Độ mạnh của quảng cáo: Định nghĩa

Độ mạnh của quảng cáo ước tính mức độ liên quan, số lượng và tính đa dạng của nội dung quảng cáo. Việc đảm bảo quảng cáo có nội dung liên quan và độc đáo có thể giúp bạn hiển thị quảng cáo phù hợp cho khách hàng tiềm năng và cải thiện hiệu suất của quảng cáo.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false
false