Ngân sách hàng ngày được đề xuất: Định nghĩa

Số tiền ước tính cho ngân sách hàng ngày của bạn có khả năng sẽ cho phép quảng cáo của bạn xuất hiện thường xuyên hơn cho tập hợp từ khóa hiện tại của bạn.

  • Ngân sách hàng ngày được đề xuất là số tiền ngân sách thấp nhất ước tính mà tại đó bạn sẽ không mất lần hiển thị nào do ngân sách bị giới hạn. Ví dụ: tỷ lệ hiển thị (IS) bị mất gần đây của bạn do ngân sách sẽ bằng 0. Trong một số trường hợp, số tiền ngân sách này sẽ cao đáng kể, chúng tôi có thể đề xuất ngân sách thận trọng hơn để tránh chi tiêu tăng cao đột biến một cách bất ngờ.
  • Nếu bạn chọn ngân sách hàng ngày thấp hơn số tiền được đề xuất, quảng cáo của bạn vẫn có thể hiển thị, nhưng quảng cáo sẽ không hiển thị cho mọi lần tìm kiếm. Thay vào đó, chúng tôi sẽ trải đều việc phân phối quảng cáo trong suốt cả ngày để bạn không vượt quá ngân sách của bạn hơn 2 lần. Tìm hiểu Lý do chi phí có thể vượt quá ngân sách trung bình hàng ngày của bạn.
  • Nếu ngân sách của bạn hạn chế lưu lượng truy cập của chiến dịch, bạn sẽ có thể thấy số tiền ngân sách được đề xuất.

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố