Quy cách dữ liệu sản phẩm

Hãy sử dụng phần đặc tả này để định dạng thông tin sản phẩm của bạn cho các chương trình của Merchant Center, chẳng hạn như Quảng cáo mua sắm, trang thông tin miễn phí về sản phẩm và Mua trên Google. Bạn phải gửi dữ liệu sản phẩm cho Google theo đúng định dạng để tạo quảng cáo và trang thông tin miễn phí thành công cho sản phẩm của mình. Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để đảm bảo đưa ra sản phẩm phù hợp với nội dung tìm kiếm.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn mới sử dụng Merchant Center, hãy bắt đầu với hướng dẫn cho người mới bắt đầu.

Những yêu cầu khác cần nhớ

Dữ liệu sản phẩm của bạn cũng cần đáp ứng một số yêu cầu khác của Google. Hãy làm quen với các yêu cầu đó trước khi bạn bắt đầu:

Đặc tả dữ liệu sản phẩm bổ sung
Nếu bạn muốn đăng thông tin sản phẩm trong trang thông tin miễn phí về sản phẩm, hiển thị sản phẩm trong quảng cáo kho hàng tại địa phương hay chương trình khuyến mãi hoặc bán sản phẩm thông qua chương trình Mua trên Google, bạn có thể cần phải gửi các thuộc tính bổ sung, đồng thời các yêu cầu khác nhau cũng có thể áp dụng. Sử dụng phần đặc tả của từng tính năng cùng với phần đặc tả này để gửi đúng dữ liệu:
Định nghĩa
 • Sản phẩm. Từ mô tả sản phẩm thực tế mà khách hàng tiềm năng của bạn sẽ tìm kiếm trên Google.
 • Mặt hàng. Từ mô tả một sản phẩm sau khi sản phẩm đó được thêm vào dữ liệu sản phẩm của bạn, trong nguồn cấp dữ liệu văn bản, nguồn cấp dữ liệu XML hoặc API. Ví dụ: một mặt hàng là một dòng trong nguồn cấp dữ liệu văn bản.
 • Biến thể. Từ mô tả một sản phẩm có nhiều phiên bản khác nhau. Ví dụ: một mẫu áo sơ mi có nhiều cỡ thì sẽ có nhiều biến thể kích cỡ.
Thông tin tham khảo nhanh
Required Bắt buộc Hãy gửi thuộc tính này. Nếu không, sản phẩm của bạn sẽ không thể phân phát trong quảng cáo và trang thông tin miễn phí.
This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Tùy trường hợp Hãy kiểm tra bài viết liên quan của thuộc tính này để tìm hiểu xem bạn có cần gửi thuộc tính này cho sản phẩm của mình hay không. Đôi khi, các yêu cầu sẽ thay đổi tùy thuộc vào quốc gia nơi mà sản phẩm của bạn xuất hiện.
Optional Không bắt buộc Bạn có thể gửi thuộc tính này nếu muốn giúp tăng hiệu suất của sản phẩm.
Thuộc tính Danh mục sản phẩm thông thường
Nhóm Tên thuộc tính Quần áo và phụ kiện Nội dung đa phương tiện (sách, phim, bản nhạc) Phần mềm Sản phẩm biến thể Tất cả các loại sản phẩm khác
Dữ liệu sản phẩm cơ bản id [mã_nhận_dạng] Required Required Required Required Required
title [tiêu_đề] Required Required Required Required Required
description [mô_tả] Required Required Required Required Required
link [đường_liên_kết] Required Required Required Required Required
image_link [đường_liên_kết_của_hình_ảnh] Required Required Required Required Required

additional_
image_link [đường_liên_kết_của_hình_ảnh_bổ_sung]

Optional Optional Optional Optional Optional
mobile_link [liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động] Optional Optional Optional Optional Optional
Giá và tình trạng còn hàng availability [[tình_trạng_còn_hàng]] This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
availability_date [ngày_có_hàng] This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
expiration_date [ngày_hết_hạn] Optional Optional Optional Optional Optional
price [giá] Required Required Required Required Required
sale_price [giá_ưu_đãi] Optional Optional Optional Optional Optional

sale_price_
effective_date [ngày_giá_ưu_đãi_có_hiệu_lực]

Optional Optional Optional Optional Optional
cost_of_goods_sold [giá_vốn_hàng_bán] Optional Optional Optional Optional Optional
unit_pricing_measure [số_lượng_đo_lường_để_định_giá_theo_đơn_vị] Optional Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used

unit_pricing_
base_measure [số_lượng_đo_lường_cơ_sở_để_định_giá_theo_đơn_vị]

Optional Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
installment [trả_góp] This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
subscription_cost [phí_thuê_bao] This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
loyalty_points [điểm_khách_hàng_thân_thiết] This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
Danh mục sản phẩm

google_product_
category [danh_mục_sản_phẩm_của_Google]

Optional Optional Optional Optional Optional
product_type [loại_sản_phẩm] Optional Optional Optional Optional Optional
Mã nhận dạng sản phẩm brand [thương_hiệu] Required Optional Required Required Required
gtin [mã_số_sản_phẩm_thương_mại_toàn_cầu] Required Required Required Required Required
mpn [mã_số_linh_kiện_của_nhà_sản_xuất] Required Required Required Required Required
identifier_exists [có_mã_nhận_dạng] Optional Optional Optional Optional Optional
Thông tin mô tả chi tiết về sản phẩm condition [tình_trạng] This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
adult [người_lớn] This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
multipack [lô_sản_phẩm] This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
is_bundle [theo_gói] This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used

energy_
efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng]

Optional Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used

min_energy_
efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng_tối_thiểu]

Optional Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used

max_energy_
efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng_tối_đa]

Optional Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
age_group [nhóm_tuổi] This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional
color [màu_sắc] This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional
gender [giới_tính] This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional
material [chất_liệu] Optional Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional
pattern [hoa_văn] Optional Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional
size [kích_thước] This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional
size_type [loại_kích_thước] This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional
size_system [hệ_thống_kích_thước] This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional
item_group_id [mã_nhóm_mặt_hàng] Optional Optional Optional Required Optional
product_detail [chi_tiết_sản_phẩm] Optional Optional Optional Optional Optional
product_highlight [điểm_nổi_bật_của_sản_phẩm] Optional Optional Optional Optional Optional
Chiến dịch mua sắm và các tùy chọn khác để thiết lập ads_redirect [quảng_cáo_chuyển_hướng] Optional Optional Optional Optional Optional
custom_label_0 [nhãn_tùy_chỉnh_0] Optional Optional Optional Optional Optional
promotion_id [mã_khuyến_mãi] Optional Optional Optional Optional Optional
Vị trí xuất hiện excluded_destination [vị_trí_không_được_phép_xuất_hiện] Optional Optional Optional Optional Optional
included_destination [vị_trí_được_phép_xuất_hiện] Optional Optional Optional Optional Optional
shopping_ads_
excluded_country [quốc_gia_bị_loại_trừ_khỏi_quảng_cáo_mua_sắm]
Optional Optional Optional Optional Optional
Thông tin vận chuyển shipping [phí_vận_chuyển] Required Required Required Required Required
shipping_label [nhãn_vận_chuyển] Optional Optional Optional Optional Optional
shipping_weight [trọng_lượng_vận_chuyển] This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
shipping_length [chiều_dài_vận_chuyển] This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
shipping_width [chiều_rộng_vận_chuyển] This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
shipping_height [chiều_cao_vận_chuyển] This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
ships_from_country [quốc_gia_gửi_hàng] Optional Optional Optional Optional Optional
transit_time_label [nhãn_thời_gian_vận_chuyển] Optional Optional Optional Optional Optional
min_handling_time [thời_gian_xử_lý_tối_thiểu] Optional Optional Optional Optional Optional
max_handling_time [thời_gian_xử_lý_tối_đa] Optional Optional Optional Optional Optional
Thuế tax [thuế] This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
tax_category [danh_mục_thuế] Optional Optional Optional Optional Optional
Nhấp vào tên của thuộc tính để xem toàn bộ chi tiết, bao gồm thông tin khác về các yêu cầu tối thiểu, các phương pháp hay nhất và ví dụ.

Dữ liệu sản phẩm cơ bản

Thông tin sản phẩm mà bạn gửi bằng các thuộc tính này là nền tảng để chúng tôi có thể tạo ra được các quảng cáo và trang thông tin miễn phí cho sản phẩm của bạn. Hãy đảm bảo mọi thông tin sản phẩm mà bạn gửi có chất lượng đúng như những gì bạn thể hiện với khách hàng.

Thuộc tính Định dạng Tóm tắt các yêu cầu tối thiểu
id [id]

Bắt buộc
Giá trị nhận dạng duy nhất của sản phẩm của bạn

Ví dụ 
A2B4

Cú pháp
Tối đa 50 ký tự

Thuộc tính schema.org
Product.sku

 • Sử dụng một giá trị duy nhất cho mỗi sản phẩm. Sử dụng mã SKU của sản phẩm nếu có thể 
 • Giữ nguyên mã nhận dạng khi cập nhật dữ liệu của bạn
 • Chỉ sử dụng các ký tự unicode hợp lệ Tránh các ký tự không hợp lệ như kiểm soát, chức năng hoặc ký tự khu vực riêng
 • Sử dụng cùng một mã nhận dạng cho cùng một sản phẩm ở nhiều quốc gia hoặc ngôn ngữ
title [tiêu_đề]

Bắt buộc
Tên sản phẩm của bạn

Ví dụ 
Áo thun nam có cổ

Cú pháp
Tối đa 150 ký tự

Thuộc tính schema.org
Product.name

 • Mô tả chính xác sản phẩm và khớp với tiêu đề từ trang đích của bạn
 • Không viết nội dung quảng cáo như "miễn phí vận chuyển", chữ in hoa hoặc ký tự lạ phô trương
 • Dành cho các biến thể
  • Thêm đặc điểm phân biệt như màu sắc hoặc kích thước
 • Đối với thiết bị di động
  • Thêm cụm từ "có hợp đồng" nếu bán kèm một hợp đồng
  • Đối với Hoa Kỳ, hãy thêm cụm từ "có gói thanh toán" nếu bán theo hình thức trả góp
 • Đối với Nga
  • Đối với sách và các sản phẩm thông tin khác, hãy thêm điểm xếp hạng theo sao ở đầu tiêu đề
description [mô_tả]

Bắt buộc
Thông tin mô tả sản phẩm

Ví dụ:

 Áo cổ lọ nam màu đỏ cổ điển làm từ 100% cotton hữu cơ, vừa vặn ôm sát cơ thể với một biểu tượng nổi bật thêu trên ngực trái. Giặt máy bằng nước lạnh; hàng nhập khẩu.

Cú pháp
Tối đa 5000 ký tự

Thuộc tính schema.org
Product.description

 • Mô tả chính xác sản phẩm và khớp với mô tả từ trang đích của bạn
 • Không viết nội dung quảng cáo như "miễn phí vận chuyển", chữ in hoa hoặc ký tự lạ phô trương
 • Chỉ bao gồm thông tin về sản phẩm. Không bao gồm các liên kết đến cửa hàng, thông tin bán hàng, chi tiết về đối thủ cạnh tranh, các sản phẩm khác hoặc phụ kiện
 • Sử dụng các yếu tố định dạng (ví dụ như dấu ngắt dòng, danh sách hoặc kiểu chữ in nghiêng) để định dạng nội dung mô tả
link [liên_kết]

Bắt buộc
Trang đích của sản phẩm

Ví dụ 
http://​www.example.​com/​asp​/sp.asp?cat=​12&id=1030

Thuộc tính schema.org
Offer.​url

 • Sử dụng tên miền đã xác minh của bạn
 • Bắt đầu bằng http hoặc https
 • Sử dụng một URL được mã hoá tuân thủ RFC 2396 hoặc RFC 1738. Ví dụ: dấu phẩy sẽ được biểu diễn dưới dạng "%2C"
 • Không liên kết đến trang xen kẽ trừ khi luật pháp yêu cầu
image_link [đường_liên_kết_của_hình_ảnh]

Bắt buộc
URL hình ảnh chính của sản phẩm

Ví dụ 
http://​www.example.​com/​image1.​jpg

Thuộc tính schema.org
Product.image

 • Đối với URL hình ảnh:
  • Liên kết đến hình ảnh chính của sản phẩm
  • Bắt đầu bằng http hoặc https
  • Sử dụng một URL được mã hoá tuân thủ RFC 2396 hoặc RFC 1738. Ví dụ: dấu phẩy sẽ được biểu diễn dưới dạng "%2C"
  • Hãy đảm bảo rằng Google có thể thu thập thông tin về URL đó (cấu hình robots.txt để cho phép Googlebot và Googlebot-image thu thập dữ liệu) 
 • Đối với hình ảnh:
  • Giới thiệu chính xác sản phẩm bạn đang bán
  • Sử dụng định dạng được chấp nhận: JPEG (.jpg/.jpeg), WebP (.webp), PNG (.png), GIF tĩnh (.gif), BMP (.bmp) và TIFF (.tif/.tiff)
  • Đối với các sản phẩm không phải hàng may mặc, hãy sử dụng ảnh có kích thước tối thiểu là 100 x 100 pixel
  • Đối với sản phẩm may mặc, hãy sử dụng hình ảnh có kích thước tối thiểu là 250 x 250 pixel
  • Không gửi hình ảnh lớn hơn 64 megapixel hoặc tệp lớn hơn 16 MB
  • Không tăng kích thước hình ảnh hoặc gửi hình thu nhỏ
  • Không bao gồm văn bản quảng cáo, hình mờ hoặc đường viền
  • Không gửi hình ảnh phần giữ chỗ hoặc hình ảnh chung chung. Các trường hợp ngoại lệ như sau:
   • Trong danh mục Hardware [Phần cứng] (632) hoặc Vehicles & Parts [Xe và phụ tùng] (888), chúng tôi chấp nhận hình minh họa
   • Đối với các loại sản phẩm sơn, chúng tôi cho phép hình ảnh có một màu duy nhất
additional_image_link [đường_liên_kết_của_hình_ảnh_bổ_sung]

Không bắt buộc
URL của hình ảnh bổ sung dành cho sản phẩm

Ví dụ:
http://​www.example.​com/​image1.​jpg

Cú pháp
Tối đa 2000 ký tự

 • Đáp ứng các yêu cầu đối với thuộc tính image_​link [đường_liên_kết_của_hình_ảnh]. Các trường hợp ngoại lệ như sau:
  • Hình ảnh có thể chứa các yếu tố làm cảnh nền cho sản phẩm và cho thấy sản phẩm trong quá trình sử dụng
  • Có thể bao gồm đồ họa hoặc hình minh họa
 • Gửi tối đa 10 hình ảnh bổ sung về sản phẩm bằng cách thêm thuộc tính này nhiều lần
mobile_link [đường_liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động]

Không bắt buộc
Trang đích được tối ưu hóa cho thiết bị di động của sản phẩm khi bạn có một URL khác dành cho khách truy cập bằng máy tính và thiết bị di động

Ví dụ 
http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​cat=12 id=1030

Cú pháp
tối đa 2000 ký tự chữ và số

 • Đáp ứng các yêu cầu đối với thuộc tính link [đường_liên_kết]

Giá và tình trạng còn hàng

Những thuộc tính này xác định giá và tình trạng còn hàng cho sản phẩm của bạn. Những khách hàng tiềm năng sẽ nhìn thấy thông tin này trong quảng cáo và trang thông tin miễn phí của bạn. Nếu giá và tình trạng còn hàng của sản phẩm thay đổi thường xuyên, xin lưu ý rằng bạn cần phải cho chúng tôi biết tất cả nội dung cập nhật để có thể hiển thị sản phẩm của bạn. Xem các mẹo này để liên tục cập nhật thông tin sản phẩm của bạn.

Thuộc tính Định dạng Tóm tắt các yêu cầu tối thiểu
availability [tình_trạng_còn_hàng]

Bắt buộc

Tình trạng còn hàng của sản phẩm

Ví dụ

in_stock [còn_hàng]

Giá trị được hỗ trợ

 • in_stock [còn_hàng]
 • out_of_stock [hết_hàng]
 • preorder [đặt_hàng_trước]
 • backorder [giao_sau]

Thuộc tính Schema.org

Offer.​availability

 • Gửi đúng tình trạng còn hàng của sản phẩm, đồng thời đảm bảo thông tin này khớp với tình trạng còn hàng trên trang đích và trang thanh toán
availability_​​date [ngày_có_hàng]

Bắt buộc nếu giá trị của thuộc tính tình trạng còn hàng của sản phẩm là preorder [đặt_hàng_trước] hoặc backorder [giao_sau]

Ngày mà sản phẩm được đặt hàng trước hoặc hẹn giao sau có hàng để giao cho khách hàng

Ví dụ

(Đối với UTC+1)

2016-02-24T11:07+0100

Cú pháp

 • Tối đa 25 ký tự chữ và số
 • ISO 8601
  • YYYY-MM-DDThh:mm [+hhmm]
  • YYYY-MM-DDThh:mmZ

Thuộc tính Schema.org

 • Offer.​availabilityStarts
 • Sử dụng thuộc tính này nếu tính trạng còn hàng của sản phẩm là preorder [đặt_hàng_trước] hoặc backorder [giao_sau]
cost_of_goods_sold [giá_vốn_hàng_bán]

Không bắt buộc

Các chi phí liên quan đến giao dịch bán một sản phẩm theo quy ước kế toán mà bạn thiết lập. Các chi phí này có thể bao gồm phí vật liệu, phí nhân công, phí vận chuyển hàng hóa hoặc các chi phí điều hành khác. Bằng cách gửi giá vốn bán hàng (COGS) cho sản phẩm, bạn sẽ có được thông tin chi tiết về các chỉ số khác, chẳng hạn như tổng lợi nhuận và doanh thu có được từ quảng cáo và trang thông tin miễn phí.

Ví dụ

230000 VND

Cú pháp

 • Mã ISO 4217
 • Sử dụng "." thay vì "," để biểu thị dấu thập phân
 • Số
 
expiration_date [ngày_hết_hạn]

Không bắt buộc

Ngày sẽ ngừng hiển thị sản phẩm của bạn

Ví dụ

(Đối với UTC+1)

2016-07-11T11:07+0100

Cú pháp

 • Tối đa 25 ký tự chữ và số
 • ISO 8601
  • YYYY-MM-DDThh:mm [+hhmm]
  • YYYY-MM-DDThh:mmZ
 • Sử dụng một ngày nằm trong khoảng 30 ngày tới
price [giá]

Bắt buộc

Giá của sản phẩm

Ví dụ

150000 VND

Cú pháp

 • Số
 • ISO 4217

Thuộc tính schema.org

Offer.​​priceSpecification

 • Gửi chính xác giá và đơn vị tiền của sản phẩm và đảm bảo những thông tin này khớp với giá trên trang đích của bạn và ở bước thanh toán
 • Đảm bảo trang đích và trang thanh toán hiển thị giá theo đơn vị tiền của quốc gia bán một cách nổi bật ở vị trí mà người dùng dễ tìm
 • Đảm bảo người dùng có thể mua sản phẩm qua mạng với mức giá mà bạn đã gửi
 • Đảm bảo mọi người dùng ở quốc gia bán đều có thể mua sản phẩm ở mức giá mà bạn đã gửi, và không phải trả phí thành viên
  • Thêm giá trị đặt hàng tối thiểu bất kỳ vào chế độ cài đặt thông tin vận chuyển của bạn
 • Không gửi giá bằng 0 (bạn chỉ được phép để giá bằng 0 nếu bán thiết bị di động có hợp đồng)
 • Dành cho các sản phẩm bán với số lượng lớn, bán theo gói hoặc lô sản phẩm
  • Gửi tổng giá cho số lượng hàng tối thiểu phải mua, gói hoặc lô sản phẩm
 • Đối với Hoa Kỳ và Canada
  • Đừng thêm thuế vào giá
 • Đối với mọi quốc gia khác
  • Bao gồm cả thuế giá trị gia tăng (VAT) hoặc Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) trong giá
 • Xem các thuộc tính unit_​​pricing_​​measure [số_lượng_đo_lường_để_định_giá_theo_đơn_vị]installment [trả_góp] để biết thêm tùy chọn khi gửi thông tin có liên quan đến giá
sale_price [giá_ưu_đãi]

Không bắt buộc

Giá ưu đãi của sản phẩm

Ví dụ

150000 VND

Cú pháp

 • Số
 • ISO 4217
 • Đáp ứng các yêu cầu về thuộc tính price [giá]
 • Ngoài thuộc tính price [giá] cho mức giá thường, hãy gửi thêm thuộc tính sale_​price [giá_ưu_đãi].
 • Gửi chính xác giá ưu đãi của sản phẩm và đảm bảo thông tin này khớp với giá ưu đãi trên trang đích và trang thanh toán
sale_​​price_​​effective_​​date [ngày_giá_ưu_đãi_có_hiệu_lực]

Không bắt buộc

Phạm vi ngày áp dụng sale_​price [giá_ưu_đãi] của sản phẩm

Ví dụ

(Đối với UTC+1)

2016-02-24T11:07+0100 /
2016-02-29T23:07+0100

Cú pháp

 • Tối đa 51 ký tự chữ và số
 • ISO 8601
  • YYYY-MM-DDThh:mm [+hhmm]
  • YYYY-MM-DDThh:mmZ
 • Phân cách ngày bắt đầu và ngày kết thúc bằng ký tự /
 • Sử dụng cùng với thuộc tính sale_​price [giá_ưu_đãi]
 • Nếu bạn không gửi sale_​price_​effective_​date [ngày_giá_ưu_đãi_có_hiệu_lực], thì sale_​price [giá_ưu_đãi] luôn áp dụng
 • Ngày bắt đầu phải trước ngày kết thúc
unit_​​pricing_​​measure [đo_lường_định_giá_theo_đơn_vị]

Không bắt buộc (trừ khi luật pháp hoặc quy định của địa phương yêu cầu)

Số đo và kích thước của sản phẩm khi bán ra

Ví dụ

1.5kg

Cú pháp

Giá trị số + đơn vị

Các đơn vị được hỗ trợ

 • Trọng lượng: oz, lb, mg, g, kg
 • Khối lượng theo hệ đo lường của Hoa Kỳ: floz, pt, qt, gal
 • Chỉ số khối lượng: ml, cl, l, cbm
 • Độ dài: in, ft, yd, cm, m
 • Diện tích: sqft, sqm
 • Mỗi đơn vị: ct
 • Sử dụng số đo hoặc kích thước của sản phẩm khi không có bao bì
 • Sử dụng một số dương
 • Dành cho các biến thể
  • Đưa vào cùng một giá trị cho thuộc tính item_group_id [mã_nhóm_mặt_hàng] và các giá trị khác nhau cho thuộc tính unit_pricing_measure [số_lượng_đo_lường_để_định_giá_theo_đơn_vị]

unit_​​pricing_​​base_​​measure [đo_lường_cơ_sở_định_giá_theo_đơn_vị]

Không bắt buộc (trừ khi luật pháp hoặc quy định của địa phương yêu cầu)

Số đo cơ sở về giá của sản phẩm (ví dụ: 100ml có nghĩa là giá được tính dựa trên đơn vị 100ml)

Ví dụ

100g

Cú pháp

Số nguyên + đơn vị

Số nguyên được hỗ trợ

1, 10, 100, 2, 4, 8

Các đơn vị được hỗ trợ

 • Trọng lượng: oz, lb, mg, g, kg
 • Khối lượng theo hệ đo lường của Hoa Kỳ: floz, pt, qt, gal
 • Chỉ số khối lượng: ml, cl, l, cbm
 • Độ dài: in, ft, yd, cm, m
 • Diện tích: sqft, sqm
 • Mỗi đơn vị: ct

Tổ hợp số nguyên + đơn vị đo lường khác được hỗ trợ

75cl, 750ml, 50kg, 1000kg

 • Không bắt buộc khi bạn gửi thuộc tính unit_​​pricing_​​measure [số_lượng_đo_lường_để_định_giá_theo_đơn_vị]
 • Sử dụng cùng một đơn vị đo cho cả thuộc tính unit_​​pricing_​​measure [số_lượng_đo_lường_để_định_giá_theo_đơn_vị]unit_​pricing_​base_​measure [số_lượng_đo_lường_cơ_sở_để_định_giá_theo_đơn_vị]
 • Xin lưu ý rằng giá (hoặc giá ưu đãi nếu đang áp dụng) được dùng để tính đơn giá của sản phẩm. Ví dụ: price [giá] là 30000 VND, unit_​​pricing_​​measure [số_lượng_đo_lường_để_định_giá_theo_đơn_vị] là 150ml và unit_​pricing_​base_​measure [số_lượng_đo_lường_cơ_sở_để_định_giá_theo_đơn_vị] là 100ml, thì đơn giá là 20000 VND/100ml
installment [trả_góp]

Không bắt buộc (Chỉ có sẵn ở Châu Mỹ Latinh đối với tất cả danh mục sản phẩm và ở một số quốc gia khác để hiển thị các sản phẩm và dịch vụ không dây)

Thông tin chi tiết về gói thanh toán trả góp

Ví dụ

6, 50 BRL

Cú pháp

Thuộc tính installment [trả_góp] sử dụng 2 thuộc tính phụ bao gồm:

 • months [số_tháng] (bắt buộc)
 • Số nguyên, số lần trả góp mà người mua phải trả.
 • amount [số_tiền] (bắt buộc)
 • ISO 4217, số tiền mà người mua phải trả mỗi tháng
 • Khớp với gói trả góp hiển thị trên trang đích của bạn
 • Không cần thẻ khách hàng thân thiết
 • Đối với Châu Mỹ Latinh, hãy đảm bảo thuộc tính price [giá] là tổng giá khi trả trước toàn bộ và sử dụng thuộc tính installment [trả_góp] để chỉ định lựa chọn thanh toán thay thế là hình thức trả góp.
 • Đối với các quốc gia khác, hãy sử dụng thuộc tính price [giá] (có thể bằng 0) cho khoản trả trước (bao gồm mọi khoản trả trước cho thiết bị và phí kích hoạt) và thuộc tính installment [trả_góp] cho khoản thanh toán trả góp hằng tháng bổ sung.
subscription_​​cost (phí_thuê_bao)

Không bắt buộc (Chỉ có ở một số quốc gia để hiển thị các sản phẩm và dịch vụ không dây)

Thông tin chi tiết về gói thanh toán hằng tháng hoặc hằng năm kèm theo hợp đồng dịch vụ truyền thông của một sản phẩm không dây.

Ví dụ

tháng:12:350000 VND

Cú pháp

Thuộc tính subscription_cost [phí_thuê_bao] sử dụng 3 thuộc tính phụ bao gồm:

 • period [thời_hạn] (bắt buộc)
 • Thời hạn của một khoảng thời gian thuê bao duy nhất. Giá trị có thể là "tháng" hoặc "năm".
 • period_length [độ_dài_kỳ_hạn] (bắt buộc) Số nguyên, số lượng kỳ hạn đăng ký (số tháng hoặc số năm) mà người mua phải trả.

 • amount [số_tiền] (bắt buộc) ISO 4217, số tiền người mua phải trả mỗi tháng. Khi hiển thị số tiền này, chúng tôi có thể sẽ làm tròn đến số nguyên gần nhất bằng đơn vị tiền địa phương để tiết kiệm không gian. Giá trị bạn cung cấp vẫn phải hoàn toàn khớp với số tiền hiển thị trên trang web của bạn.
 • Gửi thuộc tính price [giá] kèm theo tổng số tiền phải trả khi thanh toán (bao gồm tiền trả trước và phí kích hoạt).

 • Khớp với gói thanh toán cho dịch vụ truyền thông xuất hiện trên trang đích. Gói này phải dễ tìm thấy trên trang đích.

loyalty_points [điểm_khách_hàng_thân_thiết]

Không bắt buộc (Chỉ dành cho Nhật Bản)

Số lượng và loại điểm khách hàng thân thiết mà khách hàng nhận được khi mua sản phẩm

Ví dụ

Chương trình A, 100, 1.5

Cú pháp

loyalty_​points [điểm_khách_hàng_thân_thiết] sử dụng 3 thuộc tính phụ:

 • points_​value [giá_trị_điểm] (bắt buộc)
 • Số điểm kiếm được khi mua sản phẩm
 • name [tên] (không bắt buộc)
 • Tên của chương trình điểm khách hàng thân thiết, 12 ký tự có chiều rộng đầy đủ hoặc 24 ký tự la tinh
 • ratio [tỉ_lệ] (không bắt buộc)
 • Số, tỉ lệ của một điểm khi được chuyển đổi thành đơn vị tiền tệ
 • Chỉ gửi điểm khách hàng thân thiết cùng một giá trị tiền tệ cụ thể

Danh mục sản phẩm

Bạn có thể sử dụng các thuộc tính này để tổ chức các chiến dịch quảng cáo của mình trong Google Ads và để thay thế tính năng phân loại sản phẩm tự động của Google trong một số trường hợp cụ thể.

Thuộc tính Định dạng Xem nhanh các yêu cầu tối thiểu
google_product_category [danh_mục_sản_phẩm_của_google]

Tùy chọn 
Danh mục sản phẩm do Google xác định cho sản phẩm của bạn

Ví dụ
 

Apparel & Accessories > Clothing > Outerwear > Coats & Jackets [Hàng may mặc và phụ kiện > Quần áo > Áo khoác ngoài > Áo khoác và áo jacket]

hoặc
 

371

Cú pháp

Giá trị từ phân loại sản phẩm của Google

 • ID danh mục bằng số hoặc
 • Đường dẫn đầy đủ của danh mục

Giá trị được hỗ trợ
Phân loại sản phẩm của Google

 • Chỉ bao gồm 1 danh mục
 • Bao gồm danh mục phù hợp nhất
 • Bao gồm đường dẫn đầy đủ của danh mục hoặc ID danh mục bằng số
 • Bao gồm danh mục cụ thể dành cho một số sản phẩm nhất định:
  • Đồ uống có cồn phải gửi cùng với một trong những danh mục sau:
   • Food, Beverages & Tobacco > Beverages > Alcoholic Beverages [Đồ ăn, Đồ uống và Thuốc lá > Đồ uống > Đồ uống có cồn] (499676) hoặc bất kỳ danh mục phụ nào
   • Arts & Entertainment > Hobbies & Creative Arts > Homebrewing & Winemaking Supplies [Nghệ thuật và giải trí > Sở thích và nghệ thuật quảng cáo > Dụng cụ ủ bia thủ công và làm rượu vang] (3577) hoặc bất kỳ danh mục phụ nào
  • Những thiết bị di động bán kèm hợp đồng phải được gửi dưới dạng Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Điện tử > Truyền thông > Điện thoại > Điện thoại di động](267) đối với điện thoại hoặc Electronics > Computers > Tablet Computers [Điện tử > Máy tính > Máy tính bảng] (4745) đối với máy tính bảng
  • Phải gửi thẻ quà tặng dưới dạng Arts & Entertainment > Party & Celebration > Gift Giving > Gift Cards & Certificates [Nghệ thuật và giải trí > Bữa tiệc và lễ kỷ niệm > Tặng quà > Thẻ quà tặng và chứng chỉ] (53)
product_type [loại_sản_phẩm]

Tùy chọn
Danh mục sản phẩm mà bạn xác định cho sản phẩm của mình

Ví dụ


Home > Women > Dresses > Maxi Dresses [Gia đình > Phụ nữ > Đầm > Đầm maxi]

Cú pháp


Tối đa 750 ký tự chữ số

 • Bao gồm danh mục đầy đủ. Ví dụ: bao gồm Home > Women > Dresses > Maxi Dresses [Gia đình > Phụ nữ > Đầm > Đầm maxi] thay vì chỉ bao gồm Dresses [Đầm]
 • Chỉ giá trị đầu tiên của thuộc tính product_​​type [loại_sản_phẩm] sẽ được dùng để tổ chức đặt giá thầu và báo cáo trong các Chiến dịch mua sắm của Google Ads

Mã nhận dạng sản phẩm

Các thuộc tính này dùng để cung cấp mã nhận dạng sản phẩm. Mã này xác định những sản phẩm mà bạn đang bán trên trang web thương mại toàn cầu. Mã nhận dạng sản phẩm giúp chúng tôi hiểu về mặt hàng mà bạn đang bán. Khi biết bạn đang bán mặt hàng gì, chúng tôi có thể giúp tăng hiệu suất của quảng cáo và trang thông tin miễn phí bằng cách bổ sung những thông tin có giá trị về sản phẩm và hiển thị với người dùng theo cách phù hợp hơn. Tìm hiểu thêm về mã nhận dạng sản phẩm.

Thuộc tính Định dạng Tóm tắt các yêu cầu tối thiểu
brand [thương_hiệu]

Bắt buộc (Đối với tất cả các sản phẩm mới, ngoại trừ phim, sách và các loại sản phẩm thu âm nhạc)

Không bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm khác 
Tên thương hiệu của sản phẩm

Ví dụ
Google


Cú pháp
Tối đa 70 ký tự


Thuộc tính schema.org
Product.brand

 • Cung cấp tên thương hiệu của sản phẩm mà người tiêu dùng thường nhận ra
 • Chỉ cung cấp tên cửa hàng làm thương hiệu trong trường hợp bạn là người sản xuất sản phẩm hoặc sản phẩm của bạn thuộc danh mục thương hiệu chung. Ví dụ: bạn có thể gửi tên cửa hàng làm thương hiệu nếu bán sản phẩm nhãn trắng hoặc đồ trang sức theo thiết kế
 • Nếu sản phẩm không có thương hiệu, hãy gửi tên nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp trong thuộc tính brand [thương_hiệu].
 • Không gửi các giá trị như Không áp dụng, Chung, Không có thương hiệu hoặc Không tồn tại.
 • Đối với các sản phẩm tương thích:
  • Gửi GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) và thương hiệu của nhà sản xuất thực sự tạo ra sản phẩm tương thích
  • Không cung cấp thương hiệu của Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) để cho biết rằng sản phẩm của bạn tương thích với sản phẩm của thương hiệu OEM hoặc là một bản sao sản phẩm của thương hiệu OEM.
gtin (mã số sản phẩm thương mại toàn cầu)

Bắt buộc (Đối với tất cả các sản phẩm mới có GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) do nhà sản xuất chỉ định)

Không bắt buộc (rất nên dùng) đối với tất cả sản phẩm khác 
Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu (GTIN) của sản phẩm

Ví dụ
3234567890126

Cú pháp
Tối đa 50 ký tự số (tối đa 14 ký tự mỗi giá trị – không tính dấu cách và dấu gạch ngang)

Giá trị được hỗ trợ

 • UPC (tại Bắc Mỹ / GTIN-12) 
  mã số gồm 12 chữ số, ví dụ như 323456789012
  mã UPC-E gồm 8 chữ số phải được chuyển đổi thành mã gồm 12 chữ số
 • EAN (tại châu Âu / GTIN-13)
  mã số gồm 13 chữ số, ví dụ như 3001234567892
 • JAN (tại Nhật Bản / GTIN-13)
  mã số gồm 8 hoặc 13 chữ số, ví dụ như 49123456 hoặc 4901234567894
 • ISBN (dành cho sách)
  mã số gồm 10 hoặc 13 chữ số, ví dụ như 1455582344 hoặc 978-1455582341. Nếu bạn có cả hai thì chỉ cần thêm mã số gồm 13 chữ số. ISBN-10 không còn được dùng nữa và bạn nên chuyển sang ISBN-13
 • ITF-14 (cho nhiều gói / GTIN-14)
  Mã số gồm 14 chữ số, ví dụ như 10856435001702

Thuộc tính schema.org
Product.isbn
Product.gtin8
Product.gtin12
Product.gtin13
Product.gtin14

 • Không bao gồm dấu gạch ngang và dấu cách
 • Chỉ gửi các GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) hợp lệ như đã xác định trong hướng dẫn xác thực GS1 chính thức, bao gồm các yêu cầu sau đây:
  • Có chữ số tổng kiểm tra và chữ số này chính xác.
  • GTIN không bị hạn chế (tiền tố GS1 trong phạm vi 02, 04, 2)
  • GTIN không phải là phiếu giảm giá (tiền tố GS1 trong phạm vi 98 – 99)
 • Đối với các sản phẩm tương thích:
  • Gửi GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) và thương hiệu của nhà sản xuất thực sự tạo ra sản phẩm tương thích
  • Không cung cấp thương hiệu của Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) để cho biết rằng sản phẩm của bạn tương thích với sản phẩm của thương hiệu OEM hoặc là một bản sao sản phẩm của thương hiệu OEM.
 • Đối với mặt hàng gồm nhiều gói:
  • Sử dụng mã nhận dạng sản phẩm có liên quan đến mặt hàng gồm nhiều gói
 • Đối với gói gồm nhiều sản phẩm:
  • Sử dụng mã nhận dạng sản phẩm cho sản phẩm chính trong gói đó
 • Nếu bạn tùy chỉnh, đánh dấu hay sửa đổi riêng một sản phẩm đã được nhà sản xuất chỉ định GTIN, thì hãy làm như sau:
  • Gửi GTIN và sử dụng thuộc tính is_​bundle [theo_gói] để cho chúng tôi biết rằng sản phẩm có sự tùy chỉnh
MPN (mã_số_linh_kiện_của_nhà_sản_xuất)

Bắt buộc (Chỉ trong trường hợp nhà sản xuất chưa chỉ định GTIN cho sản phẩm mới của bạn)

Không bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm 
Mã số linh kiện của nhà sản xuất (mpn) của sản phẩm

Ví dụ
GO12345OOGLE

Cú pháp
Tối đa 70 ký tự bao gồm chữ và số

Thuộc tính schema.org
Product.mpn

 • Chỉ gửi MPN do nhà sản xuất chỉ định
 • Sử dụng số MPN cụ thể nhất có thể. Ví dụ: các màu sắc khác nhau của một sản phẩm phải có một mã số MPN riêng.
identifier_exists [có_mã_nhận_dạng]

Không bắt buộc 

Sử dụng để cho biết liệu sản phẩm của bạn có các mã nhận dạng sản phẩm duy nhất (UPI) gồm GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu), MPN (Mã số linh kiện của nhà sản xuất) và thương hiệu hay không.

Ví dụ
no [không]

Giá trị được hỗ trợ  

 • yes [có]
  Mã nhận dạng sản phẩm do nhà sản xuất chỉ định cho sản phẩm mới
 • no [không]
  Sản phẩm thiếu thương hiệu, GTIN hoặc MPN (xem các yêu cầu ở bên phải). Nếu đặt thành no [không], bạn vẫn cung cấp các UPI mà bạn có.
 • Nếu bạn không gửi thuộc tính này thì giá trị mặc định là
 • Loại danh mục sản phẩm sẽ xác định bạn phải cung cấp loại mã UPI nào (GTIN, MPN, thương hiệu).
  • Nếu sản phẩm của bạn là một mặt hàng đa phương tiện và không có GTIN, hãy làm như sau:
  • Nếu sản phẩm của bạn là mặt hàng may mặc (quần áo) và không có thương hiệu, hãy làm như sau:
  • Trong tất cả các danh mục khác, nếu sản phẩm của bạn không có GTIN hoặc tổ hợp MPN và thương hiệu, hãy làm như sau: 

Mô tả sản phẩm chi tiết

Đây là những thuộc tính dùng để gửi các đặc tính sản phẩm cụ thể mà người dùng thường tìm kiếm. Thuộc tính có thể giúp bạn kiểm soát cách sản phẩm hiển thị khi bạn giới thiệu các sản phẩm có nhiều biến thể. Các thuộc tính này còn giúp khách hàng tiềm năng lọc theo thuộc tính khi tìm kiếm sản phẩm trên Google. Tìm hiểu thêm về cách gửi các biến thể.

Thuộc tính Định dạng Tóm tắt các yêu cầu tối thiểu
condition [tình_trạng]

Bắt buộc nếu sản phẩm đã qua sử dụng hoặc là sản phẩm tân trang

Không bắt buộc đối với các sản phẩm mới

Tình trạng của sản phẩm tại thời điểm bán

Ví dụ
mới

Giá trị được hỗ trợ

 • mới
  Bao bì gốc hoàn toàn mới, chưa mở
 • đã được tân trang
  Được khôi phục về điều kiện hoạt động bình thường theo đúng quy trình chuẩn, đi kèm với gói bảo hành, có thể có hoặc không có bao bì gốc
 • đã qua sử dụng
  Đã sử dụng trước đây, đã mở hoặc không có bao bì gốc

Thuộc tính Schema.org
Offer.​itemCondition

 
adult [người_lớn]

Bắt buộc (Nếu một sản phẩm có chứa nội dung người lớn)
Cho biết sản phẩm có chứa nội dung khiêu dâm

Ví dụ

Giá trị được hỗ trợ

 • không
 • Gửi giá trị nếu sản phẩm đơn lẻ này chứa ảnh khỏa thân hoặc nội dung khiêu dâm. Nếu bạn không gửi thuộc tính này, giá trị mặc định là không. Tìm hiểu về chính sách đối với nội dung dành cho người lớn
 • Nếu trang web của bạn chủ yếu tập trung vào đối tượng người lớn và chứa nội dung dành cho người lớn (dù có hay không có ảnh khỏa thân), thì hãy chuyển đến tài khoản Merchant Center của bạn rồi nhấp vào biểu tượng công cụ Tools and setting menu icon [Gear] để mở trình đơn "Công cụ và cài đặt", sau đó chọn mục Thiết lập Quảng cáo mua sắm. Mở rộng bảng "Nội dung cho người lớn" và chọn hộp bên cạnh phần "Trang web của tôi chủ yếu chứa nội dung hướng đến người lớn (ví dụ: đồ lót khiêu gợi) theo quy định của Chính sách của Google". Nếu chọn hộp này, bạn không cần gửi thuộc tính adult [người_lớn] cho từng sản phẩm.
multipack [nhiều_gói]

Bắt buộc Đối với sản phẩm nhiều gói ở Úc, Brazil, Séc, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ)

Bắt buộc đối với trang thông tin miễn phí nâng cao trên Google nếu bạn đã tạo một gói gồm nhiều sản phẩm

Không bắt buộc đối với tất cả sản phẩm và quốc gia bán khác

Số lượng sản phẩm giống nhau được bán theo nhiều gói do người bán xác định

Ví dụ
6

Cú pháp
Số nguyên

 • Gửi thuộc tính này nếu bạn đã xác định một nhóm tùy chỉnh gồm các sản phẩm giống nhau và đang bán chúng dưới dạng một đơn vị hàng bán ra duy nhất. Ví dụ: bạn đang bán 6 bánh xà phòng cùng nhau
 • Gửi số lượng sản phẩm theo nhiều gói. Nếu bạn không gửi thuộc tính này, giá trị mặc định là 0
 • Không gửi thuộc tính này nếu nhà sản xuất sản phẩm đã gộp nhiều gói mà không phải bạn.
is_bundle [theo_gói]

Bắt buộc (Đối với các gói ở Úc, Brazil, Séc, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ)

Bắt buộc đối với trang thông tin miễn phí nâng cao trên Google nếu bạn đã tạo một gói có sản phẩm chính

Không bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm và quốc gia bán khác

Cho biết sản phẩm là một nhóm tùy chỉnh do người bán xác định, gồm các sản phẩm khác nhau và trong đó có một sản phẩm chính

Ví dụ

Giá trị được hỗ trợ

 • không
 • Gửi giá trị nếu bạn đang bán gói tùy chỉnh gồm các sản phẩm khác nhau mà bạn đã tạo và gói đó bao gồm một sản phẩm chính. Ví dụ: một máy ảnh đi kèm với một ống kính và túi. Nếu bạn không gửi thuộc tính này, giá trị mặc định là không
 • Không sử dụng thuộc tính này cho các gói không có sản phẩm chính rõ ràng. Ví dụ: một giỏ quà gồm phô mai và bánh quy
energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng]

Không bắt buộc (trừ khi được yêu cầu bởi luật pháp hoặc quy định của địa phương)

Nhãn năng lượng của sản phẩm

Ví dụ
A+

Giá trị được hỗ trợ

 • A+++
 • A++
 • A+
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
min_energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng_tối_thiểu]
 

Không bắt buộc (trừ khi được yêu cầu bởi luật pháp hoặc quy định của địa phương)

Chỉ đối với Liên minh châu Âu và Thụy Sĩ

Nhãn năng lượng của sản phẩm

Ví dụ
A+++

Giá trị được hỗ trợ

 • A+++
 • A++
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
max_energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng_tối_đa]

Không bắt buộc (trừ khi được yêu cầu bởi luật pháp hoặc quy định của địa phương)

Chỉ đối với Liên minh châu Âu và Thụy Sĩ

Nhãn năng lượng của sản phẩm

Ví dụ
D

Giá trị được hỗ trợ

 • A+++
 • A++
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
age_group [nhóm_tuổi]

Bắt buộc (Đối với tất cả các sản phẩm may mặc nhắm đến người tiêu dùng ở Brazil, Pháp, Đức, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ cũng như tất cả sản phẩm nhắm đến nhóm tuổi đã chỉ định)

Bắt buộc đối với trang thông tin miễn phí nâng cao dành cho tất cả sản phẩm Apparel & Accessories [Hàng may mặc và phụ kiện] (166)

Không bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm và quốc gia bán khác

Đặc điểm nhân khẩu học mà sản phẩm của bạn dự định nhắm tới

Ví dụ
trẻ sơ sinh

Giá trị được hỗ trợ

 • trẻ sơ sinh
  Dưới 3 tháng tuổi
 • trẻ nhũ nhi
  Từ 3 đến 12 tháng tuổi
 • trẻ mới biết đi
  Từ 1 đến 5 tuổi
 • trẻ em
  Từ 5 đến 13 tuổi
 • người lớn
  Thường là thanh thiếu niên hoặc lớn tuổi hơn


Thuộc tính Schema.org

 • Product.​audience.​suggestedMinAge
 • Product.​audience.​suggestedMaxAge
color [màu_sắc]

Bắt buộc (Đối với tất cả các sản phẩm may mặc trong nguồn cấp dữ liệu nhắm đến Brazil, Pháp, Đức, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ cũng như tất cả các sản phẩm hiện có ở các màu sắc khác nhau)

Bắt buộc đối với trang thông tin miễn phí nâng cao dành cho tất cả sản phẩm Apparel & Accessories [Hàng may mặc và phụ kiện] (166)

Không bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm và quốc gia bán khác

(Các) màu sắc của sản phẩm

Ví dụ
Đen

Cú pháp
Tối đa 100 ký tự chữ và số (tối đa 40 ký tự mỗi màu)

Thuộc tính Schema.org
Product.color

 • Không sử dụng số như 0 2 4 6 8
 • Không sử dụng các ký tự không phải là chữ và số như #fff000
 • Không sử dụng một chữ cái duy nhất như R (Đối với tiếng Trung, tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn, bạn có thể sử dụng một ký tự như 红)
 • Không đề cập đến sản phẩm hoặc hình ảnh như “xem hình ảnh”
 • Không kết hợp nhiều tên màu thành 1 từ, chẳng hạn như ĐỏHồngXanhlam. Thay vào đó, hãy tách các tên màu bằng dấu /, chẳng hạn như Đỏ/Hồng/Xanh lam. Không sử dụng giá trị không phải là màu sắc như nhiều màu, khác nhau, đa dạng, dành cho nam, dành cho nữ hoặc không áp dụng.
 • Nếu sản phẩm của bạn có nhiều màu, hãy liệt kê màu chính trước.
 • Dành cho các biến thể
  • Đi kèm cùng một giá trị cho item_​group_​id [mã_nhóm_mặt_hàng] và các giá trị khác nhau cho color [màu_sắc]
gender [giới_tính]

Bắt buộc (Đối với tất cả các mặt hàng may mặc trong nguồn cấp dữ liệu nhắm đến Brazil, Pháp, Đức, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ cũng như tất cả các sản phẩm nhắm đến một giới tính cụ thể)

Bắt buộc đối với trang thông tin miễn phí nâng cao dành cho tất cả sản phẩm Apparel & Accessories [Hàng may mặc và phụ kiện] (166) trên Google

Không bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm và quốc gia bán khác

Giới tính mà sản phẩm của bạn dự định nhắm tới


Ví dụ
Trung tính

Giá trị được hỗ trợ

 • nam
 • nữ
 • trung tính

Thuộc tính Schema.org
Product.​audience.​suggested​Gender

 • Đối với một số danh mục Apparel & Accessories [Hàng may mặc và phụ kiện] (166) như Shoelaces [Dây giày] (1856), đây là thuộc tính nên dùng chứ không bắt buộc vì những danh mục này không phụ thuộc vào giới tính
 • Dành cho các biến thể
material [chất liệu]

Bắt buộc (nếu phù hợp để phân biệt các sản phẩm khác nhau trong một nhóm biến thể)

Không bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm và quốc gia bán khác

Loại vải hoặc chất liệu của sản phẩm

Ví dụ
da

Cú pháp
Tối đa 200 ký tự

Thuộc tính Schema.org
Product.material

 • Để cho biết nhiều chất liệu dành cho một sản phẩm (không phải biến thể), bạn hãy thêm một chất liệu chính, theo sau tối đa là 2 chất liệu phụ được phân tách bằng dấu /. Ví dụ: thay vì sử dụng CottonPolyesterElastane, hãy sử dụng cotton/polyester/elastane
 • Dành cho các biến thể
pattern [mẫu]

Bắt buộc (nếu phù hợp để phân biệt các sản phẩm khác nhau trong một nhóm biến thể)

Không bắt buộc đối với tất cả sản phẩm

Hoa văn hoặc hình in của sản phẩm

Ví dụ
sọc
chấm bi
hoạ tiết cánh hoa

Cú pháp
Tối đa 100 ký tự

Thuộc tính Schema.org
Product.pattern

size [kích_thước]

Bắt buộc (Bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm may mặc trong các danh mục sản phẩm Apparel & Accessories > Clothing [Hàng may mặc và phụ kiện > Quần áo] (1604) và Apparel & Accessories > Shoes [Hàng may mặc và phụ kiện > Giày] (187) nhắm đến người dân tại Brazil, Pháp, Đức, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ cũng như tất cả các sản phẩm hiện có ở nhiều kích thước)

Bắt buộc đối với trang thông tin miễn phí nâng cao dành cho tất cả sản phẩm trong danh mục Apparel & Accessories > Clothing [Hàng may mặc và phụ kiện > Quần áo] (1604) và Apparel & Accessories > Shoes [Hàng may mặc và phụ kiện > Giày] (187).

Không bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm và quốc gia bán khác

Kích thước sản phẩm của bạn

Ví dụ
XL

Cú pháp
Tối đa 100 ký tự

Thuộc tính Schema.org
Product.size

 • Dành cho các biến thể:
 • Nếu kích thước chứa nhiều tham số, hãy kết hợp lại thành 1 giá trị. Ví dụ: "Cao 16/34" dành cho kích thước cổ là 16 inch, chiều dài tay áo là 34 inch và vừa với “Chiều cao”
 • Nếu mặt hàng của bạn có một kích thước phù hợp cho tất cả hoặc một kích thước phù hợp cho hầu hết mọi người, bạn có thể dùng cụm từ một cỡ, OS, một cỡ vừa với tất cả mọi người, OSFA, một cỡ vừa với hầu hết mọi người, hoặc OSFM
 • Đối với các sản phẩm thuộc loại nhiều gói do người bán xác định, hãy gửi số lượng sản phẩm trong mỗi gói bằng thuộc tính multipack [nhiều_gói]. Không gửi số lượng sản phẩm trong mỗi gói bằng thuộc tính size [kích_thước].
size_type [loại_kích_thước]

Không bắt buộc (chỉ dành cho sản phẩm may mặc)

Kiểu dáng sản phẩm may mặc

Ví dụ
maternity [cỡ cho phụ nữ mang thai]

Giá trị được hỗ trợ

 • regular [cỡ_phổ_biến]
 • petite [cỡ nhỏ]
 • maternity [cỡ cho phụ nữ mang thai]
 • big [to]
 • tall [cao]
 • plus [ngoại cỡ]
 • Gửi tối đa 2 giá trị
 • Nếu bạn không gửi thuộc tính này thì giá trị mặc định là regular [cỡ phổ biến]
size_​​system [hệ_thống_kích_thước]

Không bắt buộc (Chỉ dành cho sản phẩm may mặc)

Quốc gia của hệ thống kích thước mà sản phẩm của bạn sử dụng

Ví dụ
US

Giá trị được hỗ trợ

 • US
 • UK
 • EU
 • DE
 • FR
 • JP
 • CN
 • IT
 • BR
 • MEX
 • AU
 • Nếu bạn không gửi thuộc tính, giá trị mặc định sẽ là quốc gia bán của bạn
item_group_id [mã_nhóm_mặt_hàng]

Bắt buộc (Brazil, Pháp, Đức, Nhật bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ nếu sản phẩm này là một biến thể)

Bắt buộc đối với các trang thông tin miễn phí nâng cao dành cho tất cả biến thể sản phẩm

Không bắt buộc đối với tất cả sản phẩm và quốc gia bán khác

Mã nhận dạng của một nhóm sản phẩm có nhiều phiên bản (biến thể)

Ví dụ
AB12345

Cú pháp
Tối đa 50 ký tự chữ và số

Thuộc tính Schema.org
Product.​inProductGroupWithID

 • Sử dụng một giá trị duy nhất cho mỗi nhóm biến thể. Sử dụng SKU (Đơn vị lưu kho) chính nếu có thể
 • Giữ nguyên giá trị khi cập nhật dữ liệu của bạn
 • Chỉ sử dụng các ký tự unicode hợp lệ
 • Sử dụng mã nhóm mặt hàng cho một tập hợp các sản phẩm khác nhau theo một hoặc nhiều thuộc tính sau đây:
 • Bao gồm các thuộc tính giống nhau cho mỗi sản phẩm trong nhóm mặt hàng. Ví dụ: nếu sản phẩm khác nhau theo kích thước và màu sắc, hãy gửi thuộc tính size [kích_thước]color [màu_sắc] cho mỗi sản phẩm có giá trị thuộc tính item_​group_​id [mã_nhóm_mặt_hàng] giống nhau.
 • Không sử dụng thuộc tính item_​group_​id [mã_nhóm_mặt_hàng] nếu sản phẩm của bạn khác nhau theo yếu tố thiết kế không do các thuộc tính ở trên đại diện.
product_detail [chi_tiết_sản_phẩm]

Không bắt buộc

Thông số kỹ thuật hoặc chi tiết bổ sung của sản phẩm

Ví dụ
Chung:Loại sản phẩm:Trình phát kỹ thuật số

Cú pháp

Thuộc tính product_detail [chi_tiết_sản_phẩm] sử dụng 3 thuộc tính phụ:

 • section_name [tên_phần]: Tối đa 140 ký tự
 • attribute_name [tên_thuộc_tính]: Tối đa 140 ký tự
 • attribute_value [giá_trị_thuộc_tính]: Tối đa 1000 ký tự
 • Không thêm thông tin đã có trong các thuộc tính khác, tất cả các chữ cái viết hoa, ký tự nước ngoài phô trương, văn bản quảng cáo, hoặc liệt kê từ khóa hoặc cụm từ tìm kiếm
 • Không thêm thông tin như giá, giá ưu đãi, ngày ưu đãi, thông tin vận chuyển, ngày giao hàng, thông tin khác liên quan đến thời gian hoặc tên công ty của bạn
 • Chỉ cung cấp tên và giá trị thuộc tính khi giá trị đó đã được xác nhận. Ví dụ: cung cấp “Vegetarian=False” nếu một mặt hàng thực phẩm không phải là đồ ăn chay chứ không chỉ vì "False" là giá trị mặc định cho các thuộc tính Boolean.
product_highlight [điểm_nổi_bật_của_sản_phẩm]

Không bắt buộc

Điểm nổi bật có liên quan nhất của sản phẩm

Ví dụ

Hỗ trợ hàng nghìn ứng dụng, bao gồm cả Netflix, YouTube và HBO Max

Cú pháp

Tối đa 150 ký tự

 • Sử dụng từ 2 đến 10 điểm nổi bật của sản phẩm
 • Chỉ mô tả cho riêng sản phẩm đó
 • Không liệt kê từ khóa hoặc cụm từ tìm kiếm
 • Không bao gồm văn bản quảng cáo, mọi chữ cái viết hoa hoặc ký tự của tiếng nước ngoài nhằm mục đích phô trương

Chiến dịch mua sắm và các cấu hình khác

Những thuộc tính này dùng để kiểm soát cách dữ liệu sản phẩm của bạn được sử dụng khi tạo các chiến dịch quảng cáo trong Google Ads.

Thuộc tính Định dạng Tóm tắt các yêu cầu tối thiểu
ads_redirect [chuyển_hướng_adwords]

Không bắt buộc 

URL dùng để chỉ định các tham số bổ sung cho trang sản phẩm của bạn. Người dùng sẽ được chuyển đến URL này thay vì giá trị bạn gửi cho thuộc tính link [đường_liên_kết] hoặc mobile_link [đường_liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động]

Ví dụ
 

http://www.​example.com/​product.​html

Cú pháp

Tối đa 2000 ký tự

Không bắt buộc 
Nhãn mà bạn gán cho một sản phẩm để giúp sắp xếp việc đặt giá thầu và báo cáo trong Chiến dịch mua sắm

Ví dụ

 • theo mùa 
 • thanh lý
 • ngày lễ
 • giảm giá
 • khoảng giá

Cú pháp
Tối đa 100 ký tự

 • Sử dụng giá trị mà bạn sẽ thấy trong Chiến dịch mua sắm của mình. Giá trị sẽ không hiển thị cho người dùng xem quảng cáo và trang thông tin miễn phí của bạn.
 • Gửi tối đa 5 nhãn tùy chỉnh cho mỗi sản phẩm bằng cách thêm thuộc tính này nhiều lần:
  • custom_​label_​0 [nhãn_tùy_chỉnh_0]
  • custom_​label_​1 [nhãn_tùy_chỉnh_1]
  • custom_​label_​2 [nhãn_tùy_chỉnh_2]
  • custom_​label_​3 [nhãn_tùy_chỉnh_3]
  • custom_​label_​4 [nhãn_tùy_chỉnh_4]
 • Chỉ sử dụng 1.000 giá trị khác biệt nhau cho mỗi nhãn tùy chỉnh trên tài khoản Merchant Center của bạn
promotion_id [id_khuyến_mại]

Không bắt buộc (Bắt buộc đối với các chương trình khuyến mãi ở Úc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ)
Giá trị nhận dạng giúp bạn ghép sản phẩm với chương trình khuyến mãi phù hợp

Ví dụ
ABC123

Cú pháp
Tối đa 50 ký tự

 • Sử dụng mã nhận dạng duy nhất và có phân biệt chữ hoa chữ thường, không có dấu cách hoặc ký hiệu (ví dụ: %, !) 
 • Để liên kết các chương trình khuyến mãi cụ thể với các sản phẩm cụ thể, hãy gửi cùng một promotion_​id [mã_khuyến_mãi] trong dữ liệu sản phẩm và dữ liệu khuyến mãi của bạn
 • Gửi tối đa 10 mã khuyến mãi cho một sản phẩm bằng cách thêm thuộc tính này nhiều lần

Điểm đến

Có thể dùng các thuộc tính này để kiểm soát các vị trí mà nội dung của bạn có thể xuất hiện. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng thuộc tính này nếu muốn sản phẩm xuất hiện trong Chiến dịch tiếp thị lại động nhưng không xuất hiện trong Chiến dịch quảng cáo mua sắm.

Thuộc tính Định dạng Tóm tắt các yêu cầu tối thiểu
excluded_destination [không_bao_gồm_điểm_đến]

Không bắt buộc
Tùy chọn cài đặt mà bạn có thể sử dụng để loại trừ sản phẩm ra khỏi một loại chiến dịch quảng cáo cụ thể

Ví dụ
Quảng cáo mua sắm

Giá trị được hỗ trợ

 • Quảng cáo mua sắm
 • Trang thông tin của chương trình Mua trên Google
 • Quảng cáo hiển thị
 • Quảng cáo kho hàng tại địa phương
 • Trang thông tin miễn phí
 • Trang thông tin miễn phí tại địa phương
 
included_​​destination [bao_gồm_điểm_đến]

Không bắt buộc
Tùy chọn cài đặt mà bạn có thể sử dụng để đưa một sản phẩm vào một loại chiến dịch quảng cáo cụ thể

Ví dụ
Quảng cáo mua sắm

Giá trị được hỗ trợ

 • Quảng cáo mua sắm
 • Trang thông tin của chương trình Mua trên Google
 • Quảng cáo hiển thị
 • Quảng cáo kho hàng tại địa phương
 • Trang thông tin miễn phí
 • Trang thông tin miễn phí tại địa phương
 
shopping_ads_excluded_country [quốc_gia_bị_loại_trừ_khỏi_quảng_cáo_mua_sắm]

Không bắt buộc
Tùy chọn cài đặt cho phép bạn loại trừ các quốc gia mà tại đó sản phẩm của bạn được quảng cáo trên Quảng cáo mua sắm.

Thuộc tính này chỉ có trong Quảng cáo mua sắm

Ví dụ:
DE

Cú pháp

2 ký tự. Bạn phải dùng mã quốc gia theo chuẩn ISO_3166-1_alpha-2.
 
 

Vận chuyển

Bạn có thể sử dụng kết hợp các thuộc tính này với chế độ cài đặt về vận chuyển của tài khoản để có thể cung cấp chi phí và tốc độ vận chuyển chính xác. Người dùng dựa vào những thông tin về chi phí và tốc độ vận chuyển này để lựa chọn mặt hàng sẽ mua, vì vậy, bạn nên dành thời gian để gửi thông tin vận chuyển có chất lượng. Tìm hiểu cách thiết lập chế độ cài đặt về vận chuyển của tài khoản

ships_from_country [quốc_gia_gửi_hàng]
Thuộc tính Định dạng Tóm tắt các yêu cầu tối thiểu
shipping [vận_chuyển]

Không bắt buộc (Bắt buộc đối với trường hợp bạn chưa xác định chi phí vận chuyển cho sản phẩm của mình trong tài khoản Merchant Center hoặc trường hợp bạn cần thay thế chi phí hay tốc độ vận chuyển đã xác định trong tài khoản Merchant Center)

Chi phí vận chuyển là bắt buộc trong Quảng cáo mua sắm đối với các sản phẩm có những quốc gia bán sau đây: Úc, Áo, Bỉ, Canada, Séc, Pháp, Đức, Ireland, Israel, Ý, Hà Lan, Ba Lan, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ

Chi phí vận chuyển là bắt buộc trong trang thông tin miễn phí nâng cao đối với tất cả các sản phẩm ở mọi quốc gia bán

Không bắt buộc (để chỉ định các quốc gia bổ sung mà sản phẩm của bạn được vận chuyển đến hoặc các điểm đến không yêu cầu chi phí vận chuyển)

Không có sẵn trong trang thông tin của chương trình Mua trên Google

Chi phí, tốc độ vận chuyển sản phẩm và địa điểm mà bạn sẽ vận chuyển sản phẩm của mình đến.

Giá bán được hỗ trợ
0–1000 USD (xem các đơn vị tiền tệ khác)

Ví dụ

US:CA:Overnight:16.00 USD:1:1:2:3

Cú pháp
shipping [phí_vận_chuyển] sử dụng các thuộc tính phụ sau:

 • country [quốc_gia] (bắt buộc)
  Mã quốc gia theo tiêu chuẩn ISO 3166
 • region [khu_vực] hoặc postal_​code [mã_bưu_chính] hoặc location_​id [mã_nhận_dạng_vị_trí] hoặc location_group_name [tên_nhóm_vị_trí] (không bắt buộc)
 • service [dịch_vụ] (không bắt buộc)
  Hạng dịch vụ hoặc tốc độ vận chuyển
 • price [giá] (không bắt buộc)
  Chi phí vận chuyển cố định, bao gồm cả VAT nếu bắt buộc
 • min_handling_time [thời_gian_xử_lý_tối_thiểu] (không bắt buộc) và max_handling_time [thời_gian_xử_lý_tối_đa] (không bắt buộc) để chỉ định thời gian xử lý
 • min_transit_time [thời_gian_vận_chuyển_tối_thiểu] (không bắt buộc) và max_transit_time [thời_gian_vận_chuyển_tối_đa] (không bắt buộc) để chỉ định thời gian vận chuyển
 • Bạn có thể sử dụng chế độ cài đặt này để thay thế chế độ cài đặt về việc vận chuyển trong tài khoản Merchant Center cho một sản phẩm riêng lẻ hoặc chỉ định chi phí, tốc độ vận chuyển hoặc các quốc gia bổ sung mà sản phẩm được vận chuyển đến.
shipping_​​label [nhãn_vận_chuyển]

Không bắt buộc
Nhãn mà bạn gán cho một sản phẩm để giúp chỉ định chính xác chi phí vận chuyển trong phần cài đặt tài khoản Merchant Center

Ví dụ
dễ hỏng

Cú pháp
Tối đa 100 ký tự

 • Sử dụng giá trị mà bạn sẽ thấy trong phần cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản. Giá trị này sẽ không hiển thị với người dùng. Ví dụ:
  • Cùng ngày
  • Quá khổ
  • Chỉ FedEx
shipping_weight [trọng_lượng_vận_chuyển]

Không bắt buộc (Bắt buộc đối với phí vận chuyển do hãng vận tải tính, bảng phí dựa trên trọng lượng hoặc một quy tắc dựa trên trọng lượng trong phần cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản)
Trọng lượng của sản phẩm dùng để tính chi phí vận chuyển

Trọng lượng được hỗ trợ

 • 0–2000 lbs đối với hệ đo lường của Hoa Kỳ
 • 0–1000 kg đối với hệ đo lường mét

Ví dụ
3 kg

Cú pháp
Số + đơn vị

Các đơn vị được hỗ trợ

 • lb
 • oz
 • g
 • kg
 • Gửi giá trị này nếu bạn thiết lập tùy chọn cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản thành phí vận chuyển do hãng vận tải tính hoặc dịch vụ vận chuyển dựa trên trọng lượng
shipping_length [chiều_dài_vận_chuyển]

Không bắt buộc (Bắt buộc đối với phí vận chuyển do hãng vận tải tính trong phần cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản)
Chiều dài của sản phẩm được dùng để tính phí vận chuyển dựa trên trọng lượng kích cỡ

Ví dụ
20 in

Cú pháp
Số + đơn vị

Giá trị được hỗ trợ

 • 1–150 đối với inch
 • 1–400 đối với cm

Các đơn vị được hỗ trợ

 • in
 • cm
 • Gửi giá trị này nếu bạn thiết lập các tùy chọn cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản cho phí vận chuyển do hãng vận tải tính
 • Nếu bạn không cung cấp các thuộc tính về kích thước vận chuyển trong khi sử dụng phí vận chuyển do hãng vận tải tính, thì chúng tôi sẽ không thể tính phí vận chuyển dựa trên trọng lượng kích cỡ của mặt hàng. Nếu trường hợp đó xảy ra, chúng tôi sẽ chỉ tính phí vận chuyển dựa trên giá trị mà bạn cung cấp trong thuộc tính shipping_​weight [trọng_lượng_vận_chuyển]
 • Nếu bạn gửi thuộc tính này, hãy gửi tất cả các thuộc tính về kích thước vận chuyển:
 • Sử dụng cùng một đơn vị cho tất cả các thuộc tính về kích thước vận chuyển để áp dụng cho một sản phẩm
 • Xin lưu ý rằng Google không tự động tính thêm phí vận chuyển cho các mặt hàng quá khổ. Nếu hãng vận tải cho rằng gói hàng của bạn lớn hoặc quá khổ, bạn nên sử dụng thuộc tính shipping [phí_vận_chuyển] để đặt phí vận chuyển cho riêng từng sản phẩm hoặc sử dụng thuộc tính shipping_​label [nhãn_vận_chuyển] cùng với phần cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản để đặt mức phí vận chuyển
shipping_width [chiều_rộng_vận_chuyển]

Không bắt buộc (Bắt buộc đối với phí vận chuyển do hãng vận tải tính trong phần cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản)
Chiều rộng của sản phẩm được dùng để tính phí vận chuyển dựa trên trọng lượng kích cỡ

Ví dụ
20 in

Cú pháp
Số + đơn vị

Giá trị được hỗ trợ

 • 1–150 đối với inch
 • 1–400 đối với cm

Các đơn vị được hỗ trợ

 • in
 • cm
shipping_height [chiều_cao_vận_chuyển]

Không bắt buộc (Bắt buộc đối với phí vận chuyển do hãng vận tải tính trong phần cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản)
Chiều cao của sản phẩm được dùng để tính phí vận chuyển dựa trên trọng lượng kích cỡ

Ví dụ
20 in

Cú pháp
Số + đơn vị

Giá trị được hỗ trợ

 • 1–150 đối với inch
 • 1–400 đối với cm

Các đơn vị được hỗ trợ

 • in
 • cm
ships_from_country [quốc_gia_gửi_hàng]

Không bắt buộc
Tùy chọn cài đặt cho phép bạn cung cấp quốc gia mà sản phẩm của bạn thường sẽ vận chuyển.

Ví dụ:
DE

Cú pháp
2 ký tự. Bạn phải dùng mã quốc gia theo chuẩn ISO_3166-1_alpha-2.

 • Chỉ cung cấp tên quốc gia nơi mà tại đó bạn thường bắt đầu gửi sản phẩm đi
transit_time_label [nhãn_thời_gian_vận_chuyển]

Không bắt buộc
Nhãn mà bạn gắn cho một sản phẩm để giúp chỉ định các khoảng thời gian vận chuyển trong phần cài đặt của tài khoản Merchant Center.

Ví dụ
Từ Seattle

Cú pháp
Tối đa 100 ký tự

 • Sử dụng giá trị mà bạn sẽ thấy trong phần cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản. Giá trị này sẽ không hiển thị với người dùng. Ví dụ:
  • Thức ăn cho chó
  • Từ Seattle
  • Kiện hàng nặng
max_handling_time [thời_gian_xử_lý_tối_đa]

Không bắt buộc
Khoảng thời gian dài nhất tính từ khi đặt đơn hàng cho đến khi bắt đầu vận chuyển sản phẩm.

Ví dụ
3

Cú pháp
Số nguyên, lớn hơn hoặc bằng 0

min_handling_time [thời_gian_xử_lý_tối_thiểu]

Không bắt buộc
Khoảng thời gian ngắn nhất tính từ khi đặt đơn hàng cho đến khi bắt đầu vận chuyển sản phẩm.

Ví dụ
1

Cú pháp
Số nguyên, lớn hơn hoặc bằng 0

Thuế

Bạn có thể sử dụng kết hợp các thuộc tính này với chế độ tính thuế trong tài khoản để có thể cung cấp chi phí thuế chính xác. Tìm hiểu cách thiết lập chế độ tính thuế trong tài khoản

Thuộc tính Định dạng Tóm tắt các yêu cầu tối thiểu
tax [thuế]

Bắt buộc (Chỉ đối với Hoa Kỳ)
Thuế suất bán hàng của sản phẩm tính theo phần trăm

Ví dụ: 
US:CA:5.00:y

Cú pháp
tax [thuế] sử dụng 4 thuộc tính phụ:

 • rate [tỷ_lệ] (bắt buộc) 
  Thuế suất theo phần trăm
 • country [quốc_gia] (không bắt buộc)
  Mã quốc gia theo ISO 3166 
 • region [khu_vực] hoặc postal_​code [mã_bưu_chính] hoặc location_​id [mã_vị trí] (không bắt buộc)
 • tax_​ship [thuế_giao_hàng] (không bắt buộc)
  Nêu rõ nếu bạn tính thuế đối với phí vận chuyển. Các giá trị được chấp nhận là yes [có] hoặc no [không]
 • Chỉ sử dụng tùy chọn cài đặt này để ghi đè chế độ cài đặt thuế trong tài khoản cho một sản phẩm riêng lẻ. Bạn nên gửi thông tin thuế cho tất cả các sản phẩm của mình bằng cách sử dụng phần cài đặt tài khoản trong Merchant Center
 • Đối với Hoa Kỳ và Canada
  • Không thêm thuế vào thuộc tính price [giá]. Chỉ thêm thuế vào thuộc tính tax [thuế] đối với Hoa Kỳ
 • Đối với mọi quốc gia khác
  • Thêm thuế giá trị gia tăng (VAT) hoặc thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) vào thuộc tính price [giá] và không sử dụng thuộc tính tax [thuế]
tax_category [danh_mục_thuế]

Không bắt buộc (Nên dùng cho mức thuế tùy chỉnh ở cấp tài khoản)
Một danh mục giúp phân loại sản phẩm của bạn theo các quy tắc thuế cụ thể

Ví dụ: 
hàng may mặc

Cú pháp
Tối đa 100 ký tự

 • Sử dụng thuộc tính này nếu bạn bán sản phẩm có mức thuế cụ thể. 
  • Các nhãn danh mục trong dữ liệu sản phẩm của bạn phải khớp với nhãn mà bạn nhập vào phần Danh mục trong Merchant Center.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
71525