Chiến lược giá thầu danh mục đầu tư: Định nghĩa

Một chiến lược giá thầu tự động, hướng mục tiêu nhóm nhiều chiến dịch, nhóm quảng cáo và từ khóa lại với nhau.

Chiến lược giá thầu danh mục đầu tư tự động đặt giá thầu để giúp bạn đạt được mục tiêu hiệu suất của mình. Các chiến lược này bao gồm ba chiến lược đặt giá thầu thông minh — CPA mục tiêu, Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo và CPC nâng cao — cùng với các chiến lược khác bao gồm Tối đa hóa số nhấp chuột, Vị trí mục tiêu trên trang tìm kiếm và Chia sẻ nâng thứ hạng mục tiêu.

  • Khi bạn tạo chiến lược danh mục đầu tư, chiến lược đó sẽ được lưu trữ trong Thư viện được chia sẻ của bạn. Đây là vị trí trung tâm để quản lý chiến lược giá thầu danh mục đầu tư của bạn và theo dõi hiệu suất của các chiến lược đó.
  • Sử dụng các trang Chiến dịch, Nhóm quảng cáo và Từ khóa để thêm các mục vào chiến lược giá thầu danh mục đầu tư.
  • Chiến lược giá thầu danh mục đầu tư trước đây được gọi là "chiến lược giá thầu linh hoạt".
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố