Definícia algoritmu SHA256

SHA256 je skratka názvu „Secure Hash Algorithm 256-bit“ (256-bitový bezpečný hašovací algoritmus). Tento algoritmus sa používa na kryptografické zabezpečenie.

Kryptografické hašovacie algoritmy vytvárajú nedešifrovateľné a jedinečné hašované hodnoty. Čím je počet možných hašovaných hodnôt väčší, tým je menšia šanca, že dve hodnoty vytvoria rovnakú hašovanú hodnotu.

Súvisiace odkazy

Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?