Bị từ chối: Định nghĩa

Một quảng cáo bị từ chối sẽ không hiển thị do vi phạm chính sách của Google Ads.

Bạn có thể biết được lý do khiến một quảng cáo bị từ chối bằng cách di chuột qua cột "Trạng thái". Bạn sẽ thấy thông tin về lỗi vi phạm chính sách ảnh hưởng đến quảng cáo. Nhấp vào "Đọc chính sách" bên dưới lý do từ chối để tìm hiểu cách chỉnh sửa quảng cáo.

Nếu cho rằng chúng tôi đã nhầm lẫn hoặc bạn đã chỉnh sửa quảng cáo để tuân thủ chính sách của chúng tôi, bạn có thể khiếu nại quyết định từ chối này theo hướng dẫn tại đây. Sau khi bạn gửi đơn khiếu nại, chúng tôi sẽ xem xét lại và có thể cấp trạng thái "Đủ điều kiện" nếu thấy rằng quảng cáo đó tuân thủ chính sách của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính