Bị từ chối: Định nghĩa

Quảng cáo bị từ chối sẽ không hiển thị do vi phạm chính sách quảng cáo của Google Ads.

Hãy tìm hiểu lý do quảng cáo bị từ chối bằng cách xem cột "Trạng thái". Nếu bạn khắc phục quảng cáo, quảng cáo sẽ được xem xét lại và có thể được chấp thuận nếu chúng tôi xác định rằng quảng cáo đó tuân thủ các chính sách của chúng tôi.

Khắc phục quảng cáo hoặc tiện ích bị từ chối

Giới thiệu về quy trình phê duyệt quảng cáo

Chính sách quảng cáo của Google Ads

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố