Lượng tìm kiếm thấp

Trạng thái được đặt cho từ khóa có rất ít hoặc không có lịch sử tìm kiếm trên Google. Từ khóa sẽ không hoạt động cho đến khi lưu lượng tìm kiếm của từ khóa tăng, khi từ khóa có thể bắt đầu kích hoạt quảng cáo của bạn xuất hiện.

  • Từ khóa được đánh dấu là "Lượng tìm kiếm thấp" được kết hợp với rất ít lưu lượng truy cập tìm kiếm trên Google, cho biết rằng những từ khóa đó không có liên quan lắm đến hầu hết tìm kiếm của khách hàng. Vì lý do này, Google tạm thời làm cho những từ khóa này không hoạt động để chúng không kích hoạt quảng cáo của bạn.
  • Nếu số lượng truy vấn tìm kiếm cho những từ khóa này tăng, thậm chí một lượng nhỏ, thì từ khóa sẽ được kích hoạt lại và sẽ bắt đầu kích hoạt quảng cáo của bạn hiển thị lại. Hệ thống của chúng tôi thường xuyên kiểm tra và cập nhật trạng thái này.
  • Ví dụ: từ khóa có thể được xem là quá cụ thể hoặc tối nghĩa hoặc từ khóa sai lỗi chính tả nghiêm trọng. Việc giữ những từ khóa này bên ngoài đấu giá quảng cáo giúp Google Ads phân phối quảng cáo hiệu quả hơn và giảm khối lượng từ khóa trên hệ thống của chúng tôi. Trước khi ngăn chặn từ khóa tham gia phiên đấu giá, hệ thống của chúng tôi sẽ đánh giá số lượng tìm kiếm cho từ khóa nhất định trên toàn thế giới trong 12 tháng qua.
  • Khi bạn có một từ khóa với lượng tìm kiếm thấp, bạn có hai tùy chọn:
    • Bạn có thể chọn không làm gì và chờ chúng tôi tự động kiểm tra lại trong một tuần. Nếu nhiều người bắt đầu tìm kiếm từ khóa của bạn, chúng tôi sẽ kích hoạt lại từ khóa đó. Tùy chọn này có thể đặc biệt hữu ích nếu bạn đang quảng cáo thương hiệu, điều khoản hoặc sản phẩm mới.
    • Bạn có thể xóa từ khóa và sử dụng Công cụ lập kế hoạch từ khóa để tìm thêm ý tưởng từ khóa.

Tìm hiểu thêm về từ khóa có lưu lượng tìm kiếm thấp

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố