Špecifikácia údajov o výrobkoch

Pomocou tejto špecifikácie naformátujte informácie o výrobkoch pre programy služby Merchant Center, ako sú nákupné reklamy, bezplatné záznamy o výrobkoch či Kúpiť na Googli. Na vytvorenie úspešných reklám a bezplatných záznamov o výrobkoch je dôležité odoslať Googlu údaje o výrobkoch v správnom formáte. Google pomocou týchto údajov kontroluje, či je výrobok spojený so správnymi dopytmi.

Skôr než začnete

Ak ste novým používateľom služby Merchant Center, začnite sprievodcom registráciou.

Ďalšie dôležité požiadavky

Google má aj niekoľko ďalších požiadaviek, ktoré musia vaše údaje o výrobkoch spĺňať. Oboznámte sa s nimi skôr, ako začnete.

Ďalšie špecifikácie údajov o výrobkoch
Ak chcete uviesť výrobky v bezplatných záznamoch o výrobkoch, zobrazovať výrobky v reklamách na miestny inventár alebo promách, prípadne predávať výrobky cez Kúpiť na Googli, možno budete musieť doplniť atribúty. Môžu sa aj uplatňovať rôzne požiadavky. Na odoslanie správnych údajov použite okrem tejto špecifikácie aj špecifikácie jednotlivých funkcií:
Definície
 • Výrobok: slovo opisujúce výrobok, ktorý by potenciálni zákazníci hľadali na Googli.
 • Položka: slovo opisujúce výrobok po jeho pridaní do údajov o výrobkoch, buď v textovom informačnom kanáli, informačnom kanáli XML alebo rozhraní API. Položkou je napríklad jeden riadok v textovom informačnom kanáli.
 • Variant: slovo opisujúce výrobok, ktorý je k dispozícii v rôznych variantoch. Napríklad tričko, ktoré je v ponuke v rôznych veľkostiach, má varianty veľkosti.
Stručný prehľad
Required Povinné Odošlite tento atribút. Ak tak neurobíte, váš výrobok sa nebude môcť zobrazovať v reklamách a bezplatných záznamoch.
This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Je to relatívne Pozrite si článok týkajúci sa atribútu, aby ste zistili, či musíte tento atribút pre výrobky odoslať. Niekedy sa požiadavky menia v závislosti od krajín, v ktorých sa zobrazujú vaše výrobky.
Optional Voliteľné Tento atribút môžete odoslať, ak chcete zvýšiť výkonnosť výrobku.
Atribúty Bežné kategórie výrobkov
Skupina Názov atribútu Odevy Médiá Softvér Variant Všetky ostatné typy
Základné údaje o výrobkoch Identifikátor
[id]
Required Required Required Required Required
Názov
[title]
Required Required Required Required Required
Opis
[description]
Required Required Required Required Required
Odkaz
[link]
Required Required Required Required Required
Odkaz na obrázok
[image_link]
Required Required Required Required Required

Odkaz na ďalší obrázok [additional_image_link]

Optional Optional Optional Optional Optional
Odkaz na mobilnú stránku
[mobile_link]
Optional Optional Optional Optional Optional
Cena a dostupnosť Dostupnosť
[availability]
This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
Dátum dostupnosti [availability_date] This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
Dátum vypršania platnosti
[expiration_date]
Optional Optional Optional Optional Optional
Cena
[price]
Required Required Required Required Required
Akciová cena
[sale_price]
Optional Optional Optional Optional Optional

Dátum platnosti akciovej ceny [sale_price_effective_date]

Optional Optional Optional Optional Optional
Cena predaného tovaru [cost_of_goods_sold] Optional Optional Optional Optional Optional
miera jednotkovej ceny [unit_pricing_measure] Optional Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used

Základná miera jednotkovej ceny [unit_pricing_base_measure]

Optional Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
Splátka
[installment]
This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
Cena predplatného [subscription_cost] This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
Vernostné body
[loyalty_points]
This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
Kategória výrobku

Kategória výrobku na Googli [google_product_category]

Optional Optional Optional Optional Optional
Typ výrobku
[product_type]
Optional Optional Optional Optional Optional
Identifikátory výrobkov Značka
[brand]
Required Optional Required Required Required
GTIN
[gtin]
Required Required Required Required Required
Katalógové číslo súčiastky
[mpn]
Required Required Required Required Required
Identifikátor existuje
[identifier_exists]
Optional Optional Optional Optional Optional
Podrobný popis výrobku Stav
[condition]
This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
Dospelý
[adult]
This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
Viackusové balenie
[multipack]
This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
Balík
[is_bundle]
This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used

Trieda energetickej účinnosti [energy_efficiency_class]

Optional Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used

Minimálna trieda energetickej účinnosti [min_energy_efficiency_class]

Optional Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used

Maximálna trieda energetickej účinnosti [max_energy_efficiency_class]

Optional Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
Veková skupina
[age_group]
This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional
Farba
[color]
This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional
Pohlavie
[gender]
This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional
Materiál
[material]
Optional Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional
Vzor
[pattern]
Optional Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional
Veľkosť
[size]
This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional
Typ veľkosti
[size_type]
This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional
Veľkostný systém
[size_system]
This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional
Identifikátor skupiny položiek
[item_group_id]
Optional Optional Optional Required Optional
Dĺžka výrobku
[product_length]
Optional Optional Optional Optional Optional
Šírka výrobku
[product_width]
Optional Optional Optional Optional Optional
Výška výrobku
[product_height]
Optional Optional Optional Optional Optional
Hmotnosť výrobku
[product_weight]
Optional Optional Optional Optional Optional
Podrobnosti o výrobku
[product_detail]
Optional Optional Optional Optional Optional
Charakteristika výrobku [product_highlight] Optional Optional Optional Optional Optional
Nákupné kampane a ďalšie konfigurácie Presmerovanie zo služby Ads
[ads_redirect]
Optional Optional Optional Optional Optional
Vlastný štítok 0
[custom_label_0]
Optional Optional Optional Optional Optional
Identifikátor proma
[promotion_id]
Optional Optional Optional Optional Optional
Pozastavenie [pause] Optional Optional Optional Optional Optional
Odkaz na obrázok životného štýlu [lifestyle_image_link] Optional Optional Optional Optional Optional
Krátky názov [short_title] Optional Optional Optional Optional Optional
Trhoviská Externý identifikátor predajcu
[external_seller_id]
This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
Ciele Vylúčený cieľ [excluded_destination] Optional Optional Optional Optional Optional
Povolený cieľ [included_destination] Optional Optional Optional Optional Optional
Krajiny výlučené pre nákupné reklamy [shopping_ads_excluded_country] Optional Optional Optional Optional Optional
Doprava Doprava
[shipping]
This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
Prepravný štítok
[shipping_label]
Optional Optional Optional Optional Optional
Hmotnosť balíka
[shipping_weight]
This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
Dĺžka balíka
[shipping_length]
This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
Šírka balíka
[shipping_width]
This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
Výška balíka
[shipping_height]
This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
Odosielané z krajiny [ships_from_country] Optional Optional Optional Optional Optional
Štítok času prepravy [transit_time_label] Optional Optional Optional Optional Optional
Minimálny čas spracovania [min_handling_time] Optional Optional Optional Optional Optional
Maximálny čas spracovania [max_handling_time] Optional Optional Optional Optional Optional
Daň Daň
[tax]
This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
Kategória dane
[tax_category]
Optional Optional Optional Optional Optional
Kliknutím na názov atribútu zobrazíte kompletné podrobnosti vrátane ďalších informácií o minimálnych požiadavkách, osvedčených postupov a príkladov.

Základné údaje o výrobkoch

Informácie o výrobku, ktoré odošlete pomocou týchto atribútov, tvoria základ na vytvorenie úspešných reklám a bezplatných záznamov pre vaše výrobky. Dbajte na to, aby mali všetky odoslané položky kvalitu, ktorú by ste prezentovali zákazníkovi.

Atribút Formát Prehľad minimálnych požiadaviek
Identifikátor [id]

Povinné

Jedinečný identifikátor výrobku

Príklad
A2B4

Syntax
Max. 50 znakov

Vlastníctvo schema.org
Product.sku

 • Pre každý výrobok použite jedinečnú hodnotu. V prípade možnosti použite kód SKU výrobku. Hodnota identifikátora nemusí byť identifikátor výrobku, napríklad katalógové číslo súčiastky, no môže ním byť, ak sa SKU výrobku zhoduje s katalógovým číslom súčiastky.
 • Pri aktualizácii dát zachovajte identifikátor.
 • Používajte len platné znaky Unicode. Nepoužívajte neplatné znaky, napríklad riadiace znaky, znaky funkcií alebo znaky súkromnej oblasti.
 • Pre daný výrobok použite vždy rovnaký identifikátor v rámci všetkých krajín alebo jazykov.
Názov [title]

Povinné

Názov výrobku

Príklad
Pánske piketové polo tričko

Syntax
Max. 150 znakov

Vlastníctvo schema.org
Product.name

 • Presne popíšte výrobok a použite rovnaký názov ako na vstupnej stránke.
 • Nepoužívajte propagačný text typu „bezplatná doprava“, len veľké písmená alebo neobvyklé cudzie znaky.
 • Pre varianty
  • Uveďte rozlišovaciu vlastnosť, napríklad farbu alebo veľkosť.
 • Pre mobilné zariadenia
  • Ak sa zariadenie predáva so zmluvou, uveďte text „so zmluvou“.
  • Pre Spojené štáty uveďte text „s platobnou tarifou“, ak sa zariadenie predáva na splátky.
 • Pre Rusko
  • V prípade kníh a iných informačných výrobkov uveďte na začiatku názvu hodnotenie vhodnosti podľa veku.
Popis [description]

Povinné

Popis výrobku

Príklad
Toto klasické červené pánske polo tričko vyrobené zo 100 % organickej bavlny má úzky strih a vyšívané logo vľavo na hrudi. Perte v práčke pri nízkych teplotách; importované.

Syntax
Max. 5 000 znakov

Vlastníctvo schema.org
Product.description

 • Presne popíšte výrobok a použite rovnaký popis ako na vstupnej stránke.
 • Nepoužívajte propagačný text typu „Bezplatná doprava“, len veľké písmená alebo neobvyklé cudzie znaky.
 • Zahrňte len informácie o výrobku. Neuvádzajte odkazy na svoj obchod, informácie o predaji, podrobnosti o konkurencii, iných výrobkoch alebo doplnkoch.
 • Pri tvorbe popisu použite formátovanie (napríklad zlomy riadkov, zoznamy alebo kurzívu).
Odkaz [link]

Povinné

Vstupná stránka výrobku

Príklad
http://​www.example.​com/​asp​/sp.asp?cat=​12&id=1030

Vlastnosť schema.org
Offer.​url

 • Používajte svoj overený názov domény.
 • Doména sa musí začínať na http alebo https.
 • Používajte kódovanú webovú adresu, ktorá spĺňa požiadavky RFC 2396 alebo RFC 1738. Čiarka by bola znázornená ako „%2C“.
 • Neodkazujte na intersticiálnu stránku, ak to nevyplýva zo zákonných podmienok.
Odkaz na obrázok [image_link]

Povinné

Webová adresa hlavného obrázka výrobku

Príklad
http:// www.example.com/image1.jpg

Vlastníctvo schema.org
Product.image

 • Pre webovú adresu obrázka:
  • Odkazujte na hlavný obrázok výrobku.
  • Adresa sa musí začínať na http alebo https.
  • Používajte kódovanú webovú adresu, ktorá spĺňa požiadavky RFC 2396 alebo RFC 1738. Čiarka by bola znázornená ako „%2C“.
  • Uistite sa, že webovú adresu bude môcť Google prehľadávať (konfigurácia robots.txt musí umožňovať Googlebot a Googlebot-image).
 • Pre obrázok:
  • Správne zobrazte predávaný výrobok.
  • Používajte prijateľný formát: JPEG (.jpg alebo .jpeg), WebP (.webp), PNG (.png), neanimovaný GIF (.gif), BMP (.bmp) a TIFF (.tif alebo .tiff).
  • V prípade iných ako odevných výrobkov použite obrázok s veľkosťou najmenej 100 × 100 pixelov.
  • V prípade odevných výrobkov použite obrázok s veľkosťou najmenej 250 × 250 pixelov.
  • Neodosielajte obrázok väčší ako 64 megapixelov alebo súbor väčší ako 16 MB.
  • Obrázok nezväčšujte a neodosielajte miniatúru.
  • Neuvádzajte propagačný text, vodoznaky ani orámovania.
  • Neodosielajte zástupný symbol ani všeobecný obrázok. Výnimky:
   • V kategóriách Hardware [Železiarstvo] (632) alebo Vehicles & Parts [Vozidlá a diely] (888) sú akceptované ilustrácie.
   • V každej kategórii týkajúcej sa farieb sú povolené jednofarebné obrázky.
Odkaz na ďalší obrázok [additional_image_link]

Nepovinné

Webová adresa ďalšieho obrázka výrobku

Príklad
http://www.example.com/image1.jpg

Syntax
Max. 2 000 znakov

 • Dodržiavajte požiadavky pre atribút odkaz na obrázok [image_​link] s týmito výnimkami:
  • Obrázok môže zobrazovať výrobok v zaujímavom prostredí a jeho používanie.
  • Môžu byť použité grafiky alebo ilustrácie.
 • Viacnásobným zahrnutím tohto atribútu môžete odoslať až desať ďalších obrázkov výrobku.
Odkaz na mobilnú stránku [mobile_link]

Nepovinné

Vstupná stránka výrobku optimalizovaná pre mobilné zariadenia v prípade, že máte rôzne webové adresy pre návštevnosť z mobilu a počítačov

Príklad
http://www.m.example.com/asp/ sp.asp?cat=12 id=1030

Syntax
Max. 2 000 alfanumerických znakov

Cena a dostupnosť

Tieto atribúty definujú cenu a dostupnosť vašich výrobkov. Táto informácia sa potenciálnym zákazníkom zobrazuje vo vašich reklamách a bezplatných záznamoch. Ak sa ceny a dostupnosť vašich výrobkov často menia, nezabúdajte, že nás budete musieť informovať o všetkých aktualizáciách, aby ste mohli výrobky zobrazovať. Pozrite si tieto tipy na zachovanie aktuálnosti informácií o výrobkoch.

Atribút Formát Prehľad minimálnych požiadaviek

Povinné

Dostupnosť výrobku

Príklad
in_stock

Podporované hodnoty

 • Na sklade [in_stock]
 • Vypredané [out_of_stock]
 • Predobjednané [preorder]
 • Doobjednané [backorder]

Vlastnosť schema.org
Offer.availability

 • Zadajte správnu dostupnosť výrobku a dbajte na to, aby sa zhodovala s dostupnosťou uvedenou na vašej vstupnej stránke a na stránkach platby.
 • Ak je atribút dostupnosť nastavený na možnosť preorder alebo backorder, uveďte aj atribút dátum dostupnosti [availability_date] (s hodnotou dátumu do jedného roka).
Dátum dostupnosti
[availability_date]

Povinné, ak je dostupnosť výrobku nastavená na preorder alebo backorder.

Dátum, kedy bude predobjednaný alebo doobjednaný výrobok dostupný na doručenie.

Príklad
(Pre UTC+1)
2016-02-24T11:07+0100

Syntax

 • Max. 25 alfanumerických znakov
 • ISO 8601
  • YYYY-MM-DDThh:mm [+hhmm]
  • YYYY-MM-DDThh:mmZ

Vlastnosť schema.org
Offer.availabilityStarts

 • Tento atribút použite, ak je dostupnosť výrobku nastavená na možnosť preorder alebo backorder. Zadajte dátum do jedného roka.
 • Dátum dostupnosti by ste mali pridať aj na vstupnú stránku výrobku a mal by byť zákazníkom jasný (napríklad „6. máj 2023“). Ak nedokážete poskytnúť presný dátum dostupnosti, uveďte odhadovaný dátum (napríklad „máj 2023“).
Cena predaného tovaru
[cost_of_goods_sold]

Nepovinné

Cena súvisiaca s predajom konkrétneho výrobku definovaná podľa vami stanovených a zaužívaných postupov účtovania. Táto cena môže zahŕňať náklady na materiál, prácu, prepravu alebo iné režijné náklady. Uvedením ceny predaného tovaru za svoje výrobky získate štatistiky ďalších metrík, napríklad hrubej marže a výnosov generovaných reklamami a bezplatnými záznamami.

Príklad
23.00 EUR

Syntax

 • Kódy ISO 4217
 • Namiesto desatinnej čiarky , používajte bodku . ako oddeľovač desatinných miest.
 • Číslice
 
Dátum vypršania platnosti
[expiration_date]

Nepovinné

Dátum, kedy sa má výrobok prestať zobrazovať.

Príklad
(Pre UTC+1)
2016-07-11T11:07+0100

Syntax

 • Max. 25 alfanumerických znakov
 • ISO 8601
  • YYYY-MM-DDThh:mm [+hhmm]
  • YYYY-MM-DDThh:mmZ
 • Použite dátum, ktorý nie je starší ako 30 dní.
 • Upozorňujeme, že môže dôjsť k niekoľkohodinovej latencii.
Cena [price]

Povinné

Cena výrobku

Príklad
15.00 EUR

Syntax

 • Číslice
 • ISO 4217

Vlastnosť schema.org
Offer.price + Offer.priceCurrency

Offer.priceSpecification

 • Odošlite správnu cenu a menu výrobku, ktoré sa musia zhodovať s cenou na vstupnej stránke a pri platbe.
 • Uistite sa, že na vstupnej stránke a stránkach platby je zreteľne uvedená cena v mene cieľovej krajiny, a to na mieste, ktoré sa dá ľahko nájsť.
 • Uistite sa, že výrobok sa dá kúpiť za zadanú cenu online.
 • Všetci zákazníci v cieľovej krajine musia mať možnosť kúpiť si výrobok za zadanú cenu bez toho, aby museli platiť za členstvo.
  • Do nastavení dopravy pridajte minimálnu hodnotu objednávky.
 • Neodosielajte cenu vo výške 0 (cena vo výške 0 je povolená pre mobilné zariadenia predávané so zmluvou).
 • Pre výrobky, ktoré sa predávajú v hromadných množstvách, balíkoch alebo viackusových baleniach:
  • Zadajte celkovú cenu minimálneho množstva nákupu, balíka alebo viackusového balenia.
 • USA a Kanada:
  • Do ceny nezahŕňajte daň.
 • Všetky ostatné krajiny:
  • Do ceny zahrňte daň z pridanej hodnoty (DPH) alebo daň z tovaru a služieb.
 • Ďalšie možnosti na zadanie informácií týkajúcich sa cien nájdete v nasledujúcich atribútoch:
Akciová cena
[sale_price]

Nepovinné

Akciová cena výrobku

Príklad
15.00 EUR

Syntax

 • Číslice
 • ISO 4217
 • Dodržiavajte požiadavky pre atribút cena [price].
 • Atribút akciová cena zadajte popri atribúte cena [price], ktorý obsahuje neakciovú cenu.
 • Odošlite správnu akciovú cenu výrobku a dbajte na to, aby sa zhodovala s cenou na vstupnej stránke a stránkach platby.
Dátum platnosti akciovej ceny [sale_price_effective_date]

Nepovinné

Obdobie, počas ktorého platí akciová cena.

Príklad
(Pre UTC+1)
2016-02-24T11:07+0100 /
2016-02-29T23:07+0100

Syntax

 • Max. 51 alfanumerických znakov
 • ISO 8601
  • YYYY-MM-DDThh:mm [+hhmm]
  • YYYY-MM-DDThh:mmZ
 • Dátum začatia a dátum ukončenia oddeľte znakom /
Jednotka pri cene za kus
[unit_pricing_measure]

Nepovinné okrem prípadov, keď sa vyžaduje na základe miestnych právnych predpisov alebo nariadení.

Merná jednotka a rozmer predávaného výrobku

Príklad
1.5kg

Syntax
Číselná hodnota a jednotka

Podporované jednotky

 • Hmotnosť: oz, lb, mg, g, kg
 • Objem (americká sústava jednotiek): floz, pt, qt, gal
 • Jednotka objemu: ml, cl, l, cbm
 • Dĺžka: in, ft, yd, cm, m
 • Plocha: sqft, sqm
 • Za jednotku: ct

Vlastnosť schema.org
Offer.
priceSpecification.
referenceQuantity

Základná miera jednotkovej ceny [unit_pricing_base_measure]

Nepovinné okrem prípadov, keď sa vyžaduje na základe miestnych právnych predpisov alebo nariadení.

Základná miera výrobku potrebná na cenotvorbu (napr. 100ml znamená, že cena je vypočítaná podľa ceny za 100 ml).

Príklad
100g

Syntax
Celé číslo a jednotka

Podporované celé čísla
1, 10, 100, 2, 4, 8

Podporované jednotky

 • Hmotnosť: oz, lb, mg, g, kg
 • Objem (americká sústava jednotiek): floz, pt, qt, gal
 • Jednotka objemu: ml, cl, l, cbm
 • Dĺžka: in, ft, yd, cm, m
 • Plocha: sqft, sqm
 • Za jednotku: ct

Ďalšie podporované kombinácie celých čísel a metrických jednotiek
75cl, 750ml, 50kg, 1000kg

Vlastnosť schema.org
Offer.priceSpecification.
referenceQuantity.
valueReference

 • Nepovinné, keď zadáte atribút miera jednotkovej ceny [unit_pricing_measure].
 • Pre tento atribút (miera jednotkovej ceny) a atribút základná miera jednotkovej ceny použite rovnakú mernú jednotku.
 • Nezabudnite, že cena (alebo akciová cena, ak je aktívna) sa používa na výpočet jednotkovej ceny výrobku. Ak je napríklad atribút cena [price] nastavený na 3 EUR, miera jednotkovej ceny je 150 ml a základná miera jednotkovej ceny je 100 ml, jednotková cena je 2 EUR za 100 ml.
Splátka
[installment]

Nepovinné a k dispozícii v Latinskej Amerike pre všetky kategórie výrobkov, v niektorých ďalších krajinách k dispozícii iba na zobrazovanie bezdrôtových výrobkov a služieb.

Podrobnosti splátkového kalendára

Príklad
6,50 BRL

Syntax Tento atribút používa dva podradené atribúty:

 • Mesiace [months]
  (povinné) Celé číslo, počet splátok, ktoré musí kupujúci zaplatiť.
 • Suma [amount]
  (povinné) ISO 4217, suma, ktorú musí kupujúci mesačne platiť.
 • Možnosť splátky sa musí zhodovať s údajom na vstupnej stránke.
 • Na využitie možnosti nesmie byť povinná vernostná karta.
 • V Latinskej Amerike musí atribút cena [price] predstavovať celkovú cenu pri platbe v plnej výške vopred a pomocou atribútu splátka [installment] treba uviesť alternatívnu možnosť platby na splátky.
 • V iných krajinách použite atribút cena (s najnižšou možnou hodnotou 0) na vyjadrenie zálohovej platby (ktorú môže predstavovať aj preddavok za zariadenie či aktivačné poplatky) a atribút splátka použite na uvedenie ostatných mesačných splátok.
Cena predplatného
[subscription_cost]

Nepovinné a v niektorých krajinách k dispozícii iba na zobrazovanie bezdrôtových výrobkov a služieb.

Podrobnosti o mesačnej alebo ročnej platobnej tarife pre balík zmluvy o poskytovaní komunikačných služieb a bezdrôtového výrobku

Príklad
month:12:35.00 EUR

Syntax
Tento atribút používa tri podradené atribúty:

 • Obdobie [period] (povinné)
  Trvanie jedného obdobia predplatného. Tento podradený atribút používa nasledujúce podporované hodnoty:
  • Mesiac [month]
  • Rok [year]
 • Dĺžka obdobia [period_length] (povinné)
  Celé číslo, počet období predplatného (mesiacov alebo rokov), za ktoré musí kupujúci zaplatiť.

 • Suma [amount] (povinné)
 • ISO 4217, suma, ktorú musí kupujúci mesačne zaplatiť. Pri zobrazovaní môže Google zaokrúhliť sumu na najbližšiu celú jednotku miestnej meny, aby sa ušetrilo miesto. Zadaná hodnota sa však vždy musí presne zhodovať so sumou zobrazenou na vašom webe.
 • Uveďte atribút cena [price] s celkovou sumou uvedenou pri platbe (vrátane preddavku za zariadenie a aktivačného poplatku).

 • Platobná tarifa za komunikačné služby sa musí zhodovať s údajom zobrazeným na vašej vstupnej stránke. Tarifa sa na vstupnej stránke musí dať ľahko nájsť.

Vernostné body
[loyalty_points]

Nepovinné a k dispozícii len pre Japonsko.

Počet a typ vernostných bodov, ktoré zákazník získa pri kúpe výrobku.

Príklad
Program A, 100, 1.5

Syntax
Tento atribút používa tri podradené atribúty:

 • Počet vernostných bodov [points_​value] (povinné)
  Počet získaných bodov za výrobok
 • Názov programu vernostných bodov [name] (nepovinné)
  Názov programu vernostných bodov, 12 znakov s plnou šírkou alebo 24 znakov v latinke
 • Pomer [ratio] (nepovinné)
  Číslo, pomer bodu pri konverzii na menu
 • Zadajte len vernostné body s konkrétnou peňažnou hodnotou.

Kategória výrobku

Pomocou týchto atribútov môžete pripravovať reklamné kampane v službe Google Ads a v určitých prípadoch prepísať automatickú kategorizáciu Googlu.

Atribút Formát Prehľad minimálnych požiadaviek
Kategória výrobku na Googli [google_product_category]

Nepovinné

Kategória výrobku definovaná Googlom, do ktorej môžete zaradiť svoj výrobok

Príklad
Apparel & Accessories > Clothing > Outerwear > Coats & Jackets [Odevy a doplnky > Oblečenie > Vrchné oblečenie > Bundy a kabáty]

alebo

371

Syntax
Hodnota z taxonómie výrobkov Googlu

 • číselný identifikátor kategórie alebo
 • úplná cesta kategórie.

Podporované hodnoty
Taxonómia výrobkov Googlu

 • Uveďte iba jednu kategóriu.
 • Uveďte najrelevantnejšiu kategóriu.
 • Uveďte buď úplnú cestu kategórie, alebo číselný identifikátor kategórie, nie však oba. Odporúčame použiť identifikátor kategórie.
 • K určitým výrobkom musíte uviesť konkrétnu kategóriu:
  • K alkoholickým nápojom je potrebné zadať jednu z týchto kategórií:
   • Food, Beverages & Tobacco > Beverages > Alcoholic Beverages (identifikátor: 499676) alebo niektorú z príslušných podkategórií
   • Arts & Entertainment > Hobbies & Creative Arts > Homebrewing & Winemaking Supplies (identifikátor: 577) alebo niektorú z príslušných podkategórií
  • Mobilné zariadenia predávané so zmluvou musia byť odoslané ako Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones (identifikátor: 267) pre telefóny alebo Electronics > Computers > Tablet Computers (identifikátor: 4745) pre tablety
  • Pri darčekových kartách je potrebné zadať kategóriu Arts & Entertainment > Party & Celebration > Gift Giving > Gift Cards & Certificates (identifikátor: 53)
Typ výrobku [product_type]

Nepovinné

Kategória výrobku, ktorú definujete pre svoj výrobok

Príklad
Home > Women > Dresses > Maxi Dresses

Syntax

Max. 750 alfanumerických znakov

 • Uveďte úplnú cestu kategórie. Napríklad zadajte Home > Women > Dresses > Maxi dresses a nie iba Dresses.
 • Na zatriedenie na účely ponúkania cien a tvorby prehľadov v nákupných kampaniach v službe Google Ads sa použije len prvá hodnota atribútu typ výrobku.

Identifikátory výrobkov

Tieto atribúty sa používajú na poskytovanie identifikátorov výrobkov, ktoré definujú výrobok, ktorý predávate na globálnom trhu. Identifikátory výrobkov používame na porozumenie tomu, čo predávate. Keď pochopíme, čo predávate, dokážeme zvýšiť výkonnosť vašich reklám a bezplatných záznamov pridaním cenných podrobností o výrobku a jeho relevantnejším zobrazovaním používateľom. Prečítajte si viac o identifikátoroch výrobkov.

Atribút Formát Prehľad minimálnych požiadaviek
Značka [brand]

Povinné (pre všetky nové výrobky okrem filmov, kníh a hudobných nahrávok)

Nepovinné pre všetky ostatné výrobky

Názov značky vášho výrobku

Príklad
Google


Syntax
Max. 70 znakov


Vlastnosť schema.org
Product.brand.name

 • Uveďte názov značky, ktorú zákazníci vo všeobecnosti spoznávajú.
 • Zadaním správnej značky výrobku zaistíte optimálny dojem používateľov, čo povedie k optimálnej výkonnosti.
 • Názov vlastnej značky zadávajte ako značku len v prípade, že výrobok vyrábate alebo sa radí do kategórie výrobkov bez obchodnej značky. Názov vlastnej značky môžete zadať ako značku napríklad vtedy, ak predávate výrobky súkromnej značky alebo šperky na mieru.
 • Pri výrobkoch, ktoré v skutočnosti značku nemajú (napríklad vintage šaty bez štítka, bežné elektronické príslušenstvo a podobne), nechajte toto pole prázdne.
 • Neuvádzajte hodnoty ako „-“, „Všeobecné“, „Žiadna značka“ či „Neexistuje“.
 • Pri kompatibilných výrobkoch:
  • Zadajte kód GTIN a značku výrobcu, ktorý daný kompatibilný výrobok vyrobil.
  • Neuvádzajte značku výrobcu originálneho príslušenstva (OEM), aby ste používateľov informovali, že váš výrobok je kompatibilný s výrobkom značky OEM alebo je jeho replikou.
GTIN [gtin]

Povinné pre všetky výrobky so známym kódom GTIN (kvôli plnohodnotnej výkonnosti ponuky)

Nepovinné (dôrazne odporúčané) pre všetky ostatné výrobky

Globálne číslo obchodnej jednotky vášho výrobku (GTIN)

Príklad
3234567890126

Syntax
Max. 50 numerických znakov (max. 14 na jednu hodnotu – pridané medzery a spojovníky sa ignorujú)

Podporované hodnoty

 • UPC (v Severnej Amerike/GTIN‑12)
  12‑miestne číslo, napríklad 323456789012
  8‑miestne kódy UPC‑E by sa mali konvertovať na 12‑miestne kódy
 • EAN (v Európe/GTIN-13)
  13-miestne číslo, napríklad 3001234567892
 • JAN (v Japonsku/GTIN-13)
  8- alebo 13-miestne číslo, napríklad 49123456 alebo 4901234567894
 • ISBN (v prípade kníh)
  10- alebo 13-miestne číslo, napríklad 1455582344 alebo 978-1455582341 Ak máte obe, uveďte len 13-miestne číslo. Kódy ISBN-10 už nie sú podporované a mali by sa previesť na kódy ISBN-13.
 • ITF-14 (v prípade viackusových balení/GTIN-14)
  14-miestne číslo, napríklad 10856435001702

Vlastnosť schema.org
Product.isbn
Product.gtin
Product.gtin8
Product.gtin12
Product.gtin13
Product.gtin14

 • Neuvádzajte spojovníky ani medzery.
 • Zadávajte len platné kódy GTIN definované v oficiálnom sprievodcovi overením organizácie GS1, kde sú obsiahnuté aj tieto požiadavky:
  • Musí byť uvedená správna číslica kontrolného súčtu.
  • Kód GTIN nesmie byť obmedzený (rozsahy predpôn GS1 02, 04, 2).
  • Kód GTIN sa nesmie vzťahovať na kupón (rozsahy predpôn GS1 98 až 99).
 • Zadaním správneho kódu GTIN výrobku zaistíte optimálny dojem používateľov, čo povedie k optimálnej výkonnosti.
 • Kód GTIN zadávajte, len ak máte istotu, že je správny. V prípade pochybností tento atribút nezadávajte (neuvádzajte napríklad odhadovanú či vymyslenú hodnotu). Ak odošlete výrobok s nesprávnou hodnotou GTIN, bude zamietnutý.
 • Pri kompatibilných výrobkoch:
  • Zadajte kód GTIN a značku výrobcu, ktorý daný kompatibilný výrobok vyrobil.
  • Neuvádzajte značku výrobcu originálneho príslušenstva (OEM), aby ste používateľov informovali, že váš výrobok je kompatibilný s výrobkom značky OEM alebo je jeho replikou.
 • Pri viackusových baleniach:
  • Použite identifikátor výrobku, ktorým je označené viackusové balenie.
 • Pri balíkoch:
  • Použite identifikátor výrobku, ktorým je označený hlavný výrobok v balíku.
 • Ak ponúkate úpravy na mieru, gravírovanie a iné prispôsobenie výrobku, ktorému výrobca pridelil GTIN:
  • Odošlite kód GTIN a pomocou atribútu balík [is_bundle] informujte Google, že výrobok zahŕňa prispôsobenie.
Katalógové číslo súčiastky [mpn]

Povinné, len ak výrobok nemá kód GTIN priradený výrobcom

Nepovinné pre všetky ostatné výrobky

Katalógové číslo súčiastky pridelené výrobku výrobcom

Príklad
GO12345OOGLE

Syntax
Max. 70 alfanumerických znakov

Vlastnosť schema.org
Product.mpn

 • Zadávajte len katalógové čísla súčiastok pridelené výrobcom.
 • Použite čo najkonkrétnejšie katalógové číslo súčiastky. Napríklad rôzne farby výrobkov by mali mať rôzne katalógové čísla súčiastok.
 • Zadaním správneho katalógového čísla súčiastky pre výrobok (ak je povinné) zaistíte optimálny dojem používateľov, čo povedie k optimálnej výkonnosti.
 • Katalógové číslo súčiastky zadávajte, len ak máte istotu, že je správne. V prípade pochybností tento atribút nezadávajte (neuvádzajte napríklad odhadovanú či vymyslenú hodnotu).
 • Ak odošlete výrobok s nesprávnou hodnotou katalógového čísla súčiastky, bude zamietnutý.
Identifikátor existuje [identifier_exists]

Nepovinné

Používa sa na označenie toho, či výrobok má alebo nemá jedinečné identifikátory výrobku, ako sú napríklad kód GTIN, katalógové číslo súčiastky či značka.

Príklad
[no]

Podporované hodnoty

 • Áno [yes]
  Identifikátory výrobku sú novému výrobku pridelené výrobcom
 • Nie [no]
  Výrobku chýba značka, kód GTIN alebo katalógové číslo súčiastky (pozrite si požiadavky vpravo). Aj keď je nastavená hodnota [no], zadajte jedinečné identifikátory výrobku, ktoré máte k dispozícii.
 • Ak tento atribút nezadáte, predvolená hodnota je yes.
 • Typ kategórie výrobku určuje, ktoré jedinečné identifikátory výrobku (GTIN, katalógové číslo súčiastky, značka) sú povinné.
 • Odošlite atribút identifier exists a nastavte hodnotu na no:
  • ak je váš výrobok mediálna položka a GTIN nie je k dispozícii (Poznámka: ISBN a SBN sú prijateľné ako kódy GTIN);
  • ak je váš výrobok odev a nemáte k dispozícii značku;
  • pri všetkých ostatných kategóriách, ak výrobok nemá GTIN alebo katalógové číslo súčiastky a značku.
 • Ak výrobok nemá jedinečné identifikátory výrobku, tento atribút neodosielajte s hodnotou no, inak môže byť výrobok zamietnutý.

Podrobný popis výrobku

Tieto atribúty sa používajú na odoslanie konkrétnych vlastností výrobku, ktoré sú u používateľov zvyčajne žiadané. Pomocou týchto atribútov môžete určiť, ako sa vaše výrobky zobrazia v prípade výrobkov s variantmi. Tieto atribúty takisto potenciálnym zákazníkom umožňujú pri vyhľadávaní filtrovať výrobky na Googli podľa atribútov. Prečítajte si viac o odosielaní variantov.

Atribút Formát Prehľad minimálnych požiadaviek
Stav [condition]

Povinné, ak je výrobok použitý alebo repasovaný.

Nepovinné pre nové výrobky.

Stav výrobku v čase predaja

Príklad
new

Podporované hodnoty

 • Nové [new]
  Úplne nový výrobok v pôvodnom neotvorenom obale.
 • Repasované [refurbished]
  Výrobok profesionálne obnovený a navrátený do funkčného stavu, na ktorý sa uplatňuje záruka a ktorý môže, ale nemusí byť v pôvodnom obale.
 • Použité [used]
  V minulosti používaný výrobok, ktorého pôvodný obal je otvorený alebo chýba.

Vlastnosť schema.org
Offer.itemCondition

 
Dospelý [adult]

Povinné, ak výrobok zahŕňa obsah pre dospelých.
Informuje, že výrobok zahŕňa obsah so sexuálnym podtextom.

Príklad
yes

Podporované hodnoty

 • Áno [yes]
 • Nie [no]
 • Ak tento jednotlivý výrobok zahŕňa nahotu alebo obsah so sexuálnym podtextom, nastavte hodnotu tohto atribútu na yes. Ak tento atribút neuvediete, použije sa predvolená hodnota no. Zistite viac o pravidlách pre obsah určený pre dospelých.
 • Ak je váš web všeobecne určený hlavne dospelému publiku a zahŕňa obsah pre dospelých (nemusí ísť len o nahotu), prejdite do účtu Merchant Center, kliknutím na ikonu kľúča Ikona ponuky nástrojov a nastavení [ozubené koliesko] otvorte ponuku Nástroje a nastavenia a vyberte Nastavenie nákupných reklám. Rozbaľte panel Obsah pre dospelých a začiarknite políčko vedľa položky „Môj web obsahuje hlavne výrobky pre dospelých (napríklad erotickú dámsku bielizeň) definované podľa pravidiel Googlu.“. Ak začiarknete toto políčko, pri jednotlivých výrobkoch už nemusíte zadávať atribút dospelí[adult].
Viackusové balenie [multipack]

Povinné pre viackusové balenia výrobkov v Austrálii, Brazílii, Česku, Francúzsku, Holandsku, Japonsku, Nemecku, Spojenom kráľovstve, Španielsku, Švajčiarsku, Taliansku a USA.

Povinné pre bezplatné záznamy na Googli, ak ste vytvorili viackusové balenie.

Nepovinné pre všetky ostatné výrobky a cieľové krajiny.

Počet identických výrobkov predávaných vo viackusovom balení definovanom obchodníkom.

Príklad
6

Syntax
Celé číslo

 • Tento atribút použite, ak ste definovali vlastnú skupinu identických výrobkov, ktoré predávate ako jednu predajnú jednotku. Napríklad ak predávate šesť kusov mydla spolu.
 • Uveďte počet výrobkov vo viackusovom balení. Ak tento atribút nezadáte, použije sa predvolená hodnota 0.
 • Ak ste viackusové balenie nezostavili vy, ale výrobca výrobku, tento atribút nezadávajte.
Balík [is_bundle]

Povinné pre balíky v Austrálii, Brazílii, Česku, Francúzsku, Holandsku, Japonsku, Nemecku, Spojenom kráľovstve, Španielsku, Švajčiarsku, Taliansku a USA.

Povinné pre bezplatné záznamy na Googli, ak ste vytvorili balík obsahujúci hlavný výrobok.

Nepovinné pre všetky ostatné výrobky a cieľové krajiny.

Informuje, že výrobok predstavuje vlastnú, obchodníkom definovanú skupinu rôznych výrobkov, ktorá obsahuje jeden hlavný výrobok.

Príklad
yes

Podporované hodnoty

 • Áno [yes]
 • Nie [no]
 • Ak predávate vlastný balík rôznych výrobkov, ktorý ste vytvorili, a tento balík obsahuje hlavný výrobok, zadajte yes. Napríklad ak predávate fotoaparát spolu s objektívom a taškou. Ak tento atribút neuvediete, použije sa predvolená hodnota no.
 • Tento atribút nepoužívajte v prípade, že v balíku nemožno jednoznačne rozlíšiť hlavný výrobok. Napríklad ak ide o darčekový kôš so syrom a slanými sušienkami.
Trieda energetickej účinnosti [energy_efficiency_class]

Nepovinné (okrem prípadov, keď sa vyžaduje na základe miestnych právnych predpisov alebo nariadení)

Energetický štítok výrobku

Príklad
A+

Podporované hodnoty

 • A+++
 • A++
 • A+
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G

Vlastnosť schema.org
Product.hasEnergyConsumption
Details.hasEnergyEfficiency
Category

Minimálna trieda energetickej účinnosti [min_energy_efficiency_class]

Nepovinné okrem prípadov, keď sa vyžaduje na základe miestnych právnych predpisov alebo nariadení.

K dispozícii iba pre EÚ a Švajčiarsko.

Energetický štítok výrobku

Príklad
A+++

Podporované hodnoty

 • A+++
 • A++
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G

Vlastnosť schema.org
Product.hasEnergy
ConsumptionDetails.
energyEffiencyScaleMin

Maximálna trieda energetickej účinnosti [max_energy_efficiency_class]

Nepovinné okrem prípadov, keď sa vyžaduje na základe miestnych právnych predpisov alebo nariadení.

K dispozícii iba pre EÚ a Švajčiarsko.

Energetický štítok výrobku

Príklad
D

Podporované hodnoty

 • A+++
 • A++
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G

Vlastnosť schema.org
Product.hasEnergy
ConsumptionDetails.
energyEffiencyScaleMax

Veková skupina [age_group]

Povinné pre všetky odevné výrobky zacielené na obyvateľov Brazílie, Francúzska, Japonska, Nemecka, Spojeného kráľovstva a USA, ako aj pre všetky výrobky s určenou vekovou skupinou.

Povinné pre bezplatné záznamy o všetkých výrobkoch v kategórii Apparel & Accessories (identifikátor 166).

Nepovinné pre všetky ostatné výrobky a cieľové krajiny.

Demografická skupina, pre ktorú je výrobok určený.

Príklad
infant

Podporované hodnoty

 • Novorodenci [newborn]
  0 – 3 mesiace
 • Dojčatá [infant]
  3 – 12 mesiacov
 • Batoľatá [toddler]
  1 – 5 rokov
 • Deti [kids]
  5 – 13 rokov
 • Dospelí [adult]
  Tínedžeri alebo dospelí


Vlastnosť schema.org
Product.audience.
suggestedMinAge

Product.audience.
suggestedMaxAge

Farba [color]

Povinné pre všetky odevné výrobky v informačných kanáloch zacielených na Brazíliu, Francúzsko, Japonsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo a USA, ako aj pre všetky výrobky, ktoré sú k dispozícii v rôznych farbách.

Povinné pre bezplatné záznamy o všetkých výrobkoch v kategórii Apparel & Accessories (identifikátor 166).

Nepovinné pre všetky ostatné výrobky a cieľové krajiny.

Farba alebo farby výrobku

Príklad
Black

Syntax
Max. 100 alfanumerických znakov (max. 40 znakov na jednu farbu)

Vlastníctvo schema.org
Product.color

 • Nepoužívajte čísla, napríklad „0“, „2“ alebo „4“.
 • Nepoužívajte iné než alfanumerické znaky, napríklad „#fff000“.
 • Nepoužívajte len jedno písmeno, napr. R (v čínštine, japončine alebo kórejčine môžete uviesť len jeden znak, napr. 红).
 • Neodkazujte na výrobok alebo obrázok, napr. „Pozri obrázok“.
 • Nespájajte viaceré názvy farieb do jedného slova, napríklad ČervenáRužováModrá. Namiesto toho ich oddeľte lomkou / takto: červená/ružová/modrá. Nezadávajte inú hodnotu než konkrétnu farbu, napríklad „viacfarebné“, „rôzne“, „pestré“, „pánske“, „dámske“ alebo „-“.
 • Ak je výrobok viacfarebný, najskôr uveďte hlavnú farbu.
 • Pre varianty
Pohlavie [gender]

Povinné pre všetky odevné položky v informačných kanáloch zacielených na obyvateľov Brazílie, Francúzska, Japonska, Nemecka, Spojeného kráľovstva a USA, ako aj pre všetky výrobky určené pre konkrétne pohlavie.

Povinné pre bezplatné záznamy o všetkých výrobkoch v kategórii Apparel & Accessories Googlu (identifikátor 166).

Nepovinné pre všetky ostatné výrobky a cieľové krajiny.

Pohlavie, pre ktoré je výrobok určený.


Príklad
unisex [unisex]

Podporované hodnoty

 • Muži [male]
 • Ženy [female]
 • Unisex [unisex]

Vlastnosť schema.org
Product.audience.
suggestedGender

 • Pri niektorých kategóriách Apparel & Accessories (identifikátor 166), napríklad Shoelaces (identifikátor 1856), tento atribút nie je povinný, ale odporúčaný, pretože tieto kategórie nezávisia od pohlavia.
 • Pre varianty
Materiál [material]

Povinné, ak je to relevantné na rozlíšenie rôznych výrobkov v skupine variantov.

Nepovinné pre všetky ostatné výrobky.

Látka alebo materiál výrobku

Príklad
leather

Syntax
Max. 200 znakov

Vlastníctvo schema.org
Product.material

 • Ak chcete k jednému výrobku uviesť viacero materiálov (pričom nejde o varianty), uveďte hlavný materiál a za ním maximálne dva vedľajšie, oddelené lomkou (/). Napríklad namiesto hodnoty BavlnaPolyesterElastan použite hodnotu bavlna/polyester/elastan.
 • Pre varianty
Vzor [pattern]

Povinné, ak je to relevantné na rozlíšenie rôznych výrobkov v skupine variantov.

Nepovinné pre všetky ostatné výrobky.

Vzor alebo grafická potlač výrobku

Príklad
striped
polka dot
paisley

Syntax
Max. 100 znakov

Vlastníctvo schema.org
Product.pattern

Veľkosť [size]

Povinné pre všetky odevné výrobky v kategóriách výrobkov Apparel & Accessories > Clothing (identifikátor 1604) a Apparel & Accessories > Shoes (identifikátor 187) kategórie výrobkov zacielené na obyvateľov Brazílie, Francúzska, Nemecka, Japonska, Spojeného kráľovstva a USA, ako aj pre všetky výrobky, ktoré sú k dispozícii v rôznych veľkostiach.

Povinné pre bezplatné záznamy o všetkých výrobkoch v kategórii Apparel & Accessories > Clothing (identifikátor 1604) a Apparel & Accessories > Shoes (identifikátor 187).

Nepovinné pre všetky ostatné výrobky a cieľové krajiny.

Veľkosť výrobku

Príklad
XL

Syntax
Max. 100 znakov

Vlastníctvo schema.org
Product.size
alebo
Product.size.name

 • Pre varianty:
 • Ak veľkosť obsahuje viacero rozmerov, spojte ich do jednej hodnoty. Napríklad pri predĺženom strihu na vysokú postavu s obvodom krku 41 cm a dĺžkou rukáva 86 cm uveďte rozmer „41/86 na vysokú postavu“.
 • Ak má položka len jednu veľkosť, môžete v tomto atribúte uviesť hodnotu one_size, OS, one_size_fits_all OSFA, one_size_fits_most alebo OSFM.
 • V prípade výrobkov vo viackusových baleniach definovaných obchodníkom vyplňte množstvo viackusového balenia pomocou atribútu viackusové balenie [multipack]. Množstvo viackusového balenia nezadávajte ako súčasť atribútu size.
Typ veľkosti [size_type]

Nepovinné a k dispozícii len pre odevné výrobky.

Strih odevného výrobku

Príklad
maternity

Podporované hodnoty

 • Bežné veľkosti [regular]
 • Malé veľkosti [petite]
 • Tehotenské [maternity]
 • Veľké [big]
 • Na vysokú postavu [tall]
 • Plus [plus]

Vlastnosť schema.org
Product.size.sizeGroup

 • Odošlite najviac dve hodnoty.
 • Ak tento atribút neuvediete, použije sa predvolená hodnota regular.
Veľkostný systém
[size_system]

Nepovinné a k dispozícii len pre odevné výrobky.

Veľkostný systém (podľa krajiny), na základe ktorého je výrobok označený.

Príklad
US

Podporované hodnoty

 • US
 • UK
 • EU
 • DE
 • FR
 • JP
 • CN
 • IT
 • BR
 • MEX
 • AU

Vlastnosť schema.org
Product.size.sizeSystem

 • Ak tento atribút nezadáte, predvolená hodnota je vaša cieľová krajina.
Identifikátor skupiny položiek
[item_group_id]

Povinné v Brazílii, Francúzsku, Japonsku, Nemecku, Spojenom kráľovstve a USA, ak je výrobok variant.

Povinné pre bezplatné záznamy pre všetky varianty výrobkov.

Nepovinné pre všetky ostatné výrobky a cieľové krajiny.

Identifikátor skupiny výrobkov, ktoré majú rôzne verzie (varianty).

Príklad
AB12345

Syntax
Max. 50 alfanumerických znakov

Vlastnosť schema.org
Product.inProduct
GroupWithID

 • Pre každú skupinu variantov použite jedinečnú hodnotu. V prípade možnosti použite kód SKU nadradenej položky.
 • Pri aktualizácii údajov o výrobkoch použite rovnaký identifikátor.
 • Používajte len platné znaky Unicode.
 • Identifikátor skupiny položiek používajte, ak sa výrobky v určitej skupine výrobkov líšia na základe jedného alebo viacerých z týchto atribútov:
 • Použite tie isté atribúty pre každý výrobok v skupine položiek. Ak sa napríklad výrobky líšia veľkosťou a farbou, zadajte atribúty veľkosť [size] a farba [color] pre každý výrobok, ktorý má rovnakú hodnotu atribútu identifikátor skupiny položiek [item_group_id].
 • Ak sa výrobky líšia prvkami dizajnu, ktoré nie sú zastúpené atribútmi vyššie, identifikátor skupiny položiek nepoužívajte.
Dĺžka výrobku
[product_length]

Nepovinné

Dĺžka výrobku

Príklad
20 in

Syntax
Číslo a jednotka

Podporované hodnoty
1-3000

 • Podporované sú desatinné hodnoty.

Podporované jednotky

 • cm
 • in

Vlastnosť schema.org
Product.depth

 • Uveďte čo najviac atribútov merania výrobku.
 • Pre každý atribút merania výrobku použite rovnakú mernú jednotku (vrátane dĺžky, šírky a výšky výrobku). V opačnom prípade sa informácie nezobrazia.
Šírka výrobku
[product_width]

Nepovinné

Šírka výrobku

Príklad
20 in

Syntax
Číslo a jednotka

Podporované hodnoty
1-3000

 • Podporované sú desatinné hodnoty.

Podporované jednotky

 • cm
 • in

Vlastnosť schema.org
Product.width

 • Uveďte čo najviac atribútov merania výrobku.
 • Pre každý atribút merania výrobku použite rovnakú mernú jednotku (vrátane dĺžok, šírky a výšky výrobku). V opačnom prípade sa informácie nezobrazia.
Výška výrobku
[product_height]

Nepovinné

Výška výrobku

Príklad
20 in

Syntax
Číslo a jednotka

Podporované hodnoty
1-3000

 • Podporované sú desatinné hodnoty.

Podporované jednotky

 • cm
 • in

Vlastnosť schema.org
Product.height

 • Uveďte čo najviac atribútov merania výrobku.
 • Pre každý atribút merania výrobku použite rovnakú mernú jednotku (vrátane dĺžok, šírky a výšky výrobku). V opačnom prípade sa informácie nezobrazia.
Hmotnosť výrobku
[product_weight]

Nepovinné

Hmotnosť výrobku

Príklad
3.5 lb

Syntax
Číslo a jednotka

Podporované hodnoty
0-2000

 • Podporované sú desatinné hodnoty.

Podporované jednotky

 • lb
 • oz
 • g
 • kg

 

Vlastnosť schema.org
Product.weight

 • Pre atribút hmotnosť výrobku použite skutočnú hmotnosť zostaveného výrobku. Ak sa váš výrobok dodáva vo viacerých kusoch, napríklad ako súčasť balíka, uveďte celkovú hmotnosť všetkých kusov v zázname.

Nepovinné

Technické špecifikácie alebo ďalšie podrobnosti vášho výrobku

Príklad
General:Product Type:Digital player

Syntax
Tento atribút používa tri podradené atribúty:

 • názov sekcie [section_name]: maximálne 140 znakov,
 • názov atribútu [attribute_name]: maximálne 140 znakov,
 • hodnota atribútu [attribute_value]: maximálne 1 000 znakov.
 • Nepridávajte informácie uvedené v iných atribútoch, text písaný len veľkými písmenami, neobvyklé cudzie znaky, propagačné texty ani zoznamy kľúčových slov či vyhľadávacích dopytov.
 • Nepridávajte napríklad informácie o cene, akciovej cene, dátumoch výpredaja, doprave, dátume doručenia či iné informácie súvisiace s časom ani názov firmy.
 • Názov a hodnotu atribútu zadávajte iba vtedy, keď je táto hodnota potvrdená. Napríklad hodnotu Vegetarian=False použite iba vtedy, keď nejaké jedlo skutočne nie je vegetariánske.

Nepovinné

Najdôležitejšie vlastnosti vašich výrobkov

Príklad
Supports thousands of apps, including Netflix, YouTube, and HBO Max

Syntax
Max. 150 znakov

 • Vymenujte 2 až 100 charakteristík výrobku.
 • Opíšte len samotný výrobok.
 • Neuvádzajte zoznam kľúčových slov ani vyhľadávacích dopytov.
 • Neuvádzajte propagačné texty, text napísaný len veľkými písmenami ani neobvyklé cudzie znaky

Kampane v Nákupoch a ďalšie konfigurácie

Tieto atribúty sa používajú na ovládanie používania údajov o výrobkoch, keď vytvoríte reklamné kampane v službe Google Ads.

Atribút Formát Prehľad minimálnych požiadaviek
Presmerovanie zo služby Ads [ads_redirect]

Nepovinné

Webová adresa, ktorou sa špecifikujú ďalšie parametre stránky výrobku. Zákazníci budú namerovaní na túto webovú adresu a nie na tú, ktorú ste zadali ako hodnotu atribútu odkaz [link] alebo odkaz na mobilnú stránku [mobile_link].

Príklad
http://www.example.com/product.html

Syntax
Max. 2 000 znakov

 • Zadajte rovnakú registrovanú doménu pre atribút odkaz [link] (a odkaz na mobilnú stránku [mobile_link], ak je zadaný).
 • Platné registrované domény sú „example.com“, „m-example.com“, „example.co.uk“, „example.com.ai“ a „bar.tokyo.jp“. Webové adresy s neplatnou doménou, napríklad „example.zz“ alebo „example.comic“, nebudú akceptované. Podrobnejšie informácie o platných registrovaných doménach nájdete v článku o atribúte presmerovanie zo služby Ads.

Nepovinné
Štítok, ktorý priraďujete výrobku na uľahčenie zatriedenia na účely vytvárania ponúk a prehľadov v nákupných kampaniach

Príklad
Sezónne
Výpredaj
Sviatočný
Zľava
Cenový rozsah

Syntax
Max. 100 znakov

 • Použite hodnotu, ktorú vo svojej nákupnej kampani rozpoznáte. Táto hodnota sa nebude zobrazovať zákazníkom, ktorí vidia vaše reklamy a bezplatné záznamy.
 • K jednému výrobku môžete pridať najviac päť vlastných štítkov, a to tak, že tento atribút zahrniete do údajov viackrát:
  • custom_label_0
  • custom_label_1
  • custom_label_2
  • custom_label_3
  • custom_label_4
 • Pre každý vlastný štítok môžete v rámci celého svojho účtu Merchant Center použiť najviac 1 000 jedinečných hodnôt.
Identifikátor proma [promotion_id]

Nepovinné (povinné pre promá v Austrálii, Francúzsku, Indii, Nemecku, Spojenom kráľovstve a USA)

Identifikátor, ktorý vám umožňuje priradiť výrobky k promám

Príklad
ABC123

Syntax
Max. 50 znakov

 • Používajte jedinečný identifikátor s rozlišovaním veľkých a malých písmen, bez medzier a symbolov (napríklad %, !).
 • Ak chcete konkrétne promá namapovať na konkrétne výrobky, v rámci údajov o výrobkoch aj údajov o promách odošlite rovnakú hodnotu atribútu identifikátor proma.
 • K jednému výrobku môžete odoslať najviac desať identifikátorov proma, a to tak, že tento atribút zahrniete do údajov viackrát.
Odkaz na obrázok životného štýlu
[lifestyle_image_link]

Nepovinné

Atribút, pomocou ktorého sa k výrobku uvádza webová adresa obrázka životného štýlu.

Príklad
https://www.example.com/image1.jpg

Syntax
Max. 2 000 znakov

 • Uveďte platnú webovú adresu, ktorá odkazuje na obrázok s podporovaným formátom súboru.
 • Začnite reťazcom http alebo https a dodržiavajte normu RFC 3986.
 • Všetky symboly alebo medzery musia byť nahradené kódovanými entitami webovej adresy.
 • Uistite sa, že Google môže vašu webovú adresu prehľadávať.
Krátky názov
[short_title]

Nepovinné

Atribút používaný na stručnú a jasnú identifikáciu výrobku, ktorý predávate.

Príklad
Bežecká obuv

Syntax
Max. 150 znakov

 • Použite relevantný krátky názov, ktorý jasne opisuje výrobok.
 • Opíšte výrobok zobrazený na vstupnej stránke.
 • Nepoužívajte slová v cudzom jazyku, ak nie sú dobre známe.
 • Nepoužívajte veľké písmená, aby text viac vynikal.
 • Neuvádzajte promo text.
 • Nepoužívajte nadbytočné medzery.

Ciele

Pomocou týchto atribútov môžete regulovať, kde sa váš obsah môže zobraziť. Tento atribút môžete napríklad použiť, ak chcete, aby sa určitý výrobok zobrazoval v dynamickej remarketingovej kampani, ale nie v kampani s nákupnými reklamami.

Atribút Formát Prehľad minimálnych požiadaviek
Vylúčený cieľ [excluded_destination]

Nepovinné

Nastavenie, ktoré môžete použiť na vylúčenie výrobku z konkrétneho typu reklamnej kampane

Príklad
Shopping_ads

Podporované hodnoty

 • Shopping_ads
 • Buy_on_Google_listings
 • Display_ads
 • Local_inventory_ads
 • Free_listings
 • Free_local_listings
 • YouTube_Shopping
 
Povolený cieľ [included_destination]

Nepovinné

Nastavenie, ktoré môžete použiť na zahrnutie výrobku do konkrétneho typu reklamnej kampane

Príklad
Shopping_ads

Podporované hodnoty

 • Shopping_ads
 • Buy_on_Google_listings
 • Display_ads
 • Local_inventory_ads
 • Free_listings
 • Free_local_listings
 • YouTube_Shopping
 
Krajiny vylúčené pre nákupné reklamy 
[shopping_ads_excluded_country]

Nepovinné

Nastavenie, ktoré vám umožňuje vylúčiť krajiny, kde sú vaše výrobky inzerované v nákupných reklamách.

K dispozícii iba pre nákupné reklamy.

Príklad
DE

Syntax
2 znaky. Musí to byť kód krajiny podľa normy ISO_3166-1_alpha-2.

 
Pozastavenie [pause]

Nepovinné

Nastavenie, pomocou ktorého môžete pozastaviť a rýchlo znova aktivovať zobrazovanie výrobku vo všetkých reklamách (vrátane nákupných reklám, obsahových reklám a reklám na miestny inventár). Výrobok možno pozastaviť maximálne na 14 dní. Výrobok pozastavený na dlhšie než 14 dní bude zamietnutý. Na jeho opätovné schválenie bude treba odstrániť tento atribút.

Príklad
ads

Podporované hodnoty
ads

 

Doprava

Tieto atribúty môžete použiť spolu s nastaveniami dopravy v účte, aby ste uvádzali presné náklady na dopravu a rýchlosti doručenia. Používatelia sa pri rozhodovaní o tom, čo si kúpia, riadia nákladmi na dopravu a rýchlosťou doručenia. Je preto dôležité venovať dostatok času uvedeniu podrobných informácií o doprave. Zistite, ako nastaviť dopravu v účte.

Atribút Formát Prehľad minimálnych požiadaviek
Doprava [shipping]

Nepovinné

Dopravné je povinné pre nákupné reklamy a bezplatné záznamy v nasledujúcich krajinách: Austrália, Belgicko, Česko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Izrael, Južná Kórea, Kanada, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Španielsko, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo, Taliansko a USA.

Povinnosť zadať dopravné vám môže vyplývať aj z miestnych zákonov a predpisov.

Nepovinné (na určenie ďalších krajín, kam sa výrobok odosiela alebo do cieľov, kde dopravné nie je povinné).

Nie je k dispozícii pri záznamoch v službe Kúpiť na Googli.

Náklady na dopravné, rýchlosti doručenia a miesta, kam sa výrobok odosiela.

Podporované ceny
0 – 1000 USD (tu si pozrite iné meny)

Príklad
US:CA:Overnight:16.00 USD:1:1:2:3

Syntax
Tento atribút používa nasledujúce podradené atribúty:

 • Krajina [country] (povinné)
  Kód krajiny podľa normy ISO 3166
 • Región [region] (nepovinné)
 • PSČ [postal_code] (nepovinné)
 • Identifikátor oblasti [location_id] (nepovinné)
 • Názov skupiny miest [location_group_name] (nepovinné)
 • Služba [service] (nepovinné)
  Trieda služby alebo rýchlosť dopravy
 • Cena [price] (nepovinné)
  Pevná výška dopravného vrátane DPH (ak je povinné)
 • Minimálny čas spracovania [min_handling_time] a maximálny čas spracovania [max_handling_time] (nepovinné)
  na určenie času spracovania
 • Minimálny čas prepravy [min_transit_time] a maximálny čas prepravy [max_transit_time] (nepovinné)
  na určenie času prepravy

Vlastnosť schema.org
Offer.shippingDetails

 • Toto nastavenie použite, ak výrobok v účte Merchant Center nemá definované dopravné alebo ak potrebujete dopravné a rýchlosti dopravy definované v účte Merchant Center prepísať.
Prepravný štítok [shipping_label]

Nepovinné

Štítok, ktorý priraďujete výrobku kvôli priradeniu správneho dopravného v nastaveniach účtu Merchant Center.

Príklad
rýchlo podlieha skaze

Syntax
Max. 100 znakov

 • Použite hodnotu, ktorú v nastaveniach dopravy vo svojom účte rozpoznáte. Táto hodnota sa nebude zobrazovať zákazníkom. Príklady:
  • Ten istý deň
  • Nadrozmerné
  • Iba FedEx
Hmotnosť balíka [shipping_weight]

Nepovinné (povinné, ak v nastaveniach dopravy v účte nastavíte sadzby vypočítané dopravcom, tabuľku na základe hmotnosti alebo pravidlo na základe hmotnosti)

Hmotnosť výrobku, na základe ktorej sa počíta výška dopravného

Podporované hmotnosti

 • 0 – 2 000 lb (pri používaní imperiálnych jednotiek)
 • 0 – 1 000 kg (pri používaní metrických jednotiek)

Príklad
3 kg

Syntax
Číslo a jednotka

Podporované jednotky

 • lb
 • oz
 • g
 • kg
 • Túto hodnotu odošlite, ak si v nastaveniach dopravy v účte nastavíte sadzby vypočítané dopravcom alebo zásielkové služby na základe hmotnosti
Dĺžka balíka [shipping_length]

Nepovinné (povinné, ak v nastaveniach dopravy v účte nastavíte sadzby vypočítané dopravcom)

Dĺžka výrobku, na základe ktorej sa vypočíta výška dopravného podľa rozmerovej hmotnosti

Príklad
20 in

Syntax
Číslo a jednotka

Podporované hodnoty

 • 1 – 150 in
 • 1 – 400 cm

Podporované jednotky

 • in
 • cm
 • Túto hodnotu odošlite, ak si v nastaveniach dopravy v účte nastavíte sadzby vypočítané dopravcom.
 • Ak použijete sadzby vypočítané dopravcom, no nezadáte atribúty rozmerov balíka, Google nebude môcť vypočítať sadzby na základe rozmerovej hmotnosti výrobku. V takom prípade vypočítame sadzby len na základe uvedenej hodnoty atribútu hmotnosť balíka [shipping_weight].
 • Ak tento atribút zadáte, uveďte všetky atribúty rozmerov balíka:
 • Pri všetkých atribútoch rozmerov balíka, ktoré sa vzťahujú na jeden výrobok, použite rovnakú jednotku.
 • Majte na pamäti, že Google nepočíta automaticky dodatočné dopravné pre nadrozmerné výrobky. Ak by dopravca považoval balík za veľký alebo nadrozmerný, nastavte výšku dopravného buď pomocou atribútu doprava [shipping], alebo pomocou atribútu prepravný štítok [shipping_label] v kombinácii s nastaveniami dopravy v účte.
Šírka balíka [shipping_width]

Nepovinné (povinné, ak v nastaveniach dopravy v účte nastavíte sadzby vypočítané dopravcom)

Šírka výrobku, na základe ktorej sa vypočíta výška dopravného podľa rozmerovej hmotnosti

Príklad
20 in

Syntax
Číslo a jednotka

Podporované hodnoty

 • 1 – 150 in
 • 1 – 400 cm

Podporované jednotky

 • in
 • cm
Výška balíka [shipping_height]

Nepovinné (povinné, ak v nastaveniach dopravy v účte nastavíte sadzby vypočítané dopravcom)


Výška výrobku, na základe ktorej sa vypočíta výška dopravného podľa rozmerovej hmotnosti

Príklad
20 in

Syntax
Číslo a jednotka

Podporované hodnoty

 • 1 – 150 in
 • 1 – 400 cm

Podporované jednotky

 • in
 • cm
Odosielané z krajiny [ships_from_country]

Nepovinné

Nastavenie, ktoré umožňuje uviesť krajinu, z ktorej sa výrobok zvyčajne odošle.

Príklad
DE

Syntax
2 znaky. Kód krajiny musí byť v súlade s normou ISO_3166-1_alpha-2.

 • Uveďte len krajinu, z ktorej tento výrobok zvyčajne odosielate
Štítok času prepravy [transit_time_label]

Nepovinné

Štítok, ktorý priraďujete výrobku kvôli priradeniu rôznych časov prepravy v nastaveniach účtu Merchant Center.

Príklad
Zo Seattlu

Syntax
Max. 100 znakov

 • Použite hodnotu, ktorú v nastaveniach dopravy vo svojom účte rozpoznáte. Táto hodnota sa nebude zobrazovať zákazníkom. Príklady:
  • Krmivo pre psy
  • Zo Seattlu
  • Ťažký balík
Maximálny čas spracovania [max_handling_time]

Nepovinné

Najdlhší čas od zadania objednávky výrobku do jeho odoslania.

Príklad
3

Syntax
Celé číslo väčšie alebo rovné 0

Minimálny čas spracovania [min_handling_time]

Nepovinné
Najkratší čas od zadania objednávky výrobku do jeho odoslania.

Príklad
1

Syntax
Celé číslo väčšie alebo rovné 0

Daň

Tieto atribúty môžete použiť spolu s nastaveniami dane v účte, aby ste uvádzali presné náklady na daň. Zistite, ako nastaviť daň v účte

Atribút Formát Prehľad minimálnych požiadaviek
Daň [tax]

Povinné (k dispozícii iba pre USA)
Sadzba dane z predaja výrobku v percentách

Príklad 
US:CA:5.00:y

Syntax
Tento atribút používa štyri podradené atribúty:

 • sadzba [rate] (povinné)
  Sadzba dane ako percento,
 • krajina [country] (nepovinné)
  Kód krajiny podľa normy ISO 3166, 
 • región [region], poštové smerovacie číslo [postal_​code] alebo identifikátor oblasti [location_​id] (nepovinné),
 • daň z dopravy [tax_​ship] (nepovinné)
  (uveďte, či sa na dopravu vzťahuje daň.).
 • Podporované hodnoty:
  • yes alebo no.
 • Toto nastavenie použite, len ak potrebujete pri jednotlivom výrobku prepísať nastavenia dane zadané v účte. Odporúčame, aby ste daňové informácie o všetkých výrobkoch zadávali prostredníctvom nastavení účtu v službe Merchant Center.
 • USA a Kanada:
  • Daň nezahŕňajte do atribútu cena [price]. Iba USA: daň uveďte do atribútu daň, keď potrebujete prepísať nastavenia vo svojom účte.
 • Všetky ostatné krajiny:
  • Do atribútu cena uveďte daň z pridanej hodnoty (DPH) alebo daň z tovaru a služieb a nepoužívajte atribút daň.
Kategória dane [tax_category]

Nepovinné (odporúčané pre vlastné sadzby dane na úrovni účtu)
Kategória, ktorá klasifikuje váš výrobok podľa špecifických daňových pravidiel

Príklad 
Apparel

Syntax
Max. 100 znakov

 • Tento atribút použite, ak sa na výrobky vzťahuje špecifická sadzba dane. 
  • Štítky kategórie v údajoch o výrobkoch sa musia zhodovať so štítkami, ktoré zadáte v sekcii Kategórie v službe Merchant Center.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
false
false
true
true
71525