Đặc tả dữ liệu sản phẩm

Hãy sử dụng phần đặc tả này để định dạng thông tin sản phẩm của bạn cho các chương trình của Merchant Center, chẳng hạn như chương trình các nền tảng của Google, Quảng cáo mua sắm và Mua sắm Trực tiếp. Điều quan trọng là để tạo được quảng cáo và trang thông tin không tính phí cho sản phẩm của mình thì bạn phải gửi dữ liệu sản phẩm đến Google theo đúng định dạng. Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để đảm bảo đưa ra sản phẩm khớp với nội dung tìm kiếm.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn mới sử dụng Merchant Center, hãy bắt đầu với hướng dẫn cho người mới bắt đầu.

Những yêu cầu khác cần nhớ

Dữ liệu sản phẩm của bạn cũng phải đáp ứng một số yêu cầu khác của Google. Hãy tìm hiểu các yêu cầu đó trước khi bạn bắt đầu:

 • Chính sách Quảng cáo mua sắm
 • Yêu cầu về trang đích
 • Yêu cầu về dữ liệu thuế suất
 • Yêu cầu về dữ liệu phí vận chuyển
 • Yêu cầu về đơn vị tiền tệ và ngôn ngữ. Gửi các thuộc tính và giá trị bằng ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ được hỗ trợ cho quốc gia mà bạn muốn quảng cáo của mình xuất hiện và cả định dạng bạn đã chọn.
  • Định dạng được phân cách. Sử dụng bất kỳ ngôn ngữ được hỗ trợ nào cho tên thuộc tính và giá trị cố định của thuộc tính , ví dụ: thuộc tính condition [tình_trạng] có giá trị cố định làmới . Đảm bảo sử dụng ngôn ngữ của quốc gia bán cho bất kỳ giá trị thuộc tính nào không có giá trị cố định, ví dụ như title [tiêu_đề]. Sử dụng dấu gạch dưới hoặc dấu cách trong tên thuộc tính (ví dụ: image_link [liên_kết_hình_ảnh] hoặc image link [liên kết hình ảnh])
  • XML hoặc API. Chỉ sử dụng các tên thuộc tính bằng tiếng Anh (phiên bản không nằm trong dấu ngoặc). Sử dụng gạch dưới để thay cho dấu cách trong một tên thuộc tính (ví dụ: liên_kết_hình_ảnh thay vì liên kết hình ảnh). Cho phép sử dụng dấu cách trong một giá trị thuộc tính (ví dụ: còn hàng).
Đặc tả dữ liệu sản phẩm cho các chương trình khác
Đối với các chương trình của Merchant Center không phải là Quảng cáo mua sắm, bạn cần phải gửi thuộc tính bổ sung và có thể phải đáp ứng các yêu cầu khác. Sử dụng phần đặc tả của từng chương trình cùng với phần đặc tả này để gửi đúng dữ liệu:
Định nghĩa
 • Sản phẩm. Từ mô tả sản phẩm thực tế mà khách hàng tiềm năng của bạn sẽ tìm kiếm trên Google
 • Mặt hàng. Từ dùng để mô tả sản phẩm sau khi được thêm vào dữ liệu sản phẩm của bạn, trong nguồn cấp dữ liệu dạng văn bản, nguồn cấp dữ liệu XML hoặc API. Ví dụ: một mặt hàng nằm trên một dòng trong nguồn cấp dữ liệu văn bản
 • Biến thể. Từ mô tả một sản phẩm có nhiều biến thể khác nhau. Ví dụ: một chiếc áo sơ mi có nhiều cỡ khác nhau có các biến thể về kích cỡ
Thông tin tham khảo nhanh
Required Bắt buộc Gửi thuộc tính này. Nếu không, sản phẩm của bạn sẽ không thể xuất hiện trong quảng cáo và trang thông tin không tính phí.
It depends Tùy trường hợp Hãy xem bài viết có liên quan của thuộc tính này để tìm hiểu xem bạn có cần gửi thuộc tính này cho sản phẩm của mình hay không. Đôi khi, các yêu cầu sẽ thay đổi tùy thuộc vào quốc gia nơi mà sản phẩm của bạn xuất hiện.
Optional Không bắt buộc Bạn có thể gửi thuộc tính này nếu muốn giúp tăng hiệu suất của sản phẩm.
Thuộc tính Danh mục sản phẩm thông thường
Nhóm Tên thuộc tính Quần áo và phụ kiện Nội dung đa phương tiện (sách, phim, bản nhạc) Phần mềm Sản phẩm biến thể Tất cả các loại sản phẩm khác
Dữ liệu sản phẩm cơ bản id [mã_nhận_dạng] Required Required Required Required Required
title [tiêu_đề] Required Required Required Required Required
description [mô_tả] Required Required Required Required Required
link [liên_kết] Required Required Required Required Required
image_link [đường_liên_kết_của_hình_ảnh] Required Required Required Required Required

additional_

image_link [đường_liên_kết_của_hình_ảnh_bổ_sung]

Optional Optional Optional Optional Optional
mobile_link [liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động] Optional Optional Optional Optional Optional
Giá và tình trạng còn hàng availability [còn_hàng] Required Required Required Required Required
availability_date [ngày_có_hàng] Optional Optional Optional Optional Optional
expiration_date [ngày_hết_hạn] Optional Optional Optional Optional Optional
price [giá] Required Required Required Required Required
sale_price [giá_ưu_đãi] Optional Optional Optional Optional Optional

sale_price_

effective_date [ngày_giá_ưu_đãi_có_hiệu_lực]

Optional Optional Optional Optional Optional
cost_of_goods_sold [giá_vốn_hàng_bán] Optional Optional Optional Optional Optional
unit_pricing_measure [đo_lường_định_giá_theo_đơn_vị] Optional Optional Optional It depends It depends

unit_pricing_

base_measure [số_lượng_đo_lường_cơ_sở_để_định_giá_theo_đơn_vị]

Optional Optional Optional It depends It depends
installment [trả_góp} It depends It depends It depends It depends It depends
subscription_cost [phí_thuê_bao] It depends It depends It depends It depends It depends
loyalty_points [điểm_khách_hàng_thân_thiết] It depends It depends It depends It depends It depends
Danh mục sản phẩm

google_product_

category [danh_mục_sản_phẩm_của_Google]

Optional Optional Optional Optional Optional
product_type [loại_sản_phẩm] Optional Optional Optional Optional Optional
Mã nhận dạng sản phẩm brand [thương_hiệu] Required Optional Required Required Required
gtin [mã_số_sản_phẩm_thương_mại_toàn_cầu] Required Required Required Required Required
mpn [mã_số_linh_kiện_của_nhà_sản_xuất] Required Required Required Required Required
identifier_exists [có_mã_nhận_dạng] Optional Optional Optional Optional Optional
Thông tin mô tả chi tiết về sản phẩm condition [tình_trạng] It depends It depends It depends It depends It depends
adult [người_lớn] It depends It depends It depends It depends It depends
multipack [nhiều_gói] It depends It depends It depends It depends It depends
is_bundle [theo_gói] It depends It depends It depends It depends It depends

energy_

efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng]

Optional Optional Optional It depends It depends

min_energy_

efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng_tối_thiểu]

Optional Optional Optional It depends It depends

max_energy_

efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng_tối_đa]

Optional Optional Optional It depends It depends
age_group [nhóm_tuổi] It depends Optional Optional It depends Optional
color [màu_sắc] It depends Optional Optional It depends Optional
gender [giới_tính] It depends Optional Optional It depends Optional
material [chất_liệu] Optional Optional Optional It depends Optional
pattern [mẫu] Optional Optional Optional It depends Optional
size [kích_thước] It depends Optional Optional It depends Optional
size_type [loại_kích_thước] It depends Optional Optional It depends Optional
size_system [hệ_thống_kích_thước] It depends Optional Optional It depends Optional
item_group_id [mã_nhóm_mặt_hàng] Optional Optional Optional Required Optional
product_detail [chi_tiết_sản_phẩm] Optional Optional Optional Optional Optional
product_highlight [điểm_nổi_bật_của_sản_phẩm] Optional Optional Optional Optional Optional
Chiến dịch mua sắm và các tùy chọn khác để thiết lập ads_redirect [quảng_cáo_chuyển_hướng] Optional Optional Optional Optional Optional
custom_label_0 [nhãn_tùy_chỉnh_0] Optional Optional Optional Optional Optional
promotion_id [mã_khuyến_mại] Optional Optional Optional Optional Optional
Điểm đến excluded_destination [không_bao_gồm_điểm_đến] Optional Optional Optional Optional Optional
included_destination [bao_gồm_điểm_đến] Optional Optional Optional Optional Optional
shopping_ads_
excluded_country [quốc_gia_bị_loại_trừ_khỏi_quảng_cáo_mua_sắm]
Optional Optional Optional Optional Optional
Thông tin vận chuyển shipping [phí_vận_chuyển] Required Required Required Required Required
shipping_label [nhãn_vận_chuyển] Optional Optional Optional Optional Optional
shipping_weight [trọng_lượng_vận_chuyển] It depends It depends It depends It depends It depends
shipping_length [chiều_dài_vận_chuyển] It depends It depends It depends It depends It depends
shipping_width [chiều_rộng_vận_chuyển] It depends It depends It depends It depends It depends
shipping_height [chiều_cao_vận_chuyển] It depends It depends It depends It depends It depends
thuộc tính ships_from_country [quốc_gia_gửi_hàng] Optional Optional Optional Optional Optional
transit_time_label [nhãn_thời_gian_vận_chuyển] Optional Optional Optional Optional Optional
min_handling_time [thời_gian_xử_lý_tối_thiểu] Optional Optional Optional Optional Optional
max_handling_time [thời_gian_xử_lý_tối_đa] Optional Optional Optional Optional Optional
Thuế tax [thuế] It depends It depends It depends It depends It depends
tax_category [danh_mục_thuế] Optional Optional Optional Optional Optional
Nhấp vào tên của thuộc tính để xem toàn bộ chi tiết, bao gồm thông tin khác về các yêu cầu tối thiểu, các phương pháp hay nhất và ví dụ.

Dữ liệu sản phẩm cơ bản

Thông tin sản phẩm mà bạn sử dụng các thuộc tính này để gửi là nền tảng để chúng tôi có thể tạo ra được các quảng cáo và trang thông tin không tính phí cho sản phẩm của bạn. Hãy đảm bảo mọi thông tin sản phẩm mà bạn gửi có chất lượng đúng như những gì bạn thể hiện với khách hàng.

Thuộc tính Định dạng Xem nhanh các yêu cầu tối thiểu
id [id]

Bắt buộc
Số nhận dạng duy nhất của sản phẩm

Ví dụ 
A2B4

Cú pháp
Tối đa 50 ký tự

Thuộc tính Schema.org
Product.sku

 • Sử dụng một giá trị duy nhất cho mỗi sản phẩm. Sử dụng SKU của sản phẩm nếu có thể 
 • Giữ nguyên ID khi cập nhật dữ liệu của bạn
 • Chỉ sử dụng các ký tự unicode hợp lệ Tránh các ký tự không hợp lệ như kiểm soát, chức năng hoặc ký tự khu vực riêng
 • Sử dụng cùng một ID cho cùng một sản phẩm - giữa các quốc gia hoặc ngôn ngữ
title [tiêu_đề]

Bắt buộc
Tên của sản phẩm

Ví dụ 
Áo thun có cổ nam

Cú pháp
Tối đa 150 ký tự

Thuộc tính Schema.org
Product.name

 • Mô tả chính xác sản phẩm và khớp với tiêu đề từ trang đích của bạn
 • Không bao gồm nội dung quảng cáo như "miễn phí vận chuyển", chữ in hoa hoặc ký tự lạ phô trương
 • Dành cho các biến thể
  • Thêm đặc điểm phân biệt như màu sắc hoặc kích thước
 • Đối với thiết bị di động
  • Thêm cụm từ “có hợp đồng” nếu bán kèm một hợp đồng
  • Đối với Hoa Kỳ, hãy thêm cụm từ “có gói thanh toán” nếu bán theo gói trả góp
 • Đối với Nga
  • Đối với sách và các sản phẩm thông tin khác, hãy thêm xếp hạng theo sao ở đầu tiêu đề
description [mô_tả]

Bắt buộc
Mô tả của sản phẩm

Ví dụ

 Được làm từ 100% cotton hữu cơ, chiếc áo cổ lọ nam màu đỏ cổ điển này có một biểu trưng tôn dáng và có tính biểu tượng được thêu trên ngực trái. Giặt máy bằng nước lạnh; hàng nhập.

Cú pháp
Tối đa 5000 ký tự

Thuộc tính Schema.org
Product.description

 • Mô tả chính xác sản phẩm và khớp với mô tả từ trang đích của bạn
 • Không bao gồm nội dung quảng cáo như "miễn phí vận chuyển", chữ in hoa hoặc ký tự lạ phô trương
 • Chỉ bao gồm thông tin về sản phẩm. Không bao gồm các liên kết đến cửa hàng, thông tin bán hàng, chi tiết về đối thủ cạnh tranh, các sản phẩm khác hoặc phụ kiện
 • Sử dụng định dạng (ví dụ: ngắt dòng, danh sách hoặc in nghiêng) để định dạng mô tả
link [liên_kết]

Bắt buộc
Trang đích của sản phẩm

Ví dụ 
http://​www.example.​com/​asp​/sp.asp?cat=​12&id=1030

Thuộc tính Schema.org
Offer.​url

 • Sử dụng tên miền đã xác minh của bạn
 • Bắt đầu bằng http hoặc https
 • Sử dụng một URL được mã hoá tuân thủ RFC 2396 hoặc RFC 1738. Ví dụ: dấu phẩy sẽ được biểu diễn dưới dạng "%2C"
 • Không liên kết đến trang quảng cáo chuyển tiếp trừ khi luật pháp yêu cầu
image_link [liên_kết_hình_ảnh]

Bắt buộc
URL hình ảnh chính của sản phẩm

Ví dụ 
http://​www.example.​com/​image1.​jpg

Thuộc tính Schema.org
Product.image

 • Đối với URL hình ảnh:
  • Liên kết đến hình ảnh chính của sản phẩm
  • Bắt đầu bằng http hoặc https
  • Sử dụng một URL được mã hoá tuân thủ RFC 2396 hoặc RFC 1738. Ví dụ: dấu phẩy sẽ được biểu diễn dưới dạng "%2C"
  • Đảm bảo Google có thể thu thập thông tin URL đó Google (cấu hình robots.txt cho phép Googlebot và Googlebot-image) 
 • Đối với hình ảnh:
  • Hiển thị chính xác sản phẩm bạn đang bán
  • Sử dụng định dạng được chấp nhận: ảnh GIF tĩnh (.gif), ảnh JPEG (.jpg/.jpeg), ảnh PNG (.png), ảnh BMP (.bmp) và ảnh TIFF (.tif/.tiff) 
  • Đối với các sản phẩm không phải hàng may mặc, hãy sử dụng một hình ảnh có kích thước tối thiểu là 100 x 100 pixel
  • Đối với sản phẩm may mặc, hãy sử dụng hình ảnh có kích thước tối thiểu là 250 x 250 pixel
  • Không gửi hình ảnh lớn hơn 64 megapixel hoặc tệp lớn hơn 16 MB
  • Không tăng kích thước hình ảnh hoặc gửi hình thu nhỏ
  • Không bao gồm văn bản quảng cáo, hình mờ hoặc đường viền
  • Không gửi hình ảnh giữ chỗ hoặc hình ảnh chung. Các trường hợp ngoại lệ như sau:
  • Trong danh mục Hardware [Phần cứng] (632) hoặc Vehicles & Parts [Xe cộ và phụ tùng] (888), chúng tôi chấp nhận hình minh họa
  • Trong bất kỳ danh mục nào về sơn, chúng tôi cho phép hình ảnh màu sắc riêng lẻ
additional_image_link [liên_kết_hình_ảnh_bổ_sung]

Tùy chọn
URL của hình ảnh bổ sung dành cho sản phẩm

Ví dụ 
http://​www.example.​com/​image1.​jpg

Cú pháp
Tối đa 2000 ký tự

 • Đáp ứng các yêu cầu về thuộc tính image_​link [liên kết_hình_ảnh] với các trường hợp ngoại lệ sau:
  • Hình ảnh có thể bao gồm vùng hiển thị sản phẩm và hiển thị sản phẩm đang sử dụng
  • Có thể bao gồm đồ họa hoặc hình minh họa
 • Gửi tối đa 10 hình ảnh bổ sung về sản phẩm bằng cách thêm thuộc tính này nhiều lần
mobile_​​link [liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động]

Tùy chọn
Trang đích được tối ưu hóa dành cho thiết bị di động của sản phẩm khi bạn có URL khác cho lưu lượng truy cập trên máy tính để bàn và thiết bị di động

Ví dụ 
http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​cat=12&id=1030

Cú pháp
Tối đa 2000 ký tự chữ số

 • Đáp ứng các yêu cầu về thuộc tính link [liên_kết]

Giá và tình trạng còn hàng

Những thuộc tính này xác định giá và tình trạng còn hàng cho sản phẩm của bạn. Những khách hàng tiềm năng sẽ nhìn thấy thông tin này trong quảng cáo và trang thông tin không tính phí của bạn. Nếu giá và tình trạng còn hàng của sản phẩm thay đổi thường xuyên, xin lưu ý rằng bạn cần phải cho chúng tôi biết tất cả nội dung cập nhật để có thể hiển thị sản phẩm của bạn. Xem các mẹo này để liên tục cập nhật thông tin sản phẩm của bạn.

Thuộc tính Định dạng Tóm tắt các yêu cầu tối thiểu
availability [tình_trạng_còn_hàng]

Bắt buộc
Tình trạng còn hàng của sản phẩm

Ví dụ
in stock [còn_hàng]

Giá trị được hỗ trợ

 • in stock [còn_hàng]
 • out of stock [hết_hàng]
 • preorder [đặt_hàng_trước]

Thuộc tính schema.org
Offer.​availability

 • Gửi chính xác tình trạng còn hàng của sản phẩm và khớp với tình trạng còn hàng trên trang đích của bạn
availability_​​date [ngày_có_hàng]

Không bắt buộc
Ngày mà sản phẩm được đặt trước có hàng để giao

Ví dụ
(Đối với UTC+1)
2016-02-24T11:07:31​+0100

Cú pháp

 • Tối đa 25 ký tự chữ và số
 • ISO 8601
  • YYYY-MM-DD
  • YYYY-MM-DDThh:mm:ss
  • YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

Thuộc tính schema.org

 • Offer.​availabilityStarts
 • Offer.​availabilityEnds
 • Sử dụng thuộc tính này nếu bạn gửi availability [tình_trạng_còn_hàng]preorder [đặt_hàng_trước]
cost_of_goods_sold [giá_vốn_hàng_bán]

Không bắt buộc
Các chi phí liên quan đến việc bán một mặt hàng cụ thể theo quy ước kế toán mà bạn thiết lập. Các chi phí này có thể bao gồm chi phí vật liệu, lao động, vận chuyển hàng hóa hoặc các chi phí khác. Bằng cách gửi giá vốn bán hàng (COGS) cho sản phẩm, bạn sẽ có được thông tin chi tiết về các chỉ số khác, chẳng hạn như tổng lợi nhuận và doanh thu có được từ quảng cáo và trang thông tin không tính phí.

Ví dụ

230000 VND

Cú pháp

 • Mã ISO 4217
 • Sử dụng "." thay vì "," để biểu thị dấu thập phân
 • Số
 
expiration_date [ngày_hết_hạn]

Không bắt buộc
Ngày mà sản phẩm của bạn sẽ ngừng hiển thị

Ví dụ
(Đối với UTC+1)
2016-07-11T11:07:31​+0100

Cú pháp

 • Tối đa 25 ký tự chữ và số
 • ISO 8601
  • YYYY-MM-DD
  • YYYY-MM-DDThh:mm:ss
  • YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
 • Sử dụng một ngày nằm trong khoảng 30 ngày tới
price [giá]

Bắt buộc
Giá của sản phẩm

Ví dụ
150000 VND

Cú pháp

 • Số
 • ISO 4217

Thuộc tính schema.org
Offer.​​priceSpecification

 • Gửi chính xác giá và đơn vị tiền tệ của sản phẩm, đồng thời gửi giá khớp với giá từ trang đích của bạn
 • Đảm bảo trang đích của bạn hiển thị giá bằng đơn vị tiền tệ của quốc gia bán ở một vị trí nổi bật để người dùng có thể dễ tìm
 • Đảm bảo người dùng có thể mua sản phẩm trực tuyến với giá mà bạn đã gửi
 • Đảm bảo mọi người dùng ở quốc gia bán đều có thể mua sản phẩm với giá hiển thị mà không phải trả phí thành viên
  • Thêm giá trị đặt hàng tối thiểu bất kỳ vào tùy chọn cài đặt thông tin vận chuyển của bạn
 • Không gửi giá bằng 0 (chỉ cho phép giá bằng 0 nếu bán thiết bị di động có hợp đồng)
 • Dành cho các sản phẩm bán với số lượng lớn, bán theo gói hoặc nhiều gói
  • Gửi tổng giá cho số lượng hàng tối thiểu phải mua, gói hoặc nhiều gói
 • Đối với Hoa Kỳ và Canada
  • Đừng thêm thuế vào giá
 • Đối với mọi quốc gia khác
  • Bao gồm cả thuế giá trị gia tăng (VAT) hoặc Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) trong giá
 • Xem các thuộc tính unit_​​pricing_​​measure [số_lượng_đo_lường_để_định_giá_theo_đơn_vị]installment [trả_góp] để biết thêm tùy chọn khi gửi thông tin có liên quan đến giá
sale_price [giá_ưu_đãi]

Không bắt buộc
Giá bán sản phẩm

Ví dụ
150000 VND

Cú pháp

 • Số
 • ISO 4217

Thuộc tính schema.org
Offer.​​priceSpecification

 • Đáp ứng yêu cầu về thuộc tính price [giá]
 • Gửi thuộc tính sale_​price [giá_ưu_đãi] bên cạnh thuộc tính price [giá] cùng với giá thường
 • Gửi chính xác giá ưu đãi của sản phẩm và giá đó phải khớp với giá ưu đãi trên trang đích của bạn
sale_​​price_​​effective_​​date [ngày_giá_ưu_đãi_có_hiệu_lực]

Không bắt buộc
Phạm vi ngày áp dụng thuộc tính sale_​price [giá_ưu_đãi] của sản phẩm

Ví dụ
(Đối với UTC+1)
2016-02-24T11:07:31​+0100 / 2016-02-29T23:07:31​+0100

Cú pháp

 • Tối đa 51 ký tự chữ và số
 • ISO 8601
  • YYYY-MM-DD
  • YYYY-MM-DDThh:mm:ss
  • YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
 • Phân cách ngày bắt đầu và ngày kết thúc bằng ký tự /

Thuộc tính schema.org

 • Offer.​​price​Specification.​validFrom
 • Offer.​​price​Specification.​validThrough
 • Sử dụng cùng với sale_​price [giá_ưu_đãi]
 • Nếu bạn không gửi sale_​price_​effective_​date [ngày_giá_ưu_đãi_có_hiệu_lực], thì sale_​price [giá_ưu_đãi] luôn áp dụng
 • Đặt ngày bắt đầu phải trước ngày kết thúc
unit_​​pricing_​​measure [đo_lường_định_giá_theo_đơn_vị]

Không bắt buộc (trừ khi luật pháp hoặc quy định của địa phương yêu cầu)
Số đo và kích thước của sản phẩm khi bán

Ví dụ
1,5 kg

Cú pháp
Giá trị số + đơn vị

Các đơn vị được hỗ trợ

 • Trọng lượng: oz, lb, mg, g, kg
 • Khối lượng theo hệ đo lường của Hoa Kỳ: floz, pt, qt, gal
 • Chỉ số khối lượng: ml, cl, l, cbm
 • Độ dài: in, ft, yd, cm, m
 • Diện tích: sqft, sqm
 • Mỗi đơn vị: ct
 • Sử dụng số đo hoặc kích thước của sản phẩm khi không có bao bì
 • Sử dụng một số dương
 • Dành cho các biến thể
  • Đưa vào cùng một giá trị cho thuộc tính item_group_id [mã_nhóm_mặt_hàng] và các giá trị khác nhau cho thuộc tính unit_pricing_measure [số_lượng_đo_lường_để_định_giá_theo_đơn_vị]

unit_​​pricing_​​base_​​measure [đo_lường_cơ_sở_định_giá_theo_đơn_vị]

Không bắt buộc (trừ khi có yêu cầu của luật pháp hoặc quy định của địa phương)
Số đo cơ sở của sản phẩm để định giá (ví dụ: 100ml có nghĩa là giá được tính dựa trên đơn vị 100ml)

Ví dụ
100 g

Cú pháp
Số nguyên + đơn vị

Số nguyên được hỗ trợ
1, 10, 100, 2, 4, 8

Các đơn vị được hỗ trợ

 • Trọng lượng: oz, lb, mg, g, kg
 • Khối lượng theo hệ đo lường của Hoa Kỳ: floz, pt, qt, gal
 • Chỉ số khối lượng: ml, cl, l, cbm
 • Độ dài: in, ft, yd, cm, m
 • Diện tích: sqft, sqm
 • Mỗi đơn vị: ct

Các cách kết hợp khác được hỗ trợ đối với số nguyên và đơn vị đo lường hệ mét
75cl, 750ml, 50kg, 1000kg

 • Không bắt buộc khi bạn gửi thuộc tính unit_​​pricing_​​measure [số_lượng_đo_lường_để_định_giá_theo_đơn_vị]
 • Sử dụng cùng một đơn vị đo cho cả thuộc tính unit_​​pricing_​​measure [số_lượng_đo_lường_để_định_giá_theo_đơn_vị]unit_​pricing_​base_​measure [số_lượng_đo_lường_cơ_sở_để_định_giá_theo_đơn_vị]
 • Xin lưu ý rằng giá (hoặc giá ưu đãi nếu đang hoạt động) được dùng để tính đơn giá của sản phẩm. Ví dụ: price [giá] là 30000 VND, unit_​​pricing_​​measure [số_lượng_đo_lường_để_định_giá_theo_đơn_vị] là 150ml và unit_​pricing_​base_​measure [số_lượng_đo_lường_cơ_sở_để_định_giá_theo_đơn_vị] là 100ml, thì đơn giá là 20000 VND/100ml
installment [trả_góp]

Không bắt buộc (có sẵn ở Châu Mỹ Latinh đối với tất cả danh mục sản phẩm và ở một số quốc gia nhất định chỉ đối với việc hiển thị các sản phẩm và dịch vụ không dây)

Thông tin chi tiết về gói thanh toán trả góp

Ví dụ
6, 50 BRL

Cú pháp
installment [trả_góp] sử dụng 2 thuộc tính phụ:

 • months [tháng] (bắt buộc)
  Số nguyên, số lần trả góp mà người mua phải trả.
 • amount [số_tiền] (bắt buộc)
  ISO 4217, số tiền mà người mua phải trả mỗi tháng
 • Khớp với tùy chọn trả góp hiển thị trên trang đích của bạn
 • Không cần thẻ khách hàng thân thiết
 • Đối với Châu Mỹ Latinh, hãy đảm bảo thuộc tính giá là tổng giá khi trả trước toàn bộ và sử dụng thuộc tính installment [trả_góp] để chỉ định lựa chọn thanh toán thay thế là hình thức trả góp.
 • Đối với các quốc gia khác, hãy sử dụng thuộc tính price [giá] (thấp nhất là 0) làm khoản trả trước (bao gồm mọi khoản trả trước cho thiết bị và phí kích hoạt) và thuộc tính installment [trả_góp] là khoản trả góp phải thanh toán bổ sung hằng tháng.
subscription_​​cost [phí_thuê_bao]

Không bắt buộc (Chỉ có ở một số quốc gia để hiển thị các sản phẩm và dịch vụ không dây)

Thông tin chi tiết về gói thanh toán hằng tháng hoặc hằng năm kèm theo hợp đồng dịch vụ truyền thông của một sản phẩm không dây.

Ví dụ
tháng:12:350000.00 VND

Cú pháp
Thuộc tính subscription_cost [phí_thuê_bao] sử dụng 3 thuộc tính phụ:

 • period [kỳ_hạn] (bắt buộc)
  Khoảng thời gian của một kỳ hạn của gói đăng ký. Là "tháng" hoặc "năm".

 • period_length [độ_dài_kỳ_hạn] (bắt buộc) Số nguyên, số lượng kỳ hạn đăng ký (tháng hoặc năm) mà người mua phải trả.

 • amount [số_tiền] (bắt buộc) ISO 4217, số tiền người mua phải trả mỗi tháng. Khi hiển thị số tiền này, chúng tôi có thể sẽ làm tròn lên đơn vị số nguyên gần nhất bằng đơn vị tiền địa phương để tiết kiệm không gian. Giá trị bạn cung cấp vẫn phải hoàn toàn khớp với số tiền hiển thị trên trang web của bạn.

 • Gửi thuộc tính price [giá] kèm theo tổng số tiền phải trả khi thanh toán (bao gồm tiền trả trước và phí kích hoạt).

 • Khớp với gói thanh toán cho dịch vụ truyền thông bạn hiển thị trên trang đích. Gói này phải dễ tìm thấy trên trang đích.

loyalty_points [điểm_khách_hàng_thân_thiết]

Không bắt buộc (Chỉ dành cho Nhật Bản)
Số lượng và loại điểm khách hàng thân thiết mà khách hàng nhận được khi mua sản phẩm

Ví dụ
Chương trình A, 100, 1.5

Cú pháp
loyalty_​points [điểm_khách_hàng_thân_thiết] sử dụng 3 thuộc tính phụ:

 • points_​value [giá_trị_điểm] (bắt buộc)
  Số điểm tích lũy được khi mua sản phẩm
 • name [tên] (không bắt buộc)
  Tên chương trình điểm khách hàng thân thiết, 12 ký tự có độ rộng đầy đủ hoặc 24 ký tự La Mã
 • ratio [tỷ_lệ] (không bắt buộc)
  Số, tỷ lệ quy đổi sang tiền tệ của một điểm khách hàng thân thiết
 • Chỉ gửi điểm khách hàng thân thiết cùng một giá trị tiền tệ cụ thể

Danh mục sản phẩm

Bạn có thể sử dụng các thuộc tính này để tổ chức các chiến dịch quảng cáo của mình trong Google Ads và để thay thế tính năng phân loại sản phẩm tự động của Google trong một số trường hợp cụ thể.

Thuộc tính Định dạng Xem nhanh các yêu cầu tối thiểu
google_product_category [danh_mục_sản_phẩm_của_google]

Tùy chọn 
Danh mục sản phẩm do Google xác định cho sản phẩm của bạn

Ví dụ
 

Apparel & Accessories > Clothing > Outerwear > Coats & Jackets [Hàng may mặc và phụ kiện > Quần áo > Áo khoác ngoài > Áo khoác và áo jacket]

hoặc
 

371

Cú pháp

Giá trị từ phân loại sản phẩm của Google

 • ID danh mục bằng số hoặc
 • Đường dẫn đầy đủ của danh mục

Giá trị được hỗ trợ
Phân loại sản phẩm của Google

 • Chỉ bao gồm 1 danh mục
 • Bao gồm danh mục phù hợp nhất
 • Bao gồm đường dẫn đầy đủ của danh mục hoặc ID danh mục bằng số
 • Bao gồm danh mục cụ thể dành cho một số sản phẩm nhất định:
  • Đồ uống có cồn phải gửi cùng với một trong những danh mục sau:
   • Food, Beverages & Tobacco > Beverages > Alcoholic Beverages [Đồ ăn, Đồ uống và Thuốc lá > Đồ uống > Đồ uống có cồn] (499676) hoặc bất kỳ danh mục phụ nào
   • Arts & Entertainment > Hobbies & Creative Arts > Homebrewing & Winemaking Supplies [Nghệ thuật và giải trí > Sở thích và nghệ thuật quảng cáo > Dụng cụ ủ bia thủ công và làm rượu vang] (3577) hoặc bất kỳ danh mục phụ nào
  • Những thiết bị di động bán kèm hợp đồng phải được gửi dưới dạng Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Điện tử > Truyền thông > Điện thoại > Điện thoại di động](267) đối với điện thoại hoặc Electronics > Computers > Tablet Computers [Điện tử > Máy tính > Máy tính bảng] (4745) đối với máy tính bảng
  • Phải gửi thẻ quà tặng dưới dạng Arts & Entertainment > Party & Celebration > Gift Giving > Gift Cards & Certificates [Nghệ thuật và giải trí > Bữa tiệc và lễ kỷ niệm > Tặng quà > Thẻ quà tặng và chứng chỉ] (53)
product_type [loại_sản_phẩm]

Tùy chọn
Danh mục sản phẩm mà bạn xác định cho sản phẩm của mình

Ví dụ


Home > Women > Dresses > Maxi Dresses [Gia đình > Phụ nữ > Đầm > Đầm maxi]

Cú pháp


Tối đa 750 ký tự chữ số

 • Bao gồm danh mục đầy đủ. Ví dụ: bao gồm Home > Women > Dresses > Maxi Dresses [Gia đình > Phụ nữ > Đầm > Đầm maxi] thay vì chỉ bao gồm Dresses [Đầm]
 • Chỉ giá trị đầu tiên của thuộc tính product_​​type [loại_sản_phẩm] sẽ được dùng để tổ chức đặt giá thầu và báo cáo trong các Chiến dịch mua sắm của Google Ads

Mã nhận dạng sản phẩm

Các thuộc tính này dùng để cung cấp mã nhận dạng sản phẩm. Mã này xác định những sản phẩm mà bạn đang bán trên trang web thương mại toàn cầu. Mã nhận dạng sản phẩm giúp chúng tôi hiểu về mặt hàng mà bạn đang bán. Khi biết bạn đang bán mặt hàng gì, chúng tôi có thể giúp tăng hiệu suất của quảng cáo và trang thông tin không tính phí bằng cách bổ sung những thông tin có giá trị về sản phẩm và hiển thị với người dùng theo cách phù hợp hơn. Tìm hiểu thêm về mã nhận dạng sản phẩm.

Thuộc tính Định dạng Xem nhanh các yêu cầu tối thiểu
brand [thương_hiệu]

Bắt buộc (Đối với tất cả các sản phẩm mới, ngoại trừ phim, sách và các thương hiệu ghi âm)

Tùy chọn đối với tất cả các sản phẩm khác 
Tên thương hiệu của sản phẩm

Ví dụ
Google


Cú pháp
Tối đa 70 ký tự


Thuộc tính Schema.org
Product.brand

 • Cung cấp tên thương hiệu của sản phẩm mà người tiêu dùng thường nhận ra
 • Chỉ cung cấp tên cửa hàng làm thương hiệu trong trường hợp bạn là người sản xuất sản phẩm hoặc sản phẩm của bạn thuộc danh mục thương hiệu chung. Ví dụ: bạn có thể gửi tên cửa hàng làm thương hiệu nếu bán sản phẩm nhãn trắng hoặc đồ trang sức theo thiết kế
 • Nếu sản phẩm không có thương hiệu, hãy gửi tên nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp trong thuộc tính brand [thương_hiệu].
 • Không gửi các giá trị như N/A (Không có), Generic (Chung chung), No brand (Không có thương hiệu) hoặc Does not exist (Không tồn tại).
 • Đối với các sản phẩm tương thích:
  • Gửi GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) và thương hiệu của nhà sản xuất thực sự tạo ra sản phẩm tương thích
  • Không cung cấp thương hiệu của Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) để cho biết rằng sản phẩm của bạn tương thích với hoặc là một bản sao sản phẩm của thương hiệu OEM
gtin (mã số sản phẩm thương mại toàn cầu)

Bắt buộc (Đối với tất cả các sản phẩm mới có GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) do nhà sản xuất chỉ định)

Tùy chọn (rất nên dùng) cho tất cả các sản phẩm khác 
Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu (GTIN) của sản phẩm

Ví dụ
3234567890126

Cú pháp
Tối đa 50 ký tự số (tối đa 14 ký tự số mỗi giá trị - không tính dấu cách và dấu gạch ngang)

Giá trị được hỗ trợ

 • UPC (ở Bắc Mỹ / GTIN-12) 
  Mã số gồm 12 chữ số như 323456789012
  Mã UPC-E gồm 8 chữ số phải được chuyển đổi thành mã gồm 12 chữ số
 • EAN (ở Châu Âu / GTIN-13)
  Mã số gồm 13 chữ số như 3001234567892
 • JAN (ở Nhật Bản / GTIN-13)
  Mã số gồm 8 hoặc 13 chữ số như 49123456 hoặc 4901234567894
 • ISBN (đối với sách)
  Mã số gồm 10 hoặc 13 chữ số như 1455582344 hoặc 978-1455582341. Nếu bạn có cả hai thì chỉ cần thêm mã số gồm 13 chữ số. ISBN-10 không được dùng nữa và phải chuyển đổi thành ISBN-13
 • ITF-14 (đối với nhiều gói / GTIN-14)
  Mã số gồm 14 chữ số như 10856435001702

Thuộc tính Schema.org
Product.isbn
Product.gtin8
Product.gtin12
Product.gtin13
Product.gtin14

 • Không bao gồm dấu gạch ngang và dấu cách
 • Chỉ gửi GTIN hợp lệ như xác định trong hướng dẫn xác thực GS1 chính thức, bao gồm các yêu cầu sau đây:
  • Có chữ số tổng kiểm và chữ số này chính xác
  • GTIN không bị hạn chế (tiền tố GS1 trong phạm vi 02, 04, 2)
  • GTIN không phải là phiếu giảm giá (tiền tố GS1 trong phạm vi 98 - 99)
 • Đối với các sản phẩm tương thích:
  • Gửi GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) và thương hiệu của nhà sản xuất thực sự tạo ra sản phẩm tương thích
  • Không cung cấp thương hiệu của Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) để cho biết rằng sản phẩm của bạn tương thích với hoặc là một bản sao sản phẩm của thương hiệu OEM
 • Đối với nhiều gói:
  • Sử dụng số nhận dạng sản phẩm có liên quan đến nhiều gói
 • Đối với gói:
  • Sử dụng số nhận dạng sản phẩm cho sản phẩm chính trong gói đó
 • Nếu bạn cung cấp cài đặt tùy chỉnh, đánh dấu hay sửa đổi riêng của một sản phẩm đã được nhà sản xuất chỉ định GTIN, thì hãy làm như sau:
  • Gửi GTIN và sử dụng thuộc tính is_​bundle [theo_gói] để cho chúng tôi biết rằng sản phẩm có cài đặt tùy chỉnh
MPN (mã_số_linh_kiện_của_nhà_sản_xuất)

Bắt buộc (Chỉ trong trường hợp nhà sản xuất chưa chỉ định GTIN cho sản phẩm mới của bạn)

Tùy chọn đối với tất cả các sản phẩm khác 
Mã linh kiện của nhà sản xuất sản phẩm (mpn)

Ví dụ
GO12345OOGLE

Cú pháp
Tối đa 70 ký tự chữ số

Thuộc tính Schema.org
Product.mpn

 • Chỉ gửi MPN do nhà sản xuất chỉ định
 • Sử dụng số MPN cụ thể nhất có thể. Ví dụ: các màu sắc khác nhau của một sản phẩm phải có số MPN khác nhau.
identifier_exists [có_mã_nhận_dạng]

Tùy chọn 

Sử dụng để cho biết liệu sản phẩm của bạn có các mã nhận dạng sản phẩm duy nhất (UPI) gồm GTIN, MPN và thương hiệu hay không.

Ví dụ
không

Giá trị được hỗ trợ  


 • Số nhận dạng sản phẩm do nhà sản xuất chỉ định cho sản phẩm mới
 • không
  Sản phẩm thiếu thương hiệu, GTIN hoặc MPN (xem các yêu cầu ở bên phải). Nếu được đặt thành không, vẫn cung cấp các UPI mà bạn có.
 • Nếu bạn không gửi thuộc tính này thì giá trị mặc định là
 • Loại danh mục sản phẩm sẽ xác định bạn phải cung cấp loại UPI nào (GTIN, MPN, thương hiệu).
  • Nếu sản phẩm của bạn là một sản phẩm truyền thông và không có GTIN, hãy làm như sau:
   • Gửi thuộc tính identifier_​exists [có_mã_nhận_dạng] với giá trị là không
   • Lưu ý: Các mã ISBN và SBN được chấp nhận dùng làm mã GTIN. 
  • Nếu sản phẩm của bạn là mặt hàng may mặc (quần áo) và không có thương hiệu, hãy làm như sau:
   • Gửi thuộc tính identifier_​exists [có_mã_nhận_dạng] với giá trị là không
  • Trong tất cả các danh mục khác, nếu sản phẩm của bạn không có GTIN hoặc tổ hợp MPN và thương hiệu, hãy làm như sau: 
   • Gửi thuộc tính identifier_​exists [có_mã_nhận_dạng] với giá trị là không
     

Mô tả sản phẩm chi tiết

Đây là những thuộc tính dùng để gửi các đặc tính sản phẩm cụ thể mà người dùng thường tìm kiếm. Các thuộc tính này có thể giúp bạn kiểm soát cách sản phẩm hiển thị khi bạn quảng cáo sản phẩm có nhiều biến thể. Các thuộc tính này còn giúp khách hàng tiềm năng lọc theo thuộc tính khi tìm kiếm sản phẩm trên Google. Tìm hiểu thêm về cách gửi các biến thể.

Thuộc tính Định dạng Tóm tắt các yêu cầu tối thiểu
condition [tình_trạng]

Bắt buộc nếu sản phẩm đã qua sử dụng hoặc là sản phẩm tân trang

Không bắt buộc đối với các sản phẩm mới

Tình trạng của sản phẩm tại thời điểm bán

Ví dụ
mới

Giá trị được hỗ trợ

 • mới
  Bao bì gốc hoàn toàn mới, chưa mở
 • đã được tân trang
  Được khôi phục về điều kiện hoạt động bình thường theo đúng quy trình chuẩn, đi kèm với gói bảo hành, có thể có hoặc không có bao bì gốc
 • đã qua sử dụng
  Đã sử dụng trước đây, đã mở hoặc không có bao bì gốc

Thuộc tính Schema.org
Offer.​itemCondition

 
adult [người_lớn]

Bắt buộc (Nếu một sản phẩm có chứa nội dung người lớn)
Cho biết sản phẩm có chứa nội dung khiêu dâm

Ví dụ

Giá trị được hỗ trợ

 • không
 • Gửi giá trị nếu sản phẩm đơn lẻ này chứa ảnh khỏa thân hoặc nội dung khiêu dâm. Nếu bạn không gửi thuộc tính này, giá trị mặc định là không. Tìm hiểu về chính sách đối với nội dung dành cho người lớn
 • Nếu trang web của bạn chủ yếu tập trung vào đối tượng người lớn và chứa nội dung dành cho người lớn (dù có hay không có ảnh khỏa thân), thì hãy chuyển đến tài khoản Merchant Center của bạn rồi nhấp vào biểu tượng công cụ để mở trình đơn "Công cụ và cài đặt", sau đó chọn mục Thiết lập Quảng cáo mua sắm. Mở rộng bảng "Nội dung cho người lớn" và chọn hộp bên cạnh phần "Trang web của tôi chủ yếu chứa nội dung hướng đến người lớn (ví dụ: đồ lót khiêu gợi) theo quy định của Chính sách của Google". Nếu chọn hộp này, bạn không cần gửi thuộc tính adult [người_lớn] cho từng sản phẩm.
multipack [nhiều_gói]

Bắt buộc (Đối với sản phẩm nhiều gói ở Úc, Brazil, Séc, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ)

Bắt buộc đối với trang thông tin nâng cao trên các nền tảng của Google nếu bạn đã tạo một gói gồm nhiều sản phẩm

Không bắt buộc đối với tất cả sản phẩm và quốc gia bán khác

Số lượng sản phẩm giống nhau được bán theo nhiều gói do người bán xác định

Ví dụ
6

Cú pháp
Số nguyên

 • Gửi thuộc tính này nếu bạn đã xác định một nhóm tùy chỉnh gồm các sản phẩm giống nhau và đang bán chúng dưới dạng một đơn vị hàng bán ra duy nhất. Ví dụ: bạn đang bán 6 bánh xà phòng cùng nhau
 • Gửi số lượng sản phẩm theo nhiều gói. Nếu bạn không gửi thuộc tính này, giá trị mặc định là 0
 • Không gửi thuộc tính này nếu nhà sản xuất sản phẩm đã gộp nhiều gói mà không phải bạn.
is_bundle [theo_gói]

Bắt buộc (Đối với các gói ở Úc, Brazil, Séc, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ)

Bắt buộc đối với trang thông tin nâng cao trên các nền tảng của Google nếu bạn đã tạo một gói có sản phẩm chính.

Không bắt buộc đối với tất cả sản phẩm và quốc gia bán khác

Cho biết sản phẩm là một nhóm tùy chỉnh do người bán xác định gồm các sản phẩm khác nhau để giới thiệu một sản phẩm chính

Ví dụ

Giá trị được hỗ trợ

 • không
 • Gửi giá trị nếu bạn đang bán gói tùy chỉnh gồm các sản phẩm khác nhau mà bạn đã tạo và gói đó bao gồm một sản phẩm chính. Ví dụ: một máy ảnh đi kèm với một ống kính và túi. Nếu bạn không gửi thuộc tính này, giá trị mặc định là không
 • Không sử dụng thuộc tính này cho các gói không có sản phẩm chính rõ ràng. Ví dụ: một giỏ quà chứa phô mai và bánh quy
energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng]

Không bắt buộc (trừ khi được yêu cầu bởi luật pháp hoặc quy định của địa phương)

Nhãn năng lượng của sản phẩm

Ví dụ
A+

Giá trị được hỗ trợ

 • A+++
 • A++
 • A+
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • Bao gồm nhãn năng lượng theo yêu cầu pháp lý
 • Để sử dụng cùng với các thuộc tính min_energy_​​efficiency_​​class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng_tối_thiểu]max_energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng_tối_đa] nhằm tạo ra nhãn hiệu suất năng lượng, chẳng hạn như A+ (từ A+++ đến G).

min_energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng_tối_thiểu]
 

Không bắt buộc (trừ khi được yêu cầu bởi luật pháp hoặc quy định của địa phương)

Chỉ đối với Liên minh châu Âu và Thụy Sĩ

Nhãn năng lượng của sản phẩm

Ví dụ
A+++

Giá trị được hỗ trợ

 • A+++
 • A++
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • Bao gồm nhãn năng lượng theo yêu cầu pháp lý
 • Để sử dụng cùng với các thuộc tính energy_​​efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng]max_energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng_tối_đa] nhằm tạo ra nhãn hiệu suất năng lượng, chẳng hạn như A+ (từ A +++ đến D).

max_energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng_tối_đa]

Không bắt buộc (trừ khi được yêu cầu bởi luật pháp hoặc quy định của địa phương)

Chỉ đối với Liên minh châu Âu và Thụy Sĩ

Nhãn năng lượng của sản phẩm

Ví dụ
D

Giá trị được hỗ trợ

 • A+++
 • A++
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • Bao gồm nhãn năng lượng theo yêu cầu pháp lý
 • Để sử dụng cùng với các thuộc tính energy_​​efficiency_​​class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng]min_energy_efficiency_class [cấp_hiệu_suất_năng_lượng_tối_thiểu] nhằm tạo ra nhãn hiệu suất năng lượng, chẳng hạn như A+ (A +++ đến D).

age_group [nhóm_tuổi]

Bắt buộc (Đối với tất cả các mặt hàng may mặc tập trung vào người tiêu dùng ở Brazil, Pháp, Đức, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ cũng như tất cả sản phẩm nhắm mục tiêu đến nhóm tuổi đã chỉ định)

Bắt buộc đối với trang thông tin nâng cao trên các nền tảng của Google dành cho tất cả các sản phẩm Apparel & Accessories [Hàng may mặc và phụ kiện] (166).

Không bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm và quốc gia bán khác

Đặc điểm nhân khẩu học mà sản phẩm của bạn dự định nhắm tới

Ví dụ
trẻ sơ sinh

Giá trị được hỗ trợ

 • trẻ sơ sinh
  Dưới 3 tháng tuổi
 • trẻ nhũ nhi
  Từ 3 đến 12 tháng tuổi
 • trẻ mới biết đi
  Từ 1 đến 5 tuổi
 • trẻ em
  Từ 5 đến 13 tuổi
 • người lớn
  Thường là thanh thiếu niên hoặc lớn tuổi hơn


Thuộc tính Schema.org

 • Product.​audience.​suggestedMinAge
 • Product.​audience.​suggestedMaxAge
 • Bao gồm một giá trị mỗi sản phẩm
 • Dành cho các biến thể
  • Đi kèm cùng một giá trị cho item_​group_​id [mã_nhóm_mặt_hàng] và các giá trị khác nhau cho age_​group [nhóm_tuổi]
color [màu_sắc]

Bắt buộc (Đối với tất cả các mặt hàng may mặc trong nguồn cấp dữ liệu nhắm mục tiêu đến Brazil, Pháp, Đức, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ cũng như tất cả các sản phẩm hiện có ở các màu sắc khác nhau)

Bắt buộc đối với trang thông tin nâng cao trên các nền tảng của Google dành cho tất cả các sản phẩm Apparel & Accessories [Hàng may mặc và phụ kiện] (166).

Không bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm và quốc gia bán khác

(Các) màu sắc của sản phẩm

Ví dụ
Đen

Cú pháp
Tối đa 100 ký tự chữ và số (tối đa 40 ký tự mỗi màu)

Thuộc tính Schema.org
Product.color

 • Không sử dụng số như 0 2 4 6 8
 • Không sử dụng các ký tự không phải là chữ và số như #fff000
 • Không sử dụng một chữ cái duy nhất như R (Đối với tiếng Trung, tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn, bạn có thể sử dụng một ký tự như 红)
 • Không đề cập đến sản phẩm hoặc hình ảnh như “xem hình ảnh”
 • Không kết hợp nhiều tên màu thành 1 từ, chẳng hạn như ĐỏHồngXanhlam. Thay vào đó, hãy tách các tên màu bằng dấu /, chẳng hạn như Đỏ/Hồng/Xanh lam. Không sử dụng giá trị không phải là màu sắc như nhiều màu, khác nhau, đa dạng, dành cho nam, dành cho nữ hoặc không áp dụng.
 • Nếu sản phẩm của bạn có nhiều màu, hãy liệt kê màu chính trước.
 • Dành cho các biến thể
  • Đi kèm cùng một giá trị cho item_​group_​id [mã_nhóm_mặt_hàng] và các giá trị khác nhau cho color [màu_sắc]
gender [giới_tính]

Bắt buộc (Đối với tất cả các mặt hàng may mặc trong nguồn cấp dữ liệu tập trung vào Brazil, Pháp, Đức, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ cũng như tất cả các sản phẩm nhắm mục tiêu đến một giới tính cụ thể)

Bắt buộc đối với trang thông tin nâng cao trên các nền tảng của Google dành cho tất cả các sản phẩm Apparel & Accessories [Hàng may mặc và phụ kiện] (166).

Không bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm và quốc gia bán khác

Giới tính mà sản phẩm của bạn dự định nhắm tới


Ví dụ
Trung tính

Giá trị được hỗ trợ

 • nam
 • nữ
 • trung tính

Thuộc tính Schema.org
Product.​audience.​suggested​Gender

 • Đối với một số danh mục Apparel & Accessories [Hàng may mặc và phụ kiện] (166) như Shoelaces [Dây giày] (1856), đây là thuộc tính nên dùng chứ không bắt buộc vì những danh mục này không phụ thuộc vào giới tính
 • Dành cho các biến thể
  • Đi kèm cùng một giá trị cho item_​group_​id [mã_nhóm_mặt_hàng] và các giá trị khác nhau cho gender [giới_tính]
material [chất liệu]

Bắt buộc (nếu phù hợp để phân biệt các sản phẩm khác nhau trong một nhóm biến thể)

Không bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm và quốc gia bán khác

Loại vải hoặc chất liệu của sản phẩm

Ví dụ
da

Cú pháp
Tối đa 200 ký tự

Thuộc tính Schema.org
Product.material

 • Để cho biết nhiều chất liệu dành cho một sản phẩm (không phải biến thể), bạn hãy thêm một chất liệu chính, theo sau tối đa là 2 chất liệu phụ được phân tách bằng dấu /. Ví dụ: thay vì sử dụng CottonPolyesterElastane, hãy sử dụng cotton/polyester/elastane
 • Dành cho các biến thể
  • Đi kèm cùng một giá trị cho item_​group_​id [mã_nhóm_mặt_hàng] và nhiều giá trị khác nhau cho material [chất_liệu]
pattern [mẫu]

Bắt buộc (nếu phù hợp để phân biệt các sản phẩm khác nhau trong một nhóm biến thể)

Không bắt buộc đối với tất cả sản phẩm

Hoa văn hoặc hình in của sản phẩm

Ví dụ
sọc
chấm bi
hoạ tiết cánh hoa

Cú pháp
Tối đa 100 ký tự

Thuộc tính Schema.org
Product.pattern

 • Dành cho các biến thể
  • Đi kèm cùng một giá trị cho item_​group_​id [mã_nhóm_mặt_hàng] và nhiều giá trị khác nhau cho pattern [hoa_văn]
size [kích_thước]

Bắt buộc (Bắt buộc đối với tất cả các mặt hàng may mặc trong danh mục sản phẩm Apparel & Accessories > Clothing [Hàng may mặc và phụ kiện > Quần áo] (1604) và Apparel & Accessories > Shoes [Hàng may mặc và phụ kiện > Giày] (187) tập trung vào người tiêu dùng ở Brazil, Pháp, Đức, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ cũng như tất cả các sản phẩm có nhiều kích thước)

Bắt buộc đối với trang thông tin nâng cao trên các nền tảng của Google dành cho tất cả sản phẩm thuộc danh mục Apparel & Accessories > Clothing [Hàng may mặc và phụ kiện > Quần áo] (1604) và Apparel & Accessories > Shoes [Hàng may mặc và phụ kiện > Giày] (187).

Không bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm và quốc gia bán khác

Kích thước sản phẩm của bạn

Ví dụ
XL

Cú pháp
Tối đa 100 ký tự

Thuộc tính Schema.org
Product.size

 • Dành cho các biến thể:
  • Đi kèm cùng một giá trị cho item_​group_​id [mã_nhóm_mặt_hàng] và nhiều giá trị khác nhau cho size [kích_thước]
 • Nếu kích thước chứa nhiều tham số, hãy kết hợp lại thành 1 giá trị. Ví dụ: "Cao 16/34" dành cho kích thước cổ là 16 inch, chiều dài tay áo là 34 inch và vừa với “Chiều cao”
 • Nếu mặt hàng của bạn có một kích thước phù hợp cho tất cả hoặc một kích thước phù hợp cho hầu hết mọi người, bạn có thể dùng cụm từ một cỡ, OS, một cỡ vừa với tất cả mọi người, OSFA, một cỡ vừa với hầu hết mọi người, hoặc OSFM
 • Đối với các sản phẩm thuộc loại nhiều gói do người bán xác định, hãy gửi số lượng sản phẩm trong mỗi gói bằng thuộc tính multipack [nhiều_gói]. Không gửi số lượng sản phẩm trong mỗi gói bằng thuộc tính size [kích_thước].
size_type [loại_kích_thước]

Không bắt buộc (chỉ dành cho sản phẩm may mặc)

Kiểu dáng sản phẩm may mặc

Ví dụ
maternity [cỡ_cho_phụ_nữ_mang_thai]

Giá trị được hỗ trợ

 • regular [cỡ_phổ_biến]
 • petite [cỡ_nhỏ]
 • oversize [quá_khổ]
 • maternity [cỡ_cho_phụ_nữ_mang_thai]
 • Nếu bạn không gửi thuộc tính này thì thuộc tính mặc định là regular [cỡ_phổ_biến]
size_​​system [hệ_thống_kích_thước]

Không bắt buộc (Chỉ dành cho sản phẩm may mặc)

Quốc gia của hệ thống kích thước mà sản phẩm của bạn sử dụng

Ví dụ
US

Giá trị được hỗ trợ

 • US
 • UK
 • EU
 • DE
 • FR
 • JP
 • CN
 • IT
 • BR
 • MEX
 • AU
 • Nếu bạn không gửi thuộc tính, giá trị mặc định sẽ là quốc gia bán của bạn
item_group_id [mã_nhóm_mặt_hàng]

Bắt buộc (Brazil, Pháp, Đức, Nhật bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ nếu sản phẩm này là một biến thể)

Bắt buộc đối với trang thông tin nâng cao trên các nền tảng của Google dành cho các biến thể của sản phẩm

Không bắt buộc đối với tất cả sản phẩm và quốc gia bán khác

Mã của một nhóm sản phẩm có nhiều phiên bản (biến thể)

Ví dụ
AB12345

Cú pháp
Tối đa 50 ký tự chữ và số

Thuộc tính Schema.org
Product.​inProductGroupWithID

 • Sử dụng một giá trị duy nhất cho mỗi nhóm biến thể. Sử dụng SKU (Đơn vị lưu kho) chính nếu có thể
 • Giữ nguyên giá trị khi cập nhật dữ liệu của bạn
 • Chỉ sử dụng các ký tự unicode hợp lệ
 • Sử dụng mã nhóm mặt hàng cho một tập hợp các sản phẩm khác nhau theo một hoặc nhiều thuộc tính sau đây:
  • color [màu_sắc]
  • size [kích_thước]
  • pattern [hoa_văn]
  • material [chất_liệu]
  • age group [nhóm_tuổi]
  • gender [giới_tính]
 • Bao gồm các thuộc tính giống nhau cho mỗi sản phẩm trong nhóm mặt hàng. Ví dụ: Nếu sản phẩm khác nhau theo kích thước và màu sắc, hãy gửi thuộc tính size [kích_thước]color [màu_sắc] cho mỗi sản phẩm có giá trị thuộc tính item_​group_​id [mã_nhóm_mặt_hàng] giống nhau.
 • Không sử dụng item_​group_​id [mã_nhóm_mặt_hàng] nếu sản phẩm của bạn khác nhau theo yếu tố thiết kế không do các thuộc tính ở trên đại diện.
product_detail [chi_tiết_sản_phẩm]

Không bắt buộc

Thông số kỹ thuật hoặc chi tiết bổ sung của sản phẩm

Ví dụ
Chung:Loại sản phẩm:Trình phát kỹ thuật số

Cú pháp

product_detail [chi_tiết_sản_phẩm] sử dụng 3 thuộc tính phụ:

 • section_name [tên_phần]: Tối đa 140 ký tự
 • attribute_name [tên_thuộc_tính]: Tối đa 140 ký tự
 • attribute_value [giá_trị_thuộc_tính]: Tối đa 1000 ký tự
 • Không thêm thông tin đã có trong các thuộc tính khác, tất cả các chữ cái viết hoa, ký tự nước ngoài phô trương, văn bản quảng cáo, hoặc liệt kê từ khóa hoặc cụm từ tìm kiếm
 • Không thêm thông tin như giá, giá ưu đãi, ngày ưu đãi, thông tin vận chuyển, ngày giao hàng, thông tin khác liên quan đến thời gian hoặc tên công ty của bạn
 • Chỉ cung cấp tên và giá trị thuộc tính khi giá trị đó đã được xác nhận. Ví dụ: cung cấp “Vegetarian=False” nếu một mặt hàng thực phẩm không phải là đồ ăn chay chứ không chỉ vì "False" là giá trị mặc định cho các thuộc tính Boolean.
product_highlight [điểm_nổi_bật_của_sản_phẩm]

Không bắt buộc

Điểm nổi bật có liên quan nhất của sản phẩm

Ví dụ

Hỗ trợ hàng nghìn ứng dụng, bao gồm cả Netflix, YouTube và HBO Now

Cú pháp

Tối đa 150 ký tự
 

 • Sử dụng từ 2 đến 10 điểm nổi bật của sản phẩm
 • Chỉ mô tả cho riêng sản phẩm đó
 • Không liệt kê từ khóa hoặc cụm từ tìm kiếm
 • Không bao gồm văn bản quảng cáo, mọi chữ cái viết hoa hoặc ký tự nước ngoài nhằm mục đích phô trương
   

Chiến dịch mua sắm và các cấu hình khác

Những thuộc tính này dùng để kiểm soát cách dữ liệu sản phẩm của bạn được sử dụng khi tạo các chiến dịch quảng cáo trong Google Ads.

Thuộc tính Định dạng Tóm tắt các yêu cầu tối thiểu
ads_redirect [chuyển_hướng_adwords]

Không bắt buộc 

URL dùng để chỉ định các thông số bổ sung cho trang sản phẩm của bạn. Người dùng sẽ được chuyển đến URL này thay vì giá trị bạn gửi cho thuộc tính link [liên kết] hoặc mobile_link [liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động]

Ví dụ
 

http://www.​example.com/​product.​html

Cú pháp

Tối đa 2000 ký tự

 • Gửi cùng một miền đã đăng ký cho thuộc tính link [liên_kết] (và thuộc tính mobile_link [liên_kết_dành_cho_thiết_bị_di_động], nếu có). 
 • Các miền đã đăng ký hợp lệ bao gồm example.com, m-example.com, example.co.uk, example.com.ai, và bar.tokyo.jp. Không chấp nhận URL gửi với miền không hợp lệ, chẳng hạn như example.zz hoặc example.comic. Để biết thêm thông tin về các miền đã đăng ký hợp lệ, hãy xem phần ads_​​redirect [quảng_cáo_chuyển_hướng].
custom_label [nhãn_tùy_chỉnh_0]

Không bắt buộc 
Nhãn mà bạn gán cho một sản phẩm để giúp sắp xếp việc đặt giá thầu và báo cáo trong Chiến dịch mua sắm

Ví dụ

 • theo mùa 
 • thanh lý
 • ngày lễ
 • giảm giá
 • khoảng giá

Cú pháp
Tối đa 100 ký tự

 • Hãy sử dụng giá trị mà bạn sẽ nhận ra trong Chiến dịch mua sắm của mình. Giá trị sẽ không được hiển thị cho người dùng xem quảng cáo và trang thông tin không tính phí của bạn.
 • Gửi tối đa 5 nhãn tùy chỉnh cho mỗi sản phẩm bằng cách thêm thuộc tính này nhiều lần:
  • custom_​label_​0 [nhãn_tùy_chỉnh_0]
  • custom_​label_​1 [nhãn_tùy_chỉnh_1]
  • custom_​label_​2 [nhãn_tùy_chỉnh_2]
  • custom_​label_​3 [nhãn_tùy_chỉnh_3]
  • custom_​label_​4 [nhãn_tùy_chỉnh_4]
 • Chỉ sử dụng 1.000 giá trị khác biệt nhau cho mỗi nhãn tùy chỉnh trên tài khoản Merchant Center của bạn
promotion_id [id_khuyến_mại]

Không bắt buộc (Bắt buộc đối với chương trình Xúc tiến bán hàng ở Úc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ)
Giá trị nhận dạng giúp bạn so khớp sản phẩm đến chương trình Xúc tiến bán hàng

Ví dụ
ABC123

Cú pháp
Tối đa 50 ký tự

 • Sử dụng mã duy nhất và có phân biệt chữ hoa chữ thường mà không có dấu cách hoặc ký hiệu (ví dụ: %, !) 
 • Để liên kết các chương trình xúc tiến bán hàng cụ thể với các sản phẩm cụ thể, hãy gửi cùng một promotion_​id [mã_khuyến_mại] trong dữ liệu sản phẩm và dữ liệu khuyến mại của bạn
 • Gửi tối đa 10 mã khuyến mại cho một sản phẩm bằng cách thêm thuộc tính này nhiều lần

Điểm đến

Có thể dùng các thuộc tính này để kiểm soát các vị trí mà nội dung của bạn có thể xuất hiện. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng thuộc tính này nếu muốn sản phẩm xuất hiện trong Chiến dịch tiếp thị lại động nhưng không xuất hiện trong Chiến dịch quảng cáo mua sắm.

Thuộc tính Định dạng Tóm tắt các yêu cầu tối thiểu
excluded_destination [không_bao_gồm_điểm_đến]

Không bắt buộc
Tùy chọn cài đặt mà bạn có thể sử dụng để loại trừ sản phẩm ra khỏi một loại chiến dịch quảng cáo cụ thể

Ví dụ
Quảng cáo mua sắm

Giá trị được hỗ trợ

 • Quảng cáo mua sắm
 • Mua sắm Trực tiếp
 • Quảng cáo hiển thị
 • Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất
 • Các nền tảng của Google
 • Các nền tảng của Google tại địa phương
 
included_​​destination [bao_gồm_điểm_đến]

Không bắt buộc
Tùy chọn cài đặt mà bạn có thể sử dụng để đưa một sản phẩm vào một loại chiến dịch quảng cáo cụ thể

Ví dụ
Quảng cáo mua sắm

Giá trị được hỗ trợ

 • Quảng cáo mua sắm
 • Mua sắm Trực tiếp
 • Quảng cáo hiển thị
 • Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất
 • Các nền tảng của Google
 • Các nền tảng của Google tại địa phương
 
shopping_ads_excluded_country [quốc_gia_bị_loại_trừ_khỏi_quảng_cáo_mua_sắm]

Không bắt buộc
Tùy chọn cài đặt cho phép bạn loại trừ các quốc gia mà tại đó sản phẩm của bạn được quảng cáo trên Quảng cáo mua sắm.

Thuộc tính này chỉ có trong Quảng cáo mua sắm

Ví dụ:
DE

Cú pháp

2 ký tự. Bạn phải dùng mã quốc gia theo chuẩn ISO_3166-1_alpha-2.
 
 

Vận chuyển

Bạn có thể sử dụng kết hợp các thuộc tính này với tùy chọn cài đặt vận chuyển của tài khoản để có thể cung cấp chi phí vận chuyển chính xác. Người dùng dựa vào phí vận chuyển để lựa chọn mặt hàng sẽ mua, vì vậy, bạn nên dành thời gian để gửi thông tin vận chuyển có chất lượng. Tìm hiểu cách thiết lập tùy chọn cài đặt phí vận chuyển trong tài khoản.

ships_from_country [quốc_gia_gửi_hàng]
Thuộc tính Định dạng Tóm tắt các yêu cầu tối thiểu
shipping [vận_chuyển]

Không bắt buộc (Bắt buộc nếu bạn không xác định chi phí vận chuyển cho mặt hàng của mình trong tài khoản Merchant Center hoặc khi bạn cần thay thế các chi phí vận chuyển đã xác định trong tài khoản Merchant Center)

Chi phí vận chuyển là bắt buộc trong Quảng cáo mua sắm cho các mặt hàng có quốc gia bán sau đây: Úc, Áo, Bỉ, Canada, Séc, Pháp, Đức, Ireland, Israel, Ý, Hà Lan, Ba Lan, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ

Chi phí vận chuyển là bắt buộc đối với trang thông tin nâng cao trên các nền tảng của Google cho tất cả các mặt hàng

Không bắt buộc (để chỉ định các quốc gia bổ sung mà mặt hàng của bạn được giao đến đối với các quốc gia hoặc chương trình không yêu cầu chi phí vận chuyển)

Không áp dụng với Mua sắm Trực tiếp

Chi phí vận chuyển sản phẩm và địa điểm sẽ giao sản phẩm của bạn đến.

Giá bán được hỗ trợ
0–1.000 USD (xem các đơn vị tiền tệ khác tại đây)

Ví dụ

US:CA:Overnight:16.00 USD

Cú pháp
shipping [phí_vận_chuyển] sử dụng 4 thuộc tính phụ:

 • country [quốc_gia] (bắt buộc)
  Mã quốc gia theo ISO 3166
 • region [khu_vực] hoặc postal_​code [mã_bưu_chính] hoặc location_​id [mã_nhận_dạng_vị_trí] hoặc location_group_name [tên_nhóm_vị_trí] (không bắt buộc)
 • service [dịch_vụ] (không bắt buộc)
  Hạng dịch vụ hoặc tốc độ vận chuyển
 • price [giá] (không bắt buộc)
  Chi phí vận chuyển cố định, đã bao gồm VAT nếu được yêu cầu
 • Sử dụng tùy chọn cài đặt này để thay thế phần cài đặt thông tin vận chuyển trong tài khoản Merchant Center cho một mặt hàng riêng lẻ hoặc chỉ định các quốc gia bổ sung mà mặt hàng được giao đến.
shipping_​​label [nhãn_vận_chuyển]

Không bắt buộc
Nhãn mà bạn gắn cho một sản phẩm để giúp chỉ định chính xác chi phí vận chuyển trong phần cài đặt tài khoản Merchant Center

Ví dụ
dễ_hỏng

Cú pháp
Tối đa 100 ký tự

 • Sử dụng giá trị mà bạn sẽ thấy trong phần cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản. Giá trị này sẽ không hiển thị với người dùng. Ví dụ:
  • Cùng ngày
  • Quá cỡ
  • Chỉ FedEx
shipping_weight [trọng_lượng_vận_chuyển]

Không bắt buộc (Bắt buộc đối với phí vận chuyển do hãng vận tải tính, bảng phí dựa trên trọng lượng hoặc một quy tắc dựa trên trọng lượng trong phần cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản)
Trọng lượng của sản phẩm dùng để tính chi phí vận chuyển

Trọng lượng được hỗ trợ

 • 0–2000 lbs đối với hệ đo lường của Hoa Kỳ
 • 0–1000 kg đối với hệ đo lường mét

Ví dụ
3 kg

Cú pháp
Số + đơn vị

Các đơn vị được hỗ trợ

 • lb
 • oz
 • g
 • kg
 • Gửi giá trị này nếu bạn thiết lập tùy chọn cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản thành phí vận chuyển do hãng vận tải tính hoặc dịch vụ vận chuyển dựa trên trọng lượng
shipping_length [chiều_dài_vận_chuyển]

Không bắt buộc (Bắt buộc đối với phí vận chuyển do hãng vận tải tính trong phần cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản)
Chiều dài của sản phẩm được dùng để tính phí vận chuyển dựa trên trọng lượng kích cỡ

Ví dụ
20 in

Cú pháp
Số + đơn vị

Giá trị được hỗ trợ

 • 1 - 150 đối với inch
 • 1 - 400 đối với cm

Các đơn vị được hỗ trợ

 • in
 • cm
 • Gửi giá trị này nếu bạn thiết lập các tùy chọn cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản cho phí vận chuyển do hãng vận tải tính
 • Nếu bạn không cung cấp các thuộc tính về kích thước vận chuyển trong khi sử dụng phí vận chuyển do hãng vận tải tính, thì chúng tôi sẽ không thể tính phí vận chuyển dựa trên trọng lượng kích cỡ của mặt hàng. Nếu trường hợp đó xảy ra, chúng tôi sẽ chỉ tính phí vận chuyển dựa trên giá trị mà bạn đã cung cấp trong shipping_​weight [trọng_lượng_vận_chuyển]
 • Nếu bạn gửi thuộc tính này, hãy gửi tất cả các thuộc tính về kích thước vận chuyển:
  • shipping_​weight [chiều_dài_vận_chuyển]
  • shipping_​width [chiều_rộng_vận_chuyển]
  • shipping_​height [chiều_cao_vận_chuyển]
 • Sử dụng cùng một đơn vị cho tất cả các thuộc tính về kích thước vận chuyển để áp dụng cho một sản phẩm
 • Xin lưu ý rằng Google không tự động tính thêm phí vận chuyển cho các mặt hàng quá khổ. Nếu hãng vận tải cho rằng gói hàng của bạn lớn hoặc quá khổ, bạn nên sử dụng thuộc tính shipping [phí_vận_chuyển] để đặt phí vận chuyển cho riêng từng sản phẩm hoặc sử dụng thuộc tính shipping_​label [nhãn_vận_chuyển] cùng với phần cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản để đặt mức phí vận chuyển
shipping_width [chiều_rộng_vận_chuyển]

Không bắt buộc (Bắt buộc đối với phí vận chuyển do hãng vận tải tính trong phần cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản)
Chiều rộng của sản phẩm được dùng để tính phí vận chuyển dựa trên trọng lượng kích cỡ

Ví dụ
20 in

Cú pháp
Số + đơn vị

Giá trị được hỗ trợ

 • 1 - 150 đối với inch
 • 1 - 400 đối với cm

Các đơn vị được hỗ trợ

 • in
 • cm
 • Đáp ứng các yêu cầu đối với thuộc tính shipping_​length [chiều_dài_vận_chuyển]
shipping_height [chiều_cao_vận_chuyển]

Không bắt buộc (Bắt buộc đối với phí vận chuyển do hãng vận tải tính trong phần cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản)
Chiều cao của sản phẩm được dùng để tính phí vận chuyển dựa trên trọng lượng kích cỡ

Ví dụ
20 in

Cú pháp
Số + đơn vị

Giá trị được hỗ trợ

 • 1 - 150 đối với inch
 • 1 - 400 đối với cm

Các đơn vị được hỗ trợ

 • in
 • cm
 • Đáp ứng các yêu cầu đối với thuộc tính shipping_​length [chiều_dài_vận_chuyển]
ships_from_country [quốc_gia_gửi_hàng]

Không bắt buộc
Tùy chọn cài đặt cho phép bạn cung cấp quốc gia mà sản phẩm của bạn thường sẽ vận chuyển.

Ví dụ:
DE

Cú pháp
2 ký tự. Bạn phải dùng mã quốc gia theo chuẩn ISO_3166-1_alpha-2.

 • Chỉ cung cấp tên quốc gia nơi mà tại đó bạn thường bắt đầu gửi sản phẩm đi
transit_time_label [nhãn_thời_gian_vận_chuyển]

Không bắt buộc
Nhãn mà bạn gắn cho một sản phẩm để giúp chỉ định các khoảng thời gian vận chuyển trong phần cài đặt của tài khoản Merchant Center.

Ví dụ
Từ Seattle

Cú pháp
Tối đa 100 ký tự

 • Sử dụng giá trị mà bạn sẽ thấy trong phần cài đặt thông tin vận chuyển của tài khoản. Giá trị này sẽ không hiển thị với người dùng. Ví dụ:
  • Thức ăn cho chó
  • Từ Seattle
  • Kiện hàng nặng
max_handling_time [thời_gian_xử_lý_tối_đa]

Không bắt buộc
Khoảng thời gian dài nhất tính từ khi đặt đơn hàng cho đến khi bắt đầu vận chuyển sản phẩm.

Ví dụ
3

Cú pháp
Số nguyên, lớn hơn hoặc bằng 0

 • Gửi thuộc tính này nếu bạn muốn hiển thị tổng thời gian cần để giao sản phẩm đến nơi nhận hàng
 • Gửi số ngày làm việc (như đã định cấu hình trong Merchant Center)
 • Đối với các sản phẩm sẵn sàng vận chuyển trong cùng một ngày, hãy gửi 0.
 • Để gửi một khoảng thời gian, hãy gửi max_handling_time [thời_gian_xử_lý_tối_đa] cùng với min_handling_time [thời_gian_xử_lý_tối_thiểu].
min_handling_time [thời_gian_xử_lý_tối_thiểu]

Không bắt buộc
Khoảng thời gian ngắn nhất tính từ khi đặt đơn hàng cho đến khi bắt đầu vận chuyển sản phẩm.

Ví dụ
1

Cú pháp
Số nguyên, lớn hơn hoặc bằng 0

 • Đáp ứng các yêu cầu đối với thuộc tính max_handling_time [thời_gian_xử_lý_tối_đa]

Thuế

Bạn có thể sử dụng kết hợp các thuộc tính này với tùy chọn cài đặt thuế của tài khoản để có thể cung cấp chi phí thuế chính xác. Tìm hiểu cách thiết lập tùy chọn cài đặt thuế trong tài khoản.

Thuộc tính Định dạng Xem nhanh các yêu cầu tối thiểu
tax [thuế]

Bắt buộc (Chỉ dành cho Hoa Kỳ)
Thuế bán hàng của sản phẩm tính theo %

Ví dụ 
US:CA:5.00:y

Cú pháp
tax [thuế] sử dụng 4 thuộc tính phụ:

 • rate [thuế_suất] (bắt buộc) 
  Thuế theo tỷ lệ phần trăm
 • country [quốc_gia] (tùy chọn)
  Mã quốc gia theo chuẩn ISO 3166 
 • region [khu_vực] hoặc postal_​code [mã_bưu_chính] hoặc location_​id [id_vị trí] (tùy chọn)
 • tax_​ship [thuế_giao_hàng] (tùy chọn)
  Chỉ định nếu bạn tính thuế cho phí vận chuyển. Các giá trị được chấp nhận là yes [có] hoặc no [không]
 • Chỉ sử dụng tùy chọn cài đặt này để ghi đè các tùy chọn cài đặt thuế trong tài khoản cho một mặt hàng riêng lẻ. Bạn nên gửi thông tin thuế cho tất cả các sản phẩm của mình bằng cách sử dụng phần cài đặt tài khoản trong Merchant Center
 • Đối với Hoa Kỳ và Canada
  • Không thêm thuế vào thuộc tính price [giá]. Thêm thuế vào thuộc tính tax [thuế] nếu bạn cần ghi đè các tùy chọn cài đặt tài khoản (chỉ đối với Hoa Kỳ)
 • Đối với tất cả các quốc gia khác
  • Bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) hoặc thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) trong thuộc tính price [giá] và không sử dụng thuộc tính tax [thuế]
tax_category [danh_mục_thuế]

Không bắt buộc (Khuyên dùng cho thuế suất tùy chỉnh ở cấp tài khoản)
Một danh mục phân loại sản phẩm của bạn theo các quy tắc thuế cụ thể

Ví dụ 
apparel [hàng_may_mặc]

Cú pháp
Tối đa 100 ký tự

 • Sử dụng thuộc tính này nếu bạn bán sản phẩm có thuế suất cụ thể. 
  • Các nhãn danh mục trong dữ liệu sản phẩm của bạn phải khớp với nhãn bạn nhập vào phần Danh mục trong Merchant Center.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố