Lượng tìm kiếm thấp

Trạng thái áp dụng cho từ khoá có rất ít hoặc không có nhật ký tìm kiếm trên Google.

Quan trọng: Từ khoá sẽ không hoạt động cho đến khi lưu lượng truy cập tìm kiếm tăng lên, khi từ khoá có thể bắt đầu kích hoạt quảng cáo của bạn xuất hiện.
 • Từ khoá được đánh dấu là "Số lượng tìm kiếm thấp" được tìm kiếm rất ít trên Google. Điều này cho thấy những từ khoá đó không liên quan lắm đến hầu hết nội dung tìm kiếm của khách hàng.
 • Nếu số lượng cụm từ tìm kiếm cho những từ khoá này tăng lên (thậm chí chỉ một mức nhỏ), thì chúng sẽ được kích hoạt lại và sẽ bắt đầu kích hoạt quảng cáo của bạn xuất hiện trở lại. Hệ thống của chúng tôi thường xuyên kiểm tra và cập nhật trạng thái này.
 • Ví dụ: từ khoá có thể được xem là quá cụ thể hoặc tối nghĩa, hoặc từ khoá bị sai chính tả nghiêm trọng. Việc loại bỏ các từ khóa này khỏi phiên đấu giá quảng cáo giúp Google Ads phân phát quảng cáo hiệu quả hơn và giảm lượng từ khóa trên hệ thống. Trước khi ngăn chặn từ khóa tham gia phiên đấu giá, hệ thống sẽ đánh giá số lượt tìm kiếm cho một từ khóa nhất định trên toàn thế giới trong 12 tháng qua.
 • Trạng thái "số lượng tìm kiếm thấp" không liên quan đến điểm chất lượng, giá thầu hoặc mẫu quảng cáo. Vì vậy, trạng thái này sẽ không thay đổi khi bạn chỉnh sửa những yếu tố đó.
  • Khi khắc phục vấn đề về số lượng tìm kiếm thấp, bạn nên cân nhắc xem các từ khoá của bạn có quá cụ thể, không rõ ràng hay dễ bị viết sai chính tả hay không. Hãy thử xoá từ khoá đó và tìm thêm ý tưởng hoặc mở rộng kiểu khớp. Khi dự đoán số lượt tìm kiếm trung bình hằng tháng, Công cụ lập kế hoạch từ khoá dựa vào xu hướng tìm kiếm trước đây, trong khoảng thời gian 12 tháng vừa qua. Hãy tạo một kế hoạch và xem số liệu dự đoán về từ khoá để biết được những con số cụ thể hơn. Tìm hiểu thêm về Công cụ lập kế hoạch từ khoá
 • Từ khoá có trạng thái "số lượng tìm kiếm thấp" không ảnh hưởng tiêu cực đến tài khoản của bạn. Tuy nhiên, bạn nên xoá những từ khoá đó khi đã đạt đến hạn mức từ khoá của tài khoản. Tìm hiểu thêm về các hạn mức đối với tài khoản Google Ads
 • Bạn vẫn có thể thấy quảng cáo khi tìm thông tin bằng một từ khoá có trạng thái "số lượng tìm kiếm thấp". Ví dụ: nếu từ khóa của bạn là "bán xe đạp màu đỏ và xanh da trời", bạn vẫn có thể thấy quảng cáo khi tìm kiếm từ khóa này trên Google. Điều này là do các từ khóa tổng quát hơn, chẳng hạn như "xe đạp xanh da trời" có thể kích hoạt quảng cáo cho nội dung tìm kiếm đó.
 • Khi có từ khóa có lượng tìm kiếm thấp, bạn có một số tùy chọn:
  • Bạn có thể không làm gì cả và chờ chúng tôi tự động kiểm tra lại sau một tuần. Nếu nhiều người bắt đầu tìm kiếm từ khoá của bạn, chúng tôi sẽ kích hoạt lại từ khoá đó. Tùy chọn này có thể đặc biệt hữu ích nếu bạn đang quảng cáo thương hiệu, điều khoản hoặc sản phẩm mới.
  • Xoá từ khoá và sử dụng Công cụ lập kế hoạch từ khoá để tìm thêm ý tưởng từ khoá.
  • Thay đổi kiểu khớp của từ khoá thành kiểu khớp mở rộng hơn. Ví dụ: nếu từ khoá thuộc kiểu khớp chính xác, bạn có thể chuyển thành kiểu khớp mở rộng. Tìm hiểu thêm về các lựa chọn so khớp từ khoá
  • Cập nhật từ khoá thành từ khoá ít cụ thể hơn. Ví dụ: bạn có thể cập nhật từ khóa "giao hoa hồng vào mùa xuân ở Hà Nội" thành "giao hoa hồng ở Hà Nội".

Tìm hiểu thêm về trạng thái từ khoá

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính