Dĺžka sledovania konverzie: definícia

Počet dní po kliknutí, počas ktorých sa zaznamená konverzia.

  • Ak vyberiete 30 dní, budú sa sledovať konverzie, ku ktorým došlo v priebehu 30 dní od kliknutia.
  • Kratšia dĺžka sledovania konverzie vedie k zníženiu počtu konverzií, ktoré váš účet zaznamená v súvislosti s touto konverznou akciou. Ak chcete nastaviť alebo zmeniť dĺžky sledovania konverzií, pozrite si článok Dĺžka sledovania konverzie.

Súvisiace odkazy

Dĺžka sledovania konverzie

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?