Specifikace zdroje produktů

Chcete-li zabránit pozastavení zdroje, dobře si před jeho vytvořením pročtěte zásady služby Nákupy Google.

Stránka popisuje všechny atributy nezbytné k uvedení vašich produktů v Nákupech Google. Některé atributy jsou povinné pro všechny produkty, některé jen pro určité typy položek (například oblečení) a některé jsou pouze doporučené. Pokud nezadáte povinný atribut, daná položka se ve výsledcích Nákupů Google nezobrazí. Pokud nezadáte doporučený atribut, může se zboží zobrazovat méně často. Aby se vaše produkty v Nákupech Google zobrazovaly správně, přečtěte si dokument celý. Základní přehled o zdrojích poskytuje tento článek. Než zdroj vytvoříte, vyberte správný formát souboru.

Pod výrazem položka rozumíme jeden záznam o produktu. Pokud používáte formát Text nebo Text oddělený tabulátory, je položka ekvivalentem jednoho řádku ve zdroji dat. Položky mají mnoho společného s produkty. Předpokládáme ale, že se produkt může vyskytnout v několika variantách. Varianty produktu se od sebe liší barvou, materiálem, vzorem nebo velikostí. Výraz položka používáme pro jednu variantu produktu.

V případě zdrojů cílených na Rusko přijímáme také formát odpovídající specifikacím Yandex.

Důležité:
 • Jestliže používáte formát s oddělovačem, můžete názvy atributů uvádět buď v angličtině, nebo v jazyce cílové země. Názvy (například 'stav' [condition]) a hodnoty atributů (například 'nové' [new]) však musí být ve stejném jazyce.
 • Pokud používáte formát XML nebo rozhraní API, musíte přitom použít anglické názvy atributů uvedené v hranatých závorkách.
 • Jestliže používáte formát XML nebo rozhraní API, je třeba v názvu atributu místo mezery použít podtržítko (např. „image_link“, nikoli „image link“). V hodnotě atributu je použití mezery povoleno (např. „in stock“).

Základní informace o produktu

Následující atributy obsahují základní informace o vašich položkách.

id [id] – identifikátor položky

Identifikátor produktu musí být v rámci účtu jedinečný a není možné jej opakovaně používat v několika zdrojích. Pokud máte více zdrojů, musí být identifikátory jednotlivých produktů ve všech zdrojích stále jedinečné. Jako identifikátor produktu lze použít jakoukoli kombinaci písmen a číslic.

Použití: Povinný atribut pro všechny produkty.

Typ Alfanumerické znaky
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem tddy123uk
XML <g:id>tddy123uk</g:id>

Důležité:

 • Po odeslání produktu není možné identifikátor při aktualizaci zdroje změnit ani jej později znovu použít pro jiný produkt.
 • Poznámka pro Švýcarsko a Belgii: Pokud je váš web vícejazyčný, odešlete pro každý jazyk samostatný zdroj. V jednotlivých jazykových verzích můžete pro stejný produkt použít tentýž identifikátor.
název položky [title] – Název položky

Toto je povinný název vaší položky. Do názvu doporučujeme zahrnout charakteristiky, jako je barva nebo značka. Položku tím odlišíte od ostatních produktů.

Použití: Povinný atribut pro všechny produkty.

Typ Text. Nesmí být delší než 70 znaků.
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem Pánské triko polo
XML <title>Pánské triko polo</title>

Důležité:

 • Držte se našich publikačních pravidel. Neuvádějte například žádná reklamní sdělení typu „doprava zdarma“ a nepoužívejte KAPITALIZACI.
 • U variant produktů je třeba zadat souhrnný název pro všechny varianty položek. Pokud je například „pánské triko polo“ k dispozici v červené a modré barvě, můžete uvést jeden z těchto názvů:
  • Pánské triko polo (lze použít pro obě varianty)
  • Pánské triko polo – červené (pro červené triko)
  • Pánské triko polo – modré (pro modré triko)
 • U mobilních zařízení, která se prodávají v balíčku se smlouvami na poskytování služeb, můžete u položek uvést cenu ve výši 0,00 Kč. U atributu ‘taxonomie produktů google’ [google product taxonomy] je třeba pro telefony uvést hodnotu ‘Elektronika > Komunikace > Telefonování > Mobilní telefony’, pro tablety pak ‘Elektronika > Počítače > Tabletové počítače’ a do názvu [title] zahrnout slova „se smlouvou“ (nebo podobný ekvivalent).
 • U mobilních telefonů a tabletů s plánem předplacených služeb v USA odešlete cenu zálohové platby jako atribut ‘cena’ [price]. Atribut ‘název’ [title] musí obsahovat slova „s platebním plánem“ (nebo podobný ekvivalent). Ve zdrojích cílených na Brazílii používejte pro mobilní zařízení či tablety s platebními plány atribut ‘splátka’ [installment]. V jiných cílových zemích nejsou povoleny telefony ani tablety s platebními plány.
popis [description] – Popis produktu

Uvádějte pouze relevantní informace týkající se zboží. Popište hlavní atributy jako velikost, materiál, vhodné věkové rozpětí, zvláštní funkce a další technické parametry. Zmiňte také podrobnosti o vzhledu zboží, jako je tvar, vzor, struktura a design, jelikož tento text může posloužit pro hledání vašeho zboží.

Doporučujeme odesílat 500 až 1000 znaků, ale je možné použít až 10 000 znaků. Popis musí být v souladu s běžnými gramatickými pravidly a končit interpunkčním znaménkem.

Použití: Povinný atribut pro všechny produkty.

Typ Text
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem Červené ložní prádlo na manželskou postel, vyrobená ze 100% polyesteru o hustotě příze 300. Sada obsahuje jedno prostěradlo, jeden povlak na deku a dva povlaky na polštář standardní velikosti. Lze prát v pračce. Velmi hluboké kapsy.
XML <description>Červené ložní prádlo na manželskou postel, vyrobená ze 100% polyesteru o hustotě příze 300. Sada obsahuje jedno prostěradlo, jeden povlak na deku a dva povlaky na polštář standardní velikosti. Lze prát v pračce. Velmi hluboké kapsy..</description>

Důležité:

 • Držte se našich publikačních pravidel. Neuvádějte například žádná reklamní sdělení typu „doprava zdarma“, nepoužívejte VELKÁ PÍSMENA a neuvádějte popis své značky nebo společnosti.
 • Popis dále nesmí zahrnovat následující informace:
  • odkazy na váš obchod nebo jiné weby,
  • údaje o fakturaci, platbě nebo prodejní informace,
  • odkazy na interní systémy kategorizace, např.„Hračky a hry > Hračky > Panenky“,
  • srovnání s jinými produkty, které neprodáváte, např. „ještě lepší/rychlejší/větší než XY“,
  • podrobnosti o jiných produktech, příslušenství nebo podobných dostupných položkách.
kategorie produktu google [google_product_category] – Kategorie Google dané položky

Atribut 'kategorie produktu google' [google product category] označuje kategorii odesílaného produktu, zvolenou na základě taxonomie produktů Google. V tomto atributu lze uvést pouze jednu hodnotu ze stromu taxonomie produktů. Pokud vaše položky spadají do několika kategorií, uveďte jen jednu kategorii (tu nejrelevantnější).

Kategorie z taxonomie produktů Google musí obsahovat celou cestu. Přípustná hodnota je například 'Oblečení a doplňky > Oblečení > Džíny', hodnota 'Džíny' nikoli.

Použití: Atribut ‘kategorie produktu google’ [google product category] se vyžaduje pro všechny položky, které patří do kategorií ‘Oblečení a doplňky’, ‘Média’ a ‘Software’ pro všechny cílové země s výjimkou Rakouska, Belgie, Kanady, Dánska, Indie Mexika, Norska, Polska, Ruska Švédska a Turecka. Pokud vaše produkty nepatří do jedné z těchto kategorií nebo pokud váš zdroj cílí na Rakousko, Belgii, Kanadu, Dánsko, Indii, Mexiko, Norsko, Polsko, Rusko, Švédsko nebo Turecko, pak tento atribut doporučujeme, avšak nevyžadujeme.

Typ Předem určené hodnoty taxonomie produktů Google
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem Oblečení a doplňky > Oblečení > Šaty
XML <g:google_product_category>Oblečení a doplňky &gt; Oblečení &gt; Šaty</g:google_product_category>

Další požadavky na kategorii: U všech položek, které spadají do níže uvedených kategorií, musí hodnota, odeslaná jako ‘kategorie produktu google’ [google product category] odpovídat níže uvedeným kategoriím nebo konkrétnějším kategoriím v souladu s plnou taxonomií produktů. Pro tyto položky nestačí uvést kategorii nejvyšší úrovně, jako například ‘Oblečení a doplňky’ nebo ‘Média’.

 • 'Oblečení a doplňky > Oblečení'
 • 'Oblečení a doplňky > Obuv'
 • 'Oblečení a doplňky > Oděvní doplňky > Sluneční brýle'
 • 'Oblečení a doplňky > Kabelky, peněženky a pouzdra > Kabelky'
 • 'Oblečení a doplňky > Šperky > Hodinky'
 • 'Média > Knihy'
 • 'Média > DVD a Filmy'
 • 'Média > Hudba'
 • Software > Videohry' (Poznámka: Tato kategorie zahrnuje všechny počítačové hry.)

Kategorie pro balíčky různých produktů: U společně balených produktů různého typu uvádějte nejvhodnější kategorii. Pokud balíčky různých produktů obsahují hlavní produkt, pak bude nejvhodnější uvést kategorii tohoto hlavního produktu. Pokud například odesíláte digitální fotoaparát SLR balenou společně s taškou, pak bude nejvhodnější uvést pro tento balíček kategorii ‘Fotoaparáty a optika > Fotoaparáty > Digitální fotoaparáty’.

Kategorie pro mobilní zařízení nebo tablety s cenou 0,00 Kč: U mobilních zařízení, která se prodávají v balíčku se smlouvami na poskytování služeb, můžete u položek uvést cenu ve výši 0,00 Kč. U atributu ‘taxonomie produktů google’ [google product taxonomy] je třeba pro telefony uvést hodnotu ‘Elektronika > Komunikace > Telefonování > Mobilní telefony’, pro tablety pak ‘Elektronika > Počítače > Tabletové počítače’ a do názvu [title] zahrnout slova „se smlouvou“ (nebo podobný ekvivalent).

Kategorie dárkových karet: Nákupy Google umožňují propagaci dárkových karet s několika omezeními. U dárkových karet musí být ve zdroji uveden atribut ‘kategorie produktu google’ [google product category] s hodnotou ‘Umění a zábava > Párty a oslavy > Dary > Dárkové karty a certifikáty’. Další informace o odesílání dárkových karet naleznete v zásadách pro finanční a další související produkty.

Příklady odeslaných atributů ‘kategorie produktu google’ [google product category]:

Legíny patří do kategorie 'Oblečení a doplňky > Oblečení' uvedené výše. Pokud odesíláte záznam pro legíny:

 • Přijatelné kategorie:
  • 'Oblečení a doplňky > Oblečení'
  • 'Oblečení a doplňky > Oblečení' > Kalhoty'
  • 'Oblečení a doplňky > Oblečení' > Kalhoty > Legíny'
 • Neplatné kategorie
  • 'Oblečení a doplňky'
  • Neuvedení žádné ‘kategorie produktu google’ [google product category]

Prsteny nepatří do žádné z výše uvedených kategorií. Odesíláte-li záznam pro prsteny:

 • Přijatelné kategorie:
  • 'Oblečení a doplňky'
  • 'Oblečení a doplňky > Šperky
  • 'Oblečení a doplňky'> Šperky > Prsteny'
 • Neplatné kategorie:
  • Neuvedení žádné ‘kategorie produktu google’ [google product category]

Všechny položky musejí být v souladu s výše uvedenými pravidly. Důrazně však doporučujeme, abyste použili co nejkonkrétnější vhodnou kategorii pro každý produkt v souladu s plnou taxonomií produktů Google.

typ produktu [product_type] – Vaše vlastní kategorie dané položky

Tento atribut také udává kategorii odeslaného produktu. Můžete však použít svoji vlastní klasifikaci. Na rozdíl od atributu 'kategorie produktu google' [google product category] můžete v případě, že produkty spadají do více než jedné kategorie, uvést u atributu 'typ produktu' [product type] více než jednu hodnotu. Uveďte prosím úplný řetězec kategorie. Například pokud vaše produkty patří do kategorie Chladničky, uveďte celý řetězec: Dům a zahrada > Kuchyně a jídelny > Kuchyňské spotřebiče > Chladničky. K oddělení hodnot musíte použít symbol „ > “, včetně mezery před a za ním. Pokud odešlete více hodnot oddělených čárkou, pak bude v rámci kampaně v Nákupech Google jako atribut ‘typ produktu’ [product type] použita pouze první zadaná hodnota. Další informace o kampaních v Nákupech Google.

Použití: Pokud řadíte produkty do kategorií, doporučujeme tento atribut použít pro všechny produkty.

Typ Text. Jestliže je to pro váš produkt vhodné, můžete uvést i více typů produktů. V případě hodnot oddělených tabulátorem použijte oddělení pomocí čárky, v případě formátu XML uveďte více atributů <product_type>.
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem Home & Garden (domov a zahrada) > Kitchen & Dining (kuchyně a stolování) > Appliances (spotřebiče) > Refrigerators (ledničky)
XML <g:product_type>Dům a zahrada &gt; Kuchyně a jídelny &gt; Spotřebiče &gt; Chladničky</g:product_type>
odkaz [link] – Adresa URL odkazuje přímo na stránku produktu na vašem webu

Uživatel je přesměrován na tuto adresu URL poté, co uživatel klikne na vaši položku na Nákupech Google. Tuto adresu nazýváme také vstupní stránkou. Musí odkazovat na stránku s produktem, který si uživatel vybral. Můžete použít sledovací URL, abyste rozlišili uživatele přicházející z Nákupů Google.

Adresa URL uvedená v tomto atributu je přímým odkazem na stránku produktu. Kromě atributu „odkaz“ můžete pro účely sledování nastavit také atribut „přesměrování adwords“. Zadáte-li pouze atribut „přesměrování adwords“, bude uživatel přesměrován na adresu URL zadanou v atributu „přesměrování adwords“. Tato adresa URL musí odkazovat na stejné webové stránky jako ta, kterou jste uvedli v atributu „odkaz“. Pokud atribut „přesměrování adwords“ nezadáte, pak bude uživatel přesměrován přímo na adresu URL uvedenou v atributu „odkaz“.

Použití: Povinný atribut pro všechny produkty.

Typ URL (Část http:// nesmí být vynechána.)
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem http://www.example.cz/asp/sp.asp?cat=12&id=1030
XML <link>http://www.example.cz/asp/sp.asp?cat=12&amp;id=1030</link>

Důležité:

 • Pečlivě si prostudujte naše zásady. Adresy URL musí odkazovat přímo na webové stránky produktů bez vyskakovacích oken. Nejsou povoleny vstupní stránky vyžadující přihlášení či hesla ani přímé odkazy na soubory nebo e-mailové adresy.
 • Po dobu údržby, která se týká i vaší vstupní stránky, jste povinni odstranit své položky z Nákupů Google.
 • Pokud se na jedné stránce nachází několik produktů, musí být pro uživatele snadné vyhledat správný produkt. Doporučujeme zobrazovat na stránce pouze jeden produkt.
 • Pro varianty téhož produktu doporučujeme odeslat jednotlivé adresy URL s předem nastavenou volbou varianty, na kterou uživatel klikl v Nákupech Google.
 • Adresa URL nesmí přesměrovat uživatele na stránky mimo váš web.
 • Adresa URL musí začínat řetězcem „http://“ nebo „https://“ a používat název domény, který jste ověřili v Nástrojích pro webmastery Google a v nastavení účtu Merchant Center.
 • Všechny použité symboly je nutné nahradit kódovacími entitami pro adresy URL (například čárka = %2C).
URL obrázku [image_link] – URL adresa obrázku dané položky

Jedná se o adresu URL obrázku, který je k danému produktu přidružen.

Pokud máte k dispozici více obrázků produktu, odešlete pomocí tohoto atributu hlavní náhled a ostatní náhledy uveďte v atributu 'url dalšího obrázku' [additional image link].

Velikost obrázků:

 • Odešlete největší obrázek produktu v plné velikosti, který máte, až do velikosti souboru 4 MB.
 • Doporučujeme používat obrázky min. velikosti 800 pixelů na výšku a na šířku.
 • Obrázky nezvětšujte ani neodesílejte miniatury.
 • Obrázky oblečení musí být v min. velikosti 250 x 250 pixelů.

Použití: Povinný atribut pro všechny produkty.

Typ URL (Musí začínat řetězcem „http://“ nebo „https://“.)
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem http://www.example.cz/obrazek1.jpg
XML <g:image_link>http://www.example.cz/image1.jpg
</g:image_link>

Důležité:

 • Pokud pro položku nemáte žádný obrázek, nelze položku odeslat.
 • Pro produkty spadající do kategorie Oblečení a doplňky a všechny související podkategorie ve zdrojích cílených na USA, Spojené království, Německo, Francii a Japonsko: Pokud odesíláte varianty produktů, které se liší 'barvou' [color], 'vzorem' [pattern] nebo 'materiálem' [material], je nutné ke každé variantě odeslat samostatný obrázek. Pokud nemáte obrázek správné varianty produktu k dispozici, nesmíte údaje o této variantě odeslat. Doporučujeme odeslat také konkrétní obrázky variant pro hodnoty atributu 'velikost' [size]. Pokud však tyto obrázky nemáte k dispozici, můžete u produktů různých velikostí odeslat stejnou adresu URL obrázku.
 • Všechny ostatní země a kategorie: Pokud nemáte příslušné obrázky, které byste odeslali jako varianty položek, můžete varianty produktu uvést jako jednu položku s několika hodnotami atributů variant a poskytnout obrázek, který máte k dispozici.
 • Na obrázku musí být vyobrazen daný produkt. Neodesílejte zástupné texty typu „obrázek není k dispozici“ ani logo značky či vašeho obchodu.
 • Obrázky produktů nesmí obsahovat loga ani jiné propagační prvky.
 • Hlavní obrázek zvýhodněného balení musí zobrazovat jeden kus zboží.

Formátování:

 • Použitelné formáty obrázku jsou neanimovaný GIF (.gif), JPEG (.jpg/.jpeg), PNG (.png), BMP (.bmp) a TIFF (.tif/.tiff) a přípony soubory obrázku musí odpovídat jejich formátu.
 • Použitelné protokoly URL jsou ‘http’ a ‘https’. Všechny symboly použité v adrese URL obrázku je nutné nahradit kódovacími entitami pro adresy URL (například čárka = %2C).
URL adresa dalšího obrázku [additional_image_link] – URL adresy dalších obrázků k dané položce

Jestliže máte pro své zboží k dispozici další obrázky, uveďte je v tomto atributu. Jde například o fotografie zachycující produkt z jiných úhlů než hlavní obrázek, obrázky balení nebo obrázky produktu v různém prostředí.

Když atribut uvedete několikrát, můžete k jednomu produktu přidat až 10 dodatečných obrázků. V případě hodnot oddělených tabulátorem oddělte jednotlivé adresy URL čárkami. V případě formátu XML uveďte každou adresu URL jako samostatný atribut <additional_image_link>.

Použití: Pro všechny položky s více obrázky.

Typ URL (Část http:// nesmí být vynechána.)
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem http://www.example.cz/obrazek1.jpg
XML <g:additional_image_link>
http://www.example.cz/image1.jpg
</g:additional_image_link>

Důležité:

 • Platí stejná pravidla jako pro adresu URL obrázku.
stav [condition] – Stav položky

Tento atribut má pouze tři přípustné hodnoty:

 • 'nové' [new]: Produkt je nový a nepoužívaný. V původním a neotevřeném balení.
 • 'repasované' [refurbished]: Produkt byl opraven do funkčního stavu. Jedná se například o repasované kazety do tiskáren.
 • 'použité' [used]: Ostatní případy než výše uvedené. Produkt byl například používán, původní balení bylo otevřeno nebo se ztratilo.

Použití: Povinný atribut pro všechny produkty.

Typ Přípustné jsou následující tři přednastavené hodnoty:
 • ‘nové’ [new]
 • ‘použité’ [used]
 • 'repasované' [refurbished]
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem použité
XML <g:condition>použité</g:condition>

Důležité:

 • Pokud názvy atributů odesíláte v angličtině, musíte hodnoty atributů uvést také v angličtině.

Dostupnost a cena

Atributy v této části jsou požadované k zadání dostupnosti a ceny zboží. Dostupnost a ceny zboží se mohou často měnit. O každé takové změně je třeba společnost Google informovat, jakmile k ní dojde. Doporučení ohledně poskytování co nejaktuálnějších a nejčerstvějších údajů naleznete zde.

Tyto atributy pravidelně kontrolujeme a pokud se zjistí, že zde zadané hodnoty se liší od údajů uvedených na vašich webových stránkách, pak odstraníme všechny vaše položky z Nákupů Google. Další podrobnosti naleznete v našich zásadách.

dostupnost [availability] – Stav dostupnosti dané položky

Atribut dostupnosti má pouze čtyři možné hodnoty:

 • ‘skladem’ [skladem]: Tuto hodnotu uveďte, pokud jste si jistí, že položka bude odeslána (nebo na cestě k zákazníkovi) do 3 pracovních dnů nebo v kratší době. Týká se to zejména zboží, které je k dispozici přímo u vás na skladě.
 • ‘na objednávku’ [available for order]: Tuto hodnotu uveďte, pokud bude odeslání objednávky zákazníkovi trvat 4 či více pracovních dnů. Příkladem je zboží, které skladem momentálně nemáte, ale víte, že během několika dní přijde. Hodnota 'předobjednávka' [preorder] se používá u zboží, které ještě nebylo uvedené do prodeje.
 • ‘není skladem’ [out of stock]: Pro tento produkt momentálně nepřijímáte objednávky. (Důležitá rada: Pokud produkty nejsou na vašich webových stránkách skladem, neodstraňujte je ze zdroje dat. Namísto toho uveďte tuto hodnotu
 • ‘předobjednávka’ [preorder]: Na tento produkt přijímáte objednávky, ale nebyl doposud uveden do prodeje.

Použití: Povinný atribut pro všechny produkty.

Typ Čtyři přednastavené přípustné hodnoty jsou:
 • 'skladem' [in stock]
 • 'na objednávku' [available for order]
 • 'není skladem' [out of stock]
 • 'předobjednávka' [preorder]
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem skladem
XML <g:availability>skladem</g:availability>

Důležité:

 • Dostupnost zboží je třeba dát jasně najevo na jeho vstupní stránce, a to buď přímo uvedením hodnoty dostupnosti zboží (aby bylo jasné, který z výše uvedených stavů se na zboží vztahuje), nebo předpokládaného počtu dní do doručení zboží.
 • Zboží, které již není k dostání, je ze zdroje třeba odstranit.
 • Pokud názvy atributů odesíláte v angličtině, musíte hodnoty atributů uvést také v angličtině.
‘cena’ [price] – Cena položky

Cena zboží by z cen na vstupní stránce měla být nejvýraznější. V případě, že je na jedné stránce několik produktů různých cen, musí být uživateli jasné, která cena přísluší kterému produktu.

Použití: Povinný atribut pro všechny produkty.

Typ Číslo
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem 15,00 Kč
XML <g:price>15,00 Kč</g:price>

Důležité:

 • Při prodeji do Spojených států do ceny nezahrnujte daň. Pro všechny ostatní země, vyjma Kanady a Indie, musí cena obsahovat daň z přidané hodnoty (DPH).
 • Cena musí zahrnovat cenu v souladu se standardem ISO 4217.
 • Je třeba si důkladně přečíst naše zásady. Na Nákupech Google jsou dovoleny pouze položky s pevnou cenou. Produkty s proměnnými cenami, jako například aukce, nebo cenami vyžadujícími placené členství v klubu, nejsou povoleny.
 • U zboží prodávaného ve větším množství musí být uvedena cena nejmenšího prodejného množství, nikoli jednotková cena. Na vstupní stránce musí být snadné dohledat příslušnou cenu.
 • U zboží v akci doporučujeme uvést atribut 'cena v akci' [sale price] a běžnou cenu zadat jako hodnotu atributu 'cena' [price]. V tomto případě musí být snadné dohledat na stránce cenu v akci (namísto běžné ceny).
 • U položek není dovoleno uvádět cenu 0,00 Kč. Položky s nulovými cenami se ve výsledcích vyhledávání nezobrazí (Poznámka: Jediná výjimka platí pro mobilní telefony v jednom balíčku s plány služeb, jak uvedeno níže).
 • U mobilních zařízení, která se prodávají v balíčku se smlouvami na poskytování služeb, můžete u položek uvést cenu ve výši 0,00 Kč. U atributu ‘taxonomie produktů google’ [google product taxonomy] je třeba pro telefony uvést hodnotu ‘Elektronika > Komunikace > Telefonování > Mobilní telefony’, pro tablety pak ‘Elektronika > Počítače > Tabletové počítače’ a do názvu [title] zahrnout slova „se smlouvou“ (nebo podobný ekvivalent).
 • U mobilních telefonů a tabletů s plánem předplacených služeb v USA odešlete cenu zálohové platby jako atribut ‘cena’ [price]. Atribut ‘název’ [title] musí obsahovat slova „s platebním plánem“ (nebo podobný ekvivalent). Ve zdrojích cílených na Brazílii používejte pro mobilní zařízení či tablety s platebními plány atribut ‘splátka’ [installment]. V jiných cílových zemích nejsou povoleny telefony ani tablety s platebními plány.
 • Další informace naleznete v článku Ceny a platby.

Upozorňujeme, že chcete-li odeslat informace související s cenou pro příslušné cílové země, můžete použít jednotkovou cenu a atribut ‘instalace’ [installment].

cena v akci [sale_price] – Inzerovaná cena položky v akci

Pomocí tohoto atributu můžete inzerovat cenu zboží v akci. Další informace o zveřejnění ceny v akci

Použití: Doporučeno pro zboží v akci. Pokud u zboží v akci tento atribut nepoužijete, je třeba cenu v akci uvést jako hodnotu atributu 'cena' [price].

Formát Číslo
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem 15,00 Kč
XML <g:sale_price>15,00 Kč</g:sale_price>

Důležité:

 • Ve zdroji je stále třeba uvést atribut 'cena' [price] představující cenu, za kterou jste zboží prodávali před akcí.
 • Cena musí obsahovat měnu.
 • Všechny zadané ceny v akci se musejí shodovat s cenou zobrazovanou na vašem webu. Na vstupní stránce je třeba zobrazovat obě ceny (běžnou cenu i cenu v akci), ale cena v akci by měla být nejvýraznější.
 • U položek není dovoleno uvádět cenu 000 Kč. Položky s nulovou cenou se ve výsledcích vyhledávání nezobrazí.
doba platnosti ceny v akci [sale_price_effective_date] – Časové období, po kterou je položka v akci

Používá se v souvislosti s atributem cena v akci. Tento atribut udává časové období, ve kterém cena v akci platí. Další informace o zveřejnění ceny v akci

Použití: Doporučuje se u položek s atributem 'cena v akci' [sale price].

Formát Počáteční datum a datum ukončení oddělené lomítkem (/). Zahájení se zadává ve formátu (RRRR-MM-DD), následuje písmeno T, čas v den zahájení a nakonec výraz pro časové pásmo příslušné oblasti. Datum ukončení by mělo být ve stejném formátu.
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem 2011-03-01T13:00-0800/2011-03-11T15:30-0800
XML <g:sale_price_effective_date>2011-03-01T13:00-0800/2011-03-11T15:30-0800</g:sale_price_effective_date>

Jedinečné identifikátory produktu

Jedinečné identifikátory produktu jsou kódy nebo jiné hodnoty spojené s jednotlivým produktem

 • Kódy Global Trade Item Number (GTIN) odesílané prostřednictvím atributu ‘ean’ [gtin]. GTIN zahrnujeUPC, EAN (v Evropě), JAN (v Japonsku), a ISBN,
 • číslo dílu výrobce (Manufacturer Part Number – MPN) odesílané prostřednictvím atributu ‘mpn’ [mpn],
 • název značky výrobce v atributu ‘značka’ [brand].

Zboží na míru jsou předměty jediné svého druhu, které nemají jedinečný identifikátor produktu. Patří sem historické a sběratelské předměty, umění, netrvanlivé zboží, knihy vydané před rokem 1970 a další zvláštní položky.

Další informace o jedinečných identifikátorech produktu.

Pravidla pro jedinečné identifikátory produktu

 • Kategorie oblečení: vyžaduje se atribut ‘značka’ [brand]. Pro níže uvedené kategorie musíte dále odeslat min. 1 z následujících atributů: ‘ean’ [gtin] a ‘mpn’ [mpn].
  • 'Oblečení a doplňky > Obuv'
  • 'Oblečení a doplňky > Oděvní doplňky > Sluneční brýle'
  • 'Oblečení a doplňky > Kabelky, peněženky a pouzdra > Kabelky'
  • 'Oblečení a doplňky > Šperky > Hodinky'
 • Kategorie média a software: vyžaduje se atribut ‘ean’ [gtin].
 • Všechny ostatní kategorie: vyžadují se min. 2 z následujících 3 identifikátorů: ‘značka’ [brand], ‘ean’ [gtin] a ‘mpn’ [mpn].
 • Výjimka: u kategorií, kde se vyžaduje jedinečný identifikátor produktu, ale ten pro dané zboží neexistuje (např. zboží na míru), odešlete atribut ‘identifikátor existuje’ [identifier exists] s hodnotou FALSE.

Pokud neuvedete povinné jedinečné identifikátory produktu, pak mohou být vaše položky z Nákupů Google odstraněny. Doporučujeme, abyste pro všechny položky odesílali všechny tři atributy (‘značka’ [brand], ‘mpn’ [mpn] a ‘ean’ [gtin]).

značka [brand] – Značka položky

Použití: Podle pravidel pro jedinečné identifikátory produktu se tento atribut vyžaduje pro všechny cílové země vyjma Rakouska, Belgie, Kanady, Dánska, Indie, Mexika, Norska, Polska, Ruska, Švédska a Turecka. Tento atribut je doporučený pro Rakousko, Belgii, Kanadu, Dánsko, Indii, Mexiko, Norsko, Polsko, Rusko, Švédsko a Turecko.

Typ Text
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem Acme
XML <g:brand>Acme</g:brand>

Důležité:

 • Pokud produkt sami nevyrábíte, neuvádějte jako značku název obchodu.
en [gtin] – Kód EAN dané položky

Atribut ‘ean’ [gtin] používejte k odesílání kódů Global Trade Item Number v jednom z následujících formátů:

 • UPC (v Severní Americe): 12místné číslo, např. 3234567890126,
 • EAN (v Evropě): 13místné číslo, např. 3001234567892,
 • JAN (v Japonsku): 8místné nebo 13místné číslo, např. 49123456 nebo 4901234567894,
 • ISBN (pro knihy): 10místné nebo 13místné číslo, např. 0451524233. Pokud máte k dispozici obě čísla, použijte pouze 13místné číslo.

Použití: Podle pravidel pro jedinečné identifikátory produktu se tento atribut vyžaduje pro všechny cílové země vyjma Rakouska, Belgie, Kanady, Dánska, Indie, Mexika, Norska, Polska, Ruska, Švédska a Turecka. Tento atribut je doporučený pro Rakousko, Belgii, Kanadu, Dánsko, Indii, Mexiko, Norsko, Polsko, Rusko, Švédsko a Turecko.

Typ Číslo o 8, 12 nebo 13 číslicích (UPC, EAN, JAN nebo ISBN)
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem 3234567890126
XML <g:gtin>3234567890126</g:gtin>
mpn [mpn] – Číslo dílu výrobce (MPN) pro danou položku

Číslo dílu výrobce se používá jako poukaz na produkt a jeho označení pomocí specifického názvu výrobce, který se liší od kódu EAN.

Použití: Podle pravidel pro jedinečné identifikátory produktu se tento atribut vyžaduje pro všechny cílové země vyjma Rakouska, Belgie, Kanady, Dánska, Indie, Mexika, Norska, Polska, Ruska, Švédska a Turecka. Tento atribut je doporučený pro Rakousko, Belgii, Kanadu, Dánsko, Indii, Mexiko, Norsko, Polsko, Rusko, Švédsko a Turecko.

Typ Alfanumerické znaky
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem GO12345OOGLE
XML <g:mpn>GO1234568OOGLE</g:mpn>

Důležité:

 • Kód MPN určuje výrobce. Obchodník nemůže přidělit vlastní hodnotu tomuto atributu. Výjimkou jsou případy, kdy je prodávající zároveň výrobcem zboží.
 • Kódy MPN obvykle označují výhradně jeden produkt. Například různé barvy produktu by měly mít odlišné kódy MPN.
identifikátor existuje [identifier_exists] – Odesílání zboží na míru

U kategorií, které vyžadují jedinečný identifikátor produktu, ale dané zboží nemá identifikátor vhodný pro svou kategorii (např. EAN, MPN a značku), musí obchodník odeslat atribut ‘identifikátor existuje’ [identifier exists] s hodnotou FALSE.

Použití: Podle pravidel pro jedinečné identifikátory produktu se tento atribut vyžaduje pro všechny cílové země vyjma Rakouska, Belgie, Kanady, Dánska, Indie, Mexika, Norska, Polska, Ruska, Švédska a Turecka. Tento atribut je doporučený pro Rakousko, Belgii, Kanadu, Dánsko, Indii, Mexiko, Norsko, Polsko, Rusko, Švédsko a Turecko.

Typ Booleův logický datový typ: TRUE nebo FALSE
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem FALSE
XML <g:identifier_exists>FALSE</g:identifier_exists>

Důležité:

 • Pokud není atribut uveden, pak je výchozí hodnota nastavena na TRUE.

Příklady odeslaných jedinečných identifikátorů produktu:

Knihy

 • Vzácné staré knihy: odešlete atribut ‘identifikátor existuje’ [identifier exists] s hodnotou FALSE.
 • Nové knihy (vydané po roce 1970): v atributu ‘ean’ [gtin] uveďte hodnotu ISBN.

Zboží na míru

 • Ručně vyráběné zboží: uveďte atribut ‘identifikátor existuje’ [identifier exists] s hodnotou FALSE.
 • Starožitnosti: odešlete atribut ‘identifikátor existuje’ [identifier exists] s hodnotou FALSE.

Oblečení

 • Hromadně vyráběné oblečení: uveďte atribut ‘značka’ [brand].
 • Oblečení na míru: odešlete atribut ‘identifikátor existuje’ [identifier exists] s hodnotou FALSE.

Zvýhodněná balení

 • Zvýhodněné balení definované výrobcem: postupujte v souladu s výše uvedenými pravidly pro jedinečné identifikátory produktů. Takovéto zvýhodněné balení se považuje za jednu položku.
 • Zvýhodněné balení definované obchodníkem: postupujte v souladu s výše uvedenými pravidly pro jedinečné identifikátory produktů pro jednotlivé produkty v rámci zvýhodněného balení.

Balíčky různých produktů

 • Balíček různých produktů definovaný výrobcem (např. tělo fotoaparátu s objektivem): postupujte v souladu s výše uvedenými pravidly pro jedinečné identifikátory produktů. Takovýto balíček se považuje za jednu položku.
 • Balíček různých produktů vytvořený obchodníkem (např. vlastní balíček obsahující fotoaparát, objektiv a brašnu): pro tyto položky odešlete atribut 'identifikátor existuje' [identifier exists] s hodnotou FALSE a neuvádějte jedinečné identifikátory produktu, ačkoliv balíček obsahuje jednotlivé položky, které mají jedinečný identifikátor produktu.

Produkty z kategorie oblečení

Oblečení zahrnuje všechny produkty, které v taxonomii produktů Google spadají do kategorie 'Oblečení a doplňky' (včetně všech podkategorií).

Pro zdroje cílené na USA, Spojené království, Německo, Francii a Japonsko: Atributy v této sekci jsou povinné pro produkty kategorie Oblečení a doplňky (včetně všech podkategorií):

 • pohlaví [gender]
 • věková skupina [age group]
 • barva [color]

Atribut 'velikost' [size] je povinný pouze u podkategorií oblečení 'Oblečení a doplňky > Oblečení' a 'Oblečení a doplňky > Obuv'. V ostatních kategoriích produktů je tento atribut doporučený (v budoucnu může být povinný).

Pro všechny ostatní země: Zde uvedené atributy nejsou sice momentálně povinné pro země mimo USA, Spojené království, Německo, Francii a Japonsko, v budoucnu však mohou být mezi povinné atributy zařazeny. Z tohoto důvodu doporučujeme podle možnosti uvést všechny relevantní atributy.

pohlaví [gender] – Pohlaví pro danou položku

Přípustné jsou následující tři přednastavené hodnoty:

 • Pánské
 • Dámské
 • Unisex

Použití: Povinné pro všechny položky oblečení ve zdrojích cílených na USA, Spojené království, Německo, Francii a Japonsko. Doporučené pro ostatní země a kategorie produktů (v budoucnu mohou být povinné).

Formát Přípustné jsou pouze tři hodnoty:
 • Pánské
 • Dámské
 • Unisex
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem pánské
XML <g:gender>pánské</g:gender>

Důležité

 • Pokud názvy atributů odesíláte v angličtině, musíte hodnoty atributů uvést také v angličtině.
 • Tento atribut je povinný pro položky v kategorii ‘Oblečení a doplňky’ cílené na USA, Spojené království, Německo, Francii a Japonsko. Také je doporučeným atributem pro ‘odznaky’, ‘spony do kravaty’, ‘potítka’, ‘návleky’, ‘tkaničky’, ‘ostruhy’, ‘řemínky k hodinkám’ v rámci kategorie ‘Oblečení a doplňky’.
věková skupina [age_group] – Cílová věková skupina dané položky

U tohoto atributu jsou přípustné pouze dvě hodnoty:

 • Dospělí
 • Dětské

Použití: Povinné pro všechny položky oblečení ve zdrojích cílených na USA, Spojené království, Německo, Francii a Japonsko. Doporučené pro ostatní země a kategorie produktů (v budoucnu mohou být povinné).

Formát Přípustné jsou pouze dvě hodnoty:
 • Dospělí
 • Děti
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem dospělí
XML <g:age_group>dospělí</g:age_group>

Důležité:

 • Pokud názvy atributů odesíláte v angličtině, musíte hodnoty atributů uvést také v angličtině.
 • Tento atribut je povinný pro položky v kategorii ‘Oblečení a doplňky’ cílené na USA, Spojené království, Německo, Francii a Japonsko. Také je doporučeným atributem pro ‘odznaky’, ‘spony do kravaty’, ‘potítka’, ‘návleky’, ‘tkaničky’, ‘ostruhy’, ‘řemínky k hodinkám’ v rámci kategorie ‘Oblečení a doplňky’.
 • Pokud položka není určena výhradně pro děti, musí mít hodnotu 'dospělí' [adult], protože pro jednu položku lze odeslat pouze jednu hodnotu.
barva [color] – Barva položky

Poznámka: Tento atribut je také popsán v části Varianty produktů. Neodesílejte prosím dvě verze tohoto atributu k jednomu produktu.

Tento atribut určuje převládající barvu či barvy produktu. Pokud má jedno zboží více barev, můžete odeslat až dvě další barvy jako doplňkové:

 • Uveďte barvy podle pořadí výskytu a oddělte je znakem „/“ (nejdříve převládající barvu, potom barvy doplňkové). Příklad: Hodnota atributu barvy u černé boty se zelenými prvky by měla být 'černá/zelená'. V případě trvanlivého zboží v kategorii Oblečení, jako jsou šperky či dřevěné doplňky, jejichž povrchová úprava nebo materiál odpovídají barvě, můžete název materiálu odeslat jako atribut barvy (např. 'Mahagon','Nerezová ocel','Růženín').
 • Počet barev je omezen na tři hodnoty.
 • Pokud používáte formát XML, je třeba znak „/“ zadat pomocí kódu &#47;.

Použití: Povinné pro všechny položky oblečení ve zdrojích cílených na USA, Spojené království, Německo, Francii a Japonsko. Doporučené pro ostatní země a kategorie produktů (v budoucnu mohou být povinné).

Typ Text
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem Černá
XML <g:color>Černá</g:color>

Nepoužívat:

 • Barevné kódy obsahující čísla (např. '0 2 4 6 8').
 • Barevné kódy obsahující nealfanumerické znaky (např. '#fff000')
 • Označení barev jedním písmenem (např. „Z“) v jazycích používajících latinku. Označení barev jedním znakem v čínštině, japonštině a korejštině (např. '红') je přijatelné.
 • Označení barev odkazující na produkt nebo obrázek produktu (např. „viz obrázek“).
 • Popisné označení, které nevyjadřuje skutečnou barvu (např. vícebarevné, různé, rozmanité, viz obrázek, N/A).
 • Dlouhé označení barev o více než 40 znacích.
 • Dlouhé označení barev, které je složeninou několika barev (např. červenorůžověmodrá). Místo toho:
  • Pokud chcete uvést více barev pro jednu položku (nikoliv varianty produktu), specifikujte základní barvu a pak případně dvě doplňkové barvy, oddělené lomítkem „/“. Zde nahraďte červenorůžověmodrá výrazem červená/růžová/modrá.
  • Chcete-li uvést více barev u více podobných položek (variant produktu), odešlete je jako samostatné produkty se stejným ID skupiny položek a odlišnou hodnotou barvy.

Poznámka k neplatným odesláním:

 • Pokud odešlete hodnotu barvy, která neodpovídá výše uvedeným syntaktickým pravidlům, můžeme při odeslání zdroje odmítnout celou položku.
 • Pravidelně kontrolujeme správnost atributů, které odesíláte, včetně barvy. Pokud jsou uvedené hodnoty nesprávné, můžeme z Nákupů Google odstranit všechny vaše položky.

Důležité:

 • Tento atribut je povinný pro všechny položky v kategorii 'Oblečení a doplňky' cílené na USA, Spojené království, Německo, Francii a Japonsko.
 • Pro varianty oblečení odesílané pro USA, Spojené království, Německo, Francii a Japonsko: Každou barvu či barevnou kombinaci je nutné odeslat jako samostatnou položku spolu s 'id skupiny' [item group id]. Další podrobnosti naleznete v článku o odesílání produktů z kategorie oblečení.
 • U variant stejného produktu a různých produktů v rámci jedné kategorie používejte shodné názvy barev.
 • Zadané hodnoty se mohou zobrazit uživatelům. Uvádějte proto hodnoty, kterým porozumí.
velikost [size] – Velikost položky

Poznámka: Tento atribut je také popsán v části Varianty produktů. Neodesílejte prosím dvě verze tohoto atributu k jedné položce.

Tento atribut uvádí velikost produktu. Můžete zadat jakékoli hodnoty, které jsou pro vaše produkty vhodné. Příklady hodnot velikosti naleznete v tomto článku.

Použití: Povinné pro všechny položky oblečení zahrnuté do kategorií produktů 'oblečení' a 'obuv' ve zdrojích cílených na USA, Spojené království, Německo, Francii a Japonsko. Doporučené pro ostatní země a kategorie produktů (v budoucnu může být povinné).

Typ Text
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem XL
XML <g:size>XL</g:size>

Důležité:

 • Tento atribut je povinný pro podkategorie 'oblečení' a 'obuv' v rámci kategorie 'Oblečení a doplňky' ve zdrojích cílených na USA, Spojené království, Německo, Francii a Japonsko.
 • Pro varianty oblečení odesílané pro USA, Spojené království, Německo, Francii a Japonsko: Každou velikost nebo kombinaci velikostí je nutné odeslat jako samostatnou položku ve spojení s 'id skupiny' [item group id]. Další podrobnosti naleznete v článku o odesílání produktů z kategorie oblečení.
 • Pokud jsou údaje o velikostech složité, shrňte je v rámci jedné hodnoty (např. „43 prodloužená“ pro košili s obvodem krku 43 cm a prodlouženými rukávy).
 • U variant stejného produktu a různých produktů v rámci jedné kategorie používejte stejný způsob označení velikosti. Příklad: U triček použijte hodnoty velikostí S, M a L, nikoli S, Medium a Lrg.
 • Pokud nemáte k dispozici konkrétní obrázky, můžete u atributu 'obrázek' [image] pro různé varianty velikosti použít jednu hodnotu adresy URL. Doporučujeme však, aby atribut 'url' [link] odkazoval na stránku, kde jsou uvedeny všechny podrobnosti o variantách produktu.
 • Zadané hodnoty se mohou zobrazit uživatelům. Uvádějte proto hodnoty, kterým porozumí.

Odesílání variant oblečení

Máte-li oblečení, které se liší v hodnotách atributu 'velikost' [size], 'barva' [color], 'vzor' [pattern] nebo 'materiál' [material], je třeba zahrnout všechny povinné atributy uvedené v této sekci a postupovat podle níže uvedených pokynů.

Varianty produkt

Varianta je skupina stejných produktů, které se liší jen v hodnotách atributu 'barva' [color], 'materiál' [material], 'vzor' [pattern] nebo 'velikost' [size].

Informace na úrovni varianty jsou povinné pouze u produktů v kategorii 'Oblečení a doplňky' a všech souvisejících podkategoriích. Varianty oblečené jsou povinné pouze pro zdroje cílené na USA, Spojené království, Německo, Francii a Japonsko. V případě zdrojů cílených na jiné země se doporučují a v budoucnu se mohou stát povinné.

Pokud ve zdroji neuvedete atributy variant, nesmíte odeslat několik variant jednoho produktu jako samostatné záznamy (např. totožný produkt v různých barvách nebo velikostech). Tyto položky budou považovány za duplicitní, což je v rozporu s našimi programovými zásadami. Další podrobnosti o odesílání údajů o variantách naleznete níže.

Varianty produktů kupujícím usnadní nalézt, co hledají. Buď je můžete provést různými variantami produktu na stránce s podrobnostmi, nebo jim pomoci objevit další barvy, velikosti, vzory apod. daného produktu.

Jak odesílat údaje o variantách

 • Začněte odesláním jednoho produktu ke každé variantě. Pokud například nabízíte tričko ve čtyřech barvách a pěti velikostech, je nutné odeslat 20 variant produktu.
 • Pro každou variantu produktu uveďte jedinečné hodnoty atributu 'id' [id], stejně jako to děláte u všech ostatních položek ve zdroji.
 • Aby bylo možné tyto položky identifikovat jako vzájemné varianty, je třeba uvést atribut 'id skupiny' [item group id] (povinný pro položky oblečení v USA, Spojeném království, Německu, Francii a Japonsku) a odeslat totožné hodnoty tohoto atributu pro každou variantu dané skupiny.
 • Zahrňte atributy variant, které vyjadřují jedinečnost varianty. Můžete použít jeden či několik těchto atributů: 'barva' [color], 'materiál' [material], 'vzor' [pattern] a 'velikost' [size].
 • U každé varianty atributu smíte uvést pouze jednu hodnotu a hodnoty těchto atributů musí být v rámci všech variant ve skupině jedinečné. Příklad: Pokud je jedné položce ve skupině variant v atributu 'barva' [color] přiřazena barva „Modrá“ a v atributu 'velikost' [size] velikost „L“, ke všem dalším položkám v této skupině musí být také přiřazeny hodnoty barvy a velikosti a ke každé položce musí být přiřazena jiná kombinace těchto atributů.
 • Údaje o atributech variant je třeba odeslat jen v případě, že se váš produkt liší v tomto konkrétním atributu. Pokud jsou tedy všechna trička bavlněná, atribut 'materiál' [material] odesílat nemusíte. Pokud by ale trička byla k dispozici ve třech barvách a třech velikostech, bylo by nutné odeslat devět samostatných řádkových položek lišících se v barvě a velikosti.
 • U oblečení je povinné poskytnout jedinečný obrázek samostatné varianty, pokud se položka liší barvou, vzorem nebo materiálem. V případě variant, které se liší pouze velikostí, stačí odeslat totožný obrázek. Doporučujeme odesílat samostatné obrázky i pro varianty produktů v dalších kategoriích. Momentálně je to však povinné pouze pro kategorii Oblečení a doplňky.
 • Také doporučujeme odeslat odkazy URL s předem vybranou variantou. Pokud uživatel například vybere červené šaty ve velikosti 10, měl by být přesměrován na vstupní stránku, na které jsou již vybrány možnosti „červená“ a „velikost 10“. Pokud toto není možné, můžete u každé varianty produktu ve skupině uvést stejnou hodnotu atributu url.

Pro varianty oblečení ve zdrojích cílených na USA, Spojené království, Německo, Francii a Japonsko:

U oblečení, které se liší v hodnotách atributů 'barva' [color], 'materiál' [material], 'vzor' [pattern] nebo 'velikost' [size], je povinné uvést atribut 'id skupiny' [item group id] v každé variantě, kde se vyskytuje jedinečná kombinace hodnot atributu. Tento atribut slouží k popisu jednotlivých variant.

Pro všechny ostatní země a kategorie:

Všechny varianty atributů v této sekci jsou doporučené pro varianty kategorie oblečení a jiné kategorie než oblečení. V budoucnu však mohou být povinné. Pokud se ale rozhodnete zahrnout atribut 'id skupiny' [item group id], je povinné zahrnout také jeden z atributů variant 'barva' [color], 'velikost' [size], 'vzor' [pattern] nebo 'materiál' [material] a řídit se pokyny pro příslušnou variantu.

Další informace o odesílání různých variant oblečení naleznete v tomto článku.

Důležité: Při zadávání názvů variant produktu nezapomeňte uvést společný název všech variant položky. Další podrobnosti naleznete v atributu 'název' [title].

id skupiny [item_group_id] – Sdílený identifikátor pro všechny varianty jednoho produktu

Všechny položky, které jsou variantami stejného produktu a liší se pouze barvou, materiálem, vzorem nebo velikostí, musí mít stejné id skupiny. Pokud používáte nadřazený identifikátor skladových jednotek, který je společný pro všechny varianty produktu, můžete jej zadat jako hodnotu atributu 'id skupiny' [item group id].

Použití:Povinný pro varianty produktů oblečení v USA, Spojeném království, Německu, Francii a Japonsku. Pokud odešlete odlišná data se samostatnými obrázky v jiných zemích, pak uveďte také 'id skupiny' [item group ID].

Typ Alfanumerický kód
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem AB12345
XML <g:item_group_id>AB12345</g:item_group_id>

Důležité:

 • Tento atribut je povinný pouze pro varianty produktů oblečení v USA, Spojeném království, Německu, Francii a Japonsku.
 • Atribut 'id skupiny' [item group id] není stejný jako atribut 'id'. V atributu 'id skupiny' [item group id] se pro skupinu variant zadávají stejné hodnoty, zatímco v atributu 'id' [id] je třeba uvést jedinečné hodnoty v rámci celé skupiny variant i všech ostatních položek.
 • Hodnoty id skupiny mohou být společné pro položky, které jsou různými variantami stejného produktu, nikoli pro různé produkty.
 • Pokud odešlete atribut 'id skupiny' [item group id], budeme automaticky hledat atributy variant. A naopak pokud jste odeslali atribut 'id skupiny' [item group id], je nutné odeslat také minimálně jeden atribut varianty.
barva [color] – Barva položky

Poznámka: Tento atribut je také popsán v části Oblečení. Neodesílejte prosím dvě verze tohoto atributu k jednomu produktu.

Tento atribut určuje převládající barvu či barvy produktu. Pokud má jedno zboží více barev, můžete odeslat až dvě další barvy jako doplňkové:

 • Uveďte barvy podle pořadí výskytu a oddělte je znakem „/“ (nejdříve převládající barvu, potom barvy doplňkové). Příklad: Hodnota atributu barvy u černé boty se zelenými prvky by měla být 'černá/zelená'. V případě trvanlivého zboží v kategorii Oblečení, jako jsou šperky či dřevěné doplňky, jejichž povrchová úprava nebo materiál odpovídají barvě, můžete název materiálu odeslat jako atribut barvy (např. 'Mahagon','Nerezová ocel','Růženín').
 • Počet barev je omezen na tři hodnoty.
 • Pokud používáte formát XML, je třeba znak „/“ zadat pomocí kódu &#47;.

Použití: Povinné pro všechny položky oblečení ve zdrojích cílených na USA, Spojené království, Německo, Francii a Japonsko. Doporučené pro ostatní země a kategorie produktů (v budoucnu mohou být povinné).

Typ Text
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem Černá
XML <g:color>Černá</g:color>

Nepoužívat:

 • Barevné kódy obsahující čísla (např. '0 2 4 6 8').
 • Barevné kódy obsahující nealfanumerické znaky (např. '#fff000')
 • Označení barev jedním písmenem (např. „Z“) v jazycích používajících latinku. Označení barev jedním znakem v čínštině, japonštině a korejštině (např. '红') je přijatelné.
 • Označení barev odkazující na produkt nebo obrázek produktu (např. „viz obrázek“).
 • Popisné označení, které nevyjadřuje skutečnou barvu (např. vícebarevné, různé, rozmanité, viz obrázek, N/A).
 • Dlouhé označení barev o více než 40 znacích.
 • Dlouhé označení barev, které je složeninou několika barev (např. červenorůžověmodrá). Místo toho:
  • Pokud chcete uvést více barev pro jednu položku (nikoliv varianty produktu), specifikujte základní barvu a pak případně dvě doplňkové barvy, oddělené lomítkem „/“. Zde nahraďte červenorůžověmodrá výrazem červená/růžová/modrá.
  • Chcete-li uvést více barev u více podobných položek (variant produktu), odešlete je jako samostatné produkty se stejným ID skupiny položek a odlišnou hodnotou barvy.

Poznámka k neplatným odesláním:

 • Pokud odešlete hodnotu barvy, která neodpovídá výše uvedeným syntaktickým pravidlům, můžeme při odeslání zdroje odmítnout celou položku.
 • Pravidelně kontrolujeme správnost atributů, které odesíláte, včetně barvy. Pokud jsou uvedené hodnoty nesprávné, můžeme z Nákupů Google odstranit všechny vaše položky.

Důležité:

 • Tento atribut je povinný pro všechny položky v kategorii 'Oblečení a doplňky' cílené na USA, Spojené království, Německo, Francii a Japonsko.
 • Pro varianty oblečení odesílané pro USA, Spojené království, Německo, Francii a Japonsko: Každou barvu či barevnou kombinaci je nutné odeslat jako samostatnou položku spolu s 'id skupiny' [item group id]. Další podrobnosti naleznete v článku o odesílání produktů z kategorie oblečení.
 • U variant stejného produktu a různých produktů v rámci jedné kategorie používejte shodné názvy barev.
 • Zadané hodnoty se mohou zobrazit uživatelům. Uvádějte proto hodnoty, kterým porozumí.
materiál [material] – Materiál položky

Materiál nebo látka, ze které je produkt vyroben. Lodičky na vysokém podpatku mohou mít například hodnoty „kůže“, „denim“, „semiš“ apod.

Použití: Povinné pro varianty oblečení, které se liší materiálem, pro zdroje cílené na USA, Spojené království, Německo, Francii a Japonsko. Doporučené pro ostatní země a kategorie produktů (v budoucnu může být povinné).

Typ Text
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem Kůže
XML <g:material>Kůže</g:material>

Důležité:

 • Pro varianty oblečení odesílané pro USA, Spojené království, Německo, Francii a Japonsko: Každou položku, která se liší 'materiálem' [material], je třeba odeslat jako samostatnou položku ve spojení s 'id skupiny' [item group id].
 • Zadané hodnoty se mohou zobrazit uživatelům. Uvádějte proto hodnoty, kterým porozumí.
vzor [pattern] – Vzor/grafické zpracování položky

Vzor nebo obrázek na produktu. Na tričku může být třeba logo sportovního týmu a mít na sobě vzory ‘Sparty’ či ‘Slavie’ atd. Šaty mohou mít dva tisky a vzor například ‘puntíky’, ‘pruhy’, ‘kohoutí stopa’ atd.

Platí základní pravidlo: Pokud může uživatel na vstupní stránce daného produktu vybírat z různých vzorů, uveďte všechny varianty ve stejné skupině položek. V opačném případě použijte samostatné skupiny položek.

Použití: Povinné pro varianty oblečení, které se liší vzorem , pro zdroje cílené na USA, Spojené království, Německo, Francii a Japonsko. Doporučené pro ostatní země a kategorie produktů (v budoucnu může být povinné).

Typ Text
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem Pruhované
XML <g:pattern>Pruhované</g:pattern>

Důležité:

 • Pro varianty oblečení odesílané pro USA, Spojené království, Německo, Francii a Japonsko: Každou položku, která se liší 'vzorem' [pattern], je třeba odeslat jako samostatnou položku ve spojení s 'id skupiny' [item group id].
 • Zadané hodnoty se mohou zobrazit uživatelům. Uvádějte proto hodnoty, kterým porozumí.
velikost [size] – Velikost položky

Poznámka: Tento atribut je také popsán v části Varianty produktů. Neodesílejte prosím dvě verze tohoto atributu k jedné položce.

Tento atribut uvádí velikost produktu. Můžete zadat jakékoli hodnoty, které jsou pro vaše produkty vhodné. Příklady hodnot velikosti naleznete v tomto článku.

Použití: Povinné pro všechny položky oblečení zahrnuté do kategorií produktů 'oblečení' a 'obuv' ve zdrojích cílených na USA, Spojené království, Německo, Francii a Japonsko. Doporučené pro ostatní země a kategorie produktů.

Typ Text
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem XL
XML <g:size>XL</g:size>

Důležité:

 • Zadané hodnoty se mohou zobrazit uživatelům. Uvádějte proto hodnoty, kterým porozumí.
 • Pro varianty oblečení odesílané pro USA, Spojené království, Německo, Francii a Japonsko: Každou velikost nebo kombinaci velikostí je nutné odeslat jako samostatnou položku ve spojení s 'id skupiny' [item group id]. Další podrobnosti naleznete v článku o odesílání produktů z kategorie oblečení.
 • Pokud jsou údaje o velikostech složité, shrňte je v rámci jedné hodnoty (např. „43 prodloužená“ pro košili s obvodem krku 43 cm a prodlouženými rukávy).
 • U variant stejného produktu a různých produktů v rámci jedné kategorie používejte stejný způsob označení velikosti. Příklad: U triček použijte hodnoty velikostí S, M a L, nikoli S, Medium a Lrg.
 • Pokud nemáte k dispozici konkrétní obrázky, můžete u atributu 'obrázek' [image] pro různé varianty velikosti použít jednu hodnotu adresy URL. Doporučujeme však, aby atribut 'url' [link] odkazoval na stránku, kde jsou uvedeny všechny podrobnosti o variantách produktu.

Daně a doprava

Daně a doprava jsou důležitou součástí celkové ceny zboží. Ve skutečnosti jsou náklady na dopravu nejčastějším důvodem, proč uživatelé nakonec nákup neuskuteční. Atribut 'daň' [tax] je relevantní pouze pro zdroje pro USA – pro všechny ostatní země, vyjma Kanady a Indie, musí být daň z přidané hodnoty (DPH) již zahrnuta v ceně. V případě Kanady a Indie je třeba odesílat ceny bez příslušných daní.

Daně (pouze USA) a dopravné lze zadat třemi způsoby:

 1. Nastavení ve službě Merchant Center: K dispozici jsou různé způsoby zadání daně a nákladů na dopravu, které lze použít, pokud je struktura cen relativně jednoduchá. Pokud je například cena dopravy pro všechny produkty stejná nebo pokud cenu dopravy určujete podle hmotnosti zabaleného produktu (v takovém případě uveďte atribut „hmotnost zásilky“), může náš systém informace o dani a dopravném získat snadno. Další informace.
 2. Atributy ve zdroji: Pomocí atributů daně a dopravy uvedených níže lze modelovat složitější struktury daní a dopravného.
 3. Kombinace těchto dvou metod: Můžete ve službě Merchant Center zadat výchozí informace o daních a dopravě a poté tyto výchozí hodnoty přepsat pomocí atributů uvedených níže.

V USA je třeba jedním z těchto způsobů zadat informace o dani a dopravě. Ve Spojeném království, Německu a Francii je třeba zadat jen informace o dopravě.

Pokud nejste schopni poskytnout přesné informace o dani a dopravě, uveďte prosím alespoň odhady. Pomocí atributů 'daň' [tax] a 'doprava' [shipping] můžete například zadat daň a dopravné individuálně pro každý produkt a stát. Odhadněte prosím výši daní a nákladů na dopravu tak, aby výše celkových nákladů uvedená na Nákupech Google byla pro většinu uživatelů buď přesná, nebo nadhodnocená.

daň [tax]
Tento atribut je dostupný pouze pro USA. V případě zdrojů cílených na Austrálii musí atribut ceny zahrnovat GST.
Tento atribut je dostupný pouze pro USA. V případě zdrojů cílených na Francii musí atribut ceny zahrnovat DPH.
Tento atribut je dostupný pouze pro USA. V případě zdrojů cílených na Spojené království musí atribut ceny zahrnovat DPH.
Tento atribut je dostupný pouze pro USA. V případě zdrojů cílených na Japonsko musí atribut ceny zahrnovat daň.
Tento atribut je dostupný pouze pro USA. V případě zdrojů cílených na Nizozemsko musí atribut ceny zahrnovat daň.
Tento atribut je dostupný pouze pro USA. V případě zdrojů cílených na Itálii musí atribut ceny zahrnovat DPH.
Tento atribut je dostupný pouze pro USA. V případě zdrojů cílených na Španělsko musí atribut ceny zahrnovat DPH.
Tento atribut je dostupný pouze pro USA. V případě zdrojů cílených na Brazílii musí atribut ceny zahrnovat DPH.
Tento atribut je dostupný pouze pro USA. V případě zdrojů cílených na Německo musí atribut ceny zahrnovat DPH.
Tento atribut je dostupný pouze pro USA. V případě zdrojů cílených na Švýcarsko musí atribut ceny zahrnovat DPH.
Tento atribut je dostupný pouze pro USA. V případě zdrojů cílených na Českou republiku musí atribut ceny zahrnovat DPH.
Tento atribut je dostupný pouze pro USA. V případě zdrojů cílených na Kanadu nesmí atribut ceny zahrnovat žádné daně.
Tento atribut je dostupný pouze pro USA. V případě zdrojů cílených na Indii nesmí atribut ceny zahrnovat žádné daně.
Tento atribut je dostupný pouze pro USA. V případě zdrojů cílených na Rusko musí atribut ceny zahrnovat daň.
Tento atribut je dostupný pouze pro USA. V případě zdrojů cílených na Rakousko musí atribut ceny zahrnovat daň.
Tento atribut je dostupný pouze pro USA. V případě zdrojů cílených na Belgii musí atribut ceny zahrnovat daň.
Tento atribut je dostupný pouze pro USA. V případě zdrojů cílených na Turecko musí atribut ceny zahrnovat daň.
Tento atribut je dostupný pouze pro USA. V případě zdrojů cílených na Polsko musí atribut ceny zahrnovat daň.
Tento atribut je dostupný pouze pro USA. V případě zdrojů cílených na Švédsko musí atribut ceny zahrnovat daň.
Tento atribut je dostupný pouze pro USA. V případě zdrojů cílených na Mexiko musí atribut ceny zahrnovat daň.
Tento atribut je dostupný pouze pro USA. V případě zdrojů cílených na Norsko musí atribut ceny zahrnovat daň.
Tento atribut je dostupný pouze pro USA. V případě zdrojů cílených na Dánsko musí atribut ceny zahrnovat daň.
Tento atribut je dostupný pouze pro USA.

Definice účtu Google Merchant Center určuje, že atribut daně na úrovni zboží má přednost před nastavením daně na úrovni obchodníka. Tento atribut je platný pouze v USA. Jestliže váš zdroj cílí na jinou zemi než USA, pak tento atribut prosím nepoužívejte.

Tento atribut má čtyři části:

 • země (volitelné): Země, ve které se platí daň podle standardu ISO 3166 (aktuálně je to vždy „US“),
 • region (volitelné): Zeměpisná oblast, které se sazba daně týká. V USA se jedná o dvoupísmennou zkratku názvu státu, kód ZIP nebo rozsah kódů ZIP se zástupným znakem *.
 • rate (požadováno): Sazba daně stanovená jako procentuální podíl z ceny zboží, tedy součet procentních bodů.
 • tax_ship (volitelné) Logická hodnota určující, zda se na dopravu vztahuje daň. Platné hodnoty jsou 'y', což znamená „ano“ (yes), nebo 'n' což znamená „ne“ (no). Výchozí hodnota je 'n'.

Tento atribut můžete uvést až 100krát a zadat tak daň jednotlivě pro každý stát. Pokud se jej rozhodnete uvést zvlášť pro každý stát, přesvědčte se, zda jste na žádný stát nezapomněli (ani na státy, kde daň neúčtujete). Poznámka: Můžete také zadat, že pro daný stát daň neúčtujete.

Použití: Produkty ve zdrojích, které jsou určeny pro USA. Tento atribut použijte, pokud chcete uvést daň pro konkrétní produkt nebo pokud chcete přepsat výchozí hodnoty daní uvedené v nastavení služby Merchant Center. Pokud daňové údaje neposkytnete pro každou položku za pomoci jedné z těchto metod, vaše položky se ve výsledcích Nákupů Google nezobrazí.Další informace.

Typ Každá skupina atributů daně je tvořena čtyřmi podřízenými atributy:

Název Požadavek Popis Příklady
země [country] povinný Země, ve které se platí daň z položky (zadaná podle kódů zemí standardu ISO 3166). USA
region [region] volitelný Zeměpisná oblast, které se týká daňová sazba. Například v USA se jedná o dvoupísmennou zkratku státu, kód ZIP nebo rozsah kódů ZIP vytvořený pomocí zástupného znaku *. CA, 946*
sazba povinný Sazba daně stanovená jako procentuální podíl z ceny zboží, tedy součet procentních bodů. 5.00
přepravní daň volitelný Logická hodnota určující, zda se na dopravu vztahuje daň. Platné hodnoty jsou 'y', což znamená „ano“ (yes), nebo 'n' pro označení „ne“ (no). Výchozí hodnota je 'n'. y
Poznámka: U tohoto atributu můžete zadat více hodnot.
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem Oddělte jednotlivé podřízené atributy dvojtečkou a jednotlivé atributy daní čárkou. Podřízené atributy neuzavírejte do uvozovek. Jsou vyžadovány všechny dvojtečky, včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty. Jinými slovy, vždy je třeba zadat tři dvojtečky.
::0:
US::0:
US:CA:8.25:y,US:926*:8.75:y
XML Čtyři podřízené atributy představují zemi, region, sazbu a přepravní daň. Každou skupinu atributů daně uvádějte jako samostatný atribut.
<g:tax>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>MA</g:region>
   <g:rate>5.00</g:rate>
   <g:tax_ship>y</g:tax_ship>
</g:tax>
doprava [shipping]

Tento atribut zajišťuje konkrétní odhad nákladů na dodání produktu. Pokud u produktu uvedete tento atribut, přepíše globální nastavení dopravy, které jste definovali v nastavení služby Google Merchant Center.

Tento atribut má čtyři podatributy:

 • země (povinný): Země, do které bude položka dodána (zadaná podle kódů zemí standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto podatributu je cílová země zdroje.
 • region (volitelné): Zeměpisná oblast, pro kterou platí sazba za doručení.
 • service (volitelné): Název způsobu dopravy.
 • price (požadováno): Fixní cena za dopravu.

Tento atribut můžete u každé položky uvést až 100krát a tak určit dopravné pro jednotlivé oblasti. Pokud se rozhodnete zadat tento atribut explicitně pro jednotlivé části země, nezapomeňte zahrnout všechny oblasti nebo uvést, že je doprava produktu zdarma.

Poznámka: V souladu s našimi programovými zásadami musíte uvádět sazby za přímou dopravu k zákazníkovi. Sazby za jiné způsoby dopravy, jako je např. doručení do obchodu, nejsou povoleny.

Použití: Pokud chcete pro daný produkt zadat dopravné nebo přepsat výchozí dopravné uvedené v nastavení služby Merchant Center. Další informace.

Typ Každá skupina atributů dopravy je tvořena čtyřmi podřízenými atributy:
Název Požadavek Popis Příklady
země [country] povinné Země, do které bude položka dodána (zadaná podle kódů zemí standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto atributu je cílová země zdroje. AU
region [region] volitelné Zeměpisná oblast, pro kterou platí sazba za dopravu: v Austrálii, třípísmenná zkratka státu NSW
služba volitelné Třída služby nebo rychlost dodání Pozemní přeprava
cena [price] povinné Fixní cena za dopravu (včetně DPH) 5.95 AUD
Poznámka: U tohoto atributu můžete zadat více hodnot.
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem Oddělte jednotlivé podřízené atributy dvojtečkou a jednotlivé atributy dopravy čárkou. Podřízené atributy neuzavírejte do uvozovek. Jsou vyžadovány všechny dvojtečky, včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty. Jinými slovy, vždy je třeba zadat tři dvojtečky.
AU:::5.95 AUD
AU::Ground:5.95 AUD,AU:NSW:Expresní:7.95 AUD
XML Čtyři podřízené atributy představují zemi, region, službu a cenu. Každou skupinu atributů dopravy uvádějte jako samostatný atribut.
<g:shipping>
   <g:country>AU</g:country>
   <g:region>NSW</g:region>
   <g:service>Pozemní přeprava</g:service>
   <g:price>5.95 AUD</g:price>
</g:shipping>

Tento atribut zajišťuje konkrétní odhad nákladů na dodání produktu. Pokud u produktu uvedete tento atribut, přepíše globální nastavení dopravy, které jste definovali v nastavení služby Google Merchant Center.

Tento atribut má čtyři podatributy:

 • země (povinný): Země, do které bude položka dodána (zadaná podle kódů zemí standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto podatributu je cílová země zdroje.
 • region (volitelné): Zeměpisná oblast, pro kterou platí sazba za doručení.
 • service (volitelné): Název způsobu dopravy.
 • price (požadováno): Fixní cena za dopravu.

Tento atribut můžete u každé položky uvést až 100krát a tak určit dopravné pro jednotlivé oblasti. Pokud se rozhodnete zadat tento atribut explicitně pro jednotlivé části země, nezapomeňte zahrnout všechny oblasti nebo uvést, že je doprava produktu zdarma.

Poznámka: V souladu s našimi programovými zásadami musíte uvádět sazby za přímou dopravu k zákazníkovi. Sazby za jiné způsoby dopravy, jako je např. doručení do obchodu, nejsou povoleny.

Použití: Pokud chcete pro daný produkt zadat dopravné nebo přepsat výchozí dopravné uvedené v nastavení služby Merchant Center. Další informace.
Typ Každá skupina atributů doručení je tvořena čtyřmi podřízenými atributy:
Název Požadavek Popis Příklady
země [country] povinné Země, do které bude položka dodána (zadaná podle kódů zemí standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto atributu je cílová země zdroje. JP
region [region] volitelné Zeměpisná oblast, na kterou se sazba za dopravu vztahuje. Kód JIS X 0401 (národní kód místní samosprávy) definovaný v kódu hrabství. JP-23
služba volitelné Třída služby nebo rychlost dodání Standardní
cena [price] povinné Fixní cena za doručení (včetně DPH) 1000 JPY
Poznámka: U tohoto atributu můžete zadat více hodnot.
Text s oddělováním pomocí tabulátoru Oddělte jednotlivé podřízené atributy dvojtečkou a jednotlivé atributy bodů čárkou. Podřízené atributy neuzavírejte do uvozovek. Vyžadovány jsou všechny dvojtečky včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty. Vždy je tedy třeba zadat tři dvojtečky.
JP:::1000 JPY
JP:01::1000 JPY,JP:02::1200 JPY
XML Tři podřízené atributy představují zemi, službu a cenu. Každou skupinu atributů doručení uvádějte jako samostatný atribut.
<g:shipping>
   <g:country>JP</g:country>
   <g:region>JP-23</g:region>
   <g:service>Standardní</g:service>
   <g:price>1000 JPY</g:price>
</g:shipping>

Tento atribut zajišťuje konkrétní odhad nákladů na dodání produktu. Pokud u produktu uvedete tento atribut, přepíše globální nastavení dopravy, které jste definovali v nastavení služby Google Merchant Center.

Tento atribut má čtyři podatributy:

 • země (povinný): Země, do které bude položka dodána (zadaná podle kódů zemí standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto podatributu je cílová země zdroje.
 • region (volitelné): Zeměpisná oblast, pro kterou platí sazba za doručení.
 • service (volitelné): Název způsobu dopravy.
 • price (požadováno): Fixní cena za dopravu.

Tento atribut můžete u každé položky uvést až 100krát a tak určit dopravné pro jednotlivé oblasti. Pokud se rozhodnete zadat tento atribut explicitně pro jednotlivé části země, nezapomeňte zahrnout všechny oblasti nebo uvést, že je doprava produktu zdarma.

Poznámka: V souladu s našimi programovými zásadami musíte uvádět sazby za přímou dopravu k zákazníkovi. Sazby za jiné způsoby dopravy, jako je např. doručení do obchodu, nejsou povoleny.

Použití: Pokud chcete pro daný produkt zadat dopravné nebo přepsat výchozí dopravné uvedené v nastavení služby Merchant Center. Další informace.
Typ Každá skupina atributů dopravy je tvořena třemi podřízenými atributy:
Název Požadavek Popis Příklady
země [country] povinné Země, do které bude položka dodána (zadaná podle kódů zemí standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto atributu je cílová země zdroje. FR
region [region] Používá se pouze v Austrálii, Japon    
služba volitelné Třída služby nebo rychlost dodání Standardní
cena [price] povinné Fixní cena za doručení (včetně DPH) 4.95 EUR
Poznámka: U tohoto atributu můžete zadat více hodnot.
Text s oddělováním pomocí tabulátoru Oddělte jednotlivé podřízené atributy dvojtečkou a jednotlivé atributy bodů čárkou. Podřízené atributy neuzavírejte do uvozovek. Vyžadovány jsou všechny dvojtečky včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty. Vždy je tedy třeba zadat tři dvojtečky.
FR:::4.95 EUR
FR::Standardní:4.95 EUR,FR::Expresní:10.00 EUR
XML Tři podřízené atributy představují zemi, službu a cenu. Každou skupinu atributů doručení uvádějte jako samostatný atribut.
<g:shipping>
   <g:country>FR</g:country>
   <g:service>Standardní</g:service>
   <g:price>4.95 EUR</g:price>
</g:shipping>

Důležité:

 • Ve zdrojích pro USA, Spojené království, Německo a Francii je třeba zadat cenu dopravy pro každou položku. Je možné zadat buď globální výchozí cenu dopravy v nastavení služby Merchant Center, nebo uvést tento atribut. Pokud náklady na dopravu neposkytnete pro každou položku za pomoci jedné z těchto metod, vaše položky se ve výsledcích Nákupů Google nezobrazí.

Tento atribut zajišťuje konkrétní odhad nákladů na dodání produktu. Pokud u produktu uvedete tento atribut, přepíše globální nastavení dopravy, které jste definovali v nastavení služby Google Merchant Center.

Tento atribut má čtyři podatributy:

 • země (povinný): Země, do které bude položka dodána (zadaná podle kódů zemí standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto podatributu je cílová země zdroje.
 • region (volitelné): Zeměpisná oblast, pro kterou platí sazba za doručení.
 • service (volitelné): Název způsobu dopravy.
 • price (požadováno): Fixní cena za dopravu.

Tento atribut můžete u každé položky uvést až 100krát a tak určit dopravné pro jednotlivé oblasti. Pokud se rozhodnete zadat tento atribut explicitně pro jednotlivé části země, nezapomeňte zahrnout všechny oblasti nebo uvést, že je doprava produktu zdarma.

Poznámka: V souladu s našimi programovými zásadami musíte uvádět sazby za přímou dopravu k zákazníkovi. Sazby za jiné způsoby dopravy, jako je např. doručení do obchodu, nejsou povoleny.

Použití: Pokud chcete pro daný produkt zadat dopravné nebo přepsat výchozí dopravné uvedené v nastavení služby Merchant Center. Další informace.
Typ Každá skupina atributů dopravy je tvořena třemi podřízenými atributy:
Název Požadavek Popis Příklady
země [country] povinné Země, do které bude položka dodána (zadaná podle kódů zemí standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto atributu je cílová země zdroje. DE
region [region] Používá se pouze v Austrálii, Japonsku a USA    
služba volitelné Třída služby nebo rychlost dodání Standardní
cena [price] povinné Fixní cena za doručení (včetně DPH) 4.95 EUR
Poznámka: U tohoto atributu můžete zadat více hodnot.
Text s oddělováním pomocí tabulátoru Oddělte jednotlivé podřízené atributy dvojtečkou a jednotlivé atributy bodů čárkou. Podřízené atributy neuzavírejte do uvozovek. Vyžadovány jsou všechny dvojtečky včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty. Vždy je tedy třeba zadat tři dvojtečky.
DE:::4.95 EUR
DE::Standardní:4.95 EUR,DE::Expresní:10.00 EUR
XML Tři podřízené atributy představují zemi, službu a cenu. Každou skupinu atributů doručení uvádějte jako samostatný atribut.
<g:shipping>
   <g:country>DE</g:country>
   <g:service>Standardní</g:service>
   <g:price>4.95 EUR</g:price>
</g:shipping>

Důležité:

 • Ve zdrojích pro USA, Spojené království, Německo a Francii je třeba zadat cenu dopravy pro každou položku. Je možné zadat buď globální výchozí cenu dopravy v nastavení služby Merchant Center, nebo uvést tento atribut. Pokud náklady na dopravu neposkytnete pro každou položku za pomoci jedné z těchto metod, vaše položky se ve výsledcích Nákupů Google nezobrazí.

Tento atribut zajišťuje konkrétní odhad nákladů na dodání produktu. Pokud u produktu uvedete tento atribut, přepíše globální nastavení dopravy, které jste definovali v nastavení služby Google Merchant Center.

Tento atribut má čtyři podatributy:

 • země (povinný): Země, do které bude položka dodána (zadaná podle kódů zemí standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto podatributu je cílová země zdroje.
 • region (volitelné): Zeměpisná oblast, pro kterou platí sazba za doručení.
 • service (volitelné): Název způsobu dopravy.
 • price (požadováno): Fixní cena za dopravu.

Tento atribut můžete u každé položky uvést až 100krát a tak určit dopravné pro jednotlivé oblasti. Pokud se rozhodnete zadat tento atribut explicitně pro jednotlivé části země, nezapomeňte zahrnout všechny oblasti nebo uvést, že je doprava produktu zdarma.

Poznámka: V souladu s našimi programovými zásadami musíte uvádět sazby za přímou dopravu k zákazníkovi. Sazby za jiné způsoby dopravy, jako je např. doručení do obchodu, nejsou povoleny.

Použití: Pokud chcete pro daný produkt zadat dopravné nebo přepsat výchozí dopravné uvedené v nastavení služby Merchant Center. Další informace.
Typ Každá skupina atributů dopravy je tvořena třemi podřízenými atributy:
Název Požadavek Popis Příklady
země [country] povinné Země, do které bude položka dodána (zadaná podle kódů zemí standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto atributu je cílová země zdroje. NL
region [region] Používá se pouze v Austrálii, Japonsku a USA    
služba volitelné Třída služby nebo rychlost dodání Standardní
cena [price] povinné Fixní cena za doručení (včetně DPH) 4.95 EUR
Poznámka: U tohoto atributu můžete zadat více hodnot.
Text s oddělováním pomocí tabulátoru Oddělte jednotlivé podřízené atributy dvojtečkou a jednotlivé atributy bodů čárkou. Podřízené atributy neuzavírejte do uvozovek. Vyžadovány jsou všechny dvojtečky včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty. Vždy je tedy třeba zadat tři dvojtečky.
NL:::4.95 EUR
NL::Standardní:4.95 EUR,NL::Expresní:10.00 EUR
XML Tři podřízené atributy představují zemi, službu a cenu. Každou skupinu atributů doručení uvádějte jako samostatný atribut.
<g:shipping>
   <g:country>NL</g:country>
   <g:service>Standardní</g:service>
   <g:price>4.95 EUR</g:price>
</g:shipping>

Tento atribut zajišťuje konkrétní odhad nákladů na dodání produktu. Pokud u produktu uvedete tento atribut, přepíše globální nastavení dopravy, které jste definovali v nastavení služby Google Merchant Center.

Tento atribut má čtyři podatributy:

 • země (povinný): Země, do které bude položka dodána (zadaná podle kódů zemí standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto podatributu je cílová země zdroje.
 • region (volitelné): Zeměpisná oblast, pro kterou platí sazba za doručení.
 • service (volitelné): Název způsobu dopravy.
 • price (požadováno): Fixní cena za dopravu.

Tento atribut můžete u každé položky uvést až 100krát a tak určit dopravné pro jednotlivé oblasti. Pokud se rozhodnete zadat tento atribut explicitně pro jednotlivé části země, nezapomeňte zahrnout všechny oblasti nebo uvést, že je doprava produktu zdarma.

Poznámka: V souladu s našimi programovými zásadami musíte uvádět sazby za přímou dopravu k zákazníkovi. Sazby za jiné způsoby dopravy, jako je např. doručení do obchodu, nejsou povoleny.

Použití: Pokud chcete pro daný produkt zadat dopravné nebo přepsat výchozí dopravné uvedené v nastavení služby Merchant Center. Další informace.
Typ Každá skupina atributů dopravy je tvořena třemi podřízenými atributy:
Název Požadavek Popis Příklady
země [country] povinné Země, do které bude položka dodána (zadaná podle kódů zemí standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto atributu je cílová země zdroje. ES
region [region] Používá se pouze v Austrálii, Japonsku a USA    
služba volitelné Třída služby nebo rychlost dodání Standardní
cena [price] povinné Fixní cena za doručení (včetně DPH) 4.95 EUR
Poznámka: U tohoto atributu můžete zadat více hodnot.
Text s oddělováním pomocí tabulátoru Oddělte jednotlivé podřízené atributy dvojtečkou a jednotlivé atributy bodů čárkou. Podřízené atributy neuzavírejte do uvozovek. Vyžadovány jsou všechny dvojtečky včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty. Vždy je tedy třeba zadat tři dvojtečky.
ES:::4.95 EUR
ES::Standardní:4.95 EUR,ES::Expresní:10.00 EUR
XML Tři podřízené atributy představují zemi, službu a cenu. Každou skupinu atributů doručení uvádějte jako samostatný atribut.
<g:shipping>
   <g:country>ES</g:country>
   <g:service>Standardní</g:service>
   <g:price>4.95 EUR</g:price>
</g:shipping>

Tento atribut zajišťuje konkrétní odhad nákladů na dodání produktu. Pokud u produktu uvedete tento atribut, přepíše globální nastavení dopravy, které jste definovali v nastavení služby Google Merchant Center.

Tento atribut má čtyři podatributy:

 • země (povinný): Země, do které bude položka dodána (zadaná podle kódů zemí standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto podatributu je cílová země zdroje.
 • region (volitelné): Zeměpisná oblast, pro kterou platí sazba za doručení.
 • service (volitelné): Název způsobu dopravy.
 • price (požadováno): Fixní cena za dopravu.

Tento atribut můžete u každé položky uvést až 100krát a tak určit dopravné pro jednotlivé oblasti. Pokud se rozhodnete zadat tento atribut explicitně pro jednotlivé části země, nezapomeňte zahrnout všechny oblasti nebo uvést, že je doprava produktu zdarma.

Poznámka: V souladu s našimi programovými zásadami musíte uvádět sazby za přímou dopravu k zákazníkovi. Sazby za jiné způsoby dopravy, jako je např. doručení do obchodu, nejsou povoleny.

Použití: Pokud chcete pro daný produkt zadat dopravné nebo přepsat výchozí dopravné uvedené v nastavení služby Merchant Center. Další informace.
Typ Každá skupina atributů dopravy je tvořena třemi podřízenými atributy:
Název Požadavek Popis Příklady
země [country] povinné Země, do které bude položka dodána (zadaná podle kódů zemí standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto atributu je cílová země zdroje. IT
region [region] Používá se pouze v Austrálii, Japonsku a USA    
služba volitelné Třída služby nebo rychlost dodání Standardní
cena [price] povinné Fixní cena za doručení (včetně DPH) 4.95 EUR
Poznámka: U tohoto atributu můžete zadat více hodnot.
Text s oddělováním pomocí tabulátoru Oddělte jednotlivé podřízené atributy dvojtečkou a jednotlivé atributy bodů čárkou. Podřízené atributy neuzavírejte do uvozovek. Vyžadovány jsou všechny dvojtečky včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty. Vždy je tedy třeba zadat tři dvojtečky.
IT:::4.95 EUR
IT::Standardní:4.95 EUR,IT::Expresní:10.00 EUR
XML Tři podřízené atributy představují zemi, službu a cenu. Každou skupinu atributů doručení uvádějte jako samostatný atribut.
<g:shipping>
   <g:country>IT</g:country>
   <g:service>Standardní</g:service>
   <g:price>4.95 EUR</g:price>
</g:shipping>

Tento atribut zajišťuje konkrétní odhad nákladů na dodání produktu. Pokud u produktu uvedete tento atribut, přepíše globální nastavení dopravy, které jste definovali v nastavení služby Google Merchant Center.

Tento atribut má čtyři podatributy:

 • země (povinný): Země, do které bude položka dodána (zadaná podle kódů zemí standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto podatributu je cílová země zdroje.
 • region (volitelné): Zeměpisná oblast, pro kterou platí sazba za doručení.
 • service (volitelné): Název způsobu dopravy.
 • price (požadováno): Fixní cena za dopravu.

Tento atribut můžete u každé položky uvést až 100krát a tak určit dopravné pro jednotlivé oblasti. Pokud se rozhodnete zadat tento atribut explicitně pro jednotlivé části země, nezapomeňte zahrnout všechny oblasti nebo uvést, že je doprava produktu zdarma.

Poznámka: V souladu s našimi programovými zásadami musíte uvádět sazby za přímou dopravu k zákazníkovi. Sazby za jiné způsoby dopravy, jako je např. doručení do obchodu, nejsou povoleny.

Použití: Pokud chcete pro daný produkt zadat dopravné nebo přepsat výchozí dopravné uvedené v nastavení služby Merchant Center. Další informace.
Typ Každá skupina atributů dopravy je tvořena třemi podřízenými atributy:
Název Požadavek Popis Příklady
země [country] povinné Země, do které bude položka dodána (zadaná podle kódů zemí standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto atributu je cílová země zdroje. GB
region [region] Používá se pouze v Austrálii, Japonsku a USA    
služba volitelné Třída služby nebo rychlost dodání Kurýrní služba
cena [price] povinné Fixní cena za doručení (včetně DPH) 4.12 GBP
Poznámka: U tohoto atributu můžete zadat více hodnot.
Text s oddělováním pomocí tabulátoru Oddělte jednotlivé podřízené atributy dvojtečkou a jednotlivé atributy bodů čárkou. Podřízené atributy neuzavírejte do uvozovek. Vyžadovány jsou všechny dvojtečky včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty. Vždy je tedy třeba zadat tři dvojtečky.
GB:::4.12 GBP
GB::Královská pošta:4.12 GBP,GB::Kurýr:10.00 GBP
XML Tři podřízené atributy představují zemi, službu a cenu. Každou skupinu atributů doručení uvádějte jako samostatný atribut.
<g:shipping>
   <g:country>GB</g:country>
   <g:service>Poštovní zásilka</g:service>
   <g:price>4.12 GBP</g:price>
</g:shipping>

Důležité:

 • Ve zdrojích pro USA, Spojené království, Německo a Francii je třeba zadat cenu dopravy pro každou položku. Je možné zadat buď globální výchozí cenu dopravy v nastavení služby Merchant Center, nebo uvést tento atribut. Pokud náklady na dopravu neposkytnete pro každou položku za pomoci jedné z těchto metod, vaše položky se ve výsledcích Nákupů Google nezobrazí.

Tento atribut zajišťuje konkrétní odhad nákladů na dodání produktu. Pokud u produktu uvedete tento atribut, přepíše globální nastavení dopravy, které jste definovali v nastavení služby Google Merchant Center.

Tento atribut má čtyři podatributy:

 • země (povinný): Země, do které bude položka dodána (zadaná podle kódů zemí standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto podatributu je cílová země zdroje.
 • region (volitelné): Zeměpisná oblast, pro kterou platí sazba za doručení.
 • service (volitelné): Název způsobu dopravy.
 • price (požadováno): Fixní cena za dopravu.

Tento atribut můžete u každé položky uvést až 100krát a tak určit dopravné pro jednotlivé oblasti. Pokud se rozhodnete zadat tento atribut explicitně pro jednotlivé části země, nezapomeňte zahrnout všechny oblasti nebo uvést, že je doprava produktu zdarma.

Poznámka: V souladu s našimi programovými zásadami musíte uvádět sazby za přímou dopravu k zákazníkovi. Sazby za jiné způsoby dopravy, jako je např. doručení do obchodu, nejsou povoleny.

Použití: Pokud chcete pro daný produkt zadat dopravné nebo přepsat výchozí dopravné uvedené v nastavení služby Merchant Center. Další informace.
Typ Každá skupina atributů doručení je tvořena čtyřmi podřízenými atributy:
Název Požadavek Popis Příklady
země [country] povinné Země, do které bude položka dodána (zadaná podle kódů zemí standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto atributu je cílová země zdroje. BR
region [region] volitelné Používá se pouze v Austrálii, Japonsku a USA    
služba volitelné Třída služby nebo rychlost dodání Pozemní přeprava
cena [price] povinné Fixní cena za doručení (včetně DPH) 11.42 BRL
Poznámka: U tohoto atributu můžete zadat více hodnot.
Text s oddělováním pomocí tabulátoru Oddělte jednotlivé podřízené atributy dvojtečkou a jednotlivé atributy bodů čárkou. Podřízené atributy neuzavírejte do uvozovek. Vyžadovány jsou všechny dvojtečky včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty. Vždy je tedy třeba zadat tři dvojtečky.
BR:::11.42 BRL
BR::Standardní:11.42 BRL,BR::Expresní:23.10 BRL
XML Čtyři podřízené atributy jsou země, region, služba a cena. Každou skupinu atributů doručení uvádějte jako samostatný atribut.
<g:shipping>
   <g:country>BR</g:country>
   <g:region>BR-SP</g:region>
   <g:service>Standardní</g:service>
   <g:price>11.42 BRL</g:price>
</g:shipping>

Důležité:

 • Ve zdrojích pro USA, Spojené království, Německo a Francii je třeba zadat cenu dopravy pro každou položku. Je možné zadat buď globální výchozí cenu dopravy v nastavení služby Merchant Center, nebo uvést tento atribut. Pokud náklady na dopravu neposkytnete pro každou položku za pomoci jedné z těchto metod, vaše položky se ve výsledcích Nákupů Google nezobrazí.

Tento atribut zajišťuje konkrétní odhad nákladů na dodání produktu. Pokud u produktu uvedete tento atribut, přepíše globální nastavení dopravy, které jste definovali v nastavení služby Google Merchant Center.

Tento atribut má čtyři podatributy:

 • země (povinný): Země, do které bude položka dodána (zadaná podle kódů zemí standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto podatributu je cílová země zdroje.
 • region (volitelné): Zeměpisná oblast, pro kterou platí sazba za doručení.
 • service (volitelné): Název způsobu dopravy.
 • price (požadováno): Fixní cena za dopravu.

Tento atribut můžete u každé položky uvést až 100krát a tak určit dopravné pro jednotlivé oblasti. Pokud se rozhodnete zadat tento atribut explicitně pro jednotlivé části země, nezapomeňte zahrnout všechny oblasti nebo uvést, že je doprava produktu zdarma.

Poznámka: V souladu s našimi programovými zásadami musíte uvádět sazby za přímou dopravu k zákazníkovi. Sazby za jiné způsoby dopravy, jako je např. doručení do obchodu, nejsou povoleny.

Použití: Pokud chcete pro daný produkt zadat dopravné nebo přepsat výchozí dopravné uvedené v nastavení služby Merchant Center. Další informace.
Typ Každá skupina atributů dopravy je tvořena třemi podřízenými atributy:
Název Požadavek Popis Příklady
země [country] povinné Země, do které bude položka dodána (zadaná podle kódů zemí standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto atributu je cílová země zdroje. CZ
region [region] volitelné Používá se pouze v Austrálii, Japonsku a USA    
služba volitelné Třída služby nebo rychlost dodání Standardní
cena [price] povinné Fixní cena za doručení (včetně DPH) 124.42 CZK
Poznámka: U tohoto atributu můžete zadat více hodnot.
Text s oddělováním pomocí tabulátoru Oddělte jednotlivé podřízené atributy dvojtečkou a jednotlivé atributy bodů čárkou. Podřízené atributy neuzavírejte do uvozovek. Vyžadovány jsou všechny dvojtečky včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty. Vždy je tedy třeba zadat tři dvojtečky.
CZ:::124,42 Kč
CZ::Standardní:124,42 Kč,CZ::Expresní:248,82 K
XML Tři podřízené atributy představují zemi, službu a cenu. Každou skupinu atributů doručení uvádějte jako samostatný atribut.
<g:shipping>
   <g:country>CZ</g:country>
   <g:region></g:region>
   <g:service>Standardní</g:service>
   <g:price>124,42 Kč</g:price>
</g:shipping>

Tento atribut zajišťuje konkrétní odhad nákladů na dodání produktu. Pokud u produktu uvedete tento atribut, přepíše globální nastavení dopravy, které jste definovali v nastavení služby Google Merchant Center.

Tento atribut má čtyři podatributy:

 • země (povinný): Země, do které bude položka dodána (zadaná podle kódů zemí standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto podatributu je cílová země zdroje.
 • region (volitelné): Zeměpisná oblast, pro kterou platí sazba za doručení.
 • service (volitelné): Název způsobu dopravy.
 • price (požadováno): Fixní cena za dopravu.

Tento atribut můžete u každé položky uvést až 100krát a tak určit dopravné pro jednotlivé oblasti. Pokud se rozhodnete zadat tento atribut explicitně pro jednotlivé části země, nezapomeňte zahrnout všechny oblasti nebo uvést, že je doprava produktu zdarma.

Poznámka: V souladu s našimi programovými zásadami musíte uvádět sazby za přímou dopravu k zákazníkovi. Sazby za jiné způsoby dopravy, jako je např. doručení do obchodu, nejsou povoleny.

Použití: Pokud chcete pro daný produkt zadat dopravné nebo přepsat výchozí dopravné uvedené v nastavení služby Merchant Center. Další informace.
Typ Každá skupina atributů dopravy je tvořena třemi podřízenými atributy:
Název Požadavek Popis Příklady
země [country] povinné Země, do které bude položka dodána (zadaná podle kódů zemí standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto atributu je cílová země zdroje. CH
region [region] volitelné Používá se pouze v Austrálii, Japonsku a USA    
služba volitelné Třída služby nebo rychlost dodání Standardní
cena [price] povinné Fixní cena za doručení (včetně DPH) 6.15 CHF
Poznámka: U tohoto atributu můžete zadat více hodnot.
Text s oddělováním pomocí tabulátoru Oddělte jednotlivé podřízené atributy dvojtečkou a jednotlivé atributy bodů čárkou. Podřízené atributy neuzavírejte do uvozovek. Vyžadovány jsou všechny dvojtečky včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty. Vždy je tedy třeba zadat tři dvojtečky.
CH:::6.15 CHF
CH::Standardní:6.15 CHF,CH::Expresní:12.90 CHF
XML Tři podřízené atributy představují zemi, službu a cenu. Každou skupinu atributů doručení uvádějte jako samostatný atribut.
<g:shipping>
   <g:country>CH</g:country>
   <g:service>Standardní</g:service>
   <g:price>6.15 CHF</g:price>
</g:shipping>

Tento atribut zajišťuje konkrétní odhad nákladů na dodání produktu. Pokud u produktu uvedete tento atribut, přepíše globální nastavení dopravy, které jste definovali v nastavení služby Google Merchant Center.

Tento atribut má čtyři podatributy:

 • země (povinný): Země, do které bude položka dodána (zadaná podle kódů zemí standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto podatributu je cílová země zdroje.
 • region (volitelné): Zeměpisná oblast, pro kterou platí sazba za doručení.
 • service (volitelné): Název způsobu dopravy.
 • price (požadováno): Fixní cena za dopravu.

Tento atribut můžete u každé položky uvést až 100krát a tak určit dopravné pro jednotlivé oblasti. Pokud se rozhodnete zadat tento atribut explicitně pro jednotlivé části země, nezapomeňte zahrnout všechny oblasti nebo uvést, že je doprava produktu zdarma.

Poznámka: V souladu s našimi programovými zásadami musíte uvádět sazby za přímou dopravu k zákazníkovi. Sazby za jiné způsoby dopravy, jako je např. doručení do obchodu, nejsou povoleny.

Použití: Pokud chcete pro daný produkt zadat dopravné nebo přepsat výchozí dopravné uvedené v nastavení služby Merchant Center. Další informace.
Typ Každá skupina atributů dopravy je tvořena třemi podřízenými atributy:
Název Požadavek Popis Příklady
země [country] povinné Země, do které bude položka dodána (zadaná podle kódů zemí standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto atributu je cílová země zdroje. CA
region [region] volitelné Používá se pouze v Austrálii, Japonsku a USA    
služba volitelné Třída služby nebo rychlost dodání Standardní
cena [price] povinné Fixní cena za doručení (včetně DPH) 10.00 CAD
Poznámka: U tohoto atributu můžete zadat více hodnot.
Text s oddělováním pomocí tabulátoru Oddělte jednotlivé podřízené atributy dvojtečkou a jednotlivé atributy bodů čárkou. Podřízené atributy neuzavírejte do uvozovek. Vyžadovány jsou všechny dvojtečky včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty. Vždy je tedy třeba zadat tři dvojtečky.
CA:::10.00 CAD
CA::Standardní:10.00 CAD,CA::Expresní:15.25 CAD
XML Tři podřízené atributy představují zemi, službu a cenu. Každou skupinu atributů doručení uvádějte jako samostatný atribut.
<g:shipping>
   <g:country>CA</g:country>
   <g:service>Standardní</g:service>
   <g:price>10.00 CAD</g:price>
</g:shipping>

Tento atribut zajišťuje konkrétní odhad nákladů na dodání produktu. Pokud u produktu uvedete tento atribut, přepíše globální nastavení dopravy, které jste definovali v nastavení služby Google Merchant Center.

Tento atribut má čtyři podatributy:

 • země (povinný): Země, do které bude položka dodána (zadaná podle kódů zemí standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto podatributu je cílová země zdroje.
 • region (volitelné): Zeměpisná oblast, pro kterou platí sazba za doručení.
 • service (volitelné): Název způsobu dopravy.
 • price (požadováno): Fixní cena za dopravu.

Tento atribut můžete u každé položky uvést až 100krát a tak určit dopravné pro jednotlivé oblasti. Pokud se rozhodnete zadat tento atribut explicitně pro jednotlivé části země, nezapomeňte zahrnout všechny oblasti nebo uvést, že je doprava produktu zdarma.

Poznámka: V souladu s našimi programovými zásadami musíte uvádět sazby za přímou dopravu k zákazníkovi. Sazby za jiné způsoby dopravy, jako je např. doručení do obchodu, nejsou povoleny.

Použití: Pokud chcete pro daný produkt zadat dopravné nebo přepsat výchozí dopravné uvedené v nastavení služby Merchant Center. Další informace.
Typ Každá skupina atributů dopravy je tvořena třemi podřízenými atributy:
Název Požadavek Popis Příklady
země [country] povinné Země, do které bude položka dodána (zadaná podle kódů zemí standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto atributu je cílová země zdroje. IN
region [region] volitelné Používá se pouze v Austrálii, Japonsku a USA    
služba volitelné Třída služby nebo rychlost dodání Standardní
cena [price] povinné Fixní cena za doručení (včetně DPH) 10.00 INR
Poznámka: U tohoto atributu můžete zadat více hodnot.
Text s oddělováním pomocí tabulátoru Oddělte jednotlivé podřízené atributy dvojtečkou a jednotlivé atributy bodů čárkou. Podřízené atributy neuzavírejte do uvozovek. Vyžadovány jsou všechny dvojtečky včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty. Vždy je tedy třeba zadat tři dvojtečky.
IN:::10.00 INR
IN::Standardní:10.00 INR,IN::Expres:15.25 INR
XML Tři podřízené atributy představují zemi, službu a cenu. Každou skupinu atributů doručení uvádějte jako samostatný atribut.
<g:shipping>
   <g:country>IN</g:country>
   <g:service>Standardní</g:service>
   <g:price>10.00 INR</g:price>
</g:shipping>

Tento atribut zajišťuje konkrétní odhad nákladů na dodání produktu. Pokud u produktu uvedete tento atribut, přepíše globální nastavení dopravy, které jste definovali v nastavení služby Google Merchant Center.

Tento atribut má čtyři podatributy:

 • země (povinný): Země, do které bude položka dodána (zadaná podle kódů zemí standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto podatributu je cílová země zdroje.
 • region (volitelné): Zeměpisná oblast, pro kterou platí sazba za doručení.
 • service (volitelné): Název způsobu dopravy.
 • price (požadováno): Fixní cena za dopravu.

Tento atribut můžete u každé položky uvést až 100krát a tak určit dopravné pro jednotlivé oblasti. Pokud se rozhodnete zadat tento atribut explicitně pro jednotlivé části země, nezapomeňte zahrnout všechny oblasti nebo uvést, že je doprava produktu zdarma.

Poznámka: V souladu s našimi programovými zásadami musíte uvádět sazby za přímou dopravu k zákazníkovi. Sazby za jiné způsoby dopravy, jako je např. doručení do obchodu, nejsou povoleny.

Použití: Pokud chcete pro daný produkt zadat dopravné nebo přepsat výchozí dopravné uvedené v nastavení služby Merchant Center. Další informace.
Typ Každá skupina atributů dopravy je tvořena třemi podřízenými atributy:
Název Požadavek Popis Příklady
země [country] povinné Země, do které bude položka dodána (zadaná podle kódů zemí standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto atributu je cílová země zdroje. RU
region [region] Používá se pouze v Austrálii, Japonsku a USA    
služba volitelné Třída služby nebo rychlost dodání Standardní
cena [price] povinné Fixní cena za doručení (včetně DPH) 10.00 RUB
Poznámka: U tohoto atributu můžete zadat více hodnot.
Text s oddělováním pomocí tabulátoru Oddělte jednotlivé podřízené atributy dvojtečkou a jednotlivé atributy bodů čárkou. Podřízené atributy neuzavírejte do uvozovek. Vyžadovány jsou všechny dvojtečky včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty. Vždy je tedy třeba zadat tři dvojtečky.
RU:::10.00 RUB
RU::Standardní:10.00 RUB,RU::Expresní:15.25 RUB
XML Tři podřízené atributy představují zemi, službu a cenu. Každou skupinu atributů doručení uvádějte jako samostatný atribut.
<g:shipping>
   <g:country>RU</g:country>
   <g:service>Standardní</g:service>
   <g:price>10.00 RUB</g:price>
</g:shipping>

Tento atribut zajišťuje konkrétní odhad nákladů na dodání produktu. Pokud u produktu uvedete tento atribut, přepíše globální nastavení dopravy, které jste definovali v nastavení služby Google Merchant Center.

Tento atribut má čtyři podatributy:

 • země (povinný): Země, do které bude položka dodána (zadaná podle kódů zemí standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto podatributu je cílová země zdroje.
 • region (volitelné): Zeměpisná oblast, pro kterou platí sazba za doručení.
 • service (volitelné): Název způsobu dopravy.
 • price (požadováno): Fixní cena za dopravu.

Tento atribut můžete u každé položky uvést až 100krát a tak určit dopravné pro jednotlivé oblasti. Pokud se rozhodnete zadat tento atribut explicitně pro jednotlivé části země, nezapomeňte zahrnout všechny oblasti nebo uvést, že je doprava produktu zdarma.

Poznámka: V souladu s našimi programovými zásadami musíte uvádět sazby za přímou dopravu k zákazníkovi. Sazby za jiné způsoby dopravy, jako je např. doručení do obchodu, nejsou povoleny.

Použití: Pokud chcete pro daný produkt zadat dopravné nebo přepsat výchozí dopravné uvedené v nastavení služby Merchant Center. Další informace.
Typ Každá skupina atributů dopravy je tvořena třemi podřízenými atributy:
Název Požadavek Popis Příklady
země [country] povinné Země, do které bude položka dodána (zadaná podle kódů zemí standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto atributu je cílová země zdroje. AT
region [region] Používá se pouze v Austrálii, Japonsku a USA    
služba volitelné Třída služby nebo rychlost dodání Standardní
cena [price] povinné Fixní cena za doručení (včetně DPH) 10.00 EUR
Poznámka: U tohoto atributu můžete zadat více hodnot.
Text s oddělováním pomocí tabulátoru Oddělte jednotlivé podřízené atributy dvojtečkou a jednotlivé atributy bodů čárkou. Podřízené atributy neuzavírejte do uvozovek. Vyžadovány jsou všechny dvojtečky včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty. Vždy je tedy třeba zadat tři dvojtečky.
AT:::10.00 EUR
AT::Standardní:10.00 EUR,AT::Expresní:15.25 EUR
XML Tři podřízené atributy představují zemi, službu a cenu. Každou skupinu atributů doručení uvádějte jako samostatný atribut.
<g:shipping>
   <g:country>AT</g:country>
   <g:service>Standardní</g:service>
   <g:price>10.00 EUR</g:price>
</g:shipping>

Tento atribut zajišťuje konkrétní odhad nákladů na dodání produktu. Pokud u produktu uvedete tento atribut, přepíše globální nastavení dopravy, které jste definovali v nastavení služby Google Merchant Center.

Tento atribut má čtyři podatributy:

 • země (povinný): Země, do které bude položka dodána (zadaná podle kódů zemí standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto podatributu je cílová země zdroje.
 • region (volitelné): Zeměpisná oblast, pro kterou platí sazba za doručení.
 • service (volitelné): Název způsobu dopravy.
 • price (požadováno): Fixní cena za dopravu.

Tento atribut můžete u každé položky uvést až 100krát a tak určit dopravné pro jednotlivé oblasti. Pokud se rozhodnete zadat tento atribut explicitně pro jednotlivé části země, nezapomeňte zahrnout všechny oblasti nebo uvést, že je doprava produktu zdarma.

Poznámka: V souladu s našimi programovými zásadami musíte uvádět sazby za přímou dopravu k zákazníkovi. Sazby za jiné způsoby dopravy, jako je např. doručení do obchodu, nejsou povoleny.

Použití: Pokud chcete pro daný produkt zadat dopravné nebo přepsat výchozí dopravné uvedené v nastavení služby Merchant Center. Další informace.
Typ Každá skupina atributů dopravy je tvořena třemi podřízenými atributy:
Název Požadavek Popis Příklady
země [country] povinné Země, do které bude položka dodána (zadaná podle kódů zemí standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto atributu je cílová země zdroje. BE
region [region] Používá se pouze v Austrálii, Japonsku a USA    
služba volitelné Třída služby nebo rychlost dodání Standardní
cena [price] povinné Fixní cena za doručení (včetně DPH) 10.00 EUR
Poznámka: U tohoto atributu můžete zadat více hodnot.
Text s oddělováním pomocí tabulátoru Oddělte jednotlivé podřízené atributy dvojtečkou a jednotlivé atributy bodů čárkou. Podřízené atributy neuzavírejte do uvozovek. Vyžadovány jsou všechny dvojtečky včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty. Vždy je tedy třeba zadat tři dvojtečky.
BE:::10.00 EUR
BE::Standardní:10.00 EUR,BE::Expresní:15.25 EUR
XML Tři podřízené atributy představují zemi, službu a cenu. Každou skupinu atributů doručení uvádějte jako samostatný atribut.
<g:shipping>
   <g:country>BE</g:country>
   <g:service>Standardní</g:service>
   <g:price>10.00 EUR</g:price>
</g:shipping>

Tento atribut zajišťuje konkrétní odhad nákladů na dodání produktu. Pokud u produktu uvedete tento atribut, přepíše globální nastavení dopravy, které jste definovali v nastavení služby Google Merchant Center.

Tento atribut má čtyři podatributy:

 • země (povinný): Země, do které bude položka dodána (zadaná podle kódů zemí standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto podatributu je cílová země zdroje.
 • region (volitelné): Zeměpisná oblast, pro kterou platí sazba za doručení.
 • service (volitelné): Název způsobu dopravy.
 • price (požadováno): Fixní cena za dopravu.

Tento atribut můžete u každé položky uvést až 100krát a tak určit dopravné pro jednotlivé oblasti. Pokud se rozhodnete zadat tento atribut explicitně pro jednotlivé části země, nezapomeňte zahrnout všechny oblasti nebo uvést, že je doprava produktu zdarma.

Poznámka: V souladu s našimi programovými zásadami musíte uvádět sazby za přímou dopravu k zákazníkovi. Sazby za jiné způsoby dopravy, jako je např. doručení do obchodu, nejsou povoleny.

Použití: Pokud chcete pro daný produkt zadat dopravné nebo přepsat výchozí dopravné uvedené v nastavení služby Merchant Center. Další informace.
Typ Každá skupina atributů dopravy je tvořena třemi podřízenými atributy:
Název Požadavek Popis Příklady
země [country] povinné Země, do které bude položka dodána (zadaná podle kódů zemí standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto atributu je cílová země zdroje. TR
region [region] Používá se pouze v Austrálii, Japonsku a USA    
služba volitelné Třída služby nebo rychlost dodání Standardní
cena [price] povinné Fixní cena za doručení (včetně DPH) 10.00 TRY
Poznámka: U tohoto atributu můžete zadat více hodnot.
Text s oddělováním pomocí tabulátoru Oddělte jednotlivé podřízené atributy dvojtečkou a jednotlivé atributy bodů čárkou. Podřízené atributy neuzavírejte do uvozovek. Vyžadovány jsou všechny dvojtečky včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty. Vždy je tedy třeba zadat tři dvojtečky.
TR:::10.00 TRY
TR::Standardní:10.00 TRY,TR::Expresní:15.25 TRY
XML Tři podřízené atributy představují zemi, službu a cenu. Každou skupinu atributů doručení uvádějte jako samostatný atribut.
<g:shipping>
   <g:country>TR</g:country>
   <g:service>Standardní</g:service>
   <g:price>10.00 TRY</g:price>
</g:shipping>

Tento atribut zajišťuje konkrétní odhad nákladů na dodání produktu. Pokud u produktu uvedete tento atribut, přepíše globální nastavení dopravy, které jste definovali v nastavení služby Google Merchant Center.

Tento atribut má čtyři podatributy:

 • země (povinný): Země, do které bude položka dodána (zadaná podle kódů zemí standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto podatributu je cílová země zdroje.
 • region (volitelné): Zeměpisná oblast, pro kterou platí sazba za doručení.
 • service (volitelné): Název způsobu dopravy.
 • price (požadováno): Fixní cena za dopravu.

Tento atribut můžete u každé položky uvést až 100krát a tak určit dopravné pro jednotlivé oblasti. Pokud se rozhodnete zadat tento atribut explicitně pro jednotlivé části země, nezapomeňte zahrnout všechny oblasti nebo uvést, že je doprava produktu zdarma.

Poznámka: V souladu s našimi programovými zásadami musíte uvádět sazby za přímou dopravu k zákazníkovi. Sazby za jiné způsoby dopravy, jako je např. doručení do obchodu, nejsou povoleny.

Použití: Pokud chcete pro daný produkt zadat dopravné nebo přepsat výchozí dopravné uvedené v nastavení služby Merchant Center. Další informace.
Typ Každá skupina atributů dopravy je tvořena třemi podřízenými atributy:
Název Požadavek Popis Příklady
země [country] povinné Země, do které bude položka dodána (zadaná podle kódů zemí standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto atributu je cílová země zdroje. PL
region [region] Používá se pouze v Austrálii, Japonsku a USA    
služba volitelné Třída služby nebo rychlost dodání Standardní
cena [price] povinné Fixní cena za doručení (včetně DPH) 10.00 PLN
Poznámka: U tohoto atributu můžete zadat více hodnot.
Text s oddělováním pomocí tabulátoru Oddělte jednotlivé podřízené atributy dvojtečkou a jednotlivé atributy bodů čárkou. Podřízené atributy neuzavírejte do uvozovek. Vyžadovány jsou všechny dvojtečky včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty. Vždy je tedy třeba zadat tři dvojtečky.
PL:::10.00 PLN
PL::Standardní:10.00 PLN,PL::Expresní:15.25 PLN
XML Tři podřízené atributy představují zemi, službu a cenu. Každou skupinu atributů doručení uvádějte jako samostatný atribut.
<g:shipping>
   <g:country>PL</g:country>
   <g:service>Standardní</g:service>
   <g:price>10.00 PLN</g:price>
</g:shipping>

Tento atribut zajišťuje konkrétní odhad nákladů na dodání produktu. Pokud u produktu uvedete tento atribut, přepíše globální nastavení dopravy, které jste definovali v nastavení služby Google Merchant Center.

Tento atribut má čtyři podatributy:

 • země (povinný): Země, do které bude položka dodána (zadaná podle kódů zemí standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto podatributu je cílová země zdroje.
 • region (volitelné): Zeměpisná oblast, pro kterou platí sazba za doručení.
 • service (volitelné): Název způsobu dopravy.
 • price (požadováno): Fixní cena za dopravu.

Tento atribut můžete u každé položky uvést až 100krát a tak určit dopravné pro jednotlivé oblasti. Pokud se rozhodnete zadat tento atribut explicitně pro jednotlivé části země, nezapomeňte zahrnout všechny oblasti nebo uvést, že je doprava produktu zdarma.

Poznámka: V souladu s našimi programovými zásadami musíte uvádět sazby za přímou dopravu k zákazníkovi. Sazby za jiné způsoby dopravy, jako je např. doručení do obchodu, nejsou povoleny.

Použití: Pokud chcete pro daný produkt zadat dopravné nebo přepsat výchozí dopravné uvedené v nastavení služby Merchant Center. Další informace.
Typ Každá skupina atributů dopravy je tvořena třemi podřízenými atributy:
Název Požadavek Popis Příklady
země [country] povinné Země, do které bude položka dodána (zadaná podle kódů zemí standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto atributu je cílová země zdroje. SE
region [region] Používá se pouze v Austrálii, Japonsku a USA    
služba volitelné Třída služby nebo rychlost dodání Standardní
cena [price] povinné Fixní cena za doručení (včetně DPH) 10.00 SEK
Poznámka: U tohoto atributu můžete zadat více hodnot.
Text s oddělováním pomocí tabulátoru Oddělte jednotlivé podřízené atributy dvojtečkou a jednotlivé atributy bodů čárkou. Podřízené atributy neuzavírejte do uvozovek. Vyžadovány jsou všechny dvojtečky včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty. Vždy je tedy třeba zadat tři dvojtečky.
SE:::10.00 SEK
SE::Standardní:10.00 SEK,SE::Expresní:15.25 SEK
XML Tři podřízené atributy představují zemi, službu a cenu. Každou skupinu atributů doručení uvádějte jako samostatný atribut.
<g:shipping>
   <g:country>SE</g:country>
   <g:service>Standardní</g:service>
   <g:price>10.00 SEK</g:price>
</g:shipping>

Tento atribut zajišťuje konkrétní odhad nákladů na dodání produktu. Pokud u produktu uvedete tento atribut, přepíše globální nastavení dopravy, které jste definovali v nastavení služby Google Merchant Center.

Tento atribut má čtyři podatributy:

 • země (povinný): Země, do které bude položka dodána (zadaná podle kódů zemí standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto podatributu je cílová země zdroje.
 • region (volitelné): Zeměpisná oblast, pro kterou platí sazba za doručení.
 • service (volitelné): Název způsobu dopravy.
 • price (požadováno): Fixní cena za dopravu.

Tento atribut můžete u každé položky uvést až 100krát a tak určit dopravné pro jednotlivé oblasti. Pokud se rozhodnete zadat tento atribut explicitně pro jednotlivé části země, nezapomeňte zahrnout všechny oblasti nebo uvést, že je doprava produktu zdarma.

Poznámka: V souladu s našimi programovými zásadami musíte uvádět sazby za přímou dopravu k zákazníkovi. Sazby za jiné způsoby dopravy, jako je např. doručení do obchodu, nejsou povoleny.

Použití: Pokud chcete pro daný produkt zadat dopravné nebo přepsat výchozí dopravné uvedené v nastavení služby Merchant Center. Další informace.
Typ Každá skupina atributů dopravy je tvořena třemi podřízenými atributy:
Název Požadavek Popis Příklady
země [country] povinné Země, do které bude položka dodána (zadaná podle kódů zemí standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto atributu je cílová země zdroje. no
region [region] Používá se pouze v Austrálii, Japonsku a USA    
služba volitelné Třída služby nebo rychlost dodání Standardní
cena [price] povinné Fixní cena za doručení (včetně DPH) 10.00 NOK
Poznámka: U tohoto atributu můžete zadat více hodnot.
Text s oddělováním pomocí tabulátoru Oddělte jednotlivé podřízené atributy dvojtečkou a jednotlivé atributy bodů čárkou. Podřízené atributy neuzavírejte do uvozovek. Vyžadovány jsou všechny dvojtečky včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty. Vždy je tedy třeba zadat tři dvojtečky.
NO:::10.00 NOK
NO::Standardní:10.00 NOK,NO::Expresní:15.25 NOK
XML Tři podřízené atributy představují zemi, službu a cenu. Každou skupinu atributů doručení uvádějte jako samostatný atribut.
<g:shipping>
   <g:country>NO</g:country>
   <g:service>Standardní</g:service>
   <g:price>10.00 NOK</g:price>
</g:shipping>

Tento atribut zajišťuje konkrétní odhad nákladů na dodání produktu. Pokud u produktu uvedete tento atribut, přepíše globální nastavení dopravy, které jste definovali v nastavení služby Google Merchant Center.

Tento atribut má čtyři podatributy:

 • země (povinný): Země, do které bude položka dodána (zadaná podle kódů zemí standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto podatributu je cílová země zdroje.
 • region (volitelné): Zeměpisná oblast, pro kterou platí sazba za doručení.
 • service (volitelné): Název způsobu dopravy.
 • price (požadováno): Fixní cena za dopravu.

Tento atribut můžete u každé položky uvést až 100krát a tak určit dopravné pro jednotlivé oblasti. Pokud se rozhodnete zadat tento atribut explicitně pro jednotlivé části země, nezapomeňte zahrnout všechny oblasti nebo uvést, že je doprava produktu zdarma.

Poznámka: V souladu s našimi programovými zásadami musíte uvádět sazby za přímou dopravu k zákazníkovi. Sazby za jiné způsoby dopravy, jako je např. doručení do obchodu, nejsou povoleny.

Použití: Pokud chcete pro daný produkt zadat dopravné nebo přepsat výchozí dopravné uvedené v nastavení služby Merchant Center. Další informace.
Typ Každá skupina atributů dopravy je tvořena třemi podřízenými atributy:
Název Požadavek Popis Příklady
země [country] povinné Země, do které bude položka dodána (zadaná podle kódů zemí standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto atributu je cílová země zdroje. DK
region [region] Používá se pouze v Austrálii, Japonsku a USA    
služba volitelné Třída služby nebo rychlost dodání Standardní
cena [price] povinné Fixní cena za doručení (včetně DPH) 10.00 DKK
Poznámka: U tohoto atributu můžete zadat více hodnot.
Text s oddělováním pomocí tabulátoru Oddělte jednotlivé podřízené atributy dvojtečkou a jednotlivé atributy bodů čárkou. Podřízené atributy neuzavírejte do uvozovek. Vyžadovány jsou všechny dvojtečky včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty. Vždy je tedy třeba zadat tři dvojtečky.
DK:::10.00 DKK
DK::Standardní:10.00 DKK,DK::Expresní:15.25 DKK
XML Tři podřízené atributy představují zemi, službu a cenu. Každou skupinu atributů doručení uvádějte jako samostatný atribut.
<g:shipping>
   <g:country>DK</g:country>
   <g:service>Standardní</g:service>
   <g:price>10.00 DKK</g:price>
</g:shipping>

Tento atribut zajišťuje konkrétní odhad nákladů na dodání produktu. Pokud u produktu uvedete tento atribut, přepíše globální nastavení dopravy, které jste definovali v nastavení služby Google Merchant Center.

Tento atribut má čtyři podatributy:

 • země (povinný): Země, do které bude položka dodána (zadaná podle kódů zemí standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto podatributu je cílová země zdroje.
 • region (volitelné): Zeměpisná oblast, pro kterou platí sazba za doručení.
 • service (volitelné): Název způsobu dopravy.
 • price (požadováno): Fixní cena za dopravu.

Tento atribut můžete u každé položky uvést až 100krát a tak určit dopravné pro jednotlivé oblasti. Pokud se rozhodnete zadat tento atribut explicitně pro jednotlivé části země, nezapomeňte zahrnout všechny oblasti nebo uvést, že je doprava produktu zdarma.

Poznámka: V souladu s našimi programovými zásadami musíte uvádět sazby za přímou dopravu k zákazníkovi. Sazby za jiné způsoby dopravy, jako je např. doručení do obchodu, nejsou povoleny.

Použití: Pokud chcete pro daný produkt zadat dopravné nebo přepsat výchozí dopravné uvedené v nastavení služby Merchant Center. Další informace.
Typ Každá skupina atributů dopravy je tvořena třemi podřízenými atributy:
Název Požadavek Popis Příklady
země [country] povinné Země, do které bude položka dodána (zadaná podle kódů zemí standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto atributu je cílová země zdroje. MX
region [region] Používá se pouze v Austrálii, Japonsku a USA    
služba volitelné Třída služby nebo rychlost dodání Standardní
cena [price] povinné Fixní cena za doručení (včetně DPH) 10.00 MXN
Poznámka: U tohoto atributu můžete zadat více hodnot.
Text s oddělováním pomocí tabulátoru Oddělte jednotlivé podřízené atributy dvojtečkou a jednotlivé atributy bodů čárkou. Podřízené atributy neuzavírejte do uvozovek. Vyžadovány jsou všechny dvojtečky včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty. Vždy je tedy třeba zadat tři dvojtečky.
MX:::10.00 MXN
MX::Standardní:10.00 MXN,MX::Expresní:15.25 MXN
XML Tři podřízené atributy představují zemi, službu a cenu. Každou skupinu atributů doručení uvádějte jako samostatný atribut.
<g:shipping>
   <g:country>MX</g:country>
   <g:service>Standardní</g:service>
   <g:price>10.00 MXN</g:price>
</g:shipping>

Tento atribut zajišťuje konkrétní odhad nákladů na dodání produktu. Pokud u produktu uvedete tento atribut, přepíše globální nastavení dopravy, které jste definovali v nastavení služby Google Merchant Center.

Tento atribut má čtyři podatributy:

 • země (povinný): Země, do které bude položka dodána (zadaná podle kódů zemí standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto podatributu je cílová země zdroje.
 • region (volitelné): Zeměpisná oblast, pro kterou platí sazba za doručení.
 • service (volitelné): Název způsobu dopravy.
 • price (požadováno): Fixní cena za dopravu.

Tento atribut můžete u každé položky uvést až 100krát a tak určit dopravné pro jednotlivé oblasti. Pokud se rozhodnete zadat tento atribut explicitně pro jednotlivé části země, nezapomeňte zahrnout všechny oblasti nebo uvést, že je doprava produktu zdarma.

Poznámka: V souladu s našimi programovými zásadami musíte uvádět sazby za přímou dopravu k zákazníkovi. Sazby za jiné způsoby dopravy, jako je např. doručení do obchodu, nejsou povoleny.

Použití: Pokud chcete pro daný produkt zadat dopravné nebo přepsat výchozí dopravné uvedené v nastavení služby Merchant Center. Další informace.
Typ Každá skupina atributů doručení je tvořena čtyřmi podřízenými atributy:
Název Požadavek Popis Příklady
země [country] povinné Země, do které bude položka dodána (zadaná podle kódů zemí standardu ISO 3166). Výchozí hodnotou tohoto atributu je cílová země zdroje. US
region [region] volitelné Zeměpisná oblast, pro kterou platí sazba za doručení. Například v USA se jedná o dvoupísmennou zkratku státu, kód ZIP nebo rozsah kódů ZIP vytvořený pomocí zástupného znaku *. MA
služba volitelné Třída služby nebo rychlost dodání Pozemní přeprava
cena [price] povinné Fixní cena za doručení (včetně DPH) 6.49 USD
Poznámka: U tohoto atributu můžete zadat více hodnot.
Text s oddělováním pomocí tabulátoru Oddělte jednotlivé podřízené atributy dvojtečkou a jednotlivé atributy bodů čárkou. Podřízené atributy neuzavírejte do uvozovek. Vyžadovány jsou všechny dvojtečky včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty. Vždy je tedy třeba zadat tři dvojtečky.
US:::6.49 USD
US:024*:Pozemní:6.49 USD,US:MA:Expresní:13.12 USD
XML Čtyři podřízené atributy jsou země, region, služba a cena. Každou skupinu atributů doručení uvádějte jako samostatný atribut.
<g:shipping>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>MA</g:region>
   <g:service>Pozemní přeprava</g:service>
   <g:price>6.49 USD</g:price>
</g:shipping>

Podrobnější příklady pro USA

Příklad oddělení tabulátory:

 • Sazba za dopravu pro celou zemi:
  US::ground:8.95 USD

 • Sazba za dopravu pro daný stát:
  US:CA:ground:7.95 USD

 • Sazba za dopravu rozmezím kódu ZIP:
  US:943*:ground:6.95 USD

 • Sazba za dopravu na úrovni kódu ZIP:
  US:94343:ground:5.95 USD

Příklady XML:

 • Sazba za dopravu pro celou zemi:

  <g:shipping>
      <g:country>US</g:country>
      <g:service>Pozemní přeprava</g:service>
      <g:price>8.95 USD</g:price>
  </g:shipping>
 • Sazba za dopravu pro daný stát:

  <g:shipping>
      <g:country>US</g:country>
      <g:region>CA</g:region>
      <g:service>Pozemní přeprava</g:service>
      <g:price>7.95 USD</g:price>
  </g:shipping>
 • Sazba za dopravu rozmezím kódu ZIP:

  <g:shipping>
      <g:country>US</g:country>
      <g:region>943*</g:region>
      <g:service>Pozemní přeprava</g:service>
      <g:price>6.95 USD</g:price>
  </g:shipping>
 • Sazba za dopravu na úrovni kódu ZIP:

  <g:shipping>
      <g:country>US</g:country>
      <g:region>94343</g:region>
      <g:service>Pozemní přeprava</g:service>
      <g:price>5.95 USD</g:price>
  </g:shipping>

Důležité:

 • Ve zdrojích pro USA, Spojené království, Německo a Francii je třeba zadat cenu dopravy pro každou položku. Je možné zadat buď globální výchozí cenu dopravy v nastavení služby Merchant Center, nebo uvést tento atribut. Pokud náklady na dopravu neposkytnete pro každou položku za pomoci jedné z těchto metod, vaše položky se ve výsledcích Nákupů Google nezobrazí.
hmotnost zásilky [shipping_weight] – Přepravní hmotnost položky

Tato hmotnost produktu se používá k výpočtu dopravného. Jestliže jste pro dopravu zadali globální pravidlo, jehož vstupním parametrem je hmotnost zásilky, bude tento atribut sloužit k automatickému výpočtu ceny za dopravu.

Použití: Tento atribut je požadován, pokud jste ve službě Merchant Center nastavili pravidlo pro dopravu, které je založeno na hmotnosti.

Typ Použít lze pouze následující jednotky hmotnosti: lb, oz, g, kg.
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem 3 kg
XML <g:shipping_weight>3 kg</g:shipping_weight>

Důležité:

 • Hmotnost musí obsahovat číslo a jednotku hmotnosti. Použít lze pouze následující jednotky: lb, oz, g, kg.

Zvýhodněná balení definovaná obchodníkem

Zvýhodněná balení jsou větší balení obsahující několik totožných produktů, která se odesílají jako jedna položka. Zvýhodněná balení definovaná obchodníkem jsou vlastní skupiny identických produktů, které se odesílají jako jedna položka k prodeji.

multipack [multipack] – Odesílání zvýhodněných balení definovaných obchodníkem

Atribut ‘multipack’ [multipack] označuje počet identických produktů ve zvýhodněném balení definovaném obchodníkem.

Použití: Vyžaduje se u zvýhodněných baleních definovaných obchodníkem pro všechny cílové země.

Typ Celé číslo větší než 1 (zvýhodněná balení nemohou obsahovat 1 položku)
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem 6
XML <g:multipack>6</g:multipack>

Důležité:

 • Atribut ceny musí uvádět celkovou cenu zvýhodněného balení.
 • Hlavní obrázek musí zobrazovat základní produkt, který tvoří zvýhodněné balení definované výrobcem (tj. jednu jednotku vlastního zvýhodněného balení).
 • Jedinečný identifikátor základního produktu se odesílá v souladu s pravidly pro jedinečné identifikátory produktu.
 • Tento atribut NESMÍ uvádět počet položek ve zvýhodněném balení definovaném výrobcem.
 • Pokud je základním produktem zvýhodněného balení definovaného obchodníkem multipack definovaný výrobcem, pak se v tomto atributu uveden počet zvýhodněných baleních definovaných výrobcem, který se prodává společně, a jedinečný identifikátor platný pro zvýhodněné balení definované výrobcem.
 • Obrázky, popisy a všechny ostatní atributy odesílané pro zvýhodněná balení musí odpovídat naším specifikacím zdroje zásadám Nákupů Google.

Příklad odeslání zvýhodněného balení definovaného obchodníkem:

Vlastní zvýhodněné balení obsahující 6 kostek mýdla: atribut ‘počet produktů v multipacku obchodníka’ [merchant_multipack_quantity] uvádí číslo 6, jedinečný identifikátor produktu pro jednu kostku mýdla je v souladu s pravidly pro jedinečné identifikátory produktů a doporučujeme, aby popis obsahoval slova „zvýhodněné balení“ či „multipack“ a uváděl množství (6).

Produkty pro dospělé

Google dbá na to, aby odesílané produkty byly vhodné pro děti a aby se příslušného publiku zobrazoval odpovídající obsah. Atribut ‘pouze pro dospělé’ [adult] používejte k označení produktů, které jsou určeny pro dospělé nebo jsou nevhodné pro děti.

Další informace o označení „pro dospělé“ nebo „nevhodné pro děti“ naleznete v článku Vhodnost reklamy pro děti.

pouze pro dospělé [adult]

Chcete-li uvést, že produkt je vhodný pouze pro dospělé, použijte atribut ‘pouze pro dospělé’ [adult]. Ten pak rozhoduje, kde se informace o produktu mohou zobrazit. Například záznamy o produktu pro dospělé nebo nevhodném pro děti se nebudou zobrazovat ve vybraných zemích nebo určitému publiku.

Pokud váš web cílí spíše na dospělé publikum a jeho obsah je určen pro dospělé, ať již zobrazuje nahotu, materiál a jazyk s otevřeně sexuálním obsahem či nikoliv, jste povinni označit svůj web jako určený pro dospělé. To provedete zaškrtnutím políčka „Tato stránka obsahuje produkty nevhodné pro děti nebo určené pro dospělé, jak stanovují naše zásady“ v Obecném nastavení účtu Merchant Center. Pokud tak neučiníte, vaše účty Merchant Center obsahující informace o produktu, které považujeme za nevhodné pro děti, budou pozastaveny.

Pokud váš web necílí na dospělé, ale propaguje některé informace o produktu s obsahem určeným pro dospělé, ať již zobrazuje nahotu, materiál a jazyk s otevřeně sexuálním obsahem či nikoliv, musí být takové informace o produktu odeslány s atributem ‘pouze pro dospělé’ [adult] nastaveným na hodnotu TRUE.Tak označíte, že obsah daných informací o produktu je určen pouze pro dospělé nebo je nevhodný pro děti v souladu s našimi zásadami. Pokud tak neučiníte, bude se mít za to, že váš účet je určen pouze pro dospělé nebo nevhodný pro děti, bude zamítnut a vaše položky se nezobrazí na Nákupech Google.

Použití: Pokud odesíláte položky, které jsou určeny pro dospělé nebo nevhodné pro děti a chcete je označit na úrovni položky pro všechny cílové země.

Typ Booleův logický datový typ: TRUE nebo FALSE
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem TRUE
XML <g:adult>TRUE</g:adult>

Důležité:

 • Tento atribut doplňuje možnosti karty Obecné nastavení Merchant Center, kde můžete zvolit, že váš účet obsahuje zdroje dat, které mohou obsahovat informace o produktu považované za nevhodné pro děti. Použitím atributu ‘pouze pro dospělé’ [adult] potvrzujete, že nevhodné pro děti jsou spíše vaše jednotlivé položky než celý web.
 • Musíte zajistit, aby vstupní stránka, na kterou odkazují informace o produktu vhodném pro děti, neukazovala žádný obsah určený pouze pro dospělé.
 • Pokud v Obecném nastavení účtu Merchant Center není zaškrtnuté políčko „Tato stránka obsahuje produkty nevhodné pro děti nebo určené pro dospělé, jak stanovují naše zásady“ a hodnota atributu ‘pouze pro dospělé’ [adult] je ponechána prázdná nebo atribut není uveden, pak se má za to, že hodnota tohoto atributu je FALSE.

Atributy služby AdWords

Tyto atributy vám pomohou uspořádat vaše kampaně AdWords a sledovat návštěvnost vašich webových stránek.

seskupení adwords [adwords_grouping]

Slouží k uskupení produktů libovolným způsobem. Tento atribut můžete použít pro filtry produktů a omezit tak kampaň na skupinu produktů, nebo pro cíle produktů a určité skupině produktů tak přidělit rozdílnou nabídku. Toto pole je povinné, pokud chce inzerent pro dílčí sady produktů zadat jinou nabídku ve verzi CPC nebo % CPA. Může obsahovat jen jednu hodnotu.

Upozorňujeme, že tento atribut již není v kampaních Nákupů Google podporován. Podrobnější informace o atributech, které můžete použít pro doplňující roztřídění, naleznete níže v části o vlastních štítcích pro kampaně v Nákupech Google. Další informace o kampaních v Nákupech Google.

Tento atribut je i nadále podporován v běžných reklamních kampaních s produktovými informacemi.

Typ Textový řetězec
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem dudlíky na láhev
XML <g:adwords_grouping>dudlíky na láhev</g:adwords_grouping>

štítky adwords [adwords_labels]

Velmi podobné ‘skupině adwords’ [adwords_grouping], bude však fungovat pouze na CPC. Lze uvést i více hodnot, takže produkt může být označen i několika štítky.

Upozorňujeme, že tento atribut již není v kampaních Nákupů Google podporován. Podrobnější informace o atributech, které můžete použít pro doplňující roztřídění, naleznete níže v části o vlastních štítcích pro kampaně v Nákupech Google. Další informace o kampaních v Nákupech Google.

Tento atribut je i nadále podporován v běžných reklamních kampaních s produktovými informacemi.

Typ Textový řetězec
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem oděvy, obuv
XML <g:adwords_labels>clothing</g:adwords_labels>, <g:adwords_labels>shoes</g:adwords_labels>

přesměrování adwords [adwords_redirect]

Tento atribut inzerentům umožňuje stanovit zvláštní adresu URL, která slouží ke sledování provozu přicházejícího z Nákupů Google. Pokud tento atribut zahrnete, adresa URL uvedená v ‘přesměrování adwords’ [adwords redirect] musí uživatele přesměrovat na stejné webové stránky jako atribut ‘odkaz’ [link].

Tento atribut můžete používat jak pro kampaně v Nákupech Google, tak pro běžné reklamní kampaně s produktovými informacemi.

Typ URL
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem http://www.merchant.com/produkt.html
XML <g:adwords_redirect>
http://www.merchant.com/produkt.html
</g:adwords_redirect>

Vlastní štítky pro kampaně v Nákupech Google

Díky nástrojům zaměřeným na maloobchodní prodej a optimalizaci představují kampaně v Nákupech Google lepší způsob využití reklam s produktovými informacemi a efektivnější propagaci produktů online. V kampaních v Nákupech Google vytvoříte skupiny produktů na základě atributů, které uvedete v údajích o produktu, a pro takto vzniklé skupiny stanovíte nabídku.

V kampani v Nákupech Google rozdělujete produkty podle stávajících hodnot atributů kategorie, značka, ID položky, stav, typ produktu a vlastní štítek. Vlastní štítky můžete použít pro rozdělení produktů v kampani na základě zvolených hodnot. Vlastními štítky můžete například označit produkty, které jsou sezónní, ve výprodeji, nejoblíbenější apod. Tyto hodnoty mohou sloužit ke sledování, vytváření přehledů a podávání nabídek v kampani v Nákupech. Další informace o kampaních v Nákupech Google.

Pro každý produkt můžete vytvořit ve zdroji až pět vlastních štítků číslovaných od 0 do 4. U jednotlivých štítků uvádíte u každé položky jednu hodnotu. Pro každý z pěti vlastních štítků uveďte definici a možné hodnoty. Pak je můžete použít pro kterýkoliv produkt v účtu Merchant Center a přidělit mu tak hodnotu podle vlastní definice. Každý z pěti vlastních štítků může mít pouze jednu hodnotu na produkt.

Vlastní štítky slouží k rozdělení položek do skupin, proto můžete ke každému jednotlivému štítku přiřadit pouze 1000 jedinečných položek z celého účtu. Produkty s vlastní štítkem zadané po překročení limitu nebudou zahrnuty do skupin produktů pomocí vlastního štítku. Chcete-li tento problém vyřešit, aktualizujte údaje o produktu a snižte počet jedinečných hodnot vlastního štítku na méně než 1 000.

Příklady vlastních štítků

Krok 1: Přiřazení definic a možných hodnot vlastním štítkům

Vlastní štítek Vaše definice Váš výběr možných hodnot
vlastní štítek 0 Sezóna zima, jaro, léto, podzim
vlastní štítek 1 Prodejnost nejprodávanější, nejméně žádané
vlastní štítek 2 výprodej výprodej
vlastní štítek 3 Marže nízká marže, vysoká marže
vlastní štítek 4 Rok uvedení na trh 1900 až 2100

Poznámka: Definice vlastních štítků slouží pouze pro vaši potřebu. Do účtů AdWords ani Merchant Center se nezadávají.

Krok 2: Přiřazení příslušných hodnot jednotlivým produktům

Číslo položky vlastní štítek 0 vlastní štítek 1 vlastní štítek 2 vlastní štítek 3 vlastní štítek 4
položka č. 1 zima nejprodávanější nízká marže
Položka č. 2 léto vysoká marže 2013
položka č. 3 výprodej 2012

Každý vlastní štítek může mít pouze jednu hodnotu na produkt. U položky však nemusí být uvedena hodnota ani jednoho vlastního štítku. Některé z vašich položek v kategorii oděvů například nemusí být považovány za sezonní, a proto byste těmto položkám v příkladu výše nepřiřadili hodnotu pro vlastní štítek 0.

vlastní štítek 0 [custom_label_0]

Tento atribut slouží k rozdělení položek v kampani v Nákupech Google do skupin podle vámi určených hodnot, např. sezónní zboží či výprodej.

Pro každý produkt můžete vytvořit ve zdroji až pět vlastních štítků číslovaných od 0 do 4. U jednotlivých štítků uvádíte u každé položky jednu hodnotu.

Použití: Vytvoření vlastní skupiny položek v kampani v Nákupech Google.

Typ Textový řetězec
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem sezónní
XML <g:custom_label_0>sezónní</g:custom_label_0>
vlastní štítek 1 [custom_label_1]

Tento atribut slouží k rozdělení položek v kampani v Nákupech Google do skupin podle vámi určených hodnot, např. sezónní zboží či výprodej.

Pro každý produkt můžete vytvořit ve zdroji až pět vlastních štítků číslovaných od 0 do 4. U jednotlivých štítků uvádíte u každé položky jednu hodnotu.

Použití: Vytvoření vlastní skupiny položek v kampani v Nákupech Google.

Typ Textový řetězec
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem výprodej
XML <g:custom_label_1>výprodej</g:custom_label_1>
vlastní štítek 2 [custom_label_2]

Tento atribut slouží k rozdělení položek v kampani v Nákupech Google do skupin podle vámi určených hodnot, např. sezónní zboží či výprodej.

Pro každý produkt můžete vytvořit ve zdroji až pět vlastních štítků číslovaných od 0 do 4. U jednotlivých štítků uvádíte u každé položky jednu hodnotu.

Použití: Vytvoření vlastní skupiny položek v kampani v Nákupech Google.

Typ Textový řetězec
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem dovolená
XML <g:custom_label_2>dovolená</g:custom_label_2>
vlastní štítek 3 [custom_label_3]

Tento atribut slouží k rozdělení položek v kampani v Nákupech Google do skupin podle vámi určených hodnot, např. sezónní zboží či výprodej.

Pro každý produkt můžete vytvořit ve zdroji až pět vlastních štítků číslovaných od 0 do 4. U jednotlivých štítků uvádíte u každé položky jednu hodnotu.

Použití: Vytvoření vlastní skupiny položek v kampani v Nákupech Google.

Typ Textový řetězec
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem sleva
XML <g:custom_label_3>sleva</g:custom_label_3>
vlastní štítek 4 [custom_label_4]

Tento atribut slouží k rozdělení položek v kampani v Nákupech Google do skupin podle vámi určených hodnot, např. sezónní zboží či výprodej.

Pro každý produkt můžete vytvořit ve zdroji až pět vlastních štítků číslovaných od 0 do 4. U jednotlivých štítků uvádíte u každé položky jednu hodnotu.

Použití: Vytvoření vlastní skupiny položek v kampani v Nákupech Google.

Typ Textový řetězec
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem bestseler
XML <g:custom_label_4>bestseler</g:custom_label_4>

Jednotkové ceny (pouze pro státy EU a Švýcarsko)

Tyto atributy umožňují, abyste odesílali jednotkové ceny pro příslušné produkty ve zdrojích, které cílí na státy Evropské unie a Švýcarsko.

Upozorňujeme, že pro jednu položku nesmíte odeslat jak jednotkové ceny, tak energetické štítky.

míra jednotkové ceny [unit_pricing_measure]

Atribut ‘míra jednotkové ceny’ [unit_pricing_measure] vám umožňuje zadat údaje o jednotkové ceně zboží. Tento atribut určuje míru a rozměr položky, např. 135 ml nebo 55 g. Jednotková cena odkazuje na objem, váhu, plochu nebo délku produktu bez balení nebo čistou suchou váhu produktu (v případě potravin).

Atributy jednotkové ceny se doporučují pouze pro vybrané produkty, u nichž platí povinnost uvést jednotkovou cenu v souladu s místními, státními nebo federálními zákony platnými v zemi, na kterou vaše záznamy o produktu cílí. Pokud například vaše záznamy o produktu cílí na členské státy EU nebo Švýcarsko, přihlédněte prosím k zákonným povinnostem v tomto ohledu, jak stanovují národní zaváděcí zákony podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES, a další příslušné národní zákony.

Použití: Doporučuje se pro všechny položky ve zdrojích, které cílí na Spojené království, Německo, Francii, Itálii, Španělsko, Švýcarsko, Českou republiku a Nizozemsko. Spolu s atributem ‘míra jednotkové ceny’ [unit_pricing_measure] doporučujeme také použít atribut ‘základní míra jednotkové ceny’ [unit_pricing_base_measure].

Typ Číselné hodnoty + jednotka. Podporovány jsou váha (mg, g, kg), objem (ml, cl, l, cbm), délka (cm, m), a plocha (sqm).
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem 225 g
XML <g:unit_pricing_measure>225 g</g:unit_pricing_measure>

Důležité:

 • Atribut ceny nebo výprodejní ceny (pokud právě probíhá výprodej) se používá pro výpočet jednotkové ceny položky (např. pokud je cena 3 Kč, míra jednotkové ceny 150 ml a základní míra jednotkové ceny 100 ml, pak jednotková cena činí 2 Kč/100 ml).
 • Jednotková cena bude zaokrouhlena na nejbližší hodnotu v místní měně a hodnoty, které spadají přímo doprostřed mezi dvěma hodnotami budou zaokrouhleny nahoru (např. 1,50 Kč budou zaokrouhleno na 2 Kč).
 • Číselná hodnota musí být kladné číslo. Příklady: 1,5 kg, 150 ml, 3 sqm.
základní míra jednotkové ceny [unit_pricing_base_measure]

Atribut ‘základní míra jednotkové ceny’ [unit pricing base measure] určuje, jaký jmenovatel jednotkové ceny preferujete (např. 100 ml). Tento atribut odesílejte pouze v případě, že uvádíte také míru pro výpočet jednotkové ceny.

Atributy jednotkové ceny odesílejte pouze pro vybrané produkty, u nichž platí povinnost uvést jednotkovou cenu v souladu s místními, státními nebo federálními zákony platnými v zemi, na kterou vaše záznamy o produktu cílí. Pokud například vaše záznamy o produktu cílí na členské státy EU nebo Švýcarsko, přihlédněte prosím k zákonným povinnostem v tomto ohledu, jak stanovují národní zaváděcí zákony podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES, a další příslušné národní zákony.

Použití: Doporučuje se pro všechny položky ve zdrojích, které cílí na Německo, Francii, Spojené království, Itálii, Španělsko, Švýcarsko, Českou republiku a Nizozemsko. Tento atribut odesílejte pouze v případě, že uvádíte také ‘míru jednotkové ceny’ [unit_pricing_measure], ale není povinný, aby se jednotkové ceny zobrazily.

Typ Celé číslo + jednotka. Podporovány jsou váha (mg, g, kg), objem (ml, cl, l, cbm), délka (cm, m), a plocha (sqm).
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem 100 g
XML <g:unit_pricing_base_measure>100 g</g:unit_pricing_base_measure>

Důležité:

 • Celé číslo musí být 1, 10 nebo 100. Přijatelné jsou hodnoty 75 cl, 50 kg a 1000 kg.
 • Atributy ‘míra jednotkové ceny’ [unit_pricing_measure] a ‘základní míra jednotkové ceny’ [unit pricing base measure] musejí používat stejnou míru (není například možné použít váhové jednotky pro jednu a objemové jednotky pro druhou míru).
 • Není možné uvést jednotku bez celého čísla.
 • Google může zobrazit jinou základní míru jednotkové ceny, aby byly ceny na jedné stránce snáze srovnatelné.

Energetické štítky (pouze pro státy EU a Švýcarsko)

Tento atribut umožňuje, abyste odesílali energetické štítky pro příslušné produkty ve zdrojích, které cílí na státy Evropské unie a Švýcarsko.

Upozorňujeme, že pro jednu položku nesmíte odeslat jak jednotkové ceny, tak energetické štítky.

energetická třída [energy_efficiency_class]

Atribut ‘energetická třída’ [energy_efficiency_class] vám umožňuje označit energetickou třídu u určitých kategorií produktů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU.

Atribut energetické třídy odesílejte pouze pro vybrané produkty, u nichž platí povinnost uvést energetickou třídu v souladu s místními, státními nebo federálními zákony platnými v zemi, na kterou vaše záznamy o produktu cílí. Pokud například vaše záznamy o produktu cílí na členské státy EU nebo Švýcarsko, přihlédněte prosím k zákonným povinnostem v tomto ohledu, jak stanovují národní zaváděcí zákony podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, a další příslušné národní zákony.

Použití: Doporučuje se pro všechny položky ve zdrojích, které cílí na Německo, Francii, Spojené království, Itálii, Španělsko, Švýcarsko, Českou republiku a Nizozemsko.

Typ Výčet: G, F, E, D, C, B, A, A+, A++, A+++
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem A+
XML <g:energy_efficiency_class>A+</g:energy_efficiency_class>

Důležité:

 • Mezi produkty, u kterých může být povinné tento atribut uvádět, patří mimo jiné lednice, mrazáky, kombinované pračky se sušičkou, vinotéky, pračky, bubnové sušičky, myčky na nádobí, trouby, ohřívače vody a rezervoáry na teplou vodu, klimatizace, elektrické žárovky a svítidla a televizory.
 • Energetickou třídu uveďte pro konvenční ohřívače vody, solární ohřívače vody, čerpadlová ohřívače vody a balení ohřívače vody a solárního zařízení.
 • Energetickou třídu ohřívání (průměrné období) uveďte u obousměrných klimatizací.

Věrnostní body (pouze Japonsko)

Následující atribut se vztahuje pouze na zdroje, které cílí na Japonsko. Tento atribut umožňuje zadat počet a typ věrnostních bodů, které zákazník získá při koupi produktu.

věrnostní body [loyalty_points] – Věrnostní body, které uživatelé získají nákupem položky
Tento atribut je k dispozici pouze pro zdroje, které cílí na Japonsko.

Přijímáme pouze věrnostní body s konkrétní finanční hodnotou. Nepřípustné je například načítání ujetých kilometrů, věrnostní body, které lze vyměnit pouze za zboží apod. Věrnostní body musíte udělovat přímo vy. Nejsou například podporovány věrnostní body spjaté s platebními kartami nebo elektronickými penězi. Podporujeme však systémy věrnostních programů, které používají body uplatňované v rámci různých odvětví. Předpokladem přitom je, že tyto body vydáváte.

Použití: Doporučuje se u produktů cílených na Japonsko, za které uživatel získává věrnostní body.

Tento atribut má tři části:

 • name (volitelné): Název programu věrnostních bodů. Doporučujeme omezit délku názvu na 12 znaků o plné šířce nebo na 24 znaků latinky.
 • points value (povinné): Věrnostní body udělené obchodníkem (absolutní hodnota).
 • ratio (volitelné): Hodnota jednoho bodu vyjádřená v peněžních jednotkách. Google uplatňuje příslušnou měnu na základě nastavení služby Merchant Center. Jestliže je atribut ratio vynechán, použije se výchozí hodnota 1,0.
Typ Každý program věrnostních bodů se skládá ze tří podřízených atributů:
Název Požadavek Popis Příklady
Name (text) Volitelné Název programu věrnostních bodů. Doporučujeme omezit délku názvu na 12 znaků o plné šířce nebo na 24 znaků latinky. Program A
Hodnota bodů [points value] (číslo) Povinný Věrnostní body udělené obchodníkem (absolutní hodnota). 100
Poměr [ratio] (číslo) Volitelné Hodnota jednoho bodu vyjádřená v peněžních jednotkách. Google uplatňuje příslušnou měnu na základě nastavení služby Merchant Center. Jestliže je atribut ratio vynechán, použije se výchozí hodnota 1,0. 1,5
Text s oddělováním pomocí tabulátoru Jednotlivé podřízené atributy oddělte dvojtečkou. Podřízené atributy neuzavírejte do uvozovek. Vyžadovány jsou všechny dvojtečky včetně dvojteček oddělujících prázdné hodnoty. Vždy je tedy třeba zadat tři dvojtečky. Atributy byste měli uvádět v pořadí podle priority.
Program A:100:1.0 Význam kódu: 100 bodů, kde 1 bod odpovídá 1,0 měnové jednotky.
Program B:100:0.5 Význam kódu: 100 bodů, kde 1 bod odpovídá 0,5 měnové jednotky.
Program C:100: Poměr je vynechán, použije se tedy výchozí hodnota 1,0.
:100: Nejjednodušší forma
XML Tři podřízené atributy jsou name, points a ratio. Každou skupinu atributů věrnostních bodů uvádějte jako samostatný atribut.
<g:loyalty_points>
   <g:name>Program A</g:name>
   <g:points_value>100</g:points_value>
   <g:ratio>1.0</g:ratio>
</g:loyalty_points>

Více splátek (platí pouze pro Brazílii)

Následující atribut se vztahuje pouze na zdroje, které cílí na Brazílii. Pomocí tohoto atributu můžete uživateli poskytnout možnost platby v několika splátkách.

splátka [installment] – Počet a výše splátek na úhradu položky.
Tento atribut je k dispozici pouze pro zdroje, které cílí na Brazílii.

Pokud nabízíte několik možností nákupu na splátky, můžete si vybrat, kterou u položky uvedete. Je třeba, aby tato možnost byla viditelná na vstupní stránce.

Použití: Pro zboží odeslané k zobrazení v Brazílii, za které lze platit ve splátkách.

Tento atribut má dvě části:

 • months (požadováno): Počet splátek, které musí kupující zaplatit.
 • amount (požadováno): Výše jedné měsíční splátky. Uveďte i měnu.
Typ Každá skupina splátek se skládá ze dvou podřízených atributů:
Název Požadavek Popis Příklady
Měsíce [months] (číslo) Povinný Počet splátek, které musí kupující zaplatit. 6
Částka [amount] (číslo) Povinný Výše jedné měsíční splátky. Uveďte i měnu. 50 BRL
Text s oddělováním pomocí tabulátoru Jednotlivé podřízené atributy oddělte dvojtečkou. Do not enclose sub-attribute values within quotations.
6:50 BRL Význam: platby po dobu 6 měsíců ve výši 50 BRL měsíčně.
XML Dva podřízené atributy jsou počet měsíců a částka. Každou skupinu atributu splátek uvádějte jako samostatný atribut.
<g:installment>
   <g:months>6</g:months>
   <g:amount>50 BRL</g:amount>
</g:installment>

Důležité:

 • Zahrnutá možnost nákupu na splátky nesmí být podmíněna vlastnictvím věrnostní karty.

Další atributy

Následující dva atributy umožňují nastavit cíl a dobu platnosti zboží.

vyloučená destinace [excluded_destination] – Vyloučené destinace pro vaši položku

Použití: Pokud používáte Nákupy Google a chcete danou položku vyloučit z dané destinace.

Formát Přednastavené přípustné hodnoty:
 • Nákupy
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem Nákupy
XML <g:excluded_destination>Nákupy</g:excluded_destination>
vypršení platnosti [expiration_date] – Datum vypršení platnosti položky

Jedná se o datum, při kterém vyprší platnost informací o daném zboží. Pokud tento atribut nezadáte, platnost vyprší a položky se na Nákupech Google přestanou objevovat za 30 dnech. Tento atribut neumožňuje prodloužení platnosti zboží na více než 30 dní.

Použití: Pokud chcete, aby platnost zboží vypršela dříve než za 30 dní od data nahrání zdroje.

Typ Formát ISO 8601: RRRR-MM-DD. Uváděno jako GMT
Text/Hodnoty oddělené tabulátorem 2004-08-19
XML <g:expiration_date>2004-08-19</g:expiration_date>