Priamy odkaz

Ide o typ koncovej webovej adresy v reklame, ktorá ľudí presmeruje na konkrétnu stránku aplikácie.

  • Ak chcete ľudí presmerovať na vstupnú stránku svojho webu, môžete v prípade reklám na webe použiť jednoduchú cieľovú webovú adresu, ako napr. www.example.com. Ak ste chceli ľudí presmerovať rovno na stránku produktu na tomto webe, mohli ste použiť odlišnú webovú adresu s trocha viac informáciami: www.example.com/product_1234. V prípade mobilných aplikácií sa tieto webové adresy nazývajú priame odk.
  • Ako koncovú webovú adresu v reklamách na interakciu s aplikáciou môžete uviesť odkaz iba na otvorenie aplikácie alebo priamy odkaz, ktorý ľudí presmeruje rovno na konkrétnu obrazovku vo vašej aplikácii. Tieto odkazy majú povolené sledovacie parametre.
  • Priame odkazy nie sú automaticky nastavené pri vytvorení aplikácie a ich fungovanie je odlišné pre iOS a Android. V prípade kampaní vo Vyhľadávacej sieti na interakciu s aplikáciou vytvoríme pomocou priameho odkazu URI aplikácie, aby boli vaše reklamy kompatibilné s Vyhľadávaním Google.

 

Zobrazovanie priamych odkazov

Priame odkazy zvyčajne tvoria dve časti: schémahostiteľ a cesta. Identifikátory URI aplikácie sú reformátovanými priamymi odkazmi s treťou časťou: identifikátorom balíka aplikácie. Webová adresa môže obsahovať parameter sledovania.

  • Identifikátor balíka aplikácie je jedinečný identifikátor vašej aplikácie. Mnohí vývojári vytvárajú identifikátor balíka použitím názvu internetovej domény aplikácie v obrátenom poradí. Aplikácie zverejnené spoločnosťou Google napríklad začínajú reťazcom „sk.google“.
  • Schéma je časť odkazu identifikujúca aplikáciu, ktorá sa má spustiť. Pre svoju aplikáciu môžete použiť reťazec „http“ alebo vlastnú schému, ktorá môže začínať názvom aplikácie alebo webovej stránky.
  • Hostiteľ a cesta špecifikujú jedinečné umiestnenie v aplikácii, kde existuje váš obsah. Pre vašu aplikáciu vymedzíte umiestnenie, kam budú ľudia po kliknutí na reklamu presmerovaní, alebo čo sa má stať, keď sa spustí vaša aplikácia.
  Priamy odkaz Identifikátor URI aplikácie
Definícia Priame odkazy špecifikujú umiestnenie v aplikácii zhodné s obsahom, ktorý chcete zobraziť. Identifikátor URI aplikácie je formát priameho odkazu, ktorý pomáha integrovať vašu reklamu do Vyhľadávania Google. Tento formát uvidíte, keď budete upravovať svoje reklamy.
Formát {scheme}://{host_path} android-app://{package_id}/{scheme}/{host_path}
Príklad exampleapp://productid_1234 android-app://com.example.android/exampleapp/productid_1234

Prečítajte si ďalšie informácie o fungovaní reklamy na interakciu s aplikáciou.
Prečítajte si ďalšie informácie o nastavovaní priamych odkazov na našich webových stránkach pre vývojárov.

Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?