Specifikace produktových dat

Tato specifikace slouží k formátování informací o produktech pro programy služby Merchant Center, jako jsou platformy Googlu, reklamy v Nákupech a Shopping Actions. Odeslání produktových dat do Googlu ve správném formátu je předpokladem k tomu, aby mohl vytvořit úspěšné reklamy a neplacené záznamy vašich produktů. Tato data používáme k zajištění toho, aby odpovídala správným dotazům.

Než začnete

Pokud jste ve službě Merchant Center nováčkem, začněte s průvodcem registrací.

Další požadavky, které je třeba vzít v úvahu

Google má ještě několik dalších požadavků, které musí vaše produktová data splňovat. Než začnete, nejprve se s nimi seznamte:

 • Zásady pro reklamy v Nákupech
 • Požadavky na vstupní stránky
 • Požadavky na údaje o daňové sazbě
 • Požadavky na údaje o sazbě za dopravu
 • Požadavky na měnu a jazyk: Atributy a hodnoty odesílejte v podporovaném jazyce a měně země, ve které chcete inzerovat, a ve zvoleném formátu.
  • Vymezený formát: U názvů atributů a pevně daných hodnot použijte libovolný z podporovaných jazyků. Atribut condition [stav] má například pevně danou hodnotu new [nové]. Pokud hodnota atributu není dána předem, použijte jazyk země prodeje, například u atributu title [název]. Jednotlivá slova v názvu atributu oddělujte podtržítkem nebo mezerou (například image_link [url_obrázku] nebo image link [url obrázku]).
  • XML nebo API: Názvy atributů uvádějte pouze v angličtině (verze bez závorek). Mezeru v názvu atributu nahraďte podtržítkem (například „image_link“ místo „image link“). V hodnotě atributu je použití mezery povoleno (například „in stock“).
Specifikace produktových dat pro jiné programy
V případě jiných programů služby Merchant Center, než jsou reklamy v Nákupech, může být nutné uvést doplňkové atributy a mohou platit další požadavky. Při zadávání správných údajů se držte těchto specifikací a specifikací jednotlivých programů:
Definice
 • Produkt: Tento pojem označuje zboží (nebo službu), které vaši potenciální zákazníci vyhledávají na Googlu.
 • Položka: Tento pojem popisuje produkt, který je vložen do produktových dat, ať už v textovém zdroji, zdroji XML nebo rozhraní API. Položka je například jeden řádek ve vašem textovém zdroji.
 • Varianta: Tento pojem označuje jednotlivý produkt, který může mít více různých podob. Variantou například rozumíme konkrétní velikost trika, které se dodává v různých velikostech.
Rychlý přehled základních informací
Required Povinné Tento atribut musíte zadat. Pokud tak neučiníte, váš produkt se nebude moci zobrazovat v reklamách a nezaplacených záznamech.
It depends Záleží na situaci Zda musíte tento atribut zadat, zjistíte kontrolou souvisejících článků. Někdy se požadavky mění v závislosti na tom, ve kterých zemích se váš produkt zobrazuje.
Optional Volitelné Tento atribut zadáváte v případě, že chcete podpořit výkon svých produktů.
Atributy Kategorie běžných produktů
Skupina Název atributu Oblečení a doplňky Média (knihy, filmy, hudební nahrávky) Software Varianty produktů Ostatní typy produktů
Základní údaje o produktu id [id] Required Required Required Required Required
title [název] Required Required Required Required Required
description [popis] Required Required Required Required Required
link [url] Required Required Required Required Required
image_link [url_obrázku] Required Required Required Required Required

additional_

image_link [url_obrázku]

Optional Optional Optional Optional Optional
mobile_link [url_mobilní_stránky] Optional Optional Optional Optional Optional
Cena a dostupnost availability Required Required Required Required Required
availability_date [datum_dostupnosti] Optional Optional Optional Optional Optional
expiration_date [vypršení_platnosti] Optional Optional Optional Optional Optional
price [cena] Required Required Required Required Required
sale_price [cena_v_akci] Optional Optional Optional Optional Optional

sale_price_

effective_date

Optional Optional Optional Optional Optional
cost_of_goods_sold [náklady_na_prodané_zboží] Optional Optional Optional Optional Optional
unit_pricing_measure [míra_jednotkové_ceny] Optional Optional Optional It depends It depends

unit_pricing_

base_measure

Optional Optional Optional It depends It depends
installment [splátka] It depends It depends It depends It depends It depends
subscription_cost [cena_předplatného] It depends It depends It depends It depends It depends
loyalty_points [věrnostní_body] It depends It depends It depends It depends It depends
Kategorie produktu

google_product_

kategorie

Optional Optional Optional Optional Optional
product_type [typ_produktu] Optional Optional Optional Optional Optional
Identifikátory produktu brand [značka] Required Optional Required Required Required
gtin [gtin] Required Required Required Required Required
mpn [mpn] Required Required Required Required Required
identifier_exists [identifikátor_existuje] Optional Optional Optional Optional Optional
Podrobný popis produktu condition [stav] It depends It depends It depends It depends It depends
adult [pouze_pro_dospělé] It depends It depends It depends It depends It depends
multipack [multipack] It depends It depends It depends It depends It depends
is_bundle [je_balíček] It depends It depends It depends It depends It depends

energy_

efficiency_class

Optional Optional Optional It depends It depends

min_energy_

efficiency_class

Optional Optional Optional It depends It depends

max_energy_

efficiency_class

Optional Optional Optional It depends It depends
age_group [věková_skupina] It depends Optional Optional It depends Optional
color [barva] It depends Optional Optional It depends Optional
gender [pohlaví] It depends Optional Optional It depends Optional
material [materiál] Optional Optional Optional It depends Optional
pattern [vzor] Optional Optional Optional It depends Optional
size [velikost] It depends Optional Optional It depends Optional
size_type [typ_velikosti] It depends Optional Optional It depends Optional
size_system [tabulka_velikostí] It depends Optional Optional It depends Optional
item_group_id [id_skupiny] Optional Optional Optional Required Optional
product_detail [podrobnosti_o_produktu] Optional Optional Optional Optional Optional
product_highlight [představení_produktu] Optional Optional Optional Optional Optional
Kampaně v Nákupech a jiné konfigurace ads_redirect [přesměrování_ads] Optional Optional Optional Optional Optional
custom_label_0 [vlastní_štítek_0] Optional Optional Optional Optional Optional
promotion_id [id_akce] Optional Optional Optional Optional Optional
Destinace excluded_destination [vyloučená_destinace] Optional Optional Optional Optional Optional
included_destination [zahrnutá_destinace] Optional Optional Optional Optional Optional
shopping_ads_
excluded_country [země_vyloučená_z_reklam_v_nákupech]
Optional Optional Optional Optional Optional
Doprava shipping [doprava] Required Required Required Required Required
shipping_label [přepravní_štítek] Optional Optional Optional Optional Optional
shipping_weight [hmotnost_zásilky] It depends It depends It depends It depends It depends
shipping_length [délka_balíku] It depends It depends It depends It depends It depends
shipping_width [šířka_balíku] It depends It depends It depends It depends It depends
shipping_height [výška_balíku] It depends It depends It depends It depends It depends
atribut ships_from_country [doprava_ze_země] Optional Optional Optional Optional Optional
transit_time_label [štítek_doby_přepravy] Optional Optional Optional Optional Optional
min_handling_time [minimální_doba_zpracování] Optional Optional Optional Optional Optional
max_handling_time [maximální_doba_zpracování] Optional Optional Optional Optional Optional
Daň tax [daň] It depends It depends It depends It depends It depends
tax_category [daňová_kategorie] Optional Optional Optional Optional Optional
Kliknutím na název atributu zobrazíte všechny podrobnosti, včetně dalších informací o minimálních požadavcích, nejlepších postupů a příkladů.

Základní údaje o produktu

Informace o produktu, které odešlete prostřednictvím těchto atributů, tvoří základ k vytváření úspěšných reklam a neplacených záznamů pro vaše produkty. Dbejte na to, aby všechna odesílaná data měla požadovanou kvalitu z pohledu zákazníků.

Atribut Formát Stručný přehled základních požadavků
id [id]

Povinný
Jedinečný identifikátor vašeho produktu

Příklad 
A2B4

Syntax
Maximálně 50 znaků

Hodnota schema.org
Product.sku

 • U každého produktu použijte jedinečnou hodnotu. Je-li to možné, použijte kód SKU. 
 • Při úpravě dat používejte stále stejný kód ID.
 • Používejte pouze platné znaky unicode. Nepoužívejte neplatné znaky, například řídicí znaky, funkce nebo znaky pro soukromou oblast.
 • U jednoho produktu používejte stále stejný kód ID – a to i v různých zemích a jazycích.
title [název]

Povinný
Název vašeho produktu

Příklad 
Pánské triko polo

Syntax
Maximálně 150 znaků

Hodnota schema.org
Product.name

 • Přesně produkt popište; název by měl odpovídat názvu uvedenému na vstupní stránce.
 • Nepoužívejte reklamní text (například „doprava zdarma“), text psaný velkými písmeny nebo nezvyklé cizí znaky.
 • Varianty
  • Uveďte odlišující prvek, například barvu nebo velikost.
 • Mobilní zařízení
  • Pokud je produkt prodáván se smlouvou, uveďte tuto skutečnost v názvu (například „se smlouvou“).
  • USA: Pokud je produkt prodáván na splátky, uveďte tuto skutečnost v názvu (například „na splátky“).
 • Rusko
  • U knih a informačních produktů uveďte na začátku názvu věkové omezení.
description [popis]

Povinný
Popis vašeho produktu

Příklad

 Toto klasické červené pánské polo vyrobené ze 100% organické bavlny má přiléhavý střih a logo značky vyšité na levé straně hrudi. Studené praní, dovoz.

Syntax
Maximálně 5000 znaků

Hodnota schema.org
Product.description

 • Přesně produkt popište; popis by měl odpovídat popisu uvedenému na vstupní stránce.
 • Nepoužívejte reklamní text (například „doprava zdarma“), text psaný velkými písmeny nebo nezvyklé cizí znaky.
 • Uvádějte pouze informace o produktu. Nevkládejte odkazy na váš obchod, prodejní informace, informace o konkurenčních prodejcích či výrobcích nebo informace o příslušenství.
 • Použijte formátování (například zalomení řádků, seznamy nebo kurzívu) k naformátování popisu.
link [url]

Povinné
Vstupní stránka vašeho produktu

Příklad 
http://www.example.com/asp​/sp.asp?cat=​12&id=1030

Hodnota schema.org
Offer.url

 • Použijte název své ověřené domény.
 • Řetězec musí začínat znaky http nebo https.
 • Použijte kódovanou adresu URL podle standardu RFC 2396 nebo RFC 1738. Například čárka je v takovém případě zastoupena znakem %2C.
 • Neodkazujte na vsunutou stránku (pokud to není vyžadováno zákonem).
image_​​link [url_​obrázku]

Povinný
Adresa URL hlavního obrázku vašeho produktu

Příklad 
http://www.example.cz/obrazek1.jpg

Hodnota schema.org
Obrázek.produktu

 • Adresa URL obrázku:
  • Uveďte odkaz na hlavní obrázek vašeho produktu.
  • Řetězec musí začínat znaky http nebo https.
  • Použijte kódovanou adresu URL podle standardu RFC 2396 nebo RFC 1738. Například čárka je v takovém případě zastoupena znakem %2C.
  • Dbejte na to, aby Google mohl vaši adresu URL procházet (nastavení v souboru robots.txt musí umožňovat přístup pro robot Googlebot a Googlebot-image). 
 • Obrázek:
  • Obrázek musí výstižně zobrazovat prodávané zboží.
  • Použijte podporovaný formát: neanimovaný GIF (.gif), JPEG (.jpg/.jpeg), PNG (.png), BMP (.bmp) nebo TIFF (.tif/.tiff). 
  • U produktů mimo kategorii oblečení použijte obrázek o minimální velikosti 100 x 100 pixelů.
  • U produktů z kategorie oblečení použijte obrázek o minimální velikosti 250 x 250 pixelů.
  • Použijte obrázek o maximální velikosti 64 megapixelů (soubor nesmí být větší než 16 MB).
  • Nepoužívejte zvětšeninu nebo miniaturu.
  • Nevkládejte propagační text, vodoznak nebo okraje.
  • Nepoužívejte zástupný symbol nebo obecný obrázek. Výjimky:
  • V kategoriích Hardware (632) nebo Motorová vozidla a součástky (888) lze použít ilustraci.
  • V kategoriích barev lze použít jednobarevný obrázek.
additional_​​​image_​​​link [url_​dalšího_​obrázku]

Volitelný
Adresa URL dalšího obrázku vašeho produktu

Příklad 
http://www.example.com/obrazek1.​jpg

Syntax
Maximálně 2000 znaků

 • Je třeba splnit požadavky na atribut image_link [url_obrázku], platí však několik výjimek:
  • Obrázek může zobrazovat jednotlivé části nebo prezentaci produktu.
  • Lze použít kresbu nebo ilustraci.
 • Atribut můžete použít několikrát a k jednomu produktu přidat až 10 doplňkových obrázků.
mobile_​​link [url_​mobilní_​stránky]

Volitelný
Vstupní stránka vašeho produktu optimalizovaná pro mobilní zařízení (pokud máte jinou adresu URL pro mobilní zařízení než pro počítače).

Příklad 
http://www.m.example.com/asp/sp.asp?cat=12&id=1030

Syntax
Maximálně 2000 alfanumerických znaků

 • Je třeba splnit požadavky na atribut link [url].

Cena a dostupnost

Tyto atributy určují cenu a dostupnost vašich produktů. Tyto údaje se zobrazují potenciálním zákazníkům v reklamách a neplacených záznamech. Pokud se cena a dostupnost vašich produktů často mění, musíte nás informovat o všech aktualizacích, abyste mohli produkty zobrazit. Prostudujte si naše tipy, jak zajistit aktuálnost odesílaných informací.

Atribut Formát Stručný přehled základních požadavků
availability [dostupnost]

Povinné
Dostupnost vašeho produktu

Příklad
in stock [skladem]

Podporované hodnoty

 • in stock [skladem]
 • out of stock [není skladem]
 • preorder [předobjednávka]

Hodnota schema.org
Offer.​availability

 • Uveďte dostupnost produktu dle aktuálního stavu; dostupnost musí odpovídat dostupnosti uvedené na vstupní stránce.
availability_​​date [datum_​dostupnosti]

Volitelné
Datum, kdy bude předobjednané zboží k dispozici pro dodání

Příklad
(Pásmo UTC+1)
2016-02-24T11:07:31​+0100

Syntax

 • Maximálně 25 alfanumerických znaků
 • ISO 8601
  • RRRR–MM–DD
  • RRRR–MM–DDThh:mm:ss
  • RRRR–MM–DDThh:mm:ssZ

Hodnota schema.org

 • Offer.​availabilityStarts
 • Offer.​availabilityEnds
 • Tento atribut použijte v případě, pokud v atributu availability [dostupnost] uvádíte hodnotu preorder [předobjednávka].
cost_of_goods_sold [náklady_na_prodané_zboží]

Volitelné
Náklady spojené s prodejem konkrétní položky definované nastaveným způsobem účtování. Mezi tyto náklady mohou patřit materiálové, mzdové, přepravní nebo jiné režijní výdaje. Odesláním atributu cost_of_goods_sold [náklady_na_prodané_zboží] pro vaše produkty získáte informace i o jiných metrikách, jako je hrubá marže a výše zisku generovaná reklamami a neplacenými záznamy.

Příklad

230.00 CZK

Syntax

 • Kódy ISO 4217
 • Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku, nikoli čárku.
 • Numerická hodnota
 
expiration_​​date [datum_​vypršení_​platnosti]

Volitelné
Datum, kdy se má váš produkt přestat zobrazovat

Příklad
(Pásmo UTC+1)
2016-07-11T11:07:31​+0100

Syntax

 • Maximálně 25 alfanumerických znaků
 • ISO 8601
  • RRRR–MM–DD
  • RRRR–MM–DDThh:mm:ss
  • RRRR–MM–DDThh:mm:ssZ
 • Použijte datum, do kterého zbývá méně než 30 dnů.
price [cena]

Povinné
Cena vašeho produktu

Příklad
150.00 CZK

Syntax

 • Numerická hodnota
 • ISO 4217

Hodnota schema.org
Offer.​​priceSpecification

 • Uveďte přesnou cenu (a měnu) produktu; cena musí odpovídat ceně uvedené na vstupní stránce.
 • Vstupní stránka musí obsahovat dobře viditelnou cenu v měně země prodeje.
 • Za uvedenou cenu musí být možné daný produkt zakoupit na webu.
 • Ověřte si, že každý uživatel v zemi prodeje může produkt zakoupit za uvedenou cenu, aniž by musel platit členství.
  • Přidejte minimální hodnotu objednávky do nastavení dopravy.
 • Neuvádějte cenu 0 (cena 0 je povolena pouze u mobilních zařízení prodávaných se smlouvou).
 • Pokud prodáváte zboží ve velkých baleních, balíčcích nebo zvýhodněných baleních:
  • Uveďte celkovou cenu minimálního množství, které je možné zakoupit, případně cenu balíčku či zvýhodněného balení.
 • USA a Kanada:
  • Do ceny nezahrnujte daň.
 • Všechny ostatní země:
  • Do ceny zahrňte daň z přidané hodnoty (DPH) nebo daň ze zboží a služeb.
 • Další možnosti odesílání informací o ceně jsou uvedeny u atributů unit_​​pricing_​​measure [míra_jednotkové_ceny]installment [splátka]
sale_​​price [cena_​v_​akci]

Volitelné
Cena vašeho produktu v akci

Příklad
150.00 CZK

Syntax

 • Numerická hodnota
 • ISO 4217

Hodnota schema.org
Offer.​​priceSpecification

 • Je třeba splnit požadavky na atribut price [cena].
 • Atribut sale_​price [cena_v_akci] používejte společně s atributem price [cena], ve kterém uvedete základní cenu bez slevy.
 • Uveďte přesnou cenu produktu v akci; tato cena musí odpovídat ceně v akci uvedené na vstupní stránce.
sale_​​price_​​effective_​​date [doba_​platnosti_​ceny_​v_​akci]

Volitelné
Časové období, ve kterém je atribut sale_​price [cena_v_akci] v platnosti.

Příklad
(Pásmo UTC+1)
2016-02-24T11:07:31​+0100 / 2016-02-29T23:07:31​+0100

Syntax

 • Maximálně 51 alfanumerických znaků
 • ISO 8601
  • RRRR–MM–DD
  • RRRR–MM–DDThh:mm:ss
  • RRRR–MM–DDThh:mm:ssZ
 • Datum začátku a konce oddělte lomítkem (/)

Hodnota schema.org

 • Offer.​​price​Specification.​validFrom
 • Offer.​​price​Specification.​validThrough
 • Tento atribut používejte společně s atributem sale_​price [cena v akci].
 • Pokud neuvedete atribut sale_​price_​effective_​date [doba_platnosti_ceny_v_akci], bude sale_​price [cena_v_akci] platit trvale.
 • Počáteční datum musí předcházet koncovému datu.
unit_​​pricing_​​measure [míra_​jednotkové_​ceny]

Volitelné (kromě případů, kdy je požadováno místními zákony či předpisy)
Rozměry a parametry prodávaného produktu

Příklad
1,5 kg

Syntax
Numerická hodnota + jednotky

Podporované jednotky

 • Hmotnost: oz, lb, mg, g, kg
 • Objem (imperiální jednotky, USA): floz, pt, qt, gal
 • Objem: ml, cl, l, cbm
 • Délka: in, ft, yd, cm, m
 • Plocha: sqft, m2
 • Za jednotku: ct
 • Uvádějte rozměry produktu bez obalu.
 • Používejte kladné číslo.
 • Varianty
  • Použijte u skupin produktů se stejnou hodnotou atributu item_group_id [id_skupiny] a různými hodnotami atributu unit_pricing_measure [míra_jednotkové_ceny]

unit_​​pricing_​​base_​​measure [základní_​míra_​jednotkové_​ceny]

Volitelné (kromě případů, kdy je požadováno místními zákony či předpisy)
Základní množství, podle kterého se počítá cena (například 100 ml znamená, že cena je uváděna pro násobky 100ml hodnoty).

Příklad
100 g

Syntax
Celé číslo + jednotka

Podporovaná celá čísla:
1, 10, 100, 2, 4, 8

Podporované jednotky

 • Hmotnost: oz, lb, mg, g, kg
 • Objem (imperiální jednotky, USA): floz, pt, qt, gal
 • Objem: ml, cl, l, cbm
 • Délka: in, ft, yd, cm, m
 • Plocha: sqft, m2
 • Za jednotku: ct

Další podporované kombinace metrických čísel a jednotek:
75 cl, 750 ml, 50 kg, 1000 kg

 • Volitelný atribut, pokud uvedete atribut unit_​​pricing_​​measure [míra_jednotkové_ceny].
 • U atributů unit_​​pricing_​​measure [míra_jednotkové_ceny]unit_​pricing_​base_​measure [základní_míra_jednotkové_ceny] používejte stejné jednotky.
 • Mějte na paměti, že k výpočtu jednotkové ceny produktu se používá cena (případně cena v akci). Pokud je například price [cena] 30 CZK, unit_​​pricing_​​measure [míra_jednotkové_ceny] 150 ml a unit_​pricing_​base_​measure [základní_míra_jednotkové_ceny] 100 ml, jednotková cena je 20 CZK / 100 ml.
installment [splátka]

Volitelné (dostupné v Latinské Americe u všech kategorií produktů a v některých dalších zemích pouze u reklam na bezdrátové produkty a služby)

Podrobnosti splátkového prodeje

Příklad
6, 50 BRL

Syntax
Atribut installment [splátka] používá dva podatributy:

 • months [měsíce] (povinné)
  Celé číslo, označuje počet splátek, které musí kupující zaplatit
 • amount [částka] (povinné)
  ISO 4217, částka, kterou kupující každý měsíc zaplatí
 • Podmínky splátkového prodeje musí odpovídat podmínkám uvedeným na vstupní stránce.
 • Nesmí být vyžadována věrnostní karta.
 • V Latinské Americe musí atribut price [cena] obsahovat celkovou cenu, pokud je zaplacena předem v plné výši; atribut installment [splátka] použijte k označení alternativní možnosti nákupu na splátky.
 • V ostatních zemích použijte atribut price [cena] (může být i 0) pro platbu předem (včetně případné akontace a poplatků za aktivaci) a atribut installment [splátka] pro další opakované měsíční splátky.
subscription_cost [cena_předplatného]

Volitelné (Tato služba je k dispozici jen v některých zemích a pouze u bezdrátových produktů a služeb.)

Sděluje podrobnosti o měsíčním nebo ročním platebním tarifu, který seskupuje smlouvu o komunikační službě s bezdrátovým produktem

Příklad
měsíc:12:350.00 CZK

Syntax
Atribut subscription_cost [cena_předplatného] používá tři podatributy:

 • period [období] (povinné)
  Délka jednoho předpláceného období. Hodnotou je měsíc nebo rok.

 • period_length [délka období] (povinné) Celé číslo, počet předplacených období (měsíců nebo let), která musí kupující zaplatit.

 • amount [částka] (povinné) ISO 4217; částka, kterou kupující musí zaplatit každý měsíc. Při zobrazování této částky se může stát, že ji kvůli úspoře místa zaokrouhlíme na následující celé číslo. Odeslaná částka však musí přesně odpovídat částce zobrazované na vašem webu.

 • Odešlete atribut price [cena] s celkovou cenou, kterou zákazník zaplatí u pokladny (včetně akontace a aktivačního poplatku).

 • Tarif mobilních služeb musí odpovídat tarifu, který je uveden na vstupní stránce. Tarif musí být na vstupní stránce snadno k nalezení.

loyalty_​​points [věrnostní_​body]

Volitelné (k dispozici pouze v Japonsku)
Počet a typ věrnostních bodů, které zákazník při nákupu produktu získá

Příklad
Program A, 100, 1,5

Syntax
Atribut loyalty_​points [věrnostní_body] používá tři podatributy:

 • points_​value [hodnota_bodů] (povinné)
  Počet bodů získaných za nákup produktu
 • name [název] (volitelné)
  Název věrnostního programu, 12 znaků plné šířky nebo 24 znaků latinky
 • ratio [poměr] (volitelné)
  Číslo, hodnota jednoho bodu vyjádřená v peněžních jednotkách
 • Uvádějte pouze věrnostní body s konkrétní peněžní hodnotou.

Kategorie produktů

Tyto atributy můžete použít k uspořádání reklamních kampaní v nástroji Google Ads a v konkrétních případech k přepsání automatické kategorizace produktů Google.

Atribut Formát Stručný přehled základních požadavků
google_​​product_​​category [kategorie_​produktu_​google]

Volitelný 
Kategorie vašeho produktu definovaná Googlem

Příklad
 

Oblečení a doplňky > Oblečení > Svrchní oblečení > Kabáty a bundy

nebo
 

371

Syntax

Hodnota z Taxonomie produktů Google

 • číselný identifikátor kategorie, nebo
 • plná podoba cesty této kategorie

Podporované hodnoty
Taxonomie produktů Google

 • Použijte pouze jednu kategorii.
 • Použijte kategorii, která nejlépe odpovídá typu produktu.
 • Použijte buď plnou podobu cesty kategorie, nebo její číselný identifikátor.
 • U některých produktů je třeba uvést specifickou kategorii:
  • Alkoholické nápoje musí být uváděny v některé z těchto kategorií:
   • Jídlo, pití a tabák > Nápoje > Alkoholické nápoje (499676), případně v některé z příslušných podkategorií.
   • Umění a zábava > Zájmové a tvůrčí umění > Domácí výroba alkoholu (3577), případně v některé z příslušných podkategorií.
  • Mobilní zařízení prodávaná se smlouvou musí být uváděna v kategorii Elektronika > Komunikace > Telefonování > Mobilní telefony (267) (telefony) nebo Elektronika > Počítače > Tabletové počítače (4745) (tablety).
  • Dárkové karty musí být uváděny v kategorii Umění a zábava > Párty a oslavy > Dary > Dárkové karty a certifikáty (53).
product_type [typ_produktu]

Volitelný
Kategorie vašeho produktu, kterou si sami definujete

Příklad


Domů > Dámské > Šaty > Šaty nadměrné velikosti

Syntax


Maximálně 750 alfanumerických znaků

 • Použijte plnou podobu cesty příslušné kategorie. Uveďte například hodnotu Domů > Dámské > Šaty > Šaty nadměrné velikosti, nikoli pouze Šaty.
 • K uspořádání nabídek a vytváření přehledů kampaní v Nákupech v nástroji Google Ads bude použita pouze první hodnota atributu product_type [typ_produktu].

Identifikátory produktu

Tyto atributy se používají k identifikaci vámi prodávaného produktu na globálním trhu. Identifikátory produktů nám pomáhají rozpoznat, jaké zboží prodáváte. Když budeme vědět, co prodáváte, můžeme zvýšit výkon reklam a neplacených záznamů tím, že k produktu přidáme cenné podrobnosti a poskytneme uživatelům reklamu relevantnějším způsobem. Prostudujte si i další informace o identifikátorech produktů.

Atribut Formát Stručný přehled základních požadavků
brand [značka]

Povinný (u všech nových produktů kromě značek filmů, knih a hudebních nahrávek)

Volitelný pro všechny ostatní produkty 
Název značky vašeho produktu

Příklad
Google


Syntax
Maximálně 70 znaků


Hodnota schema.org
Product.brand

 • Uveďte značku produktu, která je mezi spotřebiteli známá.
 • Název vaší firmy uvádějte pouze v případě, že daný produkt vyrábíte sami, nebo pokud se jedná o obecnou kategorii značek. Můžete například použít název vlastní firmy, pokud prodáváte vlastním způsobem upravené obecné zboží nebo šperky na míru.
 • Pokud produkt nemá značku, uveďte pod atributem značky název výrobce nebo dodavatele.
 • Nezadávejte hodnoty jako není k dispozici, obecné, bez značky nebo neexistuje.
 • Kompatibilní produkty:
  • Zadejte kód GTIN a značku výrobce, který kompatibilní produkt skutečně vyrobil.
  • Nepoužívejte značku výrobce OEM (originálního dílu), abyste zákazníkům ukázali, že váš produkt je kompatibilní s originálním značkovým produktem OEM nebo že se jedná o jeho repliku.
gtin [gtin]

Povinný (u všech nových produktů, které mají kód GTIN výrobcem přiřazený)

Volitelný (důrazně se doporučuje) pro všechny ostatní produkty
Kód GTIN (Global Trade Item Number) vašeho produktu

Příklad
3234567890126

Syntax
Maximálně 50 číselných znaků (maximálně 14 znaků u každé hodnoty – přidané pomlčky a mezery budou ignorovány)

Podporované hodnoty

 • UPC (v severní Americe / GTIN-12) 
  12místné číslo (například 323456789012)
  8místné kódy UPC-E je třeba převést na 12místné kódy
 • EAN (Evropa / GTIN-13)
  13místné číslo (například 3001234567892)
 • JAN (Japonsko / GTIN-13)
  8místné nebo 13místné číslo (například 49123456 nebo 4901234567894)
 • ISBN (knihy)
  10místné nebo 13místné číslo (například 1455582344 nebo 978-1455582341). Pokud máte k dispozici obě čísla, použijte pouze 13místné. Kód ISBN-10 je zastaralý a je třeba ho převést na ISBN-13.
 • ITF-14 (balení více kusů / GTIN-14)
  14místné číslo (například 10856435001702)

Hodnota schema.org
Product.isbn
Product.gtin8
Product.gtin12
Product.gtin13
Product.gtin14

 • Vynechejte pomlčky a mezery
 • Používejte pouze kódy GTIN definované v oficiálním dokumentu GS1 validation guide, které musí splňovat tyto požadavky:
  • Musí být uvedena správná číslice kontrolního součtu.
  • Kód GTIN nesmí být vyhrazený (předpony GS1 řady 02, 04, 2).
  • Kód GTIN nesmí být kód kupónu (předpony GS1 řady 98 až 99).
 • Kompatibilní produkty:
  • Zadejte kód GTIN a značku výrobce, který kompatibilní produkt skutečně vyrobil.
  • Nepoužívejte značku výrobce OEM (originálního dílu), abyste zákazníkům ukázali, že váš produkt je kompatibilní s originálním značkovým produktem OEM nebo že se jedná o jeho repliku.
 • Multipack:
  • Použijte identifikátor, který se vztahuje k multipacku.
 • Balíček:
  • Použijte identifikátor produktu, který je hlavní položkou v balíčku.
 • Pokud nabízíte přizpůsobení, rytí nebo jiný způsob úpravy produktu, kterému byl výrobcem přiřazen kód GTIN:
  • Zadejte kód GTIN a použijte atribut is bundle [je_balíček]. Budeme tak vědět, že produkt je upraven na míru.
MPN [mpn]

Povinný (pouze v případě, že prodávaný nový produkt nemá výrobcem přiřazen kód GTIN)

Volitelný pro všechny ostatní produkty 
Číslo dílu výrobce přiřazené vašemu produktu (MPN)

Příklad
GO12345OOGLE

Syntax
Maximálně 70 alfanumerických znaků

Hodnota schema.org
Product.mpn

 • Používejte pouze kódy MPN přiřazené výrobcem.
 • Použijte co nejkonkrétnější kód MPN. Například různé barvy produktu by měly mít odlišné kódy MPN.
identifier_​​exists [identifikátor_​existuje]

Volitelné 

Uveďte, zda jsou pro váš produkt k dispozici jedinečné identifikátory produktu, kódy GTIN, MPN a značka.

Příklad
no [ne]

Podporované hodnoty  

 • yes [ano]
  Novému produktu jsou výrobcem přiřazeny příslušné identifikátory
 • ne
  U produktu chybí značka, kód GTIN nebo MPN (viz požadavky vpravo). I když je nastavena hodnota no [ne], uveďte i přesto jedinečný identifikátor produktu, který máte k dispozici.
 • Jestliže tento atribut neuvedete, bude výchozí nastavení ano.
 • Typ kategorie produktu určuje, které jedinečné identifikátory produktu jsou povinné (GTIN, MPN, značka).
  • Pokud je váš produkt mediální položkou a není k dispozici kód GTIN:
   • Odešlete atribut identifier_exists [identifikátor_existuje] s hodnotou no [ne]
   • Poznámka: Kódy ISBN a SBN jsou akceptovány jako kódy GTIN. 
  • Pokud je váš produkt oděv (oblečení) a značka není k dispozici:
   • Odešlete atribut identifier_exists [identifikátor_existuje] s hodnotou no [ne]
  • Pokud váš produkt nemá kód GTIN a značku ani kód MPN a značku, platí pro všechny ostatní kategorie: 
   • Odešlete atribut identifier_exists [identifikátor_existuje] s hodnotou no [ne]
     

Podrobný popis produktu

Tyto atributy slouží k určení konkrétních charakteristických parametrů produktu, které uživatelé často vyhledávají. Pomáhají zpřesnit zobrazování vašich produktů v případě, že inzerujete různé varianty daného zboží. Jsou také užitečné tehdy, pokud si potenciální zákazník zboží na Googlu filtruje podle atributů. Prostudujte si podrobnější informace o odesílání variant zboží.

Atribut Formát Stručný přehled základních požadavků
condition [stav]

Povinný, pokud je produkt použitý nebo repasovaný.

Volitelný pro nové produkty.

Stav vašeho produktu v době prodeje

Příklad
new [nové]

Podporované hodnoty

 • new [nové]
  Nové, původní balení, neotevřené balení
 • refurbished [repasované]
  Odborně opravené do funkčního stavu, dodávané se zárukou; balení může, ale nemusí být původní
 • used [použité]
  Již používané, původní balení je otevřené nebo chybí

Hodnota schema.org
Offer.​itemCondition

 
adult [dospělí]

Povinný (pokud produkt obsahuje obsah pro dospělé)
Označuje, že zboží má sexuální podtext

Příklad
ano

Podporované hodnoty

 • yes [ano]
 • no [ne]
 • Jestliže konkrétní produkt obsahuje nahotu nebo má sexuální podtext, uveďte hodnotu yes [ano]. Jestliže tento atribut neuvedete, bude výchozí nastavení no [ne]. Další informace o zásadách týkajících se obsahu pro dospělé
 • Pokud je váš web zaměřen zejména na dospělé publikum, ať už obsahuje prvky nahoty či nikoli, přejděte do svého účtu Merchant Center, kliknutím na ikonu nástroje  otevřete nabídku Nástroje a nastavení a vyberte možnost Nastavení reklam v Nákupech. Rozbalte panel Obsah pro dospělé a zaškrtněte políčko „Moje webové stránky obsahují převážně obsah pro dospělé (například erotické prádlo), jak je definováno v zásadách společnosti Google“. V případě, že toto políčko zaškrtnete, nemusíte atribut adult [pouze_pro_dospělé] uvádět u každého jednotlivého produktu.
multipack [multipack]

Povinný (u zvýhodněných balení v Austrálii, Brazílii, Česku, Francii, Itálii, Japonsku, Německu, Nizozemsku, Spojeném království, Španělsku, Švýcarsku a USA)

Povinný pro vylepšené záznamy na platformách Googlu pokud jste vytvořili zvýhodněné balení

Volitelný pro všechny ostatní produkty a země prodeje

Počet identických produktů ve zvýhodněném balení definovaném obchodníkem

Příklad
6

Syntax
Celé číslo

 • Tento atribut odešlete v případě, pokud vytvoříte vlastní skupinu stejných produktů, kterou pak prodáváte jako jednu jednotku. Můžete například prodávat šest kusů mýdla v jednom balení.
 • Uveďte počet položek v balení. Pokud tento atribut neuvedete, bude výchozí nastavení 0.
 • Je-li zvýhodněné balení vytvořeno přímo výrobcem, tento atribut neuvádějte.
is_​​bundle [je_​balíček]

Povinný (u balíčků v Austrálii, Brazílii, Česku, Francii, Itálii, Japonsku, Německu, Nizozemsku, Spojeném království, Španělsku, Švýcarsku a USA)

Povinné pro vylepšené záznamy na platformách Googlu, pokud jste vytvořili balíček obsahující hlavní produkt.

Volitelný pro všechny ostatní produkty a země prodeje

Tento atribut uvádí, že prodávané zboží je skupina produktů s jednou hlavní položkou definovaná obchodníkem

Příklad
yes [ano]

Podporované hodnoty

 • yes [ano]
 • no [ne]
 • Pokud prodáváte vlastní balíček různých produktů, který jste sami vytvořili a který obsahuje jeden hlavní produkt, uveďte hodnotu ano. Může se například jednat o balíček fotoaparátu s objektivem a brašnou. Pokud atribut neuvedete, bude výchozí nastavení ne.
 • Nepoužívejte tento atribut u balíčků, které neobsahují konkrétní hlavní produkt, například v případě dárkového koše se sýry a krekry.
energy_​​efficiency_​​class [energetická_​třída]

Volitelné (kromě případů, kdy je požadován místními zákony či předpisy)

Energetický štítek vašeho produktu

Příklad
A+

Podporované hodnoty

 • A+++
 • A++
 • A+
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • Jedná se o energetický štítek, který požaduje zákon.
 • Používá se v kombinaci s atributy min_energy_​​efficiency_​​class [minimální_energetická_třída]max_energy_efficiency_class [maximální_energetická_třída] k vytvoření štítku s označením energetické účinnosti, například A+ (A+++ až G).

min_energy_​​efficiency_​​class [minimální_energetická_třída]
 

Volitelný (kromě případů, kdy je požadován místními zákony či předpisy)

K dispozici pouze v EU a Švýcarsku

Energetický štítek vašeho produktu

Příklad
A+++

Podporované hodnoty

 • A+++
 • A++
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • Jedná se o energetický štítek, který požaduje zákon.
 • Používá se v kombinaci s atributy energy_​​efficiency_class [energetická_třída]max_energy_efficiency_class_max [maximální_energetická_třída] k vytvoření štítku s označením energetické účinnosti, například A+ (A+++ až D).

max_energy_​​efficiency_​​class [maximální_energetická_třída]

Volitelný (kromě případů, kdy je požadován místními zákony či předpisy)

K dispozici pouze v EU a Švýcarsku

Energetický štítek vašeho produktu

Příklad
D

Podporované hodnoty

 • A+++
 • A++
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • Jedná se o energetický štítek, který požaduje zákon.
 • Používá se v kombinaci s atributy energy_​​efficiency_​​class [energetická_třída]min_energy_efficiency_class [minimální_energetická_třída] k vytvoření štítku s označením energetické účinnosti, například A+ (A+++ až D).

age_​​group [věková_​skupina]

Povinný (u všech položek oblečení, které jsou zaměřeny na obyvatele Brazílie, Francie, Japonska, Německa, Spojeného království nebo USA, a u všech produktů s určenou věkovou skupinou)

Povinný pro vylepšené záznamy na platformách Googlu u všech produktů z kategorií Oblečení a doplňky (166).

Volitelný pro všechny ostatní produkty a země prodeje

Demografické údaje, pro které je produkt určen

Příklad
infant [nemluvňata]

Podporované hodnoty

 • newborn [novorozenci]
  Do 3 měsíců věku
 • infant [nemluvňata]
  Mezi 3 až 12 měsíci věku
 • toddler [batolata]
  Mezi 1 až 5 lety věku
 • kids [děti]
  Mezi 5 až 13 lety věku
 • adult [dospělí]
  Zpravidla dospívající či dospělí lidé


Hodnota schema.org

 • Product.​audience.​suggestedMinAge
 • Product.​audience.​suggestedMaxAge
 • U každého produktu uveďte jednu hodnotu.
 • Varianty
  • Použijte u skupin produktů se stejnou hodnotou atributu item_​group_​id [id_skupiny] a různými hodnotami atributu age_​group [věková_skupina]
color [barva]

Povinný (u všech položek oblečení ve zdrojích, které cílí na Brazílii, Francii, Japonsko, Německo, Spojené království nebo USA, a u všech produktů v různém barevném provedení)

Povinný pro vylepšené záznamy na platformách Googlu u všech produktů z kategorií Oblečení a doplňky (166).

Volitelnýpro všechny ostatní produkty a země prodeje

Barva vašeho produktu

Příklad
Černá

Syntax
Maximálně 100 alfanumerických znaků (maximálně 40 u jedné barvy)

Hodnota schema.org
Product.color

 • Nepoužívejte číselné označení, například 0 2 4 6 8.
 • Nepoužívejte jiné znaky než alfanumerické, například #fff000.
 • Nepoužívejte pouze jednopísmenné označení, například M (v čínštině, japonštině a korejštině můžete použít jeden znak, například 红).
 • Neodkazujte na produkt nebo obrázek, například „viz obrázek“.
 • Nekombinujte více názvů barev do jednoho slova, například ČervenáRůžováModrá. Místo toho je oddělte lomítkem „/“, např. Červená/Růžová/Modrá. Nepoužívejte hodnotu, která není označením barvy, například vícebarevné, různé, barevné, pánské, dámské nebo neuvedeno.
 • Pokud má váš produkt více barev, uveďte hlavní barvu jako první.
 • Varianty
  • Použijte u skupin produktů se stejnou hodnotou atributu item_​group_​id [id_skupiny] a různými hodnotami atributu color [barva].
gender [pohlaví]

Povinný (u všech položek oblečení ve zdrojích, které jsou zaměřeny na obyvatele Brazílie, Francie, Japonska, Německa, Spojeného království nebo USA, a u všech produktů určených pro konkrétní pohlaví)

Povinný pro vylepšené záznamy na platformách Googlu u všech produktů z kategorií Oblečení a doplňky (166).

Volitelný pro všechny ostatní produkty a země prodeje

Pohlaví, pro které je produkt určen


Příklad
unisex [unisex]

Podporované hodnoty

 • male [pánské]
 • female [dámské]
 • unisex [unisex]

Hodnota schema.org
Product.​audience.​suggested​Gender

 • U některých kategorií z oblasti Oblečení a doplňky (166), například Tkaničky do bot (1856), je tento atribut pouze doporučený a nikoli povinný, neboť v těchto kategoriích nehraje určení pohlaví žádnou roli.
 • Varianty
  • Použijte u skupin produktů se stejnou hodnotou atributu item_​group_​id [id_skupiny] a různými hodnotami atributu gender [pohlaví].
material [materiál]

Povinný (pokud se jedná o odlišující prvek u různých variant produktu)

Volitelný pro všechny ostatní produkty

Materiál nebo typ tkaniny vašeho produktu

Příklad
kůže

Syntax
Maximálně 200 znaků

Hodnota schema.org
Materiál produktu

 • Chcete-li u jednoho produktu (nikoli u variant) uvést více materiálů, zadejte hlavní materiál a k němu až dva další materiály oddělené lomítkem (/). Například místo výrazu BavlnaPolyesterElastan raději použijte hodnotu bavlna/polyester/elastan.
 • Varianty
  • Použijte u skupin produktů se stejnou hodnotou atributu item_​group_​id [id_skupiny] a různými hodnotami atributu material [materiál].
pattern [vzor]

Povinný (pokud se jedná o odlišující prvek u různých variant produktu)

Volitelný pro všechny ostatní produkty

Vzor nebo potisk vašeho produktu

Příklad
pruhovaný
puntíkovaný
paisley

Syntax
Maximálně 100 znaků

Hodnota schema.org
Vzor produktu

 • Varianty
  • Použijte u skupin produktů se stejnou hodnotou atributu item_​group_​id [id_skupiny] a různými hodnotami atributu pattern [vzor].
size [velikost]

Povinný (u všech položek z kategorií produktů Oblečení a doplňky > OblečeníOblečení a doplňky > Obuv, které jsou zaměřeny na obyvatele Brazílie, Francie, Japonska, Německa, Spojeného království nebo USA, a u všech produktů dostupných v různých velikostech)

Povinný pro rozšířené záznamy v platformách Googlu pro všechny Oblečení a doplňky > Oblečení (1604) a Oblečení a doplňky > Obuv (187) produkty.

Volitelný pro všechny ostatní produkty a země prodeje

Velikost vašeho produktu

Příklad
XL

Syntax
Maximálně 100 znaků

Hodnota schema.org
Velikost produktu

 • Varianty:
  • Použijte u skupin produktů se stejnou hodnotou atributu item_group_id [id_skupiny] a různými hodnotami atributu size [velikost].
 • Pokud velikosti obsahují více údajů, zkraťte je do jedné hodnoty, například „16/34 prodloužená“ u obvodu krku 16 palců, rukávu dlouhého 34 palců a prodloužené délky.
 • Pokud je zboží v univerzální velikosti, můžete uvést slovní spojení univerzální velikost, one size, OS, one size fits all, OSFA, one size fits most či OSFM.
 • U produktů ve zvýhodněném balení definovaném obchodníkem odešlete pomocí atributu multipack [zvýhodněné_balení] množství obsažené v balení. Nezadávejte množství obsažené ve zvýhodněném balení v atributu size [velikost].
size_​​type [typ_​velikosti]

Volitelný (k dispozici pouze u produktů z kategorie oblečení)

Střih vašeho produktu z kategorie oblečení

Příklad
maternity [pro těhotné]

Podporované hodnoty

 • regular [běžná]
 • petite [pro drobnou postavu]
 • oversize [nadměrná]
 • maternity [pro těhotné]
 • Pokud tento atribut neuvedete, bude výchozí nastavení běžná.
size_​system [tabulka_​velikostí]

Volitelný (k dispozici pouze u produktů z kategorie oblečení)

Země, pro kterou platí tabulka velikostí používaná u vašeho produktu

Příklad
US [US]

Podporované hodnoty

 • US [US]
 • UK [UK]
 • EU [EU]
 • DE [DE]
 • FR [FR]
 • JP [JP]
 • CN (China) [CN]
 • IT [IT]
 • BR [BR]
 • MEX [MEX]
 • AU
 • Pokud tento atribut neuvedete, bude jako výchozí nastavení použita vaše země prodeje.
item_group_id [id_skupiny]

Povinný (v Brazílii, Francii, Japonsku, Německu, Spojeném království a USA, pokud je produkt variantou)

Povinný pro vylepšené záznamy na platformách Googlu u variant produktů

Volitelný pro všechny ostatní produkty a země prodeje

Identifikátor skupiny produktů, které jsou k dispozici v různých verzích (variantách)

Příklad
AB12345

Syntax
Maximálně 50 alfanumerických znaků

Hodnota schema.org
Produkt InProductGroupWithID

 • U každé skupiny variant použijte jedinečnou hodnotu. Je-li to možné, použijte nadřazený kód SKU.
 • Při úpravě dat používejte stále stejnou hodnotu.
 • Používejte pouze platné znaky Unicode.
 • Atribut ID skupiny používejte u sad produktů, které se liší jedním nebo několika z těchto atributů:
  • color [barva]
  • size [velikost]
  • pattern [vzor]
  • material [materiál]
  • age_group [věková_skupina]
  • gender [pohlaví]
 • U všech produktů v jedné skupině použijte stejné atributy. Pokud se například jednotlivé položky liší velikostí a barvou, u všech produktů se stejnou hodnotou atributu item_​group_​id [id_skupiny] uveďte atribut size [velikost]color [barva].
 • Jestliže vaše produkty odlišuje prvek, který není uveden v seznamu výše, atribut item_​group_​id [id_skupiny] nepoužívejte.
product_detail [podrobnosti_o_produktu]

Volitelné

Technické specifikace nebo další podrobnosti o vašem produktu

Příklad
Obecné informace:Typ produktu:Digitální přehrávač

Syntaxe

Atribut product_detail [podrobnosti_o_produktu] používá tři podatributy:

 • section_name [název_sekce]: Maximálně 140 znaků
 • attribute_name [název_atributu]: Maximálně 140 znaků
 • attribute_value [hodnota_atributu]: Maximálně 1000 znaků
 • Nevkládejte informace obsažené v jiných atributech, text psaný velkými písmeny, nezvyklé cizí znaky, reklamní text ani seznam klíčových slov nebo vyhledávacích výrazů.
 • Neuvádějte údaje jako cena, cena v akci, termín akce, doprava, doba doručení nebo jiné časové údaje, případně název vaší společnosti.
 • Uveďte pouze název atributu a hodnotu, je-li ověřená. „Vegetariánské=Nepravda“ například uveďte pouze v případě, pokud produkt není vhodný pro vegetariány, nikoli proto, že Nepravda je výchozí hodnota atributů typu boolean.
product_highlight [představení_produktu]

Volitelné

Nejdůležitější funkce či vlastnosti vašeho produktu

Příklad

Podporuje tisíce aplikací, například Netflix, YouTube nebo HBO Now

Syntaxe

Maximálně 150 znaků
 

 • Použijte 2 až 10 odrážek s popisem.
 • Popisujte pouze samotný produkt.
 • Neuvádějte seznam klíčových slov nebo vyhledávacích výrazů.
 • Nepoužívejte reklamní text, text psaný velkými písmeny nebo nezvyklé cizí znaky.
   

Nákupní kampaně a další konfigurace

Tyto atributy určují, jakým způsobem budou vaše produktová data využívána při vytváření reklamních kampaní v nástroji Google Ads.

Atribut Formát Stručný přehled základních požadavků
adwords_​​redirect [přesměrování_​adwords]

Volitelné 

Adresa URL používaná k zadání dalších parametrů pro stránku produktu. Uživatelé budou přesměrováni na tuto adresu URL, nikoli na adresu uvedenou v atributech link [url] nebo mobile_link [url_mobilní_stránky].

Příklad
 

http://www.​example.com/​produkt.​html

Syntax

Maximálně 2000 znaků

 • Uveďte stejnou registrovanou doménu jako v atributu link [url] (a v atributu mobile_link [url_mobilní_adresy], pokud je uveden). 
 • Platné registrované domény zahrnují example.com, m-example.com, example.co.uk, example.com.aibar.tokyo.jp. Adresy URL odeslané s neplatnými doménami, jako například example.zz nebo example.comic, nebudou přijaty. Další informace o platných registrovaných doménách naleznete zde: ads_redirect [přesměrování_ads].
custom_​​label_​​0 [vlastní_​štítek_​0]

Volitelné 
Štítek, kterým produkt označíte, a usnadníte si tak orientaci v nabídkách a přehledech kampaní v Nákupech

Příklad

 • sezónní 
 • výprodej
 • svátky
 • sleva
 • cenový rozsah

Syntax
Maximálně 100 znaků

 • Uveďte hodnotu, kterou používáte v kampaních v Nákupech. Zadaná hodnota se v reklamě ani v neplacených záznamech nezobrazuje.
 • Atribut můžete použít několikrát a k jednomu produktu přidat až 5 vlastních štítků.
  • custom_​label_​0 [vlastní_štítek_0]
  • custom_​label_​1 [vlastní_štítek_1]
  • custom_​label_​2 [vlastní_štítek_2]
  • custom_​label_​3 [vlastní_štítek_3]
  • custom_​label_​4 [vlastní_štítek_4]
 • Ve svém účtu Merchant Center můžete použít maximálně 1000 jedinečných hodnot vlastních štítků.
promotion_​​id [id_​akce]

Volitelné (povinné u Speciálních nabídek obchodníka v Austrálii, Francii, Indii, Německu, Spojeném království a USA)
Identifikátor, který umožňuje propojení produktu s konkrétními promo akcemi obchodníka.

Příklad
ABC123

Syntax
Maximálně 100 znaků

 • Použijte jedinečný kód s rozlišením malých a velkých písmen, bez mezer a symbolů (například % nebo !). 
 • K propojení konkrétní promo akce s jednotlivými produkty použijte stejný identifikátor promotion_​id [id_propagační_akce] v produktových datech i v datech promo akce.
 • Atribut můžete použít několikrát a k jednomu produktu přidat až 10 identifikátorů promo akcí.

Cíle

Tyto atributy lze použít pro různá místa, kde se váš obsah může zobrazit. Můžete si tak například určit, že zboží bude uvedeno v dynamické remarketingové kampani, ale nikoli v kampani reklam v Nákupech.

Atribut Formát Stručný přehled základních požadavků
excluded_​​destination [vyloučená_​destinace]

Volitelné:
Pomocí tohoto nastavení lze produkt vyloučit ze zobrazování v určitých typech reklamních kampaní

Příklad
Reklamy v Nákupech

Podporované hodnoty

 • Reklamy v Nákupech
 • Shopping Actions
 • Obsahové reklamy
 • Reklamy využívající místní inventář
 • Platformy Googlu
 • Místní platformy Googlu
 
included_destination

Volitelné
Pomocí tohoto nastavení lze produkt zahrnout do určitých typů reklamních kampaní

Příklad
Reklamy v Nákupech

Podporované hodnoty

 • Reklamy v Nákupech
 • Shopping Actions
 • Obsahové reklamy
 • Reklamy využívající místní inventář
 • Platformy Googlu
 • Místní platformy Googlu
 
shopping_ads_excluded_country (země_vyloučená_z_reklam_v_nákupech)

Volitelné
Nastavení, které umožňuje vyloučit země, ve kterých budou vaše produkty propagovány prostřednictvím reklam v Nákupech Google.

K dispozici pouze pro reklamy v Nákupech

Příklad
DE

Syntax

2 znaky. Je nutné zadat kód země podle normy ISO_3166-1_alpha-2.
 
 

Doprava

Tyto atributy lze použít společně s nastavením dopravy na úrovni účtu a uvést tak přesnou částku na dopravu. Při rozhodování o nákupu uživatelé cenu dopravy zvažují, je proto důležité uvést přesné a kvalitní údaje o dopravě. Podívejte se, jak nastavit dopravu na úrovni účtu.

ships_from_country [doprava_ze_země]
Atribut Formát Stručný přehled základních požadavků
shipping [doprava]

Volitelný (Povinný, pokud v účtu Merchant Center nemáte stanoveny náklady na dopravu nebo pokud potřebujete přepsat náklady na dopravu definované v účtu Merchant Center)

Náklady na dopravu jsou vyžadovány pro reklamy v Nákupech u položek s následujícími zeměmi prodeje: Austrálie, Belgie, Česko, Francie, Irsko, Itálie, Izrael, Jižní Korea, Kanada, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Spojené království, Španělsko, Švýcarsko a USA

Náklady na dopravu jsou vyžadovány u všech položek ve vylepšených záznamech na platformách Googlu

Volitelný (Chcete-li zadat další země, do kterých budete zboží doručovat, u zemí nebo programů, pro které nejsou náklady na dopravu vyžadovány)

Není k dispozici pro program Shopping Actions

Náklady na dopravu vašeho produktu a místa, kam se váš produkt dodává.

Podporované ceny 
0–1000 USD (zde naleznete hodnoty pro ostatní měny)

Příklad

USA:CA:Druhý den:16,00 USD

Syntax
shipping [doprava] používá čtyři podatributy:

 • country [země] (povinné)
  kód země podle ISO 3166
 • region [oblast] nebo postal_​code [PSČ] nebo location_​id [​id_lokality] nebo location_group_name [název_skupiny_lokalit] (volitelné)
 • service [způsob_dopravy] (volitelné)
  Typ nebo rychlost doručení
 • price [cena] (volitelné)
  Pevná cena za dopravu včetně daně (je-li vyžadováno)
 • Pomocí tohoto nastavení můžete u jednotlivých položek přepsat nastavení dopravy v účtu Merchant Center nebo zadat další země, do kterých bude zboží dodáno.
shipping_​​label [přepravní_​štítek]

Volitelný
Štítek, který k produktu přiřadíte, a který vám pomůže přiřadit z nastavení účtu Merchant Center požadovanou kategorii nákladů na dopravu

Příklad
netrvanlivé

Syntax
Maximálně 100 znaků

 • Použijte některou z hodnot, které máte uvedeny v nastavení dopravy v účtu. Zadaná hodnota se uživatelům nezobrazí. Příklady:
  • Stejný den
  • Velmi velké
  • Pouze FedEx
shipping_​​weight [hmotnost_​zásilky]

Volitelný (Povinný v případě výpočtu sazby přepravcem, nebo pokud v nastavení dopravy na úrovni účtu používáte tabulku či pravidlo využívající hmotnost),
Hmotnost produktu, která se používá k výpočtu sazby za dopravu zboží.

Podporované hmotnosti

 • 0–2000 lb pro imperiální jednotky
 • 0–1000 kg pro metrické jednotky

Příklad
3 kg

Syntax
Číslo + jednotka

Podporované jednotky

 • lb
 • oz
 • g
 • kg
 • Tento atribut použijte v případě, pokud v nastavení dopravy na úrovni účtu využíváte sazby vypočtené přepravcem, nebo pokud vaše přepravní služby zohledňují hmotnost.
shipping_​​length [délka_​balíku]

Volitelný (povinný, pokud máte na úrovni účtu nastaven výpočet sazby přepravcem)
Délka produktu, která se používá k výpočtu sazby za dopravu na základě rozměrové hmotnosti

Příklad
20 in

Syntax
Číslo + jednotka

Podporované hodnoty

 • 1–150 pro palce
 • 1–400 pro cm

Podporované jednotky

 • in
 • cm
 • Tento atribut použijte v případě, pokud v nastavení dopravy na úrovni účtu využíváte sazby vypočtené přepravcem.
 • Pokud používáte sazbu vypočtenou přepravcem a neuvedete atributy přepravních rozměrů, nebude možné vypočítat sazbu za dopravu na základě rozměrové hmotnosti. V takovém případě vypočítáme sazbu pouze na základě hodnoty uvedené v atributu shipping_weight [hmotnost_zásilky].
 • Používáte-li tento atribut, uveďte všechny atributy s rozměry balíku:
  • shipping_length (délka_balíku)
  • shipping_width (šířka_balíku)
  • shipping_height (výška_balíku)
 • Ve všech atributech rozměrů balíku jednoho produktu použijte stejnou jednotku.
 • Upozorňujeme, že Google automaticky nevypočítává dodatečnou cenu dopravy pro nadměrné produkty. Pokud je pravděpodobné, že přepravce bude považovat váš balík za velký nebo nadměrně velký, použijte buď atribut shipping [doprava] a nastavte cenu dopravy u konkrétního produktu, nebo atribut shipping_label [přepravní_štítek], u kterého se cena dopravy stanovuje na úrovni účtu.
shipping_​​width [šířka_​balíku]

Volitelný (povinný, pokud máte na úrovni účtu nastaven výpočet sazby přepravcem)
. Šířka produktu, která se používá k výpočtu sazby za dopravu na základě rozměrové hmotnosti

Příklad
20 in

Syntax
Číslo + jednotka

Podporované hodnoty

 • 1–150 pro palce
 • 1–400 pro cm

Podporované jednotky

 • in
 • cm
 • Platí stejné požadavky jako u atributu shipping_length [délka_balíku].
shipping_​​height [výška_​balíku]

Volitelný (povinný, pokud máte na úrovni účtu nastaven výpočet sazby přepravcem
Výška produktu, která se používá k výpočtu sazby za dopravu na základě rozměrové hmotnosti

Příklad
20 in

Syntax
Číslo + jednotka

Podporované hodnoty

 • 1–150 pro palce
 • 1–400 pro cm

Podporované jednotky

 • in
 • cm
 • Platí stejné požadavky jako u atributu shipping_length [délka_balíku].
ship_from_country [doprava_ze_země]

Volitelné
Nastavení, které slouží k uvedení země, ze které bude produkt obvykle odesílán.

Příklad
DE

Syntax
2 znaky. Je nutné zadat kód země podle normy ISO_3166-1_alpha-2.

 • Uveďte pouze zemi, ze které tento produkt obvykle odesíláte
transit_time_label [štítek_doby_přepravy]

Volitelný
Štítek, který k produktu přiřadíte, vám pomůže přidělit různé časy přepravy v nastavení účtu Merchant Center.

Příklad
Ze Seattlu

Syntax
Maximálně 100 znaků

 • Použijte některou z hodnot, které máte uvedeny v nastavení dopravy v účtu. Zadaná hodnota se uživatelům nezobrazí. Příklady:
  • Krmivo pro psy
  • Ze Seattlu
  • Těžký balíček
maximální doba zpracování

Volitelná
Nejdelší časové období mezi podáním objednávky a odesláním zboží.

Příklad
3

Syntax
Celé číslo, větší nebo rovno 0

 • Tento atribut zadávejte, pokud chcete zobrazit celkový čas potřebný k doručení produktu na cílovou adresu
 • Uveďte počet pracovních dnů (nastavený ve Službě Merchant Center)
 • Pro produkty, které se odesílají tentýž den, zadejte 0.
 • Pro uvedení určitého časového období zadejte max_handling_time ve spojení s min_handling_time.
min_handling_time [minimální_doba_zpracování]

Volitelný
Nejkratší časové období mezi podáním objednávky a odesláním zboží.

Příklad
1

Syntax
Celé číslo, větší nebo rovno 0

 • Platí stejné požadavky jako u atributu max_handling_time

Daně

Tyto atributy lze použít společně s nastavením daně na úrovni účtu a uvést v reklamě přesnou částku daně. Podívejte se, jak nastavit daň na úrovni účtu.

Atribut Formát Stručný přehled základních požadavků
tax [daň]

Povinný (k dispozici pouze v USA)
Daňová sazba produktu uvedená v procentech

Příklad 
US:CA:5,00:a

Syntax
Atribut tax [daň] používá čtyři podatributy:

 • rate [sazba] (povinný) 
  Sazba daně stanovená procentem
 • country [země] (volitelný)
  Kód země podle normy ISO 3166 
 • region [region] nebo postal_​code [psč] nebo location_​id [id_lokality] (volitelný)
 • tax_​ship [přepravní_daň] (volitelný)
  Zde je uvedeno, zda účtujete daň i k dopravě. Podporované hodnoty jsou anone.
 • Tento atribut používejte pouze v případě, pokud chcete u jednotlivé položky upravit nastavení daňové sazby, které je určeno na úrovni účtu. Doporučujeme nastavit daňové údaje u všech produktů hromadně v nastavení účtu Merchant Center.
 • USA a Kanada
  • Nezahrnujte daň do atributu price [cena]. Pouze USA: Daň uvádějte pomocí atributu tax [daň] v případě, pokud chcete použít jinou hodnotu, než je uvedena v nastavení účtu.
 • Všechny ostatní země:
  • Daň z přidané hodnoty (DPH) nebo daň ze zboží a služeb zahrňte do hodnoty atributu price [cena]. Atribut tax [daň] nepoužívejte.
tax_category [daňová_kategorie]

Volitelný (doporučený u vlastních daňových sazeb na úrovni účtu)
Kategorie, která řadí váš produkt podle specifických daňových pravidel

Příklad 
oblečení

Syntax
Maximálně 100 znaků

 • Tento atribut použijte v případě, pokud máte produkty se specifickou sazbou daně. 
  • Štítky kategorií ve vašich produktových datech musí odpovídat štítkům, které zadáte do části Kategorie v účtu Merchant Center.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory