Chọn cách phân phối quảng cáo

Bạn có thể kiểm soát thời gian sử dụng ngân sách bằng cách chọn cách phân phối quảng cáo bình thường hay nhanh. Phân phối bình thường là cài đặt mặc định cho tất cả chiến dịch và nhằm phân phối đồng đều ngân sách của bạn trong suốt cả ngày. Phân phối nhanh chi tiêu ngân sách của bạn nhanh hơn, thường là vào đầu ngày.

Nếu chiến dịch của bạn bị giới hạn bởi ngân sách thì chiến dịch có thể sử dụng hết ngân sách hàng ngày trung bình của mình sớm trong ngày, làm cho quảng cáo của bạn ngừng hiển thị. Vì lý do này nên phân phối nhanh không được đề xuất cho hầu hết các nhà quảng cáo. Bài viết này giải thích cách thiết lập cách phân phối quảng cáo cho chiến dịch của bạn.

Kể từ năm 2019, bạn không thể sử dụng cách phân phối nhanh cho Chiến dịch tìm kiếm, Chiến dịch mua sắm hoặc ngân sách chia sẻ nữa. Kể từ tháng 4 năm 2020, bạn sẽ không thể sử dụng cách phân phối ngân sách nhanh cho bất kỳ loại chiến dịch Google Ads nào nữa. 

Cách chọn cách phân phối cho một chiến dịch riêng lẻ:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Trong trình đơn trang ở bên trái, hãy nhấp vào Chiến dịch.
 3. Nhấp vào chiến dịch mà bạn muốn chọn cách phân phối. 
 4. Trong trình đơn trang ở bên trái, hãy nhấp vào Cài đặt.
 5. Nhấp để mở cửa sổ Ngân sách hằng ngày, rồi nhấp vào Cách phân phối
 6. Chọn Bình thường hoặc Nhanh
 7. Nhấp vào Lưu

Cách chọn cách phân phối cho nhiều chiến dịch cùng một lúc:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn. 
 2. Trong trình đơn trang ở bên trái, hãy nhấp vào Chiến dịch.
 3. Nhấp vào Cài đặt.
 4. Nhấp chọn các hộp bên cạnh chiến dịch mà bạn muốn chọn cách phân phối. 
 5. Nhấp vào Chỉnh sửa ở góc trên bên trái chiến dịch, rồi chọn Thay đổi cách phân phối. 
 6. Chọn Bình thường hoặc Nhanh
 7. Nhấp vào Xem trước để xem sự thay đổi đối với cách phân phối của chiến dịch (đề xuất).
 8. Nhấp vào Áp dụng

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false