Nhóm chiến dịch: Định nghĩa

Một nhóm chiến dịch có chung chỉ báo hiệu suất chính. Nhóm chiến dịch giúp bạn theo dõi hiệu suất chung của nhiều chiến dịch có các mục tiêu tương tự.

  • Thiết lập mục tiêu hiệu suất để chỉ định các mục tiêu bằng số dùng chung cho tất cả các chiến dịch trong một nhóm chiến dịch.
  • Theo dõi hiệu suất của nhóm chiến dịch để biết bạn có đi đúng hướng để đáp ứng được mục tiêu hiệu suất của mình hay không. Nếu không, bạn có thể xem xét điều chỉnh chế độ cài đặt của chiến dịch.
  • Bạn có thể tạo các nhóm chiến dịch bằng cách kết hợp các chiến dịch Tìm kiếm, chiến dịch Mua sắm, chiến dịch Hiển thị hoặc chiến dịch Video với nhau.
  • Bạn chỉ có thể thêm 1 chiến dịch vào 1 nhóm chiến dịch mỗi lần. Một chiến dịch không được thuộc về nhiều nhóm chiến dịch.
  • Việc tạo nhóm chiến dịch là không bắt buộc. Không phải mọi chiến dịch đều phải thuộc về một nhóm chiến dịch.
  • Khi bạn xoá một chiến dịch khỏi nhóm chiến dịch, dữ liệu hiệu suất của chiến dịch đó cũng sẽ bị xoá khỏi nhóm chiến dịch.
  • Tạo, xem và chỉnh sửa nhóm chiến dịch bằng cách nhấp vào biểu tượng Chiến dịch Biểu tượng Chiến dịch.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính