Oznámení

V tomto centru nápovědy najdete obsah týkající se služby Merchant Center Next i pro klasické prostředí služby Merchant Center. Abyste se ujistili, že užíváte článek související s verzí Merchant Center, která se vás týká, vyhledejte v horní části každého článku logo služby.

Specifikace produktových dat

Vlastní ikona pro služby Merchant Center Classic a Merchant Center Next.

Podle tohoto průvodce naformátujete informace o produktech pro službu Merchant Center. Google tato data používá k tomu, aby se vaše záznamy zobrazily po zadání správných dotazů. Poskytnutí produktových dat ve správném formátu je předpokladem k vytváření úspěšných reklam a neplacených záznamů vašich produktů.

Obsah tohoto článku

Atributy produktových dat:

Než začnete

Další požadavky

Kromě těchto specifikací produktových dat musí být splněny i následující požadavky:

Formátování produktových dat

Při odesílání názvů a hodnot atributů, které používají podporované hodnoty, používejte angličtinu. Například atribut stav [condition] používá podporované hodnoty new, refurbished a used, které musí být odeslány v angličtině, aby je systém dokázal přečíst.

Dbejte na to, aby byl u všech atributů, které nepoužívají podporované hodnoty, ale povolují volný text, například u atributu název [title] nebo popis [description], použit ve zdroji stejný jazyk. Při odesílání víceslovného názvu atributu (například image_link) použijte podtržítko. Další informace o zadávání atributů a hodnot atributů najdete zde.

Definice

 • Produkt: Jedná se o produkt, který potenciální zákazníci vyhledávají na Googlu.
 • Položka: Jedná se o produkt, který byl přidán do produktových dat v textovém zdroji, zdroji XML nebo rozhraní API. Položka je například jeden řádek ve vašem textovém zdroji.
 • Varianta: Jedná se o konkrétní verze produktu, který může mít více různých podob. Variantou například rozumíme konkrétní velikost trička, které se dodává v různých velikostech.

Required Povinný: Tento atribut musíte zadat. Pokud tak neučiníte, váš produkt se nebude moci zobrazovat v reklamách a neplacených záznamech.

This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Podmínečný: Je možné, že tento atribut budete muset uvést v závislosti na produktu nebo zemích, kde se vaše produkty zobrazují.

Optional Volitelný: Tento atribut můžete zadat v případě, že budete chtít podpořit výkon svých produktů.

Základní produktová data

Informace o produktu, které odešlete prostřednictvím těchto atributů, tvoří základ k vytváření úspěšných reklam a neplacených záznamů pro vaše produkty. Dbejte na to, abyste všechna data zadávali v takové kvalitě, jakou chcete zákazníkům přinášet.

Atribut a formát

Stručný přehled základních požadavků

ID [id]

Jedinečný identifikátor vašeho produktu

Required Povinné

Příklad
A2B4

Syntaxe
Maximálně 50 znaků

Hodnota schema.org:Ano(Další informace)

 • U každého produktu použijte jedinečnou hodnotu.
 • Pokud možno používejte kód SKU.
 • Při úpravě dat používejte stále stejné ID.
 • Používejte pouze platné znaky kódování Unicode.
 • U jednoho produktu používejte stále stejné ID – a to i v různých zemích a jazycích.

Název [title] 

nebo

Strukturovaný název [structured_title]

Název vašeho produktu

Required Povinné

Příklad (Název [title]):
Pánská polokošile z úpletu piké

Příklad (Strukturovaný název [structured_title]): trained_algorithmic_media:"Vykroč k úspěchu: originální pánské modro-oranžové boty Google (velikost 8)"

Syntaxe
Název [title]: Prostý text. Max. 150 znaků

Strukturovaný název [structured_title]: dva podatributy:

 • Typ digitálního zdroje [digital_source_type] (volitelný): Tento podatribut podporuje dvě hodnoty:
  • Výchozí [default]: Udává, že název poskytnutý pomocí podatributu obsah [content] nebyl vytvořen pomocí generativní umělé inteligence.
  • Specializovaná algoritmická média [trained_algorithmic_media]. Udává, že název poskytnutý pomocí podatributu obsah [content] byl vytvořen pomocí generativní umělé inteligence.

Pokud není zadána žádná hodnota, použije se hodnota Výchozí [default].

 • Obsah [content] (povinný): Text názvu. Maximálně 150 znaků.

Hodnota schema.org:

Název [title]: Ano (Další informace)

Strukturovaný název [structured_title]: Ne

 • Pomocí jednoho z atributů – název [title] a strukturovaný název [structured_title] – jasně identifikujte prodávaný produkt.
 • Pro názvy vytvořené pomocí generativní umělé inteligence použijte atribut strukturovaný název [structured_title]. Jinak můžete použít také atribut název [title].
 • Přesně produkt popište; název by měl odpovídat názvu uvedenému na vstupní stránce.
 • Nepoužívejte reklamní text (například „doprava zdarma“), text psaný velkými písmeny nebo nezvyklé cizí znaky.

Varianty:

 • Uveďte odlišující prvky, například barvu nebo velikost.

Mobilní zařízení:

 • Pokud je produkt prodáván se smlouvou, uveďte tuto skutečnost v názvu (například „se smlouvou“).
 • USA: Pokud je produkt prodáván na splátky, uveďte tuto skutečnost v názvu (například „na splátky“).

Rusko:

 • U knih a dalších zdrojů informací uveďte na začátku názvu věkové omezení.

Popis [description]

nebo

Strukturovaný popis [structured_description]

Popis vašeho produktu

Required Povinné

Příklad (popis [description]):
Tato klasická červená pánská polokošile vyrobená ze 100% biobavlny má úzký střih a logo značky vyšité vlevo na hrudi. Lze prát v pračce při nízkých teplotách; importováno.

Příklad (strukturovaný popis [structured_description]):

trained_algorithmic_media:"Proměňte svou televizi magickou silou Google Chromecast. Toto elegantní zařízení se diskrétně připojí k vaší televizi a otevře vám dveře do světa bezdrátového streamování a zrcadlení. Od filmů a televizních pořadů po fotky a prezentace – pomocí integrovaného konektoru HDMI odesílejte svůj oblíbený obsah přímo na televizi.“

Syntaxe
Popis [description]: Prostý text. Maximálně 5000 znaků

Strukturovaný popis [structured_description]: dva podatributy:

 • Typ digitálního zdroje [digital_source_type] (volitelný): Tento podatribut podporuje dvě hodnoty:
  • Výchozí [default]: Udává, že název poskytnutý pomocí podatributu obsah [content] nebyl vytvořen pomocí generativní umělé inteligence.
  • Specializovaná algoritmická média [trained_algorithmic_media]. Udává, že název poskytnutý pomocí podatributu obsah [content] byl vytvořen pomocí generativní umělé inteligence.

Pokud není zadána žádná hodnota, použije se hodnota Výchozí [default].

Obsah [content] (povinný): Text popisu. Maximálně 5000 znaků

Hodnota schema.org:

Popis [description]: Ano (Další informace)

Strukturovaný popis [structured_description]: Ne

 • Prostřednictvím jednoho z atributů popis [description] a strukturovaný popis [structured_description] zadejte přesný popis produktu a slaďte ho s popisem na vstupní stránce.
 • U popisů vytvořených pomocí generativní umělé inteligence použijte atribut strukturovaný popis [structured_description] . Jinak můžete použít také atribut popis [description].
 • Nepoužívejte reklamní text (například „doprava zdarma“), text psaný velkými písmeny nebo nezvyklé cizí znaky.
 • Uvádějte pouze informace o produktu. Nevkládejte odkazy na váš obchod, prodejní informace, informace o konkurenčních prodejcích či výrobcích nebo informace o příslušenství.
 • K naformátování popisu použijte formátování (například zalomení řádků, seznamy nebo kurzívu).

Url [link]

Vstupní stránka vašeho produktu

Required Povinné

Příklad
http://www.example.com/asp/sp.asp?cat=12&id=1030

Hodnota schema.org:Ano (Další informace)

 • Použijte název ověřené domény.
 • Řetězec musí začínat znaky http nebo https.
 • Použijte kódovanou adresu URL podle standardu RFC 2396 nebo RFC 1738.
 • Neodkazujte na vsunutou stránku (pokud to není vyžadováno zákonem).

Url obrázku [image_link]

Adresa URL hlavního obrázku vašeho produktu

Required Povinné

Příklad
http://www.example.cz/obrazek1.jpg

Hodnota schema.org:Ano (Další informace)

Adresa URL obrázku:

 • Uveďte odkaz na hlavní obrázek vašeho produktu.
 • Řetězec musí začínat znaky http nebo https.
 • Použijte kódovanou adresu URL podle standardu RFC 2396 nebo RFC 1738.
 • Dbejte na to, aby Google mohl vaši adresu URL procházet (nastavení v souboru robots.txt musí umožňovat přístup pro robot Googlebot a Googlebot-image).

Obrázek:

 • Zobrazte produkt co nejpřesněji.
 • Použijte podporovaný formát: JPEG (.jpg/.jpeg), WebP (.webp), PNG (.png), GIF bez animace (.gif), BMP (.bmp) nebo TIFF (.tif/.tiff).
 • Nepoužívejte zvětšeninu nebo miniaturu.
 • Nevkládejte propagační text, vodoznak nebo okraje.
 • Nepoužívejte zástupný symbol nebo obecný obrázek.
 • Všechny obrázky vytvořené pomocí generativní umělé inteligence musí obsahovat metadata, která označují, že byl obrázek vygenerován umělou inteligencí (například IPTC DigitalSourceTypeTrainedAlgorithmicMedia). Z obrázků vytvořených pomocí nástrojů generativní umělé inteligence, jako je Project Studio, neodstraňujte vložené značky metadat, jako je například značka IPTC DigitalSourceType. Následující kód IPTC NewsCode určuje typ digitálního zdroje, který byl použit k vytvoření obrázku a má být zachován:

  • TrainedAlgorithmicMedia: Obrázek byl vytvořen pomocí modelu odvozeného ze vzorku obsahu.
  • CompositeSynthetic: Obrázek je složený ze syntetických prvků.
  • AlgorithmicMedia: Obrázek byl vytvořen čistě pomocí algoritmu, který nevychází ze vzorků dat využívaných k učení (například obrázek vytvořený softwarem pomocí matematického vzorce).

Url dalšího obrázku [additional_image_link]

Adresa URL dalšího obrázku vašeho produktu

Optional Volitelné

Příklad
http://www.example.cz/obrazek1.jpg

Syntaxe
Maximálně 2000 znaků

Hodnota schema.org: Ne

 • Je třeba splnit požadavky na atribut url obrázku [image_link] s těmito výjimkami:
  • Obrázek může zobrazovat jednotlivé části nebo prezentaci produktu.
  • Lze použít kresbu nebo ilustraci.
 • Atribut můžete použít několikrát a k jednomu produktu přidat až 10 doplňkových obrázků.
 • Všechny obrázky vytvořené pomocí generativní umělé inteligence musí obsahovat metadata, která označují, že byl obrázek vygenerován umělou inteligencí (například IPTC DigitalSourceTypeTrainedAlgorithmicMedia). Z obrázků vytvořených pomocí nástrojů generativní umělé inteligence, jako je Project Studio, neodstraňujte vložené značky metadat, jako je například značka IPTC DigitalSourceType. Následující kód IPTC NewsCode určuje typ digitálního zdroje, který byl použit k vytvoření obrázku a má být zachován:

  • TrainedAlgorithmicMedia: Obrázek byl vytvořen pomocí modelu odvozeného ze vzorku obsahu.
  • CompositeSynthetic: Obrázek je složený ze syntetických prvků.
  • AlgorithmicMedia: Obrázek byl vytvořen čistě pomocí algoritmu, který nevychází ze vzorků dat využívaných k učení (například obrázek vytvořený softwarem pomocí matematického vzorce).

Url 3D modelu[virtual_model_link]

Další odkaz k zobrazení 3D modelu vašeho produktu.

Optional Volitelné (k dispozici pouze v USA)

Poznámka: Tento atribut je k dispozici pouze v klasickém prostředí služby Merchant Center.

Příklad
https://www.google.com/products/xyz.glb

Syntaxe/typ

Adresa URL (musí začínat řetězcem „http://“ nebo „https://“)

Maximálně 2000 znaků

 • Použijte 3D model. Velikost souboru nesmí přesáhnout 15 MB. Textury v souboru mohou mít rozlišení maximálně 2K (rozlišení 4K není podporováno).
 • Uveďte v produktových datech platnou adresu URL. Adresa musí odkazovat na soubor ve formátu .gltf nebo .glb.
 • 3D model zkontrolujte. K ověření, zda váš 3D model funguje správně, můžete použít nástroj pro ověření.

Url mobilní stránky [mobile_link]

Vstupní stránka vašeho produktu optimalizovaná pro mobilní zařízení (pokud máte jinou adresu URL pro mobilní zařízení než pro počítače).

Optional Volitelné

Příklad
http://www.m.example.com/asp/sp.asp?cat=12id=1030

Syntaxe
Maximálně 2000 alfanumerických znaků

Hodnota schema.org: Ne

 • Je třeba splnit požadavky na atribut url [link].

Cena a dostupnost

Tyto atributy určují cenu a dostupnost vašich produktů. Tyto údaje se zobrazují potenciálním zákazníkům v reklamách a neplacených záznamech. Pokud se ceny a dostupnost vašich produktů často mění, musíte nás o těchto změnách informovat, aby se produkty mohly zobrazit. Podívejte se na naše tipy, jak zajistit aktuálnost odesílaných informací.

Atribut a formát

Stručný přehled základních požadavků

Dostupnost [availability]

Dostupnost vašeho produktu

Required Povinné

Příklad
in_stock

Podporované hodnoty

 • Skladem [in_stock]
 • Není skladem [out_of_stock]
 • Předobjednávka [preorder]
 • Doobjednávka [backorder]

Hodnota schema.org: Ano (Další informace)

 • Uveďte přesnou dostupnost produktu dle aktuálního stavu. Dostupnost uvedená na vstupní stránce musí odpovídat dostupnosti na stránkách placení.
 • Pokud je dostupnost nastavena na preorder, zadejte atribut datum dostupnosti [availability_date] (s hodnotou maximálně rok dopředu).

Datum dostupnosti [availability_date]

Required Povinný, pokud je dostupnost produktu nastavena na preorder

Datum, kdy bude předobjednané zboží k dispozici pro dodání

Příklad
(Pásmo UTC+1)
2016-02-24T11:07+0100

Syntaxe

 • Maximálně 25 alfanumerických znaků
 • ISO 8601
  • RRRR-MM-DDThh:mm [+hhmm]
  • RRRR-MM-DDThh:mmZ

Hodnota schema.org: Ano (Další informace)

 • Tento atribut použijte v případě, že je dostupnost produktu nastavena na preorder. Zadejte datum maximálně rok dopředu.
 • Datum dostupnosti musí být uvedeno na vstupní stránce produktu a musí být zákazníkům srozumitelné (například „6. května 2023“).
  • Pokud není možné zadat přesné datum, můžete použít odhadované datum (například „květen 2023“).

Náklady na prodané zboží [cost_of_goods_sold]

Popis vašeho produktu

Optional Volitelné

Náklady spojené s prodejem konkrétního produktu definované nastaveným způsobem účtování. Mezi tyto náklady mohou patřit materiálové, mzdové, přepravní nebo jiné režijní výdaje. Odesláním atributu náklady na prodané zboží [cost_of_goods_sold] pro vaše produkty získáte informace i o jiných metrikách, jako je hrubá marže a výše zisku generovaná reklamami a neplacenými záznamy.

Příklad
230.00 CZK

Syntaxe

 • Kódy ISO 4217
 • Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku, nikoli čárku
 • Číselná hodnota

Hodnota schema.org: Ne

 • Měna musí být ve formátu ISO 4217. Například CZK pro české koruny.
 • Desetinná čárka musí být nahrazena tečkou (.). Například 100.00 CZK.

Datum konce platnosti [expiration_date]

Datum, kdy se má váš produkt přestat zobrazovat

Optional Volitelné

Příklad
(Pásmo UTC+1)
2016-07-11T11:07+0100

Syntaxe

 • Maximálně 25 alfanumerických znaků
 • ISO 8601
  • RRRR-MM-DDThh:mm [+hhmm]
  • RRRR-MM-DDThh:mmZ

Hodnota schema.org: Ne

 • Použijte datum, do kterého zbývá méně než 30 dnů.
 • Upozorňujeme, že může docházet k několikahodinové latenci.

Cena [price]

Cena produktu

Required Povinné

Příklad
150 CZK

Syntaxe

 • Číselná hodnota
 • ISO 4217

Hodnota schema.org: Ano (Další informace)

 • Uveďte přesnou cenu produktu a měnu. Cena musí odpovídat ceně uvedené na vstupní stránce i na stránce placení.
 • Vstupní stránka i stránka dokončení nákupu musí obsahovat dobře viditelnou cenu v měně cílové země.
 • Za uvedenou cenu musí být možné daný produkt zakoupit na webu.
 • Ověřte si, že každý zákazník v cílové zemi může produkt zakoupit za uvedenou cenu, aniž by musel platit členství.
 • Neuvádějte cenu 0 (cena 0 je povolena pouze u mobilních zařízení prodávaných se smlouvou).
 • Pokud prodáváte zboží ve velkých baleních, balíčcích nebo zvýhodněných baleních:
  • Uveďte celkovou cenu minimálního množství, které je možné zakoupit, případně cenu balíčku či zvýhodněného balení.
 • USA a Kanada:
  • Do ceny nezahrnujte daň.
 • Všechny ostatní země:
  • Do ceny zahrňte daň z přidané hodnoty (DPH) nebo daň ze zboží a služeb.
 • K odeslání dalších informací souvisejících s cenou lze použít následující atributy:
  • Míra jednotkové ceny [unit_pricing_measure]
  • Základní míra jednotkové ceny [unit_pricing_base_measure]
  • Cena v akci [sale_price]
  • Cena předplatného [subscription_cost]
  • Splátka [installment]

Cena v akci [sale_price]

Cena vašeho produktu v akci

Optional Volitelné

Příklad
150 CZK

Syntaxe

 • Číselná hodnota
 • ISO 4217

Hodnota schema.org: Ne

 • Je třeba splnit požadavky na atribut cena [price].
 • Tento atribut (cena v akci) zašlete společně s atributem cena [price], ve kterém uvedete běžnou cenu.
 • Uveďte přesnou cenu produktu v akci. Cena musí odpovídat ceně v akci uvedené na vstupní stránce i na stránce dokončení nákupu.

Doba platnosti ceny
[sale_price_effective_date]

Časové období, ve kterém cena v akci platí

Optional Volitelné

Příklad
(Pásmo UTC+1)
2016-02-24T11:07+0100 /
2016-02-29T23:07+0100

Syntaxe

 • Maximálně 51 alfanumerických znaků
 • ISO 8601
  • RRRR-MM-DDThh:mm [+hhmm]
  • RRRR-MM-DDThh:mmZ
 • Data zahájení a ukončení oddělte lomítkem (/)

Hodnota schema.org: Ne

 • Použijte společně s atributem cena v akci [sale_price].
 • Pokud tento atribut neuvedete (doba platnosti ceny), bude trvale platit cena v akci.
 • Počáteční datum musí předcházet koncovému datu.

Míra jednotkové ceny
[unit_pricing_measure]

Rozměry a parametry prodávaného produktu

Optional Volitelný (kromě případů, kdy je požadován místními zákony či předpisy)

Příklad
1,5 kg

Syntaxe
Numerická hodnota + jednotky

Podporované jednotky

 • Hmotnost: oz, lb, mg, g, kg
 • Objem (imperiální jednotky, USA): floz, pt, qt, gal
 • Objem: ml, cl, l, cbm
 • Délka: in, ft, yd, cm, m
 • Plocha: sqft, m2
 • Za jednotku: ct

Hodnota schema.org: Ano (Další informace)

 • Uvádějte rozměry produktu bez obalu.
 • Používejte kladné číslo.
 • Varianty:
  • Použijte stejnou hodnotu atributu ID skupiny [item_group_id] a různé hodnoty atributu míra jednotkové ceny.

Základní míra jednotkové ceny
[unit_pricing_base_measure]

Základní množství, podle kterého se počítá cena (například 100 ml znamená, že cena je uváděna pro násobky 100 ml).

Optional Volitelný (kromě případů, kdy je požadován místními zákony či předpisy)

Příklad
100 g

Syntaxe
Celé číslo + jednotka

Podporovaná celá čísla:
1, 10, 100, 2, 4, 8

Podporované jednotky

 • Hmotnost: oz, lb, mg, g, kg
 • Objem (imperiální jednotky, USA): floz, pt, qt, gal
 • Objem: ml, cl, l, cbm
 • Délka: in, ft, yd, cm, m
 • Plocha: sqft, m2
 • Za jednotku: ct

Další podporované kombinace metrických čísel a jednotek:
75 cl, 750 ml, 50 kg, 1000 kg

Hodnota schema.org: Ano (Další informace)

 • Volitelný, když zadáte atribut míra jednotkové ceny [unit_pricing_measure].
 • U tohoto atributu (míra jednotkové ceny) použijte stejnou měrnou jednotku jako u atributu základní míra jednotkové ceny.
 • Mějte na paměti, že k výpočtu jednotkové ceny produktu se používá cena (případně cena v akci). Například pokud je atribut cena [price] nastaven na hodnotu 30 CZK a míra jednotkové ceny je 150 ml, bude při základní míře jednotkové ceny 100 ml jednotková cena 20 CZK / 100 ml.

Splátka [installment]

Podrobnosti splátkového prodeje

Optional Volitelné

Poznámka:
 • Není k dispozici pro obsahové reklamy.
 • Reklamy na auta: K dispozici pouze ve vybraných evropských zemích.
 • Reklamy v Nákupech a neplacené záznamy: Tato možnost je k dispozici v Latinské Americe pro všechny kategorie produktů a v některých dalších zemích pouze pro bezdrátové produkty a služby.

Příklad (označuje nulovou akontaci a typ úvěru „financování“)
6:30 EUR

Syntaxe
Tento atribut používá čtyři podatributy:

 • Měsíce [months] (povinný)
  Celé číslo vyjadřující počet splátek, které musí kupující zaplatit.
 • Částka [amount] (povinný)
  Částka ve formátu ISO 4217, kterou kupující každý měsíc zaplatí.
 • Akontace [downpayment] (volitelné)
  ISO 4217, částka, kterou kupující musí zaplatit předem jako jednorázovou platbu. Poznámka: Pokud podatribut nezadáte, použije se výchozí hodnota 0 nebo „bez akontace“.
 • Typ kreditu [credit_type] (volitelné). Tento podatribut používá následující podporované hodnoty:
  • Financování [finance]
  • Leasing [lease]

Poznámka: Pokud tento podatribut neuvedete, použije se výchozí hodnota atributu financování [finance]. Tento podatribut lze použít pouze na reklamy na auta.

Hodnota schema.org: Ne

 • Podmínky splátkového prodeje musí odpovídat podmínkám uvedeným na vstupní stránce.
 • Nesmí být vyžadována věrnostní karta.
 • Atribut cena [price] musí udávat celkovou cenu, pokud je zaplacena předem v plné výši. Atribut splátka [installment] použijte k označení alternativní možnosti nákupu na splátky s volitelnou počáteční akontací.

Cena předplatného [subscription_cost]

Sděluje podrobnosti o měsíčním nebo ročním tarifu, který seskupuje smlouvu o poskytování komunikačních služeb s bezdrátovým produktem

Optional Volitelný (tato možnost je k dispozici jen v některých zemích a pouze u bezdrátových produktů a služeb)

Poznámka: Není k dispozici pro obsahové reklamy.

Příklad
month:12:350.00 CZK

Syntaxe

 • Období [period] (povinný)
  Délka jednoho předpláceného období. Tento podatribut používá následující podporované hodnoty:
  • Měsíc [month]
  • Rok [year]
 • Délka období [period_length] (povinný)
  Celé číslo udávající počet předplacených období (měsíců nebo let), kdy musí kupující zaplatit.

 • Částka [amount] (povinný)
 • Částka ve formátu ISO 4217, kterou kupující každý měsíc zaplatí. Při zobrazování této částky se může stát, že ji Google kvůli úspoře místa zaokrouhlí na následující celé číslo. Udávaná částka však musí přesně odpovídat částce zobrazované na vašem webu.

Hodnota schema.org: Ne

 • V atributu cena [price] uveďte celkovou částku účtovanou při placení.

 • Pokud jej použijete v kombinaci s atributem splátka [installment], uveďte v podatributu akontace [downpayment] atributu splátka [installment] také celkovou částku účtovanou při placení.

 • Tarif mobilních služeb musí odpovídat tarifu, který je uveden na vstupní stránce. Tarif musí být na vstupní stránce snadno k nalezení.

Věrnostní program [loyalty_program]

Atribut věrnostní program [loyalty_program] umožňuje nastavit ceny a věrnostní body pro členy.

Optional Volitelné (k dispozici pouze v Japonsku a USA)

Příklad
my_loyalty_program:silver:10 USD::10

Syntaxe
Tento atribut používá pět podatributů:

 • Štítek programu [program_label] (povinný)
  Štítek věrnostního programu nastavený v nastavení věrnostního programu ve službě Merchant Center
 • Štítek úrovně [tier_label] (povinný)
  Štítek úrovně nastavený v nastavení programu ve službě Merchant Center, který slouží k odlišení výhod jednotlivých úrovní.
 • Cena [price] (volitelný) Konkrétní cena pro členy programu a úrovně. Zobrazí se vedle ceny pro členy, aby zákazníci měli představu o výhodách programu. K dispozici pouze v USA.
 • Cashback [cashback_for_future_use] (volitelný) Momentálně není k dispozici.
 • Věrnostní body [loyalty_points] (volitelný) Body, které členové získají za nákup produktu na vašem webu. Musí se jednat o celé číslo.

Hodnota schema.org: Ne

 • Uveďte atribut věrnostní program [loyalty_program], který odpovídá štítku věrnostního programu a úrovním nakonfigurovaným v účtu Merchant Center.

Minimální cena [auto_pricing_min_price]

Minimální cena, na kterou může být cena produktu snížena. Google tyto informace používá pro funkce, jako jsou návrhy cen v akci, automatické slevy nebo dynamické promoakce.

Optional Volitelné

Příklad
150.00 CZK

Syntaxe

 • Číselná hodnota
 • ISO 4217

Hodnota schema.org: Ne

 • Uveďte atribut minimální cena [auto_pricing_min_price].
  • Pokud používáte automatické slevy nebo dynamické promoakce, můžete určit minimální částku, na kterou lze cenu za produkt snížit.
  • Pokud chcete omezit návrhy cen v akci na minimální cenu, např. pro dodržení místních zákonů o cenách nebo pro uvedení minimální inzerované ceny (MAP).

Kategorie produktů

Tyto atributy můžete použít k uspořádání reklamních kampaní v nástroji Google Ads a v konkrétních případech k přepsání automatické kategorizace produktů Google.

Atribut a formát Stručný přehled základních požadavků

Kategorie produktu Google [google_product_category]

Optional Volitelný

Kategorie vašeho produktu definovaná Googlem

Příklad
Oblečení a doplňky > Oblečení > Svrchní oblečení > Kabáty a bundy

nebo

371

Syntaxe
Hodnota z taxonomie produktů Google

 • číselný identifikátor kategorie, nebo
 • plná podoba cesty této kategorie

Podporované hodnoty

Taxonomie produktů Google

Hodnota schema.org

Ne

 • Uveďte pouze jednu kategorii.
 • Použijte kategorii, která nejlépe odpovídá typu produktu.
 • Použijte buď plnou podobu cesty kategorie, nebo její číselný identifikátor, nikoli obojí. Doporučujeme použít identifikátor kategorie.
 • U některých produktů je třeba uvést specifickou kategorii.
  • Alkoholické nápoje musí být uváděny pouze v určitých kategoriích.
 • Mobilní zařízení prodávaná se smlouvou musí být uváděna v kategorii:
  • Elektronika > Komunikace > Telefony > Mobilní telefony (ID: 267)

  • Pro tablety: Elektronika > Počítače > Tabletové počítače (ID: 4745)

 • Dárkové karty musí být uváděny v kategorii Umění a zábava > Párty a oslavy > Dárky > Dárkové karty a certifikáty (ID: 53)

Typ produktu [product_type]

Optional Volitelný

Kategorie vašeho produktu, kterou si sami definujete

Příklad
Domů > Dámské > Šaty > Šaty nadměrné velikosti

Syntaxe
Maximálně 750 alfanumerických znaků

Hodnota schema.org

Ne

 • Použijte plnou podobu cesty příslušné kategorie. Uveďte například hodnotu Domů > Dámské > Šaty > Maxi šaty, nikoli pouze Šaty
 • K uspořádání nabídek a vytváření přehledů kampaní v Nákupech v nástroji Google Ads bude použita pouze první hodnota atributu typ produktu.

Identifikátory produktu

Tyto atributy se používají k identifikaci vámi prodávaného produktu na globálním trhu a mohou pomoci zvýšit výkon vašich reklam a neplacených záznamů.

Atribut a formát Stručný přehled základních požadavků

Značka [brand]

Název značky vašeho produktu

Required Povinný u všech nových produktů (kromě filmů, knih a hudebních nahrávek)

Optional Volitelný u všech ostatních produktů.

Příklad
Google

Syntaxe
Maximálně 70 znaků

Hodnota schema.org

Ano

Další informace

 • Uveďte značku produktu, která je mezi spotřebiteli všeobecně známá.
 • Uvedením správné značky produktu zajistíte nejlepší uživatelský dojem a nejlepší výkon.
 • Název vlastní značky uveďte pouze v případě, že daný produkt vyrábíte sami, nebo pokud produkt spadá do obecné kategorie značek.
  • Můžete například použít název vlastní značky, pokud prodáváte produkty soukromé značky nebo šperky na míru.
 • U produktů, které nemají žádnou značku (například retro šaty bez štítku, obecné příslušenství k elektronice apod.), ponechte toto pole prázdné.
 • Nezadávejte hodnoty jako „není k dispozici“, „obecné“, „bez značky“ nebo „neexistuje“.
 • Kompatibilní produkty:
  • Zadejte kód GTIN a značku výrobce, který kompatibilní produkt skutečně vyrobil.
  • Nepoužívejte značku výrobce OEM (originálního dílu), abyste zákazníkům ukázali, že váš produkt je kompatibilní s originálním značkovým produktem OEM nebo že se jedná o jeho repliku.

GTIN [gtin]

Kód GTIN (Global Trade Item Number) vašeho produktu

Required Povinný (pro všechny produkty se známým kódem GTIN k aktivaci plného výkonu nabídky)

Optional Volitelný (důrazně se doporučuje) u všech ostatních produktů

Příklad
3234567890126

Syntax
Maximálně 50 číselných znaků (maximálně 14 znaků u každé hodnoty – přidané pomlčky a mezery budou ignorovány)

Podporované hodnoty

 • UPC (severní Amerika / GTIN-12)
  12místné číslo (například 323456789012)
  8místné kódy UPC-E je třeba převést na 12místné kódy
 • EAN (Evropa / GTIN-13)
  13místné číslo, například 3001234567892
 • JAN (Japonsko / GTIN-13)
  8místné nebo 13místné číslo, například 49123456 nebo 4901234567894
 • ISBN (knihy)
  10místné nebo 13místné číslo, například 1455582344 nebo 978-1455582341. Pokud máte k dispozici obě čísla, použijte pouze 13místné. Kód ISBN-10 je zastaralý a je třeba ho převést na ISBN-13
 • ITF-14 (multipacky / GTIN-14)
  14místné číslo, například 10856435001702

Hodnota schema.org

Ano

Další informace

 • Vynechejte pomlčky a mezery.
 • Používejte pouze kódy GTIN definované v oficiálním průvodci ověření kódu GS1, které musí splňovat tyto požadavky:
  • Musí být uvedena správná číslice kontrolního součtu.
  • Kód GTIN nesmí být vyhrazený (předpony GS1 řady 02, 04, 2).
  • Kód GTIN nesmí být kód kupónu (předpony GS1 řady 98 až 99).
 • Uvedením správného kódu GTIN produktu zajistíte nejlepší uživatelský dojem a nejlepší výkon.
 • Kód GTIN uveďte pouze v případě, že jste si jisti, že je správný. V případě pochybností, tento atribut neuvádějte (například hodnotu nehádejte ani si ji nevymýšlejte). Pokud produkt odešlete s nesprávnou hodnotou GTIN, bude tento produkt zamítnut.
 • Kompatibilní produkty:
  • Zadejte kód GTIN a značku výrobce, který kompatibilní produkt skutečně vyrobil.
  • Nepoužívejte značku výrobce OEM (originálního dílu), abyste zákazníkům ukázali, že váš produkt je kompatibilní s originálním značkovým produktem OEM nebo že se jedná o jeho repliku.
 • Multipacky:
  • Použijte identifikátor, který se vztahuje k multipacku.
 • Balíčky:
  • Použijte identifikátor produktu, který je hlavní položkou v balíčku.
 • Pokud nabízíte přizpůsobení, rytí nebo jiný způsob úpravy produktu, kterému byl výrobcem přiřazen kód GTIN:
  • Zadejte kód GTIN a použijte atribut balíček [is_bundle]. Google tak bude vědět, že produkt je upraven na míru.

MPN [mpn]

Číslo dílu výrobce přiřazené produktu (MPN)

Required Povinný (pouze v případě, že prodávaný produkt nemá výrobcem přiřazen kód GTIN)

Optional Volitelný u všech ostatních produktů

Příklad
GO12345OOGLE

Syntax
Maximálně 70 alfanumerických znaků

Hodnota schema.org

Ano

Další informace

 • Používejte pouze kódy MPN přiřazené výrobcem.
 • Použijte co nejkonkrétnější kód MPN.
  • Například různé barvy produktu by měly mít odlišné kódy MPN.
 • Uvedením správného kódu MPN (pokud je to vyžadováno) zajistíte nejlepší uživatelský dojem a nejlepší výkon.
 • Kód MPN uveďte pouze v případě, že jste si jisti, že je správný. V případě pochybností, tento atribut neuvádějte (například hodnotu nehádejte ani si ji nevymýšlejte).
 • Pokud produkt odešlete s nesprávnou hodnotou MPN, bude tento produkt zamítnut.

Identifikátor existuje [identifier_exists]

Uveďte, zda jsou pro váš produkt k dispozici jedinečné identifikátory produktu, kódy GTIN, MPN a značka.

Optional Volitelný

Příklad
no

Podporované hodnoty

 • Ano [yes]
  Identifikátory produktu jsou přiřazeny novému produktu výrobcem.
 • Ne [no]
  U produktu chybí značka, kód GTIN nebo MPN (viz požadavky vpravo). I když je nastavena hodnota no, uveďte i přesto jedinečný identifikátor produktu, který máte k dispozici.

Hodnota schema.org

Ne

 • Pokud tento atribut neuvedete, použije se výchozí nastavení hodnoty yes.
 • Typ kategorie produktu určuje, které jedinečné identifikátory produktu jsou povinné (GTIN, MPN, značka).
 • Odešlete atribut identifikátor existuje a nastavte jeho hodnotu na no, pokud:
  • Produkt je mediální položka a nemá k dispozici kód GTIN (Poznámka: Kódy GTIN a SBN jsou akceptovány jako kódy GTIN.
  • Produkt je oděv (oblečení) a značka není k dispozici.
  • Produkt patří do jakékoli ostatní kategorie a nemá kód GTIN ani kód MPN a značku.
 • Pokud jsou k produktu přiřazeny jedinečné identifikátory produktu, neuvádějte tento atribut s hodnotou no, jinak může být produkt zamítnut.

Podrobný popis produktu

Tyto atributy se používají k identifikaci vámi prodávaného produktu na globálním trhu a mohou pomoci zvýšit výkon vašich reklam a neplacených záznamů.

Atribut a formát Stručný přehled základních požadavků

Stav [condition]

Stav produktu v době prodeje

Required Povinný, pokud je produkt použitý nebo repasovaný

Optional Volitelný u nových produktů

Příklad
new

Podporované hodnoty

 • Nový [new]
  Nový, původní neotevřené balení
 • Repasovaný [refurbished]
  Odborně opravený do funkčního stavu, dodávaný se zárukou; balení může, ale nemusí být původní
 • Použitý [used]
  Již používaný, původní balení je otevřené nebo chybí

Hodnota schema.org: Ano (Další informace)

 

Pouze pro dospělé [adult]

Označuje, že zboží má sexuální podtext

Required Povinný (pokud produkt obsahuje obsah pro dospělé)

Příklad
yes

Podporované hodnoty

 • Ano [yes]
 • Ne [no]

Hodnota schema.org: Ne

 • Pokud používáte službu Merchant Center Next, toto nastavení najdete na kartě Podrobnosti o firmě.
 • Pokud používáte klasickou verzi Merchant Center, toto nastavení najdete v části Nástroje a nastavení pod položkou Účet.

Multipack [multipack]

Počet identických produktů ve zvýhodněném balení definovaném obchodníkem

Required Povinný (u multipacků v Austrálii, Brazílii, Česku, Francii, Itálii, Japonsku, Německu, Nizozemsku, Spojeném království, Španělsku, Švýcarsku a USA)

Required Povinný u neplacených záznamů na Googlu, pokud jste vytvořili multipack

Optional Volitelný pro všechny ostatní produkty a cílové země

Příklad
6

Syntaxe
Celé číslo

Hodnota schema.org: Ne

 • Tento atribut zadejte v případě, že vytvoříte vlastní skupinu stejných produktů, kterou pak prodáváte jako samostatnou jednotku (můžete například prodávat šest mýdel v jednom balení).
 • Uveďte počet položek v multipacku. Pokud tento atribut neuvedete, bude výchozí hodnota 0.
 • Pokud je multipack vytvořen přímo výrobcem, tento atribut neuvádějte.

Balíček [is_bundle]

Tento atribut uvádí, že prodávané zboží je skupina produktů s jednou hlavní položkou definovaná obchodníkem

Required Povinný (u balíčků v Austrálii, Brazílii, Česku, Francii, Itálii, Japonsku, Německu, Nizozemsku, Spojeném království, Španělsku, Švýcarsku a USA)

Required Povinný u neplacených záznamů na Googlu, pokud jste vytvořili balíček, který obsahuje hlavní produkt

Optional Volitelný pro všechny ostatní produkty a cílové země

Příklad
yes

Podporované hodnoty

 • Ano [yes]
 • Ne [no]

Hodnota schema.org: Ne

 • Pokud prodáváte vlastní balíček různých produktů, který jste sami vytvořili a který obsahuje jeden hlavní produkt (například fotoaparát s objektivem a brašnou), uveďte hodnotu yes. Pokud atribut neuvedete, bude výchozí nastavení hodnoty no.
 • Nepoužívejte tento atribut u balíčků, které neobsahují konkrétní hlavní produkt (například v případě dárkového koše se sýry a krekry).

Certifikát [certification]

Certifikáty, např. hodnocení energetické účinnosti, související s vaším produktem

Dostupné pro země EU a EFTA a Spojené království

Required Povinný u produktů, u kterých je v reklamách v Nákupech nebo neplacených záznamech třeba zobrazovat určité informace o certifikaci, například kvůli místním předpisům o označení energetické účinnosti

Optional Volitelný u všech ostatních produktů

Poznámka: Pokud se vám nedaří najít váš produkt v databázi EU EPREL, můžete místo toho na omezené přechodné období použít atributy energetická třída [energy_efficiency_class], minimální energetická třída [min_energy_efficiency_class] a maximální energetická třída [max_energy_efficiency_class].

Příklad

EC:EPREL:123456

Syntaxe

Tento atribut má následující podatributy:

 • Autorita [certification_authority] – certifikační autorita. Podporovány jsou pouze hodnoty EC nebo European_Commission.
 • Název [certification_name] – název certifikace. Je podporována pouze hodnota EPREL.
 • Kód [certification_code] – kód certifikace. Například pro certifikát EPREL s odkazem https://eprel.ec.europa.eu/screen/product
  /dishwashers2019/123456 je kód 123456

Hodnota schema.org: Ne

Pokud si nejste jistí, zda musíte tento atribut uvést, prostudujte si předpisy EU týkající se energetické účinnosti nebo příslušné místní právní předpisy. Patří sem produkty s energetickými štítky EU, například:

 • chladničky a mrazáky,
 • myčky nádobí,
 • televizory a další externí monitory,
 • pračky pro domácnost a pračky se sušičkou,
 • chladicí spotřebiče s funkcí přímého prodeje,
 • světelné zdroje.

Energetická třída [energy_efficiency_class]

Energetický štítek vašeho produktu

Dostupné pro země EU a EFTA a Spojené království

Optional Volitelný (kromě případů, kdy je vyžadován místními zákony či předpisy)

Poznámka: Tento atribut již není podporován. K zobrazení energetické třídy EU použijte atribut certifikát [certification].

Příklad
A+

Podporované hodnoty

 • A+++
 • A++
 • A+
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G

Hodnota schema.org: Ano (Další informace)

 • Jedná se o energetický štítek, který požaduje zákon.
 • Používá se v kombinaci s atributy minimální energetická třída [min_energy_efficiency_class] a maximální energetická třída [max_energy_efficiency_class] k vytvoření štítku energetické účinnosti, například A+ (A+++ až G).

Minimální energetická třída [min_energy_efficiency_class]

Energetický štítek vašeho produktu

Dostupné pro země EU a EFTA a Spojené království

Optional Volitelný (kromě případů, kdy je požadován místními zákony či předpisy)

Poznámka: Tento atribut již není podporován. K zobrazení energetické třídy EU použijte atribut certifikát [certification].

Dostupné pouze v EU a Švýcarsku

Příklad
A+++

Podporované hodnoty

 • A+++
 • A++
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G

Hodnota schema.org: Ano (Další informace)

 • Jedná se o energetický štítek, který požaduje zákon.
 • Používá se v kombinaci s atributy energetická třída [energy_efficiency_class] a maximální energetická třída [max_energy_efficiency_class] k vytvoření štítku energetické účinnosti, například A+ (A+++ až D).

Maximální energetická třída [max_energy_efficiency_class]

Energetický štítek vašeho produktu

Dostupné pro země EU a EFTA a Spojené království

Optional Volitelný (kromě případů, kdy je požadován místními zákony či předpisy)

Poznámka: Tento atribut již není podporován. K zobrazení energetické třídy EU použijte atribut certifikát [certification].

Dostupné pouze v EU a Švýcarsku

Příklad
D

Podporované hodnoty

 • A+++
 • A++
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G

Hodnota schema.org: Ano (Další informace)

 • Jedná se o energetický štítek, který požaduje zákon.
 • Používá se v kombinaci s atributy energetická třída [energy_efficiency_class] a minimální energetická třída [min_energy_efficiency_class] k vytvoření textového nebo grafického štítku s označením energetické účinnosti, například A+ (G až A+++)

Věková skupina [age_group]

Demografická skupina, pro kterou je produkt určen

Required Povinný (u všech produktů z kategorie oblečení, které cílí na obyvatele Brazílie, Francie, Japonska, Německa, Spojeného království nebo USA, a také u všech produktů s určenou věkovou skupinou)

Required Povinný u neplacených záznamů pro všechny produkty z kategorie Oblečení a doplňky (ID 166).

Optional Volitelný pro všechny ostatní produkty a cílové země

Příklad
infant

Podporované hodnoty

 • Novorozenci [newborn]
  0–3 měsíce
 • Kojenci [infant]
  3–12 měsíců
 • Batolata [toddler]
  1–5 let
 • Děti [kids]
  5–13 let
 • Dospělí [adult]
  Dospívající nebo starší

Hodnota schema.org: Ano (Další informace)

 • U každého produktu uveďte jednu hodnotu.
 • Varianty:
  • Použijte stejnou hodnotu atributu ID skupiny [item_group_id] a různé hodnoty atributu věková skupina.

Barva [color]

Barva vašeho produktu

Required Povinný (u všech produktů z kategorie oblečení, které cílí na Brazílii, Francii, Japonsko, Německo, Spojené království nebo USA, a také u všech produktů dostupných v různém barevném provedení)

Required Povinný u neplacených záznamů pro všechny produkty z kategorie Oblečení a doplňky (ID 166).

Optional Volitelný pro všechny ostatní produkty a cílové země

Příklad
Černá

Syntaxe
Maximálně 100 alfanumerických znaků (maximálně 40 u jedné barvy)

Hodnota schema.org: Ano (Další informace)

 • Nepoužívejte číselné označení, například „0“, „2“ nebo „4“.
 • Nepoužívejte jiné než alfanumerické znaky, například „#fff000“.
 • Nepoužívejte pouze jednopísmenné označení, například M (v čínštině, japonštině a korejštině můžete použít jeden znak, například 红).
 • Neodkazujte na produkt ani obrázek, například „viz obrázek“.
 • Nekombinujte více názvů barev do jednoho slova, například „ČervenáRůžováModrá“. Místo toho je oddělte lomítkem „/“, například „Červená/růžová/modrá“. Nepoužívejte hodnotu, která není označením barvy, například „vícebarevné“, „různé“, „rozmanité“, „pánské“, „dámské“ nebo „není k dispozici“.
 • Pokud má váš produkt více barev, uveďte hlavní barvu jako první.
 • Varianty:
  • Použijte stejnou hodnotu atributu ID skupiny [item_group_id] a různé hodnoty atributu barva [color]

Pohlaví [gender]

Pohlaví, pro které je produkt určen

Required Povinný (u všech položek oblečení, které cílí na obyvatele Brazílie, Francie, Japonska, Německa, Spojeného království nebo USA, a u všech produktů určených pro konkrétní pohlaví)

Required Povinný u neplacených záznamů pro všechny produkty z kategorie Google Oblečení a doplňky (ID: 166)

Optional Volitelný pro všechny ostatní produkty a cílové země

Příklad
unisex

Podporované hodnoty

 • pánské [male]
 • dámské [female]
 • unisex [unisex]

Hodnota schema.org: Ano (Další informace)

 • U některých kategorií z oblasti Oblečení a doplňky (ID:166), například Tkaničky do bot (ID:1856), je tento atribut pouze doporučený a nikoli povinný, neboť v těchto kategoriích nehraje určení pohlaví žádnou roli.
 • Varianty:
  • Použijte stejnou hodnotu atributu id skupiny [item_group_id] a různé hodnoty atributu pohlaví.

Materiál [material]

Materiál nebo typ tkaniny vašeho produktu

Required Povinný (pokud se jedná o odlišující prvek u různých variant produktu)

Optional Volitelný u všech ostatních produktů

Příklad
kůže

Syntaxe
Maximálně 200 znaků

Hodnota schema.org: Ano (Další informace)

 • Jestliže budete chtít u jednoho produktu (nikoli u variant) uvést více materiálů, zadejte hlavní materiál a k němu až dva další materiály oddělené lomítkem (/).
  • Například namísto výrazu „BavlnaPolyesterElastan“ použijte „bavlna/polyester/elastan“.
 • Varianty:
  • Použijte stejnou hodnotu atributu id skupiny [item_group_id] a různé hodnoty atributu materiál

Vzor [pattern]

Vzor nebo potisk vašeho produktu

Required Povinný (pokud se jedná o odlišující prvek u různých variant produktu)

Optional Volitelný u všech ostatních produktů

Příklad
pruhovaný
puntíkovaný
paisley

Syntaxe
Maximálně 100 znaků

Hodnota schema.org: Ano (Další informace)

 • Varianty:
  • Použijte stejnou hodnotu atributu id skupiny [item_group_id] a různé hodnoty atributu vzor.

Velikost [size]

Velikost vašeho produktu

Required Povinný (u všech produktů z kategorií produktů Oblečení a doplňky > Oblečení (ID:1604) a Oblečení a doplňky > Obuv (ID:187), které cílí na uživatele v Brazílii, Francii, Japonsku, Německu, Spojeném království a USA, a také u všech produktů dostupných v různých velikostech)

Required Povinný u neplacených záznamů pro všechny produkty v kategoriích Oblečení a doplňky > Oblečení (ID: 1604) a Oblečení a doplňky > Obuv (ID: 187)

Optional Volitelný pro všechny ostatní produkty a cílové země

Příklad
XL

Syntaxe
Maximálně 100 znaků

Hodnota schema.org: Ano (Další informace)

 • Varianty:
  • Použijte stejnou hodnotu pro atribut ID skupiny [item_group_id] a různé hodnoty pro atribut velikost [size]
 • Pokud velikosti obsahují více údajů, zkraťte je do jedné hodnoty. Například „16/34 prodloužená“ u obvodu krku 16 palců, rukávu dlouhého 34 palců a prodlouženého střihu
 • Pokud je zboží v univerzální velikosti, můžete použít hodnoty one_size, OS, one_size fits_all, OSFA, one_size_fits_most nebo OSFM.
 • U produktů ve zvýhodněném balení definovaném obchodníkem odešlete pomocí atributu multipack [multipack] množství obsažené v balení. V atributu size nezadávejte množství obsažené ve zvýhodněném balení.

Typ velikosti [size_type]

Střih vašeho produktu z kategorie oblečení

Optional Volitelný (k dispozici pouze u produktů z kategorie oblečení)

Příklad
maternity

Podporované hodnoty

 • Běžná [regular]
 • Pro drobnou postavu [petite]
 • Pro těhotné [maternity]
 • Velká [big]
 • Prodloužená [tall]
 • Nadměrná [plus]

Hodnota schema.org: Ano (Další informace)

 • Můžete zadat až dvě hodnoty.
 • Pokud tento atribut neuvedete, bude výchozí hodnota regular.

Tabulka velikostí [size_system]

Země, pro kterou platí tabulka velikostí používaná u vašeho produktu

Optional Volitelný (k dispozici pouze u produktů z kategorie oblečení)

Příklad
US

Podporované hodnoty

 • US
 • UK
 • EU
 • DE
 • FR
 • JP
 • CN
 • IT
 • BR
 • MEX
 • AU

Hodnota schema.org: Ano (Další informace)

 • Pokud tento atribut neuvedete, bude jako výchozí nastavení použita vaše cílová země.

ID skupiny [item_group_id]

Identifikátor skupiny produktů, které jsou k dispozici v různých verzích (variantách)

Required Povinný (v Brazílii, Francii, Japonsku, Německu, Spojeném království a USA, pokud je produkt variantou)

Required Povinný u neplacených záznamů pro všechny varianty produktů

Optional Volitelný pro všechny ostatní produkty a cílové země

Příklad
AB12345

Syntaxe
Maximálně 50 alfanumerických znaků

Hodnota schema.org: Ano (Další informace)

 

 • U každé skupiny variant použijte jedinečnou hodnotu. Pokud možno používejte nadřazený kód SKU.
 • Při úpravě dat používejte stále stejnou hodnotu.
 • Používejte pouze platné znaky kódování Unicode.
 • Atribut ID skupiny používejte u sad produktů, které se liší jedním nebo několika z těchto atributů:
 • U všech produktů v jedné skupině použijte stejné atributy. Pokud se například jednotlivé položky liší velikostí a barvou, uveďte atributy velikost [size] a barva [color] pro každý produkt se stejnou hodnotou atributu ID skupiny [item_group_id].
 • Jestliže vaše produkty odlišuje prvek, který není uveden v seznamu výše, atribut ID skupiny nepoužívejte.

Délka produktu [product_length]

Délka produktu

Optional Volitelný

Příklad
20 in

Syntaxe
Číslo + jednotka

Podporované hodnoty
1–3000

 • Jsou podporována desetinná čísla

Podporované jednotky

 • cm
 • in

Hodnota schema.org: Ano (Další informace)

 • Rozměrových atributů uveďte co nejvíce.
 • U každého atributu rozměrů produktu (včetně délky, šířky a výšky) používejte stejné jednotky. V opačném případě se informace nezobrazí.

Šířka produktu [product_width]

Šířka produktu

Optional Volitelný

Příklad
20 in

Syntaxe
Číslo + jednotka

Podporované hodnoty
1–3000

 • Jsou podporována desetinná čísla

Podporované jednotky

 • cm
 • in

Hodnota schema.org: Ano (Další informace)

 • Rozměrových atributů uveďte co nejvíce.
 • U každého atributu rozměrů produktu (včetně délky, šířky a výšky) používejte stejné jednotky. V opačném případě se informace nezobrazí.

Výška produktu [product_height]

Výška produktu

Optional Volitelný

Příklad
20 in

Syntaxe
Číslo + jednotka

Podporované hodnoty
1–3000

 • Jsou podporována desetinná čísla

Podporované jednotky

 • cm
 • in

Hodnota schema.org: Ano (Další informace)

 • Rozměrových atributů uveďte co nejvíce.
 • U každého atributu rozměrů produktu (včetně délky, šířky a výšky) používejte stejné jednotky. V opačném případě se informace nezobrazí.

Hmotnost produktu [product_weight]

Hmotnost produktu

Optional Volitelný

Příklad
3.5 lb

Syntaxe
Číslo + jednotka

Podporované hodnoty
0–2000

 • Jsou podporována desetinná čísla

Podporované jednotky

 • lb
 • unce
 • g
 • kg

Hodnota schema.org: Ano (Další informace)

 • U tohoto atributu použijte skutečnou hmotnost sestaveného produktu.
 • Pokud je váš produkt dodáván v několika částech, například jako součást balíčku, použijte v záznamu kompletní váhu všech jeho částí.

Podrobnosti o produktu [product_detail]

Technické specifikace nebo další podrobnosti o vašem produktu

Optional Volitelný

Příklad
Obecné informace:Typ produktu:Digitální přehrávač

Syntaxe
Tento atribut používá tři podatributy:

 • Název sekce [section_name]: Maximálně 140 znaků
 • Název atributu [attribute_name]: Maximálně 140 znaků
 • Hodnota atributu [attribute_value]: Maximálně 1000 znaků

Hodnota schema.org: Ne

 • Nevkládejte informace obsažené v jiných atributech, text psaný velkými písmeny, nezvyklé cizí znaky, reklamní text ani seznam klíčových slov nebo vyhledávacích výrazů.
 • Neuvádějte údaje jako cena, cena v akci, termín akce, doprava, doba doručení nebo jiné časové údaje, případně název vaší společnosti.
 • Uveďte pouze název a hodnotu atributu, pokud je hodnota ověřená. „Vegetariánské=nepravda“ uveďte například pouze v případě, pokud produkt není vhodný pro vegetariány.

Představení produktu [product_highlight]

Nejdůležitější funkce či vlastnosti vašeho produktu

Optional Volitelný

Příklad
Podporuje tisíce aplikací, například Netflix, YouTube nebo HBO Max

Syntax
Maximálně 150 znaků

Hodnota schema.org: Ne

 • Použijte 2 až 100 odrážek s popisem.
 • Popisujte pouze samotný produkt.
 • Neuvádějte seznam klíčových slov nebo vyhledávacích výrazů.
 • Nepoužívejte reklamní text, text psaný velkými písmeny nebo nezvyklé cizí znaky.

Kampaně v Nákupech a jiné konfigurace

Tyto atributy určují, jakým způsobem budou vaše produktová data využívána při vytváření reklamních kampaní v nástroji Google Ads.

Atribut a formát Stručný přehled základních požadavků

Přesměrování ads [ads_redirect]

Adresa URL používaná k zadání dalších parametrů pro stránku produktu. Zákazníci budou přesměrováni na tuto adresu URL, nikoli na adresu uvedenou v atributu url [link] nebo url mobilní stránky [mobile_link]

Optional Volitelný

Příklad
http://www.example.com/product.html

Syntaxe
Maximálně 2000 znaků

Hodnota schema.org: Ne

 • Uveďte stejnou registrovanou doménu jako v atributu url [link] (a v atributu url mobilní stránky [mobile_link], pokud je uveden).
 • Platné registrované domény zahrnují „example.com“, „m-example.com“, „example.co.uk“, „example.com.ai“ a „bar.tokyo.jp“.
 • Adresy URL odeslané s neplatnými doménami, jako například „example.zz“ nebo „example.comic“, nebudou přijaty. Další informace o platných registrovaných doménách naleznete zde: přesměrování ads.

Vlastní štítek 0–4 [custom_label_0-4]

Štítek, kterým produkt označíte a usnadníte si tak orientaci v nabídkách a přehledech kampaní v Nákupech

Optional Volitelný

Příklad
Sezónní
Výprodej
Předvánoční prodej
Sleva
Cenový rozsah

Syntaxe
Maximálně 100 znaků

Hodnota schema.org: Ne

 • Uveďte hodnotu, kterou používáte v kampaních v Nákupech. Zadaná hodnota se v reklamě ani v neplacených záznamech nezobrazuje.
 • Atribut můžete použít několikrát a k jednomu produktu přidat až 5 vlastních štítků.
  • custom_label_0
  • custom_label_1
  • custom_label_2
  • custom_label_3
  • custom_label_4
 • Ve svém účtu Merchant Center můžete použít maximálně 1000 jedinečných hodnot vlastních štítků.

ID akce [promotion_id]

Identifikátor, který umožňuje propojení produktu s konkrétními promoakcemi

Optional Volitelný (povinný u promoakcí v Austrálii, Francii, Indii, Německu, Spojeném království a USA)

Příklad
ABC123

Syntaxe
Maximálně 50 znaků

Hodnota schema.org: Ne

 • Použijte jedinečný kód s rozlišením malých a velkých písmen, bez mezer a symbolů (například % nebo !).
 • K propojení konkrétní promoakce s jednotlivými produkty použijte stejný identifikátor ID akce v produktových datech i v datech promoakce.
 • Atribut můžete použít několikrát a k jednomu produktu přidat až 10 ID akcí.

URL lifestylového obrázku [lifestyle_image_link]

Optional Volitelné

Atribut, který použijete k zadání adresy URL lifestylového obrázku vašeho produktu.

K dispozici pouze pro platformy s možností procházení

Příklad

https://www.example.com/image1.jpg

Syntaxe

Maximálně 2000 znaků

Hodnota schema.org: Ne

 • Použijte adresu URL odkazující na obrázek v podporovaném formátu.
 • Na začátku uveďte řetězec http:// nebo https:// a dodržujte standard RFC 3986.
 • Případné symboly a mezery nahraďte speciálními kódy pro adresy URL.
 • Zkontrolujte, zda Google může adresu URL procházet.
 • Všechny obrázky vytvořené pomocí generativní umělé inteligence musí obsahovat metadata, která označují, že byl obrázek vygenerován umělou inteligencí (například IPTC DigitalSourceTypeTrainedAlgorithmicMedia). Z obrázků vytvořených pomocí nástrojů generativní umělé inteligence, jako je Project Studio, neodstraňujte vložené značky metadat, jako je například značka IPTC DigitalSourceType. Následující kód IPTC NewsCode určuje typ digitálního zdroje, který byl použit k vytvoření obrázku a má být zachován:

  • TrainedAlgorithmicMedia: Obrázek byl vytvořen pomocí modelu odvozeného ze vzorku obsahu.
  • CompositeSynthetic: Obrázek je složený ze syntetických prvků.
  • AlgorithmicMedia: Obrázek byl vytvořen čistě pomocí algoritmu, který nevychází ze vzorků dat využívaných k učení (například obrázek vytvořený softwarem pomocí matematického vzorce).

Online tržiště

Tyto atributy určují, jak se budou používat produktová data, jestliže provozujete online tržiště a používáte účet s více prodejci.

Note: Marketplaces is currently only available in the classic version of Merchant Center.

Atributy a formát Stručný přehled požadavků

Externí ID prodejce [external_seller_id]

Note: Marketplaces is currently only available in the classic version of Merchant Center.Povinný u účtu s více prodejci

Nástroj externí identifikace prodejce tržištěm. (Například na webu)

Příklad

VerejnyNazevProdejce1991

Syntaxe

1–50 znaků

Hodnota schema.org: Ne

 • U každého prodejce použijte jedinečnou hodnotu.
 • Při úpravě dat používejte stále stejné ID.
 • Používejte pouze platné znaky. Nepoužívejte neplatné znaky, například řídicí znaky, funkce nebo znaky pro soukromou oblast.
 • U jednoho prodejce používejte stále stejné ID – a to i v různých zemích a jazycích.

Cíle

Tyto atributy lze použít pro různá místa, kde se váš obsah má zobrazit. Můžete si tak například určit, že zboží bude uvedeno v dynamické remarketingové kampani, ale nikoli v kampani reklam v Nákupech.

Atributy a formát Stručný přehled požadavků

Vyloučená destinace [excluded_destination]

Pomocí tohoto nastavení lze produkt vyloučit ze zobrazování v určitých typech reklamních kampaní

Optional Volitelný

Příklad
Shopping_ads

Podporované hodnoty

 • Shopping_ads
 • Buy_on_Google_listings
 • Display_ads
 • Local_inventory_ads
 • Free_listings
 • Free_local_listings
 • YouTube_Shopping

Some values only available for the classic version of Merchant Center.

Hodnota schema.org: Ne

 

Zahrnutá destinace [included_destination]

Pomocí tohoto nastavení lze produkt zahrnout do určitých typů reklamních kampaní.

Optional Volitelný

Příklad
Shopping_ads

Podporované hodnoty

 • Shopping_ads
 • Buy_on_Google_listings
 • Display_ads
 • Local_inventory_ads
 • Free_listings
 • Free_local_listings
 • YouTube_Shopping

Some values only available for the classic version of Merchant Center.

Hodnota schema.org: Ne

 

Země vyloučené z reklam v Nákupech [shopping_ads_excluded_country]

Nastavení, které umožňuje zamezit propagaci produktů prostřednictvím reklam v Nákupech v určitých zemích

Optional Volitelný

K dispozici pouze pro reklamy v Nákupech

Příklad
DE

Syntaxe
2 znaky. Je nutné zadat kód země podle normy ISO_3166-1_alpha-2.

Hodnota schema.org: Ne

 

Pozastavit [pause]

Pomocí tohoto nastavení můžete produkt pozastavit a rychle znovu aktivovat ve všech reklamách (včetně reklam v Nákupech, obsahových reklam i reklam na lokálně dostupné zboží). Produkt lze pozastavit až na 14 dní. Pokud je produkt pozastavený déle než 14 dní, bude zamítnut. Pokud chcete produkt opětovně schválit, atribut odstraňte.

Optional Volitelný

Příklad
ads

Podporované hodnoty
ads

Hodnota schema.org: Ne

 

 

Doprava

Tyto atributy lze použít společně s nastavením dopravy na úrovni účtu a s nastavením vracení zboží a uvést tak přesnou částku na dopravu a náklady na vrácení zboží. Při rozhodování o nákupu se lidé, kteří nakupují na internetu, spoléhají na správnost údajů o ceně a rychlosti dopravy i na zásady vracení zboží, proto je důležité, aby vámi zadané informace byly přesné a kvalitní.

Atribut a formát Stručný přehled základních požadavků

Doprava [shipping]

Cena dopravy vašeho produktu, rychlost dopravy a lokality, kam se váš produkt dodává

This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Záleží na situaci

Required Náklady na dopravu jsou povinné u reklam v Nákupech a neplacených záznamů v následujících zemích: Austrálie, Belgie, Česko, Francie, Indie, Irsko, Itálie, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Kanada, Německo, Nizozemsko, Nový Zéland, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Spojené království, Španělsko, Švýcarsko a USA

V závislosti na místních právních předpisech může být vyžadováno také zadání nákladů na dopravu.

Optional Volitelný (pokud chcete uvést další země, do kterých je produkt dodáván, nebo cílové stránky, kde cena dopravy není povinná)

Podporované ceny
0–1000 USD (zde naleznete hodnoty pro ostatní měny)

Příklad
US:CA:Druhý den:16.00 USD:1:1:2:3

Syntaxe
Tento atribut používá následující podatributy:

 • Země [country] (povinný)
  Kód země podle normy ISO 3166
 • Region [region] (volitelný)
 • PSČ [postal_code] (volitelný)
 • ID lokality [location_id] (volitelný)
 • Název skupiny lokalit [location_group_name] (volitelný)
 • Způsob dopravy [service] (volitelný)
  Typ nebo rychlost doručení
 • Cena [price] (volitelný)
  Pevná cena za dopravu včetně daně (pokud je vyžadována)
 • Minimální doba zpracování [min_handling_time] a maximální doba zpracování [max_handling_time] (volitelný)
  Pro zadání doby zpracování
 • Minimální doba přepravy [min_transit_time] a maximální doba přepravy [max_transit_time] (volitelný)
  Pro zadání doby přepravy

Hodnota Schema.org: Ano (Další informace)

 • Toto nastavení použijte, pokud nemáte cenu dopravy stanovenou v účtu Merchant Center nebo pokud potřebujete cenu nebo rychlost dopravy určenou v účtu Merchant Center přepsat.
 • Do nákladů na dopravu nezahrnujte poplatky povinné ze zákona, například dovozní cla, recyklační poplatky, poplatky za autorská práva nebo poplatky za dopravu maloobchodního zboží uplatňované v některých státech.
 • Uveďte všechny další poplatky, které jako obchodník účtujete, pokud nejsou zahrnuty v ceně produktu. Zahrňte i poplatky, které sice přímo nesouvisí s dopravou, ale souvisí s nákupem. Jedná se například o provozní, aktivační nebo manipulační poplatky nebo o poplatky za zpracování.

Přepravní štítek [shipping_label]

Optional Volitelný

Štítek, s jehož pomocí označíte u produktu požadovanou kategorii nákladů na dopravu z nastavení účtu Merchant Center

Příklad

netrvanlivé

Syntaxe

Maximálně 100 znaků

Hodnota schema.org: Ne

 • Použijte některou z hodnot, které máte uvedeny v nastavení dopravy v účtu. Zadaná hodnota se zákazníkům nezobrazí. Příklady:
  • stejný den
  • atypický rozměr
  • pouze DPD

Hmotnost zásilky [shipping_weight]

Hmotnost produktu, která se používá k výpočtu sazby za dopravu zboží

Optional Volitelný (povinný, pokud máte na úrovni účtu nastaven výpočet sazby přepravcem)

Podporované hmotnosti

 • 0–2000 lb pro imperiální jednotky
 • 0–1000 kg pro metrické jednotky

Příklad
3 kg

Syntaxe
Číslo + jednotka

Podporované jednotky

 • lb
 • unce
 • g
 • kg

Hodnota schema.org: Ne

 • Tento atribut použijte v případě, že v nastavení dopravy na úrovni účtu využíváte sazby vypočtené přepravcem nebo že vaše doručovací služby zohledňují hmotnost.

Délka balíku [shipping_length]

Délka produktu, která se používá k výpočtu sazby za dopravu na základě rozměrové hmotnosti

Optional Volitelný (povinný, pokud máte na úrovni účtu nastaven výpočet sazby přepravcem)

Příklad
20 in

Syntaxe
Číslo + jednotka

Podporované hodnoty

 • 1–150 pro palce
 • 1–400 pro cm

Podporované jednotky

 • in
 • cm

Hodnota schema.org: Ne

 • Tento atribut použijte v případě, že v nastavení dopravy na úrovni účtu využíváte sazby vypočtené přepravcem.
 • Pokud používáte sazbu vypočtenou přepravcem a neuvedete atributy přepravních rozměrů, nebude možné vypočítat sazbu za dopravu na základě rozměrové hmotnosti. V takovém případě vypočítáme sazbu pouze na základě hodnoty uvedené v atributu hmotnost zásilky [shipping_weight].
 • Pokud používáte tento atribut, uveďte všechny atributy s rozměry balíku:
  • Délka balíku [shipping_length]
  • Šířka balíku [shipping_width]
  • Výška balíku [shipping_height]
 • Ve všech atributech rozměrů balíku jednoho produktu použijte stejnou jednotku.
 • Google automaticky nevypočítává dodatečnou cenu dopravy pro nadměrné produkty. Pokud je pravděpodobné, že přepravce bude považovat váš balík za velký nebo nadměrně velký, použijte atribut doprava [shipping] a nastavte cenu dopravy u konkrétního produktu.

Šířka balíku [shipping_width]

Šířka produktu, která se používá k výpočtu sazby za dopravu na základě rozměrové hmotnosti

Optional Volitelný (povinný, pokud máte na úrovni účtu nastaven výpočet sazby přepravcem)

Příklad
20 in

Syntaxe
Číslo + jednotka

Podporované hodnoty

 • 1–150 pro palce
 • 1–400 pro cm

Podporované jednotky

 • in
 • cm

Hodnota schema.org: Ne

 • Platí stejné požadavky jako u atributu délka balíku [shipping_length].

Výška balíku [shipping_height]

Výška produktu, která se používá k výpočtu sazby za dopravu na základě rozměrové hmotnosti

Optional Volitelný (povinný, pokud máte na úrovni účtu nastaven výpočet sazby přepravcem)

Příklad
20 in

Syntaxe
Číslo + jednotka

Podporované hodnoty

 • 1–150 pro palce
 • 1–400 pro cm

Podporované jednotky

 • in
 • cm

Hodnota schema.org: Ne

 • Platí stejné požadavky jako u atributu délka balíku [shipping_length].

Doprava ze země [ships_from_country]

Nastavení, které slouží k uvedení země, ze které bude produkt obvykle odesílán

Optional Volitelný

Příklad
DE

Syntaxe
2 znaky. Je nutné zadat kód země podle normy ISO_3166-1_alpha-2.

Hodnota schema.org: Ne

 • Uveďte pouze zemi, ze které tento produkt obvykle odesíláte.

Maximální doba zpracování [max_handling_time]

Nejdelší časové období mezi podáním objednávky a odesláním zboží

Optional Volitelný

Příklad
3

Syntax
Celé číslo, větší nebo rovno 0

Hodnota schema.org: Ne

 • Tento atribut zadávejte, pokud chcete zobrazit celkový čas potřebný k doručení produktu na cílovou adresu.
 • Uveďte počet pracovních dnů (nastavený ve službě Merchant Center).
 • Pro produkty, které se odesílají tentýž den, zadejte 0.
 • Pro uvedení časového období zadejte maximální dobu zpracování [max_handling_time] v kombinaci s minimální dobou zpracování [min_handling_time].

Štítek doby přepravy [transit_time_label]

Optional Volitelný

Štítek, s jehož pomocí označíte v nastavení účtu Merchant Center u produktu různé doby přepravy.

Příklad

Z Brna

Syntaxe

Maximálně 100 znaků

Hodnota schema.org: Ne

 

Minimální doba zpracování [min_handling_time]

Nejkratší časové období mezi podáním objednávky a odesláním zboží

Optional Volitelný

Příklad
1

Syntax
Celé číslo, větší nebo rovno 0

Hodnota schema.org: Ne

 • Platí stejné požadavky jako u atributu maximální doba zpracování [max_handling_time].

Limit pro dopravu zdarma [free_shipping_threshold]

Cena objednávky, nad kterou je doprava zdarma

Optional Volitelný

Příklad
CS:400 CZK

Syntaxe
Tento atribut používá následující podatributy:

 • Země [country] (povinný)
  Kód země podle normy ISO 3166
 • Limit ceny [price_threshold] (povinný) Cena objednávky, nad kterou je doprava zdarma.

Hodnota schema.org: Ne

 • Měna limitu pro dopravu zdarma musí být stejná jako měna ceny nabídky.
 • Měna musí být ve formátu ISO 4217. Například CZK pro české koruny.
 • Desetinná čárka musí být nahrazena tečkou (.). Například 100.00 CZK.

Daň

Tyto atributy lze použít společně s nastavením daně na úrovni účtu, aby se uživatelům zobrazovala přesná částka daně.

Formát Stručný přehled základních požadavků

Daň [tax]

Daňová sazba produktu uvedená v procentech

Required Povinný (k dispozici pouze v USA)

Příklad
US:CA:5,00:a

Syntaxe
Tento atribut používá čtyři podatributy:

 • Země [country]
  (volitelné) Kód země podle ISO 3166
 • Oblast [region] nebo PSČ [postal_code] nebo ID lokality [location_id] (volitelný)
 • Sazba [rate] (povinné)
  Sazba daně stanovená procentem
 • Daň z nákladů na dopravu [tax_ship] (volitelný)
  Uveďte, zda je zdaněna i doprava.
  • Podporované hodnoty:
   • yes nebo no

Hodnota schema.org

Ne

 • Tento atribut používejte pouze v případě, pokud chcete u jednotlivého produktu přepsat nastavení daňové sazby, které je určeno na úrovni účtu. Doporučujeme nastavit daňové údaje u všech produktů hromadně v nastavení účtu Merchant Center.
 • USA a Kanada:
  • Nezahrnujte daň do atributu cena [price].
 • Pouze USA: Daň uvádějte pomocí atributu tax [daň] v případě, pokud chcete přepsat nastavení účtu.
 • Všechny ostatní země:
  • Daň z přidané hodnoty (DPH) nebo daň ze zboží a služeb zahrňte do hodnoty atributu cena. Atribut daň nepoužívejte.

Daňová kategorie [tax_category]

Kategorie, která řadí váš produkt podle specifických daňových pravidel

Optional Volitelný (doporučený u vlastních daňových sazeb na úrovni účtu)

Příklad
Oblečení

Syntaxe
Maximálně 100 znaků

Hodnota schema.org

Ne

 • Tento atribut použijte v případě, pokud máte produkty se specifickou sazbou daně.
 • Štítky kategorií ve vašich produktových datech musí odpovídat štítkům, které zadáte do části Kategorie v účtu Merchant Center.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka