Ngày cuối cùng: Định nghĩa

Đây là cài đặt xác định thời gian bạn muốn chạy quảng cáo trong chiến dịch của mình. Khi đến ngày kết thúc của chiến dịch, quảng cáo của bạn sẽ ngừng chạy.

Cài đặt mặc định cho mỗi chiến dịch quảng cáo là không có ngày kết thúc, do đó, quảng cáo có thể chạy vô thời hạn. Bạn có thể thay đổi cài đặt bất kỳ lúc nào để chiến dịch của bạn kết thúc vào một ngày cụ thể. Khi bạn chọn ngày kết thúc, chiến dịch của bạn sẽ kết thúc vào ngày đó lúc 11 giờ 59 phút tối theo múi giờ bạn đã chọn cho tài khoản của mình.

Trước ngày kết thúc, bạn cũng có thể Tạm dừng, tiếp tục hoặc xóa chiến dịch bất kỳ lúc nào để ngăn quảng cáo tiếp tục chạy.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
73067
false
false
false