Đặc tả dữ liệu sản phẩm

Sử dụng quy định này để điều chỉnh thông tin sản phẩm của bạn cho Quảng cáo mua sắm. Bạn phải gửi dữ liệu sản phẩm đến Google theo đúng định dạng để tạo quảng cáo thành công cho sản phẩm của mình.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn mới dùng Quảng cáo mua sắm, hãy đọctài liệu hướng dẫn cho người mới bắt đầu..

Những yêu cầu khác cần nhớ

Dữ liệu sản phẩm của bạn cũng phải đáp ứng một số yêu cầu khác của Google. Hãy tìm hiểu các yêu cầu đó trước khi bạn bắt đầu:

 • Chính sách Quảng cáo mua sắm
 • Yêu cầu về trang đích
 • Yêu cầu về dữ liệu thuế suất
 • Yêu cầu về dữ liệu phí vận chuyển
 • Yêu cầu về đơn vị tiền tệ và ngôn ngữ. Gửi các thuộc tính và giá trị bằng ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ được hỗ trợ cho quốc gia mà bạn muốn quảng cáo của mình xuất hiện và cả định dạng bạn đã chọn.
  • Định dạng được phân cách. Sử dụng bất kỳ ngôn ngữ được hỗ trợ nào cho tên thuộc tính và giá trị cố định của thuộc tính , ví dụ: thuộc tính condition [tình_trạng] có giá trị cố định làmới . Đảm bảo sử dụng ngôn ngữ của quốc gia bán cho bất kỳ giá trị thuộc tính nào không có giá trị cố định, ví dụ như title [tiêu_đề]. Sử dụng dấu gạch dưới hoặc dấu cách trong tên thuộc tính (ví dụ: image_link [liên_kết_hình_ảnh] hoặc image link [liên kết hình ảnh])
  • XML hoặc API. Chỉ sử dụng các tên thuộc tính bằng tiếng Anh (phiên bản không nằm trong dấu ngoặc). Sử dụng gạch dưới để thay cho dấu cách trong một tên thuộc tính (ví dụ: liên_kết_hình_ảnh thay vì liên kết hình ảnh). Cho phép sử dụng dấu cách trong một giá trị thuộc tính (ví dụ: còn hàng).
Đặc tả dữ liệu sản phẩm cho các chương trình khác
Nếu sử dụng các chương trình khác của Merchant Center để giới thiệu sản phẩm trên các nền tảng của Google, có thể bạn sẽ cần phải gửi các thuộc tính bổ sung. Sử dụng các quy định của từng chương trình cùng với quy định này để gửi đúng dữ liệu:
Định nghĩa
 • Sản phẩm. Từ mô tả sản phẩm thực tế mà khách hàng tiềm năng của bạn sẽ tìm kiếm trên Google
 • Mặt hàng.  Từ mô tả sản phẩm sau khi được thêm vào dữ liệu sản phẩm của bạn, trong nguồn cấp dữ liệu văn bản, nguồn cấp dữ liệu XML hoặc API. Ví dụ: một mặt hàng nằm trên một dòng trong nguồn cấp dữ liệu văn bản
 • Biến thể. Từ mô tả một sản phẩm có nhiều phiên bản khác nhau. Ví dụ: một chiếc áo sơ mi có nhiều cỡ khác nhau thì có các biến thể về kích cỡ
Thông tin tham khảo nhanh
Required Bắt buộc Gửi thuộc tính này. Nếu bạn không gửi thuộc tính này, thì sản phẩm của bạn sẽ không thể phân phối quảng cáo.
It depends Phụ thuộc Kiểm tra bài viết có liên quan của thuộc tính để tìm hiểu xem bạn có cần gửi thuộc tính này cho sản phẩm của mình hay không. Đôi khi, yêu cầu thay đổi tùy theo quốc gia mà bạn đang quảng cáo ở đó.
Optional Không bắt buộc Bạn có thể gửi thuộc tính này nếu muốn giúp tăng hiệu quả của quảng cáo. 

 

Thuộc tính Danh mục sản phẩm thông thường
Nhóm Tên thuộc tính Quần áo và phụ kiện Nội dung đa phương tiện (sách, phim, bản nhạc) Phần mềm Sản phẩm biến thể Tất cả các loại sản phẩm khác
Dữ liệu sản phẩm cơ bản id [mã_nhận_dạng] Required Required Required Required Required
title [tiêu_đề] Required Required Required Required Required
description [mô_tả] Required Required Required Required Required
link [liên_kết] Required Required Required Required Required
image_link [liên_kết_hình_ảnh] Required Required Required Required Required
additional_image_link [liên_kết_hình_ảnh_bổ_sung] Optional Optional Optional Optional Optional
mobile_link [liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động] Optional Optional Optional Optional Optional
Giá và tình trạng còn hàng availability [còn_hàng] Required Required Required Required Required
availability_date [ngày_có_hàng] Optional Optional Optional Optional Optional
expiration_date [ngày_hết_hạn] Optional Optional Optional Optional Optional
price [giá] Required Required Required Required Required
sale_price [giá_ưu_đãi] Optional Optional Optional Optional Optional
sale_price_effective_date [ngày_giá_ưu_đãi_có_hiệu_lực] Optional Optional Optional Optional Optional
cost_of_goods_sold [giá_vốn_hàng_bán] Optional Optional Optional Optional Optional
unit_pricing_measure [đo_lường_định_giá_theo_đơn_vị] Optional Optional Optional It depends It depends
unit_pricing_base_measure [đo_lường_cơ_sở_định_giá_theo_đơn_vị] Optional Optional Optional It depends It depends
installment [trả_góp} It depends It depends It depends It depends It depends
subscription_cost [phí_thuê_bao] It depends It depends It depends It depends It depends
loyalty_points [điểm_khách_hàng_thân_thiết] It depends It depends It depends It depends It depends
Danh mục sản phẩm google_product_category [danh_mục_sản_phẩm_của_Google] Optional Optional Optional Optional Optional
product_type [loại_sản_phẩm] Optional Optional Optional Optional Optional
Mã nhận dạng sản phẩm brand [thương_hiệu] Required Optional Required Required Required
gtin [mã_số_sản_phẩm_thương_mại_toàn_cầu] Required Required Required Required Required
mpn [mã_số_linh_kiện_của_nhà_sản_xuất] Required Required Required Required Required
identifier_exists [có_mã_nhận_dạng] Optional Optional Optional Optional Optional
Thông tin mô tả chi tiết về sản phẩm condition [tình_trạng] It depends It depends It depends It depends It depends
adult [người_lớn] It depends It depends It depends It depends It depends
multipack [nhiều_gói] It depends It depends It depends It depends It depends
is_bundle [theo_gói] It depends It depends It depends It depends It depends
energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng] Optional Optional Optional It depends It depends
min_energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng_tối_thiểu] Optional Optional Optional It depends It depends
max_energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng_tối_đa] Optional Optional Optional It depends It depends
age_group [nhóm_tuổi] It depends Optional Optional It depends Optional
color [màu_sắc] It depends Optional Optional It depends Optional
gender [giới_tính] It depends Optional Optional It depends Optional
material [chất_liệu] Optional Optional Optional It depends Optional
pattern [mẫu] Optional Optional Optional It depends Optional
size [kích_thước] It depends Optional Optional It depends Optional
size_type [loại_kích_thước] It depends Optional Optional It depends Optional
size_system [hệ_thống_kích_thước] It depends Optional Optional It depends Optional
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng] Optional Optional Optional Required Optional
Chiến dịch mua sắm và các tùy chọn khác để thiết lập ads_redirect [quảng_cáo_chuyển_hướng] Optional Optional Optional Optional Optional
custom_label_0 [nhãn_tùy_chỉnh_0] Optional Optional Optional Optional Optional
promotion_id [mã_khuyến_mại] Optional Optional Optional Optional Optional
Điểm đến excluded_destination [không_bao_gồm_điểm_đến] Optional Optional Optional Optional Optional
included_destination [bao_gồm_điểm_đến] Optional Optional Optional Optional Optional
Thông tin vận chuyển shipping [thông_tin_vận_chuyển] Required Required Required Required Required
shipping_label [nhãn_vận_chuyển] Optional Optional Optional Optional Optional
shipping_weight [trọng_lượng_vận_chuyển] It depends It depends It depends It depends It depends
shipping_length [chiều_dài_vận_chuyển] It depends It depends It depends It depends It depends
shipping_width [chiều_rộng_vận_chuyển] It depends It depends It depends It depends It depends
shipping_height [chiều_cao_vận_chuyển] It depends It depends It depends It depends It depends
transit_time_label [nhãn_thời_gian_vận_chuyển] Optional Optional Optional Optional Optional
min_handling_time [thời_gian_xử_lý_tối_thiểu] Optional Optional Optional Optional Optional
max_handling_time [thời_gian_xử_lý_tối_đa] Optional Optional Optional Optional Optional
Thuế tax [thuế] It depends It depends It depends It depends It depends
tax_category [danh_mục_thuế] Optional Optional Optional Optional Optional

 

Nhấp vào tên của thuộc tính để xem toàn bộ chi tiết, bao gồm thông tin khác về các yêu cầu tối thiểu, các phương pháp hay nhất và ví dụ.

Dữ liệu sản phẩm cơ bản

Chúng tôi sẽ dựa vào những thông tin bạn gửi là các thuộc tính này để tạo Quảng cáo mua sắm cho bạn. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng mọi thông tin bạn gửi là thông tin có chất lượng tốt nhất mà bạn muốn hiển thị cho khách hàng.

Thuộc tính Định dạng Xem nhanh các yêu cầu tối thiểu
id [id]

Bắt buộc
Số nhận dạng duy nhất của sản phẩm

Ví dụ 
A2B4

Cú pháp
Tối đa 50 ký tự

Thuộc tính Schema.org
Product.sku

 • Sử dụng một giá trị duy nhất cho mỗi sản phẩm. Sử dụng SKU của sản phẩm nếu có thể 
 • Giữ nguyên ID khi cập nhật dữ liệu của bạn
 • Chỉ sử dụng các ký tự unicode hợp lệ Tránh các ký tự không hợp lệ như kiểm soát, chức năng hoặc ký tự khu vực riêng
 • Sử dụng cùng một ID cho cùng một sản phẩm - giữa các quốc gia hoặc ngôn ngữ
title [tiêu_đề]

Bắt buộc
Tên của sản phẩm

Ví dụ 
Áo thun có cổ nam

Cú pháp
Tối đa 150 ký tự

Thuộc tính Schema.org
Product.name

 • Mô tả chính xác sản phẩm và khớp với tiêu đề từ trang đích của bạn
 • Không bao gồm nội dung quảng cáo như "miễn phí vận chuyển", chữ in hoa hoặc ký tự lạ phô trương
 • Dành cho các biến thể
  • Thêm đặc điểm phân biệt như màu sắc hoặc kích thước
 • Đối với thiết bị di động
  • Thêm cụm từ “có hợp đồng” nếu bán kèm một hợp đồng
  • Đối với Hoa Kỳ, hãy thêm cụm từ “có gói thanh toán” nếu bán theo gói trả góp
 • Đối với Nga
  • Đối với sách và các sản phẩm thông tin khác, hãy thêm xếp hạng theo sao ở đầu tiêu đề
description [mô_tả]

Bắt buộc
Mô tả của sản phẩm

Ví dụ

 Được làm từ 100% cotton hữu cơ, chiếc áo cổ lọ nam màu đỏ cổ điển này có một biểu trưng tôn dáng và có tính biểu tượng được thêu trên ngực trái. Giặt máy bằng nước lạnh; hàng nhập.

Cú pháp
Tối đa 5000 ký tự

Thuộc tính Schema.org
Product.description

 • Mô tả chính xác sản phẩm và khớp với mô tả từ trang đích của bạn
 • Không bao gồm nội dung quảng cáo như "miễn phí vận chuyển", chữ in hoa hoặc ký tự lạ phô trương
 • Chỉ bao gồm thông tin về sản phẩm. Không bao gồm các liên kết đến cửa hàng, thông tin bán hàng, chi tiết về đối thủ cạnh tranh, các sản phẩm khác hoặc phụ kiện
 • Sử dụng định dạng (ví dụ: ngắt dòng, danh sách hoặc in nghiêng) để định dạng mô tả
link [liên_kết]

Bắt buộc
Trang đích của sản phẩm

Ví dụ 
http://​www.example.​com/​asp​/sp.asp?cat=​12&id=1030

Thuộc tính Schema.org
Offer.​url

 • Sử dụng tên miền đã xác minh của bạn
 • Bắt đầu bằng http hoặc https
 • Sử dụng một URL được mã hoá tuân thủ RFC 2396 hoặc RFC 1738. Ví dụ: dấu phẩy sẽ được biểu diễn dưới dạng "%2C"
 • Không liên kết đến trang quảng cáo chuyển tiếp trừ khi luật pháp yêu cầu
image_link [liên_kết_hình_ảnh]

Bắt buộc
URL hình ảnh chính của sản phẩm

Ví dụ 
http://​www.example.​com/​image1.​jpg

Thuộc tính Schema.org
Product.image

 • Đối với URL hình ảnh:
  • Liên kết đến hình ảnh chính của sản phẩm
  • Bắt đầu bằng http hoặc https
  • Sử dụng một URL được mã hoá tuân thủ RFC 2396 hoặc RFC 1738. Ví dụ: dấu phẩy sẽ được biểu diễn dưới dạng "%2C"
  • Đảm bảo Google có thể thu thập thông tin URL đó Google (cấu hình robots.txt cho phép Googlebot và Googlebot-image) 
 • Đối với hình ảnh:
  • Hiển thị chính xác sản phẩm bạn đang bán
  • Sử dụng định dạng được chấp nhận: ảnh GIF tĩnh (.gif), ảnh JPEG (.jpg/.jpeg), ảnh PNG (.png), ảnh BMP (.bmp) và ảnh TIFF (.tif/.tiff) 
  • Đối với các sản phẩm không phải hàng may mặc, hãy sử dụng một hình ảnh có kích thước tối thiểu là 100 x 100 pixel
  • Đối với sản phẩm may mặc, hãy sử dụng hình ảnh có kích thước tối thiểu là 250 x 250 pixel
  • Không gửi hình ảnh lớn hơn 64 megapixel hoặc tệp lớn hơn 16 MB
  • Không tăng kích thước hình ảnh hoặc gửi hình thu nhỏ
  • Không bao gồm văn bản quảng cáo, hình mờ hoặc đường viền
  • Không gửi hình ảnh giữ chỗ hoặc hình ảnh chung. Các trường hợp ngoại lệ như sau:
  • Trong danh mục Hardware [Phần cứng] (632) hoặc Vehicles & Parts [Xe cộ và phụ tùng] (888), chúng tôi chấp nhận hình minh họa
  • Trong bất kỳ danh mục nào về sơn, chúng tôi cho phép hình ảnh màu sắc riêng lẻ
additional_image_link [liên_kết_hình_ảnh_bổ_sung]

Tùy chọn
URL của hình ảnh bổ sung dành cho sản phẩm

Ví dụ 
http://​www.example.​com/​image1.​jpg

Cú pháp
Tối đa 2000 ký tự

 • Đáp ứng các yêu cầu về thuộc tính image_​link [liên kết_hình_ảnh] với các trường hợp ngoại lệ sau:
  • Hình ảnh có thể bao gồm vùng hiển thị sản phẩm và hiển thị sản phẩm đang sử dụng
  • Có thể bao gồm đồ họa hoặc hình minh họa
 • Gửi tối đa 10 hình ảnh bổ sung về sản phẩm bằng cách thêm thuộc tính này nhiều lần
mobile_​​link [liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động]

Tùy chọn
Trang đích được tối ưu hóa dành cho thiết bị di động của sản phẩm khi bạn có URL khác cho lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn và thiết bị di động

Ví dụ 
http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​cat=12&id=1030

Cú pháp
Tối đa 2000 ký tự chữ số

 • Đáp ứng các yêu cầu về thuộc tính link [liên_kết]

Giá và tình trạng còn hàng

Những thuộc tính này xác định giá và tình trạng còn hàng cho sản phẩm của bạn. Thông tin này hiển thị trong quảng cáo cho khách hàng tiềm năng. Nếu giá và tình trạng còn hàng của sản phẩm thay đổi thường xuyên, thì xin lưu ý rằng bạn cần phải cho chúng tôi biết tất cả thông tin cập nhật để chúng tôi có thể chạy quảng cáo. Xem các mẹo này để tiếp tục cập nhật thông tin sản phẩm của bạn.

Thuộc tính Định dạng Tóm tắt các yêu cầu tối thiểu
availability [tình_trạng_còn_hàng]

Bắt buộc
Tình trạng còn hàng của sản phẩm

Ví dụ 
in stock [còn_hàng]

Giá trị được hỗ trợ

 • in stock [còn_hàng]
 • out of stock [hết_hàng]
 • preorder [đặt_hàng_trước]

Thuộc tính Schema.org
Offer.​availability

 • Gửi chính xác tình trạng còn hàng của sản phẩm và khớp với tình trạng còn hàng trên trang đích của bạn
availability_​​date [ngày_có_hàng]

Không bắt buộc
Ngày mà sản phẩm được đặt hàng trước có sẵn để giao hàng

Ví dụ
(Đối với UTC+1)
2016-02-24T11:07:31​+0100 

Cú pháp

 • Tối đa 25 ký tự bao gồm chữ và số
 • ISO 8601 
  • YYYY-MM-DD
  • YYYY-MM-DDThh:mm:ss
  • YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

Thuộc tính Schema.org

 • Offer.​availabilityStarts
 • Offer.​availabilityEnds
 • Sử dụng thuộc tính này nếu bạn gửi availability [tình_trạng_còn_hàng]preorder [đặt_hàng_trước]
cost_of_goods_sold [giá_vốn_hàng_bán]

Không bắt buộc
Các chi phí liên quan đến việc bán một mặt hàng cụ thể theo quy ước kế toán mà bạn thiết lập. Các chi phí này có thể bao gồm phí vật liệu, sức lao động, phí vận chuyển hàng hóa hoặc các chi phí điều hành khác. Bằng cách gửi giá vốn bán hàng (COGS) cho sản phẩm, bạn sẽ có được thông tin chi tiết về các chỉ số khác, chẳng hạn như tổng lợi nhuận và doanh số từ Quảng cáo mua sắm của bạn. 

Ví dụ

23.00 USD

Cú pháp

 • Mã ISO 4217
 • Sử dụng "." thay vì "," để biểu thị dấu thập phân
 • Số
   
 
expiration_date [ngày_hết_hạn]

Không bắt buộc 
Ngày mà sản phẩm của bạn sẽ ngừng hiển thị

Ví dụ
(Đối với UTC+1)
2016-07-11T11:07:31​+0100

Cú pháp

 • Tối đa 25 ký tự bao gồm chữ và số
 • ISO 8601 
  • YYYY-MM-DD
  • YYYY-MM-DDThh:mm:ss
  • YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
 • Sử dụng một ngày nằm trong khoảng 30 ngày tới
price [giá]

Bắt buộc 
Giá của sản phẩm

Ví dụ
150000.00 VND

Cú pháp 

 • Số
 • ISO 4217

Thuộc tính Schema.org
Offer.​​priceSpecification

 • Gửi chính xác giá và đơn vị tiền tệ của sản phẩm, đồng thời gửi giá khớp với giá trên trang đích của bạn
 • Đảm bảo trang đích của bạn hiển thị giá bằng đơn vị tiền tệ của quốc gia bán ở một vị trí nổi bật để người dùng có thể dễ tìm 
 • Đảm bảo người dùng có thể mua sản phẩm trực tuyến với giá mà bạn đã gửi
 • Đảm bảo bất kỳ người dùng nào ở quốc gia bán đó đều có thể mua sản phẩm với giá hiển thị mà không phải trả phí thành viên
  • Thêm bất kỳ giá trị đặt hàng tối thiểu nào vào tùy chọn phí vận chuyển của bạn
 • Không gửi giá bằng 0 (chỉ cho phép giá bằng 0 nếu bán thiết bị di động có hợp đồng)
 • Dành cho các sản phẩm bán với số lượng lớn, bán theo gói hoặc nhiều gói
  • Gửi tổng giá cho số lượng, gói hoặc nhiều gói tối thiểu có thể mua
 • Đối với Hoa Kỳ và Canada
  • Không thêm thuế vào giá
 • Đối với mọi quốc gia khác
  • Bao gồm cả thuế giá trị gia tăng (VAT) hoặc Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) trong giá
 • Xem các thuộc tính unit_​​pricing_​​measure [số_lượng_đo_lường_để_định_giá_theo_đơn_vị]installment [trả_góp] để biết thêm tùy chọn khi gửi thông tin có liên quan đến giá
sale_price [giá_ưu_đãi]

Không bắt buộc 
Giá bán sản phẩm

Ví dụ
150000.00 VND

Cú pháp 

 • Số
 • ISO 4217

Thuộc tính Schema.org
Offer.​​priceSpecification

 • Đáp ứng yêu cầu về thuộc tính price [giá]
 • Gửi thuộc tính sale_​price [giá_ưu_đãi] bên cạnh thuộc tính price [giá] cùng với giá thường
 • Gửi chính xác giá ưu đãi của sản phẩm và giá đó phải khớp với giá ưu đãi trên trang đích của bạn
sale_​​price_​​effective_​​date [ngày_giá_ưu_đãi_có_hiệu_lực]

Không bắt buộc 
Phạm vi ngày áp dụng sale_​price [giá_ưu_đãi] của sản phẩm

Ví dụ
(Đối với UTC+1)
2016-02-24T11:07:31​+0100 / 2016-02-29T23:07:31​+0100 

Cú pháp

 • Tối đa 51 ký tự bao gồm chữ và số
 • ISO 8601 
  • YYYY-MM-DD
  • YYYY-MM-DDThh:mm:ss
  • YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
 • Phân cách ngày bắt đầu và ngày kết thúc bằng ký tự /

Thuộc tính Schema.org

 • Offer.​​price​Specification.​validFrom
 • Offer.​​price​Specification.​validThrough
 • Sử dụng cùng với sale_​price [giá_ưu_đãi]
 • Nếu bạn không gửi sale_​price_​effective_​date [ngày_giá_ưu_đãi_có_hiệu_lực], thì sale_​price [giá_ưu_đãi] luôn áp dụng
 • Đặt ngày bắt đầu phải trước ngày kết thúc
unit_​​pricing_​​measure [đo_lường_định_giá_theo_đơn_vị]

Không bắt buộc (trừ khi luật pháp hoặc quy định của địa phương yêu cầu)
Số đo và kích thước của sản phẩm khi bán

Ví dụ
1,5 kg

Cú pháp
Giá trị số + đơn vị

Các đơn vị được hỗ trợ

 • Trọng lượng: oz, lb, mg, g, kg
 • Khối lượng theo hệ đo lường của Hoa Kỳ: floz, pt, qt, gal
 • Chỉ số khối lượng: ml, cl, l, cbm
 • Độ dài: in, ft, yd, cm, m
 • Diện tích: sqft, sqm
 • Mỗi đơn vị: ct

Thuộc tính Schema.org
Offer.​​price​Specification.​reference​Quantity

 • Sử dụng số đo hoặc kích thước của sản phẩm khi chưa có bao bì 
 • Sử dụng một số dương
 • Dành cho các biến thể
  • Đưa vào cùng một giá trị cho thuộc tính item_group_id [mã_nhóm_mặt_hàng] và các giá trị khác nhau cho thuộc tính unit_pricing_measure [số_lượng_đo_lường_để_định_giá_theo_đơn_vị]

unit_​​pricing_​​base_​​measure [đo_lường_cơ_sở_định_giá_theo_đơn_vị]

Không bắt buộc (trừ khi có yêu cầu của luật pháp hoặc quy định của địa phương)
Số đo cơ sở của sản phẩm để định giá (ví dụ: 100ml có nghĩa là giá được tính dựa trên đơn vị 100ml)

Ví dụ
100g

Cú pháp
Số nguyên + đơn vị

Số nguyên được hỗ trợ 
1, 10, 100, 2, 4, 8

Các đơn vị được hỗ trợ

 • Trọng lượng: oz, lb, mg, g, kg
 • Khối lượng theo hệ đo lường của Hoa Kỳ: floz, pt, qt, gal
 • Chỉ số khối lượng: ml, cl, l, cbm
 • Độ dài: in, ft, yd, cm, m
 • Diện tích: sqft, sqm
 • Mỗi đơn vị: ct

Các cách kết hợp khác được hỗ trợ đối với số nguyên và đơn vị đo lường hệ mét 
75cl, 750ml, 50kg, 1000kg

Thuộc tính Schema.org
Offer.​​price​Specification.​reference​Quantity.​value​Reference

 • Không bắt buộc khi bạn gửi thuộc tính unit_​​pricing_​​measure [số_lượng_đo_lường_để_định_giá_theo_đơn_vị]
 • Sử dụng cùng một đơn vị đo cho cả thuộc tính unit_​​pricing_​​measure [số_lượng_đo_lường_để_định_giá_theo_đơn_vị]unit_​pricing_​base_​measure [số_lượng_đo_lường_cơ_sở_để_định_giá_theo_đơn_vị]
 • Xin lưu ý rằng giá (hoặc giá ưu đãi nếu đang hoạt động) được dùng để tính đơn giá của sản phẩm. Ví dụ: price [giá] là 30000 VND, unit_​​pricing_​​measure [số_lượng_đo_lường_để_định_giá_theo_đơn_vị] là 150ml và unit_​pricing_​base_​measure [số_lượng_đo_lường_cơ_sở_để_định_giá_theo_đơn_vị] là 100ml, thì đơn giá là 20000 VND/100ml
installment [trả_góp]

Không bắt buộc (có sẵn ở Châu Mỹ Latinh đối với tất cả danh mục sản phẩm và ở một số quốc gia nhất định chỉ để quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ không dây)

Thông tin chi tiết về gói thanh toán trả góp

Ví dụ
6, 50 BRL

Cú pháp
installment [trả_góp] sử dụng 2 thuộc tính phụ:

 • months [tháng] (bắt buộc) 
  Số nguyên, số lần trả góp mà người mua phải trả.
 • amount [số_tiền] (bắt buộc)
  ISO 4217, số tiền mà người mua phải trả mỗi tháng
 • Khớp với tùy chọn trả góp hiển thị trên trang đích của bạn
 • Không cần thẻ khách hàng thân thiết
 • Đối với Châu Mỹ Latinh, hãy đảm bảo thuộc tính giá là tổng giá khi thanh toán trước và sử dụng thuộc tính installment [trả_góp] để cho biết tùy chọn thanh toán thay thế bằng  các khoản trả góp.
 • Đối với các quốc gia khác, hãy sử dụng thuộc tính price [giá] (thấp bằng 0)  là khoản trả trước (bao gồm mọi khoản thanh toán trả trước cho thiết bị và phí kích hoạt) và thuộc tính installment [trả_góp] là khoản thanh toán trả góp hằng tháng bổ sung.
subscription_​​cost [phí_thuê_bao]

Không bắt buộc (Trừ khi quốc gia bán có yêu cầu)

Các chi tiết gói thanh toán hàng tháng hoặc hàng năm kèm theo hợp đồng dịch vụ truyền thông với một sản phẩm không dây

Ví dụ
tháng:12:350000.00 VND

Cú pháp
Thuộc tính subscription_cost [phí_thuê_bao] sử dụng 3 thuộc tính phụ:

 • kỳ hạn (bắt buộc)
  Khoảng thời gian cho một kỳ hạn của gói đăng ký. Là "tháng" hoặc "năm".

 • period_length [độ_dài_khoảng_thời_gian] (bắt buộc) Số nguyên, số lượng thời gian đăng ký (tháng hoặc năm) mà người mua phải trả.

 • amount [số_tiền] (bắt buộc) ISO 4217, số tiền người mua phải trả mỗi tháng. Khi hiển thị số tiền này, chúng tôi có thể làm tròn đến đơn vị tiền tệ nhỏ nhất của nước sở tại để tiết kiệm không gian hiển thị. Giá trị cung cấp vẫn phải trùng khớp hoàn toàn với số tiền hiển thị trên trang web của bạn.

 • Gửi thuộc tính price [giá] với tổng số tiền khi thanh toán (bao gồm tiền trả trước và phí kích hoạt).

 • Khớp với gói thanh toán truyền thông bạn hiển thị trên trang đích. Gói này phải được trình bày sao cho dễ dàng tìm thấy trên trang đích.

loyalty_points [điểm_khách_hàng_thân_thiết]

Không bắt buộc (Chỉ dành cho Nhật Bản)
Số lượng và loại điểm khách hàng thân thiết mà khách hàng nhận được khi mua sản phẩm

Ví dụ
Chương trình A, 100, 1.5

Cú pháp
loyalty_​points [điểm_khách_hàng_thân_thiết] sử dụng 3 thuộc tính phụ:

 • points_​value [giá_trị_điểm] (bắt buộc) 
  Số điểm thu thập được cho sản phẩm
 • name [tên] (không bắt buộc)
  Tên chương trình điểm khách hàng thân thiết, 12 ký tự có độ rộng đầy đủ hoặc 24 ký tự la mã
 • ratio [tỷ_lệ] (không bắt buộc)
  Số, tỷ lệ của một điểm khi chuyển đổi thành tiền tệ 
 • Chỉ gửi điểm khách hàng thân thiết cùng với một giá trị tiền tệ cụ thể

Danh mục sản phẩm

Bạn có thể sử dụng các thuộc tính này để tổ chức chiến dịch quảng cáo trong Google Ads.

Thuộc tính Định dạng Xem nhanh các yêu cầu tối thiểu
google_product_category [danh_mục_sản_phẩm_của_google]

Tùy chọn 
Danh mục sản phẩm do Google xác định cho sản phẩm của bạn

Ví dụ
 

Apparel & Accessories > Clothing > Outerwear > Coats & Jackets [Hàng may mặc và phụ kiện > Quần áo > Áo khoác ngoài > Áo khoác và áo jacket]

hoặc
 

371

Cú pháp

Giá trị từ phân loại sản phẩm của Google

 • ID danh mục bằng số hoặc
 • Đường dẫn đầy đủ của danh mục

Giá trị được hỗ trợ
Phân loại sản phẩm của Google

 • Chỉ bao gồm 1 danh mục
 • Bao gồm danh mục phù hợp nhất
 • Bao gồm đường dẫn đầy đủ của danh mục hoặc ID danh mục bằng số
 • Bao gồm danh mục cụ thể dành cho một số sản phẩm nhất định:
  • Đồ uống có cồn phải gửi cùng với một trong những danh mục sau:
   • Food, Beverages & Tobacco > Beverages > Alcoholic Beverages [Đồ ăn, Đồ uống và Thuốc lá > Đồ uống > Đồ uống có cồn] (499676) hoặc bất kỳ danh mục phụ nào
   • Arts & Entertainment > Hobbies & Creative Arts > Homebrewing & Winemaking Supplies [Nghệ thuật và giải trí > Sở thích và nghệ thuật quảng cáo > Dụng cụ ủ bia thủ công và làm rượu vang] (3577) hoặc bất kỳ danh mục phụ nào
  • Những thiết bị di động bán kèm hợp đồng phải được gửi dưới dạng Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Điện tử > Truyền thông > Điện thoại > Điện thoại di động](267) đối với điện thoại hoặc Electronics > Computers > Tablet Computers [Điện tử > Máy tính > Máy tính bảng] (4745) đối với máy tính bảng
  • Phải gửi thẻ quà tặng dưới dạng Arts & Entertainment > Party & Celebration > Gift Giving > Gift Cards & Certificates [Nghệ thuật và giải trí > Bữa tiệc và lễ kỷ niệm > Tặng quà > Thẻ quà tặng và chứng chỉ] (53)
product_type [loại_sản_phẩm]

Tùy chọn
Danh mục sản phẩm mà bạn xác định cho sản phẩm của mình

Ví dụ


Home > Women > Dresses > Maxi Dresses [Gia đình > Phụ nữ > Đầm > Đầm maxi]

Cú pháp


Tối đa 750 ký tự chữ số

 • Bao gồm danh mục đầy đủ. Ví dụ: bao gồm Home > Women > Dresses > Maxi Dresses [Gia đình > Phụ nữ > Đầm > Đầm maxi] thay vì chỉ bao gồm Dresses [Đầm]
 • Chỉ giá trị đầu tiên của thuộc tính product_​​type [loại_sản_phẩm] sẽ được dùng để tổ chức đặt giá thầu và báo cáo trong các Chiến dịch mua sắm của Google Ads

Số nhận dạng sản phẩm

Những thuộc tính này được dùng để cung cấp số nhận dạng sản phẩm giúp xác định những sản phẩm mà bạn đang bán trên trang web thương mại toàn cầu. Chúng tôi sử dụng số nhận dạng sản phẩm để hiểu loại mặt hàng mà bạn đang bán. Khi hiểu được loại mặt hàng mà bạn đang bán, chúng tôi có thể giúp tăng hiệu suất cho quảng cáo của bạn bằng cách thêm những chi tiết có giá trị về sản phẩm và phân phối quảng cáo đó đến người dùng theo cách phù hợp hơn. Tìm hiểu thêm về số nhận dạng sản phẩm.

Thuộc tính Định dạng Xem nhanh các yêu cầu tối thiểu
brand [thương_hiệu]

Bắt buộc (Đối với tất cả các sản phẩm mới, ngoại trừ phim, sách và các thương hiệu ghi âm)

Tùy chọn đối với tất cả các sản phẩm khác 
Tên thương hiệu của sản phẩm

Ví dụ
Google


Cú pháp
Tối đa 70 ký tự


Thuộc tính Schema.org
Product.brand

 • Cung cấp tên thương hiệu của sản phẩm mà người tiêu dùng thường nhận ra
 • Chỉ cung cấp tên cửa hàng làm thương hiệu trong trường hợp bạn là người sản xuất sản phẩm hoặc sản phẩm của bạn thuộc danh mục thương hiệu chung. Ví dụ: bạn có thể gửi tên cửa hàng làm thương hiệu nếu bán sản phẩm nhãn trắng hoặc đồ trang sức theo thiết kế
 • Nếu sản phẩm không có thương hiệu, hãy gửi tên nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp trong thuộc tính brand [thương_hiệu].
 • Không gửi các giá trị như N/A (Không có), Generic (Chung chung), No brand (Không có thương hiệu) hoặc Does not exist (Không tồn tại).
 • Đối với các sản phẩm tương thích:
  • Gửi GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) và thương hiệu của nhà sản xuất thực sự tạo ra sản phẩm tương thích
  • Không cung cấp thương hiệu của Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) để cho biết rằng sản phẩm của bạn tương thích với hoặc là một bản sao sản phẩm của thương hiệu OEM
gtin (mã số sản phẩm thương mại toàn cầu)

Bắt buộc (Đối với tất cả các sản phẩm mới có GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) do nhà sản xuất chỉ định)

Tùy chọn (rất nên dùng) cho tất cả các sản phẩm khác 
Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu (GTIN) của sản phẩm

Ví dụ
3234567890126

Cú pháp
Tối đa 50 ký tự số (tối đa 14 ký tự số mỗi giá trị - không tính dấu cách và dấu gạch ngang)

Giá trị được hỗ trợ

 • UPC (ở Bắc Mỹ / GTIN-12) 
  Mã số gồm 12 chữ số như 323456789012
  Mã UPC-E gồm 8 chữ số phải được chuyển đổi thành mã gồm 12 chữ số
 • EAN (ở Châu Âu / GTIN-13)
  Mã số gồm 13 chữ số như 3001234567892
 • JAN (ở Nhật Bản / GTIN-13)
  Mã số gồm 8 hoặc 13 chữ số như 49123456 hoặc 4901234567894
 • ISBN (đối với sách)
  Mã số gồm 10 hoặc 13 chữ số như 1455582344 hoặc 978-1455582341. Nếu bạn có cả hai thì chỉ cần thêm mã số gồm 13 chữ số. ISBN-10 không được dùng nữa và phải chuyển đổi thành ISBN-13
 • ITF-14 (đối với nhiều gói / GTIN-14)
  Mã số gồm 14 chữ số như 10856435001702

Thuộc tính Schema.org
Product.isbn
Product.gtin8
Product.gtin12
Product.gtin13
Product.gtin14

 • Không bao gồm dấu gạch ngang và dấu cách
 • Chỉ gửi GTIN hợp lệ như xác định trong hướng dẫn xác thực GS1 chính thức, bao gồm các yêu cầu sau đây:
  • Có chữ số tổng kiểm và chữ số này chính xác
  • GTIN không bị hạn chế (tiền tố GS1 trong phạm vi 02, 04, 2)
  • GTIN không phải là phiếu giảm giá (tiền tố GS1 trong phạm vi 98 - 99)
 • Đối với các sản phẩm tương thích:
  • Gửi GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) và thương hiệu của nhà sản xuất thực sự tạo ra sản phẩm tương thích
  • Không cung cấp thương hiệu của Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) để cho biết rằng sản phẩm của bạn tương thích với hoặc là một bản sao sản phẩm của thương hiệu OEM
 • Đối với nhiều gói:
  • Sử dụng số nhận dạng sản phẩm có liên quan đến nhiều gói
 • Đối với gói:
  • Sử dụng số nhận dạng sản phẩm cho sản phẩm chính trong gói đó
 • Nếu bạn cung cấp cài đặt tùy chỉnh, đánh dấu hay sửa đổi riêng của một sản phẩm đã được nhà sản xuất chỉ định GTIN, thì hãy làm như sau:
  • Gửi GTIN và sử dụng thuộc tính is_​bundle [theo_gói] để cho chúng tôi biết rằng sản phẩm có cài đặt tùy chỉnh
MPN (mã_số_linh_kiện_của_nhà_sản_xuất)

Bắt buộc (Chỉ trong trường hợp nhà sản xuất chưa chỉ định GTIN cho sản phẩm mới của bạn)

Tùy chọn đối với tất cả các sản phẩm khác 
Mã linh kiện của nhà sản xuất sản phẩm (mpn)

Ví dụ
GO12345OOGLE

Cú pháp
Tối đa 70 ký tự chữ số

Thuộc tính Schema.org
Product.mpn

 • Chỉ gửi MPN do nhà sản xuất chỉ định
 • Sử dụng số MPN cụ thể nhất có thể. Ví dụ: các màu sắc khác nhau của một sản phẩm phải có số MPN khác nhau.
identifier_exists [có_mã_nhận_dạng]

Tùy chọn 

Sử dụng để cho biết liệu sản phẩm của bạn có các mã nhận dạng sản phẩm duy nhất (UPI) gồm GTIN, MPN và thương hiệu hay không.

Ví dụ
không

Giá trị được hỗ trợ  


 • Số nhận dạng sản phẩm do nhà sản xuất chỉ định cho sản phẩm mới
 • không
  Sản phẩm thiếu thương hiệu, GTIN hoặc MPN (xem các yêu cầu ở bên phải). Nếu được đặt thành không, vẫn cung cấp các UPI mà bạn có.
 • Nếu bạn không gửi thuộc tính này thì giá trị mặc định là
 • Loại danh mục sản phẩm sẽ xác định bạn phải cung cấp loại UPI nào (GTIN, MPN, thương hiệu).
  • Nếu sản phẩm của bạn là một sản phẩm truyền thông và không có GTIN, hãy làm như sau:
   • Gửi thuộc tính identifier_​exists [có_mã_nhận_dạng] với giá trị là không
   • Lưu ý: Các mã ISBN và SBN được chấp nhận dùng làm mã GTIN. 
  • Nếu sản phẩm của bạn là mặt hàng may mặc (quần áo) và không có thương hiệu, hãy làm như sau:
   • Gửi thuộc tính identifier_​exists [có_mã_nhận_dạng] với giá trị là không
  • Trong tất cả các danh mục khác, nếu sản phẩm của bạn không có GTIN hoặc tổ hợp MPN và thương hiệu, hãy làm như sau: 
   • Gửi thuộc tính identifier_​exists [có_mã_nhận_dạng] với giá trị là không
     

Mô tả sản phẩm chi tiết

Những thuộc tính này được sử dụng để gửi các đặc tính sản phẩm cụ thể mà người dùng thường tìm kiếm. Các thuộc tính này có thể giúp bạn kiểm soát khả năng xuất hiện của quảng cáo khi bạn quảng cáo các biến thể, đồng thời cũng được dùng để giúp khách hàng tiềm năng lọc theo các thuộc tính khi tìm kiếm Quảng cáo mua sắm trên Google. Tìm hiểu thêm về cách gửi các biến thể.

Thuộc tính Định dạng Tóm tắt các yêu cầu tối thiểu
condition [tình_trạng]

Bắt buộc  nếu sản phẩm đã qua sử dụng hoặc là sản phẩm tân trang

Không bắt buộc đối với các sản phẩm mới

Tình trạng của sản phẩm tại thời điểm bán

Ví dụ
mới

Giá trị được hỗ trợ

 • mới
  Bao bì gốc hoàn toàn mới, chưa mở
 • đã được tân trang
  Được khôi phục về điều kiện hoạt động bình thường theo đúng quy trình chuẩn, đi kèm với gói bảo hành, có thể có hoặc không có bao bì gốc
 • đã qua sử dụng
  Đã sử dụng trước đây, đã mở hoặc không có bao bì gốc

Thuộc tính Schema.org
Offer.​itemCondition

 
adult [người_lớn]

Bắt buộc (Nếu một sản phẩm có chứa nội dung người lớn)
Cho biết sản phẩm có chứa nội dung khiêu dâm

Ví dụ

Giá trị được hỗ trợ

 • không
 • Gửi giá trị nếu sản phẩm đơn lẻ này chứa ảnh khỏa thân hoặc nội dung khiêu dâm. Nếu bạn không gửi thuộc tính này, giá trị mặc định là không. Tìm hiểu về chính sách đối với nội dung dành cho người lớn
 • Nếu trang web của bạn chủ yếu tập trung vào đối tượng người lớn và chứa nội dung dành cho người lớn, dù có hay không có ảnh khỏa thân, thì hãy chuyển đến tài khoản Merchant Center của bạn rồi nhấp vào biểu tượng công cụ để mở trình đơn "Công cụ và cài đặt", sau đó chọn mục Thiết lập Quảng cáo mua sắm. Mở rộng bảng điều khiển "Nội dung cho người lớn" và chọn hộp bên cạnh phần "Trang web của tôi chủ yếu chứa nội dung hướng đến người lớn (ví dụ: đồ lót khiêu gợi) theo quy định của Chính sách của Google". Nếu chọn hộp này, bạn không cần gửi thuộc tính adult [người_lớn] cho từng sản phẩm.
multipack [nhiều_gói]

Bắt buộc (Đối với sản phẩm nhiều gói ở Úc, Brazil, Séc, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ)

Không bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm và quốc gia bán khác
Số lượng sản phẩm giống nhau được bán theo nhiều gói do người bán xác định

Ví dụ
6

Cú pháp
Số nguyên

 • Gửi thuộc tính này nếu bạn đã xác định một nhóm tùy chỉnh gồm các sản phẩm giống nhau và đang bán chúng dưới dạng một đơn vị bán hàng duy nhất. Ví dụ: bạn đang bán 6 bánh xà phòng cùng nhau
 • Gửi số lượng sản phẩm theo nhiều gói. Nếu bạn không gửi thuộc tính này, giá trị mặc định là 0
 • Không gửi thuộc tính này nếu nhà sản xuất sản phẩm đã gộp nhiều gói mà không phải bạn.
is_bundle [theo_gói]

Bắt buộc (Đối với các gói ở Úc, Brazil, Séc, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ)

Không bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm và quốc gia bán khác
Cho biết sản phẩm là một nhóm tùy chỉnh do người bán xác định gồm các sản phẩm khác nhau để giới thiệu một sản phẩm chính

Ví dụ

Giá trị được hỗ trợ

 • không
 • Gửi giá trị nếu bạn đang bán gói tùy chỉnh gồm các sản phẩm khác nhau mà bạn đã tạo và gói đó bao gồm một sản phẩm chính. Ví dụ: một máy ảnh đi kèm với một ống kính và túi. Nếu bạn không gửi thuộc tính này, giá trị mặc định là không
 • Không sử dụng thuộc tính này cho các gói không có sản phẩm chính rõ ràng. Ví dụ: một giỏ quà chứa phô mai và bánh quy
energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng]

Không bắt buộc (Chỉ đối với Liên minh Châu Âu và Thụy Sĩ, có thể bắt buộc theo luật pháp hoặc quy định của địa phương)
Nhãn năng lượng của sản phẩm

Ví dụ
A+

Giá trị được hỗ trợ

 • A+++
 • A++
 • A+
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • Bao gồm nhãn năng lượng theo yêu cầu pháp lý
 • Để sử dụng cùng với các thuộc tính min_energy_​​efficiency_​​class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng_tối_thiểu] và max_energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng_tối_đa] nhằm tạo ra nhãn hiệu suất năng lượng, chẳng hạn như A+ (từ A+++ đến G).

min_energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng_tối_thiểu]

 

Không bắt buộc (Chỉ đối với Liên minh Châu Âu và Thụy Sĩ, có thể bắt buộc theo luật pháp hoặc quy định của địa phương)
Nhãn năng lượng của sản phẩm

Ví dụ
A+++

Giá trị được hỗ trợ

 • A+++
 • A++
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • Bao gồm nhãn năng lượng theo yêu cầu pháp lý
 • Để sử dụng cùng với các thuộc tính energy_​​efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng] và max_energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng_tối_đa] nhằm tạo ra nhãn hiệu suất năng lượng, chẳng hạn như A+ (từ A +++ đến D).

max_energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng_tối_đa]

Không bắt buộc (Chỉ đối với Liên minh Châu Âu và Thụy Sĩ, có thể bắt buộc theo luật pháp hoặc quy định của địa phương)
Nhãn năng lượng của sản phẩm

Ví dụ
D

Giá trị được hỗ trợ

 • A+++
 • A++
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • Bao gồm nhãn năng lượng theo yêu cầu pháp lý
 • Để sử dụng cùng với các thuộc tính energy_​​efficiency_​​class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng] và min_energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng_tối_thiểu] nhằm tạo ra nhãn hiệu suất năng lượng, chẳng hạn như A+ (A +++ đến D).

age_group [nhóm_tuổi]

Bắt buộc (Đối với tất cả các mặt hàng may mặc tập trung vào người tiêu dùng ở Brazil, Pháp, Đức, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ cũng như tất cả sản phẩm nhắm mục tiêu đến nhóm tuổi đã chỉ định)

Không bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm và quốc gia bán khác
Đặc điểm nhân khẩu học mà sản phẩm của bạn dự định nhắm tới

Ví dụ
trẻ sơ sinh

Giá trị được hỗ trợ

 • trẻ sơ sinh
  Dưới 3 tháng tuổi
 • trẻ nhũ nhi
  Từ 3 đến 12 tháng tuổi
 • trẻ mới biết đi
  Từ 1 đến 5 tuổi
 • trẻ em
  Từ 5 đến 13 tuổi
 • người lớn
  Thường là thanh thiếu niên hoặc lớn tuổi hơn


Thuộc tính Schema.org

 • Product.​audience.​suggestedMinAge
 • Product.​audience.​suggestedMaxAge
 • Bao gồm một giá trị mỗi sản phẩm
 • Dành cho các biến thể
  • Đi kèm cùng một giá trị cho item_​group_​id [id_nhóm_mặt_hàng] và nhiều giá trị khác nhau cho age_​group [nhóm_tuổi]
color [màu_sắc]

Bắt buộc (Đối với tất cả các mặt hàng may mặc trong nguồn cấp dữ liệu nhắm mục tiêu đến Brazil, Pháp, Đức, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ cũng như tất cả các sản phẩm hiện có ở các màu sắc khác nhau)

Không bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm và quốc gia bán khác
Màu sắc của sản phẩm

Ví dụ
Đen

Cú pháp
Tối đa 100 ký tự chữ và số (tối đa 40 ký tự mỗi màu)

Thuộc tính Schema.org
Product.color

 • Không sử dụng số như 0 2 4 6 8
 • Không sử dụng các ký tự không phải là chữ và số như #fff000
 • Không sử dụng một chữ cái duy nhất như R (Đối với tiếng Trung, tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn, bạn có thể sử dụng một ký tự như 红)
 • Không đề cập đến sản phẩm hoặc hình ảnh như “xem hình ảnh”
 • Không kết hợp nhiều tên màu thành 1 từ, chẳng hạn như ĐỏHồngXanhlam. Thay vào đó, hãy tách các tên màu bằng dấu /, chẳng hạn như Đỏ/Hồng/Xanh lam. Không sử dụng giá trị không phải là màu sắc như nhiều màu, khác nhau, đa dạng, dành cho nam, dành cho nữ hoặc không áp dụng.
 • Nếu sản phẩm của bạn có nhiều màu, hãy liệt kê màu chính trước.
 • Dành cho các biến thể
  • Đi kèm cùng một giá trị cho item_​group_​id [id_nhóm_mặt_hàng] và các giá trị khác nhau cho color [màu_sắc]
gender [giới_tính]

Bắt buộc (Đối với tất cả các mặt hàng may mặc trong nguồn cấp dữ liệu tập trung vào Brazil, Pháp, Đức, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ cũng như tất cả các sản phẩm nhắm mục tiêu đến một giới tính cụ thể)

Không bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm và quốc gia bán khác


Giới tính mà sản phẩm của bạn dự định nhắm tới


Ví dụ
Trung tính

Giá trị được hỗ trợ

 • nam
 • nữ
 • trung tính

Thuộc tính Schema.org
Product.​audience.​suggested​Gender

 • Đối với một số danh mục Apparel & Accessories [Hàng may mặc và phụ kiện] (166) như Shoelaces [Dây giày] (1856), đây là thuộc tính nên dùng chứ không bắt buộc vì những danh mục này không phụ thuộc vào giới tính
 • Dành cho các biến thể
  • Kèm theo cùng một giá trị cho item_​group_​id [id_nhóm_mặt_hàng] và các giá trị khác nhau cho gender [giới_tính]
material [chất liệu]

Bắt buộc (nếu phù hợp để phân biệt các sản phẩm khác nhau trong một nhóm biến thể)

Không bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm và quốc gia bán khác
Loại vải hoặc chất liệu của sản phẩm

Ví dụ
da

Cú pháp
Tối đa 200 ký tự

 • Để cho biết nhiều chất liệu dành cho một sản phẩm (không phải biến thể), bạn hãy thêm một chất liệu chính, theo sau tối đa là 2 chất liệu phụ được phân tách bằng dấu /. Ví dụ: thay vì sử dụng CottonPolyesterElastane, hãy sử dụng cotton/polyester/elastane
 • Dành cho các biến thể
  • Kèm theo cùng một giá trị cho item_​group_​id [id_nhóm_mặt_hàng] và nhiều giá trị khác nhau cho material [chất_liệu]
pattern [mẫu]

Bắt buộc (nếu phù hợp để phân biệt các sản phẩm khác nhau trong một nhóm biến thể)

Không bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm và quốc gia bán khác
Mẫu hoặc hình in của sản phẩm

Ví dụ
sọc
chấm bi hoạ tiết cánh hoa

Cú pháp
Tối đa 100 ký tự

 • Dành cho các biến thể
  • Kèm theo cùng một giá trị cho item_​group_​id [id_nhóm_mặt_hàng] và nhiều giá trị khác nhau cho pattern [mẫu]
size [kích_thước]

Bắt buộc (Bắt buộc đối với tất cả các mặt hàng may mặc trong danh mục sản phẩm Apparel & Accessories > Clothing [Hàng may mặc và phụ kiện > Quần áo]Apparel & Accessories > Shoes [Hàng may mặc và phụ kiện > Giày] tập trung vào người tiêu dùng ở Brazil, Pháp, Đức, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ cũng như tất cả các sản phẩm có nhiều kích thước)

Không bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm và quốc gia bán khác

Kích thước sản phẩm của bạn

Ví dụ
XL

Cú pháp
Tối đa 100 ký tự

 • Dành cho các biến thể
  • Kèm theo cùng một giá trị cho item_​group_​id [id_nhóm_mặt_hàng] và nhiều giá trị khác nhau cho size [kích_thước]
 • Nếu kích thước chứa nhiều tham số, hãy nén chúng lại thành 1 giá trị. Ví dụ: "Cao 16/34" dành cho kích thước cổ là 16 inch, chiều dài tay áo là 34 inch và vừa với “Chiều cao”
 • Nếu mặt hàng của bạn có một kích thước phù hợp cho tất cả hoặc một kích thước phù hợp cho hầu hết mọi người, bạn có thể dùng cụm từ một cỡ, OS, một cỡ vừa với tất cả mọi người, OSFA, một cỡ vừa với hầu hết mọi người, hoặc OSFM

Đối với các sản phẩm thuộc loại nhiều gói do người bán xác định, hãy gửi số lượng sản phẩm trong mỗi gói bằng thuộc tính multipack [nhiều_gói]. Không gửi số lượng sản phẩm trong mỗi gói bằng thuộc tính size [kích_thước].

size_type [loại_kích_thước]

Không bắt buộc (Chỉ dành cho sản phẩm may mặc)
Kiểu dáng của sản phẩm may mặc

Ví dụ
maternity [cỡ cho phụ nữ mang thai]

Giá trị được hỗ trợ

 • regular [cỡ phổ biến]
 • cỡ nhỏ
 • quá khổ
 • cỡ cho phụ nữ mang thai
 • Nếu bạn không gửi thuộc tính này thì thuộc tính mặc định là regular [cỡ_phổ_biến]
size_​​system [hệ_thống_kích_thước]

Không bắt buộc (Chỉ dành cho sản phẩm may mặc)
Quốc gia của hệ thống kích thước mà sản phẩm của bạn sử dụng

Ví dụ
US

Giá trị được hỗ trợ

 • US
 • UK
 • EU
 • DE
 • FR
 • JP
 • CN
 • IT
 • BR
 • MEX
 • AU
 • Nếu bạn không gửi thuộc tính, giá trị mặc định sẽ là quốc gia bán của bạn
item_group_id [id_nhóm_mặt_hàng]

Bắt buộc (Brazil, Pháp, Đức, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ nếu sản phẩm này là một biến thể)

Không bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm và quốc gia bán khác
Mã của một nhóm sản phẩm có nhiều phiên bản khác nhau (biến thể)

Ví dụ
AB12345

Cú pháp
Tối đa 50 ký tự chữ và số

 • Sử dụng một giá trị duy nhất cho mỗi nhóm biến thể. Sử dụng SKU (Đơn vị lưu kho) chính nếu có thể
 • Giữ nguyên giá trị khi cập nhật dữ liệu của bạn
 • Chỉ sử dụng các ký tự unicode hợp lệ
 • Sử dụng id nhóm mặt hàng cho một tập hợp các sản phẩm khác nhau theo một hoặc nhiều thuộc tính sau đây:
  • color [màu_sắc]
  • size [kích_thước]
  • pattern [mẫu]
  • material [chất_liệu]
  • age group [nhóm_tuổi]
  • gender [giới_tính]
 • Cung cấp các thuộc tính giống nhau cho mỗi sản phẩm trong nhóm mặt hàng. Ví dụ: Nếu sản phẩm khác nhau theo kích thước và màu sắc, hãy gửi thuộc tính size [kích_thước]color [màu_sắc] cho mỗi sản phẩm có giá trị thuộc tính item_​group_​id [id_nhóm_mặt_hàng] giống nhau.
 • Không sử dụng item_​group_​id [id_nhóm_mặt_hàng] nếu sản phẩm của bạn khác nhau theo yếu tố thiết kế không do các thuộc tính ở trên đại diện.

Chiến dịch mua sắm và các cấu hình khác

Những thuộc tính này dùng để kiểm soát cách dữ liệu sản phẩm của bạn được sử dụng khi tạo các chiến dịch quảng cáo trong Google Ads.

Thuộc tính Định dạng Xem nhanh các yêu cầu tối thiểu
ads_redirect [chuyển_hướng_adwords]

Tùy chọn 
URL dùng để chỉ định các tham số bổ sung cho trang sản phẩm của bạn. Người dùng sẽ được chuyển đến URL này thay vì giá trị bạn gửi cho link [liên kết] hoặc mobile_link [liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động]

Ví dụ
http://www.​example.com/​product.​html

Cú pháp
Tối đa 2000 ký tự

 • Gửi cùng miền đã đăng ký làm giá trị cho ads_redirect [chuyển_hướng_ads], link [liên_kết]mobile_link [liên kết di động]
 • Các miền đã đăng ký hợp lệ bao gồm example.com, m-example.com, example.co.uk, example.com.ai, and bar.tokyo.jp. Không chấp nhận URL gửi với tên không hợp lệ, chẳng hạn như example.zz hoặc example.comic. Để biết thêm chi tiết về các miền đã đăng ký hợp lệ, hãy xem phần ads_​​redirect [chuyển_hướng_ads].
custom_label [nhãn_tùy_chỉnh_0]

Tùy chọn 
Nhãn mà bạn chỉ định để cho một sản phẩm để giúp sắp xếp tùy chọn đặt giá thầu và báo cáo trong Chiến dịch mua sắm

Ví dụ

 • theo mùa 
 • thanh lý
 • ngày lễ
 • giảm giá
 • khoảng giá

Cú pháp
Tối đa 100 ký tự

 • Sử dụng giá trị mà bạn sẽ nhận ra trong Chiến dịch mua sắm của mình. Giá trị này sẽ không hiển thị cho người dùng xem quảng cáo của bạn
 • Gửi tối đa 5 nhãn tùy chỉnh mỗi sản phẩm bằng cách thêm thuộc tính này nhiều lần:
  • custom_​label_​0 [nhãn_tùy_chỉnh 0]
  • custom_​label_​1 [nhãn_tùy_chỉnh_1]
  • custom_​label_​2 [nhãn_tùy_chỉnh_2]
  • custom_​label_​3 [nhãn_tùy_chỉnh_3]
  • custom_​label_​4 [nhãn_tùy_chỉnh_4]
 • Chỉ sử dụng 1.000 giá trị duy nhất cho từng nhãn tùy chỉnh trên tài khoản Merchant Center của bạn
promotion_id [id_khuyến_mại]

Tùy chọn (Bắt buộc đối với chương trình Xúc tiến bán hàng ở Úc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ)
Một số nhận dạng cho phép khớp sản phẩm với các chương trình Xúc tiến bán hàng

Ví dụ
ABC123

Cú pháp
Tối đa 50 ký tự

 • Sử dụng ID duy nhất và phân biệt chữ hoa chữ thường mà không có dấu cách hoặc ký hiệu (ví dụ: %, !) 
 • Để lập bản đồ các chương trình xúc tiến bán hàng cụ thể cho sản phẩm cụ thể, hãy gửi cùng một promotion_​id [id_khuyến_mại] trong dữ liệu sản phẩm và dữ liệu khuyến mại của bạn
 • Gửi tối đa 10 ID khuyến mại cho một sản phẩm bằng cách thêm thuộc tính này nhiều lần

Điểm đến

Các thuộc tính này có thể dùng để kiểm soát loại quảng cáo mà sản phẩm của bạn tham gia. Ví dụ: bạn có thể sử dụng thuộc tính này nếu muốn sản phẩm xuất hiện trong Chiến dịch tiếp thị lại động nhưng không xuất hiện trong Chiến dịch quảng cáo mua sắm.

Thuộc tính Định dạng Xem nhanh các yêu cầu tối thiểu
excluded_destination [không_bao_gồm_điểm_đến]

Không bắt buộc 
Cài đặt mà bạn có thể sử dụng để loại trừ sản phẩm khỏi loại chiến dịch quảng cáo cụ thể

Ví dụ
Quảng cáo mua sắm

Giá trị được hỗ trợ

 • Quảng cáo mua sắm
 • Shopping Actions
 • Quảng cáo hiển thị hình ảnh
 • Chương trình hiển thị trên Google 

 

included_​​destination [bao_gồm_điểm_đến]

Không bắt buộc 
Cài đặt mà bạn có thể sử dụng để đưa sản phẩm vào một loại chiến dịch quảng cáo cụ thể

Ví dụ
Quảng cáo mua sắm

Giá trị được hỗ trợ

 • Quảng cáo mua sắm
 • Shopping Actions
 • Quảng cáo hiển thị hình ảnh
 • Chương trình hiển thị trên Google 
 

Thông tin vận chuyển

Bạn có thể sử dụng những thuộc tính này cùng với các tùy chọn cài đặt thông tin vận chuyển trong tài khoản để giúp cung cấp phí vận chuyển chính xác trong quảng cáo của mình. Người dùng dựa vào phí vận chuyển để lựa chọn mặt hàng sẽ mua, vì vậy, bạn nên dành thời gian gửi thông tin vận chuyển có chất lượng. Tìm hiểu cách thiết lập cài đặt phí vận chuyển trong tài khoản.

Thuộc tính Định dạng Tóm tắt các yêu cầu tối thiểu
shipping [vận_chuyển]

Bắt buộc (Úc, Áo, Bỉ, Canada, Séc, Pháp, Đức, Ireland, Israel, Ý, Hà Lan, Ba Lan, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ) 

Không bắt buộc đối với tất cả các quốc gia bán khác
Chi phí vận chuyển sản phẩm của bạn

Giá bán được hỗ trợ 
0–1000 USD (xem các đơn vị tiền tệ khác tại đây)  

Ví dụ 

US:CA:Overnight:16.00 USD

Cú pháp
shipping [thông_tin_vận_chuyển] sử dụng 4 thuộc tính phụ:

 • country [quốc_gia] (không bắt buộc)
  Mã quốc gia theo ISO 3166 
 • region [khu_vực] hoặc postal_​code [mã_​bưu_chính] hoặc location_​id [mã_nhận_dạng_địa_điểm]  hoặc location_group_name [tên_nhóm_vị_trí] (không bắt buộc)
 • service [dịch_vụ] (không bắt buộc)
  Hạng dịch vụ hoặc tốc độ vận chuyển
 • price [giá] (bắt buộc) 
  Chi phí vận chuyển cố định, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nếu có yêu cầu
 • Chỉ sử dụng tùy chọn cài đặt này để ghi đè tùy chọn cài đặt thông tin vận chuyển trong tài khoản Merchant Center cho riêng một mặt hàng
shipping_​​label [nhãn_vận_chuyển]

Không bắt buộc 
Nhãn mà bạn gắn cho một sản phẩm để giúp chỉ định chính xác chi phí vận chuyển trong cài đặt tài khoản Merchant Center

Ví dụ 
dễ_hỏng

Cú pháp
Tối đa 100 ký tự

 • Sử dụng giá trị mà bạn sẽ thấy trong phần cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản. Giá trị này sẽ không hiển thị cho những người dùng xem quảng cáo của bạn. Ví dụ:
  • Cùng ngày
  • Quá cỡ
  • Chỉ FedEx
shipping_weight [trọng_lượng_vận_chuyển]

Không bắt buộc (Bắt buộc đối với phí vận chuyển của hãng vận tải, bảng phí dựa trên trọng lượng hoặc một quy tắc dựa trên trọng lượng trong phần cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản) 
Trọng lượng của sản phẩm dùng để tính chi phí vận chuyển

Trọng lượng được hỗ trợ 

 • 0–2000 lbs đối với hệ đo lường Anh
 • 0–1000 kg đối với hệ đo lường mét

Ví dụ
3 kg

Cú pháp
Số nguyên + đơn vị

Các đơn vị được hỗ trợ

 • lb
 • oz
 • g
 • kg
 • Gửi giá trị này nếu bạn thiết lập cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản cho phí vận chuyển do hãng vận tải tính hoặc dịch vụ vận chuyển dựa trên trọng lượng
shipping_length [chiều_dài_vận_chuyển]

Không bắt buộc (Bắt buộc đối với phí vận chuyển do hãng vận tải tính trong phần cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản)
Chiều dài của sản phẩm được dùng để tính phí vận chuyển dựa trên trọng lượng kích cỡ 

Ví dụ
20 inch

Cú pháp
Số nguyên + đơn vị

Số nguyên được hỗ trợ

 • 1 - 150 đối với inch
 • 1 - 400 đối với cm

Các đơn vị được hỗ trợ

 • inch
 • cm
 • Gửi giá trị này nếu bạn thiết lập các tùy chọn cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản cho phí vận chuyển do hãng vận tải tính
 • Nếu bạn không cung cấp các thuộc tính về kích thước vận chuyển trong khi sử dụng phí vận chuyển do hãng vận tải tính, thì chúng tôi sẽ không thể tính phí vận chuyển dựa trên trọng lượng kích cỡ của mặt hàng. Nếu trường hợp đó xảy ra, chúng tôi sẽ chỉ tính phí vận chuyển dựa trên giá trị mà bạn đã cung cấp trong shipping_​weight [trọng_lượng_vận_chuyển]
 • Nếu bạn gửi thuộc tính này, hãy gửi tất cả các thuộc tính về kích thước vận chuyển:
  • shipping_​weight [chiều_dài_vận_chuyển]
  • shipping_​width [chiều_rộng_vận_chuyển]
  • shipping_​height [chiều_cao_vận_chuyển]
 • Sử dụng cùng một đơn vị cho tất cả các thuộc tính về kích thước vận chuyển áp dụng cho một sản phẩm riêng lẻ
 • Xin lưu ý rằng Google không tự động tính thêm phí vận chuyển cho các mặt hàng quá khổ. Nếu hãng vận tải cho rằng gói hàng của bạn lớn hoặc quá khổ, thì bạn nên sử dụng thuộc tính shipping [thông_tin_vận_chuyển] để đặt phí vận chuyển cho riêng từng sản phẩm hoặc sử dụng thuộc tính shipping_​label [nhãn_vận_chuyển] cùng với các tùy chọn cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản để đặt phí vận chuyển đó
shipping_width [chiều_rộng_vận_chuyển]

Không bắt buộc (Bắt buộc đối với phí vận chuyển do hãng vận tải tính trong phần cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản)
Chiều rộng của sản phẩm được dùng để tính phí vận chuyển dựa trên trọng lượng kích cỡ 

Ví dụ
20 inch

Cú pháp
Số nguyên + đơn vị

Số nguyên được hỗ trợ
Một giá trị trong khoảng 1 đến 1000

Các đơn vị được hỗ trợ

 • inch
 • cm
 • Đáp ứng các yêu cầu đối với thuộc tính shipping_​length [chiều_dài_vận_chuyển]
shipping_height [chiều_cao_vận_chuyển]

Không bắt buộc (Bắt buộc đối với phí vận chuyển do hãng vận tải tính trong phần cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản)
Chiều cao của sản phẩm được dùng để tính phí vận chuyển dựa trên trọng lượng kích cỡ 

Ví dụ
20 inch

Cú pháp
Số nguyên + đơn vị

Số nguyên được hỗ trợ
Một giá trị trong khoảng 1 đến 1000

Các đơn vị được hỗ trợ

 • inch
 • cm
 • Đáp ứng các yêu cầu đối với thuộc tính shipping_​length [chiều_dài_vận_chuyển]
transit_time_label [nhãn_thời_gian_vận_chuyển]

Không bắt buộc
Nhãn mà bạn gắn cho một sản phẩm để giúp chỉ định các khoảng thời gian vận chuyển trong phần cài đặt của tài khoản Merchant Center. 

Ví dụ
Từ Seattle

Cú pháp
Tối đa 100 ký tự

 • Sử dụng giá trị mà bạn sẽ thấy trong phần cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản. Giá trị này sẽ không hiển thị với người dùng. Ví dụ:
  • Thức ăn cho chó
  • Từ Seattle
  • Kiện hàng nặng
max_handling_time [thời_gian_xử_lý_tối_đa]

Không bắt buộc 
Khoảng thời gian dài nhất tính từ khi đặt đơn hàng cho đến khi bắt đầu vận chuyển. 

Ví dụ
3

Cú pháp
Số nguyên, lớn hơn hoặc bằng 0

Thuộc tính Schema.org

 • Offer.deliveryLeadTime.maxValue
 • Gửi thuộc tính này nếu bạn muốn hiển thị tổng thời gian cần để giao sản phẩm đến nơi nhận hàng
 • Gửi số ngày làm việc (như đã định cấu hình trong Merchant Center)
 • Đối với các sản phẩm sẵn sàng vận chuyển trong cùng một ngày, hãy gửi 0.
 • Để gửi một khoảng thời gian, hãy gửi max_handling_time [thời_gian_xử_lý_tối_đa] cùng với min_handling_time [thời_gian_xử_lý_tối_thiểu].
min_handling_time [thời_gian_xử_lý_tối_thiểu]

Không bắt buộc 
Khoảng thời gian ngắn nhất tính từ khi đặt đơn hàng cho đến khi bắt đầu vận chuyển.

Ví dụ
1

Cú pháp
Số nguyên, lớn hơn hoặc bằng 0

Thuộc tính Schema.org

 • Offer.deliveryLeadTime.minValue
 • Đáp ứng các yêu cầu đối với thuộc tính max_handling_time [thời_gian_xử_lý_tối_đa]

Thuế

Bạn có thể sử dụng những thuộc tính này cùng với các tùy chọn cài đặt thuế trong tài khoản để giúp cung cấp chi phí thuế chính xác trong quảng cáo của mình. Tìm hiểu cách thiết lập cài đặt thuế trong tài khoản.

Thuộc tính Định dạng Xem nhanh các yêu cầu tối thiểu
tax [thuế]

Bắt buộc (Chỉ dành cho Hoa Kỳ)
Thuế bán hàng của sản phẩm tính theo %

Ví dụ 
US:CA:5.00:y

Cú pháp
tax [thuế] sử dụng 4 thuộc tính phụ:

 • rate [thuế_suất] (bắt buộc) 
  Thuế theo tỷ lệ phần trăm
 • country [quốc_gia] (tùy chọn)
  Mã quốc gia theo chuẩn ISO 3166 
 • region [khu_vực] hoặc postal_​code [mã_bưu_chính] hoặc location_​id [id_vị trí] (tùy chọn)
 • tax_​ship [thuế_giao_hàng] (tùy chọn)
  Chỉ định nếu bạn tính thuế cho phí vận chuyển. Các giá trị được chấp nhận là yes [có] hoặc no [không]
 • Chỉ sử dụng tùy chọn cài đặt này để ghi đè các tùy chọn cài đặt thuế trong tài khoản cho một mặt hàng riêng lẻ. Bạn nên gửi thông tin thuế cho tất cả các sản phẩm của mình bằng cách sử dụng phần cài đặt tài khoản trong Merchant Center
 • Đối với Hoa Kỳ và Canada
  • Không thêm thuế vào thuộc tính price [giá]. Thêm thuế vào thuộc tính tax [thuế] nếu bạn cần ghi đè các tùy chọn cài đặt tài khoản (chỉ đối với Hoa Kỳ)
 • Đối với tất cả các quốc gia khác
  • Bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) hoặc thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) trong thuộc tính price [giá] và không sử dụng thuộc tính tax [thuế]
tax_category [danh_mục_thuế]

Không bắt buộc (Khuyên dùng cho thuế suất tùy chỉnh ở cấp tài khoản)
Một danh mục phân loại sản phẩm của bạn theo các quy tắc thuế cụ thể

Ví dụ 
apparel [hàng_may_mặc]

Cú pháp
Tối đa 100 ký tự

 • Sử dụng thuộc tính này nếu bạn bán sản phẩm có thuế suất cụ thể. 
  • Các nhãn danh mục trong dữ liệu sản phẩm của bạn phải khớp với nhãn bạn nhập vào phần Danh mục trong Merchant Center.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố