Giá mỗi nghìn lần hiển thị mục tiêu (tCPM): Định nghĩa

Một cách để đặt giá thầu theo đó bạn đặt số tiền trung bình bạn sẵn sàng trả mỗi nghìn lần hiển thị quảng cáo của bạn (số tiền này là CPM mục tiêu của bạn). Chúng tôi sẽ tối ưu hóa giá thầu để giúp bạn nhận được nhiều lượt hiển thị nhất có thể bằng cách sử dụng CPM mục tiêu (tCPM) của bạn. Một số lượt hiển thị có thể tốn chi phí nhiều hơn hoặc thấp hơn tCPM của bạn, nhưng Google Ads sẽ cố gắng giữ cho CPM trung bình của chiến dịch bằng hoặc thấp hơn tCPM bạn đặt.

Bạn có thể sử dụng giá mỗi nghìn lần hiển thị mục tiêu cho các chiến dịch video trong Google Ads. Đối với chiến dịch theo trình tự quảng cáo video, chiến lược tCPM tối ưu hóa cho các lượt hoàn thành thay vì lượt hiển thị, nhưng hoạt động giống như các loại chiến dịch video khác.

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố