Problem med produktdata

Använd informationen nedan för att få reda på mer om olika problem och hur du löser dem.

ITEM_GROUP_DUPLICATE_VARIANTS

Kan tillämpas på följande attribut varugrupp-id [item_group_id]
Orsak till problemet Dubbla varianter
Lösning Alla produkter som delar det här varugrupp-id:t måste ha olika variantattributvärden.

INCLUDES_EXTRANEOUS_INFORMATION

GRAMMAR_SPELLING_CAPITALIZATION

Kan tillämpas på följande attribut varumärke [brand]
färg [color]
beskrivning [description]
funktionsbeskrivning [feature_description]
smak [flavor]
format [format]
varugrupp-id [item_group_id]
material [material]
mönster [pattern]
produktinformation [product_detail]
kollektion [product_line]
doft [scent]
storlek [size]
tema [theme]
titel [title]
Orsak till problemet Felaktig grammatik, stavning eller användning av stora bokstäver
Lösning Attributet innehåller felaktig grammatik, stavning eller versalisering.

LIST_ITEM_TITLE_TOO_LARGE

Kan tillämpas på följande attribut funktionsbeskrivning [feature_description]
Orsak till problemet Rubriken är för stor
Lösning Funktionsbeskrivningen innehåller en vara med en rubrik som har fler än 140 tecken

IMAGE_QUALITY

Kan tillämpas på följande attribut ytterligare bildlänk [additional_image_link]
funktionsbeskrivning [feature_description]
bildlänk [image_link]
Orsak till problemet Bildkvalitet
Lösning Attributet har problem med bildkvaliteten.

ITEM_GROUP_INCONSISTENT_ATTRIBUTES

Kan tillämpas på följande attribut varugrupp-id [item_group_id]
Orsak till problemet Inkonsekvent attributlista
Lösning Alla produkter som delar det här varugrupp-id:t måste ha samma uppsättning attribut.

ITEM_GROUP_INCONSISTENT_PRODUCT_DATA

Kan tillämpas på följande attribut varugrupp-id [item_group_id]
Orsak till problemet Inkonsekvent produktdata
Lösning Alla produkter som delar det här varugrupp-id:t måste ha samma uppsättning attribut.

VIDEO_PRIVACY_SETTINGS

Kan tillämpas på följande attribut videolänk [video_link].
Orsak till problemet Felaktiga sekretessinställningar
Lösning Videons sekretessinställningar måste vara inställda på ”offentligt”.

INVALID_MPN

Kan tillämpas på följande attribut artikelnummer [mpn]
Orsak till problemet Ogiltigt värde för artikelnummer
Lösning Attribut innehåller ett ogiltigt värde för artikelnummer.

INVALID_VIDEO_LINK

Kan tillämpas på följande attribut videolänk [video_link].
Orsak till problemet Ogiltig webbadress till video
Lösning Attributet innehåller en ogiltig webbadress till en video.

LIST_ITEM_TOO_LARGE

Kan tillämpas på följande attribut ytterligare bildlänk [additional_image_link]
funktionsbeskrivning [feature_description]
GTIN [gtin]
produktinformation [product_detail]
videolänk [video_link].
Orsak till problemet Listobjektet är för stort
Lösning Attributet innehåller ett för stort listobjekt.

LIST_ITEM_TOO_SMALL

Kan tillämpas på följande attribut ytterligare bildlänk [additional_image_link]
funktionsbeskrivning [feature_description]
GTIN [gtin]
produktinformation [product_detail]
videolänk [video_link].
Orsak till problemet Listobjektet är för litet
Lösning Attributet innehåller ett för litet listobjekt.

MALFORMED_DISPLAY_ATTRIBUTE

Kan tillämpas på följande attribut produktinformation [product_detail]
Orsak till problemet Felaktig produktinformation
Lösning Attributet innehåller ett felaktigt värde för produktinformation.

VALUE_NOT_READY

Kan tillämpas på följande attribut ytterligare bildlänk [additional_image_link]
funktionsbeskrivning [feature_description]
bildlänk [image_link]
Orsak till problemet Diverse skäl
Lösning Attributet innehåller ett fel. Kontakta oss om du vill veta mer.

TITLE_MISSING_BRAND

Kan tillämpas på följande attribut titel [title]
Orsak till problemet Varumärket saknas i början av titeln
Lösning Titeln inleds inte med varumärket.

LIST_ITEM_MISSING_TITLE

Kan tillämpas på följande attribut funktionsbeskrivning [feature_description]
Orsak till problemet Rubrik saknas
Lösning Funktionsbeskrivningen innehåller en vara som saknar rubrik.

LIST_ITEM_MISSING_DESCRIPTION

Kan tillämpas på följande attribut funktionsbeskrivning [feature_description]
Orsak till problemet Text saknas
Lösning Funktionsbeskrivningen innehåller en vara som saknar text.

ID_NON_UNIQUE

Kan tillämpas på följande attribut GTIN [gtin]
artikelnummer [mpn]
Orsak till problemet Icke-unik identifierare
Lösning Attributet innehåller en icke-unik identifierare.

BRAND_NOT_APPROVED

Kan tillämpas på följande attribut varumärke [brand]
Orsak till problemet Icke-verifierat varumärke
Lösning Varumärket är inte verifierat. Granska varumärkesinformationen.

REQUIRED_FOR_CATALOG_CREATION

Kan tillämpas på följande attribut Beskrivning [description]
bildlänk [image_link]
titel [title]
Orsak till problemet Obligatoriskt attribut
Lösning Vi har för närvarande ingen post för den här produkten. Skapa en post genom att skicka in det här attributet.

LIST_SIZE_TOO_LARGE

Kan tillämpas på följande attribut ytterligare bildlänk [additional_image_link]
funktionsbeskrivning [feature_description]
GTIN [gtin]
produktinformation [product_detail]
videolänk [video_link].
Orsak till problemet För många artiklar
Lösning Attributet innehåller en lista med för många varor.

IMAGE_NOT_SERVEABLE

Kan tillämpas på följande attribut ytterligare bildlänk [additional_image_link]
funktionsbeskrivning [feature_description]
bildlänk [image_link]
Orsak till problemet Bilden kan inte visas
Lösning Attributet innehåller en bild som inte kan visas.

VIDEO_FROM_UNOFFICIAL_CHANNEL

Kan tillämpas på följande attribut videolänk [video_link].
Orsak till problemet Kanalen stöds inte
Lösning En officiell tillverkares YouTube-kanal måste stå värd för videor.

VALUE_NOT_APPLICABLE

Kan tillämpas på följande attribut färg [color]
smak [flavor]
format [format]
varugrupp-id [item_group_id]
material [material]
mönster [pattern]
doft [scent]
storlek [size]
tema [theme]
Orsak till problemet Värdet kan inte användas
Lösning Värdet kan inte användas för det här attributet.

NON_POSITIVE_PRICE

Kan tillämpas på följande attribut rekommenderat pris [suggested_retail_price]
Orsak till problemet Värdet är inte positivt
Lösning Attributet bör vara positivt.

DATE_TOO_FAR_IN_FUTURE

Kan tillämpas på följande attribut presentationsdatum [disclosure_date]
lanseringsdatum [release_date]
Orsak till problemet Datumet ligger för långt fram i tiden
Lösning Attributet bör vara närmare dagens datum.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false
false
true
104514
false
false