Quảng cáo gốc: Định nghĩa

Quảng cáo gốc sử dụng định dạng hoặc tông của trang web mà chúng hiển thị trên đó, với mục tiêu tạo ra trải nghiệm người dùng liền mạch.

Quảng cáo đáp ứng có thể hiển thị ở dạng hình ảnh hoặc văn bản. Chúng tự động sử dụng chất lượng của trang web của nhà xuất bản, nhà quảng cáo không cần thực hiện thêm bất kỳ thao tác nào.

Giới thiệu về quảng cáo đáp ứng
Tạo quảng cáo đáp ứng cho Hiển thị

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?