Umiestnenia

Umiestnenia v Obsahovej sieti, v ktorých sa môže zobrazovať vaša reklama. Patria sem napríklad relevantné webové stránky a aplikácie, ktoré sú partnermi spoločnosti Google v zobrazovaní reklám.

  • Umiestnenie v Obsahovej sieti môže označovať viacero vecí, napríklad celú webovú lokalitu, podmnožinu webovej lokality (napríklad konkrétne stránky na danej lokalite), individuálnu reklamnú jednotku umiestnenú na jednej stránke, video, aplikáciu pre mobilné telefóny a ďalšie typy obsahu.
  • Konkrétne umiestnenia môžete vybrať pridaním spravovaných umiestnení. Môžete tiež nechať spoločnosť Google, aby vám vybrala relevantné automatické umiestnenia na základe vašich kľúčových slov alebo ďalších spôsobov zacielenia.

Pridávanie, úprava a odstraňovanie umiestnení
Ďalšie články

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory