Số D-U-N-S

D-U-N-S (Hệ thống mã số dữ liệu toàn cầu) là một hệ thống được công nhận trên toàn cầu, do Dun & Bradstreet (D&B) phát triển. Hệ thống này chỉ định một mã nhận dạng gồm 9 chữ số dành riêng cho các doanh nghiệp:

  • Bạn có thể được yêu cầu cung cấp mã số D-U-N-S nếu bạn đăng ký sử dụng chế độ cài đặt thông tin thanh toán lập hoá đơn hằng tháng hoặc đang thực hiện quy trình Xác minh nhà quảng cáo. Điều này không bắt buộc cho cả hai quy trình, nhưng có thể giúp nhóm của chúng tôi đánh giá đơn đăng ký của bạn nhanh hơn.
  • Bạn có thể tìm thấy mã số này hoặc đăng ký cấp một mã số mà không tốn phí bằng cách truy cập vào trang web của D&B tại www.dnb.com.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính