Chiến lược đặt giá thầu thông minh: Định nghĩa

Chiến lược Đặt giá thầu thông minh là các chiến lược giá thầu sử dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) của Google để tối ưu hoá số lượt chuyển đổi hoặc giá trị lượt chuyển đổi trong mọi phiên đấu giá. Tính năng này có tên là "đặt giá thầu tại thời điểm đấu giá". Tất cả các chiến lược CPA mục tiêu, ROAS mục tiêu, Tối đa hoá lượt chuyển đổi, Tối đa hoá giá trị lượt chuyển đổi đều là chiến lược Đặt giá thầu thông minh.

Ngoài khả năng AI, chiến lược Đặt giá thầu thông minh còn có 3 lợi ích chính khác:

  • Nhiều tín hiệu để điều chỉnh giá thầu cho phù hợp với ngữ cảnh riêng của người dùng. Các tín hiệu này bao gồm thiết bị, vị trí, thời gian trong ngày, danh sách tiếp thị lại, trình duyệt, ngôn ngữ, v.v. Tìm hiểu thêm về tín hiệu đặt giá thầu.
  • Các tùy chọn kiểm soát linh hoạt cho phép bạn đặt mục tiêu hiệu suất để kiểm soát hiệu quả đặt giá thầu và tối ưu hóa giá thầu cho quảng cáo dạng tìm kiếm cho mô hình phân bổ mà bạn đã chọn.
  • Tính năng báo cáo minh bạch và thông tin cập nhật về trạng thái để giúp bạn kiểm tra mức độ hiệu quả của Chiến lược đặt giá thầu thông minh, cũng như giúp bạn biết những gì đang diễn ra trong chiến lược giá thầu của mình.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính