ข้อกำหนดในการจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์

ใช้ข้อกำหนดนี้เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับโปรแกรม Merchant Center เช่น Surfaces across Google, โฆษณา Shopping และ Shopping Actions การส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่ถูกต้องให้ Google เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างโฆษณาและข้อมูลแบบไม่ชำระเงินที่ประสบความสำเร็จให้กับผลิตภัณฑ์ โดยเราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อตรวจสอบว่าตรงกับการค้นหาที่เหมาะสมหรือไม่

ก่อนเริ่มต้น

หากคุณเพิ่งเคยใช้ Merchant Center ให้ลองเริ่มจากการอ่านคำแนะนำในการเริ่มต้นใช้งาน

ข้อกำหนดอื่นๆ ที่ต้องคำนึงถึง

ยังมีข้อกำหนดอื่นๆ ของ Google ที่คุณต้องปฏิบัติตามในการแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ ลองทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดต่างๆ ต่อไปนี้ก่อนเริ่มต้น

 • นโยบายโฆษณา Shopping
 • ข้อกำหนดของหน้า Landing Page
 • ข้อกำหนดด้านข้อมูลอัตราภาษี
 • ข้อกำหนดด้านข้อมูลอัตราการจัดส่ง
 • ข้อกำหนดด้านสกุลเงินและภาษา ส่งแอตทริบิวต์และค่าต่างๆ โดยใช้ภาษาและสกุลเงินที่รองรับในประเทศที่คุณต้องการโฆษณาและเป็นไปตามรูปแบบที่คุณเลือก
  • รูปแบบ Delimited ใช้ภาษาที่รองรับสำหรับชื่อแอตทริบิวต์และค่าแอตทริบิวต์คงที่ เช่น แอตทริบิวต์สภาพสินค้า [condition] มีค่าคงที่คือใหม่ [new] ตรวจสอบว่าใช้ภาษาของประเทศที่ขายสำหรับค่าแอตทริบิวต์ที่ไม่มีค่าคงที่ เช่น ชื่อ [title] เว้นวรรคหรือใช้เครื่องหมายขีดล่างในชื่อแอตทริบิวต์ (เช่น ลิงก์รูปภาพ [image_link] หรือลิงก์รูปภาพ [image link])
  • XML หรือ API ใช้ชื่อแอตทริบิวต์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (เวอร์ชันที่อยู่ในวงเล็บ) ใช้เครื่องหมายขีดล่างเพื่อแสดงช่องว่างภายในชื่อแอตทริบิวต์ (เช่น ลิงก์รูปภาพ [image_link] แทน [image link]) ใช้เว้นวรรคภายในค่าแอตทริบิวต์ได้ (เช่น มีสินค้าพร้อมจำหน่าย [in stock])
ข้อกำหนดในการจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับโปรแกรมอื่นๆ
คุณอาจต้องส่งแอตทริบิวต์เพิ่มเติมและมีข้อกำหนดอื่นๆ สำหรับโปรแกรม Merchant Center นอกเหนือจากโฆษณา Shopping ใช้ข้อกำหนดของแต่ละโปรแกรมควบคู่ไปกับข้อกำหนดของโปรแกรมนี้เพื่อส่งข้อมูลที่ถูกต้อง
คำจำกัดความ
 • ผลิตภัณฑ์ คำที่อธิบายถึงผลิตภัณฑ์จริงที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจะใช้ค้นหาใน Google
 • รายการ คำที่อธิบายถึงผลิตภัณฑ์เมื่อเพิ่มลงในข้อมูลผลิตภัณฑ์ ทั้งในฟีดข้อความ ฟีด XML หรือ API เช่น รายการคือ 1 บรรทัดในฟีดข้อความ
 • รายละเอียดปลีกย่อย คำที่อธิบายถึงผลิตภัณฑ์ที่มาในรูปแบบต่างๆ เช่น เสื้อที่มีหลายขนาดจะมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกัน
ข้อมูลอ้างอิงโดยย่อ
Required ต้องระบุ ส่งแอตทริบิวต์นี้ หากไม่ส่งแอตทริบิวต์ ผลิตภัณฑ์จะแสดงในโฆษณาและข้อมูลแบบไม่ชำระเงินไม่ได้
It depends แล้วแต่กรณี อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับแอตทริบิวต์เพื่อทำความเข้าใจว่าจะต้องส่งแอตทริบิวต์นี้สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณไหม บางครั้งข้อกำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับประเทศที่ผลิตภัณฑ์แสดง
Optional ไม่บังคับ คุณจะส่งแอตทริบิวต์นี้ได้หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
แอตทริบิวต์ หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ทั่วไป
กลุ่ม ชื่อแอตทริบิวต์ เสื้อผ้าและเครื่องประดับ [Apparel & accessories] สื่อ (หนังสือ ภาพยนตร์ เพลง) [Media (books, movies, musical recordings)] ซอฟต์แวร์ [Software] ผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ [Variant products] ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทุกประเภท
ข้อมูลผลิตภัณฑ์เบื้องต้น รหัส [id] Required Required Required Required Required
ชื่อ [title] Required Required Required Required Required
รายละเอียด [description] Required Required Required Required Required
ลิงก์ [link] Required Required Required Required Required
ลิงก์รูปภาพ [image_link] Required Required Required Required Required

ลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม

[additional_image_link]

Optional Optional Optional Optional Optional
ลิงก์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ [mobile_link] Optional Optional Optional Optional Optional
ราคาและความพร้อมจำหน่ายสินค้า ความพร้อมจำหน่ายสินค้า [availability] Required Required Required Required Required
วันที่สินค้าพร้อมจำหน่าย [availability_date] Optional Optional Optional Optional Optional
วันที่หมดอายุ [expiration_date] Optional Optional Optional Optional Optional
ราคา [price] Required Required Required Required Required
ราคาลด [sale_price] Optional Optional Optional Optional Optional

วันที่ลดราคา

[sale_price_effective_date]

Optional Optional Optional Optional Optional
ต้นทุนสินค้าขาย [cost_of_goods_sold] Optional Optional Optional Optional Optional
มาตรวัดราคาต่อหน่วย [unit_pricing_measure] Optional Optional Optional It depends It depends

มาตรวัดฐานราคาต่อหน่วย

[unit_pricing_base_measure]

Optional Optional Optional It depends It depends
การผ่อนชำระ [installment] It depends It depends It depends It depends It depends
ค่าสมัครใช้บริการ [subscription_cost] It depends It depends It depends It depends It depends
คะแนนสะสม [loyalty_points] It depends It depends It depends It depends It depends
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์_Google

[google_product_category]

Optional Optional Optional Optional Optional
ประเภทผลิตภัณฑ์ [product_type] Optional Optional Optional Optional Optional
ตัวระบุผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ [brand] Required Optional Required Required Required
GTIN [gtin] Required Required Required Required Required
MPN [mpn] Required Required Required Required Required
มีรหัสระบุอยู่ [identifier_exists] Optional Optional Optional Optional Optional
คำอธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์ สภาพสินค้า [condition] It depends It depends It depends It depends It depends
ผู้ใหญ่ [adult] It depends It depends It depends It depends It depends
แพ็กใหญ่ [multipack] It depends It depends It depends It depends It depends
เป็นแพ็กเกจ [is_bundle] It depends It depends It depends It depends It depends

ระดับการประหยัดพลังงาน

[energy_efficiency_class]

Optional Optional Optional It depends It depends

ระดับการประหยัดพลังงานต่ำสุด

[energy_efficiency_class_min]

Optional Optional Optional It depends It depends

ระดับการประหยัดพลังงานสูงสุด

[energy_efficiency_class_max]

Optional Optional Optional It depends It depends
กลุ่มอายุ [age_group] It depends Optional Optional It depends Optional
สี [color] It depends Optional Optional It depends Optional
เพศ [gender] It depends Optional Optional It depends Optional
วัสดุ [material] Optional Optional Optional It depends Optional
ลาย [pattern] Optional Optional Optional It depends Optional
ขนาด [size] It depends Optional Optional It depends Optional
ประเภทขนาด [size_type] It depends Optional Optional It depends Optional
ระบบการวัดขนาด [size_system] It depends Optional Optional It depends Optional
รหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] Optional Optional Optional Required Optional
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] Optional Optional Optional Optional Optional
ไฮไลต์ผลิตภัณฑ์ [product_highlight] Optional Optional Optional Optional Optional
แคมเปญ Shopping และการกำหนดค่าอื่นๆ เปลี่ยนเส้นทางโฆษณา [ads_redirect] Optional Optional Optional Optional Optional
ป้ายที่กำหนดเอง 0 [custom_label_0] Optional Optional Optional Optional Optional
รหัสโปรโมชัน [promotion_id] Optional Optional Optional Optional Optional
ปลายทาง ปลายทางที่ยกเว้น [excluded_destination] Optional Optional Optional Optional Optional
ปลายทางที่รวม [included_destination] Optional Optional Optional Optional Optional
ปลายทางที่ยกเว้นโฆษณา Shopping
[shopping_ads_excluded_country]
Optional Optional Optional Optional Optional
การจัดส่ง การจัดส่ง [shipping] Required Required Required Required Required
ป้ายกำกับการจัดส่ง [shipping_label] Optional Optional Optional Optional Optional
น้ำหนักของกล่องจัดส่ง [shipping_weight] It depends It depends It depends It depends It depends
ความยาวของกล่องจัดส่ง [shipping_length] It depends It depends It depends It depends It depends
ความกว้างของกล่องจัดส่ง [shipping_width] It depends It depends It depends It depends It depends
ความสูงของกล่องจัดส่ง [shipping_height] It depends It depends It depends It depends It depends
ป้ายกำกับเวลาจัดส่ง [transit_time_label] Optional Optional Optional Optional Optional
วันทำการขั้นต่ำก่อนจัดส่ง [min_handling_time] Optional Optional Optional Optional Optional
วันทำการสูงสุดก่อนจัดส่ง [max_handling_time] Optional Optional Optional Optional Optional
ภาษี ภาษี [tax] It depends It depends It depends It depends It depends
หมวดหมู่ภาษี [tax_category] Optional Optional Optional Optional Optional
คลิกที่ชื่อแอตทริบิวต์เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดขั้นต่ำ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และตัวอย่าง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่คุณส่งโดยใช้แอตทริบิวต์เหล่านี้ถือเป็นรากฐานในการสร้างโฆษณาและข้อมูลแบบไม่ชำระเงินที่ประสบความสำเร็จให้กับผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบว่าทุกอย่างที่คุณส่งมีคุณภาพตามที่ต้องการแสดงต่อลูกค้า

แอตทริบิวต์ รูปแบบ ข้อกำหนดขั้นต่ำโดยย่อ
id [รหัส]

ต้องระบุ
รหัสระบุผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง 
A2B4

ชุดคำสั่งตามรูปแบบไวยากรณ์
สูงสุด 50 อักขระ

กรรมสิทธิ์ของ schema.org
Product.sku

 • ใช้ค่าที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ ใช้ SKU ของผลิตภัณฑ์หากทำได้ 
 • คงรหัสเดิมไว้เมื่ออัปเดตข้อมูล
 • ใช้อักขระ Unicode ที่ถูกต้องเท่านั้น หลีกเลี่ยงอักขระที่ไม่ถูกต้อง เช่น อักขระการควบคุม ฟังก์ชัน หรือพื้นที่ใช้ส่วนตัว
 • ใช้รหัสที่เหมือนกันสำหรับผลิตภัณฑ์เดียวกันทั่วทุกประเทศหรือภาษาต่างๆ
title [ชื่อ]

ต้องระบุ
ชื่อผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง 
เสื้อโปโลปิเก้ผู้ชาย

ชุดคำสั่งตามรูปแบบไวยากรณ์
สูงสุด 150 อักขระ

กรรมสิทธิ์ของ schema.org
Product.name

 • อธิบายผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องและตรงกับชื่อในหน้า Landing Page
 • อย่าใส่ข้อความโปรโมชัน เช่น "free shipping" หรือ "จัดส่งฟรี" ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด หรือใช้อักขระพิเศษเพื่อพลิกแพลง
 • สำหรับรายละเอียดปลีกย่อย
  • ระบุคุณลักษณะเด่น เช่น สีหรือขนาด
 • สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
  • ระบุคำว่า "มีสัญญา" หากจำหน่ายพร้อมสัญญา
  • สำหรับสหรัฐอเมริกา ให้ระบุคำว่า "มีแผนการชำระเงิน" หากขายแบบผ่อนชำระ
 • สำหรับรัสเซีย
  • สำหรับหนังสือและผลิตภัณฑ์ข้อมูลอื่นๆ ให้ระบุการจัดเรตตามอายุไว้ที่ส่วนต้นของชื่อ
description [รายละเอียด]

ต้องระบุ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง

 เสื้อโปโลสำหรับผู้ชายสีแดงคลาสสิกนี้เป็นแบบทรงเข้ารูปที่ผลิตจากผ้าฝ้ายออแกนิค 100% และมีโลโก้ที่เป็นเอกลักษณ์ปักไว้ที่อกด้านซ้าย ซักด้วยเครื่องซักผ้าในน้ำเย็น นำเข้า

ชุดคำสั่งตามรูปแบบไวยากรณ์
สูงสุด 5000 อักขระ

กรรมสิทธิ์ของ schema.org
Product.description

 • อธิบายผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องและตรงกับรายละเอียดในหน้า Landing Page
 • อย่าใส่ข้อความโปรโมชัน เช่น "free shipping" หรือ "จัดส่งฟรี" ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด หรือใช้อักขระพิเศษเพื่อพลิกแพลง
 • ระบุเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เท่านั้น อย่าใส่ลิงก์ไปยังร้านค้า ข้อมูลการขาย รายละเอียดเกี่ยวกับคู่แข่ง ผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรืออุปกรณ์เสริม
 • ใช้การจัดรูปแบบ (เช่น ตัวแบ่งบรรทัด รายการ หรือตัวเอียง) เพื่อจัดรูปแบบรายละเอียด
link [ลิงก์]

ต้องระบุ
หน้า Landing Page ของผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง 
http://www.example.com/asp/sp.asp?cat=12&id=1030

กรรมสิทธิ์ของ schema.org
Offer.url

 • ใช้ชื่อโดเมนที่ได้รับการยืนยัน
 • เริ่มต้นด้วย http หรือ https
 • ใช้ URL เข้ารหัสที่เป็นไปตาม RFC 2396 หรือ RFC 1738 เช่น ระบบจะแสดงเครื่องหมายจุลภาคเป็น "%2C"
 • อย่าลิงก์ไปยังหน้าที่เป็นโฆษณาคั่นระหว่างหน้า เว้นแต่ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
image_link [ลิงก์รูปภาพ]

ต้องระบุ
URL รูปภาพหลักของผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง 
http://www.example.com/image1.jpg

กรรมสิทธิ์ของ schema.org
Product.image

 • ข้อกำหนดสำหรับ URL รูปภาพมีดังนี้
  • ลิงก์ไปยังรูปภาพหลักของผลิตภัณฑ์
  • เริ่มต้นด้วย http หรือ https
  • ใช้ URL เข้ารหัสที่เป็นไปตาม RFC 2396 หรือ RFC 1738 เช่น ระบบจะแสดงเครื่องหมายจุลภาคเป็น "%2C"
  • ตรวจสอบว่า Google รวบรวมข้อมูล URL ได้ (กำหนดค่า robots.txt เพื่ออนุญาต Googlebot และ Googlebot-image) 
 • ข้อกำหนดสำหรับรูปภาพมีดังนี้
  • แสดงรูปภาพให้ตรงกับผลิตภัณฑ์ที่ขาย
  • ใช้รูปแบบที่ระบบยอมรับ ได้แก่ GIF แบบไม่เคลื่อนไหว (.gif), JPEG (.jpg/.jpeg), PNG (.png), BMP (.bmp) และ TIFF (.tif/.tiff) 
  • สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เครื่องแต่งกาย ให้ใช้รูปภาพที่มีขนาดอย่างน้อย 100 x 100 พิกเซล
  • สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องแต่งกาย ให้ใช้รูปภาพที่มีขนาดอย่างน้อย 250 x 250 พิกเซล
  • อย่าส่งรูปภาพที่มีขนาดใหญ่กว่า 64 เมกะพิกเซลหรือไฟล์ขนาดใหญ่กว่า 16 MB
  • อย่าขยายขนาดรูปภาพหรือส่งภาพขนาดย่อ
  • อย่าใส่ข้อความโปรโมชัน ลายน้ำ หรือเส้นขอบ
  • อย่าส่งตัวยึดตำแหน่งหรือรูปภาพทั่วไป ยกเว้นในกรณีต่างๆ ดังนี้
  • ระบบยอมรับภาพสำหรับหมวดหมู่ Hardware (632) [ฮาร์ดแวร์] หรือ Vehicles & Parts (888) [ยานพาหนะและอะไหล่]
  • ระบบอนุญาตให้ใช้รูปภาพที่มีสีเดียวได้สำหรับหมวดหมู่ที่เกี่ยวกับสี
additional_image_link [ลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม]

ไม่บังคับ
URL รูปภาพเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง 
http://www.example.com/image1.jpg

ชุดคำสั่งตามรูปแบบไวยากรณ์
สูงสุด 2000 อักขระ

 • ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับแอตทริบิวต์ image_link [ลิงก์รูปภาพ] แต่มีข้อยกเว้นดังนี้
  • รูปภาพอาจมีการจัดวางผลิตภัณฑ์และแสดงการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้
  • ใช้กราฟิกหรือภาพได้
 • ส่งรูปภาพผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้สูงสุด 10 ภาพโดยใช้แอตทริบิวต์ดังกล่าวได้หลายครั้ง
mobile_link [ลิงก์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่]

ไม่บังคับ
หน้า Landing Page ที่เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผลิตภัณฑ์เมื่อมี URL ที่ต่างกันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่และเดสก์ท็อป

ตัวอย่าง 
http://www.m.example.com/asp/sp.asp?cat=12&id=1030

ชุดคำสั่งตามรูปแบบไวยากรณ์
อักขระที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขคละกันสูงสุด 2000 อักขระ

 • ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับแอตทริบิวต์ link [ลิงก์]

ราคาและความพร้อมจำหน่ายสินค้า

แอตทริบิวต์เหล่านี้เป็นตัวระบุข้อมูลราคาและความพร้อมจำหน่ายสินค้าของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลนี้จะแสดงแก่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในโฆษณาและข้อมูลแบบไม่ชำระเงิน หากราคาและความพร้อมจำหน่ายสินค้าของผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง คุณจะต้องแจ้งข้อมูลอัปเดตทั้งหมดให้เราทราบเพื่อให้แสดงผลิตภัณฑ์ได้ ดูเคล็ดลับเหล่านี้เพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

แอตทริบิวต์ รูปแบบ ข้อกำหนดขั้นต่ำโดยย่อ
availability [ความพร้อมจำหน่ายสินค้า]

ต้องระบุ
ความพร้อมจำหน่ายของผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง
มีสินค้าพร้อมจำหน่าย [in stock]

ค่าที่รองรับ

 • มีสินค้าพร้อมจำหน่าย [in stock]
 • สินค้าหมด [out of stock]
 • สั่งซื้อล่วงหน้า [preorder]

กรรมสิทธิ์ของ schema.org
Offer.​availability

 • ส่งข้อมูลความพร้อมจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องและตรงกับความพร้อมจำหน่ายจากหน้า Landing Page
availability_date [วันที่สินค้าพร้อมจำหน่าย]

ไม่บังคับ
วันที่พร้อมจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่สั่งจองล่วงหน้า

ตัวอย่าง
(สำหรับ UTC+1)
2016-02-24T11:07:31+0100

ไวยากรณ์

 • อักขระที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขคละกันสูงสุด 25 ตัว
 • ISO 8601
  • YYYY-MM-DD
  • YYYY-MM-DDThh:mm:ss
  • YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

กรรมสิทธิ์ของ schema.org

 • Offer.​availabilityStarts
 • Offer.​availabilityEnds
 • ใช้แอตทริบิวต์นี้หากส่งความพร้อมจำหน่ายสินค้า [availability] เป็นแบบสั่งซื้อล่วงหน้า [preorder]
cost_of_goods_sold [ต้นทุนสินค้าขาย]

ไม่บังคับ
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าบางรายการตามที่กำหนดไว้ในประเพณีนิยมทางบัญชีที่คุณตั้งขึ้น ต้นทุนเหล่านี้อาจรวมถึงค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าขนส่ง หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ เมื่อส่ง COGS สำหรับผลิตภัณฑ์ คุณจะทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเมตริกอื่นๆ เช่น กำไรขั้นต้นและจำนวนรายได้จากโฆษณาและข้อมูลแบบไม่ชำระเงิน

ตัวอย่าง

230.00 THB

ไวยากรณ์

 • รหัส ISO 4217
 • ใช้ "." แทน "," เพื่อระบุจุดทศนิยม
 • ตัวเลข
 
expiration_date [วันที่หมดอายุ]

ไม่บังคับ
วันที่ที่ผลิตภัณฑ์ควรหยุดแสดง

ตัวอย่าง
(สำหรับ UTC+1)
2016-07-11T11:07:31+0100

ไวยากรณ์

 • อักขระที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขคละกันสูงสุด 25 ตัว
 • ISO 8601
  • YYYY-MM-DD
  • YYYY-MM-DDThh:mm:ss
  • YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
 • ระบุวันที่ในอนาคตน้อยกว่า 30 วัน
price [ราคา]

ต้องระบุ
ราคาผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง
150.00 THB

ไวยากรณ์

 • ตัวเลข
 • ISO 4217

กรรมสิทธิ์ของ schema.org
Offer.priceSpecification

 • ส่งราคาและสกุลเงินของผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง และตรงกับราคาในหน้า Landing Page
 • ตรวจสอบว่าหน้า Landing Page ระบุราคาตามสกุลเงินของประเทศที่ขายอย่างชัดเจนและอยู่ในตำแหน่งที่สังเกตเห็นได้ง่าย
 • ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ได้ในราคาที่ส่งไป
 • ตรวจสอบว่าผู้ใช้ในประเทศที่ขายจะซื้อผลิตภัณฑ์ตามราคาที่ส่งได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าสมาชิก
  • เพิ่มมูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำในการตั้งค่าการจัดส่ง
 • อย่าส่งราคาเป็น 0 (ส่งราคา 0 ได้ หากเป็นอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่จำหน่ายพร้อมสัญญา)
 • สำหรับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในปริมาณมาก เป็นแพ็กเกจ หรือแพ็กใหญ่
  • ส่งราคารวมสำหรับปริมาณ แพ็กเกจ หรือแพ็กใหญ่ขั้นต่ำที่ซื้อได้
 • สำหรับสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
  • อย่ารวมภาษีในราคา
 • สำหรับประเทศอื่นๆ ทั้งหมด
  • รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีสินค้าและบริการ (GST) ไว้ในราคา
 • ดูแอตทริบิวต์มาตรวัดราคาต่อหน่วย [unit_pricing_measure] และการผ่อนชำระ [installment] สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติมในการส่งข้อมูลเกี่ยวกับราคา
sale_price [ราคาลด]

ไม่บังคับ
ราคาลดของผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง
150.00 THB

ไวยากรณ์

 • ตัวเลข
 • ISO 4217
 • เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับแอตทริบิวต์ราคา [price]
 • ส่งแอตทริบิวต์ราคาลด [sale_price] รวมทั้งราคา [price] ที่ระบุราคาปกติ
 • ส่งราคาลดของผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง และตรงกับราคาลดในหน้า Landing Page
sale_price_effective_date [วันที่ลดราคา]

ไม่บังคับ
ช่วงวันที่ที่ใช้ราคาลด [sale_price] ของผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง
(สำหรับ UTC+1)
2016-02-24T11:07:31+0100 / 2016-02-29T23:07:31+0100

ไวยากรณ์

 • อักขระที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขคละกันสูงสุด 51 ตัว
 • ISO 8601
  • YYYY-MM-DD
  • YYYY-MM-DDThh:mm:ss
  • YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
 • แยกวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดด้วยเครื่องหมาย /
 • ใช้ร่วมกับราคาลด [sale_price]
 • หากไม่ได้ส่งวันที่ลดราคา [sale_price_effective_date] ระบบจะนำราคาลด [sale_price] มาใช้เสมอ
 • วันที่เริ่มต้นต้องเกิดก่อนวันที่สิ้นสุด
unit_pricing_measure [มาตรวัดราคาต่อหน่วย]

ไม่บังคับ (เว้นแต่จะระบุไว้ตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น)
หน่วยวัดและขนาดของผลิตภัณฑ์ที่ขาย

ตัวอย่าง
1.5 กก. [1.5 kg]

ไวยากรณ์
ค่าตัวเลขและหน่วย

หน่วยที่รองรับ

 • น้ำหนัก: ออนซ์ [oz], ปอนด์ [lb], มก. [mg], ก. [g], กก. [kg]
 • ปริมาณในหน่วยวัดอิมพีเรียลที่ใช้ในสหรัฐฯ: ออนซ์ของเหลว [floz], ไพนต์ [pt], ควอร์ต [qt], แกลลอน [gal]
 • ปริมาณในหน่วยเมตริก: มล. [ml], ซล. [cl], ล. [l], ลบ.ม. [cbm]
 • ความยาว: นิ้ว [in], ฟุต [ft], หลา [yd], ซม. [cm], ม. [m]
 • พื้นที่: ตร.ฟุต [sqft], ตร.ม. [sqm]
 • ต่อหน่วย: กะรัต [ct]

กรรมสิทธิ์ของ schema.org
Offer.priceSpecification.referenceQuantity

 • ใช้หน่วยวัดหรือขนาดของผลิตภัณฑ์ก่อนบรรจุหีบห่อ
 • ใช้ตัวเลขที่เป็นจำนวนบวก
 • สำหรับละเอียดปลีกย่อย
  • ระบุค่าเดียวกันสำหรับรหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] และค่าที่แตกต่างกันสำหรับมาตรวัดราคาต่อหน่วย [unit_pricing_measure]

unit_pricing_base_measure [มาตรวัดฐานราคาต่อหน่วย]

ไม่บังคับ (เว้นแต่จะระบุไว้ตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น)
หน่วยวัดพื้นฐานสำหรับการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ (เช่น 100 มล. [100 ml] หมายถึงราคาจะคำนวณจากหน่วย 100 มล.)

ตัวอย่าง
100 ก. [100g]

ไวยากรณ์
จำนวนเต็ม + หน่วย

จำนวนเต็มที่รองรับ
1, 10, 100, 2, 4, 8

หน่วยที่รองรับ

 • น้ำหนัก: ออนซ์ [oz], ปอนด์ [lb], มก. [mg], ก. [g], กก. [kg]
 • ปริมาณในหน่วยวัดอิมพีเรียลที่ใช้ในสหรัฐฯ: ออนซ์ของเหลว [floz], ไพนต์ [pt], ควอร์ต [qt], แกลลอน [gal]
 • ปริมาณในหน่วยเมตริก: มล. [ml], ซล. [cl], ล. [l], ลบ.ม. [cbm]
 • ความยาว: นิ้ว [in], ฟุต [ft], หลา [yd], ซม. [cm], ม. [m]
 • พื้นที่: ตร.ฟุต [sqft], ตร.ม. [sqm]
 • ต่อหน่วย: กะรัต [ct]

การรวมหน่วยและจำนวนเต็มในหน่วยเมตริกที่รองรับเพิ่มเติม
75 ซล. [75cl], 750 มล. [750ml], 50 กก. [50kg], 1,000 กก. [1000kg]

กรรมสิทธิ์ของ schema.org
Offer.priceSpecification.referenceQuantity.valueReference

 • ไม่บังคับเมื่อส่งมาตรวัดราคาต่อหน่วย [unit_pricing_measure]
 • ใช้หน่วยวัดเดียวกันสำหรับทั้งมาตรวัดราคาต่อหน่วย [unit_pricing_measure] และมาตรวัดฐานราคาต่อหน่วย [unit_pricing_base_measure]
 • โปรดทราบว่าระบบจะใช้ราคา (หรือ "ราคาลด" หากอยู่ในช่วงจัดส่วนลด) ในการคำนวณราคาต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ เช่น ราคาต่อหน่วยจะเป็น 20 THB/100 มล. หากราคา [price] เท่ากับ 30 THB ส่วนมาตรวัดราคาต่อหน่วย [unit_pricing_measure] เท่ากับ 150 มล. [150 ml] และมาตรวัดฐานราคาต่อหน่วย [unit_pricing_base_measure] เท่ากับ 100 มล. [100 ml]
installment [การผ่อนชำระ]

ไม่บังคับ (ใช้ได้ในลาตินอเมริกาสำหรับทุกหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์และในประเทศอื่นๆ บางประเทศสำหรับการแสดงผลิตภัณฑ์และบริการไร้สายเท่านั้น)

รายละเอียดแพ็กเกจการผ่อนชำระ

ตัวอย่าง
6, 500 THB

ไวยากรณ์
การผ่อนชำระ [installment] ใช้แอตทริบิวต์ย่อย 2 รายการดังนี้

 • เดือน [month] (ต้องระบุ)
  จำนวนเต็มของจำนวนงวดการผ่อนชำระที่ผู้ซื้อต้องจ่าย
 • จำนวนเงิน [amount] (ต้องระบุ)
  รหัส ISO 4217 ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ผู้ซื้อต้องจ่ายต่อเดือน
 • ตัวเลือกการผ่อนชำระต้องตรงกับที่แสดงในหน้า Landing Page
 • ไม่ต้องใช้บัตรสะสมคะแนน
 • สำหรับลาตินอเมริกา ให้ตรวจสอบว่าแอตทริบิวต์ราคา [price] คือราคารวมเมื่อชำระเงินล่วงหน้าเต็มจำนวนแล้ว และใช้แอตทริบิวต์การผ่อนชำระ [installment] เพื่อระบุทางเลือกในการชำระเงินด้วยการผ่อนชำระ
 • สำหรับประเทศอื่นๆ ให้ใช้แอตทริบิวต์ราคา [price] (ต่ำสุด 0) เป็นการชำระเงินล่วงหน้า (รวมถึงค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งานและค่าเงินดาวน์สำหรับอุปกรณ์) และแอตทริบิวต์การผ่อนชำระ [installment] สำหรับการผ่อนชำระรายเดือนเพิ่มเติม
subscription_​​cost [ค่าสมัครใช้บริการ]

ไม่บังคับ (ใช้ได้ในบางประเทศสำหรับการแสดงผลิตภัณฑ์และบริการไร้สายเท่านั้น)

อธิบายรายละเอียดแผนการชำระเงินรายเดือนหรือรายปีที่รวมสัญญาให้บริการด้านการสื่อสารกับผลิตภัณฑ์ไร้สาย

ตัวอย่าง
เดือน:12:350.00 THB

ไวยากรณ์
แอตทริบิวต์ค่าสมัครใช้บริการ [subscription_cost] ใช้แอตทริบิวต์ย่อย 3 รายการดังนี้

 • ระยะเวลา [period] (ต้องระบุ)
  ระยะเวลาของการสมัครใช้บริการครั้งเดียว โดยอาจเป็น "เดือน" หรือ "ปี"

 • ช่วงระยะเวลา [period_length] (ต้องระบุ) จำนวนเต็มของระยะเวลาการสมัครใช้บริการ (จำนวนเดือนหรือปี) ที่ผู้ซื้อต้องชำระ

 • จำนวนเงิน [amount] (ต้องระบุ) รหัส ISO 4217 ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ผู้ซื้อต้องจ่ายต่อเดือน เมื่อแสดงจำนวนเงินนี้ เราอาจปัดเศษของหน่วยสกุลเงินท้องถิ่นเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดเพื่อประหยัดเนื้อที่ ทั้งนี้คุณต้องระบุค่าให้ตรงกับจำนวนเงินที่แสดงในเว็บไซต์ทุกประการ

 • ส่งแอตทริบิวต์ราคา [price] พร้อมจำนวนเงินรวมที่ต้องชำระ (รวมถึงเงินดาวน์และค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งาน)

 • เทียบข้อมูลว่าตรงกับแผนการชำระเงินด้านการสื่อสารที่แสดงในหน้า Landing Page โดยแผนดังกล่าวจะต้องสังเกตเห็นได้ง่ายในหน้า Landing Page

loyalty_points [คะแนนสะสม]

ไม่บังคับ (ใช้ได้ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น)
จำนวนและประเภทคะแนนสะสมที่ลูกค้าได้รับเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง
โปรแกรม A [Program A], 100, 1.5

ไวยากรณ์
คะแนนสะสม [loyalty_points] ใช้แอตทริบิวต์ย่อย 3 รายการดังนี้

 • มูลค่าคะแนน [points_value] (ต้องระบุ)
  จำนวนคะแนนที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์
 • ชื่อ [name] (ไม่บังคับ)
  ชื่อโปรแกรมคะแนนสะสม โดยมีอักขระแบบเต็มความกว้าง 12 ตัวหรืออักขระโรมัน 24 ตัว
 • อัตราส่วน [ratio] (ไม่บังคับ)
  ตัวเลขอัตราส่วนของคะแนนเมื่อแปลงเป็นสกุลเงิน
 • ส่งคะแนนสะสมที่มีมูลค่าทางการเงินเฉพาะเท่านั้น

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

คุณใช้แอตทริบิวต์เหล่านี้เพื่อจัดระเบียบแคมเปญการโฆษณาใน Google Ads ได้ รวมถึงลบล้างการจัดหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์อัตโนมัติของ Google ได้ในบางกรณี

แอตทริบิวต์ รูปแบบ ข้อกำหนดขั้นต่ำโดยย่อ
google_product_category [หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ Google]

ไม่บังคับ 
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่ Google กำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง
 

Apparel & Accessories > Clothing > Outerwear > Coats & Jackets [เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ > เสื้อผ้า > เสื้อผ้าชั้นนอก > เสื้อโค้ทและแจ็คเก็ต]

หรือ
 

371

ชุดคำสั่งตามรูปแบบไวยากรณ์

ค่าจากการจัดหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ของ Google

 • รหัสหมวดหมู่ตัวเลขหรือ
 • เส้นทางแบบเต็มของหมวดหมู่

ค่าที่รองรับ
การจัดหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ของ Google

 • ระบุ 1 หมวดหมู่เท่านั้น
 • ระบุหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
 • ระบุเส้นทางแบบเต็มของหมวดหมู่หรือรหัสหมวดหมู่ตัวเลข
 • ระบุหมวดหมู่เฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์บางประเภท เช่น
  • ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องส่งเป็นหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่งต่อไปนี้
   • Food, Beverages & Tobacco > Beverages > Alcoholic Beverages (499676) [อาหาร, เครื่องดื่มและบุหรี่ > เครื่องดื่ม > เครื่องดื่มแอลกอฮอล์] หรือหมวดหมู่ย่อยอื่นๆ
   • Arts & Entertainment > Hobbies & Creative Arts > Homebrewing & Winemaking Supplies (3577) [ศิลปะและบันเทิง > งานอดิเรกและศิลปะเชิงสร้างสรรค์ > อุปกรณ์สำหรับกลั่นไวน์ที่บ้าน] หรือหมวดหมู่ย่อยอื่นๆ
  • ต้องส่งอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ขายพร้อมสัญญาเป็น Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones (267) [อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ > การสื่อสาร > โทรศัพท์ > มือถือ] สำหรับโทรศัพท์หรือ Electronics > Computers > Tablet Computers (4745) [อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ > คอมพิวเตอร์ > คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต] สำหรับแท็บเล็ต
  • ต้องส่งบัตรของขวัญเป็น Arts & Entertainment > Party & Celebration > Gift Giving > Gift Cards & Certificates (53) [ศิลปะและบันเทิง > ปาร์ตี้และงานเลี้ยงฉลอง > การให้ของขวัญ > บัตรของขวัญและใบรับรอง]
product_type [หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์]

ไม่บังคับ
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่คุณให้คำจำกัดความผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง


Home > Women > Dresses > Maxi Dresses [หน้าแรก > ผู้หญิง > ชุดเดรส > แม็กซี่เดรส]

ชุดคำสั่งตามรูปแบบไวยากรณ์


อักขระที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขคละกันสูงสุด 750 อักขระ

 • ระบุหมวดหมู่ทั้งหมด เช่น ระบุ Home > Women > Dresses > Maxi Dresses [หน้าแรก > ผู้หญิง > ชุดเดรส > แม็กซี่เดรส] ทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะหมวดหมู่ Dresses [ชุดเดรส]
 • ระบบจะใช้เฉพาะค่า product_​​type [ประเภทผลิตภัณฑ์]แรกเท่านั้นในการจัดระเบียบการเสนอราคาและรายงานในแคมเปญ Shopping ของ Google Ads

ตัวระบุผลิตภัณฑ์

ใช้แอตทริบิวต์เหล่านี้เพื่อใส่ตัวระบุผลิตภัณฑ์ที่จะให้คำจำกัดความสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขายในตลาดกลางทั่วโลก เราใช้ตัวระบุผลิตภัณฑ์ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าที่คุณขาย เมื่อเข้าใจสินค้าที่คุณขายแล้ว เราจะช่วยเสริมประสิทธิภาพของโฆษณาและข้อมูลแบบไม่ชำระเงินได้โดยการเพิ่มรายละเอียดที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และแสดงผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในรูปแบบที่สอดคล้องกับผู้ใช้มากขึ้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวระบุผลิตภัณฑ์

แอตทริบิวต์ รูปแบบ ข้อกำหนดขั้นต่ำโดยย่อ
brand [ยี่ห้อ]

ต้องระบุ (สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมด ยกเว้นภาพยนตร์ หนังสือ และยี่ห้อเครื่องดนตรี)

ไม่บังคับสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมด 
ชื่อยี่ห้อของผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง
Google


ชุดคำสั่งตามรูปแบบไวยากรณ์
สูงสุด 70 อักขระ


กรรมสิทธิ์ของ schema.org
Product.brand

 • ระบุชื่อยี่ห้อของผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคทั่วไปจดจำได้ดี
 • ใช้ชื่อร้านค้าเป็นยี่ห้อได้ในกรณีที่คุณเป็นผู้ผลิตสินค้าเท่านั้น หรือในกรณีที่ผลิตภัณฑ์จัดอยู่ในหมวดหมู่ยี่ห้อทั่วไป เช่น คุณส่งชื่อร้านค้าเป็นยี่ห้อได้หากขายผลิตภัณฑ์ป้ายขาวหรือเครื่องประดับที่ผลิตเอง
 • หากผลิตภัณฑ์ไม่มียี่ห้อ ให้ส่งชื่อผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายในแอตทริบิวต์ยี่ห้อ [brand]
 • อย่าส่งค่า เช่น ไม่มี [N/A], ทั่วไป [Generic], ไม่มียี่ห้อ [No brand] หรือไม่มีอยู่ [Does not exist]
 • ข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้มีดังนี้
  • ส่ง GTIN และยี่ห้อจากผู้ผลิตที่ผลิตสินค้าที่เข้ากันได้เท่านั้น
  • อย่าใส่ยี่ห้อผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) ที่ระบุว่าผลิตภัณฑ์ใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ OEM ได้ หรือเป็นสินค้าเลียนแบบยี่ห้อ OEM
gtin [GTIN]

ต้องระบุ (สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดที่มี GTIN ที่กำหนดโดยผู้ผลิต)

ไม่บังคับ (แต่แนะนำอย่างยิ่ง) สำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมด 
หมายเลขสินค้าการค้าสากล (GTIN) ของผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง
3234567890126

ชุดคำสั่งตามรูปแบบไวยากรณ์
อักขระตัวเลขสูงสุด 50 ตัว (สูงสุด 14 ตัวต่อค่า และระบบจะเพิกเฉยต่อการเพิ่มเว้นวรรคและเครื่องหมายขีดกลาง)

ค่าที่รองรับ

 • UPC (ในอเมริกาเหนือ/GTIN-12) 
  ใช้หมายเลข 12 หลัก เช่น 323456789012
  ควรแปลงรหัส UPC-E 8 หลักเป็นรหัส UPC-A 12 หลัก
 • EAN (ในยุโรป/GTIN-13)
  ใช้หมายเลข 13 หลัก เช่น 3001234567892
 • JAN (ในญี่ปุ่น/GTIN-13)
  ใช้หมายเลข 8 หรือ 13 หลัก เช่น 49123456 หรือ 4901234567894
 • ISBN (สำหรับหนังสือ)
  ใช้หมายเลข 10 หรือ 13 หลัก เช่น 1455582344 หรือ 978-1455582341 หากมีทั้ง 2 แบบ ให้ระบุเฉพาะหมายเลข 13 หลักเท่านั้น ควรแปลง ISBN-10 เป็น ISBN-13 เนื่องจากเลิกใช้งานแล้ว
 • ITF-14 (สำหรับแพ็กใหญ่/GTIN-14)
  ใช้หมายเลข 14 หลัก เช่น 10856435001702

กรรมสิทธิ์ของ schema.org
Product.isbn
Product.gtin8
Product.gtin12
Product.gtin13
Product.gtin14

 • ไม่ใส่เครื่องหมายขีดกลางและเว้นวรรค
 • ส่ง GTIN ที่ถูกต้องตามคำจำกัดความในคู่มือการตรวจสอบ GS1 ฉบับทางการ ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ดังนี้
  • มีตัวเลขตรวจสอบผลรวมที่ถูกต้อง
  • ระบบไม่จำกัด GTIN (ช่วงของตัวเลขนำหน้า GS1 คือ 02, 04, 2)
  • GTIN ไม่ใช่คูปอง (ช่วงของตัวเลขนำหน้า GS1 คือ 98 - 99)
 • ข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้มีดังนี้
  • ส่ง GTIN และยี่ห้อจากผู้ผลิตที่ผลิตสินค้าที่เข้ากันได้เท่านั้น
  • อย่าส่งยี่ห้อผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) ที่ระบุว่าผลิตภัณฑ์ใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ OEM ได้ หรือเป็นสินค้าเลียนแบบ OEM
 • ข้อกำหนดสำหรับแพ็กใหญ่มีดังนี้
  • ใช้ตัวระบุผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับแพ็กใหญ่
 • ข้อกำหนดสำหรับแพ็กเกจมีดังนี้
  • ใช้ตัวระบุผลิตภัณฑ์สำหรับสินค้าหลักในแพ็กเกจ
 • หากนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า บริการแกะสลัก หรือบริการเฉพาะบุคคลอื่นๆ ซึ่งมี GTIN ที่ผู้ผลิตมอบหมาย ให้ดำเนินการดังนี้
  • ส่ง GTIN และใช้แอตทริบิวต์เป็นแพ็กเกจ [is_​bundle] เพื่อแจ้งให้เราทราบว่าผลิตภัณฑ์มีบริการปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า
MPN [MPN]

ต้องระบุ (ในกรณีที่ผู้ผลิตไม่ได้กำหนด GTIN สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่เท่านั้น)

ไม่บังคับสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมด 
หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต (MPN)

ตัวอย่าง
GO12345OOGLE

ชุดคำสั่งตามรูปแบบไวยากรณ์
อักขระที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขคละกันสูงสุด 70 อักขระ

กรรมสิทธิ์ของ schema.org
Product.mpn

 • ส่งเฉพาะ MPN ที่ผู้ผลิตมอบหมายให้เท่านั้น
 • ใช้ MPN ที่เฉพาะเจาะจงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่น สีที่ต่างกันของผลิตภัณฑ์ควรมี MPN ที่แตกต่างกัน
identifier_exists [มีรหัสระบุอยู่]

ไม่บังคับ 

ใช้เพื่อระบุว่ารหัสระบุผลิตภัณฑ์ (UPI), GTIN, MPN และยี่ห้อพร้อมใช้งานกับผลิตภัณฑ์หรือไม่

ตัวอย่าง
ไม่ [no]

ค่าที่รองรับ  

 • ใช่ [yes]
  ผู้ผลิตกำหนดตัวระบุผลิตภัณฑ์ให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่
 • ไม่ [no]
  ผลิตภัณฑ์ไม่มียี่ห้อ, GTIN หรือ MPN (ดูข้อกำหนดทางด้านขวา) หากตั้งค่าเป็นไม่ [no] คุณยังคงต้องระบุ UPI ที่คุณมี
 • หากไม่ได้ส่งแอตทริบิวต์ ค่าเริ่มต้นจะเป็นใช่ [yes]
 • ประเภทหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์เป็นตัวกำหนดว่าต้องระบุ UPI (GTIN, MPN, ยี่ห้อ) ใด
  • หากผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าด้านสื่อและ GTIN ไม่พร้อมใช้งาน
   • ให้ส่งแอตทริบิวต์มีรหัสระบุอยู่ [identifier_​exists] ที่มีค่าไม่ [no]
   • หมายเหตุ: ระบบยอมรับรหัส ISBN และ SBN เป็น GTIN 
  • หากผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าประเภทเครื่องแต่งกาย (เสื้อผ้า) และยี่ห้อไม่พร้อมใช้งาน
   • ให้ส่งแอตทริบิวต์มีรหัสระบุอยู่ [identifier_​exists] ที่มีค่าไม่ [no]
  • ในหมวดหมู่อื่นๆ ทั้งหมด หากผลิตภัณฑ์ไม่มี GTIN หรือ MPN และยี่ห้อ 
   • ให้ส่งแอตทริบิวต์มีรหัสระบุอยู่ [identifier_​exists] ที่มีค่าไม่ [no]
     

คำอธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์

แอตทริบิวต์เหล่านี้ใช้สำหรับส่งลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้มักค้นหา ซึ่งจะช่วยควบคุมวิธีที่ผลิตภัณฑ์จะแสดงเมื่อคุณโฆษณาผลิตภัณฑ์พร้อมรายละเอียดปลีกย่อย นอกจากนี้ ยังใช้แอตทริบิวต์เป็นตัวกรองเมื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าค้นหาผลิตภัณฑ์บน Google ได้อีกด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีส่งรายละเอียดปลีกย่อย

แอตทริบิวต์ รูปแบบ ข้อกำหนดขั้นต่ำโดยย่อ
condition [สภาพสินค้า]

ต้องระบุหากผลิตภัณฑ์เป็นของมือสองหรือซ่อมแซมใหม่

ไม่บังคับสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่

สภาพผลิตภัณฑ์ในขณะที่วางขาย

ตัวอย่าง
ใหม่ [new]

ค่าที่รองรับ

 • ใหม่ [new]
  ใหม่เอี่ยม สภาพเดิม ยังไม่เปิดบรรจุภัณฑ์
 • ซ่อมแซมใหม่ [refurbished]
  ได้รับการซ่อมแซมโดยมืออาชีพเพื่อให้ใช้งานได้ มีการรับประกัน อาจมีหรือไม่มีบรรจุภัณฑ์เดิม
 • มือสอง [used]
  ผ่านการใช้งาน ไม่มีบรรจุภัณฑ์เดิม หรือเปิดบรรจุภัณฑ์เดิมแล้ว

กรรมสิทธิ์ของ schema.org
Offer.itemCondition

 
adult [ผู้ใหญ่]

ต้องระบุ (หากผลิตภัณฑ์มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่)
ระบุผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อหาซึ่งมีการชี้นำทางเพศ

ตัวอย่าง
ใช่ [yes]

ค่าที่รองรับ

 • ใช่ [yes]
 • ไม่ [no]
 • ส่งใช่ [yes] หากผลิตภัณฑ์นี้มีภาพเปลือยหรือเนื้อหาที่มีการชี้นำทางเพศ ค่าเริ่มต้นจะเป็นไม่ [no] หากไม่ได้ส่งแอตทริบิวต์ ดูข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่
 • หากเว็บไซต์ของคุณกำหนดให้ลูกค้าผู้ใหญ่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก และแสดงเนื้อหาที่เหมาะกับผู้ใหญ่ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีภาพเปลือยก็ตาม โปรดไปที่บัญชี Merchant Center คลิกไอคอนเครื่องมือ เพื่อเปิดเมนู "เครื่องมือและการตั้งค่า" จากนั้นเลือกการตั้งค่าโฆษณา Shopping ขยายแผง "เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่" และเลือกช่องข้าง "เว็บไซต์ของฉันมีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่เป็นหลัก (เช่น ชุดชั้นในวาบหวิว) ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายของ Google" หากเลือกช่องดังกล่าว ก็ไม่จำเป็นต้องส่งแอตทริบิวต์ผู้ใหญ่ [adult] สำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ
multipack [แพ็กใหญ่]

ต้องระบุ (สำหรับผลิตภัณฑ์แพ็กใหญ่ในออสเตรเลีย บราซิล เช็กเกีย ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ สเปน สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา)

ต้องระบุสำหรับข้อมูลที่เพิ่มประสิทธิภาพบน Surfaces across Google หากสร้างแพ็กใหญ่

ไม่บังคับสำหรับผลิตภัณฑ์และประเทศที่ขายอื่นๆ ทั้งหมด

จำนวนของผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันซึ่งขายเป็นแพ็กใหญ่ตามที่ผู้ขายกำหนด

ตัวอย่าง
6

ไวยากรณ์
จำนวนเต็ม

 • ส่งแอตทริบิวต์นี้หากกำหนดกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันและขายรวมเป็นหน่วยเดียว เช่น คุณขายสบู่ 6 ก้อนเป็นชุดเดียวกัน
 • ส่งจำนวนของผลิตภัณฑ์ในแพ็กใหญ่ ค่าเริ่มต้นจะเป็น 0 หากไม่ได้ส่งแอตทริบิวต์นี้
 • คุณไม่ต้องส่งแอตทริบิวต์นี้ หากผู้ผลิตเป็นผู้จัดผลิตภัณฑ์เป็นแพ็กใหญ่
is_bundle [เป็นแพ็กเกจ]

ต้องระบุ (สำหรับผลิตภัณฑ์แบบแพ็กเกจในออสเตรเลีย บราซิล เช็กเกีย ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ สเปน สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา)

ต้องระบุสำหรับข้อมูลที่เพิ่มประสิทธิภาพบน Surfaces across Google หากสร้างแพ็กเกจที่มีผลิตภัณฑ์หลัก

ไม่บังคับสำหรับผลิตภัณฑ์และประเทศที่ขายอื่นๆ ทั้งหมด

ระบุว่าผลิตภัณฑ์เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต่างกันแบบกำหนดเองตามที่ผู้ขายกำหนดโดยมีผลิตภัณฑ์หลัก 1 รายการ

ตัวอย่าง
ใช่ [yes]

ค่าที่รองรับ

 • ใช่ [yes]
 • ไม่ [no]
 • ส่งใช่ [yes] หากขายผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันเป็นแพ็กเกจแบบกำหนดเอง โดยแพ็กเกจนั้นต้องมีผลิตภัณฑ์หลัก 1 รายการ เช่น กล้องถ่ายรูปพร้อมเลนส์และกระเป๋า ค่าเริ่มต้นจะเป็นไม่ [no] หากไม่ได้ส่งแอตทริบิวต์นี้
 • อย่าใช้แอตทริบิวต์นี้สำหรับแพ็กเกจที่ไม่มีผลิตภัณฑ์หลักอย่างชัดเจน เช่น ตะกร้าของขวัญที่มีชีสและแครกเกอร์
energy_efficiency_class [ระดับการประหยัดพลังงาน]

ไม่บังคับ (ใช้ได้กับสหภาพยุโรปและจีนเท่านั้น อาจต้องระบุตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น)

ป้ายกำกับระดับการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง
A+

ค่าที่รองรับ

 • A+++
 • A++
 • A+
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • ระบุป้ายกำกับระดับการใช้พลังงานตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • สำหรับใช้ร่วมกับระดับการประหยัดพลังงานขั้นต่ำ [min_energy_efficiency_class] และระดับการประหยัดพลังงานสูงสุด [max_energy_efficiency_class] เพื่อสร้างป้ายกำกับการประหยัดพลังงาน เช่น A+ (A+++ ถึง G)

min_energy_​​efficiency_​​class [ระดับการประหยัดพลังงานต่ำสุด]
 

ไม่บังคับ (ใช้ได้กับสหภาพยุโรปและจีนเท่านั้น อาจต้องระบุตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น)

ป้ายกำกับระดับการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง
A+++

ค่าที่รองรับ

 • A+++
 • A++
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • ระบุป้ายกำกับระดับการใช้พลังงานตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • สำหรับใช้ร่วมกับระดับการประหยัดพลังงาน [energy_efficiency_class] และระดับการประหยัดพลังงานสูงสุด [max_energy_efficiency_class] เพื่อสร้างป้ายกำกับการประหยัดพลังงาน เช่น A+ (A+++ ถึง D)

max_energy_​​efficiency_​​class [ระดับการประหยัดพลังงานสูงสุด]

ไม่บังคับ (ใช้ได้กับสหภาพยุโรปและจีนเท่านั้น อาจต้องระบุตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น)

ป้ายกำกับระดับการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง
D

ค่าที่รองรับ

 • A+++
 • A++
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • ระบุป้ายกำกับระดับการใช้พลังงานตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • สำหรับใช้ร่วมกับระดับการประหยัดพลังงาน [energy_efficiency_class] และระดับการประหยัดพลังงานขั้นต่ำ [min_energy_efficiency_class] เพื่อสร้างป้ายกำกับการประหยัดพลังงาน เช่น A+ (A+++ ถึง D)

age_group [กลุ่มอายุ]

ต้องระบุ (สำหรับสินค้าประเภทเครื่องแต่งกายทั้งหมดที่เน้นกลุ่มลูกค้าในบราซิล ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา รวมถึงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่กำหนดกลุ่มอายุ)

ต้องระบุสำหรับข้อมูลที่เพิ่มประสิทธิภาพบน Surfaces across Google สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ [Apparel & Accessories] (166) ทั้งหมด

ไม่บังคับสำหรับผลิตภัณฑ์และประเทศที่ขายอื่นๆ ทั้งหมด

ข้อมูลประชากรที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์ของคุณ

ตัวอย่าง
ทารก [infant]

ค่าที่รองรับ

 • เด็กแรกเกิด [newborn]
  อายุไม่เกิน 3 เดือน
 • เด็กทารก [infant]
  อายุระหว่าง 3-12 เดือน
 • เด็กเล็ก [toddler]
  อายุระหว่าง 1-5 ปี
 • เด็ก [kids]
  อายุระหว่าง 5-13 ปี
 • ผู้ใหญ่ [adult]
  วัยรุ่นโดยทั่วไปหรือแก่กว่า


กรรมสิทธิ์ของ schema.org

 • Product.audience.suggestedMinAge
 • Product.audience.suggestedMaxAge
 • ระบุ 1 ค่าต่อผลิตภัณฑ์
 • สำหรับรายละเอียดปลีกย่อย
  • ระบุค่าเดียวกันให้กับรหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] และระบุค่าที่แตกต่างกันให้กับกลุ่มอายุ [age_group]
color [สี]

ต้องระบุ (สำหรับสินค้าประเภทเครื่องแต่งกายทั้งหมดในฟีดที่กำหนดเป้าหมายในบราซิล ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา รวมถึงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีจำหน่ายในสีต่างๆ)

ต้องระบุสำหรับข้อมูลที่เพิ่มประสิทธิภาพบน Surfaces across Google สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ [Apparel & Accessories] (166) ทั้งหมด

ไม่บังคับสำหรับผลิตภัณฑ์และประเทศที่ขายอื่นๆ ทั้งหมด

สีของผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง
สีดำ [Black]

ไวยากรณ์
อักขระที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขคละกันสูงสุด 100 ตัว (อักขระสูงสุด 40 ตัวต่อสี)

กรรมสิทธิ์ของ schema.org
Product.color

 • ห้ามใช้ตัวเลข เช่น 0 2 4 6 8
 • ห้ามใช้อักขระที่ไม่ใช่ตัวอักษรและตัวเลขคละกัน เช่น #fff000
 • ห้ามใช้ตัวอักษรแค่ 1 ตัว เช่น R (แต่คุณอาจระบุอักขระตัวเดียวได้ เช่น 红 สำหรับภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาเกาหลี)
 • ห้ามอ้างอิงผลิตภัณฑ์หรือรูปภาพ เช่น "ดูรูปภาพ"
 • อย่ารวมชื่อสีหลายสีเป็นคำเดียว เช่น แดงชมพูฟ้า [RedPinkBlue] แต่ให้คั่นด้วย / แทน เช่น แดง/ชมพู/ฟ้า [Red/Pink/Blue] ห้ามใช้ค่าที่ไม่ใช่สี เช่น หลากสี [multicolor], หลากหลาย [various], หลากหลาย [variety], ของผู้ชาย [men's], ของผู้หญิง [women's] หรือไม่มี [N/A]
 • หากผลิตภัณฑ์มีหลายสี ให้เลือกสีหลักเป็นอันดับแรก
 • สำหรับรายละเอียดปลีกย่อย
  • ระบุค่าเดียวกันให้กับรหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] และระบุค่าที่แตกต่างกันให้กับสี [color]
gender [เพศ]

ต้องระบุ (สำหรับสินค้าประเภทเครื่องแต่งกายทั้งหมดในฟีดที่เน้นกลุ่มลูกค้าในบราซิล ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา รวมถึงผลิตภัณฑ์เฉพาะเพศทั้งหมด)

ต้องระบุสำหรับข้อมูลที่เพิ่มประสิทธิภาพบน Surfaces across Google สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ [Apparel & Accessories] (166) ทั้งหมด

ไม่บังคับสำหรับผลิตภัณฑ์และประเทศที่ขายอื่นๆ ทั้งหมด

เพศที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์ของคุณ


ตัวอย่าง
ไม่จำกัดเพศ [Unisex]

ค่าที่รองรับ

 • ชาย [male]
 • หญิง [female]
 • ไม่จำกัดเพศ [unisex]

กรรมสิทธิ์ของ schema.org
Product.audience.suggestedGender

 • สำหรับบางหมวดหมู่ในเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ [Apparel & Accessories] (166) เช่น เชือกผูกรองเท้า [Shoelaces] (1856) เราขอแนะนำให้ใช้แอตทริบิวต์นี้แทนการบังคับเนื่องจากหมวดหมู่เหล่านี้ไม่ได้อิงตามเพศ
 • สำหรับรายละเอียดปลีกย่อย
  • ระบุค่าเดียวกันให้กับรหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] และระบุค่าที่แตกต่างกันให้กับเพศ [gender]
material [วัสดุ]

ต้องระบุ (หากเกี่ยวข้องกับการแยกผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันในชุดรายละเอียดปลีกย่อย)

ไม่บังคับสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมด

ผ้าหรือวัสดุของผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง
หนังสัตว์ [leather]

ไวยากรณ์
สูงสุด 200 อักขระ

 • หากต้องการระบุว่าผลิตภัณฑ์ 1 รายการใช้วัสดุหลายประเภท (ไม่ใช่รายละเอียดปลีกย่อย) ให้เพิ่มวัสดุหลักก่อนแล้วตามด้วยวัสดุรองไม่เกิน 2 อย่างโดยคั่นด้วย / เช่น ใช้ผ้าฝ้าย/ผ้าโพลีเอสเตอร์/ผ้าอีลาสเทน [cotton/polyester/elastane] ไม่ใช่ผ้าฝ้ายผ้าโพลีเอสเตอร์ผ้าอีลาสเทน [CottonPolyesterElastane]
 • สำหรับรายละเอียดปลีกย่อย
  • ระบุค่าเดียวกันให้กับรหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] และระบุค่าที่แตกต่างกันให้กับวัสดุ [material]
pattern [ลาย]

ต้องระบุ (หากเกี่ยวข้องกับการแยกผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันในชุดรายละเอียดปลีกย่อย)

ไม่บังคับสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมด

ลายหรือลายพิมพ์กราฟิกของผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง
ลายเส้น [striped]
ลายจุด [polka dot]
ลายลูกน้ำ [paisley]

ชุดคำสั่งตามรูปแบบไวยากรณ์
สูงสุด 100 อักขระ

 • สำหรับรายละเอียดปลีกย่อย
  • ระบุค่าเดียวกันให้กับรหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] และระบุค่าที่แตกต่างกันให้กับลาย [pattern]
size [ขนาด]

ต้องระบุ (ต้องระบุสำหรับสินค้าประเภทเครื่องแต่งกายทั้งหมดในหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ [Apparel & Accessories] > เสื้อผ้า [Clothing] (1604) และเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ [Apparel & Accessories] > รองเท้า [Shoes] (187) ที่เน้นกลุ่มลูกค้าในบราซิล ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา รวมถึงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีจำหน่ายในขนาดต่างๆ)

ต้องระบุสำหรับข้อมูลที่เพิ่มประสิทธิภาพบน Surfaces across Google สำหรับผลิตภัณฑ์ เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ [Apparel & Accessories] > เสื้อผ้า [Clothing] (1604) และ เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ [Apparel & Accessories] > รองเท้า [Shoes] (187)

ไม่บังคับสำหรับผลิตภัณฑ์และประเทศที่ขายอื่นๆ ทั้งหมด

ขนาดผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง
XL [XL]

ชุดคำสั่งตามรูปแบบไวยากรณ์
สูงสุด 100 อักขระ

 • สำหรับรายละเอียดปลีกย่อย:
  • ระบุค่าเดียวกันให้กับรหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] และระบุค่าที่แตกต่างกันให้กับขนาด [size]
 • หากมีหลายขนาด ให้จำกัดขนาดเหลือเพียง 1 ค่า เช่น ให้ใช้ "สูง 16/34" สำหรับขนาดคอ 16 นิ้ว แขนเสื้อยาว 34 นิ้ว และขนาดตัว "สูง"
 • หากสินค้ามีขนาดเดียวใส่พอดีทุกคน หรือมีขนาดเดียวคนส่วนใหญ่ใส่พอดี คุณอาจใช้ขนาดเดียว [one size], ขนาดเดียว [OS], ขนาดเดียวใส่พอดีทุกคน [one size fits all], ขนาดเดียวใส่พอดีทุกคน [OSFA], ขนาดเดียวคนส่วนใหญ่ใส่พอดี [one size fits most] หรือขนาดเดียวคนส่วนใหญ่ใส่พอดี [OSFM] ก็ได้
 • ส่งจำนวนแพ็กใหญ่โดยใช้แอตทริบิวต์แพ็กใหญ่ [multipack] สำหรับผลิตภัณฑ์แพ็กใหญ่ที่ผู้ขายกำหนด และอย่าใช้แอตทริบิวต์ขนาด [size] ในการส่งข้อมูลดังกล่าว
size_type [ประเภทขนาด]

ไม่บังคับ (ใช้ได้สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องแต่งกายเท่านั้น)

การตัดเย็บผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องแต่งกาย

ตัวอย่าง
สตรีมีครรภ์ [maternity]

ค่าที่รองรับ

 • ปกติ [regular]
 • เล็ก [petite]
 • เกินขนาด [Oversize]
 • สตรีมีครรภ์ [maternity]
 • ค่าเริ่มต้นจะเป็นปกติ [regular] หากไม่ได้ส่งแอตทริบิวต์นี้
size_system [ระบบการวัดขนาด]

ไม่บังคับ (ใช้ได้สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องแต่งกายเท่านั้น)

ระบบการวัดขนาดของประเทศที่ผลิตภัณฑ์ใช้

ตัวอย่าง
สหรัฐอเมริกา [US]

ค่าที่รองรับ

 • สหรัฐอเมริกา [US]
 • สหราชอาณาจักร [UK]
 • สหภาพยุโรป [EU]
 • เยอรมนี [DE]
 • ฝรั่งเศส [FR]
 • ญี่ปุ่น [JP]
 • จีน [CN]
 • อิตาลี [IT]
 • บราซิล [BR]
 • เม็กซิโก [MEX]
 • ออสเตรเลีย [AU]
 • ค่าเริ่มต้นจะเป็นประเทศที่ขาย หากไม่ได้ส่งแอตทริบิวต์นี้
item_group_id [รหัสกลุ่มสินค้า]

ต้องระบุ (บราซิล ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดปลีกย่อย)

ต้องระบุสำหรับข้อมูลที่เพิ่มประสิทธิภาพบน Surfaces across Google สำหรับรายละเอียดปลีกย่อยของผลิตภัณฑ์

ไม่บังคับสำหรับผลิตภัณฑ์และประเทศที่ขายอื่นๆ ทั้งหมด

รหัสสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีหลายแบบ (รายละเอียดปลีกย่อย)

ตัวอย่าง
AB12345 [AB12345]

ไวยากรณ์
อักขระที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขคละกันสูงสุด 50 ตัว

 • และใช้ค่าที่ไม่ซ้ำกันสำหรับรายละเอียดปลีกย่อยแต่ละกลุ่ม ใช้ SKU หลักเมื่อเป็นไปได้
 • คงค่าให้เหมือนเดิมเมื่ออัปเดตข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • ใช้อักขระ Unicode ที่ถูกต้องเท่านั้น
 • ใช้รหัสกลุ่มสินค้าสำหรับชุดผลิตภัณฑ์ที่มีแอตทริบิวต์ต่อไปนี้แตกต่างกันอย่างน้อย 1 รายการ
  • สี [color]
  • ขนาด [size]
  • ลาย [pattern]
  • วัสดุ [material]
  • กลุ่มอายุ [age group]
  • เพศ [gender]
 • ใส่แอตทริบิวต์เดียวกันสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้า เช่น หากผลิตภัณฑ์มีขนาดและสีที่แตกต่างกัน ให้ส่งขนาด [size] และสี [color] สำหรับผลิตภัณฑ์ทุกรายการที่แชร์ค่ารหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] เดียวกัน
 • ห้ามใช้รหัสกลุ่มสินค้า [item_group_id] หากผลิตภัณฑ์แตกต่างกันเนื่องจากมีองค์ประกอบการออกแบบที่แอตทริบิวต์ด้านบนไม่ได้แสดงไว้
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail]

ไม่บังคับ

ข้อกำหนดทางเทคนิคหรือรายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง
ทั่วไป:ประเภทผลิตภัณฑ์:เครื่องเล่นดิจิทัล

ชุดคำสั่งตามรูปแบบไวยากรณ์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ [product_detail] ใช้แอตทริบิวต์ย่อย 3 รายการ ได้แก่

 • ชื่อส่วน [section_name]: สูงสุด 140 อักขระ
 • ชื่อแอตทริบิวต์ [attribute_name]: สูงสุด 140 อักขระ
 • ค่าแอตทริบิวต์ [attribute_value]: สูงสุด 1,000 อักขระ
 • อย่าเพิ่มข้อมูลที่อยู่ในแอตทริบิวต์อื่นๆ ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ใช้อักขระพิเศษเพื่อพลิกแพลง ใส่ข้อความโปรโมต หรือแสดงรายการคีย์เวิร์ดหรือข้อความค้นหา
 • อย่าเพิ่มข้อมูล เช่น ราคา ราคาลด วันที่ลดราคา การจัดส่ง วันที่นำส่ง ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเวลา หรือชื่อบริษัท
 • ระบุเฉพาะค่าและชื่อแอตทริบิวต์เมื่อยืนยันค่าแล้ว เช่น ระบุ “มังสวิรัติ=เท็จ” หากผลิตภัณฑ์อาหารไม่ใช่อาหารมังสวิรัติ และอย่าใช้ค่า "เท็จ" เพียงเพราะเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับแอตทริบิวต์แบบบูลีน
ไฮไลต์ผลิตภัณฑ์ [product_highlight]

ไม่บังคับ

ไฮไลต์ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด

ตัวอย่าง

สนับสนุนแอปนับพันรายการ รวมถึง Netflix, YouTube และ HBO Now

ชุดคำสั่งตามรูปแบบไวยากรณ์

สูงสุด 150 อักขระ
 

 • ใช้ไฮไลต์ผลิตภัณฑ์ 2-10 รายการ
 • อธิบายเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์เท่านั้น
 • อย่าแสดงรายการคีย์เวิร์ดหรือข้อความค้นหา
 • อย่าใส่ข้อความโปรโมต ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด หรือใช้อักขระพิเศษเพื่อพลิกแพลง
   

แคมเปญ Shopping และการกำหนดค่าอื่นๆ

แอตทริบิวต์เหล่านี้ใช้สำหรับควบคุมวิธีการใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์เมื่อสร้างแคมเปญการโฆษณาใน Google Ads

แอตทริบิวต์ รูปแบบ ข้อกำหนดขั้นต่ำโดยย่อ
ads_redirect [การเปลี่ยนเส้นทางโฆษณา]

ไม่บังคับ 

URL ที่ใช้เพื่อระบุพารามิเตอร์เพิ่มเติมสำหรับหน้าผลิตภัณฑ์ ระบบจะนำผู้ใช้ไปที่ URL นี้แทนที่จะเป็นค่าที่คุณส่งสำหรับลิงก์ [link] หรือลิงก์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ [mobile_link]

ตัวอย่าง
 

http://www.example.com/product.html

ไวยากรณ์

สูงสุด 2,000 อักขระ

 • ส่งโดเมนที่จดทะเบียนเดียวกันแอตทริบิวต์ลิงก์ [link] (และแอตทริบิวต์ลิงก์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ [mobile_link] หากมี) 
 • โดเมนที่จดทะเบียนถูกต้อง ได้แก่ example.com, m-example.com, example.co.uk, example.com.ai และ bar.tokyo.jp ระบบจะไม่ยอมรับ URL ที่ส่งมาพร้อมกับโดเมนที่ไม่ถูกต้อง เช่น example.zz หรือ example.comic โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโดเมนที่จดทะเบียนถูกต้องที่เปลี่ยนเส้นทางโฆษณา [ads_redirect]
custom_label_0 [ป้ายที่กำหนดเอง 0]

ไม่บังคับ 
ป้ายกำกับที่คุณกำหนดให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยจัดระเบียบการเสนอราคาและการรายงานในแคมเปญ Shopping

ตัวอย่าง

 • ตามฤดูกาล [seasonal] 
 • ลดล้างสต็อก [clearance]
 • ตามเทศกาล [seasonal]
 • ลดราคา [sale]
 • ช่วงราคา [price range]

ไวยากรณ์
สูงสุด 100 อักขระ

 • ใช้ค่าที่คุณจะจำได้ในแคมเปญ Shopping ระบบจะไม่แสดงค่านี้ต่อผู้ใช้ที่ดูโฆษณาและข้อมูลแบบไม่ชำระเงิน
 • ส่งป้ายที่กำหนดเองได้สูงสุด 5 รายการต่อผลิตภัณฑ์ โดยระบุแอตทริบิวต์นี้ได้หลายครั้ง ดังนี้
  • ป้ายที่กำหนดเอง_0 [custom_label_0]
  • ป้ายที่กำหนดเอง_1 [custom_label_1]
  • ป้ายที่กำหนดเอง_2 [custom_label_2]
  • ป้ายที่กำหนดเอง_3 [custom_label_3]
  • ป้ายที่กำหนดเอง_4 [custom_label_4]
 • ใช้ค่าที่ไม่ซ้ำกันได้ 1,000 ค่าเท่านั้นสำหรับป้ายที่กำหนดเองแต่ละรายการในบัญชี Merchant Center
promotion_id [รหัสโปรโมชัน]

ไม่บังคับ (ต้องระบุสำหรับโปรโมชันจากผู้ขายในออสเตรเลีย ฝรั่งเศส เยอรมนี อินเดีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา)
ตัวระบุที่ให้คุณเทียบผลิตภัณฑ์กับโปรโมชันจากผู้ขาย

ตัวอย่าง
ABC123

ไวยากรณ์
สูงสุด 50 อักขระ

 • ใช้รหัสที่ไม่ซ้ำและมีการพิจารณาตัวพิมพ์เล็กและใหญ่โดยไม่ใช้ช่องว่างหรือสัญลักษณ์ (เช่น %, !) 
 • หากต้องการเชื่อมโยงโปรโมชันเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง โปรดส่งรหัสโปรโมชัน [promotion_id] เดียวกันในข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อมูลโปรโมชัน
 • ส่งรหัสโปรโมชันได้สูงสุด 10 รายการสำหรับผลิตภัณฑ์ 1 รายการ โดยระบุแอตทริบิวต์นี้ได้หลายครั้ง

ปลายทาง

ใช้แอตทริบิวต์เหล่านี้เพื่อควบคุมตำแหน่งต่างๆ ที่เนื้อหาปรากฏได้ เช่น คุณใช้แอตทริบิวต์นี้ได้หากต้องการให้ผลิตภัณฑ์ปรากฏในแคมเปญรีมาร์เก็ตติ้งแบบไดนามิก แต่ไม่ต้องการให้ปรากฏในแคมเปญโฆษณา Shopping

แอตทริบิวต์ รูปแบบ ข้อกำหนดขั้นต่ำโดยย่อ
excluded_destination [ปลายทางที่ยกเว้น]

ไม่บังคับ
การตั้งค่าที่ใช้เพื่อยกเว้นผลิตภัณฑ์จากการเข้าร่วมแคมเปญการโฆษณาประเภทใดประเภทหนึ่งได้

ตัวอย่าง
โฆษณา Shopping [Shopping ads]

ค่าที่รองรับ

 • โฆษณา Shopping [Shopping ads]
 • Shopping Actions [Shopping Actions]
 • โฆษณาแบบดิสเพลย์ [Display ads]
 • โฆษณาคลังผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ [Local inventory ads]
 • Surfaces across Google [Surfaces across Google]
 • แพลตฟอร์มในพื้นที่ของ Google [Local surfaces across Google]
 
ประเทศที่ยกเว้นโฆษณา Shopping [shopping_ads_excluded_country]

ไม่บังคับ
การตั้งค่าที่ช่วยให้คุณยกเว้นประเทศที่ไม่ต้องการให้แสดงโฆษณาผลิตภัณฑ์ในโฆษณา Shopping

ใช้ได้กับโฆษณา Shopping เท่านั้น

ตัวอย่าง
เยอรมนี [DE]

ไวยากรณ์

2 อักขระ ต้องเป็นรหัสประเทศ ISO_3166-1_alpha-2
 
 
included_destination [ปลายทางที่รวม]

ไม่บังคับ
การตั้งค่าที่ใช้เพื่อใส่ผลิตภัณฑ์ในแคมเปญการโฆษณาประเภทใดประเภทหนึ่งได้

ตัวอย่าง
โฆษณา Shopping [Shopping ads]

ค่าที่รองรับ

 • โฆษณา Shopping [Shopping ads]
 • Shopping Actions [Shopping Actions]
 • โฆษณาแบบดิสเพลย์ [Display ads]
 • โฆษณาคลังผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ [Local inventory ads]
 • Surfaces across Google [Surfaces across Google]
 • แพลตฟอร์มในพื้นที่ของ Google [Local surfaces across Google]
 

การจัดส่ง

ใช้แอตทริบิวต์เหล่านี้ร่วมกับการตั้งค่าการจัดส่งในบัญชีได้ เพื่อช่วยระบุค่าจัดส่งที่ถูกต้อง ผู้ใช้จะนำค่าจัดส่งไปประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้า ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญกับการส่งข้อมูลการจัดส่งที่มีคุณภาพ ดูวิธีตั้งค่าการจัดส่งในบัญชี

แอตทริบิวต์ รูปแบบ ข้อกำหนดขั้นต่ำโดยย่อ
shipping [การจัดส่ง]

ต้องระบุ (ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยียม แคนาดา เช็กเกีย ฝรั่งเศส เยอรมนี ไอร์แลนด์ อิสราเอล อิตาลี เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ เกาหลีใต้ สเปน สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา)

ไม่พร้อมให้บริการสำหรับ Shopping Actions

ต้องระบุสำหรับข้อมูลที่เพิ่มประสิทธิภาพบน Surfaces across Google หากต้องการลบล้างการตั้งค่าการจัดส่งที่กำหนดไว้ใน Merchant Center

ไม่บังคับสำหรับประเทศที่ขายอื่นๆ ทั้งหมด
ค่าจัดส่งผลิตภัณฑ์

ราคาที่รองรับ
0-1000 USD (ตรวจสอบที่นี่สำหรับสกุลเงินอื่นๆ)

ตัวอย่าง

US:CA:Overnight:16.00 USD

ไวยากรณ์
การจัดส่ง [shipping] ใช้แอตทริบิวต์ย่อย 4 รายการดังนี้

 • ประเทศ [country] (ไม่บังคับ)
  รหัสประเทศตามมาตรฐาน ISO 3166
 • ภูมิภาค [region], รหัสไปรษณีย์ [postal_code], รหัสสถานที่ตั้ง [location_id] หรือชื่อกลุ่มสถานที่ตั้ง [location_group_name] (ไม่บังคับ)
 • บริการ [service] (ไม่บังคับ)
  ระดับการให้บริการหรือความเร็วในการจัดส่ง
 • ราคา [price] (ต้องระบุ)
  ค่าจัดส่งแบบคงที่ ซึ่งรวม VAT หากจำเป็น
 • ใช้การตั้งค่านี้เพื่อลบล้างการตั้งค่าการจัดส่งในบัญชี Merchant Center สำหรับสินค้าแต่ละรายการเท่านั้น
shipping_label [ป้ายกำกับการจัดส่ง]

ไม่บังคับ
ป้ายกำกับที่คุณกำหนดให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยในการกำหนดค่าจัดส่งที่ถูกต้องในการตั้งค่าบัญชี Merchant Center

ตัวอย่าง
เน่าเสียง่าย [perishable]

ไวยากรณ์
สูงสุด 100 อักขระ

 • ใช้ค่าที่คุณจะจำได้ในการตั้งค่าการจัดส่งในบัญชี ระบบจะไม่แสดงค่านี้ให้ผู้ใช้เห็น ตัวอย่างเช่น
  • วันเดียวกัน [Sameday]
  • เกินขนาด [Oversize]
  • เฉพาะ FedEx [Only FedEx]
shipping_weight [น้ำหนักของกล่องจัดส่ง]

ไม่บังคับ (ต้องระบุสำหรับอัตราที่คำนวณตามค่าบริการของผู้ให้บริการขนส่ง ตารางคำนวณตามน้ำหนัก หรือกฎตามน้ำหนักในการตั้งค่าการจัดส่งในบัญชี)
น้ำหนักของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณค่าจัดส่ง

น้ำหนักที่รองรับ

 • 0–2,000 lb [ปอนด์] สำหรับระบบอิมพีเรียล
 • 0–1,000 kg [กก.] สำหรับระบบเมตริก

ตัวอย่าง
3 กิโลกรัม [3 kg]

ไวยากรณ์
จำนวนเต็ม + หน่วย

หน่วยที่รองรับ

 • ปอนด์ [lb]
 • ออนซ์ [oz]
 • ก. [g]
 • กก. [kg]
 • ส่งค่านี้หากตั้งค่าการจัดส่งในบัญชีไว้สำหรับอัตราที่คำนวณตามค่าบริการของผู้ให้บริการขนส่งหรือบริการจัดส่งสินค้าตามน้ำหนัก
shipping_length [ความยาวของกล่องจัดส่ง]

ไม่บังคับ (ต้องระบุสำหรับอัตราที่คำนวณตามค่าบริการของผู้ให้บริการขนส่งในการตั้งค่าการจัดส่งในบัญชี)
ความยาวของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณค่าจัดส่งตามน้ำหนักปริมาตร

ตัวอย่าง
20 นิ้ว [20 in]

ไวยากรณ์
จำนวนเต็ม + หน่วย

จำนวนเต็มที่รองรับ

 • 1 - 150 สำหรับนิ้ว
 • 1 - 400 สำหรับเซนติเมตร

หน่วยที่รองรับ

 • นิ้ว [in]
 • เซนติเมตร [cm]
 • หากตั้งค่าจัดส่งในบัญชี ให้ส่งค่านี้สำหรับอัตราที่คำนวณตามค่าบริการของผู้ให้บริการขนส่ง
 • หากไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ขนาดการจัดส่งแต่ใช้อัตราที่คำนวณตามค่าบริการของผู้ให้บริการขนส่ง เราจะคำนวณอัตราตามน้ำหนักปริมาตรของสินค้าไม่ได้ หากเป็นกรณีนี้ เราจะคำนวณอัตราตามค่าที่ระบุไว้ในน้ำหนักของกล่องจัดส่ง [shipping_weight]
 • หากส่งแอตทริบิวต์ดังกล่าว ให้ส่งแอตทริบิวต์เกี่ยวกับขนาดการจัดส่งทั้งหมดต่อไปนี้
  • ความยาวของกล่องจัดส่ง [shipping_​length]
  • ความกว้างของกล่องจัดส่ง [shipping_​width]
  • ความสูงของกล่องจัดส่ง [shipping_​height]
 • ใช้หน่วยเดียวกันสำหรับแอตทริบิวต์ขนาดการจัดส่งทั้งหมดที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เดียว
 • โปรดทราบว่า Google จะไม่คำนวณค่าจัดส่งเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติสำหรับสินค้าที่เกินขนาด หากผู้ให้บริการขนส่งพิจารณาว่ากล่องจัดส่งมีขนาดใหญ่หรือเกินขนาด คุณควรใช้แอตทริบิวต์การจัดส่ง [shipping] เพื่อกำหนดค่าจัดส่งสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์หรือใช้แอตทริบิวต์ป้ายกำกับการจัดส่ง [shipping_label] ควบคู่กับการตั้งค่าการจัดส่งในบัญชีเพื่อกำหนดค่าใช้จ่าย
shipping_width [ความกว้างของกล่องจัดส่ง]

ไม่บังคับ (ต้องระบุสำหรับอัตราที่คำนวณตามค่าบริการของผู้ให้บริการขนส่งในการตั้งค่าการจัดส่งในบัญชี)
ความกว้างของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณค่าจัดส่งตามน้ำหนักปริมาตร

ตัวอย่าง
20 นิ้ว [20 in]

ไวยากรณ์
จำนวนเต็ม + หน่วย

จำนวนเต็มที่รองรับ
ค่าระหว่าง 1 ถึง 100

หน่วยที่รองรับ

 • นิ้ว [in]
 • เซนติเมตร [cm]
 • ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับแอตทริบิวต์ความยาวของกล่องจัดส่ง [shipping_​length]
shipping_height [ความสูงของกล่องจัดส่ง]

ไม่บังคับ (ต้องระบุสำหรับอัตราที่คำนวณตามค่าบริการของผู้ให้บริการขนส่งในการตั้งค่าการจัดส่งในบัญชี)
ความสูงของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณค่าจัดส่งตามน้ำหนักปริมาตร

ตัวอย่าง
20 นิ้ว [20 in]

ไวยากรณ์
จำนวนเต็ม + หน่วย

จำนวนเต็มที่รองรับ
ค่าระหว่าง 1 ถึง 100

หน่วยที่รองรับ

 • นิ้ว [in]
 • เซนติเมตร [cm]
 • ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับแอตทริบิวต์ความยาวของกล่องจัดส่ง [shipping_​length]
ป้ายกำกับเวลาจัดส่ง [transit_time_label]

ไม่บังคับ
ป้ายกำกับที่คุณกำหนดให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยกำหนดเวลาขนส่งที่แตกต่างกันในการตั้งค่าบัญชี Merchant Center

ตัวอย่าง
จากซีแอตเทิล

ไวยากรณ์
สูงสุด 100 อักขระ

 • ใช้ค่าที่คุณจะจำได้ในการตั้งค่าการจัดส่งในบัญชี ระบบจะไม่แสดงค่านี้ให้ผู้ใช้เห็น ตัวอย่างเช่น
  • อาหารสุนัข
  • จากซีแอตเทิล
  • แพ็กเกจมีน้ำหนักมาก
วันทำการสูงสุดก่อนจัดส่ง [max_handling_time]

ไม่บังคับ
ระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดระหว่างเวลาสั่งซื้อและจัดส่งผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง
3

ไวยากรณ์
จำนวนเต็มที่มากกว่าหรือเท่ากับ 0

กรรมสิทธิ์ของ schema.org

 • Offer.deliveryLeadTime.maxValue
 • ส่งแอตทริบิวต์นี้หากต้องการแสดงเวลาโดยรวมในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังปลายทาง
 • ส่งจำนวนวันทำการ (ตามที่กำหนดค่าไว้ใน Merchant Center)
 • หากผลิตภัณฑ์พร้อมจัดส่งในวันเดียวกัน ให้ส่งค่าเป็น 0
 • หากต้องการส่งช่วงเวลา ให้ส่งวันทำการสูงสุดก่อนจัดส่ง [max_handling_time] ร่วมกับวันทำการขั้นต่ำก่อนจัดส่ง [min_handling_time]
วันทำการขั้นต่ำก่อนจัดส่ง [min_handling_time]

ไม่บังคับ
ระยะเวลาที่สั้นที่สุดระหว่างเวลาสั่งซื้อและจัดส่งผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง
1

ไวยากรณ์
จำนวนเต็มที่มากกว่าหรือเท่ากับ 0

กรรมสิทธิ์ของ schema.org

 • Offer.deliveryLeadTime.minValue
 • ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับแอตทริบิวต์วันทำการสูงสุดก่อนจัดส่ง [max_handling_time]

ภาษี

ใช้แอตทริบิวต์เหล่านี้ร่วมกับการตั้งค่าภาษีในบัญชีได้ เพื่อช่วยระบุค่าภาษีที่ถูกต้อง ดูวิธีตั้งค่าภาษีในบัญชี

แอตทริบิวต์ รูปแบบ ข้อกำหนดขั้นต่ำโดยย่อ
tax [ภาษี]

ต้องระบุ (ใช้ได้เฉพาะสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)
เปอร์เซ็นต์อัตราภาษีในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง 
US:CA:5.00:y

ชุดคำสั่งตามรูปแบบไวยากรณ์
tax [ภาษี] ใช้ 4 แอตทริบิวต์ย่อยดังนี้

 • rate [อัตรา] (ต้องระบุ) 
  อัตราภาษีเป็นเปอร์เซ็นต์
 • country [ประเทศ] (ไม่บังคับ)
  รหัสประเทศตามมาตรฐาน ISO 3166 
 • region [ภูมิภาค] หรือ postal_code [รหัสไปรษณีย์] หรือ location_id [รหัสสถานที่ตั้ง] (ไม่บังคับ)
 • tax_ship [ภาษีค่าจัดส่ง] (ไม่บังคับ)
  ระบุในกรณีที่เรียกเก็บภาษีในการจัดส่ง ค่าที่ยอมรับได้แก่ yes [ใช่] หรือ no [ไม่]
 • ใช้การตั้งค่านี้เพื่อลบล้างการตั้งค่าภาษีบัญชีสำหรับสินค้าแต่ละรายการ เราขอแนะนำให้คุณส่งข้อมูลภาษีสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดโดยใช้การตั้งค่าบัญชีใน Merchant Center
 • สำหรับสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
  • ห้ามระบุภาษีในแอตทริบิวต์ price [ราคา] ทั้งนี้มีเพียงสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่ต้องระบุภาษีในแอตทริบิวต์ tax [ภาษี] หากต้องการแทนที่การตั้งค่าบัญชี
 • สำหรับประเทศอื่นๆ ทั้งหมด
  • รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีสินค้าและบริการ (GST) ในแอตทริบิวต์ price [ราคา] และไม่ใช้แอตทริบิวต์ tax [ภาษี]
tax_category [หมวดหมู่ภาษี]

ไม่บังคับ (แนะนำให้ใช้กับอัตราภาษีที่กำหนดเองที่ระดับบัญชี)
หมวดหมู่ที่จำแนกประเภทผลิตภัณฑ์ตามกฎภาษีที่เฉพาะเจาะจง

ตัวอย่าง 
apparel [เครื่องแต่งกาย]

ชุดคำสั่งตามรูปแบบไวยากรณ์
สูงสุด 100 อักขระ

 • ใช้แอตทริบิวต์นี้หากมีผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราภาษีเฉพาะเจาะจง 
  • ป้ายกำกับหมวดหมู่ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ต้องตรงกับป้ายกำกับที่ป้อนในส่วนหมวดหมู่ใน Merchant Center
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว