Chiến lược đặt giá thầu thông minh: Định nghĩa

Chiến lược Đặt giá thầu thông minh là các chiến lược giá thầu sử dụng công nghệ máy học để tối ưu hoá cho số lượt chuyển đổi hoặc giá trị chuyển đổi trong mọi phiên đấu giá – một tính năng có tên là "đặt giá thầu tại thời điểm đấu giá". CPA mục tiêu, Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo, Tối đa hoá lượt chuyển đổi, Tối đa hoá giá trị chuyển đổi đều là các chiến lược Đặt giá thầu thông minh.

Ngoài khả năng máy học, chiến lược Đặt giá thầu thông minh còn có 3 ưu điểm chính sau đây:

  • Nhiều tín hiệu để điều chỉnh giá thầu cho phù hợp với ngữ cảnh riêng của người dùng. Các tín hiệu này bao gồm thiết bị, vị trí, thời gian trong ngày, danh sách tiếp thị lại, trình duyệt, ngôn ngữ, v.v. Tìm hiểu thêm về tín hiệu đặt giá thầu.
  • Các tùy chọn kiểm soát linh hoạt cho phép bạn đặt mục tiêu hiệu suất để kiểm soát hiệu quả đặt giá thầu và tối ưu hóa giá thầu cho quảng cáo dạng tìm kiếm cho mô hình phân bổ mà bạn đã chọn.
  • Tính năng báo cáo minh bạch và thông tin cập nhật về trạng thái để giúp bạn kiểm tra mức độ hiệu quả của Chiến lược đặt giá thầu thông minh, cũng như giúp bạn biết những gì đang diễn ra trong chiến lược giá thầu của mình.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
73067
false