Chiến lược giá thầu danh mục đầu tư: Định nghĩa

Đây là một chiến lược giá thầu hoạt động dựa trên mục tiêu, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nhóm nhiều chiến dịch, nhóm quảng cáo và từ khoá lại với nhau.

Chiến lược giá thầu danh mục đầu tư sử dụng công nghệ AI của Google để đặt giá thầu nhằm giúp bạn đạt được mục tiêu về hiệu suất. Chiến lược này bao gồm các chiến lược Đặt giá thầu thông minh sau đây: CPA mục tiêu, ROAS mục tiêu, Tối đa hoá lượt chuyển đổi, Tối đa hoá giá trị lượt chuyển đổi, Tối đa hoá số lượt nhấp và Tỷ lệ hiển thị mục tiêu.

  • Khi bạn tạo chiến lược danh mục đầu tư, chiến lược đó sẽ được lưu trữ trong Thư viện chia sẻ của bạn. Đây là nơi tập trung quản lý chiến lược giá thầu danh mục đầu tư và theo dõi hiệu suất chiến lược.
  • Chiến lược giá thầu danh mục đầu tư trước đây còn gọi là "chiến lược giá thầu linh hoạt".

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính