Bị từ chối: Định nghĩa

Một quảng cáo bị từ chối sẽ không hiển thị do vi phạm chính sách của Google Ads.

Bạn có thể tìm hiểu lý do tại sao một quảng cáo bị từ chối bằng cách xem cột "Trạng thái". Nếu bạn khắc phục quảng cáo, quảng cáo đó sẽ được xem xét lại và có thể Đủ điều kiện để hiển thị nếu chúng tôi xác định rằng quảng cáo đó tuân thủ các chính sách của Google Ads.

Khắc phục một quảng cáo hoặc phần mở rộng bị từ chối

Giới thiệu về quy trình xem xét quảng cáo

Các chính sách của Google Ads

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false