Tất cả chuyển đổi: Định nghĩa

Tính toán tất cả các chuyển đổi mà Google Ads thúc đẩy cho doanh nghiệp của bạn.

  • "Tất cả chuyển đổi" bao gồm dữ liệu trong cột "Chuyển đổi"hành động chuyển đổi mà bạn đã chọn không bao gồm trong cột "Chuyển đổi" của mình. Tất cả chuyển đổi cũng bao gồm các chuyển đổi thiết bị chéo, lượt ghé qua cửa hàng, một số cuộc gọi điện thoại nhất định, v.v.
  • Khi đã thiết lập theo dõi chuyển đổi, bạn sẽ thấy cột "Tất cả chuyển đổi" trong báo cáo của mình.
  • So sánh "Tất cả chuyển đổi" vào cột "Chuyển đổi" thường xuyên của bạn để xem toàn bộ các chuyển đổi có được nhờ quảng cáo của bạn, bao gồm chuyển đổi thiết bị chéo và các loại mà bạn đã chọn không đưa vào "Chuyển đổi". Điều này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về cách người dùng tương tác với doanh nghiệp của bạn và giúp bạn tính toán hiệu quả hơn về quảng cáo. 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính