Chiến lược đặt giá thầu thông minh: Định nghĩa

Một phần nhỏ trong các chiến lược đặt giá thầu tự động giúp tối ưu hóa cho lượt chuyển đổi hoặc giá trị chuyển đổi. Chiến lược đặt giá thầu thông minh sử dụng công nghệ máy học để tối ưu hóa giá thầu nhằm tối đa hóa số lượt chuyển đổi và giá trị chuyển đổi trên toàn chiến dịch hoặc danh mục đặt giá thầu. Các chiến lược đặt giá thầu thông minh gồm CPA mục tiêu, Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo, Tối đa hóa lượt chuyển đổiTối đa hóa giá trị chuyển đổi.

Ngoài khả năng máy học, Chiến lược đặt giá thầu thông minh còn có 3 ưu điểm chính sau đây:

  • Nhiều tín hiệu để điều chỉnh giá thầu cho phù hợp với ngữ cảnh riêng của người dùng. Các tín hiệu này bao gồm thiết bị, vị trí, thời gian trong ngày, danh sách tiếp thị lại, trình duyệt, ngôn ngữ, v.v. Tìm hiểu thêm về tín hiệu đặt giá thầu.
  • Các tùy chọn kiểm soát linh hoạt cho phép bạn đặt mục tiêu hiệu suất để kiểm soát hiệu quả đặt giá thầu và tối ưu hóa giá thầu cho quảng cáo dạng tìm kiếm cho mô hình phân bổ mà bạn đã chọn.
  • Tính năng báo cáo minh bạch và thông tin cập nhật về trạng thái để giúp bạn kiểm tra mức độ hiệu quả của Chiến lược đặt giá thầu thông minh, cũng như giúp bạn biết những gì đang diễn ra trong chiến lược giá thầu của mình.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false