Nhóm chiến dịch: Định nghĩa

Một nhóm chiến dịch có chung chỉ báo hiệu suất chính. Nhóm chiến dịch giúp bạn theo dõi hiệu suất chung của nhiều chiến dịch có các mục tiêu tương tự.

  • Thiết lập mục tiêu hiệu suất để chỉ định các mục tiêu bằng số dùng chung cho tất cả các chiến dịch trong một nhóm chiến dịch.
  • Theo dõi hiệu suất của nhóm chiến dịch để biết bạn có đi đúng hướng để đáp ứng được mục tiêu hiệu suất của mình hay không. Nếu không, bạn có thể xem xét điều chỉnh cài đặt của chiến dịch.
  • Bạn có thể tạo các nhóm chiến dịch bằng cách kết hợp bất kỳ Chiến dịch tìm kiếm, Chiến dịch mua sắm, Chiến dịch hiển thị hoặc Chiến dịch video nào.
  • Bạn chỉ có thể thêm 1 chiến dịch vào 1 nhóm chiến dịch mỗi lần. Một chiến dịch không được thuộc về nhiều nhóm chiến dịch.
  • Việc tạo nhóm chiến dịch là không bắt buộc. Không phải mọi chiến dịch đều phải thuộc về một nhóm chiến dịch.
  • Thao tác xoá chiến dịch khỏi nhóm chiến dịch sẽ xoá dữ liệu hiệu suất của chiến dịch đó khỏi nhóm chiến dịch.
  • Tạo, xem và chỉnh sửa nhóm chiến dịch bằng cách nhấp vào Nhóm chiến dịch ở bảng điều hướng bên trái.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
true
73067
false