Thông báo

Trong trung tâm trợ giúp này, bạn có thể tìm thấy nội dung cho cả Merchant Center Next và Merchant Center phiên bản cũ. Hãy tìm biểu trưng ở đầu mỗi bài viết để đảm bảo rằng bạn đang đọc bài viết về phiên bản Merchant Center phù hợp với mình. 

Đặc tả dữ liệu sản phẩm

Biểu tượng tuỳ chỉnh của Merchant Center phiên bản cũ và Merchant Center Next.

Dùng hướng dẫn này để định dạng thông tin sản phẩm của bạn cho Merchant Center. Google sử dụng dữ liệu này để đảm bảo việc đưa ra sản phẩm phù hợp với cụm từ tìm kiếm. Để tạo được quảng cáo và trang thông tin miễn phí cho sản phẩm của mình, bạn phải chia sẻ dữ liệu sản phẩm theo đúng định dạng.

Nội dung trong bài viết này

Các thuộc tính dữ liệu sản phẩm:

Trước khi bắt đầu

Các yêu cầu khác

Ngoài quy cách dữ liệu sản phẩm này, bạn cũng phải đáp ứng các yêu cầu sau đối với dữ liệu sản phẩm:

Định dạng dữ liệu sản phẩm

Sử dụng tiếng Anh khi gửi tên các thuộc tính và giá trị của các thuộc tính dùng giá trị được hỗ trợ. Ví dụ: Nếu thuộc tính tình trạng [condition] sử dụng các giá trị được hỗ trợ là new, refurbishedused thì bạn phải gửi những giá trị này bằng tiếng Anh để hệ thống đọc được các giá trị đó.

Đối với tất cả các thuộc tính không sử dụng giá trị được hỗ trợ, nhưng cho phép văn bản dạng biểu mẫu tuỳ ý như các thuộc tính tiêu đề [title] hoặc nội dung mô tả [description], hãy đảm bảo sử dụng cùng một ngôn ngữ cho tất cả các thuộc tính trong nguồn cấp dữ liệu. Dùng dấu gạch dưới khi gửi tên thuộc tính có nhiều từ (ví dụ: image_link).Tìm hiểu thêm về cách gửi thuộc tính và giá trị thuộc tính

Định nghĩa

 • Sản phẩm: Đây là sản phẩm thực tế mà khách hàng tiềm năng tìm kiếm trên Google.
 • Mặt hàng: Đây là một sản phẩm đã được thêm vào dữ liệu sản phẩm của bạn, có thể là trong nguồn cấp dữ liệu văn bản, nguồn cấp dữ liệu XML hoặc API. Ví dụ: Một mặt hàng là một dòng trong nguồn cấp dữ liệu văn bản.
 • Biến thể: Đây là phiên bản cụ thể của sản phẩm gồm nhiều biến thể khác nhau. Ví dụ: Một mẫu áo sơ mi có nhiều kích thước thì sẽ có nhiều biến thể kích thước.

Required Bắt buộc: Gửi thuộc tính này. Nếu không, sản phẩm của bạn sẽ không thể phân phát trong quảng cáo và trang thông tin miễn phí.

This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Tuỳ trường hợp: Có thể bạn cần hoặc không cần gửi thuộc tính này tuỳ thuộc vào sản phẩm hoặc quốc gia nơi sản phẩm của bạn xuất hiện.

Optional Không bắt buộc: Bạn có thể gửi thuộc tính này nếu muốn giúp tăng hiệu suất của sản phẩm.

Dữ liệu sản phẩm cơ bản

Thông tin sản phẩm mà bạn gửi bằng các thuộc tính này là nền tảng để tạo ra các quảng cáo và trang thông tin miễn phí thành công cho sản phẩm của bạn. Hãy đảm bảo mọi thông tin sản phẩm mà bạn gửi có chất lượng đúng như những gì bạn thể hiện với khách hàng.

Thuộc tính và định dạng

Tóm tắt các yêu cầu tối thiểu

Mã nhận dạng [id]

Giá trị nhận dạng riêng biệt của sản phẩm

Required Bắt buộc

Ví dụ
A2B4

Cú pháp
Tối đa 50 ký tự

Thuộc tính schema.org:Yes (Tìm hiểu thêm)

 • Sử dụng một giá trị duy nhất cho mỗi sản phẩm.
 • Sử dụng SKU của sản phẩm nếu có thể.
 • Giữ nguyên mã nhận dạng khi cập nhật dữ liệu của bạn.
 • Chỉ sử dụng các ký tự unicode hợp lệ.
 • Sử dụng cùng một mã nhận dạng cho cùng một sản phẩm ở nhiều quốc gia hoặc ngôn ngữ.

Tiêu đề [title] 

hoặc

Tiêu đề có cấu trúc [structured_title]

Tên của sản phẩm

Required Bắt buộc

Ví dụ (Tiêu đề [title]):
Mens Pique Polo Shirt

Ví dụ (Tiêu đề có cấu trúc [structured_title]): trained_algorithmic_media:"Stride & Conquer: Original Google Men's Blue & Orange Power Shoes (Size 8)"

Cú pháp
Tiêu đề [title]: Văn bản thuần tuý. Tối đa 150 ký tự

Tiêu đề có cấu trúc [structured_title]: 2 thuộc tính phụ:

 • Loại nguồn kỹ thuật số [digital_source_type] (Không bắt buộc): Thuộc tính phụ này hỗ trợ 2 giá trị:
  • Mặc định [default]: Nêu rõ tiêu đề mà bạn cung cấp bằng thuộc tính phụ nội dung [content] không phải do AI tạo sinh tạo ra.
  • Nội dung nghe nhìn sử dụng thuật toán đã được huấn luyện [trained_algorithmic_media]. Nêu rõ tiêu đề mà bạn cung cấp bằng thuộc tính phụ nội dung [content] do AI tạo sinh tạo ra.

Nếu bạn không nêu rõ giá trị thì giá trị mặc định [default] sẽ được sử dụng.

 • Nội dung [content] (Bắt buộc): Văn bản tiêu đề. Tối đa 150 ký tự.

Thuộc tính schema.org:

Tiêu đề [title]: Yes (Tìm hiểu thêm)

Tiêu đề có cấu trúc [structured_title]: Không

 • Sử dụng một trong các thuộc tính tiêu đề [title] và tiêu đề có cấu trúc [structured_title] để xác định rõ sản phẩm mà bạn đang bán.
 • Đối với tiêu đề do AI tạo sinh tạo ra, hãy sử dụng thuộc tính tiêu đề có cấu trúc [structured_title]. Nếu không, hãy sử dụng thuộc tính tiêu đề [title].
 • Mô tả chính xác sản phẩm và khớp với tiêu đề trên trang đích của bạn.
 • Đừng thêm văn bản quảng cáo như "miễn phí vận chuyển", dùng toàn bộ chữ in hoa hoặc ký tự nước ngoài nhằm mục đích phô trương.

Dành cho các biến thể:

 • Thêm các đặc điểm phân biệt như màu sắc hoặc kích thước.

Đối với thiết bị di động:

 • Thêm cụm từ "có hợp đồng" nếu bán kèm một hợp đồng.
 • Đối với Hoa Kỳ, hãy thêm cụm từ "có gói thanh toán" nếu bán theo hình thức trả góp.

Đối với Nga:

 • Đối với sách và các sản phẩm cung cấp thông tin khác, hãy thêm điểm xếp hạng theo độ tuổi ở đầu tiêu đề.

Nội dung mô tả [description]

hoặc

Nội dung mô tả có cấu trúc [structured_description]

Nội dung mô tả của sản phẩm

Required Bắt buộc

Ví dụ (nội dung mô tả [description]):
Made from 100% organic cotton, this classic red men’s polo has a slim fit and signature logo embroidered on the left chest. Machine wash cold; imported.

Ví dụ (nội dung mô tả có cấu trúc [structured_description]):

trained_algorithmic_media:"Transform your TV with the effortless power of Google Chromecast. This sleek device discreetly connects to your television, unlocking a world of wireless streaming and mirroring possibilities. From movies and TV shows to photos and presentations, cast your favorite content directly to the big screen with its integrated HDMI connector."

Cú pháp
Nội dung mô tả [description]: Văn bản thuần tuý. Tối đa 5000 ký tự

Nội dung mô tả có cấu trúc [structured_description]: 2 thuộc tính phụ:

 • Loại nguồn kỹ thuật số [digital_source_type] (Không bắt buộc): Thuộc tính phụ này hỗ trợ 2 giá trị:
  • Mặc định [default]: Nêu rõ tiêu đề mà bạn cung cấp bằng thuộc tính phụ nội dung [content] không phải do AI tạo sinh tạo ra.
  • Nội dung nghe nhìn sử dụng thuật toán đã được huấn luyện [trained_algorithmic_media]. Nêu rõ tiêu đề mà bạn cung cấp bằng thuộc tính phụ nội dung [content] do AI tạo sinh tạo ra.

Nếu bạn không nêu rõ giá trị thì giá trị mặc định [default] sẽ được sử dụng.

Nội dung [content] (Bắt buộc): Văn bản nội dung mô tả. Tối đa 5000 ký tự

Thuộc tính schema.org:

Nội dung mô tả [description]: Yes (Tìm hiểu thêm)

Nội dung mô tả có cấu trúc [structured_description]: Không

 • Sử dụng một trong các thuộc tính nội dung mô tả [description] và nội dung mô tả có cấu trúc [structured_description] để mô tả chính xác sản phẩm và khớp với nội dung mô tả trên trang đích của bạn.
 • Đối với nội dung mô tả do AI tạo sinh tạo ra, hãy dùng thuộc tính nội dung mô tả có cấu trúc [structured_description]. Nếu không, hãy sử dụng thuộc tính nội dung mô tả [description].
 • Đừng thêm văn bản quảng cáo như "miễn phí vận chuyển", dùng toàn bộ chữ in hoa hoặc ký tự nước ngoài nhằm mục đích phô trương.
 • Chỉ thêm thông tin về sản phẩm. Đừng thêm các đường liên kết đến cửa hàng, thông tin bán hàng, chi tiết về đối thủ cạnh tranh, các sản phẩm khác hoặc phụ kiện.
 • Sử dụng các yếu tố định dạng (ví dụ như dấu ngắt dòng, danh sách hoặc kiểu chữ in nghiêng) để định dạng nội dung mô tả.

Đường liên kết [link]

Trang đích của sản phẩm

Required Bắt buộc

Ví dụ
http://www.example.com/asp/sp.asp?cat=12&id=1030

Thuộc tính schema.org:Yes (Tìm hiểu thêm)

 • Sử dụng tên miền đã xác minh.
 • Bắt đầu bằng http hoặc https.
 • Sử dụng một URL được mã hoá tuân thủ RFC 2396 hoặc RFC 1738.
 • Đừng liên kết đến trang xen kẽ trừ phi luật pháp yêu cầu.

Đường liên kết của hình ảnh [image_link]

URL hình ảnh chính của sản phẩm

Required Bắt buộc

Ví dụ
http:// www.example.com/image1.jpg

Thuộc tính schema.org:Yes (Tìm hiểu thêm)

Đối với URL hình ảnh:

 • Liên kết đến hình ảnh chính của sản phẩm.
 • Bắt đầu bằng http hoặc https.
 • Sử dụng một URL được mã hoá tuân thủ RFC 2396 hoặc RFC 1738.
 • Đảm bảo rằng Google có thể thu thập thông tin về URL đó (cấu hình robots.txt cho phép Googlebot và Googlebot-image thu thập).

Đối với hình ảnh:

 • Đăng sản phẩm chính xác.
 • Sử dụng định dạng được chấp nhận: JPEG (.jpg/.jpeg), WebP (.webp), PNG (.png), GIF tĩnh (.gif), BMP (.bmp) và TIFF (.tif/.tiff).
 • Đừng tăng kích thước hình ảnh hoặc gửi hình thu nhỏ.
 • Đừng thêm văn bản quảng cáo, hình mờ hoặc đường viền.
 • Đừng gửi hình ảnh giữ chỗ hoặc hình ảnh chung chung.
 • Tất cả hình ảnh được tạo bằng AI tạo sinh đều phải chứa siêu dữ liệu cho biết rằng hình ảnh đó là do AI tạo (ví dụ như thẻ siêu dữ liệu IPTC DigitalSourceTypeTrainedAlgorithmicMedia). Đừng xoá các thẻ siêu dữ liệu đã nhúng (chẳng hạn như thuộc tính IPTC DigitalSourceType) khỏi những hình ảnh được tạo bằng công cụ AI tạo sinh, chẳng hạn như Project Studio. IPTC NewsCodes sau đây chỉ định loại nguồn kỹ thuật số dùng để tạo ra hình ảnh và bạn cần phải giữ nguyên:

  • TrainedAlgorithmicMedia: Hình ảnh được tạo bằng cách sử dụng một mô hình thu được từ nội dung dùng làm mẫu.
  • CompositeSynthetic: Hình ảnh là một hình ảnh kết hợp bao gồm các phần tử nhân tạo.
  • AlgorithmicMedia: Hình ảnh do thuật toán tạo ra hoàn toàn chứ không dựa trên dữ liệu được lấy mẫu để huấn luyện (ví dụ: hình ảnh được tạo bằng phần mềm sử dụng công thức toán học).

Đường liên kết của hình ảnh bổ sung [additional_image_link]

URL của hình ảnh bổ sung dành cho sản phẩm

Optional Không bắt buộc

Ví dụ
http://www.example.com/image1.jpg

Cú pháp
Tối đa 2.000 ký tự

Thuộc tính schema.org: Không

 • Đáp ứng các yêu cầu đối với thuộc tính đường liên kết của hình ảnh [image_link] cùng với một số trường hợp ngoại lệ như sau:
  • Hình ảnh có thể chứa các yếu tố làm cảnh nền cho sản phẩm và cho thấy sản phẩm trong quá trình sử dụng.
  • Có thể thêm ảnh đồ hoạ hoặc hình minh hoạ.
 • Gửi tối đa 10 hình ảnh bổ sung về sản phẩm bằng cách thêm thuộc tính này nhiều lần.
 • Tất cả hình ảnh được tạo bằng AI tạo sinh đều phải chứa siêu dữ liệu cho biết rằng hình ảnh đó là do AI tạo (ví dụ như thẻ siêu dữ liệu IPTC DigitalSourceTypeTrainedAlgorithmicMedia). Đừng xoá các thẻ siêu dữ liệu đã nhúng (chẳng hạn như thuộc tính IPTC DigitalSourceType) khỏi những hình ảnh được tạo bằng công cụ AI tạo sinh, chẳng hạn như Project Studio. IPTC NewsCodes sau đây chỉ định loại nguồn kỹ thuật số dùng để tạo ra hình ảnh và bạn cần phải giữ nguyên:

  • TrainedAlgorithmicMedia: Hình ảnh được tạo bằng cách sử dụng một mô hình thu được từ nội dung dùng làm mẫu.
  • CompositeSynthetic: Hình ảnh là một hình ảnh kết hợp bao gồm các phần tử nhân tạo.
  • AlgorithmicMedia: Hình ảnh do thuật toán tạo ra hoàn toàn chứ không dựa trên dữ liệu được lấy mẫu để huấn luyện (ví dụ: hình ảnh được tạo bằng phần mềm sử dụng công thức toán học).

Đường liên kết đến mô hình 3D [virtual_model_link]

Đường liên kết bổ sung để hiển thị mô hình 3D của sản phẩm.

Optional Không bắt buộc (chỉ có ở Hoa Kỳ)

Lưu ý: Thuộc tính này chỉ có trong Merchant Center phiên bản cũ

Ví dụ
https://www.google.com/products/xyz.glb

Cú pháp/loại

URL (Phải bắt đầu bằng "http://" hoặc "https://")

Tối đa 2.000 ký tự

 • Sử dụng mô hình 3D. Tệp không được vượt quá 15 MB. Hoạ tiết trong tệp có thể lên tới 2K (không hỗ trợ 4K).
 • Cung cấp URL hợp lệ trong dữ liệu sản phẩm. Đường liên kết này phải dẫn đến một tệp .gltf hoặc .glb.
 • Xem xét mô hình 3D. Bạn có thể sử dụng công cụ xác thực để xác minh xem mô hình 3D có hoạt động đúng cách hay không.

Đường liên kết dành cho thiết bị di động [mobile_link]

Trang đích được tối ưu hoá cho thiết bị di động của sản phẩm khi bạn có URL khác cho lưu lượng truy cập trên máy tính và thiết bị di động

Optional Không bắt buộc

Ví dụ
http://www.m.example.com/asp/ sp.asp?cat=12 id=1030

Cú pháp
Tối đa 2.000 ký tự chữ-số

Thuộc tính schema.org: Không

 • Đáp ứng các yêu cầu đối với thuộc tính đường liên kết [link].

Giá và tình trạng còn hàng

Những thuộc tính này xác định giá và tình trạng còn hàng của sản phẩm. Khách hàng tiềm năng sẽ nhìn thấy thông tin này trong quảng cáo và trang thông tin miễn phí. Nếu giá và tình trạng còn hàng của sản phẩm thay đổi thường xuyên, bạn cần phải cho chúng tôi biết để đăng sản phẩm của bạn. Xem các mẹo này để liên tục cập nhật thông tin sản phẩm của bạn

Thuộc tính và định dạng

Tóm tắt các yêu cầu tối thiểu

Tình trạng còn hàng [availability]

Tình trạng còn hàng của sản phẩm

Required Bắt buộc

Ví dụ
in_stock

Các giá trị được hỗ trợ

 • Còn hàng [in_stock]
 • Hết hàng [out_of_stock]
 • Đặt hàng trước [preorder]
 • Giao sau [backorder]

Thuộc tính schema.org: Yes (Tìm hiểu thêm)

 • Gửi đúng tình trạng còn hàng của sản phẩm, đồng thời đảm bảo thông tin này khớp với tình trạng còn hàng trên trang đích và trang thanh toán.
 • Cung cấp thuộc tính ngày có hàng [availability_date] (với giá trị tối đa là 1 năm trong tương lai) nếu bạn đặt tình trạng còn hàng là preorder.

Ngày có hàng [availability_date]

Required Bắt buộc nếu bạn đặt tình trạng còn hàng của sản phẩm là preorder

Ngày mà sản phẩm được đặt hàng trước có hàng để giao

Ví dụ
(Đối với múi giờ UTC+1)
2016-02-24T11:07+0100

Cú pháp

 • Tối đa 25 ký tự chữ-số
 • ISO 8601
  • YYYY-MM-DDThh:mm [+hhmm]
  • YYYY-MM-DDThh:mmZ

Thuộc tính schema.org: Yes (Tìm hiểu thêm)

 • Sử dụng thuộc tính này nếu bạn đặt tình trạng còn hàng của sản phẩm là preorder. Cung cấp giá trị tối đa là 1 năm trong tương lai.
 • Bạn cũng phải thêm ngày có hàng vào trang đích của sản phẩm và để khách hàng thấy rõ ngày đó (ví dụ: "Ngày 6 tháng 5 năm 2023").
  • Nếu không thể cung cấp ngày chính xác, bạn có thể sử dụng ngày ước tính (ví dụ: "Tháng 5 năm 2023").

Giá vốn hàng bán [cost_of_goods_sold]

Nội dung mô tả của sản phẩm

Optional Không bắt buộc

Các chi phí liên quan đến giao dịch bán một sản phẩm cụ thể theo quy ước kế toán mà bạn thiết lập. Các chi phí này có thể bao gồm phí vật liệu, phí nhân công, phí vận chuyển hàng hoá hoặc các chi phí điều hành khác. Bằng cách gửi giá vốn hàng bán (COGS) cho sản phẩm, bạn có được thông tin chi tiết về các chỉ số khác, chẳng hạn như tổng lợi nhuận và doanh thu có được từ quảng cáo và trang thông tin miễn phí.

Ví dụ
230000.00 VND

Cú pháp

 • Mã ISO 4217
 • Sử dụng "." thay vì "," để biểu thị dấu thập phân
 • Số

Thuộc tính schema.org: Không

 • Đơn vị tiền tệ phải theo định dạng ISO 4217. Ví dụ: USD cho đô la Mỹ.
 • Dấu thập phân phải là dấu chấm (.). Ví dụ: 10.00 USD.

Ngày hết hạn [expiration_date]

Ngày ngừng đăng sản phẩm của bạn

Optional Không bắt buộc

Ví dụ
(Đối với múi giờ UTC+1)
2016-07-11T11:07+0100

Cú pháp

 • Tối đa 25 ký tự chữ-số
 • ISO 8601
  • YYYY-MM-DDThh:mm [+hhmm]
  • YYYY-MM-DDThh:mmZ

Thuộc tính schema.org: Không

 • Chọn giá trị là một ngày nào đó trong vòng 30 ngày tới.
 • Xin lưu ý rằng có thể sẽ có độ trễ vài giờ.

Giá [price]

Giá của sản phẩm

Required Bắt buộc

Ví dụ
150000.00 VND

Cú pháp

 • Số
 • ISO 4217

Thuộc tính schema.org: Yes (Tìm hiểu thêm)

 • Gửi đúng giá và đơn vị tiền tệ của sản phẩm, đồng thời đảm bảo rằng những thông tin này khớp với giá trên trang đích của bạn và ở trang thanh toán.
 • Đảm bảo rằng trang đích và trang thanh toán của bạn cung cấp giá theo đơn vị tiền tệ của quốc gia mục tiêu ở vị trí mà khách hàng dễ tìm được.
 • Đảm bảo rằng khách hàng có thể mua sản phẩm trên mạng theo giá mà bạn đã gửi.
 • Đảm bảo rằng mọi khách hàng ở quốc gia mục tiêu đều có thể mua sản phẩm với giá bạn đã gửi mà không cần phải trả phí thành viên.
 • Đừng gửi giá bằng 0 (bạn được phép gửi giá bằng 0 nếu bán thiết bị di động có hợp đồng).
 • Đối với những sản phẩm bán với số lượng lớn, bán theo gói hoặc lô sản phẩm.
  • Gửi tổng giá cho số lượng hàng tối thiểu phải mua, gói hoặc lô sản phẩm.
 • Đối với Hoa Kỳ và Canada:
  • Đừng thêm thuế vào giá.
 • Đối với những quốc gia còn lại:
  • Thêm thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) hoặc Thuế hàng hoá và dịch vụ (GST) vào giá.
 • Để biết các lựa chọn khác trong việc gửi thông tin liên quan đến giá, hãy xem các thuộc tính sau:
  • Số lượng đo lường để định giá theo đơn vị [unit_pricing_measure]
  • Số lượng đo lường cơ sở để định giá theo đơn vị [unit_pricing_base_measure]
  • Giá ưu đãi [sale_price]
  • Phí thuê bao [subscription_cost]
  • Trả góp [installment]

Giá ưu đãi [sale_price]

Giá ưu đãi của sản phẩm

Optional Không bắt buộc

Ví dụ
150000.00 VND

Cú pháp

 • Số
 • ISO 4217

Thuộc tính schema.org: Không

 • Đáp ứng các yêu cầu đối với thuộc tính giá [price].
 • Ngoài việc đặt thuộc tính giá [price] thành giá thường, hãy gửi cả thuộc tính này (giá ưu đãi).
 • Gửi chính xác giá ưu đãi của sản phẩm và đảm bảo thông tin này khớp với giá ưu đãi trên trang đích và trang thanh toán.

Ngày giá ưu đãi có hiệu lực
[sale_price_effective_date]

Phạm vi ngày áp dụng giá ưu đãi

Optional Không bắt buộc

Ví dụ
(Đối với múi giờ UTC+1)
2016-02-24T11:07+0100 /
2016-02-29T23:07+0100

Cú pháp

 • Tối đa 51 ký tự chữ-số
 • ISO 8601
  • YYYY-MM-DDThh:mm [+hhmm]
  • YYYY-MM-DDThh:mmZ
 • Phân cách ngày bắt đầu và ngày kết thúc bằng ký tự /

Thuộc tính schema.org: Không

 • Sử dụng cùng với thuộc tính giá ưu đãi [sale_price].
 • Nếu bạn không gửi thuộc tính này (ngày giá ưu đãi có hiệu lực), giá ưu đãi sẽ luôn áp dụng.
 • Sử dụng ngày bắt đầu trước ngày kết thúc.

Số lượng đo lường để định giá theo đơn vị
[unit_pricing_measure]

Số đo và kích thước của sản phẩm khi bán ra

Optional Không bắt buộc (trừ phi luật pháp hoặc quy định của địa phương yêu cầu)

Ví dụ
1.5kg

Cú pháp
Giá trị số + đơn vị

Các đơn vị được hỗ trợ

 • Trọng lượng: oz, lb, mg, g, kg
 • Khối lượng theo hệ đo lường của Hoa Kỳ: floz, pt, qt, gal
 • Chỉ số khối lượng: ml, cl, l, cbm
 • Độ dài: in, ft, yd, cm, m
 • Diện tích: sqft, sqm
 • Mỗi đơn vị: ct

Thuộc tính schema.org: Yes (Tìm hiểu thêm)

 • Sử dụng số đo hoặc kích thước của sản phẩm khi không có bao bì.
 • Sử dụng một số dương.
 • Đối với các biến thể:
  • Thêm cùng giá trị cho thuộc tính mã nhóm mặt hàng [item_group_id] và các giá trị khác nhau cho thuộc tính số lượng đo lường để định giá theo đơn vị.

Số lượng đo lường cơ sở để định giá theo đơn vị
[unit_pricing_base_measure]

Số lượng đo lường cơ sở của sản phẩm để định giá (ví dụ: 100ml có nghĩa là giá được tính dựa trên đơn vị 100ml)

Optional Không bắt buộc (trừ phi luật pháp hoặc quy định của địa phương yêu cầu)

Ví dụ
100g

Cú pháp
Số nguyên + đơn vị

Số nguyên được hỗ trợ
1, 10, 100, 2, 4, 8

Các đơn vị được hỗ trợ

 • Trọng lượng: oz, lb, mg, g, kg
 • Khối lượng theo hệ đo lường của Hoa Kỳ: floz, pt, qt, gal
 • Chỉ số khối lượng: ml, cl, l, cbm
 • Độ dài: in, ft, yd, cm, m
 • Diện tích: sqft, sqm
 • Mỗi đơn vị: ct

Các cách sử dụng kết hợp số nguyên và đơn vị đo lường hệ mét khác được hỗ trợ
75cl, 750ml, 50kg, 1000kg

Thuộc tính schema.org: Yes (Tìm hiểu thêm)

 • Không bắt buộc khi bạn gửi thuộc tính số lượng đo lường để định giá theo đơn vị [unit_pricing_measure].
 • Sử dụng cùng một đơn vị đo lường cho cả thuộc tính này (số lượng đo lường để định giá theo đơn vị) và số lượng đo lường cơ sở để định giá theo đơn vị.
 • Xin lưu ý rằng giá (hoặc giá ưu đãi nếu đang áp dụng) dùng để tính đơn giá của sản phẩm. Ví dụ: Nếu thuộc tính giá [price] đặt thành 30000 VND, số lượng đo lường để định giá theo đơn vị là 150ml và số lượng đo lường cơ sở để định giá theo đơn vị là 100ml, đơn giá sẽ là 20000 VND/100ml.

Trả góp [installment]

Thông tin chi tiết về gói thanh toán trả góp

Optional Không bắt buộc

Lưu ý:
 • Không áp dụng cho quảng cáo hiển thị.
 • Đối với quảng cáo xe: Chỉ áp dụng ở một số quốc gia thuộc Châu Âu.
 • Đối với quảng cáo Mua sắm và trang thông tin miễn phí: Áp dụng ở khu vực Mỹ Latinh đối với tất cả danh mục sản phẩm và ở một số quốc gia khác để chỉ đăng các sản phẩm và dịch vụ không dây.

Ví dụ (áp dụng khoản trả trước một phần bằng 0 và loại tín dụng "hỗ trợ tài chính")
6:30 EUR

Cú pháp
Thuộc tính này sử dụng 4 thuộc tính phụ sau:

 • Tháng [months] (Bắt buộc)
  Số nguyên, số lần trả góp mà người mua phải trả.
 • Số tiền [amount] (Bắt buộc)
  ISO 4217, số tiền mà người mua phải trả mỗi tháng
 • Trả trước một phần [downpayment] (Không bắt buộc)
  ISO 4217, số tiền mà người mua phải trả trước dưới dạng khoản thanh toán một lần. Lưu ý: Nếu bạn không gửi thuộc tính phụ thì giá trị mặc định sẽ là 0 hoặc "không có khoản trả trước một phần".
 • Loại tín dụng [credit_type] (Không bắt buộc). Thuộc tính phụ này sử dụng các giá trị được hỗ trợ sau:
  • Hỗ trợ tài chính [finance]
  • Cho thuê [lease]

Lưu ý: Nếu bạn không gửi thuộc tính phụ này, giá trị mặc định sẽ là hỗ trợ tài chính [finance]. Thuộc tính phụ này chỉ áp dụng cho quảng cáo xe.

Thuộc tính schema.org: Không

 • Khớp với hình thức trả góp xuất hiện trên trang đích của bạn.
 • Đừng yêu cầu thẻ khách hàng thân thiết.
 • Đảm bảo rằng thuộc tính giá [price] là tổng giá khi trả trước toàn bộ và sử dụng thuộc tính trả góp [installment] để chỉ định lựa chọn thanh toán thay thế là hình thức trả góp có một khoản trả trước một phần (không bắt buộc).

Phí thuê bao [subscription_cost]

Thông tin chi tiết về gói thanh toán hằng tháng hoặc hằng năm kèm theo hợp đồng dịch vụ truyền thông của một sản phẩm không dây

Optional Không bắt buộc (Chỉ có thể đăng các sản phẩm và dịch vụ không dây ở một số quốc gia)

Lưu ý: Không áp dụng cho quảng cáo hiển thị.

Ví dụ
month:12:350000.00VND

Cú pháp

 • Kỳ hạn [period] (Bắt buộc)
  Khoảng thời gian của một gói thuê bao. Thuộc tính phụ này sử dụng các giá trị được hỗ trợ sau:
  • Tháng [month]
  • Năm [year]
 • Thời hạn của gói thuê bao [period_length] (Bắt buộc)
  Số nguyên, số kỳ hạn thuê bao (tháng hoặc năm) mà người mua phải thanh toán.

 • Số tiền [amount] (Bắt buộc)
 • ISO 4217, số tiền mà người mua phải trả mỗi tháng. Khi cho người dùng xem số tiền này, Google có thể sẽ làm tròn đến số nguyên gần nhất theo đơn vị tiền tệ của địa phương để tiết kiệm không gian. Giá trị bạn cung cấp vẫn phải hoàn toàn khớp với số tiền xuất hiện trên trang web của bạn.

Thuộc tính schema.org: Không

 • Thêm tổng số tiền phải trả khi thanh toán trong thuộc tính giá [price].

 • Khi sử dụng kết hợp với thuộc tính trả góp [installment], bạn cũng hãy thêm tổng số tiền phải trả khi thanh toán trong thuộc tính phụ trả trước một phần [downpayment] của thuộc tính trả góp [installment].

 • Khớp với gói thanh toán cho dịch vụ truyền thông xuất hiện trên trang đích. Gói này phải dễ tìm thấy trên trang đích.

Chương trình khách hàng thân thiết [loyalty_program]

Thuộc tính chương trình khách hàng thân thiết [loyalty_program] cho phép thiết lập giá thành viên và điểm khách hàng thân thiết.

Optional Không bắt buộc (Chỉ áp dụng ở Nhật Bản và Hoa Kỳ)

Ví dụ
my_loyalty_program:silver:10 USD::10

Cú pháp
Thuộc tính này sử dụng 5 thuộc tính phụ sau:

 • Nhãn chương trình [program_label] (Bắt buộc)
  Nhãn chương trình khách hàng thân thiết mà bạn thiết lập trong chế độ cài đặt chương trình khách hàng thân thiết trong Merchant Center
 • Nhãn phân cấp [tier_label] (Bắt buộc)
  Nhãn phân cấp mà bạn thiết lập trong chế độ cài đặt chương trình trong Merchant Center. Nhãn này dùng để phân biệt lợi ích giữa từng cấp.
 • Giá [price] (Không bắt buộc) Giá dành riêng cho thành viên của chương trình và cấp. Mức giá này sẽ xuất hiện cùng với giá dành cho người chưa phải là thành viên để giúp người mua sắm biết được lợi ích khi tham gia chương trình của bạn. Chỉ áp dụng ở Hoa Kỳ.
 • Ưu đãi hoàn tiền [cashback_for_future_use] (Không bắt buộc) Hiện không áp dụng.
 • Điểm khách hàng thân thiết [loyalty_points] (Không bắt buộc) Số điểm mà thành viên nhận được khi mua sản phẩm trên trang web của bạn. Đây phải là một số nguyên.

Thuộc tính schema.org: Không

 • Gửi thuộc tính chương trình khách hàng thân thiết [loyalty_program] để so khớp với nhãn và cấp của chương trình khách hàng thân thiết mà bạn thiết lập trong tài khoản Merchant Center.

Giá tối thiểu [auto_pricing_min_price]

Giá thấp nhất mà giá của sản phẩm có thể giảm xuống. Google sử dụng thông tin này cho các tính năng như đề xuất giá ưu đãi, chiết khấu tự động hoặc chương trình khuyến mãi linh động.

Optional Không bắt buộc

Ví dụ
150000 VND

Cú pháp

 • Số
 • ISO 4217

Thuộc tính schema.org: Không

 • Gửi thuộc tính giá tối thiểu [auto_pricing_min_price].
  • Nếu bạn đang dùng tính năng chiết khấu tự động hoặc chương trình khuyến mãi linh động, hãy chỉ định mức giá tối thiểu mà sản phẩm của bạn có thể giảm xuống.
  • Nếu bạn muốn giới hạn các đề xuất giá ưu đãi ở một mức giá tối thiểu, ví dụ như nhằm tuân thủ luật định giá tại địa phương hoặc chỉ định một MAP (giá quảng cáo tối thiểu).

Danh mục sản phẩm

Bạn có thể sử dụng các thuộc tính này để tổ chức các chiến dịch quảng cáo của mình trong Google Ads và để thay thế tính năng phân loại sản phẩm tự động của Google trong một số trường hợp cụ thể.

Thuộc tính và định dạng Tóm tắt các yêu cầu tối thiểu

Danh mục sản phẩm của Google [google_product_category]

Optional Không bắt buộc

Danh mục sản phẩm do Google xác định cho sản phẩm của bạn

Ví dụ
Apparel & Accessories > Clothing > Outerwear > Coats & Jackets [Hàng may mặc và phụ kiện > Quần áo > Áo khoác ngoài > Áo khoác và áo jacket]

hoặc

371

Cú pháp
Giá trị trong hệ thống phân loại sản phẩm của Google

 • Mã danh mục bằng số hoặc
 • Đường dẫn đầy đủ của danh mục

Giá trị được hỗ trợ

Hệ thống phân loại sản phẩm của Google

Thuộc tính schema.org

Không

 • Chỉ thêm một danh mục.
 • Thêm danh mục phù hợp nhất.
 • Thêm đường dẫn đầy đủ của danh mục hoặc mã danh mục bằng số, chứ đừng thêm cả hai loại thông tin này cùng lúc. Bạn nên sử dụng mã danh mục.
 • Thêm danh mục cụ thể dành cho một số sản phẩm.
  • Bạn chỉ phải gửi đồ uống có cồn vào một số danh mục nhất định.
 • Bạn phải gửi các thiết bị di động bán theo hợp đồng dưới dạng:
  • Thiết bị điện tử > Thiết bị liên lạc > Điện thoại > Điện thoại di động (Mã nhận dạng: 267)

  • Đối với máy tính bảng: Thiết bị điện tử > Máy vi tính > Máy tính bảng (Mã nhận dạng: 4745)

 • Bạn phải gửi thẻ quà tặng dưới dạng Nghệ thuật và giải trí > Tiệc và tổ chức tiệc > Quà tặng > Thẻ và phiếu quà tặng (Mã nhận dạng: 53)

Loại sản phẩm [product_type]

Optional Không bắt buộc

Danh mục sản phẩm mà bạn xác định cho sản phẩm của mình

Ví dụ
Nhà > Phụ nữ > Đầm > Đầm maxi

Cú pháp
Tối đa 750 ký tự chữ-số

Thuộc tính schema.org

Không

 • Thêm danh mục đầy đủ. Ví dụ: Thêm Nhà > Phụ nữ > Đầm > Đầm maxi thay vì chỉ gửi Đầm
 • Chỉ có giá trị đầu tiên của thuộc tính loại sản phẩm là được dùng để sắp xếp việc đặt giá thầu và báo cáo đối với chiến dịch Mua sắm trong Google Ads

Mã nhận dạng sản phẩm

Các thuộc tính này dùng để cung cấp mã nhận dạng sản phẩm. Mã này xác định những sản phẩm mà bạn đang bán trên trang web thương mại toàn cầu và góp phần tăng hiệu suất của quảng cáo cũng như trang thông tin miễn phí.

Thuộc tính và định dạng Tóm tắt các yêu cầu tối thiểu

Thương hiệu [brand]

Tên thương hiệu của sản phẩm

Required Bắt buộc (Đối với tất cả các sản phẩm mới, ngoại trừ phim, sách và các loại sản phẩm thu âm nhạc)

Optional Không bắt buộc đối với tất cả sản phẩm khác

Ví dụ
Google

Cú pháp
Tối đa 70 ký tự

Thuộc tính schema.org

Có 

Tìm hiểu thêm

 • Cung cấp tên thương hiệu của sản phẩm mà người tiêu dùng thường nhận ra.
 • Việc cung cấp đúng thương hiệu cho một sản phẩm sẽ giúp đảm bảo việc mang đến trải nghiệm người dùng tốt nhất cũng như giúp mang lại hiệu quả hoạt động cao nhất.
 • Chỉ cung cấp tên thương hiệu của riêng bạn làm thương hiệu nếu bạn là người sản xuất sản phẩm hoặc nếu sản phẩm thuộc một danh mục thương hiệu chung chung.
  • Ví dụ: Bạn có thể gửi tên thương hiệu của riêng bạn làm thương hiệu nếu bạn kinh doanh các sản phẩm có nhãn riêng hoặc đồ trang sức đặt làm riêng.
 • Đối với các sản phẩm không thực sự có thương hiệu (ví dụ: một chiếc váy cổ điển không có nhãn, phụ kiện điện tử chung chung, v.v.) thì hãy để trống trường này.
 • Không gửi các giá trị như "Không áp dụng", "Chung chung", "Không có thương hiệu" hoặc "Không tồn tại".
 • Đối với các sản phẩm tương thích:
  • Gửi GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) và thương hiệu của nhà sản xuất thực sự tạo ra sản phẩm tương thích.
  • Đừng cung cấp thương hiệu của Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) để cho biết rằng sản phẩm của bạn tương thích với sản phẩm của thương hiệu OEM hoặc là một bản sao sản phẩm của thương hiệu OEM.

GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) [gtin]

Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu (GTIN) của sản phẩm

Required Bắt buộc (Đối với tất cả sản phẩm có GTIN đã biết để có thể phát huy tối đa hiệu suất của mặt hàng)

Optional Không bắt buộc (rất nên dùng) đối với tất cả sản phẩm khác

Ví dụ
3234567890126

Cú pháp
Tối đa 50 ký tự số (tối đa 14 ký tự mỗi giá trị – không tính dấu cách và dấu gạch ngang)

Giá trị được hỗ trợ

 • UPC (Mã sản phẩm chung, dùng tại Bắc Mỹ/GTIN-12)
  mã số gồm 12 chữ số, ví dụ như 323456789012
  mã UPC-E gồm 8 chữ số phải được chuyển đổi thành mã 12 chữ số
 • EAN (Mã số sản phẩm thương mại Châu Âu, dùng tại Châu Âu/GTIN-13)
  mã số gồm 13 chữ số, ví dụ như 3001234567892
 • JAN (tại Nhật Bản / GTIN-13)
  mã số gồm 8 hoặc 13 chữ số, ví dụ như 49123456 hoặc 4901234567894
 • ISBN (dành cho sách)
  mã số gồm 10 hoặc 13 chữ số, ví dụ như 1455582344 hoặc 978-1455582341. Nếu bạn có cả hai thì chỉ cần thêm mã số gồm 13 chữ số. ISBN-10 không còn được dùng nữa nên bạn phải chuyển sang ISBN-13
 • ITF-14 (cho lô sản phẩm/GTIN-14)
  Mã số gồm 14 chữ số, ví dụ như 10856435001702

Thuộc tính schema.org

Có 

Tìm hiểu thêm

 • Không bao gồm dấu gạch ngang và dấu cách.
 • Chỉ gửi các GTIN hợp lệ như đã xác định trong hướng dẫn xác thực GS1 chính thức, bao gồm các yêu cầu sau đây:
  • Có chữ số tổng kiểm tra và chữ số này chính xác.
  • GTIN không bị hạn chế (tiền tố GS1 trong phạm vi 02, 04, 2)
  • GTIN không phải là phiếu giảm giá (tiền tố GS1 trong phạm vi 98 – 99)
 • Việc cung cấp đúng GTIN cho một sản phẩm sẽ giúp đảm bảo người dùng có được trải nghiệm tốt nhất cũng như giúp mang lại hiệu quả hoạt động cao nhất.
 • Chỉ cung cấp GTIN nếu bạn chắc chắn mã này là chính xác. Nếu không chắc thì bạn đừng cung cấp thuộc tính này (ví dụ: đừng đoán hoặc tự tạo ra một giá trị). Nếu bạn gửi một sản phẩm có giá trị GTIN không chính xác thì sản phẩm đó sẽ bị từ chối.
 • Đối với các sản phẩm tương thích:
  • Gửi GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) và thương hiệu của nhà sản xuất thực sự tạo ra sản phẩm tương thích.
  • Đừng cung cấp thương hiệu của Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) để cho biết rằng sản phẩm của bạn tương thích với sản phẩm của thương hiệu OEM hoặc là một bản sao sản phẩm của thương hiệu OEM.
 • Đối với lô sản phẩm:
  • Sử dụng mã nhận dạng sản phẩm có liên quan đến lô sản phẩm.
 • Đối với gói:
  • Sử dụng mã nhận dạng sản phẩm cho sản phẩm chính trong gói đó.
 • Nếu bạn hỗ trợ việc làm theo yêu cầu, khắc dấu hay tạo dấu ấn cá nhân khác cho một sản phẩm đã được nhà sản xuất chỉ định GTIN:
  • Gửi GTIN và sử dụng thuộc tính gói [is_bundle] để cho Google biết rằng sản phẩm có dịch vụ làm theo yêu cầu.

MPN (Mã số linh kiện của nhà sản xuất) [mpn]

Mã số linh kiện của nhà sản xuất (MPN) của sản phẩm

Required Bắt buộc (Chỉ trong trường hợp nhà sản xuất chưa chỉ định GTIN cho sản phẩm của bạn)

Optional Không bắt buộc đối với tất cả sản phẩm khác

Ví dụ
GO12345OOGLE

Cú pháp
Tối đa 70 ký tự bao gồm chữ và số

Thuộc tính schema.org

Có 

Tìm hiểu thêm

 • Chỉ gửi MPN do nhà sản xuất chỉ định.
 • Sử dụng MPN cụ thể nhất có thể.
  • Ví dụ: mỗi phiên bản màu của một sản phẩm phải có một MPN riêng.
 • Việc cung cấp đúng MPN cho một sản phẩm (khi cần) sẽ giúp đảm bảo người dùng có được trải nghiệm tốt nhất cũng như giúp mang lại hiệu quả hoạt động cao nhất.
 • Chỉ cung cấp MPN nếu bạn chắc chắn mã này là chính xác. Nếu không chắc thì bạn đừng cung cấp thuộc tính này (ví dụ: đừng đoán hoặc tự tạo ra một giá trị).
 • Nếu bạn gửi một sản phẩm có giá trị MPN không chính xác thì sản phẩm đó sẽ bị từ chối.

Có mã nhận dạng [identifier_exists]

Dùng để cho biết liệu sản phẩm của bạn có các mã nhận dạng sản phẩm duy nhất (UPI) gồm GTIN, MPN và thương hiệu hay không.

Optional Không bắt buộc

Ví dụ
không

Giá trị được hỗ trợ

 • [yes]
  Mã nhận dạng sản phẩm do nhà sản xuất chỉ định cho sản phẩm mới
 • Không [no]
  Sản phẩm thiếu thương hiệu, GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) hoặc MPN (Mã số linh kiện của nhà sản xuất) (xem các yêu cầu ở bên phải). Nếu đặt thành no, bạn vẫn cần cung cấp các UPI mà bạn có.

Thuộc tính schema.org

Không

 • Nếu bạn không gửi thuộc tính này thì giá trị mặc định là yes.
 • Loại danh mục sản phẩm sẽ xác định bạn phải cung cấp mã nhận dạng sản phẩm duy nhất nào (GTIN, MPN, thương hiệu).
 • Gửi thuộc tính có mã nhận dạng và đặt giá trị thành no nếu:
  • Sản phẩm của bạn là một mặt hàng đa phương tiện và không có GTIN (Lưu ý: Bạn có thể sử dụng các mã ISBN và SBN làm GTIN.
  • Sản phẩm của bạn là hàng may mặc (quần áo) và không có thương hiệu
  • Trong tất cả các danh mục khác, sản phẩm của bạn không có GTIN hoặc tổ hợp MPN và thương hiệu
 • Nếu sản phẩm có mã nhận dạng sản phẩm duy nhất thì đừng gửi giá trị "no" cho thuộc tính này. Nếu không, sản phẩm có thể bị từ chối.

Nội dung mô tả chi tiết về sản phẩm

Các thuộc tính này dùng để cung cấp mã nhận dạng sản phẩm. Mã này xác định những sản phẩm mà bạn đang bán trên trang web thương mại toàn cầu và góp phần tăng hiệu suất của quảng cáo cũng như trang thông tin miễn phí. 

Thuộc tính và định dạng Tóm tắt về các yêu cầu tối thiểu

Tình trạng [condition]

Tình trạng của sản phẩm tại thời điểm bán

Required Bắt buộc nếu sản phẩm đã qua sử dụng hoặc đã được tân trang

Optional Không bắt buộc đối với các sản phẩm mới

Ví dụ
new

Giá trị được hỗ trợ

 • Mới [new]
  Bao bì gốc hoàn toàn mới, chưa mở
 • Đã được tân trang [refurbished]
  Được khôi phục về điều kiện hoạt động bình thường theo đúng quy trình chuẩn, đi kèm với gói bảo hành, có thể có hoặc không có bao bì gốc
 • Đã qua sử dụng [used]
  Đã sử dụng trước đây, đã mở hoặc không có bao bì gốc

Thuộc tính schema.org: (Tìm hiểu thêm)

 

Người lớn [adult]

Cho biết sản phẩm có chứa nội dung khêu gợi tình dục

Required Bắt buộc (Nếu một sản phẩm có chứa nội dung người lớn)

Ví dụ
yes

Giá trị được hỗ trợ

 • [yes]
 • Không [no]

Thuộc tính schema.org: Không

 • Đặt giá trị của thuộc tính này thành yes nếu sản phẩm đơn lẻ này chứa ảnh khoả thân hoặc nội dung khêu gợi tình dục. Nếu bạn không gửi thuộc tính này thì giá trị mặc định sẽ là no. Tìm hiểu về chính sách nội dung hướng đến người lớn
 • Nếu trang web của bạn chủ yếu tập trung vào đối tượng người lớn và chứa nội dung hướng đến người lớn (dù có hay không có ảnh khoả thân), hãy nêu rõ trong chế độ cài đặt Merchant Center.
 • Nếu bạn sử dụng Merchant Center Next, hãy tìm các chế độ cài đặt này trong thẻ Chi tiết về doanh nghiệp.
 • Nếu bạn sử dụng Merchant Center phiên bản cũ, hãy tìm các chế độ cài đặt này trong phần "Công cụ và cài đặt", rồi chọn "Tài khoản".

Lô sản phẩm [multipack]

Số lượng sản phẩm giống nhau được bán trong một lô sản phẩm do người bán xác định

Required Bắt buộc (Đối với sản phẩm bán theo lô ở Úc, Brazil, Cộng hoà Séc, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thuỵ Sĩ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ)

Required Bắt buộc đối với trang thông tin miễn phí trên Google nếu bạn đã tạo một lô sản phẩm

Optional Không bắt buộc đối với tất cả sản phẩm và quốc gia mục tiêu khác

Ví dụ
6

Cú pháp
Số nguyên

Thuộc tính schema.org: Không

 • Gửi thuộc tính này nếu bạn đã xác định một nhóm tuỳ chỉnh gồm các sản phẩm giống nhau và đang bán dưới dạng một đơn vị bán hàng duy nhất (ví dụ: bạn đang bán 6 bánh xà phòng cùng lúc).
 • Gửi số lượng sản phẩm theo lô sản phẩm. Nếu bạn không gửi thuộc tính này, giá trị mặc định là 0.
 • Nếu nhà sản xuất sản phẩm đã thay bạn tạo lô sản phẩm này thì đừng gửi thuộc tính này.

Gói [is_bundle]

Cho biết sản phẩm là một nhóm tuỳ chỉnh do người bán xác định gồm các sản phẩm khác nhau để giới thiệu một sản phẩm chính

Required Bắt buộc (Đối với các gói ở Úc, Brazil, Cộng hoà Séc, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thuỵ Sĩ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ)

Required Bắt buộc đối với trang thông tin miễn phí trên Google nếu bạn đã tạo một gói có một sản phẩm chính

Optional Không bắt buộc đối với tất cả sản phẩm và quốc gia mục tiêu khác

Ví dụ
yes

Giá trị được hỗ trợ

 • [yes]
 • Không [no]

Thuộc tính schema.org: Không

 • Gửi giá trị yes nếu bạn đang bán gói tuỳ chỉnh gồm các sản phẩm khác nhau mà bạn đã tạo và gói đó chứa một sản phẩm chính (ví dụ: máy ảnh kết hợp với ống kính và túi). Nếu bạn không gửi thuộc tính này, giá trị mặc định là no.
 • Đừng sử dụng thuộc tính này cho các gói không có sản phẩm chính rõ ràng (ví dụ: một giỏ quà gồm phô mai và bánh quy).

Chứng nhận [certification]

Chứng nhận, chẳng hạn như điểm xếp hạng hiệu suất năng lượng, có liên kết với sản phẩm của bạn

Áp dụng cho các quốc gia thuộc EU (Liên minh Châu Âu), EFTA (Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu) và Vương quốc Anh

Required Bắt buộc đối với các sản phẩm phải có một số thông tin về chứng nhận để được xuất hiện trong quảng cáo Mua sắm hoặc trang thông tin miễn phí của bạn, chẳng hạn như do các quy định tại địa phương về việc dán nhãn hiệu suất năng lượng

Optional Không bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm khác

Lưu ý: Nếu không tìm được sản phẩm của mình trong cơ sở dữ liệu EPREL của EU thì bạn có thể sử dụng các thuộc tính cấp hiệu suất năng lượng [energy_efficiency_class], cấp hiệu suất năng lượng tối thiểu [min_energy_efficiency_class] và cấp hiệu suất năng lượng tối đa [max_energy_efficiency_class] trong một giai đoạn chuyển đổi có giới hạn.

Ví dụ

EC:EPREL:123456

Cú pháp

Thuộc tính này sử dụng các thuộc tính phụ sau:

 • Cơ quan cấp chứng nhận [certification_authority] Tổ chức phát hành chứng chỉ. Chỉ hỗ trợ "EC" hoặc "European_Commission".
 • Tên [certification_name] Tên chứng nhận. Chỉ hỗ trợ "EPREL".
 • [certification_code] Mã chứng nhận. Ví dụ: Đối với chứng nhận EPREL có đường liên kết https://eprel.ec.europa.eu/screen/product
  /dishwashers2019/123456, mã chứng nhận là 123456

Thuộc tính schema.org: Không

Hãy tham khảo các quy định của EU về hiệu suất năng lượng hoặc luật hiện hành tại địa phương để xác định xem bạn có phải cung cấp thuộc tính này không. Quy định này bao gồm các sản phẩm thuộc phạm vi nhãn năng lượng tại EU, ví dụ:

 • Tủ lạnh và tủ đông
 • Máy rửa bát
 • TV và các màn hình bên ngoài khác
 • Máy giặt gia dụng và máy giặt/máy sấy
 • Thiết bị làm lạnh phục vụ bán hàng trực tiếp
 • Nguồn phát ra ánh sáng

Cấp hiệu suất năng lượng [energy_efficiency_class]

Nhãn năng lượng của sản phẩm

Áp dụng cho các quốc gia thuộc EU (Liên minh Châu Âu), EFTA (Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu) và Vương quốc Anh

Optional Không bắt buộc (trừ phi luật hoặc quy định tại địa phương yêu cầu)

Lưu ý: Thuộc tính này sẽ không được dùng nữa. Thay vào đó, vui lòng sử dụng thuộc tính chứng nhận [certification] để cho biết cấp hiệu suất năng lượng của EU.

Ví dụ
A+

Giá trị được hỗ trợ

 • A+++
 • A++
 • A+
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G

Thuộc tính schema.org: (Tìm hiểu thêm)

 • Thêm nhãn năng lượng theo yêu cầu pháp lý.
 • Sử dụng cùng với các thuộc tính cấp hiệu suất năng lượng tối thiểu [min_energy_efficiency_class] và cấp hiệu suất năng lượng tối đa [max_energy_efficiency_class] để tạo nhãn hiệu suất năng lượng, chẳng hạn như A+ (từ A+++ đến G).

Cấp hiệu suất năng lượng tối thiểu [min_energy_efficiency_class]

Nhãn năng lượng của sản phẩm

Áp dụng cho các quốc gia thuộc EU (Liên minh Châu Âu), EFTA (Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu) và Vương quốc Anh

Optional Không bắt buộc (trừ phi luật hoặc quy định tại địa phương yêu cầu)

Lưu ý: Thuộc tính này sẽ không được dùng nữa. Thay vào đó, vui lòng sử dụng thuộc tính chứng nhận [certification] để cho biết cấp hiệu suất năng lượng của EU.

Chỉ dành cho Liên minh Châu Âu và Thuỵ Sĩ

Ví dụ
A+++

Giá trị được hỗ trợ

 • A+++
 • A++
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G

Thuộc tính schema.org: (Tìm hiểu thêm)

 • Thêm nhãn năng lượng theo yêu cầu pháp lý.
 • Sử dụng cùng với các thuộc tính cấp hiệu suất năng lượng [energy_efficiency_class] và cấp hiệu suất năng lượng tối đa [max_energy_efficiency_class] để tạo nhãn hiệu suất năng lượng, chẳng hạn như A+ (từ A+++ đến D).

Cấp hiệu suất năng lượng tối đa [max_energy_efficiency_class]

Nhãn năng lượng của sản phẩm

Áp dụng cho các quốc gia thuộc EU (Liên minh Châu Âu), EFTA (Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu) và Vương quốc Anh

Optional Không bắt buộc (trừ phi luật hoặc quy định tại địa phương yêu cầu)

Lưu ý: Thuộc tính này sẽ không được dùng nữa. Thay vào đó, vui lòng sử dụng thuộc tính chứng nhận [certification] để cho biết cấp hiệu suất năng lượng của EU.

Chỉ dành cho Liên minh Châu Âu và Thuỵ Sĩ

Ví dụ
D

Giá trị được hỗ trợ

 • A+++
 • A++
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G

Thuộc tính schema.org: (Tìm hiểu thêm)

 • Bao gồm nhãn năng lượng theo yêu cầu pháp lý
 • Sử dụng kết hợp với các thuộc tính cấp hiệu suất năng lượng [energy_efficiency_class] và cấp hiệu suất năng lượng tối thiểu [min_energy_efficiency_class] để tạo nhãn hiệu suất năng lượng dạng văn bản hoặc biểu đồ, ví dụ: A+ (G đến A+++)

Nhóm tuổi [age_group]

Đặc điểm nhân khẩu học mà sản phẩm của bạn dự định nhắm tới

Required Bắt buộc (Đối với tất cả sản phẩm hàng may mặc nhắm đến người tiêu dùng ở Brazil, Pháp, Đức, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ cũng như tất cả sản phẩm nhắm đến những nhóm tuổi đã chỉ định)

Required Bắt buộc đối với trang thông tin miễn phí dành cho tất cả sản phẩm thuộc danh mục Quần áo & Phụ kiện (Mã: 166)

Optional Không bắt buộc đối với tất cả sản phẩm và quốc gia mục tiêu khác

Ví dụ
infant

Giá trị được hỗ trợ

 • Trẻ từ 0 đến 3 tháng tuổi [newborn]
  0 – 3 tháng tuổi
 • Trẻ từ 3 đến 12 tháng tuổi [infant]
  3 – 12 tháng tuổi
 • Trẻ mới biết đi [toddler]
  1 – 5 tuổi
 • Trẻ em [kids]
  5 – 13 tuổi
 • Người lớn [adult]
  Thanh thiếu niên trở lên

Thuộc tính schema.org: (Tìm hiểu thêm)

 • Thêm một giá trị cho mỗi sản phẩm.
 • Đối với các biến thể:
  • Thêm cùng giá trị cho thuộc tính mã nhóm mặt hàng [item_group_id] và các giá trị khác nhau cho nhóm tuổi.

Màu sắc [color]

(Các) màu sắc của sản phẩm

Required Bắt buộc (Đối với tất cả các sản phẩm hàng may mặc nhắm đến Brazil, Pháp, Đức, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ cũng như tất cả sản phẩm có nhiều phiên bản màu sắc)

Required Bắt buộc đối với trang thông tin miễn phí dành cho tất cả sản phẩm thuộc danh mục Quần áo & Phụ kiện (Mã: 166)

Optional Không bắt buộc đối với tất cả sản phẩm và quốc gia mục tiêu khác

Ví dụ
Đen

Cú pháp
Tối đa 100 ký tự chữ-số (tối đa 40 ký tự mỗi màu sắc)

Thuộc tính schema.org: (Tìm hiểu thêm)

 • Đừng sử dụng số như "0", "2" hoặc "4".
 • Đừng sử dụng các ký tự không phải là chữ và số như "#fff000".
 • Đừng sử dụng một chữ cái duy nhất như R (đối với tiếng Trung, tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn, bạn có thể sử dụng một ký tự duy nhất như 红).
 • Đừng đề cập đến sản phẩm hoặc hình ảnh, chẳng hạn như "xem hình ảnh".
 • Đừng kết hợp nhiều tên màu sắc thành một từ, chẳng hạn như "ĐỏHồngXanhdương". Thay vào đó, hãy tách các tên màu sắc bằng dấu /, chẳng hạn như "Đỏ/Hồng/Xanh dương". Không sử dụng giá trị không phải màu sắc như "nhiều màu", "khác nhau", "đa dạng", "dành cho nam", "dành cho nữ" hoặc "không áp dụng".
 • Nếu sản phẩm của bạn có nhiều màu, hãy nêu màu chính trước.
 • Đối với các biến thể:
  • Thêm cùng giá trị cho thuộc tính mã nhóm mặt hàng [item_group_id] và các giá trị khác nhau cho màu sắc [color]

Giới tính [gender]

Giới tính mà sản phẩm của bạn dự định nhắm tới

Required Bắt buộc (Bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm hàng may mặc nhắm đến người tiêu dùng ở Brazil, Pháp, Đức, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ cũng như tất cả sản phẩm nhắm đến một giới tính cụ thể)

Required Bắt buộc đối với trang thông tin miễn phí dành cho tất cả sản phẩm thuộc danh mục Quần áo & Phụ kiện (Mã: 166)

Optional Không bắt buộc đối với tất cả sản phẩm và quốc gia mục tiêu khác

Ví dụ
Unisex

Giá trị được hỗ trợ

 • Nam [male]
 • Nữ [female]
 • Trung tính [unisex]

Thuộc tính schema.org: (Tìm hiểu thêm)

 • Đối với một số danh mục Quần áo & Phụ kiện (Mã: 166) như Dây giày (Mã: 1856), đây là thuộc tính nên dùng chứ không phải thuộc tính bắt buộc vì những danh mục này không phụ thuộc vào giới tính.
 • Đối với các biến thể:
  • Thêm cùng giá trị cho thuộc tính mã nhóm mặt hàng [item_group_id] và các giá trị khác nhau cho giới tính

Chất liệu [material]

Loại vải hoặc chất liệu của sản phẩm

Required Bắt buộc (nếu phù hợp để phân biệt các sản phẩm khác nhau trong một nhóm biến thể)

Optional Không bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm khác

Ví dụ
da

Cú pháp
Tối đa 200 ký tự

Thuộc tính schema.org: (Tìm hiểu thêm)

 • Để cho biết nhiều chất liệu của một sản phẩm duy nhất (không phải biến thể), hãy thêm một chất liệu chính, theo sau tối đa là 2 chất liệu phụ được phân cách bằng dấu /.
  • Ví dụ: Thay vì dùng "CottonPolyesterElastane", hãy dùng "cotton/polyester/elastane".
 • Đối với các biến thể:
  • Thêm cùng giá trị cho thuộc tính mã nhóm mặt hàng [item_group_id] và các giá trị khác nhau cho thuộc tính chất liệu

Hoa văn [pattern]

Hoa văn hoặc hình in của sản phẩm

Required Bắt buộc (nếu phù hợp để phân biệt các sản phẩm khác nhau trong một nhóm biến thể)

Optional Không bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm khác

Ví dụ
sọc
chấm bi
hoạ tiết cánh hoa

Cú pháp
Tối đa 100 ký tự

Thuộc tính schema.org: (Tìm hiểu thêm)

 • Đối với các biến thể:
  • Thêm cùng giá trị cho thuộc tính mã nhóm mặt hàng [item_group_id] và các giá trị khác nhau cho thuộc tính hoa văn

Kích thước [size]

Kích thước sản phẩm của bạn

Required Bắt buộc (Bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm hàng may mặc thuộc danh mục Quần áo & Phụ kiện > Quần áo (Mã: 1604) và Quần áo & Phụ kiện > Giày (Mã: 187) nhắm đến người tiêu dùng tại Brazil, Pháp, Đức, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ cũng như tất cả sản phẩm có nhiều phiên bản kích thước)

Required Bắt buộc cho trang thông tin miễn phí đối với tất cả sản phẩm thuộc danh mục Quần áo & Phụ kiện > Quần áo (Mã: 1604) và Quần áo & Phụ kiện > Giày (Mã: 187)

Optional Không bắt buộc đối với tất cả sản phẩm và quốc gia mục tiêu khác

Ví dụ
XL

Cú pháp
Tối đa 100 ký tự

Thuộc tính schema.org: (Tìm hiểu thêm)

 • Đối với các biến thể:
  • Thêm cùng một giá trị cho thuộc tính mã nhóm mặt hàng [item_group_id] và các giá trị khác nhau cho thuộc tính kích thước [size]
 • Nếu kích thước chứa nhiều chỉ số đo, hãy kết hợp lại thành một giá trị. Ví dụ: "Cao 16/34" có kích thước cổ là 16 inch, chiều dài tay áo là 34 inch và dáng áo là "Cao"
 • Nếu mặt hàng của bạn có một kích thước phù hợp cho tất cả hoặc một kích thước phù hợp cho hầu hết mọi người, bạn có thể dùng các giá trị one_size, OS, one_size fits_all, OSFA, one_size_fits_most hoặc OSFM.
 • Đối với các sản phẩm thuộc lô sản phẩm do người bán xác định, hãy gửi số lượng lô sản phẩm bằng thuộc tính lô sản phẩm [multipack]. Đừng gửi số lượng lô sản phẩm bằng thuộc tính size.

Loại kích thước [size_type]

Kiểu dáng của sản phẩm hàng may mặc

Optional Không bắt buộc (Chỉ dành cho sản phẩm hàng may mặc)

Ví dụ
maternity [cỡ cho phụ nữ mang thai]

Giá trị được hỗ trợ

 • Cỡ phổ biến [regular]
 • Cỡ nhỏ [petite]
 • Cỡ cho phụ nữ mang thai [maternity]
 • Lớn [big]
 • Cao [tall]
 • Ngoại cỡ [plus]

Thuộc tính schema.org: (Tìm hiểu thêm)

 • Gửi tối đa 2 giá trị.
 • Nếu bạn không gửi thuộc tính này, giá trị mặc định là regular.

Hệ thống kích thước [size_system]

Quốc gia của hệ thống kích thước mà sản phẩm của bạn sử dụng

Optional Không bắt buộc (Chỉ dành cho sản phẩm hàng may mặc)

Ví dụ
US

Giá trị được hỗ trợ

 • US
 • UK
 • EU
 • DE
 • FR
 • JP
 • CN
 • IT
 • BR
 • MEX
 • AU

Thuộc tính schema.org: (Tìm hiểu thêm)

 • Nếu bạn không gửi thuộc tính này thì giá trị mặc định là quốc gia mục tiêu của bạn.

Mã nhóm mặt hàng [item_group_id]

Mã nhận dạng của một nhóm sản phẩm có nhiều phiên bản (biến thể)

Required Bắt buộc Brazil, Pháp, Đức, Nhật bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, nếu sản phẩm này là một biến thể)

Required Bắt buộc đối với các trang thông tin miễn phí dành cho tất cả biến thể sản phẩm

Optional Không bắt buộc đối với tất cả sản phẩm và quốc gia mục tiêu khác

Ví dụ
AB12345

Cú pháp
Tối đa 50 ký tự chữ-số

Thuộc tính schema.org: (Tìm hiểu thêm)

 

 • Sử dụng một giá trị duy nhất cho mỗi nhóm biến thể. Sử dụng SKU chính nếu có thể.
 • Giữ nguyên giá trị khi cập nhật dữ liệu sản phẩm của bạn.
 • Chỉ sử dụng các ký tự unicode hợp lệ.
 • Sử dụng mã nhóm mặt hàng cho một tập hợp các sản phẩm khác nhau theo một hoặc nhiều thuộc tính sau đây:
 • Thêm các thuộc tính giống nhau cho từng sản phẩm trong nhóm mặt hàng. Ví dụ: Nếu sản phẩm có kích thước và màu sắc khác nhau, hãy gửi thuộc tính kích thước [size]màu sắc [color] cho từng sản phẩm có giá trị thuộc tính mã nhóm mặt hàng [item_group_id] giống nhau.
 • Đừng sử dụng mã nhóm mặt hàng nếu các sản phẩm của bạn khác nhau theo những yếu tố thiết kế mà các thuộc tính ở trên không thể hiện.

Chiều dài sản phẩm [product_length]

Chiều dài của sản phẩm

Optional Không bắt buộc

Ví dụ
20 inch

Cú pháp
Số + đơn vị

Giá trị được hỗ trợ
1-3000

 • Giá trị thập phân được hỗ trợ

Các đơn vị được hỗ trợ

 • cm
 • in

Thuộc tính schema.org: (Tìm hiểu thêm)

 • Cung cấp các thuộc tính về chỉ số đo của sản phẩm càng nhiều càng tốt.
 • Sử dụng cùng một đơn vị đo lường cho mỗi thuộc tính kích thước sản phẩm (trong đó có chiều dài, chiều rộng và chiều cao của sản phẩm). Nếu không, thông tin đó sẽ không xuất hiện.

Chiều rộng sản phẩm [product_width]

Chiều rộng của sản phẩm

Optional Không bắt buộc

Ví dụ
20 inch

Cú pháp
Số + đơn vị

Giá trị được hỗ trợ
1-3000

 • Giá trị thập phân được hỗ trợ

Các đơn vị được hỗ trợ

 • cm
 • in

Thuộc tính schema.org: (Tìm hiểu thêm)

 • Cung cấp các thuộc tính về chỉ số đo của sản phẩm càng nhiều càng tốt.
 • Sử dụng cùng một đơn vị đo lường cho mỗi thuộc tính kích thước sản phẩm (trong đó có chiều dài, chiều rộng và chiều cao của sản phẩm). Nếu không, thông tin đó sẽ không xuất hiện.

Chiều cao sản phẩm [product_height]

Chiều cao của sản phẩm

Optional Không bắt buộc

Ví dụ
20 inch

Cú pháp
Số + đơn vị

Giá trị được hỗ trợ
1-3000

 • Giá trị thập phân được hỗ trợ

Các đơn vị được hỗ trợ

 • cm
 • in

Thuộc tính schema.org: (Tìm hiểu thêm)

 • Cung cấp các thuộc tính về chỉ số đo của sản phẩm càng nhiều càng tốt.
 • Sử dụng cùng một đơn vị đo lường cho mỗi thuộc tính kích thước sản phẩm (trong đó có chiều dài, chiều rộng và chiều cao của sản phẩm). Nếu không, thông tin đó sẽ không xuất hiện.

Trọng lượng sản phẩm [product_weight]

Trọng lượng của sản phẩm

Optional Không bắt buộc

Ví dụ
3.5 lb

Cú pháp
Số + đơn vị

Giá trị được hỗ trợ
0-2000

 • Giá trị thập phân được hỗ trợ

Các đơn vị được hỗ trợ

 • lb
 • oz
 • g
 • kg

Thuộc tính schema.org: (Tìm hiểu thêm)

 • Sử dụng trọng lượng thực tế của sản phẩm sau khi lắp ráp cho thuộc tính này.
 • Nếu sản phẩm của bạn có nhiều phần, ví dụ như nhiều thành phần trong một gói, hãy sử dụng tổng trọng lượng của tất cả các phần trong trang thông tin.

Chi tiết sản phẩm [product_detail]

Thông số kỹ thuật hoặc chi tiết bổ sung của sản phẩm

Optional Không bắt buộc

Ví dụ
Thông tin chung:Loại sản phẩm:Đầu phát kỹ thuật số

Cú pháp
Thuộc tính này sử dụng 3 thuộc tính phụ sau:

 • Tên mục [section_name]: Tối đa 140 ký tự
 • Tên thuộc tính [attribute_name]: Tối đa 140 ký tự
 • Giá trị thuộc tính [attribute_value]: Tối đa 1.000 ký tự

Thuộc tính schema.org: Không

 • Đừng thêm thông tin đã có trong các thuộc tính khác, viết hoa toàn bộ chữ cái, dùng ký tự nước ngoài nhằm mục đích phô trương, văn bản quảng cáo, hoặc liệt kê từ khoá hoặc cụm từ tìm kiếm.
 • Đừng thêm các thông tin như giá, giá ưu đãi, ngày ưu đãi, thông tin vận chuyển, ngày giao hàng, thông tin khác liên quan đến thời gian hoặc tên công ty của bạn.
 • Chỉ cung cấp tên và giá trị thuộc tính khi giá trị đó đã được xác nhận. Ví dụ: Cung cấp "Vegetarian=False" nếu một mặt hàng thực phẩm không phải là đồ ăn chay.

Điểm nổi bật của sản phẩm [product_highlight]

Những đặc điểm nổi bật phù hợp nhất của sản phẩm

Optional Không bắt buộc

Ví dụ
Hỗ trợ hàng nghìn ứng dụng, bao gồm cả Netflix, YouTube và HBO Max

Cú pháp
Tối đa 150 ký tự

Thuộc tính schema.org: Không

 • Sử dụng từ 2 đến 100 điểm nổi bật của sản phẩm.
 • Chỉ mô tả chính sản phẩm.
 • Đừng nêu từ khoá hoặc cụm từ tìm kiếm.
 • Đừng thêm văn bản quảng cáo, viết hoa toàn bộ chữ cái hoặc dùng ký tự nước ngoài nhằm mục đích phô trương.

Chiến dịch Mua sắm và các chế độ thiết lập khác

Những thuộc tính này dùng để kiểm soát cách sử dụng dữ liệu sản phẩm khi tạo các chiến dịch quảng cáo trong Google Ads.

Thuộc tính và định dạng Tóm tắt các yêu cầu tối thiểu

Quảng cáo chuyển hướng [ads_redirect]

URL dùng để chỉ định các tham số bổ sung cho trang sản phẩm của bạn. Khách hàng sẽ được chuyển đến URL này thay vì giá trị bạn gửi cho các thuộc tính đường liên kết [link] hoặc đường liên kết dành cho thiết bị di động [mobile_link]

Optional Không bắt buộc

Ví dụ
http://www.example.com/product.html

Cú pháp
Tối đa 2000 ký tự

Thuộc tính schema.org: Không

 • Gửi cùng miền đã đăng ký cho thuộc tính đường liên kết [link] (và thuộc tính đường liên kết dành cho thiết bị di động [mobile_link], nếu có).
 • Các miền hợp lệ đã đăng ký bao gồm "example.com", "m-example.com", "example.co.uk", "example.com.ai" và "bar.tokyo.jp".
 • Những URL gửi bằng các miền không hợp lệ, chẳng hạn như "example.zz" hoặc "example.comic", sẽ không được chấp nhận. Để biết thêm thông tin về các miền hợp lệ đã đăng ký, hãy xem phần quảng cáo chuyển hướng.

Nhãn tuỳ chỉnh 0-4 [custom_label_0-4]

Nhãn mà bạn gán cho một sản phẩm để hỗ trợ sắp xếp hoạt động đặt giá thầu và báo cáo trong chiến dịch Mua sắm

Optional Không bắt buộc

Ví dụ
Seasonal
Clearance
Holiday
Sale
Price range

Cú pháp
Tối đa 100 ký tự

Thuộc tính schema.org: Không

 • Sử dụng giá trị mà bạn sẽ thấy trong chiến dịch Mua sắm. Những khách hàng xem quảng cáo và trang thông tin miễn phí của bạn sẽ không nhìn thấy giá trị này.
 • Gửi tối đa 5 nhãn tuỳ chỉnh cho mỗi sản phẩm bằng cách thêm thuộc tính này nhiều lần:
  • custom_label_0
  • custom_label_1
  • custom_label_2
  • custom_label_3
  • custom_label_4
 • Chỉ sử dụng 1.000 giá trị khác biệt nhau cho mỗi nhãn tuỳ chỉnh trên tài khoản Merchant Center của bạn.

Mã khuyến mãi [promotion_id]

Giá trị nhận dạng giúp bạn ghép sản phẩm với chương trình khuyến mãi

Optional Không bắt buộc (Bắt buộc đối với các chương trình khuyến mãi ở Úc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ)

Ví dụ
ABC123

Cú pháp
Tối đa 50 ký tự

Thuộc tính schema.org: Không

 • Sử dụng mã nhận dạng duy nhất, có phân biệt chữ hoa chữ thường và không có dấu cách hoặc ký hiệu (ví dụ: %, !).
 • Để liên kết các chương trình khuyến mãi cụ thể với một số sản phẩm, hãy gửi cùng một mã khuyến mãi trong dữ liệu sản phẩm và dữ liệu khuyến mãi của bạn.
 • Gửi tối đa 10 mã khuyến mãi cho một sản phẩm bằng cách thêm thuộc tính này nhiều lần.

Đường liên kết của hình ảnh phong cách sống [lifestyle_image_link]

Optional Không bắt buộc

Thuộc tính dùng để thêm URL của hình ảnh phong cách sống cho sản phẩm

Chỉ dành cho các nền tảng duyệt web

Ví dụ

https://www.example.com/image1.jpg

Cú pháp

Tối đa 2000 ký tự

Thuộc tính schema.org: Không

 • Sử dụng một URL trỏ đến một hình ảnh có định dạng tệp được hỗ trợ
 • Bắt đầu bằng http hoặc https và tuân thủ tiêu chuẩn RFC 3986
 • Thay thế mọi ký hiệu hoặc dấu cách bằng các thực thể đã mã hoá trong URL
 • Đảm bảo rằng Google có thể thu thập thông tin URL của bạn
 • Tất cả hình ảnh được tạo bằng AI tạo sinh đều phải chứa siêu dữ liệu cho biết rằng hình ảnh đó là do AI tạo (ví dụ như thẻ siêu dữ liệu IPTC DigitalSourceTypeTrainedAlgorithmicMedia). Đừng xoá các thẻ siêu dữ liệu đã nhúng (chẳng hạn như thuộc tính IPTC DigitalSourceType) khỏi những hình ảnh được tạo bằng công cụ AI tạo sinh, chẳng hạn như Project Studio. IPTC NewsCodes sau đây chỉ định loại nguồn kỹ thuật số dùng để tạo ra hình ảnh và bạn cần phải giữ nguyên:

  • TrainedAlgorithmicMedia: Hình ảnh được tạo bằng cách sử dụng một mô hình thu được từ nội dung dùng làm mẫu.
  • CompositeSynthetic: Hình ảnh là một hình ảnh kết hợp bao gồm các phần tử nhân tạo.
  • AlgorithmicMedia: Hình ảnh do thuật toán tạo ra hoàn toàn chứ không dựa trên dữ liệu được lấy mẫu để huấn luyện (ví dụ: hình ảnh được tạo bằng phần mềm sử dụng công thức toán học).

Trang web thương mại

Các thuộc tính này dùng để kiểm soát cách dữ liệu của bạn được sử dụng nếu bạn là một trang web thương mại và đang sử dụng tài khoản nhiều người bán.

Note: Marketplaces is currently only available in the classic version of Merchant Center.

Thuộc tính và định dạng Tóm tắt các yêu cầu

Mã người bán bên ngoài [external_seller_id]

Note: Marketplaces is currently only available in the classic version of Merchant Center.Bắt buộc đối với tài khoản nhiều người bán

Trang web thương mại sử dụng thuộc tính này để xác định một người bán từ bên ngoài. (Ví dụ: Trên một trang web)

Ví dụ

SellerPublicName1991

Cú pháp

1 – 50 ký tự

Thuộc tính schema.org: Không

 • Sử dụng một giá trị duy nhất cho mỗi người bán.
 • Giữ nguyên mã nhận dạng khi cập nhật dữ liệu
 • Chỉ sử dụng các ký tự hợp lệ. Tránh các ký tự không hợp lệ như các ký tự kiểm soát, ký tự chức năng hoặc ký tự khu vực riêng
 • Sử dụng cùng một mã nhận dạng cho cùng một người bán ở nhiều quốc gia hoặc ngôn ngữ

Vị trí xuất hiện

Có thể dùng các thuộc tính này để kiểm soát các vị trí mà nội dung của bạn có thể xuất hiện. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng thuộc tính này nếu muốn sản phẩm xuất hiện trong chiến dịch tái tiếp thị linh động nhưng không xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo Mua sắm.

Thuộc tính và định dạng Tóm tắt các yêu cầu

Vị trí không được phép xuất hiện [excluded_destination]

Chế độ cài đặt mà bạn có thể sử dụng để loại trừ sản phẩm khỏi loại chiến dịch quảng cáo cụ thể

Optional Không bắt buộc

Ví dụ
Shopping_ads

Các giá trị được hỗ trợ

 • Shopping_ads
 • Buy_on_Google_listings
 • Display_ads
 • Local_inventory_ads
 • Free_listings
 • Free_local_listings
 • YouTube_Shopping

Some values only available for the classic version of Merchant Center.

Thuộc tính schema.org: Không

 

Vị trí được phép xuất hiện [included_destination]

Chế độ cài đặt mà bạn có thể sử dụng để thêm sản phẩm vào một loại chiến dịch quảng cáo cụ thể

Optional Không bắt buộc

Ví dụ
Shopping_ads

Các giá trị được hỗ trợ

 • Shopping_ads
 • Buy_on_Google_listings
 • Display_ads
 • Local_inventory_ads
 • Free_listings
 • Free_local_listings
 • YouTube_Shopping

Some values only available for the classic version of Merchant Center.

Thuộc tính schema.org: Không

 

Quốc gia bị loại trừ khỏi quảng cáo Mua sắm [shopping_ads_excluded_country]

Chế độ cài đặt giúp bạn loại trừ những quốc gia mà bạn quảng cáo sản phẩm trên quảng cáo Mua sắm

Optional Không bắt buộc

Chỉ hỗ trợ cho quảng cáo Mua sắm

Ví dụ
DE

Cú pháp
2 ký tự. Bạn phải dùng mã quốc gia theo chuẩn ISO_3166-1_alpha-2.

Thuộc tính schema.org: Không

 

Tạm dừng [pause]

Chế độ cài đặt mà bạn có thể sử dụng để tạm dừng đăng và nhanh chóng đăng lại một sản phẩm trên tất cả quảng cáo (bao gồm cả quảng cáo Mua sắm, quảng cáo Hiển thị và quảng cáo kho hàng tại địa phương). Bạn có thể tạm dừng đăng một sản phẩm trong tối đa 14 ngày. Nếu bạn tạm dừng đăng một sản phẩm lâu hơn 14 ngày, sản phẩm đó sẽ bị từ chối. Để yêu cầu phê duyệt lại, hãy xoá thuộc tính này.

Optional Không bắt buộc

Ví dụ
ads

Các giá trị được hỗ trợ
ads

Thuộc tính schema.org: Không

 

 

Phí vận chuyển

Bạn có thể sử dụng kết hợp các thuộc tính này với chế độ cài đặt thông tin vận chuyển và trường hợp trả lại hàng của tài khoản để có thể cung cấp phí vận chuyển và chi phí trả lại hàng chính xác. Những người đang mua sắm trên mạng dựa vào phí vận chuyển, tốc độ vận chuyển và chính sách trả lại hàng để đưa ra lựa chọn mua hàng. Vì vậy, bạn nên dành thời gian để gửi các thông tin có chất lượng. 

Thuộc tính và định dạng Tóm tắt các yêu cầu tối thiểu

Phí vận chuyển [shipping]

Phí vận chuyển, tốc độ vận chuyển sản phẩm và địa điểm mà bạn vận chuyển sản phẩm đến

This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Tuỳ trường hợp

Required Phí vận chuyển là thông tin bắt buộc đối với quảng cáo Mua sắm và trang thông tin miễn phí ở các quốc gia sau: Úc, Áo, Bỉ, Canada, Cộng hoà Séc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Ireland, Israel, Ý, New Zealand, Nhật Bản, Hà Lan, Ba Lan, Romania, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thuỵ Sĩ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ

Bạn cũng có thể phải cung cấp phí vận chuyển theo luật pháp hoặc quy định tại địa phương.

Optional Không bắt buộc (để chỉ định thêm các quốc gia mà sản phẩm của bạn được vận chuyển đến hoặc các điểm đến không yêu cầu phí vận chuyển)

Các mức giá được hỗ trợ
0–1000 USD (xem các đơn vị tiền tệ khác)

Ví dụ
US:CA:Overnight:16.00 USD:1:1:2:3

Cú pháp
Thuộc tính này sử dụng các thuộc tính phụ sau:

 • Quốc gia [country] (Bắt buộc)
  Mã quốc gia theo tiêu chuẩn ISO 3166
 • Khu vực [region](Không bắt buộc)
 • Mã bưu chính [postal_code](Không bắt buộc)
 • Mã vị trí [location_id] (Không bắt buộc)
 • Tên nhóm địa điểm [location_group_name] (Không bắt buộc)
 • Dịch vụ [service] (Không bắt buộc)
  Hạng dịch vụ hoặc tốc độ vận chuyển
 • Giá [price] (Không bắt buộc)
  Phí vận chuyển cố định, đã bao gồm thuế GTGT nếu yêu cầu
 • Thời gian xử lý tối thiểu [min_handling_time] và thời gian xử lý tối đa [max_handling_time] (Không bắt buộc)
  Để chỉ định thời gian xử lý
 • Thời gian vận chuyển tối thiểu [min_transit_time] và thời gian vận chuyển tối đa [max_transit_time] (Không bắt buộc)
  Để chỉ định thời gian vận chuyển

Thuộc tính schema.org: (Tìm hiểu thêm)

 • Sử dụng chế độ cài đặt này trong trường hợp bạn chưa xác định phí vận chuyển cho sản phẩm trong tài khoản Merchant Center hoặc trong trường hợp bạn cần thay thế phí/tốc độ vận chuyển đã xác định trong tài khoản Merchant Center.
 • Đừng thêm các khoản phí do chính phủ quy định như thuế nhập khẩu, phí tái chế, phí bản quyền hoặc phí giao hàng bán lẻ theo từng tiểu bang vào phí vận chuyển.
 • Thêm tất cả các khoản phí bổ sung mà bạn tính trong vai trò là người bán nếu những khoản phí đó chưa được bao gồm trong giá sản phẩm. Thêm những khoản phí không liên quan trực tiếp đến hoạt động vận chuyển nhưng liên quan đến giao dịch mua trong quy trình thanh toán. Ví dụ: Phí dịch vụ, phí thực hiện, phí kích hoạt và phí xử lý.

Nhãn vận chuyển [shipping_label]

Optional Không bắt buộc

Nhãn mà bạn chỉ định cho một sản phẩm để giúp chỉ định chi phí vận chuyển chính xác trong phần cài đặt tài khoản Merchant Center

Ví dụ

dễ hỏng

Cú pháp

Tối đa 100 ký tự

Thuộc tính schema.org: Không

 • Sử dụng giá trị mà bạn có thể xác định trong chế độ cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản. Khách hàng sẽ không nhìn thấy giá trị này. Ví dụ:
  • Cùng ngày
  • Quá khổ
  • Chỉ giao bằng FedEx

Trọng lượng vận chuyển [shipping_weight]

Trọng lượng của sản phẩm dùng để tính phí vận chuyển

Optional Không bắt buộc (Bắt buộc đối với phí vận chuyển do hãng vận chuyển tính trong chế độ cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản)

Trọng lượng hỗ trợ

 • 0–2000 lbs đối với hệ đo lường của Hoa Kỳ
 • 0–1000 kg đối với hệ đo lường hệ mét

Ví dụ
3 kg

Cú pháp
Số + đơn vị

Các đơn vị được hỗ trợ

 • lb
 • oz
 • g
 • kg

Thuộc tính schema.org: Không

 • Gửi giá trị này nếu bạn đã thiết lập phí vận chuyển do hãng vận chuyển tính hoặc dịch vụ vận chuyển theo trọng lượng trong chế độ cài đặt thông tin vận chuyển cấp tài khoản của mình.

Chiều dài vận chuyển [shipping_length]

Chiều dài của sản phẩm dùng để tính phí vận chuyển dựa trên trọng lượng theo kích thước

Optional Không bắt buộc (Bắt buộc đối với phí vận chuyển do hãng vận chuyển tính trong chế độ cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản)

Ví dụ
20 inch

Cú pháp
Số + đơn vị

Giá trị được hỗ trợ

 • 1–150 đối với đơn vị inch
 • 1–400 đối với đơn vị cm

Các đơn vị được hỗ trợ

 • inch
 • cm

Thuộc tính schema.org: Không

 • Gửi giá trị này nếu bạn thiết lập phí vận chuyển do hãng vận chuyển tính trong chế độ cài đặt thông tin vận chuyển cấp tài khoản của mình.
 • Nếu bạn không cung cấp các thuộc tính về kích thước vận chuyển khi sử dụng phí vận chuyển do hãng vận chuyển tính, Google sẽ không thể tính phí vận chuyển dựa trên trọng lượng theo kích thước của sản phẩm. Nếu trường hợp này xảy ra, chúng tôi sẽ chỉ tính phí vận chuyển dựa trên giá trị mà bạn đã cung cấp trong thuộc tính trọng lượng vận chuyển [shipping_weight].
 • Nếu bạn gửi thuộc tính này, hãy gửi tất cả thuộc tính về kích thước vận chuyển:
  • Chiều dài vận chuyển [shipping_length]
  • Chiều rộng vận chuyển [shipping_width]
  • Chiều cao vận chuyển [shipping_height]
 • Sử dụng cùng một đơn vị cho tất cả những thuộc tính về kích thước vận chuyển áp dụng cho một sản phẩm.
 • Google không tự động tính phí vận chuyển bổ sung cho các sản phẩm quá khổ. Nếu hãng vận chuyển cho rằng gói hàng của bạn có kích thước lớn hoặc quá khổ, bạn nên sử dụng thuộc tính phí vận chuyển [shipping] để thiết lập phí vận chuyển cho riêng từng sản phẩm.

Chiều rộng vận chuyển [shipping_width]

Chiều rộng của sản phẩm dùng để tính phí vận chuyển dựa trên trọng lượng theo kích thước

Optional Không bắt buộc (Bắt buộc đối với phí vận chuyển do hãng vận chuyển tính trong chế độ cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản)

Ví dụ
20 inch

Cú pháp
Số + đơn vị

Giá trị được hỗ trợ

 • 1–150 đối với đơn vị inch
 • 1–400 đối với đơn vị cm

Các đơn vị được hỗ trợ

 • inch
 • cm

Thuộc tính schema.org: Không

 • Đáp ứng các yêu cầu đối với thuộc tính chiều dài vận chuyển [shipping_length].

Chiều cao vận chuyển [shipping_height]

Chiều cao của sản phẩm dùng để tính phí vận chuyển dựa trên trọng lượng theo kích thước

Optional Không bắt buộc (Bắt buộc đối với phí vận chuyển do hãng vận chuyển tính trong chế độ cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản)

Ví dụ
20 inch

Cú pháp
Số + đơn vị

Giá trị được hỗ trợ

 • 1–150 đối với đơn vị inch
 • 1–400 đối với đơn vị cm

Các đơn vị được hỗ trợ

 • inch
 • cm

Thuộc tính schema.org: Không

 • Đáp ứng các yêu cầu đối với thuộc tính chiều dài vận chuyển [shipping_length].

Quốc gia gửi hàng [ships_from_country]

Chế độ cài đặt cho phép bạn cung cấp quốc gia xuất phát, nơi mà sản phẩm của bạn thường được bắt đầu vận chuyển

Optional Không bắt buộc

Ví dụ
DE

Cú pháp
2 ký tự. Bạn phải dùng mã quốc gia theo chuẩn ISO_3166-1_alpha-2.

Thuộc tính schema.org: Không

 • Chỉ cung cấp tên quốc gia nơi bạn thường bắt đầu vận chuyển sản phẩm.

Thời gian xử lý tối đa [max_handling_time]

Khoảng thời gian dài nhất tính từ khi đặt hàng cho đến khi sản phẩm được vận chuyển

Optional Không bắt buộc

Ví dụ
3

Cú pháp
Số nguyên, lớn hơn hoặc bằng 0

Thuộc tính schema.org: Không

 • Gửi thuộc tính này nếu bạn muốn đăng tổng thời gian cần để giao sản phẩm đến nơi nhận hàng.
 • Gửi số ngày làm việc (như đã thiết lập trong Merchant Center).
 • Đối với các sản phẩm sẵn sàng vận chuyển trong cùng một ngày, hãy gửi giá trị 0.
 • Để gửi một phạm vi thời gian, hãy gửi thuộc tính thời gian xử lý tối đa [max_handling_time] cùng với thuộc tính thời gian xử lý tối thiểu [min_handling_time].

Nhãn thời gian vận chuyển [transit_time_label]

Optional Không bắt buộc

Nhãn mà bạn chỉ định cho một sản phẩm để giúp chỉ định nhiều khoảng thời gian vận chuyển trong chế độ cài đặt của tài khoản Merchant Center.

Ví dụ

Từ Seattle

Cú pháp

Tối đa 100 ký tự

Thuộc tính schema.org: Không

 

Thời gian xử lý tối thiểu [min_handling_time]

Khoảng thời gian ngắn nhất tính từ khi đặt hàng cho đến khi sản phẩm được vận chuyển

Optional Không bắt buộc

Ví dụ
1

Cú pháp
Số nguyên, lớn hơn hoặc bằng 0

Thuộc tính schema.org: Không

 • Đáp ứng các yêu cầu đối với thuộc tính thời gian xử lý tối đa [max_handling_time].

Ngưỡng vận chuyển miễn phí [free_shipping_threshold]

Chi phí đặt hàng tối thiểu mà khách hàng phải đặt cao hơn để được miễn phí vận chuyển.

Optional Không bắt buộc

Ví dụ
US:16.00 USD

Cú pháp
Thuộc tính này sử dụng các thuộc tính phụ sau:

 • Quốc gia [country] (Bắt buộc)
  Mã quốc gia theo tiêu chuẩn ISO 3166
 • Ngưỡng giá [price_threshold] (Bắt buộc) Chi phí đặt hàng tối thiểu mà khách hàng phải đặt cao hơn để được miễn phí vận chuyển.

Thuộc tính schema.org: Không

 • Đơn vị tiền tệ của ngưỡng vận chuyển miễn phí phải giống với đơn vị tiền tệ cho giá của mặt hàng.
 • Đơn vị tiền tệ phải theo định dạng ISO 4217. Ví dụ: USD cho đô la Mỹ.
 • Dấu thập phân phải là dấu chấm (.). Ví dụ: 100000.00 VND.

Thuế

Bạn có thể sử dụng kết hợp các thuộc tính này với chế độ cài đặt thuế trong tài khoản để có thể cung cấp chi phí thuế chính xác.

Định dạng Tóm tắt các yêu cầu tối thiểu

Thuế [tax]

Mức thuế bán hàng của sản phẩm tính theo phần trăm

Required Bắt buộc (Chỉ dành cho Hoa Kỳ)

Ví dụ
US:CA:5.00:y

Cú pháp
Thuộc tính này sử dụng 4 thuộc tính phụ sau:

 • Quốc gia [country] (không bắt buộc)
  Mã quốc gia theo tiêu chuẩn ISO 3166
 • Khu vực [region] hoặc mã bưu chính [postal_code] hoặc mã vị trí [location_id] (không bắt buộc)
 • Tỷ lệ [rate] (bắt buộc)
  Thuế suất tính theo phần trăm
 • Thuế vận chuyển [tax_ship] (không bắt buộc)
  Nêu rõ việc bạn có tính thuế đối với phí vận chuyển hay không.
  • Giá trị được hỗ trợ:
   • yes hoặc no

Thuộc tính schema.org

Không

 • Chỉ sử dụng chế độ cài đặt này để thay thế chế độ cài đặt về thuế trong tài khoản cho một sản phẩm riêng lẻ. Bạn nên gửi thông tin thuế cho tất cả các sản phẩm của mình bằng cách sử dụng chế độ cài đặt tài khoản trong Merchant Center.
 • Đối với Hoa Kỳ và Canada:
  • Đừng thêm thuế vào thuộc tính giá [price].
 • Riêng với Hoa Kỳ, chỉ thêm thuế vào thuộc tính thuế [tax] nếu bạn cần thay thế chế độ cài đặt tài khoản.
 • Đối với những quốc gia còn lại:
  • Thêm thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) hoặc Thuế hàng hoá và dịch vụ (GST) trong thuộc tính giá và đừng sử dụng thuộc tính thuế.

Danh mục thuế [tax_category]

Một danh mục phân loại sản phẩm của bạn theo các quy tắc thuế cụ thể

Optional Không bắt buộc (Nên dùng cho thuế suất tuỳ chỉnh ở cấp tài khoản)

Ví dụ
Hàng may mặc

Cú pháp
Tối đa 100 ký tự

Thuộc tính schema.org

Không

 • Sử dụng thuộc tính này nếu bạn bán sản phẩm được áp dụng mức thuế suất cụ thể.
 • Các nhãn danh mục trong dữ liệu sản phẩm của bạn phải khớp với nhãn mà bạn nhập vào phần Danh mục trong Merchant Center.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính