Problem med produktdata

Använd informationen nedan för att få reda på mer om olika problem och hur du löser dem.

ITEM_GROUP_DUPLICATE_VARIANTS

Kan tillämpas på följande attribut varugrupp-id
Orsak till problemet Dubbla varianter
Lösning Alla produkter som delar det här varugrupp-id:t måste ha olika variantattributvärden.

INCLUDES_EXTRANEOUS_INFORMATION

Kan tillämpas på följande attribut varumärke
färg 
beskrivning
funktionsbeskrivning
smak
format
varugrupp-id
material
mönster
produktinformation
kollektion
doft
storlek
tema
titel
Orsak till problemet Ovidkommande information
Lösning Ta bort ovidkommande information för det aktuella attributet.

GRAMMAR_SPELLING_CAPITALIZATION

Kan tillämpas på följande attribut varumärke
färg 
beskrivning
funktionsbeskrivning
smak
format
varugrupp-id
material
mönster
produktinformation
kollektion
doft
storlek
tema
titel
Orsak till problemet Felaktig grammatik, stavning eller användning av stora bokstäver
Lösning Attributet innehåller felaktig grammatik, stavning eller versalisering.

LIST_ITEM_TITLE_TOO_LARGE

Kan tillämpas på följande attribut funktionsbeskrivning
Orsak till problemet Rubriken är för stor
Lösning Funktionsbeskrivningen innehåller en vara med en rubrik som är för stor.

IMAGE_QUALITY

Kan tillämpas på följande attribut

ytterligare bildlänk
funktionsbeskrivning
bildlänk

Orsak till problemet Bildkvalitet
Lösning Attributet har problem med bildkvaliteten.

INCLUDES_URL

Kan tillämpas på följande attribut

varumärke
färg
beskrivning
funktionsbeskrivning
smak
format
varugrupp-id
material
mönster
produktinformation
kollektion
produktnamn
doft
storlek
tema
titel

Orsak till problemet Innehåller en webbadress
Lösning Attributet innehåller en webbadress.

ITEM_GROUP_INCONSISTENT_ATTRIBUTES

Kan tillämpas på följande attribut

varugrupp-id

Orsak till problemet Inkonsekvent attributlista
Lösning Alla produkter som delar det här varugrupp-id:t måste ha samma uppsättning attribut.

ITEM_GROUP_INCONSISTENT_PRODUCT_DATA

Kan tillämpas på följande attribut

varugrupp-id

Orsak till problemet Inkonsekvent produktdata
Lösning Alla produkter som delar det här varugrupp-id:t måste ha samma uppsättning attribut.

VIDEO_PRIVACY_SETTINGS

Kan tillämpas på följande attribut

videolänk

Orsak till problemet Felaktiga sekretessinställningar
Lösning Videons sekretessinställningar måste vara inställda på ”offentligt”.

REFERENCES_INCORRECT_PRODUCT

Kan tillämpas på följande attribut

varumärke
färg
beskrivning
funktionsbeskrivning
smak
format
varugrupp-id
material
mönster
produktinformation
kollektion
produktnamn
produktsidans webbadress
doft
storlek
tema
titel
videolänk

Orsak till problemet Felaktig produktreferens
Lösning Attributet refererar till fel produkt.

SPELLING_PUNCTUATION

Kan tillämpas på följande attribut

varumärke
färg
beskrivning
funktionsbeskrivning
smak
format
varugrupp-id
material
mönster
produktinformation
kollektion
produktnamn
doft
storlek
tema
titel

Orsak till problemet Stavfel eller interpunktionsfel
Lösning Attributet innehåller stavfel eller interpunktionsfel.

INCORRECT_TEXT_FORMATTING

Kan tillämpas på följande attribut

varumärke
färg
beskrivning
funktionsbeskrivning
smak
format
varugrupp-id
material
mönster
produktinformation
kollektion
produktnamn
produktsidans webbadress
doft
storlek
rekommenderat pris
tema
titel
videolänk

Orsak till problemet Felaktig textformatering
Lösning Attributet innehåller felaktig textformatering.

INVALID_MPN

Kan tillämpas på följande attribut

artikelnummer

Orsak till problemet Ogiltigt värde för artikelnummer
Lösning Attribut innehåller ett ogiltigt värde för artikelnummer.

INVALID_VIDEO_LINK

Kan tillämpas på följande attribut

videolänk

Orsak till problemet Ogiltig webbadress till video
Lösning Attributet innehåller en ogiltig webbadress till en video.

LIST_ITEM_TOO_LARGE

Kan tillämpas på följande attribut

ytterligare bildlänk
funktionsbeskrivning
GTIN
produktinformation
videolänk

Orsak till problemet Listobjektet är för stort
Lösning Attributet innehåller ett för stort listobjekt.

LIST_ITEM_TOO_SMALL

Kan tillämpas på följande attribut

ytterligare bildlänk
funktionsbeskrivning
GTIN
produktinformation
videolänk

Orsak till problemet Listobjektet är för litet
Lösning Attributet innehåller ett för litet listobjekt.

MALFORMED_DISPLAY_ATTRIBUTE

Kan tillämpas på följande attribut

produktinformation

Orsak till problemet Felaktig produktinformation
Lösning Attributet innehåller ett felaktigt värde för produktinformation.

MERCHANT_SPECIFIC_INFORMATION

Kan tillämpas på följande attribut

ytterligare bildlänk
varumärke
färg
antal
beskrivning
funktionsbeskrivning
smak
format
bildlänk
varugrupp-id
material
mönster
produktinformation
kollektion
produktnamn
doft
storlek
tema
titel

Orsak till problemet Säljarspecifik information
Lösning Attributet innehåller säljarspecifik information.

VALUE_NOT_READY

Kan tillämpas på följande attribut

ytterligare bildlänk
funktionsbeskrivning
bildlänk

Orsak till problemet Diverse skäl
Lösning Attributet innehåller ett fel. Kontakta oss om du vill veta mer.

TITLE_MISSING_BRAND

Kan tillämpas på följande attribut

titel

Orsak till problemet Varumärket saknas i början av titeln
Lösning Titeln inleds inte med varumärket.

LIST_ITEM_MISSING_TITLE

Kan tillämpas på följande attribut

funktionsbeskrivning

Orsak till problemet Rubrik saknas
Lösning Funktionsbeskrivningen innehåller en vara som saknar rubrik.

MISSING_KEY_INFORMATION

Kan tillämpas på följande attribut

varumärke
färg
beskrivning
funktionsbeskrivning
smak
format
varugrupp-id
material
mönster
produktinformation
kollektion
produktnamn
doft
storlek
tema
titel

Orsak till problemet Viktig information saknas
Lösning Attributet saknar viktig information.

LIST_ITEM_MISSING_DESCRIPTION

Kan tillämpas på följande attribut

funktionsbeskrivning

Orsak till problemet Text saknas
Lösning Funktionsbeskrivningen innehåller en vara som saknar text.

MISUSED_PUNCTUATION_SYMBOLS

Kan tillämpas på följande attribut

varumärke
färg
beskrivning
funktionsbeskrivning
smak
format
varugrupp-id
material
mönster
produktinformation
kollektion
produktnamn
doft
storlek
tema
titel

Orsak till problemet Felaktiga skiljetecken och symboler
Lösning Attributet innehåller felaktig interpunktion och symboler.

ID_NON_UNIQUE

Kan tillämpas på följande attribut

GTIN
artikelnummer

Orsak till problemet Icke-unik identifierare
Lösning Attributet innehåller en icke-unik identifierare.

BRAND_NOT_APPROVED

Kan tillämpas på följande attribut

varumärke

Orsak till problemet Icke-verifierat varumärke
Lösning Varumärket är inte verifierat. Granska varumärkesinformationen.

OFFENSIVE_INAPPROPRIATE_CONTENT

Kan tillämpas på följande attribut

ytterligare bildlänk
varumärke
färg
beskrivning
funktionsbeskrivning
smak
format
bildlänk
varugrupp-id
material
mönster
produktinformation
kollektion
produktnamn
produktsidans webbadress
doft
storlek
tema
titel
videolänk

Orsak till problemet Stötande eller olämpligt innehåll
Lösning Attributet innehåller stötande eller olämpligt material.

SAMPLED_QUALITY_BELOW_THRESHOLD

REQUIRED_FOR_CATALOG_CREATION

Kan tillämpas på följande attribut

beskrivning
bildlänk
titel

Orsak till problemet Obligatoriskt attribut
Lösning Vi har för närvarande ingen post för den här produkten. Skapa en post genom att skicka in det här attributet.

TEXT_TOO_LONG

Kan tillämpas på följande attribut

ytterligare bildlänk
varumärke
färg
beskrivning
funktionsbeskrivning
smak
format
GTIN
varugrupp-id
material
mönster
produktinformation
kollektion
produktnamn
doft
storlek
tema
titel
videolänk

Orsak till problemet För lång text
Lösning Attributet överskrider teckenbegränsningen.

LIST_SIZE_TOO_LARGE

Kan tillämpas på följande attribut

ytterligare bildlänk
funktionsbeskrivning
GTIN
produktinformation
videolänk

Orsak till problemet För många artiklar
Lösning Attributet innehåller en lista med för många varor.

IMAGE_NOT_SERVEABLE

Kan tillämpas på följande attribut

ytterligare bildlänk
funktionsbeskrivning
bildlänk

Orsak till problemet Bilden kan inte visas
Lösning Attributet innehåller en bild som inte kan visas.

VIDEO_FROM_UNOFFICIAL_CHANNEL

Kan tillämpas på följande attribut

videolänk

Orsak till problemet Kanalen stöds inte
Lösning En officiell tillverkares YouTube-kanal måste stå värd för videor.

VALUE_NOT_APPLICABLE

Kan tillämpas på följande attribut

färg
smak
format
varugrupp-id
material
mönster
doft
storlek
tema

Orsak till problemet Värdet kan inte användas
Lösning Värdet kan inte användas för det här attributet.

NON_POSITIVE_PRICE

Kan tillämpas på följande attribut

rekommenderat pris

Orsak till problemet Värdet är inte positivt
Lösning Attributet bör vara positivt.

DATE_TOO_FAR_IN_FUTURE

Kan tillämpas på följande attribut

presentationsdatum
lanseringsdatum

Orsak till problemet Datumet ligger för långt fram i tiden
Lösning Attributet bör vara närmare dagens datum.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
104514
false