenli

Söz dizimi
En fazla 100 karakter

Schema.org mülkü
Product.pattern

 • Varyantlar için:
  • Öğe grubu kodu [item_group_id] için aynı değeri, desen özelliği için de farklı değerleri ekleyin.

Beden [size]

Ürününüzün bedeni

Required Zorunlu (ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Brezilya, Fransa ve Japonya'daki kişileri hedefleyen Giyim ve Aksesuar > Kıyafet (No: 1604) ve Giyim ve Aksesuar > Ayakkabılar (No: 187) ürün kategorilerindeki tüm giyim ürünlerinin yanı sıra farklı bedenlerde sunulan tüm ürünler için)

Required Tüm Giyim ve Aksesuar > Kıyafet (No: 1604) ve Giyim ve Aksesuar > Ayakkabılar (No: 187) ürünlerinde ücretsiz listelemeler için zorunludur.

OptionalDiğer tüm ürünler ve hedef ülkeler için isteğe bağlıdır.

Örnek
XL

Söz dizimi
En fazla 100 karakter

Schema.org mülkü
Product.size

 • Varyantlar için:
  • Öğe grubu kodu [item_group_id] için aynı değeri, beden [size] için de farklı değerleri ekleyin.
 • Bedenler birden fazla boyut içeriyorsa tek değerde toplayın. Örneğin, "16/34 Uzun" ifadesi 16 inç boyun ölçüsü ve 34 inç kol uzunluğuna sahip "Uzun" bir modeli belirtir.
 • Öğenizin bedeni herkese veya çoğu kişiye uyuyorsa one_size, OS, one_size fits_all, OSFA, one_size_fits_most veya OSFM kullanabilirsiniz.
 • Satıcı tarafından tanımlanan çoklu ambalaj ürünleri için çoklu ambalaj miktarını çoklu ambalaj [multipack] özelliğini kullanarak gönderin. Çoklu ambalaj miktarını size özelliğinin altında göndermeyin.

Beden türü [size_type]

Giyim ürününüzün kesimi

Optionalİsteğe bağlı (Yalnızca giyim ürünleri için geçerlidir)

Örnek
maternity

Desteklenen değerler

 • Normal [regular]
 • Küçük beden [petite]
 • Hamile [maternity]
 • Büyük [big]
 • Uzun [tall]
 • Büyük beden [plus]
 • En fazla 2 değer gönderin.
 • Bu özelliği göndermezseniz varsayılan değer regular olur.

Beden ölçüsü sistemi [size_system]

Ürününüzde kullanılan beden ölçüsü sisteminin ülkesi

Optionalİsteğe bağlı (Yalnızca giyim ürünleri için geçerlidir)

Örnek
US

Desteklenen değerler

 • US
 • UK
 • EU
 • DE
 • FR
 • JP
 • CN
 • BT
 • BR
 • MEX
 • AU
 • Bu özelliği göndermezseniz varsayılan değer hedef ülkeniz olur.

Öğe grubu kodu [item_group_id]

Farklı versiyonları (varyantları) olan bir ürün grubunun kodu

Required Zorunlu (Ürün bir varyantsa ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Brezilya, Fransa ve Japonya'da)

Required Tüm ürün varyantlarında, ücretsiz listelemeler için zorunludur.

OptionalDiğer tüm ürünler ve hedef ülkeler için isteğe bağlıdır.

Örnek
AB12345

Söz dizimi
En fazla 50 alfanümerik karakter

Schema.org mülkü
Product.inProductGroupWithID

 • Her varyant grubu için benzersiz bir değer kullanın. Mümkünse üst SKU'yu kullanın.
 • Ürün verilerinizi güncellerken değeri aynı tutun.
 • Yalnızca geçerli unicode karakterleri kullanın.
 • Aşağıdaki özelliklerden bir veya birkaçına göre farklılık gösteren ürün grupları için öğe grubu kodu kullanın:
 • Öğe grubundaki her ürün için aynı özellikleri ekleyin. Örneğin bir ürün, boyutu ve rengine göre farklılık gösteriyorsa öğe grubu kimliği [item_group_id] için aynı değeri paylaşan her üründe beden [size] ile renk [color] değerlerini gönderin.
 • Ürünleriniz yukarıdaki özelliklerde belirtilmeyen tasarım öğelerine göre değişiklik gösteriyorsa öğe grubu kodunu kullanmayın.

Ürün uzunluğu [product_length]

Ürününüzün uzunluğu

Optional İsteğe bağlı

Örnek
20 cm

Söz dizimi
Sayı + birim

Desteklenen değerler
1-3000

 • Ondalık değerler desteklenir

Desteklenen birimler

 • cm
 • in
 • Ürün ölçüm özelliklerinden olabildiğince fazla sayıda ekleyin.
 • Her ürün boyutu özelliği (ürün uzunluğu, genişliği ve yüksekliği dahil) için aynı ölçü birimini kullanın. Aksi takdirde bilgiler gösterilmez.

Ürün genişliği [product_width]

Ürününüzün genişliği

Optional İsteğe bağlı

Örnek
20 cm

Söz dizimi
Sayı + birim

Desteklenen değerler
1-3000

 • Ondalık değerler desteklenir

Desteklenen birimler

 • cm
 • in
 • Ürün ölçüm özelliklerinden olabildiğince fazla sayıda ekleyin.
 • Her ürün boyutu özelliği (ürün uzunluğu, genişliği ve yüksekliği dahil) için aynı ölçü birimini kullanın. Aksi takdirde bilgiler gösterilmez.

Ürün yüksekliği [product_height]

Ürününüzün yüksekliği

Optional İsteğe bağlı

Örnek
20 cm

Söz dizimi
Sayı + birim

Desteklenen değerler
1-3000

 • Ondalık değerler desteklenir

Desteklenen birimler

 • cm
 • in
 • Ürün ölçüm özelliklerinden olabildiğince fazla sayıda ekleyin.
 • Her ürün boyutu özelliği (ürün uzunluğu, genişliği ve yüksekliği dahil) için aynı ölçü birimini kullanın. Aksi takdirde bilgiler gösterilmez.

Ürün ağırlığı [product_weight]

Ürününüzün ağırlığı

Optional İsteğe bağlı

Örnek
3,5 lb

Söz dizimi
Sayı + birim

Desteklenen değerler
0-2000

 • Ondalık değerler desteklenir

Desteklenen birimler

 • lb
 • oz
 • g
 • kg
 • Bu özellik için gerçek, derlenmiş ürün ağırlığını kullanın.
 • Ürününüz bir paketin parçası olarak birden fazla parça halinde geliyorsa listelemedeki tüm parçaların tam ağırlığını kullanın.

Ürün ayrıntıları [product_detail]

Ürününüzün teknik özellikleri veya ürünle ilgili ek bilgiler

Optional İsteğe bağlı

Örnek
Genel:Ürün Türü:Dijital oynatıcı

Söz dizimi
Bu özellik, 3 alt özellik kullanır:

 • Bölüm adı [section_name]: En fazla 140 karakter
 • Özellik adı [attribute_name]: En fazla 140 karakter
 • Özellik değeri [attribute_value]: En fazla 1.000 karakter
 • Diğer özelliklerde yer alan bilgiler, tamamen büyük harfle yazılmış ifadeler, dikkat çekmeyi amaçlayan yabancı karakterler, tanıtım metinleri, anahtar kelimeler ya da arama terimleri eklemeyin.
 • Fiyat, indirimli fiyat, indirim tarihleri, gönderim bedeli, gönderim tarihi, zamanla alakalı diğer bilgiler veya şirketinizin adı gibi bilgileri eklemeyin.
 • Özellik adını ve değerini, yalnızca değer onaylandığı zaman sağlayın.
  • Örneğin, gıda ürünlerinin vejetaryen olmadığı durumlarda "Vejetaryen=False" değerini girin.

Ürünün öne çıkan özelliği [product_highlight]

Ürünlerinizin öne çıkan özelliklerinden en alakalı olanlar

Optional İsteğe bağlı

Örnek
Netflix, YouTube ve HBO Max gibi binlerce uygulamayı destekler

Söz dizimi
En fazla 150 karakter

 • Ürünün öne çıkan 2 ila 100 özelliğini kullanın.
 • Yalnızca ürünü tanıtın.
 • Anahtar kelimeleri veya arama terimlerini listelemeyin.
 • Tanıtım metinleri, tamamı büyük harften oluşan metinler veya dikkat çekmeye yönelik yabancı karakterler eklemeyin.

Alışveriş kampanyaları ve diğer yapılandırmalar

Bu özellikler, Google Ads'de reklam kampanyaları oluşturduğunuzda ürün verilerinizin nasıl kullanıldığının kontrol edilmesine olanak tanır.

Özellik ve biçim Minimum koşullar hakkında kısa bilgi

Ads yönlendirmesi [ads_redirect]

Ürün sayfanız için ek parametreler belirtmek amacıyla kullanılan URL. Müşteriler, bağlantı [link] veya mobil bağlantı [mobile_link] özellikleri için gönderdiğiniz değer yerine bu URL'ye yönlendirilir.

Optional İsteğe bağlı

Örnek
http://www.example.com/product.html

Söz dizimi
En fazla 2.000 karakter

Schema.org mülkü: Hayır

 • Bağlantı [link] özelliğinde (ve varsa mobil bağlantı [mobile_link] özelliğinde) kullanılanla aynı kayıtlı alanı gönderin.
 • Geçerli kayıtlı alanlar arasında "example.com", "m-example.com", "example.co.uk", "example.com.ai" ve "bar.tokyo.jp" yer alır.
 • "example.zz" veya "example.comic" gibi geçersiz alanlarla gönderilen URL'ler kabul edilmez. Geçerli kayıtlı alanlarla ilgili daha fazla ayrıntı için ads yönlendirmesi makalesine göz atın.

Özel etiket 0–4 [custom_label_0-4]

Alışveriş kampanyalarında teklif ve raporların düzenlenmesine yardımcı olmak için bir ürüne atadığınız etikettir.

Optional İsteğe bağlı

Örnek
Seasonal 
Clearance
Holiday
Sale
Price range

Söz dizimi
En fazla 100 karakter

Schema.org mülkü: Hayır

 • Alışveriş kampanyanızda tanıyacağınız bir değer kullanın. Değer, reklamlarınızı ve ücretsiz listelemelerinizi gören müşterilere gösterilmez.
 • Bu özelliği birden fazla kez ekleyerek ürün başına 5 adede kadar özel etiket gönderebilirsiniz:
  • custom_label_0
  • custom_label_1
  • custom_label_2
  • custom_label_3
  • custom_label_4
 • Merchant Center hesabınızdaki her özel etiket için yalnızca 1.000 benzersiz değer kullanın.

Promosyon kodu [promotion_id]

Ürünleri promosyonlarla eşleştirmenizi sağlayan bir tanımlayıcıdır.

Optional İsteğe bağlı (ABD, Almanya, Avustralya, Birleşik Krallık, Fransa ve Hindistan'daki promosyonlar için zorunludur.)

Örnek
ABC123

Söz dizimi
En fazla 50 karakter

Schema.org mülkü: Hayır

 • Boşluk veya sembol (ör. %, !) içermeyen benzersiz ve büyük/küçük harfe duyarlı bir kod kullanın.
 • Belirli promosyonları belirli ürünlerle eşleştirebilmek için ürün ve promosyon verilerinizde aynı promosyon kodunu gönderin.
 • Bu özelliği birden fazla kez ekleyerek bir ürün için 10 adede kadar promosyon kodu gönderebilirsiniz.

Yaşam tarzı resim bağlantısı [lifestyle_image_link]

Optional İsteğe bağlı

Ürünün yaşam tarzı resminin URL'sini eklemek için kullanılan özelliktir.

Yalnızca Discovery reklamlar gibi gezinme odaklı yüzeylerde kullanılabilir.

Örnek

https://www.example.com/image1.jpg

Söz dizimi

En fazla 2.000 karakter

Schema.org mülkü: Hayır

 • Desteklenen dosya biçimindeki bir resme yönlendiren bir URL kullanın.
 • http veya https ile başlayın ve RFC 3986'ya uyun.
 • Tüm simgeleri veya boşlukları URL kodlu varlıklarla değiştirin.
 • Google'ın URL'nizi tarayabileceğinden emin olun.

Pazar yerleri

Pazar yeriyseniz ve çok satıcılı bir hesap kullanıyorsanız bu özellikler, ürün verilerinizin nasıl kullanıldığının kontrol edilmesine olanak tanır.

Note: Marketplaces is currently only available in the classic version of Merchant Center.

Özellikler ve biçim Koşullar hakkında kısa bilgi

Harici satıcı kimliği [external_seller_id]

Note: Marketplaces is currently only available in the classic version of Merchant Center. Çok satıcılı hesaplar için zorunludur.

Pazar yerleri tarafından satıcıları harici olarak tanımlamak için kullanılır. (ör. bir web sitesinde)

Örnek

SaticininHerkeseAcikAdi1991

Söz dizimi

1-50 karakter

Schema.org mülkü

Hayır

 • Her satıcı için benzersiz bir değer kullanın.
 • Verilerinizi güncellerken kimliği aynı tutun.
 • Yalnızca geçerli karakterler kullanın. Kontrol, işlev veya gizli alan karakterleri gibi geçersiz karakterlerden kaçının.
 • Ülkeler veya diller genelinde aynı satıcı için aynı kimliği kullanın.

Hedefler

Bu özellikler, içeriğinizin gösterilebileceği farklı konumları kontrol etmek için kullanılabilir. Örneğin, bir ürünün dinamik yeniden pazarlama kampanyasında gösterilmesini ancak Alışveriş reklamı kampanyasında gösterilmemesini istiyorsanız bu özelliği kullanabilirsiniz.

Özellikler ve biçim Koşullar hakkında kısa bilgi

Hariç tutulan hedef [excluded_destination]

Bir ürünü belirli bir reklam kampanyası türünden hariç tutmak için kullanabileceğiniz bir ayardır.

Optional İsteğe bağlı

Örnek
Shopping_ads

Desteklenen değerler

 • Shopping_ads
 • Buy_on_Google_listings
 • Display_ads
 • Local_inventory_ads
 • Free_listings
 • Free_local_listings
 • YouTube_Shopping

Some values only available for the classic version of Merchant Center.

Schema.org mülkü: Hayır

 

Dahil edilen hedef [included_destination]

Bir ürünü belirli bir reklam kampanyası türüne dahil etmek için kullanabileceğiniz bir ayardır.

Optional İsteğe bağlı

Örnek
Shopping_ads

Desteklenen değerler

 • Shopping_ads
 • Buy_on_Google_listings
 • Display_ads
 • Local_inventory_ads
 • Free_listings
 • Free_local_listings
 • YouTube_Shopping

Some values only available for the classic version of Merchant Center.

Schema.org mülkü: Hayır

 

Alışveriş reklamlarından hariç tutulan ülkeler [shopping_ads_excluded_country]

Alışveriş reklamlarında ürünlerinizin reklamının yapıldığı ülkeleri hariç tutabilmenizi sağlayan bir ayar

Optional İsteğe bağlı

Sadece alışveriş reklamları için kullanılabilir

Örnek
DE

Söz dizimi
2 karakter. ISO_3166-1_alpha-2 ülke kodu olmalıdır.

Schema.org mülkü: Hayır

 

Duraklatma [pause]

Bir ürünün tüm reklamlara (Alışveriş reklamları, görüntülü reklamlar ve yerel envanter reklamları dahil) dahil edilmesini duraklatmak ve hızlıca yeniden etkinleştirmek için kullanabileceğiniz bir ayardır. Bir ürün 14 güne kadar duraklatılabilir. 14 günden daha uzun süre duraklatılan ürünler reddedilir. Ürünün yeniden onaylanması için özelliği kaldırın.

Optional İsteğe bağlı

Örnek
reklamlar

Desteklenen değerler
ads

Schema.org mülkü: Hayır

 

 

Gönderim

Bu özellikler, doğru gönderim bedeli ve iade maliyetleri sunabilmeniz için hesabınızdaki gönderim ve iade ayarlarıyla birlikte kullanılabilir. İnternetten alışveriş yapan kullanıcılar satın alacakları ürünlere karar vermek için gönderim maliyetlerinin ve hızlarının yanı sıra iade politikalarını da dikkate aldığından kaliteli bilgiler vermeniz önemlidir.

Özellik ve biçim Minimum koşullar hakkında kısa bilgi

Gönderim [shipping]

Ürününüzün gönderim maliyeti, gönderim süreleri ve ürününüzün gönderileceği konumlar.

This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Duruma göre değişken

Required Şu ülkelerdeki Alışveriş reklamları ve ücretsiz listelemeler için gönderim maliyetleri zorunludur: ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Çekya, Fransa, Güney Kore, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsrail, İsviçre, İtalya, Kanada ve Polonya.

Ayrıca, yerel yasalara veya düzenlemelere bağlı olarak da gönderim maliyetlerini paylaşmanız gerekebilir.

Optional İsteğe bağlı (ürününüzün gönderildiği ek ülkeleri veya gönderim maliyetlerinin zorunlu olmadığı hedefleri belirtmek için)

Desteklenen fiyatlar
0-1.000 USD (Diğer para birimleri için bu sayfaya bakın)

Örnek
US:CA:ErtesiGün:16.00 USD:1:1:2:3

Söz dizimi
Bu özellik aşağıdaki alt özellikleri kullanır:

 • Ülke [country] (Zorunlu)
  ISO 3166 ülke kodu
 • Bölge [region] (İsteğe bağlı)
 • Posta kodu [postal_code] (İsteğe bağlı)
 • Yer kodu [location_id] (İsteğe Bağlı)
 • Yer grubu adı [location_group_name] (İsteğe bağlı)
 • Hizmet [service] (İsteğe bağlı)
  Hizmet sınıfı veya gönderim hızı
 • Fiyat [price] (İsteğe bağlı)
  Sabit gönderim maliyeti, gerekirse KDV dahil
 • Minimum sevkiyata hazırlık süresi [min_handling_time] ve maksimum sevkiyata hazırlık süresi [max_handling_time] (İsteğe bağlı)
  Sevkiyata hazırlık süresini belirtmek için
 • Minimum nakliye süresi [min_transit_time] ve maksimum nakliye süresi [max_transit_time] (İsteğe bağlı)
  Nakliye süresini belirtmek için

Schema.org mülkü: Evet (Daha fazla bilgi)

 • Ürününüzün gönderim maliyetleri Merchant Center hesabınızda tanımlı değilse veya Merchant Center hesabınızda tanımlanan gönderim maliyetlerini ya da sürelerini geçersiz kılmanız gerekiyorsa bu ayarı kullanın.

Gönderi etiketi [shipping_label]

 Optional İsteğe bağlı

Merchant Center hesap ayarlarında doğru gönderim maliyetlerinin atanmasına yardımcı olmak için bir ürüne atadığınız etikettir.

Örnek

dayanıksız

Söz dizimi

En fazla 100 karakter

Schema.org mülkü: Hayır

 • Hesap gönderim ayarlarınızda tanıyacağınız bir değer kullanın. Değer, müşterilere gösterilmez. Örnekler:
  • Aynı gün
  • Aşırı büyük
  • Yalnızca FedEx

Gönderi ağırlığı [shipping_weight]

Gönderim maliyetinin hesaplanması için kullanılan ürün ağırlığıdır.

Optional İsteğe bağlı (Hesap gönderim ayarlarınızdaki kargo şirketi tarafından hesaplanan ücretler için zorunludur.)

Desteklenen ağırlıklar

 • İngiliz ölçü birimi için 0-2.000 lb
 • Metrik için 0-1.000 kg

Örnek
3 kg

Söz dizimi
Sayı + birim

Desteklenen birimler

 • lb
 • oz
 • g
 • kg

Schema.org mülkü: Hayır

 • Hesap gönderim ayarlarınızı kargo şirketi tarafından hesaplanan ücretlere veya ağırlığa dayalı gönderim hizmetlerine göre belirlediyseniz bu değeri gönderin.

Gönderi uzunluğu [shipping_length]

Gönderim maliyetinin boyutsal ağırlığa göre hesaplanması için kullanılan ürün uzunluğudur.

Optional İsteğe bağlı (Hesap gönderim ayarlarınızdaki kargo şirketi tarafından hesaplanan ücretler için zorunludur.)

Örnek
20 cm

Söz dizimi
Sayı + birim

Desteklenen değerler

 • İnç için 1 - 150
 • Cm için 1 - 400

Desteklenen birimler

 • in
 • cm

Schema.org mülkü: Hayır

 • Hesap gönderim ayarlarınızı kargo şirketi tarafından hesaplanan ücretlere göre belirlediyseniz bu değeri gönderin.
 • Kargo şirketi tarafından hesaplanan ücretleri kullanırken gönderim boyutu özelliklerini sunmazsanız Google, ücretleri öğenin boyut ağırlığını temel alarak hesaplayamaz. Bu durumda ücretler, gönderi ağırlığı [shipping_weight] özelliğinde sunduğunuz değer temel alınarak hesaplanır.
 • Bu özelliği gönderirseniz gönderi boyutuna ilişkin tüm özellikleri gönderin:
  • Gönderi uzunluğu [shipping_length]
  • Gönderi genişliği [shipping_width]
  • Gönderi yüksekliği [shipping_height]
 • Tek ürün için geçerli olan tüm gönderi boyutu özelliklerinde aynı birimi kullanın.
 • Google, büyük boyutlu ürünler için ek gönderim maliyetini otomatik olarak hesaplamaz. Paketiniz kargo şirketi tarafından büyük veya aşırı büyük olarak değerlendirilirse tek bir ürün için gönderim bedelini belirlemek amacıyla gönderim [shipping] özelliğini kullanın.

Gönderi genişliği [shipping_width]

Gönderim maliyetinin boyutsal ağırlığa göre hesaplanması için kullanılan ürün genişliğidir.

Optional İsteğe bağlı (Hesap gönderim ayarlarınızdaki kargo şirketi tarafından hesaplanan ücretler için zorunludur.)

Örnek
20 cm

Söz dizimi
Sayı + birim

Desteklenen değerler

 • İnç için 1 - 150
 • Cm için 1 - 400

Desteklenen birimler

 • in
 • cm

Schema.org mülkü: Hayır

 • Gönderi uzunluğu [shipping_length] özelliğinin koşullarını karşılayın.

Gönderi yüksekliği [shipping_height]

Gönderim maliyetinin boyut ağırlığına göre hesaplanması için kullanılan ürün yüksekliğidir.

Optional İsteğe bağlı (Hesap gönderim ayarlarınızdaki kargo şirketi tarafından hesaplanan ücretler için zorunludur.)

Örnek
20 cm

Söz dizimi
Sayı + birim

Desteklenen değerler

 • İnç için 1 - 150
 • Cm için 1 - 400

Desteklenen birimler

 • in
 • cm

Schema.org mülkü: Hayır

 • Gönderi uzunluğu [shipping_length] özelliğinin koşullarını karşılayın.

Gönderinin çıkış yaptığı ülke [ships_from_country]

Ürününüzün genellikle hangi ülkeden gönderileceğini belirtmenize olanak tanıyan bir ayardır.

Optional İsteğe bağlı

Örnek
DE

Söz dizimi
2 karakter. ISO_3166-1_alpha-2 ülke kodu olmalıdır.

Schema.org mülkü: Hayır

 • Yalnızca bu ürünün genellikle hangi ülkeden gönderildiğini belirtin.

Maksimum sevkiyata hazırlık süresi [max_handling_time]

Bir ürünün siparişinin verilmesi ile ürünün gönderilmesi arasındaki en uzun süredir.

Optional İsteğe bağlı

Örnek
3

Söz dizimi
Tam sayı; 0'dan büyük veya 0'a eşit

Schema.org mülkü: Hayır

 • Bir ürünün varış yerine ulaşma süresini göstermek istiyorsanız bu özelliği gönderin.
 • İş günü sayısını (Merchant Center'da yapılandırıldığı şekliyle) gönderin.
 • Aynı gün gönderilmeye hazır ürünler için 0 değerini gönderin.
 • Bir zaman aralığı belirtmek için maksimum sevkiyata hazırlık süresi [max_handling_time] özelliğini minimum sevkiyata hazırlık süresi [min_handling_time] özelliğiyle birlikte gönderin.

Nakliye süresi etiketi [transit_time_label]

Optional İsteğe bağlı

Merchant Center hesap ayarlarında farklı nakliye süreleri atamanıza yardımcı olması için bir ürüne atadığınız etikettir.

Örnek

İzmir'den

Söz dizimi

En fazla 100 karakter

Schema.org mülkü: Hayır

 

Minimum sevkiyata hazırlık süresi [min_handling_time]

Bir ürünün siparişinin verilmesi ile ürünün gönderilmesi arasındaki en kısa süredir.

Optional İsteğe bağlı

Örnek
1

Söz dizimi
Tam sayı; 0'dan büyük veya 0'a eşit

Schema.org mülkü: Hayır

 • Maksimum sevkiyata hazırlık süresi [max_handling_time] özelliğinin koşullarını karşılayın.

Vergi

Bu özellikler, doğru vergi maliyetleri sunabilmeniz için hesap vergi ayarlarıyla birlikte kullanılabilir.

Biçim Minimum koşullar hakkında kısa bilgi

Vergi [tax]

Ürününüzün yüzde cinsinden vergi oranıdır.

Required Zorunlu (Yalnızca ABD için geçerlidir)

Örnek
US:CA:5.00:y

Söz dizimi
Bu özellik, 4 alt özellik kullanır:

 • Vergi yüzdesi [rate] (zorunlu)
  Yüzde olarak alınan vergi oranı
 • Ülke [country] (isteğe bağlı)
  ISO 3166 ülke kodu
 • Bölge [region], posta kodu [postal_code] veya yer kodu [location_id] (isteğe bağlı)
 • Gönderim vergisi [tax_ship] (isteğe bağlı)
  Gönderim için vergi ücreti alıp almadığınızı belirtin.
 • Desteklenen değerler:
  • yes veya no
 • Bu ayarı yalnızca tek bir ürünün hesap vergi ayarlarını geçersiz kılmak için kullanın. Merchant Center'daki hesap ayarlarını kullanarak tüm ürünleriniz için vergi bilgileri göndermeniz önerilir.
 • ABD ve Kanada için:
  • Fiyat [price] özelliğine vergi eklemeyin.
  • Yalnızca ABD için hesap ayarlarınızı geçersiz kılmanız gerekiyorsa vergi [tax] özelliğini ekleyin
 • Diğer tüm ülkeler için:
  • Katma değer vergisi (KDV) veya ürün ve hizmet vergisini (GST) fiyat özelliğine ekleyin ve vergi özelliğini kullanmayın.

Vergi kategorisi [tax_category]

Ürününüzü belirli vergi kurallarına göre sınıflandıran bir kategoridir.

Optional İsteğe bağlı (Hesap düzeyinde özel vergi oranları için önerilir)

Örnek
Giyim

Söz dizimi
En fazla 100 karakter

 • Belirli bir vergi oranına sahip ürünleriniz varsa bu özelliği kullanın.
 • Ürün verilerinizdeki kategori etiketleri, Merchant Center'da Kategoriler bölümüne girdiğiniz etiketlerle eşleşmelidir.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın

true
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true
true
true
71525