*Quy cách dữ liệu sản phẩm

Hãy sử dụng quy cách này để định dạng thông tin sản phẩm của bạn cho các chương trình của Merchant Center, chẳng hạn như quảng cáo Mua sắm, trang thông tin miễn phí về sản phẩm và Mua trên Google. Bạn phải gửi dữ liệu sản phẩm cho Google theo đúng định dạng để tạo được quảng cáo và trang thông tin miễn phí cho sản phẩm của mình. Google sử dụng dữ liệu này để đảm bảo đưa ra sản phẩm phù hợp với nội dung tìm kiếm.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn mới sử dụng Merchant Center, hãy bắt đầu với hướng dẫn cho người mới bắt đầu.

Những yêu cầu khác cần nhớ

Dữ liệu sản phẩm của bạn cũng cần đáp ứng một số yêu cầu khác của Google. Hãy làm quen với các yêu cầu đó trước khi bạn bắt đầu:

Quy cách dữ liệu sản phẩm bổ sung
Nếu bạn muốn đăng sản phẩm trong trang thông tin miễn phí về sản phẩm, đăng sản phẩm trong quảng cáo kho hàng tại địa phương hay chương trình khuyến mãi hoặc bán sản phẩm thông qua chương trình Mua trên Google, bạn có thể phải gửi các thuộc tính bổ sung và có thể sẽ được áp dụng các yêu cầu khác. Sử dụng phần đặc tả của từng tính năng cùng với phần đặc tả này để gửi đúng dữ liệu:
Định nghĩa
 • Sản phẩm. Từ mô tả sản phẩm thực tế mà khách hàng tiềm năng của bạn sẽ tìm kiếm trên Google.
 • Mặt hàng. Từ mô tả một sản phẩm sau khi sản phẩm đó được thêm vào dữ liệu sản phẩm của bạn, trong nguồn cấp dữ liệu văn bản, nguồn cấp dữ liệu XML hoặc API. Ví dụ: một mặt hàng là một dòng trong nguồn cấp dữ liệu văn bản.
 • Biến thể. Từ mô tả một sản phẩm có nhiều phiên bản khác nhau. Ví dụ: một mẫu áo sơ mi có nhiều cỡ thì sẽ có nhiều biến thể kích cỡ.
Thông tin tham khảo nhanh
Required Bắt buộc Hãy gửi thuộc tính này. Nếu không, sản phẩm của bạn sẽ không thể phân phát trong quảng cáo và trang thông tin miễn phí.
This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Tùy trường hợp Kiểm tra bài viết liên quan của thuộc tính này để tìm hiểu xem bạn có cần gửi thuộc tính này cho sản phẩm hay không. Đôi khi, các yêu cầu sẽ thay đổi tùy thuộc vào quốc gia nơi mà sản phẩm của bạn xuất hiện.
Optional Không bắt buộc Bạn có thể gửi thuộc tính này nếu muốn giúp tăng hiệu suất của sản phẩm.
Thuộc tính Danh mục sản phẩm thông thường
Nhóm Tên thuộc tính Quần áo Nội dung nghe nhìn Phần mềm Biến thể Tất cả các loại khác
Dữ liệu sản phẩm cơ bản Mã nhận dạng
[id]
Required Required Required Required Required
Tiêu đề
[title]
Required Required Required Required Required
Nội dung mô tả
[description]
Required Required Required Required Required
Đường liên kết
[link]
Required Required Required Required Required
Đường liên kết của hình ảnh
[image_link]
Required Required Required Required Required

Đường liên kết của hình ảnh bổ sung [additional_image_link]

Optional Optional Optional Optional Optional
Đường liên kết dành cho thiết bị di động
[mobile_link]
Optional Optional Optional Optional Optional
Giá và tình trạng còn hàng Tình trạng còn hàng
[availability]
This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
Ngày có hàng [availability_date] This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
Ngày hết hạn
[expiration_date]
Optional Optional Optional Optional Optional
Giá
[price]
Required Required Required Required Required
Giá ưu đãi
[sale_price]
Optional Optional Optional Optional Optional

Ngày giá ưu đãi có hiệu lực [sale_price_effective_date]

Optional Optional Optional Optional Optional
Giá vốn hàng bán [cost_of_goods_sold] Optional Optional Optional Optional Optional
Số lượng đo lường để định giá theo đơn vị [unit_pricing_measure] Optional Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used

Số lượng đo lường cơ sở để định giá theo đơn vị [unit_pricing_base_measure]

Optional Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
Trả góp
[installment]
This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
Phí thuê bao [subscription_cost] This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
Điểm khách hàng thân thiết
[loyalty_points]
This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
Danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm của Google [google_product_category]

Optional Optional Optional Optional Optional
Loại sản phẩm
[product_type]
Optional Optional Optional Optional Optional
Mã nhận dạng sản phẩm Thương hiệu
[brand]
Required Optional Required Required Required
GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu)
[gtin]
Required Required Required Required Required
MPN (Mã số linh kiện của nhà sản xuất)
[mpn]
Required Required Required Required Required
Có mã nhận dạng
[identifier_exists]
Optional Optional Optional Optional Optional
Nội dung mô tả chi tiết về sản phẩm Tình trạng
[condition]
This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
Người lớn
[adult]
This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
Lô sản phẩm
[multipack]
This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
Gói
[is_bundle]
This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used

Cấp hiệu suất năng lượng [energy_efficiency_class]

Optional Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used

Cấp hiệu suất năng lượng tối thiểu [min_energy_efficiency_class]

Optional Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used

Cấp hiệu suất năng lượng tối đa [max_energy_efficiency_class]

Optional Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
Nhóm tuổi
[age_group]
This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional
Màu sắc
[color]
This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional
Giới tính
[gender]
This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional
Chất liệu
[material]
Optional Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional
Hoa văn
[pattern]
Optional Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional
Kích thước
[size]
This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional
Loại kích thước
[size_type]
This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional
Hệ thống kích thước
[size_system]
This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional
Mã nhóm mặt hàng
[item_group_id]
Optional Optional Optional Required Optional
Chiều dài sản phẩm
[product_length]
Optional Optional Optional Optional Optional
Chiều rộng sản phẩm
[product_width]
Optional Optional Optional Optional Optional
Chiều cao sản phẩm
[product_height]
Optional Optional Optional Optional Optional
Trọng lượng sản phẩm
[product_weight]
Optional Optional Optional Optional Optional
Chi tiết sản phẩm
[product_detail]
Optional Optional Optional Optional Optional
Điểm nổi bật của sản phẩm [product_highlight] Optional Optional Optional Optional Optional
Chiến dịch Mua sắm và các chế độ thiết lập khác Quảng cáo chuyển hướng
[ads_redirect]
Optional Optional Optional Optional Optional
Nhãn tùy chỉnh 0
[custom_label_0]
Optional Optional Optional Optional Optional
Mã khuyến mãi
[promotion_id]
Optional Optional Optional Optional Optional
Tạm dừng [pause] Optional Optional Optional Optional Optional
Đường liên kết của hình ảnh phong cách sống [lifestyle_image_link] Optional Optional Optional Optional Optional
Tiêu đề ngắn [short_title] Optional Optional Optional Optional Optional
Trang web thương mại Mã người bán bên ngoài
[external_seller_id]
This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
Vị trí xuất hiện Vị trí không được phép xuất hiện [excluded_destination] Optional Optional Optional Optional Optional
Vị trí được phép xuất hiện [included_destination] Optional Optional Optional Optional Optional
Quốc gia bị loại trừ khỏi Quảng cáo mua sắm [shopping_ads_excluded_country] Optional Optional Optional Optional Optional
Thông tin vận chuyển Phí vận chuyển
[shipping]
This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
Nhãn vận chuyển
[shipping_label]
Optional Optional Optional Optional Optional
Trọng lượng vận chuyển
[shipping_weight]
This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
Chiều dài vận chuyển
[shipping_length]
This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
Chiều rộng vận chuyển
[shipping_width]
This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
Chiều cao vận chuyển
[shipping_height]
This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
Quốc gia gửi hàng [ships_from_country] Optional Optional Optional Optional Optional
Nhãn thời gian vận chuyển [transit_time_label] Optional Optional Optional Optional Optional
Thời gian xử lý tối thiểu [min_handling_time] Optional Optional Optional Optional Optional
Thời gian xử lý tối đa [max_handling_time] Optional Optional Optional Optional Optional
Thuế Thuế
[tax]
This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
Danh mục thuế
[tax_category]
Optional Optional Optional Optional Optional
Nhấp vào tên của thuộc tính để xem toàn bộ chi tiết, bao gồm thông tin khác về các yêu cầu tối thiểu, các phương pháp hay nhất và ví dụ.

Dữ liệu sản phẩm cơ bản

Thông tin sản phẩm mà bạn gửi bằng các thuộc tính này là nền tảng để chúng tôi có thể tạo ra được các quảng cáo và trang thông tin miễn phí cho sản phẩm của bạn. Hãy đảm bảo mọi thông tin sản phẩm mà bạn gửi có chất lượng đúng như những gì bạn thể hiện với khách hàng.

Thuộc tính Định dạng Tóm tắt các yêu cầu tối thiểu
Mã nhận dạng [id]

Bắt buộc

Mã nhận dạng duy nhất của sản phẩm

Ví dụ
A2B4

Cú pháp
Tối đa 50 ký tự

Thuộc tính schema.org
Product.sku

 • Sử dụng một giá trị duy nhất cho mỗi sản phẩm. Sử dụng SKU của sản phẩm nếu có thể. Giá trị mã nhận dạng không nhất thiết phải là mã nhận dạng sản phẩm như MPN, mặc dù giá trị mã nhận dạng có thể là mã nhận dạng sản phẩm nếu SKU của sản phẩm khớp với MPN.
 • Giữ nguyên mã nhận dạng khi cập nhật dữ liệu
 • Chỉ sử dụng các ký tự unicode hợp lệ. Tránh các ký tự không hợp lệ như kiểm soát, chức năng hoặc ký tự khu vực riêng
 • Sử dụng cùng một mã nhận dạng cho cùng một sản phẩm ở nhiều quốc gia hoặc ngôn ngữ
Tiêu đề [title]

Bắt buộc

Tên của sản phẩm

Ví dụ
Áo thun có cổ nam

Cú pháp
Tối đa 150 ký tự

Thuộc tính schema.org
Product.name

 • Mô tả chính xác sản phẩm và khớp với tiêu đề từ trang đích của bạn
 • Đừng viết văn bản quảng cáo như "miễn phí vận chuyển", mọi chữ in hoa hoặc ký tự nước ngoài nhằm mục đích phô trương
 • Đối với các biến thể
  • Thêm đặc điểm phân biệt như màu sắc hoặc kích thước
 • Đối với thiết bị di động
  • Thêm cụm từ "có hợp đồng" nếu bán kèm một hợp đồng
  • Đối với Hoa Kỳ, hãy thêm cụm từ "có gói thanh toán" nếu bán theo hình thức trả góp
 • Đối với Nga
  • Đối với sách và các sản phẩm thông tin khác, hãy thêm điểm xếp hạng theo sao ở đầu tiêu đề
Nội dung mô tả [description]

Bắt buộc

Nội dung mô tả của sản phẩm

Ví dụ
Áo có cổ dành cho nam, màu đỏ, kiểu cổ điển, làm từ 100% cotton hữu cơ, vừa vặn ôm sát cơ thể với một biểu tượng nổi bật thêu trên ngực trái. Giặt máy bằng nước lạnh; hàng nhập khẩu.

Cú pháp
Tối đa 5000 ký tự

Thuộc tính schema.org
Product.description

 • Mô tả chính xác sản phẩm và khớp với mô tả từ trang đích của bạn
 • Đừng viết văn bản quảng cáo như "miễn phí vận chuyển", mọi chữ in hoa hoặc ký tự nước ngoài nhằm mục đích phô trương
 • Chỉ bao gồm thông tin về sản phẩm. Đừng bao gồm các đường liên kết đến cửa hàng, thông tin bán hàng, chi tiết về đối thủ cạnh tranh, các sản phẩm khác hoặc phụ kiện
 • Sử dụng các yếu tố định dạng (ví dụ như dấu ngắt dòng, danh sách hoặc kiểu chữ in nghiêng) để định dạng nội dung mô tả
Đường liên kết [link]

Bắt buộc

Trang đích của sản phẩm

Ví dụ
http://​www.example.​com/​asp​/sp.asp?cat=​12&id=1030

Thuộc tính schema.org
Offer.​url

 • Sử dụng tên miền đã xác minh của bạn
 • Bắt đầu bằng http hoặc https
 • Sử dụng một URL được mã hoá tuân thủ RFC 2396 hoặc RFC 1738. Ví dụ: dấu phẩy sẽ được biểu diễn dưới dạng "%2C"
 • Đừng liên kết đến trang xen kẽ trừ khi luật pháp yêu cầu
Đường liên kết của hình ảnh [image_link]

Bắt buộc

URL hình ảnh chính của sản phẩm

Ví dụ
http:// www.example.com/image1.jpg

Thuộc tính schema.org
Product.image

 • Đối với URL hình ảnh:
  • Liên kết đến hình ảnh chính của sản phẩm
  • Bắt đầu bằng http hoặc https
  • Sử dụng một URL được mã hoá tuân thủ RFC 2396 hoặc RFC 1738. Ví dụ: dấu phẩy sẽ được biểu diễn dưới dạng "%2C"
  • Đảm bảo rằng Google có thể thu thập thông tin về URL đó (cấu hình robots.txt cho phép Googlebot và Googlebot-image)
 • Đối với hình ảnh:
  • Giới thiệu chính xác sản phẩm bạn đang bán
  • Sử dụng định dạng được chấp nhận: JPEG (.jpg/.jpeg), WebP (.webp), PNG (.png), GIF tĩnh (.gif), BMP (.bmp) và TIFF (.tif/.tiff)
  • Đối với các sản phẩm không phải hàng may mặc, hãy sử dụng ảnh có kích thước tối thiểu là 100 x 100 pixel
  • Đối với sản phẩm may mặc, hãy sử dụng hình ảnh có kích thước tối thiểu là 250 x 250 pixel
  • Đừng gửi hình ảnh lớn hơn 64 megapixel hoặc tệp lớn hơn 16 MB
  • Đừng tăng kích thước hình ảnh hoặc gửi hình thu nhỏ
  • Đừng bao gồm văn bản quảng cáo, hình mờ hoặc đường viền
  • Đừng gửi phần giữ chỗ hoặc hình ảnh chung chung. Các trường hợp ngoại lệ như sau:
   • Trong danh mục Phần cứng (632) hoặc Xe và phụ tùng (888), chúng tôi chấp nhận hình minh họa
   • Đối với danh mục sơn, chúng tôi cho phép hình ảnh có một màu duy nhất
Đường liên kết của hình ảnh bổ sung [additional_image_link]

Không bắt buộc

URL của hình ảnh bổ sung dành cho sản phẩm

Ví dụ
http://www.example.com/image1.jpg

Cú pháp
Tối đa 2000 ký tự

 • Đáp ứng các yêu cầu đối với thuộc tính đường liên kết của hình ảnh [image_​link]. Các trường hợp ngoại lệ như sau:
  • Hình ảnh có thể chứa các yếu tố làm cảnh nền cho sản phẩm và cho thấy sản phẩm trong quá trình sử dụng
  • Có thể bao gồm đồ họa hoặc hình minh họa
 • Gửi tối đa 10 hình ảnh bổ sung về sản phẩm bằng cách thêm thuộc tính này nhiều lần
Đường liên kết dành cho thiết bị di động [mobile_link]

Không bắt buộc

Trang đích được tối ưu hóa cho thiết bị di động của sản phẩm khi bạn có một URL khác dành cho khách truy cập bằng máy tính và thiết bị di động

Ví dụ
http://www.m.example.com/asp/ sp.asp?cat=12 id=1030

Cú pháp
Tối đa 2000 ký tự chữ-số

Giá và tình trạng còn hàng

Những thuộc tính này xác định giá và tình trạng còn hàng cho sản phẩm của bạn. Những khách hàng tiềm năng sẽ nhìn thấy thông tin này trong quảng cáo và trang thông tin miễn phí của bạn. Nếu giá và tình trạng còn hàng của sản phẩm thay đổi thường xuyên, xin lưu ý rằng bạn cần phải cho chúng tôi biết tất cả nội dung cập nhật để có thể hiển thị sản phẩm của bạn. Xem các mẹo này để liên tục cập nhật thông tin sản phẩm của bạn.

Thuộc tính Định dạng Tóm tắt các yêu cầu tối thiểu

Bắt buộc

Tình trạng còn hàng của sản phẩm

Ví dụ
in_stock

Giá trị được hỗ trợ

 • Còn hàng [in_stock]
 • Hết hàng [out_of_stock]
 • Đặt hàng trước [preorder]
 • Giao sau [backorder]

Thuộc tính schema.org
Offer.availability

 • Gửi đúng tình trạng còn hàng của sản phẩm, đồng thời đảm bảo thông tin này khớp với tình trạng còn hàng trên trang đích và trang thanh toán.
 • Cung cấp thuộc tính ngày có hàng [availability_date] (với giá trị tối đa là ngày cách thời điểm hiện tại 1 năm trong tương lai) nếu bạn đặt giá trị preorder hoặc backorder cho thuộc tính tình trạng còn hàng
Ngày có hàng
[availability_date]

Bắt buộc nếu tình trạng còn hàng của sản phẩm được đặt thành preorder hoặc backorder

Ngày có hàng để giao cho khách của sản phẩm được đặt hàng trước hoặc hẹn giao sau

Ví dụ
(Đối với múi giờ UTC+1)
2016-02-24T11:07+0100

Cú pháp

 • Tối đa 25 ký tự chữ-số
 • ISO 8601
  • YYYY-MM-DDThh:mm [+hhmm]
  • YYYY-MM-DDThh:mmZ

Thuộc tính schema.org
Offer.availabilityStarts

 • Sử dụng thuộc tính này nếu bạn đặt tình trạng còn hàng của sản phẩm là preorder hoặc backorder. Bạn có thể cung cấp giá trị tối đa là ngày cách thời điểm hiện tại 1 năm trong tương lai.
 • Bạn cũng phải thêm ngày có hàng vào trang đích của sản phẩm và khách hàng phải có thể thấy rõ ngày đó (ví dụ: "Ngày 6 tháng 5 năm 2023"). Nếu không thể cung cấp ngày chính xác, bạn có thể sử dụng ngày ước tính (ví dụ: "Tháng 5 năm 2023").
Giá vốn hàng bán
[cost_of_goods_sold]

Không bắt buộc

Các chi phí liên quan đến giao dịch bán một sản phẩm cụ thể theo quy ước kế toán mà bạn thiết lập. Các chi phí này có thể bao gồm phí vật liệu, phí nhân công, phí vận chuyển hàng hoá hoặc các chi phí điều hành khác. Bằng cách gửi giá vốn hàng bán (COGS) cho sản phẩm, bạn có được thông tin chi tiết về các chỉ số khác, chẳng hạn như tổng lợi nhuận và doanh thu có được từ quảng cáo và trang thông tin miễn phí.

Ví dụ
230000.00 VND

Cú pháp

 • Mã ISO 4217
 • Sử dụng "." thay vì "," để biểu thị dấu thập phân
 • Số
 
Ngày hết hạn
[expiration_date]

Không bắt buộc

Ngày sản phẩm của bạn ngừng hiển thị

Ví dụ
(Đối với múi giờ UTC+1)
2016-07-11T11:07+0100

Cú pháp

 • Tối đa 25 ký tự chữ-số
 • ISO 8601
  • YYYY-MM-DDThh:mm [+hhmm]
  • YYYY-MM-DDThh:mmZ
 • Sử dụng một ngày nằm trong khoảng 30 ngày tới
 • Xin lưu ý rằng có thể sẽ có độ trễ vài giờ
Giá [price]

Bắt buộc

Giá của sản phẩm

Ví dụ
150000.00 VND

Cú pháp

 • Số
 • ISO 4217

Thuộc tính schema.org
Offer.price + Offer.priceCurrency

Offer.priceSpecification

 • Gửi chính xác giá và đơn vị tiền tệ của sản phẩm, đồng thời đảm bảo những thông tin này khớp với giá trên trang đích của bạn và ở bước thanh toán
 • Đảm bảo trang đích và trang thanh toán của bạn đăng giá theo đơn vị tiền tệ của quốc gia mục tiêu một cách nổi bật ở vị trí mà khách hàng dễ tìm thấy
 • Đảm bảo khách hàng có thể mua sản phẩm trên mạng với giá mà bạn đã gửi
 • Đảm bảo mọi khách hàng ở quốc gia mục tiêu đều có thể mua sản phẩm với giá bạn đã gửi mà không cần phải trả phí thành viên
  • Thêm giá trị đặt hàng tối thiểu bất kỳ vào chế độ cài đặt thông tin vận chuyển của bạn
 • Đừng gửi giá bằng 0 (bạn được phép gửi giá bằng 0 nếu bán thiết bị di động có hợp đồng)
 • Đối với những sản phẩm bán với số lượng lớn, bán theo gói hoặc lô sản phẩm
  • Gửi tổng giá cho số lượng hàng tối thiểu phải mua, gói hoặc lô sản phẩm
 • Đối với Hoa Kỳ và Canada
  • Đừng thêm thuế vào giá
 • Đối với mọi quốc gia khác
  • Thêm thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) hoặc thuế hàng hoá và dịch vụ (GST) vào giá
 • Để biết các lựa chọn khác trong việc gửi thông tin liên quan đến giá, hãy xem các thuộc tính sau:
Giá ưu đãi
[sale_price]

Không bắt buộc

Giá ưu đãi của sản phẩm

Ví dụ
150000.00 VND

Cú pháp

 • Số
 • ISO 4217
 • Đáp ứng các yêu cầu đối thuộc tính giá [price]
 • Ngoài việc đặt thuộc tính giá [price] thành giá thường, hãy gửi cả thuộc tính này (giá ưu đãi)
 • Gửi chính xác giá ưu đãi của sản phẩm và đảm bảo thông tin này khớp với giá ưu đãi trên trang đích và trang thanh toán
Ngày giá ưu đãi có hiệu lực [sale_price_effective_date]

Không bắt buộc

Phạm vi ngày áp dụng giá ưu đãi

Ví dụ
(Đối với múi giờ UTC+1)
2016-02-24T11:07+0100 /
2016-02-29T23:07+0100

Cú pháp

 • Tối đa 51 ký tự chữ-số
 • ISO 8601
  • YYYY-MM-DDThh:mm [+hhmm]
  • YYYY-MM-DDThh:mmZ
 • Phân cách ngày bắt đầu và ngày kết thúc bằng ký tự /
Số lượng đo lường để định giá theo đơn vị
[unit_pricing_measure]

Không bắt buộc (trừ khi luật pháp hoặc quy định của địa phương yêu cầu)

Số đo và kích thước của sản phẩm khi bán

Ví dụ
1.5kg

Cú pháp
Giá trị số + đơn vị

Các đơn vị được hỗ trợ

 • Trọng lượng: oz, lb, mg, g, kg
 • Khối lượng theo hệ đo lường của Hoa Kỳ: floz, pt, qt, gal
 • Chỉ số khối lượng: ml, cl, l, cbm
 • Độ dài: in, ft, yd, cm, m
 • Diện tích: sqft, sqm
 • Mỗi đơn vị: ct

Thuộc tính schema.org
Offer.
priceSpecification.
referenceQuantity

Số lượng đo lường cơ sở để định giá theo đơn vị [unit_pricing_base_measure]

Không bắt buộc (trừ khi luật pháp hoặc quy định của địa phương yêu cầu)

Giá trị đo lường cơ sở của sản phẩm để định giá (ví dụ: 100ml có nghĩa là giá được tính dựa trên đơn vị 100ml)

Ví dụ
100 g

Cú pháp
Số nguyên + đơn vị

Số nguyên được hỗ trợ
1, 10, 100, 2, 4, 8

Các đơn vị được hỗ trợ

 • Trọng lượng: oz, lb, mg, g, kg
 • Khối lượng theo hệ đo lường của Hoa Kỳ: floz, pt, qt, gal
 • Chỉ số khối lượng: ml, cl, l, cbm
 • Độ dài: in, ft, yd, cm, m
 • Diện tích: sqft, sqm
 • Mỗi đơn vị: ct

Các cách sử dụng kết hợp số nguyên và đơn vị đo lường hệ mét khác được hỗ trợ
75cl, 750ml, 50kg, 1000kg

Thuộc tính schema.org
Offer.priceSpecification.
referenceQuantity.
valueReference

Trả góp
[installment]

Không bắt buộc (Chỉ áp dụng ở khu vực Mỹ Latinh đối với tất cả danh mục sản phẩm và ở một số quốc gia khác để đăng các sản phẩm và dịch vụ không dây)

Thông tin chi tiết về gói thanh toán trả góp

Ví dụ
6,50 BRL

Cú phápThuộc tính này sử dụng 2 thuộc tính phụ sau:

 • Tháng [months] (Bắt buộc)
  Số nguyên, số lần trả góp mà người mua phải trả.
 • Số tiền [amount] (Bắt buộc)
  ISO 4217, số tiền mà người mua phải trả mỗi tháng
 • Khớp với gói trả góp trên trang đích của bạn
 • Không cần thẻ khách hàng thân thiết
 • Đối với khu vực Mỹ Latinh, hãy đảm bảo thuộc tính giá [price] là tổng giá khi trả trước toàn bộ và sử dụng thuộc tính trả góp [installment] để chỉ định một cách thanh toán thay thế theo hình thức trả góp.
 • Đối với các quốc gia khác, hãy sử dụng thuộc tính giá (có thể bằng 0) cho khoản trả trước toàn bộ (bao gồm cả mọi khoản trả trước một phần cho thiết bị và phí kích hoạt) và thuộc tính trả góp cho khoản thanh toán trả góp bổ sung hằng tháng.
Phí thuê bao
[subscription_cost]

Không bắt buộc (Chỉ áp dụng ở một số quốc gia để đăng các sản phẩm và dịch vụ không dây)

Cho biết chi tiết về gói thanh toán hằng tháng hoặc hằng năm cho gói sản phẩm gồm hợp đồng dịch vụ truyền thông kèm một sản phẩm không dây

Ví dụ
month:12:350000.00VND

Cú pháp
Thuộc tính này sử dụng 3 thuộc tính phụ sau:

 • Kỳ hạn [period] (Bắt buộc)
  Khoảng thời gian của một gói thuê bao. Thuộc tính phụ này sử dụng các giá trị được hỗ trợ sau:
  • Tháng [month]
  • Năm [year]
 • Thời hạn của gói thuê bao [period_length] (Bắt buộc)
  Số nguyên, số kỳ hạn thuê bao (tháng hoặc năm) mà người mua phải thanh toán.

 • Số tiền [amount] (Bắt buộc)
 • ISO 4217, số tiền mà người mua phải trả mỗi tháng. Khi cho người dùng xem số tiền này, Google có thể sẽ làm tròn đến số nguyên gần nhất theo đơn vị tiền tệ của địa phương để tiết kiệm không gian. Giá trị bạn cung cấp vẫn phải hoàn toàn khớp với số tiền xuất hiện trên trang web của bạn.
 • Gửi thuộc tính giá [price] kèm theo tổng số tiền phải trả khi thanh toán (bao gồm cả các khoản trả trước một phần và phí kích hoạt).

 • Khớp với gói thanh toán cho dịch vụ truyền thông mà bạn giới thiệu trên trang đích. Gói này phải dễ tìm thấy trên trang đích.

Điểm khách hàng thân thiết
[loyalty_points]

Không bắt buộc (Chỉ dành cho Nhật Bản)

Số lượng và loại điểm khách hàng thân thiết mà khách hàng nhận được khi mua sản phẩm

Ví dụ
Chương trình A, 100, 1.5

Cú pháp
Thuộc tính này sử dụng 3 thuộc tính phụ sau:

 • Giá trị điểm khách hàng thân thiết [points_​value] (Bắt buộc)
  Số điểm tích lũy được khi mua sản phẩm
 • Tên chương trình điểm khách hàng thân thiết [name] (Không bắt buộc)
  Tên của chương trình điểm khách hàng thân thiết, 12 ký tự có độ rộng đầy đủ hoặc 24 ký tự La Mã
 • Tỷ lệ [ratio] (Không bắt buộc)
  Số, tỷ lệ quy đổi sang đơn vị tiền tệ của một điểm khách hàng thân thiết
 • Chỉ gửi điểm khách hàng thân thiết cùng một giá trị tiền tệ cụ thể

Danh mục sản phẩm

Bạn có thể sử dụng các thuộc tính này để tổ chức các chiến dịch quảng cáo của mình trong Google Ads và để thay thế tính năng phân loại sản phẩm tự động của Google trong một số trường hợp cụ thể.

Thuộc tính Định dạng Tóm tắt các yêu cầu tối thiểu
Danh mục sản phẩm của Google [google_product_category]

Không bắt buộc

Danh mục sản phẩm do Google xác định của sản phẩm của bạn

Ví dụ
Hàng may mặc và phụ kiện > Quần áo > Áo khoác ngoài > Áo khoác và áo jacket

hoặc

371

Cú pháp
Giá trị trong hệ thống phân loại sản phẩm của Google

 • Mã danh mục bằng số hoặc
 • Đường dẫn đầy đủ của danh mục

Giá trị được hỗ trợ
Hệ thống phân loại sản phẩm của Google

 • Chỉ bao gồm 1 danh mục
 • Thêm danh mục phù hợp nhất
 • Thêm đường dẫn đầy đủ của danh mục hoặc mã danh mục bằng số, chứ đừng thêm cả hai loại thông tin này cùng lúc. Bạn nên sử dụng mã danh mục.
 • Thêm danh mục cụ thể dành cho một số sản phẩm:
  • Đồ uống có cồn phải được gửi cùng một trong các danh mục sau:
   • Thực phẩm, đồ uống và thuốc lá > Đồ uống > Đồ uống có cồn (Mã: 499676) hoặc bất kỳ danh mục phụ nào khác
   • Nghệ thuật và giải trí > Sở thích và nghệ thuật sáng tạo > Đồ dùng nấu rượu cho gia đình (Mã: 577) hoặc bất kỳ danh mục phụ nào khác
  • Bạn phải gửi các thiết bị di động bán kèm theo hợp đồng theo danh mục là Thiết bị điện tử > Thiết bị liên lạc > Điện thoại > Điện thoại di động (Mã: 267) đối với điện thoại hoặc dưới dạng Thiết bị điện tử > Máy vi tính > Máy tính bảng (Mã: 4745) đối với máy tính bảng
  • Bạn phải gửi thẻ quà tặng dưới dạng Nghệ thuật và giải trí > Tiệc và tổ chức tiệc > Quà tặng > Thẻ và phiếu quà tặng (Mã: 53)
Loại sản phẩm [product_type]

Không bắt buộc

Danh mục sản phẩm mà bạn xác định cho sản phẩm của mình

Ví dụ
Nhà > Phụ nữ > Đầm > Đầm maxi

Cú pháp

Tối đa 750 ký tự chữ số

 • Bao gồm danh mục đầy đủ. Ví dụ: Thêm Nhà > Phụ nữ > Đầm > Đầm maxi thay vì chỉ gửi Đầm
 • Chỉ có giá trị đầu tiên của thuộc tính loại sản phẩm là được dùng để sắp xếp việc đặt giá thầu và báo cáo đối với chiến dịch Mua sắm trong Google Ads

Mã nhận dạng sản phẩm

Các thuộc tính này dùng để cung cấp mã nhận dạng sản phẩm. Mã này xác định những sản phẩm mà bạn đang bán trên trang web thương mại toàn cầu. Mã nhận dạng sản phẩm giúp chúng tôi hiểu về mặt hàng mà bạn đang bán. Khi biết bạn đang bán mặt hàng gì, chúng tôi có thể giúp tăng hiệu suất của quảng cáo và trang thông tin miễn phí bằng cách bổ sung những thông tin có giá trị về sản phẩm và hiển thị với người dùng theo cách phù hợp hơn. Tìm hiểu thêm về mã nhận dạng sản phẩm.

Thuộc tính Định dạng Tóm tắt các yêu cầu tối thiểu
Thương hiệu [brand]

Bắt buộc (Đối với tất cả các sản phẩm mới, ngoại trừ phim, sách và các loại sản phẩm thu âm nhạc)

Không bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm khác

Tên thương hiệu của sản phẩm

Ví dụ
Google


Cú pháp
Tối đa 70 ký tự


Thuộc tính schema.org
Product.brand.name

 • Cung cấp tên thương hiệu của sản phẩm mà người tiêu dùng thường nhận ra
 • Việc cung cấp đúng thương hiệu cho một sản phẩm sẽ giúp đảm bảo người dùng có được trải nghiệm tốt nhất cũng như giúp mang lại hiệu quả hoạt động cao nhất.
 • Chỉ cung cấp tên thương hiệu của riêng bạn làm thương hiệu nếu bạn là người sản xuất sản phẩm hoặc nếu sản phẩm thuộc một danh mục thương hiệu chung chung. Ví dụ: Bạn có thể gửi tên thương hiệu của riêng bạn làm thương hiệu nếu bạn kinh doanh các sản phẩm có nhãn riêng hoặc đồ trang sức đặt làm riêng.
 • Đối với các sản phẩm không thực sự có thương hiệu (ví dụ: một chiếc váy cổ điển không có nhãn, phụ kiện điện tử chung chung, v.v.) thì hãy để trống trường này.
 • Không gửi các giá trị như "Không áp dụng", "Chung chung", "Không có thương hiệu" hoặc "Không tồn tại".
 • Đối với các sản phẩm tương thích:
  • Gửi GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) và thương hiệu của nhà sản xuất thực sự tạo ra sản phẩm tương thích
  • Đừng cung cấp thương hiệu của Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) để cho biết rằng sản phẩm của bạn tương thích với sản phẩm của thương hiệu OEM hoặc là một bản sao sản phẩm của thương hiệu OEM.
GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) [gtin]

Bắt buộc (Đối với tất cả sản phẩm có GTIN đã biết để có thể phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của mặt hàng)

Không bắt buộc (rất nên dùng) đối với tất cả sản phẩm khác

Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu (GTIN) của sản phẩm

Ví dụ
3234567890126

Cú pháp
Tối đa 50 ký tự số (tối đa 14 ký tự mỗi giá trị – không tính dấu cách và dấu gạch ngang)

Giá trị được hỗ trợ

 • UPC (Mã sản phẩm chung, dùng tại Bắc Mỹ/GTIN-12)
  mã số gồm 12 chữ số, ví dụ như 323456789012
  mã UPC-E gồm 8 chữ số phải được chuyển đổi thành mã 12 chữ số
 • EAN (Mã số sản phẩm thương mại Châu Âu, dùng tại Châu Âu/GTIN-13)
  mã số gồm 13 chữ số, ví dụ như 3001234567892
 • JAN (tại Nhật Bản / GTIN-13)
  mã số gồm 8 hoặc 13 chữ số, ví dụ như 49123456 hoặc 4901234567894
 • ISBN (dành cho sách)
  mã số gồm 10 hoặc 13 chữ số, ví dụ như 1455582344 hoặc 978-1455582341. Nếu bạn có cả hai thì chỉ cần thêm mã số gồm 13 chữ số. ISBN-10 không còn được dùng nữa nên bạn phải chuyển sang ISBN-13
 • ITF-14 (cho nhiều gói / GTIN-14)
  Mã số gồm 14 chữ số, ví dụ như 10856435001702

Thuộc tính schema.org
Product.isbn
Product.gtin
Product.gtin8
Product.gtin12
Product.gtin13
Product.gtin14

 • Không bao gồm dấu gạch ngang và dấu cách
 • Chỉ gửi các GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) hợp lệ như đã xác định trong hướng dẫn xác thực GS1 chính thức, bao gồm các yêu cầu sau đây:
  • Có chữ số tổng kiểm tra và chữ số này chính xác.
  • GTIN không bị hạn chế (tiền tố GS1 trong phạm vi 02, 04, 2)
  • GTIN không phải là phiếu giảm giá (tiền tố GS1 trong phạm vi 98 – 99)
 • Việc cung cấp đúng GTIN cho một sản phẩm sẽ giúp đảm bảo người dùng có được trải nghiệm tốt nhất cũng như giúp mang lại hiệu quả hoạt động cao nhất.
 • Chỉ cung cấp GTIN nếu bạn chắc chắn mã này là chính xác. Nếu không chắc thì bạn đừng cung cấp thuộc tính này (ví dụ: đừng đoán hoặc tự tạo ra một giá trị). Nếu bạn gửi một sản phẩm có giá trị GTIN không chính xác thì sản phẩm đó sẽ bị từ chối.
 • Đối với các sản phẩm tương thích:
  • Gửi GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) và thương hiệu của nhà sản xuất thực sự tạo ra sản phẩm tương thích
  • Đừng cung cấp thương hiệu của Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) để cho biết rằng sản phẩm của bạn tương thích với sản phẩm của thương hiệu OEM hoặc là một bản sao sản phẩm của thương hiệu OEM.
 • Đối với mặt hàng gồm nhiều gói:
  • Sử dụng mã nhận dạng sản phẩm có liên quan đến mặt hàng gồm nhiều gói
 • Đối với gói gồm nhiều sản phẩm:
  • Sử dụng mã nhận dạng sản phẩm cho sản phẩm chính trong gói đó
 • Nếu bạn cung cấp dịch vụ tùy chỉnh, khắc dấu hay sửa đổi riêng cho sản phẩm đã được nhà sản xuất chỉ định GTIN, thì hãy làm như sau:
  • Gửi GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) và sử dụng thuộc tính gói [is_​bundle] để cho Google biết rằng sản phẩm có dịch vụ tuỳ chỉnh
MPN (Mã số linh kiện của nhà sản xuất) [mpn]

Bắt buộc (Chỉ trong trường hợp nhà sản xuất chưa chỉ định GTIN cho sản phẩm của bạn)

Không bắt buộc đối với tất cả sản phẩm khác

Mã số linh kiện của nhà sản xuất (mpn) của sản phẩm

Ví dụ
GO12345OOGLE

Cú pháp
Tối đa 70 ký tự bao gồm chữ và số

Thuộc tính schema.org
Product.mpn

 • Chỉ gửi MPN do nhà sản xuất chỉ định
 • Sử dụng số MPN cụ thể nhất có thể. Ví dụ: mỗi phiên bản màu của một sản phẩm phải có một mã số MPN riêng.
 • Việc cung cấp đúng MPN cho một sản phẩm (khi cần) sẽ giúp đảm bảo người dùng có được trải nghiệm tốt nhất cũng như giúp mang lại hiệu quả hoạt động cao nhất.
 • Chỉ cung cấp MPN nếu bạn chắc chắn mã này là chính xác. Nếu không chắc thì bạn đừng cung cấp thuộc tính này (ví dụ: đừng đoán hoặc tự tạo ra một giá trị).
 • Nếu bạn gửi một sản phẩm có giá trị MPN không chính xác thì sản phẩm đó sẽ bị từ chối.
Có mã nhận dạng [identifier_exists]

Không bắt buộc

Sử dụng để cho biết liệu sản phẩm của bạn có các mã nhận dạng sản phẩm duy nhất (UPI) gồm GTIN, MPN và thương hiệu hay không.

Ví dụ
không

Giá trị được hỗ trợ

 • [yes]
  Mã nhận dạng sản phẩm do nhà sản xuất chỉ định cho sản phẩm mới
 • Không [no]
  Sản phẩm thiếu thương hiệu, GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) hoặc MPN (Mã số linh kiện của nhà sản xuất) (xem các yêu cầu ở bên phải). Nếu đặt thành no, thì bạn vẫn cần cung cấp các UPI mà bạn có.
 • Nếu bạn không gửi thuộc tính này thì giá trị mặc định sẽ là yes
 • Loại danh mục sản phẩm sẽ xác định bạn phải cung cấp mã nhận dạng sản phẩm duy nhất nào (GTIN, MPN, thương hiệu).
 • Gửi thuộc tính có mã nhận dạng và đặt giá trị thành no nếu:
  • Sản phẩm của bạn là một mặt hàng đa phương tiện và không có GTIN (Lưu ý: Bạn có thể sử dụng các mã ISBN và SBN làm GTIN.
  • Sản phẩm của bạn là hàng may mặc (quần áo) và không có thương hiệu
  • Trong tất cả các danh mục khác, sản phẩm của bạn không có GTIN hoặc tổ hợp MPN và thương hiệu
 • Nếu sản phẩm có mã nhận dạng sản phẩm duy nhất, thì đừng gửi giá trị "no" cho thuộc tính này. Nếu không, sản phẩm có thể bị từ chối.

Mô tả sản phẩm chi tiết

Đây là những thuộc tính dùng để gửi các đặc tính sản phẩm cụ thể mà người dùng thường tìm kiếm. Thuộc tính có thể giúp bạn kiểm soát cách sản phẩm hiển thị khi bạn giới thiệu các sản phẩm có nhiều biến thể. Các thuộc tính này còn giúp khách hàng tiềm năng lọc theo thuộc tính khi tìm kiếm sản phẩm trên Google. Tìm hiểu thêm về cách gửi các biến thể.

Thuộc tính Định dạng Tóm tắt các yêu cầu tối thiểu
Tình trạng [condition]

Bắt buộc nếu sản phẩm đã qua sử dụng hoặc đã được tân trang

Không bắt buộc đối với các sản phẩm mới

Tình trạng của sản phẩm tại thời điểm bán

Ví dụ
new

Giá trị được hỗ trợ

 • Mới [new]
  Bao bì gốc hoàn toàn mới, chưa mở
 • Đã được tân trang [refurbished]
  Được khôi phục về điều kiện hoạt động bình thường theo đúng quy trình chuẩn, đi kèm với gói bảo hành, có thể có hoặc không có bao bì gốc
 • Đã qua sử dụng [used]
  Đã sử dụng trước đây, đã mở hoặc không có bao bì gốc

Thuộc tính schema.org
Offer.itemCondition

 
Người lớn [adult]

Bắt buộc (Nếu một sản phẩm có chứa nội dung người lớn)
Cho biết sản phẩm có chứa nội dung khiêu dâm

Ví dụ
yes

Giá trị được hỗ trợ

 • [yes]
 • Không [no]
 • Đặt giá trị của thuộc tính này thành yes nếu sản phẩm đơn lẻ này chứa ảnh khỏa thân hoặc nội dung khiêu dâm. Nếu bạn không gửi thuộc tính này thì giá trị mặc định sẽ là no. Tìm hiểu về chính sách đối với nội dung hướng đến người lớn
 • Nếu trang web của bạn chủ yếu tập trung vào đối tượng người lớn và chứa nội dung dành cho người lớn (dù có hay không có ảnh khoả thân), hãy chuyển đến tài khoản Merchant Center của bạn rồi nhấp vào biểu tượng công cụ Biểu tượng trình đơn cài đặt và công cụ [Bánh răng] để mở trình đơn "Công cụ và cài đặt", sau đó chọn mục Thiết lập quảng cáo Mua sắm. Mở rộng bảng "Nội dung người lớn" rồi chọn hộp bên cạnh phần "Trang web của tôi chủ yếu chứa nội dung hướng đến người lớn (ví dụ: đồ lót khiêu gợi) theo quy định trong chính sách của Google". Nếu chọn hộp này, bạn không cần gửi thuộc tính người lớn [adult] cho từng sản phẩm.
Lô sản phẩm [multipack]

Bắt buộc (Đối với sản phẩm bán theo lô ở Úc, Brazil, Séc, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thuỵ Sĩ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ)

Bắt buộc đối với trang thông tin miễn phí trên Google nếu bạn đã tạo một lô sản phẩm

Không bắt buộc đối với tất cả sản phẩm và quốc gia mục tiêu khác

Số lượng sản phẩm giống nhau được bán trong một lô sản phẩm do người bán xác định

Ví dụ
6

Cú pháp
Số nguyên

 • Gửi thuộc tính này nếu bạn đã xác định một nhóm tuỳ chỉnh gồm các sản phẩm giống nhau và đang bán chúng dưới dạng một đơn vị hàng bán ra duy nhất. Ví dụ: bạn đang bán 6 bánh xà phòng cùng nhau
 • Gửi số lượng sản phẩm theo lô sản phẩm. Nếu bạn không gửi thuộc tính này, giá trị mặc định là 0
 • Không gửi thuộc tính này nếu nhà sản xuất đã gộp sản phẩm thành lô chứ không phải bạn.
Gói [is_bundle]

Bắt buộc (Đối với các gói ở Úc, Brazil, Séc, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thuỵ Sĩ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ)

Bắt buộc đối với trang thông tin miễn phí trên Google nếu bạn đã tạo một gói có một sản phẩm chính

Không bắt buộc đối với tất cả sản phẩm và quốc gia mục tiêu khác

Cho biết sản phẩm là một nhóm tuỳ chỉnh do người bán xác định, gồm các sản phẩm khác nhau và trong đó có một sản phẩm chính

Ví dụ
yes

Giá trị được hỗ trợ

 • [yes]
 • Không [no]
 • Gửi giá trị yes nếu bạn đang bán gói tuỳ chỉnh gồm các sản phẩm khác nhau mà bạn đã tạo và gói đó bao gồm một sản phẩm chính. Ví dụ: một máy ảnh đi kèm với một ống kính và túi. Nếu bạn không gửi thuộc tính này, thì giá trị mặc định sẽ là no
 • Không sử dụng thuộc tính này cho các gói không có sản phẩm chính rõ ràng. Ví dụ: một giỏ quà gồm phô mai và bánh quy
Cấp hiệu suất năng lượng [energy_efficiency_class]

Không bắt buộc (trừ phi luật pháp hoặc quy định của địa phương yêu cầu)

Nhãn năng lượng của sản phẩm

Ví dụ
A+

Giá trị được hỗ trợ

 • A+++
 • A++
 • A+
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G

Thuộc tính schema.org
Product.hasEnergyConsumption
Details.hasEnergyEfficiency
Category

Cấp hiệu suất năng lượng tối thiểu [min_energy_efficiency_class]

Không bắt buộc (trừ phi luật pháp hoặc quy định của địa phương yêu cầu)

Chỉ đối với Liên minh châu Âu và Thụy Sĩ

Nhãn năng lượng của sản phẩm

Ví dụ
A+++

Giá trị được hỗ trợ

 • A+++
 • A++
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G

Thuộc tính schema.org
Product.hasEnergy
ConsumptionDetails.
energyEffiencyScaleMin

MCấp hiệu suất năng lượng tối đa [max_energy_efficiency_class]

Không bắt buộc (trừ khi luật pháp hoặc quy định của địa phương yêu cầu)

Chỉ đối với Liên minh châu Âu và Thụy Sĩ

Nhãn năng lượng của sản phẩm

Ví dụ
D

Giá trị được hỗ trợ

 • A+++
 • A++
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G

Thuộc tính schema.org
Product.hasEnergy
ConsumptionDetails.
energyEffiencyScaleMax

Nhóm tuổi [age_group]

Bắt buộc (Đối với tất cả sản phẩm may mặc nhắm đến người tiêu dùng ở Brazil, Pháp, Đức, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ cũng như tất cả sản phẩm nhắm đến những nhóm tuổi đã chỉ định)

Bắt buộc đối với trang thông tin miễn phí dành cho tất cả sản phẩm Quần áo & Phụ kiện (Mã: 166)

Không bắt buộc đối với tất cả sản phẩm và quốc gia mục tiêu khác

Đặc điểm nhân khẩu học mà sản phẩm của bạn dự định nhắm đến

Ví dụ
infant

Giá trị được hỗ trợ

 • Trẻ từ 0 đến 3 tháng tuổi [newborn]
  0 – 3 tháng tuổi
 • Trẻ từ 3 đến 12 tháng tuổi [infant]
  3 – 12 tháng tuổi
 • Trẻ mới biết đi [toddler]
  1 – 5 tuổi
 • Trẻ em [kids]
  5 – 13 tuổi
 • Người lớn [adult]
  Thanh thiếu niên trở lên


Thuộc tính schema.org
Product.audience.
suggestedMinAge

Product.audience.
suggestedMaxAge

Màu sắc [color]

Bắt buộc (Đối với tất cả sản phẩm may mặc trong nguồn cấp dữ liệu nhắm đến Brazil, Pháp, Đức, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ cũng như tất cả sản phẩm có nhiều phiên bản màu sắc)

Bắt buộc đối với trang thông tin miễn phí dành cho tất cả sản phẩm Quần áo & Phụ kiện (Mã: 166)

Không bắt buộc đối với tất cả sản phẩm và quốc gia mục tiêu khác

(Các) màu sắc của sản phẩm

Ví dụ
Đen

Cú pháp
Tối đa 100 ký tự chữ-số (tối đa 40 ký tự mỗi màu sắc)

Thuộc tính schema.org
Product.color

 • Không sử dụng số như "0", "2" hoặc "4"
 • Không sử dụng các ký tự không phải là chữ và số như "#fff000"
 • Đừng sử dụng một chữ cái duy nhất như R (đối với tiếng Trung, tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn, bạn có thể sử dụng một ký tự như 红)
 • Không đề cập đến sản phẩm hoặc hình ảnh như "xem hình ảnh"
 • Không kết hợp nhiều tên màu thành 1 từ, chẳng hạn như "ĐỏHồngXanhdương". Thay vào đó, hãy tách các tên màu bằng dấu /, chẳng hạn như "Đỏ/Hồng/Xanh dương". Không sử dụng giá trị không phải màu sắc như "nhiều màu", "khác nhau", "đa dạng", "dành cho nam", "dành cho nữ" hoặc "không áp dụng".
 • Nếu sản phẩm của bạn có nhiều màu, hãy liệt kê màu chính trước.
 • Dành cho các biến thể
Giới tính [gender]

Bắt buộc (Bắt buộc đối với tất cả sản phẩm may mặc trong nguồn cấp dữ liệu nhắm đến người tiêu dùng ở Brazil, Pháp, Đức, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ cũng như tất cả sản phẩm nhắm đến một giới tính cụ thể)

Bắt buộc đối với trang thông tin miễn phí dành cho tất cả sản phẩm thuộc danh mục Quần áo & Phụ kiện (Mã: 166) của Google

Không bắt buộc đối với tất cả sản phẩm và quốc gia mục tiêu khác

Giới tính mà sản phẩm của bạn dự định nhắm tới


Ví dụ
Unisex

Giá trị được hỗ trợ

 • Nam [male]
 • Nữ [female]
 • Trung tính [unisex]

Thuộc tính schema.org
Product.audience.
suggestedGender

 • Đối với một số danh mục Quần áo & Phụ kiện (Mã:166) như Dây giày (Mã:1856), đây là thuộc tính nên dùng chứ không phải thuộc tính bắt buộc vì những danh mục này không phụ thuộc vào giới tính
 • Dành cho các biến thể
Chất liệu [material]

Bắt buộc (nếu phù hợp để phân biệt các sản phẩm khác nhau trong một nhóm biến thể)

Không bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm và quốc gia bán khác

Loại vải hoặc chất liệu của sản phẩm

Ví dụ
da

Cú pháp
Tối đa 200 ký tự

Thuộc tính schema.org
Product.material

 • Để cho biết một sản phẩm làm từ nhiều chất liệu (không phải biến thể), hãy thêm một chất liệu chính, theo sau tối đa là 2 chất liệu phụ được phân cách bằng dấu /. Ví dụ: thay vì sử dụng "CottonPolyesterElastane", hãy sử dụng "cotton/polyester/elastane"
 • Dành cho các biến thể
Hoa văn [pattern]

Bắt buộc (nếu phù hợp để phân biệt các sản phẩm khác nhau trong một nhóm biến thể)

Không bắt buộc đối với tất cả sản phẩm

Hoa văn hoặc hình in của sản phẩm

Ví dụ
sọc
chấm bi
hoạ tiết cánh hoa

Cú pháp
Tối đa 100 ký tự

Thuộc tính schema.org
Product.pattern

Kích thước [size]

Bắt buộc (Bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm hàng may mặc thuộc các danh mục sản phẩm Quần áo & Phụ kiện > Quần áo (Mã:1604) và Quần áo & Phụ kiện > Giày (Mã:187) nhắm đến người tiêu dùng tại Brazil, Pháp, Đức, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ cũng như tất cả sản phẩm có nhiều phiên bản kích thước)

Bắt buộc đối với trang thông tin miễn phí dành cho tất cả sản phẩm Quần áo & Phụ kiện > Quần áo (Mã:1604) và Quần áo & Phụ kiện > Giày (Mã:187).

Không bắt buộc đối với tất cả sản phẩm và quốc gia mục tiêu khác

Kích thước sản phẩm của bạn

Ví dụ
XL

Cú pháp
Tối đa 100 ký tự

Thuộc tính schema.org
Product.size
hoặc
Product.size.name

 • Dành cho các biến thể:
 • Nếu kích thước chứa nhiều chỉ số đo, hãy kết hợp lại thành 1 giá trị. Ví dụ: "Cao 16/34" để cho biết kích thước cổ là 16 inch, chiều dài tay áo là 34 inch và dáng áo là "Cao"
 • Nếu mặt hàng của bạn có một kích thước phù hợp cho tất cả hoặc một kích thước phù hợp cho hầu hết mọi người, bạn có thể dùng các giá trị one_size, OS, one_size_fits_all, OSFA, one_size_fits_most hoặc OSFM
 • Đối với các sản phẩm bán theo lô do người bán xác định, hãy gửi số lượng sản phẩm của mỗi lô bằng thuộc tính lô sản phẩm [multipack]. Không gửi số lượng lô sản phẩm bằng thuộc tính size
Loại kích thước [size_type]

Không bắt buộc (chỉ dành cho sản phẩm may mặc)

Kiểu dáng của sản phẩm may mặc

Ví dụ
maternity [cỡ cho phụ nữ mang thai]

Giá trị được hỗ trợ

 • Cỡ phổ biến [regular]
 • Cỡ nhỏ [petite]
 • Cỡ cho phụ nữ mang thai [maternity]
 • Lớn [big]
 • Cao [tall]
 • Ngoại cỡ [plus]

Thuộc tính schema.org
Product.size.sizeGroup

 • Gửi tối đa 2 giá trị
 • Nếu bạn không gửi thuộc tính này, giá trị mặc định là regular
Hệ thống kích thước
[size_system]

Không bắt buộc (Chỉ dành cho sản phẩm may mặc)

Quốc gia của hệ thống kích thước mà sản phẩm của bạn sử dụng

Ví dụ
US

Giá trị được hỗ trợ

 • US
 • UK
 • EU
 • DE
 • FR
 • JP
 • CN
 • IT
 • BR
 • MEX
 • AU

Thuộc tính schema.org
Product.size.sizeSystem

 • Nếu bạn không gửi thuộc tính này thì giá trị mặc định là quốc gia mục tiêu của bạn
Mã nhóm mặt hàng
[item_group_id]

Bắt buộc (Brazil, Pháp, Đức, Nhật bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, nếu sản phẩm này là một biến thể)

Bắt buộc đối với các trang thông tin miễn phí dành cho tất cả biến thể sản phẩm

Không bắt buộc đối với tất cả sản phẩm và quốc gia mục tiêu khác

Mã nhận dạng của một nhóm sản phẩm có nhiều phiên bản (biến thể)

Ví dụ
AB12345

Cú pháp
Tối đa 50 ký tự chữ-số

Thuộc tính schema.org
Product.inProduct
GroupWithID

 • Sử dụng một giá trị duy nhất cho mỗi nhóm biến thể. Sử dụng SKU (Đơn vị lưu kho) chính nếu có thể
 • Giữ nguyên giá trị khi cập nhật dữ liệu của bạn
 • Chỉ sử dụng các ký tự unicode hợp lệ
 • Sử dụng mã nhóm mặt hàng cho một tập hợp các sản phẩm khác nhau theo một hoặc nhiều thuộc tính sau đây:
 • Thêm các thuộc tính giống nhau cho từng sản phẩm trong nhóm mặt hàng. Ví dụ: Nếu sản phẩm có kích thước và màu sắc khác nhau, hãy gửi thuộc tính kích thước [size]màu sắc [color] cho những sản phẩm có giá trị thuộc tính mã nhóm mặt hàng [item_group_id] giống nhau
 • Đừng sử dụng thuộc tính mã nhóm mặt hàng nếu các sản phẩm của bạn khác nhau theo những yếu tố thiết kế mà các thuộc tính ở trên không thể hiện
Chiều dài sản phẩm
[product_length]

Không bắt buộc

Chiều dài của sản phẩm

Ví dụ
20 inch

Cú pháp
Số + đơn vị

Giá trị được hỗ trợ
1-3000

 • Giá trị thập phân được hỗ trợ

Các đơn vị được hỗ trợ

 • cm
 • in

Thuộc tính schema.org
Product.depth

 • Cung cấp các thuộc tính về chỉ số đo của sản phẩm càng nhiều càng tốt.
 • Sử dụng cùng một đơn vị đo lường cho mỗi thuộc tính kích thước sản phẩm (trong đó có chiều dài, chiều rộng và chiều cao của sản phẩm). Nếu không, thông tin đó sẽ không xuất hiện.
Chiều rộng sản phẩm
[product_width]

Không bắt buộc

Chiều rộng của sản phẩm

Ví dụ
20 inch

Cú pháp
Số + đơn vị

Giá trị được hỗ trợ
1-3000

 • Giá trị thập phân được hỗ trợ

Các đơn vị được hỗ trợ

 • cm
 • in

Thuộc tính schema.org
Product.width

 • Cung cấp các thuộc tính về chỉ số đo của sản phẩm càng nhiều càng tốt.
 • Sử dụng cùng một đơn vị đo lường cho mỗi thuộc tính kích thước sản phẩm (trong đó có chiều dài, chiều rộng và chiều cao của sản phẩm). Nếu không, thông tin đó sẽ không xuất hiện.
Chiều cao sản phẩm
[product_height]

Không bắt buộc

Chiều cao của sản phẩm

Ví dụ
20 inch

Cú pháp
Số + đơn vị

Giá trị được hỗ trợ
1-3000

 • Giá trị thập phân được hỗ trợ

Các đơn vị được hỗ trợ

 • cm
 • in

Thuộc tính schema.org
Product.height

 • Cung cấp các thuộc tính về chỉ số đo của sản phẩm càng nhiều càng tốt.
 • Sử dụng cùng một đơn vị đo lường cho mỗi thuộc tính kích thước sản phẩm (trong đó có chiều dài, chiều rộng và chiều cao của sản phẩm). Nếu không, thông tin đó sẽ không xuất hiện.
Trọng lượng sản phẩm
[product_weight]

Không bắt buộc

Trọng lượng của sản phẩm

Ví dụ
3.5 lb

Cú pháp
Số + đơn vị

Giá trị được hỗ trợ
0-2000

 • Giá trị thập phân được hỗ trợ

Các đơn vị được hỗ trợ

 • lb
 • oz
 • g
 • kg

 

Thuộc tính schema.org
Product.weight

 • Sử dụng trọng lượng thực tế của sản phẩm sau khi lắp ráp cho thuộc tính này. Nếu sản phẩm của bạn có nhiều phần, ví dụ như nhiều thành phần trong một gói, hãy sử dụng tổng trọng lượng của tất cả các phần trong trang thông tin.

Không bắt buộc

Thông số kỹ thuật hoặc chi tiết bổ sung của sản phẩm

Ví dụ
Thông tin chung:Loại sản phẩm:Đầu phát kỹ thuật số

Cú pháp
Thuộc tính này sử dụng 3 thuộc tính phụ sau:

 • Tên mục [section_name]: Tối đa 140 ký tự
 • Tên thuộc tính [attribute_name]: Tối đa 140 ký tự
 • Giá trị thuộc tính [attribute_value]: Tối đa 1000 ký tự
 • Đừng thêm thông tin đã có trong các thuộc tính khác, viết hoa toàn bộ chữ cái, dùng ký tự nước ngoài phô trương, văn bản quảng cáo, hoặc liệt kê từ khoá hoặc cụm từ tìm kiếm
 • Không thêm thông tin như giá, giá ưu đãi, ngày ưu đãi, thông tin vận chuyển, ngày giao hàng, thông tin khác liên quan đến thời gian hoặc tên công ty của bạn
 • Chỉ cung cấp tên và giá trị thuộc tính khi giá trị đó đã được xác nhận. Ví dụ: Chỉ cung cấp "Vegetarian=False" nếu một sản phẩm loại thực phẩm được xác nhận là không phải đồ ăn chay.

Không bắt buộc

Điểm nổi bật có liên quan nhất của sản phẩm

Ví dụ
Hỗ trợ hàng nghìn ứng dụng, bao gồm cả Netflix, YouTube và HBO Max

Cú pháp
Tối đa 150 ký tự

 • Sử dụng từ 2 đến 100 điểm nổi bật của sản phẩm
 • Chỉ mô tả cho riêng sản phẩm đó
 • Không liệt kê từ khóa hoặc cụm từ tìm kiếm
 • Không bao gồm văn bản quảng cáo, mọi chữ cái viết hoa hoặc ký tự của tiếng nước ngoài nhằm mục đích phô trương

Chiến dịch mua sắm và các cấu hình khác

Những thuộc tính này dùng để kiểm soát cách dữ liệu sản phẩm của bạn được sử dụng khi tạo các chiến dịch quảng cáo trong Google Ads.

Thuộc tính Định dạng Tóm tắt các yêu cầu tối thiểu
Quảng cáo chuyển hướng [ads_redirect]

Không bắt buộc

URL dùng để chỉ định các tham số bổ sung cho trang sản phẩm của bạn. Khách hàng sẽ được chuyển đến URL này thay vì giá trị bạn gửi cho thuộc tính đường liên kết [link] hoặc đường liên kết dành cho thiết bị di động [mobile_link]

Ví dụ
http://www.example.com/product.html

Cú pháp
Tối đa 2000 ký tự

Không bắt buộc
Nhãn mà bạn gán cho một sản phẩm để giúp tổ chức việc đặt giá thầu và báo cáo trong chiến dịch Mua sắm

Ví dụ
Seasonal
Clearance
Holiday
Sale
Price range

Cú pháp
Tối đa 100 ký tự

 • Sử dụng giá trị mà bạn có thể nhận ra trong chiến dịch Mua sắm. Những khách hàng xem quảng cáo và trang thông tin miễn phí của bạn sẽ không nhìn thấy giá trị này.
 • Gửi tối đa 5 nhãn tùy chỉnh cho mỗi sản phẩm bằng cách thêm thuộc tính này nhiều lần:
  • custom_label_0
  • custom_label_1
  • custom_label_2
  • custom_label_3
  • custom_label_4
 • Chỉ sử dụng 1.000 giá trị riêng biệt cho mỗi nhãn tuỳ chỉnh trên tài khoản Merchant Center của bạn
Mã khuyến mãi [promotion_id]

Không bắt buộc (Bắt buộc đối với các chương trình khuyến mãi ở Úc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ)

Giá trị nhận dạng giúp bạn ghép sản phẩm với các chương trình khuyến mãi tương ứng

Ví dụ
ABC123

Cú pháp
Tối đa 50 ký tự

 • Sử dụng mã nhận dạng duy nhất và có phân biệt chữ hoa chữ thường, không có dấu cách hoặc ký hiệu (ví dụ: %, !)
 • Để ghép chương trình khuyến mãi với sản phẩm tương ứng, hãy gửi cùng một mã khuyến mãi trong dữ liệu sản phẩm và dữ liệu khuyến mãi của bạn
 • Gửi tối đa 10 mã khuyến mãi cho một sản phẩm bằng cách thêm thuộc tính này nhiều lần
Đường liên kết của hình ảnh phong cách sống
[lifestyle_image_link]

Không bắt buộc

Thuộc tính dùng để thêm URL của hình ảnh phong cách sống cho sản phẩm

Ví dụ
https://www.example.com/image1.jpg

Cú pháp
Tối đa 2000 ký tự

 • Sử dụng một URL trỏ đến một hình ảnh có định dạng tệp được hỗ trợ
 • Bắt đầu bằng http hoặc https và tuân thủ tiêu chuẩn RFC 3986
 • Thay thế mọi ký hiệu hoặc dấu cách bằng các thực thể đã mã hoá trong URL
 • Đảm bảo rằng Google có thể thu thập thông tin URL của bạn
Tiêu đề ngắn
[short_title]

Không bắt buộc

Thuộc tính dùng để xác dịnh nhanh chóng và rõ ràng sản phẩm mà bạn đang bán

Ví dụ
Giày chạy bộ

Cú pháp
Tối đa 150 ký tự

 • Sử dụng tiêu đề ngắn phù hợp, mô tả rõ ràng sản phẩm
 • Mô tả sản phẩm xuất hiện trên trang đích của bạn
 • Đừng sử dụng ngoại ngữ trừ phi đó là những từ mọi người hiểu rõ
 • Đừng sử dụng chữ cái viết hoa để nhấn mạnh
 • Đừng thêm văn bản quảng cáo
 • Đừng chèn thêm dấu cách

Trang web thương mại

Các thuộc tính này được dùng để kiểm soát cách dữ liệu của bạn được sử dụng nếu bạn là một trang web thương mại và đang sử dụng tài khoản nhiều người bán.

Thuộc tính Định dạng Tóm tắt các yêu cầu tối thiểu
Mã người bán bên ngoài [external_seller_id]

Bắt buộc đối với tài khoản nhiều người bán

Trang web thương mại sử dụng để xác định một người bán từ bên ngoài.  (Ví dụ: trên một trang web)

Ví dụ
SellerPublicName1991

Cú pháp
1 đến 50 ký tự
 • Sử dụng một giá trị duy nhất cho mỗi người bán.
 • Giữ nguyên mã nhận dạng khi cập nhật dữ liệu
 • Chỉ sử dụng các ký tự hợp lệ. Tránh các ký tự không hợp lệ như các ký tự kiểm soát, ký tự chức năng hoặc ký tự khu vực riêng
 • Sử dụng cùng một mã nhận dạng cho cùng một người bán ở nhiều quốc gia hoặc ngôn ngữ

Điểm đến

Có thể dùng các thuộc tính này để kiểm soát các vị trí mà nội dung của bạn có thể xuất hiện. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng thuộc tính này nếu muốn sản phẩm xuất hiện trong Chiến dịch tiếp thị lại động nhưng không xuất hiện trong Chiến dịch quảng cáo mua sắm.

Thuộc tính Định dạng Tóm tắt về các yêu cầu tối thiểu
Vị trí không được phép xuất hiện [excluded_destination]

Không bắt buộc

Chế độ cài đặt mà bạn có thể sử dụng để loại trừ một sản phẩm ra khỏi một loại chiến dịch quảng cáo cụ thể

Ví dụ:
Shopping_ads

Các giá trị được hỗ trợ

 • Shopping_ads
 • Buy_on_Google_listings
 • Display_ads
 • Local_inventory_ads
 • Free_listings
 • Free_local_listings
 • YouTube_Shopping
 
Vị trí được phép xuất hiện [included_destination]

Không bắt buộc

Chế độ cài đặt mà bạn có thể sử dụng để đưa một sản phẩm vào một loại chiến dịch quảng cáo cụ thể

Ví dụ:
Shopping_ads

Các giá trị được hỗ trợ

 • Shopping_ads
 • Buy_on_Google_listings
 • Display_ads
 • Local_inventory_ads
 • Free_listings
 • Free_local_listings
 • YouTube_Shopping
 
Quốc gia bị loại trừ khỏi Quảng cáo mua sắm 
[shopping_ads_excluded_country]

Không bắt buộc

Chế độ cài đặt giúp bạn loại trừ những quốc gia mà bạn đang quảng cáo sản phẩm bằng quảng cáo Mua sắm.

Thuộc tính này chỉ áp dụng cho quảng cáo Mua sắm

Ví dụ:
DE (Đức)

Cú pháp
2 ký tự. Phải là mã quốc gia theo chuẩn ISO_3166-1_alpha-2.

 
Tạm dừng [pause]

Không bắt buộc

Chế độ cài đặt mà bạn có thể sử dụng để tạm dừng đăng và nhanh chóng đăng lại một sản phẩm trên tất cả quảng cáo (bao gồm cả quảng cáo Mua sắm, quảng cáo Hiển thị và quảng cáo kho hàng tại địa phương). Bạn có thể tạm dừng đăng một sản phẩm trong tối đa 14 ngày. Nếu bạn tạm dừng đăng một sản phẩm lâu hơn 14 ngày, thì sản phẩm đó sẽ bị từ chối. Để yêu cầu phê duyệt lại, hãy xoá thuộc tính này.

Ví dụ:
ads

Các giá trị được hỗ trợ
ads

 

Vận chuyển

Bạn có thể sử dụng kết hợp các thuộc tính này với chế độ cài đặt về vận chuyển của tài khoản để có thể cung cấp chi phí và tốc độ vận chuyển chính xác. Người dùng dựa vào những thông tin về chi phí và tốc độ vận chuyển này để lựa chọn mặt hàng sẽ mua, vì vậy, bạn nên dành thời gian để gửi thông tin vận chuyển có chất lượng. Tìm hiểu cách thiết lập chế độ cài đặt về vận chuyển của tài khoản

Thuộc tính Định dạng Tóm tắt các yêu cầu tối thiểu
Phí vận chuyển [shipping]

Không bắt buộc

Phí vận chuyển là bắt buộc đối với quảng cáo Mua sắm và trang thông tin miễn phí ở các quốc gia sau: Úc, Áo, Bỉ, Canada, Séc, Pháp, Đức, Ireland, Israel, Ý, Hà Lan, Ba Lan, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thuỵ Sĩ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ

Có thể bạn cũng cần phải cung cấp phí vận chuyển dựa trên luật pháp hoặc quy định của địa phương.

Không bắt buộc (để chỉ định các quốc gia bổ sung mà sản phẩm của bạn được vận chuyển đến hoặc những điểm đến không yêu cầu phí vận chuyển)

Không có sẵn trong trang thông tin của chương trình Mua trên Google

Chi phí, tốc độ vận chuyển sản phẩm và địa điểm mà bạn sẽ vận chuyển sản phẩm của mình đến.

Các mức giá được hỗ trợ
0–1000 USD (xem các đơn vị tiền tệ khác)

Ví dụ
US:CA:Overnight:16.00 USD:1:1:2:3

Cú pháp
Thuộc tính này sử dụng các thuộc tính phụ sau:

 • Quốc gia [country] (Bắt buộc)
  Mã quốc gia theo tiêu chuẩn ISO 3166
 • Khu vực [region](Không bắt buộc)
 • Mã bưu chính [postal_code](Không bắt buộc)
 • Mã vị trí [location_id] (Không bắt buộc)
 • Tên nhóm vị trí [location_group_name] (Không bắt buộc)
 • Dịch vụ [service] (Không bắt buộc)
  Hạng dịch vụ hoặc tốc độ vận chuyển
 • Giá [price] (Không bắt buộc)
  Phí vận chuyển cố định, đã bao gồm thuế GTGT nếu được yêu cầu
 • Thời gian xử lý tối thiểu [min_handling_time] và thời gian xử lý tối đa [max_handling_time] (Không bắt buộc)
  Để chỉ định thời gian xử lý
 • Thời gian vận chuyển tối thiểu [min_transit_time] và thời gian vận chuyển tối đa [max_transit_time] (Không bắt buộc)
  Để chỉ định thời gian vận chuyển

Thuộc tính schema.org
Offer.shippingDetails

 • Sử dụng chế độ cài đặt này trong trường hợp bạn không xác định phí vận chuyển cho sản phẩm trong tài khoản Merchant Center hoặc trong trường hợp bạn cần thay thế phí hoặc tốc độ vận chuyển đã xác định trong tài khoản Merchant Center.
Nhãn vận chuyển [shipping_label]

Không bắt buộc

Nhãn mà bạn chỉ định cho một sản phẩm để giúp chỉ định phí vận chuyển chính xác trong chế độ cài đặt tài khoản Merchant Center

Ví dụ
dễ hỏng

Cú pháp
Tối đa 100 ký tự

 • Sử dụng giá trị mà bạn có thể nhận ra trong chế độ cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản. Khách hàng sẽ không nhìn thấy giá trị này. Ví dụ:
  • Cùng ngày
  • Quá khổ
  • Chỉ FedEx
Trọng lượng vận chuyển [shipping_weight]

Không bắt buộc (Bắt buộc đối với phí vận chuyển do hãng vận chuyển tính, bảng phí dựa trên trọng lượng hoặc quy tắc dựa trên trọng lượng trong chế độ cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản)

Trọng lượng của sản phẩm dùng để tính phí vận chuyển

Trọng lượng được hỗ trợ

 • 0–2000 lbs đối với hệ đo lường của Hoa Kỳ
 • 0–1000 kg đối với hệ đo lường mét

Ví dụ
3 kg

Cú pháp
Số + đơn vị

Các đơn vị được hỗ trợ

 • lb
 • oz
 • g
 • kg
 • Gửi giá trị này nếu bạn thiết lập chế độ cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản cho phí vận chuyển do hãng vận chuyển tính hoặc dịch vụ vận chuyển dựa trên trọng lượng
Chiều dài vận chuyển [shipping_length]

Không bắt buộc (Bắt buộc đối với phí vận chuyển do hãng vận chuyển tính trong chế độ cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản)

Chiều dài của sản phẩm dùng để tính phí vận chuyển dựa trên trọng lượng theo kích thước

Ví dụ
20 inch

Cú pháp
Số + đơn vị

Giá trị được hỗ trợ

 • 1–150 đối với đơn vị inch
 • 1–400 đối với đơn vị cm

Các đơn vị được hỗ trợ

 • inch
 • cm
 • Gửi giá trị này nếu bạn thiết lập các chế độ cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản đối với phí vận chuyển do hãng vận chuyển tính
 • Nếu bạn không cung cấp các thuộc tính về kích thước vận chuyển khi sử dụng phí vận chuyển do hãng vận chuyển tính, Google sẽ không thể tính phí vận chuyển dựa trên trọng lượng theo kích thước của sản phẩm. Nếu trường hợp đó xảy ra, chúng tôi sẽ chỉ tính phí vận chuyển dựa trên giá trị mà bạn đã cung cấp trong thuộc tính trọng lượng vận chuyển [shipping_weight]
 • Nếu bạn gửi thuộc tính này, hãy gửi tất cả các thuộc tính về kích thước vận chuyển:
 • Sử dụng cùng một đơn vị cho tất cả những thuộc tính về kích thước vận chuyển áp dụng cho một sản phẩm
 • Xin lưu ý rằng Google không tự động tính phí vận chuyển bổ sung cho các sản phẩm quá khổ. Nếu hãng vận chuyển cho rằng gói hàng của bạn lớn hoặc quá khổ, thì bạn nên sử dụng thuộc tính phí vận chuyển [shipping] để đặt phí vận chuyển cho từng sản phẩm hoặc sử dụng thuộc tính nhãn vận chuyển [shipping_label] cùng với các chế độ cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản để đặt phí vận chuyển
Chiều rộng vận chuyển [shipping_width]

Không bắt buộc (Bắt buộc đối với phí vận chuyển do hãng vận chuyển tính trong chế độ cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản)

Chiều rộng của sản phẩm dùng để tính phí vận chuyển dựa trên trọng lượng theo kích thước

Ví dụ
20 inch

Cú pháp
Số + đơn vị

Giá trị được hỗ trợ

 • 1–150 đối với đơn vị inch
 • 1–400 đối với đơn vị cm

Các đơn vị được hỗ trợ

 • inch
 • cm
Chiều cao vận chuyển [shipping_height]

Không bắt buộc (Bắt buộc đối với phí vận chuyển do hãng vận chuyển tính trong chế độ cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản)


Chiều cao của sản phẩm dùng để tính phí vận chuyển dựa trên trọng lượng theo kích thước

Ví dụ
20 inch

Cú pháp
Số + đơn vị

Giá trị được hỗ trợ

 • 1–150 đối với đơn vị inch
 • 1–400 đối với đơn vị cm

Các đơn vị được hỗ trợ

 • inch
 • cm
Quốc gia gửi hàng[ships_from_country]

Không bắt buộc

Chế độ cài đặt cho phép bạn cung cấp quốc gia xuất phát nơi sản phẩm của bạn thường bắt đầu được vận chuyển.

Ví dụ
DE

Cú pháp
2 ký tự. Bạn phải dùng mã quốc gia theo chuẩn ISO_3166-1_alpha-2.

 • Chỉ cung cấp tên quốc gia nơi bạn thường bắt đầu gửi sản phẩm đi
Nhãn thời gian vận chuyển [transit_time_label]

Không bắt buộc

Nhãn mà bạn chỉ định cho một sản phẩm để giúp chỉ định nhiều khoảng thời gian vận chuyển trong chế độ cài đặt tài khoản Merchant Center.

Ví dụ
Từ Seattle

Cú pháp
Tối đa 100 ký tự

 • Sử dụng giá trị mà bạn có thể nhận ra trong chế độ cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản. Khách hàng sẽ không nhìn thấy giá trị này. Ví dụ:
  • Thức ăn cho chó
  • Từ Seattle
  • Kiện hàng nặng
Thời gian xử lý tối đa [max_handling_time]

Không bắt buộc

Khoảng thời gian dài nhất tính từ khi đặt hàng cho đến khi sản phẩm được vận chuyển.

Ví dụ
3

Cú pháp
Số nguyên, lớn hơn hoặc bằng 0

Thời gian xử lý tối thiểu [min_handling_time]

Không bắt buộc
Khoảng thời gian ngắn nhất tính từ khi đặt hàng cho đến khi sản phẩm được vận chuyển.

Ví dụ
1

Cú pháp
Số nguyên, lớn hơn hoặc bằng 0

Thuế

Bạn có thể sử dụng kết hợp các thuộc tính này với chế độ tính thuế trong tài khoản để có thể cung cấp chi phí thuế chính xác. Tìm hiểu cách thiết lập chế độ tính thuế trong tài khoản

Thuộc tính Định dạng Tóm tắt các yêu cầu tối thiểu
Thuế [tax]

Bắt buộc (Chỉ tại Hoa Kỳ)
Thuế suất bán hàng của sản phẩm tính theo phần trăm

Ví dụ
US:CA:5.00:y

Cú pháp
Thuộc tính này sử dụng 4 thuộc tính phụ sau:

 • Tỷ lệ [rate] (bắt buộc)
  Thuế suất tính theo phần trăm
 • Quốc gia [country] (không bắt buộc)
  Mã quốc gia theo tiêu chuẩn ISO 3166 (chỉ hỗ trợ "US")
 • Khu vực [region] hoặc mã bưu chính [postal_code] hoặc mã vị trí [location_id] (không bắt buộc)
 • Thuế vận chuyển [tax_ship] (không bắt buộc)
  Nêu rõ việc bạn có tính thuế đối với phí vận chuyển hay không.
 • Giá trị được hỗ trợ:
  • yes hoặc no
 • Chỉ sử dụng chế độ cài đặt này để thay thế chế độ cài đặt về thuế trong tài khoản cho một sản phẩm riêng lẻ. Bạn nên gửi thông tin thuế cho tất cả các sản phẩm của mình bằng cách sử dụng chế độ cài đặt tài khoản trong Merchant Center
 • Đối với Hoa Kỳ và Canada
  • Đừng thêm thuế vào thuộc tính giá [price]. Hãy thêm thuế vào thuộc tính thuế nếu bạn cần thay thế chế độ cài đặt tài khoản (chỉ đối với Hoa Kỳ)
 • Đối với mọi quốc gia khác
  • Hãy thêm thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) hoặc thuế hàng hoá và dịch vụ (GST) trong thuộc tính giá và đừng sử dụng thuộc tính thuế
Danh mục thuế [tax_category]

Không bắt buộc (Nên dùng cho thuế suất tuỳ chỉnh ở cấp tài khoản)
Một danh mục giúp phân loại sản phẩm của bạn theo các quy tắc thuế cụ thể

Ví dụ
Hàng may mặc

Cú pháp
Tối đa 100 ký tự

 • Sử dụng thuộc tính này nếu bạn bán sản phẩm được áp dụng mức thuế suất cụ thể.
  • Các nhãn danh mục trong dữ liệu sản phẩm của bạn phải khớp với nhãn mà bạn nhập vào phần Danh mục trong Merchant Center.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính