Umiestnenia: definícia

Vaše reklamy sa teraz budú zobrazovať v obsahu, ktorý sa zhoduje s ktorýmikoľvek z tém, umiestnení alebo kľúčových slov pre obsahové reklamy, videoreklamy alebo reklamy vo vyhľadávaní, na ktoré zacieľujete, vďaka čomu oslovíte viac potenciálnych zákazníkov. Ak ste napríklad zacielili na tému „bicykle“ a výraz „cyklisti“ ako na kľúčové slovo pre obsahové reklamy, videoreklamy alebo reklamy vo vyhľadávaní, vaše reklamy sa budú zobrazovať pri obsahu, ktorý vyhovuje niektorému z týchto zacielení.

V službe Google Ads uvidíte aj to, že kontextové zacielenie sa zobrazuje zjednodušene na jednej stránke, vďaka čomu môžete spravovať všetky typy zacielenia podľa obsahu (témy, umiestnenia, kľúčové slová pre obsahovú reklamu alebo videoreklamu a vylúčenia) v jednom zobrazení. Novú stránku nájdete v sekcii Obsah v rámci sekcie Kampane Ikona kampaní v navigačnej ponuke vľavo.

Umiestnenia na YouTube a v Obsahovej sieti, kde sa môže zobrazovať vaša reklama. Sú to napríklad relevantné weby a aplikácie, ktoré spolupracujú s Googlom pri zobrazovaní reklám.

  • Umiestnenie môže znamenať viacero vecí, napríklad celý web, konkrétne stránky na webe, individuálnu reklamnú jednotku umiestnenú na konkrétnej stránke, video, aplikáciu pre mobilné telefóny a tak ďalej.
  • Konkrétne umiestnenia môžete vybrať pridaním zacielenia na umiestnenie. Môžete tiež nechať Google, aby vám vybral relevantné automatické umiestnenia na základe vašich kľúčových slov alebo ďalších spôsobov zacielenia.
  • Umiestnenia sú spravované v sekcii Obsah v ponuke stránok vľavo v službe Google Ads. Možno ich kombinovať s inými spôsobmi zacielenia (ako sú témy alebo kľúčové slová), aby sa vaše reklamy zobrazovali pri obsahu, ktorý zodpovedá niektorému zo spôsobov zacielenia podľa obsahu.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka