Specifikace zdroje produktů

Chcete-li zabránit pozastavení zdroje, dobře si před jeho vytvořením pročtěte zásady služby Nákupy Google.

Stránka popisuje všechny atributy nezbytné k uvedení vašich produktů v Nákupech Google. Některé atributy jsou povinné pro všechny produkty, některé jen pro určité typy položek (například oblečení) a některé jsou pouze doporučené. Pokud nezadáte povinný atribut, daná položka se ve výsledcích Nákupů Google nezobrazí. Pokud nezadáte doporučený atribut, může se zboží zobrazovat méně často. Aby se vaše produkty v Nákupech Google zobrazovaly správně, přečtěte si dokument celý. Základní přehled o zdrojích poskytuje tento článek. Než zdroj vytvoříte, vyberte správný formát souboru.

Stručné informace o specifikacích pro vybranou cílovou zemi naleznete ve shrnutí požadavků na atributy.

Pod výrazem položka rozumíme jeden záznam o produktu. Pokud používáte formát Text nebo Text oddělený tabulátory, je položka ekvivalentem jednoho řádku ve zdroji dat. Položky mají mnoho společného s produkty. Předpokládáme ale, že se produkt může vyskytnout v několika variantách. Varianty produktu se od sebe liší barvou, materiálem, vzorem nebo velikostí. Výraz položka používáme pro jednu variantu produktu.

V případě zdrojů cílených na Rusko přijímáme také formát odpovídající specifikacím Yandex.

Důležité:

 • Jestliže používáte formát s oddělovačem, můžete názvy atributů uvádět buď v angličtině, nebo v jazyce cílové země. Názvy (například 'stav' [condition]) a hodnoty atributů (například 'nové' [new]) však musí být ve stejném jazyce.
 • Pokud používáte formát XML nebo rozhraní API, musíte přitom použít anglické názvy atributů uvedené v hranatých závorkách.
 • Jestliže používáte formát XML nebo rozhraní API, je třeba v názvu atributu místo mezery použít podtržítko (např. „image_link“, nikoli „image link“). V hodnotě atributu je použití mezery povoleno (např. „in stock“).

Základní informace o produktu

id [id] – identifikátor položky

Identifikátor produktu musí být v rámci účtu jedinečný a není možné jej opakovaně používat v několika zdrojích. Pokud máte více zdrojů, musí být identifikátory jednotlivých produktů ve všech zdrojích stále jedinečné. Jako identifikátor produktu lze použít jakoukoli kombinaci písmen a číslic.

Použití: Povinný atribut pro všechny produkty.

Typ Alfanumerické znaky
Povolený počet znaků 50
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem tddy123uk
XML <g:id>tddy123uk</g:id>

Důležité:

 • Po odeslání produktu není možné identifikátor při aktualizaci zdroje změnit ani jej později znovu použít pro jiný produkt.
 • Poznámka pro Belgii, Kanadu a Švýcarsko: Pokud je váš web vícejazyčný, odešlete pro každý jazyk samostatný zdroj. V jednotlivých jazykových verzích můžete pro stejný produkt použít tentýž identifikátor.
název [title] – Název zboží

Toto je povinný název vaší položky. Do názvu doporučujeme zahrnout charakteristiky, jako je barva nebo značka. Položku tím odlišíte od ostatních produktů.

Použití: Povinný atribut pro všechny produkty.

Typ Text
Povolený počet znaků 150
Ve většině případů se zobrazí maximálně 70 znaků.
Text / hodnoty oddělené tabulátorem Pánské triko polo
XML (Zdroje) <g:title>Mens Pique Polo Shirt</g:title>

Důležité:

 • Držte se našich publikačních pravidel. Neuvádějte například žádná reklamní sdělení typu „doprava zdarma“ a nepoužívejte KAPITALIZACI.
 • U variant produktů je třeba zadat souhrnný název pro všechny varianty položek. Pokud je například „pánské triko polo“ k dispozici v červené a modré barvě, můžete uvést jeden z těchto názvů:
  • Pánské triko polo (lze použít pro obě varianty)
  • Pánské triko polo – červené (pro červené triko)
  • Pánské triko polo – modré (pro modré triko)
 • U mobilních telefonů a tabletů je možné uvést dotovanou cenu spolu se smlouvou na poskytování služeb. V tomto případě může být uvedena i cena 0 Kč. U atributu ‘taxonomie produktů google’ [google product taxonomy] je třeba pro telefony uvést hodnotu ‘Elektronika > Komunikace > Telefonování > Mobilní telefony’ [Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones], pro tablety pak ‘Elektronika > Počítače > Tabletové počítače’ [Electronics > Computers > Tablet Computers] a do názvu [title] zahrnout slova „pouze se smlouvou“ (nebo podobný ekvivalent).
 • V USA jsou pro mobilní telefony a tablety povoleny splátkové kalendáře s více splátkami. V takovém případě uveďte výši zálohové platby jako atribut ‘cena’ [price]. Atribut ‘název’ [title] musí obsahovat slova „s platebním plánem“ (nebo podobný ekvivalent). Ve zdrojích cílených na Brazílii používejte pro mobilní telefony nebo tablety s několika splátkami atribut ‘splátka’ [installment]. Mobilní telefony nebo tablety s těmito typy platebních kategorií nejsou povoleny v žádných dalších cílových zemích.
 • V Rusku musí být u informačních produktů na začátku názvu položky uvedeno věkové omezení. To platí pro knihy a další tištěná nebo digitální média a jiné produkty, které mohou obsahovat informace, jež jsou v Rusku věkově omezeny.
  • Název: „(věkové omezení)“ + „název položky“. Příklad: (18+) Братья Карамазовы
  • Věkové omezení musí být uvedeno následovně: 18+, 16+, 12+, 6+, 0+.
popis [description] – Popis produktu

Uvádějte pouze relevantní informace týkající se zboží. Popište hlavní atributy jako velikost, materiál, vhodné věkové rozpětí, zvláštní funkce a další technické parametry. Zmiňte také podrobnosti o vzhledu zboží, jako je tvar, vzor, struktura a design, jelikož tento text může posloužit pro hledání vašeho zboží.

Doporučujeme odesílat 500 až 1000 znaků, ale je možné použít až 5 000 znaků. Popis musí být v souladu s běžnými gramatickými pravidly a končit interpunkčním znaménkem.

Použití: Povinný atribut pro všechny produkty.

Typ Text
Povolený počet znaků 5 000
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem Červené ložní prádlo na manželskou postel, vyrobená ze 100% polyesteru o hustotě příze 300. Sada obsahuje jedno prostěradlo, jeden povlak na deku a dva povlaky na polštář standardní velikosti. Lze prát v pračce. Velmi hluboké kapsy.
XML <description>Červené ložní prádlo na manželskou postel, vyrobená ze 100% polyesteru o hustotě příze 300. Sada obsahuje jedno prostěradlo, jeden povlak na deku a dva povlaky na polštář standardní velikosti. Lze prát v pračce. Velmi hluboké kapsy..</description>

Důležité:

 • Držte se našich publikačních pravidel. Neuvádějte například žádná reklamní sdělení typu „doprava zdarma“, nepoužívejte VELKÁ PÍSMENA a neuvádějte popis své značky nebo společnosti.
 • Popis dále nesmí zahrnovat následující informace:
  • odkazy na váš obchod nebo jiné weby,
  • údaje o fakturaci, platbě nebo prodejní informace,
  • odkazy na interní systémy kategorizace, např.„Hračky a hry > Hračky > Panenky“,
  • srovnání s jinými produkty, které neprodáváte, např. „ještě lepší/rychlejší/větší než XY“,
  • podrobnosti o jiných produktech, příslušenství nebo podobných dostupných položkách.
kategorie produktu google [google_product_category] – Kategorie zboží podle Googlu

Atribut 'kategorie produktu google' [google product category] označuje kategorii odesílaného zboží podle taxonomie produktů Google. V tomto atributu lze uvést pouze jednu hodnotu ze stromu taxonomie produktů. Pokud vaše položky spadají do několika kategorií, uveďte jen jednu kategorii (tu nejrelevantnější).

Kategorie z taxonomie produktů Google musí obsahovat celou cestu. Přípustná hodnota je například 'Oblečení a doplňky > Oblečení > Džíny' ['Apparel & Accessories > Clothing > Jeans'], hodnota 'Džíny' [Jeans] nikoli.

Použití: Atribut ‘kategorie produktu google’ [google product category] se vyžaduje pro všechny položky, které patří do kategorií ‘Oblečení a doplňky’, ‘Média’ a ‘Software’ pro všechny cílové země s výjimkou Belgie, Dánska, Indie, Kanady, Mexika, Norska, Polska, Rakouska, Ruska, Švédska a Turecka. Pokud vaše produkty nepatří do jedné z těchto kategorií nebo pokud váš zdroj cílí na Rakousko, Belgii, Kanadu, Dánsko, Indii, Mexiko, Norsko, Polsko, Rusko, Švédsko nebo Turecko, pak tento atribut doporučujeme, avšak nevyžadujeme.

Typ Předem určené hodnoty taxonomie produktů Google
Text / hodnoty oddělené tabulátorem Oblečení a doplňky > Oblečení > Šaty
XML (Zdroje) <g:google_product_category>Apparel &amp; Accessories &gt; Clothing &gt; Dresses</g:google_product_category>

Další požadavky na kategorii: U všech položek, které spadají do níže uvedených kategorií, musí hodnota odeslaná jako ‘kategorie produktu google’ [google product category] odpovídat níže uvedeným kategoriím nebo konkrétnějším kategoriím v souladu s plnou taxonomií produktů Google. Pro tyto položky nestačí uvést kategorii nejvyšší úrovně, jako například ‘Oblečení a doplňky’ nebo ‘Média’.

 • 'Oblečení a doplňky > Oblečení'
 • 'Oblečení a doplňky > Obuv'
 • 'Oblečení a doplňky > Oděvní doplňky > Sluneční brýle' [Apparel & Accessories > Clothing Accessories > Sunglasses]
 • 'Oblečení a doplňky > Kabelky, peněženky a kufříky > Kabelky' [Apparel & Accessories > Handbags, Wallets & Cases > Handbags]
 • 'Oblečení a doplňky > Šperky > Hodinky' [Apparel & Accessories > Jewelry > Watches]
 • 'Média > Knihy'
 • 'Média > DVD a filmy'
 • 'Média > Hudba'
 • 'Software > Videohry' [Software > Video Game Software] (Poznámka: Tato kategorie zahrnuje všechny počítačové hry.)

Kategorie pro alkoholické nápoje: Nákupy Google povolují propagaci prodeje alkoholu s několika omezeními. Hodnota atributu ‘kategorie produktu google’ [google product category] musí být v případě alkoholu nastavena následovně:

 • ‘Jídlo, pití a tabák > Nápoje > Likéry a lihoviny’ nebo kteroukoliv její podkategorii
 • ‘Jídlo, pití a tabák > Nápoje > Pivo’ nebo kteroukoliv její podkategorii
 • ‘Umění a zábava > Zájmové a tvůrčí umění > Řemesla a koníčky > Domácí výroba alkoholu’ nebo kteroukoliv její podkategorii

Další informace o odesílání produktů souvisejících s alkoholem naleznete v zásadách platných pro alkoholické nápoje.

Kategorie pro balíčky různých produktů: U společně balených produktů různého typu uvádějte nejvhodnější kategorii. Pokud balíčky různých produktů obsahují hlavní produkt, pak bude nejvhodnější uvést kategorii tohoto hlavního produktu. Pokud například odesíláte digitální zrcadlovku s brašnou, je vhodnou kategorií pro odeslání společně baleného zboží ‘Fotoaparáty a optika > Fotoaparáty > Digitální fotoaparáty’.

Kategorie pro mobilní telefony nebo tablety s dotovanou cenou U mobilních telefonů nebo tabletů je povolena dotovaná cena při koupi společně se smlouvou na poskytování služeb. V tomto případě může být uvedena i cena 0 Kč. U atributu ‘taxonomie produktů google’ [google product taxonomy] je třeba pro telefony uvést hodnotu ‘Elektronika > Komunikace > Telefonování > Mobilní telefony’ [Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones], pro tablety pak ‘Elektronika > Počítače > Tabletové počítače’ [Electronics > Computers > Tablet Computers] a do názvu [title] zahrnout slova „pouze se smlouvou“ (nebo podobný ekvivalent).

Kategorie dárkových karet: Nákupy Google umožňují propagaci dárkových karet s několika omezeními. U dárkových karet musí být ve zdroji uveden atribut ‘kategorie produktu google’ [google product category] s hodnotou ‘Umění a zábava > Párty a oslavy > Dary > Dárkové karty a certifikáty’ [Arts & Entertainment > Party & Celebration > Gift Giving > Gift Cards & Certificates]. Další informace o odesílání dárkových karet naleznete v zásadách pro finanční a další související produkty.

Příklady odeslaných atributů ‘kategorie produktu google’ [google product category]:

Legíny patří to výše uvedené kategorie 'Oblečení a doplňky > Oblečení [Apparel & Accessories > Clothing]. Pokud odesíláte záznam pro legíny:

 • Přijatelné kategorie:
  • 'Oblečení a doplňky > Oblečení'
  • 'Oblečení a doplňky > Oblečení > Kalhoty' [Apparel & Accessories > Clothing' > Pants]
  • 'Oblečení a doplňky > Oblečení > Kalhoty > Legí' [Apparel & Accessories > Clothing' > Pants > Leggings]
 • Neplatné kategorie
  • 'Oblečení a doplňky'
  • Neuvedení žádné ‘kategorie produktu google’ [google product category]

Prsteny nepatří do žádné z výše uvedených kategorií. Odesíláte-li záznam pro prsteny:

 • Přijatelné kategorie:
  • 'Oblečení a doplňky'
  • 'Oblečení a doplňky > Šperky' [Apparel & Accessories > Jewelry]
  • 'Oblečení a doplňky > Šperky > Prsteny' [Apparel & Accessories'> Jewelry > Rings]
 • Neplatné kategorie:
  • Neuvedení žádné ‘kategorie produktu google’ [google product category]

Všechny položky musejí být v souladu s výše uvedenými pravidly. Důrazně však doporučujeme, abyste použili co nejkonkrétnější vhodnou kategorii pro každý produkt v souladu s plnou taxonomií produktů Google.

typ produktu [product_type] – Vaše vlastní kategorie dané položky

Tento atribut také udává kategorii odeslaného produktu. Můžete však použít svoji vlastní klasifikaci. Na rozdíl od atributu 'kategorie produktu google' [google product category] můžete v případě, že produkty spadají do více než jedné kategorie, uvést u atributu 'typ produktu' [product type] více než jednu hodnotu. Uveďte prosím úplný řetězec kategorie. Například pokud vaše produkty patří do kategorie Chladničky, uveďte celý řetězec: Dům a zahrada > Kuchyně a jídelny > Kuchyňské spotřebiče > Chladničky. K oddělení hodnot musíte použít symbol „ > “, včetně mezery před a za ním. Pokud odešlete více hodnot, v kampaních v Nákupech Google se jako ‘typ produktu’ [product type] použije pouze první hodnota. Další informace ohledně používání typů produktů k uspořádání kampaní v Nákupech Google

Použití: Pokud řadíte produkty do kategorií, důrazně doporučujeme tento atribut použít pro všechny produkty.

Typ Text. Jestliže je to pro váš produkt vhodné, můžete uvést i více typů produktů. Oddělte čárkou u hodnot oddělených tabulátorem. Uveďte více atributů <product_type> u souborů XML.
Povolený počet znaků 750
Text / hodnoty oddělené tabulátorem Dům a zahrada > Kuchyně a jídelny > Kuchyňské spotřebiče > Chladničky
XML (Zdroje) <g:product_type>Home &amp; Garden &gt; Kitchen &amp; Dining &gt; Appliances &gt; Refrigerators</g:product_type>
url [link] – adresa URL přímo odkazující na stránku produktu na vašem webu

Uživatel je přesměrován na tuto adresu URL poté, co uživatel klikne na vaši položku na Nákupech Google. Tuto adresu nazýváme také vstupní stránkou. Produkt na stránce musí být v zásadě stejný jako ten, který si uživatel prohlížel. Můžete použít měřicí adresu URL, abyste rozlišili uživatele přicházející z Nákupů Google.

Adresa URL uvedená v tomto atributu je přímým odkazem na stránku produktu. Kromě atributu 'odkaz' [link] můžete pro účely měření nastavit také atribut 'přesměrování adwords' [adwords redirect]. Zadáte-li pouze atribut 'přesměrování adwords' [adwords redirect], bude uživatel přesměrován na adresu URL zadanou v atributu 'přesměrování adwords' [adwords redirect]. Tato adresa URL musí odkazovat na stejné webové stránky jako ta, kterou jste uvedli v atributu 'odkaz' [link]. Pokud atribut 'přesměrování adwords' [adwords redirect] nezadáte, pak bude uživatel přesměrován přímo na adresu URL uvedenou v atributu 'odkaz' [link].

Použití: Povinný atribut pro všechny produkty.

Typ URL (Část http:// nesmí být vynechána.)
Povolený počet znaků 2000
Text / hodnoty oddělené tabulátorem http://www.example.com/asp/sp.asp?cat=12&id=1030
XML (Zdroje) <g:link>http://www.example.com/asp/sp.asp?cat=12&amp;id=1030</g:link>

Důležité:

 • Pečlivě si prostudujte zásady platné pro obsah vstupní stránky.
 • Pokud položky nejsou skladem nebo chcete blokovat návštěvnost z Nákupů Google (třeba v případě, kdy je online obchod dočasně uzavřen v době svátků nebo když provádíte správu vstupních stránek), neodstraňujte položky z údajů o produktu. Místo toho uveďte do atributu ‘dostupnost’ [availability] hodnotu ‘není skladem’ [out of stock]. Jakmile zboží opět naskladníte, stačí hodnotu atributu ‘dostupnost’ [availability] změnit opět na ‘skladem’ [in stock]. Položka tak bude rychleji reaktivována, protože není třeba ji znovu zpracovávat.
 • Pro varianty téhož produktu doporučujeme odeslat jednotlivé adresy URL s předem nastavenou volbou varianty, na kterou uživatel klikl v Nákupech Google.
 • Adresa URL musí začínat řetězcem „http://“ nebo „https://“ a používat název domény, který jste ověřili v Nástrojích pro webmastery Google a v nastavení účtu Merchant Center.
 • Všechny symboly je třeba nahradit URL kódy (např. čárka = %2C).
url mobilní stránky [mobile_link] – Adresa URL vstupní stránky pro mobilní zařízení

Do tohoto atributu můžete zadat adresu URL vstupní stránky produktu, která je optimalizovaná pro mobilní zařízení, tj. pro chytré telefony a mobily s vylepšenými funkcemi. Zadáním samostatné adresy URL pro mobilní zařízení zajistíte, aby se web správně zobrazoval i uživatelům, kteří k nákupům používají mobilní telefony, a zlepšíte tak celkový uživatelský dojem. Také to pomůže zkrátit prodlevu při nahrávání vstupní stránky. Ve službě Merchant Center pak naleznete samostatnou sekci s přehledem potenciálních problémů vstupních stránek pro mobilní zařízení.

Použití:Doporučeno, pokud máte vstupní stránky ve verzi optimalizované pro mobilní zařízení.

Typ URL (Část http:// nesmí být vynechána.)
Povolený počet znaků 2000
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem http://www.example.cz/asp/sp.asp?cat=12&id=1030
XML <g:mobile_link>http://www.example.com/asp/sp.asp?cat=12&amp;id=1030</g:mobile_link>

Důležité:

 • Platí stejná pravidla jako pro atribut ‘url’ [link].
 • Adresa URL uvedená v tomto atributu je přímým odkazem na stránku produktu. Pokud zadáte atribut ‘přesměrování adwords’ [adwords redirect] musí odkazovat na stejné webové stránky jako adresa uvedená v atributu ‘url mobilní stránky’ [mobile link], pouze pokud požadavek přichází z mobilního zařízení. Chcete-li zadat adresu URL pro mobilní zařízení v atributu ‘přesměrování adwords’ [adwords redirect], použijte parametr {ifmobile}. Pokud atribut „přesměrování adwords“ nezadáte, pak bude uživatel pracující na mobilním zařízení přesměrován přímo na adresu URL uvedenou v atributu ‘url mobilní stránky’ [mobile link]. Další informace o atributu ‘přesměrování adwords’ [adwords redirect].
 • Další informace o vytvoření webových stránek optimalizovaných pro mobilní zařízení.
URL obrázku [image_link] – URL adresa obrázku dané položky

Jedná se o adresu URL hlavního obrázku produktu a prvního obrázku, který uživatelé uvidí na stránkách s detailem produktu.

Pokud máte k dispozici více obrázků produktu, odešlete pomocí tohoto atributu hlavní náhled a ostatní náhledy uveďte v atributu 'url dalšího obrázku' [additional image link].

Velikost obrázků:

 • Odešlete největší obrázek produktu, který máte, v nejvyšším rozlišení a plné velikosti až do 4 MB.
 • Obrázky nesmí být menší než 32 x 32 pixelů, ale ne větší než 64 megapixelů.
 • Doporučujeme používat obrázky min. velikosti 800 pixelů na výšku a na šířku.
 • Obrázky nezvětšujte ani neodesílejte miniatury. Doporučujeme, aby produkt zabíral nejméně 75 %, ale nejvíce 90 % celkové velikosti obrázku.
 • Obrázky oblečení musí být v min. velikosti 250 x 250 pixelů.

Použití: Povinný atribut pro všechny produkty.

Typ Adresa URL Musí začínat řetězcem „http://“ nebo „https://“.)
Povolený počet znaků 2000
Text / hodnoty oddělené tabulátorem http://www.example.cz/obrazek1.jpg
XML <g:image_link>http://www.example.com/image1.jpg</g:image_link>

Položky, které nesplňují naše požadavky na obrázky, budou odstraněny z Nákupů Google. Další informace naleznete v našich zásadách. Obrázky, které nevyhovují pokynům stanoveným v požadavcích a doporučeních níže, mohou snížit výkon vašich nabídek.

Požadavky:

 • Pokud pro položku nemáte žádný obrázek, nelze položku odeslat.
 • Dále nejsou povoleny následující typy obrázků.
  • Zástupný znak nebo nesprávný obrázek produktu.
  • Obecné obrázky, grafika nebo ilustrace, které nezobrazují skutečný produkt, vyjma produktů v kategorii ‘Železářské zboží’ nebo ‘Motorová vozidla a součástky’.
  • Obrázky obsahující reklamní prvky (např. pobídky jako „kupte to“, informace související se službami jako prodloužená záruka, doprava zdarma, reklamní slogany jako „nejlepší, levný“, stav nebo kompatibilita jako nový, dvoudílný, přizpůsobitelný) nebo názvy či loga obchodníků bez ohledu na to, zda tyto prvky překrývají produkt. To platí i pro vodotisk s propagačními prvky nebo názvy a logy obchodníků.
  • Obrázky s prvky, které blokují obsah (např. vodotisk, názvy značek nebo log) a překrývají prodávaný produkt.
  • Obrázky s ohraničením.
  • Obrázky balíčků, které neobsahují všechny prvky balíčku.
  • Obrázky multipacků, na kterých není zobrazen jeden kus produktu.

  Dále nejsou povoleny vstupní stránky bez obrázků nebo se zástupnými znaky obrázků, které nezobrazují skutečný produkt.

Doporučení:

Obrázky, které jsou v rozporu s našimi doporučeními, sníží výkon nabídek.

 • Pro produkty, které patří do kategorie „Oblečení a doplňky“ a všech příslušných podkategorií, ve zdrojích cílených na USA, Velkou Británii, Německo, Francii a Japonsko: Pokud odesíláte varianty produktu, které se liší ‘barvou’, ‘vzorem’ nebo ‘materiálem’, musíte pro jednotlivé varianty odeslat samostatné obrázky. Pokud nemáte obrázek správné varianty produktu k dispozici, nesmíte údaje o této variantě odeslat. Doporučujeme odeslat také konkrétní obrázky variant pro hodnoty atributu 'velikost' [size]. Pokud však tyto obrázky nemáte k dispozici, můžete u produktů různých velikostí odeslat stejnou adresu URL obrázku.
 • Všechny ostatní země a kategorie: Pokud nemáte příslušné obrázky, které byste odeslali jako varianty položek, můžete varianty produktu uvést jako jednu položku s několika hodnotami atributů variant a poskytnout obrázek, který máte k dispozici.
 • Obrázek musí výstižně zobrazovat produkt s minimálními nebo žádnými úpravami.
 • U variant lišících se atributem ‘barva’ [color] musí být ke každé položce přidán obrázek zboží v dané barvě.
 • Na hlavním obrázku musí být produkt zobrazen na bílém šedém či jiném pozadí ve světlé barvě
 • Na hlavním obrázku musí být jasně zobrazen prodávaný produkt. Další záběry zboží (vedle hlavního obrázku) můžete odeslat pomocí atributu ‘url dalšího obrázku’ [additional image link].

Formátování:

 • Použitelné formáty obrázku jsou neanimovaný GIF (.gif), JPEG (.jpg/.jpeg), PNG (.png), BMP (.bmp) a TIFF (.tif/.tiff) a přípony soubory obrázku musí odpovídat jejich formátu.
 • Použitelné protokoly URL jsou ‘http’ a ‘https’. Všechny symboly použité v adrese URL obrázku je nutné nahradit kódovacími entitami pro adresy URL (například čárka = %2C).
 • Důrazně doporučujeme, abyste pro obrázky odesílali stabilní adresy URL a měnili je pouze v případě, že se změní vlastní obrázek produktu. Je to obzvláště důležité, pokud k hostování obrázků používáte síť CDN, abychom mohli obrázky správně načíst.


URL adresa dalšího obrázku [additional_image_link] – URL adresy dalších obrázků k dané položce

Jestliže máte pro své zboží k dispozici další obrázky, uveďte je v tomto atributu. Jde například o fotografie zachycující produkt z jiných úhlů než hlavní obrázek, obrázky balení nebo obrázky produktu v různém prostředí.

Když atribut uvedete několikrát, můžete k jednomu produktu přidat až 10 dodatečných obrázků. V případě hodnot oddělených tabulátorem oddělte jednotlivé adresy URL čárkami. V případě formátu XML uveďte každou adresu URL jako samostatný atribut <additional_image_link>.

Použití: Pro všechny položky s více obrázky.

Typ URL (Část http:// nesmí být vynechána.)
Povolený počet znaků 2000
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem http://www.example.cz/obrazek1.jpg
XML <g:additional_image_link>
http://www.example.cz/obrazek1.jpg
</g:additional_image_link>

Důležité:

 • Platí stejná pravidla jako pro adresu URL obrázku.
stav [condition] – Stav položky

Tento atribut má pouze tři přípustné hodnoty:

 • 'nové' [new]: Produkt je nový a nepoužívaný. V původním a neotevřeném balení.
 • ‘repasované’ [refurbished]: Odborník repasoval produkt do funkčního stavu, je „jako nový“ a vztahuje se na něj záruka. Balení může, ale nemusí být původní. Někdy se stejný stav nazývá „přepracováním“ (remanufactured).
 • 'použité' [used]: Ostatní případy než výše uvedené. Pokud byl například již používán, jedná se o repasovanou náplň do tiskárny nebo bylo otevřeno původní balení či úplně chybí.

Použití: Povinný atribut pro všechny produkty.

Typ Přípustné jsou následující tři přednastavené hodnoty:
 • 'nové' [new]
 • 'použité' [used]
 • 'repasované' [refurbished]
Text / hodnoty oddělené tabulátorem použité
XML <g:condition>used</g:condition>

Důležité:

 • Pokud názvy atributů odesíláte v angličtině, musíte hodnoty atributů uvést také v angličtině.

Dostupnost a cena

Atributy v této části jsou požadované k zadání dostupnosti a ceny zboží. Dostupnost a ceny zboží se mohou často měnit. O každé takové změně je třeba společnost Google informovat, jakmile k ní dojde. Doporučení ohledně poskytování co nejaktuálnějších a nejčerstvějších údajů naleznete zde.

Tyto atributy pravidelně kontrolujeme. Pokud zjistíme, že zde zadané hodnoty se liší od údajů uvedených na vašich webových stránkách, pak vaše položky zamítneme a nebudou se v Nákupech Google nadále zobrazovat. Další podrobnosti naleznete v našich zásadách.

dostupnost [availability] – Stav dostupnosti dané položky

Je důležité poskytovat co nejaktuálnější údaje o dostupnosti zboží, aby uživatelé věděli, že jim bude doručeno včas.

Atribut dostupnosti má tři platné hodnoty:

 • ‘předobjednávka’ [preorder]: momentálně přijímáte objednávky, produkt však zatím není na trhu. Přesné datum, kdy bude produkt k dispozici, můžete uvést pomocí atributu ‘datum dostupnosti’ [availability date].
 • ‘skladem’ [in stock]: momentálně přijímáte objednávky na tento produkt a dodáváte zakoupené zboží. S jistotou víte, že zboží včas odešlete (nebo bude na cestě k zákazníkovi), protože je k dispozici tak, že ho máte na skladě nebo jej můžete bez problémů objednat.
 • ‘není skladem’ [out of stock]: momentálně nepřijímáte objednávky na tento produkt nebo produkt není nabízen ke koupi.

Použití: Povinný atribut pro všechny produkty.

Typ Přípustné jsou následující tři přednastavené hodnoty:
 • 'skladem' [in stock]
 • 'není skladem' [out of stock]
 • 'předobjednávka' [preorder]
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem skladem
XML (Zdroje) <g:availability>in stock</g:availability>

Důležité:

 • Na vstupní stránce musíte uvést dostupnost produktu pro země, na které cílíte.
 • Pokud již některou položku neprodáváte a ani ji neplánujete prodávat v budoucnu, je třeba ji zcela odebrat ze zdroje.
 • Pokud názvy atributů odesíláte v angličtině, musíte jejich hodnoty uvést také v angličtině.
 • Pokud zboží není skladem nebo nechcete, aby se nabídka zobrazovala v Nákupech Google (např. internetový obchod je dočasně uzavřen z důvodu státního svátku), neodstraňujte produktové informace ze zdroje dat. Místo toho uveďte hodnotu ‘není skladem’ [out of stock]. Jakmile zboží opět naskladníte, můžete hodnotu atributu ‘dostupnost’ [availability] změnit opět na ‘skladem’ [in stock]. Položka tak bude rychleji reaktivována, protože není třeba ji znovu zpracovávat.
 • Pro položky na předobjednávku, jimž doposud nebyl přidělen jedinečný identifikátor produktu, uveďte u atributu ‘identifikátor existuje’ [identifier exists] hodnotu FALSE.
 • Požadavky na uvedení dostupnosti na vstupní stránce naleznete v zásadách pro obsah vstupní stránky.
datum dostupnosti [availability_date] – Datum, kdy bude možné odeslat předobjednaný produkt

Pokud přijímáte předobjednávky na produkty, můžete pomocí tohoto atributu uvést, kdy bude zboží možné skutečně odeslat.

Použití: Doporučeno pro položky, kde je hodnota atributu ‘dostupnost’ [availability] nastavena na ‘předobjednávka’ [preorder].

Typ Datum ve formátu RRRR-MM-DD, po němž následuje písmeno ‘T’ a čas, kdy bude zboží dostupné, spolu s časovým pásmem v souladu se standardem ISO 8601.
Povolený počet znaků 25
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem 2014-12-25T13:00-0800
XML <g:availability_date>2014-12-25T13:00-0800</g:availability_date>
cena [price] – Cena zboží

Cena zboží musí být na stránce uvedena jasně a výrazně. V případě, že je na jedné stránce několik produktů různých cen, musí být uživateli jasné, která cena přísluší kterému produktu.

Použití: Povinný atribut pro všechny produkty.

Typ Číslo
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem 15,00 Kč
XML <g:price>15.00 USD</g:price>

Důležité:

 • Při prodeji do Spojených států do ceny nezahrnujte daň. Pro všechny ostatní země, vyjma Kanady a Indie, musí cena obsahovat daň z přidané hodnoty (DPH).
 • Cena musí zahrnovat měnu v souladu se standardem ISO 4217.
 • U zboží v akci doporučujeme uvést atribut 'cena v akci' [sale price] a běžnou cenu zadat jako hodnotu atributu 'cena' [price]. V tomto případě musí být snadné dohledat na stránce cenu v akci (namísto běžné ceny).
 • U zboží nelze uvádět cenu v hodnotě 0,00 Kč. Zboží s nulovou cenou se nezobrazuje ve výsledcích vyhledávání (poznámka: jedinou výjimkou jsou mobilní telefony nebo tablety, které jsou podle níže uvedených podmínek součástí balíčku se smlouvou na poskytování služeb).
 • U mobilních telefonů a tabletů je možné uvést dotovanou cenu spolu se smlouvou na poskytování služeb. V tomto případě může být uvedena i cena 0 Kč. U atributu ‘taxonomie produktů google’ [google product taxonomy] je třeba pro telefony uvést hodnotu ‘Elektronika > Komunikace > Telefonování > Mobilní telefony’ [Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones], pro tablety pak ‘Elektronika > Počítače > Tabletové počítače’ [Electronics > Computers > Tablet Computers] a do názvu [title] zahrnout slova „pouze se smlouvou“ (nebo podobný ekvivalent).
 • V USA jsou pro mobilní telefony a tablety povoleny splátkové kalendáře s více splátkami. V takovém případě uveďte výši zálohové platby jako atribut ‘cena’ [price]. Atribut ‘název’ [title] musí obsahovat slova „s platebním plánem“ (nebo podobný ekvivalent). Ve zdrojích cílených na Brazílii používejte pro mobilní telefony nebo tablety s několika splátkami atribut ‘splátka’ [installment]. Mobilní telefony nebo tablety s těmito typy platebních kategorií nejsou povoleny v žádných dalších cílových zemích.
 • Další požadavky naleznete v zásadách platných pro ceny a platby a pro obsah vstupní stránky.

Upozorňujeme, že chcete-li odeslat informace související s cenou pro příslušné cílové země, můžete použít jednotkovou cenu a atribut ‘splátka’ [installment].

cena v akci [sale_price] – Inzerovaná cena položky v akci

Pomocí tohoto atributu můžete inzerovat cenu zboží v akci. Další informace o uvedení ceny v akci

Použití: Doporučeno pro zboží v akci. Pokud u zboží v akci tento atribut nepoužijete, je třeba cenu v akci uvést jako hodnotu atributu 'cena' [price].

Formát Číslo
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem 15,00 Kč
XML <g:sale_price>15,00 Kč</g:sale_price>

Důležité:

 • Ve zdroji je stále třeba uvést atribut 'cena' [price] představující cenu, za kterou jste zboží prodávali před akcí.
 • Cena musí obsahovat měnu.
 • U položek není dovoleno uvádět cenu 0,00 Kč. Položky s nulovou cenou se ve výsledcích vyhledávání nezobrazí.
 • Pokud odesíláte atribut ‘cena v akci’ [sale price] a spolu s ním neodešlete také atribut ‘doba platnosti ceny v akci’ [sale price effective date], pak bude pro položku použita ‘cena v akci’ [sale price].
 • Požadavky na uvedení prodejní ceny na vstupní stránce naleznete v zásadách pro obsah vstupní stránky.
doba platnosti ceny v akci [sale_price_effective_date] – Časové období, po kterou je položka v akci

Používá se v souvislosti s atributem cena v akci. Tento atribut udává časové období, ve kterém cena v akci platí. Další informace o uvedení ceny v akci

Použití: Doporučuje se u položek s atributem 'cena v akci' [sale price].

Formát Počáteční datum a datum ukončení oddělené lomítkem (/). Začátek uvedený ve formátu (RRRR-MM-DD), po němž následuje písmeno ‘T’ a čas, kdy akce začíná, spolu s časovým pásmem v souladu se standardem ISO 8601. Datum ukončení by mělo být ve stejném formátu.
Povolený počet znaků 51
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem 2011-03-01T13:00-0800/2011-03-11T15:30-0800
XML <g:sale_price_effective_date>2011-03-01T13:00-0800/2011-03-11T15:30-0800</g:sale_price_effective_date>

Důležité:

 • Pokud odesíláte atribut ‘cena v akci’ [sale price] a spolu s ním neodešlete také atribut ‘doba platnosti ceny v akci’ [sale price effective date], pak bude pro položku použita ‘cena v akci’ [sale price].

Jedinečné identifikátory produktu

Jedinečné identifikátory produktu jsou kódy nebo jiné hodnoty spojené s jednotlivým produktem

 • Kódy Global Trade Item Number (GTIN) odesílané prostřednictvím atributu ‘ean’ [gtin]. GTIN zahrnujeUPC, EAN (v Evropě), JAN (v Japonsku), a ISBN,
 • číslo dílu výrobce (Manufacturer Part Number – MPN) odesílané prostřednictvím atributu ‘mpn’ [mpn],
 • název značky výrobce v atributu ‘značka’ [brand].

Zboží na míru jsou předměty jediné svého druhu, které nemají jedinečný identifikátor produktu. Patří sem historické a sběratelské předměty, umění, netrvanlivé zboží, knihy vydané před rokem 1970 a další zvláštní položky.

Další informace o jedinečných identifikátorech produktu.

Pravidla pro jedinečné identifikátory produktu

 • Kategorie oblečení: vyžaduje se atribut ‘značka’ [brand]. Pro níže uvedené kategorie musíte dále odeslat min. 1 z následujících atributů: ‘ean’ [gtin] a ‘mpn’ [mpn].
  • 'Oblečení a doplňky > Obuv'
  • 'Oblečení a doplňky > Oděvní doplňky > Sluneční brýle'
  • 'Oblečení a doplňky > Kabelky, peněženky a pouzdra > Kabelky'
  • 'Oblečení a doplňky > Šperky > Hodinky'
 • Kategorie média a software: vyžaduje se atribut ‘ean’ [gtin].
 • Všechny ostatní kategorie: vyžadují se min. 2 z následujících 3 identifikátorů: ‘značka’ [brand], ‘ean’ [gtin] a ‘mpn’ [mpn].
 • Výjimka: u kategorií, kde se vyžaduje jedinečný identifikátor produktu, ale ten pro dané zboží neexistuje (např. zboží na míru), odešlete atribut ‘identifikátor existuje’ [identifier exists] s hodnotou FALSE.

Pokud neuvedete povinné jedinečné identifikátory produktu, pak mohou být vaše položky z Nákupů Google odstraněny. Doporučujeme, abyste pro všechny položky odesílali všechny tři atributy (‘značka’ [brand], ‘mpn’ [mpn] a ‘ean’ [gtin]).

značka [brand] – Značka položky

Použití: Podle pravidel pro jedinečné identifikátory produktu se tento atribut vyžaduje pro všechny cílové země vyjma Rakouska, Belgie, Kanady, Dánska, Indie, Mexika, Norska, Polska, Ruska, Švédska a Turecka. Tento atribut je doporučený pro Rakousko, Belgii, Kanadu, Dánsko, Indii, Mexiko, Norsko, Polsko, Rusko, Švédsko a Turecko.

Typ Text
Povolený počet znaků 70
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem Acme
XML <g:brand>Acme</g:brand>

Důležité:

 • Pokud produkt sami nevyrábíte, neuvádějte jako značku název obchodu.
en [gtin] – Kód EAN dané položky

Atribut ‘ean’ [gtin] používejte k odesílání kódů Global Trade Item Number v jednom z následujících formátů:

 • UPC (v Severní Americe): 12místné číslo, např. 323456789012,
 • EAN (v Evropě): 13místné číslo, např. 3001234567892,
 • JAN (v Japonsku): 8místné nebo 13místné číslo, např. 49123456 nebo 4901234567894,
 • ISBN (pro knihy): 10místné nebo 13místné číslo, např. 0451524233. Pokud máte k dispozici obě čísla, použijte pouze 13místné číslo.

Použití: Podle pravidel pro jedinečné identifikátory produktu se tento atribut vyžaduje pro všechny cílové země vyjma Rakouska, Belgie, Kanady, Dánska, Indie, Mexika, Norska, Polska, Ruska, Švédska a Turecka. Tento atribut je doporučený pro Rakousko, Belgii, Kanadu, Dánsko, Indii, Mexiko, Norsko, Polsko, Rusko, Švédsko a Turecko.

Typ Číslo o 8, 12 nebo 13 číslicích (UPC, EAN, JAN nebo ISBN)
Povolený počet znaků 50
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem 3234567890126
XML <g:gtin>3234567890126</g:gtin>
mpn [mpn] – Číslo dílu výrobce (MPN) pro danou položku

Číslo dílu výrobce se používá jako poukaz na produkt a jeho označení pomocí specifického názvu výrobce, který se liší od kódu EAN.

Použití: Podle pravidel pro jedinečné identifikátory produktu se tento atribut vyžaduje pro všechny cílové země vyjma Rakouska, Belgie, Kanady, Dánska, Indie, Mexika, Norska, Polska, Ruska, Švédska a Turecka. Tento atribut je doporučený pro Rakousko, Belgii, Kanadu, Dánsko, Indii, Mexiko, Norsko, Polsko, Rusko, Švédsko a Turecko.

Typ Alfanumerické znaky
Povolený počet znaků 70
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem GO12345OOGLE
XML <g:mpn>GO12345OOGLE</g:mpn>

Důležité:

 • Kód MPN určuje výrobce. Obchodník nemůže přidělit vlastní hodnotu tomuto atributu. Výjimkou jsou případy, kdy je prodávající zároveň výrobcem zboží.
 • Kódy MPN obvykle označují výhradně jeden produkt. Například různé barvy produktu by měly mít odlišné kódy MPN.
identifikátor existuje [identifier_exists] – Odesílání zboží na míru

U kategorií, které vyžadují jedinečný identifikátor produktu, ale dané zboží nemá identifikátor vhodný pro svou kategorii (např. EAN, MPN a značku), musí obchodník odeslat atribut ‘identifikátor existuje’ [identifier exists] s hodnotou FALSE.

Použití: Podle pravidel pro jedinečné identifikátory produktu se tento atribut vyžaduje pro všechny cílové země vyjma Rakouska, Belgie, Kanady, Dánska, Indie, Mexika, Norska, Polska, Ruska, Švédska a Turecka. Tento atribut je doporučený pro Rakousko, Belgii, Kanadu, Dánsko, Indii, Mexiko, Norsko, Polsko, Rusko, Švédsko a Turecko.

Typ Booleův logický datový typ: TRUE nebo FALSE
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem FALSE
XML <g:identifier_exists>FALSE</g:identifier_exists>

Důležité:

 • Pokud není atribut uveden, pak je výchozí hodnota nastavena na TRUE.

Příklady odeslaných jedinečných identifikátorů produktu:

Knihy

 • Vzácné staré knihy: odešlete atribut ‘identifikátor existuje’ [identifier exists] s hodnotou FALSE.
 • Nové knihy (vydané po roce 1970): v atributu ‘ean’ [gtin] uveďte hodnotu ISBN.

Zboží na míru

 • Ručně vyráběné zboží: uveďte atribut ‘identifikátor existuje’ [identifier exists] s hodnotou FALSE.
 • Starožitnosti: odešlete atribut ‘identifikátor existuje’ [identifier exists] s hodnotou FALSE.

Oblečení

 • Hromadně vyráběné oblečení: uveďte atribut ‘značka’ [brand].
 • Oblečení na míru: odešlete atribut ‘identifikátor existuje’ [identifier exists] s hodnotou FALSE.

Zvýhodněná balení (multipacky)

 • Zvýhodněné balení definované výrobcem: postupujte v souladu s výše uvedenými pravidly pro jedinečné identifikátory produktů. Takovéto zvýhodněné balení se považuje za jednu položku.
 • Zvýhodněné balení definované obchodníkem: postupujte v souladu s výše uvedenými pravidly pro jedinečné identifikátory produktů pro jednotlivé produkty v rámci zvýhodněného balení.

Tonery a inkousty

 • Pro kompatibilní náplně v kategorii ‘Elektronika > Příslušenství pro tisk, kopírování, skenování a faxování > Příslušenství k tiskárnám > Spotřební zboží pro tiskárny > Tonery a náhradní náplně do inkoustových tiskáren’ odešlete jedinečný identifikátor produktu výrobce, který náplň do tiskárny vyrobil.

Balíčky

 • Balíček různých produktů definovaný výrobcem (např. tělo fotoaparátu s objektivem): postupujte v souladu s výše uvedenými pravidly pro jedinečné identifikátory produktů. Takovýto balíček se považuje za jednu položku.
 • Balíček vytvořený obchodníkem (tj. různé produkty, které obchodník spojil dohromady a prodává společně za jednu cenu): postupujte podle výše uvedených pravidel pro jedinečné identifikátory produktů na základě hlavní položky balíčku. Další informace naleznete v části o atributu ‘je balíček’ [is bundle].

Produkty z kategorie oblečení

Produkty z kategorie Oblečení jsou všechny položky, které patří do kategorií ‘Oblečení a doplňky’ podle taxonomie produktů Google.

Pro zdroje cílené na USA, Spojené království, Německo, Francii a Japonsko jsou atributy 'pohlaví' [gender], 'věková skupina' [age group] a 'barva' [color] povinné pro všechny položky, které patří do produktové kategorie 'Oblečení a doplňky' (včetně podkategorií). Atribut 'velikost' [size] je povinný pro kategorie 'Oblečení a doplňky > Oblečení' a 'Oblečení a doplňky > Obuv' a pro ostatní kategorie je doporučený.

Pro všechny ostatní země: Zde uvedené atributy produktů z kategorie Oblečení sice nejsou momentálně povinné, ale vřele doporučujeme, abyste je uváděli tam, kde je to relevantní a možné.

Odesílání variant produktů z kategorie Oblečení: Pokud máte položky oblečení, které se liší velikostí, barvou, vzorem nebo materiálem, musíte uvést všechny atributy popsané v tomto článku a postupovat podle níže uvedených pokynů pro varianty produktů.

pohlaví [gender] – Pohlaví, pro které je položka určená

Použití: Povinné pro všechny položky v kategorii oblečení ve zdrojích, které cílí na USA, Spojené království, Německo, Francii a Japonsko. Doporučeno pro ostatní země a kategorie produktů (v budoucnu může být zařazeno mezi povinné atributy).

Formát Tento atribut má tři přípustné hodnoty:
 • ‘pánské’ [male]
 • ‘dámské’ [female]
 • ‘unisex’ [unisex]
Text / hodnoty oddělené tabulátorem pánské [male]
XML (Zdroje) <g:gender>male</g:gender>

Důležité

 • Pokud názvy atributů odesíláte v angličtině, musíte jejich hodnoty uvést také v angličtině.
 • Tento atribut je povinný pro položky v kategorii ‘Oblečení a doplňky’ cílené na USA, Spojené království, Německo, Francii a Japonsko. Také je doporučeným atributem pro ‘odznaky’, ‘spony do kravaty’, ‘potítka’, ‘návleky’, ‘tkaničky’, ‘ostruhy’, ‘řemínky k hodinkám’ v rámci kategorie ‘Oblečení a doplňky’.
věková skupina [age_group] – cílová skupina položky

Atributem ‘věková skupina’ [age group] určíte demografické vlastnosti položky.

Použití: Povinné pro všechny položky v kategorii oblečení pro zdroje, které cílí na USA, Spojené království, Německo, Francii a Japonsko. Doporučeno pro ostatní země a produktové kategorie.

Formát Tento atribut má pouze pět přípustných hodnot:
 • ‘novorozenci’ [newborn]
 • ‘nemluvňata’ [infant]
 • ‘batolata’ [toddler]
 • ‘děti’ [kids]
 • ‘dospělí’ [adult]
Text / hodnoty oddělené tabulátorem dospělí [adult]
XML (Zdroje) <g:age_group>adult</g:age_group>

Důležité:

 • Cílový trh pro každou hodnotu je definován následovně:
  • Novorozenci: do 3 měsíců věku. Velikosti pro novorozence se často stanovují počtem měsíců (0–3) a/nebo jedinou hodnotou ‘novorozenci’ [newborn].
  • Nemluvňata: mezi 3 až 12 měsíci věku. Velikosti pro nemluvňata se často určují měsícem věku (3–12).
  • Batolata: mezi 1 až 5 lety věku. Velikosti pro batolata se často určují měsícem (12–24) nebo rokem věku (1– 5).
  • Děti: mezi 5 až 13 lety věku. Všechny velikosti v této věkové skupině se vyrábějí tak, aby seděly dětem daného věku.
  • Dospělí: zpravidla dospívající či dospělí lidé. Všechny velikosti v této věkové skupině se vyrábějí tak, aby seděly dospělým či dospívajícím daného věku.
 • Pokud názvy atributů odesíláte v angličtině, musíte jejich hodnoty uvést také v angličtině.
 • V kategorii ‘Oblečení a doplňky’ tento atribut doporučujeme, avšak nevyžadujeme pro produkty ‘placky’, ‘kravatové spony’, ‘náramky’, ‘návleky’, ‘tkaničky’, ‘ostruhy’ a ‘pásky k hodinkám’.
 • Pokud položka není určena výhradně pro děti, musí mít hodnotu 'dospělí' [adult], protože pro jednu položku lze odeslat pouze jednu hodnotu.
barva [color] – Barva zboží

Poznámka: Tento atribut je popsán v části varianty produktů a produkty z kategorie Oblečení. Neodesílejte prosím dvě verze tohoto atributu k jedné položce.

Tento atribut určuje převládající barvu či barvy produktu. Pokud má jedno zboží více barev, můžete odeslat až dvě další barvy jako doplňkové:

 • Uveďte barvy podle pořadí výskytu a oddělte je znakem „/“ (nejdříve převládající barvu, potom barvy doplňkové). Příklad: Hodnota atributu barvy u černé boty se zelenými prvky by měla být 'černá/zelená'. V případě trvanlivého zboží v kategorii Oblečení, jako jsou šperky či dřevěné doplňky, jejichž povrchová úprava nebo materiál odpovídají barvě, můžete název materiálu odeslat jako atribut barvy (např. 'Mahagon','Nerezová ocel','Růženín').
 • Počet barev je omezen na tři hodnoty.
 • Pokud používáte formát XML, je třeba znak „/“ zadat pomocí kódu &#47;.

Použití: Povinné pro všechny položky oblečení ve zdrojích cílených na USA, Spojené království, Německo, Francii a Japonsko. Doporučené pro ostatní země a kategorie produktů (v budoucnu mohou být povinné).

Typ Text
Povolený počet znaků 100
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem Černá
XML <g:color>Černá</g:color>

Nepoužívat:

 • Barevné kódy obsahující čísla (např. '0 2 4 6 8').
 • Barevné kódy obsahující nealfanumerické znaky (např. '#fff000’)
 • Označení barev jedním písmenem (např. „Z“) v jazycích používajících latinku. Označení barev jedním znakem v čínštině, japonštině a korejštině (např. '红') je přijatelné.
 • Označení barev odkazující na produkt nebo obrázek produktu (např. „viz obrázek“).
 • Popisné označení, které nevyjadřuje skutečnou barvu (např. vícebarevné, různé, rozmanité, viz obrázek, N/A).
 • Dlouhé označení barev o více než 40 znacích.
 • Dlouhé označení barev, které je složeninou několika barev (např. červenorůžověmodrá). Místo toho:
  • Pokud chcete uvést více barev pro jednu položku (nikoliv varianty produktu), specifikujte základní barvu a pak případně dvě doplňkové barvy, oddělené lomítkem „/“. Zde nahraďte červenorůžověmodrá takto: červená/růžová/modrá.
  • Chcete-li uvést více barev u více podobných položek (variant produktu), odešlete je jako samostatné produkty se stejným ID skupiny položek a odlišnou hodnotou barvy.

Poznámka k neplatným odesláním:

 • Pokud odešlete hodnotu barvy, která neodpovídá výše uvedeným syntaktickým pravidlům, můžeme při odeslání zdroje odmítnout celou položku.
 • Pravidelně kontrolujeme správnost atributů, které odesíláte, včetně barvy. Pokud jsou uvedené hodnoty nesprávné, můžeme z Nákupů Google odstranit všechny vaše položky.

Důležité:

 • Tento atribut je povinný pro všechny položky v kategorii 'Oblečení a doplňky' cílené na USA, Spojené království, Německo, Francii a Japonsko.
 • Pro varianty oblečení odesílané pro USA, Spojené království, Německo, Francii a Japonsko: Každou barvu či barevnou kombinaci je nutné odeslat jako samostatnou položku spolu s 'id skupiny' [item group id]. Další podrobnosti naleznete v článku o odesílání produktů z kategorie oblečení.
 • U variant stejného produktu a různých produktů v rámci jedné kategorie používejte shodné názvy barev.
 • Zadané hodnoty se mohou zobrazit uživatelům. Uvádějte proto hodnoty, kterým porozumí.
velikost [size] – Velikost položky

Poznámka: Tento atribut je popsán v části varianty produktů a produkty z kategorie Oblečení. Neodesílejte prosím dvě verze tohoto atributu k jedné položce.

Tento atribut uvádí velikost produktu. Můžete zadat jakékoli hodnoty, které jsou pro vaše produkty vhodné. Podrobnější informace o velikosti produktů v kategorii ‘Oblečení a doplňky’ můžete zadat také pomocí atributů ‘typ velikosti’ [size type] a ‘tabulka velikostí’ [size system]. Příklady hodnot velikosti naleznete v tomto článku.

Použití: Povinné pro všechny položky oblečení zahrnuté do kategorií produktů 'oblečení' a 'obuv' ve zdrojích cílených na USA, Spojené království, Německo, Francii a Japonsko. Doporučené pro ostatní země a kategorie produktů.

Typ Text
Povolený počet znaků 100
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem XL
XML <g:size>XL</g:size>

Důležité:

 • Pro varianty oblečení odesílané pro USA, Spojené království, Německo, Francii a Japonsko: Každou velikost nebo kombinaci velikostí je nutné odeslat jako samostatnou položku ve spojení s atributem 'id skupiny' [item group id]. Další podrobnosti naleznete v článku o odesílání produktů z kategorie oblečení.
 • Pokud velikosti obsahují více údajů, zkraťte je do jedné hodnoty (např. „16/34 prodloužená“ pro obvod krku 16 palců, rukáv dlouhý 34 palců a prodlouženou délku).
 • U variant stejného produktu a různých produktů v rámci jedné kategorie používejte stejný způsob označení velikosti. Příklad: U triček použijte hodnoty velikostí S, M a L, nikoli S, Medium a Lrg.
 • Pokud nemáte k dispozici konkrétní obrázky, můžete u atributu 'obrázek' [image] pro různé varianty velikosti použít jednu hodnotu adresy URL. Doporučujeme však, aby atribut 'url' [link] odkazoval na stránku, kde jsou uvedeny všechny podrobnosti o variantách produktu.
 • Zadané hodnoty se mohou zobrazit uživatelům. Uvádějte proto hodnoty, kterým porozumí.
 • V textovém řetězci můžete uvést další informace o velikosti. U velikostí podle tabulky pro USA můžete například uvést „3,5 děti“ nebo „3,5 batolata“
 • Pokud je zboží v univerzální velikosti, můžete v tomto atributu uvést slovní spojení ‘univerzální velikost’, ‘one size’, ‘OS’ či ‘one size fits all’.
typ velikosti [size_type] – Typ velikosti položky

Tento atribut označuje střih zboží.

Použití: Doporučeno pro všechny položky v kategorii oblečení.

Formát Tento atribut má pět přípustných hodnot:
 • ‘běžná’ [regular]
 • ‘pro drobnou postavu’ [petite]
 • ‘nadměrná’ [plus]
 • ‘nadměrná a prodloužená’ [big and tall]
 • ‘pro těhotné’ [maternity]
Text / hodnoty oddělené tabulátorem pro drobnou postavu [petite]
XML (Zdroje) <g:size_type>petite</g:size_type>

Důležité:

 • Atribut ‘typ velikosti’ [size type] musí odpovídat velikosti zboží určené výrobcem.
 • Pokud není atribut stanoven, výchozí hodnota je nastavena na ‘běžná’ [regular].
tabulka velikostí [size_system] – Tabulka velikostí platná pro položku

Tímto atributem označíte tabulku velikostí používanou v zemi, pro kterou položku odesíláte.

Použití: Doporučený pro všechny položky.

Formát Tento atribut má 11 přípustných hodnot:
 • US
 • UK
 • EU
 • DE
 • FR
 • JP
 • CN (China)
 • IT
 • BR
 • MEX
 • AU
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem USA
XML <g:size_system>US</g:size_system>

Důležité:

 • Pokud atribut nezadáte, budou výchozí hodnoty určeny podle cílové země. Tento atribut doporučujeme uvést u všech produktů z kategorie Oblečení, aby byla velikost zboží přesná a jednoznačná.

Varianty produktů

Varianta je skupina stejných produktů, které se liší jen v hodnotách atributu 'barva' [color], 'materiál' [material], 'vzor' [pattern] nebo 'velikost' [size].

Informace na úrovni varianty jsou povinné pouze u produktů v kategorii 'Oblečení a doplňky' a všech souvisejících podkategoriích. Varianty oblečené jsou povinné pouze pro zdroje cílené na USA, Spojené království, Německo, Francii a Japonsko. V případě zdrojů cílených na jiné země se doporučují a v budoucnu se mohou stát povinné.

Pokud ve zdroji neuvedete atributy variant, nesmíte odeslat několik variant jednoho produktu jako samostatné záznamy (např. totožný produkt v různých barvách nebo velikostech). Tyto položky budou považovány za duplicitní, což je v rozporu s našimi programovými zásadami. Další podrobnosti o odesílání údajů o variantách naleznete níže.

Varianty produktů kupujícím usnadní nalézt, co hledají. Buď je můžete provést různými variantami produktu na stránce s podrobnostmi, nebo jim pomoci objevit další barvy, velikosti, vzory apod. daného produktu.

Jak odesílat údaje o variantách

 • Začněte odesláním jednoho produktu ke každé variantě. Pokud například nabízíte tričko ve čtyřech barvách a pěti velikostech, je nutné odeslat 20 variant produktu.
 • Pro každou variantu produktu uveďte jedinečné hodnoty atributu 'id' [id], stejně jako to děláte u všech ostatních položek ve zdroji.
 • Aby bylo možné tyto položky identifikovat jako vzájemné varianty, je třeba uvést atribut 'id skupiny' [item group id] (povinný pro položky oblečení v USA, Spojeném království, Německu, Francii a Japonsku) a odeslat totožné hodnoty tohoto atributu pro každou variantu dané skupiny.
 • Zahrňte atributy variant, které vyjadřují jedinečnost varianty. Můžete použít jeden či několik těchto atributů: 'barva' [color], 'materiál' [material], 'vzor' [pattern] a 'velikost' [size].
 • U každé varianty atributu smíte uvést pouze jednu hodnotu a hodnoty těchto atributů musí být v rámci všech variant ve skupině jedinečné. Příklad: Pokud je jedné položce ve skupině variant v atributu 'barva' [color] přiřazena barva „Modrá“ a v atributu 'velikost' [size] velikost „L“, ke všem dalším položkám v této skupině musí být také přiřazeny hodnoty barvy a velikosti a ke každé položce musí být přiřazena jiná kombinace těchto atributů.
 • Údaje o atributech variant je třeba odeslat jen v případě, že se váš produkt liší v tomto konkrétním atributu. Pokud jsou tedy všechna trička bavlněná, atribut 'materiál' [material] odesílat nemusíte. Pokud by ale trička byla k dispozici ve třech barvách a třech velikostech, bylo by nutné odeslat devět samostatných řádkových položek lišících se v barvě a velikosti.
 • U oblečení je povinné poskytnout jedinečný obrázek samostatné varianty, pokud se položka liší barvou, vzorem nebo materiálem. V případě variant, které se liší pouze velikostí, stačí odeslat totožný obrázek. Doporučujeme odesílat samostatné obrázky i pro varianty produktů v dalších kategoriích. Momentálně je to však povinné pouze pro kategorii Oblečení a doplňky.
 • Doporučujeme, aby atribut ‘url’ [link] odkazoval na vstupní stránku, kde jsou uvedeny všechny podrobnosti o variantě produktu, a je-li to možné, zadávejte jednu adresu URL pro každou variantu. Pokud jsou varianty uvedeny na jedné vstupní stránce, musí být daná varianta předvybrána v adrese URL. Například pokud uživatel vybere červené šaty velikosti 10, měl by být přesměrován na vstupní stránku, kde jsou již zadány možnosti „červené“ a „velikost 10“. Pokud toto není možné, můžete u každé varianty produktu ve skupině uvést stejnou hodnotu atributu url.

Pro varianty oblečení ve zdrojích cílených na USA, Spojené království, Německo, Francii a Japonsko:

U oblečení, které se liší v hodnotách atributů 'barva' [color], 'materiál' [material], 'vzor' [pattern] nebo 'velikost' [size], je povinné uvést atribut 'id skupiny' [item group id] v každé variantě, kde se vyskytuje jedinečná kombinace hodnot atributu. Tento atribut slouží k popisu jednotlivých variant.

Pro všechny ostatní země a kategorie:

Všechny varianty atributů v této sekci jsou doporučené pro varianty kategorie oblečení a jiné kategorie než oblečení. V budoucnu však mohou být povinné. Pokud se ale rozhodnete zahrnout atribut 'id skupiny' [item group id], je povinné zahrnout také jeden z atributů variant 'barva' [color], 'velikost' [size], 'vzor' [pattern] nebo 'materiál' [material] a řídit se pokyny pro příslušnou variantu.

Další informace o odesílání různých variant oblečení naleznete v tomto článku.

Důležité: Při zadávání názvů variant produktu nezapomeňte uvést společný název všech variant položky. Další podrobnosti naleznete v atributu 'název' [title].

id skupiny [item_group_id] – Sdílený identifikátor pro všechny varianty jednoho produktu

Všechny položky, které jsou variantami stejného produktu a liší se pouze barvou, materiálem, vzorem nebo velikostí, musí mít stejné id skupiny. Pokud používáte nadřazený identifikátor skladových jednotek, který je společný pro všechny varianty produktu, můžete jej zadat jako hodnotu atributu 'id skupiny' [item group id].

Použití:Povinný pro varianty produktů oblečení v USA, Spojeném království, Německu, Francii a Japonsku. Pokud odešlete odlišná data se samostatnými obrázky v jiných zemích, pak uveďte také 'id skupiny' [item group ID].

Typ Alfanumerický kód
Povolený počet znaků 50
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem AB12345
XML <g:item_group_id>AB12345</g:item_group_id>

Důležité:

 • Tento atribut je povinný pouze pro varianty produktů oblečení v USA, Spojeném království, Německu, Francii a Japonsku.
 • Atribut 'id skupiny' [item group id] není stejný jako atribut 'id'. V atributu 'id skupiny' [item group id] se pro skupinu variant zadávají stejné hodnoty, zatímco v atributu 'id' [id] je třeba uvést jedinečné hodnoty v rámci celé skupiny variant i všech ostatních položek.
 • Hodnoty id skupiny mohou být společné pro položky, které jsou různými variantami stejného produktu, nikoli pro různé produkty.
 • Pokud odešlete atribut 'id skupiny' [item group id], budeme automaticky hledat atributy variant. A naopak pokud jste odeslali atribut 'id skupiny' [item group id], je nutné odeslat také minimálně jeden atribut varianty.
barva [color] – Barva zboží

Poznámka: Tento atribut je popsán v části varianty produktů a produkty z kategorie Oblečení. Neodesílejte prosím dvě verze tohoto atributu k jedné položce.

Tento atribut určuje převládající barvu či barvy produktu. Pokud má jedno zboží více barev, můžete odeslat až dvě další barvy jako doplňkové:

 • Uveďte barvy podle pořadí výskytu a oddělte je znakem „/“ (nejdříve převládající barvu, potom barvy doplňkové). Příklad: Hodnota atributu barvy u černé boty se zelenými prvky by měla být 'černá/zelená'. V případě trvanlivého zboží v kategorii Oblečení, jako jsou šperky či dřevěné doplňky, jejichž povrchová úprava nebo materiál odpovídají barvě, můžete název materiálu odeslat jako atribut barvy (např. 'Mahagon','Nerezová ocel','Růženín').
 • Počet barev je omezen na tři hodnoty.
 • Pokud používáte formát XML, je třeba znak „/“ zadat pomocí kódu &#47;.

Použití: Povinné pro všechny položky oblečení ve zdrojích cílených na USA, Spojené království, Německo, Francii a Japonsko. Doporučené pro ostatní země a kategorie produktů (v budoucnu mohou být povinné).

Typ Text
Povolený počet znaků 100
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem Černá
XML <g:color>Černá</g:color>

Nepoužívat:

 • Barevné kódy obsahující čísla (např. '0 2 4 6 8').
 • Barevné kódy obsahující nealfanumerické znaky (např. '#fff000’)
 • Označení barev jedním písmenem (např. „Z“) v jazycích používajících latinku. Označení barev jedním znakem v čínštině, japonštině a korejštině (např. '红') je přijatelné.
 • Označení barev odkazující na produkt nebo obrázek produktu (např. „viz obrázek“).
 • Popisné označení, které nevyjadřuje skutečnou barvu (např. vícebarevné, různé, rozmanité, viz obrázek, N/A).
 • Dlouhé označení barev o více než 40 znacích.
 • Dlouhé označení barev, které je složeninou několika barev (např. červenorůžověmodrá). Místo toho:
  • Pokud chcete uvést více barev pro jednu položku (nikoliv varianty produktu), specifikujte základní barvu a pak případně dvě doplňkové barvy, oddělené lomítkem „/“. Zde nahraďte červenorůžověmodrá takto: červená/růžová/modrá.
  • Chcete-li uvést více barev u více podobných položek (variant produktu), odešlete je jako samostatné produkty se stejným ID skupiny položek a odlišnou hodnotou barvy.

Poznámka k neplatným odesláním:

 • Pokud odešlete hodnotu barvy, která neodpovídá výše uvedeným syntaktickým pravidlům, můžeme při odeslání zdroje odmítnout celou položku.
 • Pravidelně kontrolujeme správnost atributů, které odesíláte, včetně barvy. Pokud jsou uvedené hodnoty nesprávné, můžeme z Nákupů Google odstranit všechny vaše položky.

Důležité:

 • Tento atribut je povinný pro všechny položky v kategorii 'Oblečení a doplňky' cílené na USA, Spojené království, Německo, Francii a Japonsko.
 • Pro varianty oblečení odesílané pro USA, Spojené království, Německo, Francii a Japonsko: Každou barvu či barevnou kombinaci je nutné odeslat jako samostatnou položku spolu s 'id skupiny' [item group id]. Další podrobnosti naleznete v článku o odesílání produktů z kategorie oblečení.
 • U variant stejného produktu a různých produktů v rámci jedné kategorie používejte shodné názvy barev.
 • Zadané hodnoty se mohou zobrazit uživatelům. Uvádějte proto hodnoty, kterým porozumí.
materiál [material] – Materiál položky

Materiál nebo látka, ze které je produkt vyroben. Lodičky na vysokém podpatku mohou mít například hodnoty „kůže“, „denim“, „semiš“ apod.

Použití: Povinné pro varianty oblečení, které se liší materiálem, pro zdroje cílené na USA, Spojené království, Německo, Francii a Japonsko. Doporučené pro ostatní země a kategorie produktů (v budoucnu může být povinné).

Typ Text
Povolený počet znaků 200
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem Kůže
XML <g:material>Kůže</g:material>

Důležité:

 • Pro varianty oblečení odesílané pro USA, Spojené království, Německo, Francii a Japonsko: Každou položku, která se liší 'materiálem' [material], je třeba odeslat jako samostatnou položku ve spojení s 'id skupiny' [item group id].
 • Zadané hodnoty se mohou zobrazit uživatelům. Uvádějte proto hodnoty, kterým porozumí.
 • Pokud chcete uvést více materiálů pro jednu položku (nikoliv varianty produktu), specifikujte základní materiál a pak případně dva doplňkové materiály, oddělené lomítkem „/“. V tomto případě nahraďte BavlnaPolyesterElastén za bavlna/polyester/elastén.
 • Chcete-li uvést více materiálů u několika podobných položek (variant produktu), odešlete je jako samostatné produkty se stejným ID skupiny položek a odlišnou hodnotou materiálu.
vzor [pattern] – Vzor/grafické zpracování položky

Vzor nebo obrázek na produktu. Na tričku může být třeba logo sportovního týmu a mít na sobě vzory ‘Sparty’ či ‘Slavie’ atd. Šaty mohou mít dva tisky a vzor například ‘puntíky’, ‘pruhy’, ‘kohoutí stopa’ atd.

Platí základní pravidlo: Pokud může uživatel na vstupní stránce daného produktu vybírat z různých vzorů, uveďte všechny varianty ve stejné skupině položek. V opačném případě použijte samostatné skupiny položek.

Použití: Povinné pro varianty oblečení, které se liší vzorem , pro zdroje cílené na USA, Spojené království, Německo, Francii a Japonsko. Doporučené pro ostatní země a kategorie produktů (v budoucnu může být povinné).

Typ Text
Povolený počet znaků 100
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem Pruhované
XML <g:pattern>Pruhované</g:pattern>

Důležité:

 • Pro varianty oblečení odesílané pro USA, Spojené království, Německo, Francii a Japonsko: Každou položku, která se liší 'vzorem' [pattern], je třeba odeslat jako samostatnou položku ve spojení s 'id skupiny' [item group id].
 • Zadané hodnoty se mohou zobrazit uživatelům. Uvádějte proto hodnoty, kterým porozumí.
velikost [size] – Velikost položky

Poznámka: Tento atribut je popsán v části varianty produktů a produkty z kategorie Oblečení. Neodesílejte prosím dvě verze tohoto atributu k jedné položce.

Tento atribut uvádí velikost produktu. Můžete zadat jakékoli hodnoty, které jsou pro vaše produkty vhodné. Podrobnější informace o velikosti produktů v kategorii ‘Oblečení a doplňky’ můžete zadat také pomocí atributů ‘typ velikosti’ [size type] a ‘tabulka velikostí’ [size system]. Příklady hodnot velikosti naleznete v tomto článku.

Použití: Povinné pro všechny položky oblečení zahrnuté do kategorií produktů 'oblečení' a 'obuv' ve zdrojích cílených na USA, Spojené království, Německo, Francii a Japonsko. Doporučené pro ostatní země a kategorie produktů.

Typ Text
Povolený počet znaků 100
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem XL
XML <g:size>XL</g:size>

Důležité:

 • Pro varianty oblečení odesílané pro USA, Spojené království, Německo, Francii a Japonsko: Každou velikost nebo kombinaci velikostí je nutné odeslat jako samostatnou položku ve spojení s atributem 'id skupiny' [item group id]. Další podrobnosti naleznete v článku o odesílání produktů z kategorie oblečení.
 • Pokud velikosti obsahují více údajů, zkraťte je do jedné hodnoty (např. „16/34 prodloužená“ pro obvod krku 16 palců, rukáv dlouhý 34 palců a prodlouženou délku).
 • U variant stejného produktu a různých produktů v rámci jedné kategorie používejte stejný způsob označení velikosti. Příklad: U triček použijte hodnoty velikostí S, M a L, nikoli S, Medium a Lrg.
 • Pokud nemáte k dispozici konkrétní obrázky, můžete u atributu 'obrázek' [image] pro různé varianty velikosti použít jednu hodnotu adresy URL. Doporučujeme však, aby atribut 'url' [link] odkazoval na stránku, kde jsou uvedeny všechny podrobnosti o variantách produktu.
 • Zadané hodnoty se mohou zobrazit uživatelům. Uvádějte proto hodnoty, kterým porozumí.
 • V textovém řetězci můžete uvést další informace o velikosti. U velikostí podle tabulky pro USA můžete například uvést „3,5 děti“ nebo „3,5 batolata“
 • Pokud je zboží v univerzální velikosti, můžete v tomto atributu uvést slovní spojení ‘univerzální velikost’, ‘one size’, ‘OS’ či ‘one size fits all’.

Daně a doprava

Daně a doprava jsou důležitou součástí celkové ceny zboží. Ve skutečnosti jsou náklady na dopravu nejčastějším důvodem, proč uživatelé nakonec nákup neuskuteční. Atribut ‘daň’ [tax] se používá pouze ve zdrojích cílených na USA. Další informace o tom, zda v té které zemi do ceny položky zahrnout daň z přidané hodnoty, či nikoliv, naleznete v našich daňových zásadách.

Daně (pouze USA) a cenu dopravy lze zadat třemi způsoby:

 1. Nastavení ve službě Merchant Center: K dispozici jsou různé způsoby zadání daně a ceny za dopravu. Další informace o nastavení daní na úrovni účtu. U většiny modelů dopravy můžete také vytvořit komplexní nastavení dopravy pomocí nastavení dopravy na úrovni účtu. Můžete nastavit mnoho možností od jednoduchých jednotných sazeb až po složitější vlastní modely. Nastavení na úrovni účtu může vycházet z atributů produktu, jako jsou ‘cena’ [price], ‘hmotnost zásilky’ [shipping weight] nebo ‘přepravní štítek’ [shipping label], v některých zemích pak může vycházet z místa dopravy, jako je stát, město či PSČ. Další informace o nastavení dopravy na úrovni účtu.
 2. Atributy v údajích o produktu: Pomocí následujících atributů daní a dopravy můžete modelovat složité struktury nákladů na daně a dopravu.
 3. Kombinace těchto dvou metod: Ve službě Merchant Center můžete zadat výchozí informace o daních a dopravě a poté tyto výchozí hodnoty pro určité produkty přepsat pomocí atributů uvedených níže. Informace na úrovni zdroje mají vždy přednost před obecným nastavením na úrovni účtu.

Musíte použít jeden z výše popsaných způsobů pro určení daně a dopravy ve Spojených státech a údajů o dopravě ve Spojeném království, Německu, Austrálii a Francii.

Pokud nemůžete poskytnout přesné údaje o daních a ceně dopravy, které by odpovídaly místním platným předpisům, použijte (případně navýšený) odhad nákladů na daně a dopravu podle průměrné sazby daně a ceny za dopravu, kterou by platili uživatelé, kteří na vaše stránky přišli ze služby Nákupy Google Další informace naleznete v našich zásadách pro dopravu.

‘daň’ [tax]

Definice účtu Google Merchant Center určuje, že atribut daně na úrovni položky má přednost před nastavením daně na úrovni obchodníka. Tento atribut je platný pouze v USA. Jestliže váš zdroj cílí na jinou zemi než USA, pak tento atribut prosím nepoužívejte.

Atribut má čtyři části:

 • Země (volitelné): země, ve které se za zboží platí daně v souladu se standardem ISO 3166. (Momentálně vždy ‘US’.)
 • Zeměpisná oblast. Pomocí tří podatributů můžete zadat oblast, kde platí sazba daně. U každého zadání daně použijte pouze jednu hodnotu.
  • Region (volitelné): geografická oblast, pro kterou platí sazba daně. Pro USA se jedná o dvoupísmennou zkratku (např. CA pro Kalifornii).
  • Poštovní směrovací číslo (volitelné): rozmezí poštovních směrovacích čísel, pro které platí sazba daně. Například můžete zadat jednotlivá PSČ, předčíslí PSČ pomocí zástupného znaku *, rozmezí PSČ mezi dvěma poštovními směrovacími čísly nebo dvě předčíslí PSČ stejné délky. Pro USA například 94114, 94*, 94002-95460, 94*-95*.
  • ID lokality (volitelné): Číselný identifikátor lokality, pro kterou platí sazba za dopravu, v souladu s definicí v Adwords API. Momentálně podporováno pro státy a města v USA. Například pro San Francisco: 1014221.
 • Sazba (povinné): sazba daně stanovená jako procentuální podíl z ceny zboží, tedy číslo jako procento.
 • Přepravní daň (volitelné): logická hodnota určující, zda se na dopravu vztahuje daň. Platné hodnoty jsou 'y', což znamená „ano“ (yes), nebo 'n' což znamená „ne“ (no). Výchozí hodnota je 'n'.

Tento atribut můžete uvést až 100krát a zadat tak daň jednotlivě pro každý stát. Pokud se jej rozhodnete uvést zvlášť pro každý stát, přesvědčte se, zda jste na žádný stát nezapomněli (ani na státy, kde daň neúčtujete). Pokud uvedete sazbu jako ‘0’, znamená to, že v daném státě neúčtujete žádné daně.

Použití: U položek cílených na USA můžete pomocí tohoto atributu zadat daně pro určité zboží nebo přepsat výchozí nastavení daní v Merchant Center. Pokud pro každou položku neposkytnete daňové údaje pomocí jedné z těchto metod, vaše zboží se ve výsledcích Nákupů Google nezobrazí.

Typ Každou skupinu atributu daně mohou tvořit čtyři podatributy:
Název Požadavek Popis Příklady
země [country] volitelné Země, ve které se za položku platí daně (zadané jako kód země podle standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto atributu je cílová země zdroje. USA

‘region’ [region], nebo ‘poštovní směrovací číslo’ [postal code], nebo ‘id lokality’ [location id]

U každého zadání daně použijte pouze jednu hodnotu.

volitelné Geografická oblast, pro kterou platí sazba daně. Každý podatribut má vlastní platné hodnoty. CA, nebo 94043, nebo 1014044
‘sazba’ [rate] povinné Sazba daně stanovená jako procentuální podíl z ceny zboží, tedy číslo jako procento. 5.00
přepravní daň [tax_ship] volitelné Logická hodnota určující, zda se na dopravu vztahuje daň. Platné hodnoty jsou 'y', což znamená „ano“ (yes), nebo 'n' pro označení „ne“ (no). Výchozí hodnota je 'n'. y
Poznámka: U tohoto atributu můžete zadat více hodnot.
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem

Na rozdíl od většiny atributů v Merchant Center je formát tohoto atributu odvislý od formátu názvu atributu v řádku záhlaví souboru.

Při odesílání atributu daně nám pomocí formátu názvu atributu v řádku záhlaví sdělíte, jaké hodnoty podatributů očekávat. Název atributu musí obsahovat název atributu (v tomto případě daň), za kterým následují podatributy oddělené dvojtečkou a uzavřené v závorce. Podatribut ‘sazba’ [rate] je povinný.

Poznámka: Pokud podatributy nejsou uvedeny s názvem atributu, předpokládá se, že hodnoty atributu zahrnují čtyři podatributy (zemi, region, sazbu, přepravní daň).

Odesílané hodnoty podatributů musí odpovídat podatributům uvedeným v názvu atributu. Pořadí hodnot musí odpovídat pořadí v názvu atributu. Jednotlivé podatributy oddělte dvojtečkou a skupiny atributů daně čárkou. Hodnoty tohoto atributu neuvádějte v uvozovkách. Vždy je třeba zadat všechny dvojtečky, včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty.

Název atributu:
tax(country:postal code:rate)

Hodnoty atributu:
US:94114:8.75
US:94*:8.75
US:94002-95460:8,US:10*-12*:9

Název atributu:
tax(country:location id:rate:tax_ship)

Hodnoty atributu:
US:1012873:0:
US:1025433:6:y,US:1014212:9:y

Název atributu:
tax

Hodnoty atributu:
US::0:
US:CA:8.25:y,US:OR:0:

XML Čtyři podatributy představují zemi, geografickou oblast (region, PSČ, nebo ID lokality), sazbu a přepravní daň. Každou skupinu atributů daně uvádějte jako samostatný atribut.
<g:tax>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>MA</g:region>
   <g:rate>5.00</g:rate>
   <g:tax_ship>y</g:tax_ship>
</g:tax>

Důležité:

 • Poznámka: Není-li uvedena země, předpokládá se, že sazba platí pro cílovou zemi položky. Pokud je uveden region, PSČ nebo ID lokality, pak musí být uvedena i země. Pokud není uveden region, PSČ nebo ID lokality, bude sazba za dopravu platit pro celou zemi.
doprava [shipping]

Informace o dopravě zobrazíte výběrem země z rozbalovací nabídky výše.

Tento atribut uvádí konkrétní odhad nákladů na doručení produktu. Pokud u produktu uvedete tento atribut, přepíše globální nastavení dopravy, které jste definovali v nastavení služby Google Merchant Center.

Tento atribut má čtyři podatributy:

 • Země (volitelné): země, do které bude zboží dodáno (jako kód země podle standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto podatributu je cílová země zdroje.
 • Zeměpisná oblast. Pomocí čtyř podatributů můžete zadat oblast, pro kterou platí sazba za dopravu. U každého zadání dopravy použijte pouze jednu hodnotu.
  • Region (volitelné): zeměpisný region, pro který platí sazba za dopravu, např. CA pro Kalifornii. Momentálně je tento atribut podporován pro jednotlivé státy USA a Austrálie a prefektury v Japonsku.
  • Poštovní směrovací číslo (volitelné): rozmezí poštovních směrovacích čísel, pro které platí sazba za dopravu, např. můžete zadat jednotlivá PSČ, předčíslí PSČ pomocí zástupného znaku *, rozmezí PSČ mezi dvěma poštovními směrovacími čísly nebo dvě předčíslí PSČ stejné délky. Pro USA například 94114, 94*, 94002-95460, 94*-95*. V současné době podporováno pro USA a Austrálii.
  • ID lokality (volitelné): číselný identifikátor lokality, pro kterou sazba dopravy platí podle definice v Adwords API. Podporované typy lokalit:
  • USA: stát a město
  • Austrálie: stát
  • Japonsko: prefektura
  • Například pro San Francisco: 1014221.
  • Název skupiny lokalit (volitelné): V účtu Merchant Center můžete rozdělit lokality do skupin a každou skupinu pojmenovat. Názvy skupin se pak použijí v tomto atributu. Například několik států USA můžete zařadit do skupiny, kterou pojmenujete „Východní pobřeží“. V současné době podporováno pro USA, Austrálii a Japonsko.
 • Doručení (volitelné): název způsobu dopravy.
 • Cena (povinné): fixní cena za dopravu.

Tento atribut můžete u každé položky uvést až 100krát a tak určit dopravné pro jednotlivé oblasti. Pokud se rozhodnete zadat tento atribut explicitně pro jednotlivé části země, nezapomeňte zahrnout všechny oblasti nebo uvést, že je doprava produktu zdarma.

Poznámka: Uvedená sazba musí platit pro dopravu přímo zákazníkovi, jak stanovují programové zásady. Sazby za jiné způsoby dopravy, jako je např. dodání do obchodu, nejsou povoleny.

Použití: Pokud chcete pro dané zboží zadat sazbu za dopravu nebo přepsat výchozí sazbu za dopravu uvedenou v nastavení služby Merchant Center. Další informace.

Typ Každou skupinu atributů doručení mohou tvořit čtyři podatributy:
Název Požadavek Popis Příklady
země [country] volitelné Země, do které bude zboží dodáno (zadané jako kód země podle standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto atributu je cílová země zdroje. AU
region, nebo PSČ, nebo ID lokality, nebo název skupiny lokalit

U každého zadání dopravy použijte pouze jeden atribut.
volitelné Zeměpisná oblast, kde se použije sazba za dopravu. V Austrálii zadejte jako region dvou- nebo třípísmennou zkratku státu. Každý podatribut má vlastní platné hodnoty. NSW nebo 2000 nebo 20035 nebo East
doručení [service] volitelné Třída služby Pozemní přeprava
cena [price] povinné Fixní cena za doručení (včetně DPH) 4,95 EUR
Poznámka: U tohoto atributu můžete zadat více hodnot.
Text / hodnoty oddělené tabulátorem

Na rozdíl od většiny atributů v Merchant Center je formát tohoto atributu odvislý od formátu názvu atributu v řádku záhlaví souboru.

Při odesílání atributu dopravy nám pomocí formátu názvu atributu v řádku záhlaví sdělíte, jaké hodnoty podatributů očekávat. Název atributu se skládá z názvu atributu (v tomto případě „shipping“) a z podatributů, které se zadávají do závorek oddělené čárkami. Podatribut ‘cena’ [price] je povinný.

Poznámka: Pokud podatributy nejsou uvedeny s názvem atributu, předpokládá se, že hodnoty atributu zahrnují čtyři podatributy (zemi, region, doručení, cenu).

Odesílané hodnoty podatributů musí odpovídat podatributům uvedeným v názvu atributu. Pořadí hodnot musí odpovídat pořadí v názvu atributu. Jednotlivé podatributy oddělte dvojtečkou a skupiny atributů doručení čárkou. Hodnoty tohoto atributu neuvádějte v uvozovkách. Vždy je třeba zadat všechny dvojtečky, včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty.

Název atributu:
shipping(country:region:price)

Hodnoty atributu:
AU:NSW:6.49 AUD
AU:NSW:0 AUD, AU:QLD:15.99 AUD

Název atributu:
shipping(country:postal code:service:price)

Hodnoty atributu:
AU:2000::0 AUD
AU:2000:Ground:22.59 AUD,AU:4*:Ground:7.78 AUD

Název atributu:
shipping(price)

Hodnoty atributu:
6.49 AUD

Název atributu:
shipping

Hodnoty atributu:
AU:::6.49 AUD
AU:NSW:Ground:0 AUD,AU:QLD:Ground:13.12 AUD

XML Čtyři podřízené atributy představují zemi, region, službu a cenu. Každou skupinu atributů dopravy uvádějte jako samostatný atribut.
<g:shipping>
   <g:country>AU</g:country>
   <g:region>NSW</g:region>
   <g:service>Ground</g:service>
   <g:price>5.95 AUD</g:price>
</g:shipping>

Důležité:

 • U zdrojů cílených na Spojené státy, Spojené království, Německo, Austrálii a Francii je vyžadováno uvedení nákladů na dopravu pro každou položku, buď určením globálních výchozích nákladů na dopravu v nastavení Merchant Center, nebo použitím tohoto atributu. Pokud náklady na dopravu neposkytnete pro každou položku pomocí jedné z těchto metod, vaše položky se ve výsledcích Nákupů Google nezobrazí.
 • Není-li uvedena země, předpokládá se, že cena za dopravu platí pro cílovou zemi položky. Pokud není uveden region, PSČ, ID lokality nebo název skupiny lokalit, bude sazba za dopravu platit pro celou zemi.

Tento atribut uvádí konkrétní odhad nákladů na doručení produktu. Pokud u produktu uvedete tento atribut, přepíše globální nastavení dopravy, které jste definovali v nastavení služby Google Merchant Center.

Tento atribut má čtyři podatributy:

 • Země (volitelné): země, do které bude zboží dodáno (jako kód země podle standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto podatributu je cílová země zdroje.
 • Zeměpisná oblast. Pomocí čtyř podatributů můžete zadat oblast, pro kterou platí sazba za dopravu. U každého zadání dopravy použijte pouze jednu hodnotu.
  • Region (volitelné): zeměpisný region, pro který platí sazba za dopravu, např. CA pro Kalifornii. Momentálně je tento atribut podporován pro jednotlivé státy USA a Austrálie a prefektury v Japonsku.
  • Poštovní směrovací číslo (volitelné): rozmezí poštovních směrovacích čísel, pro které platí sazba za dopravu, např. můžete zadat jednotlivá PSČ, předčíslí PSČ pomocí zástupného znaku *, rozmezí PSČ mezi dvěma poštovními směrovacími čísly nebo dvě předčíslí PSČ stejné délky. Pro USA například 94114, 94*, 94002-95460, 94*-95*. V současné době podporováno pro USA a Austrálii.
  • ID lokality (volitelné): číselný identifikátor lokality, pro kterou sazba dopravy platí podle definice v Adwords API. Podporované typy lokalit:
  • USA: stát a město
  • Austrálie: stát
  • Japonsko: prefektura
  • Například pro San Francisco: 1014221.
  • Název skupiny lokalit (volitelné): V účtu Merchant Center můžete rozdělit lokality do skupin a každou skupinu pojmenovat. Názvy skupin se pak použijí v tomto atributu. Například několik států USA můžete zařadit do skupiny, kterou pojmenujete „Východní pobřeží“. V současné době podporováno pro USA, Austrálii a Japonsko.
 • Doručení (volitelné): název způsobu dopravy.
 • Cena (povinné): fixní cena za dopravu.

Tento atribut můžete u každé položky uvést až 100krát a tak určit dopravné pro jednotlivé oblasti. Pokud se rozhodnete zadat tento atribut explicitně pro jednotlivé části země, nezapomeňte zahrnout všechny oblasti nebo uvést, že je doprava produktu zdarma.

Poznámka: Uvedená sazba musí platit pro dopravu přímo zákazníkovi, jak stanovují programové zásady. Sazby za jiné způsoby dopravy, jako je např. dodání do obchodu, nejsou povoleny.

Použití: Pokud chcete pro dané zboží zadat sazbu za dopravu nebo přepsat výchozí sazbu za dopravu uvedenou v nastavení služby Merchant Center. Další informace.

Typ Každou skupinu atributů doručení mohou tvořit čtyři podatributy:
Název Požadavek Popis Příklady
země [country] volitelné Země, do které bude zboží dodáno (zadané jako kód země podle standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto atributu je cílová země zdroje. JP

region, nebo ID lokality, nebo název skupiny lokalit

U každého zadání dopravy použijte pouze jeden atribut.

volitelné

‘PSČ’ [postal code] není v Japonsku podporován.
Geografická oblast, pro kterou platí sazba za dopravu. Pro Japonsko použijte kód prefektury podle Japonských průmyslových standardů JIS X 0401.

Každý podatribut má vlastní platné hodnoty.
23, nebo 20636, nebo jižní prefektury
doručení [service] volitelné Typ nebo rychlost doručení. Pozemní přeprava
cena [price] povinné Fixní cena za doručení (včetně DPH) 1 000 JPY
Poznámka: U tohoto atributu můžete zadat více hodnot.
Text / hodnoty oddělené tabulátorem

Na rozdíl od většiny atributů v Merchant Center je formát tohoto atributu odvislý od formátu názvu atributu v řádku záhlaví souboru.

Při odesílání atributu dopravy nám pomocí formátu názvu atributu v řádku záhlaví sdělíte, jaké hodnoty podatributů očekávat. Název atributu se skládá z názvu atributu (v tomto případě „shipping“) a z podatributů, které se zadávají do závorek oddělené čárkami. Podatribut ‘cena’ [price] je povinný.

Poznámka: Pokud podatributy nejsou uvedeny s názvem atributu, předpokládá se, že hodnoty atributu zahrnují čtyři podatributy (zemi, region, doručení, cenu).

Odesílané hodnoty podatributů musí odpovídat podatributům uvedeným v názvu atributu. Pořadí hodnot musí odpovídat pořadí v názvu atributu. Jednotlivé podatributy oddělte dvojtečkou a skupiny atributů doručení čárkou. Hodnoty tohoto atributu neuvádějte v uvozovkách. Vždy je třeba zadat všechny dvojtečky, včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty.

Název atributu:
shipping(country:location id:price)

Hodnoty atributu:
JP:20636:1000 JPY
JP:20636:0 JPY, JP:20637:1000 JPY

Název atributu:
shipping(country:region:service:price)

Hodnoty atributu:
JP:23:Standard:1000 JPY
JP:23:Express:0 JPY,JP:37:Standard:500 JPY

Název atributu:
shipping(country:location group name:service:price)

Hodnoty atributu:
JP:southern prefectures::0 JPY
JP:tokyo and surrounding::500 JPY,JP:close to warehouse:Standard:750 JPY

Název atributu:
shipping(price)

Hodnoty atributu:
6.49 JPY

Název atributu:
shipping

Hodnoty atributu:
JP:::6.49 JPY
JP:23:Standard:0 JPY,JP:37:Express:2000 JPY

XML Čtyři podatributy, o které se jedná, jsou země, geografická oblast (region, ID lokality nebo název skupiny lokalit), doručení a cena. Každou skupinu atributů doručení uvádějte jako samostatný atribut.
<g:shipping>
   <g:country>JP</g:country>
   <g:region>23</g:region>
   <g:service>Standard</g:service>
   <g:price>1000 JPY</g:price>
</g:shipping>

Důležité:

 • U zdrojů cílených na Spojené státy, Spojené království, Německo, Austrálii a Francii je vyžadováno uvedení nákladů na dopravu pro každou položku, buď určením globálních výchozích nákladů na dopravu v nastavení Merchant Center, nebo použitím tohoto atributu. Pokud náklady na dopravu neposkytnete pro každou položku pomocí jedné z těchto metod, vaše položky se ve výsledcích Nákupů Google nezobrazí.
 • Není-li uvedena země, předpokládá se, že cena za dopravu platí pro cílovou zemi položky. Pokud není uveden region, PSČ, ID lokality nebo název skupiny lokalit, bude sazba za dopravu platit pro celou zemi.

Tento atribut uvádí konkrétní odhad nákladů na doručení produktu. Pokud u produktu uvedete tento atribut, přepíše globální nastavení dopravy, které jste definovali v nastavení služby Google Merchant Center.

Tento atribut má čtyři podatributy:

 • Země (volitelné): země, do které bude zboží dodáno (jako kód země podle standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto podatributu je cílová země zdroje.
 • Zeměpisná oblast. Pomocí čtyř podatributů můžete zadat oblast, pro kterou platí sazba za dopravu. U každého zadání dopravy použijte pouze jednu hodnotu.
  • Region (volitelné): zeměpisný region, pro který platí sazba za dopravu, např. CA pro Kalifornii. Momentálně je tento atribut podporován pro jednotlivé státy USA a Austrálie a prefektury v Japonsku.
  • Poštovní směrovací číslo (volitelné): rozmezí poštovních směrovacích čísel, pro které platí sazba za dopravu, např. můžete zadat jednotlivá PSČ, předčíslí PSČ pomocí zástupného znaku *, rozmezí PSČ mezi dvěma poštovními směrovacími čísly nebo dvě předčíslí PSČ stejné délky. Pro USA například 94114, 94*, 94002-95460, 94*-95*. V současné době podporováno pro USA a Austrálii.
  • ID lokality (volitelné): číselný identifikátor lokality, pro kterou sazba dopravy platí podle definice v Adwords API. Podporované typy lokalit:
  • USA: stát a město
  • Austrálie: stát
  • Japonsko: prefektura
  • Například pro San Francisco: 1014221.
  • Název skupiny lokalit (volitelné): V účtu Merchant Center můžete rozdělit lokality do skupin a každou skupinu pojmenovat. Názvy skupin se pak použijí v tomto atributu. Například několik států USA můžete zařadit do skupiny, kterou pojmenujete „Východní pobřeží“. V současné době podporováno pro USA, Austrálii a Japonsko.
 • Doručení (volitelné): název způsobu dopravy.
 • Cena (povinné): fixní cena za dopravu.

Tento atribut můžete u každé položky uvést až 100krát a tak určit dopravné pro jednotlivé oblasti. Pokud se rozhodnete zadat tento atribut explicitně pro jednotlivé části země, nezapomeňte zahrnout všechny oblasti nebo uvést, že je doprava produktu zdarma.

Poznámka: Uvedená sazba musí platit pro dopravu přímo zákazníkovi, jak stanovují programové zásady. Sazby za jiné způsoby dopravy, jako je např. dodání do obchodu, nejsou povoleny.

Použití: Pokud chcete pro dané zboží zadat sazbu za dopravu nebo přepsat výchozí sazbu za dopravu uvedenou v nastavení služby Merchant Center. Další informace.

Typ Každou skupinu atributů doručení mohou tvořit čtyři podatributy:
Název Požadavek Popis Příklady
země [country] volitelné Země, do které bude zboží dodáno (zadané jako kód země podle standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto atributu je cílová země zdroje. FR
region, nebo PSČ, nebo ID lokality, nebo název skupiny lokalit Používá se pouze v Austrálii, Japonsku a USA.    
doručení [service] volitelné Typ nebo rychlost doručení. Pozemní přeprava
cena [price] povinné Fixní cena za doručení (včetně DPH) 4,95 EUR
Poznámka: U tohoto atributu můžete zadat více hodnot.
Text / hodnoty oddělené tabulátorem

Na rozdíl od většiny atributů v Merchant Center je formát tohoto atributu odvislý od formátu názvu atributu v řádku záhlaví souboru.

Při odesílání atributu dopravy nám pomocí formátu názvu atributu v řádku záhlaví sdělíte, jaké hodnoty podatributů očekávat. Název atributu se skládá z názvu atributu (v tomto případě „shipping“) a z podatributů, které se zadávají do závorek oddělené čárkami. Podatribut ‘cena’ [price] je povinný.

Poznámka: Pokud podatributy nejsou uvedeny s názvem atributu, předpokládá se, že hodnoty atributu zahrnují čtyři podatributy (zemi, region, doručení, cenu).

Odesílané hodnoty podatributů musí odpovídat podatributům uvedeným v názvu atributu. Pořadí hodnot musí odpovídat pořadí v názvu atributu. Jednotlivé podatributy oddělte dvojtečkou a skupiny atributů doručení čárkou. Hodnoty tohoto atributu neuvádějte v uvozovkách. Vždy je třeba zadat všechny dvojtečky, včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty.

Název atributu:
shipping(country:price)

Hodnoty atributu:
FR:6.49 EUR

Název atributu:
shipping(country:service:price)

Hodnoty atributu:
FR:Standard:12.99 EUR
FR::17.80 EUR,FR:Express:25.99 EUR

Název atributu:
shipping(price)

Hodnoty atributu:
6.49 EUR

Název atributu:
shipping

Hodnoty atributu:
FR:::6.49 EUR
FR::Standard:0 EUR,FR::Express:13.12 EUR

XML Tři podatributy představují zemi, doručení a cenu. Každou skupinu atributů doručení uvádějte jako samostatný atribut.
<g:shipping>
   <g:country>FR</g:country>
   <g:service>Standard</g:service>
   <g:price>4.95 EUR</g:price>
</g:shipping>

Důležité:

 • U zdrojů cílených na Spojené státy, Spojené království, Německo, Austrálii a Francii je vyžadováno uvedení nákladů na dopravu pro každou položku, buď určením globálních výchozích nákladů na dopravu v nastavení Merchant Center, nebo použitím tohoto atributu. Pokud náklady na dopravu neposkytnete pro každou položku pomocí jedné z těchto metod, vaše položky se ve výsledcích Nákupů Google nezobrazí.
 • Není-li uvedena země, předpokládá se, že cena za dopravu platí pro cílovou zemi položky. Pokud není uveden region, PSČ, ID lokality nebo název skupiny lokalit, bude sazba za dopravu platit pro celou zemi.

Tento atribut uvádí konkrétní odhad nákladů na doručení produktu. Pokud u produktu uvedete tento atribut, přepíše globální nastavení dopravy, které jste definovali v nastavení služby Google Merchant Center.

Tento atribut má čtyři podatributy:

 • Země (volitelné): země, do které bude zboží dodáno (jako kód země podle standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto podatributu je cílová země zdroje.
 • Zeměpisná oblast. Pomocí čtyř podatributů můžete zadat oblast, pro kterou platí sazba za dopravu. U každého zadání dopravy použijte pouze jednu hodnotu.
  • Region (volitelné): zeměpisný region, pro který platí sazba za dopravu, např. CA pro Kalifornii. Momentálně je tento atribut podporován pro jednotlivé státy USA a Austrálie a prefektury v Japonsku.
  • Poštovní směrovací číslo (volitelné): rozmezí poštovních směrovacích čísel, pro které platí sazba za dopravu, např. můžete zadat jednotlivá PSČ, předčíslí PSČ pomocí zástupného znaku *, rozmezí PSČ mezi dvěma poštovními směrovacími čísly nebo dvě předčíslí PSČ stejné délky. Pro USA například 94114, 94*, 94002-95460, 94*-95*. V současné době podporováno pro USA a Austrálii.
  • ID lokality (volitelné): číselný identifikátor lokality, pro kterou sazba dopravy platí podle definice v Adwords API. Podporované typy lokalit:
  • USA: stát a město
  • Austrálie: stát
  • Japonsko: prefektura
  • Například pro San Francisco: 1014221.
  • Název skupiny lokalit (volitelné): V účtu Merchant Center můžete rozdělit lokality do skupin a každou skupinu pojmenovat. Názvy skupin se pak použijí v tomto atributu. Například několik států USA můžete zařadit do skupiny, kterou pojmenujete „Východní pobřeží“. V současné době podporováno pro USA, Austrálii a Japonsko.
 • Doručení (volitelné): název způsobu dopravy.
 • Cena (povinné): fixní cena za dopravu.

Tento atribut můžete u každé položky uvést až 100krát a tak určit dopravné pro jednotlivé oblasti. Pokud se rozhodnete zadat tento atribut explicitně pro jednotlivé části země, nezapomeňte zahrnout všechny oblasti nebo uvést, že je doprava produktu zdarma.

Poznámka: Uvedená sazba musí platit pro dopravu přímo zákazníkovi, jak stanovují programové zásady. Sazby za jiné způsoby dopravy, jako je např. dodání do obchodu, nejsou povoleny.

Použití: Pokud chcete pro dané zboží zadat sazbu za dopravu nebo přepsat výchozí sazbu za dopravu uvedenou v nastavení služby Merchant Center. Další informace.

Typ Každou skupinu atributů doručení mohou tvořit čtyři podatributy:
Název Požadavek Popis Příklady
země [country] volitelné Země, do které bude zboží dodáno (zadané jako kód země podle standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto atributu je cílová země zdroje. DE
region, nebo PSČ, nebo ID lokality, nebo název skupiny lokalit Používá se pouze v Austrálii, Japonsku a USA.    
doručení [service] volitelné Typ nebo rychlost doručení. Pozemní přeprava
cena [price] povinné Fixní cena za doručení (včetně DPH) 4,95 EUR
Poznámka: U tohoto atributu můžete zadat více hodnot.
Text / hodnoty oddělené tabulátorem

Na rozdíl od většiny atributů v Merchant Center je formát tohoto atributu odvislý od formátu názvu atributu v řádku záhlaví souboru.

Při odesílání atributu dopravy nám pomocí formátu názvu atributu v řádku záhlaví sdělíte, jaké hodnoty podatributů očekávat. Název atributu se skládá z názvu atributu (v tomto případě „shipping“) a z podatributů, které se zadávají do závorek oddělené čárkami. Podatribut ‘cena’ [price] je povinný.

Poznámka: Pokud podatributy nejsou uvedeny s názvem atributu, předpokládá se, že hodnoty atributu zahrnují čtyři podatributy (zemi, region, doručení, cenu).

Odesílané hodnoty podatributů musí odpovídat podatributům uvedeným v názvu atributu. Pořadí hodnot musí odpovídat pořadí v názvu atributu. Jednotlivé podatributy oddělte dvojtečkou a skupiny atributů doručení čárkou. Hodnoty tohoto atributu neuvádějte v uvozovkách. Vždy je třeba zadat všechny dvojtečky, včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty.

Název atributu:
shipping(country:price)

Hodnoty atributu:
DE:6.49 EUR

Název atributu:
shipping(country:service:price)

Hodnoty atributu:
DE:Standard:12.99 EUR
DE::17.80 EUR,DE:Express:25.99 EUR

Název atributu:
shipping(price)

Hodnoty atributu:
6.49 EUR

Název atributu:
shipping

Hodnoty atributu:
DE:::6.49 EUR
DE::Standard:0 EUR,DE::Express:13.12 EUR

XML Tři podatributy představují zemi, doručení a cenu. Každou skupinu atributů doručení uvádějte jako samostatný atribut.
<g:shipping>
   <g:country>DE</g:country>
   <g:service>Standard</g:service>
   <g:price>4.95 EUR</g:price>
</g:shipping>

Důležité:

 • U zdrojů cílených na Spojené státy, Spojené království, Německo, Austrálii a Francii je vyžadováno uvedení nákladů na dopravu pro každou položku, buď určením globálních výchozích nákladů na dopravu v nastavení Merchant Center, nebo použitím tohoto atributu. Pokud náklady na dopravu neposkytnete pro každou položku pomocí jedné z těchto metod, vaše položky se ve výsledcích Nákupů Google nezobrazí.
 • Není-li uvedena země, předpokládá se, že cena za dopravu platí pro cílovou zemi položky. Pokud není uveden region, PSČ, ID lokality nebo název skupiny lokalit, bude sazba za dopravu platit pro celou zemi.

Tento atribut uvádí konkrétní odhad nákladů na doručení produktu. Pokud u produktu uvedete tento atribut, přepíše globální nastavení dopravy, které jste definovali v nastavení služby Google Merchant Center.

Tento atribut má čtyři podatributy:

 • Země (volitelné): země, do které bude zboží dodáno (jako kód země podle standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto podatributu je cílová země zdroje.
 • Zeměpisná oblast. Pomocí čtyř podatributů můžete zadat oblast, pro kterou platí sazba za dopravu. U každého zadání dopravy použijte pouze jednu hodnotu.
  • Region (volitelné): zeměpisný region, pro který platí sazba za dopravu, např. CA pro Kalifornii. Momentálně je tento atribut podporován pro jednotlivé státy USA a Austrálie a prefektury v Japonsku.
  • Poštovní směrovací číslo (volitelné): rozmezí poštovních směrovacích čísel, pro které platí sazba za dopravu, např. můžete zadat jednotlivá PSČ, předčíslí PSČ pomocí zástupného znaku *, rozmezí PSČ mezi dvěma poštovními směrovacími čísly nebo dvě předčíslí PSČ stejné délky. Pro USA například 94114, 94*, 94002-95460, 94*-95*. V současné době podporováno pro USA a Austrálii.
  • ID lokality (volitelné): číselný identifikátor lokality, pro kterou sazba dopravy platí podle definice v Adwords API. Podporované typy lokalit:
  • USA: stát a město
  • Austrálie: stát
  • Japonsko: prefektura
  • Například pro San Francisco: 1014221.
  • Název skupiny lokalit (volitelné): V účtu Merchant Center můžete rozdělit lokality do skupin a každou skupinu pojmenovat. Názvy skupin se pak použijí v tomto atributu. Například několik států USA můžete zařadit do skupiny, kterou pojmenujete „Východní pobřeží“. V současné době podporováno pro USA, Austrálii a Japonsko.
 • Doručení (volitelné): název způsobu dopravy.
 • Cena (povinné): fixní cena za dopravu.

Tento atribut můžete u každé položky uvést až 100krát a tak určit dopravné pro jednotlivé oblasti. Pokud se rozhodnete zadat tento atribut explicitně pro jednotlivé části země, nezapomeňte zahrnout všechny oblasti nebo uvést, že je doprava produktu zdarma.

Poznámka: Uvedená sazba musí platit pro dopravu přímo zákazníkovi, jak stanovují programové zásady. Sazby za jiné způsoby dopravy, jako je např. dodání do obchodu, nejsou povoleny.

Použití: Pokud chcete pro dané zboží zadat sazbu za dopravu nebo přepsat výchozí sazbu za dopravu uvedenou v nastavení služby Merchant Center. Další informace.

Typ Každou skupinu atributů doručení mohou tvořit čtyři podatributy:
Název Požadavek Popis Příklady
země [country] volitelné Země, do které bude zboží dodáno (zadané jako kód země podle standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto atributu je cílová země zdroje. NL
region, nebo PSČ, nebo ID lokality, nebo název skupiny lokalit Používá se pouze v Austrálii, Japonsku a USA.    
doručení [service] volitelné Typ nebo rychlost doručení. Pozemní přeprava
cena [price] povinné Fixní cena za doručení (včetně DPH) 4,95 EUR
Poznámka: U tohoto atributu můžete zadat více hodnot.
Text / hodnoty oddělené tabulátorem

Na rozdíl od většiny atributů v Merchant Center je formát tohoto atributu odvislý od formátu názvu atributu v řádku záhlaví souboru.

Při odesílání atributu dopravy nám pomocí formátu názvu atributu v řádku záhlaví sdělíte, jaké hodnoty podatributů očekávat. Název atributu se skládá z názvu atributu (v tomto případě „shipping“) a z podatributů, které se zadávají do závorek oddělené čárkami. Podatribut ‘cena’ [price] je povinný.

Poznámka: Pokud podatributy nejsou uvedeny s názvem atributu, předpokládá se, že hodnoty atributu zahrnují čtyři podatributy (zemi, region, doručení, cenu).

Odesílané hodnoty podatributů musí odpovídat podatributům uvedeným v názvu atributu. Pořadí hodnot musí odpovídat pořadí v názvu atributu. Jednotlivé podatributy oddělte dvojtečkou a skupiny atributů doručení čárkou. Hodnoty tohoto atributu neuvádějte v uvozovkách. Vždy je třeba zadat všechny dvojtečky, včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty.

Název atributu:
shipping(country:price)

Hodnoty atributu:
NL:6.49 EUR

Název atributu:
shipping(country:service:price)

Hodnoty atributu:
NL:Standard:12.99 EUR
NL::17.80 EUR,NL:Express:25.99 EUR

Název atributu:
shipping(price)

Hodnoty atributu:
6.49 EUR

Název atributu:
shipping

Hodnoty atributu:
NL:::6.49 EUR
NL::Standard:0 EUR,NL::Express:13.12 EUR

XML Tři podatributy představují zemi, doručení a cenu. Každou skupinu atributů doručení uvádějte jako samostatný atribut.
<g:shipping>
   <g:country>NL</g:country>
   <g:service>Standard</g:service>
   <g:price>4.95 EUR</g:price>
</g:shipping>

Důležité:

 • U zdrojů cílených na Spojené státy, Spojené království, Německo, Austrálii a Francii je vyžadováno uvedení nákladů na dopravu pro každou položku, buď určením globálních výchozích nákladů na dopravu v nastavení Merchant Center, nebo použitím tohoto atributu. Pokud náklady na dopravu neposkytnete pro každou položku pomocí jedné z těchto metod, vaše položky se ve výsledcích Nákupů Google nezobrazí.
 • Není-li uvedena země, předpokládá se, že cena za dopravu platí pro cílovou zemi položky. Pokud není uveden region, PSČ, ID lokality nebo název skupiny lokalit, bude sazba za dopravu platit pro celou zemi.

Tento atribut uvádí konkrétní odhad nákladů na doručení produktu. Pokud u produktu uvedete tento atribut, přepíše globální nastavení dopravy, které jste definovali v nastavení služby Google Merchant Center.

Tento atribut má čtyři podatributy:

 • Země (volitelné): země, do které bude zboží dodáno (jako kód země podle standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto podatributu je cílová země zdroje.
 • Zeměpisná oblast. Pomocí čtyř podatributů můžete zadat oblast, pro kterou platí sazba za dopravu. U každého zadání dopravy použijte pouze jednu hodnotu.
  • Region (volitelné): zeměpisný region, pro který platí sazba za dopravu, např. CA pro Kalifornii. Momentálně je tento atribut podporován pro jednotlivé státy USA a Austrálie a prefektury v Japonsku.
  • Poštovní směrovací číslo (volitelné): rozmezí poštovních směrovacích čísel, pro které platí sazba za dopravu, např. můžete zadat jednotlivá PSČ, předčíslí PSČ pomocí zástupného znaku *, rozmezí PSČ mezi dvěma poštovními směrovacími čísly nebo dvě předčíslí PSČ stejné délky. Pro USA například 94114, 94*, 94002-95460, 94*-95*. V současné době podporováno pro USA a Austrálii.
  • ID lokality (volitelné): číselný identifikátor lokality, pro kterou sazba dopravy platí podle definice v Adwords API. Podporované typy lokalit:
  • USA: stát a město
  • Austrálie: stát
  • Japonsko: prefektura
  • Například pro San Francisco: 1014221.
  • Název skupiny lokalit (volitelné): V účtu Merchant Center můžete rozdělit lokality do skupin a každou skupinu pojmenovat. Názvy skupin se pak použijí v tomto atributu. Například několik států USA můžete zařadit do skupiny, kterou pojmenujete „Východní pobřeží“. V současné době podporováno pro USA, Austrálii a Japonsko.
 • Doručení (volitelné): název způsobu dopravy.
 • Cena (povinné): fixní cena za dopravu.

Tento atribut můžete u každé položky uvést až 100krát a tak určit dopravné pro jednotlivé oblasti. Pokud se rozhodnete zadat tento atribut explicitně pro jednotlivé části země, nezapomeňte zahrnout všechny oblasti nebo uvést, že je doprava produktu zdarma.

Poznámka: Uvedená sazba musí platit pro dopravu přímo zákazníkovi, jak stanovují programové zásady. Sazby za jiné způsoby dopravy, jako je např. dodání do obchodu, nejsou povoleny.

Použití: Pokud chcete pro dané zboží zadat sazbu za dopravu nebo přepsat výchozí sazbu za dopravu uvedenou v nastavení služby Merchant Center. Další informace.

Typ Každou skupinu atributů doručení mohou tvořit čtyři podatributy:
Název Požadavek Popis Příklady
země [country] volitelné Země, do které bude zboží dodáno (zadané jako kód země podle standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto atributu je cílová země zdroje. ES
region, nebo PSČ, nebo ID lokality, nebo název skupiny lokalit Používá se pouze v Austrálii, Japonsku a USA.    
doručení [service] volitelné Typ nebo rychlost doručení. Pozemní přeprava
cena [price] povinné Fixní cena za doručení (včetně DPH) 4,95 EUR
Poznámka: U tohoto atributu můžete zadat více hodnot.
Text / hodnoty oddělené tabulátorem

Na rozdíl od většiny atributů v Merchant Center je formát tohoto atributu odvislý od formátu názvu atributu v řádku záhlaví souboru.

Při odesílání atributu dopravy nám pomocí formátu názvu atributu v řádku záhlaví sdělíte, jaké hodnoty podatributů očekávat. Název atributu se skládá z názvu atributu (v tomto případě „shipping“) a z podatributů, které se zadávají do závorek oddělené čárkami. Podatribut ‘cena’ [price] je povinný.

Poznámka: Pokud podatributy nejsou uvedeny s názvem atributu, předpokládá se, že hodnoty atributu zahrnují čtyři podatributy (zemi, region, doručení, cenu).

Odesílané hodnoty podatributů musí odpovídat podatributům uvedeným v názvu atributu. Pořadí hodnot musí odpovídat pořadí v názvu atributu. Jednotlivé podatributy oddělte dvojtečkou a skupiny atributů doručení čárkou. Hodnoty tohoto atributu neuvádějte v uvozovkách. Vždy je třeba zadat všechny dvojtečky, včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty.

Název atributu:
shipping(country:price)

Hodnoty atributu:
ES:6.49 EUR

Název atributu:
shipping(country:service:price)

Hodnoty atributu:
ES:Standard:12.99 EUR
ES::17.80 EUR,ES:Express:25.99 EUR

Název atributu:
shipping(price)

Hodnoty atributu:
6.49 EUR

Název atributu:
shipping

Hodnoty atributu:
ES:::6.49 EUR
ES::Standard:0 EUR,ES::Express:13.12 EUR

XML Tři podatributy představují zemi, doručení a cenu. Každou skupinu atributů doručení uvádějte jako samostatný atribut.
<g:shipping>
   <g:country>ES</g:country>
   <g:service>Standard</g:service>
   <g:price>4.95 EUR</g:price>
</g:shipping>

Důležité:

 • U zdrojů cílených na Spojené státy, Spojené království, Německo, Austrálii a Francii je vyžadováno uvedení nákladů na dopravu pro každou položku, buď určením globálních výchozích nákladů na dopravu v nastavení Merchant Center, nebo použitím tohoto atributu. Pokud náklady na dopravu neposkytnete pro každou položku pomocí jedné z těchto metod, vaše položky se ve výsledcích Nákupů Google nezobrazí.
 • Není-li uvedena země, předpokládá se, že cena za dopravu platí pro cílovou zemi položky. Pokud není uveden region, PSČ, ID lokality nebo název skupiny lokalit, bude sazba za dopravu platit pro celou zemi.

Tento atribut uvádí konkrétní odhad nákladů na doručení produktu. Pokud u produktu uvedete tento atribut, přepíše globální nastavení dopravy, které jste definovali v nastavení služby Google Merchant Center.

Tento atribut má čtyři podatributy:

 • Země (volitelné): země, do které bude zboží dodáno (jako kód země podle standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto podatributu je cílová země zdroje.
 • Zeměpisná oblast. Pomocí čtyř podatributů můžete zadat oblast, pro kterou platí sazba za dopravu. U každého zadání dopravy použijte pouze jednu hodnotu.
  • Region (volitelné): zeměpisný region, pro který platí sazba za dopravu, např. CA pro Kalifornii. Momentálně je tento atribut podporován pro jednotlivé státy USA a Austrálie a prefektury v Japonsku.
  • Poštovní směrovací číslo (volitelné): rozmezí poštovních směrovacích čísel, pro které platí sazba za dopravu, např. můžete zadat jednotlivá PSČ, předčíslí PSČ pomocí zástupného znaku *, rozmezí PSČ mezi dvěma poštovními směrovacími čísly nebo dvě předčíslí PSČ stejné délky. Pro USA například 94114, 94*, 94002-95460, 94*-95*. V současné době podporováno pro USA a Austrálii.
  • ID lokality (volitelné): číselný identifikátor lokality, pro kterou sazba dopravy platí podle definice v Adwords API. Podporované typy lokalit:
  • USA: stát a město
  • Austrálie: stát
  • Japonsko: prefektura
  • Například pro San Francisco: 1014221.
  • Název skupiny lokalit (volitelné): V účtu Merchant Center můžete rozdělit lokality do skupin a každou skupinu pojmenovat. Názvy skupin se pak použijí v tomto atributu. Například několik států USA můžete zařadit do skupiny, kterou pojmenujete „Východní pobřeží“. V současné době podporováno pro USA, Austrálii a Japonsko.
 • Doručení (volitelné): název způsobu dopravy.
 • Cena (povinné): fixní cena za dopravu.

Tento atribut můžete u každé položky uvést až 100krát a tak určit dopravné pro jednotlivé oblasti. Pokud se rozhodnete zadat tento atribut explicitně pro jednotlivé části země, nezapomeňte zahrnout všechny oblasti nebo uvést, že je doprava produktu zdarma.

Poznámka: Uvedená sazba musí platit pro dopravu přímo zákazníkovi, jak stanovují programové zásady. Sazby za jiné způsoby dopravy, jako je např. dodání do obchodu, nejsou povoleny.

Použití: Pokud chcete pro dané zboží zadat sazbu za dopravu nebo přepsat výchozí sazbu za dopravu uvedenou v nastavení služby Merchant Center. Další informace.

Typ Každou skupinu atributů doručení mohou tvořit čtyři podatributy:
Název Požadavek Popis Příklady
země [country] volitelné Země, do které bude zboží dodáno (zadané jako kód země podle standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto atributu je cílová země zdroje. IT
region, nebo PSČ, nebo ID lokality, nebo název skupiny lokalit Používá se pouze v Austrálii, Japonsku a USA.    
doručení [service] volitelné Typ nebo rychlost doručení. Pozemní přeprava
cena [price] povinné Fixní cena za doručení (včetně DPH) 4,95 EUR
Poznámka: U tohoto atributu můžete zadat více hodnot.
Text / hodnoty oddělené tabulátorem

Na rozdíl od většiny atributů v Merchant Center je formát tohoto atributu odvislý od formátu názvu atributu v řádku záhlaví souboru.

Při odesílání atributu dopravy nám pomocí formátu názvu atributu v řádku záhlaví sdělíte, jaké hodnoty podatributů očekávat. Název atributu se skládá z názvu atributu (v tomto případě „shipping“) a z podatributů, které se zadávají do závorek oddělené čárkami. Podatribut ‘cena’ [price] je povinný.

Poznámka: Pokud podatributy nejsou uvedeny s názvem atributu, předpokládá se, že hodnoty atributu zahrnují čtyři podatributy (zemi, region, doručení, cenu).

Odesílané hodnoty podatributů musí odpovídat podatributům uvedeným v názvu atributu. Pořadí hodnot musí odpovídat pořadí v názvu atributu. Jednotlivé podatributy oddělte dvojtečkou a skupiny atributů doručení čárkou. Hodnoty tohoto atributu neuvádějte v uvozovkách. Vždy je třeba zadat všechny dvojtečky, včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty.

Název atributu:
shipping(country:price)

Hodnoty atributu:
IT:6.49 EUR

Název atributu:
shipping(country:service:price)

Hodnoty atributu:
IT:Standard:12.99 EUR
IT::17.80 EUR,IT:Express:25.99 EUR

Název atributu:
shipping(price)

Hodnoty atributu:
6.49 EUR

Název atributu:
shipping

Hodnoty atributu:
IT:::6.49 EUR
IT::Standard:0 EUR,IT::Express:13.12 EUR

XML Tři podatributy představují zemi, doručení a cenu. Každou skupinu atributů doručení uvádějte jako samostatný atribut.
<g:shipping>
   <g:country>IT</g:country>
   <g:service>Standard</g:service>
   <g:price>4.95 EUR</g:price>
</g:shipping>

Důležité:

 • U zdrojů cílených na Spojené státy, Spojené království, Německo, Austrálii a Francii je vyžadováno uvedení nákladů na dopravu pro každou položku, buď určením globálních výchozích nákladů na dopravu v nastavení Merchant Center, nebo použitím tohoto atributu. Pokud náklady na dopravu neposkytnete pro každou položku pomocí jedné z těchto metod, vaše položky se ve výsledcích Nákupů Google nezobrazí.
 • Není-li uvedena země, předpokládá se, že cena za dopravu platí pro cílovou zemi položky. Pokud není uveden region, PSČ, ID lokality nebo název skupiny lokalit, bude sazba za dopravu platit pro celou zemi.

Tento atribut uvádí konkrétní odhad nákladů na doručení produktu. Pokud u produktu uvedete tento atribut, přepíše globální nastavení dopravy, které jste definovali v nastavení služby Google Merchant Center.

Tento atribut má čtyři podatributy:

 • Země (volitelné): země, do které bude zboží dodáno (jako kód země podle standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto podatributu je cílová země zdroje.
 • Zeměpisná oblast. Pomocí čtyř podatributů můžete zadat oblast, pro kterou platí sazba za dopravu. U každého zadání dopravy použijte pouze jednu hodnotu.
  • Region (volitelné): zeměpisný region, pro který platí sazba za dopravu, např. CA pro Kalifornii. Momentálně je tento atribut podporován pro jednotlivé státy USA a Austrálie a prefektury v Japonsku.
  • Poštovní směrovací číslo (volitelné): rozmezí poštovních směrovacích čísel, pro které platí sazba za dopravu, např. můžete zadat jednotlivá PSČ, předčíslí PSČ pomocí zástupného znaku *, rozmezí PSČ mezi dvěma poštovními směrovacími čísly nebo dvě předčíslí PSČ stejné délky. Pro USA například 94114, 94*, 94002-95460, 94*-95*. V současné době podporováno pro USA a Austrálii.
  • ID lokality (volitelné): číselný identifikátor lokality, pro kterou sazba dopravy platí podle definice v Adwords API. Podporované typy lokalit:
  • USA: stát a město
  • Austrálie: stát
  • Japonsko: prefektura
  • Například pro San Francisco: 1014221.
  • Název skupiny lokalit (volitelné): V účtu Merchant Center můžete rozdělit lokality do skupin a každou skupinu pojmenovat. Názvy skupin se pak použijí v tomto atributu. Například několik států USA můžete zařadit do skupiny, kterou pojmenujete „Východní pobřeží“. V současné době podporováno pro USA, Austrálii a Japonsko.
 • Doručení (volitelné): název způsobu dopravy.
 • Cena (povinné): fixní cena za dopravu.

Tento atribut můžete u každé položky uvést až 100krát a tak určit dopravné pro jednotlivé oblasti. Pokud se rozhodnete zadat tento atribut explicitně pro jednotlivé části země, nezapomeňte zahrnout všechny oblasti nebo uvést, že je doprava produktu zdarma.

Poznámka: Uvedená sazba musí platit pro dopravu přímo zákazníkovi, jak stanovují programové zásady. Sazby za jiné způsoby dopravy, jako je např. dodání do obchodu, nejsou povoleny.

Použití: Pokud chcete pro dané zboží zadat sazbu za dopravu nebo přepsat výchozí sazbu za dopravu uvedenou v nastavení služby Merchant Center. Další informace.

Typ Každou skupinu atributů doručení mohou tvořit čtyři podatributy:
Název Požadavek Popis Příklady
země [country] volitelné Země, do které bude zboží dodáno (zadané jako kód země podle standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto atributu je cílová země zdroje. ZÁP
region, nebo PSČ, nebo ID lokality, nebo název skupiny lokalit Používá se pouze v Austrálii, Japonsku a USA.    
doručení [service] volitelné Typ nebo rychlost doručení. Pozemní přeprava
cena [price] povinné Fixní cena za doručení (včetně DPH) 4,95 GPB
Poznámka: U tohoto atributu můžete zadat více hodnot.
Text / hodnoty oddělené tabulátorem

Na rozdíl od většiny atributů v Merchant Center je formát tohoto atributu odvislý od formátu názvu atributu v řádku záhlaví souboru.

Při odesílání atributu dopravy nám pomocí formátu názvu atributu v řádku záhlaví sdělíte, jaké hodnoty podatributů očekávat. Název atributu se skládá z názvu atributu (v tomto případě „shipping“) a z podatributů, které se zadávají do závorek oddělené čárkami. Podatribut ‘cena’ [price] je povinný.

Poznámka: Pokud podatributy nejsou uvedeny s názvem atributu, předpokládá se, že hodnoty atributu zahrnují čtyři podatributy (zemi, region, doručení, cenu).

Odesílané hodnoty podatributů musí odpovídat podatributům uvedeným v názvu atributu. Pořadí hodnot musí odpovídat pořadí v názvu atributu. Jednotlivé podatributy oddělte dvojtečkou a skupiny atributů doručení čárkou. Hodnoty tohoto atributu neuvádějte v uvozovkách. Vždy je třeba zadat všechny dvojtečky, včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty.

Název atributu:
shipping(country:price)

Hodnoty atributu:
GB:6.49 GBP

Název atributu:
shipping(country:service:price)

Hodnoty atributu:
GB:Standard:12.99 GBP
GB::17.80 GBP,GB:Express:25.99 GBP

Název atributu:
shipping(price)

Hodnoty atributu:
6.49 GBP

Název atributu:
shipping

Hodnoty atributu:
GB:::6.49 GBP
GB::Standard:0 GBP,GB::Express:13.12 GBP

XML Tři podatributy představují zemi, doručení a cenu. Každou skupinu atributů doručení uvádějte jako samostatný atribut.
<g:shipping>
   <g:country>GB</g:country>
   <g:service>Royal Mail</g:service>
   <g:price>4.12 GBP</g:price>
</g:shipping>

Důležité:

 • U zdrojů cílených na Spojené státy, Spojené království, Německo, Austrálii a Francii je vyžadováno uvedení nákladů na dopravu pro každou položku, buď určením globálních výchozích nákladů na dopravu v nastavení Merchant Center, nebo použitím tohoto atributu. Pokud náklady na dopravu neposkytnete pro každou položku pomocí jedné z těchto metod, vaše položky se ve výsledcích Nákupů Google nezobrazí.
 • Není-li uvedena země, předpokládá se, že cena za dopravu platí pro cílovou zemi položky. Pokud není uveden region, PSČ, ID lokality nebo název skupiny lokalit, bude sazba za dopravu platit pro celou zemi.

Tento atribut uvádí konkrétní odhad nákladů na doručení produktu. Pokud u produktu uvedete tento atribut, přepíše globální nastavení dopravy, které jste definovali v nastavení služby Google Merchant Center.

Tento atribut má čtyři podatributy:

 • Země (volitelné): země, do které bude zboží dodáno (jako kód země podle standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto podatributu je cílová země zdroje.
 • Zeměpisná oblast. Pomocí čtyř podatributů můžete zadat oblast, pro kterou platí sazba za dopravu. U každého zadání dopravy použijte pouze jednu hodnotu.
  • Region (volitelné): zeměpisný region, pro který platí sazba za dopravu, např. CA pro Kalifornii. Momentálně je tento atribut podporován pro jednotlivé státy USA a Austrálie a prefektury v Japonsku.
  • Poštovní směrovací číslo (volitelné): rozmezí poštovních směrovacích čísel, pro které platí sazba za dopravu, např. můžete zadat jednotlivá PSČ, předčíslí PSČ pomocí zástupného znaku *, rozmezí PSČ mezi dvěma poštovními směrovacími čísly nebo dvě předčíslí PSČ stejné délky. Pro USA například 94114, 94*, 94002-95460, 94*-95*. V současné době podporováno pro USA a Austrálii.
  • ID lokality (volitelné): číselný identifikátor lokality, pro kterou sazba dopravy platí podle definice v Adwords API. Podporované typy lokalit:
  • USA: stát a město
  • Austrálie: stát
  • Japonsko: prefektura
  • Například pro San Francisco: 1014221.
  • Název skupiny lokalit (volitelné): V účtu Merchant Center můžete rozdělit lokality do skupin a každou skupinu pojmenovat. Názvy skupin se pak použijí v tomto atributu. Například několik států USA můžete zařadit do skupiny, kterou pojmenujete „Východní pobřeží“. V současné době podporováno pro USA, Austrálii a Japonsko.
 • Doručení (volitelné): název způsobu dopravy.
 • Cena (povinné): fixní cena za dopravu.

Tento atribut můžete u každé položky uvést až 100krát a tak určit dopravné pro jednotlivé oblasti. Pokud se rozhodnete zadat tento atribut explicitně pro jednotlivé části země, nezapomeňte zahrnout všechny oblasti nebo uvést, že je doprava produktu zdarma.

Poznámka: Uvedená sazba musí platit pro dopravu přímo zákazníkovi, jak stanovují programové zásady. Sazby za jiné způsoby dopravy, jako je např. dodání do obchodu, nejsou povoleny.

Použití: Pokud chcete pro dané zboží zadat sazbu za dopravu nebo přepsat výchozí sazbu za dopravu uvedenou v nastavení služby Merchant Center. Další informace.

Typ Každou skupinu atributů doručení mohou tvořit čtyři podatributy:
Název Požadavek Popis Příklady
země [country] volitelné Země, do které bude zboží dodáno (zadané jako kód země podle standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto atributu je cílová země zdroje. BR
region, nebo PSČ, nebo ID lokality, nebo název skupiny lokalit Používá se pouze v Austrálii, Japonsku a USA.    
doručení [service] volitelné Typ nebo rychlost doručení. Pozemní přeprava
cena [price] povinné Fixní cena za doručení (včetně DPH) 11,42 BRL
Poznámka: U tohoto atributu můžete zadat více hodnot.
Text / hodnoty oddělené tabulátorem

Na rozdíl od většiny atributů v Merchant Center je formát tohoto atributu odvislý od formátu názvu atributu v řádku záhlaví souboru.

Při odesílání atributu dopravy nám pomocí formátu názvu atributu v řádku záhlaví sdělíte, jaké hodnoty podatributů očekávat. Název atributu se skládá z názvu atributu (v tomto případě „shipping“) a z podatributů, které se zadávají do závorek oddělené čárkami. Podatribut ‘cena’ [price] je povinný.

Poznámka: Pokud podatributy nejsou uvedeny s názvem atributu, předpokládá se, že hodnoty atributu zahrnují čtyři podatributy (zemi, region, doručení, cenu).

Odesílané hodnoty podatributů musí odpovídat podatributům uvedeným v názvu atributu. Pořadí hodnot musí odpovídat pořadí v názvu atributu. Jednotlivé podatributy oddělte dvojtečkou a skupiny atributů doručení čárkou. Hodnoty tohoto atributu neuvádějte v uvozovkách. Vždy je třeba zadat všechny dvojtečky, včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty.

Název atributu:
shipping(country:price)

Hodnoty atributu:
BR:6.49 BRL

Název atributu:
shipping(country:service:price)

Hodnoty atributu:
BR:Standard:12.99 BRL
BR::17.80 BRL,BR:Express:25.99 BRL

Název atributu:
shipping(price)

Hodnoty atributu:
6.49 BRL

Název atributu:
shipping

Hodnoty atributu:
BR:::6.49 BRL
BR::Standard:0 BRL,BR::Express:13.12 BRL

XML Tři podatributy představují zemi, doručení a cenu. Každou skupinu atributů doručení uvádějte jako samostatný atribut.
<g:shipping>
   <g:country>BR</g:country>
   <g:service>Standard</g:service>
   <g:price>11.42 BRL</g:price>
</g:shipping>

Důležité:

 • U zdrojů cílených na Spojené státy, Spojené království, Německo, Austrálii a Francii je vyžadováno uvedení nákladů na dopravu pro každou položku, buď určením globálních výchozích nákladů na dopravu v nastavení Merchant Center, nebo použitím tohoto atributu. Pokud náklady na dopravu neposkytnete pro každou položku pomocí jedné z těchto metod, vaše položky se ve výsledcích Nákupů Google nezobrazí.
 • Není-li uvedena země, předpokládá se, že cena za dopravu platí pro cílovou zemi položky. Pokud není uveden region, PSČ, ID lokality nebo název skupiny lokalit, bude sazba za dopravu platit pro celou zemi.

Tento atribut uvádí konkrétní odhad nákladů na doručení produktu. Pokud u produktu uvedete tento atribut, přepíše globální nastavení dopravy, které jste definovali v nastavení služby Google Merchant Center.

Tento atribut má čtyři podatributy:

 • Země (volitelné): země, do které bude zboží dodáno (jako kód země podle standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto podatributu je cílová země zdroje.
 • Zeměpisná oblast. Pomocí čtyř podatributů můžete zadat oblast, pro kterou platí sazba za dopravu. U každého zadání dopravy použijte pouze jednu hodnotu.
  • Region (volitelné): zeměpisný region, pro který platí sazba za dopravu, např. CA pro Kalifornii. Momentálně je tento atribut podporován pro jednotlivé státy USA a Austrálie a prefektury v Japonsku.
  • Poštovní směrovací číslo (volitelné): rozmezí poštovních směrovacích čísel, pro které platí sazba za dopravu, např. můžete zadat jednotlivá PSČ, předčíslí PSČ pomocí zástupného znaku *, rozmezí PSČ mezi dvěma poštovními směrovacími čísly nebo dvě předčíslí PSČ stejné délky. Pro USA například 94114, 94*, 94002-95460, 94*-95*. V současné době podporováno pro USA a Austrálii.
  • ID lokality (volitelné): číselný identifikátor lokality, pro kterou sazba dopravy platí podle definice v Adwords API. Podporované typy lokalit:
  • USA: stát a město
  • Austrálie: stát
  • Japonsko: prefektura
  • Například pro San Francisco: 1014221.
  • Název skupiny lokalit (volitelné): V účtu Merchant Center můžete rozdělit lokality do skupin a každou skupinu pojmenovat. Názvy skupin se pak použijí v tomto atributu. Například několik států USA můžete zařadit do skupiny, kterou pojmenujete „Východní pobřeží“. V současné době podporováno pro USA, Austrálii a Japonsko.
 • Doručení (volitelné): název způsobu dopravy.
 • Cena (povinné): fixní cena za dopravu.

Tento atribut můžete u každé položky uvést až 100krát a tak určit dopravné pro jednotlivé oblasti. Pokud se rozhodnete zadat tento atribut explicitně pro jednotlivé části země, nezapomeňte zahrnout všechny oblasti nebo uvést, že je doprava produktu zdarma.

Poznámka: Uvedená sazba musí platit pro dopravu přímo zákazníkovi, jak stanovují programové zásady. Sazby za jiné způsoby dopravy, jako je např. dodání do obchodu, nejsou povoleny.

Použití: Pokud chcete pro dané zboží zadat sazbu za dopravu nebo přepsat výchozí sazbu za dopravu uvedenou v nastavení služby Merchant Center. Další informace.

Typ Každou skupinu atributů doručení mohou tvořit čtyři podatributy:
Název Požadavek Popis Příklady
země [country] volitelné Země, do které bude zboží dodáno (zadané jako kód země podle standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto atributu je cílová země zdroje. CZ
region, nebo PSČ, nebo ID lokality, nebo název skupiny lokalit Používá se pouze v Austrálii, Japonsku a USA.    
doručení [service] volitelné Typ nebo rychlost doručení. Pozemní přeprava
cena [price] povinné Fixní cena za doručení (včetně DPH) 124,42 CZK
Poznámka: U tohoto atributu můžete zadat více hodnot.
Text / hodnoty oddělené tabulátorem

Na rozdíl od většiny atributů v Merchant Center je formát tohoto atributu odvislý od formátu názvu atributu v řádku záhlaví souboru.

Při odesílání atributu dopravy nám pomocí formátu názvu atributu v řádku záhlaví sdělíte, jaké hodnoty podatributů očekávat. Název atributu se skládá z názvu atributu (v tomto případě „shipping“) a z podatributů, které se zadávají do závorek oddělené čárkami. Podatribut ‘cena’ [price] je povinný.

Poznámka: Pokud podatributy nejsou uvedeny s názvem atributu, předpokládá se, že hodnoty atributu zahrnují čtyři podatributy (zemi, region, doručení, cenu).

Odesílané hodnoty podatributů musí odpovídat podatributům uvedeným v názvu atributu. Pořadí hodnot musí odpovídat pořadí v názvu atributu. Jednotlivé podatributy oddělte dvojtečkou a skupiny atributů doručení čárkou. Hodnoty tohoto atributu neuvádějte v uvozovkách. Vždy je třeba zadat všechny dvojtečky, včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty.

Název atributu:
shipping(country:price)

Hodnoty atributu:
CZ:6.49 CZK

Název atributu:
shipping(country:service:price)

Hodnoty atributu:
CZ:Standard:12.99 CZK
CZ::17.80 CZK,CZ:Express:25.99 CZK

Název atributu:
shipping(price)

Hodnoty atributu:
6.49 CZK

Název atributu:
shipping

Hodnoty atributu:
CZ:::6.49 CZK
CZ::Standard:0 CZK,CZ::Express:13.12 CZK

XML Tři podatributy představují zemi, doručení a cenu. Každou skupinu atributů doručení uvádějte jako samostatný atribut.
<g:shipping>
   <g:country>CZ</g:country>
   <g:service>Standard</g:service>
   <g:price>124.42 CZK</g:price>
</g:shipping>

Důležité:

 • U zdrojů cílených na Spojené státy, Spojené království, Německo, Austrálii a Francii je vyžadováno uvedení nákladů na dopravu pro každou položku, buď určením globálních výchozích nákladů na dopravu v nastavení Merchant Center, nebo použitím tohoto atributu. Pokud náklady na dopravu neposkytnete pro každou položku pomocí jedné z těchto metod, vaše položky se ve výsledcích Nákupů Google nezobrazí.
 • Není-li uvedena země, předpokládá se, že cena za dopravu platí pro cílovou zemi položky. Pokud není uveden region, PSČ, ID lokality nebo název skupiny lokalit, bude sazba za dopravu platit pro celou zemi.

Tento atribut uvádí konkrétní odhad nákladů na doručení produktu. Pokud u produktu uvedete tento atribut, přepíše globální nastavení dopravy, které jste definovali v nastavení služby Google Merchant Center.

Tento atribut má čtyři podatributy:

 • Země (volitelné): země, do které bude zboží dodáno (jako kód země podle standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto podatributu je cílová země zdroje.
 • Zeměpisná oblast. Pomocí čtyř podatributů můžete zadat oblast, pro kterou platí sazba za dopravu. U každého zadání dopravy použijte pouze jednu hodnotu.
  • Region (volitelné): zeměpisný region, pro který platí sazba za dopravu, např. CA pro Kalifornii. Momentálně je tento atribut podporován pro jednotlivé státy USA a Austrálie a prefektury v Japonsku.
  • Poštovní směrovací číslo (volitelné): rozmezí poštovních směrovacích čísel, pro které platí sazba za dopravu, např. můžete zadat jednotlivá PSČ, předčíslí PSČ pomocí zástupného znaku *, rozmezí PSČ mezi dvěma poštovními směrovacími čísly nebo dvě předčíslí PSČ stejné délky. Pro USA například 94114, 94*, 94002-95460, 94*-95*. V současné době podporováno pro USA a Austrálii.
  • ID lokality (volitelné): číselný identifikátor lokality, pro kterou sazba dopravy platí podle definice v Adwords API. Podporované typy lokalit:
  • USA: stát a město
  • Austrálie: stát
  • Japonsko: prefektura
  • Například pro San Francisco: 1014221.
  • Název skupiny lokalit (volitelné): V účtu Merchant Center můžete rozdělit lokality do skupin a každou skupinu pojmenovat. Názvy skupin se pak použijí v tomto atributu. Například několik států USA můžete zařadit do skupiny, kterou pojmenujete „Východní pobřeží“. V současné době podporováno pro USA, Austrálii a Japonsko.
 • Doručení (volitelné): název způsobu dopravy.
 • Cena (povinné): fixní cena za dopravu.

Tento atribut můžete u každé položky uvést až 100krát a tak určit dopravné pro jednotlivé oblasti. Pokud se rozhodnete zadat tento atribut explicitně pro jednotlivé části země, nezapomeňte zahrnout všechny oblasti nebo uvést, že je doprava produktu zdarma.

Poznámka: Uvedená sazba musí platit pro dopravu přímo zákazníkovi, jak stanovují programové zásady. Sazby za jiné způsoby dopravy, jako je např. dodání do obchodu, nejsou povoleny.

Použití: Pokud chcete pro dané zboží zadat sazbu za dopravu nebo přepsat výchozí sazbu za dopravu uvedenou v nastavení služby Merchant Center. Další informace.

Typ Každou skupinu atributů doručení mohou tvořit čtyři podatributy:
Název Požadavek Popis Příklady
země [country] volitelné Země, do které bude zboží dodáno (zadané jako kód země podle standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto atributu je cílová země zdroje. CH
region, nebo PSČ, nebo ID lokality, nebo název skupiny lokalit Používá se pouze v Austrálii, Japonsku a USA.    
doručení [service] volitelné Typ nebo rychlost doručení. Pozemní přeprava
cena [price] povinné Fixní cena za doručení (včetně DPH) 6,15 CHF
Poznámka: U tohoto atributu můžete zadat více hodnot.
Text / hodnoty oddělené tabulátorem

Na rozdíl od většiny atributů v Merchant Center je formát tohoto atributu odvislý od formátu názvu atributu v řádku záhlaví souboru.

Při odesílání atributu dopravy nám pomocí formátu názvu atributu v řádku záhlaví sdělíte, jaké hodnoty podatributů očekávat. Název atributu se skládá z názvu atributu (v tomto případě „shipping“) a z podatributů, které se zadávají do závorek oddělené čárkami. Podatribut ‘cena’ [price] je povinný.

Poznámka: Pokud podatributy nejsou uvedeny s názvem atributu, předpokládá se, že hodnoty atributu zahrnují čtyři podatributy (zemi, region, doručení, cenu).

Odesílané hodnoty podatributů musí odpovídat podatributům uvedeným v názvu atributu. Pořadí hodnot musí odpovídat pořadí v názvu atributu. Jednotlivé podatributy oddělte dvojtečkou a skupiny atributů doručení čárkou. Hodnoty tohoto atributu neuvádějte v uvozovkách. Vždy je třeba zadat všechny dvojtečky, včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty.

Název atributu:
shipping(country:price)

Hodnoty atributu:
CH:6.49 CHF

Název atributu:
shipping(country:service:price)

Hodnoty atributu:
CH:Standard:12.99 CHF
CH::17.80 CHF,CH:Express:25.99 CHF

Název atributu:
shipping(price)

Hodnoty atributu:
6.49 CHF

Název atributu:
shipping

Hodnoty atributu:
CH:::6.49 CHF
CH::Standard:0 CHF,CH::Express:13.12 CHF

XML Tři podatributy představují zemi, doručení a cenu. Každou skupinu atributů doručení uvádějte jako samostatný atribut.
<g:shipping>
   <g:country>CH</g:country>
   <g:service>Standard</g:service>
   <g:price>6.15 CHF</g:price>
</g:shipping>

Důležité:

 • U zdrojů cílených na Spojené státy, Spojené království, Německo, Austrálii a Francii je vyžadováno uvedení nákladů na dopravu pro každou položku, buď určením globálních výchozích nákladů na dopravu v nastavení Merchant Center, nebo použitím tohoto atributu. Pokud náklady na dopravu neposkytnete pro každou položku pomocí jedné z těchto metod, vaše položky se ve výsledcích Nákupů Google nezobrazí.
 • Není-li uvedena země, předpokládá se, že cena za dopravu platí pro cílovou zemi položky. Pokud není uveden region, PSČ, ID lokality nebo název skupiny lokalit, bude sazba za dopravu platit pro celou zemi.

Tento atribut uvádí konkrétní odhad nákladů na doručení produktu. Pokud u produktu uvedete tento atribut, přepíše globální nastavení dopravy, které jste definovali v nastavení služby Google Merchant Center.

Tento atribut má čtyři podatributy:

 • Země (volitelné): země, do které bude zboží dodáno (jako kód země podle standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto podatributu je cílová země zdroje.
 • Zeměpisná oblast. Pomocí čtyř podatributů můžete zadat oblast, pro kterou platí sazba za dopravu. U každého zadání dopravy použijte pouze jednu hodnotu.
  • Region (volitelné): zeměpisný region, pro který platí sazba za dopravu, např. CA pro Kalifornii. Momentálně je tento atribut podporován pro jednotlivé státy USA a Austrálie a prefektury v Japonsku.
  • Poštovní směrovací číslo (volitelné): rozmezí poštovních směrovacích čísel, pro které platí sazba za dopravu, např. můžete zadat jednotlivá PSČ, předčíslí PSČ pomocí zástupného znaku *, rozmezí PSČ mezi dvěma poštovními směrovacími čísly nebo dvě předčíslí PSČ stejné délky. Pro USA například 94114, 94*, 94002-95460, 94*-95*. V současné době podporováno pro USA a Austrálii.
  • ID lokality (volitelné): číselný identifikátor lokality, pro kterou sazba dopravy platí podle definice v Adwords API. Podporované typy lokalit:
  • USA: stát a město
  • Austrálie: stát
  • Japonsko: prefektura
  • Například pro San Francisco: 1014221.
  • Název skupiny lokalit (volitelné): V účtu Merchant Center můžete rozdělit lokality do skupin a každou skupinu pojmenovat. Názvy skupin se pak použijí v tomto atributu. Například několik států USA můžete zařadit do skupiny, kterou pojmenujete „Východní pobřeží“. V současné době podporováno pro USA, Austrálii a Japonsko.
 • Doručení (volitelné): název způsobu dopravy.
 • Cena (povinné): fixní cena za dopravu.

Tento atribut můžete u každé položky uvést až 100krát a tak určit dopravné pro jednotlivé oblasti. Pokud se rozhodnete zadat tento atribut explicitně pro jednotlivé části země, nezapomeňte zahrnout všechny oblasti nebo uvést, že je doprava produktu zdarma.

Poznámka: Uvedená sazba musí platit pro dopravu přímo zákazníkovi, jak stanovují programové zásady. Sazby za jiné způsoby dopravy, jako je např. dodání do obchodu, nejsou povoleny.

Použití: Pokud chcete pro dané zboží zadat sazbu za dopravu nebo přepsat výchozí sazbu za dopravu uvedenou v nastavení služby Merchant Center. Další informace.

Typ Každou skupinu atributů doručení mohou tvořit čtyři podatributy:
Název Požadavek Popis Příklady
země [country] volitelné Země, do které bude zboží dodáno (zadané jako kód země podle standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto atributu je cílová země zdroje. Jihočeský kraj
region, nebo PSČ, nebo ID lokality, nebo název skupiny lokalit Používá se pouze v Austrálii, Japonsku a USA.    
doručení [service] volitelné Typ nebo rychlost doručení. Pozemní přeprava
cena [price] povinné Fixní cena za doručení (včetně DPH) 10,00 CAD
Poznámka: U tohoto atributu můžete zadat více hodnot.
Text / hodnoty oddělené tabulátorem

Na rozdíl od většiny atributů v Merchant Center je formát tohoto atributu odvislý od formátu názvu atributu v řádku záhlaví souboru.

Při odesílání atributu dopravy nám pomocí formátu názvu atributu v řádku záhlaví sdělíte, jaké hodnoty podatributů očekávat. Název atributu se skládá z názvu atributu (v tomto případě „shipping“) a z podatributů, které se zadávají do závorek oddělené čárkami. Podatribut ‘cena’ [price] je povinný.

Poznámka: Pokud podatributy nejsou uvedeny s názvem atributu, předpokládá se, že hodnoty atributu zahrnují čtyři podatributy (zemi, region, doručení, cenu).

Odesílané hodnoty podatributů musí odpovídat podatributům uvedeným v názvu atributu. Pořadí hodnot musí odpovídat pořadí v názvu atributu. Jednotlivé podatributy oddělte dvojtečkou a skupiny atributů doručení čárkou. Hodnoty tohoto atributu neuvádějte v uvozovkách. Vždy je třeba zadat všechny dvojtečky, včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty.

Název atributu:
shipping(country:price)

Hodnoty atributu:
CA:6.49 CAD

Název atributu:
shipping(country:service:price)

Hodnoty atributu:
CA:Standard:12.99 CAD
CA::17.80 CAD,CA:Express:25.99 CAD

Název atributu:
shipping(price)

Hodnoty atributu:
6.49 CAD

Název atributu:
shipping

Hodnoty atributu:
CA:::6.49 CAD
CA::Standard:0 CAD,CA::Express:13.12 CAD

XML Tři podatributy představují zemi, doručení a cenu. Každou skupinu atributů doručení uvádějte jako samostatný atribut.
<g:shipping>
   <g:country>CA</g:country>
   <g:service>Standard</g:service>
   <g:price>10.00 CAD</g:price>
</g:shipping>

Důležité:

 • U zdrojů cílených na Spojené státy, Spojené království, Německo, Austrálii a Francii je vyžadováno uvedení nákladů na dopravu pro každou položku, buď určením globálních výchozích nákladů na dopravu v nastavení Merchant Center, nebo použitím tohoto atributu. Pokud náklady na dopravu neposkytnete pro každou položku pomocí jedné z těchto metod, vaše položky se ve výsledcích Nákupů Google nezobrazí.
 • Není-li uvedena země, předpokládá se, že cena za dopravu platí pro cílovou zemi položky. Pokud není uveden region, PSČ, ID lokality nebo název skupiny lokalit, bude sazba za dopravu platit pro celou zemi.

Tento atribut uvádí konkrétní odhad nákladů na doručení produktu. Pokud u produktu uvedete tento atribut, přepíše globální nastavení dopravy, které jste definovali v nastavení služby Google Merchant Center.

Tento atribut má čtyři podatributy:

 • Země (volitelné): země, do které bude zboží dodáno (jako kód země podle standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto podatributu je cílová země zdroje.
 • Zeměpisná oblast. Pomocí čtyř podatributů můžete zadat oblast, pro kterou platí sazba za dopravu. U každého zadání dopravy použijte pouze jednu hodnotu.
  • Region (volitelné): zeměpisný region, pro který platí sazba za dopravu, např. CA pro Kalifornii. Momentálně je tento atribut podporován pro jednotlivé státy USA a Austrálie a prefektury v Japonsku.
  • Poštovní směrovací číslo (volitelné): rozmezí poštovních směrovacích čísel, pro které platí sazba za dopravu, např. můžete zadat jednotlivá PSČ, předčíslí PSČ pomocí zástupného znaku *, rozmezí PSČ mezi dvěma poštovními směrovacími čísly nebo dvě předčíslí PSČ stejné délky. Pro USA například 94114, 94*, 94002-95460, 94*-95*. V současné době podporováno pro USA a Austrálii.
  • ID lokality (volitelné): číselný identifikátor lokality, pro kterou sazba dopravy platí podle definice v Adwords API. Podporované typy lokalit:
  • USA: stát a město
  • Austrálie: stát
  • Japonsko: prefektura
  • Například pro San Francisco: 1014221.
  • Název skupiny lokalit (volitelné): V účtu Merchant Center můžete rozdělit lokality do skupin a každou skupinu pojmenovat. Názvy skupin se pak použijí v tomto atributu. Například několik států USA můžete zařadit do skupiny, kterou pojmenujete „Východní pobřeží“. V současné době podporováno pro USA, Austrálii a Japonsko.
 • Doručení (volitelné): název způsobu dopravy.
 • Cena (povinné): fixní cena za dopravu.

Tento atribut můžete u každé položky uvést až 100krát a tak určit dopravné pro jednotlivé oblasti. Pokud se rozhodnete zadat tento atribut explicitně pro jednotlivé části země, nezapomeňte zahrnout všechny oblasti nebo uvést, že je doprava produktu zdarma.

Poznámka: Uvedená sazba musí platit pro dopravu přímo zákazníkovi, jak stanovují programové zásady. Sazby za jiné způsoby dopravy, jako je např. dodání do obchodu, nejsou povoleny.

Použití: Pokud chcete pro dané zboží zadat sazbu za dopravu nebo přepsat výchozí sazbu za dopravu uvedenou v nastavení služby Merchant Center. Další informace.

Typ Každou skupinu atributů doručení mohou tvořit čtyři podatributy:
Název Požadavek Popis Příklady
země [country] volitelné Země, do které bude zboží dodáno (zadané jako kód země podle standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto atributu je cílová země zdroje. IN
region, nebo PSČ, nebo ID lokality, nebo název skupiny lokalit Používá se pouze v Austrálii, Japonsku a USA.    
doručení [service] volitelné Typ nebo rychlost doručení. Pozemní přeprava
cena [price] povinné Fixní cena za doručení (včetně DPH) 10,00 INR
Poznámka: U tohoto atributu můžete zadat více hodnot.
Text / hodnoty oddělené tabulátorem

Na rozdíl od většiny atributů v Merchant Center je formát tohoto atributu odvislý od formátu názvu atributu v řádku záhlaví souboru.

Při odesílání atributu dopravy nám pomocí formátu názvu atributu v řádku záhlaví sdělíte, jaké hodnoty podatributů očekávat. Název atributu se skládá z názvu atributu (v tomto případě „shipping“) a z podatributů, které se zadávají do závorek oddělené čárkami. Podatribut ‘cena’ [price] je povinný.

Poznámka: Pokud podatributy nejsou uvedeny s názvem atributu, předpokládá se, že hodnoty atributu zahrnují čtyři podatributy (zemi, region, doručení, cenu).

Odesílané hodnoty podatributů musí odpovídat podatributům uvedeným v názvu atributu. Pořadí hodnot musí odpovídat pořadí v názvu atributu. Jednotlivé podatributy oddělte dvojtečkou a skupiny atributů doručení čárkou. Hodnoty tohoto atributu neuvádějte v uvozovkách. Vždy je třeba zadat všechny dvojtečky, včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty.

Název atributu:
shipping(country:price)

Hodnoty atributu:
IN:6.49 INR

Název atributu:
shipping(country:service:price)

Hodnoty atributu:
IN:Standard:12.99 INR
IN::17.80 INR,IN:Express:25.99 INR

Název atributu:
shipping(price)

Hodnoty atributu:
6.49 INR

Název atributu:
shipping

Hodnoty atributu:
IN:::6.49 INR
IN::Standard:0 INR,IN::Express:13.12 INR

XML Tři podatributy představují zemi, doručení a cenu. Každou skupinu atributů doručení uvádějte jako samostatný atribut.
<g:shipping>
   <g:country>IN</g:country>
   <g:service>Standard</g:service>
   <g:price>10.00 INR</g:price>
</g:shipping>

Důležité:

 • U zdrojů cílených na Spojené státy, Spojené království, Německo, Austrálii a Francii je vyžadováno uvedení nákladů na dopravu pro každou položku, buď určením globálních výchozích nákladů na dopravu v nastavení Merchant Center, nebo použitím tohoto atributu. Pokud náklady na dopravu neposkytnete pro každou položku pomocí jedné z těchto metod, vaše položky se ve výsledcích Nákupů Google nezobrazí.
 • Není-li uvedena země, předpokládá se, že cena za dopravu platí pro cílovou zemi položky. Pokud není uveden region, PSČ, ID lokality nebo název skupiny lokalit, bude sazba za dopravu platit pro celou zemi.

Tento atribut uvádí konkrétní odhad nákladů na doručení produktu. Pokud u produktu uvedete tento atribut, přepíše globální nastavení dopravy, které jste definovali v nastavení služby Google Merchant Center.

Tento atribut má čtyři podatributy:

 • Země (volitelné): země, do které bude zboží dodáno (jako kód země podle standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto podatributu je cílová země zdroje.
 • Zeměpisná oblast. Pomocí čtyř podatributů můžete zadat oblast, pro kterou platí sazba za dopravu. U každého zadání dopravy použijte pouze jednu hodnotu.
  • Region (volitelné): zeměpisný region, pro který platí sazba za dopravu, např. CA pro Kalifornii. Momentálně je tento atribut podporován pro jednotlivé státy USA a Austrálie a prefektury v Japonsku.
  • Poštovní směrovací číslo (volitelné): rozmezí poštovních směrovacích čísel, pro které platí sazba za dopravu, např. můžete zadat jednotlivá PSČ, předčíslí PSČ pomocí zástupného znaku *, rozmezí PSČ mezi dvěma poštovními směrovacími čísly nebo dvě předčíslí PSČ stejné délky. Pro USA například 94114, 94*, 94002-95460, 94*-95*. V současné době podporováno pro USA a Austrálii.
  • ID lokality (volitelné): číselný identifikátor lokality, pro kterou sazba dopravy platí podle definice v Adwords API. Podporované typy lokalit:
  • USA: stát a město
  • Austrálie: stát
  • Japonsko: prefektura
  • Například pro San Francisco: 1014221.
  • Název skupiny lokalit (volitelné): V účtu Merchant Center můžete rozdělit lokality do skupin a každou skupinu pojmenovat. Názvy skupin se pak použijí v tomto atributu. Například několik států USA můžete zařadit do skupiny, kterou pojmenujete „Východní pobřeží“. V současné době podporováno pro USA, Austrálii a Japonsko.
 • Doručení (volitelné): název způsobu dopravy.
 • Cena (povinné): fixní cena za dopravu.

Tento atribut můžete u každé položky uvést až 100krát a tak určit dopravné pro jednotlivé oblasti. Pokud se rozhodnete zadat tento atribut explicitně pro jednotlivé části země, nezapomeňte zahrnout všechny oblasti nebo uvést, že je doprava produktu zdarma.

Poznámka: Uvedená sazba musí platit pro dopravu přímo zákazníkovi, jak stanovují programové zásady. Sazby za jiné způsoby dopravy, jako je např. dodání do obchodu, nejsou povoleny.

Použití: Pokud chcete pro dané zboží zadat sazbu za dopravu nebo přepsat výchozí sazbu za dopravu uvedenou v nastavení služby Merchant Center. Další informace.

Typ Každou skupinu atributů doručení mohou tvořit čtyři podatributy:
Název Požadavek Popis Příklady
země [country] volitelné Země, do které bude zboží dodáno (zadané jako kód země podle standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto atributu je cílová země zdroje. RU
region, nebo PSČ, nebo ID lokality, nebo název skupiny lokalit Používá se pouze v Austrálii, Japonsku a USA.    
doručení [service] volitelné Typ nebo rychlost doručení. Pozemní přeprava
cena [price] povinné Fixní cena za doručení (včetně DPH) 10,00 RUB
Poznámka: U tohoto atributu můžete zadat více hodnot.
Text / hodnoty oddělené tabulátorem

Na rozdíl od většiny atributů v Merchant Center je formát tohoto atributu odvislý od formátu názvu atributu v řádku záhlaví souboru.

Při odesílání atributu dopravy nám pomocí formátu názvu atributu v řádku záhlaví sdělíte, jaké hodnoty podatributů očekávat. Název atributu se skládá z názvu atributu (v tomto případě „shipping“) a z podatributů, které se zadávají do závorek oddělené čárkami. Podatribut ‘cena’ [price] je povinný.

Poznámka: Pokud podatributy nejsou uvedeny s názvem atributu, předpokládá se, že hodnoty atributu zahrnují čtyři podatributy (zemi, region, doručení, cenu).

Odesílané hodnoty podatributů musí odpovídat podatributům uvedeným v názvu atributu. Pořadí hodnot musí odpovídat pořadí v názvu atributu. Jednotlivé podatributy oddělte dvojtečkou a skupiny atributů doručení čárkou. Hodnoty tohoto atributu neuvádějte v uvozovkách. Vždy je třeba zadat všechny dvojtečky, včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty.

Název atributu:
shipping(country:price)

Hodnoty atributu:
RU:6.49 RUB

Název atributu:
shipping(country:service:price)

Hodnoty atributu:
RU:Standard:12.99 RUB
RU::17.80 RUB,RU:Express:25.99 RUB

Název atributu:
shipping(price)

Hodnoty atributu:
6.49 RUB

Název atributu:
shipping

Hodnoty atributu:
RU:::6.49 RUB
RU::Standard:0 RUB,RU::Express:13.12 RUB

XML Tři podatributy představují zemi, doručení a cenu. Každou skupinu atributů doručení uvádějte jako samostatný atribut.
<g:shipping>
   <g:country>RU</g:country>
   <g:service>Standard</g:service>
   <g:price>10.00 RUB</g:price>
</g:shipping>

Důležité:

 • U zdrojů cílených na Spojené státy, Spojené království, Německo, Austrálii a Francii je vyžadováno uvedení nákladů na dopravu pro každou položku, buď určením globálních výchozích nákladů na dopravu v nastavení Merchant Center, nebo použitím tohoto atributu. Pokud náklady na dopravu neposkytnete pro každou položku pomocí jedné z těchto metod, vaše položky se ve výsledcích Nákupů Google nezobrazí.
 • Není-li uvedena země, předpokládá se, že cena za dopravu platí pro cílovou zemi položky. Pokud není uveden region, PSČ, ID lokality nebo název skupiny lokalit, bude sazba za dopravu platit pro celou zemi.

Tento atribut uvádí konkrétní odhad nákladů na doručení produktu. Pokud u produktu uvedete tento atribut, přepíše globální nastavení dopravy, které jste definovali v nastavení služby Google Merchant Center.

Tento atribut má čtyři podatributy:

 • Země (volitelné): země, do které bude zboží dodáno (jako kód země podle standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto podatributu je cílová země zdroje.
 • Zeměpisná oblast. Pomocí čtyř podatributů můžete zadat oblast, pro kterou platí sazba za dopravu. U každého zadání dopravy použijte pouze jednu hodnotu.
  • Region (volitelné): zeměpisný region, pro který platí sazba za dopravu, např. CA pro Kalifornii. Momentálně je tento atribut podporován pro jednotlivé státy USA a Austrálie a prefektury v Japonsku.
  • Poštovní směrovací číslo (volitelné): rozmezí poštovních směrovacích čísel, pro které platí sazba za dopravu, např. můžete zadat jednotlivá PSČ, předčíslí PSČ pomocí zástupného znaku *, rozmezí PSČ mezi dvěma poštovními směrovacími čísly nebo dvě předčíslí PSČ stejné délky. Pro USA například 94114, 94*, 94002-95460, 94*-95*. V současné době podporováno pro USA a Austrálii.
  • ID lokality (volitelné): číselný identifikátor lokality, pro kterou sazba dopravy platí podle definice v Adwords API. Podporované typy lokalit:
  • USA: stát a město
  • Austrálie: stát
  • Japonsko: prefektura
  • Například pro San Francisco: 1014221.
  • Název skupiny lokalit (volitelné): V účtu Merchant Center můžete rozdělit lokality do skupin a každou skupinu pojmenovat. Názvy skupin se pak použijí v tomto atributu. Například několik států USA můžete zařadit do skupiny, kterou pojmenujete „Východní pobřeží“. V současné době podporováno pro USA, Austrálii a Japonsko.
 • Doručení (volitelné): název způsobu dopravy.
 • Cena (povinné): fixní cena za dopravu.

Tento atribut můžete u každé položky uvést až 100krát a tak určit dopravné pro jednotlivé oblasti. Pokud se rozhodnete zadat tento atribut explicitně pro jednotlivé části země, nezapomeňte zahrnout všechny oblasti nebo uvést, že je doprava produktu zdarma.

Poznámka: Uvedená sazba musí platit pro dopravu přímo zákazníkovi, jak stanovují programové zásady. Sazby za jiné způsoby dopravy, jako je např. dodání do obchodu, nejsou povoleny.

Použití: Pokud chcete pro dané zboží zadat sazbu za dopravu nebo přepsat výchozí sazbu za dopravu uvedenou v nastavení služby Merchant Center. Další informace.

Typ Každou skupinu atributů doručení mohou tvořit čtyři podatributy:
Název Požadavek Popis Příklady
země [country] volitelné Země, do které bude zboží dodáno (zadané jako kód země podle standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto atributu je cílová země zdroje. AT
region, nebo PSČ, nebo ID lokality, nebo název skupiny lokalit Používá se pouze v Austrálii, Japonsku a USA.    
doručení [service] volitelné Typ nebo rychlost doručení. Pozemní přeprava
cena [price] povinné Fixní cena za doručení (včetně DPH) 10,00 EUR
Poznámka: U tohoto atributu můžete zadat více hodnot.
Text / hodnoty oddělené tabulátorem

Na rozdíl od většiny atributů v Merchant Center je formát tohoto atributu odvislý od formátu názvu atributu v řádku záhlaví souboru.

Při odesílání atributu dopravy nám pomocí formátu názvu atributu v řádku záhlaví sdělíte, jaké hodnoty podatributů očekávat. Název atributu se skládá z názvu atributu (v tomto případě „shipping“) a z podatributů, které se zadávají do závorek oddělené čárkami. Podatribut ‘cena’ [price] je povinný.

Poznámka: Pokud podatributy nejsou uvedeny s názvem atributu, předpokládá se, že hodnoty atributu zahrnují čtyři podatributy (zemi, region, doručení, cenu).

Odesílané hodnoty podatributů musí odpovídat podatributům uvedeným v názvu atributu. Pořadí hodnot musí odpovídat pořadí v názvu atributu. Jednotlivé podatributy oddělte dvojtečkou a skupiny atributů doručení čárkou. Hodnoty tohoto atributu neuvádějte v uvozovkách. Vždy je třeba zadat všechny dvojtečky, včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty.

Název atributu:
shipping(country:price)

Hodnoty atributu:
AT:6.49 EUR

Název atributu:
shipping(country:service:price)

Hodnoty atributu:
AT:Standard:12.99 EUR
AT::17.80 EUR,AT:Express:25.99 EUR

Název atributu:
shipping(price)

Hodnoty atributu:
6.49 EUR

Název atributu:
shipping

Hodnoty atributu:
AT:::6.49 EUR
AT::Standard:0 EUR,AT::Express:13.12 EUR

XML Tři podatributy představují zemi, doručení a cenu. Každou skupinu atributů doručení uvádějte jako samostatný atribut.
<g:shipping>
   <g:country>AT</g:country>
   <g:service>Standard</g:service>
   <g:price>10.00 EUR</g:price>
</g:shipping>

Důležité:

 • U zdrojů cílených na Spojené státy, Spojené království, Německo, Austrálii a Francii je vyžadováno uvedení nákladů na dopravu pro každou položku, buď určením globálních výchozích nákladů na dopravu v nastavení Merchant Center, nebo použitím tohoto atributu. Pokud náklady na dopravu neposkytnete pro každou položku pomocí jedné z těchto metod, vaše položky se ve výsledcích Nákupů Google nezobrazí.
 • Není-li uvedena země, předpokládá se, že cena za dopravu platí pro cílovou zemi položky. Pokud není uveden region, PSČ, ID lokality nebo název skupiny lokalit, bude sazba za dopravu platit pro celou zemi.

Tento atribut uvádí konkrétní odhad nákladů na doručení produktu. Pokud u produktu uvedete tento atribut, přepíše globální nastavení dopravy, které jste definovali v nastavení služby Google Merchant Center.

Tento atribut má čtyři podatributy:

 • Země (volitelné): země, do které bude zboží dodáno (jako kód země podle standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto podatributu je cílová země zdroje.
 • Zeměpisná oblast. Pomocí čtyř podatributů můžete zadat oblast, pro kterou platí sazba za dopravu. U každého zadání dopravy použijte pouze jednu hodnotu.
  • Region (volitelné): zeměpisný region, pro který platí sazba za dopravu, např. CA pro Kalifornii. Momentálně je tento atribut podporován pro jednotlivé státy USA a Austrálie a prefektury v Japonsku.
  • Poštovní směrovací číslo (volitelné): rozmezí poštovních směrovacích čísel, pro které platí sazba za dopravu, např. můžete zadat jednotlivá PSČ, předčíslí PSČ pomocí zástupného znaku *, rozmezí PSČ mezi dvěma poštovními směrovacími čísly nebo dvě předčíslí PSČ stejné délky. Pro USA například 94114, 94*, 94002-95460, 94*-95*. V současné době podporováno pro USA a Austrálii.
  • ID lokality (volitelné): číselný identifikátor lokality, pro kterou sazba dopravy platí podle definice v Adwords API. Podporované typy lokalit:
  • USA: stát a město
  • Austrálie: stát
  • Japonsko: prefektura
  • Například pro San Francisco: 1014221.
  • Název skupiny lokalit (volitelné): V účtu Merchant Center můžete rozdělit lokality do skupin a každou skupinu pojmenovat. Názvy skupin se pak použijí v tomto atributu. Například několik států USA můžete zařadit do skupiny, kterou pojmenujete „Východní pobřeží“. V současné době podporováno pro USA, Austrálii a Japonsko.
 • Doručení (volitelné): název způsobu dopravy.
 • Cena (povinné): fixní cena za dopravu.

Tento atribut můžete u každé položky uvést až 100krát a tak určit dopravné pro jednotlivé oblasti. Pokud se rozhodnete zadat tento atribut explicitně pro jednotlivé části země, nezapomeňte zahrnout všechny oblasti nebo uvést, že je doprava produktu zdarma.

Poznámka: Uvedená sazba musí platit pro dopravu přímo zákazníkovi, jak stanovují programové zásady. Sazby za jiné způsoby dopravy, jako je např. dodání do obchodu, nejsou povoleny.

Použití: Pokud chcete pro dané zboží zadat sazbu za dopravu nebo přepsat výchozí sazbu za dopravu uvedenou v nastavení služby Merchant Center. Další informace.

Typ Každou skupinu atributů doručení mohou tvořit čtyři podatributy:
Název Požadavek Popis Příklady
země [country] volitelné Země, do které bude zboží dodáno (zadané jako kód země podle standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto atributu je cílová země zdroje. BE
region, nebo PSČ, nebo ID lokality, nebo název skupiny lokalit Používá se pouze v Austrálii, Japonsku a USA.    
doručení [service] volitelné Typ nebo rychlost doručení. Pozemní přeprava
cena [price] povinné Fixní cena za doručení (včetně DPH) 10,00 EUR
Poznámka: U tohoto atributu můžete zadat více hodnot.
Text / hodnoty oddělené tabulátorem

Na rozdíl od většiny atributů v Merchant Center je formát tohoto atributu odvislý od formátu názvu atributu v řádku záhlaví souboru.

Při odesílání atributu dopravy nám pomocí formátu názvu atributu v řádku záhlaví sdělíte, jaké hodnoty podatributů očekávat. Název atributu se skládá z názvu atributu (v tomto případě „shipping“) a z podatributů, které se zadávají do závorek oddělené čárkami. Podatribut ‘cena’ [price] je povinný.

Poznámka: Pokud podatributy nejsou uvedeny s názvem atributu, předpokládá se, že hodnoty atributu zahrnují čtyři podatributy (zemi, region, doručení, cenu).

Odesílané hodnoty podatributů musí odpovídat podatributům uvedeným v názvu atributu. Pořadí hodnot musí odpovídat pořadí v názvu atributu. Jednotlivé podatributy oddělte dvojtečkou a skupiny atributů doručení čárkou. Hodnoty tohoto atributu neuvádějte v uvozovkách. Vždy je třeba zadat všechny dvojtečky, včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty.

Název atributu:
shipping(country:price)

Hodnoty atributu:
BE:6.49 EUR

Název atributu:
shipping(country:service:price)

Hodnoty atributu:
BE:Standard:12.99 EUR
BE::17.80 EUR,BE:Express:25.99 EUR

Název atributu:
shipping(price)

Hodnoty atributu:
6.49 EUR

Název atributu:
shipping

Hodnoty atributu:
BE:::6.49 EUR
BE::Standard:0 EUR,BE::Express:13.12 EUR

XML Tři podatributy představují zemi, doručení a cenu. Každou skupinu atributů doručení uvádějte jako samostatný atribut.
<g:shipping>
   <g:country>BE</g:country>
   <g:service>Standard</g:service>
   <g:price>10.00 EUR</g:price>
</g:shipping>

Důležité:

 • U zdrojů cílených na Spojené státy, Spojené království, Německo, Austrálii a Francii je vyžadováno uvedení nákladů na dopravu pro každou položku, buď určením globálních výchozích nákladů na dopravu v nastavení Merchant Center, nebo použitím tohoto atributu. Pokud náklady na dopravu neposkytnete pro každou položku pomocí jedné z těchto metod, vaše položky se ve výsledcích Nákupů Google nezobrazí.
 • Není-li uvedena země, předpokládá se, že cena za dopravu platí pro cílovou zemi položky. Pokud není uveden region, PSČ, ID lokality nebo název skupiny lokalit, bude sazba za dopravu platit pro celou zemi.

Tento atribut uvádí konkrétní odhad nákladů na doručení produktu. Pokud u produktu uvedete tento atribut, přepíše globální nastavení dopravy, které jste definovali v nastavení služby Google Merchant Center.

Tento atribut má čtyři podatributy:

 • Země (volitelné): země, do které bude zboží dodáno (jako kód země podle standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto podatributu je cílová země zdroje.
 • Zeměpisná oblast. Pomocí čtyř podatributů můžete zadat oblast, pro kterou platí sazba za dopravu. U každého zadání dopravy použijte pouze jednu hodnotu.
  • Region (volitelné): zeměpisný region, pro který platí sazba za dopravu, např. CA pro Kalifornii. Momentálně je tento atribut podporován pro jednotlivé státy USA a Austrálie a prefektury v Japonsku.
  • Poštovní směrovací číslo (volitelné): rozmezí poštovních směrovacích čísel, pro které platí sazba za dopravu, např. můžete zadat jednotlivá PSČ, předčíslí PSČ pomocí zástupného znaku *, rozmezí PSČ mezi dvěma poštovními směrovacími čísly nebo dvě předčíslí PSČ stejné délky. Pro USA například 94114, 94*, 94002-95460, 94*-95*. V současné době podporováno pro USA a Austrálii.
  • ID lokality (volitelné): číselný identifikátor lokality, pro kterou sazba dopravy platí podle definice v Adwords API. Podporované typy lokalit:
  • USA: stát a město
  • Austrálie: stát
  • Japonsko: prefektura
  • Například pro San Francisco: 1014221.
  • Název skupiny lokalit (volitelné): V účtu Merchant Center můžete rozdělit lokality do skupin a každou skupinu pojmenovat. Názvy skupin se pak použijí v tomto atributu. Například několik států USA můžete zařadit do skupiny, kterou pojmenujete „Východní pobřeží“. V současné době podporováno pro USA, Austrálii a Japonsko.
 • Doručení (volitelné): název způsobu dopravy.
 • Cena (povinné): fixní cena za dopravu.

Tento atribut můžete u každé položky uvést až 100krát a tak určit dopravné pro jednotlivé oblasti. Pokud se rozhodnete zadat tento atribut explicitně pro jednotlivé části země, nezapomeňte zahrnout všechny oblasti nebo uvést, že je doprava produktu zdarma.

Poznámka: Uvedená sazba musí platit pro dopravu přímo zákazníkovi, jak stanovují programové zásady. Sazby za jiné způsoby dopravy, jako je např. dodání do obchodu, nejsou povoleny.

Použití: Pokud chcete pro dané zboží zadat sazbu za dopravu nebo přepsat výchozí sazbu za dopravu uvedenou v nastavení služby Merchant Center. Další informace.

Typ Každou skupinu atributů doručení mohou tvořit čtyři podatributy:
Název Požadavek Popis Příklady
země [country] volitelné Země, do které bude zboží dodáno (zadané jako kód země podle standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto atributu je cílová země zdroje. TR
region, nebo PSČ, nebo ID lokality, nebo název skupiny lokalit Používá se pouze v Austrálii, Japonsku a USA.    
doručení [service] volitelné Typ nebo rychlost doručení. Pozemní přeprava
cena [price] povinné Fixní cena za doručení (včetně DPH) 10,00 TRY
Poznámka: U tohoto atributu můžete zadat více hodnot.
Text / hodnoty oddělené tabulátorem

Na rozdíl od většiny atributů v Merchant Center je formát tohoto atributu odvislý od formátu názvu atributu v řádku záhlaví souboru.

Při odesílání atributu dopravy nám pomocí formátu názvu atributu v řádku záhlaví sdělíte, jaké hodnoty podatributů očekávat. Název atributu se skládá z názvu atributu (v tomto případě „shipping“) a z podatributů, které se zadávají do závorek oddělené čárkami. Podatribut ‘cena’ [price] je povinný.

Poznámka: Pokud podatributy nejsou uvedeny s názvem atributu, předpokládá se, že hodnoty atributu zahrnují čtyři podatributy (zemi, region, doručení, cenu).

Odesílané hodnoty podatributů musí odpovídat podatributům uvedeným v názvu atributu. Pořadí hodnot musí odpovídat pořadí v názvu atributu. Jednotlivé podatributy oddělte dvojtečkou a skupiny atributů doručení čárkou. Hodnoty tohoto atributu neuvádějte v uvozovkách. Vždy je třeba zadat všechny dvojtečky, včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty.

Název atributu:
shipping(country:price)

Hodnoty atributu:
TR:6.49 TRY

Název atributu:
shipping(country:service:price)

Hodnoty atributu:
TR:Standard:12.99 TRY
TR::17.80 TRY,TR:Express:25.99 TRY

Název atributu:
shipping(price)

Hodnoty atributu:
6.49 TRY

Název atributu:
shipping

Hodnoty atributu:
TR:::6.49 TRY
TR::Standard:0 TRY,TR::Express:13.12 TRY

XML Tři podatributy představují zemi, doručení a cenu. Každou skupinu atributů doručení uvádějte jako samostatný atribut.
<g:shipping>
   <g:country>TR</g:country>
   <g:service>Standard</g:service>
   <g:price>10.00 TRY</g:price>
</g:shipping>

Důležité:

 • U zdrojů cílených na Spojené státy, Spojené království, Německo, Austrálii a Francii je vyžadováno uvedení nákladů na dopravu pro každou položku, buď určením globálních výchozích nákladů na dopravu v nastavení Merchant Center, nebo použitím tohoto atributu. Pokud náklady na dopravu neposkytnete pro každou položku pomocí jedné z těchto metod, vaše položky se ve výsledcích Nákupů Google nezobrazí.
 • Není-li uvedena země, předpokládá se, že cena za dopravu platí pro cílovou zemi položky. Pokud není uveden region, PSČ, ID lokality nebo název skupiny lokalit, bude sazba za dopravu platit pro celou zemi.

Tento atribut uvádí konkrétní odhad nákladů na doručení produktu. Pokud u produktu uvedete tento atribut, přepíše globální nastavení dopravy, které jste definovali v nastavení služby Google Merchant Center.

Tento atribut má čtyři podatributy:

 • Země (volitelné): země, do které bude zboží dodáno (jako kód země podle standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto podatributu je cílová země zdroje.
 • Zeměpisná oblast. Pomocí čtyř podatributů můžete zadat oblast, pro kterou platí sazba za dopravu. U každého zadání dopravy použijte pouze jednu hodnotu.
  • Region (volitelné): zeměpisný region, pro který platí sazba za dopravu, např. CA pro Kalifornii. Momentálně je tento atribut podporován pro jednotlivé státy USA a Austrálie a prefektury v Japonsku.
  • Poštovní směrovací číslo (volitelné): rozmezí poštovních směrovacích čísel, pro které platí sazba za dopravu, např. můžete zadat jednotlivá PSČ, předčíslí PSČ pomocí zástupného znaku *, rozmezí PSČ mezi dvěma poštovními směrovacími čísly nebo dvě předčíslí PSČ stejné délky. Pro USA například 94114, 94*, 94002-95460, 94*-95*. V současné době podporováno pro USA a Austrálii.
  • ID lokality (volitelné): číselný identifikátor lokality, pro kterou sazba dopravy platí podle definice v Adwords API. Podporované typy lokalit:
  • USA: stát a město
  • Austrálie: stát
  • Japonsko: prefektura
  • Například pro San Francisco: 1014221.
  • Název skupiny lokalit (volitelné): V účtu Merchant Center můžete rozdělit lokality do skupin a každou skupinu pojmenovat. Názvy skupin se pak použijí v tomto atributu. Například několik států USA můžete zařadit do skupiny, kterou pojmenujete „Východní pobřeží“. V současné době podporováno pro USA, Austrálii a Japonsko.
 • Doručení (volitelné): název způsobu dopravy.
 • Cena (povinné): fixní cena za dopravu.

Tento atribut můžete u každé položky uvést až 100krát a tak určit dopravné pro jednotlivé oblasti. Pokud se rozhodnete zadat tento atribut explicitně pro jednotlivé části země, nezapomeňte zahrnout všechny oblasti nebo uvést, že je doprava produktu zdarma.

Poznámka: Uvedená sazba musí platit pro dopravu přímo zákazníkovi, jak stanovují programové zásady. Sazby za jiné způsoby dopravy, jako je např. dodání do obchodu, nejsou povoleny.

Použití: Pokud chcete pro dané zboží zadat sazbu za dopravu nebo přepsat výchozí sazbu za dopravu uvedenou v nastavení služby Merchant Center. Další informace.

Typ Každou skupinu atributů doručení mohou tvořit čtyři podatributy:
Název Požadavek Popis Příklady
země [country] volitelné Země, do které bude zboží dodáno (zadané jako kód země podle standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto atributu je cílová země zdroje. PL
region, nebo PSČ, nebo ID lokality, nebo název skupiny lokalit Používá se pouze v Austrálii, Japonsku a USA.    
doručení [service] volitelné Typ nebo rychlost doručení. Pozemní přeprava
cena [price] povinné Fixní cena za doručení (včetně DPH) 10,00 PLN
Poznámka: U tohoto atributu můžete zadat více hodnot.
Text / hodnoty oddělené tabulátorem

Na rozdíl od většiny atributů v Merchant Center je formát tohoto atributu odvislý od formátu názvu atributu v řádku záhlaví souboru.

Při odesílání atributu dopravy nám pomocí formátu názvu atributu v řádku záhlaví sdělíte, jaké hodnoty podatributů očekávat. Název atributu se skládá z názvu atributu (v tomto případě „shipping“) a z podatributů, které se zadávají do závorek oddělené čárkami. Podatribut ‘cena’ [price] je povinný.

Poznámka: Pokud podatributy nejsou uvedeny s názvem atributu, předpokládá se, že hodnoty atributu zahrnují čtyři podatributy (zemi, region, doručení, cenu).

Odesílané hodnoty podatributů musí odpovídat podatributům uvedeným v názvu atributu. Pořadí hodnot musí odpovídat pořadí v názvu atributu. Jednotlivé podatributy oddělte dvojtečkou a skupiny atributů doručení čárkou. Hodnoty tohoto atributu neuvádějte v uvozovkách. Vždy je třeba zadat všechny dvojtečky, včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty.

Název atributu:
shipping(country:price)

Hodnoty atributu:
PL:6.49 PLN

Název atributu:
shipping(country:service:price)

Hodnoty atributu:
PL:Standard:12.99 PLN
PL::17.80 PLN,PL:Express:25.99 PLN

Název atributu:
shipping(price)

Hodnoty atributu:
6.49 PLN

Název atributu:
shipping

Hodnoty atributu:
PL:::6.49 PLN
PL::Standard:0 PLN,PL::Express:13.12 PLN

XML Tři podatributy představují zemi, doručení a cenu. Každou skupinu atributů doručení uvádějte jako samostatný atribut.
<g:shipping>
   <g:country>PL</g:country>
   <g:service>Standard</g:service>
   <g:price>10.00 PLN</g:price>
</g:shipping>

Důležité:

 • U zdrojů cílených na Spojené státy, Spojené království, Německo, Austrálii a Francii je vyžadováno uvedení nákladů na dopravu pro každou položku, buď určením globálních výchozích nákladů na dopravu v nastavení Merchant Center, nebo použitím tohoto atributu. Pokud náklady na dopravu neposkytnete pro každou položku pomocí jedné z těchto metod, vaše položky se ve výsledcích Nákupů Google nezobrazí.
 • Není-li uvedena země, předpokládá se, že cena za dopravu platí pro cílovou zemi položky. Pokud není uveden region, PSČ, ID lokality nebo název skupiny lokalit, bude sazba za dopravu platit pro celou zemi.

Tento atribut uvádí konkrétní odhad nákladů na doručení produktu. Pokud u produktu uvedete tento atribut, přepíše globální nastavení dopravy, které jste definovali v nastavení služby Google Merchant Center.

Tento atribut má čtyři podatributy:

 • Země (volitelné): země, do které bude zboží dodáno (jako kód země podle standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto podatributu je cílová země zdroje.
 • Zeměpisná oblast. Pomocí čtyř podatributů můžete zadat oblast, pro kterou platí sazba za dopravu. U každého zadání dopravy použijte pouze jednu hodnotu.
  • Region (volitelné): zeměpisný region, pro který platí sazba za dopravu, např. CA pro Kalifornii. Momentálně je tento atribut podporován pro jednotlivé státy USA a Austrálie a prefektury v Japonsku.
  • Poštovní směrovací číslo (volitelné): rozmezí poštovních směrovacích čísel, pro které platí sazba za dopravu, např. můžete zadat jednotlivá PSČ, předčíslí PSČ pomocí zástupného znaku *, rozmezí PSČ mezi dvěma poštovními směrovacími čísly nebo dvě předčíslí PSČ stejné délky. Pro USA například 94114, 94*, 94002-95460, 94*-95*. V současné době podporováno pro USA a Austrálii.
  • ID lokality (volitelné): číselný identifikátor lokality, pro kterou sazba dopravy platí podle definice v Adwords API. Podporované typy lokalit:
  • USA: stát a město
  • Austrálie: stát
  • Japonsko: prefektura
  • Například pro San Francisco: 1014221.
  • Název skupiny lokalit (volitelné): V účtu Merchant Center můžete rozdělit lokality do skupin a každou skupinu pojmenovat. Názvy skupin se pak použijí v tomto atributu. Například několik států USA můžete zařadit do skupiny, kterou pojmenujete „Východní pobřeží“. V současné době podporováno pro USA, Austrálii a Japonsko.
 • Doručení (volitelné): název způsobu dopravy.
 • Cena (povinné): fixní cena za dopravu.

Tento atribut můžete u každé položky uvést až 100krát a tak určit dopravné pro jednotlivé oblasti. Pokud se rozhodnete zadat tento atribut explicitně pro jednotlivé části země, nezapomeňte zahrnout všechny oblasti nebo uvést, že je doprava produktu zdarma.

Poznámka: Uvedená sazba musí platit pro dopravu přímo zákazníkovi, jak stanovují programové zásady. Sazby za jiné způsoby dopravy, jako je např. dodání do obchodu, nejsou povoleny.

Použití: Pokud chcete pro dané zboží zadat sazbu za dopravu nebo přepsat výchozí sazbu za dopravu uvedenou v nastavení služby Merchant Center. Další informace.

Typ Každou skupinu atributů doručení mohou tvořit čtyři podatributy:
Název Požadavek Popis Příklady
země [country] volitelné Země, do které bude zboží dodáno (zadané jako kód země podle standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto atributu je cílová země zdroje. JV
region, nebo PSČ, nebo ID lokality, nebo název skupiny lokalit Používá se pouze v Austrálii, Japonsku a USA.    
doručení [service] volitelné Typ nebo rychlost doručení. Pozemní přeprava
cena [price] povinné Fixní cena za doručení (včetně DPH) 10,00 SEK
Poznámka: U tohoto atributu můžete zadat více hodnot.
Text / hodnoty oddělené tabulátorem

Na rozdíl od většiny atributů v Merchant Center je formát tohoto atributu odvislý od formátu názvu atributu v řádku záhlaví souboru.

Při odesílání atributu dopravy nám pomocí formátu názvu atributu v řádku záhlaví sdělíte, jaké hodnoty podatributů očekávat. Název atributu se skládá z názvu atributu (v tomto případě „shipping“) a z podatributů, které se zadávají do závorek oddělené čárkami. Podatribut ‘cena’ [price] je povinný.

Poznámka: Pokud podatributy nejsou uvedeny s názvem atributu, předpokládá se, že hodnoty atributu zahrnují čtyři podatributy (zemi, region, doručení, cenu).

Odesílané hodnoty podatributů musí odpovídat podatributům uvedeným v názvu atributu. Pořadí hodnot musí odpovídat pořadí v názvu atributu. Jednotlivé podatributy oddělte dvojtečkou a skupiny atributů doručení čárkou. Hodnoty tohoto atributu neuvádějte v uvozovkách. Vždy je třeba zadat všechny dvojtečky, včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty.

Název atributu:
shipping(country:price)

Hodnoty atributu:
SE:6.49 SEK

Název atributu:
shipping(country:service:price)

Hodnoty atributu:
SE:Standard:12.99 SEK
SE::17.80 SEK,SE:Express:25.99 SEK

Název atributu:
shipping(price)

Hodnoty atributu:
6.49 SEK

Název atributu:
shipping

Hodnoty atributu:
SE:::6.49 SEK
SE::Standard:0 SEK,SE::Express:13.12 SEK

XML Tři podatributy představují zemi, doručení a cenu. Každou skupinu atributů doručení uvádějte jako samostatný atribut.
<g:shipping>
   <g:country>SE</g:country>
   <g:service>Standard</g:service>
   <g:price>10.00 SEK</g:price>
</g:shipping>

Důležité:

 • U zdrojů cílených na Spojené státy, Spojené království, Německo, Austrálii a Francii je vyžadováno uvedení nákladů na dopravu pro každou položku, buď určením globálních výchozích nákladů na dopravu v nastavení Merchant Center, nebo použitím tohoto atributu. Pokud náklady na dopravu neposkytnete pro každou položku pomocí jedné z těchto metod, vaše položky se ve výsledcích Nákupů Google nezobrazí.
 • Není-li uvedena země, předpokládá se, že cena za dopravu platí pro cílovou zemi položky. Pokud není uveden region, PSČ, ID lokality nebo název skupiny lokalit, bude sazba za dopravu platit pro celou zemi.

Tento atribut uvádí konkrétní odhad nákladů na doručení produktu. Pokud u produktu uvedete tento atribut, přepíše globální nastavení dopravy, které jste definovali v nastavení služby Google Merchant Center.

Tento atribut má čtyři podatributy:

 • Země (volitelné): země, do které bude zboží dodáno (jako kód země podle standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto podatributu je cílová země zdroje.
 • Zeměpisná oblast. Pomocí čtyř podatributů můžete zadat oblast, pro kterou platí sazba za dopravu. U každého zadání dopravy použijte pouze jednu hodnotu.
  • Region (volitelné): zeměpisný region, pro který platí sazba za dopravu, např. CA pro Kalifornii. Momentálně je tento atribut podporován pro jednotlivé státy USA a Austrálie a prefektury v Japonsku.
  • Poštovní směrovací číslo (volitelné): rozmezí poštovních směrovacích čísel, pro které platí sazba za dopravu, např. můžete zadat jednotlivá PSČ, předčíslí PSČ pomocí zástupného znaku *, rozmezí PSČ mezi dvěma poštovními směrovacími čísly nebo dvě předčíslí PSČ stejné délky. Pro USA například 94114, 94*, 94002-95460, 94*-95*. V současné době podporováno pro USA a Austrálii.
  • ID lokality (volitelné): číselný identifikátor lokality, pro kterou sazba dopravy platí podle definice v Adwords API. Podporované typy lokalit:
  • USA: stát a město
  • Austrálie: stát
  • Japonsko: prefektura
  • Například pro San Francisco: 1014221.
  • Název skupiny lokalit (volitelné): V účtu Merchant Center můžete rozdělit lokality do skupin a každou skupinu pojmenovat. Názvy skupin se pak použijí v tomto atributu. Například několik států USA můžete zařadit do skupiny, kterou pojmenujete „Východní pobřeží“. V současné době podporováno pro USA, Austrálii a Japonsko.
 • Doručení (volitelné): název způsobu dopravy.
 • Cena (povinné): fixní cena za dopravu.

Tento atribut můžete u každé položky uvést až 100krát a tak určit dopravné pro jednotlivé oblasti. Pokud se rozhodnete zadat tento atribut explicitně pro jednotlivé části země, nezapomeňte zahrnout všechny oblasti nebo uvést, že je doprava produktu zdarma.

Poznámka: Uvedená sazba musí platit pro dopravu přímo zákazníkovi, jak stanovují programové zásady. Sazby za jiné způsoby dopravy, jako je např. dodání do obchodu, nejsou povoleny.

Použití: Pokud chcete pro dané zboží zadat sazbu za dopravu nebo přepsat výchozí sazbu za dopravu uvedenou v nastavení služby Merchant Center. Další informace.

Typ Každou skupinu atributů doručení mohou tvořit čtyři podatributy:
Název Požadavek Popis Příklady
země [country] volitelné Země, do které bude zboží dodáno (zadané jako kód země podle standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto atributu je cílová země zdroje. NE
region, nebo PSČ, nebo ID lokality, nebo název skupiny lokalit Používá se pouze v Austrálii, Japonsku a USA.    
doručení [service] volitelné Typ nebo rychlost doručení. Pozemní přeprava
cena [price] povinné Fixní cena za doručení (včetně DPH) 10,00 NOK
Poznámka: U tohoto atributu můžete zadat více hodnot.
Text / hodnoty oddělené tabulátorem

Na rozdíl od většiny atributů v Merchant Center je formát tohoto atributu odvislý od formátu názvu atributu v řádku záhlaví souboru.

Při odesílání atributu dopravy nám pomocí formátu názvu atributu v řádku záhlaví sdělíte, jaké hodnoty podatributů očekávat. Název atributu se skládá z názvu atributu (v tomto případě „shipping“) a z podatributů, které se zadávají do závorek oddělené čárkami. Podatribut ‘cena’ [price] je povinný.

Poznámka: Pokud podatributy nejsou uvedeny s názvem atributu, předpokládá se, že hodnoty atributu zahrnují čtyři podatributy (zemi, region, doručení, cenu).

Odesílané hodnoty podatributů musí odpovídat podatributům uvedeným v názvu atributu. Pořadí hodnot musí odpovídat pořadí v názvu atributu. Jednotlivé podatributy oddělte dvojtečkou a skupiny atributů doručení čárkou. Hodnoty tohoto atributu neuvádějte v uvozovkách. Vždy je třeba zadat všechny dvojtečky, včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty.

Název atributu:
shipping(country:price)

Hodnoty atributu:
NO:6.49 NOK

Název atributu:
shipping(country:service:price)

Hodnoty atributu:
NO:Standard:12.99 NOK
NO::17.80 NOK,NO:Express:25.99 NOK

Název atributu:
shipping(price)

Hodnoty atributu:
6.49 NOK

Název atributu:
shipping

Hodnoty atributu:
NO:::6.49 NOK
NO::Standard:0 NOK,NO::Express:13.12 NOK

XML Tři podatributy představují zemi, doručení a cenu. Každou skupinu atributů doručení uvádějte jako samostatný atribut.
<g:shipping>
   <g:country>NO</g:country>
   <g:service>Standard</g:service>
   <g:price>10.00 NOK</g:price>
</g:shipping>

Důležité:

 • U zdrojů cílených na Spojené státy, Spojené království, Německo, Austrálii a Francii je vyžadováno uvedení nákladů na dopravu pro každou položku, buď určením globálních výchozích nákladů na dopravu v nastavení Merchant Center, nebo použitím tohoto atributu. Pokud náklady na dopravu neposkytnete pro každou položku pomocí jedné z těchto metod, vaše položky se ve výsledcích Nákupů Google nezobrazí.
 • Není-li uvedena země, předpokládá se, že cena za dopravu platí pro cílovou zemi položky. Pokud není uveden region, PSČ, ID lokality nebo název skupiny lokalit, bude sazba za dopravu platit pro celou zemi.

Tento atribut uvádí konkrétní odhad nákladů na doručení produktu. Pokud u produktu uvedete tento atribut, přepíše globální nastavení dopravy, které jste definovali v nastavení služby Google Merchant Center.

Tento atribut má čtyři podatributy:

 • Země (volitelné): země, do které bude zboží dodáno (jako kód země podle standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto podatributu je cílová země zdroje.
 • Zeměpisná oblast. Pomocí čtyř podatributů můžete zadat oblast, pro kterou platí sazba za dopravu. U každého zadání dopravy použijte pouze jednu hodnotu.
  • Region (volitelné): zeměpisný region, pro který platí sazba za dopravu, např. CA pro Kalifornii. Momentálně je tento atribut podporován pro jednotlivé státy USA a Austrálie a prefektury v Japonsku.
  • Poštovní směrovací číslo (volitelné): rozmezí poštovních směrovacích čísel, pro které platí sazba za dopravu, např. můžete zadat jednotlivá PSČ, předčíslí PSČ pomocí zástupného znaku *, rozmezí PSČ mezi dvěma poštovními směrovacími čísly nebo dvě předčíslí PSČ stejné délky. Pro USA například 94114, 94*, 94002-95460, 94*-95*. V současné době podporováno pro USA a Austrálii.
  • ID lokality (volitelné): číselný identifikátor lokality, pro kterou sazba dopravy platí podle definice v Adwords API. Podporované typy lokalit:
  • USA: stát a město
  • Austrálie: stát
  • Japonsko: prefektura
  • Například pro San Francisco: 1014221.
  • Název skupiny lokalit (volitelné): V účtu Merchant Center můžete rozdělit lokality do skupin a každou skupinu pojmenovat. Názvy skupin se pak použijí v tomto atributu. Například několik států USA můžete zařadit do skupiny, kterou pojmenujete „Východní pobřeží“. V současné době podporováno pro USA, Austrálii a Japonsko.
 • Doručení (volitelné): název způsobu dopravy.
 • Cena (povinné): fixní cena za dopravu.

Tento atribut můžete u každé položky uvést až 100krát a tak určit dopravné pro jednotlivé oblasti. Pokud se rozhodnete zadat tento atribut explicitně pro jednotlivé části země, nezapomeňte zahrnout všechny oblasti nebo uvést, že je doprava produktu zdarma.

Poznámka: Uvedená sazba musí platit pro dopravu přímo zákazníkovi, jak stanovují programové zásady. Sazby za jiné způsoby dopravy, jako je např. dodání do obchodu, nejsou povoleny.

Použití: Pokud chcete pro dané zboží zadat sazbu za dopravu nebo přepsat výchozí sazbu za dopravu uvedenou v nastavení služby Merchant Center. Další informace.

Typ Každou skupinu atributů doručení mohou tvořit čtyři podatributy:
Název Požadavek Popis Příklady
země [country] volitelné Země, do které bude zboží dodáno (zadané jako kód země podle standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto atributu je cílová země zdroje. DK
region, nebo PSČ, nebo ID lokality, nebo název skupiny lokalit Používá se pouze v Austrálii, Japonsku a USA.    
doručení [service] volitelné Typ nebo rychlost doručení. Pozemní přeprava
cena [price] povinné Fixní cena za doručení (včetně DPH) 10,00 DKK
Poznámka: U tohoto atributu můžete zadat více hodnot.
Text / hodnoty oddělené tabulátorem

Na rozdíl od většiny atributů v Merchant Center je formát tohoto atributu odvislý od formátu názvu atributu v řádku záhlaví souboru.

Při odesílání atributu dopravy nám pomocí formátu názvu atributu v řádku záhlaví sdělíte, jaké hodnoty podatributů očekávat. Název atributu se skládá z názvu atributu (v tomto případě „shipping“) a z podatributů, které se zadávají do závorek oddělené čárkami. Podatribut ‘cena’ [price] je povinný.

Poznámka: Pokud podatributy nejsou uvedeny s názvem atributu, předpokládá se, že hodnoty atributu zahrnují čtyři podatributy (zemi, region, doručení, cenu).

Odesílané hodnoty podatributů musí odpovídat podatributům uvedeným v názvu atributu. Pořadí hodnot musí odpovídat pořadí v názvu atributu. Jednotlivé podatributy oddělte dvojtečkou a skupiny atributů doručení čárkou. Hodnoty tohoto atributu neuvádějte v uvozovkách. Vždy je třeba zadat všechny dvojtečky, včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty.

Název atributu:
shipping(country:price)

Hodnoty atributu:
DK:6.49 DKK

Název atributu:
shipping(country:service:price)

Hodnoty atributu:
DK:Standard:12.99 DKK
DK::17.80 DKK,DK:Express:25.99 DKK

Název atributu:
shipping(price)

Hodnoty atributu:
6.49 DKK

Název atributu:
shipping

Hodnoty atributu:
DK:::6.49 DKK
DK::Standard:0 DKK,DK::Express:13.12 DKK

XML Tři podatributy představují zemi, doručení a cenu. Každou skupinu atributů doručení uvádějte jako samostatný atribut.
<g:shipping>
   <g:country>DK</g:country>
   <g:service>Standard</g:service>
   <g:price>10.00 DKK</g:price>
</g:shipping>

Důležité:

 • U zdrojů cílených na Spojené státy, Spojené království, Německo, Austrálii a Francii je vyžadováno uvedení nákladů na dopravu pro každou položku, buď určením globálních výchozích nákladů na dopravu v nastavení Merchant Center, nebo použitím tohoto atributu. Pokud náklady na dopravu neposkytnete pro každou položku pomocí jedné z těchto metod, vaše položky se ve výsledcích Nákupů Google nezobrazí.
 • Není-li uvedena země, předpokládá se, že cena za dopravu platí pro cílovou zemi položky. Pokud není uveden region, PSČ, ID lokality nebo název skupiny lokalit, bude sazba za dopravu platit pro celou zemi.

Tento atribut uvádí konkrétní odhad nákladů na doručení produktu. Pokud u produktu uvedete tento atribut, přepíše globální nastavení dopravy, které jste definovali v nastavení služby Google Merchant Center.

Tento atribut má čtyři podatributy:

 • Země (volitelné): země, do které bude zboží dodáno (jako kód země podle standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto podatributu je cílová země zdroje.
 • Zeměpisná oblast. Pomocí čtyř podatributů můžete zadat oblast, pro kterou platí sazba za dopravu. U každého zadání dopravy použijte pouze jednu hodnotu.
  • Region (volitelné): zeměpisný region, pro který platí sazba za dopravu, např. CA pro Kalifornii. Momentálně je tento atribut podporován pro jednotlivé státy USA a Austrálie a prefektury v Japonsku.
  • Poštovní směrovací číslo (volitelné): rozmezí poštovních směrovacích čísel, pro které platí sazba za dopravu, např. můžete zadat jednotlivá PSČ, předčíslí PSČ pomocí zástupného znaku *, rozmezí PSČ mezi dvěma poštovními směrovacími čísly nebo dvě předčíslí PSČ stejné délky. Pro USA například 94114, 94*, 94002-95460, 94*-95*. V současné době podporováno pro USA a Austrálii.
  • ID lokality (volitelné): číselný identifikátor lokality, pro kterou sazba dopravy platí podle definice v Adwords API. Podporované typy lokalit:
  • USA: stát a město
  • Austrálie: stát
  • Japonsko: prefektura
  • Například pro San Francisco: 1014221.
  • Název skupiny lokalit (volitelné): V účtu Merchant Center můžete rozdělit lokality do skupin a každou skupinu pojmenovat. Názvy skupin se pak použijí v tomto atributu. Například několik států USA můžete zařadit do skupiny, kterou pojmenujete „Východní pobřeží“. V současné době podporováno pro USA, Austrálii a Japonsko.
 • Doručení (volitelné): název způsobu dopravy.
 • Cena (povinné): fixní cena za dopravu.

Tento atribut můžete u každé položky uvést až 100krát a tak určit dopravné pro jednotlivé oblasti. Pokud se rozhodnete zadat tento atribut explicitně pro jednotlivé části země, nezapomeňte zahrnout všechny oblasti nebo uvést, že je doprava produktu zdarma.

Poznámka: Uvedená sazba musí platit pro dopravu přímo zákazníkovi, jak stanovují programové zásady. Sazby za jiné způsoby dopravy, jako je např. dodání do obchodu, nejsou povoleny.

Použití: Pokud chcete pro dané zboží zadat sazbu za dopravu nebo přepsat výchozí sazbu za dopravu uvedenou v nastavení služby Merchant Center. Další informace.

Typ Každou skupinu atributů doručení mohou tvořit čtyři podatributy:
Název Požadavek Popis Příklady
země [country] volitelné Země, do které bude zboží dodáno (zadané jako kód země podle standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto atributu je cílová země zdroje. MX
region, nebo PSČ, nebo ID lokality, nebo název skupiny lokalit Používá se pouze v Austrálii, Japonsku a USA.    
doručení [service] volitelné Typ nebo rychlost doručení. Pozemní přeprava
cena [price] povinné Fixní cena za doručení (včetně DPH) 10,00 MXN
Poznámka: U tohoto atributu můžete zadat více hodnot.
Text / hodnoty oddělené tabulátorem

Na rozdíl od většiny atributů v Merchant Center je formát tohoto atributu odvislý od formátu názvu atributu v řádku záhlaví souboru.

Při odesílání atributu dopravy nám pomocí formátu názvu atributu v řádku záhlaví sdělíte, jaké hodnoty podatributů očekávat. Název atributu se skládá z názvu atributu (v tomto případě „shipping“) a z podatributů, které se zadávají do závorek oddělené čárkami. Podatribut ‘cena’ [price] je povinný.

Poznámka: Pokud podatributy nejsou uvedeny s názvem atributu, předpokládá se, že hodnoty atributu zahrnují čtyři podatributy (zemi, region, doručení, cenu).

Odesílané hodnoty podatributů musí odpovídat podatributům uvedeným v názvu atributu. Pořadí hodnot musí odpovídat pořadí v názvu atributu. Jednotlivé podatributy oddělte dvojtečkou a skupiny atributů doručení čárkou. Hodnoty tohoto atributu neuvádějte v uvozovkách. Vždy je třeba zadat všechny dvojtečky, včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty.

Název atributu:
shipping(country:price)

Hodnoty atributu:
MX:6.49 MXN

Název atributu:
shipping(country:service:price)

Hodnoty atributu:
MX:Standard:12.99 MXN
MX::17.80 MXN,MX:Express:25.99 MXN

Název atributu:
shipping(price)

Hodnoty atributu:
6.49 MXN

Název atributu:
shipping

Hodnoty atributu:
MX:::6.49 MXN
MX::Standard:0 MXN,MX::Express:13.12 MXN

XML Tři podatributy představují zemi, doručení a cenu. Každou skupinu atributů doručení uvádějte jako samostatný atribut.
<g:shipping>
   <g:country>MX</g:country>
   <g:service>Standard</g:service>
   <g:price>10.00 MXN</g:price>
</g:shipping>

Důležité:

 • U zdrojů cílených na Spojené státy, Spojené království, Německo, Austrálii a Francii je vyžadováno uvedení nákladů na dopravu pro každou položku, buď určením globálních výchozích nákladů na dopravu v nastavení Merchant Center, nebo použitím tohoto atributu. Pokud náklady na dopravu neposkytnete pro každou položku pomocí jedné z těchto metod, vaše položky se ve výsledcích Nákupů Google nezobrazí.
 • Není-li uvedena země, předpokládá se, že cena za dopravu platí pro cílovou zemi položky. Pokud není uveden region, PSČ, ID lokality nebo název skupiny lokalit, bude sazba za dopravu platit pro celou zemi.

Tento atribut uvádí konkrétní odhad nákladů na doručení produktu. Pokud u produktu uvedete tento atribut, přepíše globální nastavení dopravy, které jste definovali v nastavení služby Google Merchant Center.

Tento atribut má čtyři podatributy:

 • Země (volitelné): země, do které bude zboží dodáno (jako kód země podle standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto podatributu je cílová země zdroje.
 • Zeměpisná oblast. Pomocí čtyř podatributů můžete zadat oblast, pro kterou platí sazba za dopravu. U každého zadání dopravy použijte pouze jednu hodnotu.
  • Region (volitelné): zeměpisný region, pro který platí sazba za dopravu, např. CA pro Kalifornii. Momentálně je tento atribut podporován pro jednotlivé státy USA a Austrálie a prefektury v Japonsku.
  • Poštovní směrovací číslo (volitelné): rozmezí poštovních směrovacích čísel, pro které platí sazba za dopravu, např. můžete zadat jednotlivá PSČ, předčíslí PSČ pomocí zástupného znaku *, rozmezí PSČ mezi dvěma poštovními směrovacími čísly nebo dvě předčíslí PSČ stejné délky. Pro USA například 94114, 94*, 94002-95460, 94*-95*. V současné době podporováno pro USA a Austrálii.
  • ID lokality (volitelné): číselný identifikátor lokality, pro kterou sazba dopravy platí podle definice v Adwords API. Podporované typy lokalit:
  • USA: stát a město
  • Austrálie: stát
  • Japonsko: prefektura
  • Například pro San Francisco: 1014221.
  • Název skupiny lokalit (volitelné): V účtu Merchant Center můžete rozdělit lokality do skupin a každou skupinu pojmenovat. Názvy skupin se pak použijí v tomto atributu. Například několik států USA můžete zařadit do skupiny, kterou pojmenujete „Východní pobřeží“. V současné době podporováno pro USA, Austrálii a Japonsko.
 • Doručení (volitelné): název způsobu dopravy.
 • Cena (povinné): fixní cena za dopravu.

Tento atribut můžete u každé položky uvést až 100krát a tak určit dopravné pro jednotlivé oblasti. Pokud se rozhodnete zadat tento atribut explicitně pro jednotlivé části země, nezapomeňte zahrnout všechny oblasti nebo uvést, že je doprava produktu zdarma.

Poznámka: Uvedená sazba musí platit pro dopravu přímo zákazníkovi, jak stanovují programové zásady. Sazby za jiné způsoby dopravy, jako je např. dodání do obchodu, nejsou povoleny.

Použití: Pokud chcete pro dané zboží zadat sazbu za dopravu nebo přepsat výchozí sazbu za dopravu uvedenou v nastavení služby Merchant Center. Další informace.

Typ Každou skupinu atributů doručení mohou tvořit čtyři podatributy:
Název Požadavek Popis Příklady
země [country] volitelné Země, do které bude zboží dodáno (zadané jako kód země podle standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto atributu je cílová země zdroje. USA

region, nebo PSČ, nebo ID lokality, nebo název skupiny lokalit

U každého zadání dopravy použijte pouze jeden atribut.

volitelné Zeměpisná oblast, na kterou se vztahuje sazba za dopravu. Každý podatribut má vlastní platné hodnoty. CA nebo 94043 nebo 1014044 nebo East Coast
doručení [service] volitelné Typ nebo rychlost doručení. Pozemní přeprava
cena [price] povinné Fixní cena za doručení (včetně DPH) 6,49 USD
Poznámka: U tohoto atributu můžete zadat více hodnot.
Text / hodnoty oddělené tabulátorem

Na rozdíl od většiny atributů v Merchant Center je formát tohoto atributu odvislý od formátu názvu atributu v řádku záhlaví souboru.

Při odesílání atributu dopravy nám pomocí formátu názvu atributu v řádku záhlaví sdělíte, jaké hodnoty podatributů očekávat. Název atributu se skládá z názvu atributu (v tomto případě „shipping“) a z podatributů, které se zadávají do závorek oddělené čárkami. Podatribut ‘cena’ [price] je povinný.

Poznámka: Pokud podatributy nejsou uvedeny s názvem atributu, předpokládá se, že hodnoty atributu zahrnují čtyři podatributy (zemi, region, doručení, cenu).

Odesílané hodnoty podatributů musí odpovídat podatributům uvedeným v názvu atributu. Pořadí hodnot musí odpovídat pořadí v názvu atributu. Jednotlivé podatributy oddělte dvojtečkou a skupiny atributů doručení čárkou. Hodnoty tohoto atributu neuvádějte v uvozovkách. Vždy je třeba zadat všechny dvojtečky, včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty.

Název atributu:
shipping(country:postal code:price)

Hodnoty atributu:
US:80302:6.49 USD
US:30*:12.75 USD
US:94002-95460:0 USD, US:900*-901*:15.99 USD

Název atributu:
shipping(country:location id:service:price)

Hodnoty atributu:
US:1012873:Ground:12.99 USD
US:1025433:Express:17.80 USD,US:1014212::25.99 USD

Název atributu:
shipping(country:location group name:service:price)

Hodnoty atributu:
US:western states::0 USD
US:manhattan and surrounding::22.59 USD,US:close to warehouse:Ground:7.78 USD

Název atributu:
shipping(price)

Hodnoty atributu:
6.49 USD

Název atributu:
shipping

Hodnoty atributu:
US:::6.49 USD
US:CA:Ground:0 USD,US:MA:Express:13.12 USD

XML (Zdroje) Čtyři podatributy jsou země, geografická oblast (oblast, PSČ, ID lokality nebo název skupiny lokalit), doručení a cena. Každou skupinu atributů doručení uvádějte jako samostatný atribut.
<g:shipping>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>MA</g:region>
   <g:service>Ground</g:service>
   <g:price>6.49 USD</g:price>
</g:shipping>
Content API v2 (JSON) {
   "country": "US",
   "region": "MA",
   "service": "Ground",
   "price": {
      "value": "6.49",
      "currency": "USD"
   }
}
Content API v2 (XML) <shipping>
   <country>US</country>
   <region>MA</region>
   <service>Ground</service>
   <price currency="USD">6.49</price>
</shipping>

Důležité:

 • U zdrojů cílených na Spojené státy, Spojené království, Německo, Austrálii a Francii je vyžadováno uvedení nákladů na dopravu pro každou položku, buď určením globálních výchozích nákladů na dopravu v nastavení Merchant Center, nebo použitím tohoto atributu. Pokud náklady na dopravu neposkytnete pro každou položku pomocí jedné z těchto metod, vaše položky se ve výsledcích Nákupů Google nezobrazí.
 • Není-li uvedena země, předpokládá se, že cena za dopravu platí pro cílovou zemi položky. Pokud není uveden region, PSČ, ID lokality nebo název skupiny lokalit, bude sazba za dopravu platit pro celou zemi.
hmotnost zásilky [shipping_weight] – hmotnost zásilky při dopravě

Jedná se o hmotnost produktu, která se používá k výpočtu sazby za dopravu zboží. Jestliže jste zadali globální způsob dopravy, jehož vstupním parametrem je hmotnost zásilky, bude tento atribut sloužit k automatickému výpočtu ceny za dopravu.

Kdy atribut uvést: Údaj je nezbytný, pokud jako způsob dopravy v Merchant Center používáte sazby vypočtené přepravcem, tabulku na základě hmotnosti nebo pravidlo na základě hmotnosti.

Typ Použít lze pouze následující jednotky hmotnosti: lb, oz, g, kg.
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem 3 kg
XML (Zdroje) <g:shipping_weight>3 kg</g:shipping_weight>

Důležité:

 • Hmotnost musí obsahovat číslo a jednotku hmotnosti. Použít lze pouze následující jednotky: lb, oz, g, kg.
délka balíku [shipping_length] – délka zásilky při dopravě

Označuje délku balíku pro odeslání produktu. Pokud jste vybrali globální způsob dopravy, který využívá sazby vypočtené přepravcem, tento atribut se automaticky použije k výpočtu ceny dopravy produktu na základě jeho rozměrů a hmotnosti. Další informace

Kdy atribut uvést: Údaj je nezbytný, pokud jako způsob dopravy v Merchant Center používáte sazby vypočtené přepravcem.

Typ Přijímáme pouze následující délkové jednotky: in, cm
Text / hodnoty oddělené tabulátorem 20 in
XML (Zdroje) <g:shipping_length>20 in</g:shipping_length>
Content API v2 (JSON) "shippingLength": {
   "value": "20",
   "unit": "in"
}
Content API v2 (XML) <shipping_length unit="in">20</shipping_length>

Důležité:

 • Délka musí obsahovat číslo a měrnou jednotku. Přijímáme následující jednotky: in, cm.
 • Pokud používáte sazby vypočtené přepravcem, musíte uvést údaje pro všechny atributy přepravních rozměrů balíku: ‘délku balíku’ [shipping_length], ‘šířku balíku’ [shipping_width] a ‘výšku balíku’ [shipping_height]. U jednoho produktu musíte pro všechny tyto atributy použít stejnou měrnou jednotku.
 • Google automaticky nevypočítává dodatečnou cenu dopravy pro nadměrné produkty. Pokud je pravděpodobné, že přepravce bude považovat váš balík za velký nebo nadměrně velký, měli byste použít buď atribut ‘doprava’ [shipping] a nastavit cenu dopravy na úrovni produktu, nebo použít atribut ‘přepravní štítek’ [shipping label], u kterého se cena dopravy stanovuje na úrovni účtu.
šířka balíku [shipping_width] – šířka zásilky při dopravě

Označuje šířku balíku pro odeslání produktu. Pokud jste vybrali globální způsob dopravy, který využívá sazby vypočtené přepravcem, tento atribut se automaticky použije k výpočtu ceny dopravy produktu na základě jeho rozměrů a hmotnosti. Další informace

Kdy atribut uvést: Údaj je nezbytný, pokud jako způsob dopravy v Merchant Center používáte sazby vypočtené přepravcem.

Typ Přijímáme pouze následující délkové jednotky: in, cm
Text / hodnoty oddělené tabulátorem 12 in
XML (Zdroje) <g:shipping_width>12 in</g:shipping_width>
Content API v2 (JSON) "shippingWidth": {
   "value": "12",
   "unit": "in"
}
Content API v2 (XML) <shipping_width unit="in">12</shipping_width>

Důležité:

 • Šířka musí obsahovat číslo a měrnou jednotku. Přijímáme následující jednotky: in, cm.
 • Pokud používáte sazby vypočtené přepravcem, musíte uvést údaje pro všechny atributy přepravních rozměrů balíku: ‘délku balíku’ [shipping_length], ‘šířku balíku’ [shipping_width] a ‘výšku balíku’ [shipping_height]. U jednoho produktu musíte pro všechny tyto atributy použít stejnou měrnou jednotku.
 • Google automaticky nevypočítává dodatečnou cenu dopravy pro nadměrné produkty. Pokud je pravděpodobné, že přepravce bude považovat váš balík za velký nebo nadměrně velký, měli byste použít buď atribut ‘doprava’ [shipping] a nastavit cenu dopravy na úrovni produktu, nebo použít atribut ‘přepravní štítek’ [shipping label], u kterého se cena dopravy stanovuje na úrovni účtu.
výška balíku [shipping_height] – výška zásilky při dopravě

Označuje výšku balíku pro odeslání produktu. Pokud jste vybrali globální způsob dopravy, který využívá sazby vypočtené přepravcem, tento atribut se automaticky použije k výpočtu ceny dopravy produktu na základě jeho rozměrů a hmotnosti. Další informace

Kdy atribut uvést: Údaj je nezbytný, pokud jako způsob dopravy v Merchant Center používáte sazby vypočtené přepravcem.

Typ Přijímáme pouze následující délkové jednotky: in, cm
Text / hodnoty oddělené tabulátorem 12 in
XML (Zdroje) <g:shipping_height>12 in</g:shipping_height>
Content API v2 (JSON) "shippingHeight": {
   "value": "12",
   "unit": "in"
}
Content API v2 (XML) <shipping_height unit="in">12</shipping_height>

Důležité:

 • Výška musí obsahovat číslo a měrnou jednotku. Přijímáme následující jednotky: in, cm.
 • Pokud používáte sazby vypočtené přepravcem, musíte uvést údaje pro všechny atributy přepravních rozměrů balíku: ‘délku balíku’ [shipping_length], ‘šířku balíku’ [shipping_width] a ‘výšku balíku’ [shipping_height]. U jednoho produktu musíte pro všechny tyto atributy použít stejnou měrnou jednotku.
 • Google automaticky nevypočítává dodatečnou cenu dopravy pro nadměrné produkty. Pokud je pravděpodobné, že přepravce bude považovat váš balík za velký nebo nadměrně velký, měli byste použít buď atribut ‘doprava’ [shipping] a nastavit cenu dopravy na úrovni produktu, nebo použít atribut ‘přepravní štítek’ [shipping label], u kterého se cena dopravy stanovuje na úrovni účtu.
‘přepravní štítek’ [shipping label]

Tímto atributem můžete vybraným produktům přidělit štítky podle vlastní volby (např. netrvanlivé, rozměrné nebo v akci). V nastavení dopravy účtu Merchant Center můžete pak určit různé sazby za dopravu pro položky označené jako netrvanlivé, rozměrné nebo v akci.

Použití: slouží k vytvoření vlastních skupin produktů v souvislosti s pravidly pro dopravu.

Typ textový řetězec
Povolený počet znaků 100
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem netrvanlivé
XML <g:shipping_label>netrvanlivé</g:shipping_label>

Kombinace produktu

Tyto atributy umožňují odesílat informace o multipacích a balíčcích vytvořených obchodníkem.

multipack [multipack] – Odesílání zvýhodněných balení definovaných obchodníkem

Zvýhodněná balení (tzv. multipacky) jsou větší balení obsahující několik totožných produktů, která se odesílají jako jedna položka. Zvýhodněná balení definovaná obchodníkem jsou vlastní skupiny identických produktů, které se odesílají jako jedna položka k prodeji. Atribut ‘multipack’ [multipack] označuje počet identických produktů ve zvýhodněném balení definovaném obchodníkem.

Použití: Povinný atribut pro zvýhodněná balení vytvořená obchodníkem pro všechny země, vyjma Rakouska, Belgie, Kanady, Dánska, Indie, Mexika, Norska, Polska, Ruska, Švédska a Turecka.

Typ Celé číslo větší než 1 (zvýhodněná balení nemohou obsahovat 1 položku)
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem 6
XML <g:multipack>6</g:multipack>

Důležité:

 • Atribut ceny musí uvádět celkovou cenu zvýhodněného balení.
 • Hlavní obrázek musí zobrazovat základní produkt, který tvoří zvýhodněné balení definované výrobcem (tj. jednu jednotku vlastního zvýhodněného balení).
 • Jedinečný identifikátor základního produktu se odesílá v souladu s pravidly pro jedinečné identifikátory produktu.
 • Tento atribut NESMÍ uvádět počet položek ve zvýhodněném balení definovaném výrobcem.
 • Pokud je základním produktem zvýhodněného balení definovaného obchodníkem multipack definovaný výrobcem, pak se v tomto atributu uveden počet zvýhodněných baleních definovaných výrobcem, který se prodává společně, a jedinečný identifikátor platný pro zvýhodněné balení definované výrobcem.
 • Obrázky, popisy a všechny ostatní atributy odesílané pro zvýhodněná balení musí odpovídat naším specifikacím zdroje zásadám Nákupů Google.

Příklad odeslání zvýhodněného balení definovaného obchodníkem:

Vlastní zvýhodněné balení obsahující 6 kostek mýdla: atribut ‘počet produktů v multipacku obchodníka’ [merchant_multipack_quantity] uvádí číslo 6, jedinečný identifikátor produktu pro jednu kostku mýdla je v souladu s pravidly pro jedinečné identifikátory produktů a doporučujeme, aby popis obsahoval slova „zvýhodněné balení“ či „multipack“ a uváděl množství (6).

je balíček [is_bundle] – Odesílání balíčků produktů vytvořených obchodníkem

Balíčky vytvořené obchodníkem jsou různé produkty v sadě, kterou vytvoří sám prodejce, a prodává zboží společně za jednu cenu. Balíček se obvykle skládá z hlavní položky, doplněné o různé příslušenství a doplňky (např. fotoaparát spolu s brašnou a objektivem). Hlavní položkou je zboží vybrané z produktů zahrnutých v balíčku. Balíčky vytváří obchodník podle svého rozhodnutí, a proto zpravidla jako jeden celek nemají jedinečný identifikátor produktu. Při odesílání balíčku vytvořeného obchodníkem použijte atribut ‘je balíček’ [is bundle] a uveďte jedinečné identifikátory produktu odpovídající hlavní položce balíčku. Atributem ‘je balíček’ [is bundle] odlišíte tyto položky od zvýhodněných balení (tzv. multipacků) a od produktových informací, které obsahují pouze hlavní položku.

Použití: Povinný atribut pro balíčky vytvořené obchodníkem pro všechny země, vyjma Rakouska, Belgie, Kanady, Dánska, Indie, Mexika, Norska, Polska, Ruska, Švédska a Turecka.

Typ Booleův logický datový typ: TRUE nebo FALSE
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem TRUE
XML <g:is_bundle>TRUE</g:is_bundle>

Důležité:

 • Pokud není atribut uveden, pak je výchozí hodnota nastavena na FALSE.
 • Atribut ‘je balíček’ [is bundle] používejte pro balíčky, u kterých je jasná hlavní položka. V případě zboží, které nemá jednoznačně stanovenou hlavní položku (např. dárkový koš se sýrovou pomazánkou a slanými sušenkami), atribut ‘je balíček’ [is bundle] nepoužívejte.
 • Hlavní položkou je zboží vybrané z produktů zahrnutých v balíčku. Další položky by měly být příslušenství nebo doplňky, které s hlavní položkou souvisejí a vhodně ji rozšiřují. Příklady:
  • U panenky prodávané se sadou oblečků, které nejsou přímo na panence nebo balené spolu s ní, je panenka hlavní položkou a oblečky ji doplňují.
  • U herní konzole prodávané spolu se třemi videohrami, je hlavní položkou herní konzole.
 • Tento atribut je povinné použít u mobilních telefonů prodávaných spolu se smlouvou na služby.
 • Všechny atributy nabídky musejí popisovat celý balíček, vyjma atributů ‘kategorie produktu google’ [google product category], ‘typ produktu’ [product type], ‘id skupiny’ [item group id], atributů variant a jedinečných identifikátorů produktu, které by se měly řídit hlavní položkou balíčku.
 • Jedinečné identifikátory produktu uveďte pro hlavní položku balíčku i v případě, kdy váš konkrétní balíček má vlastní kód EAN či jiný identifikátor, který mu přidělil samotný obchodník.
 • Balíčky vytvořené výrobcem mají své vlastní jedinečné identifikátory produktu, které jim přidělil výrobce a platí pro celý balíček. U balíčků tohoto typu uveďte jedinečný identifikátor produktu, který byl přidělen výrobcem a který platí pro celý balíček, a nepoužívejte atribut ‘je balíček’ [is bundle].

Ostatní atributy balíčku:

 • Název a popis se týkají celého balíčku. Obrázek a cena musejí platit pro celý balíček.
 • Pokud některá položka balíčku není nová, pak stav celého balíčku musí odpovídat stavu této položky. Pokud například v balíčku nabízíte použitý fotoaparát s novými objektivy, pak jako stav balíčku uvedete ‘použité’ [used]. Pokud balíček obsahuje repasované i použité zboží, pak jako stav balíčku uvedete ‘použité’ [used].
 • Jedinečné identifikátory produktu (‘značka’ [brand], ‘mpn’ [mpn], ‘ean’ [gtin], ‘identifikátor existuje’ [identifier_exists]), ‘typ produktu’ [product type], ‘kategorie produktu google’ [google product category], ‘id skupiny’ [item group id] a další atributy variant produktů musejí odpovídat hlavní položce balíčku.
 • Pokud je některá položka balíčku určená pro dospělé, musíte celý balíček označit atributem ‘dospělí’ [adult].

Příklad odeslání balíčku vytvořeného obchodníkem:

V případě vlastního balíčku, který obsahuje telefon, pouzdro a náhradní baterii, bude název a popis odpovídat celému balíčku. Na obrázku jsou zobrazeny všechny tři položky a cena za celý balíček. Všechny tři položky jsou nové, a proto je jako stav balíčku uveden ‘nové’ [new]. Hlavním produktem balíčku je telefon, proto bude jako ‘kategorie produktu google’ [google product category] uvedena ‘Elektronika > Komunikace > Telefony > Mobilní telefony’ a atributy ‘značka’ [brand] a ‘ean’ [gtin] se určují podle telefonu. Hodnota atributu ‘je balíček’ [is bundle] je nastavena na TRUE.

Produkty pro dospělé

Google dbá na to, aby odesílané produkty byly vhodné pro děti a aby se příslušného publiku zobrazoval odpovídající obsah. Položky, které jsou určené pro dospělé, musíte označit atributem ‘dospělí’ [adult].

Další informace o tomto atributu naleznete v zásadách platných pro obsah určený pro dospělé..

dospělí [adult]

Chcete-li uvést, že produkt je vhodný pouze pro dospělé, použijte atribut ‘dospělí’ [adult]. Ten pak rozhoduje, kde se informace o produktu mohou zobrazit. Produktové informace s tímto atributem se nebudou zobrazovat v určitých zemích nebo určitému publiku.

Pokud váš web cílí zejména na dospělé publikum, ať už obsahuje prvky nahoty či nikoliv, musíte jej jako takový označit v Obecném nastavení účtu Merchant Center zaškrtnutím políčka u textu „Tento web obsahuje produkty určené pro dospělé v souladu s našimi zásadami“. Pokud tak neučiníte, budeme nuceni pozastavit účty s produktovými informacemi, o kterých usoudíme, že jsou určeny pro dospělé.

Pokud váš web necílí obecně na dospělé, ale obsah některých vašich produktových informací je určen pro dospělé (s obsahem nahoty i bez), musíte takové položky odeslat s atributem ‘dospělí’ [adult] nastaveným na hodnotu TRUE. Produktové informace tím budou označeny jako určené pro dospělé v souladu s našimi zásadami. Pokud tak neučiníte, budeme mít za to, že celý váš účet cílí na dospělé, a zamítneme jej spolu se všemi položkami, které se tak nebudou zobrazovat v Nákupech Google.

Použití: Pokud odesíláte zboží určené pro dospělé a chcete jej označit na úrovni položky pro všechny cílové země.

Typ Booleův logický datový typ: TRUE nebo FALSE
Text / hodnoty oddělené tabulátorem TRUE
XML (Zdroje) <g:adult>TRUE</g:adult>

Důležité:

 • Tento atribut doplňuje možnost označit na kartě Obecné nastavení v Merchant Center, že některé zdroje obsahují produktové informace určené pro dospělé. Jeho použitím stvrzujete, že pro dospělé jsou určeny spíše jednotlivé položky než celý web.
 • Musíte zajistit, aby vstupní stránka, na kterou odkazují informace o produktu vhodném pro děti, neukazovala žádný obsah určený pouze pro dospělé.
 • Pokud nezaškrtnete políčko u textu „Tento web obsahuje produkty určené pro dospělé v souladu s našimi zásadami“ v Obecném nastavení účtu Merchant Center a hodnota atributu ‘dospělí’ [adult] zůstane prázdná nebo atribut nezadáte, budeme mít za to, že hodnota je nastavena na FALSE.

Atributy služby AdWords

Tyto atributy vám pomohou uspořádat vaše kampaně AdWords a sledovat návštěvnost vašich webových stránek.

přesměrování adwords [adwords_redirect]

Tento atribut inzerentům umožňuje stanovit zvláštní adresu URL, která slouží ke sledování provozu přicházejícího z Nákupů Google. Pokud tento atribut zahrnete, adresa URL uvedená v ‘přesměrování adwords’ [adwords redirect] musí uživatele odkázat na stejné webové stránky jako atribut ‘url mobilní stránky’ [mobile link].

Tento atribut můžete používat jak pro kampaně v Nákupech Google, tak pro běžné reklamní kampaně s produktovými informacemi. Další informace o atributu ‘přesměrování adwords’ [adwords redirect].

Typ Adresa URL
Povolený počet znaků 2000
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem http://www.merchant.com/produkt.html
XML <g:adwords_redirect>
http://www.merchant.com/produkt.html
</g:adwords_redirect>

Vlastní štítky pro kampaně v Nákupech Google

Díky nástrojům zaměřeným na maloobchodní prodej a optimalizaci představují kampaně v Nákupech Google lepší způsob využití reklam s produktovými informacemi a efektivnější propagaci produktů online. V kampaních v Nákupech Google vytvoříte skupiny produktů na základě atributů, které uvedete v údajích o produktu, a pro takto vzniklé skupiny stanovíte nabídku.

V kampani v Nákupech Google rozdělujete produkty podle stávajících hodnot atributů kategorie, značka, ID položky, stav, typ produktu a vlastní štítek. Vlastní štítky můžete použít pro rozdělení produktů v kampani na základě zvolených hodnot. Vlastními štítky můžete například označit produkty, které jsou sezónní, ve výprodeji, nejoblíbenější apod. Tyto hodnoty mohou sloužit ke sledování, vytváření přehledů a podávání nabídek v kampani v Nákupech. Další informace o kampaních v Nákupech Google.

Pro každý produkt můžete vytvořit ve zdroji až pět vlastních štítků číslovaných od 0 do 4. U jednotlivých štítků uvádíte u každé položky jednu hodnotu. Pro každý z pěti vlastních štítků uveďte definici a možné hodnoty. Pak je můžete použít pro kterýkoliv produkt v účtu Merchant Center a přidělit mu tak hodnotu podle vlastní definice. Každý z pěti vlastních štítků může mít pouze jednu hodnotu na produkt.

Vlastní štítky slouží k rozdělení položek do skupin, proto můžete ke každému jednotlivému štítku přiřadit pouze 1000 jedinečných položek z celého účtu. Produkty s vlastní štítkem zadané po překročení limitu nebudou zahrnuty do skupin produktů pomocí vlastního štítku. Chcete-li tento problém vyřešit, aktualizujte údaje o produktu a snižte počet jedinečných hodnot vlastního štítku na méně než 1 000.

Příklady vlastních štítků

Krok 1: Přiřazení definic a možných hodnot vlastním štítkům

Vlastní štítek Vaše definice Váš výběr možných hodnot
vlastní štítek 0 Sezóna zima, jaro, léto, podzim
vlastní štítek 1 Prodejnost nejprodávanější, nejméně žádané
vlastní štítek 2 výprodej výprodej
vlastní štítek 3 Marže nízká marže, vysoká marže
vlastní štítek 4 Rok uvedení na trh 1900 až 2100

Poznámka: Definice vlastních štítků slouží pouze pro vaši potřebu. Do účtů AdWords ani Merchant Center se nezadávají.

Krok 2: Přiřazení příslušných hodnot jednotlivým produktům

Číslo položky vlastní štítek 0 vlastní štítek 1 vlastní štítek 2 vlastní štítek 3 vlastní štítek 4
položka č. 1 zima nejprodávanější nízká marže
Položka č. 2 léto vysoká marže 2013
položka č. 3 výprodej 2012

Každý vlastní štítek může mít pouze jednu hodnotu na produkt. U položky však nemusí být uvedena hodnota ani jednoho vlastního štítku. Některé z vašich položek v kategorii oděvů například nemusí být považovány za sezonní, a proto byste těmto položkám v příkladu výše nepřiřadili hodnotu pro vlastní štítek 0.

vlastní štítek 0 [custom_label_0]

Tento atribut slouží k rozdělení položek v kampani v Nákupech Google do skupin podle vámi určených hodnot, např. sezónní zboží či výprodej.

Pro každý produkt můžete vytvořit ve zdroji až pět vlastních štítků číslovaných od 0 do 4. U jednotlivých štítků uvádíte u každé položky jednu hodnotu.

Použití: Vytvoření vlastní skupiny položek v kampani v Nákupech Google.

Typ Textový řetězec
Povolený počet znaků 100
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem sezónní
XML <g:custom_label_0>sezónní</g:custom_label_0>
vlastní štítek 1 [custom_label_1]

Tento atribut slouží k rozdělení položek v kampani v Nákupech Google do skupin podle vámi určených hodnot, např. sezónní zboží či výprodej.

Pro každý produkt můžete vytvořit ve zdroji až pět vlastních štítků číslovaných od 0 do 4. U jednotlivých štítků uvádíte u každé položky jednu hodnotu.

Použití: Vytvoření vlastní skupiny položek v kampani v Nákupech Google.

Typ Textový řetězec
Povolený počet znaků 100
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem výprodej
XML <g:custom_label_1>výprodej</g:custom_label_1>
vlastní štítek 2 [custom_label_2]

Tento atribut slouží k rozdělení položek v kampani v Nákupech Google do skupin podle vámi určených hodnot, např. sezónní zboží či výprodej.

Pro každý produkt můžete vytvořit ve zdroji až pět vlastních štítků číslovaných od 0 do 4. U jednotlivých štítků uvádíte u každé položky jednu hodnotu.

Použití: Vytvoření vlastní skupiny položek v kampani v Nákupech Google.

Typ Textový řetězec
Povolený počet znaků 100
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem dovolená
XML <g:custom_label_2>dovolená</g:custom_label_2>
vlastní štítek 3 [custom_label_3]

Tento atribut slouží k rozdělení položek v kampani v Nákupech Google do skupin podle vámi určených hodnot, např. sezónní zboží či výprodej.

Pro každý produkt můžete vytvořit ve zdroji až pět vlastních štítků číslovaných od 0 do 4. U jednotlivých štítků uvádíte u každé položky jednu hodnotu.

Použití: Vytvoření vlastní skupiny položek v kampani v Nákupech Google.

Typ Textový řetězec
Povolený počet znaků 100
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem sleva
XML <g:custom_label_3>sleva</g:custom_label_3>
vlastní štítek 4 [custom_label_4]

Tento atribut slouží k rozdělení položek v kampani v Nákupech Google do skupin podle vámi určených hodnot, např. sezónní zboží či výprodej.

Pro každý produkt můžete vytvořit ve zdroji až pět vlastních štítků číslovaných od 0 do 4. U jednotlivých štítků uvádíte u každé položky jednu hodnotu.

Použití: Vytvoření vlastní skupiny položek v kampani v Nákupech Google.

Typ Textový řetězec
Povolený počet znaků 100
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem bestseler
XML <g:custom_label_4>bestseler</g:custom_label_4>

Další atributy

Následující dva atributy umožňují nastavit cíl a dobu platnosti zboží.

vyloučená destinace [excluded_destination] – Vyloučené destinace pro vaši položku

Atribut 'vyloučená destinace' [excluded_destination] brání zobrazování položky v určitých destinacích, i když se tato položka nachází ve vašich produktových datech. Tento atribut se využívá například v případě, pokud máte produkt, který nechcete zobrazovat veřejně, ale nemůžete jej odebrat z produktových dat. Atribut můžete využít také tehdy, pokud chcete produkt začlenit do některých kampaní a z jiných kampaní jej chcete vyloučit. Chcete například, aby se produkt zobrazoval v dynamické remarketingové kampani, nepřejete si ho však uvádět v Nákupech Google.

Kdy atribut použít: Když chcete zabránit zobrazování dané položky v určité destinaci.

Formát Přednastavené přípustné hodnoty:
 • Nákupy
Text / hodnoty oddělené tabulátorem Nákupy
XML <g:excluded_destination>Shopping</g:excluded_destination>
vypršení platnosti [expiration_date] – Datum vypršení platnosti položky

Jedná se o datum, při kterém vyprší platnost informací o daném zboží. Pokud tento atribut nezadáte, platnost vyprší a položky se na Nákupech Google přestanou objevovat za 30 dnech. Tento atribut neumožňuje prodloužení platnosti zboží na více než 30 dní.

Použití: Pokud chcete, aby platnost zboží vypršela dříve než za 30 dní od data nahrání zdroje.

Typ Formát ISO 8601: RRRR-MM-DD. Uváděno jako GMT
Povolený počet znaků 10
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem 2004-08-19
XML <g:expiration_date>2004-08-19</g:expiration_date>

Jednotkové ceny (pouze pro státy EU a Švýcarsko)

Tyto atributy umožňují, abyste odesílali jednotkové ceny pro příslušné produkty ve zdrojích, které cílí na státy Evropské unie a Švýcarsko.

Upozorňujeme, že pro jednu položku nesmíte odeslat jak jednotkové ceny, tak energetické štítky.

míra jednotkové ceny [unit_pricing_measure]

Atribut ‘míra jednotkové ceny’ [unit_pricing_measure] vám umožňuje zadat údaje o jednotkové ceně zboží. Tento atribut určuje míru a rozměr položky, např. 135 ml nebo 55 g. Jednotková cena odkazuje na objem, váhu, plochu nebo délku produktu bez balení nebo čistou suchou váhu produktu (v případě potravin).

Atributy jednotkové ceny se doporučují pouze pro vybrané produkty, u nichž platí povinnost uvést jednotkovou cenu v souladu s místními, státními nebo federálními zákony platnými v zemi, na kterou vaše záznamy o produktu cílí. Pokud například vaše záznamy o produktu cílí na členské státy EU nebo Švýcarsko, přihlédněte prosím k zákonným povinnostem v tomto ohledu, jak stanovují národní zaváděcí zákony podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES, a další příslušné národní zákony.

Je možné, že tyto informace se nezobrazí na všech zařízeních, včetně mobilních telefonů a tabletů. Před odesláním produktových informací do Nákupů Google si prosím zkontrolujte právní požadavky platné pro zemi, na kterou cílíte.

Použití: Doporučeno pro zboží ve zdrojích, které cílí na státy EU nebo Švýcarsko. Spolu s atributem ‘míra jednotkové ceny’ [unit_pricing_measure] doporučujeme také použít atribut ‘základní míra jednotkové ceny’ [unit_pricing_base_measure].

Typ Číselné hodnoty + jednotka. Podporovány jsou váha (mg, g, kg), objem (ml, cl, l, cbm), délka (cm, m), a plocha (sqm).
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem 225 g
XML <g:unit_pricing_measure>225g
</g:unit_pricing_measure>

Důležité:

 • Atribut ceny nebo výprodejní ceny (pokud právě probíhá výprodej) se používá pro výpočet jednotkové ceny položky (např. pokud je cena 3 Kč, míra jednotkové ceny 150 ml a základní míra jednotkové ceny 100 ml, pak jednotková cena činí 2 Kč/100 ml).
 • Jednotková cena bude zaokrouhlena na nejbližší hodnotu v místní měně a hodnoty, které spadají přímo doprostřed mezi dvěma hodnotami budou zaokrouhleny nahoru (např. 1,50 Kč budou zaokrouhleno na 2 Kč).
 • Číselná hodnota musí být kladné číslo. Příklady: 1,5 kg, 150 ml, 3 sqm.
základní míra jednotky ceny [unit_pricing_base_measure]

Atribut ‘základní míra jednotkové ceny’ [unit pricing base measure] určuje, jaký jmenovatel jednotkové ceny preferujete (např. 100 ml). Tento atribut odesílejte pouze v případě, že uvádíte také míru pro výpočet jednotkové ceny.

Atributy jednotkové ceny odesílejte pouze pro vybrané produkty, u nichž platí povinnost uvést jednotkovou cenu v souladu s místními, státními nebo federálními zákony platnými v zemi, na kterou vaše záznamy o produktu cílí. Pokud například vaše záznamy o produktu cílí na členské státy EU nebo Švýcarsko, přihlédněte prosím k zákonným povinnostem v tomto ohledu, jak stanovují národní zaváděcí zákony podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES, a další příslušné národní zákony.

Je možné, že tyto informace se nezobrazí na všech zařízeních, včetně mobilních telefonů a tabletů. Před odesláním produktových informací do Nákupů Google si prosím zkontrolujte právní požadavky platné pro zemi, na kterou cílíte.

Použití: Doporučeno pro zboží ve zdrojích, které cílí na státy EU nebo Švýcarsko. Tento atribut odesílejte pouze v případě, že uvádíte také ‘míru jednotkové ceny’ [unit_pricing_measure], ale není povinný, aby se jednotkové ceny zobrazily.

Typ Celé číslo + jednotka. Podporovány jsou váha (mg, g, kg), objem (ml, cl, l, cbm), délka (cm, m), a plocha (sqm).
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem 100 g
XML <g:unit_pricing_base_measure>100g
</g:unit_pricing_base_measure>

Důležité:

 • Celé číslo musí být 1, 10 nebo 100. Přijatelné jsou hodnoty 75 cl, 50 kg a 1000 kg.
 • Atributy ‘míra jednotkové ceny’ [unit_pricing_measure] a ‘základní míra jednotkové ceny’ [unit pricing base measure] musejí používat stejnou míru (není například možné použít váhové jednotky pro jednu a objemové jednotky pro druhou míru).
 • Není možné uvést jednotku bez celého čísla.
 • Google může zobrazit jinou základní míru jednotkové ceny, aby byly ceny na jedné stránce snáze srovnatelné.

Energetické štítky (pouze pro státy EU a Švýcarsko

Tento atribut umožňuje, abyste odesílali energetické štítky pro příslušné produkty ve zdrojích, které cílí na státy Evropské unie a Švýcarsko.

Upozorňujeme, že pro jednu položku nesmíte odeslat jak jednotkové ceny, tak energetické štítky.

energetická třída [energy_efficiency_class]

Atribut ‘energetická třída’ [energy_efficiency_class] vám umožňuje označit energetickou třídu u určitých kategorií produktů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU.

Atribut energetické třídy odesílejte pouze pro vybrané produkty, u nichž platí povinnost uvést energetickou třídu v souladu s místními, státními nebo federálními zákony platnými v zemi, na kterou vaše záznamy o produktu cílí. Pokud například vaše záznamy o produktu cílí na členské státy EU nebo Švýcarsko, přihlédněte prosím k zákonným povinnostem v tomto ohledu, jak stanovují národní zaváděcí zákony podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, a další příslušné národní zákony.

Je možné, že tyto informace se nezobrazí na všech zařízeních, včetně mobilních telefonů a tabletů. Před odesláním produktových informací do Nákupů Google si prosím zkontrolujte právní požadavky platné pro zemi, na kterou cílíte.

Použití: Doporučeno pro zboží ve zdrojích, které cílí na státy EU nebo Švýcarsko.

Typ Výčet: G, F, E, D, C, B, A, A+, A++, A+++
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem A+
XML <g:energy_efficiency_class>A+</g:energy_efficiency_class>

Důležité:

 • Mezi produkty, u kterých může být povinné tento atribut uvádět, patří mimo jiné lednice, mrazáky, kombinované pračky se sušičkou, vinotéky, pračky, bubnové sušičky, myčky na nádobí, trouby, ohřívače vody a rezervoáry na teplou vodu, klimatizace, elektrické žárovky a svítidla a televizory.
 • Energetickou třídu uveďte pro konvenční ohřívače vody, solární ohřívače vody, čerpadlová ohřívače vody a balení ohřívače vody a solárního zařízení.
 • Energetickou třídu ohřívání (průměrné období) uveďte u obousměrných klimatizací.

Věrnostní body (pouze Japonsko)

Následující atribut se vztahuje pouze na zdroje, které cílí na Japonsko. Tento atribut umožňuje zadat počet a typ věrnostních bodů, které zákazník získá při koupi produktu.

věrnostní body [loyalty_points] – Věrnostní body, které uživatelé získají nákupem položky

Přijímáme pouze věrnostní body s konkrétní finanční hodnotou. Nepřípustné je například načítání ujetých kilometrů, věrnostní body, které lze vyměnit pouze za zboží apod. Věrnostní body musíte udělovat přímo vy. Nejsou například podporovány věrnostní body spjaté s platebními kartami nebo elektronickými penězi. Podporujeme však systémy věrnostních programů, které používají body uplatňované v rámci různých odvětví. Předpokladem přitom je, že tyto body vydáváte.

Použití: Doporučuje se u produktů cílených na Japonsko, za které uživatel získává věrnostní body.

Tento atribut má tři části:

 • name (volitelné): Název programu věrnostních bodů. Doporučujeme omezit délku názvu na 12 znaků o plné šířce nebo na 24 znaků latinky.
 • points value (povinné): Věrnostní body udělené obchodníkem (absolutní hodnota).
 • ratio (volitelné): Hodnota jednoho bodu vyjádřená v peněžních jednotkách. Google uplatňuje příslušnou měnu na základě nastavení služby Merchant Center. Jestliže je atribut ‘poměr’ [ratio] vynechán, použije se výchozí hodnota 1,0.
Typ Každý program věrnostních bodů se skládá ze tří podřízených atributů:
Název Požadavek Popis Příklady
Name (text) Volitelné Název programu věrnostních bodů. Doporučujeme omezit délku názvu na 12 znaků o plné šířce nebo na 24 znaků latinky. Program A
Hodnota bodů [points value] (číslo) Povinné Věrnostní body udělené obchodníkem (absolutní hodnota). 100
Poměr [ratio] (číslo) Volitelné Hodnota jednoho bodu vyjádřená v peněžních jednotkách. Google uplatňuje příslušnou měnu na základě nastavení služby Merchant Center. Jestliže je atribut ‘poměr’ [ratio] vynechán, použije se výchozí hodnota 1,0. 1,5
Text s oddělováním pomocí tabulátoru Jednotlivé podřízené atributy oddělte dvojtečkou. Podřízené atributy neuzavírejte do uvozovek. Vyžadovány jsou všechny dvojtečky včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty. Vždy je tedy třeba zadat tři dvojtečky. Atributy byste měli uvádět v pořadí podle priority.
Program A:100:1.0 Význam kódu: 100 bodů, kde 1 bod odpovídá 1,0 měnové jednotky.
Program B:100:0.5 Význam kódu: 100 bodů, kde 1 bod odpovídá 0,5 měnové jednotky.
Program C:100: Poměr je vynechán, použije se tedy výchozí hodnota 1,0.
:100: Nejjednodušší forma
XML Tři podřízené atributy jsou ‘název’ [name], ‘body’ [points] a ‘ratio’ [poměr]. Každou skupinu atributů věrnostních bodů uvádějte jako samostatný atribut.
<g:loyalty_points>
   <g:name>Program A</g:name>
   <g:points_value>100</g:points_value>
   <g:ratio>1.0</g:ratio>
</g:loyalty_points>

Více splátek (pouze pro Brazílii)

Následující atribut se vztahuje pouze na zdroje, které cílí na Brazílii. Pomocí tohoto atributu můžete uživateli poskytnout možnost platby v několika splátkách.

splátka [installment] – Počet a výše splátek, které je za položku třeba zaplatit.

Pokud nabízíte několik možností nákupu na splátky, můžete si vybrat, kterou u položky uvedete. Je třeba, aby tato možnost byla viditelná na vstupní stránce.

Použití: Pro zboží odeslané k zobrazení v Brazílii, za které lze platit ve splátkách.

Tento atribut má dvě části:

 • months (požadováno): Počet splátek, které musí kupující zaplatit.
 • amount (požadováno): Výše jedné měsíční splátky. Uveďte i měnu.
Typ Každá skupina splátek se skládá ze dvou podřízených atributů:
Název Požadavek Popis Příklady
Měsíce [months] (číslo) Povinné Počet splátek, které musí kupující zaplatit. 6
Částka [amount] (číslo) Povinné Výše jedné měsíční splátky. Uveďte i měnu. 500 Kč
Text s oddělováním pomocí tabulátoru Jednotlivé podřízené atributy oddělte dvojtečkou. Podřízené atributy neuzavírejte do uvozovek.
6:50 Kč Význam: platby po dobu 6 měsíců ve výši 500 Kč měsíčně.
XML Dva podřízené atributy jsou počet měsíců a částka. Každou skupinu atributu splátek uvádějte jako samostatný atribut.
<g:installment>
   <g:months>6</g:months>
   <g:amount>50 BRL</g:amount>
</g:installment>

Důležité:

 • Zahrnutá možnost nákupu na splátky nesmí být podmíněna vlastnictvím věrnostní karty.

Jak užitečný je tento článek:

Názor jsme zaznamenali. Děkujeme
 • Zcela neužitečný
 • Nepříliš užitečný
 • Poměrně užitečný
 • Velmi užitečný
 • Mimořádně užitečný