Được chấp thuận (có giới hạn): Định nghĩa

Một trạng thái được gán cho quảng cáo tuân thủ chính sách của chúng tôi nhưng bị giới hạn về vị trí và thời điểm chúng có thể hiển thị.

Quảng cáo sẽ được đánh dấu là "Được chấp thuận (có giới hạn)" khi chính sách Google Ads (các ví dụ phổ biến bao gồm Rượu, Bản quyền, Cờ bạc, Chăm sóc sức khỏeNhãn hiệu) ngăn một số loại quảng cáo nhất định hiển thị ở một số khu vực nhất định, đối với một số độ tuổi nhất định hoặc trên một số thiết bị nhất định. Quảng cáo sẽ không hiển thị trên thiết bị di động nếu đích đến hoạt động kém trên thiết bị di động.

Tìm hiểu thêm

Bật cột Chi tiết chính sách để xem lý do tại sao quảng cáo Được chấp thuận (có giới hạn)

Giới thiệu về quy trình phê duyệt quảng cáo

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố