Trạng thái quảng cáo: Định nghĩa

Mô tả liệu quảng cáo có đủ điều kiện để chạy hay không và nếu chạy, thì có bất kỳ hạn chế nào về cách thức hoặc thời điểm quảng cáo có thể chạy hay không.

Tìm hiểu thêm về ý nghĩa của trạng thái quảng cáo.

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false