Hồ sơ thanh toán

Hồ sơ thanh toán (trước đây là "khách hàng thanh toán") lưu giữ thông tin chi tiết về cá nhân hoặc tổ chức chịu trách nhiệm pháp lý cho các khoản chi phí phát sinh trong một tài khoản Google Ads.

Hồ sơ thanh toán chứa thông tin liên hệ, phương thức thanh toán, thông tin cài đặt và một mã số duy nhất xuất hiện trên các hoá đơn của tài khoản và các giấy tờ khác.

Bạn có thể sử dụng một hồ sơ thanh toán cho nhiều tài khoản Google Ads và cho những sản phẩm khác của Google.

 

Tìm hiểu thêm về hồ sơ thanh toán

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
true