Reklama v Nákupoch: definícia

Druh reklamy, ktorá obsahuje podrobné informácie o určitých produktoch, ktoré predávate. Reklamy v Nákupoch môžu predstavovať reklamy na produkty v Nákupoch propagujúce iba jeden produkt alebo vitrínové reklamy v Nákupoch, ktoré propagujú viaceré súvisiace produkty.

Vitrínové reklamy v Nákupoch sú k dispozícii v novom prostredí Google Ads a v rozhraní Google Ads API (AdWords API). Ak chcete inzerovať individuálne produkty, pozrite si informácie o produktových reklamách v Nákupoch.

Ak chcete vytvoriť reklamu v Nákupoch, musíte nastaviť produktové informácie v službe Google Merchant Center a v službe Google Ads vytvoriť kampane v Nákupoch.

Ďalšie informácie

Kampane v Nákupoch a reklamy v Nákupoch
Vytvorenie kampane v Nákupoch

Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?