Špecifikácia údajov o výrobkoch

Pomocou tejto špecifikácie naformátujte informácie o výrobku pre programy služby Merchant Center, ako sú platformy na Googli, nákupné reklamy a Shopping Actions. Na vytvorenie úspešných reklám a neplatených záznamov vašich výrobkov je dôležité odoslať Googlu údaje o výrobkoch v správnom formáte. Pomocou týchto údajov kontrolujeme, či je výrobok spojený so správnymi dopytmi.

Skôr než začnete

Ak ste novým používateľom služby Merchant Center, začnite sprievodcom registráciou.

Ďalšie dôležité požiadavky

Google má aj niekoľko ďalších požiadaviek, ktoré musia vaše údaje o výrobkoch spĺňať. Oboznámte sa s nimi skôr, ako začnete.

Špecifikácie údajov o výrobkoch pre iné programy
V prípade programov služby Merchant Center (okrem nákupných reklám) možno budete musieť odoslať dodatočné atribúty. Môžu sa uplatňovať rôzne požiadavky. Na odoslanie správnych údajov použite okrem tejto špecifikácie aj špecifikácie jednotlivých programov:
Definície
 • Výrobok. Slovo, ktoré popisuje výrobok, ktorý by potenciálni zákazníci hľadali na Googli.
 • Položka. Slovo, ktoré popisuje výrobok po jeho pridaní do údajov o výrobkoch, buď v textovom informačnom kanáli, informačnom kanáli XML, alebo rozhraní API. Položkou je napríklad jeden riadok v textovom informačnom kanáli.
 • Variant. Slovo, ktoré popisuje výrobok, ktorý je k dispozícii v rôznych variantoch. Napríklad tričko, ktoré je v ponuke v rôznych veľkostiach, má varianty veľkosti.
Stručná referencia
Required Povinné Odošlite tento atribút. Ak tak neurobíte, váš výrobok sa nebude môcť zobrazovať v reklamách a neplatených záznamoch.
It depends Je to relatívne Pozrite si článok týkajúci sa atribútu, aby ste zistili, či musíte tento atribút pre výrobky odoslať. Niekedy sa požiadavky menia v závislosti od krajín, v ktorých sa zobrazujú vaše výrobky.
Optional Voliteľné Tento atribút môžete odoslať, ak chcete zvýšiť výkonnosť výrobku.
Atribúty Bežné kategórie výrobkov
Skupina Názov atribútu Odevy a doplnky Médiá (knihy, filmy, hudobné nahrávky) Softvér Variantné výrobky Všetky ostatné typy výrobkov
Základné údaje o výrobkoch id [identifikátor] Required Required Required Required Required
title [názov] Required Required Required Required Required
description [popis] Required Required Required Required Required
link [odkaz] Required Required Required Required Required
image_link [odkaz_na_obrázok] Required Required Required Required Required

additional_

image_link [odkaz_na_ďalší_obrázok]

Optional Optional Optional Optional Optional
mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku] Optional Optional Optional Optional Optional
Cena a dostupnosť availability [dostupnosť] Required Required Required Required Required
availability_date [dátum_dostupnosti] Optional Optional Optional Optional Optional
expiration_date [dátum_vypršania_platnosti] Optional Optional Optional Optional Optional
price [cena] Required Required Required Required Required
sale_price [akciová_cena] Optional Optional Optional Optional Optional

sale_price_

effective_date [dátum_platnosti_akciovej_ceny]

Optional Optional Optional Optional Optional
cost_of_goods_sold [cena_predaného_tovaru] Optional Optional Optional Optional Optional
unit_pricing_measure [jednotka_pri_cene_za_kus] Optional Optional Optional It depends It depends

unit_pricing_

base_measure [základná_miera_jednotkovej_ceny]

Optional Optional Optional It depends It depends
installment [splátka] It depends It depends It depends It depends It depends
subscription_cost [cena_predplatného] It depends It depends It depends It depends It depends
loyalty_points [vernostné_body] It depends It depends It depends It depends It depends
Kategória výrobku

google_product_

category [kategória_výrobku_na_googli]

Optional Optional Optional Optional Optional
product_type [typ_výrobku] Optional Optional Optional Optional Optional
Identifikátory výrobkov brand [značka] Required Optional Required Required Required
gtin [gtin] Required Required Required Required Required
mpn [katalógové_číslo_súčiastky] Required Required Required Required Required
identifier_exists [identifikátor_existuje] Optional Optional Optional Optional Optional
Podrobný popis výrobku condition [stav] It depends It depends It depends It depends It depends
adult [pre_dospelých] It depends It depends It depends It depends It depends
multipack [viackusové_balenie] It depends It depends It depends It depends It depends
is_bundle [súprava] It depends It depends It depends It depends It depends

energy_

efficiency_class [trieda_energetickej_účinnosti]

Optional Optional Optional It depends It depends

min_energy_

efficiency_class [minimálna_trieda_energetickej_účinnosti]

Optional Optional Optional It depends It depends

max_energy_

efficiency_class [maximálna_trieda_energetickej_účinnosti]

Optional Optional Optional It depends It depends
age_group [veková_skupina] It depends Optional Optional It depends Optional
color [farba] It depends Optional Optional It depends Optional
gender [pohlavie] It depends Optional Optional It depends Optional
material [materiál] Optional Optional Optional It depends Optional
pattern [vzor] Optional Optional Optional It depends Optional
size [veľkosť] It depends Optional Optional It depends Optional
size_type [typ_veľkosti] It depends Optional Optional It depends Optional
size_system [veľkostný_systém] It depends Optional Optional It depends Optional
item_group_id [identifikátor_skupiny_položiek] Optional Optional Optional Required Optional
product_detail [podrobnosť_výrobku] Optional Optional Optional Optional Optional
product_highlight [charakteristika_výrobku] Optional Optional Optional Optional Optional
Nákupné kampane a ďalšie konfigurácie ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads] Optional Optional Optional Optional Optional
custom_label_0 [vlastný_štítok_0] Optional Optional Optional Optional Optional
promotion_id [identifikátor_proma] Optional Optional Optional Optional Optional
Ciele excluded_destination [vylúčený_cieľ] Optional Optional Optional Optional Optional
included_destination [povolený_cieľ] Optional Optional Optional Optional Optional
shopping_ads_
excluded_country [krajina_vylúčená_z_nákupných_reklám]
Optional Optional Optional Optional Optional
Doprava shipping [doprava] Required Required Required Required Required
shipping_label [prepravný_štítok] Optional Optional Optional Optional Optional
shipping_weight [hmotnosť_balíka] It depends It depends It depends It depends It depends
shipping_length [dĺžka_balíka] It depends It depends It depends It depends It depends
shipping_width [šírka_balíka] It depends It depends It depends It depends It depends
shipping_height [výška_balíka] It depends It depends It depends It depends It depends
ships_from_country [odosielané_z_krajiny] Optional Optional Optional Optional Optional
transit_time_label [štítok_času_prepravy] Optional Optional Optional Optional Optional
min_handling_time [minimálny_čas_spracovania] Optional Optional Optional Optional Optional
max_handling_time [maximálny_čas_spracovania] Optional Optional Optional Optional Optional
Daň tax [daň] It depends It depends It depends It depends It depends
tax_category [kategória_dane] Optional Optional Optional Optional Optional
Kliknutím na názov atribútu zobrazíte kompletné podrobnosti vrátane ďalších informácií o minimálnych požiadavkách, osvedčených postupov a príkladov.

Základné údaje o výrobkoch

Informácie o výrobku, ktoré odošlete pomocou týchto atribútov, sú základom na vytvorenie úspešných reklám a neplatených záznamov o vašich výrobkoch. Dbajte na to, aby mali všetky odoslané položky kvalitu, ktorú by ste prezentovali zákazníkovi.

Atribút Formát Prehľad minimálnych požiadaviek
id

Povinné
Jedinečný identifikátor výrobku

Príklad 
A2B4

Syntax
Max. 50 znakov

Vlastníctvo schema.org
Product.sku

 • Pre každý výrobok použite jedinečnú hodnotu. Ak je to možné, použite kód SKU výrobku. 
 • Pri aktualizácii dát zachovajte identifikátor.
 • Používajte len platné znaky Unicode. Nepoužívajte neplatné znaky, napríklad riadiace znaky, znaky funkcií alebo znaky súkromnej oblasti.
 • Pre daný výrobok použite vždy rovnaký identifikátor – v rámci všetkých krajín aj jazykov.
title

Povinné
Názov vášho výrobku

Príklad 
Pánske piketové polo tričko

Syntax
Max. 150 znakov

Vlastníctvo schema.org
Product.name

 • Presne popíšte výrobok a použite rovnaký názov ako na vstupnej stránke.
 • Nepoužívajte propagačný text typu „Bezplatná doprava“, len veľké písmená alebo neobvyklé cudzie znaky.
 • Pre varianty
  • Uveďte rozlišovaciu vlastnosť, napríklad farbu alebo veľkosť.
 • Pre mobilné zariadenia
  • Ak sa zariadenie predáva so zmluvou, uveďte text „so zmluvou“.
  • Pre USA uveďte text „s platobnou tarifou“, ak sa zariadenie predáva na splátky.
 • Pre Rusko
  • V prípade kníh a iných informačných výrobkov uveďte na začiatku názvu vekovú skupinu.
description

Povinné
Popis vášho výrobku

Príklad

 Toto klasické červené pánske polo tričko vyrobené zo 100 % organickej bavlny má úzky strih a vyšívané logo vľavo na hrudi. Perte v práčke pri nízkych teplotách; importované.

Syntax
Max. 5 000 znakov

Vlastníctvo schema.org
Product.description

 • Presne popíšte výrobok a použite rovnaký popis ako na vstupnej stránke.
 • Nepoužívajte propagačný text typu „Bezplatná doprava“, len veľké písmená alebo neobvyklé cudzie znaky.
 • Zahrňte len informácie o výrobku. Neuvádzajte odkazy na svoj obchod, informácie o predaji, podrobnosti o konkurencii, iných výrobkoch alebo doplnkoch.
 • Pri tvorbe popisu použite formátovanie (napríklad zlomy riadkov, zoznamy alebo kurzívu).
link

Povinné
Vstupná stránka výrobku

Príklad 
http://​www.example.​com/​asp​/sp.asp?cat=​12&id=1030

Vlastníctvo schema.org
Offer.​url

 • Používajte svoj overený názov domény.
 • Doména sa musí začínať na http alebo https.
 • Používajte kódovanú webovú adresu, ktorá spĺňa požiadavky RFC 2396 alebo RFC 1738. Čiarka by bola znázornená ako „%2C“.
 • Neodkazujte na intersticiálnu stránku, ak to nevyžaduje zákon.
 • V prípade potreby používajte sledovaciu webovú adresu v rámci domény. Nepoužívajte príliš veľa presmerovaní, ktoré môžu zvýšiť latenciu.
image_​​link

Povinné
Webová adresa hlavného obrázka výrobku

Príklad 
http://​www.example.​com/​obrazok1.​jpg

Vlastníctvo schema.org
Product.image

 • Pre webovú adresu obrázka:
  • Odkazujte na hlavný obrázok výrobku.
  • Adresa sa musí začínať na http alebo https.
  • Používajte kódovanú webovú adresu, ktorá spĺňa požiadavky RFC 2396 alebo RFC 1738. Čiarka by bola znázornená ako „%2C“.
  • Uistite sa, že webovú adresu bude môcť Google prehľadávať (konfigurácia robots.txt musí umožňovať Googlebot a Googlebot-image). 
 • Pre obrázok:
  • Správne zobrazte predávaný výrobok.
  • Používajte akceptovaný formát: neanimované súbory GIF (.gif), JPEG (.jpg/.jpeg), PNG (.png), BMP (.bmp) a TIFF (.tif/.tiff). 
  • V prípade iných ako odevných výrobkov použite obrázok s veľkosťou najmenej 100 x 100 pixelov.
  • V prípade odevných výrobkov použite obrázok s veľkosťou najmenej 250 x 250 pixelov.
  • Neodosielajte obrázok väčší ako 64 megapixelov alebo súbor väčší ako 16 MB.
  • Obrázok nezväčšujte a neodosielajte miniatúru.
  • Neuvádzajte propagačný text, vodotlač ani orámovania.
  • Neodosielajte zástupný symbol ani všeobecný obrázok. Výnimky:
  • V kategóriách Hardware (632) [Železiarstvo] alebo Vehicles & Parts (888) [Vozidlá a diely] sú akceptované ilustrácie.
  • V každej kategórii týkajúcej sa farieb sú povolené jednofarebné obrázky.
additional_​​​image_​​​link

Nepovinné
Webová adresa ďalšieho obrázka výrobku

Príklad 
http://​www.example.​com/​obrazok1.​jpg

Syntax
Max. 2 000 znakov

 • Dodržiavajte požiadavky atribútu image_​link [odkaz_na_obrázok] s týmito výnimkami:
  • Obrázok môže obsahovať grafickú oblasť výrobku a zobrazovať používanie výrobku.
  • Môžu byť použité grafiky alebo ilustrácie.
 • Viacnásobným zahrnutím tohto atribútu môžete odoslať až desať ďalších obrázkov výrobku.
mobile_​​link

Nepovinné
Vstupná stránka výrobku optimalizovaná pre mobilné zariadenia v prípade, že máte rôzne webové adresy pre návštevnosť z mobilu a z počítačov.

Príklad 
http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​cat=12&id=1030

Syntax
Max. 2 000 alfanumerických znakov

 • Dodržiavajte požiadavky pre atribút link [odkaz].

Cena a dostupnosť

Tieto atribúty definujú cenu a dostupnosť vašich výrobkov. Táto informácia sa potenciálnym zákazníkom zobrazuje vo vašich reklamách a neplatených záznamoch. Ak sa ceny a dostupnosť vašich výrobkov často menia, nezabúdajte, že nás budete musieť informovať o všetkých aktualizáciách, aby ste mohli výrobky zobrazovať. Pozrite si tieto tipy na zachovanie aktuálnosti informácií o výrobkoch.

Atribút Formát Prehľad minimálnych požiadaviek
availability

Povinné
Dostupnosť výrobku

Príklad
in stock [skladom]

Podporované hodnoty

 • in stock [skladom]
 • out of stock [vypredané]
 • preorder [predobjednávka]

Vlastníctvo schema.org
Offer.​availability

 • Uveďte správnu dostupnosť výrobku a dbajte na to, aby sa zhodovala s dostupnosťou uvedenou na vašej vstupnej stránke.
availability_​​date

Nepovinné
Dátum, keď bude predobjednaný výrobok dostupný na doručenie

Príklad
(Pre UTC+1)
2016-02-24T11:07:31​+0100

Syntax

 • Max. 25 alfanumerických znakov
 • ISO 8601
  • YYYY-MM-DD [RRRR-MM-DD]
  • YYYY-MM-DDThh:mm:ss [RRRR-MM-DDThh:mm:ss]
  • YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ [RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ]

Vlastníctvo schema.org

 • Offer.​availabilityStarts
 • Offer.​availabilityEnds
 • Použite tento atribút, ak odosielate pre atribút availability [dostupnosť] hodnotu preorder [predobjednávka].
cost_of_goods_sold [cena_predaného_tovaru]

Nepovinné
Cena súvisiaca s predajom konkrétnej položky, ako je definovaná vami stanovenými zvykmi účtovania. Táto cena môže zahŕňať náklady na materiál, prácu, prepravu alebo iné režijné náklady. Uvedením ceny predaného tovaru za svoje výrobky získate štatistiky ďalších metrík, napríklad hrubej marže a výnosov generovaných reklamami a neplatenými záznamami.

Príklad

23.00 EUR

Syntax

 • Kódy ISO 4217
 • Namiesto desatinnej čiarky , používajte bodku . ako oddeľovač desatinných miest.
 • Číslice
 
expiration_​​date

Nepovinné
Dátum, keď sa má výrobok prestať zobrazovať

Príklad
(Pre UTC+1)
2016-07-11T11:07:31​+0100

Syntax

 • Max. 25 alfanumerických znakov
 • ISO 8601
  • YYYY-MM-DD [RRRR-MM-DD]
  • YYYY-MM-DDThh:mm:ss [RRRR-MM-DDThh:mm:ss]
  • YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ [RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ]
 • Použite dátum, ktorý nie je starší ako 30 dní.
price

Povinné
Cena výrobku

Príklad
15.00 EUR

Syntax

 • Číslice
 • ISO 4217

Vlastníctvo schema.org
Offer.​​priceSpecification

 • Odošlite správnu cenu a menu výrobku, ktoré sa musia zhodovať s cenou na vstupnej stránke.
 • Uistite sa, že na vstupnej stránke je zreteľne uvedená cena v mene krajiny predaja, a to na mieste, ktoré sa dá ľahko nájsť.
 • Uistite sa, že výrobok sa dá kúpiť za zadanú cenu online.
 • Všetci používatelia v krajine predaja musia mať možnosť kúpiť si výrobok za zadanú cenu bez toho, aby museli platiť za členstvo.
  • Do nastavení dopravy pridajte minimálnu hodnotu objednávky.
 • Neodosielajte cenu vo výške 0 (cena vo výške 0 je povolená pre mobilné zariadenia predávané so zmluvou).
 • Pre výrobky, ktoré sa predávajú v hromadných množstvách, súpravách alebo viackusových baleniach:
  • Zadajte celkovú cenu minimálneho množstva nákupu, súpravy alebo viackusového balenia.
 • USA a Kanada:
  • Do ceny nezahŕňajte daň.
 • Všetky ostatné krajiny:
  • Do ceny zahrňte daň z pridanej hodnoty (DPH) alebo daň z tovaru a služieb.
 • Ďalšie možnosti na zadanie informácií týkajúcich sa cien máte v atribútoch unit_​​pricing_​​measure [jednotka_pri_cene_za_kus]installment [splátka].
sale_​​price

Nepovinné
Akciová cena výrobku

Príklad
15.00 EUR

Syntax

 • Číslice
 • ISO 4217

Vlastníctvo schema.org
Offer.​​priceSpecification

 • Dodržiavajte požiadavky pre atribút price [cena].
 • Okrem atribútu price [cena] zadajte s neakciovou cenou aj atribút sale_​price [akciová_cena].
 • Odošlite správnu akciovú cenu výrobku a dbajte na to, aby sa zhodovala s cenou na vstupnej stránke.
sale_​​price_​​effective_​​date

Nepovinné
Obdobie, počas ktorého platí sale_​price [akciová_cena] výrobku

Príklad
(Pre UTC+1)
2016-02-24T11:07:31​+0100 / 2016-02-29T23:07:31​+0100

Syntax

 • Max. 51 alfanumerických znakov
 • ISO 8601
  • YYYY-MM-DD [RRRR-MM-DD]
  • YYYY-MM-DDThh:mm:ss [RRRR-MM-DDThh:mm:ss]
  • YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ [RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ]
 • Dátum začatia a dátum ukončenia oddeľte znakom /.

Vlastníctvo schema.org

 • Offer.​​price​Specification.​validFrom
 • Offer.​​price​Specification.​validThrough
 • Použite spolu s atribútom sale_​price [akciová_cena].
 • Ak nezadáte atribút sale_​price_​effective_​date [dátum_platnosti_akciovej_ceny], atribút sale_​price [akciová_cena] platí neustále.
 • Dátum začatia musí byť skorší ako dátum ukončenia.
unit_​​pricing_​​measure

Nepovinné (okrem prípadov, keď sa vyžaduje na základe miestnych zákonov alebo nariadení)
Merná jednotka a rozmer predávaného výrobku.

Príklad
1.5kg

Syntax
Číselná hodnota a jednotka

Podporované jednotky

 • Hmotnosť: oz, lb, mg, g, kg
 • Objem (americká sústava jednotiek): floz, pt, qt, gal
 • Jednotka objemu: ml, cl, l, cbm
 • Dĺžka: in, ft, yd, cm, m
 • Plocha: ft2, m2
 • Za jednotku: ct
 • Použite mernú jednotku alebo rozmer výrobku bez obalu.
 • Použite kladné číslo.
 • Pre varianty
  • Uveďte rovnakú hodnotu atribútu item_​group_​id [identifikátor_skupiny_položiek] a rôzne hodnoty atribútu unit_pricing_measure [jednotka_pri_cene_za_kus].

unit_​​pricing_​​base_​​measure

Nepovinné (okrem prípadov, keď sa vyžaduje na základe miestnych zákonov alebo nariadení)
Základná miera výrobku potrebná na cenotvorbu (napr. 100ml znamená, že cena je vypočítaná podľa ceny za 100 ml).

Príklad
100g

Syntax
Celé číslo a jednotka

Podporované celé čísla
1, 10, 100, 2, 4, 8

Podporované jednotky

 • Hmotnosť: oz, lb, mg, g, kg
 • Objem (americká sústava jednotiek): floz, pt, qt, gal
 • Jednotka objemu: ml, cl, l, cbm
 • Dĺžka: in, ft, yd, cm, m
 • Plocha: ft2, m2
 • Za jednotku: ct

Ďalšie podporované kombinácie celých čísel a metrických jednotiek
75 cl, 750 ml, 50 kg, 1 000 kg

 • Nepovinné, keď zadáte atribút unit_​​pricing_​​measure [jednotka_pri_cene_za_kus].
 • Pre atribúty unit_​​pricing_​​measure [jednotka_pri_cene_za_kus]unit_​pricing_​base_​measure [základná_miera_jednotkovej_ceny] použite rovnakú mernú jednotku.
 • Nezabudnite, že cena (alebo akciová cena, ak je aktívna) sa používa na výpočet jednotkovej ceny výrobku. Ak je atribút price [cena] napríklad 3 EUR, unit_​​pricing_​​measure [jednotka_pri_cene_za_kus] je 150ml a unit_​pricing_​base_​measure [základná_miera_jednotkovej_ceny] je 100ml, jednotková cena je 2 EUR/100 ml.
installment

Nepovinné (v Latinskej Amerike k dispozícii pre všetky kategórie výrobkov a v niektorých ďalších krajinách k dispozícii iba na zobrazovanie bezdrôtových výrobkov a služieb)

Podrobnosti splátkového kalendára

Príklad
6, 50 BRL

Syntax
Atribút installment [splátka] má dva podradené atribúty:

 • months [mesiace] (povinný)
  Celé číslo, počet splátok, ktoré musí kupujúci zaplatiť
 • amount [suma] (povinný)
  ISO 4217, suma, ktorú musí kupujúci mesačne platiť
 • Možnosť splátky sa musí zhodovať s údajom na vstupnej stránke.
 • Na využitie možnosti nesmie byť povinná vernostná karta.
 • V Latinskej Amerike sa uistite, že v atribúte price [cena] je uvedená celková suma, ak sa platí v plnej výške vopred, a pomocou atribútu installment [splátka] uveďte alternatívnu možnosť platby na splátky.
 • V iných krajinách použite atribút price [cena] (s najnižšou možnou hodnotou 0) na vyjadrenie platby vopred (ktorú môže predstavovať aj záloha za zariadenie či aktivačné poplatky) a atribút installment [splátka] použite na uvedenie ostatných mesačných splátok.
subscription_​​cost

Nepovinné (v niektorých krajinách k dispozícii iba na zobrazovanie bezdrôtových výrobkov a služieb)

Podrobnosti o mesačnej alebo ročnej platobnej tarife pre balík zmluvy o poskytovaní komunikačných služieb a bezdrôtového výrobku.

Príklad
month:12:35.00 EUR

Syntax
Atribút subscription_cost [cena_predplatného] používa tri podradené atribúty:

 • period [obdobie] (povinné)
  Trvanie jedného obdobia predplatného. Buď month [mesiac], alebo year [rok].

 • period_length [dĺžka_obdobia] (povinné) Celé číslo, počet období odberu (mesiacov alebo rokov), za ktoré musí kupujúci zaplatiť.

 • amount [suma] (povinné) ISO 4217, suma, ktorú musí kupujúci mesačne zaplatiť. Pri zobrazovaní môžeme sumu zaokrúhliť na najbližšiu celú jednotku miestnej meny, aby sme ušetrili priestor. Zadaná hodnota sa však vždy musí presne zhodovať so sumou zobrazenou na vašom webe.

 • Uveďte atribút price [cena] s celkovou sumou, ktorú treba za výrobok zaplatiť (vrátane zálohy za zariadenie a aktivačného poplatku).

 • Platobná tarifa za komunikácie sa musí zhodovať s údajom zobrazeným na vašej vstupnej stránke. Tarifa sa na vstupnej stránke musí dať ľahko nájsť.

loyalty_​​points

Nepovinné (k dispozícii iba v Japonsku)
Počet a typ vernostných bodov, ktoré zákazník získa pri kúpe výrobku

Príklad
Program A, 100, 1.5

Syntax
Atribút loyalty_​points [vernostné_body] používa tri podradené atribúty:

 • points_​value [bodová_hodnota] (povinné)
  Počet získaných bodov za výrobok
 • name [názov] (nepovinné)
  Názov programu vernostných bodov, 12 znakov s plnou šírkou alebo 24 znakov v latinke
 • ratio [pomer] (nepovinné)
  Číslo, pomer bodu pri konverzii na menu
 • Zadajte len vernostné body s konkrétnou peňažnou hodnotou.

Kategória výrobku

Pomocou týchto atribútov môžete pripravovať reklamné kampane v službe Google Ads a v určitých prípadoch prepísať automatickú kategorizáciu Googlu.

Atribút Formát Prehľad minimálnych požiadaviek
google_​​product_​​category

Nepovinné 
Kategória výrobku definovaná Googlom, do ktorej môžete zaradiť svoj výrobok

Príklad
 

Apparel & Accessories > Clothing > Outerwear > Coats & Jackets [Odevy a doplnky > Oblečenie > Vrchné oblečenie > Bundy a kabáty]

alebo
 

371

Syntax

Hodnota z taxonómie výrobkov Googlu:

 • číselný identifikátor kategórie alebo
 • úplná cesta kategórie.

Podporované hodnoty
Taxonómia výrobkov Googlu

 • Uveďte iba jednu kategóriu.
 • Uveďte najrelevantnejšiu kategóriu.
 • Uveďte buď úplnú cestu kategórie alebo číselný identifikátor kategórie.
 • K určitým výrobkom musíte uviesť určitú konkrétnu kategóriu:
  • K alkoholickým nápojom je potrebné zadať jednu z týchto kategórií:
   • Food, Beverages & Tobacco > Beverages > Alcoholic Beverages, [Potraviny, nápoje a tabak > Nápoje > Alkoholické nápoje] (499676) alebo niektorú jej podkategóriu;
   • Arts & Entertainment > Hobbies & Creative Arts > Homebrewing & Winemaking Supplies [Umenie a zábava > Hobby, hudba a výtvarné umenie > Potreby na domácu výrobu piva alebo vína] (3577) alebo niektorú jej podkategóriu.
  • V prípade mobilných zariadení predávaných na základe zmluvy je potrebné zadať kategóriu Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Elektronika > Komunikácie > Telefóny > Mobilné telefóny] (267) (telefóny) alebo Electronics > Computers > Tablet Computers (4745) [Elektronika > Komunikácie > Telefóny > Mobilné telefóny] (tablety).
  • Pri darčekových kartách je potrebné zadať kategóriu Arts & Entertainment > Party & Celebration > Gift Giving > Gift Cards & Certificates [Umenie a zábava > Párty a oslavy > Darčeky > Darčekové karty a certifikáty] (53).
product_type [typ_výrobku]

Voliteľné
Kategória výrobku, ktorú definujete pre svoj výrobok

Príklad


Domov > Pre ženy > Šaty > Maxi šaty

Syntax


Max. 750 alfanumerických znakov

 • Uveďte úplnú cestu kategórie. Napríklad zadajte Domov > Pre ženy > Šaty > Maxi šaty a nie iba Šaty.
 • Na zatriedenie na účely ponúkania cien a tvorby prehľadov v kampaniach v Nákupoch v službe Google Ads sa použije len prvá hodnota atribútu product_​​type [typ_výrobku].

Identifikátory výrobkov

Tieto atribúty sa používajú na poskytovanie identifikátorov výrobkov, ktoré definujú výrobok, ktorý predávate na globálnom trhu. Identifikátory výrobkov používame na porozumenie tomu, čo predávate. Keď pochopíme, čo predávate, dokážeme zvýšiť výkonnosť vašich reklám a neplatených záznamov pridaním cenných podrobností o výrobku a jeho relevantnejším zobrazovaním používateľom. Prečítajte si viac o identifikátoroch výrobkov.

Atribút Formát Prehľad minimálnych požiadaviek
brand [značka]

Povinné (pre všetky nové výrobky okrem filmov, kníh a hudobné nahrávacie spoločnosti)

Nepovinné pre všetky ostatné výrobky 
Názov značky vášho výrobku

Príklad
Google


Syntax
Max. 70 znakov


Vlastníctvo schema.org
Product.brand

 • Uveďte názov značky, ktorú zákazníci vo všeobecnosti spoznávajú.
 • Názov svojho obchodu uveďte ako značku len v prípade, že výrobok vyrábate vy alebo sa radí do všeobecnej kategórie značky. Názov obchodu môžete zadať ako značku napríklad vtedy, ak predávate výrobky bez značky alebo šperky na mieru.
 • Ak výrobok nemá značku, do atribútu značka [brand] zadajte názov výrobcu alebo dodávateľa.
 • Neuvádzajte hodnoty -, Všeobecné, Žiadna značka či Neexistuje.
 • Pri kompatibilných výrobkoch:
  • Zadajte kód GTIN a značku výrobcu, ktorý daný kompatibilný výrobok vyrobil.
  • Neuvádzajte značku výrobcu originálneho príslušenstva (OEM), aby ste používateľov informovali, že váš výrobok je kompatibilný s výrobkom značky OEM alebo je jej replikou.
gtin

Povinné (pre všetky nové výrobky s kódom GTIN prideleným výrobcom)

Nepovinné (dôrazne odporúčané) pre všetky ostatné výrobky 
Globálny identifikačný kód GTIN vášho výrobku

Príklad
3234567890126

Syntax
Max. 50 numerických znakov (max. 14 na jednu hodnotu – pridané medzery a spojovníky sa ignorujú)

Podporované hodnoty

 • UPC (v Severnej Amerike, resp. GTIN-12) 
  12-miestne číslo, napr. 323456789012.
  8-miestne kódy UPC-E by sa mali previesť na 12-miestne kódy.
 • EAN (v Európe, resp. GTIN-13)
  13-miestne číslo, napr. 3001234567892
 • JAN (v Japonsku, resp. GTIN-13)
  8- alebo 13-miestne číslo, napr. 49123456 alebo 4901234567894
 • ISBN (knihy)
  10- alebo 13-miestne číslo, napr. 1455582344 alebo 978-1455582341. Ak máte obe, uveďte len 13-miestne číslo. Kódy ISBN-10 už nie sú podporované a mali by sa previesť na kódy ISBN-13.
 • ITF-14 (pri viackusových baleniach, resp. GTIN-14)
  14-miestne číslo, napr. 10856435001702

Vlastníctvo schema.org
Product.isbn
Product.gtin8
Product.gtin12
Product.gtin13
Product.gtin14

 • Neuvádzajte spojovníky ani medzery.
 • Zadávajte len platné kódy GTIN definované v oficiálnom sprievodcovi overením organizácie GS1, kde sú obsiahnuté aj tieto požiadavky:
  • Musí byť uvedená správna číslica kontrolného súčtu.
  • Kód GTIN nesmie byť obmedzený (rozsahy predpôn GS1 02, 04, 2).
  • Kód GTIN sa nesmie vzťahovať na kupón (rozsahy predpôn GS1 98 až 99).
 • Pri kompatibilných výrobkoch:
  • Zadajte kód GTIN a značku výrobcu, ktorý daný kompatibilný výrobok vyrobil.
  • Neuvádzajte značku výrobcu originálneho príslušenstva (OEM), aby ste používateľov informovali, že váš výrobok je kompatibilný s výrobkom značky OEM alebo je jej replikou.
 • Pri viackusových baleniach:
  • Použite identifikátor výrobku, ktorým je označené viackusové balenie.
 • Pri súpravách:
  • Použite identifikátor výrobku, ktorým je označený hlavný výrobok v súprave.
 • Ak ponúkate úpravy na mieru, gravírovanie a iné prispôsobenie výrobku, ktorému výrobca pridelil kód GTIN:
  • Odošlite kód GTIN a pomocou atribútu is_​bundle [súprava] nás informujte, že ide o výrobok upravený na mieru.
MPN

Povinné (len ak nový výrobok nemá kód GTIN priradený výrobcom)

Nepovinné pre všetky ostatné výrobky 
Katalógové číslo súčiastky pridelené výrobku výrobcom

Príklad
GO12345OOGLE

Syntax
Max. 70 alfanumerických znakov

Vlastníctvo schema.org
Product.mpn

 • Zadávajte len katalógové čísla súčiastok pridelené výrobcom.
 • Použite čo najkonkrétnejšie katalógové číslo súčiastky. Napríklad rôzne farby výrobkov by mali mať rôzne katalógové čísla súčiastok.
identifier_​​exists

Nepovinné 

Používa sa na označenie toho, či výrobok má alebo nemá jedinečné identifikátory výrobku, ako sú napríklad kód GTIN, katalógové číslo súčiastky či značka.

Príklad
nie [no]

Podporované hodnoty  

 • áno [yes]
  Výrobca prideľuje novým výrobkom identifikátor výrobku.
 • nie [no]
  Výrobok nemá značku, kód GTIN ani katalógové číslo súčiastky (pozrite si požiadavky vpravo). Aj keď je nastavená hodnota nie [no], zadajte jedinečné identifikátory výrobku, ktoré máte k dispozícii.
 • Ak tento atribút nezadáte, predvolená hodnota je áno [yes].
 • Typ kategórie vášho výrobku určuje, ktoré jedinečné identifikátory výrobku (kód GTIN, katalógové číslo súčiastky, značka) sú povinné.
  • Ak je váš výrobok mediálnou položkou a nemáte k dispozícii kód GTIN:
   • Do atribútu identifier_exists [identifikátor_existuje] zadajte hodnotu no [nie].
   • Poznámka: Kódy ISBN a SBN sú prijateľné ako kódy GTIN. 
  • Ak je váš výrobok odev a nemáte k dispozícii značku:
   • Do atribútu identifier_exists [identifikátor_existuje] zadajte hodnotu no [nie].
  • Pri všetkých ostatných kategóriách, ak výrobok nemá kód GTIN alebo katalógové číslo súčiastky a značku: 
   • Do atribútu identifier_exists [identifikátor_existuje] zadajte hodnotu no [nie].
     

Podrobný popis výrobku

Tieto atribúty sa používajú na odoslanie konkrétnych vlastností výrobku, ktoré sú u používateľov zvyčajne žiadané. Pomocou týchto atribútov môžete kontrolovať, ako sa vaše výrobky zobrazujú pri inzerovaní výrobkov s variantmi. Tieto atribúty takisto potenciálnym zákazníkom umožňujú pri vyhľadávaní filtrovať výrobky na Googli podľa atribútov. Prečítajte si viac o odosielaní variantov.

Atribút Formát Prehľad minimálnych požiadaviek
condition

Povinné, ak je výrobok použitý alebo repasovaný

Nepovinné pre nové výrobky

Stav výrobku v čase predaja

Príklad
new [nové]

Podporované hodnoty

 • new [nové]
  Úplne nový výrobok v pôvodnom, neotvorenom obale
 • refurbished [repasované]
  Výrobok profesionálne obnovený a navrátený do funkčného stavu, dodáva sa so zárukou a môže, ale nemusí byť v pôvodnom obale
 • used [použité]
  V minulosti používaný výrobok, pôvodný obal je otvorený alebo chýba

Vlastníctvo schema.org
Offer.​itemCondition

 
adult

Povinné, ak výrobok zahŕňa obsah pre dospelých
Informuje, že výrobok zahŕňa obsah so sexuálnym podtextom

Príklad
yes [áno]

Podporované hodnoty

 • yes [áno]
 • no [nie]
 • Ak jednotlivý výrobok zahŕňa nahotu alebo obsah so sexuálnym podtextom, zadajte hodnotu yes [áno]. Ak tento atribút neuvediete, použije sa predvolená hodnota no [nie]. Zistite viac o pravidlách pre obsah určený pre dospelých.
 • Ak je váš web všeobecne určený hlavne dospelému publiku a zahŕňa obsah pre dospelých (nemusí ísť len o nahotu), prejdite do účtu Merchant Center, kliknutím na ikonu kľúča  otvorte ponuku Nástroje a nastavenia a vyberte Nastavenie nákupných reklám. Rozbaľte panel Obsah pre dospelých a začiarknite políčko vedľa položky „Môj web obsahuje hlavne výrobky pre dospelých (napríklad erotickú dámsku bielizeň) definované podľa pravidiel Googlu“. Ak začiarknete toto políčko, pri jednotlivých výrobkoch už nemusíte zadávať atribút adult [pre_dospelých].
multipack

Povinné pre viackusové balenia výrobkov v Austrálii, Brazílii, Českej republike, Francúzsku, Holandsku, Japonsku, Nemecku, Spojenom kráľovstve, Španielsku, Švajčiarsku, Taliansku a USA

Povinné pre rozšírené záznamy v platformách na Googli, ak ste vytvorili viackusové balenie

Nepovinné pre všetky ostatné výrobky a krajiny predaja

Počet identických výrobkov predávaných vo viackusovom balení definovanom obchodníkom

Príklad
6

Syntax
Celé číslo

 • Tento atribút použite, ak ste definovali vlastnú skupinu identických výrobkov, ktoré predávate ako jednu predajnú jednotku. Napríklad ak predávate šesť kusov mydla spolu.
 • Uveďte počet výrobkov vo viackusovom balení. Ak tento atribút nezadáte, použije sa predvolená hodnota 0.
 • Ak ste viackusové balenie nezostavili vy, ale výrobca výrobku, tento atribút nezadávajte.
is_​​bundle

Povinné pre súpravy v Austrálii, Brazílii, Českej republike, Francúzsku, Holandsku, Japonsku, Nemecku, Spojenom kráľovstve, Španielsku, Švajčiarsku, Taliansku a USA

Povinné pre rozšírené záznamy v platformách na Googli, ak ste vytvorili súpravu obsahujúci hlavný výrobok

Nepovinné pre všetky ostatné výrobky a krajiny predaja

Informuje, že výrobok predstavuje vlastnú, obchodníkom definovanú skupinu rôznych výrobkov, ktorá obsahuje jeden hlavný výrobok

Príklad
yes [áno]

Podporované hodnoty

 • yes [áno]
 • no [nie]
 • Ak predávate vlastnú súpravu rôznych výrobkov, ktorú ste vytvorili, a táto súprava obsahuje hlavný výrobok, zadajte hodnotu yes [áno]. Napríklad ak predávate fotoaparát spolu s objektívom a taškou. Ak tento atribút neuvediete, použije sa predvolená hodnota no [nie].
 • Tento atribút nepoužívajte v prípade, že v súprave nemožno jednoznačne rozlíšiť hlavný výrobok. Napríklad ak ide o darčekový kôš so syrom a slanými sušienkami.
energy_​​efficiency_​​class

Nepovinné (okrem prípadov, keď sa vyžaduje na základe miestnych právnych predpisov alebo nariadení)

Energetický štítok výrobku

Príklad
A+

Podporované hodnoty

 • A+++
 • A++
 • A+
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • Uveďte zo zákona povinný energetický štítok.
 • Tento atribút sa má používať v kombinácii s atribútmi min_energy_​​efficiency_​​class [minimálna_trieda_energetickej_účinnosti]max_energy_efficiency_class [maximálna_trieda_energetickej_účinnosti] na vytvorenie energetického štítku, napríklad A+ (A+++ až G).

min_energy_​​efficiency_​​class [minimálna_trieda_​​energetickej_​​účinnosti]
 

Nepovinné (okrem prípadov, keď sa vyžaduje na základe právnych predpisov alebo nariadení)

K dispozícii iba pre EÚ a Švajčiarsko

Energetický štítok vášho výrobku

Príklad
A+++

Podporované hodnoty

 • A+++
 • A++
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • Uveďte zo zákona povinný energetický štítok.
 • Tento atribút sa má používať v kombinácii s atribútmi energy_​​efficiency_​​class [trieda_energetickej_účinnosti]max_energy_efficiency_class [maximálna_trieda_energetickej_účinnosti] na vytvorenie energetického štítku, napríklad A+ (A+++ až D).

max_energy_​​efficiency_​​class [maximálna_trieda_​​energetickej_​​účinnosti]

Nepovinné (okrem prípadov, keď sa vyžaduje na základe právnych predpisov alebo nariadení)

K dispozícii iba pre EÚ a Švajčiarsko

Energetický štítok vášho výrobku

Príklad
D

Podporované hodnoty

 • A+++
 • A++
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • Uveďte zo zákona povinný energetický štítok.
 • Tento atribút sa má používať v kombinácii s atribútmi energy_​​efficiency_​​class [trieda_energetickej_účinnosti]min_energy_efficiency_class [minimálna_trieda_energetickej_účinnosti] na vytvorenie energetického štítku, napríklad A+ (A+++ až D).

age_​​group

Povinné pre všetky odevné položky zacielené na obyvateľov Brazílie, Francúzska, Japonska, Nemecka, Spojeného kráľovstva a USA, ako aj pre všetky výrobky s určenou vekovou skupinou

Povinné pre rozšírené záznamy v platformách na Googli pre všetky výrobky v kategórii Apparel & Accessories [Odevy a doplnky] (166)

Nepovinné pre všetky ostatné výrobky a krajiny predaja

Demografická skupina, pre ktorú je výrobok určený

Príklad
infant [dojčatá]

Podporované hodnoty

 • newborn [novorodenci]
  Do 3 mesiacov
 • infant [dojčatá]
  3 – 12 mesiacov
 • toddler [batoľatá]
  1 – 5 rokov
 • kids [deti]
  5 – 13 rokov
 • adult [dospelí]
  Obvykle tínedžeri alebo dospelí


Vlastníctvo schema.org

 • Product.​audience.​suggestedMinAge
 • Product.​audience.​suggestedMaxAge
 • Ku každému výrobku uveďte jednu hodnotu.
 • Pre varianty
  • Uveďte rovnakú hodnotu atribútu item_​group_​id [identifikátor_skupiny_položiek] a rôzne hodnoty atribútu age_​group [veková_skupina].
color

Povinné pre všetky odevné položky v informačných kanáloch zacielených na Brazíliu, Francúzsko, Japonsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo a USA, ako aj pre všetky výrobky, ktoré sú k dispozícii v rôznych farbách

Povinné pre rozšírené záznamy v platformách na Googli pre všetky výrobky v kategórii Apparel & Accessories [Odevy a doplnky] (166)

Nepovinné pre všetky ostatné výrobky a krajiny predaja

Farba alebo farby výrobku

Príklad
black [čierna]

Syntax
Max. 100 alfanumerických znakov (max. 40 znakov na jednu farbu)

Vlastníctvo schema.org
Product.color

 • Nepoužívajte čísla, napr. 0 2 4 6 8.
 • Nepoužívajte iné než alfanumerické znaky, napr. #fff000.
 • Nepoužívajte len jedno písmeno, napr. R (v čínštine, japončine alebo kórejčine môžete uviesť len jeden znak, napr. 红).
 • Neodkazujte na výrobok alebo obrázok, napr. „Pozri obrázok“.
 • Nespájajte viaceré názvy farieb do jedného slova, napríklad ČervenáRužováModrá. Namiesto toho ich oddeľte lomkou / takto: Červená/Ružová/Modrá. Nezadávajte inú hodnotu než konkrétnu farbu, napríklad viacfarebné, rôzne, pestré, pánske, dámske alebo .
 • Ak je výrobok viacfarebný, najskôr uveďte hlavnú farbu.
 • Pre varianty
  • Uveďte rovnakú hodnotu atribútu item_​group_​id [identifikátor_skupiny_položiek] a rôzne hodnoty atribútu color [farba].
gender

Povinné pre všetky odevné položky v informačných kanáloch zacielených na obyvateľov Brazílie, Francúzska, Japonska, Nemecka, Spojeného kráľovstva a USA, ako aj pre všetky výrobky určené pre konkrétne pohlavie

Povinné pre rozšírené záznamy v platformách na Googli pre všetky výrobky v kategórii Apparel & Accessories [Odevy a doplnky] (166)

Nepovinné pre všetky ostatné výrobky a krajiny predaja

Pohlavie, pre ktoré je výrobok určený


Príklad
unisex [unisex]

Podporované hodnoty

 • male [muži]
 • female [ženy]
 • unisex [unisex]

Vlastníctvo schema.org
Product.​audience.​suggested​Gender

 • Pri niektorých kategóriách Apparel & Accessories [Odevy a doplnky] (166), napríklad Shoelaces [Šnúrky] (1856), tento atribút nie je povinný, ale odporúčaný, pretože tieto kategórie nezávisia od pohlavia.
 • Pre varianty
  • Uveďte rovnakú hodnotu atribútu item_​group_​id [identifikátor_skupiny_položiek] a rôzne hodnoty atribútu gender [pohlavie].
material

Povinné (ak je to relevantné na rozlíšenie rôznych výrobkov v skupine variantov)

Nepovinné pre všetky ostatné výrobky

Látka alebo materiál výrobku

Príklad
leather [koža]

Syntax
Max. 200 znakov

Vlastníctvo schema.org
Product.material

 • Ak chcete k jednému výrobku uviesť viacero materiálov (pričom nejde o varianty), uveďte hlavný materiál a za ním maximálne dva vedľajšie, oddelené lomkou (/). Napríklad namiesto hodnoty BavlnaPolyesterElastan použite hodnotu bavlna/polyester/elastan.
 • Pre varianty
  • Uveďte rovnakú hodnotu atribútu item_​group_​id [identifikátor_skupiny_položiek] a rôzne hodnoty atribútu material [materiál].
pattern

Povinné (ak je to relevantné na rozlíšenie rôznych výrobkov v skupine variantov)

Nepovinné pre všetky ostatné výrobky

Vzor alebo grafická potlač výrobku

Príklad
striped [pruhované]
polka dot [bodkované]
paisley [paisley]

Syntax
Max. 100 znakov

Vlastníctvo schema.org
Product.pattern

 • Pre varianty
  • Uveďte rovnakú hodnotu atribútu item_​group_​id [identifikátor_skupiny_položiek] a rôzne hodnoty atribútu pattern [vzor]
size

Povinné (povinné pre všetky odevné položky v kategóriách výrobkov Apparel & Accessories > Clothing [Odevy a doplnky > Oblečenie] (1604) a Apparel & Accessories > Shoes [Odevy a doplnky > Obuv] (187) zacielené na obyvateľov Brazílie, Francúzska, Japonska, Nemecka, Spojeného kráľovstva a USA, ako aj pre všetky výrobky, ktoré sú k dispozícii v rôznych veľkostiach)

Povinné pre rozšírené záznamy v platformách na Googli pre všetky výrobky kategórie Apparel & Accessories > Clothing [Odevy a doplnky > Oblečenie] (1604) a Apparel & Accessories > Shoes [Odevy a doplnky > Obuv] (187).

Nepovinné pre všetky ostatné výrobky a krajiny predaja

Veľkosť výrobku

Príklad
XL

Syntax
Max. 100 znakov

Vlastníctvo schema.org
Product.size

 • Pre varianty:
  • Uveďte rovnakú hodnotu atribútu item_​group_​id [identifikátor_skupiny_položiek] a rôzne hodnoty atribútu size [veľkosť].
 • Ak veľkosť obsahuje viacero rozmerov, spojte ich do jednej hodnoty. Napríklad pri predĺženom strihu s obvodom krku 41 cm a dĺžkou rukáva 86 cm uveďte rozmer „41/86 predĺžený“.
 • Ak má položka len jednu veľkosť, môžete v tomto atribúte uviesť jedna veľkosť, JV, jedna veľkosť pre všetkých alebo jedna veľkosť takmer pre všetkých.
 • V prípade výrobkov vo viackusových baleniach definovaných obchodníkom vyplňte množstvo viackusového balenia pomocou atribútu multipack [viackusové balenie]. Do atribútu size [veľkosť] nezadávajte množstvo viackusového balenia.
size_​​type

Nepovinné (k dispozícii len pre odevné výrobky)

Strih odevného výrobku

Príklad
maternity [tehotenské]

Podporované hodnoty

 • regular [bežné veľkosti]
 • petite [malé veľkosti]
 • oversize [nadrozmerné]
 • maternity [tehotenské]
 • Ak nevyplníte tento atribút, použije sa predvolená hodnota regular [bežné veľkosti].
size_​​system

Nepovinné (k dispozícii len pre odevné výrobky)

Veľkostný systém (podľa krajiny), na základe ktorého je výrobok označený

Príklad
US [USA]

Podporované hodnoty

 • US [USA]
 • UK [UK]
 • EU [EÚ]
 • DE [DE]
 • FR [FR]
 • JP [JP]
 • CN (Čína) [CN]
 • IT [IT]
 • BR [BR]
 • MEX [MEX]
 • AU [AU]
 • Ak nevyplníte tento atribút, predvolene sa použije veľkostný systém krajiny predaja.
item_group_id [identifikátor_skupiny_položiek]

Povinné v Brazílii, Francúzsku, Japonsku, Nemecku, Spojenom kráľovstve a USA, ak je výrobok variant

Povinné pre rozšírené záznamy v platformách na Googli pre varianty výrobkov

Nepovinné pre všetky ostatné výrobky a krajiny predaja

Identifikátor skupiny výrobkov, ktoré predstavujú rôzne verzie (varianty) jedného výrobku

Príklad
AB12345

Syntax
Max. 50 alfanumerických znakov

Vlastníctvo schema.org
Product.​inProductGroupWithID

 • Pre každú skupinu variantov použite jedinečnú hodnotu. V prípade možnosti použite kód SKU nadradenej položky.
 • Pri aktualizácii údajov o výrobkoch použite rovnaký identifikátor.
 • Používajte len platné znaky Unicode.
 • Identifikátor skupiny položiek používajte, ak sa výrobky v určitej skupine výrobkov líšia na základe jedného alebo viacerých z týchto atribútov:
  • color [farba],
  • size [veľkosť],
  • pattern [vzor],
  • material [materiál],
  • age group [veková_skupina],
  • gender [pohlavie]
 • Pri každom výrobku z rovnakej skupiny položiek zadajte rovnaké atribúty. Ak sa napríklad výrobok odlišuje veľkosťou a farbou, zadajte atribúty size [veľkosť]color [farba] ku každému výrobku s rovnakou hodnotou atribútu item_​group_​id [identifikátor_skupiny_položiek].
 • Ak sa výrobky líšia prvkami dizajnu, ktoré nie sú zastúpené atribútmi uvedenými vyššie, atribút item_​group_​id [identifikátor_skupiny_položiek] nepoužívajte.
product_detail [podrobnosť_výrobku]

Nepovinné

Technické špecifikácie alebo ďalšie podrobnosti vášho výrobku

Príklad
General:Product Type:Digital player [Všeobecné:Výrobok Typ:Digitálny prehrávač]

Syntax

product_detail [podrobnosť_výrobku] používa tri podradené atribúty:

 • section_name [názov sekcie]: maximálne 140 znakov
 • attribute_name [názov atribútu]: maximálne 140 znakov
 • attribute_value [hodnota_atribútu]: maximálne 1000 znakov
 • Nepridávajte informácie uvedené v iných atribútoch, text písaný len veľkými písmenami, neobvyklé cudzie znaky, propagačné texty ani zoznamy kľúčových slov či vyhľadávacích dopytov
 • Nepridávajte napríklad informácie o cene, akciovej cene, dátumoch výpredaja, doprave, dátume doručenia či iné informácie súvisiace s časom ani názov firmy.
 • Názov a hodnotu atribútu zadávajte iba vtedy, keď je táto hodnota potvrdená. Napríklad hodnotu Vegetarian=False [Vegetariánske=nepravda] použite iba vtedy, keď nejaké jedlo skutočne nie je vegetariánske. Nepoužívajte ju na základe toho, že „nepravda“ je predvolenou hodnotou pre booleovské atribúty.
product_highlight [charakteristika_výrobku]

Nepovinné

Najdôležitejšie vlastnosti vašich výrobkov

Príklad

Podporuje tisíce aplikácií vrátane služieb Netflix, YouTube a HBO Now

Syntax

Max. 150 znakov
 

 • Vymenujte 2 až 10 dôležitých vlastností výrobku.
 • Popíšte len samotný výrobok.
 • Neuvádzajte zoznam kľúčových slov ani vyhľadávacích dopytov.
 • Neuvádzajte propagačné texty, text písaný len veľkými písmenami ani neobvyklé cudzie znaky
   

Kampane v Nákupoch a ďalšie konfigurácie

Tieto atribúty sa používajú na ovládanie používania údajov o výrobkoch, keď vytvoríte reklamné kampane v službe Google Ads.

Atribút Formát Prehľad minimálnych požiadaviek
ads_​​redirect

Nepovinné 

Webová adresa, ktorou sa špecifikujú ďalšie parametre stránky výrobku. Používatelia budú presmerovaní na túto webovú adresu a nie na tú, ktorú ste zadali ako hodnotu atribútu link [odkaz] alebo mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku].

Príklad
 

http://www.​example.com/​vyrobok.​html

Syntax

Max. 2 000 znakov

 • V rámci hodnôt atribútu link [odkaz] (a mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku], ak je zadaný) zadajte rovnakú registrovanú doménu.
 • Platné registrované domény sú example.com, m-example.com, example.co.uk, example.com.aibar.tokyo.jp. Webové adresy s neplatnou doménou, napríklad example.zz alebo example.comic, nebudú akceptované. Podrobnejšie informácie o platných registrovaných doménach nájdete v článku ads_​​redirect [presmerovanie_zo_služby_ads].
custom_​​label_​​0 [vlastný_štítok_0]

Nepovinné 
Štítok, ktorý priraďujete výrobku na uľahčenie zatriedenia na účely ponúkania cien a tvorby prehľadov v nákupných kampaniach

Príklad

 • seasonal [sezónne] 
 • clearance [výpredaj]
 • sviatok
 • akcia
 • price range [cenový_rozsah]

Syntax
Max. 100 znakov

 • Použite hodnotu, ktorú vo svojej nákupnej kampani rozpoznáte. Táto hodnota sa nebude zobrazovať používateľom, ktorí vidia vaše reklamy a neplatené záznamy.
 • K jednému výrobku môžete pridať najviac päť vlastných štítkov, a to tak, že tento atribút zahrniete do údajov viackrát:
  • custom_​label_​0 [vlastný_štítok_0]
  • custom_​label_​1 [vlastný_štítok_1]
  • custom_​label_​2 [vlastný_štítok_2]
  • custom_​label_​3 [vlastný_štítok_3]
  • custom_​label_​4 [vlastný_štítok_4]
 • Pre každý vlastný štítok môžete v rámci celého svojho účtu Merchant Center použiť najviac 1 000 jedinečných hodnôt.
promotion_​​id

Nepovinné (povinné pre Špeciálne ponuky obchodníka v Austrálii, Francúzsku, Indii, Nemecku, Spojenom kráľovstve a USA)
Identifikátor, ktorý vám umožňuje priradiť výrobky k Špeciálnym ponukám obchodníka

Príklad
ABC123

Syntax
Max. 50 znakov

 • Používajte jedinečný identifikátor s rozlišovaním veľkých a malých písmen, bez medzier a symbolov (napríklad %, !) 
 • Ak chcete konkrétne promá namapovať na konkrétne výrobky, v rámci údajov o výrobkoch aj údajov o promách odošlite rovnakú hodnotu atribútu promotion_​id [identifikátor_proma].
 • K jednému výrobku môžete odoslať najviac desať identifikátorov proma, a to tak, že tento atribút zahrniete do údajov viackrát.

Ciele

Pomocou týchto atribútov môžete regulovať, kde sa váš obsah môže zobraziť. Tento atribút môžete napríklad použiť, ak chcete, aby sa určitý výrobok zobrazoval v dynamickej remarketingovej kampani, ale nie v kampani s nákupnými reklamami.

Atribút Formát Prehľad minimálnych požiadaviek
excluded_​​destination

Nepovinné
Nastavenie, ktoré môžete použiť na vylúčenie výrobku z konkrétneho typu reklamnej kampane

Príklad
Nákupné reklamy

Podporované hodnoty

 • Nákupné reklamy
 • Shopping Actions
 • Obsahové reklamy
 • Reklamy na miestny inventár
 • Platformy na Googli
 • Miestne platformy na Googli
 
included_​​destination [povolený_cieľ]

Nepovinné
Nastavenie, ktoré môžete použiť na zahrnutie výrobku do konkrétneho typu reklamnej kampane

Príklad
Nákupné reklamy

Podporované hodnoty

 • Nákupné reklamy
 • Shopping Actions
 • Obsahové reklamy
 • Reklamy na miestny inventár
 • Platformy na Googli
 • Miestne platformy na Googli
 
shopping_ads_excluded_country [krajina_vylúčená_z_nákupných_reklám]

Nepovinné
Nastavenie, ktoré vám umožňuje vylúčiť krajiny, v ktorých sú inzerované vaše výrobky v nákupných reklamách.

K dispozícii iba pre nákupné reklamy

Príklad
DE

Syntax

2 znaky. Kód krajiny musí byť v súlade s normou ISO_3166-1_alpha-2.
 
 

Doprava

Tieto atribúty môžete použiť spolu s nastaveniami dopravy v účte, aby ste uvádzali presné náklady na dopravu. Používatelia sa pri rozhodovaní o tom, čo si kúpia, riadia nákladmi na dopravu. Je preto dôležité venovať dostatok času uvedeniu podrobných informácií o doprave. Zistite, ako nastaviť dopravu v účte.

ships_from_country [odosielané_z_krajiny]
Atribút Formát Prehľad minimálnych požiadaviek
shipping

Nepovinné (vyžaduje sa, ak v účte Merchant Center nie je definované dopravné pre vašu položku alebo ak potrebujete dopravné definované v účte Merchant Center prepísať).

Dopravné je povinné pre nákupné reklamy pri položkách v nasledujúcich krajinách predaja: Austrália, Belgicko, Česká republika, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Izrael, Južná Kórea, Kanada, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Taliansko, Poľsko, Španielsko, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo a USA.

Dopravné je povinné pre rozšírené záznamy v platformách na Googli pri všetkých položkách.

Nepovinné (ak chcete určiť ďalšie krajiny, do ktorých sa položka odosiela, v prípade krajín alebo programov, kde dopravné nie je povinné).

Nie je k dispozícii pre Shopping Actions

Dopravné výrobku a miesta, kam sa výrobok odosiela.

Podporované ceny
0 – 1 000 USD (tu si pozrite iné meny)

Príklad

US:CA:Na druhý deň:16.00 USD

Syntax
Atribút shipping [doprava] používa štyri podradené atribúty:

 • country [krajina] (povinné)
  Kód krajiny podľa normy ISO 3166
 • region [región] alebo postal_​code [psč] alebo location_​id [identifikátor_oblasti] alebo location_group_name [názov_skupiny_miest] (nepovinné)
 • service [služba] (nepovinné)
  Trieda služby alebo rýchlosť dodania
 • price [cena] (nepovinné)
  Pevná výška dopravného vrátane DPH (ak sa vyžaduje)
 • Toto nastavenie použite, ak potrebujete pri určitej jednotlivej položke prepísať nastavenia dopravy zadané v účte Merchant Center alebo chcete určiť ďalšie krajiny, do ktorých sa položka odosiela.
shipping_​​label

Nepovinné
Štítok, ktorý priraďujete výrobku kvôli priradeniu správneho dopravného v nastaveniach účtu Merchant Center.

Príklad:
Rýchlo podlieha skaze

Syntax
Max. 100 znakov

 • Použite hodnotu, ktorú v nastaveniach dopravného vo svojom účte rozpoznáte. Táto hodnota sa nebude zobrazovať používateľom. Príklady:
  • Ten istý deň
  • Nadrozmerné
  • Iba FedEx
shipping_​​weight

Nepovinné (povinné, ak v nastaveniach dopravy v účte nastavíte sadzby vypočítané dopravcom, tabuľku na základe hmotnosti alebo pravidlo na základe hmotnosti).
Hmotnosť výrobku, na základe ktorej sa počíta výška dopravného.

Podporované hmotnosti

 • 0 – 2 000 lb (pri používaní imperiálnych jednotiek)
 • 0 – 1 000 kg (pri používaní metrických jednotiek)

Príklad
3 kg

Syntax
Číslo + jednotka

Podporované jednotky

 • lb
 • oz
 • g
 • kg
 • Túto hodnotu odošlite, ak si v nastaveniach dopravy v účte nastavíte sadzby vypočítané dopravcom alebo zásielkové služby na základe hmotnosti.
shipping_​​length

Nepovinné (povinné, ak v nastaveniach dopravy v účte nastavíte sadzby vypočítané dopravcom).
Dĺžka výrobku, na základe ktorej sa počíta výška dopravného vychádzajúca z objemovej hmotnosti.

Príklad
20 in

Syntax
Číslo + jednotka

Podporované hodnoty

 • 1 – 150 in
 • 1 – 400 cm

Podporované jednotky

 • in
 • cm
 • Túto hodnotu odošlite, ak si v nastaveniach dopravy v účte nastavíte sadzby vypočítané dopravcom.
 • Ak použijete sadzby vypočítané dopravcom, no nezadáte atribúty rozmerov balíka, nebudeme môcť vypočítať sadzby na základe rozmerovej hmotnosti položky. V takom prípade vypočítame sadzby len na základe uvedenej hodnoty atribútu shipping_​weight [hmotnosť_balíka].
 • Ak tento atribút zadáte, uveďte všetky atribúty rozmerov balíka:
  • shipping_​length [dĺžka_balíka],
  • shipping_​width [šírka_balíka],
  • shipping_​height [výška_balíka].
 • Pri všetkých atribútoch rozmerov balíka, ktoré sa vzťahujú na jeden výrobok, použite rovnakú jednotku.
 • Majte na pamäti, že Google automaticky nepočíta príplatky za dopravu nadrozmerných položiek. Ak by dopravca považoval balík za veľký alebo nadrozmerný, nastavte výšku dopravného buď pomocou atribútu shipping [doprava] (pri jednotlivej položke), alebo pomocou atribútu shipping_​label [prepravný_štítok] v kombinácii s nastaveniami dopravy v účte.
shipping_​​width

Nepovinné (povinné, ak v nastaveniach dopravy v účte nastavíte sadzby vypočítané dopravcom).
Šírka výrobku, na základe ktorej sa počíta výška dopravného vychádzajúca z objemovej hmotnosti.

Príklad
20 in

Syntax
Číslo + jednotka

Podporované hodnoty

 • 1 – 150 in
 • 1 – 400 cm

Podporované jednotky

 • in
 • cm
 • Dodržiavajte požiadavky stanovené pre atribút shipping_​length [dĺžka_balíka].
shipping_​​height

Nepovinné (povinné, ak v nastaveniach dopravy v účte nastavíte sadzby vypočítané dopravcom).
Výška výrobku, na základe ktorej sa počíta výška dopravného vychádzajúca z objemovej hmotnosti.

Príklad
20 in

Syntax
Číslo + jednotka

Podporované hodnoty

 • 1 – 150 in
 • 1 – 400 cm

Podporované jednotky

 • in
 • cm
 • Dodržiavajte požiadavky stanovené pre atribút shipping_​length [dĺžka_balíka].
ships_from_country [odosielané_z_krajiny]

Nepovinné
Nastavenie, ktoré umožňuje uviesť krajinu, z ktorej sa výrobok zvyčajne odošle.

Príklad
DE

Syntax
2 znaky. Kód krajiny musí byť v súlade s normou ISO_3166-1_alpha-2.

 • Uveďte len krajinu, z ktorej tento výrobok zvyčajne odosielate
transit_time_label [štítok_času_prepravy]

Nepovinné
Štítok, ktorý priraďujete výrobku kvôli priradeniu rôznych časov prepravy v nastaveniach účtu Merchant Center.

Príklad
Zo Seattlu

Syntax
Max. 100 znakov

 • Použite hodnotu, ktorú v nastaveniach dopravného vo svojom účte rozpoznáte. Táto hodnota sa nebude zobrazovať používateľom. Príklady:
  • Krmivo pre psy
  • Zo Seattlu
  • Ťažký balík
max_handling_time

Nepovinné
Najdlhší čas od zadania objednávky výrobku do jeho odoslania.

Príklad
3

Syntax
Celé číslo väčšie alebo rovné 0

 • Tento atribút zadajte, ak chcete uvádzať, za aký celkový čas sa výrobok dostane do cieľa.
 • Zadajte počet pracovných dní (nakonfigurovaných v službe Merchant Center).
 • V prípade výrobkov, ktoré sú pripravené na odoslanie v rovnaký deň, zadajte nulu (0).
 • Ak chcete uvádzať časové rozpätie, zadajte atribút max_handling_time [maximálny_čas_spracovania] spolu s atribútom min_handling_time [minimálny_čas_spracovania].
min_handling_time

Nepovinné
Najkratší čas od zadania objednávky výrobku do jeho odoslania.

Príklad
1

Syntax
Celé číslo väčšie alebo rovné 0

 • Dodržiavajte požiadavky stanovené pre atribút max_handling_time [maximálny_čas_spracovania]

Daň

Tieto atribúty môžete použiť spolu s nastaveniami dane v účte, aby ste uvádzali presné náklady na daň. Zistite, ako nastaviť daň v účte.

Atribút Formát Prehľad minimálnych požiadaviek
tax

Povinné (k dispozícii iba pre USA)
Sadzba dane z predaja výrobku v percentách

Príklad 
US:CA:5.00:y

Syntax
Atribút tax [daň] má štyri podradené atribúty:

 • rate [sadzba] (povinné) 
  Sadzba dane vyjadrená percentom
 • country [krajina] (nepovinné)
  Kód krajiny podľa normy ISO 3166 
 • region [región] alebo postal code [poštové smerovacie číslo] alebo location id [identifikátor oblasti] (nepovinné)
 • tax_​ship [daň_za_doručenie] (nepovinné)
  Uveďte, či si účtujete daň za doručenie. Akceptované hodnoty sú yes [áno] alebo no [nie].
 • Toto nastavenie použite, len ak potrebujete pri určitej jednotlivej položke prepísať nastavenia dane zadané v účte. Odporúčame, aby ste daňové informácie o všetkých výrobkoch zadávali prostredníctvom nastavení účtu v službe Merchant Center.
 • USA a Kanada:
  • Daň nezahŕňajte do atribútu price [cena]. Iba USA: daň uveďte do atribútu tax [daň], keď potrebujete prepísať nastavenia vo svojom účte.
 • Všetky ostatné krajiny:
  • Daň z pridanej hodnoty (VAT) alebo daň z tovarov a služieb uveďte do atribútu price [cena] a atribút tax [daň] nepoužívajte.
tax_category [kategória_dane]

Nepovinné (odporúča sa na uvádzanie vlastných sadzieb dane na úrovni účtu)
Kategória, pomocou ktorej sa výrobok zatrieďuje podľa špecifických daňových pravidiel

Príklad 
apparel [odevy]

Syntax
Max. 100 znakov

 • Tento atribút použite, ak sa na výrobky vzťahuje špecifická sadzba dane. 
  • Štítky kategórie v údajoch o výrobkoch sa musia zhodovať so štítkami, ktoré zadáte v sekcii Kategórie v službe Merchant Center.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory