Cách xem chi phí hằng ngày ở cấp chiến dịch và cấp tài khoản

Mặc dù trang Giao dịch của bạn hiển thị chi phí tích lũy hằng tháng của từng chiến dịch, nhưng bạn có thể xem chi phí hằng ngày của một hoặc nhiều chiến dịch (hay thậm chí của toàn bộ tài khoản) bằng cách xem kết quả báo cáo Chi phí đã lập hóa đơn.

Với kết quả báo cáo này, bạn cũng có thể kiểm tra chi phí phân phát so với chi phí đã lập hóa đơn của từng chiến dịch.

 • Chi phí phân phát là chi phí của tất cả các lượt nhấp hoặc lượt hiển thị mà chiến dịch nhận được.
 • Chi phí đã lập hóa đơn là số tiền thực tế mà bạn chịu trách nhiệm thanh toán sau khi thực hiện điều chỉnh cho tài khoản đối với các mục như phân phối quá, hoạt động không hợp lệ và các mục khác.

Xem chi phí hằng ngày ở cấp chiến dịch hoặc cấp tài khoản trên trang Giao dịch

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.

 2. Trong thanh điều hướng ở đầu màn hình, trong mục "Thanh toán", hãy chọn Giao dịch.

 • Cách xem chi phí hằng ngày của một chiến dịch: Hãy đảm bảo bạn đang sử dụng “Chế độ xem giao dịch chi tiết”. Đối với tháng mà bạn quan tâm, hãy nhấp vào tên chiến dịch mà bạn muốn xem chi phí hằng ngày trong cột “Mô tả”. Thao tác này sẽ đưa bạn đến kết quả báo cáo chi phí đã lập hóa đơn được lọc ra để hiển thị chi phí hằng ngày của chiến dịch trong tháng đó.
 • Để xem chi phí hàng ngày cho tài khoản của bạn: Hãy nhớ chuyển sang “Chế độ xem tóm tắt” ở đầu trang Giao dịch. Trong tháng mà bạn quan tâm, hãy tìm hàng “Chi phí” và nhấp vào mục “Hoạt động của chiến dịch” trong cột Mô tả. Thao tác này sẽ dẫn bạn đến báo cáo chi phí đã lập hóa đơn đã được lọc để hiển thị tất cả các chiến dịch trên toàn bộ tài khoản trong tháng đó.

Xem chi phí hằng ngày ở cấp chiến dịch và cấp tài khoản trên trang Báo cáo

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng báo cáo và nhấp vào Báo cáo được xác định trước (Thứ nguyên), sau đó nhấp vào Khác, rồi chọn Chi phí đã lập hóa đơn. Theo mặc định, bạn sẽ thấy chi phí hằng ngày của từng chiến dịch phân phát quảng cáo trong tháng gần nhất.

Cách xem bảng phân tích chi phí hằng ngày của một hoặc nhiều chiến dịch

 1. Hãy nhấp vào biểu tượng Bộ lọc ở bên phải trang và chọn Tên ngân sách. Tên ngân sách sẽ tương ứng với tên chiến dịch được hiển thị trên trang “Chiến dịch” của Google Ads.
 2. Ở phía bên trái của hộp thoại, hãy chọn các hộp kiểm cho chiến dịch mà bạn muốn xem chi phí hàng ngày. (Bạn cũng có thể tìm kiếm các chiến dịch và chọn từ kết quả tìm kiếm, hoặc nếu bạn muốn xem chi phí hàng ngày cho tất cả các chiến dịch, hãy chọn hộp kiểm ở trên cùng, bên cạnh tổng số kết quả.)
 3. Nhấp vào Áp dụng.

Cách xem bảng phân tích chi phí hằng ngày ở cấp tài khoản

 1. Trong trình đơn bảng ở bên phải, trong mục “Hàng”, hãy nhấp vào Tên ngân sách ở góc trên cùng bên phải.
 2. Nhấp vào Xóa.

Thao tác này sẽ xóa cột “Tên ngân sách” và kết quả báo cáo của bạn sẽ hiển thị bảng phân tích chi phí hằng ngày của toàn bộ tài khoản trong một khoảng thời gian nhất định.

Cách tùy chỉnh báo cáo

Cũng như với các báo cáo khác trong tài khoản Google Ads, bạn có thể tùy chỉnh kết quả báo cáo của mình theo những cách sau đây:

 • Cách điều chỉnh phạm vi ngày: Hãy nhấp vào phạm vi ngày ở phía trên bên phải của trang.
 • Sắp xếp lại các cột:
  • Để thêm cột vào bảng, hãy nhấp vào Sửa đổi cột. Chọn từ các chỉ số và thứ nguyên có sẵn ở bên phải và thêm vào báo cáo của bạn bằng cách nhấp vào biểu tượng dấu cộng.
  • Để xóa cột khỏi bảng, hãy nhấp vào cột mà bạn muốn xóa trong trình đơn bảng trong mục “Cột” rồi nhấp vào Xóa.
  • Để thay đổi kích thước cột, hãy nhấp và kéo cạnh của tiêu đề cột sang trái hoặc phải. Tìm hiểu thêm về thêm và xóa cột.
 • Sắp xếp dữ liệu: Để sắp xếp bảng của bạn, hãy nhấp vào tiêu đề của cột mà bạn muốn sắp xếp dữ liệu. Để đảo ngược thứ tự, hãy nhấp lại vào chính tiêu đề đó.
 • Xem dữ liệu dưới dạng bảng, biểu đồ hình tròn, biểu đồ dạng đường, biểu đồ thanh hoặc biểu đồ tán xạ: Để chuyển từ tùy chọn này sang tùy chọn khác, hãy nhấp vào trình đơn thả xuống Bảng ở bên phải và chọn một tùy chọn.
 • Xuất dữ liệu dưới dạng CSV, Excel, PDF và các định dạng khác: Hãy nhấp vào nút tải xuống ở góc trên bên phải.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false