Specifikace produktových dat

Na základě této specifikace naformátujte produktová data pro programy služby Merchant Center, jako jsou reklamy v Nákupech, neplacené záznamy produktu a Koupit na Googlu. Odeslání produktových dat do Googlu ve správném formátu je předpokladem k vytváření úspěšných reklam a neplacených záznamů vašich produktů. Tato data používáme k zajištění toho, aby odpovídala správným dotazům.

Než začnete

Pokud jste ve službě Merchant Center nováčkem, začněte s průvodcem registrací.

Další požadavky, které je třeba vzít v úvahu

Google má ještě několik dalších požadavků, které musí vaše produktová data splňovat. Než začnete, nejprve se s nimi seznamte:

Další specifikace produktových dat
Pokud chcete produkty uvádět v neplacených záznamech produktu, zobrazovat je v reklamách na lokálně dostupné zboží nebo promoakcích nebo je chcete prodávat prostřednictvím služby Koupit na Googlu, může být nutné zadat doplňkové atributy a mohou platit jiné požadavky. Abyste údaje zadali správně, držte se těchto specifikací a specifikací jednotlivých funkcí:
Definice
 • Produkt. Tento pojem označuje zboží (nebo službu), které vaši potenciální zákazníci vyhledávají na Googlu.
 • Položka. Tento pojem popisuje produkt, který je vložen do produktových dat, ať už v textovém zdroji, zdroji XML, nebo rozhraní API. Položka je například jeden řádek ve vašem textovém zdroji.
 • Varianta. Tento pojem označuje jednotlivý produkt, který může mít více různých podob. Variantou například rozumíme konkrétní velikost trička, které se dodává v různých velikostech.
Rychlý přehled základních informací
Required Povinný Tento atribut musíte zadat. Pokud tak neučiníte, váš produkt se nebude moci zobrazovat v reklamách a neplacených záznamech.
This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Záleží na situaci Zda musíte tento atribut zadat, zjistíte kontrolou souvisejících článků. Někdy se požadavky mění v závislosti na tom, ve kterých zemích se váš produkt zobrazuje.
Optional Volitelný Tento atribut zadáváte v případě, že chcete podpořit výkon svých produktů.
Atributy Kategorie běžných produktů
Skupina Název atributu Oblečení a doplňky Média (knihy, filmy, hudební nahrávky) Software Varianty produktů Ostatní typy produktů
Základní údaje o produktu id [id] Required Required Required Required Required
title [název] Required Required Required Required Required
description [popis] Required Required Required Required Required
link [url] Required Required Required Required Required
image_link [url_obrázku] Required Required Required Required Required

additional_
image_link [url_dalšího_obrázku]

Optional Optional Optional Optional Optional
mobile_link [url_mobilní_stránky] Optional Optional Optional Optional Optional
Cena a dostupnost availability [dostupnost] This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
availability_date [datum_dostupnosti] This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
expiration_date [vypršení_platnosti] Optional Optional Optional Optional Optional
price [cena] Required Required Required Required Required
sale_price [cena_v_akci] Optional Optional Optional Optional Optional

sale_price_
effective_date [doba_platnosti_ceny_v_akci]

Optional Optional Optional Optional Optional
cost_of_goods_sold [náklady_na_prodané_zboží] Optional Optional Optional Optional Optional
unit_pricing_measure [míra_jednotkové_ceny] Optional Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used

unit_pricing_
base_measure [základní_míra_jednotkové_ceny]

Optional Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
installment [splátka] This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
subscription_cost [cena_předplatného] This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
loyalty_points [věrnostní_body] This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
Kategorie produktu

google_product_
category [kategorie_produktu_google]

Optional Optional Optional Optional Optional
product_type [typ_produktu] Optional Optional Optional Optional Optional
Identifikátory produktu brand [značka] Required Optional Required Required Required
gtin [gtin] Required Required Required Required Required
mpn [mpn] Required Required Required Required Required
identifier_exists [identifikátor_existuje] Optional Optional Optional Optional Optional
Podrobný popis produktu condition [stav] This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
adult [pouze_pro_dospělé] This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
multipack [multipack] This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
is_bundle [je_balíček] This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used

energy_
efficiency_class [energetická_třída]

Optional Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used

min_energy_
efficiency_class [minimální_energetická_třída]

Optional Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used

max_energy_
efficiency_class [maximální_energetická_třída]

Optional Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
age_group [věková_skupina] This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional
color [barva] This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional
gender [pohlaví] This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional
material [materiál] Optional Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional
pattern [vzor] Optional Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional
size [velikost] This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional
size_type [typ_velikosti] This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional
size_system [tabulka_velikostí] This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional Optional This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Optional
item_group_id [id_skupiny] Optional Optional Optional Required Optional
product_detail [podrobnosti_o_produktu] Optional Optional Optional Optional Optional
product_highlight [představení_produktu] Optional Optional Optional Optional Optional
Kampaně v Nákupech a jiné konfigurace ads_redirect [přesměrování_ads] Optional Optional Optional Optional Optional
custom_label_0 [vlastní_štítek_0] Optional Optional Optional Optional Optional
promotion_id [id_akce] Optional Optional Optional Optional Optional
Destinace excluded_destination [vyloučená_destinace] Optional Optional Optional Optional Optional
included_destination [zahrnutá_destinace] Optional Optional Optional Optional Optional
shopping_ads_
excluded_country [země_vyloučená_z_reklam_v_nákupech]
Optional Optional Optional Optional Optional
Doprava shipping [doprava] Required Required Required Required Required
shipping_label [přepravní_štítek] Optional Optional Optional Optional Optional
shipping_weight [hmotnost_zásilky] This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
shipping_length [délka_balíku] This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
shipping_width [šířka_balíku] This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
shipping_height [výška_balíku] This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
ship_from_country [doprava_ze_země] Optional Optional Optional Optional Optional
transit_time_label [štítek_doby_přepravy] Optional Optional Optional Optional Optional
min_handling_time [minimální_doba_zpracování] Optional Optional Optional Optional Optional
max_handling_time [maximální_doba_zpracování] Optional Optional Optional Optional Optional
Daň tax [daň] This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used
tax_category [daňová_kategorie] Optional Optional Optional Optional Optional
Kliknutím na název atributu zobrazíte všechny podrobnosti, včetně dalších informací o minimálních požadavcích, nejlepších postupů a příkladů.

Základní data o produktu

Informace o produktu, které odešlete prostřednictvím těchto atributů, tvoří základ k vytváření úspěšných reklam a neplacených záznamů pro vaše produkty. Dbejte na to, aby všechna odesílaná data měla požadovanou kvalitu z pohledu zákazníků.

Atribut Formát Stručný přehled základních požadavků
id [id]

Povinné
Jedinečný identifikátor vašeho produktu

Příklad 
A2B4

Syntax
Maximálně 50 znaků

Hodnota schema.org
Product.sku

 • U každého produktu použijte jedinečnou hodnotu. Je-li to možné, použijte kód SKU.
 • Při úpravě dat používejte stále stejné ID.
 • Používejte pouze platné znaky unicode. Nepoužívejte neplatné znaky, například řídicí znaky, funkce nebo znaky pro soukromou oblast.
 • U jednoho produktu používejte stále stejné ID – a to i v různých zemích a jazycích.
title [název]

Povinné
Název vašeho produktu

Příklad 
Pánská piké polokošile

Syntax
Maximálně 150 znaků

Hodnota schema.org
Product.name

 • Přesně produkt popište; název by měl odpovídat názvu uvedenému na vstupní stránce.
 • Nepoužívejte reklamní text (například „doprava zdarma“), text psaný velkými písmeny nebo nezvyklé cizí znaky.
 • Varianty
  • Uveďte odlišující prvek, například barvu nebo velikost.
 • Mobilní zařízení
  • Pokud je produkt prodáván se smlouvou, uveďte tuto skutečnost v názvu (například „se smlouvou“).
  • USA: Pokud je produkt prodáván na splátky, uveďte tuto skutečnost v názvu (například „na splátky“).
 • Rusko
  • U knih a informačních produktů uveďte na začátku názvu věkové omezení.
description [popis]

Povinné
Popis vašeho produktu

Příklad

 Toto klasické červené pánské polo vyrobené ze 100% organické bavlny má přiléhavý střih a logo značky vyšité na levé straně hrudi. Studené praní, dovoz.

Syntax
Maximálně 5000 znaků

Hodnota schema.org
Product.description

 • Přesně produkt popište; popis by měl odpovídat popisu uvedenému na vstupní stránce.
 • Nepoužívejte reklamní text (například „doprava zdarma“), text psaný velkými písmeny nebo nezvyklé cizí znaky.
 • Uvádějte pouze informace o produktu. Nevkládejte odkazy na váš obchod, prodejní informace, informace o konkurenčních prodejcích či výrobcích nebo informace o příslušenství.
 • K naformátování popisu použijte formátování (například zalomení řádků, seznamy nebo kurzívu).
link [url]

Povinné
Vstupní stránka vašeho produktu

Příklad 
http://​www.example.​com/​asp​/sp.asp?cat=​12&id=1030

Hodnota schema.org
Offer.url

 • Použijte název své ověřené domény.
 • Řetězec musí začínat znaky http nebo https.
 • Použijte kódovanou adresu URL podle standardu RFC 2396 nebo RFC 1738. Například čárka je v takovém případě zastoupena znakem %2C.
 • Neodkazujte na vsunutou stránku (pokud to není vyžadováno zákonem).
image_link [url_obrázku]

Povinné
Adresa URL hlavního obrázku vašeho produktu

Příklad 
http://​www.example.​com/​image1.​jpg

Hodnota schema.org
Product.image

 • Adresa URL obrázku:
  • Uveďte odkaz na hlavní obrázek vašeho produktu.
  • Řetězec musí začínat znaky http nebo https.
  • Použijte kódovanou adresu URL podle standardu RFC 2396 nebo RFC 1738. Například čárka je v takovém případě zastoupena znakem %2C.
  • Dbejte na to, aby Google mohl vaši adresu URL procházet (nastavení v souboru robots.txt musí umožňovat přístup pro robot Googlebot a Googlebot-image).
 • Obrázek:
  • Obrázek musí výstižně zobrazovat prodávané zboží.
  • Použijte podporovaný formát: JPEG (.jpg/.jpeg), WebP (.webp), PNG (.png), GIF bez animace (.gif), BMP (.bmp) nebo TIFF (.tif/.tiff).
  • U produktů mimo kategorii oblečení použijte obrázek o minimální velikosti 100 x 100 pixelů.
  • U produktů z kategorie oblečení použijte obrázek o minimální velikosti 250 x 250 pixelů.
  • Použijte obrázek o maximální velikosti 64 megapixelů (soubor nesmí být větší než 16 MB).
  • Nepoužívejte zvětšeninu nebo miniaturu.
  • Nevkládejte propagační text, vodoznak nebo okraje.
  • Nepoužívejte zástupný symbol nebo obecný obrázek. Výjimky:
   • V kategoriích Hardware (632) nebo Motorová vozidla a součástky (888) lze použít ilustraci.
   • V kategoriích barev lze použít jednobarevný obrázek.
additional_image_link [url_dalšího_obrázku]

Volitelné
Adresa URL dalšího obrázku vašeho produktu

Příklad
http://​www.example.​com/​image1.​jpg

Syntax
Maximálně 2000 znaků

 • Je třeba splnit požadavky na atribut image_link [url_obrázku], platí však několik výjimek:
  • Obrázek může zobrazovat jednotlivé části nebo prezentaci produktu.
  • Lze použít kresbu nebo ilustraci.
 • Atribut můžete použít několikrát a k jednomu produktu přidat až 10 doplňkových obrázků.
mobile_link [url_mobilní_stránky]

Volitelné
Vstupní stránka vašeho produktu optimalizovaná pro mobilní zařízení (pokud máte jinou adresu URL pro mobilní zařízení než pro počítače)

Příklad 
http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​cat=12 id=1030

Syntax
Maximálně 2000 alfanumerických znaků

 • Je třeba splnit požadavky na atribut link [url].

Cena a dostupnost

Tyto atributy určují cenu a dostupnost vašich produktů. Tyto údaje se zobrazují potenciálním zákazníkům v reklamách a neplacených záznamech. Pokud se cena a dostupnost vašich produktů často mění, musíte nás informovat o všech aktualizacích, abyste mohli produkty zobrazit. Prostudujte si naše tipy, jak zajistit aktuálnost odesílaných informací.

Atribut Formát Stručný přehled základních požadavků
availability [dostupnost]

Povinný

Dostupnost vašeho produktu

Příklad

in_stock [skladem]

Podporované hodnoty

 • in_stock [skladem]
 • out_of_stock [není_skladem]
 • preorder [předobjednávka]
 • backorder [doobjednávka]

Hodnota schema.org

Offer.​availability

 • Uveďte přesnou dostupnost produktu dle aktuálního stavu. Dostupnost uvedená na vstupní stránce musí odpovídat dostupnosti na stránkách placení.
availability_​​date [datum_​dostupnosti]

Povinný, pokud je dostupnost produktu preorder [předobjednávka] nebo backorder [dooobjednávka]

Datum, kdy bude předobjednaný nebo doobjednaný produkt připravený k odeslání.

Příklad

(UTC + 1)

2016-02-24T11:07+0100

Syntaxe

 • Maximálně 25 alfanumerických znaků
 • ISO 8601
  • RRRR-MM-DDThh:mm [+hhmm]
  • RRRR-MM-DDThh:mmZ

Hodnota schema.org

 • Offer.​availabilityStarts
 • Tento atribut použijte, pokud je dostupnost produktu preorder [předobjednávka] nebo backorder [doobjedávka]
cost_of_goods_sold [náklady_na_prodané_zboží]

Volitelný

Náklady spojené s prodejem konkrétního produktu definované nastaveným způsobem účtování. Mezi tyto náklady mohou patřit materiálové, mzdové, přepravní nebo jiné režijní výdaje. Odesláním atributu cost_of_goods_sold [náklady_na_prodané_zboží] pro vaše produkty získáte informace i o jiných metrikách, jako je hrubá marže a výše zisku generovaná reklamami a neplacenými záznamy.

Příklad

230.00 CZK

Syntaxe

 • Kódy ISO 4217
 • Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku, nikoli čárku.
 • Numerická hodnota
 
expiration_​​date [datum_​vypršení_​platnosti]

Volitelný

Datum, kdy se má váš produkt přestat zobrazovat

Příklad

(UTC + 1)

2016-07-11T11:07+0100

Syntaxe

 • Maximálně 25 alfanumerických znaků
 • ISO 8601
  • RRRR-MM-DDThh:mm [+hhmm]
  • RRRR-MM-DDThh:mmZ
 • Použijte datum, do kterého zbývá méně než 30 dnů.
price [cena]

Povinný

Cena vašeho produktu

Příklad

150.00 CZK

Syntaxe

 • Numerická hodnota
 • ISO 4217

Hodnota schema.org

Offer.​​priceSpecification

 • Uveďte přesnou cenu a měnu produktu. Cena musí odpovídat ceně uvedené na vstupní stránce i u pokladny.
 • Vstupní stránka i stránka dokončení nákupu musí obsahovat dobře viditelnou cenu v měně země prodeje.
 • Za uvedenou cenu musí být možné daný produkt zakoupit na webu.
 • Ověřte si, že každý uživatel v zemi prodeje může produkt zakoupit za uvedenou cenu, aniž by musel platit členství.
  • Přidejte minimální hodnotu objednávky do nastavení dopravy.
 • Neuvádějte cenu 0 (cena 0 je povolena pouze u mobilních zařízení prodávaných se smlouvou).
 • Pokud prodáváte zboží ve velkých baleních, balíčcích nebo zvýhodněných baleních:
  • Uveďte celkovou cenu minimálního množství, které je možné zakoupit, případně cenu balíčku či zvýhodněného balení.
 • USA a Kanada:
  • Do ceny nezahrnujte daň.
 • Všechny ostatní země:
  • Do ceny zahrňte daň z přidané hodnoty (DPH) nebo daň ze zboží a služeb.
 • Další možnosti odesílání informací o ceně jsou uvedeny u atributů unit_​​pricing_​​measure [míra_jednotkové_ceny]installment [splátka]
sale_​​price [cena_​v_​akci]

Volitelný

Cena vašeho produktu v akci

Příklad

150.00 CZK

Syntaxe

 • Numerická hodnota
 • ISO 4217
 • Je třeba splnit požadavky na atribut price [cena].
 • Atribut sale_​price [cena_v_akci] používejte společně s atributem price [cena], ve kterém uvedete běžnou cenu.
 • Uveďte přesnou cenu produktu v akci. Cena musí odpovídat ceně v akci uvedené na vstupní stránce i na stránce dokončení nákupu.
sale_​​price_​​effective_​​date [doba_​platnosti_​ceny_​v_​akci]

Volitelný

Časové období, ve kterém je atribut sale_​price [cena_v_akci] v platnosti.

Příklad

(UTC + 1)

2016-02-24T11:07+0100 /
2016-02-29T23:07+0100

Syntaxe

 • Maximálně 51 alfanumerických znaků
 • ISO 8601
  • RRRR-MM-DDThh:mm [+hhmm]
  • RRRR-MM-DDThh:mmZ
 • Datum začátku a konce oddělte lomítkem (/)
 • Tento atribut používejte společně s atributem sale_​price [cena_v_akci].
 • Pokud neuvedete atribut sale_​price_​effective_​date [doba_platnosti_ceny_v_akci], bude sale_​price [cena_v_akci] platit trvale.
 • Počáteční datum musí předcházet koncovému datu.
unit_​​pricing_​​measure [míra_​jednotkové_​ceny]

Volitelný (kromě případů, kdy je požadován místními zákony či předpisy)

Rozměry a parametry prodávaného produktu

Příklad

1,5 kg

Syntaxe

Číselná hodnota + jednotka

Podporované jednotky

 • Hmotnost: oz, lb, mg, g, kg
 • Objem (imperiální jednotky, USA): floz, pt, qt, gal
 • Objem: ml, cl, l, cbm
 • Délka: in, ft, yd, cm, m
 • Plocha: sqft, m2
 • Za jednotku: ct
 • Uvádějte rozměry produktu bez obalu.
 • Používejte kladné číslo.
 • Varianty
  • Použijte u skupin produktů se stejnou hodnotou atributu item_group_id [id_skupiny] a různými hodnotami atributu unit_pricing_measure [míra_jednotkové_ceny]

unit_​​pricing_​​base_​​measure [základní_​míra_​jednotkové_​ceny]

Volitelný (kromě případů, kdy je požadován místními zákony či předpisy)

Základní množství, podle kterého se počítá cena (například 100 ml znamená, že cena je uváděna pro násobky 100ml hodnoty).

Příklad

100 g

Syntaxe

Celé číslo + jednotka

Podporovaná celá čísla

1, 10, 100, 2, 4, 8

Podporované jednotky

 • Hmotnost: oz, lb, mg, g, kg
 • Objem (imperiální jednotky, USA): floz, pt, qt, gal
 • Objem: ml, cl, l, cbm
 • Délka: in, ft, yd, cm, m
 • Plocha: sqft, m2
 • Za jednotku: ct

Další podporované kombinace metrických čísel a jednotek

75 cl, 750 ml, 50 kg, 1000 kg

 • Volitelný atribut, pokud uvedete atribut unit_​​pricing_​​measure [míra_jednotkové_ceny].
 • U atributů unit_​​pricing_​​measure [míra_jednotkové_ceny]unit_​pricing_​base_​measure [základní_míra_jednotkové_ceny] používejte stejné jednotky.
 • Mějte na paměti, že k výpočtu jednotkové ceny produktu se používá cena (případně cena v akci). Pokud je například price [cena] 30 CZK, unit_​​pricing_​​measure [míra_jednotkové_ceny] 150 ml a unit_​pricing_​base_​measure [základní_míra_jednotkové_ceny] 100 ml, jednotková cena je 20 CZK / 100 ml.
installment [splátka]

Volitelné (dostupné v Latinské Americe u všech kategorií produktů a v některých dalších zemích pouze u reklam na bezdrátové produkty a služby)

Podrobnosti splátkového prodeje

Příklad

6, 50 BRL

Syntaxe

Atribut installment [splátka] používá dva podatributy:

 • months [měsíce] (povinný)
 • Celé číslo, označuje počet splátek, které musí kupující zaplatit
 • amount [částka] (povinný)
 • ISO 4217, částka, kterou kupující každý měsíc zaplatí
 • Podmínky splátkového prodeje musí odpovídat podmínkám uvedeným na vstupní stránce.
 • Nesmí být vyžadována věrnostní karta.
 • V Latinské Americe musí atribut price [cena] obsahovat celkovou cenu, pokud je zaplacena předem v plné výši; atribut installment [splátka] použijte k označení alternativní možnosti nákupu na splátky.
 • V ostatních zemích použijte atribut price [cena] (může být i 0) pro platbu předem (včetně případné akontace a poplatků za aktivaci) a atribut installment [splátka] pro další opakované měsíční splátky.
subscription_cost (cena_předplatného)

Volitelný (Tato možnost je k dispozici jen v některých zemích a pouze u bezdrátových produktů a služeb.)

Sděluje podrobnosti o měsíčním nebo ročním tarifu, který seskupuje smlouvu o komunikační službě s bezdrátovým produktem

Příklad

měsíc:12:350.00 CZK

Syntaxe

Atribut subscription_cost [cena_předplatného] používá tři podatributy:

 • period [období] (povinný)
 • Délka jednoho předpláceného období. Hodnotou je měsíc nebo rok.
 • period_length [délka období] (povinné) Celé číslo, počet předplacených období (měsíců nebo let), která musí kupující zaplatit.

 • amount [částka] (povinné) ISO 4217; částka, kterou kupující musí zaplatit každý měsíc. Při zobrazování této částky se může stát, že ji kvůli úspoře místa zaokrouhlíme na následující celé číslo. Odeslaná částka však musí přesně odpovídat částce zobrazované na vašem webu.
 • Odešlete atribut price [cena] s celkovou cenou, kterou zákazník zaplatí u pokladny (včetně akontace a aktivačního poplatku).

 • Tarif mobilních služeb musí odpovídat tarifu, který je uveden na vstupní stránce. Tarif musí být na vstupní stránce snadno k nalezení.

loyalty_​​points [věrnostní_​body]

Volitelný (k dispozici pouze v Japonsku)

Počet a typ věrnostních bodů, které zákazník při nákupu produktu získá

Příklad

Program A, 100, 1,5

Syntaxe

Atribut loyalty_​points [věrnostní_body] používá tři podatributy:

 • points_​value [hodnota_bodů] (povinný)
 • Počet bodů získaných za nákup produktu
 • name [název] (volitelný)
 • Název věrnostního programu, 12 znaků plné šířky nebo 24 znaků latinky
 • ratio [poměr] (volitelný)
 • Číslo, hodnota jednoho bodu vyjádřená v peněžních jednotkách
 • Uvádějte pouze věrnostní body s konkrétní peněžní hodnotou.

Kategorie produktů

Tyto atributy můžete použít k uspořádání reklamních kampaní v nástroji Google Ads a v konkrétních případech k přepsání automatické kategorizace produktů Google.

Atribut Formát Stručný přehled základních požadavků
google_​​product_​​category [kategorie_​produktu_​google]

Volitelný 
Kategorie vašeho produktu definovaná Googlem

Příklad
 

Oblečení a doplňky > Oblečení > Svrchní oblečení > Kabáty a bundy

nebo
 

371

Syntax

Hodnota z Taxonomie produktů Google

 • číselný identifikátor kategorie, nebo
 • plná podoba cesty této kategorie

Podporované hodnoty
Taxonomie produktů Google

 • Použijte pouze jednu kategorii.
 • Použijte kategorii, která nejlépe odpovídá typu produktu.
 • Použijte buď plnou podobu cesty kategorie, nebo její číselný identifikátor.
 • U některých produktů je třeba uvést specifickou kategorii:
  • Alkoholické nápoje musí být uváděny v některé z těchto kategorií:
   • Jídlo, pití a tabák > Nápoje > Alkoholické nápoje (499676), případně v některé z příslušných podkategorií.
   • Umění a zábava > Zájmové a tvůrčí umění > Domácí výroba alkoholu (3577), případně v některé z příslušných podkategorií.
  • Mobilní zařízení prodávaná se smlouvou musí být uváděna v kategorii Elektronika > Komunikace > Telefonování > Mobilní telefony (267) (telefony) nebo Elektronika > Počítače > Tabletové počítače (4745) (tablety).
  • Dárkové karty musí být uváděny v kategorii Umění a zábava > Párty a oslavy > Dary > Dárkové karty a certifikáty (53).
product_type [typ_produktu]

Volitelný
Kategorie vašeho produktu, kterou si sami definujete

Příklad


Domů > Dámské > Šaty > Šaty nadměrné velikosti

Syntax


Maximálně 750 alfanumerických znaků

 • Použijte plnou podobu cesty příslušné kategorie. Uveďte například hodnotu Domů > Dámské > Šaty > Šaty nadměrné velikosti, nikoli pouze Šaty.
 • K uspořádání nabídek a vytváření přehledů kampaní v Nákupech v nástroji Google Ads bude použita pouze první hodnota atributu product_type [typ_produktu].

Identifikátory produktu

Tyto atributy se používají k identifikaci vámi prodávaného produktu na globálním trhu. Identifikátory produktů nám pomáhají rozpoznat, jaké zboží prodáváte. Když budeme vědět, co prodáváte, můžeme zvýšit výkon reklam a neplacených záznamů tím, že k produktu přidáme cenné podrobnosti a poskytneme uživatelům reklamu relevantnějším způsobem. Prostudujte si i další informace o identifikátorech produktů.

Atribut Formát Stručný přehled základních požadavků
brand [značka]

Povinný (u všech nových produktů kromě značek filmů, knih a hudebních nahrávek)

Volitelný pro všechny ostatní produkty 
Název značky vašeho produktu

Příklad
Google


Syntax
Maximálně 70 znaků


Hodnota schema.org
Product.brand

 • Uveďte značku produktu, která je mezi spotřebiteli známá.
 • Název vaší firmy uvádějte pouze v případě, že daný produkt vyrábíte sami, nebo pokud se jedná o obecnou kategorii značek. Můžete například použít název vlastní firmy, pokud prodáváte vlastním způsobem upravené obecné zboží nebo šperky na míru.
 • Pokud produkt nemá značku, uveďte pod atributem značky název výrobce nebo dodavatele.
 • Nezadávejte hodnoty jako není k dispozici, obecné, bez značky nebo neexistuje.
 • Kompatibilní produkty:
  • Zadejte kód GTIN a značku výrobce, který kompatibilní produkt skutečně vyrobil.
  • Nepoužívejte značku výrobce OEM (originálního dílu), abyste zákazníkům ukázali, že váš produkt je kompatibilní s originálním značkovým produktem OEM nebo že se jedná o jeho repliku.
gtin [gtin]

Povinný (u všech nových produktů, které mají kód GTIN přiřazený výrobcem)

Volitelný (důrazně doporučujeme) pro všechny ostatní produkty 
Kód GTIN (Global Trade Item Number) vašeho produktu

Příklad
3234567890126

Syntax
Maximálně 50 číselných znaků (maximálně 14 znaků u každé hodnoty – přidané pomlčky a mezery budou ignorovány)

Podporované hodnoty

 • UPC (severní Amerika / GTIN-12) 
  12místné číslo (například 323456789012)
  8místné kódy UPC-E je třeba převést na 12místné kódy
 • EAN (Evropa / GTIN-13)
  13místné číslo, například 3001234567892
 • JAN (Japonsko / GTIN-13)
  8místné nebo 13místné číslo, například 49123456 nebo 4901234567894
 • ISBN (knihy)
  10místné nebo 13místné číslo, například 1455582344 nebo 978-1455582341 Pokud máte k dispozici obě čísla, použijte pouze 13místné. Kód ISBN-10 je zastaralý a je třeba ho převést na ISBN-13.
 • ITF-14 (multipacky / GTIN-14)
  14místné číslo, například 10856435001702

Hodnota schema.org
Product.isbn
Product.gtin8
Product.gtin12
Product.gtin13
Product.gtin14

 • Vynechejte pomlčky a mezery
 • Používejte pouze kódy GTIN definované v oficiálním průvodci ověření kódu GS1, které musí splňovat tyto požadavky:
  • Musí být uvedena správná číslice kontrolního součtu.
  • Kód GTIN nesmí být vyhrazený (předpony GS1 řady 02, 04, 2).
  • Kód GTIN nesmí být kód kupónu (předpony GS1 řady 98 až 99).
 • Kompatibilní produkty:
  • Zadejte kód GTIN a značku výrobce, který kompatibilní produkt skutečně vyrobil.
  • Nepoužívejte značku výrobce OEM (originálního dílu), abyste zákazníkům ukázali, že váš produkt je kompatibilní s originálním značkovým produktem OEM nebo že se jedná o jeho repliku.
 • Multipacky:
  • Použijte identifikátor, který se vztahuje k multipacku.
 • Balíčky:
  • Použijte identifikátor produktu, který je hlavní položkou v balíčku.
 • Pokud nabízíte přizpůsobení, rytí nebo jiný způsob úpravy produktu, kterému byl výrobcem přiřazen kód GTIN:
  • Zadejte kód GTIN a použijte atribut is_​bundle [je_balíček]. Budeme tak vědět, že produkt je upraven na míru.
MPN [mpn]

Povinný (pouze v případě, že prodávaný nový produkt nemá výrobcem přiřazen kód GTIN)

Volitelný pro všechny ostatní produkty 
Číslo dílu výrobce (Manufacturer Part Number, MPN) vašeho produktu

Příklad
GO12345OOGLE

Syntax
Maximálně 70 alfanumerických znaků

Hodnota schema.org
Product.mpn

 • Používejte pouze kódy MPN přiřazené výrobcem.
 • Použijte co nejkonkrétnější kód MPN. Například různé barvy produktu by měly mít odlišné kódy MPN.
identifier_​​exists [identifikátor_​existuje]

Volitelné 

Uveďte, zda jsou pro váš produkt k dispozici jedinečné identifikátory produktu, kódy GTIN, MPN a značka.

Příklad
no [ne]

Podporované hodnoty

 • yes [ano]
  Identifikátory produktu jsou výrobcem přiřazeny k novému produktu.
 • no [ne]
  U produktu chybí značka, kód GTIN nebo MPN (viz požadavky vpravo). I když je nastavena hodnota no [ne], uveďte i přesto jedinečný identifikátor produktu, který máte k dispozici.
 • Jestliže tento atribut neuvedete, bude výchozí nastavení ano.
 • Typ kategorie produktu určuje, které jedinečné identifikátory produktu jsou povinné (GTIN, MPN, značka).

Podrobný popis produktu

Tyto atributy slouží k určení konkrétních charakteristických parametrů produktu, které uživatelé často vyhledávají. Atributy vám pomáhají určit, jak se zobrazí vaše produkty, které mají různé varianty. Jsou také užitečné tehdy, pokud si potenciální zákazník zboží na Googlu filtruje podle atributů. Prostudujte si podrobnější informace o odesílání variant zboží.

Atribut Formát Stručný přehled základních požadavků
condition [stav]

Povinný, pokud je produkt použitý nebo repasovaný.

Volitelný pro nové produkty.

Stav vašeho produktu v době prodeje

Příklad
new [nové]

Podporované hodnoty

 • new [nové]
  Nové, původní balení, neotevřené balení
 • refurbished [repasované]
  Odborně uvedené do funkčního stavu, dodávané se zárukou; balení může, ale nemusí být původní
 • used [použité]
  Již používané, původní balení je otevřené nebo chybí

Hodnota schema.org
Offer.​itemCondition

 
adult [dospělí]

Povinný (pokud produkt obsahuje obsah pro dospělé)
Označuje, že zboží má sexuální podtext

Příklad
yes [ano]

Podporované hodnoty

 • yes [ano]
 • no [ne]
 • Jestliže konkrétní produkt obsahuje nahotu nebo má sexuální podtext, uveďte hodnotu yes [ano]. Jestliže tento atribut neuvedete, bude výchozí nastavení no [ne]. Další informace o zásadách týkajících se obsahu pro dospělé
 • Pokud je váš web zaměřen zejména na dospělé publikum, ať už obsahuje prvky nahoty či nikoli, přejděte do svého účtu Merchant Center, kliknutím na ikonu nástroje Tools and setting menu icon [Gear] otevřete nabídku Nástroje a nastavení a vyberte možnost Nastavení reklam v Nákupech. Rozbalte panel Obsah pro dospělé a zaškrtněte políčko „Moje webové stránky obsahují převážně obsah pro dospělé (například erotické prádlo), jak je definováno v zásadách společnosti Google“. V případě, že toto políčko zaškrtnete, nemusíte atribut adult [pouze_pro_dospělé] uvádět u každého jednotlivého produktu.
multipack [multipack]

Povinný (u produktů v multipacku v Austrálii, Brazílii, Česku, Francii, Itálii, Japonsku, Německu, Nizozemsku, Spojeném království, Španělsku, Švýcarsku a USA)

Povinný u vylepšených neplacených záznamů na Googlu, pokud jste vytvořili multipack

Volitelný pro všechny ostatní produkty a země prodeje

Počet identických produktů v multipacku definovaném obchodníkem

Příklad
6

Syntaxe
Celé číslo

 • Tento atribut zadejte v případě, že vytvoříte vlastní skupinu stejných produktů, kterou pak prodáváte jako samostatnou jednotku. Můžete například prodávat šest mýdel v jednom balení.
 • Uveďte počet položek v multipacku. Pokud tento atribut neuvedete, bude použita výchozí hodnota 0.
 • Pokud jste multipack nevytvořili vy, ale výrobce zboží, tento atribut neuvádějte.
is_​​bundle [je_​balíček]

Povinný (u balíčků v Austrálii, Brazílii, Česku, Francii, Itálii, Japonsku, Německu, Nizozemsku, Spojeném království, Španělsku, Švýcarsku a USA)

Povinný u vylepšených neplacených záznamů na Googlu, pokud jste vytvořili balíček, který obsahuje hlavní produkt

Volitelný pro všechny ostatní produkty a země prodeje

Tento atribut uvádí, že prodávané zboží je skupina produktů s jednou hlavní položkou definovaná obchodníkem

Příklad
yes [ano]

Podporované hodnoty

 • yes [ano]
 • no [ne]
 • Pokud prodáváte vlastní balíček různých produktů, který jste sami vytvořili a který obsahuje jeden hlavní produkt, uveďte hodnotu ano. Může se například jednat o balíček fotoaparátu s objektivem a brašnou. Pokud atribut neuvedete, bude výchozí nastavení ne.
 • Nepoužívejte tento atribut u balíčků, které neobsahují konkrétní hlavní produkt, například v případě dárkového koše se sýry a krekry.
energy_​​efficiency_​​class [energetická_​třída]

Volitelný (kromě případů, kdy je požadován místními zákony či předpisy)

Energetický štítek vašeho produktu

Příklad
A+

Podporované hodnoty

 • A+++
 • A++
 • A+
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
min_energy_​​efficiency_​​class [minimální_energetická_třída]
 

Volitelný (kromě případů, kdy je požadován místními zákony či předpisy)

K dispozici pouze v EU a Švýcarsku

Energetický štítek vašeho produktu

Příklad
A+++

Podporované hodnoty

 • A+++
 • A++
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
max_energy_​​efficiency_​​class [maximální_energetická_třída]

Volitelný (kromě případů, kdy je požadován místními zákony či předpisy)

K dispozici pouze v EU a Švýcarsku

Energetický štítek vašeho produktu

Příklad
D

Podporované hodnoty

 • A+++
 • A++
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
age_​​group [věková_​skupina]

Povinný (u všech produktů z kategorie oblečení, které jsou zaměřeny na obyvatele Brazílie, Francie, Japonska, Německa, Spojeného království nebo USA, a také u všech produktů s určenou věkovou skupinou)

Povinný u vylepšených neplacených záznamů pro všechny produkty z kategorie Oblečení a doplňky (166)

Volitelný pro všechny ostatní produkty a země prodeje

Demografická skupina, pro kterou je produkt určen

Příklad
infant [nemluvňata]

Podporované hodnoty

 • newborn [novorozenci]
  Ve věku do 3 měsíců
 • infant [nemluvňata]
  Ve věku od 3 do 12 měsíců
 • toddler [batolata]
  Ve věku od 1 do 5 let
 • kids [děti]
  Ve věku od 5 do 13 let
 • adult [dospělí]
  Zpravidla dospívající nebo starší


Hodnota schema.org

 • Product.​audience.​suggestedMinAge
 • Product.​audience.​suggestedMaxAge
color [barva]

Povinný (u všech produktů z kategorie oblečení ve zdrojích, které cílí na Brazílii, Francii, Japonsko, Německo, Spojené království nebo USA, a také u všech produktů v různém barevném provedení)

Povinný u vylepšených neplacených záznamů pro všechny produkty z kategorie Oblečení a doplňky (166)

Volitelný pro všechny ostatní produkty a země prodeje

Barva vašeho produktu

Příklad
Černá

Syntaxe
Maximálně 100 alfanumerických znaků (maximálně 40 u jedné barvy)

Hodnota schema.org
Product.color

 • Nepoužívejte číselné označení, například 0 2 4 6 8.
 • Nepoužívejte jiné znaky než alfanumerické, například #fff000.
 • Nepoužívejte pouze jednopísmenné označení, například M (v čínštině, japonštině a korejštině můžete použít jeden znak, například 红).
 • Neodkazujte na produkt nebo obrázek, například „viz obrázek“.
 • Nekombinujte více názvů barev do jednoho slova, například ČervenáRůžováModrá. Místo toho je oddělte lomítkem „/“, např. Červená/Růžová/Modrá. Nepoužívejte hodnotu, která není označením barvy, například vícebarevné, různé, barevné, pánské, dámské nebo neuvedeno.
 • Pokud má váš produkt více barev, uveďte hlavní barvu jako první.
 • Varianty
  • Použijte u skupin produktů se stejnou hodnotou atributu item_​group_​id [id_skupiny] a různými hodnotami atributu color [barva].
gender [pohlaví]

Povinný (u všech položek oblečení ve zdrojích, které jsou zaměřeny na obyvatele Brazílie, Francie, Japonska, Německa, Spojeného království nebo USA, a u všech produktů určených pro konkrétní pohlaví)

Povinné u vylepšených neplacených záznamů pro všechny produkty z kategorie Oblečení a doplňky (166)

Volitelný pro všechny ostatní produkty a země prodeje

Pohlaví, pro které je produkt určen


Příklad
unisex [unisex]

Podporované hodnoty

 • male [pánské]
 • female [dámské]
 • unisex [unisex]

Hodnota schema.org
Product.​audience.​suggested​Gender

 • U některých kategorií z oblasti Oblečení a doplňky (166), například Tkaničky do bot (1856), je tento atribut pouze doporučený a nikoli povinný, neboť v těchto kategoriích nehraje určení pohlaví žádnou roli.
 • Varianty
material [materiál]

Povinný (pokud se jedná o odlišující prvek u různých variant produktu)

Volitelný pro všechny ostatní produkty

Materiál nebo typ tkaniny vašeho produktu

Příklad
kůže

Syntaxe
Maximálně 200 znaků

Hodnota schema.org
Product.material

 • Jestliže budete chtít u jednoho produktu (nikoli u variant) uvést více materiálů, zadejte hlavní materiál a k němu až dva další materiály oddělené lomítkem (/). Například místo výrazu BavlnaPolyesterElastan použijte hodnotu bavlna/polyester/elastan.
 • Varianty
pattern [vzor]

Povinný (pokud se jedná o odlišující prvek u různých variant produktu)

Volitelný pro všechny ostatní produkty

Vzor nebo potisk vašeho produktu

Příklad
pruhovaný
puntíkovaný
paisley

Syntaxe
Maximálně 100 znaků

Hodnota schema.org
Product.pattern

size [velikost]

Povinný (u všech produktů z kategorií produktů Oblečení a doplňky > Oblečení (1604) a Oblečení a doplňky > Obuv (187), které cílí na uživatele v Brazílii, Francii, Japonsku, Německu, Spojeném království a USA, a také u všech produktů dostupných v různých velikostech)

Povinný u vylepšených neplacených záznamů pro všechny produkty z kategorií produktů Oblečení a doplňky > Oblečení (1604) a Oblečení a doplňky > Obuv (187).

Volitelný pro všechny ostatní produkty a země prodeje

Velikost vašeho produktu

Příklad
XL

Syntaxe
Maximálně 100 znaků

Hodnota schema.org
Product.size

 • Varianty:
 • Pokud velikosti obsahují více údajů, zkraťte je do jedné hodnoty, například „16/34 prodloužená“ u obvodu krku 16 palců, rukávu dlouhého 34 palců a prodlouženého střihu.
 • Pokud je zboží v univerzální velikosti, můžete uvést slovní spojení univerzální velikost, one size, OS, one size fits all, OSFA, one size fits most či OSFM.
 • U produktů ve zvýhodněném balení definovaném obchodníkem odešlete pomocí atributu multipack [zvýhodněné_balení] množství obsažené v balení. Nezadávejte množství obsažené ve zvýhodněném balení v atributu size [velikost].
size_​​type [typ_​velikosti]

Volitelný (k dispozici pouze u produktů z kategorie oblečení)

Střih vašeho produktu z kategorie oblečení

Příklad
maternity [pro těhotné]

Podporované hodnoty

 • regular [běžná]
 • petite [pro_drobnou_postavu]
 • maternity [pro těhotné]
 • big [velké]
 • tall [vysoké]
 • plus [nadměrná]
 • Můžete zadat až dvě hodnoty
 • Pokud tento atribut neuvedete, bude použita výchozí hodnota regular [běžná].
size_​system [tabulka_​velikostí]

Volitelný (k dispozici pouze u produktů z kategorie oblečení)

Země, pro kterou platí tabulka velikostí používaná u vašeho produktu

Příklad
US [US]

Podporované hodnoty

 • US [US]
 • UK [UK]
 • EU [EU]
 • DE [DE]
 • FR [FR]
 • JP [JP]
 • CN (China) [CN]
 • IT [IT]
 • BR [BR]
 • MEX [MEX]
 • AU
 • Pokud tento atribut neuvedete, bude jako výchozí nastavení použita vaše země prodeje.
item_group_id [id_skupiny]

Povinný (v Brazílii, Francii, Japonsku, Německu, Spojeném království a USA, pokud je produkt variantou)

Povinný u vylepšených neplacených záznamů pro všechny varianty produktů

Volitelný pro všechny ostatní produkty a země prodeje

Identifikátor skupiny produktů, které jsou k dispozici v různých verzích (variantách)

Příklad
AB12345

Syntaxe
Maximálně 50 alfanumerických znaků

Hodnota schema.org
Product.​inProductGroupWithID

 • U každé skupiny variant použijte jedinečnou hodnotu. Pokud možno používejte nadřazený kód SKU.
 • Při úpravě dat používejte stále stejnou hodnotu.
 • Používejte pouze platné znaky Unicode.
 • Atribut ID skupiny používejte u sad produktů, které se liší jedním nebo několika z těchto atributů:
 • U všech produktů v jedné skupině použijte stejné atributy. Pokud se například jednotlivé položky liší velikostí a barvou, u všech produktů se stejnou hodnotou atributu item_​group_​id [id_skupiny] uveďte atribut size [velikost]color [barva].
 • Jestliže vaše produkty odlišuje prvek, který není uveden v seznamu výše, atribut item_​group_​id [id_skupiny] nepoužívejte.
product_detail [podrobnosti_o_produktu]

Volitelný

Technické specifikace nebo další podrobnosti o vašem produktu

Příklad
Obecné informace:Typ produktu:Digitální přehrávač

Syntaxe

Atribut product_detail [podrobnosti_o_produktu] používá tři podatributy:

 • section_name [název_sekce]: Maximálně 140 znaků
 • attribute_name [název_atributu]: Maximálně 140 znaků
 • attribute_value [hodnota_atributu]: Maximálně 1000 znaků
 • Nevkládejte informace obsažené v jiných atributech, text psaný velkými písmeny, nezvyklé cizí znaky, reklamní text ani seznam klíčových slov nebo vyhledávacích výrazů.
 • Neuvádějte údaje jako cena, cena v akci, termín akce, doprava, doba doručení nebo jiné časové údaje, případně název vaší společnosti.
 • Uveďte pouze název a hodnotu atributu, pokud je hodnota ověřená. „Vegetariánské=Nepravda“ například uveďte pouze v případě, pokud produkt není vhodný pro vegetariány, nikoli proto, že Nepravda je výchozí hodnota atributů typu boolean.
product_highlight [představení_produktu]

Volitelný

Nejdůležitější funkce či vlastnosti vašeho produktu

Příklad

Podporuje tisíce aplikací, například Netflix, YouTube nebo HBO Max

Syntaxe

Maximálně 150 znaků

 • Použijte 2 až 10 odrážek s popisem.
 • Popisujte pouze samotný produkt.
 • Neuvádějte seznam klíčových slov nebo hledaných výrazů.
 • Nepoužívejte reklamní text, text psaný velkými písmeny nebo nezvyklé cizí znaky.

Nákupní kampaně a další konfigurace

Tyto atributy určují, jakým způsobem budou vaše produktová data využívána při vytváření reklamních kampaní v nástroji Google Ads.

Atribut Formát Stručný přehled základních požadavků
adwords_​​redirect [přesměrování_​adwords]

Volitelné 

Adresa URL používaná k zadání dalších parametrů pro stránku produktu. Uživatelé budou přesměrováni na tuto adresu URL, nikoli na adresu uvedenou v atributech link [url] nebo mobile_link [url_mobilní_stránky].

Příklad
 

http://www.​example.com/​produkt.​html

Syntax

Maximálně 2000 znaků

 • Uveďte stejnou registrovanou doménu jako v atributu link [url] (a v atributu mobile_link [url_mobilní_adresy], pokud je uveden). 
 • Platné registrované domény zahrnují example.com, m-example.com, example.co.uk, example.com.aibar.tokyo.jp. Adresy URL odeslané s neplatnými doménami, jako například example.zz nebo example.comic, nebudou přijaty. Další informace o platných registrovaných doménách naleznete zde: ads_redirect [přesměrování_ads].

Volitelné 
Štítek, kterým produkt označíte, a usnadníte si tak orientaci v nabídkách a přehledech kampaní v Nákupech

Příklad

 • sezónní 
 • výprodej
 • svátky
 • sleva
 • cenový rozsah

Syntax
Maximálně 100 znaků

 • Uveďte hodnotu, kterou používáte v kampani v Nákupech. Zadaná hodnota se v reklamě ani v neplacených záznamech nezobrazuje.
 • Atribut můžete použít několikrát a k jednomu produktu přidat až 5 vlastních štítků.
  • custom_​label_​0 [vlastní_štítek_0]
  • custom_​label_​1 [vlastní_štítek_1]
  • custom_​label_​2 [vlastní_štítek_2]
  • custom_​label_​3 [vlastní_štítek_3]
  • custom_​label_​4 [vlastní_štítek_4]
 • Ve svém účtu Merchant Center můžete použít maximálně 1000 jedinečných hodnot vlastních štítků.
promotion_​​id [id_​akce]

Volitelné (povinné u promoakcí v Austrálii, Francii, Indii, Německu, Spojeném království a USA)
Identifikátor, který umožňuje propojení produktu s konkrétními promoakcemi.

Příklad
ABC123

Syntax
Maximálně 100 znaků

 • Použijte jedinečný kód s rozlišením malých a velkých písmen, bez mezer a symbolů (například % nebo !). 
 • K propojení konkrétní promoakce s jednotlivými produkty použijte stejný identifikátor promotion_​id [id_propagační_akce] v produktových datech i v datech promoakce.
 • Atribut můžete použít několikrát a k jednomu produktu přidat až 10 identifikátorů promoakcí.

Cíle

Tyto atributy lze použít pro různá místa, kde se váš obsah může zobrazit. Můžete si tak například určit, že zboží bude uvedeno v dynamické remarketingové kampani, ale nikoli v kampani reklam v Nákupech.

Atribut Formát Stručný přehled základních požadavků
excluded_​​destination [vyloučená_​destinace]

Volitelné:
Pomocí tohoto nastavení lze produkt vyloučit ze zobrazování v určitých typech reklamních kampaní

Příklad
Shopping ads

Podporované hodnoty

 • Shopping ads [Reklamy v Nákupech]
 • Buy on Google listings [Záznamy ve službě Koupit na Googlu]
 • Display ads [Obsahové reklamy]
 • Local inventory ads [Reklamy na lokálně dostupné zboží]
 • Free listings [Neplacené záznamy]
 • Free local listings [Místní neplacené záznamy]
 
included_destination

Volitelné
Pomocí tohoto nastavení lze produkt zahrnout do určitých typů reklamních kampaní

Příklad
Shopping ads

Podporované hodnoty

 • Shopping ads [Reklamy v Nákupech]
 • Buy on Google listings [Záznamy ve službě Koupit na Googlu]
 • Display ads [Obsahové reklamy]
 • Local inventory ads [Reklamy na lokálně dostupné zboží]
 • Free listings [Neplacené záznamy]
 • Free local listings [Místní neplacené záznamy]
 
shopping_ads_excluded_country (země_vyloučená_z_reklam_v_nákupech)

Volitelné
Nastavení, které umožňuje vyloučit země, ve kterých budou vaše produkty propagovány prostřednictvím reklam v Nákupech Google.

K dispozici pouze pro reklamy v Nákupech

Příklad
DE

Syntax

2 znaky. Je nutné zadat kód země podle normy ISO_3166-1_alpha-2.
 
 

Doprava

Pokud tyto atributy použijete společně s nastavením dopravy na úrovni účtu, získáte další pomůcku pro stanovení přesné ceny a rychlosti dopravy. Při rozhodování o nákupu se uživatelé na správnost údajů o ceně a rychlosti dopravy spoléhají, proto je důležité, aby vámi zadané údaje o dopravě byly přesné a kvalitní. Podívejte se, jak nastavit dopravu na úrovni účtu.

ships_from_country [doprava_ze_země]
Atribut Formát Stručný přehled základních požadavků
shipping [doprava]

Volitelný (Povinný, pokud nemáte cenu dopravy stanovenou v účtu Merchant Center nebo pokud potřebujete cenu nebo rychlost dopravy určenou v účtu Merchant Center přepsat)

Cena dopravy je povinná pro reklamy v Nákupech u produktů s následujícími zeměmi prodeje: Austrálie, Belgie, Česko, Francie, Irsko, Itálie, Izrael, Jižní Korea, Kanada, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Spojené království, Španělsko, Švýcarsko a USA

Cena dopravy je povinná pro rozšířené neplacené záznamy u všech produktů ve všech zemích prodeje

Volitelný (pokud chcete uvést další země, do kterých je produkt dodáván, nebo cílové stránky, kde cena dopravy není povinná)

Není dostupné pro Záznam ve službě Koupit na Googlu

Cena dopravy vašeho produktu, rychlost dopravy a lokality, kam se váš produkt dodává.

Podporované ceny 
0–1000 USD (hodnoty pro ostatní měny)

Příklad

US:CA:Druhý den:16.00 USD:1:1:2:3

Syntaxe
Atribut shipping [doprava] používá následující podatributy:

 • country [země] (povinný)
  kód země podle ISO 3166
 • region [oblast] nebo postal_​code [PSČ] nebo location_​id [​id_lokality] nebo location_group_name [název_skupiny_lokalit] (volitelné)
 • service [způsob_dopravy] (volitelný)
  Typ nebo rychlost dopravy
 • price [cena] (volitelný)
  Pevná cena dopravy včetně DPH (pokud není od daně osvobozena)
 • min_handling_time [minimální_doba_zpracování](volitelný) a max_handling_time [maximální_doba_zpracování] (volitelný) k určení doby zpracování
 • min_transit_time [minimální_doba_přepravy] (volitelný) amax_transit_time [maximální_doba_přepravy] (volitelný) k určení doby přepravy
 • Pomocí tohoto nastavení můžete u jednotlivých produktů přepsat nastavení dopravy na úrovni účtu Merchant Center nebo určit cenu a rychlost dopravy či další země, do kterých se váš produkt dodává.
shipping_​​label [přepravní_​štítek]

Volitelný
Štítek, který k produktu přiřadíte a který vám pomůže přiřadit mu správnou cenu dopravy podle nastavení účtu Merchant Center

Příklad
netrvanlivé

Syntaxe
Maximálně 100 znaků

 • Použijte některou z hodnot, které máte uvedeny v nastavení dopravy v účtu. Zadaná hodnota se uživatelům nezobrazí. Příklady:
  • Stejný den
  • Velmi velké
  • Pouze FedEx
shipping_​​weight [hmotnost_​zásilky]

Volitelný (Povinný v případě výpočtu sazby přepravcem, nebo pokud v nastavení dopravy na úrovni účtu používáte tabulku či pravidlo využívající hmotnost),
Hmotnost produktu, která se používá k výpočtu sazby za dopravu zboží.

Podporované hmotnosti

 • 0–2000 lb pro imperiální jednotky
 • 0–1000 kg pro metrické jednotky

Příklad
3 kg

Syntaxe
Číslo + jednotka

Podporované jednotky

 • lb
 • oz
 • g
 • kg
 • Tento atribut použijte v případě, pokud v nastavení dopravy na úrovni účtu využíváte sazby vypočtené přepravcem, nebo pokud vaše přepravní služby zohledňují hmotnost.
shipping_​​length [délka_​balíku]

Volitelný (povinný, pokud máte na úrovni účtu nastaven výpočet sazby přepravcem)
Délka produktu, která se používá k výpočtu sazby za dopravu na základě rozměrové hmotnosti

Příklad
20 in

Syntaxe
Číslo + jednotka

Podporované hodnoty

 • 1–150 pro palce
 • 1–400 pro cm

Podporované jednotky

 • in
 • cm
 • Tento atribut použijte v případě, pokud v nastavení dopravy na úrovni účtu využíváte sazby vypočtené přepravcem.
 • Pokud používáte sazbu vypočtenou přepravcem a neuvedete atributy přepravních rozměrů, nebude možné vypočítat sazbu za dopravu na základě rozměrové hmotnosti. V takovém případě sazbu vypočítáme pouze na základě hodnoty uvedené v atributu shipping_weight [hmotnost_zásilky].
 • Pokud tento atribut zadáte, uveďte všechny atributy, které určují rozměry balíku:
 • Ve všech atributech rozměrů balíku jednoho produktu použijte stejnou jednotku.
 • Upozorňujeme, že Google automaticky nevypočítává dodatečnou cenu dopravy pro nadměrné produkty. Pokud je pravděpodobné, že přepravce bude považovat váš balík za velký nebo nadměrně velký, použijte buď atribut shipping [doprava] a nastavte cenu dopravy u konkrétního produktu, nebo atribut shipping_label [přepravní_štítek], u kterého se cena dopravy stanovuje na úrovni účtu.
shipping_​​width [šířka_​balíku]

Volitelný (povinný, pokud máte na úrovni účtu nastaven výpočet sazby přepravcem)
. Šířka produktu, která se používá k výpočtu sazby za dopravu na základě rozměrové hmotnosti

Příklad
20 in

Syntaxe
Číslo + jednotka

Podporované hodnoty

 • 1–150 pro palce
 • 1–400 pro cm

Podporované jednotky

 • in
 • cm
shipping_​​height [výška_​balíku]

Volitelný (povinný, pokud máte na úrovni účtu nastaven výpočet sazby přepravcem
Výška produktu, která se používá k výpočtu sazby za dopravu na základě rozměrové hmotnosti

Příklad
20 in

Syntaxe
Číslo + jednotka

Podporované hodnoty

 • 1–150 pro palce
 • 1–400 pro cm

Podporované jednotky

 • in
 • cm
ship_from_country [doprava_ze_země]

Volitelné
Nastavení, které slouží k uvedení země, ze které bude produkt obvykle odesílán.

Příklad
DE

Syntaxe
2 znaky. Je nutné zadat kód země podle normy ISO_3166-1_alpha-2.

 • Uveďte pouze zemi, ze které tento produkt obvykle odesíláte
transit_time_label [štítek_doby_přepravy]

Volitelný
Štítek, který k produktu přiřadíte, vám pomůže přidělit různé časy přepravy v nastavení účtu Merchant Center.

Příklad
Ze Seattlu

Syntaxe
Maximálně 100 znaků

 • Použijte některou z hodnot, které máte uvedeny v nastavení dopravy v účtu. Zadaná hodnota se uživatelům nezobrazí. Příklady:
  • Krmivo pro psy
  • Ze Seattlu
  • Těžký balíček
maximální doba zpracování

Volitelná
Nejdelší časové období mezi podáním objednávky a odesláním zboží.

Příklad
3

Syntaxe
Celé číslo, větší nebo rovno 0

min_handling_time [minimální_doba_zpracování]

Volitelný
Nejkratší časové období mezi podáním objednávky a odesláním zboží.

Příklad
1

Syntaxe
Celé číslo, větší nebo rovno 0

Daně

Tyto atributy lze použít společně s nastavením daně na úrovni účtu a uvést v reklamě přesnou částku daně. Podívejte se, jak nastavit daň na úrovni účtu.

Atribut Formát Stručný přehled základních požadavků
tax [daň]

Povinný (k dispozici pouze v USA)
Sazba daně z prodeje vašeho produktu v procentech

Příklad 
US:CA:5,00:y

Syntax
tax [daň] používá 4 podatributy:

 • rate [sazba] (povinný) 
  Sazba daně stanovená procentem
 • country [země] (volitelné)
  kód země ISO 3166 
 • region [region] nebo postal_​code [psč] nebo location_​id [id_lokality] (volitelný)
 • tax_​ship [přepravní_daň] (volitelný)
  Uveďte, zda je zdaněna i doprava. Podporované hodnoty jsou yes [ano]no [ne].
 • Tento atribut používejte pouze v případě, pokud chcete u jednotlivého produktu přepsat nastavení daně účtu. Doporučujeme nastavit daňové údaje u všech produktů hromadně v nastavení účtu Merchant Center.
 • USA a Kanada:
  • Nezahrnujte daň do atributu price [cena]. Pouze USA: Daň uvádějte pomocí atributu tax [daň] v případě, pokud chcete přepsat nastavení účtu.
 • Všechny ostatní země:
  • Daň z přidané hodnoty (DPH) nebo daň ze zboží a služeb zahrňte do hodnoty atributu price [cena]. Atribut tax [daň] nepoužívejte.
tax_category [daňová_kategorie]

Volitelný (doporučený u vlastních daňových sazeb na úrovni účtu)
Kategorie, která váš produkt klasifikuje podle zvláštních daňových pravidel

Příklad 
oblečení

Syntax
Maximálně 100 znaků

 • Tento atribut použijte v případě, pokud máte produkty se specifickou sazbou daně. 
  • Štítky kategorií ve vašich produktových datech musí odpovídat štítkům, které zadáte do části Kategorie v účtu Merchant Center.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

true
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
71525
false