Zamietnuté: definícia

Zamietnutá reklama sa nezobrazí, pretože porušuje pravidlá reklamy služby Google Ads.

V stĺpci Stav zistíte, prečo bola reklama zamietnutá. Ak odstránite problém s reklamou, bude znova skontrolovaná a ak zistíme, že reklama je v súlade s našimi pravidlami, budeme ju môcť schváliť.

Odstránenie problému so zamietnutou reklamou alebo zamietnutým rozšírením

Proces schvaľovania reklamy

Pravidlá reklamy služby Google Ads

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?