Geografické zacielenie

Nastavenie, ktoré vám umožní zobrazovať reklamy zákazníkom v konkrétnej geografickej polohe.

  • Pre každú reklamnú kampaň môžete vybrať polohy, kde sa vaša reklama môže zobrazovať. Funkcia geografického zacielenia potom umožní, aby sa vaše reklamy zobrazovali ľuďom v týchto miestach.
  • Môžete si vybrať polohy, ako napríklad celé krajiny, oblasti v danej krajine, ako napríklad mestá alebo územia, či dokonca okruh v okolí príslušnej polohy. Služba Google Ads tiež môže navrhnúť súvisiace polohy, ktoré môžete vybrať a zacieliť na ne reklamu.
  • Geografické zacielenie vám pomáha zamerať vašu inzerciu na oblasti, v ktorých nájdete tých správnych zákazníkov, a možno vám tak pomôže dosiahnuť aj vyšší zisk. Navrhujeme, aby ste si vybrali región, v ktorom bývajú vaši zákazníci a v ktorom im môže vaša firma poslúžiť.

Viac informácií o geografickom zacielení
Ďalšie články

Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?