Hồ sơ thanh toán

Hồ sơ thanh toán (trước đây là "khách hàng thanh toán") lưu trữ thông tin về cá nhân hoặc tổ chức chịu trách nhiệm pháp lý đối với các chi phí do tài khoản Google Ads tạo ra.

Hồ sơ thanh toán chứa thông tin liên lạc, phương thức thanh toán, cài đặt và ID bằng số duy nhất xuất hiện trên các hóa đơn tài khoản và các tài liệu khác.

Một hồ sơ thanh toán có thể được dùng với nhiều tài khoản Google Ads và với các sản phẩm khác của Google.

 

Tìm hiểu thêm về hồ sơ thanh toán

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?