Tùy chọn phân phối quảng cáo

Cài đặt xác định bạn muốn Google sử dụng ngân sách của bạn nhanh như thế nào mỗi ngày: dàn trải suốt cả ngày (bình thường) hoặc nhanh hơn (nhanh). Cài đặt này ảnh hưởng đến thời điểm quảng cáo của bạn có khả năng hiển thị trong ngày.

  • Cài đặt này xác định cách ngân sách hàng ngày của bạn được phân bổ suốt cả ngày, từ đó, xác định Google sẽ cố gắng hiển thị quảng cáo của bạn nhanh như thế nào suốt mỗi ngày.
  • Đối với mỗi chiến dịch quảng cáo, bạn chọn một trong các tùy chọn phân phối sau cho quảng cáo trong chiến dịch đó:
    • Phân phối bình thường (tùy chọn mặc định) cố gắng hiển thị quảng cáo của bạn trong cả ngày để đảm bảo rằng bạn không chi tiêu toàn bộ ngân sách vào buổi sáng và khiến quảng cáo của bạn ngừng hiển thị vào thời gian còn lại trong ngày.
    • Phân phối nhanh cố gắng hiển thị quảng cáo nhanh hơn cho đến khi đạt đến ngân sách của bạn. Với tùy chọn này, quảng cáo của bạn có thể ngừng hiển thị sớm trong ngày nếu ngân sách đã cạn.

Thông tin thêm về các lựa chọn này
Xem bài viết về ngân sách hàng ngày

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố