Umiestnenia: definícia

 

S cieľom poskytnúť komplexný a konsolidovaný prehľad zacielenia na obsah a zjednodušiť správu a optimalizáciu zacielenia na obsah zavádzame v službe Google Ads tieto zlepšenia:

Všetky typy zacielenia na obsah teraz nájdete v sekcii Obsah v bočnej navigácii:

  • Sekcie Témy, Umiestnenia, Kľúčové slová pre obsahovú reklamu alebo videoreklamu a Vylúčenia pre všetky typy zacielenia na obsah sú teraz kategorizované na karte Obsah v bočnej navigačnej ponuke. V sekcii Vylúčenia môžete kliknutím na rozbaľovaciu šípku napravo od výrazu Vylúčenia vybrať vylúčenia tém, umiestnení alebo kľúčových slov pre obsahovú reklamu alebo videoreklamu.

Čoskoro zavedieme ďalšie zlepšenia:

  • Sekcie Témy, Umiestnenia a Kľúčové slová pre obsahovú reklamu alebo videoreklamu skonsolidujeme na jedinú stránku Obsah a do jediného reportu. Vylúčenia tiež skonsolidujeme do jedného reportu na tej istej stránke (Obsah).
  • Reklamy budú zacieľovať na akýkoľvek obsah vybraný v reklamnej skupine. Ak ste napríklad zacielili na tému „bicykle“ a na výraz „cyklisti“ ako na kľúčové slovo pre obsahovú reklamu alebo videoreklamu, vaše reklamy sa budú zobrazovať pri obsahu, ktorý vyhovuje niektorému z týchto zacielení.

Až do migrácie účtu odporúčame používať v každej reklamnej skupine iba jeden spôsob zacielenia na obsah (témy, umiestnenia ALEBO kľúčové slová pre obsahovú reklamu alebo videoreklamu). Pred nadchádzajúcimi zmenami môže kombinovanie týchto spôsobov obmedziť výkonnosť kampane.

Umiestnenia na YouTube a v Obsahovej sieti, kde sa môže zobrazovať vaša reklama. Sú to napríklad relevantné weby a aplikácie, ktoré spolupracujú s Googlom pri zobrazovaní reklám.

  • Umiestnenie môže znamenať viacero vecí, napríklad celý web, konkrétne stránky na webe, individuálnu reklamnú jednotku umiestnenú na konkrétnej stránke, video, aplikáciu pre mobilné telefóny a tak ďalej.
  • Konkrétne umiestnenia môžete vybrať pridaním zacielenia na umiestnenie. Môžete tiež nechať Google, aby vám vybral relevantné automatické umiestnenia na základe vašich kľúčových slov alebo ďalších spôsobov zacielenia.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
73067
false